Wydawnictwa

INFORMACJE OGÓLNE


Wydawnictwa IGiPZ PAN oferują szeroki wachlarz publikacji (czasopism, serii wydawniczych, monografii i innych), w których prezentowane są oryginalne, wartościowe prace z zakresu szeroko pojętej problematyki geograficznej (w tym geografii fizycznej i społeczno-ekonomicznej) i przestrzennego zagospodarowania o charakterze teoretycznym, empirycznym i metodologicznym.

Osoby zainteresowane zakupem wydawnictw IGiPZ PAN mogą złożyć zamówienie pisemnie, telefonicznie lub online (zob. dystrybucja).

NOWOŚCI WYDAWNICZE


PRACE GEOGRAFICZNE Nr 266  (2018)

Mariusz Kistowski, Urszula Myga-Piątek, Jerzy Solon (red.):  Prace nad regionalizacją fizycznogeograficzną Polski = Studies on division of Poland into physico-geographical regions

PRACE GEOGRAFICZNE Nr 264  (2018)

Tadeusz J. Chmielewski, Przemysław Śleszyński, Szymon Chmielewski, Agnieszka Kułak: Ekologiczne i fizjonomiczne koszty bezładu przestrzennego = Ecological and physiognomical costs of spatial chaos


PRACE GEOGRAFICZNE Nr 263  (2017)

Magda Kuchcik: Zmiany warunków termicznych w Polsce na przełomie XX i XXI wieku i ich wpływ na umieralność = Thermal conditions in Poland at the turn of the 20th and 21st centuries, and their impact on mortality.


PRACE GEOGRAFICZNE Nr 262  (2017)

Bożena Degórska: Urbanizacja przestrzenna terenów wiejskich na obszarze metropolitalnym Warszawy. Kontekst ekologiczno-krajobrazowy = Spatial urbanization of rural areas of the Warsaw Metropolitan Area: Ecological and landscape context

PRACE GEOGRAFICZNE Nr 261  (2017)

Marcin Stępniak: Przestrzenne zróżnicowania poziomu dostępności usług publicznych w Polsce = Spatial accessibility to public services in Poland

ZAPOWIEDZI WYDAWNICZE