SKŁAD OSOBOWY


dr Ariel Ciechański
Zakład Geografii Miast i Ludności
Pokój 309
Telefon +48 226978914
E-mail

Wykształcenie

 • 2012 - Doktor nauk o Ziemi w zakresie geografii (rozprawa doktorska pt.: "Rozwój i regres sieci kolei przemysłowych w Polsce (1881–2010) w świetle materiałów archiwalnych")
 • 1998-2002 - studia magisterskie: Uniwersytet Warszawski, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych (praca magisterska pt. Koleje przemysłowe na Górnym Śląsku w okresie transformacji gospodarczo-ustrojowej)

Przebieg kariery zawodowej

 • od 2002 - Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN

Zainteresowania naukowe

 • Geografia transportu
 • Geografia przemysłu
 • Geografia turyzmu
 • Historia techniki

Inna działalność

Udział w konferencjach naukowych

 • 2010 - Rewitalizacja dróg wodnych w Polsce szansą dla gospodarki, Instytut Geografii Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, 10-11.09.2010, Bydgoszcz (referat pt. Transformacja systemowa a przekształcenia organizacyjno-własnościowe polskich przedsiębiorstw żeglugi śródlądowej, wspólnie z Z. Taylorem)
 • 2007 - Warsaw Regional Forum Conteemporary dilemmas of spatial development in Europe, IGiPZ PAN, 19-20.10.2007,  Warszawa (referat pt. Privatization of Polish bus transport)
 • 2007 - Transport a powiązania społeczne i ekonomiczne w rozszerzonej Unii Europejskiej, Komisja Geografii Komunikacji PTG, IGiPZ PAN, 24-25.05.2007, Warszawa (referat pt. Rynek transportu kolejowego w Polsce)
 • 2006 - Przestrzenny wymiar przemian w strukturze transportu, Komisja Geografii Komunikacji PTG, 21-24.05.2006, Arłamowo (referat pt. Koleje cukrownicze w Europie Środkowej na przykładzie Polski, Czech i Słowacji)
 • 2005 - II Warsaw Regional Forum Core and peripherial regions in Central and Eastern Europe, IGiPZ PAN, 5-8.10.2005, Warszawa (referat pt. Deregulation in Polish rail freight traffic)
 • 2005 - Transport a powiązania społeczne i ekonomiczne w rozszerzonej Unii Europejskiej, Komisja Geografii Komunikacji PTG, IGiPZ PAN, 19-20.05.2005, Warszawa (referat pt. Integracja kolei z innymi środkami publicznego transportu pasażerskiego. Doświadczenia polskie a krajów ościennych)

Badania terenowe za granicą

 • 2009 - Bułgarska Akademia Nauk, Instytut Geografii, 21-26.09.2009, Sofia - Transformacja systemu transportowego Bułgarii
 • 2009 - Rosyjska Akademia Nauk, Instytut Geografii, 17-23.08.2009, Moskwa – Koleje przemysłowe i transformacja systemów transportowych w Rosji
 • 2008 - Rosyjska Akademia Nauk, Instytut Geografii, 14-20.07.2008, Moskwa - Koleje przemysłowe i transformacja systemów transportowych w Rosji
 • 2007 - Rosyjska Akademia Nauk, Instytut Geografii, 10-20.12.2007, Moskwa - Koleje przemysłowe i transformacja systemów transportowych w Rosji
 • 2006 - Rosyjska Akademia Nauk, Instytut Geografii, 20.09.-02.10.2006, Moskwa - Koleje przemysłowe i transformacja systemów transportowych w Rosji

Działalność edukacyjna i społeczna

 • 2005-2010 – przewodnik w Parowozowni Skierniewice
 • 1997-2009 - członek zarządu Polskiego Stowarzyszenie Miłośników Kolei
 • od 1994 - wolontariusz Polskiego Stowarzyszenia Miłośników Kolei

Popularyzacja nauki

 • Kurowska-Ciechańska J., Ciechański A., 2007, Koleje. Przewodnik tematyczny, Carta Blanca, Warszawa (kolejne wydania w latach 2008 i 2009)

Publikacje

Monografie, raporty | Artykuły, rozdziały, referaty i inne | Abstrakty, recenzje, notatki | Prace dokumentacyjne | Mapy, atlasy | Prace popularno-naukowe

