SKŁAD OSOBOWY


dr Izabela Zawiska
Zakład Geoekologii i Klimatologii
Pokój 405
Telefon +48 226978904
E-mail

Wykształcenie

 • 1996-2003 - studia magisterskie: Uniwersytet Warszawski, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych (praca magisterska pt. Stan pokrywy glebowej Uroczyska Orłów - Krugłe Bagno i przewidywane konsekwencje podtapiania - Poleski Park Narodowy).
 • 2005-2006 - Podyplomowe studium Zarządzanie Projektami, Szkoła Główna Handlowa.
 • 2006-2011 - studia doktoranckie: Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN.

Przebieg kariery zawodowej

Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, od 2006

 • 2011 - doktorat z nauk o ziemi w zakresie geografii (praca doktorska pt. Zmiany środowiska przyrodniczego w późnym glacjale i holocenie w otoczeniu jeziora Łukie (Polesie Lubelskie)).
 • od 2011 - adiunkt

Zainteresowania naukowe

 • Ekosystemy jeziorne i torfowiskowe
 • Analiza subfosylnych Cladocera jako metoda poznania zmian środowiska przyrodniczego zapisanych w osadach biogenicznych
 • Środowisko przyrodnicze Boliwijskiego i Peruwiańskiego Altiplano

Pełnione funkcje i członkostwo

 • od 2006 - sekretarz Zarządu Głównego "Polskiego Towarzystwa Studiów Latynoamerykanistycznych"
 • od 2009 - członek Past Global Changes PAGES

Inna działalność

Udział w konferencjach i seminariach naukowych

 • 2007 - Nauki geograficzne w badaniach regionalnych, 56 Zjazd Polskiego Towarzystwa Geograficznego, Instytut Geografii Akademii Świętokrzyskiej w Kielcach, Oddział Kielecki PTG, 29.08-02.09.2007 r., Kielce (referat pt. Analiza zawartości CaCO3 i substancji organicznej w rdzeniu osadów jeziora Łukie).
 • 2008 - Konferencja Nad Dolną Wisłą z okazji XV-lecia istnienia Zespołu Parków Krajobrazowych Chełmińskiego i Dolnej Wisły oraz X-lecia Towarzystwa Przyjaciół Dolnej Wisły, 14-16.05.2008 r., Chełmno (udział).
 • 2008 - Seminarium naukowe Cel i metody badań osadów biogenicznych Jeziora Łukie i Bagna Spławy, Poleski Park Narodowy, 26.06.2008 r., Urszulin (referat pt. Zmiany środowiska przyrodniczego w późnym glacjale i holocenie w otoczeniu jeziora Łukie).
 • 2008 - X Cladocera Workshop, West-Transdanubian District Environmental and Water Authority, Dept. Kis-Balaton, 24-28.08.2008 r., Kestheley, Węgry (referat pt. Late Glacial and Holocene Cladocera succession in the Lake Łukie litoral zone deposits).
 • 2008 - Naturalne i antropogeniczne przekształcenia jezior, XII Ogólnopolska Konferencja Limnologiczna, Polskie Towarzystwo Limnologiczne, Katedra Limnologii Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańskie Towarzystwo Naukowe, 23-26.09.2008 r., Gdańsk/Wdzydze Kiszewskie (poster pt. Zapis zmian środowiska przyrodniczego w rdzeniu osadów południowo-wschodniej części Jeziora Łukie na podstawie analizy wioślarek).
 • 2009 - Vulnerability of large lake ecosystems - Monitoring, management and measures, 2nd European Large Lake Symposium, 10-14.08.2009 r., Norrtälje, Szwecja (poster pt. Late glacial to Holocene transition recorded in the sediments in Polish Polesie using the Cladocera analysis).
 • 2009 - 21 Zjazd Hydrobiologów Polskich, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Uniwersytet Lubelski im. Jana Pawła II, Polskie Towarzystwo Hydrobiologiczne, PAN Oddział w Lublinie, 9-12.09.2009 r., Lublin (referat pt. Rekonstrukcja początkowego stadium rozwoju jeziora Łukie na podstawie analizy wioślarek).
 • 2009 - 11 International Paleolimnology Symposium, 15-18.12.2009 r., Guadalajara, Mexico (referat pt. The cold event 8200 years ago documented in subfossil Cladocera from the sediments of the lakes from Tuchola and Polesie Region (Poland); poster pt. Late Glacial to Holocene transition recorded in the Lake Łukie sediments).
 • 2010 - Międzynarodowa Konferencja Naukowa Przyszłość krajobrazów hydrogenicznych w rezerwatach biosfery Europy, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, PAN Oddział w Lublinie, Poleski Park Narodowy, 5-7.05.2010 r., Urszulin (referat pt. Zapis zmian środowiska przyrodniczego w osadach jezior PPN w późnym glacjale i wczesnym holocenie na podstawie analizy Cladocera).
 • 2010 - 11th International Subfossil Cladocera Workshop, Instytut Nauk Geologicznych PAN, 27-30.06.2010 r., Warszawa (referat pt. Lake Łukie development recorded in the subfosil Cladocera remains).

Badania terenowe

 • 2004 - Interdyscyplinarne badania terenowe w Egipcie (poznanie środowiska przyrodniczego Oazy Farafra i warunków dla rozwoju rolnictwa).
 • 2005, 2006 - Badania terenowe w Boliwii i Peru (poznanie środowiska przyrodniczego okolic jez. Titicaca, w tym cech fizycznych i chemicznych gleb).

