SKŁAD OSOBOWY


mgr inż. Krystyna Łącka- sekretariat
Zakład Badań Geośrodowiska
Pokój -
Telefon +48 124224085
E-mail