IGiPZ PAN > Osoby > Osoba
dr Ariel Ciechański
Zakład Geografii Miast i Ludności
Pokój 309
Telefon +48 226978941
E-mail

Wykształcenie

  • 2012 - Doktor nauk o Ziemi w zakresie geografii (rozprawa doktorska pt.: "Rozwój i regres sieci kolei przemysłowych w Polsce (1881–2010) w świetle materiałów archiwalnych")
  • 1998-2002 - studia magisterskie: Uniwersytet Warszawski, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych (praca magisterska pt. Koleje przemysłowe na Górnym Śląsku w okresie transformacji gospodarczo-ustrojowej)

Przebieg kariery zawodowej

  • od 2002 - Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN

Zainteresowania naukowe

  • Geografia transportu
  • Geografia przemysłu
  • Geografia turyzmu
  • Historia techniki