Projekty MNiSW i NCN

Publikacje

Monografie, raporty | Artykuły, rozdziały, referaty i inne | Abstrakty, recenzje, notatki

Monografie, raporty

Artykuły, rozdziały, referaty i inne

Abstrakty, recenzje, notatki

 • Boerner Andreas, Lorenz Sebastian, Theuerkauf Martin, Słowiński Michał, Zawiska Izabela, Fuelling Alexander, Meng Stefan, Niessner Dominique: The development of Dobbin basin and Mildenitz river from Weichselian deglaciation to Early Holocene (Mecklenburg‐Vorpommern, NE Germany). [w]: Human Impact and Landscape Evolution in Southern Baltic Lowlands. ICLEA Final Symposium 2017. 7 - 9 June 2017, GFZ German Research Centre for Geosciences, Potsdam, Germany. Abstract Volume & Excursion Guide. Red. Markus J. Schwab, Mirosław Błaszkiewicz, Thomas Raab, Martin Wilmking, Achim Brauer. Potsdam: GFZ German Research Centre for Geosciences, 2017 - s. 38-40 (Scientific Technical Report; 17/03)
 • Dietze Elisabeth, Słowiński Michał, Zawiska Izabela, Veh Georg, Brauer Achim: Holocene lake level changes related to multiple driving mechanisms at Fürstenseer See, NE‐Germany. [w]: Human Impact and Landscape Evolution in Southern Baltic Lowlands. ICLEA Final Symposium 2017. 7 - 9 June 2017, GFZ German Research Centre for Geosciences, Potsdam, Germany. Abstract Volume & Excursion Guide. Red. Markus J. Schwab, Mirosław Błaszkiewicz, Thomas Raab, Martin Wilmking, Achim Brauer. Potsdam: GFZ German Research Centre for Geosciences, 2017 - s. 47-48 (Scientific Technical Report; 17/03)
 • Noryśkiewicz Agnieszka M., Kordowski Jarosław, Kramkowski Mateusz, Obremska Milena, Rzodkiewicz Monika, Słowiński Michał, Zawiska Izabela, Błaszkiewicz Mirosław, Brauer Achim: Helianthemum pollen representation in the area of Czechowo during the Younger Dryas. [w]: Human Impact and Landscape Evolution in Southern Baltic Lowlands. ICLEA Final Symposium 2017. 7 - 9 June 2017, GFZ German Research Centre for Geosciences, Potsdam, Germany. Abstract Volume & Excursion Guide. Red. Markus J. Schwab, Mirosław Błaszkiewicz, Thomas Raab, Martin Wilmking, Achim Brauer. Potsdam: GFZ German Research Centre for Geosciences, 2017 - s. 127-129 (Scientific Technical Report; 17/03)
 • Rzodkiewicz Monika, Huebener Thomas, Ott Florian, Zawiska Izabela, Brykała Dariusz, Gierszewski Piotr, Kaszubski Michał, Obremska Milena, Słowiński Michał, Błaszkiewicz Mirosław, Brauer Achim: Changes in the trophic state of Czechowskie Lake during the last 2000 years. [w]: Human Impact and Landscape Evolution in Southern Baltic Lowlands. ICLEA Final Symposium 2017. 7 - 9 June 2017, GFZ German Research Centre for Geosciences, Potsdam, Germany. Abstract Volume & Excursion Guide. Red. Markus J. Schwab, Mirosław Błaszkiewicz, Thomas Raab, Martin Wilmking, Achim Brauer. Potsdam: GFZ German Research Centre for Geosciences, 2017 - s. 144-147 (Scientific Technical Report; 17/03)
 • Słowiński Michał, Lamentowicz Mariusz, Luców Dominika, Kołaczek Piotr, Tjallingii Rik, Noryśkiewicz Agnieszka M., Zawiska Izabela, Lane Christine, Rzodkiewicz Monika, Słowińska Sandra, Kramkowski Mateusz, Płóciennik Mateusz, Tyszkowski Sebastian, Łokas Edyta, Kordowski Jarosław, Brauer Achim: Tornado project - The impact of catastrophic deforestation on the lake and peatland ecosystems of the Tuchola Pinewoods, Northern Poland. [w]: Geophysical Research Abstracts Vol. 19. EGU General Assembly 2017. Vienna: European Geosciences Union, 2017 - 1 s.
 • Affek Andrzej, Kowalska Anna, Degórski Marek, Regulska Edyta, Grabińska Bożenna, Kołaczkowska Ewa, Kruczkowska Bogusława, Roo-Zielińska Ewa, Solon Jerzy, Wolski Jacek, Zawiska Izabela: Świadczenia kulturowe w krajobrazie młodoglacjalnym - potencjał w ocenie użytkowników. [w]: EcoServ2016 - IV Ogólnopolskie Sympozjum Naukowe "Świadczenia ekosystemów jako przedmiot badań transdyscyplinarnych". Poznań, 5-6 września 2016 r. Streszczenia. Red. Piotr Lupa. Poznań: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 2016 - s. 16.
 • Bonk Alicja, Zawiska Izabela: The varved lake sediments: distribution and potential for high-resolution paleoenvironmental reconstructions. [w]: Problemy racional'nogo izpol'zovanija prirodnych resursov i ustojcivoe razvitie Polesia. Sb. dokl. Mezdunar. nauc. konf. (Мinsk, 14–17 sent. 2016 g.). T.1. Minsk: Belaruskaja Navuka, 2016 - s. 455-457.
