IGiPZ PAN > Osoby > Osoba
mgr inż. Patryk Duma
Zakład Przestrzennego Zagospodarowania
Pokój 429
Telefon +48 226978929
E-mail

Wykształcenie

2016-2017 – studia magisterskie: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej  – specjalizacja: urbanistyka i polityka przestrzenna (praca magisterska pt. Lokalizacja decyzji o warunkach zabudowy a zapisy studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego w wybranych gminach powiatu janowskiego).

2012-2016 – studia inżynierskie: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej  – specjalizacja: zarządzanie i restrukturyzacja przestrzeni  (praca inżynierska pl. Ocena stanu ładu przestrzennego w strefie podmiejskiej na przykładzie osiedla Borek w gminie Wólka).

Przebieg kariery zawodowej

Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, pracownik inżynieryjno-techniczny od września 2017

Zainteresowania naukowe

  • Polityka przestrzenna
  • Systemy planowania przestrzennego
  • Suburbanizacja
  • Kartografia i geoinformacja (GIS) 

Projekty

Publikacje

Artykuły, rozdziały, referaty i inne

Artykuły, rozdziały, referaty i inne