Department of Urban and Population Studies

Publications

Books, reports | Articles, chapters, papers and others | Editorial publications | Abstracts, reviews, notes | Documentation studies | Maps, atlases | Popular science publications

Books, reports

Articles, chapters, papers and others

 • Ciechański Ariel, Taylor Zbigniew: Transformacja własnościowa narodowych przewoźników autobusowych. [w]: Atlas Wyszehradzki. Red. Przemysław Śleszyński; Konrad Czapiewski. Warszawa: Instytut Współpracy Polsko-Węgierskiej im. Wacława Felczaka; Polskie Towarzystwo Geograficzne, 2021 - s. 218-223.
 • Kruszyna Maciej, Śleszyński Przemysław, Rychlewski Jeremi: Dependencies between demographic urbanization and the agglomeration road traffic volumes: Evidence from Poland. - Land 2021, 10 - 22 s.
 • Mazur Marcin, Śleszyński Przemysław: Migracje wewnętrzne. [w]: Atlas Wyszehradzki. Red. Przemysław Śleszyński; Konrad Czapiewski. Warszawa: Instytut Współpracy Polsko-Węgierskiej im. Wacława Felczaka; Polskie Towarzystwo Geograficzne, 2021 - s. 112-115.
 • Michniak Daniel, Więckowski Marek: Changes of transport in cross-border tourist regions in the Polish–Slovak borderland: An (un)sustainable development?. [w]: Sustainable transport and tourism destinations. Red. Luca Zamparini. Bingley: Emerald Publishing Limited, 2021 - s. 11-25 (Transport and Sustainability; 13)
 • Nowacki Tomasz, Śleszyński Przemysław, : Położenie geograficzne. [w]: Atlas Wyszehradzki. Red. Przemysław Śleszyński; Konrad Czapiewski. Warszawa: Instytut Współpracy Polsko-Węgierskiej im. Wacława Felczaka; Polskie Towarzystwo Geograficzne, 2021 - s. 20-25.
 • Więckowski Marek: Will the consequences of Covid-19 trigger a redefining of the role of transport in the development of sustainable tourism?. - Sustainability 2021, 13 - 15 s.
 • Śleszyński Przemysław: Struktura wielkości i hierarchia administracyjna miast. [w]: Atlas Wyszehradzki. Red. Przemysław Śleszyński; Konrad Czapiewski. Warszawa: Instytut Współpracy Polsko-Węgierskiej im. Wacława Felczaka; Polskie Towarzystwo Geograficzne, 2021 - s. 94-99.
 • Śleszyński Przemysław: Geograficzny wzrost epidemii COVID-19 w Polsce. [w]: Analizy strategiczne Florian. T.3. Red. Bogdan Romanowski, Marianna Skowron, Marian Zalewski. Warszawa: Zarząd Główny Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP, 2021 - s. 86-97.
 • Śleszyński Przemysław: Ciążenia grawitacyjne miast. [w]: Atlas Wyszehradzki. Red. Przemysław Śleszyński; Konrad Czapiewski. Warszawa: Instytut Współpracy Polsko-Węgierskiej im. Wacława Felczaka; Polskie Towarzystwo Geograficzne, 2021 - s. 100-105.
 • Śleszyński Przemysław, Czapiewski Konrad, : Od Redaktorów. [w]: Atlas Wyszehradzki. Red. Przemysław Śleszyński; Konrad Czapiewski. Warszawa: Instytut Współpracy Polsko-Węgierskiej im. Wacława Felczaka; Polskie Towarzystwo Geograficzne, 2021 - s. 12-19.
 • Śleszyński Przemysław, Mazur Marcin: Gęstość zaludnienia. [w]: Atlas Wyszehradzki. Red. Przemysław Śleszyński; Konrad Czapiewski. Warszawa: Instytut Współpracy Polsko-Węgierskiej im. Wacława Felczaka; Polskie Towarzystwo Geograficzne, 2021 - s. 88-93.
 • Śleszyński Przemysław, Nowak Maciej, Sudra Paweł, Załęczna Magdalena, Blaszke Małgorzata: Economic consequences of adopting local spatial development plans for the spatial management system: The case of Poland. - Land 2021, 10 - s. 1-22.
 • Cerić Denis, Więckowski Marek: Establishing transboundary tourist space in the Baltic Sea region. - Baltic Journal of Health and Physical Activity 2020, 12, Spec. iss. 1 - s. 149-157.
 • Ciechański Ariel: Bariery w przemieszczaniu się osób dorosłych na obszarach wykluczonych transportowo – przykład rejonu Komańczy. - Prace Komisji Geografii Komunikacji PTG 2020, 23, 5 - s. 34-52.
 • Ciechański Ariel: Zmiany w sieci transportu publicznego na obszarach Beskidu Niskiego i Bieszczad 1990–2019 i ich konsekwencje. - Studia Regionalne i Lokalne 2020, 81, 3 - s. 49-77.
 • Ciechański Ariel: Non-urban public bus transport against the COVID-19 pandemic – evidence from the Low Beskids and the Bieszczady counties. - Prace Komisji Geografii Komunikacji PTG 2020, 23, 2 - s. 28-34.
 • Ciechański Ariel (rec.): Recenzja: K. Kowalczyk – Pasażerski transport kolejowy na obszarach aglomeracyjnych w Polsce a rozwiązania multimodalne w codziennych dojazdach do pracy, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin, 2019; 182 ss. - Prace Komisji Geografii Komunikacji PTG 2020, 23, 1 - s. 99-101.
 • Ciechański Ariel (rec.): Recenzja: M. Borowska-Stefańska, Sz. Wiśniewski – Mobilność codzienna osób starszych w Łodzi, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, 2019; 187 ss. - Prace Komisji Geografii Komunikacji PTG 2020, 23, 1 - s. 102-103.
 • Ciechański Ariel (rec.): Review: A. Mężyk, St. Zamkowska – Problemy transportowe miast: stan i kierunki rozwiązań (eng. Problems of Urban Transport: the state and ways of solutions), PWN, Warsaw, 2019; 254 pp. - Prace Komisji Geografii Komunikacji PTG 2020, 23, 3 - s. 93-94.
 • Ciechański Ariel (rec.): Review: O. Gitkiewicz – Nie zdążę (eng. I won’t make it), Dowody na Istnienie Publishing House, Warsaw; 240 pp. - Prace Komisji Geografii Komunikacji PTG 2020, 23, 3 - s. 91-92.
 • Ciechański Ariel (rec.): Recenzja: W. Jurkowski – Integracja zabudowy mieszkaniowej z infrastrukturą kolejową w strefach podmiejskich Krakowa, Łodzi, Poznania i Wrocławia, Uniwersytet Wrocławski, Wrocław, 2019; 172 ss.. - Prace Komisji Geografii Komunikacji PTG 2020, 23, 5 - s. 73-74.
 • Ciechański Ariel (rec.): Recenzja: K. Martens – Transport Justice: Designing Fair Transportation Systems, Routledge, New York, 2017; 256 ss.. - Prace Komisji Geografii Komunikacji PTG 2020, 23, 5 - s. 75-77.
 • Ciechański Ariel (rec.): Review: C. M. Hall, D.–T. Le-Klähn, Y. Ram – Tourism, Public Transport and Sustainable Mobility, Channel View Publications, Bristol, 2017; 240 pp., Prace Komisji Geografii Komunikacji PTG, 23, 4, s. 61-62.. - Prace Komisji Geografii Komunikacji PTG 2020, 23, 4 - s. 61-62.
 • Cyargeenka Aliaksandr, Więckowski Marek: Expanding transboundary tourist space – The growing significance of the Augustów Canal. - Baltic Journal of Health and Physical Activity 2020, 12, Spec. iss. 1 - s. 139-148.
 • Korcelli-Olejniczak Ewa: Funkcjonalne różnicowanie małych miast północno-wschodniej Polski w warunkach depopulacji. - Przegląd Geograficzny 2020, 92, 2 - s. 191-212.
 • May Jacek, Wiedermann Krzysztof, Śleszyński Przemysław: The role of the manufacturing industry in shaping the economic base and functions of urban settlements in Łódzkie Voivodeship (Poland). - Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego 2020, 34, 4 - s. 55-78.
 • Niedzielski Michał, Hu Yujie, Stępniak Marcin: Temporal dynamics of the impact of land use on modal disparity in commuting efficiency. - Computers, Environment and Urban Systems 2020, 83 - 11 s.
 • Nowak Maciej J., Śleszyński Przemysław, Ostrowska Anna: Orzeczenia sądów administracyjnych w systemie gospodarki przestrzennej – perspektywa funkcjonalna i realizacyjna. Studium przypadku województwa mazowieckiego. - Samorząd Terytorialny 2020, 6-7 - s. 109-128.
 • Rokicki Bartłomiej, Haddad Eduardo A., Horridge Jonathan M., Stępniak Marcin: Accessibility in the regional CGE framework: the effects of major transport infrastructure investments in Poland. - Transportation 2020 - 26 s.
 • Rosik Piotr, Stępniak Marcin, Wiśniewski Rafał: Delineation of health care deserts using accessibility measures: the case of Poland. - European Planning Studies 2020 - 23 s.
 • Taylor Zbigniew (rec.): A.B. Murphy – Geography. Why It Matters, Polity Press, Cambridge, UK-Medford, MA, USA 2018; XII +162 s.. - Przegląd Geograficzny 2020, 92, 2 - s. 311-312.
 • Taylor Zbigniew (rec.): Z. Chen, K.E. Haynes, Y. Zhou, Z. Dai – High Speed Rail and China’s New Economic Geography. Impact Assessment from the Regional Science Perspective, Edward Elgar, Cheltenham, UK–Northampton, MA, USA 2019; XIII + 310 s.. - Przegląd Geograficzny 2020, 92, 2 - s. 313-317.
 • Taylor Zbigniew, Ciechański Ariel: Ownership transformation and FDI among national carriers operating road passenger transport services in the Visegrád Group (V4) countries. - Geografický časopis 2020, 72, 1 - s. 81-102.
 • Więckowski Marek: Can a pandemic stop or slow the Anthropocene?. - Geographia Polonica 2020, 93, 4 - s. 473-492.
