Department of Urban and Population Studies

Publications

Books, reports | Articles, chapters, papers and others | Editorial publications | Abstracts, reviews, notes | Documentation studies | Maps, atlases | Popular science publications

Books, reports

Articles, chapters, papers and others

 • Nowak Maciej J., Śleszyński Przemysław, Brzezińska-Rawa Anna, Ciesielski Michał, Feltynowski Marcin, Fogel Anna, Goździewicz-Biechońska Justyna, Kukulska-Kozieł Anita, Leszczyński Michał, Rokicka-Muszewska Karolina, Tomczak Anna Aneta, Warsza Robet, Blaszke Małgorzata: Nowelizacja planowania przestrzennego. Czy ciąg dalszy "dróg i bezdroży regulacji ustawowych"?. - Samorząd Terytorialny 2024, 1-2 - s. 7-23.
 • Słowiński Michał, Związek Tomasz, Swoboda Paweł, Niedzielski Michał, Słowińska Sandra, Konopski Michał, Jonczak Jerzy, Kruczkowska Bogusława, Chojnacka Aleksandra, Róg Dominik, Szewczyk Krzysztof, Brykała Dariusz: Human impacts on environment in the preindustrial forest landscapes in Poland - an overview. - Elementa: Science of the Anthropocene 2024, 12, 1 - s. 1-26.
 • Więckowski Marek, Wiejaczka Łukasz, Prokop Paweł, Timothy Dallen J.: The place with the world’s highest rainfall as a tourist attraction in a peripheral area of Northeast India. - International Journal of Conservation Science 2024, 15, 1 - s. 699-718.
 • Yue Liying, Niedzielski Michał, O'Kelly Morton: Modal disparity in commuting efficiency: A comparison across educational worker subgroups in Shanghai. - Cities 2024, 147, 104790 - 9 s.
 • Śleszyński Przemysław, Kurek Sławomir, Krzystofik Robert, Owsiński Jan W.: Do variations in anomalous mortality in Europe in fall and winter of 2019–2020 tell us anything on the timing of SARS-CoV-2 outbreak?. - Population Space and Place 2024, 30, 1 - .
 • Barberis Eduardo, Eraydin Ayda, Skovgaard Nielsen Rikke, Korcelli-Olejniczak Ewa: Entrepreneuring in diverse neighbourhoods: Policies and minority business in Copenhagen, Istanbul, Milan and Warsaw. - Journal of Entrepreneurial and Organizational Diversity 2023, 12, 1 - s. 25-55.
 • Cerić Denis: Obstacles to cross-border tourism cooperation across the Baltic Sea as seen by Interreg stakeholders. - Geografický časopis 2023, 75, 4 - s. 317 - 339.
 • Cerić Denis: Przestrzenne cechy transgranicznej współpracy turystycznej w regionie Morza Bałtyckiego. - Przegląd Geograficzny 2023, 95, 1 - s. 85-112.
 • Churski Paweł, Adamiak Czesław, Szyda Barbara, Dubownik Anna, Pietrzykowski Maciej, Śleszyński Przemysław: Nowa delimitacja miejskich obszarów funkcjonalnych w Polsce i jej zastosowanie w praktyce zintegrowanego podejścia terytorialnego (place based approach). - Przegląd Geograficzny 2023, 95, 1 - s. 29-55.
 • Ciechański Ariel: Zmierzch czy koniec przedsiębiorstw Państwowej Komunikacji Samochodowej?. - Prace Komisji Geografii Komunikacji PTG 2023, 26, 1 - s. 69-87.
 • Cyargeenka Aliaksandr: Białowieża Forest as a tourist product of the area on the Polish-Belarusian borderland. - Geografický časopis 2023, 75, 4 - s. 369-391.
 • Jing Yue, Hu Yujie, Niedzielski Michał: Neighborhood divides: Where you live matters for commuting and its efficiency. - Cities 2023, 132 - 11 s.
 • Kowalski Marcin, Śleszyński Przemysław, Żukowski Tomasz: Wybory prezydenckie 2020. [w]: Atlas wyborczy Polski. Wyd II rozszerzone i uaktualnione. Red. Mariusz Kowalski, Przemysław Śleszyński. Warszawa: Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN; Wydawnictwo Sejmowe, 2023 - s. 259-272.
 • Kowalski Mariusz, Śleszyński Przemysław, Żukowski Tomasz: Wybory parlamentarne 2019. [w]: Atlas wyborczy Polski. Wyd II rozszerzone i uaktualnione. Red. Mariusz Kowalski, Przemysław Śleszyński. Warszawa: Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN; Wydawnictwo Sejmowe, 2023 - s. 249-258.
 • Kowalski Mariusz, Śleszyński Przemysław, Żukowski Tomasz: Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019. [w]: Atlas wyborczy Polski. Wyd II rozszerzone i uaktualnione. Red. Mariusz Kowalski, Przemysław Śleszyński. Warszawa: Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN; Wydawnictwo Sejmowe, 2023 - s. 239-246.
 • Nowak Maciej, Śleszyński Przemysław: Climate protection in spatial policy instruments, opportunities and barriers: the case study of Poland. [w]: Climate change, community response, and resilience. Insight for socio-ecological sustainability. Red. Uday Chatterjee, Rajib Shaw, Gouri Sankar Bhunia, Martiwi Diah Setiawati, Suomita Banerjee. Elsevier, 2023 - s. 419-431 (Developments in Weather and Climate Science; 6)
 • Nowak Maciej, Śleszyński Przemysław, Cheba Katarzyna, Blaszke Małgorzata, Szopik-Depczyńska Katarzyna, Ioppolo Giuseppe: Flexibility of land use plans: Between supporting development and opportunism. Evidence from Poland. - Land Use Policy 2023, 135 - s. 106939.
 • Nowak Maciej J., Śleszyński Przemysław: Opóźnienia w sporządzaniu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w polskich gminach. Uwarunkowania i bariery. - Studia Regionalne i Lokalne 2023, 2 - s. 100-115.
 • Nowak Maciej J., Śleszyński Przemysław, Churski Paweł, Degórski Marek, Komornicki Tomasz, Sagan Iwona, Stryjakiewicz Tadeusz: Wymiar prawny w dyscyplinie geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna. Podstawy teoretyczne i zagadnienia badawcze. - Przegląd Geograficzny 2023, 95, 4 - s. 343-367.
 • Nowak Maciej J., Śleszyński Przemysław, Ostrowska Anna, Oleńczuk-Paszel Anna, Śpiewak-Szyjka Monika, Mitrea Andei: Planning disputes from the perspective of court rulings on building conditions. A case study of Poland. - Planning Practice and Research 2023, 38, 3 - s. 425-446.
 • Rykiel Zbigniew, Śleszyński Przemysław: Geografia wyborcza w Polsce. [w]: Atlas wyborczy Polski. Wyd II rozszerzone i uaktualnione. Red. Mariusz Kowalski, Przemysław Śleszyński. Warszawa: Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN; Wydawnictwo Sejmowe, 2023 - s. 15-20.
 • Więckowski Marek: Znaczenie rekonstrukcji granic reliktowych na przykładzie granicy pomiędzy monarchią austro-węgierską a Imperium Rosyjskim. - Czasopismo Geograficzne 2023, 94, 2 - s. 219-244.
 • Więckowski Marek: Nature protection in the Polish-Slovakian borderland during the 20th century. - Journal of Historical Geography Elsevier, 2023, 80, 1 - s. 5-17.
 • Więckowski Marek: How border tripoints offer opportunities for transboundary tourism development. - Tourism Geographies 2023, 25, 1 - s. 310-333.
 • Śleszyński Przemysław: Idea Polski policentrycznej. - Pomorski Thinkletter 2023, 2 - s. 221-232.
 • Śleszyński Przemysław: How to recognize the threat of social energy exclusion? Demographic and settlement determinants of distributed energy development in Polish towns and cities. - Sustainable Cities and Society 2023, 98 - s. 104780.
 • Śleszyński Przemysław: Wyzwania organizacji przestrzennej kraju w różnych skalach terytorialnych w dobie kryzysów i niepewnej przyszłości. [w]: Potrzeba zmian w samorządzie terytorialnym. Red. Cezary Trutkowski, Joanna Podgórska-Rykała. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2023 - s. 233-253.
 • Śleszyński Przemysław: Procesy i struktury demograficzne w diecezjach. [w]: Kościół w liczbach 2022. Annuarium statisticum ecclesiae in Polonia. Red. Marcin Jewdokimow, Luiza Organek, Wojciech Sadłoń. Warszawa: Instytut Statystyki Kościoła Katolickiego SAC, 2023 - s. 49-56.
 • Śleszyński Przemysław: potrzebie deglomeracji funkcji turystycznej w Polsce i znaczeniu tego dla rozwoju regionalnego i lokalnego (ze szczególnym uwzględnieniem województwa podlaskiego). [w]: Pozaprodukcyjne funkcje zasobów leśnych. Red. Stanisław Łuniewski, Sławomir Bakier, Mikołaj Jalinik. Białystok: Oficyna Wydawnicza Politechniki Białostockiej, 2023 - s. 141-156.
 • Śleszyński Przemysław: Oszacowanie wyłączeń gruntów rolnych z produkcji rolnej w Polsce. - Studia BAS 2023, 1 - s. 21-45.
 • Śleszyński Przemysław: Prawidłowości i nieprawidłowości rozwoju stref podmiejskich w Polsce. [w]: Suburbanizacja. Człowiek – zmiana – przestrzeń. Red. Mirosław Grochowski. Warszawa: Główny Urząd Statystyczny, 2023 - s. 34-50.
 • Śleszyński Przemysław: Problematyka aglomeracji i obszarów metropolitalnych oraz jej znaczenie dla kształtowania systemu osadniczego i zagospodarowania przestrzennego kraju w publikacjach KPZK PAN oresu 1960-1989. [w]: Polska myśl urbanistyczna i planistyczna z okresu PRL-u i jej aktualność. Wybór esejów. Red. Tadeusz Markowski, Maciej J. Nowak. Warszawa: Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, 2023 - s. 49-62 (Studia. Cykl Monografii; 19/211)
 • Śleszyński Przemysław: O wciąż niedocenianych barierach rozwoju nauki w Polsce. [w]: Nauka polska. Szanse, bariery i wyzwania. Red. Maciej. J. Nowak, Rafał Rakoczy. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2023 - s. 131-152.
 • Śleszyński Przemysław: Migracje wewnętrzne. [w]: 30 wykładów o migracjach. Red. Magdalena Lesińska, Marek Okólski. Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2023 - s. 323-338.
 • Śleszyński Przemysław: Polska w sieci globalnych migracji. - Makrotrendy 2023, 6 - s. 1-15.
 • Śleszyński Przemysław, Khavarian-Garmsir Amir Reza, Nowak Maciej, Legutko-Kobus Paulina, Hossein Abadi Mohammad Hajian, Al Nasiri Noura: COVID-19 spatial policy: A comparative review of urban policies in the European Union and the Middle East. - Sustainability 2023, 15 - 30 s.
 • Śleszyński Przemysław, Kukołowicz Paula: Uwarunkowania oraz skutki chaosu przestrzennego w Polsce: wnioski z dotychczasowych raportów. [w]: Człowiek w środowisku zamieszkania. Samorząd terytorialny wobec zmian demograficznych. Materiały z III Kongresu Demograficznego. Część 8. Red. nauk. Piotr Szukalski. Warszawa: Główny Urząd Statystyczny, 2023 - s. 192-206.
 • Śleszyński Przemysław, Nowak Maciej J.: Directions of change in the spatial policies of Polish border municipalities during the first year of war in Ukraine, 2022. - Europa XXI 2023, 45 - 5 s.
 • Śleszyński Przemysław, Olszewski Piotr, Dybicz Tomasz, Goch Katarzyna, Niedzielski Michał: The ideal isochrone: Assessing the efficiency of transport systems. - Research in Transportation Business & Management 2023, 46 - 11 s.
 • Śleszyński Przemysław, Sadłoń Wojciech, Kowalski Mariusz, Łysoń Piotr, Żukowski Tomasz, Prażmo Łukasz: Rola terytorialnego zakorzenienia historycznego w kształtowaniu praktyk religijnych w parafiach katolickich w Polsce. - Przegląd Geograficzny 2023, 95, 4 - s. 369-395.
 • Bucała-Hrabia Anna, Kijowska-Strugała Małgorzata, Śleszyński Przemysław, Rączkowska Zofia, Izdebski Waldemar, Malinowski Zbigniew: Evaluating the use of the landslide database in spatial planning in mountain communes (the Polish Carpathians). - Land Use Policy 2022, 112 - 15 s.
 • Cerić Denis, Czapiewski Konrad: Diverse challenges of tourism spatial planning: Evidence from Italy, Norway, Poland, Portugal, and Turkey. [w]: Contemporary challenges of spatial planning in tourism destinations. Red. Tomasz Napierała, Katarzyna Leśniewska-Napierała, Giancarlo Cotella. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2022 - s. 141-154.
 • Cerić Denis, Mazur Marcin, Pielesiak Iwona: Policy brief and actionable policy recommendations (Workshop scenario). [w]: Sustainable spatial planning of tourism destinations: Manual for teachers. Red. Tomasz Napierała, Iwona Pielesiak. Łódź: 2022 - s. 95-100.
 • Cerić Denis, Więckowski Marek: River borders as resources for tourism development. Some evidence from the Oder-Neisse rivers. [w]: Rivers in the lves of nations in their economy and politics. Red. Marek Sobczyński, Krystian Heffner, Andrzej Rykała, Brygida Solga. - Region and RegionalismŁódź: Uniwersytet Łódzki, 2022 - s. 155-165 (Region and Regionalism; 14)
 • Ciechański Ariel: Awanse naukowe w polskiej geografii transportu w latach 2001-2021. - Prace Komisji Geografii Komunikacji PTG 2022, 25, 1 - s. 89-94.
 • Ciechański Ariel (rec.): M. Połom – Przemiany funkcjonowania komunikacji trolejbusowej w Polsce w latach 1989-2013, Wydawnictwo „Bernardinum”, Gdańsk–Pelplin, 2019; 283 ss.. - Prace Komisji Geografii Komunikacji PTG 2022, 25, 3 - s. 92-94.
 • Kolosov Vladimir, Więckowski Marek, Du Debin, Qin Xionghe: Internationalization of geography in the bipolar world: Socialist countries during the Cold War. [w]: A geographical century. Essays for the centenary of the International Geographical Union. Red. Vladimir Kolosov, Jacobo García-Álvarez, Michael Heffernan, Bruno Schelhaas. Cham: Springer, 2022 - s. 35-47.
 • Korcelli-Olejniczak Ewa, Piotrowski Filip, Melnyk Maryana: Functional polarization of Poland’s North-Eastern small towns in the light of R. Camagni’s concept of territorial competitiveness. - Geographia Polonica 2022, 95, 4 - s. 327-346.
 • Mazur Marcin, Czapiewski Konrad, Cerić Denis: The spatial, temporal and structural approach to interregional tourism inflows’ sustainability – on the example of four Erasmus+ SPOT project case study regions. - European Spatial Research and Policy 2022, 29, 2 - s. 175-192.
 • Nowak Maciej J., Śleszyński Przemysław, Markowski Tadeusz, Kowalewski Adam: Studia nad chaosem przestrzennym - nowe kierunki badań i dyskusji naukowej. - Samorząd Terytorialny 2022, 7-8 - s. 17-30.
 • Słowiński Michał, Szewczyk Krzysztof, Jonczak Jerzy, Związek Tomasz, Łuców Dominika, Halaś Agnieszka, Obremska Milena, Słowińska Sandra, Róg Dominik, Mroczkowska Agnieszka, Noryśkiewicz Agnieszka Maria, Chojnacka Aleksandra, Ważny Tomasz, Gmińska-Nowak Barbara, Kramkowski Mateusz, Barbarino Vincenzo, Tyszkowski Sebastian, Kruczkowska Bogusława, Kowalska Anna, Kołaczkowska Ewa, Swoboda Paweł, Kardasz Cezary, Niedzielski Michał, Konopski Michał, Brykała Dariusz: A novel multiproxy approach to detect the impact of charcoal production on the natural environment in NW Poland – project concept and preliminary results. - Geographia Polonica 2022, 95, 3 - s. 205-225.
 • Timothy Dallen, Więckowski Marek: Borders, heritage, and memory. [w]: Routledge Handbook of Borders and Tourism. Red. Dallen J. Timothy, Alon Gelbman. Oxon, New York: Routledge, 2022 - s. 219-240 (Routledge Handbooks)
 • Więckowski Marek: A cautionary tale for the generations. The reconstruction of the former border-check-points in Poland. - Journal of Heritage Tourism 2022, 17, 6 - s. 702-717.
 • Więckowski Marek: Turystyczne wykorzystanie oznaczeń granic w Polsce. - Przegląd Geograficzny 2022, 94, 2 - s. 253-271.
 • Więckowski Marek: Spatial dimension of tourism in the Anthropocene. - Geograficky Casopis 2022, 74, 3 - s. 247-256.
 • Więckowski Marek: Borderlines: Linear tourist attractions in liminal space. [w]: Routledge Handbook of Borders and Tourism. Red. Dallen J. Timothy, Alon Gelbman. Oxon, New York: Routledge, 2022 - s. 177-194 (Routledge Handbooks)
 • Śleszyński Przemysław: Oddziaływanie dorobku naukowego Profesora Kazimierza Dziewońskiego w świetle analizy cytowań. [w]: Uczony i dzieło. Rola Kazimierza Dziewońskiego w rozwoju geografii. Red. Marek Jerczyński, Przemysław Śleszyński. Warszawa: Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. Stanisława Leszczyckiego PAN, 2022 - s. 81-97 (Prace Geograficzne; 279)
 • Śleszyński Przemysław: Prawo do miasta z perspektywy geograficznej. [w]: Prawo do miasta a wyzwania polityki miejskiej w Polsce. Red. Maciej J. Nowak. Warszawa: Wydawnistwo Naukowe Scholar, 2022 - s. 72-88.
 • Śleszyński Przemysław: Wpływ pandemii COVID-19 na przestrzenne struktury demograficzne i osadnicze Polski - wstępne wnioski i hipotezy. [w]: Konsekwencje zmian demograficznych. Materiały z III Kongresu Demograficznego. Część 1. Red. Krzysztof Markowski. Warszawa: Główny Urząd Statystyczny, 2022 - s. 32-52.
 • Śleszyński Przemysław: Polska w sieci międzynarodowych migracji. - Pomorski Thinkletter 2022, 4 - s. 55-59.
 • Śleszyński Przemysław: Czy uchodźcy mogą być remedium na implozję demograficzną Polski?. - Pomorski Thinkletter 2022, 2 - s. 94-101.
 • Śleszyński Przemysław: Geografia pandemii. Zróżnicowanie i dynamika rozprzestrzeniania się COVID-19 w Polsce (marzec 2020 - marzec 2022). - Studia Politologiczne 2022, 65 - s. 11-28.
 • Śleszyński Przemysław, Legutko-Kobus Paulina, Rosenberg Mark, Pantyley Viktoriya, Nowak Maciej J.: Assessing urban policies in a COVID-19 world. - International Journal of Environmental Research and Public Health 2022, 19, 9 - 19 s.
 • Blaszke Małgorzata, Nowak Maciej, Śleszyński Przemysław, Mickiewicz Bartosz: Investments in renewable energy sources in the concepts of local spatial policy: The case of Poland. - Energies 2021, 14 - 18 s.
 • Blaszke Małgorzata, Śleszyński Przemysław, Nowak Maciej: Prawno-urbanistyczne problemy sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w kontekście ochrony dziedzictwa kulturowego (lata 2017-2019). - Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego 2021, 45, 1 - s. 7-28.
 • Ciechański Ariel: Zmiany sieci pozamiejskiego publicznego transportu autobusowego w Bieszczadach i Beskidzie Niskim – ujęcie topologiczne. - Prace Komisji Geografii Komunikacji PTG 2021, 24, 2 - s. 106-119.
 • Ciechański Ariel: 30 years of the transformation of non-urban public transport in Poland’s peripheral areas — what went wrong?. - Journal of Mountain Science 2021, 18, 11 - s. 3025-3040.
 • Ciechański Ariel: Zbigniew Taylor – wybitny polski geograf transportu – portret w 75-lecie urodzin. - Prace Komisji Geografii Komunikacji PTG 2021, 24, 2 - s. 7-17.
 • Ciechański Ariel, Taylor Zbigniew: Transformacja własnościowa narodowych przewoźników autobusowych. [w]: Atlas Wyszehradzki. Red. Przemysław Śleszyński; Konrad Czapiewski. Warszawa: Instytut Współpracy Polsko-Węgierskiej im. Wacława Felczaka; Polskie Towarzystwo Geograficzne, 2021 - s. 218-223.
 • Ciechański Ariel, Więckowski Marek, Michniak Daniel: Czy regres publicznego transportu zbiorowego na obszarach górskich prowadzi do rozwoju niezrównoważonego? Przykład z Beskidu Niskiego i Bieszczad. - Przegląd Geograficzny 2021, 93, 2 - s. 207-231.
 • Cyargeenka Aliaksandr: Zmiany transgranicznego ruchu turystycznego na pograniczu polsko-białoruskim na przykładzie Kanału Augustowskiego. - Tourism 2021, 31, 1 - s. 59–69.
 • Cyargeenka Aliaksandr: Changes in cross-border tourist traffic on the Poland–Belarus border, as exemplified by the Augustów Canal. - Tourism 2021, 31, 1 - s. 57–68.
 • Jończy Romuald, Śleszyński Przemysław, Dolińska Alicja, Ptak Michał, Rokitowska-Malcher Justyna, Rokita-Poskart Diana: Environmental and economic factors of migration from urban to rural areas: Evidence from Poland. - Energies 2021, 14 - 25 s.
 • Korcelli-Olejniczak Ewa: Small towns in settlement systems: A return to the foreground?. [w]: The Routledge handbook of small towns. Red. Jerzy Bański. New York: Routledge, 2021 - s. 20-31.
 • Korcelli-Olejniczak Ewa, Pavlovych Kazmir L.: Tsyfrovizatsiya promyslovykh system: kontseptual'na sutnist' ta klyuchovi chynnyky. - Regional Economy 2021, 102, 4 - s. 57-66.
 • Kruszyna Maciej, Śleszyński Przemysław, Rychlewski Jeremi: Dependencies between demographic urbanization and the agglomeration road traffic volumes: Evidence from Poland. - Land 2021, 10, 1 - 22 s.
 • Mazur Marcin, Śleszyński Przemysław: Migracje wewnętrzne. [w]: Atlas Wyszehradzki. Red. Przemysław Śleszyński; Konrad Czapiewski. Warszawa: Instytut Współpracy Polsko-Węgierskiej im. Wacława Felczaka; Polskie Towarzystwo Geograficzne, 2021 - s. 112-115.
 • Michniak Daniel, Więckowski Marek: Changes of transport in cross-border tourist regions in the Polish–Slovak borderland: An (un)sustainable development?. [w]: Sustainable transport and tourism destinations. Red. Luca Zamparini. Bingley: Emerald Publishing Limited, 2021 - s. 11-25 (Transport and Sustainability; 13)
 • Niedzielski Michał: Grocery store accessibility: Different metrics – Different modal disparity results and spatial patterns. - Journal of Transport Geography 2021, 96 - 11 s.
 • Nowacki Tomasz, Śleszyński Przemysław, : Położenie geograficzne. [w]: Atlas Wyszehradzki. Red. Przemysław Śleszyński; Konrad Czapiewski. Warszawa: Instytut Współpracy Polsko-Węgierskiej im. Wacława Felczaka; Polskie Towarzystwo Geograficzne, 2021 - s. 20-25.
 • Nowak Maciej, Cotella Giancarlo, Śleszyński Przemysław: The legal, administrative, and governance frameworks of spatial policy, planning, and land use: Interdependencies, barriers, and directions of Change. - Land 2021, 10 - 9 s.
 • Nowak Maciej, Śleszyński Przemysław: Standardy urbanistyczne w polityce przestrzennej. Analiza wybranych doświadczeń i propozycje. - Samorząd Terytorialny 2021, 7-8 - s. 127-146.
 • Szmytkowska Mgadalena, Kubiak Łukasz, Śleszyński Przemysław, Korcelli-Olejniczak Ewa: The making of the Bydgoszcz-Toruń partnership area as an example of a bipolar conflict. - European Planning Studies 2021, 29, 11 - s. 2017-2037.
 • Więckowski Marek: Wykorzystanie turystyczne budynków przeciętych granicami państw – trzy studia przypadków: Wolna Biblioteka i Opera Haskell, Hotel Arbez oraz schronisko Purtschellerhaus. - Annales - Universitatis Mariae Curie-Sklodowska, Sectio B 2021, 76, 1 - s. 291-304.
 • Więckowski Marek: Will the consequences of Covid-19 trigger a redefining of the role of transport in the development of sustainable tourism?. - Sustainability 2021, 13 - 15 s.
 • Więckowski Marek: Sustainable Transport for Border Areas in the European Union. - Europa XXI 2021, 40 - s. 127-136.
 • Więckowski Marek: The border as a resource – new places for tourism development. Evidence from two Carpathian tripoints. - Baltic Journal of Health and Physical Activity 2021, 13, 1 - s. 179-186.
 • Więckowski Marek, Timothy Dallen: Tourism and an evolving international boundary: Bordering, debordering and rebordering on Usedom Island, Poland-Germany. - Journal of Destination Marketing & Management 2021, 22 - 11 s.
 • Wu Hao, Avner Paolo, Boisjoly Genevieve, Braga Carlos, El-Geneidy Ahmed, Huang Jie, Kerzhner Tamara, Murphy Brendan, Niedzielski Michał, Pereira Rafael, Pritchard John, Stewart Anson, Wang Jiaoe, Levinson David: Urban access across the globe: an international comparison of different transport modes. - npj Urban Sustainability 2021, 1 - 9 s.
 • Śleszyński Przemysław: Multi-item assessment of physiognomic diversity of geocomplexes as a comprehensive method of visual-aesthetic landscape assessment. - Geographies 2021, 1, 1 - s. 22-46.
 • Śleszyński Przemysław: Stages of spatial dispersion of the COVID-19 epidemic in Poland in the first six months (4 March-20 September, 2020). - Geographia Polonica 2021, 94, 3 - s. 305-324.
 • Śleszyński Przemysław: Syntetyczny Wskaźnik Jakości Życia w gminach Polski na początku trzeciej dekady XXI wieku. - Czasopismo Geograficzne 2021, 92, 2 - s. 325-352.
 • Śleszyński Przemysław: Geograficzny wzrost epidemii COVID-19 w Polsce. [w]: Analizy strategiczne Florian. T.3. Red. Bogdan Romanowski, Marianna Skowron, Marian Zalewski. Warszawa: Zarząd Główny Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP, 2021 - s. 86-97.
 • Śleszyński Przemysław: Aktualne wyzwania rozwoju średnic miast w Polsce. [w]: W poszukiwaniu optymalnego modelu miasta. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Januszowi Słodczykowi. Red. Edyta Szafranek. Uniwersytet Opolski, 2021 - s. 309-330.
 • Śleszyński Przemysław: Wyzwania rozwoju miast i gmin w Polsce wobec pandemii COVID-19. [w]: Miasta i regiony w obliczu pandemii COVID-19 i innych wyzwań współczesnego świata. Red. Lidia Mierzejewska, Magdalena Wdowicka. Poznań: Bogucki Wydawnictwo Naukowe, 2021 - s. 15-29 (Seria Studia i Prace z Geografii; 91)
 • Śleszyński Przemysław: Migracje wewnętrzne. [w]: Sytuacja demograficzna Polski. Raport 2020-2021. Red. Dorota Bojarska-Lis, Michał Budziński, Eugeniusz Kowalczyk. Warszawa: Rządowa Rada Ludnościowa, 2021 - s. 159-197.
 • Śleszyński Przemysław: Rozwój miast w Polsce a ich położenie względem autostrad i dróg ekspresowych. - Przegląd Geograficzny 2021, 93, 2 - s. 233-248.
 • Śleszyński Przemysław: Geografia kryzysu w dobie koronawirusa. [w]: Polityka przestrzenna w czasie kryzysu. Red. Maciej Nowak. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2021 - s. 31-51.
 • Śleszyński Przemysław: Problemy i wyzwania planowania przestrzennego na obszarach wiejskich. [w]: Ciągłość i zmiana. Sto lat rozwoju polskiej wsi. T. 3. Red. Maria Halamska, Monika Stanny, Jerzy Wilkin. Warszawa: Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN, 2021 - s. 411-436.
 • Śleszyński Przemysław: Struktura wielkości i hierarchia administracyjna miast. [w]: Atlas Wyszehradzki. Red. Przemysław Śleszyński; Konrad Czapiewski. Warszawa: Instytut Współpracy Polsko-Węgierskiej im. Wacława Felczaka; Polskie Towarzystwo Geograficzne, 2021 - s. 94-99.
 • Śleszyński Przemysław: Ciążenia grawitacyjne miast. [w]: Atlas Wyszehradzki. Red. Przemysław Śleszyński; Konrad Czapiewski. Warszawa: Instytut Współpracy Polsko-Węgierskiej im. Wacława Felczaka; Polskie Towarzystwo Geograficzne, 2021 - s. 100-105.
 • Śleszyński Przemysław, Czapiewski Konrad, : Od Redaktorów. [w]: Atlas Wyszehradzki. Red. Przemysław Śleszyński; Konrad Czapiewski. Warszawa: Instytut Współpracy Polsko-Węgierskiej im. Wacława Felczaka; Polskie Towarzystwo Geograficzne, 2021 - s. 12-19.
 • Śleszyński Przemysław, Heffner Krystian, Solga Brygida, Wiśniewski Rafał: Geograficzne badania migracji w Polsce po 1989 r.. - Przegląd Geograficzny 2021, 93, 4 - s. 605-632.
 • Śleszyński Przemysław, Kopacz-Wyrwał Iwona: Oddziaływanie migracji na sytuację społeczno-demograficzną województwa świętokrzyskiego. [w]: Migracje pomaturalne na obszarach wiejskich województwa świętokrzyskiego. Red. Iwona Kiniorska, Patryk Brambert. Warszawa: PAN Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju, 2021 - s. 37-82 (Studia. Cykl Monografii; 10/202)
 • Śleszyński Przemysław, Korcelli-Olejniczak Ewa: Ownership transformation in East-Central Europe in the pre EU-accession period. Inter-firm ties and control functions: The case of Poland. - Geographia Polonica 2021, 94, 4 - s. 503-522.
 • Śleszyński Przemysław, Mazur Marcin: Gęstość zaludnienia. [w]: Atlas Wyszehradzki. Red. Przemysław Śleszyński; Konrad Czapiewski. Warszawa: Instytut Współpracy Polsko-Węgierskiej im. Wacława Felczaka; Polskie Towarzystwo Geograficzne, 2021 - s. 88-93.
 • Śleszyński Przemysław, Nowak Maciej, Brelik Agnieszka, Mickiewicz Bartosz, Oleszczyk Natalia: Planning and settlement conditions for the development of renewable energy sources in Poland: Conclusions for local and regional policy. - Energies 2021, 14, 7 - 21 s.
 • Śleszyński Przemysław, Nowak Maciej, Sudra Paweł, Załęczna Magdalena, Blaszke Małgorzata: Economic consequences of adopting local spatial development plans for the spatial management system: The case of Poland. - Land 2021, 10 - s. 1-22.
 • Cerić Denis, Więckowski Marek: Establishing transboundary tourist space in the Baltic Sea region. - Baltic Journal of Health and Physical Activity 2020, 12, Spec. iss. 1 - s. 149-157.
 • Ciechański Ariel: Bariery w przemieszczaniu się osób dorosłych na obszarach wykluczonych transportowo – przykład rejonu Komańczy. - Prace Komisji Geografii Komunikacji PTG 2020, 23, 5 - s. 34-52.
 • Ciechański Ariel: Non-urban public bus transport against the COVID-19 pandemic – evidence from the Low Beskids and the Bieszczady counties. - Prace Komisji Geografii Komunikacji PTG 2020, 23, 2 - s. 28-34.
 • Ciechański Ariel: Zmiany w sieci transportu publicznego na obszarach Beskidu Niskiego i Bieszczad 1990–2019 i ich konsekwencje. - Studia Regionalne i Lokalne 2020, 81, 3 - s. 49-77.
 • Ciechański Ariel (rec.): Review: O. Gitkiewicz – Nie zdążę (eng. I won’t make it), Dowody na Istnienie Publishing House, Warsaw; 240 pp. - Prace Komisji Geografii Komunikacji PTG 2020, 23, 3 - s. 91-92.
 • Ciechański Ariel (rec.): Recenzja: W. Jurkowski – Integracja zabudowy mieszkaniowej z infrastrukturą kolejową w strefach podmiejskich Krakowa, Łodzi, Poznania i Wrocławia, Uniwersytet Wrocławski, Wrocław, 2019; 172 ss.. - Prace Komisji Geografii Komunikacji PTG 2020, 23, 5 - s. 73-74.
 • Ciechański Ariel (rec.): Recenzja: K. Martens – Transport Justice: Designing Fair Transportation Systems, Routledge, New York, 2017; 256 ss.. - Prace Komisji Geografii Komunikacji PTG 2020, 23, 5 - s. 75-77.
