IGiPZ PAN > Osoby > Osoba
mgr Michał Konopski
Zakład Geografii Wsi i Rozwoju Lokalnego
Pokój 441, 332
Telefon +48 226978834
E-mail

Wykształcenie

  • 2005-2007 - studia magisterskie: Uniwersytet Warszawski, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych – specjalizacja geoekologia (praca magisterska pt. Funkcje ekologiczne Pola Mokotowskiego)
  • 2002-2005 - studia licencjackie: Uniwersytet Warszawski, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych (praca licencjacka pt. Czynniki kształtujące piętrowość polskich Karpat)

Przebieg kariery zawodowej

Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, od marca 2012 roku

Zainteresowania naukowe

  • tożsamość terytorialna
  • rozwój lokalny
  • krajobraz wiejski
  • problemy społeczno-demograficzne polskiej wsi

Projekty

Publikacje

Artykuły, rozdziały, referaty i inne | Abstrakty, recenzje, notatki | Prace popularno-naukowe

Artykuły, rozdziały, referaty i inne

Abstrakty, recenzje, notatki

Prace popularno-naukowe

  • Konopski M., 2018, Zabuże, [w:] Red. Marcin Wójcik, Pamela Jeziorska–Biel, Konrad Czapiewski, 100 wsi na 100-lecie PTG. Praca zbiorowa, Komisja Obszarów Wiejskich Polskie Towarzystwo Geograficzne, Łódź-Warszawa, , s. 163-166.