 • Więckowski Marek: Symboliczne łączenie transgranicznych miast nadmorskich. Przykład Świnoujście – Heringsdorf. - Studia Polityczne 2020, 48, 2 - s. 241-259.
 • Więckowski Marek: Natural heritage as a resource for tourism development in the Polish Carpathians. - Geografický časopis 2020, 72, 3 - s. 243 - 259.
 • Węcławowicz Grzegorz: Wkład geografii w kształtowanie struktury zagospodarowania przestrzennego Polski. [w]: Badania geograficzne dla rozwoju niepodległej Polski. Red. Przemysław Śleszyński. Warszawa: Wydawnictwo Sejmowe, 2020 - s. 119-138.
 • Śleszyński Przemysław: Nowa geografia osiedleńcza dla rozwoju Polski. [w]: Miasta wobec wyzwań przyszłości. Red. Jan Szomburg, Marcin Wandałowski, Jan Szomburg Jr., Adam Leśniewicz. Gdańsk: Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, 2020 - s. 115-126 (Wolność i Solidrność; 87)
 • Śleszyński Przemysław: Historyczne, współczesne i prognozowane procesy demograficzno-osadnicze w Polsce i ich znaczenie dla polityki rozwoju. [w]: Badania geograficzne dla rozwoju niepodległej Polski. Red. Przemysław Śleszyński. Warszawa: Wydawnictwo Sejmowe, 2020 - s. 139-166.
 • Śleszyński Przemysław: O roli wiedzy, umiejęności i doświadczenia w planowaniu przestrzennym. [w]: Ochrona ładu przestrzennego z perspektywy prawno-urbanistycznej. Red. Maciej J. Nowak. Warszawa: Wolters Kluwer, 2020 - s. 11-24 (Monografie)
 • Śleszyński Przemysław: Koncepcja nowego wskaźnika atrakcyjności migracyjnej i jego zastosowania. - Czasopismo Geograficzne 2020, 91, 1-2 - s. 37-58.
 • Śleszyński Przemysław: Prawidłowości przebiegu dyfuzji przestrzennej rejestrowanych zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2 w Polsce w pierwszych 100 dniach epidemii. - Czasopismo Geograficzne 2020, 91, 1-2 - s. 5-18.
 • Śleszyński Przemysław: Geografia wobec wyzwań systemowej reformy nauki w Polsce. - Prace i Studia Geograficzne 2020, 65, 2 - s. 57-69.
 • Śleszyński Przemysław (rec.): Grzegorz Micek – Bliskość geograficzna przedsiębiorstw zaawansowanego przemysłu i usług a przepływy wiedzy, IGiGP UJ, Kraków, 2017, 367 s.. - Przegląd Geograficzny 2020, 92, 2 - s. 318-319.
 • Śleszyński Przemysław, Gibas Piotr, Sudra Paweł: The problem of mismatch between the CORINE Land Cover data classification and the development of settlement in Poland. - Remote Sensing 2020, 12, 14 - 23 s.
 • Śleszyński Przemysław, Kowalewski Adam, Markowski Tadeusz, Legutko-Kobus Paulina, Nowak Maciej: The contemporary economic costs of spatial chaos: Evidence from Poland. - Land 2020, 9, 7 - 26 s.
 • Śleszyński Przemysław, Kubiak Łukasz, Korcelli-Olejniczak Ewa: Prognoza demograficzna dla Warszawy. - Przegląd Geograficzny 2020, 92, 4 - s. 475-497.
 • Śleszyński Przemysław, Mazurek Damian: Obszary strategicznej interwencji, problemowe i funkcjonalne w dokumentach strategicznych szczebla krajowego i wojewódzkiego. - Studia Regionalne i Lokalne 2020, 1, 79 - s. 30-59.
 • Śleszyński Przemysław, Nowak Maciej, Blaszke Małgorzata: Spatial policy in cities during the Covid-19 pandemic in Poland. - TeMA Journal of Land Use, Mobility and Environment 2020, 3 - s. 427-444.
 • Śleszyński Przemysław, Nowak Maciej, Mickiewicz Paweł: Economic and legal instruments of local industrial policy: The case of Poland. - European Research Studies Journal 2020, 23, 4 - s. 448 - 466.
 • Śleszyński Przemysław, Wiedermann Krzysztof: Studium szacunku liczby i struktury pracujących oraz bazy ekonomicznej miast w Polsce. - Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego 2020, 34, 4 - s. 184-205.
 • Cerić Denis: Transgraniczna przestrzeń turystyczna obszarów morskich i nadmorskich na przykładzie Morza Bałtyckiego – próba wyjaśnienia pojęcia. - Przegląd Geograficzny 2019, 91, 4 - s. 531-551.
 • Cerić Denis: Transgraniczna przestrzeń turystyczna obszarów morskich i nadmorskich na przykładzie Morza Bałtyckiego – próba wyjaśnienia pojęcia. - Przegląd Geograficzny 2019, 91, 4 - s. 531–551.
 • Cerić Denis, Więckowski Marek: Współpraca transgraniczna w regionie Morza Bałtyckiego jako element kreowania przestrzeni turystycznej. [w]: Polska Geografia Morza. Przyrodnicze i społeczno-ekonomiczne badania morza i obszarów nadmorskich. Red. Anna Cedro. Szczecin: Wydział Nauk o Ziemi Uniwersytetu Szczecińskiego, 2019 - s. 29-44.
 • Ciechański Ariel: Wojenne koleje polowe a rozwój wybranych kolei cukrowniczych w Polsce w latach 1918-39. [w]: Koleje polowe na ziemiach polskich w okresie I wojny światowej – funkcja, znaczenie i późniejsze wykorzystanie. Materiały z konferencji: Piaseczno-Nieporęt-Sochaczew 2019. Red. Tomasz Karolak, Marta Przygoda, Monika Szymańska, Łukasz Popowski. Warszawa: Stacja Muzeum, 2019 - s. 99-117.
 • Ciechański Ariel: Wyzwania w badaniach sieci pozamiejskiego transportu autobusowego na przykładzie powiatów Beskidu Niskiego i Bieszczad. - Prace Komisji Geografii Komunikacji PTG 2019, 22, 2 - s. 74-81.
 • Górczyńska Magdalena, Śleszyński Przemysław, Niedzielski Michael A.: Impact of property rights and ownership on the development of Warsaw’s contemporary city centre. - European Planning Studies 2019, 27, 1 - s. 160-180.
 • Górny Agata, Śleszyński Przemysław: Exploring the spatial concentration of foreign employment in Poland under the simplified procedure. - Geographia Polonica 2019, 92, 3 - s. 331-345.
 • Korcelli-Olejniczak Ewa, Tammaru Tiit: Social diversity and social interaction: community integration and disintegration in inner-city districts of Tallinn and Warsaw. - Mitteilungen der Österreichischen Geographischen Gesellschaft 2019, 161 - s. 91-115.
 • Niedzielski Michał, Kucharski Rafał: Impact of commuting, time budgets, and activity durations on modal disparity in accessibility to supermarkets. - Transportation Research Part D - Transport and Environment 2019, 75 - s. 106-120.
 • Remøy Hilde, Wandl Alexander, Cerić Denis, Van Timmeren Arjan: Facilitating circular economy in urban planning. - Urban Planning 2019, 4, 3 - s. 1-4.
 • Stępniak Marcin, Pritchard John P., Geurs Karst T., Goliszek Sławomir: The impact of temporal resolution on public transport accessibility measurement: Review and case study in Poland. - Journal of Transport Geography 2019, 75, 2 - s. 8-24.
 • Więckowski Marek: Od barier i izolacji do sieci i przestrzeni transgranicznej – konceptualizacja cyklu funkcjonowania granic państwowych. - Przegląd Geograficzny 2019, 91, 4 - s. 443-466.
 • Więckowski Marek: Od barier i izolacji do sieci i przestrzeni transgranicznej – konceptualizacja cyklu funkcjonowania granic państwowych. - Przegląd Geograficzny 2019, 91, 4 - s. 443-466.
 • Więckowski Marek, Cyargeenka Aliaksandr: Wpływ złagodzenia reżimu granicznego na Białorusi na wielkość ruchu turystycznego – wstęp do badań. - Przegląd Geograficzny 2019, 91, 4 - s. 589-608.
 • Więckowski Marek, Cyargeenka Aliaksandr: Wpływ złagodzenia reżimu granicznego na Białorusi na wielkość ruchu turystycznego – wstęp do badań. - Przegląd Geograficzny 2019, 91, 4 - s. 589-608.
 • Więckowski Marek, Saarinen Jarkko: Tourism transitions, changes, and the creation of new spaces and places in Central-Eastern Europe. - Geographia Polonica 2019, 92, 4 - s. 369-377.
 • Węcławowicz Grzegorz: Antropogeografia w II Rzeczypospolitej Polskiej na kanwie publikacji w „Przeglądzie Geograficznym”. [w]: Tradycja i współczesność geografii w Polsce. Red. Rafał Wiśniewski, Edyta Regulska. Warszawa: Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, 2019 - s. 9-20.
 • Śleszyński Przemysław: Geografia osadnictwa i ludności po Osiecznej. Szkic uwarunkowań i dróg rozwoju. - Przegląd Geograficzny 2019, 91, Spec. iss. - s. 39-50.
 • Śleszyński Przemysław: Propozycja podatku lokalizacyjnego od detalicznej działalności handlowej jako sposobu racjonalnego kształtowania sieci usług. - Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego 2019, 33, 1 - s. 106-116.
 • Śleszyński Przemysław: Directions of migration registered in the Warsaw Metropolitan Area. [w]: Internal migrations in Poland. Red. Łukasz Skoczylas, Elżbieta Smolarkiewicz. Berlin: Peter Lang, 2019 - s. 97-117 (Migration - Ethnicity - Nation: Studies in Culture, Society and Politics; 9)
 • Śleszyński Przemysław: Migracje wewnętrzne. [w]: Sytuacja demograficzna Polski. Raport 2018–2019. Red. Alina Potrykowska, Dorota Bojarska-Lis, Michał Budziński, Eugeniusz Kowalczyk. Warszawa: Rządowa Rada Ludnościowa, 2019 - s. 124-170.
 • Śleszyński Przemysław: Społeczne źródła chaosu przestrzennego. [w]: Zbigniew Rykiel i przestrzeń społeczna. Rzeszów: Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, 2019 - s. 207-218.