 • Ciechański Ariel (rec.): Review: A. Mężyk, St. Zamkowska – Problemy transportowe miast: stan i kierunki rozwiązań (eng. Problems of Urban Transport: the state and ways of solutions), PWN, Warsaw, 2019; 254 pp. - Prace Komisji Geografii Komunikacji PTG 2020, 23, 3 - s. 93-94.
 • Ciechański Ariel (rec.): Review: C. M. Hall, D.–T. Le-Klähn, Y. Ram – Tourism, Public Transport and Sustainable Mobility, Channel View Publications, Bristol, 2017; 240 pp., Prace Komisji Geografii Komunikacji PTG, 23, 4, s. 61-62.. - Prace Komisji Geografii Komunikacji PTG 2020, 23, 4 - s. 61-62.
 • Ciechański Ariel (rec.): Recenzja: M. Borowska-Stefańska, Sz. Wiśniewski – Mobilność codzienna osób starszych w Łodzi, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, 2019; 187 ss. - Prace Komisji Geografii Komunikacji PTG 2020, 23, 1 - s. 102-103.
 • Ciechański Ariel (rec.): Recenzja: K. Kowalczyk – Pasażerski transport kolejowy na obszarach aglomeracyjnych w Polsce a rozwiązania multimodalne w codziennych dojazdach do pracy, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin, 2019; 182 ss. - Prace Komisji Geografii Komunikacji PTG 2020, 23, 1 - s. 99-101.
 • Ciechański Ariel, Kurowska-Ciechańska Judyta: Parowozownia Skierniewice jako element inspiracji turystów historią kolei. [w]: Turystyka historyczna. T.2. Red. Zbigniew Hojka, Krzysztof Nowak. Karowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2020 - s. 106-117.
 • Cyargeenka Aliaksandr, Więckowski Marek: Expanding transboundary tourist space – The growing significance of the Augustów Canal. - Baltic Journal of Health and Physical Activity 2020, 12, Spec. iss. 1 - s. 139-148.
 • Korcelli-Olejniczak Ewa: Funkcjonalne różnicowanie małych miast północno-wschodniej Polski w warunkach depopulacji. - Przegląd Geograficzny 2020, 92, 2 - s. 191-212.
 • May Jacek, Wiedermann Krzysztof, Śleszyński Przemysław: The role of the manufacturing industry in shaping the economic base and functions of urban settlements in Łódzkie Voivodeship (Poland). - Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego 2020, 34, 4 - s. 55-78.
 • Niedzielski Michał, Hu Yujie, Stępniak Marcin: Temporal dynamics of the impact of land use on modal disparity in commuting efficiency. - Computers Environment and Urban Systems 2020, 83 - 11 s.
 • Nowak Maciej J., Śleszyński Przemysław, Ostrowska Anna: Orzeczenia sądów administracyjnych w systemie gospodarki przestrzennej – perspektywa funkcjonalna i realizacyjna. Studium przypadku województwa mazowieckiego. - Samorząd Terytorialny 2020, 6-7 - s. 109-128.
 • Taylor Zbigniew, Ciechański Ariel: Ownership transformation and FDI among national carriers operating road passenger transport services in the Visegrád Group (V4) countries. - Geograficky Casopis 2020, 72, 1 - s. 81-102.
 • Więckowski Marek: Can a pandemic stop or slow the Anthropocene?. - Geographia Polonica 2020, 93, 4 - s. 473-492.
 • Więckowski Marek: Natural heritage as a resource for tourism development in the Polish Carpathians. - Geograficky Casopis 2020, 72, 3 - s. 243 - 259.
 • Więckowski Marek: Symboliczne łączenie transgranicznych miast nadmorskich. Przykład Świnoujście – Heringsdorf. - Studia Polityczne 2020, 48, 2 - s. 241-259.
 • Śleszyński Przemysław: Geografia wobec wyzwań systemowej reformy nauki w Polsce. - Prace i Studia Geograficzne 2020, 65, 2 - s. 57-69.
 • Śleszyński Przemysław: Koncepcja nowego wskaźnika atrakcyjności migracyjnej i jego zastosowania. - Czasopismo Geograficzne 2020, 91, 1-2 - s. 37-58.
 • Śleszyński Przemysław: Prawidłowości przebiegu dyfuzji przestrzennej rejestrowanych zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2 w Polsce w pierwszych 100 dniach epidemii. - Czasopismo Geograficzne 2020, 91, 1-2 - s. 5-18.
 • Śleszyński Przemysław: Historyczne, współczesne i prognozowane procesy demograficzno-osadnicze w Polsce i ich znaczenie dla polityki rozwoju. [w]: Badania geograficzne dla rozwoju niepodległej Polski. Red. Przemysław Śleszyński. Warszawa: Wydawnictwo Sejmowe, 2020 - s. 139-166.
 • Śleszyński Przemysław: Mapa towarowości rolnictwa w Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030. - Studia Obszarów Wiejskich 2020, 57 - s. 81-87.
 • Śleszyński Przemysław: O roli wiedzy, umiejęności i doświadczenia w planowaniu przestrzennym. [w]: Ochrona ładu przestrzennego z perspektywy prawno-urbanistycznej. Red. Maciej J. Nowak. Warszawa: Wolters Kluwer, 2020 - s. 11-24 (Monografie)
 • Śleszyński Przemysław: Migracje wewnętrzne. [w]: Sytuacja demograficzna Polski. Raport 2019-2020. Red. Alina Potrykowska, Dorota Bojarska-Lis, Michał Budziński. Warszawa: Rządowa Rada Ludnościowa, 2020 - s. 171-206.
 • Śleszyński Przemysław: Nowa geografia osiedleńcza dla rozwoju Polski. [w]: Miasta wobec wyzwań przyszłości. Red. Jan Szomburg, Marcin Wandałowski, Jan Szomburg Jr., Adam Leśniewicz. Gdańsk: Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, 2020 - s. 115-126 (Wolność i Solidarność; 87)
 • Śleszyński Przemysław (rec.): Grzegorz Micek – Bliskość geograficzna przedsiębiorstw zaawansowanego przemysłu i usług a przepływy wiedzy, IGiGP UJ, Kraków, 2017, 367 s.. - Przegląd Geograficzny 2020, 92, 2 - s. 318-319.
 • Śleszyński Przemysław, Gibas Piotr, Sudra Paweł: The problem of mismatch between the CORINE Land Cover data classification and the development of settlement in Poland. - Remote Sensing 2020, 12, 14 - 23 s.
 • Śleszyński Przemysław, Kowalewski Adam, Markowski Tadeusz, Legutko-Kobus Paulina, Nowak Maciej: The contemporary economic costs of spatial chaos: Evidence from Poland. - Land 2020, 9, 7 - 26 s.
 • Śleszyński Przemysław, Kubiak Łukasz, Korcelli-Olejniczak Ewa: Prognoza demograficzna dla Warszawy. - Przegląd Geograficzny 2020, 92, 4 - s. 475-497.
 • Śleszyński Przemysław, Mazurek Damian: Obszary strategicznej interwencji, problemowe i funkcjonalne w dokumentach strategicznych szczebla krajowego i wojewódzkiego. - Studia Regionalne i Lokalne 2020, 1, 79 - s. 30-59.
 • Śleszyński Przemysław, Nowak Maciej, Blaszke Małgorzata: Spatial policy in cities during the Covid-19 pandemic in Poland. - TeMA-Journal of Land Use Mobility and Environment 2020, 3 - s. 427-444.
 • Śleszyński Przemysław, Nowak Maciej, Mickiewicz Paweł: Economic and legal instruments of local industrial policy: The case of Poland. - European Research Studies Journal 2020, 23, 4 - s. 448 - 466.
 • Śleszyński Przemysław, Wiedermann Krzysztof: Studium szacunku liczby i struktury pracujących oraz bazy ekonomicznej miast w Polsce. - Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego 2020, 34, 4 - s. 184-205.
 • Cerić Denis: Transgraniczna przestrzeń turystyczna obszarów morskich i nadmorskich na przykładzie Morza Bałtyckiego – próba wyjaśnienia pojęcia. - Przegląd Geograficzny 2019, 91, 4 - s. 531-551.
 • Cerić Denis, Więckowski Marek: Współpraca transgraniczna w regionie Morza Bałtyckiego jako element kreowania przestrzeni turystycznej. [w]: Polska Geografia Morza. Przyrodnicze i społeczno-ekonomiczne badania morza i obszarów nadmorskich. Red. Anna Cedro. Szczecin: Wydział Nauk o Ziemi Uniwersytetu Szczecińskiego, 2019 - s. 29-44.
 • Ciechański Ariel: Wojenne koleje polowe a rozwój wybranych kolei cukrowniczych w Polsce w latach 1918-39. [w]: Koleje polowe na ziemiach polskich w okresie I wojny światowej – funkcja, znaczenie i późniejsze wykorzystanie. Materiały z konferencji: Piaseczno-Nieporęt-Sochaczew 2019. Red. Tomasz Karolak, Marta Przygoda, Monika Szymańska, Łukasz Popowski. Warszawa: Stacja Muzeum, 2019 - s. 99-117.
 • Ciechański Ariel: Wyzwania w badaniach sieci pozamiejskiego transportu autobusowego na przykładzie powiatów Beskidu Niskiego i Bieszczad. - Prace Komisji Geografii Komunikacji PTG 2019, 22, 2 - s. 74-81.
 • Coudroy de Lille Lydia, Więckowski Marek: De la géographie, mais pas seulement... Les relations scientifiques entre la France et la Pologne. - Zagadnienia Naukoznawstwa 2019, 55, 4 - s. 107-121.
 • Górczyńska Magdalena, Śleszyński Przemysław, Niedzielski Michael A.: Impact of property rights and ownership on the development of Warsaw’s contemporary city centre. - European Planning Studies 2019, 27, 1 - s. 160-180.
 • Górny Agata, Śleszyński Przemysław: Exploring the spatial concentration of foreign employment in Poland under the simplified procedure. - Geographia Polonica 2019, 92, 3 - s. 331-345.
 • Korcelli-Olejniczak Ewa, Tammaru Tiit: Social diversity and social interaction: community integration and disintegration in inner-city districts of Tallinn and Warsaw. - Mitteilungen der Osterreichischen Geographischen Gesselschaft 2019, 161 - s. 91-115.
 • Niedzielski Michał, Kucharski Rafał: Impact of commuting, time budgets, and activity durations on modal disparity in accessibility to supermarkets. - Transportation Research Part D-Transport and Environment 2019, 75 - s. 106-120.
 • Remøy Hilde, Wandl Alexander, Cerić Denis, Van Timmeren Arjan: Facilitating circular economy in urban planning. - Urban Planning 2019, 4, 3 - s. 1-4.
 • Więckowski Marek: Od barier i izolacji do sieci i przestrzeni transgranicznej – konceptualizacja cyklu funkcjonowania granic państwowych. - Przegląd Geograficzny 2019, 91, 4 - s. 443-466.
 • Więckowski Marek: Od barier i izolacji do sieci i przestrzeni transgranicznej – konceptualizacja cyklu funkcjonowania granic państwowych. - Przegląd Geograficzny 2019, 91, 4 - s. 443-466.
 • Więckowski Marek, Cyargeenka Aliaksandr: Wpływ złagodzenia reżimu granicznego na Białorusi na wielkość ruchu turystycznego – wstęp do badań. - Przegląd Geograficzny 2019, 91, 4 - s. 589-608.
 • Więckowski Marek, Saarinen Jarkko: Tourism transitions, changes, and the creation of new spaces and places in Central-Eastern Europe. - Geographia Polonica 2019, 92, 4 - s. 369-377.
 • Śleszyński Przemysław: Polskie Towarzystwo Geograficzne w stulecie działalności (1918-2018). [w]: Rola towarzystw naukowych w rozwoju świadomości obywatelskiej i kulturowej. Red. Andrzej Gulczyński, Zbigniew Kruszewski. Poznań: Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, 2019 - s. 251-270.
 • Śleszyński Przemysław: Społeczne źródła chaosu przestrzennego. [w]: Zbigniew Rykiel i przestrzeń społeczna. Rzeszów: Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, 2019 - s. 207-218.
 • Śleszyński Przemysław: Directions of migration registered in the Warsaw Metropolitan Area. [w]: Internal migrations in Poland. Red. Łukasz Skoczylas, Elżbieta Smolarkiewicz. Berlin: Peter Lang, 2019 - s. 97-117 (Migration - Ethnicity - Nation: Studies in Culture, Society and Politics; 9)
 • Śleszyński Przemysław: Migracje wewnętrzne. [w]: Sytuacja demograficzna Polski. Raport 2018–2019. Red. Alina Potrykowska, Dorota Bojarska-Lis, Michał Budziński, Eugeniusz Kowalczyk. Warszawa: Rządowa Rada Ludnościowa, 2019 - s. 124-170.
 • Śleszyński Przemysław: Znaczenie migracji wewnętrznych w rozwoju społeczno-gospodarczym i terytorialnym Polski. [w]: Migracje a sytuacja demograficzna Polski. Red. Józefina Hrynkiewicz, Janusz Witkowski, Alina Potrykowska. Warszawa: Rządowa Rada Ludnościowa, 2019 - s. 60-73.
 • Śleszyński Przemysław: Osadnicze i demograficzno-przestrzenne uwarunkowania bezpieczeństwa powszechnego Polski. [w]: Analizy strategiczne Florian 2050. T. 1. Red. Marian Zalewski. Warszawa: Zarząd Główny Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP; Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego, 2019 - s. 14-32.
 • Śleszyński Przemysław: Geografia osadnictwa i ludności po Osiecznej. Szkic uwarunkowań i dróg rozwoju. - Przegląd Geograficzny 2019, 91, Spec. iss. - s. 39-50.
 • Śleszyński Przemysław: Aktualne i spodziewane procesy demograficzne w gminie Pleszew i ich znaczenie dla polityki przestrzennej. - Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna 2019, 48 - s. 85-103.
 • Śleszyński Przemysław: Propozycja podatku lokalizacyjnego od detalicznej działalności handlowej jako sposobu racjonalnego kształtowania sieci usług. - Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego 2019, 33, 1 - s. 106-116.
 • Śleszyński Przemysław, Sudra Paweł: Zastosowanie metody minimalnego drzewa rozpinającego (najkrótszego dendrytu) w ocenie efektywności i spójności sieci osadniczej województwa mazowieckiego. - Przegląd Geograficzny 2019, 91, 2 - s. 61-80.
 • Bański Jerzy, Degórski Marek, Komornicki Tomasz, Śleszyński Przemysław: The delimitation of areas of strategic intervention in Poland; a methodological trial and its results. - Moravian Geographical Reports 2018, 26, 2 - s. 84-94.
 • Cerić Denis: Cruise tourism: from regional saturation towards global dynamic equilibrium. [w]: Tourism in transitions. Recovering decline, managing change. Red. Dieter K. Mueller, Marek Więckowski. Cham: Springer, 2018 - s. 59-79 (Geographies of Tourism and Global Change)
 • Chmielewski Tadeusz J., Śleszyński Przemysław, Chmielewski Szymon, Kułak Agnieszka: Estetyczne koszty chaosu przestrzennego. - Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN 2018, 182, 2 - s. 365-403.
 • Ciechański Ariel: Rozwój i regres kolei przemysłowych na Górnym Śląsku. [w]: Węgiel, polityka, stal, ludzie... Studia z dziejów kolei na Śląsku. Red. Michał Kapias, Dawid Keller. Rybnik: Muzeum w Rybniku, 2018 - s. 531-544 (Zeszyty Rybnickie; 25)
 • Ciechański Ariel: Warszawskie koleje dojazdowe – potencjał utracony?. - Czasopismo Geograficzne 2018, 89, 1-2 - s. 17-42.
 • Ciechański Ariel: Koleje normalnotorowe jako składnik transportu międzyzakładowego w polskim górnictwie. - Technika Transportu Szynowego 2018, 1-2 - s. 29-36.
 • Ciechański Ariel, Bebenow Filip: Otoczenie instytucjonalne a rozwój turystyki opartej na dziedzictwie kulturowym kolei. [w]: Zabytki techniki - nie tylko z perspektywy prawników. Red. Iwona Gredka-Ligarska, Anna Rogacka-Łukasik, Dariusz Rozmus. Sosnowiec: Wyższa Szkoła Humanitas, 2018 - s. 53-66.
 • Ciechański Ariel, Kurowska-Ciechańska Judyta: Wybrana problematyka transportu piwa koleją na Śląsku. [w]: Węgiel, polityka, stal, ludzie... Studia z dziejów kolei na Śląsku. Red. Michał Kapias, Dawid Keller. Rybnik: Muzeum w Rybniku, 2018 - s. 307-322 (Zeszyty Rybnickie; 25)
 • Ciechański Ariel, Kurowska-Ciechańska Judyta: Problematyka rewitalizacji i adaptacji na cele muzealne obiektów kolejowych przez organizację pozarządową na przykładzie Parowozowni Skierniewice. [w]: Zabytki techniki - nie tylko z perspektywy prawników. Red. Iwona Gredka-Ligarska, Anna Rogacka-Łukasik, Dariusz Rozmus. Sosnowiec: Wyższa Szkoła Humanitas, 2018 - s. 93-106.
 • Coudroy de Lille Lydia, Le Blanc Antoine, Lemarchand Nathalie, Więckowski Marek: Efekty polsko-francuskiej współpracy w dziedzinie geografii: przeszłość, teraźniejszość i przyszłość. [w]: Geografia - wspólne idee, wspólne wizje. Sto lat współpracy polsko-francuskiej. Red. Marek Więckowski, Maciej Jędrusik, Lydia Coudroy de Lille, Antoine Le Blanc. Warszawa: Uniwersytet Warszawski. Wydział Geografii i Studiów Regionalnych, 2018 - s. 33-47.
 • Izdebski Waldemar, Śleszyński Przemysław, Malinowski Zbigniew, Kursa Michał: Analiza morfometryczna planów miejscowych w Polsce. - Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich 2018, 2, 1 - s. 331-347.
 • Kolosov Vladimir, Więckowski Marek: Border changes in Central and Eastern Europe: An introduction. - Geographia Polonica 2018, 91, 1 - s. 5-16.
 • Komornicki Tomasz, Szejgiec-Kolenda Barbara, Degórska Bożena, Goch Katarzyna, Śleszyński Przemysław, Bednarek-Szczepańska Maria, Siłka Piotr: Spatial planning determinants of cohesion policy implementation in Polish regions. - Europa XXI 2018, 35 - s. 69-87.
 • Korcelli-Olejniczak Ewa: Miasto z różnorodnością. O badaniach warszawsko-praskich. - Mazowsze Studia Regionalne 2018, 27 - s. 65-79.
 • Korcelli-Olejniczak Ewa, Piotrowski Filip: Neighbouring the different: Social interaction in a Warsaw subarea. - Bulletin of Geography-Socio-Economic Serie 2018, 39, 1 - s. 53-63.
 • Korcelli Piotr, Korcelli-Olejniczak Ewa: From metropolis to megacity. [w]: The rise of megacities. Challenges, opportunities and unique characteristics. Red. Jerzy Kleer, Katarzyna Anna Nawrot. London: World Scientific Publishing Europe, 2018 - s. 61-76.
 • Kowalski Mariusz, Śleszyński Przemysław: Wybory prezydenckie 2015. [w]: Atlas wyborczy Polski. Red. Mariusz Kowalski, Przemysław Śleszyński. Warszawa: Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, 2018 - s. 221-225.
 • Melnyk Maryana, Korcelli-Olejniczak Ewa, Chorna Nelia, Popadynets Nazariy: Development of regional IT clusters in Ukraine: institutional and investment dimensions. - Economic Annals­XXI 2018, 173, 9-10 - s. 19-25.
 • Rosik Piotr, Komornicki Tomasz, Goliszek Sławomir, Śleszyński Przemysław, Pomianowski Wojciech: Modelowanie ruchu w Polsce z wykorzystaniem gminnego poziomu agregacji danych. - Transport Miejski i Regionalny 2018, 3 - s. 5-11.
 • Rykiel Zbigniew, Śleszyński Przemysław: Geografia wyborcza w Polsce. [w]: Atlas wyborczy Polski. Red. Mariusz Kowalski, Przemysław Śleszyński. Warszawa: Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, 2018 - s. 11-16.
 • Taylor Zbigniew, Ciechański Ariel: Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w pozamiejskim transporcie zbiorowym w krajach Grupy Wyszehradzkiej. - Przegląd Komunikacyjny 2018, 73, 3 - s. 7-13.
 • Taylor Zbigniew, Ciechański Ariel: Systemic transformation and changes in surface transport companies in Poland: A synthesis after twenty-five years. - Journal of Transport Geography 2018, 70 - s. 114-122.
 • Van Beynen Philip, Niedzielski Michał, Białkowska-Jelińska Elżbieta, Alsharif Kamal: Investigating groundwater vulnerability of a karst aquifer in Tampa Bay, Florida. [w]: Karst groundwater contamination and public health. Beyond case studies. Proceedings of a conference held in San Juan, Puerto Rico, January 27 to February 1, 2016. Organized by the Karst Waters Institute. Red. William B. White, Janet S. Herman, Ellen K. Herman, Marian Rutigliano. Cham: Springer, 2018 - s. 261-273 (Advances in Karst Science)
 • Więckowski Marek: From periphery and the doubled national trails to the cross-border thematic trails: New cross-border tourism in Poland. [w]: Tourism in transitions. Recovering decline, managing change. Red. Dieter K. Mueller, Marek Więckowski. Cham: Springer, 2018 - s. 173-186 (Geographies of Tourism and Global Change)
 • Więckowski Marek: Transgraniczna dostępność transportowa na pograniczu polsko-słowackim. - Tarnowski Przegląd Nauk Społeczno-Humanistycznych 2018, 2 - s. 123-133.
 • Więckowski Marek: Political borders under ecological control in the Polish borderlands. - Geographia Polonica 2018, 91, 1 - s. 127-138.
 • Węcławowicz Grzegorz, Korcelli-Olejniczak Ewa, Piotrowski Filip: Praga Północ – różnorodność sieci społecznych a integracja społeczności lokalnej. [w]: Po sąsiedzku z różnorodnością. Interakcje w miejskich przestrzeniach lokalnych z perspektywy różnych grup mieszkańców. Red. Agata Górny, Sabina Toruńczyk-Ruiz, Aleksandra Winiarska. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2018 - s. 198-228.
 • Śleszyński Przemysław: Wybory prezydenckie 2010. [w]: Atlas wyborczy Polski. Red. Mariusz Kowalski, Przemysław Śleszyński. Warszawa: Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, 2018 - s. 175-186.
 • Śleszyński Przemysław: Wybory do parlamentu europejskiego 2009. [w]: Atlas wyborczy Polski. Red. Mariusz Kowalski, Przemysław Śleszyński. Warszawa: Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, 2018 - s. 165-174.
 • Śleszyński Przemysław: Wybory parlamentarne 2007. [w]: Atlas wyborczy Polski. Red. Mariusz Kowalski, Przemysław Śleszyński. Warszawa: Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, 2018 - s. 155-163.
 • Śleszyński Przemysław: Prognozowanie procesów demograficznych na potrzeby planowania przestrzennego. Przypadek gminy Konstancin-Jeziorna. - Mazowsze Studia Regionalne 2018, 25 - s. 13-27.
 • Śleszyński Przemysław: Wybory parlamentarne 2011. [w]: Atlas wyborczy Polski. Red. Mariusz Kowalski, Przemysław Śleszyński. Warszawa: Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, 2018 - s. 187-195.
 • Śleszyński Przemysław: Frekwencja wyborcza w latach 1990-2015. [w]: Atlas wyborczy Polski. Red. Mariusz Kowalski, Przemysław Śleszyński. Warszawa: Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, 2018 - s. 311-318.
 • Śleszyński Przemysław: "Polska w pigułce" - kongruencja miast i gmin. [w]: Atlas wyborczy Polski. Red. Mariusz Kowalski, Przemysław Śleszyński. Warszawa: Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, 2018 - s. 339-349.
 • Śleszyński Przemysław: Jubileuszowa wystawa i konferencja z okazji stulecia Polskiego Towarzystwa Geograficznego i Roku Polskiej Geografii 2018, 19 marca 2018 r., Warszawa, Sala Kolumnowa Sejmu RP. - Przegląd Geograficzny 2018, 90, 4 - s. 643-647.
 • Śleszyński Przemysław: Syntetyczne miary zróżnicowania poparcia politycznego. [w]: Atlas wyborczy Polski. Red. Mariusz Kowalski, Przemysław Śleszyński. Warszawa: Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, 2018 - s. 327-338.
 • Śleszyński Przemysław: Wybory prezydenckie 2005. [w]: Atlas wyborczy Polski. Red. Mariusz Kowalski, Przemysław Śleszyński. Warszawa: Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, 2018 - s. 143-154.
 • Śleszyński Przemysław: Referendum 2015. [w]: Atlas wyborczy Polski. Red. Mariusz Kowalski, Przemysław Śleszyński. Warszawa: Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, 2018 - s. 213-218.
 • Śleszyński Przemysław: Wybory do parlamentu europejskiego 2014. [w]: Atlas wyborczy Polski. Red. Mariusz Kowalski, Przemysław Śleszyński. Warszawa: Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, 2018 - s. 197-205.
 • Śleszyński Przemysław: Społeczno-ekonomiczne skutki chaosu przestrzennego dla osadnictwa i struktury funkcjonalnej terenów. - Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN 2018, 182, 2 - s. 29-80.
 • Śleszyński Przemysław: Research topics of geography of enterprise and decision-control functions in Poland against global trends. - Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego 2018, 32, 4 - s. 22-47.
 • Śleszyński Przemysław: Czas na reformę administracyjno-terytorialną. - Rzeczy Wspólne 2018, 27 - s. 24-34.
 • Śleszyński Przemysław: Znaczenie i rola informacji przestrzennej oraz monitoringu planowania i zagospodarowania przestrzennego w gminie i powiecie. [w]: Geoinformacja zmienia nasz świat. Warszawa: Główny Urząd Geodezji i Kartografii, 2018 - s. 63-84.
 • Śleszyński Przemysław: Mapa przestrzennego zróżnicowania współczesnych procesów demograficznych w Polsce. [w]: Sytuacja demograficzna Polski jako wyzwanie dla polityki społecznej i gospodarczej. Red. Józefina Hrynkiewicz, Janusz Witkowski, Alina Potrykowska. Warszawa: Rządowa Rada Ludnościowa, 2018 - s. 84-108.
 • Śleszyński Przemysław: Identyfikacja i ocena procesów demograficznych w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem wsi. - Wieś i Rolnictwo 2018, 3 - s. 35-67.
 • Śleszyński Przemysław: Kierunki prac planistycznych w gminach a problem rozpraszania zabudowy. [w]: Człowiek w przestrzeni, człowiek w gospodarce. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Zbigniewowi Długoszowi. Red. Sławomir Kurek. Kraków: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 2018 - s. 113-134 (Prace Monograficzne; 840)
 • Śleszyński Przemysław: Problem podziału terytorialnego Obszaru Metropolitalnego Warszawy i wnioski dla Polski. - Studia Regionalne i Lokalne 2018, 2 - s. 29-47.
 • Śleszyński Przemysław: Migracje wewnętrzne. [w]: Sytuacja demograficzna Polski. Raport 2017-2018. Red. Alina Potrykowska. Warszawa: Rządowa Rada Ludnościowa, 2018 - s. 154-195.
 • Śleszyński Przemysław: Potencjalne koszty odszkodowawcze związane z niewłaściwym planowaniem przestrzennym w gminach. - Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN 2018, 182, 2 - s. 404-424.
 • Śleszyński Przemysław: Współczesne migracje wewnętrzne w Polsce. [w]: 25 wykładów o migracjach. Red. Magdalena Lesińska, Marek Okólski. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2018 - s. 235-248.
 • Śleszyński Przemysław: Demograficzne wyzwania rozwoju regionalnego Polski. - Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN 2018, 183 - s. 225-247.
 • Śleszyński Przemysław: Wybory parlamentarne 2005. [w]: Atlas wyborczy Polski. Red. Mariusz Kowalski, Przemysław Śleszyński. Warszawa: Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, 2018 - s. 133-142.
 • Śleszyński Przemysław: Wydatki związane z infrastrukturą techniczną. - Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN 2018, 182, 2 - s. 196-228.
 • Śleszyński Przemysław, Komornicki Tomasz: HSR in Poland: Demand, spatial accessibility, and local spatial planning conditions. [w]: High-Speed Rail in Poland. Advances and perspectives. Red. Andrzej Żurkowski. Leiden: CRC Press/Balkema Taylor & Francis Group, 2018 - s. 117-130.
 • Śleszyński Przemysław, Krystian Heffner, Brygida Solga, Wiśniewski Rafał: Perspektywa geografii i studiów regionalnych w badaniach nad migracjami w Polsce po 1989 r.. [w]: Raport o stanie badań na migracjami w Polsce po 1989 roku. Red. Anna Horolets, Magdalena Lesińska, Marek Okólski. Warszawa: Komitet Badań nad Migracjami PAN, 2018 - s. 174-210.
 • Śleszyński Przemysław, Markowski Tadeusz, Kowalewski Adam: Wnioski i rekomendacje. - Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN 2018, 182, 3 - s. 183-197.
 • Śleszyński Przemysław, Markowski Tadeusz, Kowalewski Adam: Koszty i straty bezładu przestrzennego. - Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN 2018, 182, 3 - s. 99-182.
 • Śleszyński Przemysław, Markowski Tadeusz, Kowalewski Adam: Uwarunkowania i przyczyny chaosu przestrzennego. - Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN 2018, 182, 3 - s. 75-98.
 • Śleszyński Przemysław, Markowski Tadeusz, Kowalewski Adam: Kryzys gospodarki przestrzennej i urbanistyki. - Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN 2018, 182, 3 - s. 29-74.
 • Śleszyński Przemysław, Markowski Tadeusz, Kowalewski Adam: Wprowadzenie. - Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN 2018, 182, 3 - s. 13-28.
 • Śleszyński Przemysław, Niedzielski Michał: Zastosowanie danych telemetrycznych do szacunku ludności dziennej i nocnej w Warszawie. - Czasopismo Geograficzne 2018, 89, 1-2 - s. 43-60.
 • Śleszyński Przemysław, Stępniak Marcin, Mazurek Damian: Oszacowanie skutków presji inwestycyjnej i nadpodaży gruntów budowlanych w strefie podmiejskiej Warszawy na przykładzie gmin pasma zachodniego. - Przegląd Geograficzny 2018, 90, 2 - s. 209-240.
 • Śleszyński Przemysław, Wiśniewski Rafał, Szejgiec-Kolenda Barbara: Demographic processes in Poland in the years 1946-2016 and their consequences for local development: Current state and research perspectives. - Geographia Polonica 2018, 91, 3 - s. 317-334.
 • Ciechański Ariel: Szanse i zagrożenia dla dziedzictwa kulturowego kolei wąskotorowych wykorzystywanego w turystyce – dokonania polskie na tle doświadczeń krajów ościennych. - Przegląd Komunikacyjny 2017, 1 - s. 2-9.
 • Ciechański Ariel: Dzieje rozwoju kolei na tle historycznym z uwzględnieniem różnic występujących w trzech zaborach. [w]: Rola samorządu w rozwoju komunikacji na przykładzie Sochaczewskiej Kolei Sejmikowej oraz Kolei Mazowieckich i Warszawskiej Kolei Dojazdowej w 100-lecie odzyskania niepodległości Polski oraz 20-lecie Samorządu Województwa Mazowieckiego. Materiały z konferencji 6 listopada 2017 r. Red. Renata Broniek, Maria Fudała, Dominika Leszczyńska, Walentyna Rakiel-Czarnecka. Warszawa: Stacja Muzeum, 2017 - s. 8-12.
 • Ciechański Ariel: Inicjator versus likwidator. Zmiana roli samorządów w kształtowaniu sieci kolei wąskotorowych w Polsce na tle innych rozwiązań europejskich. [w]: Państwo wobec kolei żelaznych w Polsce. Red. Michał Kapias, Dawid Keller. Rybnik: Muzeum w Rybniku, 2017 - s. 71-92.
 • Ciechański Ariel, Bebenow Filip: Turystyka oparta na dziedzictwie kulturowym kolei – czy bariery formalne i finansowe skutecznie blokują jej rozwój?. - TTS Technika Transportu Szynowego 2017, 24, 7-8 - s. 26-34.
 • Komornicki Tomasz, Bański Jerzy, Degórski Marek, Śleszyński Przemysław: Obszary Wzrostu jako przedmiot strategicznej interwencji państwa. [w]: Jakość życia i spójność przestrzenna. Rozwój i dobrostan w kontekście lokalnym. Red. Włodzimierz Okrasa. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, 2017 - s. 157-176.
 • Korcelli-Olejniczak Ewa: Degraded and upgraded? Economic activity in a diversifying inner-city subarea. - Argomenti: Rivista di Economia, Cultura e Ricerca Sociale 2017, 7 - s. 61-78.
 • Korcelli-Olejniczak Ewa: EU 7 FP project Governing urban divercity: Creating social cohesion, social mobility and economic performance in today’s hyper-diversified cities (DIVERCITIES) – The case of Warsaw. - Geographia Polonica 2017, 90, 2 - s. 123-129.
 • Korcelli-Olejniczak Ewa, Dworzański Piotr, Piotrowski Filip: Rozwój przedsiębiorczości w dzielnicy społecznie różnorodnej w świetle opinii właścicieli firm. - Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy 2017, 50 - s. 357-369.