 • Degórski Marek, Grabińska Bożenna, Kowalska Anna, Roo-Zielińska Ewa, Solon Jerzy, Wolski Jacek, Affek Andrzej, Kołaczkowska Ewa, Kruczkowska Bogusława, Regulska Edyta, Zawiska Izabela: From detailed data to regional assessment of ecosystem services. [w]: International Scientific Conference "Ecosystem Services - Landscape Ecology Integrative Role", 22th-24th June 2016, Łochów, Poland. Łochów: Faculty of Geography and Regional Studies. University of Warsaw and Polish Association for Landscape Ecology, 2016 - s. 16.
 • Degórski Marek, Kruczkowska Bogusława, Solon Jerzy, Affek Andrzej, Grabińska Bożenna, Kołaczkowska Ewa, Kowalska Anna, Regulska Edyta, Roo-Zielińska Ewa, Wolski Jacek, Zawiska Izabela: Świadczenia regulacyjne ekosystemów w krajobrazie młodoglacjalnym - ujęcie potencjałowe. [w]: EcoServ2016 - IV Ogólnopolskie Sympozjum Naukowe "Świadczenia ekosystemów jako przedmiot badań transdyscyplinarnych". Poznań, 5-6 września 2016 r. Streszczenia. Red. Piotr Lupa. Poznań: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 2016 - s. 15.
 • Degórski Marek, Solon Jerzy, Roo-Zielińska Ewa, Kowalska Anna, Affek Andrzej, Grabińska Bożenna, Kruczkowska Bogusława, Kołaczkowska Ewa, Regulska Edyta, Wolski Jacek, Zawiska Izabela: Świadczenia ekosystemowe w krajobrazie młodoglacjalnym - założenia teoretyczne i metodyka badań. [w]: EcoServ2016 - IV Ogólnopolskie Sympozjum Naukowe "Świadczenia ekosystemów jako przedmiot badań transdyscyplinarnych". Poznań, 5-6 września 2016 r. Streszczenia. Red. Piotr Lupa. Poznań: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 2016 - s. 9.
 • Dietze Elisabeth, Słowiński Michał, Zawiska Izabela, Veh Georg, Brauer Achim: Multiple drivers of Holocene lake level changes at a lowland lake in northeastern Germany. [w]: Geophysical Research Abstracts, Vol. 18, EGU General Assembly 2016. Vienna: European Geosciences Union, 2016 - 1 s.
 • Noryśkiewicz Agnieszka M., Kordowski Jarosław, Tyszkowski Sebastian, Kramkowski Mateusz, Zawiska Izabela, Rzodkiewicz Monika, Mirosław-Grabowska Joanna, Ott Florian, Słowiński Michał, Obremska Milena, Błaszkiewicz Mirosław, Brauer Achim: Climate-landform effects on lateglacial vegetation pattern in northeastern Tuchola Pinewoods (northern Poland): multiproxy evidence from the Lake Czechowskie catchment, northern Poland. [w]: Geophysical Research Abstracts, Vol. 18, EGU General Assembly 2016. Vienna: European Geosciences Union, 2016 - 1 s.
 • Roo-Zielińska Ewa, Grabińska Bożenna, Kowalska Anna, Kruczkowska Bogusława, Solon Jerzy, Affek Andrzej, Degórski Marek, Kołaczkowska Ewa, Regulska Edyta, Wolski Jacek, Zawiska Izabela: Świadczenia zaopatrzeniowe ekosystemów w krajobrazie młodoglacjalnym - ujęcie potencjałowe. [w]: EcoServ2016 - IV Ogólnopolskie Sympozjum Naukowe "Świadczenia ekosystemów jako przedmiot badań transdyscyplinarnych". Poznań, 5-6 września 2016 r. Streszczenia. Red. Piotr Lupa. Poznań: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 2016 - s. 14.
 • Rzodkiewicz Monika, Zawiska Izabela, Noryśkiewicz Agnieszka M., Obremska Milena, Ott Florian, Kramkowski Mateusz, Słowiński Michał, Błaszkiewicz Mirosław, Brauer Achim: Diatoms as paleoecological indicators of environmental change in the Lake Czechowskie catchments ecosystem (Northern Tuchola Pinewoods, Poland). [w]: Geophysical Research Abstracts, Vol. 18, EGU General Assembly 2016. Vienna: European Geosciences Union, 2016 - 1 s.
 • Solon Jerzy, Wolski Jacek, Affek Andrzej, Degórski Marek, Grabińska Bożenna, Kołaczkowska Ewa, Kowalska Anna, Kruczkowska Bogusława, Regulska Edyta, Roo-Zielińska Ewa, Zawiska Izabela: Zróżnicowanie przestrzenne potencjału ekosystemów w jednostkach krajobrazowych. [w]: EcoServ2016 - IV Ogólnopolskie Sympozjum Naukowe "Świadczenia ekosystemów jako przedmiot badań transdyscyplinarnych". Poznań, 5-6 września 2016 r. Streszczenia. Red. Piotr Lupa. Poznań: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 2016 - s. 13.
 • Słowiński Michał, Ott Florian, Noryśkiewicz Agnieszka M., Dräger Nadine, Kramkowski Mateusz, Tjallingii Rik, Hass Christoph, Błaszkiewicz Mirosław, Kordowski Jarosław, Zawiska Izabela, Theuerkauf Martin, Dietze Elisabeth, Rzodkiewicz Monika, Schwab Markus J., Brauer Achim: The final disappearance of permafrost as a trigger for early Holocene landscape evolution in the southern Baltic lowlands. [w]: XI. International Conference on Permafrost 20 - 24 June 2016, Potsdam, Germany. Potsdam: Alfred Wegener Institute Helmholtz Centre for Polar and Marine Research, 2016 - 1 s.