 • Śleszyński Przemysław: Osadnicze i demograficzno-przestrzenne uwarunkowania bezpieczeństwa powszechnego Polski. [w]: Analizy strategiczne Florian 2050. T. 1. Red. Marian Zalewski. Warszawa: Zarząd Główny Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP; Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego, 2019 - s. 14-32.
 • Śleszyński Przemysław: Znaczenie migracji wewnętrznych w rozwoju społeczno-gospodarczym i terytorialnym Polski. [w]: Migracje a sytuacja demograficzna Polski. Red. Józefina Hrynkiewicz, Janusz Witkowski, Alina Potrykowska. Warszawa: Rządowa Rada Ludnościowa, 2019 - s. 60-73.
 • Śleszyński Przemysław: Aktualne i spodziewane procesy demograficzne w gminie Pleszew i ich znaczenie dla polityki przestrzennej. - Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna 2019, 48 - s. 85-103.
 • Śleszyński Przemysław, Sudra Paweł: Zastosowanie metody minimalnego drzewa rozpinającego (najkrótszego dendrytu) w ocenie efektywności i spójności sieci osadniczej województwa mazowieckiego. - Przegląd Geograficzny 2019, 91, 2 - s. 61-80.
 • Bański Jerzy, Degórski Marek, Komornicki Tomasz, Śleszyński Przemysław: The delimitation of areas of strategic intervention in Poland; a methodological trial and its results. - Moravian Geographical Reports 2018, 26, 2 - s. 84-94.
 • Cerić Denis: Cruise tourism: from regional saturation towards global dynamic equilibrium. [w]: Tourism in transitions. Recovering decline, managing change. Red. Dieter K. Mueller, Marek Więckowski. Cham: Springer, 2018 - s. 59-79 (Geographies of Tourism and Global Change)
 • Chmielewski Tadeusz J., Śleszyński Przemysław, Chmielewski Szymon, Kułak Agnieszka: Estetyczne koszty chaosu przestrzennego. - Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN 2018, 182, 2 - s. 365-403.
 • Ciechański Ariel: Koleje normalnotorowe jako składnik transportu międzyzakładowego w polskim górnictwie. - Technika Transportu Szynowego 2018, 1-2 - s. 29-36.
 • Ciechański Ariel: Rozwój i regres kolei przemysłowych na Górnym Śląsku. [w]: Węgiel, polityka, stal, ludzie... Studia z dziejów kolei na Śląsku. Red. Michał Kapias, Dawid Keller. Rybnik: Muzeum w Rybniku, 2018 - s. 531-544 (Zeszyty Rybnickie; 25)
 • Ciechański Ariel: Warszawskie koleje dojazdowe – potencjał utracony?. - Czasopismo Geograficzne 2018, 89, 1-2 - s. 17-42.
 • Ciechański Ariel, Bebenow Filip: Otoczenie instytucjonalne a rozwój turystyki opartej na dziedzictwie kulturowym kolei. [w]: Zabytki techniki - nie tylko z perspektywy prawników. Red. Iwona Gredka-Ligarska, Anna Rogacka-Łukasik, Dariusz Rozmus. Sosnowiec: Wyższa Szkoła Humanitas, 2018 - s. 53-66.
 • Ciechański Ariel, Kurowska-Ciechańska Judyta: Wybrana problematyka transportu piwa koleją na Śląsku. [w]: Węgiel, polityka, stal, ludzie... Studia z dziejów kolei na Śląsku. Red. Michał Kapias, Dawid Keller. Rybnik: Muzeum w Rybniku, 2018 - s. 307-322 (Zeszyty Rybnickie; 25)
 • Ciechański Ariel, Kurowska-Ciechańska Judyta: Problematyka rewitalizacji i adaptacji na cele muzealne obiektów kolejowych przez organizację pozarządową na przykładzie Parowozowni Skierniewice. [w]: Zabytki techniki - nie tylko z perspektywy prawników. Red. Iwona Gredka-Ligarska, Anna Rogacka-Łukasik, Dariusz Rozmus. Sosnowiec: Wyższa Szkoła Humanitas, 2018 - s. 93-106.
 • Coudroy de Lille Lydia, Le Blanc Antoine, Lemarchand Nathalie, Więckowski Marek: Efekty polsko-francuskiej współpracy w dziedzinie geografii: przeszłość, teraźniejszość i przyszłość. [w]: Geografia - wspólne idee, wspólne wizje. Sto lat współpracy polsko-francuskiej. Red. Marek Więckowski, Maciej Jędrusik, Lydia Coudroy de Lille, Antoine Le Blanc. Warszawa: Uniwersytet Warszawski. Wydział Geografii i Studiów Regionalnych, 2018 - s. 33-47.
 • Izdebski Waldemar, Śleszyński Przemysław, Malinowski Zbigniew, Kursa Michał: Analiza morfometryczna planów miejscowych w Polsce. - Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich 2018, 2, 1 - s. 331-347.
 • Kolosov Vladimir, Więckowski Marek: Border changes in Central and Eastern Europe: An introduction. - Geographia Polonica 2018, 91, 1 - s. 5-16.
 • Komornicki Tomasz, Szejgiec-Kolenda Barbara, Degórska Bożena, Goch Katarzyna, Śleszyński Przemysław, Bednarek-Szczepańska Maria, Siłka Piotr: Spatial planning determinants of cohesion policy implementation in Polish regions. - Europa XXI 2018, 35 - s. 69-87.
 • Korcelli-Olejniczak Ewa: Miasto z różnorodnością. O badaniach warszawsko-praskich. - Mazowsze Studia Regionalne 2018, 27 - s. 65-79.
 • Korcelli-Olejniczak Ewa, Piotrowski Filip: Neighbouring the different: Social interaction in a Warsaw subarea. - Bulletin of Geography. Socio-Economic Series 2018, 39, 1 - s. 53-63.
 • Korcelli Piotr, Korcelli-Olejniczak Ewa: From metropolis to megacity. [w]: The rise of megacities. Challenges, opportunities and unique characteristics. Red. Jerzy Kleer, Katarzyna Anna Nawrot. London: World Scientific Publishing Europe, 2018 - s. 61-76.
 • Kowalski Mariusz, Śleszyński Przemysław: Wybory prezydenckie 2015. [w]: Atlas wyborczy Polski. Red. Mariusz Kowalski, Przemysław Śleszyński. Warszawa: Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, 2018 - s. 199-212.
 • Kupiszewski Marek (aut.), Okólski Marek (współpr.): Demograficzne aspekty badań nad migracjami. [w]: Raport o stanie badań nad migracjami w Polsce po 1989 roku. Red. Anna Horolets, Magdalena Lesińska, Marek Okólski. Warszawa: Komitet Badań nad Migracjami PAN, 2018 - s. 30-67.
 • Melnyk Maryana, Korcelli-Olejniczak Ewa, Chorna Nelia, Popadynets Nazariy: Development of regional IT clusters in Ukraine: institutional and investment dimensions. - Economic Annals ­XXI 2018, 173, 9-10 - s. 19-25.
 • Rokicki Bartlomiej, Stępniak Marcin: Major transport infrastructure investment and regional economic development – An accessibility-based approach. - Journal of Transport Geography 2018, 72 - s. 36-49.
 • Rosik Piotr, Komornicki Tomasz, Goliszek Sławomir, Śleszyński Przemysław, Pomianowski Wojciech: Modelowanie ruchu w Polsce z wykorzystaniem gminnego poziomu agregacji danych. - Transport Miejski i Regionalny 2018, 3 - s. 5-11.
 • Rosik Piotr, Pomianowski Wojciech, Kołoś Arkadiusz, Guzik Robert, Goliszek Sławomir, Stępniak Marcin, Komornicki Tomasz: Dostępność gmin transportem autobusowym. - Prace Komisji Geografii Komunikacji PTG 2018, 21, 1 - s. 54-64.
 • Rykiel Zbigniew, Śleszyński Przemysław: Geografia wyborcza w Polsce. [w]: Atlas wyborczy Polski. Red. Mariusz Kowalski, Przemysław Śleszyński. Warszawa: Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, 2018 - s. 7-12.
 • Stępniak Marcin, Rosik Piotr: The role of transport and population components in change in accessibility: the influence of the distance decay parameter. - Networks and Spatial Economics 2018, 18, 2 - s. 291–312.
 • Sudra Paweł: Ewolucja kryteriów delimitacji wielkomiejskich układów osadniczych w Polsce. - Przegląd Geograficzny 2018, 90, 2 - s. 181-208.
 • Taylor Zbigniew: Ocena transformacji systemowej w polskim transporcie lądowym. - Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN 2018, 183 - s. 301-314.
 • Taylor Zbigniew: Współdziałanie, rola i sposoby transportu w turystyce i rekreacji. - Przegląd Geograficzny 2018, 90, 4 - s. 531-555.
 • Taylor Zbigniew: Od redaktora. - Przegląd Geograficzny 2018, 90, 1 - s. 5-6.
 • Taylor Zbigniew: Od redaktora. - Przegląd Geograficzny 2018, 90, 4 - s. 525-529.
 • Taylor Zbigniew, Ciechański Ariel: Systemic transformation and changes in surface transport companies in Poland: A synthesis after twenty-five years. - Journal of Transport Geography 2018, 70 - s. 114-122.
 • Taylor Zbigniew, Ciechański Ariel: Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w pozamiejskim transporcie zbiorowym w krajach Grupy Wyszehradzkiej. - Przegląd Komunikacyjny 2018, 73, 3 - s. 7-13.
 • Van Beynen Philip, Niedzielski Michał, Białkowska-Jelińska Elżbieta, Alsharif Kamal: Investigating groundwater vulnerability of a karst aquifer in Tampa Bay, Florida. [w]: Karst groundwater contamination and public health. Beyond case studies. Proceedings of a conference held in San Juan, Puerto Rico, January 27 to February 1, 2016. Organized by the Karst Waters Institute. Red. William B. White, Janet S. Herman, Ellen K. Herman, Marian Rutigliano. Cham: Springer, 2018 - s. 261-273 (Advances in Karst Science)
 • Więckowski Marek: Political borders under ecological control in the Polish borderlands. - Geographia Polonica 2018, 91, 1 - s. 127-138.