 • Korcelli-Olejniczak Ewa, Piotrowski Filip: Diverse and different: On the faces of social solidarity in Warsaw. - Geographia Polonica 2017, 90, 3 - s. 265-280.
 • Korcelli Piotr, Korcelli-Olejniczak Ewa: Small towns in settlement systems - the metropolitan age. - Studia Regionalia 2017, 50 - s. 70-85.
 • Kovarik Johanna, Van Beynen Philip, Niedzielski Michał: Groundwater vulnerability mapping for a sub‑catchment of the Rio La Venta watershed, Chiapas, Mexico. - Environmental Earth Sciences 2017, 76, 23 - s. 1-11.
 • Rosik Piotr, Komornicki Tomasz, Stępniak Marcin, Śleszyński Przemysław, Goliszek Sławomir, Pomianowski Wojciech, Kowalczyk Karol: Evaluation of accessibility changes in Poland using the MAI indicator. - Geographia Polonica 2017, 90, 3 - s. 361-368.
 • Taylor Zbigniew, Ciechański Ariel: Narodowi przewoźnicy drogowi w krajach Grupy Wyszehradzkiej – część II. - Przegląd Geograficzny 2017, 89, 2 - s. 233-267.
 • Wendt Jan A., Więckowski Marek, Wiskulski Tomasz: Polonya’nın Turizm Hareketliliğindeki Değişimler. [w]: Sosyal Bilimler Işığında Polonya Cumhuriyeti. Red. Emin Atasoy, Jan A. Wendt. Istanbul: Beta, 2017 - s. 159-176.
 • Śleszyński Przemysław: Dostępność ekonomiczna miast wojewódzkich w świetle kosztów dojazdu samochodem osobowym. - Prace Komisji Geografii Komunikacji PTG 2017, 20, 1 - s. 7-18.
 • Śleszyński Przemysław: Sytuacja demograficzna województwa mazowieckiego i jej uwarunkowania dla polityki rozwoju. [w]: Sytuacja demograficzna Mazowsza jako wyzwanie dla polityki społecznej i gospodarczej. Red. Józefina Hrynkiewicz, Alina Potrykowska. Warszawa: Rządowa Rada Ludnościowa, 2017 - s. 32-65.
 • Śleszyński Przemysław: Wpływ budowy systemu kolei dużych prędkości w Polsce na wzajemną dostępność czasowo-przestrzenną ważniejszych ośrodków miejskich. - TTS Technika Transportu Szynowego 2017, 24, 6 - s. 18-21.
 • Śleszyński Przemysław: Wyznaczenie i typologia miast średnich tracących funkcje społeczno-gospodarcze. - Przegląd Geograficzny 2017, 89, 4 - s. 565-593.
 • Śleszyński Przemysław, Bański Jerzy, Degórski Marek, Komornicki Tomasz: Delimitation of problem areas in Poland. - Geographia Polonica 2017, 90, 2 - s. 131-138.
 • Śleszyński Przemysław, Solon Jerzy: A map of the landscape diversity of Poland. - Geographia Polonica 2017, 90, 3 - s. 369-377.
 • Cerić Denis: The effects of crisis in Eastern Mediterranean region on international tourist arrivals. [w]: The selected contemporary aspects of human rights. Red. Bronisław Sitek, Łukasz Roman. Józefów: Alcide De Gasperi University of Euroregional Economy in Józefów, 2016 - s. 177-192.
 • Cerić Denis: Overestimating the role of tourism in rural areas on the example of selected regions in Poland and Croatia. - Studia Obszarów Wiejskich 2016, 43 - s. 73-84.
 • Ciechański Ariel: Sieci kolei przemysłowych w obsłudze górnictwa rud żelaza– zarys dziejów. - TTS Technika Transportu Szynowego, 2016, 7-8 - s. 10-14.
 • Ciechański Ariel: Utracone szanse - bardzo trudna droga do polskiego sektora dziedzictwa kulturowego transportu kolejowego w turystyce. [w]: Piękne, użyteczne, zbędne... Obiekty kolejowe w Polsce. Red. Michał Kapias, Dawid Keller. Rybnik: Muzeum w Rybniku, 2016 - s. 471-488.
 • Cyargeenka Aliaksandr: Избирательные кампании в Польше во время постсоциалистической трансформации и на современном этапе [Election campaigns in Poland during the post-socialist transformation and at the modern phase]. - Научный журнал «Chronos» 2016, 1 - s. 10-15.
 • Cyargeenka Aliaksandr: Предвыборные кампании в Восточной Германии во время постсоциалистической трансформации [The election campaign in East Germany during the postsocialist transformation]. - Научно-информационный центр «Знание» 2016, 38, 9-1 - s. 91-96.
 • Czapiewski Konrad, Janc Krzysztof, Owsiński Jan, Śleszyński Przemysław: A modelling project in Poland: the social and intellectual capital aspects. - Studies in Agricultural Economics 2016, 118 - s. 5-15.
 • Korcelli-Olejniczak Ewa, Dworzański Piotr, Piotrowski Filip: Hiperróżnorodność lokalnie: mobilność społeczna i rozwój przedsiębiorczości na Pradze Północ w Warszawie. - Konwersatorium Wiedzy o Mieście 2016, 1 - s. 31-42.
 • Owsiński Jan W., Śleszyński Przemysław: Modelling of the social, economic and spatial transformations in the Province of Masovia. - Geographia Polonica 2016, 89, 2 - s. 251-257.
 • Siłka Piotr, Śleszyński Przemysław, Jaworska Barbara: Cytowania członków komitetów naukowych Polskiej Akademii Nauk według Google Scholar. - Zagadnienia Naukoznawstwa 2016, 52, 4 - s. 529-560.
 • Taylor Zbigniew, Ciechański Ariel: Transport means and organised tourism: Empirical evidence from Poland. - Geographia Polonica 2016, 89, 4 - s. 485-504.
 • Taylor Zbigniew, Ciechański Ariel: Współpraca touroperatorów z pozalotniczymi przewoźnikami pasażerskimi w Polsce. - Przegląd Geograficzny 2016, 88, 2 - s. 207-221.
 • Taylor Zbigniew, Ciechański Ariel: Narodowi przewoźnicy drogowi w krajach Grupy Wyszehradzkiej – część I. - Przegląd Geograficzny 2016, 88, 4 - s. 441-467.
 • Więckowski Marek, Cerić Denis: Evolving tourism on the Baltic Sea coast: perspectives on change in the Polish maritime borderland. - Scandinavian Journal of Hospitality and Tourism 2016, 16, issue sup 1 - s. 98-111.
 • Wiśniewski Rafał, Szejgiec-Kolenda Barbara, Śleszyński Przemysław: Population changes and population ageing in Poland between 1960 and 2011. - Geographia Polonica 2016, 89, 2 - s. 259-265.
 • Śleszyński Przemysław: Demograficzne przesłanki kształtowania rozwoju przestrzennego Warszawy. [w]: Studium gminy od nowa. Zmiany w prawie od 2016 roku. Red. Ludwik Biegański, Paulina Sikorska, Marcin Świetlik. Warszawa: Towarzystwo Urbanistów Polskich, 2016 - s. 15-27.
 • Śleszyński Przemysław: Spór o polską geografię: diagnoza, ocena i propozycje naprawy. [w]: Stan, perspektywy i strategia rozwoju geografii społeczno-ekonomicznej w najbliższych latach (do 2030 r.). Dyskusja międzypokoleniowa. Red. Andrzej Suliborski. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2016 - s. 133-156.
 • Śleszyński Przemysław: Demograficzne i społeczne przesłanki rozwoju mieszkalnictwa w Warszawie. [w]: Rozwój budownictwa mieszkaniowego i usług społecznych w nowym Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. Red. Ludwik Biegański. Warszawa: Towarzystwo Urbanistów Polskich, 2016 - s. 15-36.
 • Śleszyński Przemysław: Współczesne i prognozowane uwarunkowania demograficzno-migacyjne w rozwoju miejskiego systemu osadniczego Polski. - Konwersatorium Wiedzy o Mieście 2016, 1 - s. 97-106.
 • Śleszyński Przemysław: A synthetic index of the spatio-temporal accessibility of communes in Poland. - Geographia Polonica 2016, 89, 4 - s. 567-574.
 • Śleszyński Przemysław: Delimitacja Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Krosna, Jasła i Gorlic. - Czasopismo Geograficzne 2016, 87, 1 - s. 123-150.
 • Śleszyński Przemysław: Naukowe podstawy i praktyczne problemy klasyfikacji i delimitacji obszarów metoropolitalnych. [w]: Instytucjonalne formy współdziałania jednostek samorządu terytorialnego na obszarach metropolitalnych. Red. Jakub H. Szlachetko, Rafał Gajewski. Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2016 - s. 71-87.
 • Śleszyński Przemysław: Lokalne planowanie przestrzenne w gminach wyludniających się. - Biuletyn Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN 2016, 263 - s. 61-84.
 • Śleszyński Przemysław, Bednarek-Szczepańska Maria, Górczyńska Magdalena, Korcelli-Olejniczak Ewa: Komentarz do Ustawy o rewitalizacji z dnia 9 października 2015 roku. - Problemy Rozwoju Miast 2016, 13, 1 - s. 53-57.
 • Śleszyński Przemysław, Komornicki Tomasz: Klasyfikacja funkcjonalna gmin Polski na potrzeby monitoringu planowania przestrzennego. - Przegląd Geograficzny 2016, 88, 4 - s. 469-488.
 • Śleszyński Przemysław, Kretowicz Paweł: Ocena efektów inwestycji drogowych pod względem dostępności przestrzennej wskutek realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego województwa mazowieckiego (2007-2013). - Prace Komisji Geografii Komunikacji PTG 2016, 19, 4 - s. 30-48.
 • Śleszyński Przemysław, Solon Jerzy: Stan planowania przestrzennego w Polsce w 2014 r. z uwzględnieniem obszarów chronionych. - Przegląd Urbanistyczny 2016, 12 - s. 64-68.
 • Śleszyński Przemysław, Sudra Paweł: Skutki finansowe uchwalenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla gmin według danych na koniec 2014 roku. - Człowiek i Środowisko 2016, 40, 1 - s. 29-52.
 • Bański Jerzy, Więckowski Marek: Turystyka zdrowotna jako czynnik rozwoju lokalnego - na przykładzie woj. podkarpackiego. - Biuletyn KPZK PAN 2015, 256 - s. 9-26.
 • Cerić Denis: Macro-regional empirical analysis of the economic climate in Visegrad countries. - Studia Obszarów Wiejskich 2015, 39 - s. 49-57.
 • Cerić Denis: Polish challenges in attracting Asian tourists. [w]: Opportunities for cooperation between Europe and Asia. Ed. Magdalena Sitek, Michał Łęski. Józefów: Alcide De Gasperi University of Euroregional Economy in Józefów, 2015 - s. 5-25.
 • Ciechański Ariel: Zarys dziejów sieci kolei cukrowniczych w Polsce. - Technika Transportu Szynowego 2015, 11 - s. 37-42.
 • Ciechański Ariel: Rozwój i regres sieci kolei leśnych w Polsce. - Sylwan 2015, 159, 11 - s. 940-947.
 • Ciechański Ariel: Les opportunités perdues: le très difficile parcours menant à l'exploitation du potentiel ferroviaire touristique polonais. - Annales / Académie Polonaise des Sciences - Centre Scientifique à Paris 2015, 17 - s. 129-144.
 • Egedy Tamás, Cerić Denis, Konopski Michał, Kučerová Silvie Rita, Kulla Marián, Nestorová-Dická Janetta, Svobodová Romana: Entrepreneurship as a potential driving force for the further development of rural areas - good examples from Visegrad countries. - Studia Obszarów Wiejskich 2015, 39 - s. 103-128.
 • Korcelli-Olejniczak Ewa: On city-region relations. Towards the urban-rural region of Warsaw. - Mitteilungen der Osterreichischen Geographischen Gesselschaft 2015, 157 - s. 129-149.
 • Korcelli-Olejniczak Ewa: Region Warszawy jako region miejsko-wiejski. [w]: Metropolia Solidarności. Przykłady. Doświadczenia. Plany. Smart Metropolia 2014. Międzynarodowy Kongres. Pelplin: Wydawnictwo Bernardinum, 2015 - s. 48-52.
 • Korcelli-Olejniczak Ewa, Korcelli Piotr: On European metropolisation scenarios and the future course of metropolitan development in Poland. - Geographia Polonica 2015, 88, 1 - s. 107-121.
 • Korcelli-Olejniczak Ewa, Piotrowski Filip: Hiperróżnorodność społeczna w mieście - znaczenie, wyzwanie, zasób. [w]: Współczesne czynniki i bariery rozwoju miast. XXVIII Konwersatorium Wiedzy o Mieście. Red. Anita Wolaniuk. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2015 - s. 169-178.
 • Korcelli Piotr, Korcelli-Olejniczak Ewa: Metropolitan transition in East-Central Europe. - Mitteilungen der Osterreichischen Geographischen Gesselschaft 2015, 157 - s. 29-49.
 • Korcelli Piotr, Korcelli-Olejniczak Ewa: Od metropolii do megamiasta. [w]: Megamiasta przyszłości. Szansa czy zagrożenie rozwoju. Red. nauk. Jerzy Kleer, Zbigniew Strzelecki. Warszawa: Komitet Prognoz "Polska 2000 PLUS" przy Prezydium PAN, 2015 - s. 72-82.
 • Mazur Marcin, Bański Jerzy, Czapiewski Konrad, Śleszyński Przemysław: Wiejskie obszary funkcjonalne - próba metodyczna wyznaczenia ich obszarów i granic. - Studia Obszarów Wiejskich 2015, 37 - s. 7-36.
 • Michniak Daniel, Więckowski Marek, Stępniak Marcin, Rosik Piotr: The impact of selected planned motorways and expressways on the potential accessibility of the Polish-Slovak borderland with respect to tourism development. - Moravian Geographical Reports 2015, 23, 1 - s. 13-20.
 • Niedzielski Michał, O'Kelly Morton, Boschmann E. Eric: Synthesizing spatial interaction data for social science research: Validation and an investigation of spatial mismatch in Wichita, Kansas. - Computers Environment and Urban Systems 2015, 54 - s. 204-218.
 • Taylor Zbigniew, Ciechański Ariel: Transport lotniczy w obsłudze polskich touroperatorów – część II -Air transport in the servicing of Polish tour operators – Part II. - Przegląd Geograficzny 2015, 87, 4 - s. 569-588.
 • Taylor Zbigniew, Ciechański Ariel: Transport lotniczy w obsłudze polskich touroperatorów – część I. - Przegląd Geograficzny 2015, 87, 2 - s. 255-278.
 • Taylor Zbigniew, Ciechański Ariel: Control functions within large cities and foreign direct investment in the transport sector: Empirical evidence from Poland. - Geographia Polonica 2015, 88, 4 - s. 557-573.
 • Śleszyński Przemysław: Planowanie przestrzenne w gminach w 2013 r. - Przegląd Urbanistyczny 2015, 10 - s. 75-78.
 • Śleszyński Przemysław: W sprawie optymalnego podziału terytorialnego Polski: zastosowanie analizy grawitacyjnej. - Przegląd Geograficzny 2015, 87, 2 - s. 343-359.
 • Śleszyński Przemysław: Błędy polskiej polityki przestrzennej i krajobrazowej oraz propozycje ich naprawy. - Problemy Ekologii Krajobrazu 2015, 40 - s. 27-44.
 • Śleszyński Przemysław: Hipotezy głosów nieważnych w wyborach powszechnych w Polsce po 1989 r. - Przestrzeń Społeczna 2015, 2 - s. 60-90.
 • Śleszyński Przemysław: Mapa krajobrazu kulturowego Polski w koncepcji przestrzennego zagospodarowania kraju 2030. - Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego 2015, 27 - s. 45-61.
 • Śleszyński Przemysław: Gospodarka finansowa gmin w świetle prognoz skutków finansowych obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w 2013 r. - Finanse Komunalne 2015, 5 - s. 7-21.
 • Śleszyński Przemysław: From the Editor. - Geographia Polonica 2015, 88, 4 - s. 535-537.
 • Śleszyński Przemysław: Economic control functions in Poland in 2013. - Geographia Polonica 2015, 88, 4 - s. 701-708.
 • Śleszyński Przemysław: Expected traffic speed in Poland using Corine land cover, SRTM-3 and detailed population places data. - Journal of Maps 2015, 11, 2 - s. 245-254.
 • Śleszyński Przemysław: The linkages and the functional hierarchy of cities and towns of Eastern Poland in the light of migrations registered in 2009. - Economic and Regional Studies 2015, 8, 4 - s. 28-44.
 • Śleszyński Przemysław: Obszar Metropolitalny Warszawy a rozwój Mazowsza. Wybrane wyniki badań prowadzonych w projekcie "Trendy Rozwojowe Mazowsza". - Studia Regionalne i Lokalne 2015, 3 - s. 43-66.
 • Śleszyński Przemysław: Problemy delimitacji miejskich obszarów funkcjonalnych w Polsce. - Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna 2015, 29 - s. 37-53.
 • Śleszyński Przemysław: Wpływ rozbudowy infrastruktury drogowej finansowanej ze środków unijnych na procesy osadniczo-urbanizacyjne w Polsce (2004-2012). [w]: Geografia na przestrzeni wieków. Tradycja i współczesność. Profesorowi Antoniemu Jackowskiemu w 80. rocznicę urodzin. Red. Elżbieta Bilska-Wodecka, Izabela Sołjan. Kraków: Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2015 - s. 253-265.
 • Śleszyński Przemysław, Dybicz T., Olszewski P.: Stopień dostępności czasowej jako syntetyczny wskaźnik poziomu obsługi transportowej. - Przegląd Komunikacyjny 2015, 6 - s. 23-27.
 • Śleszyński Przemysław, Komornicki Tomasz: Popytowe, dostępnościowe i planistyczne uwarunkowania rozwoju KDP w Polsce. [w]: Koleje dużych prędkości w Polsce. Monografia. Red. nauk. Mirosław Siergiejczyk. Warszawa: Instytut Kolejnictwa, 2015 - s. 319-330.
 • Cerić Denis: Effective and potential deferred demand for cruise tourism in European and Asian countries. [w]: Socio-economic relations between Europe and Asia in the 21st century. Ed. Magdalena Sitek, Michał Łęski. Józefów: Alcide De Gasperi University of Euroregional Economy in Józefów, 2014 - s. 5-28.
 • Cerić Denis: Zagospodarowanie turystyczne województwa lubelskiego w świetle analizy wybranych wskaźników i dokumentów strategicznych. - Problemy Ekologii Krajobrazu 2014, 37 - s. 31-40.
 • Korcelli-Olejniczak Ewa: Partycypacja nauki i jej instytucji w kształtowaniu przestrzeni miasta. - Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN 2014, 157 - s. 52-63.
 • Korcelli-Olejniczak Ewa, Kozłowski Stanisław J.: Sektor kreatywny w gospodarce ośrodków lokalnych jako czynnik kształtowania się regionu metropolitalnego Warszawy. [w]: Sektor kreatywny jako katalizator przemian strukturalnych w regionie. Red. nauk. Andrzej Klasik. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 2014 - s. 175-190.
 • Kosiński Leszek, Śleszyński Przemysław: Geographia Polonica: A window onto the world. An interview with Professor Leszek Antoni Kosiński. - Geographia Polonica 2014, 87, 2 - s. 277-294.
 • Kowalewski Adam, Mordasewicz Jeremi, Osiatyński Jerzy, Regulski Jerzy, Stępień Jerzy, Śleszyński Przemysław: Raport o ekonomicznych stratach i społecznych kosztach niekontrolowanej urbanizacji w Polsce. [w]: Opinie i ekspertyzy na konferencję o ekonomicznych stratach i społecznych kosztach niekontrolowanej urbanizacji w Polsce. Sejm - Sala Kolumnowa, 30 czerwca 2014. Warszawa: Kongres Budownictwa, Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej, 2014 - s. 11-18, 91-118.
 • Kowalewski Adam, Mordasewicz Jeremi, Osiatyński Jerzy, Regulski Jerzy, Stępień Jerzy, Śleszyński Przemysław: Ekonomiczne straty i społeczne koszty niekontrolowanej urbanizacji w Polsce – wybrane fragmenty raportu. - Samorząd Terytorialny 2014, 25, 4 - s. 5-21.
 • Michniak Daniel, Więckowski Marek, Komornicki Tomasz, Rosik Piotr, Stępniak Marcin, Śleszyński Przemysław: Analýza vplyvu investícií do cestnej infraštruktúry na rozvoj cestovného ruchu v poľsko-slovenskom pohraničí. - Ekonomicky casopis 2014, 62, 5 - s. 540-554.
 • Taylor Zbigniew, Ciechański Ariel: Obsługa zorganizowanego ruchu turystycznego w Polsce. - Przegląd Geograficzny 2014, 86, 4 - s. 471-497.
 • Taylor Zbigniew, Ciechański Ariel: Funkcje kontrolne wielkich miast Polski w świetle bezpośrednich inwestycji zagranicznych w transporcie. - Przegląd Geograficzny 2014, 86, 2 - s. 141-170.
 • Więckowski Marek: Tourism space: an attempt at a fresh look. - Tourism 2014, 24, 1 - s. 17-24.
 • Więckowski Marek: Overlapping political and ecological borders on the Polish borderlands. [w]: Cartographies of nature: how nature conservation animates borders. Ed. Maano Ramutsindela. Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing, 2014 - s. 219-237.
 • Więckowski Marek: Editorial. - Geographia Polonica 2014, 87, 2 - s. 177-178.
 • Więckowski Marek: Zakwaterowanie z wyżywieniem we własnym zakresie (self-catering accommodation) - zarys problemu. - Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Turystyki 2014, 3 - s. 243-257.
 • Więckowski Marek: Editorial. - Geographia Polonica 2014, 87, 3 - s. 325-326.
 • Więckowski Marek, Michniak Daniel, Bednarek-Szczepańska Maria, Chrenka Branislav, Ira Vladimir, Komornicki Tomasz, Rosik Piotr, Stępniak Marcin, Szekely Vladimir, Śleszyński Przemysław, Świątek Dariusz, Wiśniewski Rafał: Road accessibility to tourist destinations of the Polish-Slovak borderland: 2010-2030 prediction and planning. - Geographia Polonica 2014, 87, 1 - s. 5-26.
 • Śleszyński Przemysław: Distribution of population density in Polish towns and cities. - Geographia Polonica 2014, 87, 1 - s. 61-75.
 • Śleszyński Przemysław: The diversity of terrain and land cover in Poland. - Geographia Polonica 2014, 87, 3 - s. 481-485.
 • Śleszyński Przemysław: 50 years of Geographia Polonica in the light of citations. - Geographia Polonica 2014, 87, 1 - s. 143-155.
 • Śleszyński Przemysław: Zmiany dostępności czasowo-przestrzennej w wyniku inwestycji drogowych finansowanych ze środków Unii Europejskiej (2004-2012). - Czasopismo Geograficzne 2014, 85, 1-2 - s. 29-54.
 • Śleszyński Przemysław: Transport- and settlement-related time efficiency of road journeys taken in Poland. - Geographia Polonica 2014, 87, 1 - s. 157-160.
 • Śleszyński Przemysław: Delimitation and typology of functional urban regions in Poland based on commuting, 2006. - Geographia Polonica 2014, 87, 2 - s. 317-320.
 • Śleszyński Przemysław: W sprawie prognozy demograficznej i jej niektórych skutków. [w]: Przemiany ludności w Polsce. Przyszłość demograficzna. Konferencja Jubileuszowa Rządowej Rady Ludnościowej. Red. Zbigniew Strzelecki, Eugeniusz Kowalczyk. Warszawa: Zakład Wydawnictw Statystycznych, 2014 - s. 152-156.
 • Śleszyński Przemysław: Headquarters of large enterprises in the spatial structure of major Polish cities. - Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego 2014, 25 - s. 178-193.
 • Śleszyński Przemysław: Aktualne problemy prac planistycznych w gminach. [w]: Współczesne uwarunkowania gospodarowania przestrzenią - szanse i zagrożenia dla zrównoważonego rozwoju. Planowanie przestrzenne. Red. Alina Maciejewska. Warszawa: Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, 2014 - s. 15-32 (Gospodarka Przestrzenna - Wydział Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej; 3)
 • Śleszyński Przemysław: Problemy zadłużenia ludności na Mazowszu. - Polityka Społeczna 2014, 7 - s. 23-28.
 • Śleszyński Przemysław: W kierunku komplementarnej koncepcji nowego atlasu narodowego Polski. - Polski Przegląd Kartograficzny 2014, 46, 1 - s. 5-14.
 • Śleszyński Przemysław: Rozlewanie się miast w Polsce jako wyzwanie dla polityki przestrzennej. [w]: Miasta przyszłości. Szanse, wyzwania, zagrożenia. Materiały konferencji, Gorzów Wielkopolski, 30 października 2014 r. Gorzów Wielkopolski: Urząd Miasta, 2014 - s. 15-31.
 • Śleszyński Przemysław: J. Rakowska – Klasyfikacje obszarów – kryteria, definicje, metody delimitacji. Studium metodyczno-statystyczne, Wydawnictwo Wieś Jutra, Warszawa 2012. - Przegląd Geograficzny 2014, 86, 2 - s. 281-283.
 • Śleszyński Przemysław: Procesy suburbanizacji w Polsce a polityka przestrzenna i regionalna. [w]: Centra i peryferie w okresie transformacji ustrojowej. XXVII Konwersatorium Wiedzy o Mieście. Red. Anita Wolaniuk. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2014 - s. 11-26.
 • Śleszyński Przemysław: Dostępność czasowa i jej zastosowania. - Przegląd Geograficzny 2014, 86, 2 - s. 171-215.
 • Śleszyński Przemysław, Siłka Piotr, Zielińska Beata: The people of Geographia Polonica, 1964-2013. - Geographia Polonica 2014, 87, 4 - s. 569-586.
 • Śleszyński Przemysław, Stępniak Marcin, Więckowski Marek, Michniak Daniel: Szacowanie popytu i podaży turystycznej na pograniczu polsko-słowackim z wykorzystaniem metod izochronowych. - Miesięcznik Marketing i Rynek 2014, 21, 7 - s. 32-42.
 • Bednarek-Szczepańska Maria, Więckowski Marek: Możliwości pozyskania danych na temat zagospodarowania i ruchu turystycznego oraz propozycje wskaźników. - Biuletyn Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN 2013, 252 - s. 143-163.
 • Cerić Denis: Renewable primary energy production in Europe and Asia - a geographical overview. - Journal of Modern Science 2013, 3 - s. 461-482.
 • Ciechański Ariel: Zarys rozwoju i regresu sieci kolei przemysłowych w Polsce. - Przegląd Komunikacyjny 2013, 52, 9 - s. 31-35.
 • Czapiewski Konrad, Śleszyński Przemysław: Skala i dynamika procesów suburbanizacyjnych miast Polski Wschodniej i ich konsekwencje. [w]: Planowanie rozwoju przestrzeni wiejskiej. Red. Krystyna Kurowska. Olsztyn: Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego, 2013 - s. 69-85.
 • Korcelli-Olejniczak Ewa: Region metropolitalny w teorii rozwoju osadnictwa i w polityce przestrzennej. [w]: Dynamika, cele i polityka zintegrowanego rozwoju regionów. Aspekty teoretyczne i zarządzanie w przestrzeni. Red. nauk. Wanda Maria Gaczek. Poznań: Bogucki Wydawnictwo Naukowe, 2013 - s. 109-124.
 • Korcelli-Olejniczak Ewa: Warsaw urban-rural region – an alternative development perspective?. - Geographia Polonica 2013, 86, 2 - s. 153-166.
 • Olszewski Piotr, Dybicz Tomasz, Śleszyński Przemysław: Proponowane miary dostępności czasowej w transporcie publicznym. - Przegląd Komunikacyjny 2013, 12 - s. 10-17.
 • Rosik Piotr, Ciechański Ariel: Propozycje wskaźników infrastruktury transportu drogowego i kolejowego. - Biuletyn Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN 2013, 252 - s. 110-131.
 • Taylor Zbigniew, Ciechański Ariel: Organizacyjno-własnościowe przekształcenia narodowych przewoźników drogowych w Polsce, Czechach i na Słowacji - część II. - Przegląd Geograficzny 2013, 85, 4 - s. 515-547.
 • Taylor Zbigniew, Ciechański Ariel: Organizacyjno-własnościowe przekształcenia narodowych przewoźników drogowych w Polsce, Czechach i na Słowacji - część I. - Przegląd Geograficzny 2013, 85, 2 - s. 151-172.
 • Taylor Zbigniew, Ciechański Ariel: Transformacja systemowa a przekształcenia organizacyjno-własnościowe polskich przedsiębiorstw żeglugi śródlądowej. - Geography and Tourism 2013, 1, 1 - s. 7-16.
 • Więckowski Marek: Eco-frontier in the mountainous borderlands of Central Europe: the case of Polish border parks. - Revue de Geographie Alpine-Journal of Alpine Research 2013, 101, 3 - s. 1-12.
 • Więckowski Marek, Michniak Daniel, Bednarek-Szczepańska Maria, Chrenka Branislav, Ira Vladimir, Komornicki Tomasz, Rosik Piotr, Stępniak Marcin, Szekely Vladimir, Śleszyński Przemysław, Świątek Dariusz, Wiśniewski Rafał: Pogranicze polsko-słowackie – przestrzeń dla rozwoju. Wyniki badań projektu INFRAREGTUR w zakresie dostępności przestrzennej. - Małopolskie Studia Regionalne 2013, 2-3 - s. 129-142.
 • Śleszyński Przemysław: Migracje na Obszarze Metropolitalnym Warszawy: uwarunkowania i wnioski dla polityki miejskiej i przestrzennej. - Samorząd Terytorialny 2013, 11 - s. 45-61.
 • Śleszyński Przemysław: Propozycja kompleksowej koncepcji wskaźników zagospodarowania i ładu przestrzennego. - Biuletyn Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN 2013, 252 - s. 176-232.
 • Śleszyński Przemysław: Cytowania polskich czasopism naukowych z zakresu geografii i badań regionalnych po 1990 r. - Studia Regionalne i Lokalne 2013, 3 - s. 75-88.
 • Śleszyński Przemysław: Warszawa jako ośrodek dojazdów pracowniczych. - Studia Regionalne i Lokalne 2013, 1 - s. 5-25.
 • Śleszyński Przemysław: Demographic changes in the functional urban areas in Poland, 2000-2010. - Geographia Polonica 2013, 86, 2 - s. 169-170.
 • Śleszyński Przemysław: Problemy koncepcji i realizacji nowego Narodowego Atlasu Polski. [w]: Efektywność prezentacji kartograficznej. XXXVI Ogólnopolska Konferencja Kartograficzna, Warszawa, 24-25 października 2013 r. Streszczenia referatów i posterów. Oprac. red. Bożena Ogorzelska, Jerzy Ostrowski. Warszawa: Oddział Kartograficzny PTG, 2013 - s. 36-39.
 • Śleszyński Przemysław: Ekspansja przedsiębiorstw międzynarodowych a współczesna sytuacja geopolityczna Polski. [w]: Studia nad geopolityką XX wieku. Red. Piotr Eberhardt. Warszawa: Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, 2013 - s. 305-322 (Prace Geograficzne; 242)
 • Śleszyński Przemysław: Delimitacja Miejskich Obszarów Funkcjonalnych stolic województw. - Przegląd Geograficzny 2013, 85, 2 - s. 173-197.
 • Śleszyński Przemysław: Prawidłowości zróznicowań przestrzennych emigracji zagranicznej z Polski po 1989 r.. - Studia Migracyjne - Przegląd Polonijny 2013, 39, 3 - s. 37-62.
 • Śleszyński Przemysław: Cytowania i oddziaływanie polskich ośrodków geograficznych według Google Scholar. - Przegląd Geograficzny 2013, 85, 4 - s. 599-627.
 • Śleszyński Przemysław: Postępy w planowaniu przestrzennym w Polsce w 2011 r. - Przegląd Urbanistyczny 2013, 7 - s. 85-89.
 • Śleszyński Przemysław, Rosik Piotr: Struktura drogowego ruchu dojazdowego do Warszawy w świetle badań kordonowych. - Transport Miejski i Regionalny 2013, 7 - s. 34-41.
 • Kowalski Mariusz, Śleszyński Przemysław: The migration of Poles to Germany in the context of the frequency of the most common Polish surnames. - Przegląd Zachodni, Special number 2012 - s. 121-135.
 • Stępniak Marcin, Deręgowska Aleksandra, Śleszyński Przemysław: Atlas. Społeczno-demograficzny rozwój Mazowsza. Warszawa: Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego, 2012 - 4 s. + 50 tabl.
 • Więckowski Marek: La mise en tourisme des frontières orientales de la Pologne [publikacja internetowa]. - Regard Sur L'Est 2012, 62 - bez numeracji stron.
 • Więckowski Marek: Tourism development in the borderlands in Central Europe. [w]: Borderland Voices: Shaping a New World Order - Book of Abstracts. Ed. A. Iwashita. Fukuoka, Busan: Slavic Center, Univeristy of Hokkaido, 2012.
 • Śleszyński Przemysław: Nowy Atlas Narodowy Polski. - Przegląd Urbanistyczny 2012, 4 - s. 93-97.
 • Śleszyński Przemysław: Klasyfikacja gmin województwa mazowieckiego. - Przegląd Geograficzny 2012, 84, 4 - s. 559-576.