 • Zawiska Izabela: Lake ecosystem dynamics throughout the Holocene in Polesie region. [w]: Problemy racional'nogo izpol'zovanija prirodnych resursov i ustojcivoe razvitie Polesia. Sb. dokl. Mezdunar. nauc. konf. (Мinsk, 14–17 sent. 2016 g.). T.1. Minsk: Belaruskaja Navuka, 2016 - s. 521-523.
 • Zawiska Izabela, Rzodkiewicz Monika, Noryśkiewicz Agnieszka M., Kramkowski Mateusz, Obremska Milena, Ott Florian, Plessen Birgit, Tjallingii Rik, Słowiński Michał, Błaszkiewicz Mirosław, Brauer Achim: Regional climate signal modified by local factors reflected in the results of subfossil Cladocera analysis from Lake Czechowskie region (Northern Poland). [w]: XIV Subfossil Clacodcera Workshop, Levico Terme (Italy), April 5th-8th 2016. Abstract book. Levico Terme: Fondazione Edmund Mach etc., 2016 - s. 33.
 • Zawiska Izabela, Rzodkiewicz Monika, Noryśkiewicz Agnieszka M., Kramkowski Mateusz, Obremska Milena, Ott Florian, Plessen Birgit, Tjallingii Rik, Słowiński Michał, Błaszkiewicz Mirosław, Brauer Achim: Regional climate signal modified by local factors - multi core study records (Lake Czechowskie region, N Poland). [w]: Geophysical Research Abstracts, Vol. 18, EGU General Assembly 2016. Vienna: European Geosciences Union, 2016 - 1 s.
 • Zawiska Izabela, Zawisza Edyta, Sinev Artem Y.: New SEM pictures of subfossil Cladocera remains from the Mexican lakes. [w]: XIV Subfossil Clacodcera Workshop, Levico Terme (Italy), April 5th-8th 2016. Abstract book. Levico Terme: Fondazione Edmund Mach etc., 2016 - s. 33.
 • Dietze Elisabeth, Zawiska Izabela, Słowiński Michał, Brauer Achim: Holocene lake level changes at a lowland lake in northeastern Germany inferred from acoustic sub-bottom profiling and a transect of sediment cores. [w]: Geophysical Research Abstracts, Vol. 17, EGU General Assembly 2015. Vienna: European Geosciences Union, 2015 - 1 s.
 • Groß-Schmölders Miriam, Ott Florian, Brykała Dariusz, Gierszewski Piotr, Kaszubski Michał, Zawiska Izabela, Lutyńska Monika, Błaszkiewicz Mirosław, Brauer Achim: Monitoring climate signal transfer into the varved lake sediments of Lake Czechowskie, Poland. [w]: Dynamics of Climate and Landscape Evolution of Cultural Landscapes in the Northern Central European Lowlands since the Last Ice Age. 4th Annual ICLEA Workshop 2015. 23-26 June 2015, Słubice (Masovian Voivodeship), Poland. Abstract Volume & Excursion Guide. Eds. Markus J. Schwab, Achim Brauer, Dariusz Brykała, Piotr Gierszewski, Piotr Lamparski, Mirosław Błaszkiewicz. Potsdam: GFZ German Research Centre for Geosciences, 2015 - s. 46-47 (Scientific Technical Report; 15/05)
 • Lorenz Sebastian, Börner Andreas, Theuerkauf Martin, Słowiński Michał, Zawiska Izabela, Fülling Andreas, Schult Manuela, Niessner Dominique, Lampe Reinhard: From Weichselian deglaciation to Late-glacial and Early Holocene lake basin and river valley formation – the Dobbertin basin (Mecklenburg-Vorpommern, NE Germany). [w]: Dynamics of Climate and Landscape Evolution of Cultural Landscapes in the Northern Central European Lowlands since the Last Ice Age. 4th Annual ICLEA Workshop 2015. 23-26 June 2015, Słubice (Masovian Voivodeship), Poland. Abstract Volume & Excursion Guide. Eds. Markus J. Schwab, Achim Brauer, Dariusz Brykała, Piotr Gierszewski, Piotr Lamparski, Mirosław Błaszkiewicz. Potsdam: GFZ German Research Centre for Geosciences, 2015 - s. 87-88 (Scientific Technical Report; 15/05)
 • Noryśkiewicz Agnieszka M., Zawiska Izabela, Rzodkiewicz Monika, Mirosław-Grabowska Joanna, Obremska Milena, Kordowski Jarosław, Słowiński Michał, Kramkowski Mateusz, Błaszkiewicz Mirosław, Brauer Achim: Dynamika zmian roślinności w późnym glacjale Vistulianu w rejonie Czechowa (północna -wschodnia część Borów Tucholskich). [w]: Dynamika zmian roślinności Niżu Polskiego w dobie późnoglacjalnych zmian klimatu i narastania antropopresji w Holocenie. VII Konferencja Paleobotaniki Czwartorzędu, Łódz 10-12 czerwca 2015. Red. Danuta Dzieduszyńska, Małgorzata Roman. Łódż: Zakład Poligraficzny, 2015 - s. 53-56.
 • Noryśkiewicz Agnieszka Maria, Zawiska Izabela, Rzodkiewicz Monika, Mirosław-Grabowska Joanna, Obremska Milena, Kordowski Jarosław, Kramkowski Mateusz, Słowiński Michał, Ott Florian, Błaszkiewicz Mirosław, Brauer Achim: Younger Dryas cooling in the Czechowo Region - climate or local environmental conditions. [w]: Dynamics of Climate and Landscape Evolution of Cultural Landscapes in the Northern Central European Lowlands since the Last Ice Age. 4th Annual ICLEA Workshop 2015. 23-26 June 2015, Słubice (Masovian Voivodeship), Poland. Abstract Volume & Excursion Guide. Eds. Markus J. Schwab, Achim Brauer, Dariusz Brykała, Piotr Gierszewski, Piotr Lamparski, Mirosław Błaszkiewicz. Potsdam: GFZ German Research Centre for Geosciences, 2015 - s. 89-90 (Scientific Technical Report; 15/05)
