IGiPZ PAN > Osoby > Osoba
dr Izabela Zawiska
Zespół Dynamiki Krajobrazów Minionych
Pokój 405
Telefon +48 226978904
E-mail

Wykształcenie

  • 1996-2003 - studia magisterskie: Uniwersytet Warszawski, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych (praca magisterska pt. Stan pokrywy glebowej Uroczyska Orłów - Krugłe Bagno i przewidywane konsekwencje podtapiania - Poleski Park Narodowy).
  • 2005-2006 - Podyplomowe studium Zarządzanie Projektami, Szkoła Główna Handlowa.
  • 2006-2011 - studia doktoranckie: Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN.

Przebieg kariery zawodowej

Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, od 2006

  • 2011 - doktorat z nauk o ziemi w zakresie geografii (praca doktorska pt. Zmiany środowiska przyrodniczego w późnym glacjale i holocenie w otoczeniu jeziora Łukie (Polesie Lubelskie)).
  • od 2011 - adiunkt

Zainteresowania naukowe

  • Ekosystemy jeziorne i torfowiskowe
  • Analiza subfosylnych Cladocera jako metoda poznania zmian środowiska przyrodniczego zapisanych w osadach biogenicznych
  • Środowisko przyrodnicze Boliwijskiego i Peruwiańskiego Altiplano