 • Śleszyński Przemysław: Zmiany demograficzne województwa mazowieckiego w latach 1990-2030 i ich skutki. - Mazowsze Studia Regionalne 2012, 10 - s. 11-32.
 • Śleszyński Przemysław: Kierunki dojazdów do pracy. - Wiadomości Statystyczne 2012, 11 - s. 59-75.
 • Śleszyński Przemysław: A geomorphometric analysis of Poland on the basis of SRTM-3 data. - Geographia Polonica 2012, 85, 4 - s. 47-61.
 • Śleszyński Przemysław: Postępy w planowaniu przestrzennym w Polsce w 2010 r. - Przegląd Urbanistyczny 2012, 5 - s. 78-82.
 • Śleszyński Przemysław: Struktura przestrzenna dojazdów pracowniczych w Polsce w 2006 r. [w]: Dostepność i mobilność w przestrzeni. Red. Piotr Rosik, Rafał Wiśniewski. Warszawa: PAN IGiPZ, 2012 - s. 23-33.
 • Śleszyński Przemysław: Dojazdy do pracy w Polsce. - Geografia w Szkole 2012, 65, 4 - s. 42-44.
 • Śleszyński Przemysław: Przewidywanie w perspektywie długoterminowej. Rola ekonomicznych powiązań własnościowych i właścicielskich. [w]: Innowacyjność, kreatywność a rozwój, Red J. Kleer, A.P. Wierzbicki. Warszawa: Komitet Prognoz "Polska 2000 Plus" przy Rezydium PAN, 2012 - s. 170-184 (Kluczowe Problemy Przyszłości)
 • Komornicki Tomasz, Więckowski Marek, Rosik Piotr, Michniak Daniel: Powiązania transportowe jako czynnik aktywizacji przepływu usług, kapitału, ludzi pomiędzy makroregionem Polski zachodniej a regionami Słowacji. - Studia nad Rozwojem Dolnego Śląska 2011, 4 - s. 7-53.
 • Komornicki Tomasz, Śleszyński Przemysław: Changing accessibility of Polish airports on the course of demographic and economic demand. - Geographia Polonica 2011, 84, 2 - s. 47-63.
 • Korcelli-Olejniczak Ewa: Marked by dynamics: Berlin and Warsaw in the process of functional change. [w]: International handbook of globalization and world cities. Ed. Ben Derudder, Michael Hoyler, Peter J. Taylor, Frank Witlox. Cheltenham: Edward Elgar Publishing Ltd, 2011 - s. 517-529 (Elgar Original Reference)
 • Korcelli-Olejniczak Ewa: Gesellschaftliche Raeumlichkeit: 2. Konstruktion Geographischer Wirklichkeiten. Stuttgart 2010. - Przegl. Geogr. 2011, 83, z.4 - s. 567-570.
 • Taylor Zbigniew, Ciechański Ariel: Niedawne przekształcenia organizacyjno-własnościowe przedsiębiorstw transportu kolejowego w Polsce - część II. - Przegląd Geograficzny 2011, 83, 2 - s. 205-231.
 • Taylor Zbigniew, Ciechański Ariel: Niedawne przekształcenia organizacyjno-własnościowe przedsiębiorstw transportu kolejowego w Polsce - część II. - Przegl. Geogr. 2011, 83, z.2 - s. 205-231.
 • Taylor Zbigniew, Ciechański Ariel: Organizational restructuring and ownership transformation in Poland's inland shipping companies after 1990. - Geographia Polonica 2011, 84, 2 - s. 77-92.
 • Więckowski Marek: Stykowość obszaru i jej wpływ na przebieg procesów społeczno-ekonomicznych na przykładzie południowej części województwa śląskiego. S. Sitek. Katowice 2010. - Przegl. Geogr. 2011, 83, z.2 - s. 289-293.
 • Więckowski Marek: Wybrane aspekty rozwoju turystyki transgranicznej w sąsiedztwie zewnętrznej granicy strefy Schengen. - Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Społeczno-Przyrodniczej w Lublinie 2011, 12 - s. 122-140.
 • Więckowski Marek: Cross-border mobility of Poles et the beginning of the 21st Century. [w]: Aspects of localities. III. East-Central European Regional Seminar, Pecs-Orfu, 7-10 October, 2010. Ed. Andras Donat Kovacs. Pesc: Centre for Regional Studies of Hungarian Academy of Sciences, 2011 - s. 38-44 (Discussion Papers. Special)
 • Więckowski Marek: Kształtowanie się transgranicznych regionów turystycznych na granicach Polski. - Prace Kom. Geogr. Komunik. PTG 2011, 18 - s. 171-190.
 • Więckowski Marek: Creation of the cross-border tourist regions in Central Europe. [w]: United and integrated with the world. UGI 2011. Regional Geographic Conference. 14th - 18th November 2011 - Santiago, Chile. Conference Proceedings. Santiago: IGU, 2011 - 8 s.
 • Więckowski Marek: Typologia przestrzeni turystycznej na obszarach przygranicznych. [w]: Przestrzeń turystyczna. Czynniki, różnorodność, zmiany. Red. nauk. Małgorzata Durydiwka, Katarzyna Duda-Gromada. Warszawa: WGiSR UW, 2011 - s. 449-456.
 • Śleszyński Przemysław: Stan i jakość zagospodarowania przestrzennego w Polsce w świetle badań geograficznych. [w]: System planowania przestrzennego i jego rola z strategicznym zarządzaniu krajem. Red. Tadeusz Markowski, Piotr Żuber. Warszawa: KPZK PAN, 2011 - s. 64-81 (Studia; 134)
 • Śleszyński Przemysław: Economic linkages. [w]: Functional linkages between Polish metropolises. Eds. Tomasz Komornicki, Piotr Siłka. Warsaw: Polish Academy of Sciences. Committee for Spatial Economy and Regional Planning, 2011 - s. 49-64 (Studia Regionalia; 29)
 • Śleszyński Przemysław: Rozkład gęstości zaludnienia w polskich miastach. [w]: Miasto. Księga jubileuszowa w 70. rocznicę urodzin Profesora Stanisława Liszewskiego. Red. nauk. Sylwia Kaczmarek. Łodź: Wydaw. UŁ, 2011 - s. 65-80.
 • Śleszyński Przemysław: O szansach realizacji wyzwań rozwojowych Polska 2050. [w]: Wizja przyszłości Polski. Studia i analizy. T.1. Społeczeństwo i państwo. Red. Zbigniew Strzelecki, Andrzej Wierzbicki, Jerzy Kleer. Warszawa: PAN Komitet Prognoz Polska 2000 Plus, 2011 - s. 213-218.
 • Śleszyński Przemysław: O potrzebie nowego Narodowego Atlasu Polski i innych ogólnokrajowych opracowań kartograficznych. - Przegląd Geograficzny 2011, 83, 4 - s. 543-556.
 • Śleszyński Przemysław: O potrzebie nowego "Narodowego Atlasu Polski" i innych ogólnokrajowych opracowań kartograficznych. - Przegl. Geogr. 2011, 83, z.4 - s. 543-556.
 • Śleszyński Przemysław: Rozwój miast w Polsce. - Geogr. w Szk. 2011, 64, nr 2 - s. 32-46.
 • Śleszyński Przemysław: Social linkages. [w]: Functional linkages between Polish metropolises. Eds. Tomasz Komornicki, Piotr Siłka. Warsaw: Polish Academy of Sciences. Committee for Spatial Economy and Regional Planning, 2011 - s. 65-80 (Studia Regionalia; 29)
 • Śleszyński Przemysław: Oszacowanie rzeczywistej liczby ludności gmin województwa mazowieckiego z wykorzystaniem danych ZUS. - Studia Demograficzne 2011, 2 - s. 35-57.
 • Śleszyński Przemysław, Stępniak Marcin, Górczyńska Magdalena: Sieć autobusowa w województwie mazowieckim. - Transp. Miejski Region. 2011, nr 4 - s. 22-26.
 • Bednarek-Szczepańska Maria, Więckowski Marek, Komornicki Tomasz: Konflikty przestrzenne w wybranych gminach. [w]: Prace planistyczne a konflikty przestrzenne w gminach. Red. Przemysław Śleszyński, Jerzy Solon. Warszawa: KPZK PAN, 2010 - s. 90-120 (Studia; 130)
 • Kistowski Mariusz, Śleszyński Przemysław: Presja turystyczna na tle walorów krajobrazowych Polski. [w]: Krajobraz a turystyka. Sosnowiec: Komisja Krajobrazu Kulturowego PTG, 2010 - s. 36-51 (Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego PTG; 14)
 • Komornicki Tomasz, Rosik Piotr, Śleszyński Przemysław, Pomianowski Wojciech: How can we measure spatial accessibility of the territory of Poland?. [w]: Environmental and infrastructural networks. Warszawa: PAN IGiPZ, 2010 - s. 7-17 (Europa XXI; 21)
 • Komornicki Tomasz, Rosik Piotr, Śleszyński Przemysław, Pomianowski Wojciech: Multimodal accessibility indicator - assumptions and results for the area of Poland. [w]: Regional development and regional policy in Poland: first experiences and new challenges of the European Union membership. Part II. Warsaw: Polish Academy of Sciences. Committee for Spatial Economy and Regional Planning, 2010 - s. 64-78 (Studia Regionalia; 27 Part II)
 • Komornicki Tomasz, Rosik Piotr, Śleszyński Przemysław, Pomianowski Wojciech: How can we measure spatial accessibility of the territory of Poland?. - Europa XXI 2010, 21 - s. 7-17.
 • Komornicki Tomasz, Więckowski Marek, Śleszyński Przemysław: Pokrycie planistyczne a ruch inwestycyjny. [w]: Prace planistyczne a konflikty przestrzenne w gminach. Red. Przemysław Śleszyński, Jerzy Solon. Warszawa: KPZK PAN, 2010 - s. 40-72 (Studia; 130)
 • Korcelli-Olejniczak Ewa: Kształtowanie się regionu metropolitalnego Warszawy w świetle analizy zasięgu działalności przedsiębiorstw sektora zaawansowanych usług. - Przegl. Geogr. 2010, 82, z.4 - s. 573-592.
 • Korcelli-Olejniczak Ewa: Kształtowanie się regionu metropolitalnego Warszawy w świetle analizy zasięgu działalności przedsiębiorstw sektora zaawansowanego usług. - Przegląd Geograficzny 2010, 82, 4 - s. 573-592.
 • Korcelli-Olejniczak Ewa, Rejniak Bernard: Serce dzielnicy - poszukiwanie ulicy miejskiej dla Ursynowa. [w]: Reurbanizacja: uwarunkowania. Sławomir Gzell. Warszawa: Urbanista, 2010 - s. 77-83.
 • Kowalski Mariusz, Śleszyński Przemysław: Migracje Polaków do Niemiec w świetle częstotliwości występowania najbardziej popularnych polskich nazwisk. - Przegl. Zach. 2010, 66, nr 2 - s. 115-130.
 • Taylor Zbigniew, Ciechański Ariel: Niedawne przekształcenia organizacyjno-własnościowe przedsiębiorstw transportu kolejowego w Polsce - część I. - Przegl. Geogr. 2010, 82, z.4 - s. 549-571.
 • Taylor Zbigniew, Ciechański Ariel: Polskie przedsiębiorstwa publicznego transportu regionalnego i miejskiego w warunkach gospodarki rynkowej. - Przegl. Komunik. 2010, 49, nr 7/8 - s. 20-25.
 • Taylor Zbigniew, Ciechański Ariel: Przekształcenia organizacyjno-własnościowe polskich przedsiębiorstw żeglugi śródlądowej i przybrzeżnej po 1990 r. - Przegl. Geogr. 2010, 82, z.2 - s. 191-220.
 • Taylor Zbigniew, Ciechański Ariel: Niedawne przekształcenia organizacyjno-własnościowe przedsiębiorstw transportu kolejowego w Polsce - część I. - Przegląd Geograficzny 2010, 82, 4 - s. 549-571.
 • Taylor Zbigniew, Ciechański Ariel: Przekształcenia organizacyjno-własnościowe pasażerskich przedsiębiorstw komunikacji samochodowej. - Transp. Miejski Region. 2010, nr 2 - s. 19-25.
 • Taylor Zbigniew, Ciechański Ariel: Organizational and ownership transformation in Poland's urban transport companies. - Transport Rev. 2010, 30, nr 4 - s. 407-434.
 • Taylor Zbigniew, Ciechański Ariel: Przekształcenia organizacyjno-własnościowe polskich przedsiębiorstw żeglugi śródlądowej i przybrzeżnej po 1990 r.. - Przegląd Geograficzny 2010, 82, 2 - s. 191-220.
 • Więckowski Marek: The main forms of Pole's international mobility. [w]: 20 years of socio-economic transformations in countries of Central and Eastern Europe - an attempt of accounts. Ed. Jerzy Kitowski. Warsaw: PAN IGiPZ, 2010 - s. 529-538 (Geopolitical Studies; 16)
 • Więckowski Marek: Tourism development in the borderlands of Poland. - Geographia Polonica 2010, 83, 2 - s. 67-81.
 • Więckowski Marek: Specific features of development of tourism within the areas neighbouring upon the Polish eastern border. - Europa XXI 2010, 20 - s. 101-115.
 • Więckowski Marek: Specific features of development of tourism within the areas neighbouring upon the Polish Eastern border. [w]: European Union external and internal borders - interactions and networks. Warszawa: PAN IGiPZ, 2010 - s. 101-115 (Europa XXI; 20)
 • Śleszyński Przemysław: Analiza pokrycia planistycznego kraju. [w]: Prace planistyczne a konflikty przestrzenne w gminach. Red. Przemysław Śleszyński, Jerzy Solon. Warszawa: KPZK PAN, 2010 - s. 17-39 (Studia; 130)
 • Śleszyński Przemysław: Zagadnienia transportowe w raporcie "Polska 2030. Wyzwania rozwojowe". - Przegl. Komunik. 2010, 49, nr 9/10 - s. 8-11.
 • Śleszyński Przemysław: Powiązania organizacyjne i właścicielskie przedsiębiorstw przemysłowych i usługowych w Polsce oraz ich znaczenie dla rozwoju regionalnego. [w]: Procesy transformacji przemysłu w regionalnych i krajowych układach przestrzennych. Red. Zbigniew Zioło, Tomasz Rachwał. Warszawa-Kraków: Wydaw. Nauk. AP, 2010 - s. 117-129 (Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego; 15)
 • Śleszyński Przemysław: Stan prac planistycznych w miastach i gminach. - Gaz. Samorz. Adm. 2010, nr 18 - s. 44-46.
 • Śleszyński Przemysław: Czynnik zaludnienia i zróżnicowania rzeźby terenu w modelowaniu prędkości ruchu w indywidualnym drogowym transporcie kołowym. - Przegl. Komunik. 2010, 49, nr 1/2 - s. 36-41.
 • Śleszyński Przemysław: Sytuacja planistyczna w kraju. [w]: Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego a miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego. Red. Jan Maciej Chmielewski, Grzegorz Węcławowicz. Warszawa: KPZK PAN, 2010 - s. 85-102 + mapa - 128 (Biuletyn; 245)
 • Śleszyński Przemysław: Struktura przestrzeni i delimitacja obszarów społecznych w Warszawie. Dane NSP 2002. - Polityka Społ. 2010, 37, nr 1 - s. 14-18.
 • Śleszyński Przemysław: Structural, spatial and functional changes in the development of enterprise following Poland's accession to the European Union. - Reg. Local Studies 2010, Spec. iss. - s. 38-58.
 • Śleszyński Przemysław: Znaczenie przemian demograficznych w przestrzeni Polski dla rozwoju gospodarczego. - Biul. Rząd. Rady Ludn. 2010, 55 - s. 49-71.
 • Śleszyński Przemysław: Wybory do Parlamentu Europejskiego 2009. Uwarunkowania zachowań wyborczych i tendencje zmian. - Samorząd Teryt. 2010, 20, nr 3 - s. 5-17.
 • Śleszyński Przemysław, Solon Jerzy: Wprowadzenie. [w]: Prace planistyczne a konflikty przestrzenne w gminach. Red. Przemysław Śleszyński, Jerzy Solon. Warszawa: KPZK PAN, 2010 - s. 11-16 (Studia; 130)
 • Śleszyński Przemysław, Solon Jerzy, Bednarek-Szczepańska Maria, Komornicki Tomasz, Więckowski Marek: Dyskusja wyników i wnioski. [w]: Prace planistyczne a konflikty przestrzenne w gminach. Red. Przemysław Śleszyński, Jerzy Solon. Warszawa: KPZK PAN, 2010 - s. 121-126 (Studia; 130)
 • Komornicki Tomasz, Pomianowski Wojciech, Rosik Piotr, Śleszyński Przemysław: Co z tą infrastrukturą? Wskaźnik międzygałęziowej dostępności transportowej obszaru Polski. - Infrastruktura Transp. 2009, nr 5 - s. 22-24.
 • Komornicki Tomasz, Śleszyński Przemysław: Obecna i prognozowana dostępność komunikacyjna projektowanych lotnisk. [w]: Studia nad lokalizacją regionalnych portów lotniczych na Mazowszu. Warszawa: PAN IGiPZ, 2009 - s. 125-151 (Prace Geograficzne; 220)
 • Komornicki Tomasz, Śleszyński Przemysław: Typologia obszarów wiejskich pod względem powiązań funkcjonalnych i relacji miasto-wieś. [w]: Analiza zróżnicowania i perspektyw rozwoju obszarów wiejskich w Polsce do 2015 roku. Red. Jerzy Bański. Warszawa: PTG; PAN IGiPZ, 2009 - s. 9-37 (Studia Obszarów Wiejskich; 16)
 • Komornicki Tomasz, Śleszyński Przemysław: Prognozowana dostępność przestrzenna portów lotniczych oraz kształtowanie się popytu demograficznego i ekonomicznego w latach 2008-2015. - Prace Kom. Geogr. Komunik. PTG 2009, 16 - s. 115-130.
 • Komornicki Tomasz, Śleszyński Przemysław: Wyznaczanie optymalnej lokalizacji portów lotniczych na Mazowszu pod względem dostępności przestrzennej i popytu. - Lotnisko 2009, nr 5 - s. 14-16.
 • Komornicki Tomasz, Śleszyński Przemysław: Regionalne porty lotnicze na Mazowszu - wprowadzenie. [w]: Studia nad lokalizacją regionalnych portów lotniczych na Mazowszu. Warszawa: PAN IGiPZ, 2009 - s. 9-22 (Prace Geograficzne; 220)
 • Komornicki Tomasz, Śleszyński Przemysław: Aktualna i prognozowana dostępność przestrzenna jako popytowe kryterium lokalizacji polskich portów lotniczych [prezetacja na CD-ROM]. [w]: "Nowe wyzwania rozwoju transportu lotniczego". III Konferencja, 14-15 maja 2009 r., Kielce. Materiały konferencji. Kielce: Targi Kielce, 2009.
 • Komornicki Tomasz, Śleszyński Przemysław, Błażejczyk Krzysztof, Solon Jerzy, Siłka Piotr, Stępniak Marcin: Dyskusja i podsumowanie badań. [w]: Studia nad lokalizacją regionalnych portów lotniczych na Mazowszu. Warszawa: PAN IGiPZ, 2009 - s. 209-216 (Prace Geograficzne; 220)
 • Komornicki Tomasz, Śleszyński Przemysław, Stępniak Marcin: Wariantowa analiza popytu. [w]: Studia nad lokalizacją regionalnych portów lotniczych na Mazowszu. Warszawa: PAN IGiPZ, 2009 - s. 153-193 (Prace Geograficzne; 220)
 • Korcelli-Olejniczak Ewa: Berlin 20 years later: defining or redefining its functional profile? With some implication for Warsaw. - Geographia Polonica 2009, 82, 2 - s. 45-55.
 • Rosik Piotr, Śleszyński Przemysław: Wpływ zaludnienia w otoczeniu drogi, ukształtowania powierzchni terenu oraz natężenia ruchu na średnią prędkość jazdy samochodem osobowym. - Transp. Miejski Region. 2009, nr 10 - s. 26-31.
 • Siłka Piotr, Stępniak Marcin, Śleszyński Przemysław: Rola lotnisk lokalnych. [w]: Studia nad lokalizacją regionalnych portów lotniczych na Mazowszu. Warszawa: PAN IGiPZ, 2009 - s. 195-208 (Prace Geograficzne; 220)
 • Taylor Zbigniew, Ciechański Ariel: Przekształcenia własnościowe przedsiębiorstw transportu miejskiego w Polsce - część II. - Przegl. Geogr. 2009, 81, z.2 - s. 205-236.
 • Taylor Zbigniew, Ciechański Ariel: Przekształcenia własnościowe przedsiębiorstw transportu miejskiego w Polsce – część II. - Przegląd Geograficzny 2009, 81, 2 - s. 205-236.
 • Więckowski Marek: Współpraca terytorialna jako instrument osiągania spójności terytorialnej w obecnej perspektywie oraz po 2013 r. [w]: Spójność terytorialna wyzwaniem polityki rozwoju Unii Europejskiej. Polski wkład w debatę. Red. Anna Baucz, Magadalena Łotocka, Piotr Żuber. Warszawa: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, 2009 - s. 187-228.
 • Więckowski Marek: Development of the new tourist space in the Polish borderlands. [w]: Old and new borderlines/frontiers/margins. East-Central European Regional Seminar, Gyula, 9-12 October, 2008. Ed. Andras Donat Kovacs. Pecs: Centre for Regional Studies of the Hungarian Academy of Sciences, 2009 - 89-97 : wykr. (Discussion Papers; Special)
 • Węcławowicz Grzegorz, Degórski Marek, Komornicki Tomasz, Bański Jerzy, Śleszyński Przemysław, Więckowski Marek: Study of spatial developments in the Polish-German border region. [w]: Guiding principles for spatial development in Germany. Ed. Wendelin Strubelt. Berlin-Heidelberg: Springer Verlag, 2009 - s. 153-184 (German Annual of Spatial Research and Policy)
 • Śleszyński Przemysław: Zaludnienie i zróżnicowanie rzeźby terenu w modelowaniu prędkości ruchu samochodów osobowych. - Przegl. Komunik. 2009, 48, nr 5 - s. 26-32.
 • Śleszyński Przemysław: Potencjał społeczno-gospodarczy w kontekście rozwoju lotnisk regionalnych. [w]: Studia nad lokalizacją regionalnych portów lotniczych na Mazowszu. Warszawa: PAN IGiPZ, 2009 - s. 95-109 (Prace Geograficzne; 220)
 • Śleszyński Przemysław: Szachownicowy czy skośny układ sieci transportowych w Polsce?. - Prace Kom. Geogr. Komunik. PTG 2009, 16 - s. 107-114.
 • Śleszyński Przemysław: Szóste wyzwanie. Dotyczy roli nauki w rozwoju kraju. Na marginesie kapitału intelektualnego w raporcie "Polska 2030. Wyzwania rozwojowe". - Forum Akad. 2009, 16, nr 10 - s. 31-33.
 • Śleszyński Przemysław: Zmiany strukturalne i przestrzenno-funkcjonalne w rozwoju przedsiębiorczości po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej. - Studia Reg. Lok. 2009, nr 3 - s. 5-26.
 • Śleszyński Przemysław: Rozwój nowoczesnej drogowej sieci transportowej a efektywność połączeń głównych ośrodków miejskich (1989-2015). - Autostrady 2009, nr 7 - s. 50-53.
 • Śleszyński Przemysław: Przestrzeń - region - terytorium. Wokół "Zielonej Księgi w sprawie spójności tetrytorialnej". [w]: Spójność terytorialna wyzwaniem polityki rozwoju Unii Europejskiej. Polski wkład w debatę. Red. Anna Baucz, Magadalena Łotocka, Piotr Żuber. Warszawa: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, 2009 - s. 84-108.
 • Śleszyński Przemysław: Wykorzystanie danych georadarowych SRTM-3 w analizie zróżnicowania ukształtowania terenu Polski. - Pol. Przegl. Kartogr. 2009, 41, nr 3 - s. 237-252.
 • Śleszyński Przemysław: Pozycja polskich czasopism i serii geograficznych w świetle baz Google Scholar. - Przegl. Geogr. 2009, 81, z.4 - s. 551-578.
 • Śleszyński Przemysław: Stan planowania przestrzennego w gminach w 2008 r. Czy bez zmian?. - Przegl. Urbanistyczny 2009, 2, z.3.
 • Śleszyński Przemysław: Zmiany przedsiębiorczości w gminach rolniczych w latach 2001-2007. Czy integracja europejska przyspieszyła rozwój wielofunkcyjny obszarów wiejskich i urbanizację ekonomiczną?. [w]: Współczesne procesy urbanizacji obszarów wiejskich. Red. Wioletta kamińska, Mirosław Mularczyk. Kielce: Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy Jana Kochanowskiego, 2009 - s. 47-60.
 • Śleszyński Przemysław: ESPON HyperAtlas i ESPON WebGIS jako narzędzia kartograficznej oceny procesów społeczno-gospodarczych w Unii Europejskiej. - Pol. Przegl. Kartogr. 2009, 41, nr 4 - s. 371-374.
 • Śleszyński Przemysław: "Observatoire des territories" jako narzędzie analiz informacji przestrzennej. - Przegl. Geogr. 2009, 81, z.4 - s. 579-583.
 • Śleszyński Przemysław: O statystycznych ułomnościach pomiaru urbanizacji w Polsce. - Geogr. w Szk. 2009, nr 3 - 31-34 : wykr.
 • Śleszyński Przemysław: Dostępnośc metropolii jako warunek konkurencyjności polskiej przestrzeni. - Mazowsze. Studia Reg. 2009, nr 2 - s. 53-71.
 • Śleszyński Przemysław: Kongruencja gmin do celów sondaży przedwyborczych. - Przegl. Geogr. 2009, 81, z.2 - s. 237-257.
 • Śleszyński Przemysław: Polska na rozstajach. Wokół raportu "Polska 2030. Wyzwania rozwojowe". - Przyszłość. Świat-Europa-Polska 2009, nr 2 - s. 97-142.
 • Śleszyński Przemysław: Stan planowania przestrzennego w gminach w 2007 r. - Przegl. Urbanistyczny 2009, 1, z.1 - s. 111-114.
 • Śleszyński Przemysław: Kongruencja gmin do celów sondaży przedwyborczych. - Przegląd Geograficzny 2009, 81, 2 - s. 237-257.
 • Śleszyński Przemysław: Observatoire des territoires jako narzędzie analiz informacji przestrzennej. - Przegląd Geograficzny 2009, 81, 4 - s. 579-583.
 • Śleszyński Przemysław: Pozycja polskich czasopism i serii geograficznych w świetle baz Google Scholar. - Przegląd Geograficzny 2009, 81, 4 - s. 551-578.
 • Śleszyński Przemysław, Januszewska-Stępniak Magdalena: Uwarunkowania dla analizowanych lokalizacji związane z zaawansowaniem prac planistycznych. [w]: Studia nad lokalizacją regionalnych portów lotniczych na Mazowszu. Warszawa: PAN IGiPZ, 2009 - s. 81-94 (Prace Geograficzne; 220)
 • Śleszyński Przemysław, Komornicki Tomasz: Wpływ rozwoju sieci drogowej na obszary rynkowe istniejących i planowanych portów lotniczych (2008-2015). - Drogi 2009, nr 9 - s. 91-99.
 • Śleszyński Przemysław, Kowalski Mariusz: Rozmieszczenie geograficzne nazwisk a migracje. - Biul. Migr. 2009, nr 23 - s. 7-8.
 • Komornicki Tomasz, Śleszyński Przemysław: Lokalizacja portów lotniczych na podstawie analiz dostępności komunikacyjnej i popytu. [w]: Przyszłość polskich lotnisk. Prawne i finansowe aspekty rozwoju portów lotniczych. Konferencja MGG Conferences, 27-28 maja 2008, Hotel Gromada Okęcie. Warszawa: MGG Conferences, 2008 - s. 74-96.
 • Komornicki Tomasz, Śleszyński Przemysław: Struktura funkcjonalna gmin a postępy w pracach planistycznych (2004-2006). - Studia Reg. Lok. 2008, nr 3 - 53-75 : mapy.
 • Komornicki Tomasz, Śleszyński Przemysław: Popyt społeczno-gospodarczy jako przesłanka kształtowania sieci lotnisk na przykładzie Mazowsza. - Mazowsze. Studia Reg. 2008, nr 1 - s. 63-93.
 • Komornicki Tomasz, Śleszyński Przemysław, Siłka Piotr, Stępniak Marcin: Wariantowa analiza dostępności w transporcie lądowym. [w]: Ekspertyzy do Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2008-2033. T.II. Red. Konrad Saganowski, Magdalena Zagrzejewska-Fiedorowicz, Piotr Żuber. Warszawa: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, 2008 - s. 133-334.
 • Korcelli-Olejniczak Ewa: Functional complementarity as a basis for inter-metropolitan collaboration and networking. A case study on cultural activities in Berlin and Warsaw. [w]: Cross-border governance and sustainable spatial development. Mind the gaps. Eds. Markus Leibenath, Ewa Korcelli-Olejniczak, Robert Knippschild. Berlin-Heidelberg: Springer Verlag, 2008 - s. 117-130.
 • Korcelli-Olejniczak Ewa: City and region. Papers in honour of Jiri Musil. Eds. Wendelin Strubelt, Grzegorz Gorzelak. Opladen & Farmington Hill 2008. - Geographia Polonica 2008, 81, 2 - s. 97-99.
 • Korcelli-Olejniczak Ewa: Research on metropolitan functions: identification and definitions according to the ESPON and alternative approaches. [w]: Territorial dilemmas of socio-economic development in Europe. Warszawa: PAN IGiPZ, 2008 - s. 47-57 (Europa XXI; 18)
 • Korcelli Piotr, Korcelli-Olejniczak Ewa, Kozubek Elżbieta: Typologies of European urban - rural regions: a review and assessment. - Geographia Polonica 2008, 81, 2 - s. 25-42.
 • Leibenath Markus, Korcelli-Olejniczak Ewa, Knippschild Robert: Bridging the gaps? Cross-border governance between top-down policies and local needs and limitations. [w]: Cross-border governance and sustainable spatial development. Mind the gaps. Eds. Markus Leibenath, Ewa Korcelli-Olejniczak, Robert Knippschild. Berlin-Heidelberg: Springer Verlag, 2008 - s. 187-193.
 • Niedzielski Michael A., Śleszyński Przemysław: Analyzing accessibility by transport mode in Warsaw, Poland. - Geographia Polonica 2008, 81, 2 - s. 61-78.
 • Taylor Zbigniew, Ciechański Ariel: Przekształcenia własnościowe przedsiębiorstw transportu miejskiego w Polsce - część I. - Przegl. Geogr. 2008, 80, z.4 - s. 495-513.
 • Taylor Zbigniew, Ciechański Ariel: What happened to the national road carrier in a post-communist country? The case of Poland's State Road Transport. - Transport Rev. 2008, 28, nr 5 - s. 619-640.
 • Taylor Zbigniew, Ciechański Ariel: Transformacja własnościowa przedsiębiorstw PKS po roku 1990. - Przegl. Komunik. 2008, 47, nr 4 - s. 3-13.
 • Więckowski Marek: Uwarunkowania rozwoju przestrzennego Polski wynikające z sąsiedztwa ze Słowacją. [w]: Ekspertyzy do Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2008-2033. T.III. Red. Konrad Saganowski, Magdalena Zagrzejewska-Fiedorowicz, Piotr Żuber. Warszawa: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, 2008 - s. 275-293.
 • Więckowski Marek: Wybrane aspekty rozwoju turystyki w przygranicznych parkach narodowych w Polsce. [w]: Współczesne problemy badawcze geografii polskiej - geografia człowieka. Red. Dariusz Świątek, Maria Bednarek, Piotr Siłka. Warszawa: PAN; PTG, 2008 - s. 242-247 (Dokumentacja Geograficzna; 36)
 • Więckowski Marek: New intenational mobility of Poles. - Espace, Populations, Societes 2008, nr 2 - s. 261-270.
 • Więckowski Marek: Integracja przestrzeni turystycznej na pograniczach państw w Unii Europejskiej. [w]: Przekształcenia Regionalnych Struktur Funkcjonalno-Przestrzennych. Europa bez granic - nowe wyzwania. Red. D. Ilnicki, K. Janc. Wrocław: IGiRR UWr, 2008 - s. 201-209 (Rozprawy Naukowe Instytutu Geografii i Rozwoju Regionalnego Uniwersytetu Wrocławskiego; 3)
 • Śleszyński Przemysław: Propozycje makroskalowych rozwiązań układu sieci transportu drogowego dla północno-wschodniej Polski w świetle powiązań funkcjonalnych. [w]: Współczesne problemy badawcze geografii polskiej - geografia człowieka. Red. Dariusz Świątek, Maria Bednarek, Piotr Siłka. Warszawa: PAN; PTG, 2008 - s. 46-54 (Dokumentacja Geograficzna; 36)
 • Śleszyński Przemysław: Propozycja modyfikacji przebiegu polskiego odcinka Pan-Europejskiego Korytarza Drogowego nr 2. - Przegl. Komunik. 2008, 47, nr 1 - s. 12-19.
 • Śleszyński Przemysław: Ocena powiązań gospodarczych i kapitałowych między miastami. [w]: Ekspertyzy do Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2008-2033. T.I. Red. Konrad Saganowski, Magdalena Zagrzejewska-Fiedorowicz, Piotr Żuber. Warszawa: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, 2008 - s. 335-391.