 • Rzodkiewicz Monika, Hübener Thomas, Ott Florian, Kramkowski Mateusz, Obremska Milena, Słowiński Michał, Zawiska Izabela, Błaszkiewicz Mirosław, Brauer Achim: Diatom-based reconstruction of the Lake Czechowskie trophy status in the last 2000 years (Tuchola Forest, Northern Poland). [w]: Geophysical Research Abstracts Vol. 17, EGU General Assembly 2015. Vienna: European Geosciences Union, 2015 - 1 s.
 • Rzodkiewicz Monika, Hübener Thomas, Ott Florian, Obremska Milena, Brykała Dariusz, Gierszewski Piotr, Kaszubski Michał, Zawiska Izabela, Słowiński Michał, Błaszkiewicz Mirosław, Brauer Achim: Trophic gradients in Czechowskie Lake during the last 2000 years inferred from diatoms assemblages. [w]: Dynamics of Climate and Landscape Evolution of Cultural Landscapes in the Northern Central European Lowlands since the Last Ice Age. 4th Annual ICLEA Workshop 2015. 23-26 June 2015, Słubice (Masovian Voivodeship), Poland. Abstract Volume & Excursion Guide. Eds. Markus J. Schwab, Achim Brauer, Dariusz Brykała, Piotr Gierszewski, Piotr Lamparski, Mirosław Błaszkiewicz. Potsdam: GFZ German Research Centre for Geosciences, 2015 - s. 102-103 (Scientific Technical Report; 15/05)
 • Słowiński Michał, Zawiska Izabela, Ott Florian, Noryśkiewicz Agnieszka M., Plessen Birgit, Apolinarska Karina, Rzodkiewicz Monika, Michczyńska Danuta J., Skubała Piotr, Wulf Sabine, Błaszkiewicz Mirosław, Brauer Achim: Differential proxy response of lake systems during late Allerød and early Younger Dryas climatic fluctuations in Northern Poland (Trzechowskie paleolake). [w]: Dynamics of Climate and Landscape Evolution of Cultural Landscapes in the Northern Central European Lowlands since the Last Ice Age. 4th Annual ICLEA Workshop 2015. 23-26 June 2015, Słubice (Masovian Voivodeship), Poland. Abstract Volume & Excursion Guide. Eds. Markus J. Schwab, Achim Brauer, Dariusz Brykała, Piotr Gierszewski, Piotr Lamparski, Mirosław Błaszkiewicz. Potsdam: GFZ German Research Centre for Geosciences, 2015 - s. 120-121 (Scientific Technical Report; 15/05)
 • Teuerkauf Martin, Dräger Nadine, Lampe Reinhard, Lorenz Sebastian, Kienel Ulrike, Schult Manuela, Słowiński Michał, Wulf Sabine, Zawiska Izabela, Brauer Achim: The Lateglacial and Holocene history of annually laminated Lake Tiefer See. [w]: Geophysical Research Abstracts, Vol. 17, EGU General Assembly 2015. Vienna: European Geosciences Union, 2015 - 1 s.
 • Zawiska Izabela, Jensen Thomas, Luoto Tomi, Nevalainen Liisa, Obremska Milena, Oksman Mimmi, Słowiński Michał, Tylmann Wojciech, Woszczyk Michał, Schartau Ann Kristin, Walseng Bjorn: Zmiany klimatu w ostatnim tysiącleciu i ich wpływ na ekosystem jeziora Atnsjøen (Norwegia). [w]: Paleoklimat - 2. Konferencja Naukowa "Zmiany Klimatyczne w Przeszłości Geologicznej", 24-25.11.2015 Warszawa. Referaty i postery. Warszawa: Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy, 2015 - s. 112.
 • Zawiska Izabela, Jensen Thomas, Luoto Tomi, Nevalainen Liisa, Obremska Milena, Oksman Mimmi, Słowiński Michał, Tylmann Wojciech, Woszczyk Michał, Schartau Ann Kristin, Walseng Bjorn: Climate versus human impacts on Lake Atnsjøen ecosystem (south-eastern Norway) during the last millennium. [w]: Climate variability and human impacts in Central and Eastern Europe during the last two millennia. 17-19 June 2015, University of Gdansk, Poland. Program and abstracts book. Gdańsk: Institute of Geography. Faculty of Oceanography and Geography. University of Gdansk, 2015 - s. 47.
 • Zawiska Izabela, Rzodkiewicz Monika, Noryśkiewicz Agnieszka M., Obremska Milena, Ott Florian, Kramkowski Mateusz, Słowiński Michał, Błaszkiewicz Mirosław, Brauer Achim: Late Glacial lakes - uniform or contrasting ecosystems?. [w]: Geophysical Research Abstracts Vol. 17, EGU General Assembly 2015. Vienna: European Geosciences Union, 2015 - 1 s.