 • Więckowski Marek: Transgraniczna dostępność transportowa na pograniczu polsko-słowackim. - Tarnowski Przegląd Nauk Społeczno-Humanistycznych 2018, 2 - s. 123-133.
 • Więckowski Marek: From periphery and the doubled national trails to the cross-border thematic trails: New cross-border tourism in Poland. [w]: Tourism in transitions. Recovering decline, managing change. Red. Dieter K. Mueller, Marek Więckowski. Cham: Springer, 2018 - s. 173-186 (Geographies of Tourism and Global Change)
 • Węcławowicz Grzegorz: Przemiany miast polskich w miasta post-socjalistyczne i neoliberalne, w badaniach Instytutu Geografii i PZ PAN w Warszawie. [w]: Geografia - wspólne idee, wspólne wizje. 100 lat współpracy polsko-francuskiej. Red. Marek Więckowski, Maciej Jędrusik, Lydia Coudroy de Lille, Antoine Le Blanc. Warszawa: Uniwersytet Warszawski. Wydział Geografii i Studiów Regionalnych, 2018 - s. 137-157.
 • Węcławowicz Grzegorz: Geografia wyborcza Warszawy we wczesnych latach transformacji. [w]: Atlas wyborczy Polski. Red. Mariusz Kowalski, Przemysław Śleszyński. Warszawa: Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, 2018 - s. 247-254.
 • Węcławowicz Grzegorz, Korcelli-Olejniczak Ewa, Piotrowski Filip: Praga Północ – różnorodność sieci społecznych a integracja społeczności lokalnej. [w]: Po sąsiedzku z różnorodnością. Interakcje w miejskich przestrzeniach lokalnych z perspektywy różnych grup mieszkańców. Red. Agata Górny, Sabina Toruńczyk-Ruiz, Aleksandra Winiarska. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2018 - s. 198-228.
 • Śleszyński Przemysław: Migracje wewnętrzne. [w]: Sytuacja demograficzna Polski. Raport 2017-2018. Red. Alina Potrykowska. Warszawa: Rządowa Rada Ludnościowa, 2018 - s. 154-195.
 • Śleszyński Przemysław: Współczesne migracje wewnętrzne w Polsce. [w]: 25 wykładów o migracjach. Red. Magdalena Lesińska, Marek Okólski. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2018 - s. 235-248.
 • Śleszyński Przemysław: Znaczenie i rola informacji przestrzennej oraz monitoringu planowania i zagospodarowania przestrzennego w gminie i powiecie. [w]: Geoinformacja zmienia nasz świat. Warszawa: Główny Urząd Geodezji i Kartografii, 2018 - s. 63-84.
 • Śleszyński Przemysław: Kierunki prac planistycznych w gminach a problem rozpraszania zabudowy. [w]: Człowiek w przestrzeni, człowiek w gospodarce. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Zbigniewowi Długoszowi. Red. Sławomir Kurek. Kraków: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 2018 - s. 113-134 (Prace Monograficzne; 840)
 • Śleszyński Przemysław: Wybory do parlamentu europejskiego 2014. [w]: Atlas wyborczy Polski. Red. Mariusz Kowalski, Przemysław Śleszyński. Warszawa: Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, 2018 - s. 189-198.
 • Śleszyński Przemysław: Frekwencja wyborcza w latach 1990-2015. [w]: Atlas wyborczy Polski. Red. Mariusz Kowalski, Przemysław Śleszyński. Warszawa: Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, 2018 - s. 285-292.
 • Śleszyński Przemysław: Syntetyczne miary zróżnicowania poparcia politycznego. [w]: Atlas wyborczy Polski. Red. Mariusz Kowalski, Przemysław Śleszyński. Warszawa: Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, 2018 - s. 301-312.
 • Śleszyński Przemysław: "Polska w pigułce" - kongruencja miast i gmin. [w]: Atlas wyborczy Polski. Red. Mariusz Kowalski, Przemysław Śleszyński. Warszawa: Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, 2018 - s. 313-322.
 • Śleszyński Przemysław: Jubileuszowa wystawa i konferencja z okazji stulecia Polskiego Towarzystwa Geograficznego i Roku Polskiej Geografii 2018, 19 marca 2018 r., Warszawa, Sala Kolumnowa Sejmu RP. - Przegląd Geograficzny 2018, 90, 4 - s. 643-647.
 • Śleszyński Przemysław: Referendum 2015. [w]: Atlas wyborczy Polski. Red. Mariusz Kowalski, Przemysław Śleszyński. Warszawa: Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, 2018 - s. 213-218.
 • Śleszyński Przemysław: Wybory parlamentarne 2011. [w]: Atlas wyborczy Polski. Red. Mariusz Kowalski, Przemysław Śleszyński. Warszawa: Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, 2018 - s. 179-188.
 • Śleszyński Przemysław: Wybory prezydenckie 2005. [w]: Atlas wyborczy Polski. Red. Mariusz Kowalski, Przemysław Śleszyński. Warszawa: Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, 2018 - s. 135-146.
 • Śleszyński Przemysław: Wybory parlamentarne 2007. [w]: Atlas wyborczy Polski. Red. Mariusz Kowalski, Przemysław Śleszyński. Warszawa: Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, 2018 - s. 147-156.
 • Śleszyński Przemysław: Wybory do parlamentu europejskiego 2009. [w]: Atlas wyborczy Polski. Red. Mariusz Kowalski, Przemysław Śleszyński. Warszawa: Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, 2018 - s. 157-166.
 • Śleszyński Przemysław: Wybory prezydenckie 2010. [w]: Atlas wyborczy Polski. Red. Mariusz Kowalski, Przemysław Śleszyński. Warszawa: Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, 2018 - s. 167-178.
 • Śleszyński Przemysław: Wybory parlamentarne 2005. [w]: Atlas wyborczy Polski. Red. Mariusz Kowalski, Przemysław Śleszyński. Warszawa: Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, 2018 - s. 125-134.
 • Śleszyński Przemysław: Mapa przestrzennego zróżnicowania współczesnych procesów demograficznych w Polsce. [w]: Sytuacja demograficzna Polski jako wyzwanie dla polityki społecznej i gospodarczej. Red. Józefina Hrynkiewicz, Janusz Witkowski, Alina Potrykowska. Warszawa: Rządowa Rada Ludnościowa, 2018 - s. 84-108.
 • Śleszyński Przemysław: Demograficzne wyzwania rozwoju regionalnego Polski. - Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN 2018, 183 - s. 225-247.
 • Śleszyński Przemysław: Potencjalne koszty odszkodowawcze związane z niewłaściwym planowaniem przestrzennym w gminach. - Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN 2018, 182, 2 - s. 404-424.
 • Śleszyński Przemysław: Społeczno-ekonomiczne skutki chaosu przestrzennego dla osadnictwa i struktury funkcjonalnej terenów. - Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN 2018, 182, 2 - s. 29-80.
 • Śleszyński Przemysław: Identyfikacja i ocena procesów demograficznych w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem wsi. - Wieś i Rolnictwo 2018, 3 - s. 35-67.
 • Śleszyński Przemysław: Research topics of geography of enterprise and decision-control functions in Poland against global trends. - Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego 2018, 32, 4 - s. 22-47.
 • Śleszyński Przemysław: Problem podziału terytorialnego Obszaru Metropolitalnego Warszawy i wnioski dla Polski. - Studia Regionalne i Lokalne 2018, 2 - s. 29-47.
 • Śleszyński Przemysław: Czas na reformę administracyjno-terytorialną. - Rzeczy Wspólne 2018, 27 - s. 24-34.
 • Śleszyński Przemysław: Prognozowanie procesów demograficznych na potrzeby planowania przestrzennego. Przypadek gminy Konstancin-Jeziorna. - Mazowsze Studia Regionalne 2018, 25 - s. 13-27.
 • Śleszyński Przemysław: Wydatki związane z infrastrukturą techniczną. - Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN 2018, 182, 2 - s. 196-228.
 • Śleszyński Przemysław, Komornicki Tomasz: HSR in Poland: Demand, spatial accessibility, and local spatial planning conditions. [w]: High-Speed Rail in Poland. Advances and perspectives. Red. Andrzej Żurkowski. Leiden: CRC Press/Balkema Taylor & Francis Group, 2018 - s. 117-130.
 • Śleszyński Przemysław, Krystian Heffner, Brygida Solga, Wiśniewski Rafał: Perspektywa geografii i studiów regionalnych w badaniach nad migracjami w Polsce po 1989 r.. [w]: Raport o stanie badań na migracjami w Polsce po 1989 roku. Red. Anna Horolets, Magdalena Lesińska, Marek Okólski. Warszawa: Komitet Badań nad Migracjami PAN, 2018 - s. 174-210.
 • Śleszyński Przemysław, Markowski Tadeusz, Kowalewski Adam: Kryzys gospodarki przestrzennej i urbanistyki. - Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN 2018, 182, 3 - s. 29-74.
 • Śleszyński Przemysław, Markowski Tadeusz, Kowalewski Adam: Uwarunkowania i przyczyny chaosu przestrzennego. - Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN 2018, 182, 3 - s. 75-98.
 • Śleszyński Przemysław, Markowski Tadeusz, Kowalewski Adam: Wnioski i rekomendacje. - Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN 2018, 182, 3 - s. 183-197.
 • Śleszyński Przemysław, Markowski Tadeusz, Kowalewski Adam: Koszty i straty bezładu przestrzennego. - Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN 2018, 182, 3 - s. 99-182.
 • Śleszyński Przemysław, Markowski Tadeusz, Kowalewski Adam: Wprowadzenie. - Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN 2018, 182, 3 - s. 13-28.
 • Śleszyński Przemysław, Niedzielski Michał: Zastosowanie danych telemetrycznych do szacunku ludności dziennej i nocnej w Warszawie. - Czasopismo Geograficzne 2018, 89, 1-2 - s. 43-60.
 • Śleszyński Przemysław, Stępniak Marcin, Mazurek Damian: Oszacowanie skutków presji inwestycyjnej i nadpodaży gruntów budowlanych w strefie podmiejskiej Warszawy na przykładzie gmin pasma zachodniego. - Przegląd Geograficzny 2018, 90, 2 - s. 209-240.
