IGiPZ PAN > Osoby > Osoba
prof. dr hab. Jan Szupryczyński, prof. emerytowany
Pokój -
Telefon +48 566228520
E-mail

Wykształcenie

 • 1952-1956 – studia magisterskie: Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Wydział Biologii i Nauk o Ziemi (praca magisterska pt. Rzeźba i budowa geologiczna Dębowej Góry)

Przebieg kariery zawodowej

Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, 1956-2004

 • 1962 - doktor nauk przyrodniczych (praca doktorska pt. Rzeźba strefy marginalnej i typy deglacjacji lodowców na obszarze południowego Spitsbergenu)
 • 1968 - stopień naukowy docenta nauk przyrodniczych w zakresie geomorfologii (praca habilitacyjna pt. Niektóre zagadnienia czwartorzędu na obszarze Spitsbergenu)
 • 1974 - profesor nadzwyczajny geografii
 • 1982 - profesor zwyczajny

Akademia Bydgoska im. Kazimierza Wielkiego, 1997-1999

 • 1997-1999 - profesor zwyczajny

Uniwersytet Mikołaja Kopernika 1971-1975, 1999-2007

 • 1999-2007 - profesor zwyczajny

Zainteresowania naukowe

 • Geomorfologia
 • Glacjologia
 • Geografia regionalna

Nagrody i wyróżnienia

 • 1968 – nagroda I Wojewódzka Rada Narodowa w Bydgoszczy, nagroda zespołowa za opracowanie fizjograficzne,
 • 1980, 1986 – nagroda Wydziału Nauk Metematyczno-Fizycznych i Geogr.-Geol. PAN za prace naukowe prowadzone nad zbiornikiem włocławskim
 • 1973 – Złota Odznaka Polskiego Towarzystwa Geograficznego
 • 1999 – Medal Polskiego Towarzystwa Geograficznego
 • 2006 - członek honorowy Polskiego Towarzystwa Geograficznego
 • 1975 – Medal Uniwersytetu w Ferrarze (Włochy)
 • 1975 – Srebrny Medal „Za zasługi dla rozwoju Towarzystwa Naukowego w Toruniu”
 • 1975 - Złota Odznaka Towarzystwa Wiedzy Powszechnej
 • 1984 – Medal XXV-lecia Polskiej Akademii Nauk
 • 1987 - Odznaka „Zasłużony dla Woj. Toruńskiego”
 • 1988 – Odznaka „Zasłużony dla Torunia”
 • 2011 – Medal Uniwersytetu Mikołaja Kopernika „Za zasługi położone dla rozwoju Uczelni”