 • Zawiska Izabela, Rzodkiewicz Monika, Noryśkiewicz Agnieszka Maria, Obremska Milena, Ott Florian, Kramkowski Mateusz, Słowiński Michał, Błaszkiewicz Mirosław, Brauer Achim: Late glacial and early Holocene climate changes revealed by multi-proxy research on lake sediments from Tuchola Forest region (Poland). [w]: Dynamics of Climate and Landscape Evolution of Cultural Landscapes in the Northern Central European Lowlands since the Last Ice Age. 4th Annual ICLEA Workshop 2015. 23-26 June 2015, Słubice (Masovian Voivodeship), Poland. Abstract Volume & Excursion Guide. Eds. Markus J. Schwab, Achim Brauer, Dariusz Brykała, Piotr Gierszewski, Piotr Lamparski, Mirosław Błaszkiewicz. Potsdam: GFZ German Research Centre for Geosciences, 2015 - s. 142-143 (Scientific Technical Report; 15/05)
 • Zawisza Edyta, Zawiska Izabela, Obremska Milena, Słowiński Michał, Lutyńska Monika: How lakes become dystrophic-paleolimnological history of the Suchar IV lake (NE Poland). [w]: The 13th International Paleolimnology Symposium, August 4-7, 2015 Lanzhou University, Lanzhou, China. Abstract book. Lanzhou: Lanzhou University, 2015 - s. 95-96.
 • Buras Allan, Thees Barnim, Czymzik Markus, Dräger Nadine, Kienel Ulrike, Neugebauer Ina, Ott Florian, Scharnweber Tobias, Simard Sonia, Słowiński Michał, Słowińska Sandra, Tecklenburg Christina, Zawiska Izabela, Wilmking Martin: SINOMA - a better tool for proxy based reconstructions?. [w]: Geophysical Research Abstracts Vol. 16, EGU General Assembly 2014. Vienna: European Geosciences Union, 2014 - 1 s.
 • Buras Allan, Thees Barnim, Czymzik Markus, Dräger Nadine, Kienel Ulrike, Neugebauer Ina, Ott Florian, Scharnweber Tobias, Simard Sonia, Słowiński Michał, Słowiński Sandra, Tecklenburg Christina, Zawiska Izabela, Wilmking Martin: SINOMA – a better tool for proxy based reconstructions?. [w]: 3rd Annual ICLEA Workshop 2014: Abstract Volume & Excursion Guide. Eds. M. J. Schwab, M. Theuerkauf, A. Brauer, M. Wilmking, R. Lampe. Potsdam: Deutsches GeoForschungsZentrum GFZ, 2014 - s. 16 (Scientific Technical Report; 2)
 • Dietze Elisabeth, Słowiński Michał, Kienel Ulrike, Zawiska Izabela, Brauer Achim: Disentangling Holocene lake level changes with a transect of lake sediment cores – a case study from Lake Fürstenseer See, northeastern Germany. [w]: Geophysical Research Abstracts Vol. 16, EGU General Assembly 2014. Vienna: European Geosciences Union, 2014 - 1 s.
 • Dietze Elisabeth, Słowiński Michał, Kienel Ulrike, Zawiska Izabela, Brauer Achim: Studying lake level changes with a transect of lake sediment cores from Lake Fürstenseer See, northeastern Germany. [w]: 3rd Annual ICLEA Workshop 2014: Abstract Volume & Excursion Guide. Eds. M. J. Schwab, M. Theuerkauf, A. Brauer, M. Wilmking, R. Lampe. Potsdam: Deutsches GeoForschungsZentrum GFZ, 2014 - s. 24 (Scientific Technical Report; 2)
 • Noryśkiewicz Agnieszka, Kramkowski Mateusz, Słowiński Michał, Zawiska Izabela, Lutyńska Monika, Błaszkiewicz Mirosław, Brauer Achim: The impact of climate and local envioronmental conditions on vegetation pattern in the Czechowskie Lake catchment (Northern Tuchola Pinewoods) during the Younger Dryas. [w]: 3rd Annual ICLEA Workshop 2014. Dynamics of climate and landscape evolution of cultural landscape in the Northern Central European Lowlands since the last ice age. Abstracts volume & Excursion guide. March 25 - 28, 2014 in Hansestadt Greifswald, Germany. Eds. M. J. Schwab, M. Theuerkauf, A. Brauer, M. Wilmking, R. Lampe. Potsdam: Deutsches GeoForschungsZentrum GFZ, 2014 - s. 29-30 (Scientific Technical Report; 02)
 • Noryśkiewicz Agnieszka M., Kramkowski Mateusz, Słowiński Michał, Zawiska Izabela, Lutyńska Monika, Błaszkiewicz Mirosław, Brauer Achim: The impact of climate and environmental processes on vegetation pattern in the Czechowskie lake catchment Czechowo Region (Northern Tuchola Pinewoods) during the Younger Dryas cooling. [w]: Geophysical Research Abstracts Vol. 16, EGU General Assembly 2014. Vienna: European Geosciences Union, 2014 - 1 s.
 • Słowiński Michał, Zawiska Izabela, Ott Florian, Noryskiewicz Agnieszka M., Plessen Birgit, Apolinarska Karina, Lutyńska Monika, Michczyńska Danuta J., Wulf Sabine, Skubała Piotr, Błaszkiewicz Mirosław, Brauer Achim: Late Allerød climatic fluctuation reconstructed from Trzechowskie paleolake sediment. [w]: 3rd Annual ICLEA Workshop 2014. Dynamics of climate and landscape evolution of cultural landscape in the Northern Central European Lowlands since the last ice age. Abstracts volume & Excursion guide. March 25 - 28, 2014 in Hansestadt Greifswald, Germany. Eds. M. J. Schwab, M. Theuerkauf, A. Brauer, M. Wilmking, R. Lampe. 2014 - s. 35 (Scientific Technical Report; 02)