Monografie, raporty

Artykuły, rozdziały, referaty i inne

Abstrakty, recenzje, notatki

 • Ciechański Ariel: Rozwój i regres kolei przemysłowych na Górnym Śląsku. [w]: „Węgiel, polityka, stal, ludzie. Kolej w życiu Śląska”, VI Rybnicka Konferencja o Historii Kolei, 23 października 2017 r., Rybnik. Oprac. red. Michał Kapias, Dawid Keller. Rybnik: Muzeum w Rybniku, 2017 - s. 15-16.
 • Ciechański Ariel (rec.): A. Massel (red.) – Łódzki Węzeł Kolejowy – stan obecny i perspektywy, Instytut Kolejnictwa, Warszawa, 2016, 386 s. - Prace Komisji Geografii Komunikacji PTG 2017, 20, 3 - s. 87-89.
 • Kurowska-Ciechańska Judyta, Ciechański Ariel: Wybrane problemy transportu piwa na Śląsku. [w]: „Węgiel, polityka, stal, ludzie. Kolej w życiu Śląska”, VI Rybnicka Konferencja o Historii Kolei, 23 października 2017 r., Rybnik. Oprac. red. Michał Kapias, Dawid Keller. Rybnik: Muzeum w Rybniku, 2017 - s. 12-13.
 • Taylor Zbigniew, Ciechański Ariel: Foreign Direct Investments in non-urban public transport In Visegrad Group (V4) countries. [w]: Space and flows. Warsaw Regional Forum 2017, 18-20 October 2017. Programme and Book of Abstracts. Warsaw: Institute of Geography and Spatial Organization Polish Academy of Sciences et al., 2017 - s. 54.
 • Ciechański Ariel: F. Bebenow – Turystyka kolejowa w Polsce, Wydawnictwo Naukowe Bogucki, Poznań, 2015, 168 s. - Prace Komisji Geografii Komunikacji PTG 2016, 19, 3 - s. 66-67.
 • Ciechański Ariel: M. Wolański, W. Paprocki, B. Mazur, A. Soczówka, B. Jakubowski, M. Czubak i M. Pieróg – Publiczny transport zbiorowy poza miejskimi obszarami funkcjonalnymi, Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej, Warszawa, 2016, 266 s. - Prace Komisji Geografii Komunikacji PTG 2016, 19, 4 - s. 82-83.
 • Ciechański Ariel (rec.): S. Tarchov – Izmienienije sviaznosti prostranstva Rossii (na primierie aviapassažirskogo soobščenija), Ojkumiena, Smolensk 2015; 154 s.. - Przegląd Geograficzny 2016, 88, 2 - s. 275-277.
 • Ciechański Ariel (rec.): M.V. Conlin, G.R. Bird (red.) – Railway Heritage and Tourism, Channel View Publications, Bristol–Buffalo–Toronto, 2014; 320 s.. - Przegląd Geograficzny 2016, 88, 2 - s. 277-279.
 • Ciechański Ariel: The growth and contraction of industrial railway networks in Poland (1881-2010). [w]: IGU 2014 Book of Abstracts. Cracow: IGU, 2014 - 1 s.
 • Ciechański Ariel: Atlas linii kolejowych Polski. R. Stankiewicz, M. Stiasny. Rybnik 2010. - Przegl. Geogr. 2010, 82, z.4 - s. 637-638.
 • Ciechański Ariel: Privatization of Polish bus transport. [w]: Contemporary dilemmas of spatial development in Europe. Warsaw Regional Forum 2007. Proceedings. Ed. Konrad Czapiewski, Tomasz Komornicki. Warsaw: PAN IGiPZ, 2007 - s. 55.
 • Ciechański Ariel: Koleje piaskowe. T.1. K.Soida, M.Furtek, T.Roszak. Rybnik 2007. - Przegl. Geogr. 2007, 79, z.1 - s. 175-177.
 • Ciechański Ariel: Naturalna kolej rzeczy. Cztery dekady PTKiGK S.A. z Rybnika. W.Chrapek. Rybnik 2006. - Przegl. Geogr. 2006, 78, z.4 - s. 598-600.
 • Ciechański Ariel: Deregulation in Polish rail freight traffic. [w]: Warsaw Regional Forum 2005. Proceedings. Ed. Konrad Czapiewski, Tomasz Komornicki. Warsaw: PAN IGiPZ, 2005 - s. 13.
 • Ciechański Ariel: Uzkorozchodne zeleznice v prumyslu a zemedelstvi. Z. Bauer. Praha 2003. - Przegl. Geogr. 2004, 76, z.2 - s. 242-244.
 • Ciechański Ariel: Łódzka podmiejska komunikacja tramwajowa 1901-2001. W. Źródlak, J. Wojtowicz, M. Kaczyński. Łódź 2001. - Przegl. Geogr. 2003, 75, z.1 - s. 141-143.

Prace dokumentacyjne

 • Ciechański Ariel: Konferencja Komisji Geografii Komunikacji PTG pt. "Transport a powiązania społeczne i ekonomiczne w rozszerzonej Unii Europejskiej", Warszawa, 19-20 V 2005 r. - Przegl. Geogr. 2005, 77, z.4 - s. 586-588.

Mapy, atlasy

 • Śleszyński Przemysław, Ciechański Ariel: Kolejowa mapa Polski. Warszawa: PKP Intercity, 2011 - 1 mapa.

Prace popularno-naukowe

 • Kurowska-Ciechańska Judyta, Ciechański Ariel: Zabytki kolejnictwa. Warszawa: Carta Blanca-De Agostini, 2012 - 48 s.
 • Kurowska-Ciechańska Judyta, Ciechański Ariel: Koleje w Polsce. Parowozy, wąskotorówki i muzea. Warszawa: Carta Blanca, 2011 - Wyd. 2 176 s.
 • Kurowska-Ciechańska Judyta, Ciechański Ariel: Koleje. Przewodnik tematyczny. Warszawa: Carta Blanca, 2009 - Wyd. 3 popr 256 s.
 • Barszcz Marek, Kurowska-Ciechańska Judyta, Ciechański Ariel: Technika. Przewodnik po Polsce. Warszawa: Carta Blanca, 2008 - 352 s.
 • Kurowska-Ciechańska Judyta, Ciechański Ariel: Koleje. Przewodnik tematyczny. Warszawa: Carta Blanca, 2008 - Wyd. 2 popr 256 s.
 • Kurowska-Ciechańska Judyta, Ciechański Ariel: Koleje. Warszawa: Carta Blanca, 2007 - 400 s. (Nowy Wymiar)
 • Kurowska-Ciechańska Judyta, Ciechański Ariel: Koleje. Warszawa: Carta Blanca, 2007 - 176 s.
 • Kurowska-Ciechańska Judyta, Ciechański Ariel: Koleje. Warszawa: Carta Blanca, 2007 - 272 s. (Przewodnik po Polsce)