Publishing

GENERAL INFORMATION


IGSO PAS publishing sets out to offer a wide variety of publications (journals, publication series, monographs, etc.), in which original, valuable research works are presented that deal with a broadly conceived geographical and spatial management subject matter (including physical and socio-economic geography) of theoretical, empirical and methodological character.

Anybody who is interested in purchasing the IGSO PAS titles can order items via telephone, post or e-mail (vide distribution of IGSO PAS publications).

PUBLISHING NOVELTIESPRACE GEOGRAFICZNE  Nr 257   (2017)

Zbigniew Taylor, Ariel Ciechański: Deregulacja i przekształcenia przedsiębiorstw transportu lądowego w Polsce na tle polityki spójności UE = Deregulation and transformation among Poland's surface-transport companies against the background of the cohesion policyPRACE GEOGRAFICZNE  Nr 256   (2017)

Ewa Korcelli-Olejniczak, Stanisław Kozłowski, Adam Bierzyński, Filip Piotrowski: Region metropolitalny Warszawy – Studia miast średniej wielkości = Metropolitan region of Warsaw – A study on middle-sized tonws

 

 

PRACE GEOGRAFICZNE  Nr 255   (2016)

Maria Bednarek-Szczepańska, Karolina Dmochowska-Dudek: Syndrom nimby na obszarach wiejskich: Uwarunkowania i specyfika konfliktów wokół lokalicacji niechcianych inwestycji = The nimby syndrome in rural areas of Poland. Determinants and specificity of conflicts on the location of unwanted investments

PRACE GEOGRAFICZNE Nr  254   (2016)

Piotr Korcelli, Elżbieta Kozubek, Piotr Werner: Zmiany użytkowania ziemi a interakcje przestrzenne na obszarach metropolitalnych Polski = Land use change and spatial interactions in Poland's metropolitan areas

MONOGRAFIE IGiPZ PAN Nr 17  (2016)

Jacek Wolski (red.), Bojkowszczyzna Zachodnia - wczoraj, dziś i jutro. Tom 1 (803 s.)

MONOGRAFIE IGiPZ PAN Nr 17  (2016)

Jacek Wolski (red.), Bojkowszczyzna Zachodnia - wczoraj, dziś i jutro. Tom 2 (723 s.)

PRACE GEOGRAFICZNE   253     (2016)

Joanna Plit: Krajobrazy kulturowe Polski i ich przemiany = Cultural landscapes of Poland and their evolution, 2016

 

UPCOMING TITLES