 • Słowiński Michał, Zawiska Izabela, Ott Florian, Noryśkiewicz Agnieszka M., Plessen Birgit, Apolinarska Karina, Lutyńska Monika, Michczyńska Danuta J., Wulf Sabine, Skubała Piotr, Błaszkiewicz Mirosław, Brauer Achim: Lake ecosystem response to late Allerød climatic fluctuation (northern Poland). [w]: Geophysical Research Abstracts Vol. 16, EGU General Assembly 2014. Vienna: European Geosciences Union, 2014 - 1 s.
 • Słowiński Michał, Zawiska Izabela, Ott Florian, Noryśkiewicz Agnieszka M., Plessen Birgit, Apolinarska Karina, Lutyńska Monika, Michczyńska Danuta J., Wulf Sabine, Skubała Piotr, Błaszkiewicz Mirosław, Brauer Achim: Lake system response to late Allerød climate change and transition into the Younger Dryas - recorded in lake sediments from Central Europe, Northern Poland. [w]: INTIMATE Open Workshop and COST Action ES0907 Final Event, Zaragoza, 15th - 21st June 2014. Abstract Volume and Programme. Zaragoza: [b.w.], 2014 - 1 s.
 • Słowiński Michał, Zawiska Izabela, Ott Florian, Noryśkiewicz Agnieszka M., Plessen Birgit, Apolinarska Karina, Lutyńska Monika, Michczyńska Danuta J., Wulf Sabine, Skubała Piotr, Błaszkiewicz Mirosław, Brauer Achim: Lead and lags of lake system responses to Late Allerød and Early Younger Dryas climatic fluctuation – an example from varved lake sediments from Northern Poland (Central Europe). [w]: 2014 Fall Meeting, AGU, San Francisco, Calif., 15-19 Dec. 2014. San Francisco: American Geophysical Union, 2014 - 1 s.
 • Zawiska Izabela, Lorenz Sebastian, Börner Andreas, Niessner Dominique, Słowiński Michał, Theuerkauf Martin, Pieper Hagen, Lampe Reinhard: Late-glacial to Early Holocene lake basin and river valley formation within Pomeranian moraine belt near Dobbertin (Mecklenburg-Vorpommern, NE Germany). [w]: Geophysical Research Abstracts Vol. 16, EGU General Assembly 2014. Vienna: European Geosciences Union, 2014 - 1 s.
 • Zawiska Izabela, Słowiński Michał, Correa-Metrio Alex, Obremska Milena, Luoto Tomi, Nevalainen Liisa, Woszczyk Michał, Milecka Krystyna: Ecosystem responses during Late Glacial period recorded in the sediments of Lake Łukie (East Poland). [w]: Geophysical Research Abstracts Vol. 16, EGU General Assembly 2014. Vienna: European Geosciences Union, 2014 - 1 s.
 • Zawisza Edyta, Zawiska Izabela, Obremska Milena, Słowiński Michał, Lutyńska Monika: Czy wigierskie suchary zawsze były dystroficzne?. [w]: Dynamika lądolodów plejstoceńskich na obszarze Sokólszczyzny i Równiny Augustowskiej. XXI Konferencja Stratygrafia Plejstocenu Polski, Augustów, 1-5.09.2014 r. Red. Katarzyna Pochocka-Szwarc. Warszawa: Państwowy Instytut Geologiczny - PIB, 2014 - s. 94-95.
 • Słowiński Michał, Zawiska Izabela, Ott Florian, Noryśkiewicz Agnieszka M., Apolinarska Karina, Lutyńska Monika, Michczyńska Danuta J., Brauer Achim, Wulf Sabine, Skubała Piotr, Błaszkiewicz Mirosław: Lake ecosystem response to rapid lateglacial climate changes in lake sediments from northern Poland. [w]: Geophysical Research Abstracts Vol. 15, EGU General Assembly 2013. Vienna: EGU, 2013 - 1 s.
 • Słowiński Michał, Zawiska Izabela, Ott Florian, Noryśkiewicz Agnieszka M., Apolinarska Karina, Lutyńska Monika, Michczyńska Danuta J., Brauer Achim, Wulf Sabine, Skubała Piotr, Błaszkiewicz Mirosław: Lake ecosystem response to rapid climate changes during lateglacial and early Holocene recorded in lake sediments (northern Poland). [w]: 2nd Annual ICLEA Workshop 2013: Dynamics of climate and landscape evolution of cultural landscapes in the Northern Central European Lowlands since the last ice age. Abstract volume & Excursion guide;. Eds. M. Schwab, P. Lamparski, A. Brauer, M. Błaszkiewicz. Potsdam: Helmholtz-Zentrum Potsdam, Deutsches GeoForschungsZentrum, 2013 - 1 s. (Scientific Technical Report; 04)
 • Słowiński Michał, Zawiska Izabela, Ott Florian, Noryśkiewicz Agnieszka M., Apolinarska Karina, Lutyńska Monika, Michczyńska Danuta J., Brauer Achim, Wulf Sabine, Skubała Piotr, Błaszkiewicz Mirosław: Abrupt climate-triggered lake ecosystem changes recorded in late glacial lake sediments in northern Poland. [w]: 2013 Fall Meeting, AGU, San Francisco, Calif., 9-13 Dec. 2013. San Francisco: American Geophysical Union, 2013 - 1 s.
