Wydawnictwa

INFORMACJE OGÓLNE


Wydawnictwa IGiPZ PAN oferują szeroki wachlarz publikacji (czasopism, serii wydawniczych, monografii i innych), w których prezentowane są oryginalne, wartościowe prace z zakresu szeroko pojętej problematyki geograficznej (w tym geografii fizycznej i społeczno-ekonomicznej) i przestrzennego zagospodarowania o charakterze teoretycznym, empirycznym i metodologicznym.

Osoby zainteresowane zakupem wydawnictw IGiPZ PAN mogą złożyć zamówienie pisemnie, telefonicznie lub online (zob. dystrybucja).

NOWOŚCI WYDAWNICZEPRACE GEOGRAFICZNE  Nr 257   (2017)

Zbigniew Taylor, Ariel Ciechański: Deregulacja i przekształcenia przedsiębiorstw transportu lądowego w Polsce na tle polityki spójności UE = Deregulation and transformation among Poland's surface-transport companies against the background of the cohesion policy


PRACE GEOGRAFICZNE  Nr 256   (2017)

Ewa Korcelli-Olejniczak, Stanisław Kozłowski, Adam Bierzyński, Filip Piotrowski: Region metropolitalny Warszawy – Studia miast średniej wielkości = Metropolitan region of Warsaw – A study on middle-sized tonws

 

 

PRACE GEOGRAFICZNE  Nr 255   (2016)

Maria Bednarek-Szczepańska, Karolina Dmochowska-Dudek: Syndrom nimby na obszarach wiejskich: Uwarunkowania i specyfika konfliktów wokół lokalicacji niechcianych inwestycji = The nimby syndrome in rural areas of Poland. Determinants and specificity of conflicts on the location of unwanted investments

PRACE GEOGRAFICZNE Nr  254   (2016)

Piotr Korcelli, Elżbieta Kozubek, Piotr Werner: Zmiany użytkowania ziemi a interakcje przestrzenne na obszarach metropolitalnych Polski = Land use change and spatial interactions in Poland's metropolitan areas

MONOGRAFIE IGiPZ PAN Nr 17  (2016)

Jacek Wolski (red.), Bojkowszczyzna Zachodnia - wczoraj, dziś i jutro. Tom 1 (803 s.)

MONOGRAFIE IGiPZ PAN Nr 17  (2016)

Jacek Wolski (red.), Bojkowszczyzna Zachodnia - wczoraj, dziś i jutro. Tom 2 (723 s.)

PRACE GEOGRAFICZNE   253     (2016)

Joanna Plit: Krajobrazy kulturowe Polski i ich przemiany = Cultural landscapes of Poland and their evolution, 2016

 

PRACE GEOGRAFICZNE   252    (2016)

Anna Bucała, Anna Budek, Maciej Kozak, Leszek Starkel, Łukasz Wiejaczka: Kierunki przemian środowiska przyrodnicznego dolin gorczańskich = Directions of changes in the natural environment of valleys in the Gorce Mountains

PRACE GEOGRAFICZNE   251    (2016)

Andrzej Affek: Dynamika Krajobrazu. Uwarunkowania i prawidłowości na przykładzie dorzecza Wiaru w Karpatach (XVIII-XXI wiek) = Landscape dynamics: Determinants and patterns on the example of the Wiar Basin in the Carpathians (18th-21st century)

ZAPOWIEDZI WYDAWNICZE