Publishing

GENERAL INFORMATION


IGSO PAS publishing sets out to offer a wide variety of publications (journals, publication series, monographs, etc.), in which original, valuable research works are presented that deal with a broadly conceived geographical and spatial management subject matter (including physical and socio-economic geography) of theoretical, empirical and methodological character.

Anybody who is interested in purchasing the IGSO PAS titles can order items via telephone, post or e-mail (vide distribution of IGSO PAS publications).

PUBLISHING NOVELTIES


PRACE GEOGRAFICZNE Nr 259  (2017)

Jan Marek Matuszkiewicz, Jerzy Solon, Anna Kowalska, Jacek Wolski, Andrzej Affek, Marek Degórski, Bożenna Grabińska, Anna Kozłowska, Joanna Plit, Ryszard Wojciech Pawlicki: Historyczne zmiany pokrywy leśnej na pograniczu mazursko-kurpiowskim w aspekcie rozwoju zrównoważonego krajobrazu

Prace Geograficzne 258

PRACE GEOGRAFICZNE Nr 258   (2017)

Piotr Rosik, Wojciech Pomianowski, Sławomir Goliszek, Maricn Stępniak, Karol Kowalczyk, Robert Guzik, Arkadiusz Gołoś, Tomasz Komorniciki: Multimodalna dostępność transportem publicznym gmin w Polsce


PRACE GEOGRAFICZNE  Nr 257   (2017)

Zbigniew Taylor, Ariel Ciechański: Deregulacja i przekształcenia przedsiębiorstw transportu lądowego w Polsce na tle polityki spójności UE = Deregulation and transformation among Poland's surface-transport companies against the background of the cohesion policyPRACE GEOGRAFICZNE  Nr 256   (2017)

Ewa Korcelli-Olejniczak, Stanisław Kozłowski, Adam Bierzyński, Filip Piotrowski: Region metropolitalny Warszawy – Studia miast średniej wielkości = Metropolitan region of Warsaw – A study on middle-sized tonws

 

 

PRACE GEOGRAFICZNE  Nr 255   (2016)

Maria Bednarek-Szczepańska, Karolina Dmochowska-Dudek: Syndrom nimby na obszarach wiejskich: Uwarunkowania i specyfika konfliktów wokół lokalicacji niechcianych inwestycji = The nimby syndrome in rural areas of Poland. Determinants and specificity of conflicts on the location of unwanted investments

PRACE GEOGRAFICZNE Nr  254   (2016)

Piotr Korcelli, Elżbieta Kozubek, Piotr Werner: Zmiany użytkowania ziemi a interakcje przestrzenne na obszarach metropolitalnych Polski = Land use change and spatial interactions in Poland's metropolitan areas

MONOGRAFIE IGiPZ PAN Nr 17  (2016)

Jacek Wolski (red.), Bojkowszczyzna Zachodnia - wczoraj, dziś i jutro. Tom 1 (803 s.)

MONOGRAFIE IGiPZ PAN Nr 17  (2016)

Jacek Wolski (red.), Bojkowszczyzna Zachodnia - wczoraj, dziś i jutro. Tom 2 (723 s.)

PRACE GEOGRAFICZNE   253     (2016)

Joanna Plit: Krajobrazy kulturowe Polski i ich przemiany = Cultural landscapes of Poland and their evolution, 2016

 

UPCOMING TITLES