IGiPZ PAN > Osoby > Osoba
dr Michał Konopski
Zakład Geografii Wsi i Rozwoju Lokalnego
Pokój 441
Telefon +48 226978834
E-mail

Wykształcenie

  • 2005-2007 - studia magisterskie: Uniwersytet Warszawski, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych – specjalizacja geoekologia (praca magisterska pt. Funkcje ekologiczne Pola Mokotowskiego)
  • 2002-2005 - studia licencjackie: Uniwersytet Warszawski, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych (praca licencjacka pt. Czynniki kształtujące piętrowość polskich Karpat)

Przebieg kariery zawodowej

Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, od marca 2012 roku

Zainteresowania naukowe

  • tożsamość terytorialna
  • rozwój lokalny
  • krajobraz wiejski
  • problemy społeczno-demograficzne polskiej wsi