 • Ciechański Ariel: Rynek pasażerskich przewozów kolejowych w Polsce. - Prace Kom. Geogr. Komunik. PTG 2007, 14 - s. 165-177.
 • Ciechański Ariel: Koleje cukrownicze w Europie Środkowej na przykładzie Polski, Czech i Słowacji. - Prace Kom. Geogr. Komunik. PTG 2007, 13 - s. 221-242.
 • Czapiewski Konrad, Śleszyński Przemysław: Geografia zróżnicowania wyników egzaminów zewnętrznych. - Biul. Bad. CKE 2007, nr 11 - s. 52-79.
 • Komornicki Tomasz, Śleszyński Przemysław: Popytowe uwarunkowania przebiegu trasy Via Baltica w Polsce. - Przegl. Komunik. 2007, 46, z.2 - s. 3-9.
 • Korcelli-Olejniczak Ewa: Metropolitan functions as a research question: definitions and identifications in the ESPON and alternative approaches. - GaWC Research Bulletin 2007, nr 248 - 6 s.
 • Korcelli-Olejniczak Ewa: Berlin and Warsaw: in search of a new role in the European urban system. - J. Housing Built Envir. 2007, 22, nr 1 - s. 51-68.
 • Taylor Zbigniew, Ciechański Ariel: Przekształcenia własnościowe przedsiębiorstwa PKS w nowej sytuacji gospodarczej. - Przegl. Geogr. 2007, 79, z.1 - s. 5-44.
 • Więckowski Marek: Creation et fonctionnement des expaces touristiques frontalieres en Pologne. [w]: Tourisme et frontieres. Red. J.L. Caccomo. Paris: Éditions l'Harmattan, 2007 - s. 197-212.
 • Więckowski Marek: Le tourisme international et son impact sur le developpement de la Pologne. [w]: Tourisme et developpement. Regards et croises. Sous la direction de Christian Bataillou & Bernard Scheou. Perpignan: Presses Universitaires de Perpignan, 2007 - s. 89-103.
 • Więckowski Marek: Zagrożenia i ograniczenia rozwojowe w gminach o funkcjach turystycznych w świetle zaawansowania prac planistycznych. [w]: Planowanie przestrzenne - szanse i zagrożenia środowiskowe. Red. Stefan Kozłowski, Paulina Legutko-Kobus. Lublin: KUL, 2007 - s. 277-291.
 • Śleszyński Przemysław: Zmiany liczby bezrobotnych w gminach. - Wiad. Statyst. 2007, 52, nr 2 - s. 56-67.
 • Śleszyński Przemysław: Szacowanie liczby i rozmieszczenia pracujących w dużym mieście na przykładzie Warszawy. - Przegl. Geogr. 2007, 79, z.3/4 - s. 533-566.
 • Śleszyński Przemysław: Możliwości rozwoju regionalnych portów lotniczych w Polsce w świetle uwarunkowań popytowych. - Prace Kom. Geogr. Komunik. PTG 2007, 13 - s. 153-174.
 • Śleszyński Przemysław: Możliwości szacowania popytu na mieszkania w świetle dostępnych danych demograficznych, społecznych i ekonomicznych. - Probl. Rozw. Miast 2007, z.3 - s. 19-34.
 • Śleszyński Przemysław: Dlaczego Lech Kaczyński wygrał wybory prezydenckie 2005. Studium z geografii elektoralnej. - Czas. Geogr. 2007, 78, z.1/2 - s. 61-82.
 • Śleszyński Przemysław: Potencjał społeczno-gospodarczy polskiego odcinka Via Regia. [w]: Via Regia - kupiecki szlak. Red. Zbigniew Makieła. Jarosław: Wydaw. Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej, 2007 - s. 83-110.
 • Śleszyński Przemysław: Procesy globalizacji we współczesnym świecie. - Geogr. w Szk. 2007, 60, nr 6 - s. 5-21.
 • Śleszyński Przemysław: Czy istnieją związki aktywności obywatelskiej z realizacją prac planistycznych?. - Samorząd Teryt. 2007, 17, nr 5 - 39-48 : tab.
 • Śleszyński Przemysław: Atlas Zagospodarowania Przestrzennego Polski. Idea i koncepcja. [w]: Badania regionalne - wybrane problemy. Red. Małgorzata Strzyż, Anna Świercz. Kielce: IG AŚ, 2007 - s. 521-524 (Nauki Geograficzne w Badaniach Regionalnych; 3)
 • Śleszyński Przemysław: Środowisko społeczne ucznia a wyniki oceny zewnętrznej w szkołach podstawowych i gimnazjach (2002-2004). [w]: Geografia na egzaminach zewnętrznych 2002-2006 (wybrane zagadnienia). Red. Adam Hibszer, Tomasz Michalski. Pelplin: Wydaw. Bernardinum, 2007 - s. 80-108.
 • Śleszyński Przemysław: Druga tura wyborów prezydenckich 2005: czy można było przewidzieć?. - Przegl. Geogr. 2007, 79, z.1 - s. 115-132.
 • Śleszyński Przemysław: Ocena atrakcyjności wizualnej mezoregionów Polski. [w]: Znaczenie badań krajobrazowych dla zrównoważonego rozwoju. Profesorowi Andrzejowi Richlingowi w 70. rocznicę urodzin i 45-lecie pracy naukowej. Warszawa: UW WGiSR, 2007 - s. 697-714.
 • Śleszyński Przemysław, Komornicki Tomasz: Szanse i zagrożenia rozwoju społeczno-gospodarczego w świetle realizacji prac planistycznych w gminach. [w]: Planowanie przestrzenne - szanse i zagrożenia środowiskowe. Red. Stefan Kozłowski, Paulina Legutko-Kobus. Lublin: KUL, 2007 - s. 250-262.
 • Śleszyński Przemysław, Komornicki Tomasz, Więckowski Marek: Stan zaawansowania prac planistycznych w gminach a zagrożenia i ograniczenia rozwoju społeczno-gospodarczego. [w]: Wybrane problemy planistyczne 2007 roku. Seminarium szkoleniowe, Wrocław, 15-16 października 2007 r. Wrocław: Oficyna Wydawnicza ZOIU, 2007 - s. 77-89 (Zeszyty Zachodniej Okręgowej Izby Urbanistów; 3/07)
 • Ciechański Ariel: Integracja kolei z innymi środkami publicznego transportu pasażerskiego. Doświadczenia polskie a krajów ościennych. - Prace Kom. Geogr. Komunik. PTG 2006, 12 - s. 113-135.
 • Komornicki Tomasz, Śleszyński Przemysław: Docelowy układ autostrad a wewnętrzny i zewnętrzny popyt na nowoczesny transport drogowy. - Prace Kom. Geogr. Komunik. PTG 2006, 12 - s. 95-108.
 • Komornicki Tomasz, Śleszyński Przemysław, Węcławowicz Grzegorz: O potrzebie nowej wizji rozwoju sieci infrastruktury transportowej Polski. - Przegl. Komunik. 2006, 45, nr 6 - s. 13-20.
 • Korcelli-Olejniczak Ewa: City strategies - patterns of development of Warsaw and Berlin till 2020. [w]: New members - new challenges for the European regional development policy. Ed. Tadeusz Markowski, Maciej Turała. Warszawa: KPZK PAN, 2006 - s. 258-268 (Studia Regionalia; 18)
 • Kowalski Mariusz, Śleszyński Przemysław: Problems of socio-spatial development in central districts of Warsaw. [w]: Social changes and social sustainability in historical urban centres. The case of Central Europe. Eds. G.Enyedi, Z.Kovacs. Pecs: Centre for Regional Studies HAS, 2006 - s. 107-126 (Discussion Papers; Special)
 • Taylor Zbigniew, Ciechański Ariel: Deregulation in Polish rail transport. - Transport Rev. 2006, 26, nr 3 - s. 305-324.
 • Więckowski Marek: Integracja sieci transportu w Unii Europejskiej. - Prace Kom. Geogr. Komunik. PTG 2006, 12 - s. 47-56.
 • Więckowski Marek: Tourism. [w]: Natural and human environment of Poland. A geographical overview. Ed. Marek Degórski. Warsaw: PAN IGiPZ et al., 2006 - s. 263-274.
 • Śleszyński Przemysław: Niepełnosprawność w Polsce w świetle wyników ostatniego spisu powszechnego. - Polityka Społ. 2006, 33, nr 9 - s. 23-27.
 • Śleszyński Przemysław: Socio-economic development. [w]: Natural and human environment of Poland. A geographical overview. Ed. Marek Degórski. Warsaw: PAN IGiPZ et al., 2006 - s. 109-124.
 • Śleszyński Przemysław: Współczesne przemiany demograficzne w przestrzeni Polski i ich znaczenie dla rozwoju gospodarczego kraju. [w]: Idee i praktyczny uniwersalizm geografii. Geografia społeczno-ekonomiczna. Dydaktyka. Red. Tomasz Komornicki, Zbigniew Podgórski. Warszawa: PAN IGiPZ, 2006 - s. 240-246 (Dokumentacja Geograficzna; 33)
 • Śleszyński Przemysław: Zmiany emigracji z Polski według oficjalnych statystyk w ujęciu przestrzenym po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej. - Biul. Migr. 2006, nr 10 - s. 1-3.
 • Śleszyński Przemysław: Suburbanization processes in Poland after 1989. - Probl. na Geogr. 2006, z.1/2 - 105-117 : mapy.
 • Śleszyński Przemysław: Demograficzny wymiar procesów suburbanizacji w Polsce po 1989 roku. [w]: Żywiołowe rozprzestrzenianie się miast. Narastający problem aglomeracji miejskich w Polsce. Praca zbiorowa. Red. Stefan Kozłowski. Białystok-Lublin-Warszawa: Wydaw. Ekonomia i Środowisko, 2006 - s. 105-123 (Studia nad Zrównoważonym Rozwojem; 2)
 • Śleszyński Przemysław: Przemiany osadnicze i demograficzne Ponidzia w okresie transformacji i ich znaczenie dla środowiska przyrodniczego. [w]: Regionalne studia ekologiczno-krajobrazowe. Cz.2. 3.Człowiek i krajobraz - ochrona i kształtowanie środowiska przyrodniczego. Komitet red. Andrzej Richling et al. Warszawa: WGiSR UW, IG AŚ, PAEK, 2006 - s. 75-88 (Problemy Ekologii Krajobrazu; 16/2)
 • Śleszyński Przemysław: Imigracja do Polski w latach 1989-2002 na podstwiee wyników NSP 2002. - Studia Demogr. 2006, z.149 - 82-88 : mapy.
 • Śleszyński Przemysław: Zaawansowanie i uwarunkowania prac planistycznych w gminach: wnioski dla polityki regionalnej. - Studia Reg. Lok. 2006, nr 3 - s. 25-47.
 • Ciechański Ariel: Zagospodarowanie turystyczne obiektów kolejowych jako forma ochrony dziedzictwa kultury technicznej. - Prace Kom. Geogr. Komunik. PTG 2005, 11 - s. 81-104.
 • Ciechański Ariel: Evolucjonnaja morfologija transportnych setej. S. Tarchow, Smolensk-Moskva 2004. - Przegl. Geogr. 2005, 77, z.4 - s. 573-575.
 • Korcelli-Olejniczak Ewa: Berlin and Warsaw: in search of a new role in the European urban system. [w]: Globalisation and World Cities. Research Bulletin No 180. 2005.
 • Korcelli Piotr, Korcelli-Olejniczak Ewa: Warsaw: an evaluation of population trends and forecasts. [w]: Regional scientists' tribute to Professor Ryszard Domański. Ed. Tadeusz Markowski. Warszawa: Committee for Space Economy and Regional Planning PAS, 2005 - s. 243-257 (Studia Regionalia; 15)
 • Taylor Zbigniew, Ciechański Ariel: Deregulacja w polskim transporcie kolejowym. - Przegl. Geogr. 2005, 77, z.2 - s. 139-169.
 • Więckowski Marek: Creation et fonctionnement des espaces touristiques frontaliers en Pologne. - Geoeconomie 2005, 33 - s. 35-49.
 • Więckowski Marek: Wybrane aspekty funkcjonowania szybkich kolei we współczesnej Europie, na przykładzie francuskiego TGV. - Prace Kom. Geogr. Komunik. PTG 2005, 11 - s. 41-54.
 • Więckowski Marek: The contemporary Polish-Slovak transboundary cooperation. [w]: Population, environment and development. Ed. Alina Potrykowska. Warszawa: PAN IGiPZ, 2005 - s. 187-200 (Prace Geograficzne; 202)
 • Więckowski Marek: Les echanges touristiques entre la Pologne et l'Europe. - Geocarrefour 2005, 80, nr 1 - s. 59-64.
 • Śleszyński Przemysław: Perspektywy rozwoju rynku mieszkaniowego w Polsce w świetle sytuacji demograficznej, ekonomicznej i stanu zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych. - Studia Reg. Lok. 2005, nr 1 - s. 45-64.
 • Śleszyński Przemysław: Koncentracja działalności gospodarczej w strefie nadmorskiej Polski i jej znaczenie dla rozwoju społeczno-gospodarczego regionu. [w]: Zagospodarowanie przestrzenne i rozwój obszarów nadmorskich w Polsce. Red. Marek Dutkowski. Szczecin: Oficyna IN PLUS, 2005 - s. 8-12.
 • Śleszyński Przemysław: Rozwój przedsiębiorstw sektora komunikacyjnego a wybrane zagadnienia sieci osadniczej i układu drogowego Polski. - Prace Kom. Geogr. Komunik. PTG 2005, 11 - s. 65-79.
 • Śleszyński Przemysław: Różnice liczby ludności ujawnione w Narodowym Spisie Powszechnym 2002. - Przegl. Geogr. 2005, 77, z.2 - s. 193-212.
 • Śleszyński Przemysław: Struktura społeczno-gospodarcza Pomorza w świetle wyników spisu powszechnego 2002. - Czas. Geogr. 2005, 76, z.1/2 - s. 49-76.
 • Śleszyński Przemysław: The changes of Warsaw's functional structure after 1989. [w]: Warsaw Regional Forum 2005. Proceedings. Ed. Konrad Czapiewski, Tomasz Komornicki. Warsaw: PAN IGiPZ, 2005 - s. 63-72.
 • Bański Jerzy, Kowalski Mariusz, Śleszyński Przemysław: Zarys problemów związanych z uwarunkowaniami zróżnicowań przestrzennych wyników sprawdzianu dla uczniów szkół podstawowych w 2002 r. - Biul. Bad. CKE 2004, nr 2 - s. 34-35.
 • Ciechański Ariel: Regres kolei przemysłowych w Polsce i jego przejawy. - Prace Kom. Geogr. Komunik. PTG 2004, 10 - s. 259-280.
 • Śleszyński Przemysław: Regionalne zróżnicowania sytuacji mieszkaniowej. - Polityka Społ. 2004, 31, nr 11/12 - s. 1-4.
 • Śleszyński Przemysław: Różnice liczby ludności wykazane w NSP 2002 - suplement. - Studia Demogr. 2004, 146 - s. 104-109.
 • Śleszyński Przemysław: Transformacja przestrzeni miejskiej Warszawy w latach 1990-1999 na przykładzie zachodniej części centrum. [w]: Przestrzeń w zarządzaniu rozwojem regionalnym i lokalnym. Red. Tadeusz Markowski. Warszawa: KPZK PAN, 2004 - s. 205-228 (Biuletyn; 211)
 • Śleszyński Przemysław: Demograficzne i ekonomiczne aspekty lokalizacji planowanego portu lotniczego w okolicach Warszawy (artykuł dyskusyjny). - Przegl. Komunik. 2004, 43, nr 3 - s. 13-19.
 • Śleszyński Przemysław: Ekonomiczne uwarunkowania wyników sprawdzianu szóstoklasistów i egzaminu gimnazjalnego przeprowadzonych w latach 2002-2004 (skrót badań). - Biul. Bad. CKE 2004, nr 2 - s. 12-22.
 • Śleszyński Przemysław: Uwarunkowania zróżnicowań przestrzennych wyników egzaminu gimnazjalnego w 2002 r. - Biul. Bad. CKE 2004, nr 2 - s. 36-37.
 • Śleszyński Przemysław: Nakłady finansowe na oświatę a wyniki sprawdzianu w szkołach podstawowych i egzaminu gimnazjalnego w roku 2002. - Edukacja 2004, nr 3 - s. 48-58.
 • Śleszyński Przemysław: Zróżnicowanie regionalne rynku mieszkaniowego. Warszawa: 2004 - 7 s.
 • Śleszyński Przemysław: Regionalne różnice pomiędzy liczbą ludności według Narodowego Spisu Powszechnego w 2002 roku i szacowaną na podstawie ewidencji bieżącej. - Studia Demogr. 2004, 145 - s. 93-103.
 • Śleszyński Przemysław: Układ transportowy Warszawy a rozwój działalności gospodarczej w końcu XX w. - Prace Kom. Geogr. Komunik. PTG 2004, 10 - s. 303-326.
 • Śleszyński Przemysław: Wyniki sprawdzianu w szkołach podstawowych w 2002 roku a struktura społeczno-przestrzenna Warszawy. [w]: Przemiany struktury przestrzennej miast w sferze funkcjonalnej i społecznej. Red. nauk. Janusz Słodczyk. Opole: Wydaw. UO, 2004 - s. 271-288 (Miasta w Okresie Przemian)
 • Śleszyński Przemysław: Warunki życia w Warszawie w świetle dostępności przestrzennej mieszkańców do wybranych usług na początku XXI wieku. [w]: Zróżnicowanie przestrzenne warunków życia ludności w mieście (aglomeracji miejskiej). XVII Konwersatorium Wiedzy o Mieście. Red. Iwona Jażdżewska. Łódź: UŁ, 2004 - s. 77-86.
 • Śleszyński Przemysław: Przestrzeń zarządzania gospodarczego Polski w świetle rozmieszczenia siedzib zarządów 1000 największych firm. [w]: Badania geograficzne w poznawaniu środowiska. Red. Zdzisław Michalczyk. Lublin: Wydaw. UMCS, 2004 - s. 619-625.
 • Śleszyński Przemysław: Demograficzne przesłanki rozwoju rynku mieszkaniowego w aglomeracji warszawskiej. - Przegl. Geogr. 2004, 76, z.4 - s. 493-514.
 • Ciechański Ariel: Koleje piaskowe. - Przegl. Komunik. 2003, 42, nr 11 - s. 19-22.
 • Ciechański Ariel: Koleje przemysłowe na Górnym Śląsku jako nowe zarządy kolejowe. - Prace Kom. Geogr. Komunik. PTG 2003, 9 - s. 211-250.
 • Korcelli-Olejniczak Ewa: Freedom means: to be able to look both East and West. A short essay in memory of Professor Marcin Rościszewski. [w]: Polska i Europa. Kształtowanie przestrzeni wolności. Warszawa: PAN IGiPZ, 2003 - s. 9-13 (Europa XXI; 9)
 • Kowalski Mariusz, Śleszyński Przemysław: Wybory samorządowe do sejmików wojewódzkich w 2002 r. w aspekcie regionalnym. [w]: Geograficzne aspekty globalizacji i integracji europejskiej. Red. Maria Śmigielska, Janusz Słodczyk. Opole: PTG, 2003 - s. 303-309.
 • Więckowski Marek: The border as a barrier to the development of socio-economic ties between the Polish and Slovak populations. [w]: Population, environment and the challenge of development. Essays in honour of Mohammed Taher. Ed. Anup Saikia. New Delhi: Akansha Publishing House, 2003 - s. 124-143.
 • Więckowski Marek: Transgraniczne połączenia kolejowe na południowych granicach Polski. - Prace Kom. Geogr. Komunik. PTG 2003, 9 - s. 201-210.
 • Śleszyński Przemysław: Funkcje metropolitalne Warszawy - zarys problematyki. [w]: Funkcje metropolitalne i ich rola w organizacji przestrzeni. XVI Konwersatorium Wiedzy o Mieście. Red. Iwona Jażdżewska. Łódź: UŁ, 2003 - s. 119-134.
 • Śleszyński Przemysław: Symulacja wyników wyborów w ordynacji większościowej jednomandatowych okręgów wyborczych. [w]: Przestrzeń wyborcza Polski. Red. Mariusz Kowalski. Warszawa: [b.w.], 2003 - s. 163-178.
 • Śleszyński Przemysław: Geografia edukacji. - Geogr. w Szk. 2003, 56, nr 3 - s. 131-143.
 • Śleszyński Przemysław: Społeczno-ekonomiczne i historyczno-kulturowe uwarunkowania wyników sprawdzianu w szkołach podstawowych i egzaminu gimnazjalnego w 2002 r. [w]: Geograficzne aspekty globalizacji i integracji europejskiej. Red. Maria Śmigielska, Janusz Słodczyk. Opole: PTG, 2003 - s. 579-585.
 • Śleszyński Przemysław: Rozkład przestrzenny działalności gospodarczej w aglomeracji warszawskiej. - Przegl. Geogr. 2003, 75, z.3 - s. 403-432.
 • Korcelli-Olejniczak Ewa: Koncepcja transformacji w geografii niemieckiej i jej implikacje dla badań nad Warszawą. [w]: Warszawa jako przedmiot badań w geografii społeczno-ekonomicznej. Red. Grzegorz Węcławowicz. Warszawa: PAN IGiPZ, 2002 - s. 115-125 (Prace Geograficzne; 184)
 • Kowalski Mariusz, Śleszyński Przemysław: Voting behaviour in region of Słupsk. [w]: New arrangements of socio-economic links in Central and Eastern Europe. Ed. Jerzy Kitowski. Rzeszów: Wydaw. Oświatowe FOSZE, 2002 - s. 287-303.
 • Więckowski Marek: Polish-Slovak transboundary cooperation. - Geogr. Casop. 2002, 54, nr 3 - s. 255-270.
 • Więckowski Marek: Development of the new tourist space of the West Carpathian Mts. in the 1990s. [w]: Slovakia and Poland. Urban, social and demographic questions. Relations between neighbours. Ed. Tomasz Komornicki, Halina Powęska. Warszawa: PAN IGiPZ, 2002 - s. 121-129 (Europa XXI; 7)
 • Śleszyński Przemysław: Struktura i koncentracja przestrzenna siedzib ważniejszych przedsiębiorstw w Warszawie w 1999 r. [w]: Problemy transformacji struktur przemysłowych. Red. Zbigniew Zioło. Warszawa: PTG, 2002 - s. 89-114 (Prace Komisji Geografii Przemysłu PTG; 4)
 • Śleszyński Przemysław: Struktura i rozmieszczenie ośrodków zarządzania w polskiej gospodarce w 2000 r. - Przegl. Geogr. 2002, 74, z.2 - s. 199-228.
 • Śleszyński Przemysław: Koncentracja władzy gospodarczej w Krakowie i województwie małopolskim na tle kraju. [w]: Geograficzne uwarunkowania rozwoju Małopolski. Red. Zygmunt Górka, Adam Jelonek. Kraków: IGiGP UJ, 2002 - s. 449-461.
 • Śleszyński Przemysław: Delimitacja centrum Warszawy - problemy badawcze. [w]: Warszawa jako przedmiot badań w geografii społeczno-ekonomicznej. Red. Grzegorz Węcławowicz. Warszawa: PAN IGiPZ, 2002 - s. 65-101 (Prace Geograficzne; 184)
 • Śleszyński Przemysław: The office space investments and the development of the management space in Warsaw in the period of transformation (1989-2001). [w]: Slovakia and Poland. Urban, social and demographic questions. Relations between neighbours. Ed. Tomasz Komornicki, Halina Powęska. Warszawa: PAN IGiPZ, 2002 - s. 87-98 (Europa XXI; 7)
 • Korcelli-Olejniczak Ewa: Między Berlinem a Bonn - nowa rola Berlina w procesie "dopełnienia jedności niemieckiej". [w]: Integracja europejska - dylematy spójności i konwergencji regionalnej. Warszawa: PAN IGiPZ, 2001 - s. 35-47 (Europa XXI; 6)
 • Korcelli-Olejniczak Ewa: Haupstadt Belin. Sues Werner (ed.), vol.1-3. Berlin 1995. - Geographia Polonica 2001, 74, 1 - s. 123-124.
 • Kowalski Mariusz, Śleszyński Przemysław: Geografia wyborcza byłego województwa słupskiego. - Słup. Prace Mat.-Przyr. Geografia 2001, 13c - s. 153-189.
 • Potrykowska Alina, Śleszyński Przemysław: Mobilność przestrzenna ludności w aglomeracji warszawskiej (1990-1998). [w]: Miasto postsocjalistyczne - organizacja przestrzeni miejskiej i jej przemiany (część II). XIV Konwersatorium Wiedzy o Mieście. Praca zbiorowa. Red. Iwona Jażdżewska. Łódź: UŁ, 2001 - s. 63-76.
 • Powęska Halina, Korcelli-Olejniczak Ewa: Geopolitical factors of the development of the service factor in Poland in the 1990s. [w]: Political geography studies in Central and Eastern Europe. Ed. Alexandru Ilies, Jan Wendt. Oradea: Editura Universitatii din Oradea, 2001 - s. 87-95.
 • Więckowski Marek: Granica polityczna jako bariera dla rozwoju i funkcjonowania transportu w Karpatach Zachodnich. - Prace Kom. Geogr. Komunik. PTG 2001, 7 - s. 201-221.
 • Śleszyński Przemysław: Percepcja atrakcyjności wizualnej krajobrazu okolic Pińczowa. - Przegl. Geogr. 2001, 73, z.3 - s. 371-388.
 • Śleszyński Przemysław: Lokalizacja głównych siedzib przedsiębiorstw w przestrzeni Warszawy w końcu lat 90. [w]: Czynniki i bariery regionalnej współpracy przygranicznej - bilans dokonań. 50 Zjazd Polskiego Towarzystwa Geograficznego. Referaty, komunikaty i postery. Red. Jerzy Kitowski. Rzeszów: Wydaw. Oświatowe FOSZE, 2001 - s. 106-111.
 • Śleszyński Przemysław: Rozmieszczenie głównych siedzib ważniejszych przedsiębiorstw w Warszawie w 1999 r. [w]: Miasto postsocjalistyczne - organizacja przestrzeni miejskiej i jej przemiany (część II). XIV Konwersatorium Wiedzy o Mieście. Praca zbiorowa. Red. Iwona Jażdżewska. Łódź: UŁ, 2001 - s. 311-323.
 • Korcelli-Olejniczak Ewa: Przyszłość Europy w nowym wymiarze. Na marginesie zbioru przemówień Romana Herzoga "Wizja Europy. Odpowiedzi na wyzwania globalne". [w]: Powiązania handlowe Polski z Europą. Z debaty o przyszłym kształcie zjednoczonej Europy. Warszawa: PAN IGiPZ, 2000 - s. 75-87 (Europa XXI; 4)
 • Kowalski Mariusz, Śleszyński Przemysław: Kulturowo-cywilizacyjne uwarunkowania zachowań wyborczych: przykład byłego województwa słupskiego. [w]: Środowisko przyrodnicze i gospodarka Dolnego Śląska u progu trzeciego tysiąclecia. 49 Zjazd Polskiego Towarzystwa Geograficznego, Szklarska Poręba, 20-24 września 2000 r. Streszczenia referatów, komunikatów i posterów. Red. Jan Tomaszewski. Wrocław: Oddział Wrocławski PTG, 2000 - s. 268-274.
 • Kowalski Mariusz, Śleszyński Przemysław: Analiza współzależności zachowań wyborczych w byłym województwie słupskim w wyborach parlamentarnych 1997. [w]: Środowisko przyrodnicze i gospodarka Dolnego Śląska u progu trzeciego tysiąclecia. 49 Zjazd Polskiego Towarzystwa Geograficznego, Szklarska Poręba, 20-24 września 2000 r. Streszczenia referatów, komunikatów i posterów. Red. Jan Tomaszewski. Wrocław: Oddział Wrocławski PTG, 2000 - s. 263-267.
 • Potrykowska Alina, Śleszyński Przemysław: Migracje wewnętrzne w województwie warszawskim w okresie transformacji. [w]: Środowisko przyrodnicze i gospodarka Dolnego Śląska u progu trzeciego tysiąclecia. 49 Zjazd Polskiego Towarzystwa Geograficznego, Szklarska Poręba, 20-24 września 2000 r. Streszczenia referatów, komunikatów i posterów. Red. Jan Tomaszewski. Wrocław: Oddział Wrocławski PTG, 2000 - s. 221-225.
 • Rościszewski Marcin, Korcelli-Olejniczak Ewa: Geopolitische Aspekte der polnischen West- und Ostgrenze. [w]: Grenzen und Grenzraeume in der deutschen und polnischen Geschichte. Scheidelinie oder Begegungsraum? Hrsg. Georg Stoeber, Robert Maier. Hannover: Verlag Hahnsche Buchhandlung, 2000 - s. 91-99 (Studien zur Internationalen Schulbuchforschung. Schriftenreiche des Georg-Eckert-Institut; 104)
 • Więckowski Marek: Zmiany w turystycznym zagospodarowaniu granicy polsko-słowackiej w latach 90. [w]: Środowisko przyrodnicze i gospodarka Dolnego Śląska u progu trzeciego tysiąclecia. 49 Zjazd Polskiego Towarzystwa Geograficznego, Szklarska Poręba, 20-24 września 2000 r. Streszczenia referatów, komunikatów i posterów. Red. Jan Tomaszewski. Wrocław: Oddział Wrocławski PTG, 2000 - s. 353-358.
 • Więckowski Marek: Kształtowanie się transgranicznej polsko-słowackiej sieci transportowej. - Prace Kom. Geogr. Komunik. PTG 2000, 6 - s. 205-228.
 • Więckowski Marek: Ruch turystyczny Polaków w słowackiej strefie przygraniczej. [w]: Środowisko przyrodnicze i gospodarka Dolnego Śląska u progu trzeciego tysiąclecia. 49 Zjazd Polskiego Towarzystwa Geograficznego, Szklarska Poręba, 20-24 września 2000 r. Streszczenia referatów, komunikatów i posterów. Red. Jan Tomaszewski. Wrocław: Oddział Wrocławski PTG, 2000 - s. 349-352.
 • Śleszyński Przemysław: Ocena atrakcyjności wizualnej krajobrazu okolic Pińczowa. - Prace i Studia Geogr. 2000, 27 - s. 197-230.
 • Więckowski Marek: Natural conditions for the development of the Polish-Slovak transboundary ties. - Acta Fac. Rerum Natur. Univ. Comen. Geographica 1999, suppl. nr 2/I - s. 257-263.
 • Więckowski Marek: Ochrona przyrody jako czynnik kształtowania się polsko-słowackiej współpracy transgranicznej. [w]: Problematyka geopolityczna Europy Środkowej i Wschodniej. Red. Jerzy Kitowski. Rzeszów: [b.w.], 1999 - s. 644-656 (Rozprawy i Monografie Wydziału Ekonomicznego; 18)
 • Więckowski Marek: Abchazja. Walka o raj. - Geozeta 1999, nr 1 - s. 40-43.
 • Śleszyński Przemysław: Nowa metoda oceny atrakcyjności wizualnej krajobrazu. [w]: Geoekologicne podstawy badania i planowania krajobrazu rekreacyjnego. Red. Maciej Pietrzak. Poznań: [b.w.], 1999 - s. 37-55.
 • Korcelli-Olejniczak Ewa: Środkowo-Europejski obszar meteropolitarny Wiedeń-Bratysława - rynek pracy w dobie transformacji. [w]: Przestrzeń Europy Środkowej - przykłady transformacji. Red. Marcin Rościszewski, Ewa Korcelli-Olejniczak. Warszawa: PAN IGiPZ, 1998 - s. 57-70 (Europa XXI; 2)
 • Korcelli-Olejniczak Ewa, Kowalski Mariusz: Wybory parlamentarne w Berlinie - ślady podziałów sprzed 1990 r. [w]: Przestrzeń Europy Środkowej - przykłady transformacji. Red. Marcin Rościszewski, Ewa Korcelli-Olejniczak. Warszawa: PAN IGiPZ, 1998 - s. 71-81 (Europa XXI; 2)
 • Śleszyński Przemysław: Możliwości pomiaru zasięgu widoku i jego znacznie w badaniach krajobrazowych. [w]: Systemy informacji geograficznej w badaniach środowiska przyrodniczego. Red. Mariusz Kistowski. Gdańsk: Wydaw. DJ, 1998 - s. 73-81 (Problemy Ekologii Krajobrazu; 4)
 • Śleszyński Przemysław: Mapa zasięgu widoku okolic Pińczowa. - Pol. Przegl. Kartogr. 1998, 30, nr 3 - s. 173-184.
 • Korcelli-Olejniczak Ewa: Zjawisko globalizacji - nowe wyzwania dla Unii Europejskiej. - Przegl. Geogr. 1997, 69, z.3/4 - s. 353-361.
 • Śleszyński Przemysław: Z badań nad fizjonomią środowiska przyrodniczego. - Prace i Studia Geogr. WGiSR UW 1997, 21 - s. 255-297.
 • Śleszyński Przemysław: Symulacja polskich wyborów parlamentarnych na podstawie wyników głosowania wyborów do parlamentu UE w czerwcu 2009 r. [w]: Portal Politologiczny Politeja. .