 • Śleszyński Przemysław, Wiśniewski Rafał, Szejgiec-Kolenda Barbara: Demographic processes in Poland in the years 1946-2016 and their consequences for local development: Current state and research perspectives. - Geographia Polonica 2018, 91, 3 - s. 317-334.
 • Ciechański Ariel: Dzieje rozwoju kolei na tle historycznym z uwzględnieniem różnic występujących w trzech zaborach. [w]: Rola samorządu w rozwoju komunikacji na przykładzie Sochaczewskiej Kolei Sejmikowej oraz Kolei Mazowieckich i Warszawskiej Kolei Dojazdowej w 100-lecie odzyskania niepodległości Polski oraz 20-lecie Samorządu Województwa Mazowieckiego. Materiały z konferencji 6 listopada 2017 r. Red. Renata Broniek, Maria Fudała, Dominika Leszczyńska, Walentyna Rakiel-Czarnecka. Warszawa: Stacja Muzeum, 2017 - s. 8-12.
 • Ciechański Ariel: Inicjator versus likwidator. Zmiana roli samorządów w kształtowaniu sieci kolei wąskotorowych w Polsce na tle innych rozwiązań europejskich. [w]: Państwo wobec kolei żelaznych w Polsce. Red. Michał Kapias, Dawid Keller. Rybnik: Muzeum w Rybniku, 2017 - s. 71-92.
 • Ciechański Ariel: Szanse i zagrożenia dla dziedzictwa kulturowego kolei wąskotorowych wykorzystywanego w turystyce – dokonania polskie na tle doświadczeń krajów ościennych. - Przegląd Komunikacyjny 2017, 1 - s. 2-9.
 • Ciechański Ariel, Bebenow Filip: Turystyka oparta na dziedzictwie kulturowym kolei – czy bariery formalne i finansowe skutecznie blokują jej rozwój?. - TTS Technika Transportu Szynowego 2017, 24, 7-8 - s. 26-34.
 • Karwińska Anna, Kudłacz Michał, Węcławowicz Grzegorz: Dysfunkcje i eufunkcje amorficznego rozlewania sie miast w Polsce - perspektywa badawcza. - Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN 2017, 174 - s. 94-102.
 • Komornicki Tomasz, Bański Jerzy, Degórski Marek, Śleszyński Przemysław: Obszary Wzrostu jako przedmiot strategicznej interwencji państwa. [w]: Jakość życia i spójność przestrzenna. Rozwój i dobrostan w kontekście lokalnym. Red. Włodzimierz Okrasa. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, 2017 - s. 157-176.
 • Korcelli-Olejniczak Ewa: Degraded and upgraded? Economic activity in a diversifying inner-city subarea. - Argomenti: Rivista di Economia, Cultura e Ricerca Sociale 2017, 7 - s. 61-78.
 • Korcelli-Olejniczak Ewa: EU 7 FP project Governing urban divercity: Creating social cohesion, social mobility and economic performance in today’s hyper-diversified cities (DIVERCITIES) – The case of Warsaw. - Geographia Polonica 2017, 90, 2 - s. 123-129.
 • Korcelli-Olejniczak Ewa, Dworzański Piotr, Piotrowski Filip: Rozwój przedsiębiorczości w dzielnicy społecznie różnorodnej w świetle opinii właścicieli firm. - Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy 2017, 50 - s. 357-369.
 • Korcelli-Olejniczak Ewa, Piotrowski Filip: Diverse and different: On the faces of social solidarity in Warsaw. - Geographia Polonica 2017, 90, 3 - s. 265-280.
 • Korcelli Piotr, Korcelli-Olejniczak Ewa: Small towns in settlement systems - the metropolitan age. - Studia Regionalia 2017, 50 - s. 70-85.
 • Kovarik Johanna, Van Beynen Philip, Niedzielski Michał: Groundwater vulnerability mapping for a sub‑catchment of the Rio La Venta watershed, Chiapas, Mexico. - Environmental Earth Sciences 2017, 76, 23 - s. 1-11.
 • Kupiszewski Marek, Kupiszewska Dorota: Was sagt die Migrationsforschung politischen Entscheidungstraegern und der Oeffentlichkeit? Kernbotschaften europaeischer Forscher. [w]: Zukunft der Migration. Reflexion über Wissenschaft und Politik. Red. Werner Haug, Georg Kreis. Zurich: NZZ Libro, 2017 - s. 31-37.
 • Kupiszewski Marek, Kupiszewska Dorota, Brunarska Zuzanna: The futures of ethnic groups in the Russian Federation. - Eurasian Geography and Economics 2017, 58, 3 - s. 279-296.
 • Rees Philip, Bell Martin, Kupiszewski Marek, Kupiszewska Dorota, Ueffing Philipp, Bernard Aude, Charles-Edwards Elin, Stillwell John: The impact of internal migration on population redistribution: an international comparison. - Population Space and Place 2017, 23, 6 - s. 1-22.
 • Rosik Piotr, Komornicki Tomasz, Goliszek Sławomir, Stępniak Marcin, Pomianowski Wojciech: Trends in potential accessibility to airports in Poland (AAI indicator). - Europa XXI 2017, 33 - s. 67-78.
 • Rosik Piotr, Komornicki Tomasz, Goliszek Sławomir, Stępniak Marcin, Pomianowski Wojciech: Trends in potential accessibility to airports in Poland (AAI indicator). - Europa XXI 2017, 33 - s. 67-78.
 • Rosik Piotr, Komornicki Tomasz, Stępniak Marcin, Śleszyński Przemysław, Goliszek Sławomir, Pomianowski Wojciech, Kowalczyk Karol: Evaluation of accessibility changes in Poland using the MAI indicator. - Geographia Polonica 2017, 90, 3 - s. 361-368.
 • Rosik Piotr, Stępniak Marcin, Komornicki Tomasz: An evaluation of the impact of the construction of motorways and expressways in Poland during the period 2004–13 on accessibility and cohesion. [w]: EU Cohesion Policy: Reassessing performance and direction. Red. John Bachtler, Peter Berkowitz, Sally Hardy, Tatjana Muravska. London, New York: Routledge, 2017 - s. 87-100 (Regions and Cities; 111)
 • Stępniak Marcin, Goliszek Sławomir: Spatio-temporal variation of accessibility by public transport - the equity perspective. [w]: The rise of big spatial data. Red. Igor Ivan, Alex Singleton, Jiří Horák, Tomáš Inspektor. Cham: Springer International Publishing, 2017 - s. 241-261 (Lecture Notes in Geoinformation and Cartography)
 • Stępniak Marcin, Jacobs-Crisioni Chris: Reducing the uncertainty induced by spatial aggregation in accessibility and spatial interaction applications. - Journal of Transport Geography 2017, 61 - s. 17-29.
 • Taylor Zbigniew, Ciechański Ariel: Narodowi przewoźnicy drogowi w krajach Grupy Wyszehradzkiej – część II. - Przegląd Geograficzny 2017, 89, 2 - s. 233-267.
 • Wendt Jan A., Więckowski Marek, Wiskulski Tomasz: Polonya’nın Turizm Hareketliliğindeki Değişimler. [w]: Sosyal Bilimler Işığında Polonya Cumhuriyeti. Red. Emin Atasoy, Jan A. Wendt. Istanbul: Beta, 2017 - s. 159-176.
 • Węcławowicz Grzegorz: Geografia społeczna miast w Polsce. - Przegląd Geograficzny 2017, 89, 4 - s. 535-563.
 • Śleszyński Przemysław: Wyznaczenie i typologia miast średnich tracących funkcje społeczno-gospodarcze. - Przegląd Geograficzny 2017, 89, 4 - s. 565-593.
 • Śleszyński Przemysław: Sytuacja demograficzna województwa mazowieckiego i jej uwarunkowania dla polityki rozwoju. [w]: Sytuacja demograficzna Mazowsza jako wyzwanie dla polityki społecznej i gospodarczej. Red. Józefina Hrynkiewicz, Alina Potrykowska. Warszawa: Rządowa Rada Ludnościowa, 2017 - s. 32-65.
 • Śleszyński Przemysław: Dostępność ekonomiczna miast wojewódzkich w świetle kosztów dojazdu samochodem osobowym. - Prace Komisji Geografii Komunikacji PTG 2017, 20, 1 - s. 7-18.
 • Śleszyński Przemysław: Wpływ budowy systemu kolei dużych prędkości w Polsce na wzajemną dostępność czasowo-przestrzenną ważniejszych ośrodków miejskich. - TTS Technika Transportu Szynowego 2017, 24, 6 - s. 18-21.
 • Śleszyński Przemysław, Bański Jerzy, Degórski Marek, Komornicki Tomasz: Delimitation of problem areas in Poland. - Geographia Polonica 2017, 90, 2 - s. 131-138.
 • Śleszyński Przemysław, Solon Jerzy: A map of the landscape diversity of Poland. - Geographia Polonica 2017, 90, 3 - s. 369-377.
 • Cerić Denis: The effects of crisis in Eastern Mediterranean region on international tourist arrivals. [w]: The selected contemporary aspects of human rights. Red. Bronisław Sitek, Łukasz Roman. Józefów: Alcide De Gasperi University of Euroregional Economy in Józefów, 2016 - s. 177-192.
 • Cerić Denis: Overestimating the role of tourism in rural areas on the example of selected regions in Poland and Croatia. - Studia Obszarów Wiejskich 2016, 43 - s. 73-84.
 • Ciechański Ariel: Sieci kolei przemysłowych w obsłudze górnictwa rud żelaza– zarys dziejów. - TTS Technika Transportu Szynowego, 2016, 7-8 - s. 10-14.
 • Ciechański Ariel: Utracone szanse - bardzo trudna droga do polskiego sektora dziedzictwa kulturowego transportu kolejowego w turystyce. [w]: Piękne, użyteczne, zbędne... Obiekty kolejowe w Polsce. Red. Michał Kapias, Dawid Keller. Rybnik: Muzeum w Rybniku, 2016 - s. 471-488.
 • Czapiewski Konrad, Janc Krzysztof, Owsiński Jan, Śleszyński Przemysław: A modelling project in Poland: the social and intellectual capital aspects. - Studies in Agricultural Economics 2016, 118 - s. 5-15.