 • Słowiński Michał, Zawiska Izabela, Ott Florian, Noryśkiewicz Agnieszka M., Apolinarska Karina, Lutyńska Monika, Michczyńska Danuta J., Brauer Achim, Wulf Sabine, Skubała Piotr, Błaszkiewicz Mirosław: Lake ecosystem response to rapid climate changes as recorded in lateglacial lake sediments from northern Poland. [w]: Workshop on Terrestrial Records from Eastern Europe March, 6-9, 2013, Cluj Napoca, Romania;. Red. Aurel Persoiu. Cluj Napoca: Ştefan cel Mare University, Suceava Faculty of Environmental Science, Babeş-Bolyai University, 2013 - 1 s.
 • Słowiński Michał, Zawiska Izabela, Ott Florian, Noryśkiewicz Agnieszka M., Apolinarska Karina, Lutyńska Monika, Michczyńska Danuta J., Wulf Sabine, Skubała Piotr, Brauer Achim, Błaszkiewicz Mirosław: Lake ecosystem response to rapid climate changes as recorded in Late Glacial lake sediments from central-northern Poland. [w]: INTIMATE 2013, Blair Atholl, Scotland. Blair Atholl: INTIMATE, 2013 - 1 s.
 • Zawiska Izabela, Słowiński Michał, Obremska Milena, Woszczyk Michał, Milecka Krystyna: Direct and indirect climate impact on the lake ecosystem during Late Glacial period. [w]: Geophysical Research Abstracts Vol. 15, EGU General Assembly 2013. Vienna: EGU, 2013 - 1 s.
 • Zawiska Izabela, Zawisza Edyta, Woszczyk Michał, Szeroczyńska Krystyna, Spychalski Waldemar, Correa-Metrio Alexander: Lake trophy changes in dystrophic lakes (Wigierski National Park, Poland) recorded in sediment cores. [w]: Paleoecological reconstructions - lacustrine, peat and cave sediments. Eds. Krystyna Szeroczyńska, Joanna Mirosław-Grabowska, Edyta Zawisza, Joanna Stańczak, Elżbieta Kowalczyk. Warszawa: Instytut Nauk Geologicznych PAN, 2013 - s. 44.
 • Słowiński Michał, Zawiska Izabela, Noryśkiewicz Agnieszka, Apolinarska Karina, Lutyńska Monika, Skubała Piotr, Ott Florian, Wulf Sabina, Brauer Achim: Climate impact on the Trzechowskie paleolake ecosystem during the Late Glacial and early Holocene in the light of multiproxy analysis. [w]: Geophysical Research Abstracts Vol. 14, EGU General Assembly 2012. Vienna: 2012 - 1 s.
 • Słowiński Michał, Zawiska Izabela, Noryśkiewicz Agnieszka, Apolinarska Karina, Lutyńska Monika, Skubała Piotr, Ott Florian, Wulf Sabina, Błaszkiewicz Mirosław, Brauer Achim: Local environmental response of climate change in the Trzechowskie paleolake in northern Poland, during the Late Glacial and early Holocene. [w]: Advancing the science of palaeolimnology. 12th International Paleolimnology Symposium, Glasgow SECC 21-24 August 2012. Book of Abstracts. Glasgow: International Paleolimnology Association, 2012 - s. 188.
 • Zawiska Izabela, Słowiński Michał, Noryśkiewicz Agnieszka, Apolinarska Karina, Lutyńska Monika, Woszczyk Michał, Skubała Piotr, Obrembska Milena: Lake environment changes as a response to variable climate condition in Preboreal period. [w]: Advancing the science of palaeolimnology. 12th International Paleolimnology Symposium, Glasgow SECC 21-24 August 2012. Book of Abstracts. Glasgow: International Palaeolimnology Association, 2012 - s. 189.
 • Słowiński Michał, Zawiska Izabela, Noryśkiewicz Agnieszka M., Apolinarska Karina, Lutyńska Monika: Macrophyte vegetation development in paleolake Czechowskie (northern Poland), during tha late glacial and early-Holocene. [w]: Geophysical Research Abstracts 13. EGU General Assembly, Vienna, 03-08 April 2011. Vienna: European Geosciences Union, 2011 - 1 s.
 • Zawiska Izabela, Obremska Milena, Słowiński Michał, Woszczyk Michał: Zmiany środowiska przyrodniczego w późnym glacjale w otoczeniu Jeziora Łukie (Polesie Lubelskie) na podstawie wyników wybranych analiz paleolimnologicznych. [w]: Rozwój i zanik lądolodu fazy pomorskiej zlodowacenia wisły na Pomorzu Wschodnim (Kociewie). XVIII Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Stratygrafia plejstocenu Polski, Stara Kiszewa, 5-9.09.2011. Red. nauk. Jarosław Kordowski, Piotr Lamparski, Katarzyna Pochocka-Szwarc. Warszawa: PIG-PIB, 2011 - s. 120-121.
 • Zawiska Izabela, Szeroczyńska Krystyna, Zawisza Edyta: Subfossil Cladocera succession in dystrophic lakes (NE, Poland). [w]: IXth International Symposium on Cladocera, October 2 - 8, 2011, Verbania, Italy. Verbania: [b.w.], 2011 - s. 43.
 • Zawiska Izabela, Słowiński Michał, Obremska Milena, Milecka Krystyna, Woszczyk Michał, Apolinarska Karina: Reconstruction of environmental changes in Late Glacial and Holocene in the vicinity of Lake Lukie (SE Poland) using multiproxy analysis. [w]: 5th International Limnogeological Congress, August 31st - September 3rd 2011, Konstanz, Germany. Programme and abstracts volume. Braunschweig: Institut fuer Umweltgeologie Technische Universitaet Braunschweig, 2011 - s. 85.