Editorial publications

 • Jerczyński Marek, Śleszyński Przemysław (red.): Uczony i dzieło. Rola Kazimierza Dziewońskiego w rozwoju geografii. Warszawa: Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. Stanisława Leszczyckiego PAN, 2022 - 218 s. (Prace Geograficzne; 279)
 • Coudroy de Lille Lydia, Więckowski Marek, Le Blanc Antoine, Jędrusik Maciej (red.): La geographie en partage. cooperations franco-polonaises hier et aujourd'hui. Paris: Eur'Orbem Editions, 2021 - 273 s.
 • Nowak Maciej J., Cotella Giancarlo, Śleszyński Przemysław: The legal, administrative, and governance frameworks of spatial policy, planning, and land use: Interdependencies, barriers, and directions of change. Basel: MDPI, 2021 - 278 s.
 • Śleszyński Przemysław, Czapiewski Konrad (red.): Atlas Wyszehradzki. Warszawa: Instytut Współpracy Polsko-Węgierskiej im. Wacława Felczaka; Polskie Towarzystwo Geograficzne, 2021 - 299 s.
 • Śleszyński Przemysław (red.): Badania geograficzne dla rozwoju niepodległej Polski. Warszawa: Wydawnictwo Sejmowe, 2020 - 215 s.
 • Remøy Hilde, Wandl Alexander, Cerić Denis (red.): Facilitating circular economy in urban planning. - Urban Planning 2019, 4, 3 - 75 s.
 • Saarinen Jarkko, Więckowski Marek (red.): Tourism transitions, changes and the creation of new spaces and places in Central-Eastern Europe. - Geographia Polonica 2019, 92, 4 - 104 s.
 • Więckowski Marek (red.): Współczesne granice i zmiany ich funkcji. - Przegląd Geograficzny 2019, 91, 4 - 208 s.
 • Kolosov Vladimir, Więckowski Marek (red.): Border changes in Central and Eastern Europe. - Geographia Polonica 2018, 91, 1 - 138 s.
 • Kowalski Mariusz, Śleszyński Przemysław (red.): Atlas wyborczy Polski. Warszawa: Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, 2018 - 369 s.
 • Mueller Dieter K., Więckowski Marek (red.): Tourism in transitions. Recovering decline, managing change. Cham: Springer, 2018 - 203 s. (Geographies of Tourism and Global Change)
 • Więckowski Marek, Jędrusik Maciej, Coudroy de Lille Lydia, Le Blanc Antoine (red.): Geografia - wspólne idee, wspólne wizje. Sto lat współpracy polsko-francuskiej. Warszawa: Uniwersytet Warszawski. Wydział Geografii i Studiów Regionalnych, 2018 - 232 s.
 • Śleszyński Przemysław (red.): Wskaźniki zagospodarowania i ładu przestrzennego w gminach. Warszawa: KPZK PAN, 2013 - 232 s. (Biuletyn KPZK PAN; 252)
 • Śleszyński Przemysław, Solon Jerzy: Prace planistyczne a konflikty przestrzenne w gminach. Warszawa: KPZK PAN, 2010 - 201 s. : mapy. (Studia; 130)
 • Komornicki Tomasz, Śleszyński Przemysław: Studia nad lokalizacją regionalnych portów lotniczych na Mazowszu. Warszawa: PAN IGiPZ, 2009 - 244 s. (Prace Geograficzne; 220)
 • Leibenath Markus, Korcelli-Olejniczak Ewa, Knippschild Robert: Cross-border governance and sustainable spatial development. Mind the gaps. Berlin-Heidelberg: Springer Verlag, 2008 - 193 s.
 • Rościszewski Marcin, Korcelli-Olejniczak Ewa, Głowacki Jacek, Jakubowski Maciej, Kowalski Mariusz, Jaworska Barabara: Obszary szczególnej troski i nowych możliwości rozwoju na przykładzie Polski i Ukrainy. Warszawa: PAN IGiPZ, 1999 - 57 s. (Europa XXI; 3)
 • Rościszewski Marcin, Korcelli-Olejniczak Ewa: Sieć komunikacyjna Polski w europejskich procesach integracyjnych. Warszawa: PAN IGiPZ, 1998 - 36 s. (Europa XXI; 1)
 • Rościszewski Marcin, Korcelli-Olejniczak Ewa: Przestrzeń Europy Środkowej - przykłady transformacji. Warszawa: PAN IGiPZ, 1998 - 106 s. (Europa XXI; 2)

Abstracts, reviews, notes

 • Kowalski Mariusz, Śleszyński Przemysław: Przedmowa do wydania drugiego. [w]: Atlas wyborczy Polski. Wyd II rozszerzone i uaktualnione. Red. Mariusz Kowalski, Przemysław Śleszyński. Warszawa: Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN; Wydawnictwo Sejmowe, 2023 - s. 5.
 • Ciechański Ariel (rec.): T. Wardak – Piasta I Szprychy: Centralny Port Komunikacyjny – lotnictwo, kolej i nasza przyszłość, nakładem własnym autora, Warszawa, 2021; 452 ss.. - Prace Komisji Geografii Komunikacji PTG 2022, 25, 3 - s. 88-91.
 • Jerczyński Marek, Śleszyński Przemysław: Przedmowa. [w]: Uczony i dzieło. Rola Kazimierza Dziewońskiego w rozwoju geografii. Red. Marek Jerczyński, Przemysław Śleszyński. Warszawa: Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. Stanisława Leszczyckiego PAN, 2022 - s. 11-14 (Prace Geograficzne; 279)
 • Korcelli-Olejniczak Ewa: Region miejski, region metropolitalny - definicje i prognozy według Profesora Kazimierza Dziewońskiego. [w]: Uczony i dzieło. Rola Kazimierza Dziewońskiego w rozwoju geografii. Red. Marek Jerczyński, Przemysław Śleszyński. Warszawa: Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. Stanisława Leszczyckiego PAN, 2022 - s. 53-56 (Prace Geograficzne; 279)
 • Mazur Marcin, Czapiewski Konrad, Cerić Denis: Postmodern tourism in the pre-pandemic decade – evidence from the spatial pattern of interregional tourist flow in Europe. [w]: UGI-IGU Paris 2022. Time for Geographers. The Centennial Congress. 2022 - 1 s.
 • Słowiński Michał, Szewczyk Krzysztof, Halaś Agnieszka, Jończak Jerzy, Mroczkowska Agnieszka, Łuców Dominika, Słowińska Sandra, Tyszkowski Sebastian, Kowalska Anna, Kołaczkowska Ewa, Chojancka Aleksandra, Ważny Tomasz, Gumińska-Nowak Barbara, Kramkowski Mateusz, Kardasz Cezary, Barbarino Vincenzo, Noryśkiewicz Agnieszka, Niedzielski Michał, Kruczkowska Bogusława, Brykała Dariusz, Związek Tomasz: Produkcja węgla drzewnego w średniowiecznej Europie Środkowej i jej konsekwencje środowiskowe. [w]: Późnoczwartorzędowe środowiska sedymentacyjne Pomorza Wschodniego. XXVII Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Stratygrafia Plejstocenu Polski, Stara Kiszewa, 5-9 września 2022 r.. Red. Jacek Skurzyński, Zdzisław Jary, Mirosław Błaszkiewicz. Wrocław: Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego Uniwersytetu Wrocławskiego, 2022 - s. 159-160.
 • Śleszyński Przemysław: Oszacowanie chłonności migracyjnej Polski wobec uchodźstwa ukraińskiego. [w]: Miasta i regiony wobec wyzwań demograficznych. XXXIII Konwersatorium Wiedzy o Mieście, Łódź, 21-22 kwietnia 2022 r. Streszczenia referatów i posterów. Łódź: Uniwersytet Łódzki, 2022 - s. 6.
 • Śleszyński Przemysław, Kowalewski Adam: Przestrzeń w kryzysie. - Academia - Magazyn Polskiej Akademii Nauk 2022, 2 - s. 24-27.
 • Ciechański Ariel: Wprowadzenie. - Prace Komisji Geografii Komunikacji PTG 2021, 24, 2 - s. 5-6.
 • Coudroy de Lille Lydia, Le Blanc Antoine, Więckowski Marek, Jędrusik Maciej: Introduction. [w]: La geographie en partage. Cooperations franco-polonaises hier et aujourd'hui. Red. Lydia Coudroy de Lille, Marek Więckowski, Antoine Le Blanc, Maciej Jędrusik. Paris: Eur'Orbem Editions, 2021 - s. 5-9.
 • Więckowski Marek (rec.): Dominika Studzińska - Zmiana roli i chrakteru granicy polsko-rosyjskiej a uwarunkowania rozwoju polskiej strefy przygranicznej. Wydawnictwo Uniwerstytetu Gdańskiego, Sopot, 2021, 271 s.. - Przegląd Geograficzny 2021, 93, 4 - s. 636-638.
 • Śleszyński Przemysław: Atlas Karkonoszy. - Karkonosze 2021, 3 - s. 31.
 • Śleszyński Przemysław (rec.): Atlas Karkonoszy. Atlas Krkonos. Redakcja/Priprava vydani Waldemar Spallek. Jelenia Góra - Vrchlabi: Karkonoski Park Narodowy, Sprava Krkonosskeho narodniho parku, 2021, 128 s. - Polish Cartographical Review. Suplement w języku polskim 2021, 6 - s. 31-32.
 • Śleszyński Przemysław (rec.): Łukasz Mikuła - Zarządzanie rozwojem przestrzennym obszarów metropolitalnych w świetle koncepcji miękkich przestrzeni planowania. Studia i Prace z Geografii, 73, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań 2019, 322 s.. - Przegląd Geograficzny 2021, 93, 4 - s. 633-635.
 • Śleszyński Przemysław, Czapiewski Konrad: Atlas Wyszehradzki. [w]: Europa Karpat. XXVIII Międzynarodowa Konferencja "Europa Karpat", Przemyśl-Krasiczyn 27-28 lutego 2021. Przemyśl: Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej, 2021 - s. 110-114.
 • Więckowski Marek, Cerić Denis, Ciechański Ariel, Cyargeenka Aliaksandr: River borders as resources for creative tourism development – evidence from the Nysa Łużycka and Oder rivers. [w]: Rivers in the lives of nations in their economy and politics. Book of abstracts. 2020 - 1 s.
 • Śleszyński Przemysław: Przedmowa. [w]: Badania geograficzne dla rozwoju niepodległej Polski. Red. Przemysław Śleszyński. Warszawa: Wydawnictwo Sejmowe, 2020 - s. 7-9.
 • Anioł Włodzimierz, Bielecki Czesław, Kołacz Mikołaj, Markowski Tadeusz, Rozbiewski Bartosz, Szlachta Jacek, Śleszyński Przemysław: Państwo i społeczeństwo wobec chaosu przestrzennego – źródła i działania. Debata moderowana przez Andrzeja Zybałę. - Studia z Polityki Publicznej 2019, 2 - s. 123-163.
 • Cerić Denis: Territorial inequalities in the cross-sea-border tourism cooperation: the case of the Baltic Sea region. [w]: Towards spatial justice - territorial development or marginalization. Warsaw Regional Forum 2019. Book of abstracts. Warszawa: Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, 2019 - s. 14.
 • Ciechański Ariel: Czy wykluczenie transportowe wpływa na turystykę w Beskidzie Niskim i Bieszczadach?. [w]: IX Ogólnopolska Konferencja Naukowa Polskiego Towarzystwa Nauk Społecznych o Sporcie. Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie, 2-4 września 2019 roku Księga abstraktów. Kraków: Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie, 2019 - s. 3.
 • Ciechański Ariel (rec.): Recenzja: D. Banister – Inequality in transport, Alexandrine Press, Marcham, 2018; 270 ss.. - Prace Komisji Geografii Komunikacji PTG 2019, 22, 3 - s. 73-74.
 • Ciechański Ariel (rec.): Recenzja : K. Trammer – Ostre cięcie , Wydawnictwo Krytyki Politycznej , Warszawa , 2019; 270 ss. - Prace Komisji Geografii Komunikacji PTG 2019, 22, 4 - s. 119-120.
 • Ciechański Ariel (rec.): M. Kruszyna – Koleje miejskie i regionalne w Polsce, Dom Wydawniczy Księży Młyn , Łódź, 2018; 119 s. - Prace Komisji Geografii Komunikacji PTG 2019, 22, 2 - s. 82-83.
 • Korcelli-Olejniczak Ewa, Piotrowski Filip: Diverging or converging demographic and economic trends: the case of small towns in North-Eastern Poland. [w]: Towards spatial justice - territorial development or marginalization. Warsaw Regional Forum 2019. Book of abstracts. Warszawa: Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, 2019 - s. 27.
 • Niedzielski Michał: Spatial inequities in modal accessibility disparities. [w]: Towards spatial justice - territorial development or marginalization. Warsaw Regional Forum 2019. Book of abstracts. Warszawa: Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, 2019 - s. 34.
 • Cerić Denis: The use of circular economy demands and regulations as a branding tool in tourism in the Baltic Sea Region. [w]: Socio-economic, environmental and regional aspects of a circular economy. Abstract book of the international conference for the 75th anniversary of DTI, 19-20 April 2018, Pécs, Hungary. Red. Viktor Varjú. Pecs: MTA KRTK RKI Transdanubian Research Department, 2018 - s. 50.
 • Cerić Denis, Więckowski Marek: Współpraca transgraniczna w regionie Morza Bałtyckiego jako element kreowania przestrzeni turystycznej. [w]: Polska Geografia Morza. Przyrodnicze i społeczno-ekonomiczne badania morza i obszarów nadmorskich. Książka abstraktów. Red. Anna Cedro, Katarzyna Lewczuk. Szczecin: Volumina.pl, 2018 - s. 33-34.
 • Ciechański Ariel (rec.): Recenzja: P. Dominas, T. Przerwa – Od kolei na Dolnym Śląsku po Koleje Dolnośląskie, Dom Wydawniczy Księży Młyn, Łódź, 2017; 339 s. - Prace Komisji Geografii Komunikacji PTG 2018, 21, 3 - s. 85-86.
 • Ciechański Ariel (rec.): M. Kapias, D. Keller (red.) – Państwo wobec kolei żelaznych w Polsce, Muzeum w Rybniku, Rybnik, 2017; 495 s. - Prace Komisji Geografii Komunikacji PTG 2018, 21, 2 - s. 65-66.
 • Kowalewski Adam, Markowski Tadeusz, Śleszyński Przemysław: Wstęp. - Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN 2018, 182, 2 - s. 5-9.
 • Kowalski Mariusz, Śleszyński Przemysław: Wstęp. [w]: Atlas wyborczy Polski. Red. Mariusz Kowalski, Przemysław Śleszyński. Warszawa: Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, 2018 - s. 5-6.
 • Niedzielski Michał: Access to non-work activities: What is the impact of daily labour mobility?. [w]: A World of Flows: Labour Mobility, Capital and Knowledge in an Age of Global Reversal and Regional Revival. 2018 Annual Conference, 3rd –6th June 2018 Università della Svizzera italiana Lugano, Switzerland. Red. Wanda Miczorek. Lugano: Regional Studies Association, 2018 - s. 149-150.
 • Śleszyński Przemysław: Mapa religijności katolickiej w Polsce. Kilka uwag na marginesie dorocznego raportu Instytutu Statystyki Kościoła Katolickiego. - Czasopismo Geograficzne 2018, 89, 1-2 - s. 138-144.
 • Śleszyński Przemysław, Markowski Tadeusz, Kowalewski Adam: Abstract. - Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN 2018, 182, 3 - s. 6-7.
 • Śleszyński Przemysław, Markowski Tadeusz, Kowalewski Adam: Epilog. - Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN 2018, 182, 3 - s. 199-200.
 • Śleszyński Przemysław, Markowski Tadeusz, Kowalewski Adam: Przedmowa. - Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN 2018, 182, 3 - s. 9-12.
 • Cerić Denis: Recent dynamics of the cruise supply in the Mediterranean region. [w]: 6th EUGEO Congress. Brussels, September 4-6, 2017, Palace of the Academies. Brussels: Association of Geographical Societies in Europe, 2017 - s. 198.
 • Cerić Denis: Towards an integrated tourist space in the Baltic Sea region. [w]: Space and flows. Warsaw Regional Forum 2017, 18-20 October 2017. Programme and Book of Abstracts. Warsaw: Institute of Geography and Spatial Organization Polish Academy of Sciences et al., 2017 - s. 48.
 • Ciechański Ariel: M. Kapias, D. Keller (red.) – Piękne, użyteczne, zbędne… Obiekty kolejowe w Polsce, Muzeum w Rybniku, Rybnik, 2016; 528 s. - Prace Komisji Geografii Komunikacji PTG 2017, 20, 4 - s. 91-92.
 • Ciechański Ariel: Rozwój i regres kolei przemysłowych na Górnym Śląsku. [w]: „Węgiel, polityka, stal, ludzie. Kolej w życiu Śląska”, VI Rybnicka Konferencja o Historii Kolei, 23 października 2017 r., Rybnik. Oprac. red. Michał Kapias, Dawid Keller. Rybnik: Muzeum w Rybniku, 2017 - s. 15-16.
 • Ciechański Ariel (rec.): A. Massel (red.) – Łódzki Węzeł Kolejowy – stan obecny i perspektywy, Instytut Kolejnictwa, Warszawa, 2016, 386 s. - Prace Komisji Geografii Komunikacji PTG 2017, 20, 3 - s. 87-89.
 • Czapiewski Konrad, Cerić Denis: Integrative mechanisms for addressing territorial inequalities in Podkarpackie Region, Poland. [w]: 6th EUGEO Congress. Brussels, September 4-6, 2017, Palace of the Academies. Brussels: Association of Geographical Societies in Europe, 2017 - s. 161.
 • Korcelli-Olejniczak Ewa, Piotrowski Filip: Social cohesion, social mobility and economic performance in a diverse and deprived urban area. The example of Praga Północ in Warsaw. [w]: Space and flows. Warsaw Regional Forum 2017, 18-20 October 2017. Programme and Book of Abstracts. Warsaw: Institute of Geography and Spatial Organization Polish Academy of Sciences et al., 2017 - s. 55.
 • Kurowska-Ciechańska Judyta, Ciechański Ariel: Wybrane problemy transportu piwa na Śląsku. [w]: „Węgiel, polityka, stal, ludzie. Kolej w życiu Śląska”, VI Rybnicka Konferencja o Historii Kolei, 23 października 2017 r., Rybnik. Oprac. red. Michał Kapias, Dawid Keller. Rybnik: Muzeum w Rybniku, 2017 - s. 12-13.
 • Niedzielski Michał: Assessing the horizontal and vertical equity of job accessibility. [w]: Space and flows. Warsaw Regional Forum 2017, 18-20 October 2017. Programme and Book of Abstracts. Warsaw: Institute of Geography and Spatial Organization Polish Academy of Sciences et al., 2017 - s. 49.
 • Taylor Zbigniew, Ciechański Ariel: Foreign Direct Investments in non-urban public transport In Visegrad Group (V4) countries. [w]: Space and flows. Warsaw Regional Forum 2017, 18-20 October 2017. Programme and Book of Abstracts. Warsaw: Institute of Geography and Spatial Organization Polish Academy of Sciences et al., 2017 - s. 54.
 • Śleszyński Przemysław: Słowo końcowe. [w]: Regiobank. Polska oczami regionów - raport. Warszawa: Związek Banków Polskich, 2017 - s. 35.
 • Śleszyński Przemysław (rec.): E. Zuzańska-Żyśko - Procesy metropolizacji. Teoria i praktyka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2016. - Przegląd Geograficzny 2017, 89, 2 - s. 341-343.
 • Ciechański Ariel (rec.): F. Bebenow – Turystyka kolejowa w Polsce, Wydawnictwo Naukowe Bogucki, Poznań, 2015, 168 s. - Prace Komisji Geografii Komunikacji PTG 2016, 19, 3 - s. 66-67.
 • Ciechański Ariel (rec.): M.V. Conlin, G.R. Bird (red.) – Railway Heritage and Tourism, Channel View Publications, Bristol–Buffalo–Toronto, 2014; 320 s.. - Przegląd Geograficzny 2016, 88, 2 - s. 277-279.
 • Ciechański Ariel (rec.): M. Wolański, W. Paprocki, B. Mazur, A. Soczówka, B. Jakubowski, M. Czubak i M. Pieróg – Publiczny transport zbiorowy poza miejskimi obszarami funkcjonalnymi, Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej, Warszawa, 2016, 266 s. - Prace Komisji Geografii Komunikacji PTG 2016, 19, 4 - s. 82-83.
 • Ciechański Ariel (rec.): S. Tarchov – Izmienienije sviaznosti prostranstva Rossii (na primierie aviapassažirskogo soobščenija), Ojkumiena, Smolensk 2015; 154 s.. - Przegląd Geograficzny 2016, 88, 2 - s. 275-277.
 • Korcelli-Olejniczak Ewa, Piotrowski Filip, Dworzański Piotr: Praga Północ w procesie gwałtownej zmiany społecznej - studium przypadku. [w]: Rozwój lokalnych i regionalnych systemów osadniczych w XXI wieku. XXIX Konwersatorium Wiedzy o Mieście, Łódź, 14-15 kwietnia 2016 r. Łódź: Uniwersytet Łódzki, 2016 - s. 18.
 • Rosik Piotr, Komornicki Tomasz, Stępniak Marcin, Goliszek Sławomir, Śleszyński Przemysław, Pomianowski Wojciech, Kowalczyk Karol: Implementing model of accessibility potential: monitoring and evaluation of efficiency and equity as an effect of road and railway development in Poland. [w]: Transport Infrastructures for better Accessibility, Equity and Territorial Cohesion. NECTAR Joint Cluster 1 and Cluster 6 International Workshop, 20-21 October, Warsaw, Poland. Warszawa: Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN; Ministerstwo Rozwoju, 2016 - s. 11.
 • Śleszyński Przemysław: Historyczne, współczesne i prognozowane procesy demograficzno-osadnicze w Polsce oraz ich znaczenie dla rozwoju kraju. [w]: Tradycja i nowoczesność w geografii. LXI Zjazd Polskiego Towarzystwa Geograficznego, Kraków, 27-30 czerwca 2016 r. Kraków: Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej, 2016 - s. 98.
 • Śleszyński Przemysław: Jaki jest stan prac planistycznych w gminach - raport PAN. - Gazeta Samorządu i Administracji 2016, 18 - s. 51-52.
 • Śleszyński Przemysław: Substytucja powiatowych rynków pracy imigracją zagraniczną wobec prognozowanych zmian demograficznych. [w]: Europa w obliczu wielkich migracji. Nowe wyzwania społeczne, kulturowe i polityczne. Poznań, 26 - 28 września 2016 roku. Książka abstraktów. Poznań: Komitet Badań nad Migracjami PAN, 2016 - s. 154.
 • Śleszyński Przemysław: Diagnoza zagadnień osadniczych i powiązań funkcjonalnych w KPZK 2030. [w]: Rozwój lokalnych i regionalnych systemów osadniczych w XXI wieku. XXIX Konwersatorium Wiedzy o Mieście, Łódź, 14-15 kwietnia 2016 r. Łódź: Uniwersytet Łódzki, 2016 - s. 30.
 • Śleszyński Przemysław: Planowanie przestrzenne pełne mankamentów. - Wspólnota 2016, 17 - s. 24-25.
 • Śleszyński Przemysław: Głos w dyskusji. [w]: Perspektywy demograficzne jako wyzwanie dla polityki ludnościowej Polski. Red. Józefina Hrynkiewicz, Alina Potrykowska. Warszawa: Rządowa Rada Ludnościowa, 2016 - s. 72-73.
 • Śleszyński Przemysław: Głos w dyskusji. [w]: Stan, perspektywy i strategia rozwoju geografii społeczno-ekonomicznej w najbliższych latach (do 2030 r.). Dyskusja międzypokoleniowa. Red. Andrzej Suliborski. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2016 - s. 40-41.
 • Śleszyński Przemysław: Głos w dyskusji. [w]: Perspektywy demograficzne jako wyzwanie dla polityki ludnościowej Polski. Konferencja Rządowej Rady Ludnościowej zorganizowana pod patronatem marszałka Sejmu Marka Kuchcińskiego. Warszawa, 26 kwietnia 2016 r. Warszawa: Sejm RP, 2016 - s. 49-50.
 • Śleszyński Przemysław: Głos w dyskusji. [w]: Stan, perspektywy i strategia rozwoju geografii społeczno-ekonomicznej w najbliższych latach (do 2030 r.). Dyskusja międzypokoleniowa. Red. Andrzej Suliborski. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2016 - s. 128-129.
 • Śleszyński Przemysław: Głos w dyskusji. [w]: Stan, perspektywy i strategia rozwoju geografii społeczno-ekonomicznej w najbliższych latach (do 2030 r.). Dyskusja międzypokoleniowa. Red. Andrzej Suliborski. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2016 - s. 172.
 • Śleszyński Przemysław: Współczesne i prognozowane uwarunkowania rozwoju systemu osadniczego Polski. [w]: Rozwój lokalnych i regionalnych systemów osadniczych w XXI wieku. XXIX Konwersatorium Wiedzy o Mieście, Łódź, 14-15 kwietnia 2016 r. Łódź: Uniwersytet Łódzki, 2016 - s. 8.
 • Śleszyński Przemysław: Historyczne, współczesne i prognozowane procesy depopulacji w Polsce w ujęciu regionalnym. [w]: Europa w obliczu wielkich migracji. Nowe wyzwania społeczne, kulturowe i polityczne. Poznań, 26 - 28 września 2016 roku. Książka abstraktów. Poznań: Komitet Badań nad Migracjami PAN, 2016 - s. 156.
 • Śleszyński Przemysław: Niekontrolowana urbanizacja i jej społeczno-ekonomiczne koszty. [w]: Jakość życia i spójność przestrzenna. Interakcja rozwoju i dobrostanu w kontekście lokalnym. Międzynarodowa Konferencja Naukowa. Warszawa: Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, 2016 - 1 s.
 • Śleszyński Przemysław (rec.): M. Lackowska – Miejska polityka „zagraniczna”. Koncepcja przeskalowania w doświadczeniach polskich miast, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2014; 358 s. - Przegląd Geograficzny 2016, 88, 2 - s. 279-282.
 • Śleszyński Przemysław, Bański Jerzy, Degórski Marek, Komornicki Tomasz: Delimitacja przyrodniczych, społecznych i ekonomicznych obszarów problemowowych w Polsce. [w]: Jakość życia i spójność przestrzenna. Interakcja rozwoju i dobrostanu w kontekście lokalnym. Międzynarodowa Konferencja Naukowa. Warszawa: Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, 2016 - 1 s.
 • Śleszyński Przemysław, Grochowski Mirosław, Kaczmarek Tomasz, Krzysztofik Robert: Opinia Komisji Geografii Osadnictwa i Ludności PTG ws. projektu "Ustawy o rewitalizacji". - Czasopismo Geograficzne 2016, 87, 1 - s. 173-176.
 • Śleszyński Przemysław, Szejgiec-Kolenda Barbara, Wiśniewski Rafał: Procesy starzenia się ludności w Polsce w ostatnich 50 latach. [w]: Tradycja i nowoczesność w geografii. LXI Zjazd Polskiego Towarzystwa Geograficznego, Kraków, 27-30 czerwca 2016 r. Kraków: Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej, 2016 - s. 137.
 • Cerić Denis: Decentralization of tourism within the chosen capitals of Central Europe – a comparative analysis. [w]: EUGEO Budapest 2015. Congress Programme and Abstracts. Budapest: Hungarian Geographical Society, 2015 - s. 199.
 • Cerić Denis: Overestimating a role of tourism in peripheral rural areas on the example of selected regions in Poland and Croatia. [w]: EUGEO Budapest 2015. Congress Programme and Abstracts. Budapest: Hungarian Geographical Society, 2015 - s. 154.
 • Korcelli-Olejniczak Ewa: Różnorodność społeczna - wyzwanie dla miasta. Ważkośc projektu DIVERCITIES. [w]: Zarządzanie różnorodnością społeczną w Warszawie - problemy i perspektywy. Międzynarodowa konfrencja, 14-15 maja 2015, Warszawa, Kino PRAHA, ul. Jagiellońska 26. Program and abstracts. Warszawa: IGiPZ PAN, 2015 - 1 s.
 • Korcelli-Olejniczak Ewa: Social diversity and social solidarity in Warsaw. Search for sense of place and interaction. [w]: ENHR Workshop: Housing and Cities in a time of change: are we focusing on people. Lisbon, 29.06 - 1.07.205. Abstracts. Lisbon: European Network for Housing Research, 2015 - 1 s.
 • Korcelli-Olejniczak Ewa, Piotrowski Filip: Social diversity as challenge to cohesion. Example of Warsaw. [w]: Territorial uncertainty and vulnerability as a challenge for urban and regional policy. Warsaw Regional Forum 2015. Warsaw, 14-16 October 2015. Programme and Book of Abstracts. Ed. Piotr Siłka. Warszawa: IGiPZ PAN, Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, 2015 - s. 26.
 • Wolaniuk Anita, Śleszyński Przemysław: Słowo wstępne. [w]: Współczesne czynniki i bariery rozwoju miast. XXVIII Konwersatorium Wiedzy o Mieście.. Red. Anita Wolaniuk. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2015 - s. 5-8.
 • Śleszyński Przemysław: Problemy klasyfikacji i delimitacji jednostek terytorialnych i ich zastosowania w badaniach procesów rozwoju społeczno-gospodarczego. [w]: "Granice Geografii". Kongres Geografów Polskich, LX Zjazd Polskiego Towarzystwa Geograficznego oraz IX Forum Geografów Polskich w 70-lecie Lubelskiej Geografii. 17-21 czerwca 2015 r., Lublin. Program Kongresu. Streszczenia referatów i posterów. Lublin: Komitet Nauk Geograficznych PAN, Polskie Towarzystwo Geograficzne (Zarząd Główny i Oddział Lubelski), Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMCS w Lublinie, 2015 - s. 38.
 • Śleszyński Przemysław: [Komentarz]. [w]: Praga Północ. Potencjał prawego brzegu. Warszawa: Reas, 2015 - s. 8-9.
 • Śleszyński Przemysław: Demograficzno-osadnicze uwarunkowania i prognozy rozwoju aglomeracji warszawskiej. [w]: Społeczne, gospodarcze i przestrzenne wyzwania dla polityki rozwoju Warszawy i jej obszaru metropolitalnego. Konferencja, 9 grudnia 2015 r., Muzeum Warszawskiej Pragi, ul. Targowa 50/52, Warszawa. Abstrakty referatów. Warszawa: Urząd m.st. Warszawy, IGiPZ PAN, 2015 - s. 3-5.
 • Śleszyński Przemysław: Metodyczne problemy wyznaczania obszarów urbanizacji. - Przegląd Urbanistyczny 2015, 9 - s. 60-61.
 • Śleszyński Przemysław: Problemy koncepcyjne i realizacyjne Narodowego Atlasu Polski. - Przegląd Urbanistyczny 2015, 9 - s. 70-71.
 • Śleszyński Przemysław: [Komentarz]. [w]: Budownictwo senioralne w Polsce. Perspektywy rozwoju. Warszawa: Reas, 2015 - s. 3.
 • Śleszyński Przemysław, Komornicki Tomasz: Popytowe, dostępnościowe i planistyczne uwarunkowania rozwoju KDP w Polsce. [w]: Koleje dużych prędkości w Polsce. Praca zbiorowa. Red. Mirosław Siergiejczyk. Warszawa: Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, 2015 - s. 19.
 • Cerić Denis: Geographical spatial patterns of cruising itineraries in the Mediterranean on the example of the leading regional operating companies. [w]: Tourism and Transition in a Time of Change. Pre-Congress Meeting, Kraków / Pieniny Mts, Poland 13-17 August 2014. Warszawa: IGU Commission Geography of Tourism, Leisure and Global Change; PTG; IGiPZ PAN, 2014 - 2 s.
 • Ciechański Ariel: The growth and contraction of industrial railway networks in Poland (1881-2010). [w]: IGU 2014 Book of Abstracts. Cracow: IGU, 2014 - 1 s.
 • Korcelli-Olejniczak Ewa, Grochowski Mirosław: Warsaw as a diverse city: how policy reflects reality. [w]: IGU 2014 Book of Abstracts. Cracow: IGU, 2014 - 1 s.
 • Więckowski Marek: Development of new cross-border tourist attractions in Poland. [w]: The Border: a Source of Innovation. XIV International Conference BRIT (Border Regions in Transition). Arras, Lille, Mons: BRIT XIV, 2014 - 1 s.
 • Więckowski Marek: Related features of second homes with self-catering accommodation in Europe. [w]: New Perspectives on Second Homes. Program and abstracts from the IGU Commission for the Geography of Tourism, Leisure and Global Change conference, Skeviks gård, Stockholm, 9 - 11 June 2014. Stockholm; Umea: University of Umea; IGU Commission Geography of Tourism, Leisure and Global Changes, 2014 - s. 15-16.
 • Więckowski Marek: New cross-border tourist attractions in Poland. From periphery and the doubled national trails to the cross-border thematic trails. [w]: Tourism and Transition in a Time of Change. Pre-Congress Meeting, Kraków / Pieniny Mts, Poland 13-17 August 2014. Warszawa: IGU Commission on Tourism Geography, IGiPZ PAN, PTG, 2014 - s. 32.
 • Więckowski Marek, Timothy Dallen: Tourism and international borders: Globalization processes in the modern world. [w]: IGU 2014 Book of Abstracts. Cracow: IGU, 2014 - 1 s.
