IGiPZ PAN > Wydawnictwa > Nowości wydawnicze IGiPZ PAN

Wydawnictwa Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN

Nowości wydawnicze


PRACE GEOGRAFICZNE Nr 269  (2019)

Jerzy Bański:  Waloryzacja zasobów lokalnych i ich zróżnicowanie przestrzenne w regionach Polski Wschodniej = Evaluation of the local resources and their spatial differentiation in the regions of eastern Poland

PRACE GEOGRAFICZNE Nr 268  (2018)

Piotr Gierszewski: Hydromorfologiczne uwarunkowania funkcjonowania geoekosystemu zbiornika włocławskiego = Hydromorphological conditions of the functioning of the Włocławek Reservoir Geo-ecosystem


PRACE GEOGRAFICZNE Nr 267  (2018)

Piotr Rosik, Tomasz Komornicki, Sławomir Goliszek, Przemysław Śleszyński, Andrzej Szarata, Barbara Szejgiec-Kolenda, Wojciech Pomianowski, Karol Kowalczyk: Kompleksowe modelowanie osobowego ruchu drogowego w Polsce. Uwarunkowania na poziomie gminnym = Comprehensive modelling of passenger road traffic in Poland – The municipality level aspects