Zespół Systemów Informacji Geograficznej i Kartografii

Projekty bieżące


GraphScape

Autorskie oprogramowanie do analizy struktury krajobrazu i modelowania mobilności bazujące na teorii grafów.

Więcej...

Naziemny skaning laserowy

Implementacja do badań naukowych IGiPZ PAN technologii naziemnego skaningu laserowego z wykorzystaniem skanera impulsowego dalekiego zasięgu Riegl VZ-4000.

Więcej...

AIMS - Internetowy Serwer Map Aviso

Zaprojektowane i zrealizowane w Pracowni oprogramowanie komputerowe do publikowania map na stronach WWW. Obsługuje serwisy mapowe IGiPZ: Mapę Przeglądową Polski on-line i Internetowy Atlas Polski.

Więcej...

System Informacji Geograficznej AVISO 4

Zaprojektowane i zrealizowane w Pracowni Kartografii i Systemów Informacji Geograficznej oprogramowanie komputerowe do przetwarzania informacji geograficznej i redagowania map. Używane we wszystkich głównych projektach Pracowni, a obecnie - Zespołu SIGiK. Nadal rozbudowywane.

tl_files/igipz/ZSIGiK/aviso/avlogo80.gif

Więcej...

Cyfrowa Mapa Polski

Cyfrowa Mapa Polski jest zbiorem warstw kartograficznych w skali 1:200 000, służących do redakcji map. Pokrywa obszar całej Polski oraz przyległych części krajów sąsiadujących.

Więcej...