 • Śleszyński Przemysław: Socio-economic costs of uncontrolled urbanization in Poland. [w]: IGU 2014 Book of Abstracts. Cracow: IGU, 2014 - 1 s.
 • Śleszyński Przemysław: Głos w dyskusji w sprawie „ustawy krajobrazowej”. - Samorząd Terytorialny 2014, 12 - s. 65-68.
 • Śleszyński Przemysław: Aktualne problemy prac planistycznych w gminach. [w]: Współczesne uwarunkowania gospodarowania przestrzenią – szanse i zagrożenia dla zrównoważonego rozwoju. Streszczenia. Warszawa, 24-25 czerwca 2014 r. Warszawa: Politechnika Warszawska, Wydział Geodezji i Kartografii, 2014 - s. 49.
 • Śleszyński Przemysław: Nie tylko ocena cytowalności i jakości badań. Zastosowanie indeksu Hirscha w analizie autorskiej i instytucjonalnej dyscyplin naukowych. - Forum Akademickie 2014, 2 - s. 29-31.
 • Śleszyński Przemysław: Stan planowania przestrzennego w Polsce. - Gazeta Samorządu i Administracji 2014 - 5 s.
 • Śleszyński Przemysław: Diagnoza stanu zagospodarowania przestrzennego kraju w KPZK 2030. [w]: Współczesne uwarunkowania gospodarowania przestrzenią – szanse i zagrożenia dla zrównoważonego rozwoju. Streszczenia. Warszawa, 24-25 czerwca 2014 r. Warszawa: Politechnika Warszawska, Wydział Geodezji i Kartografii, 2014 - s. 50.
 • Śleszyński Przemysław: Procesy suburbanizacji w Polsce a polityka przestrzenna i regionalna. [w]: XXVII Konwersatorium Wiedzy o Mieście. Centra i peryferie w okresie transformacji ustrojowej. Łódź, 10-11 kwietnia 2014 r. Łódź: Wydział Nauk Geograficznych UŁ, Instytut Geografii Miast i Turyzmu UŁ, Urząd Miasta Łodzi, Zakład Urbanizacji Przestrzeni UŁ, 2014 - 1 s.
 • Śleszyński Przemysław: Ekonomiczne koszty niekontrolowanej urbanizacji w Polsce. [w]: Współczesne uwarunkowania gospodarowania przestrzenią – szanse i zagrożenia dla zrównoważonego rozwoju. Streszczenia. Warszawa, 24-25 czerwca 2014 r. Warszawa: Politechnika Warszawska, Wydział Geodezji i Kartografii, 2014 - s. 51.
 • Śleszyński Przemysław: Assessment of transport-settlement efficiency of Poland and its use in regional and spatial policy. [w]: IGU 2014 Book of Abstracts. Cracow: IGU, 2014 - 1 s.
 • Śleszyński Przemysław (rec.): Kształtowanie współczesnej przestrzeni miejskiej. Red. M. Madurowicz, Warszawa 2014. - Przegląd Geograficzny 2014, 86, 4 - s. 626-629.
 • Śleszyński Przemysław (rec.): Jolanta Rakowska, Klasyfikacje obszarów – kryteria, definicje, metody delimitacji. Studium metodyczno-statystyczne, Wydawnictwo Wieś Jutra, Warszawa 2012, 156 s. - Przegląd Geograficzny 2014, 86, 2 - s. 281-283.
 • Komornicki Tomasz, Więckowski Marek: Spatial accessibility as a measure of cross-border relations under conditions of integration. [w]: Regional Conference of the International Geographical Union, August 4-9, Kyoto International Conference Center. Kyoto: IGU, 2013 - s. 1.
 • Korcelli-Olejniczak Ewa: Local Urban Centers in the Warsaw Region: Patterns of functional adjustment. [w]: Warsaw Regional Forum 2013. Territorial capital - concepts, indicators & policy. Book of abstracts. Ed. Piotr Siłka. Warsaw: Insitute of Geography and Spatial Organization Polish Academy of Sciences, 2013 - s. 34.
 • Korcelli-Olejniczak Ewa (rec.): Sonja A. Hirt: Iron curtains: gates, suburbs and privatization of space in the post-socialist city. - Journal of Housing and the Built Environment 2013, 28, 4 - s. 729-730.
 • Więckowski Marek: Wooden architecture heritage as a resource for tourism development in the Western Carpathians. [w]: Tourism between Tradition and Modernity. Hiroshima: [b.w.], 2013 - s. 33-34.
 • Więckowski Marek: Attractiveness and accessibility as factors of tourist flow differentiation in the Tatra Mountains (Poland, Slovakia). [w]: Regional Conference of the International Geographical Union, August 4-9, Kyoto International Conference Center. Kyoto: IGU, 2013. (publikacja elektroniczna), 2013 - 1 s.
 • Śleszyński Przemysław: Wprowadzenie. - Biuletyn Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN 2013, 252 - s. 5-12.
 • Śleszyński Przemysław: Kłopot z planami miejscowymi. - Wspólnota 2013, 10 - 5 s.
 • Śleszyński Przemysław (rec.): Studium uwarunkowań rozwoju przestrzennego aglomeracji poznańskiej. Poznań 2012. - Przegląd Geograficzny 2013, 85, 4 - s. 683-686.
 • Więckowski Marek: Tourism development in the Polish-Slovak borderland. [w]: 32nd International Geographical Congress Book of Abstracts. Red. Juliane Bendig, Carsten Butsch, Martin Gnyp, Holger Kretschmer, Nora Tilly. Cologne: IGU, 2012 - s. 234.
 • Śleszyński Przemysław: „Faktyczne” dane rzeczywiste, czyli o NSP 2011. - Biuletyn Migracyjny 2012, 37 - s. 2.
 • Śleszyński Przemysław: Diagnoza zagospodarowania przestrzennego kraju w nowej KPZK 2030. [w]: Więcej Geografii. 59. Zjazd Polskiego Towarzystwa Geograficznego, Poznań, 5-8 września 2012 r. Red. Monika Lutyńska, Artur Bajerski. Poznań: Bogucki Wydaw. Nauk., 2012 - s. 53-54.
 • Śleszyński Przemysław: Narodowy Atlas Polski na stulecie odzyskania niepodległości (1918-2018). [w]: Więcej Geografii. 59. Zjazd Polskiego Towarzystwa Geograficznego, Poznań, 5-8 września 2012 r. Red. Monika Lutyńska, Artur Bajerski. Poznań: Bogucki Wydaw. Nauk., 2012 - s. 54-55.
 • Śleszyński Przemysław: Problemy delimitacji miejskich obszarów funkcjonalnych w Polsce. [w]: Konferencja międzynarodowa "Statystyczny obraz metropolii - stan obecny i perspektywy rozwoju", 15-16 listopada 2012. Abstrakty wystąpień. Toruń-Bydgoszcz: Polskie Towarzystwo Statystyczne, Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Urząd Statystyczny w Bydgoszczy, 2012 - 2 s.
 • Korcelli-Olejniczak Ewa: Warsaw region as a European Metropolitan Region - concepts and potentials. [w]: Functional regions - towards a new paradigm of territorial and cohesion policy. Warsaw Regional Forum 2011, Warsaw, 19-22 October 2011. Warsaw: PAN IGiPZ, 2011 - s. 30.
 • Więckowski Marek: Creation of the cross-border tourist regions in Central Europe. [w]: United and integrated with the world. UGI 2011. Regional Geographic Conference. 14th - 18th November 2011 - Santiago, Chile. Conference Proceedings. Santiago: IGU, 2011 - 2 s.
 • Więckowski Marek: Eco-frontier in European Union's periphery borderlands. [w]: BRIT XI Mobile borders. Abstracts vol.2. Geneva: University of Geneva, 2011 - s. 37-38.
 • Ciechański Ariel: Atlas linii kolejowych Polski. R. Stankiewicz, M. Stiasny. Rybnik 2010. - Przegl. Geogr. 2010, 82, z.4 - s. 637-638.
 • Korcelli-Olejniczak Ewa: Gesellschaftliche Raeumlichkeit; 1. Orte der Geographie. B. Werlen. Stuttgart 2010. - Przegl. Geogr. 2010, 82, z.4 - s. 634-637.
 • Bański Jerzy, Czapiewski Konrad, Komornicki Tomasz, Kulikowski Roman, Mazur Marcin, Śleszyński Przemysław: Podsumowanie i wnioski. [w]: Analiza zróżnicowania i perspektyw rozwoju obszarów wiejskich w Polsce do 2015 roku. Red. Jerzy Bański. Warszawa: PTG; PAN IGiPZ, 2009 - s. 97-108 (Studia Obszarów Wiejskich; 16)
 • Komornicki Tomasz, Śleszyński Przemysław: Przedmowa. [w]: Studia nad lokalizacją regionalnych portów lotniczych na Mazowszu. Warszawa: PAN IGiPZ, 2009 - s. 7-8 (Prace Geograficzne; 220)
 • Komornicki Tomasz, Śleszyński Przemysław: Aktualna i prognozowana dostępność przestrzenna jako popytowe kryterium lokalizacji polskich portów lotniczych. Streszczenie. [w]: "Nowe wyzwania rozwoju transportu lotniczego". III Konferencja, 14-15 maja 2009 r., Kielce. Materiały konferencji. Streszczenia. Oprac. red. Bohdan Jancelewicz. Kielce: Targi Kielce, 2009 - s. 16-19.
 • Rosik Piotr, Komornicki Tomasz, Pomianowski Wojciech, Śleszyński Przemysław: Wskaźnik międzygałęziowej dostępności transportowej - założenia i rezultaty dla obszarów Polski. [w]: Rozwój regionalny i polityka regionalna w Polsce. Pierwsze doświadczenia i nowe wyzwania członkostwa w Unii Europejskiej. Międzynarodowa konferencja naukowa,, 26-27 listopada 2009 r., Poznań. Książka abstraktów. Poznań: Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej UAM, 2009 - s. 60.
 • Śleszyński Przemysław: Firm mobility and organizational networks. Innovation, embeddedness and economic geograpy. J. Knoben. Cheltenham, UK, - Northampton, MA, USA 2008. - Przegl. Geogr. 2009, 81, z.2 - s. 290-294.
 • Śleszyński Przemysław: Warszawa. Czyje miasto? B.Jałowiecki, M.Smętkowski, A.Tucholska. - Przegl. Geogr. 2009, 81, z.4 - s. 602-605.
 • Śleszyński Przemysław: Powiązania właścicielskie przedsiębiorstw przemysłowych i usługowych w Polsce i ich znaczenie dla rozwoju regionalnego. [w]: Problematyka XXV. Międzynarodowej Konferencji Naukowej nt. "Procesy transformacji przemysłu i usług w regionalnych i krajowych układach przestrzennych". Red. Zbigniew Zioło, Tomasz Rachwał. Kraków-Warszawa: Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej Instytutu Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Komisja Geografii Przemysłu PTG, 2009 - s. 87-88.
 • Śleszyński Przemysław: W sprawie współczesnych procesów urbanizacyjnych w Polsce - uzupełnienie. - Geogr. w Szk. 2009, nr 4 - s. 42-43.
 • Korcelli-Olejniczak Ewa: City and region. Papers in honour of Jiri Musil. Red. Wendelin Strubelt, Grzegorz Gorzelak. Opladen & Farmington Hill 2008. - Przegl. Geogr. 2008, 80, z.4 - s. 608-611.
 • Więckowski Marek: Integracja przestrzeni turystycznej na obszarach przygranicznych w Unii Europejskiej. [w]: Europa bez granic - nowe wyzwania - nowa jakość przestrzeni. IX międzynarodowa konferencja naukowa z cyklu "Przekształcenia regionalnych struktur funkcjonalno-przestrzennych", 23-24 października 2008, Wrocław. Wrocław: IGiGP UWr, 2008 - s. 67.
 • Ciechański Ariel: Koleje piaskowe. T.1. K.Soida, M.Furtek, T.Roszak. Rybnik 2007. - Przegl. Geogr. 2007, 79, z.1 - s. 175-177.
 • Ciechański Ariel: Privatization of Polish bus transport. [w]: Contemporary dilemmas of spatial development in Europe. Warsaw Regional Forum 2007. Proceedings. Ed. Konrad Czapiewski, Tomasz Komornicki. Warsaw: PAN IGiPZ, 2007 - s. 55.
 • Komornicki Tomasz, Śleszyński Przemysław: Szanse i zagrożenia rozwoju społeczno-gospodarczego w świetle realizacji prac planistycznych w gminach. [w]: Planowanie przestrzenne - szanse i zagrożenia społeczno-środowiskowe. VI Międzynarodowa Konferencja Naukowa, Lublin, KUL, 15-16 marca 2007 r. Lublin: KUL, 2007 - s. 9-10.
 • Korcelli-Olejniczak Ewa: Warszawa - metropolia gościnna?. - Architektura & Biznes 2007, nr 11 - s. 20-21.
 • Korcelli-Olejniczak Ewa: Identification and definitions of metropolitan functions: the ESPON and alternative approaches. [w]: Contemporary dilemmas of spatial development in Europe. Warsaw Regional Forum 2007. Proceedings. Ed. Konrad Czapiewski, Tomasz Komornicki. Warsaw: PAN IGiPZ, 2007 - s. 60.
 • Niedzielski Michael, Śleszyński Przemysław: Ready, set, go: the coming urban sprawl explosion in Warsaw, Poland. [w]: Association of American Geographers 2007 Annual Meeting, San Francisko, California. San Francisco: Association of American Geographers, 2007 - 1 s.
 • Więckowski Marek: Zagrożenia i ograniczenia rozwojowe w gminach o funkcjach turystycznych w świetle zaawansowania prac planistycznych. [w]: Planowanie przestrzenne - szanse i zagrożenia społeczno-środowiskowe. VI Międzynarodowa Konferencja Naukowa, Lublin, KUL, 15-16 marca 2007 r. Lublin: KUL, 2007 - s. 10.
 • Śleszyński Przemysław: Zaawansowanie prac planistycznych w gminach w końcu 2006 roku. - Urbanista 2007, nr 11 - s. 27-30.
 • Ciechański Ariel: Naturalna kolej rzeczy. Cztery dekady PTKiGK S.A. z Rybnika. W.Chrapek. Rybnik 2006. - Przegl. Geogr. 2006, 78, z.4 - s. 598-600.
 • Korcelli-Olejniczak Ewa: Functional complementarity as basis for intermetropolitan collaboration and networking (case study: Berlin and Warsaw). [w]: Towards sustainable border regions. Analyses, strategies and approaches for transboundary spatial development. International Workshop to be held in Warsaw, 24-25 April 2006. Abstracts. Warszawa: PAN IGiPZ, 2006 - s. 8.
 • Śleszyński Przemysław: Wyraźne przyśpieszenie. Planowanie przestrzenne w gminach w końcu 2005 roku. - Urbanista 2006, nr 12 - s. 11-14.
 • Śleszyński Przemysław: Stan realizacji prac planistycznych w gminach. - Urbanista 2006, nr 2 - s. 9-14.
 • Śleszyński Przemysław: Ludność a obszary Natura 2000 w Polsce. - Urbanista 2006, nr 9 - s. 29-31.
 • Ciechański Ariel: Deregulation in Polish rail freight traffic. [w]: Warsaw Regional Forum 2005. Proceedings. Ed. Konrad Czapiewski, Tomasz Komornicki. Warsaw: PAN IGiPZ, 2005 - s. 13.
 • Korcelli-Olejniczak Ewa: Studium Berlina - Strategia Warszawy. - Urbanista 2005, nr 10 - s. 33-34.
 • Śleszyński Przemysław: Przemiany osadnicze i demograficzne Ponidzia w okresie transformacji i ich znaczenie dla środowiska przyrodniczego. [w]: Środowisko przyrodnicze jako przedmiot badań interdyscyplinarnych: teoria i praktyka. Ogólnopolska konferencja naukowa z udziałem gości zagranicznych. Busko Zdrój - Pińczów, 2-4.06.2005 r. Red. Małgorzata Strzyż, Anna Świercz. Kielce: IG AŚ, 2005 - s. 196-197.
 • Ciechański Ariel: Uzkorozchodne zeleznice v prumyslu a zemedelstvi. Z. Bauer. Praha 2003. - Przegl. Geogr. 2004, 76, z.2 - s. 242-244.
 • Śleszyński Przemysław: Ekonomiczne uwarunkowania wyników sprawdzianu szóstoklasistów i egzaminu gimnazjalnego przeprowadzonych wiosną 2002 roku. - Biul. Bad. CKE 2004, nr 2 - s. 37-38.
 • Śleszyński Przemysław: Bezrobocie a wyniki sprawdzianu w szkołach podstawowych w 2002 r. - Biul. Bad. CKE 2004, nr 2 - s. 35-36.
 • Śleszyński Przemysław: Centrum Warszawy w okresie transformacji. - Urbanista 2004, nr 1 - s. 24-26.
 • Ciechański Ariel: Łódzka podmiejska komunikacja tramwajowa 1901-2001. W. Źródlak, J. Wojtowicz, M. Kaczyński. Łódź 2001. - Przegl. Geogr. 2003, 75, z.1 - s. 141-143.
 • Korcelli-Olejniczak Ewa: Poland and Slovakia - neighbours in Central Europe - introduction. [w]: Slovakia and Poland. Urban, social and demographic questions. Relations between neighbours. Ed. Tomasz Komornicki, Halina Powęska. Warszawa: PAN IGiPZ, 2002 - s. 5-6 (Europa XXI; 7)
 • Korcelli-Olejniczak Ewa: Certain problems for the development of rural areas [summary]. W. Stola. - Przegl. Geogr. 2002, 74, z.3 - s. 365.
 • Więckowski Marek: Environment, population, and the development of the Polish-Slovak transboundary cooperation. [w]: 29th International Geographical Congress, 14-18 August 2000, Seoul, Korea. Abstracts. Seoul: [b.w.], 2000 - s. 606-607.
 • Śleszyński Przemysław, Więckowski Marek: Krajobrazy roślinne w środkowej części Tien-Szanu Północnego. [w]: Środowisko przyrodnicze i gospodarka Dolnego Śląska u progu trzeciego tysiąclecia. 49 Zjazd Polskiego Towarzystwa Geograficznego, Szklarska Poręba, 20-24 września 2000 r. Streszczenia referatów, komunikatów i posterów. Red. Jan Tomaszewski. Wrocław: Oddział Wrocławski PTG, 2000 - s. 44-45.
 • Śleszyński Przemysław: Nowa metoda oceny atrakcyjności wizualnej krajobrazu. [w]: Geoekologiczne podstawy badania i planowania krajobrazu rekreacyjnego. Poznań, 15-16 października 1998. Poznań: [b.w.], 1998 - 1 s.
 • Śleszyński Przemysław: Możliwości pomiaru zasięgu widoku i jego znaczenie w badaniach krajobrazowych. [w]: Konferencja Naukowa "Systemy informacji geograficznej w badaniach środowiska przyrodniczego", Gdańsk - Starbienino, 12-23 maja 1998 roku. Gdańsk: [b.w.], 1998 - s. 40-41.
 • Śleszyński Przemysław, Więckowski Marek: Wybrane procesy rzeźbotwórcze w Tien-szanie północnym. [w]: Geografia w kształtowaniu i ochronie środowiska oraz transformacji gospodarczej regionu górnośląskiego. 47 Zjazd Polskiego Towarzystwa Geograficznego, Sosnowiec, 23-26 września 1998 r. Referaty, komunikaty, postery. Red. Mariusz Rzetała, Tadeusz Szczypek. Sosnowiec: Wydział Nauk o Ziemi UŚ, 1998 - s. 113-114.

Documentation studies

 • Cerić Denis, Komornicki Tomasz: Honouring the legacy of Prof. Konrad Czapiewski: the Warsaw Regional Forum. - Europa XXI 2023, 44 - 8 s.
 • Śleszyński Przemysław: Wystawa "Współczesne problemy zagospodarowania przestrzennego i rozwoju Polski". [w]: Badania geograficzne dla rozwoju niepodległej Polski. Red. Przemysław Śleszyński. Warszawa: Wydawnictwo Sejmowe, 2020 - s. 43-71.
 • Śleszyński Przemysław: Wystawa jubileuszowa i konferencja z okazji 100-lecia Polskiego Towrzystwa Geograficznego i Roku Polskiej Geografii 2018. Warszawa - Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Sala Kolumnowa, 19 marca 2018 roku. [w]: Księga wielkiego jubileuszu. Polskie Towarzystwo Geograficzne 1918 - 2018. Red. Antoni Jackowski, Tomasz Wites. Kraków: Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2020 - 69-74.
 • Śleszyński Przemysław, Kosiński Leszek: "Geographia Polonica" - okno na świat. Wywiad Przemysława Śleszyńskiego z Profesorem Leszkiem Antonim Kosińskim. [w]: Badania geograficzne dla rozwoju niepodległej Polski. Red. Przemysław Śleszyński. Warszawa: Wydawnictwo Sejmowe, 2020 - s. 197-209.
 • Ciechański Ariel: Biogram: Profesor Zbigniew Taylor. - Prace Komisji Geografii Komunikacji PTG 2018, 21, 2 - s. 73-75.
 • Śleszyński Przemysław: Jubileuszowa wystawa i konferencja z okazji stulecia Polskiego Towarzystwa Geograficznego i Roku Polskiej Geografii 2018, 19 marca 2018 r., Warszawa, Sala Kolumnowa Sejmu RP. - Przegląd Geograficzny 2018, 90, 4 - s. 643-647.
 • Śleszyński Przemysław, Maik Wiesław: Komisja Geografii Osadnictwa i Ludności Polskiego Towarzystwa Geograficznego. [w]: Polskie Towarzystwo Geograficzne w setną rocznicę działalności. T.3. Historia komisji tematycznych Polskiego Towarzystwa Geograficznego. Red. Marek Sobczyński. Łódź: Polskie Towarzystwo Geograficzne, 2018 - s. 45-66.
 • Śleszyński Przemysław, Markowski Tadeusz, Kowalewski Adam: Bibliografia. - Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN 2018, 182, 3 - s. 201-224.
 • Śleszyński Przemysław: System osadniczy i zasięgi oddziaływania miast a podział terytorialny kraju. Diagnoza, ocena, optymalizacja. - Studia Regionalne i Lokalne 2016, 63, 1 - s. 155-159.
 • Śleszyński Przemysław: Konferencja „Społeczne, gospodarcze i przestrzenne wyzwania dla polityki rozwoju Warszawy i jej obszaru metropolitalnego”. Warszawa, 9.12.2015 r. - Przegląd Geograficzny 2016, 88, 2 - s. 287-290.
 • Śleszyński Przemysław: Od przewodniczącego Komisji. [w]: Bibliografia prac z zakresu geografii osadnictwa i ludności za lata 1999-2015. Red. Dariusz Sokołowski. Warszawa - Toruń: Polskie Towarzystwo Geograficzne. Komisja Geografii Osadnictwa i Ludności, 2016 - s. 5.
 • Śleszyński Przemysław: Reaktywacja Komisji Geografii Osadnictwa i Ludności PTG. - Czasopismo Geograficzne 2016, 87, 2 - s. 195-198.
 • Śleszyński Przemysław: Idea i koncepcja Wirtualnego Archiwum Geograficznego. - Czasopismo Geograficzne 2016, 87, 2 - s. 198-200.
 • Śleszyński Przemysław: Sesja poświęcona życiu i twórczości Profesora Kazimierza Dziewońskiego. IGiPZ PAN, Warszawa, 11.04.2016 r. - Przegląd Geograficzny 2016, 88, 2 - s. 284-286.
 • Śleszyński Przemysław, Cerić Denis, Peliwo Jan, Sudra Paweł, Zielińska Beata: Polska Akademia Nauk. Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. S. Leszczyckiego. [w]: Bibliografia prac z zakresu geografii osadnictwa i ludności za lata 1999-2015. Red. Dariusz Sokołowski. Warszawa - Toruń: Polskie Towarzystwo Geograficzne. Komisja Geografii Osadnictwa i Ludności, 2016 - s. 353-409.
 • Śleszyński Przemysław, Wolaniuk Anita: 28. Konwersatorium Wiedzy o Mieście. Łódź (Collegium Geographicum), 23-25.04.2015 r.. - Przegląd Geograficzny 2015, 87, 2 - s. 369-371.
 • Więckowski Marek, Müller Dieter, Cerić Denis: Tourism and Transition in a Time of Change. Pre-Congress Meeting, Kraków / Pieniny Mts, Poland 13-17 August 2014. Warszawa: IGU Commission Geography of Tourism, Leisure and Global Change, PTG, IGiPZ PAN, 2014 - 61 s.
 • Śleszyński Przemysław: Planowanie przestrzenne w gminach w 2012 roku – doroczny raport Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN. - regioportal.pl 2014 - 5 s.
 • Śleszyński Przemysław: Plany miejscowe w 2011 roku – doroczny raport Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN. regioportal.pl, 2013 - -
 • Śleszyński Przemysław: Plany miejscowe w gminach. - Wspólnota 2012, 4950 - 4 s.
 • Więckowski Marek, Świątek Dariusz: Oddział Akademicki Polskiego Towarzystwa Geograficznego. - Czas. Geogr. 2008, 79, z.1/2 - s. 48-51.
 • Śleszyński Przemysław: Powstanie i działalność Komisji ds. Oceny Zawartości Treści Geograficznych w Podręcznikach Szkolnych i Innych Środkach Dydaktycznych Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Geograficznego. Sprawozdanie za lata 2003-2006. - Czas. Geogr. 2007, 78, z.1/2 - s. 139-142.
 • Czapiewski Konrad, Komornicki Tomasz, Maciejewska Beata, Śleszyński Przemysław: Polskie Towarzystwo Geograficzne w 2004 r. - Czas. Geogr. 2006, 77, z.1/2 - s. 123-130.
 • Komornicki Tomasz, Maciejewska Beata, Śleszyński Przemysław: Polskie Towarzystwo Geograficzne w 2005 r. - Czas. Geogr. 2006, 77, z.3 - s. 223-241.
 • Korcelli-Olejniczak Ewa: Programy odnowy miejskiej we wschodnich landach Niemiec [konwersatorium IGiPZ PAN, 1 VI 2006]. - Urbanista 2006, nr 6 - s. 7.
 • Śleszyński Przemysław: Towarzystwo w okresie zmian. Tendencje w działalności oraz możliwości i ograniczenia rozwoju w świetle zewnętrznych i wewnętrznych uwarunkowan finansowych. - Czas. Geogr. 2006, 77, z.4 - s. 352-357.
 • Ciechański Ariel: Konferencja Komisji Geografii Komunikacji PTG pt. "Transport a powiązania społeczne i ekonomiczne w rozszerzonej Unii Europejskiej", Warszawa, 19-20 V 2005 r. - Przegl. Geogr. 2005, 77, z.4 - s. 586-588.
 • Komornicki Tomasz, Maciejewska Beata, Śleszyński Przemysław: Polskie Towarzystwo Geograficzne w 2003 r. - Czas. Geogr. 2004, 75, z.4 - s. 333-342.
 • Śleszyński Przemysław: Oceniają podręczniki. - Forum Akad. 2004, nr 5 - 1 s.
 • Komornicki Tomasz, Maciejewska Beata, Śleszyński Przemysław: Polskie Towarzystwo Geograficzne w 2002 r. - Czas. Geogr. 2003, 74, z.1/2 - s. 145-169.
 • Śleszyński Przemysław: Sytuacja finansowa PTG w ostatnich latach. - Czas. Geogr. 2003, 74, z.4 - s. 395-402.
 • Komornicki Tomasz, Maciejewska Beata, Śleszyński Przemysław: Biuletyn Informacyjny Zarządu Głównego PTG. Nr 44. 2002 - 11 s.
 • Komornicki Tomasz, Maciejewska Beata, Śleszyński Przemysław: Polskie Towarzystwo Geograficzne w 2001 r. - Czas. Geogr. 2002, 73, z.1/2 - s. 154-162.
 • Bański Jerzy, Komornicki Tomasz, Maciejewska Beata, Śleszyński Przemysław: Polskie Towarzystwo Geograficzne w 2000 r. - Czas. Geogr. 2001, 72, z.3/4 - s. 424-429.
 • Bański Jerzy, Komornicki Tomasz, Śleszyński Przemysław: Biuletyn Informacyjny Zarządu Głównego PTG. Nr 43. 2001 - 6 s.
 • Śleszyński Przemysław: Malisz Bolesław Tadeusz. [w]: Polska geografia przemysłu i budownictwa w XX wieku - sylwetki. Zebrał i opracował Tadeusz Marszał. Łódź: Wydaw. UŁ, 2001 - s. 76-79.
 • Śleszyński Przemysław: Górecka Łucja. [w]: Polska geografia przemysłu i budownictwa w XX wieku - sylwetki. Zebrał i opracował Tadeusz Marszał. Łódź: Wydaw. UŁ, 2001 - s. 29-31.
 • Bański Jerzy, Śleszyński Przemysław: Polskie Towarzystwo Geograficzne w 1999 r. - Czas. Geogr. 2000, 71, z.3/4 - s. 363-366.
 • Bański Jerzy, Śleszyński Przemysław: Polskie Towarzystwo Geograficzne w 1998 r. - Czas. Geogr. 1999, 70, z.3/4 - s. 393-396.
 • Śleszyński Przemysław, Więckowski Marek: 46. Zjazd Polskiego Towarzystwa Geograficznego, Rynia nad Zalewem Zegrzyńskim, 18-21 września 1997 r. - Czas. Geogr. 1999, 70, z.2 - s. 254-256.
 • Bański Jerzy, Śleszyński Przemysław: Polskie Towarzystwo Geograficzne w 1997 r. - Czas. Geogr. 1998, 69, z.1 - s. 116-118.
 • Korcelli-Olejniczak Ewa: Carl Ritter's work and the prospects for a renaissance of the theistic and teleological approach in geography. Maciej Jakubowski. [w]: Religion, Ideology and Geographical Thougt. Ed. Ute Wardenga, Witold J. Wilczyński. Kielce: WSP Instytut Geografii, 1998 - s. 124-131 (Prace Instytutu Geografii Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Kielcach; 3)
 • Korcelli-Olejniczak Ewa: Poland versus Central and Eastern Europe. In search of a common course (introduction). [w]: Polska i jej sąsiedzi wobec przemian cywilizacyjnych i geopolitycznych. Red. Maciej Jakubowski. Warsaw: PAN IGiPZ, 1998 - s. 10-13 (Geopolitical Studies; 4)
 • Korcelli-Olejniczak Ewa: Land management in Poland in the period of transformation. Summary. [w]: Gospodarka ziemią w Polsce w okresie restrukturyzacji. Jerzy Bański. Warszawa: PAN IGiPZ, 1998 - s. 111-117.
 • Korcelli-Olejniczak Ewa: Polsko-niemieckie seminarium "Perspektywy badań i rozwoju przestrzennego". Warszawa, 21-23 XI 1997 r. - Przegl. Geogr. 1998, 70, z.1/2 - s. 163-165.
 • Więckowski Marek, Wolski Jacek, Śleszyński Przemysław: Oddział Akademicki Polskiego Towarzystwa Geograficznego. [w]: Historia Polskiego Towarzystwa Geograficznego. 47 Zjazd Polskiego Towarzystwa Geograficznego, Sosnowiec, 23-26 września 1998 r. Postery. Red. Mariusz Rzetała, Tadeusz Szczypek. Sosnowiec: Wydział Nauk o Ziemi UŚ, 1998 - s. 50-51.
 • Śleszyński Przemysław, Więckowski Marek: [Czterdziesty Szósty] 46 Zjazd Polskiego Towarzystwa Geograficznego (Rynia nad Zalewem Zegrzyńskim - 18-21 września 1997 r.). - Geogr. w Szk. 1998, 51, nr 1 - s. 54-55.
 • Korcelli-Olejniczak Ewa: Looking to the East. [w]: Strategiczne znaczenie polskiej granicy wschodniej i polskiego pogranicza wschodniego. Red. M. Jakubowski. Warsaw: PAN IGiPZ, 1997 (Geopolitical Studies; 3)
 • Korcelli-Olejniczak Ewa: The Polish eastern border. Summary. [w]: Polska granica wschodnia. Warsaw: PAN IGiPZ, 1997 - s. 89-94 (Geopolitical Studies; 1)
 • Stasiak Andrzej, Korcelli-Olejniczak Ewa: Transborder co-operation and the state regional policy. Introduction by the chairman of the Polish delegation at the First Polish Lithuanian Geographic Seminar on Transborder Co-operation. [w]: The Polish-Lithuanian border region. Research problems and scientific co-operation. Ed. Maciej Jakubowski. Warsaw: PAN IGiPZ, 1997 - s. 17-20 (Geopolitical Studies; 2)
 • Śleszyński Przemysław, Więckowski Marek: [Czterdziesty szósty] 46 Zjazd Polskiego Towarzystwa Geograficznego. - Poznaj Świat 1997, nr 12 - s. 86.
 • Bański Jerzy, Śleszyński Przemysław: Biuletyn Informacyjny ZG PTG nr 42. Styczeń 2000. - 8 s.
 • Czapiewski Konrad, Komornicki Tomasz, Maciejewska Beata, Śleszyński Przemysław: Polskie Towarzystwo Geograficzne. Biuletyn Informacyjny nr 48. 2005. - 12 s.
 • Komornicki Tomasz, Maciejewska Beata, Śleszyński Przemysław: Polskie Towarzystwo Geograficzne. Biuletyn Informacyjny nr 49. 2006. - 12 s.