 • Korcelli-Olejniczak Ewa, Dworzański Piotr, Piotrowski Filip: Hiperróżnorodność lokalnie: mobilność społeczna i rozwój przedsiębiorczości na Pradze Północ w Warszawie. - Konwersatorium Wiedzy o Mieście 2016, 1 - s. 31-42.
 • Kupiszewski Marek: Przyszłość demograficzna Polski. [w]: Transformacje. Przewodnik po zmianach społeczno-ekonomicznych w Polsce. Red. nauk. Agata Górny, Paweł Kaczmarczyk, Magdalena Lesińska. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2016 - s. 80-97.
 • Owsiński Jan W., Śleszyński Przemysław: Modelling of the social, economic and spatial transformations in the Province of Masovia. - Geographia Polonica 2016, 89, 2 - s. 251-257.
 • Siłka Piotr, Śleszyński Przemysław, Jaworska Barbara: Cytowania członków komitetów naukowych Polskiej Akademii Nauk według Google Scholar. - Zagadnienia Naukoznawstwa 2016, 52, 4 - s. 529-560.
 • Stillwell John, Bell Martin, Ueffing Philipp, Daras Konstantinos, Charles-Edwards Elin, Kupiszewski Marek, Kupiszewska Dorota: Internal migration around the world: comparing distance travelled and its frictional effect. - Environment and Planning A 2016, 48 - s. 1657-1675.
 • Stępniak Marcin, Rosik Piotr: From improvement in accessibility to the impact on territorial cohesion: the spatial approach. - Journal of Transport and Land Use 2016, 9, 3 - s. 1-13.
 • Sudra Paweł: Zastosowanie wskaźników koncentracji przestrzennej w badaniu procesów urban sprawl*. - Przegląd Geograficzny 2016, 88, 2 - s. 247-272.
 • Taylor Zbigniew: Transformacja systemowa a przekształcenia przedsiębiorstw transportu lądowego w Polsce. [w]: Gospodarka przestrzenna. Udział poznańskiego Uniwersytetu Ekonomicznego w kształtowaniu współczesnego paradygmatu. Tom 2. Zastosowania paradygmatu. Red. Waldemar Budner. Poznań: Bogucki Wydawnictwo Naukowe, 2016 - s. 279-297.
 • Taylor Zbigniew: Air charter leisure traffic and organised tourism in Poland: Are charters passe?. - Moravian Geographical Reports 2016, 24, 4 - s. 15-25.
 • Taylor Zbigniew, Ciechański Ariel: Transport means and organised tourism: Empirical evidence from Poland. - Geographia Polonica 2016, 89, 4 - s. 485-504.
 • Taylor Zbigniew, Ciechański Ariel: Współpraca touroperatorów z pozalotniczymi przewoźnikami pasażerskimi w Polsce. - Przegląd Geograficzny 2016, 88, 2 - s. 207-221.
 • Taylor Zbigniew, Ciechański Ariel: Narodowi przewoźnicy drogowi w krajach Grupy Wyszehradzkiej – część I. - Przegląd Geograficzny 2016, 88, 4 - s. 441-467.
 • Więckowski Marek, Cerić Denis: Evolving tourism on the Baltic Sea coast: perspectives on change in the Polish maritime borderland. - Scandinavian Journal of Hospitality and Tourism 2016, 16, issue sup 1 - s. 98-111.
 • Wiśniewski Rafał, Szejgiec-Kolenda Barbara, Śleszyński Przemysław: Population changes and population ageing in Poland between 1960 and 2011. - Geographia Polonica 2016, 89, 2 - s. 259-265.
 • Węcławowicz Grzegorz: Urban development in Poland, from the socialist city to the post-socialist and neoliberal city. [w]: "Artificial towns" in the 21st Century. Social polarisation in the new town regions of East-Central Europe. Ed. Viktoria Szirmai. Budapest: Institute for Sociology. Centre for Social Sciences Hungarian Academy of Sciences, 2016 - s. 65-82.
 • Węcławowicz Grzegorz, Mliczyńska-Hajda Dagmara: The former "new socialist city" in the neoliberal condition - the case of Tychy in Poland. [w]: "Artificial towns" in the 21st Century. Social polarisation in the new town regions of East-Central Europe. Ed. Viktoria Szirmai. Budapest: Institute for Sociology. Centre for Social Sciences Hungarian Academy of Sciences, 2016 - s. 245-268.
 • Śleszyński Przemysław: A synthetic index of the spatio-temporal accessibility of communes in Poland. - Geographia Polonica 2016, 89, 4 - s. 567-574.
 • Śleszyński Przemysław: Spór o polską geografię: diagnoza, ocena i propozycje naprawy. [w]: Stan, perspektywy i strategia rozwoju geografii społeczno-ekonomicznej w najbliższych latach (do 2030 r.). Dyskusja międzypokoleniowa. Red. Andrzej Suliborski. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2016 - s. 133-156.
 • Śleszyński Przemysław: Lokalne planowanie przestrzenne w gminach wyludniających się. - Biuletyn Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN 2016, 263 - s. 61-84.
 • Śleszyński Przemysław: Naukowe podstawy i praktyczne problemy klasyfikacji i delimitacji obszarów metoropolitalnych. [w]: Instytucjonalne formy współdziałania jednostek samorządu terytorialnego na obszarach metropolitalnych. Red. Jakub H. Szlachetko, Rafał Gajewski. Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2016 - s. 71-87.
 • Śleszyński Przemysław: Delimitacja Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Krosna, Jasła i Gorlic. - Czasopismo Geograficzne 2016, 87, 1 - s. 123-150.
 • Śleszyński Przemysław: Demograficzne i społeczne przesłanki rozwoju mieszkalnictwa w Warszawie. [w]: Rozwój budownictwa mieszkaniowego i usług społecznych w nowym Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. Red. Ludwik Biegański. Warszawa: Towarzystwo Urbanistów Polskich, 2016 - s. 15-36.
 • Śleszyński Przemysław: Współczesne i prognozowane uwarunkowania demograficzno-migacyjne w rozwoju miejskiego systemu osadniczego Polski. - Konwersatorium Wiedzy o Mieście 2016, 1 - s. 97-106.
 • Śleszyński Przemysław: Demograficzne przesłanki kształtowania rozwoju przestrzennego Warszawy. [w]: Studium gminy od nowa. Zmiany w prawie od 2016 roku. Red. Ludwik Biegański, Paulina Sikorska, Marcin Świetlik. Warszawa: Towarzystwo Urbanistów Polskich, 2016 - s. 15-27.
 • Śleszyński Przemysław, Bednarek-Szczepańska Maria, Górczyńska Magdalena, Korcelli-Olejniczak Ewa: Komentarz do Ustawy o rewitalizacji z dnia 9 października 2015 roku. - Problemy Rozwoju Miast 2016, 13, 1 - s. 53-57.
 • Śleszyński Przemysław, Komornicki Tomasz: Klasyfikacja funkcjonalna gmin Polski na potrzeby monitoringu planowania przestrzennego. - Przegląd Geograficzny 2016, 88, 4 - s. 469-488.
 • Śleszyński Przemysław, Kretowicz Paweł: Ocena efektów inwestycji drogowych pod względem dostępności przestrzennej wskutek realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego województwa mazowieckiego (2007-2013). - Prace Komisji Geografii Komunikacji PTG 2016, 19, 4 - s. 30-48.
 • Śleszyński Przemysław, Solon Jerzy: Stan planowania przestrzennego w Polsce w 2014 r. z uwzględnieniem obszarów chronionych. - Przegląd Urbanistyczny 2016, 12 - s. 64-68.
 • Śleszyński Przemysław, Sudra Paweł: Skutki finansowe uchwalenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla gmin według danych na koniec 2014 roku. - Człowiek i Środowisko 2016, 40, 1 - s. 29-52.
 • Bański Jerzy, Więckowski Marek: Turystyka zdrowotna jako czynnik rozwoju lokalnego - na przykładzie woj. podkarpackiego. - Biuletyn KPZK PAN 2015, 256 - s. 9-26.
 • Bell Martin, Bernard Aude, Charles-Edwards Elin, Kupiszewska Dorota, Kupiszewski Marek, Stillwell John, Zhu Yu, Ueffing Philipp, Booth Alison: The IMAGE inventory. A user guide. Brisbane: Queensland Centre for Population Research, University of Queensland, 2015 - 24 s. (Working Paper; 01)
 • Bell Martin, Charles-Edwards Elin, Kupiszewska Dorota, Kupiszewski Marek, Stillwell John, Zhu Yu: Internal migration data around the World: Assesing contemporary practice. - Population Space and Place 2015, 21, 1 - s. 1-17.
 • Bell Martin, Charles-Edwards Elin, Ueffing Philip, Stillwell John, Kupiszewski Marek, Kupiszewska Dorota: Internal migration and development: comparing migration intensities around the world. - Population and Development Review 2015, 41, 1 - s. 33-58.
 • Cerić Denis: Polish challenges in attracting Asian tourists. [w]: Opportunities for cooperation between Europe and Asia. Ed. Magdalena Sitek, Michał Łęski. Józefów: Alcide De Gasperi University of Euroregional Economy in Józefów, 2015 - s. 5-25.
 • Cerić Denis: Macro-regional empirical analysis of the economic climate in Visegrad countries. - Studia Obszarów Wiejskich 2015, 39 - s. 49-57.
 • Ciechański Ariel: Les opportunités perdues: le très difficile parcours menant à l'exploitation du potentiel ferroviaire touristique polonais. - Annales / Académie Polonaise des Sciences - Centre Scientifique à Paris 2015, 17 - s. 129-144.
 • Ciechański Ariel: Rozwój i regres sieci kolei leśnych w Polsce. - Sylwan 2015, 159, 11 - s. 940-947.
 • Ciechański Ariel: Zarys dziejów sieci kolei cukrowniczych w Polsce. - Technika Transportu Szynowego 2015, 11 - s. 37-42.
 • Egedy Tamás, Cerić Denis, Konopski Michał, Kučerová Silvie Rita, Kulla Marián, Nestorová-Dická Janetta, Svobodová Romana: Entrepreneurship as a potential driving force for the further development of rural areas - good examples from Visegrad countries. - Studia Obszarów Wiejskich 2015, 39 - s. 103-128.
