Wydawnictwa

INFORMACJE OGÓLNE


Wydawnictwa IGiPZ PAN oferują szeroki wachlarz publikacji (czasopism, serii wydawniczych, monografii i innych), w których prezentowane są oryginalne, wartościowe prace z zakresu szeroko pojętej problematyki geograficznej (w tym geografii fizycznej i społeczno-ekonomicznej) i przestrzennego zagospodarowania o charakterze teoretycznym, empirycznym i metodologicznym.

Osoby zainteresowane zakupem wydawnictw IGiPZ PAN mogą złożyć zamówienie pisemnie, telefonicznie lub online (zob. dystrybucja).

NOWOŚCI WYDAWNICZE


PRACE GEOGRAFICZNE Nr 268  (2018)

Piotr Gierszewski: Hydromorfologiczne uwarunkowania funkcjonowania geoekosystemu zbiornika włocławskiego = Hydromorphological conditions of the functioning of the Włocławek Reservoir Geo-ecosystem


PRACE GEOGRAFICZNE Nr 267  (2018)

Piotr Rosik, Tomasz Komornicki, Sławomir Goliszek, Przemysław Śleszyński, Andrzej Szarata, Barbara Szejgiec-Kolenda, Wojciech Pomianowski, Karol Kowalczyk: Kompleksowe modelowanie osobowego ruchu drogowego w Polsce. Uwarunkowania na poziomie gminnym = Comprehensive modelling of passenger road traffic in Poland – The municipality level aspects

PRACE GEOGRAFICZNE Nr 266  (2018)

Mariusz Kistowski, Urszula Myga-Piątek, Jerzy Solon (red.):  Prace nad regionalizacją fizycznogeograficzną Polski = Studies on division of Poland into physico-geographical regions

PRACE GEOGRAFICZNE Nr 265  (2018)

Halina Kaczmarek: Ewolucja strefy brzegowej nizinnych zbiorników zaporowych w warunkach dużych wahań poziomu wody na przykładzie zbiornika Jeziorsko na Warcie
Dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

PRACE GEOGRAFICZNE Nr 264  (2018)

Tadeusz J. Chmielewski, Przemysław Śleszyński, Szymon Chmielewski, Agnieszka Kułak: Ekologiczne i fizjonomiczne koszty bezładu przestrzennego = Ecological and physiognomical costs of spatial chaos


ZAPOWIEDZI WYDAWNICZE