 • Komornicki Tomasz, Maciejewska Beata, Śleszyński Przemysław: Polskie Towarzystwo Geograficzne. Biuletyn Informacyjny nr 46. 2004. - 14 s.
 • Komornicki Tomasz, Maciejewska Beata, Śleszyński Przemysław: Polskie Towarzystwo Geograficzne. Biuletyn Informacyjny nr 45. Kwiecień 2003. - 14 s.

Maps, atlases

 • Śleszyński Przemysław: [Mapy]. [w]: Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020 (z perspektywą do 2030 r.). Warszawa: Ministerstwo Rozwoju, 2017 - 3 mapy.
 • Śleszyński Przemysław, Andrzejewska Maria, Cerić Denis, Deręgowska Aleksandra, Komornicki Tomasz, Rusztecka Monika, Solon Jerzy, Sudra Paweł, Zielińska Beata: Chłonność demograficzna wg planów miejscowych. [w]: Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020 (z perspektywą do 2030 r.). Warszawa: Ministerstwo Rozwoju, 2017 - 1 mapa.
 • Śleszyński Przemysław, Bański Jerzy, Degórski Marek, Komornicki Tomasz: Obszary zagrożone trwałą marginalizacją. [w]: Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020 (z perspektywą do 2030 r.). Warszawa: Ministerstwo Rozwoju, 2017 - 1 mapa.
 • Śleszyński Przemysław: Polska na mapach. Problemy zagospodarowania przestrzennego i rozwoju. Wystawa kartograficzna w ramach obchodów Międzynarodowego Roku Mapy 2015-2016, maj-czerwiec 2016 r., Stacja Naukowa PAN w Paryżu. Warszawa: Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, 2016 - 24 s.
 • Śleszyński Przemysław: Wybory 2015 II tura według gmin (wynik procentowy) [1 mapa]. - W sieci 2015, 22 - s. 45.
 • Śleszyński Przemysław: Mapa głosów nieważnych. Skala 1:5.000.000. [w]: K. Rzążewski, W. Słomczyński, K. Życzkowski, Każdy głos się liczy. Wędrówka przez krainę wyborów. Warszawa: Wydawnictwo Sejmowe, 2014 - s. 357.
 • Śleszyński Przemysław: Diagnostic maps. Skala 1:2500000, 1:2750000, 1:5000000. [w]: National Spatial Development Concept 2030. Warsaw: Ministry of Regional Developoment, 2012 - 23 plansze mapowe
 • Śleszyński Przemysław: Stan zagospodarowania przestrzennego kraju 2011- mapy diagnostyczne. Skala 1:2500000, 1:500000, 1:2750000, 1:7500000. [w]: Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030. Warszawa: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, 2012 - 23 mapy, autorskie i współautorskie
 • Komornicki Tomasz, Śleszyński Przemysław: The Visegrad Group Countries (Czech Republic, Hungary, Poland, Slovakia) [udział w opracowaniu zagadnień transportowych do map "The Visegrad Group" i "Gas and oil pipelines/TEN-T Network]. [B.m.]: International Visegrad Found, 2011.
 • Komornicki Tomasz, Śleszyński Przemysław, Siłka Piotr, Stępniak Marcin: Transport accessibility in voivodship cities, 2008 [mapa]. [w]: OECD urban policy reviews Poland 2011. [B.m.]: OECD, 2011 - s. 77.
 • Śleszyński Przemysław: Settlement structure of Poland [mapa]. [w]: OECD urban policy reviews Poland 2011. [B.m.]: OECD, 2011 - s. 29.
 • Śleszyński Przemysław, Ciechański Ariel: Kolejowa mapa Polski. Warszawa: PKP Intercity, 2011 - 1 mapa.
 • Komornicki Tomasz, Korcelli Piotr, Śleszyński Przemysław, Świątek Dariusz, Siłka Piotr: [1 mapa]. [w]: Rozwój miast w Polsce. Raport wprowadzający Ministerstwa Rozwoju Regionalnego opracowany na potrzeby przygotowania przeglądu OECD krajowej polityki miejskiej w Polsce. Oprac. zespół: Grzegorz Węcławowicz, Magdalena Łotocka, Anna Baucz. Warszawa: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, 2010 - s. 40.
 • Komornicki Tomasz, Śleszyński Przemysław: [2 mapy]. [w]: Ekspercki projekt Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju do roku 2033. P. Korcelli et al. Warszawa: KPZK PAN, 2010 (Studia; 128)
 • Korcelli Piotr, Śleszyński Przemysław: [1 mapa]. [w]: Ekspercki projekt Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju do roku 2033. P. Korcelli et al. Warszawa: KPZK PAN, 2010 (Studia; 128)
 • Śleszyński Przemysław: [1 mapa]. [w]: Wpływ funduszy europejskich na gosodarkę polskich regionów i konwergencję z krajami UE. Warszawa: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, 2010 - s. 62.
 • Śleszyński Przemysław: [6 map]. [w]: Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2010-2020: Regiony, miasta, obszary wiejskie. Dokument przyjęty przez Radę Ministrów dnia 13 lipca 2010 r. Warszawa: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, 2010 - s. 33-35.
 • Śleszyński Przemysław: [7 map]. [w]: Rozwój miast w Polsce. Raport wprowadzający Ministerstwa Rozwoju Regionalnego opracowany na potrzeby przygotowania przeglądu OECD krajowej polityki miejskiej w Polsce. Oprac. zespół: Grzegorz Węcławowicz, Magdalena Łotocka, Anna Baucz. Warszawa: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, 2010 - s. 19.
 • Śleszyński Przemysław: Mapy wskaźnikowe stanu zaawansowania prac planistycznych w gminach na koniec 2007 r. [14 map]. [w]: Prace planistyczne a konflikty przestrzenne w gminach. Red. Przemysław Śleszyński, Jerzy Solon. Warszawa: KPZK PAN, 2010 - s. 178-193 (Studia; 130)
 • Śleszyński Przemysław: [5 map]. [w]: Ekspercki projekt Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju do roku 2033. P. Korcelli et al. Warszawa: KPZK PAN, 2010 (Studia; 128)
 • Śleszyński Przemysław et al.: [19 map]. [w]: Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030. Projekt. Warszawa: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, 2010.
 • Śleszyński Przemysław: Gęstość zaludnienia na obszarze Polski według gmin [mapa]. [w]: Geografia. Odkrywamy świat. Podręcznik. Gimnazjum. Cz.2. Marek Więckowski. Warszawa: Wydaw. Szk. i Pedag., 2010 - s. 77.
 • Śleszyński Przemysław: Licza firm przemysłowych według powiatów, 2007. [w]: Polska, jej zasoby i środowisko. Red. Jerzy Bański, Marek Degórski. Warszawa: Stowarzyszenie Rozwoju Społeczno-Gospodarczego "Wiedza", 2009 - s. 124.
 • Śleszyński Przemysław: Udział lasów, łąk i pastwisk w powierzchni gmin w 2004 r. [w]: Polska, jej zasoby i środowisko. Red. Jerzy Bański, Marek Degórski. Warszawa: Stowarzyszenie Rozwoju Społeczno-Gospodarczego "Wiedza", 2009 - s. 100.
 • Śleszyński Przemysław: Parki narodowe, parki krajobrazowe i obszary Natura 2000 w 2008 r. [w]: Polska, jej zasoby i środowisko. Red. Jerzy Bański, Marek Degórski. Warszawa: Stowarzyszenie Rozwoju Społeczno-Gospodarczego "Wiedza", 2009 - s. 101.
 • Śleszyński Przemysław: [Mapy dotyczące rozmieszczenia największych przedsiębiorstw przemysłowych w 2004 r. i turystyki]. [w]: Atlas Polski. Warszawa: DeAgostini Polska, 2007 - 2 mapy.
 • Degórska Bożena, Śleszyński Przemysław: Share of green areas (forests, meadows, pastures) by gminas (communities) 2004 [mapa]. [w]: Natural and human environment of Poland. A geographical overview. Ed. Marek Degórski. Warsaw: PAN IGiPZ et al., 2006 - s. 94.
 • Śleszyński Przemysław: [Mapy dotyczące turystyki i rynku pracy]. [w]: Atlas Polski. Warszawa: DeAgostini Polska, 2006 - 2 mapy.
 • Śleszyński Przemysław: [8 map]. [w]: Natural and human environment of Poland. A geographical overview. Ed. Marek Degórski. Warsaw: PAN IGiPZ et al., 2006 - s. 96.
 • Śleszyński Przemysław, Wilk Waldemar: Retail services, 2004/2005 [mapa]. [w]: Natural and human environment of Poland. A geographical overview. Ed. Marek Degórski. Warsaw: PAN IGiPZ et al., 2006 - s. 248.
 • Śleszyński Przemysław: [Mapy dotyczące surowców mineralnych, leśnictwa, przemysłu, handlu wewnętrznego, obszarów chronionych, transportu drogowego]. [w]: Atlas Polski. Warszawa: DeAgostini Polska, 2005 - 7 map.
 • Śleszyński Przemysław: [Mapy dotyczące rolniczego użytkowania ziemi, gleb i gęstości zaludnienia]. [w]: Atlas Polski. Warszawa: DeAgostini Polska, 2004 - 3 mapy.
 • Śleszyński Przemysław: [Mapy dotyczące egzaminów i finansowania oświaty]. - Wspólnota 2004, nr 26 - 14-15 (4 mapy).
 • Śleszyński Przemysław: [Mapy]. [w]: Geografia społeczna miast. Grzegorz Węcławowicz. Warszawa: Wydaw. Nauk. PWN, 2003 - 17 map.
 • Śleszyński Przemysław: [Mapy]. [w]: Przestrzeń i społeczeństwo współczesnej Polski. Studium z geografii społeczno-ekonomicznej. Grzegorz Węcławowicz. Warszawa: Wydaw. Nauk. PWN, 2002 - 80 map.
 • Rozłucki Wiesław, Śleszyński Przemysław: [Mapy]. [w]: Encyklopedia Geograficzna Świata. T.12. Atlas Świata. Red. Joanna Plit. Kraków: Opres, 2001 - 2 mapy.
 • Więckowski Marek: [Mapy]. [w]: Encyklopedia Geograficzna Świata. T.12. Atlas Świata. Red. Joanna Plit. Kraków: Opres, 2001 - 23 mapy.
 • Śleszyńska M., Śleszyński Przemysław: [Mapy]. [w]: Encyklopedia Geograficzna Świata. T.12. Atlas Świata. Red. Joanna Plit. Kraków: Opres, 2001 - 5 map.
 • Śleszyński Przemysław: [Mapy]. [w]: Encyklopedia Geograficzna Świata. T.12. Atlas Świata. Red. Joanna Plit. Kraków: Opres, 2001 - 58 map.
 • Śleszyński Przemysław: Chłonność migracyjna Polski wobec uchodźctwa wojennego z Ukrainy. - Geografia w Szkole 2023, 6 - s. 4-11.
 • Śleszyński Przemysław: Ocena jakości życia w gminach. - Geografia w Szkole 2022, 3 - s. 4-7.
 • Śleszyński Przemysław: Współczesne problemy i wyzwania rozwoju przemysłu w Polsce. - Nowy Obywatel 2021, 37 - s. 22-27.
 • Malarz Roman, Więckowski Marek: Oblicza geografii. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy. Warszawa: Nowa Era, 2019 - 176 s.
 • Malarz Roman, Więckowski Marek, Kroh Roman: Oblicza geografii. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres rozszerzony. Warszawa: Nowa Era, 2019 - 336 s.
 • Śleszyński Przemysław: Skąd się wziął chaos przestrzenny w Polsce?. - Geografia w Szkole 2019, 6 - s. 8-16.
 • Chmieleński Adam, Śleszyński Przemysław: Chaos przestrzenny kosztuje nas kilkadziesiąt miliardów rocznie. Klub Jagielloński portal jagielloński24.pl, 2017 - 12 s.
 • Śleszyński Przemysław: Średnio, czyli coraz mniej. - Academia. Magazyn Polskiej Akademii Nauk 2017, 3 - s. 4-9.
 • Braun Marcin, Grajkowski Wojciech, Więckowski Marek: Na tropach przyrody - zeszyt ćwiczeń do przyrody dla szkoły podstawowej - klasa 6, część 2. Warszawa: Nowa Era, 2014 - 92 s.
 • Braun Marcin, Grajkowski Wojciech, Więckowski Marek: Na tropach przyrody - zeszyt ćwiczeń do przyrody dla szkoły podstawowej - klasa 6, część 1. Warszawa: Nowa Era, 2014 - 96 s.
 • Braun Marcin, Grajkowski Wojciech, Więckowski Marek: Na tropach przyrody. Podręcznik do 6 klasy szkoły podstawowej. Warszawa: Nowa Era, 2014 - 274 s.
 • Więckowski Marek, Malarz Roman: Oblicza geografii 3. Podręcznik dla liceum, zakres rozszerzony. Warszawa: Nowa Era, 2014 - 272 s.
 • Braun Marcin, Grajkowski Wojciech, Więckowski Marek: Na tropach przyrody - zeszyt ćwiczeń do przyrody dla szkoły podstawowej - klasa 5, część 1. Warszawa: Nowa Era, 2013 - 90 s.
 • Braun Marcin, Grajkowski Wojciech, Więckowski Marek: Na tropach przyrody - zeszyt ćwiczeń do przyrody dla szkoły podstawowej - klasa 5, część 2. Warszawa: Nowa Era, 2013 - 180 s.
 • Braun Marcin, Grajkowski Wojciech, Więckowski Marek: Na tropach przyrody - podręcznik do przyrody dla szkół podstawowych - klasa 5. Warszawa: Nowa Era, 2013 - 300 s.
 • Więckowski Marek, Hassa Romuald, Galikowski Mirosław, Kaczmarzyk Marek, Mrzigod Aleksandra, Mrzigod Janusz: Przyroda 1. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Fizyka. Chemia. Biologia. Geografia. Warszawa: Nowa Era, 2013 - 222 s.
 • Więckowski Marek, Hassa Romuald, Galikowski Mirosław, Kaczmarzyk Marek, Mrzigod Aleksandra, Mrzigod Janusz: Przyroda 2. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Fizyka. Chemia. Biologia. Geografia. Warszawa: Nowa Era, 2013 - 256 s.
 • Więckowski Marek, Zieliński Krzysztof, Rodowald Olaf: Poradnik nauczyciela 3. Odkrywamy świat. Gimnazjum. Program nauczania, scenariusze lekcji, bank zadań. Warszawa: WSiP, 2013 - 120 s.
 • Bierzyński Adam, Korcelli-Olejniczak Ewa, Kozłowski Stanisław, Wątorska-Dec Magdalena, Węcławowicz Grzegorz: Raport z badań ankietowych przeprowadzonych na Ursynowie. Warszawa: PAN IGiPZ, 2012 - 20 s.
 • Braun Marcin, Grajkowski Wojciech, Więckowski Marek: Na tropach przyrody - podręcznik do przyrody dla szkół podstawowych - klasa 4. Warszawa: Nowa Era, 2012 - 276 s. + CD-ROM
 • Braun Marcin, Grajkowski Wojciech, Więckowski Marek: Na tropach przyrody - zeszyt ćwiczeń do przyrody dla szkoły podstawowej - klasa 4. Warszawa: Nowa Era, 2012 - 200 s.
 • Kurowska-Ciechańska Judyta, Ciechański Ariel: Zabytki kolejnictwa. Warszawa: Carta Blanca-De Agostini, 2012 - 48 s.
 • Malarz Roman, Więckowski Marek: Oblicza geografii 1. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres rozszerzony. Warszawa: Nowa Era, 2012 - 332 s. + 1 CD-ROM.
 • Więckowski Marek: Geografia. Odkrywamy świat. Podręcznik. Gimnazjum. Cz.2. Wyd. 3, poprawione. Warszawa: WSiP, 2012 - 300 s.
 • Więckowski Marek: Geografia. Odkrywamy świat. Podręcznik. Gimnazjum. Cz.3. Wyd. 2, zmienione, poprawione. Warszawa: WSiP, 2012 - 208 s.
 • Więckowski Marek, Zieliński Krzysztof, Rodowald Olaf: Geografia. Odkrywamy świat. Zeszyt ćwiczeń. Gimnazjum. Cz.2. Wyd. 3 poprawione. Warszawa: WSiP, 2012 - 176 s.
 • Więckowski Marek, Zieliński Krzysztof, Rodowald Olaf: Poradnik nauczyciela 2. Odkrywamy świat. Gimnazjum. Program nauczania, scenariusze lekcji, bank zadań. Warszawa: WSiP, 2012 - 156 s.
 • Więckowski Marek, Zieliński Krzysztof, Rodowald Olaf: Geografia. Odkrywamy świat. Zeszyt ćwiczeń. Gimnazjum. Cz.3. Wyd. 2 poprawione. Warszawa: WSiP, 2012 - 112 s.
 • Więckowski Marek, Zieliński Krzysztof, Rodowald Olaf, Srokosz Wiesław: Geografia. Odkrywamy świat. Zeszyt ćwiczeń. Gimnazjum. Cz.1. Wyd. 2 - zmienione, poprawione. Warszawa: WSiP, 2012 - 96 s.
 • Śleszyński Przemysław: Po pierwsze: dobry transport. - Wspólnota 2012, 31/32 - s. 18-19.
 • Śleszyński Przemysław: Plany miejscowe w gminach w końcu 2010 r. Regioportal, 2012 - internet
 • Śleszyński Przemysław: Zbyt mało planów miejscowych. - Gazeta Samorządu i Administracji 2012, 12 - s. 49-50.
 • Śleszyński Przemysław: Prace planistyczne w gminach – doroczny raport Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN. Urbanistyka.info, 2012 - internet
 • Kurowska-Ciechańska Judyta, Ciechański Ariel: Koleje w Polsce. Parowozy, wąskotorówki i muzea. Warszawa: Carta Blanca, 2011 - Wyd. 2 176 s.
 • Rodowald Olaf, Więckowski Marek, Zieliński Krzysztof: Geografia. Odkrywamy świat. Zeszyt ćwiczeń. Gimnazjum. Cz.3. Warszawa: Wydaw. Szk. i Pedag., 2011 - 96 s.
 • Rodowald Olaf, Więckowski Marek, Zieliński Krzysztof: Geografia. Odkrywamy świat. Zeszyt ćwiczeń. Gimnazjum. Cz.2. Warszawa: Wydaw. Szk. i Pedag., 2011 - Wyd. 2 144 s.
 • Więckowski Marek: Geografia. Odkrywamy świat. Podręcznik. Gimnazjum. Cz.1. Warszawa: Wydaw. Szk. i Pedag., 2011 - Wyd. 3 zm 168 s.
 • Więckowski Marek: Geografia. Odkrywamy świat. Podręcznik. Gimnazjum. Cz.3. Warszawa: Wydaw. Szk. i Pedag., 2011 - 208 s.
 • Więckowski Marek: Geografia. Odkrywamy świat. Podręcznik. Gimnazjum. Cz.2. Warszawa: Wydaw. Szk. i Pedag., 2011 - Wyd. 2 300 s.
 • Więckowski Marek, Mędrzycki Ł.: Odkrywamy świat - Multibook. Warszawa: Wydaw. Szk. i Pedag., 2011 - 1 CD-ROM.
 • Więckowski Marek, Rodowald Olaf, Zieliński Krzysztof: Geografia. Odkrywamy świat. Zeszyt ćwiczeń. Gimnazjum. Cz.1. Warszawa: Wydaw. Szk. i Pedag., 2011 - Wyd. 3 zm 88 s.
 • Więckowski Marek, Zieliński Krzysztof, Rodowald Olaf: Geografia. Odkrywamy świat. Gimnazjum. Poradnik nauczyciela 1. Program nauczania, scenariusze lekcji, bank zadań. Warszawa: Wydaw. Szk. i Pedag., 2011 - 124 s.
 • Rodowald Olaf, Więckowski Marek, Zieliński Krzysztof: Geografia. Odkrywamy świat. Zeszyt ćwiczeń. Gimnazjum. Cz.2. Warszawa: Wydaw. Szk. i Pedag., 2010 - 144 s.
 • Więckowski Marek: Geografia. Odkrywamy świat. Podręcznik. Gimnazjum. Cz.2. Warszawa: Wydaw. Szk. i Pedag., 2010 - 300 s.
 • Więckowski Marek: Integracja europejska i współpraca transgraniczna. - Geogr. w Szk. 2010, wyd. specjalne nr 2 - s. 20-25.
 • Więckowski Marek: Czego nas uczą zmiany położenia i funkcji granic Polski. - Ziemia 2010 - s. 121-132.
 • Więckowski Marek: Atrakcyjność turystyczna Polski. - Geogr. w Szk. 2010, wyd. specjalne nr 1 - s. 30-34.
 • Kurowska-Ciechańska Judyta, Ciechański Ariel: Koleje. Przewodnik tematyczny. Warszawa: Carta Blanca, 2009 - Wyd. 3 popr 256 s.
 • Więckowski Marek: Polskie naj... Poznań: Publicat, 2009 - Wyd. VII 96 s.
 • Więckowski Marek: Cyklony. - Biul. Klubu Nauczyciela. Geografia 2009, nr 2 - s. 1-5.
 • Więckowski Marek: Odkrywamy świat. Podręcznik do geografii dla gimnazjalisty. Cz.3. Warszawa: Wydaw. Szk. i Pedag., 2009 - Wyd. IV popr., uzup. i rozsz 228 s. + 1 CD-ROM.
 • Więckowski Marek: Odkrywamy świat. Podręcznik do geografii dla gimnazjalisty. Cz.2. Warszawa: Wydaw. Szk. i Pedag., 2009 - Wyd. VII popr., uzup. i rozsz 148 s. + 1 CD-ROM.
 • Więckowski Marek: Odkrywamy świat. Podręcznik do geografii dla gimnazjalisty. Cz.1. Warszawa: Wydaw. Szk. i Pedag., 2009 - Wyd. VII ppopr., uzup. i rozsz. 164 s.
 • Więckowski Marek: Odkrywamy świat. Geografia. Gimnazjum. Podręcznik. Cz.1. Warszawa: WSiP, 2009 - 168 s.
 • Więckowski Marek: Współczesne migracje na świecie. - Geogr. w Szk. 2009, wyd. specjalne nr 2 - s. 12-19.
 • Więckowski Marek: Turystyka. [w]: Polska, jej zasoby i środowisko. Red. Jerzy Bański, Marek Degórski. Warszawa: Stowarzyszenie Rozwoju Społeczno-Gospodarczego "Wiedza", 2009 - s. 153-159.
 • Więckowski Marek, Zieliński K.: Program nauczania geografii. Warszawa: Wydaw. Szk. i Pedag., 2009 - 16 s.
 • Więckowski Marek, Zieliński K., Rodowald O.: Poradnik metodyczny do geografii. Warszawa: Wydaw. Szk. i Pedag., 2009 - 124 s. + 1 CD-ROM.
 • Więckowski Marek, Zieliński K., Rodowald O.: Geografia. Odkrywamy świat. Zeszyt ćwiczeń. Cz.1. Warszawa: Wydaw. Szk. i Pedag., 2009 - 88 s.
 • Śleszyński Przemysław: Mapa planów miejscowych. - Wspólnota 2009, nr 11 - s. 56-57.
 • Śleszyński Przemysław: Wybory do parlamentu europejskiego - wyniki w skali lokalnej. - Wspólnota 2009, nr 35 - s. 58-59.
 • Śleszyński Przemysław: Railmap - historyczna mapa sieci kolejowej. - Geogr. w Szk. 2009, nr 5 - s. 5-7.
 • Śleszyński Przemysław: Planowanie przestrzenne musi zależeć od intensywności rozwoju gminy. - Gaz. Samorz. Adm. 2009, nr 11 - s. 47-49.
 • Barszcz Marek, Kurowska-Ciechańska Judyta, Ciechański Ariel: Technika. Przewodnik po Polsce. Warszawa: Carta Blanca, 2008 - 352 s.
 • Kurowska-Ciechańska Judyta, Ciechański Ariel: Koleje. Przewodnik tematyczny. Warszawa: Carta Blanca, 2008 - Wyd. 2 popr 256 s.
 • Więckowski Marek: Odkrywamy świat. Podręcznik do geografii dla gimnazjalisty. Cz.2. Warszawa: Wydaw. Szk. i Pedag., 2008 - Wyd. 5 popr., uzup. i rozsz 148 s.
 • Więckowski Marek: Odkrywamy świat. Podręcznik do geografii dla gimnazjalisty. Cz.3. Warszawa: Wydaw. Szk. i Pedag., 2008 - Wyd. 6 popr., uzup. i rozsz 228 s.
 • Więckowski Marek: Odkrywamy świat. Podręcznik do geografii dla gimnazjalisty. Cz.1. Warszawa: Wydaw. Szk. i Pedag., 2008 - Wyd. 6 popr., uzup. i rozsz 164 s.
 • Więckowski Marek: Bałtyk. Poznań: Publicat, 2008 - 96 s.
 • Więckowski Marek: Polska w strefie Schengen. - Biul. Klubu Nauczyciela. Geografia 2008, nr 1 - s. 1-3.
 • Więckowski Marek: Migracje. - Biul. Klubu Nauczyciela. Geografia 2008, nr 2 - s. 1-5.
 • Kurowska-Ciechańska Judyta, Ciechański Ariel: Koleje. Warszawa: Carta Blanca, 2007 - 400 s. (Nowy Wymiar)
 • Kurowska-Ciechańska Judyta, Ciechański Ariel: Koleje. Warszawa: Carta Blanca, 2007 - 176 s.
 • Kurowska-Ciechańska Judyta, Ciechański Ariel: Koleje. Warszawa: Carta Blanca, 2007 - 272 s. (Przewodnik po Polsce)
 • Więckowski Marek: Odkrywamy świat. Podręcznik do geografii dla gimnazjalisty. Cz.3. Warszawa: Wydaw. Szk. i Pedag., 2007 - Wyd. 2 212 s.
 • Więckowski Marek: Odkrywamy świat. Podręcznik do geografii dla gimnazjalisty. Cz.2. Warszawa: Wydaw. Szk. i Pedag., 2007 - Wyd. 5 128 s.
 • Więckowski Marek: Odkrywamy świat. Podręcznik do geografii dla gimnazjalisty. Cz.1. Warszawa: Wydaw. Szk. i Pedag., 2007 - Wyd. 5 144 s.
 • Śleszyński Przemysław: Planowanie przestrzenne wymaga poprawy. - Gaz. Samorz. Adm. 2007, nr 7 - s. 24-28.
 • Śleszyński Przemysław: Europa się starzeje. [w]: Encyklopedia Gazety Wyborczej. T.21. 2005-2006, A-Z. Warszawa: PWN, 2007 - s. 257-263.
 • Więckowski Marek: Polskie naj... Poznań: Publicat, 2006 - 96 s.
 • Więckowski Marek: Problemy integracji sieci transportu w Unii Europejskiej. - Biul. Klubu Nauczyciela. Geografia 2006, nr 2 - s. 2-4.
 • Więckowski Marek: Odkrywamy świat. Podręcznik do geografii dla gimnazjalisty. Cz.3. Warszawa: Wydaw. Szk. i Pedag., 2006 - 212 s. + 1 CD-ROM.
 • Więckowski Marek: Odkrywamy świat. Podręcznik do geografii dla gimnazjalisty. Cz.2. Warszawa: Wydaw. Szk. i Pedag., 2006 - Wyd.4 zm. i popr 116 s. + 1 CD-ROM.
 • Więckowski Marek: Odkrywamy świat. Podręcznik do geografii dla gimnazjalisty. Cz.1. Warszawa: Wydaw. Szk. i Pedag., 2006 - Wyd.4 zm. i popr 144 s.
 • Śleszyński Przemysław: [3 teksty]. [w]: Atlas Polski. Warszawa: DeAgostini Polska, 2006 - 6 s.
 • Śleszyński Przemysław: Spadek bezrobocia zależy od dobrej edukacji. - Gaz. Samorz. Adm. 2006, nr 17 - I-III.
 • Więckowski Marek: Odkrywamy świat. Podręcznik do geografii dla gimnazjalisty. Cz.1. Warszawa: Wydaw. Szk. i Pedag., 2005 - Wyd.3 254 s.
 • Więckowski Marek: Lyon. Tam gdzie Rodan i Saona. - Poznaj Świat 2005, nr 6 - s. 32-41.
 • Więckowski Marek: Odkrywamy świat. Podręcznik do geografii dla gimnazjalisty. Cz.2. Warszawa: Wydaw. Szk. i Pedag., 2005 - 200 s. + 1 CD-ROM.
 • Śleszyński Przemysław: [319 haseł, w tym 17 autorskich]. [w]: Wielka Encyklopedia PWN. T.26-31. Warszawa: Wydaw. Nauk. PWN, 2005.
 • Śleszyński Przemysław: [7 tekstów]. [w]: Atlas Polski. Warszawa: DeAgostini Polska, 2005 - 28 s.
 • Śleszyński Przemysław, Więckowski Marek: [5 haseł autorskich]. [w]: Wielka Encyklopedia PWN. T.26-30. Warszawa: Wydaw. Nauk. PWN, 2005.
 • Więckowski Marek: [7 tekstów do map]. [w]: Świat w trzech wymiarach. Atlas ilustrowany. Mapy, fotografie, komentarze. Warszawa: Demart, 2004 - s. 180-181.
 • Więckowski Marek: Odkrywamy świat. Podręcznik do geografii dla gimnazjalisty. Cz.2. Warszawa: Wydaw. Szk. i Pedag., 2004 - Wyd.2 200 s. + 1 CD-ROM.
 • Śleszyński Przemysław: [21 tekstów do map]. [w]: Świat w trzech wymiarach. Atlas ilustrowany. Mapy, fotografie, komentarze. Warszawa: Demart, 2004 - s. 34-37.
 • Śleszyński Przemysław: [5 tekstów]. [w]: Atlas Polski. Warszawa: DeAgostini Polska, 2004 - 10 s.
 • Śleszyński Przemysław: [234 hasła, w tym 17 autorskich]. [w]: Wielka Encyklopedia PWN. T.20-25. Warszawa: Wydaw. Nauk. PWN, 2004.
 • Śleszyński Przemysław, Więckowski Marek: [4 hasła autorskie]. [w]: Wielka Encyklopedia PWN. T.20-25. Warszawa: Wydaw. Nauk. PWN, 2004.
 • Więckowski Marek: Odkrywamy świat. Podręcznik do geografii dla gimnazjalisty. Cz.2. Warszawa: Wydaw. Szk. i Pedag., 2003 - 200 s. + 1 CD-ROM.
 • Śleszyński Przemysław: [400 haseł w tym 31 autorskich]. [w]: Wielka Encyklopedia PWN. T.13-18. Warszawa: Wydaw. Nauk. PWN, 2003.
 • Więckowski Marek: Odkrywamy świat. Podręcznik do geografii dla gimnazjalisty. Cz.1. Warszawa: Wydaw. Szk. i Pedag., 2002 - 254 s.
 • Śleszyński Przemysław: [Udział w opracowaniu 350 haseł]. [w]: Wielka Encyklopedia PWN. T.7-12. Warszawa: Wydaw. Nauk. PWN, 2002.
 • Śleszyński Przemysław: [4 hasła]. [w]: Wielka Encyklopedia PWN. T.7-8. Warszawa: Wydaw. Nauk. PWN, 2002.
 • Śleszyński Przemysław, Więckowski Marek: [1 hasło]. [w]: Wielka Encyklopedia PWN. T.7. Warszawa: Wydaw. Nauk. PWN, 2002.
 • Więckowski Marek: Polska księga rekordów. Poznań: Podsiedlik, Raniowski i Spółka, 2001 - Wyd.2 popr 96 s. (Cuda Natury)
 • Więckowski Marek: [Udział w opracowaniu 5 haseł]. [w]: Wielka Encyklopedia PWN. T.1-3. Warszawa: Wydaw. Nauk. PWN, 2001.
 • Więckowski Marek: [1 hasło]. [w]: Wielka Encyklopedia PWN. T.2. Warszawa: Wydaw. Nauk. PWN, 2001.
 • Śleszyński Przemysław: Światowy giełdowy rynek papierów wartościowych w końcu dwudziestego wieku. - Geogr. w Szk. 2001, 54, nr 1 - s. 5-14.
 • Śleszyński Przemysław: [Udział w opracowaniu 4 haseł]. [w]: Wielka Encyklopedia PWN. T.3-6. Warszawa: Wydaw. Nauk. PWN, 2001.
 • Więckowski Marek: Polska księga rekordów. Poznań: Podsiedlik, Raniowski i Spółka, 2000 - 96 s. (Cuda Natury)
 • Śleszyński Przemysław: Reforma podziału terytorialnego Polski. [w]: Nowa encyklopedia powszechna PWN. Suplement. Warszawa: Wydaw. Nauk. PWN, 1999 - s. 590.
 • Śleszyński Przemysław, Więckowski Marek: [Notki dotyczące 16 województw Polski]. [w]: Nowa encyklopedia powszechna PWN. Suplement. Warszawa: Wydaw. Nauk. PWN, 1999.
 • Śleszyński Przemysław: [Hasła geograficzne na literę B]. [w]: Wielka ilustrowana encyklopedia powszechna. T.XXIII/II (suplement współczesny). Warszawa: Wydaw. Gutenberg-Print Tadeusza Radjusza, 1998.