 • Ferencsik Istvan, Milbert Antonia, Stępniak Marcin: Accessibility of SGI in urban, suburban and remote areas – a regional comparison in Germany, Poland and Hungary. [w]: Services of general interest and territorial cohesion. European perspectives and national insights. Eds. Heinz Fassmann, Daniel Rauhut, Eduarda Marques da Costa, Alois Humer. Göttingen: Vienna University Press by V&R unipress, 2015 - s. 221-241.
 • Grabkowska Maja, Jakóbczyk-Gryszkiewicz Jolanta, Stępniak Marcin: Sytuacja społeczno-demograficzna badanych miast po 1989 r. - Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN 2015, 165 - s. 20-42.
 • Grabkowska Maja, Stępniak Marcin, Sztybel- Boberek Martyna: Uwarunkowania procesów gentryfikacji w Śródmieściach badanych miast. - Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN 2015, 165 - s. 61-85.
 • Grabkowska Maja, Stępniak Marcin, Sztybel- Boberek Martyna, Wolaniuk Anita: Przemiany społeczno-przestrzenne Śródmieść pod wpływem procesów gentryfikacji. - Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN 2015, 165 - s. 86-138.
 • Grabkowska Maja, Stępniak Marcin, Wolaniuk Anita: Charakterystyka zasobów mieszkaniowych. - Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN 2015, 165 - s. 43-60.
 • Klekotko Marta, Stępniak Marcin, Szklarczyk Dariusz, Kubecka Magdalena: Kulturowy pejzaż polskich miast. Przypadek Warszawy, Krakowa i Katowic. [w]: Wymiary kulturowe polskich miast i miasteczek. Red. Marta Klekotko, Clemente J. Navarro. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2015 - s. 161-229.
 • Komornicki Tomasz, Stępniak Marcin: New investment projects in the road corridors and the improvement of the potential accessibility in Poland. - Europa XXI 2015, 28 - s. 33-52.
 • Korcelli-Olejniczak Ewa: Region Warszawy jako region miejsko-wiejski. [w]: Metropolia Solidarności. Przykłady. Doświadczenia. Plany. Smart Metropolia 2014. Międzynarodowy Kongres. Pelplin: Wydawnictwo Bernardinum, 2015 - s. 48-52.
 • Korcelli-Olejniczak Ewa: On city-region relations. Towards the urban-rural region of Warsaw. - Mitteilungen der Oesterreichischen Geographischen Gesellschaft 2015, 157 - s. 129-149.
 • Korcelli-Olejniczak Ewa, Korcelli Piotr: On European metropolisation scenarios and the future course of metropolitan development in Poland. - Geographia Polonica 2015, 88, 1 - s. 107-121.
 • Korcelli-Olejniczak Ewa, Piotrowski Filip: Hiperróżnorodność społeczna w mieście - znaczenie, wyzwanie, zasób. [w]: Współczesne czynniki i bariery rozwoju miast. XXVIII Konwersatorium Wiedzy o Mieście. Red. Anita Wolaniuk. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2015 - s. 169-178.
 • Korcelli Piotr, Korcelli-Olejniczak Ewa: Od metropolii do megamiasta. [w]: Megamiasta przyszłości. Szansa czy zagrożenie rozwoju. Red. nauk. Jerzy Kleer, Zbigniew Strzelecki. Warszawa: Komitet Prognoz "Polska 2000 PLUS" przy Prezydium PAN, 2015 - s. 72-82.
 • Korcelli Piotr, Korcelli-Olejniczak Ewa: Metropolitan transition in East-Central Europe. - Mitteilungen der Österreichischen Geographischen Gesellschaft 2015, 157 - s. 29-49.
 • Kupiszewski Marek: Practical issues in migration research: a view from Europe's periphery. [w]: Critical reflections in migration research. Views from South and the North. Eds. Ahmet Icduygu, Aysem Biriz Karacay. Istanbul: Koc University Press, 2015 - s. 169-172.
 • Marcińczak Szymon, Sagan Iwona, Stępniak Marcin: Specyfika procesów gentryfikacji w Śródmieściach Warszawy, Łodzi i Gdańska. - Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN 2015, 165 - s. 139-148.
 • Mazur Marcin, Bański Jerzy, Czapiewski Konrad, Śleszyński Przemysław: Wiejskie obszary funkcjonalne - próba metodyczna wyznaczenia ich obszarów i granic. - Studia Obszarów Wiejskich 2015, 37 - s. 7-36.
 • Michniak Daniel, Więckowski Marek, Stępniak Marcin, Rosik Piotr: The impact of selected planned motorways and expressways on the potential accessibility of the Polish-Slovak borderland with respect to tourism development. - Moravian Geographical Reports 2015, 23, 1 - s. 13-20.
 • Niedzielski Michał, O'Kelly Morton, Boschmann E. Eric: Synthesizing spatial interaction data for social science research: Validation and an investigation of spatial mismatch in Wichita, Kansas. - Computers, Environment and Urban Systems 2015, 54 - s. 204-218.
 • Rosik Piotr, Stępniak Marcin: Monitoring of changes in road potential accessibility at municipality level in Poland, 1995-2015. - Geographia Polonica 2015, 88, 4 - s. 607-620.
 • Rosik Piotr, Stępniak Marcin, Komornicki Tomasz: The impact of the motorways and expressways on accessibility and cohesion. [w]: Resilient and Inclusive Transportation Systems through Smarter Mobility. EASTS 2015 Conference, 11-14 September, Cebu City, Philippines. Cebu: EASTS, 2015 - 13 s. [na CD-ROM]
 • Rosik Piotr, Stępniak Marcin, Komornicki Tomasz: The decade of the big push to roads in Poland: Impact on improvement in accessibility and territorial cohesion from a policy perspective. - Transport Policy 2015, 37 - s. 134-146.
 • Stępniak Marcin, Rosik Piotr: The Impact of Data Aggregation on Potential Accessibility Values. [w]: Geoinformatics for Intelligent Transportation. GIS Ostrava 2014, January 27th-29th 2014. Eds. Igor Ivan, Itzhak Benenson, Bin Jiang, Jiří Horák, James Haworth, Tomáš Inspektor. Cham etc.: Springer International Publishing, 2015 - s. 227-240 (Lecture Notes in Geoinformation and Cartography)
 • Taylor Zbigniew, Ciechański Ariel: Control functions within large cities and foreign direct investment in the transport sector: Empirical evidence from Poland. - Geographia Polonica 2015, 88, 4 - s. 557-573.
 • Taylor Zbigniew, Ciechański Ariel: Transport lotniczy w obsłudze polskich touroperatorów – część II -Air transport in the servicing of Polish tour operators – Part II. - Przegląd Geograficzny 2015, 87, 4 - s. 569-588.
 • Taylor Zbigniew, Ciechański Ariel: Transport lotniczy w obsłudze polskich touroperatorów – część I. - Przegląd Geograficzny 2015, 87, 2 - s. 255-278.
 • Węcławowicz Grzegorz: O nowe miejsce strategii rozwoju w polityce miejskiej, z perspektywy badań porównawczych miast Europy Środkowej. [w]: Miasto w badaniach geografów. T.2. Red. Maria Soja, Andrzej Zborowski. Kraków: Uniwersytet Jagieloński. Instytut Geografii I Gospodarki Przestrzennej, 2015 - s. 227-239.
 • Śleszyński Przemysław: Problemy delimitacji miejskich obszarów funkcjonalnych w Polsce. - Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna 2015, 29 - s. 37-53.
 • Śleszyński Przemysław: Hipotezy głosów nieważnych w wyborach powszechnych w Polsce po 1989 r. - Przestrzeń Społeczna 2015, 2 - s. 60-90.
 • Śleszyński Przemysław: Obszar Metropolitalny Warszawy a rozwój Mazowsza. Wybrane wyniki badań prowadzonych w projekcie "Trendy Rozwojowe Mazowsza". - Studia Regionalne i Lokalne 2015, 3 - s. 43-66.
 • Śleszyński Przemysław: Wpływ rozbudowy infrastruktury drogowej finansowanej ze środków unijnych na procesy osadniczo-urbanizacyjne w Polsce (2004-2012). [w]: Geografia na przestrzeni wieków. Tradycja i współczesność. Profesorowi Antoniemu Jackowskiemu w 80. rocznicę urodzin. Red. Elżbieta Bilska-Wodecka, Izabela Sołjan. Kraków: Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2015 - s. 253-265.
 • Śleszyński Przemysław: Expected traffic speed in Poland using Corine land cover, SRTM-3 and detailed population places data. - Journal of Maps 2015, 11, 2 - s. 245-254.
 • Śleszyński Przemysław: W sprawie optymalnego podziału terytorialnego Polski: zastosowanie analizy grawitacyjnej. - Przegląd Geograficzny 2015, 87, 2 - s. 343-359.
 • Śleszyński Przemysław: From the Editor. - Geographia Polonica 2015, 88, 4 - s. 535-537.
 • Śleszyński Przemysław: Gospodarka finansowa gmin w świetle prognoz skutków finansowych obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w 2013 r. - Finanse Komunalne 2015, 5 - s. 7-21.
 • Śleszyński Przemysław: Mapa krajobrazu kulturowego Polski w koncepcji przestrzennego zagospodarowania kraju 2030. - Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego 2015, 27 - s. 45-61.
 • Śleszyński Przemysław: Błędy polskiej polityki przestrzennej i krajobrazowej oraz propozycje ich naprawy. - Problemy Ekologii Krajobrazu 2015, 40 - s. 27-44.
 • Śleszyński Przemysław: Economic control functions in Poland in 2013. - Geographia Polonica 2015, 88, 4 - s. 701-708.
 • Śleszyński Przemysław: Planowanie przestrzenne w gminach w 2013 r. - Przegląd Urbanistyczny 2015, 10 - s. 75-78.
 • Śleszyński Przemysław: The linkages and the functional hierarchy of cities and towns of Eastern Poland in the light of migrations registered in 2009. - Economic and Regional Studies 2015, 8, 4 - s. 28-44.
 • Śleszyński Przemysław, Dybicz T., Olszewski P.: Stopień dostępności czasowej jako syntetyczny wskaźnik poziomu obsługi transportowej. - Przegląd Komunikacyjny 2015, 6 - s. 23-27.
 • Śleszyński Przemysław, Komornicki Tomasz: Popytowe, dostępnościowe i planistyczne uwarunkowania rozwoju KDP w Polsce. [w]: Koleje dużych prędkości w Polsce. Monografia. Red. nauk. Mirosław Siergiejczyk. Warszawa: Instytut Kolejnictwa, 2015 - s. 319-330.
 • Cerić Denis: Zagospodarowanie turystyczne województwa lubelskiego w świetle analizy wybranych wskaźników i dokumentów strategicznych. - Problemy Ekologii Krajobrazu 2014, 37 - s. 31-40.
 • Cerić Denis: Effective and potential deferred demand for cruise tourism in European and Asian countries. [w]: Socio-economic relations between Europe and Asia in the 21st century. Ed. Magdalena Sitek, Michał Łęski. Józefów: Alcide De Gasperi University of Euroregional Economy in Józefów, 2014 - s. 5-28.
 • Korcelli-Olejniczak Ewa: Partycypacja nauki i jej instytucji w kształtowaniu przestrzeni miasta. - Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN 2014, 157 - s. 52-63.
 • Korcelli-Olejniczak Ewa, Kozłowski Stanisław J.: Sektor kreatywny w gospodarce ośrodków lokalnych jako czynnik kształtowania się regionu metropolitalnego Warszawy. [w]: Sektor kreatywny jako katalizator przemian strukturalnych w regionie. Red. nauk. Andrzej Klasik. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 2014 - s. 175-190.
 • Kosiński Leszek, Śleszyński Przemysław: Geographia Polonica: A window onto the world. An interview with Professor Leszek Antoni Kosiński. - Geographia Polonica 2014, 87, 2 - s. 277-294.
 • Kowalczyk Małgorzata, Sudra Paweł: Ecosystem services in spatial planning. - Europa XXI 2014, 27 - s. 5-18.
 • Kowalewski Adam, Mordasewicz Jeremi, Osiatyński Jerzy, Regulski Jerzy, Stępień Jerzy, Śleszyński Przemysław: Raport o ekonomicznych stratach i społecznych kosztach niekontrolowanej urbanizacji w Polsce. [w]: Opinie i ekspertyzy na konferencję o ekonomicznych stratach i społecznych kosztach niekontrolowanej urbanizacji w Polsce. Sejm - Sala Kolumnowa, 30 czerwca 2014. Warszawa: Kongres Budownictwa, Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej, 2014 - s. 11-18, 91-118.
 • Kowalewski Adam, Mordasewicz Jeremi, Osiatyński Jerzy, Regulski Jerzy, Stępień Jerzy, Śleszyński Przemysław: Ekonomiczne straty i społeczne koszty niekontrolowanej urbanizacji w Polsce – wybrane fragmenty raportu. - Samorząd Terytorialny 2014, 25, 4 - s. 5-21.
 • Michniak Daniel, Więckowski Marek, Komornicki Tomasz, Rosik Piotr, Stępniak Marcin, Śleszyński Przemysław: Analýza vplyvu investícií do cestnej infraštruktúry na rozvoj cestovného ruchu v poľsko-slovenskom pohraničí. - Ekonomicky casopis 2014, 62, 5 - s. 540-554.
 • Rosik Piotr, Kowalczyk Karol, Stępniak Marcin, Goliszek Sławomir, Komornicki Tomasz: Bazy danych potoków ruchu – monitoring przestrzenny w latach 2000-2010 (projekt TRRAPS XXI). - Zeszyty Naukowo-Techniczne Stowarzyszenia Inżynierów Komunikacji Rzeczpospolitej Polskiej Oddział w Krakowie. Seria: Materiały Konferencyjne 2014, 1 - s. 303-316.
 • Rosik Piotr, Stępniak Marcin, Musiał-Malagó Monika: Road and railway potential accessibility of Poland in the European dimension. Parma: Società Italiana di Economia dei Trasporti e della Logistica, 2014 - 15 s. (SIET Working Papers; 1403)
 • Rosik Piotr, Szarata Andrzej, Komornicki Tomasz, Stępniak Marcin: Założenia metodyczne modelowania ruchu pojazdów osobowych na odcinkach dróg krajowych i wojewódzkich przekraczających granice powiatów w Polsce (projekt KoMaR). - Zeszyty Naukowo-Techniczne Stowarzyszenia Inżynierów Komunikacji Rzeczpospolitej Polskiej Oddział w Krakowie. Seria: Materiały Konferencyjne 2014, 1 - s. 317-328.
 • Stępniak Marcin, Rosik Piotr: The Impact of Data Aggregation on Potential Accessibility Values. [w]: GIS Ostrava 2014 - Geoinformatics for Intelligent Transportation - January 27 – 29, 2014 , Ostrava. Ostrava: [b. w.], 2014 - 11 s.
 • Taylor Zbigniew, Ciechański Ariel: Funkcje kontrolne wielkich miast Polski w świetle bezpośrednich inwestycji zagranicznych w transporcie. - Przegląd Geograficzny 2014, 86, 2 - s. 141-170.
 • Taylor Zbigniew, Ciechański Ariel: Obsługa zorganizowanego ruchu turystycznego w Polsce. - Przegląd Geograficzny 2014, 86, 4 - s. 471-497.
 • Więckowski Marek: Tourism space: an attempt at a fresh look. - Tourism 2014, 24, 1 - s. 17-24.
 • Więckowski Marek: Editorial. - Geographia Polonica 2014, 87, 2 - s. 177-178.
 • Więckowski Marek: Editorial. - Geographia Polonica 2014, 87, 3 - s. 325-326.
 • Więckowski Marek: Overlapping political and ecological borders on the Polish borderlands. [w]: Cartographies of nature: how nature conservation animates borders. Ed. Maano Ramutsindela. Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing, 2014 - s. 219-237.
 • Więckowski Marek: Zakwaterowanie z wyżywieniem we własnym zakresie (self-catering accommodation) - zarys problemu. - Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Turystyki 2014, 3 - s. 243-257.
 • Więckowski Marek, Michniak Daniel, Bednarek-Szczepańska Maria, Chrenka Branislav, Ira Vladimir, Komornicki Tomasz, Rosik Piotr, Stępniak Marcin, Szekely Vladimir, Śleszyński Przemysław, Świątek Dariusz, Wiśniewski Rafał: Road accessibility to tourist destinations of the Polish-Slovak borderland: 2010-2030 prediction and planning. - Geographia Polonica 2014, 87, 1 - s. 5-26.
 • Węcławowicz Grzegorz: ReNewTown – New Post-socialist city: Competitive and attractive. - Geographia Polonica 2014, 87, 3 - s. 477-479.
 • Śleszyński Przemysław: J. Rakowska – Klasyfikacje obszarów – kryteria, definicje, metody delimitacji. Studium metodyczno-statystyczne, Wydawnictwo Wieś Jutra, Warszawa 2012. - Przegląd Geograficzny 2014, 86, 2 - s. 281-283.
 • Śleszyński Przemysław: Procesy suburbanizacji w Polsce a polityka przestrzenna i regionalna. [w]: Centra i peryferie w okresie transformacji ustrojowej. XXVII Konwersatorium Wiedzy o Mieście. Red. Anita Wolaniuk. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2014 - s. 11-26.
 • Śleszyński Przemysław: Zmiany dostępności czasowo-przestrzennej w wyniku inwestycji drogowych finansowanych ze środków Unii Europejskiej (2004-2012). - Czasopismo Geograficzne 2014, 85, 1-2 - s. 29-54.
 • Śleszyński Przemysław: The diversity of terrain and land cover in Poland. - Geographia Polonica 2014, 87, 3 - s. 481-485.
 • Śleszyński Przemysław: Dostępność czasowa i jej zastosowania. - Przegląd Geograficzny 2014, 86, 2 - s. 171-215.
 • Śleszyński Przemysław: Aktualne problemy prac planistycznych w gminach. [w]: Współczesne uwarunkowania gospodarowania przestrzenią - szanse i zagrożenia dla zrównoważonego rozwoju. Planowanie przestrzenne. Red. Alina Maciejewska. Warszawa: Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, 2014 - s. 15-32 (Gospodarka Przestrzenna - Wydział Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej; 3)
 • Śleszyński Przemysław: Distribution of population density in Polish towns and cities. - Geographia Polonica 2014, 87, 1 - s. 61-75.
 • Śleszyński Przemysław: Problemy zadłużenia ludności na Mazowszu. - Polityka Społeczna 2014, 7 - s. 23-28.
 • Śleszyński Przemysław: Headquarters of large enterprises in the spatial structure of major Polish cities. - Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego 2014, 25 - s. 178-193.
 • Śleszyński Przemysław: W kierunku komplementarnej koncepcji nowego atlasu narodowego Polski. - Polski Przegląd Kartograficzny 2014, 46, 1 - s. 5-14.
 • Śleszyński Przemysław: W sprawie prognozy demograficznej i jej niektórych skutków. [w]: Przemiany ludności w Polsce. Przyszłość demograficzna. Konferencja Jubileuszowa Rządowej Rady Ludnościowej. Red. Zbigniew Strzelecki, Eugeniusz Kowalczyk. Warszawa: Zakład Wydawnictw Statystycznych, 2014 - s. 152-156.
 • Śleszyński Przemysław: Rozlewanie się miast w Polsce jako wyzwanie dla polityki przestrzennej. [w]: Miasta przyszłości. Szanse, wyzwania, zagrożenia. Materiały konferencji, Gorzów Wielkopolski, 30 października 2014 r. Gorzów Wielkopolski: Urząd Miasta, 2014 - s. 15-31.
 • Śleszyński Przemysław: Transport- and settlement-related time efficiency of road journeys taken in Poland. - Geographia Polonica 2014, 87, 1 - s. 157-160.
 • Śleszyński Przemysław: Delimitation and typology of functional urban regions in Poland based on commuting, 2006. - Geographia Polonica 2014, 87, 2 - s. 317-320.
 • Śleszyński Przemysław: 50 years of Geographia Polonica in the light of citations. - Geographia Polonica 2014, 87, 1 - s. 143-155.
 • Śleszyński Przemysław, Siłka Piotr, Zielińska Beata: The people of Geographia Polonica, 1964-2013. - Geographia Polonica 2014, 87, 4 - s. 569-586.
 • Śleszyński Przemysław, Stępniak Marcin, Więckowski Marek, Michniak Daniel: Szacowanie popytu i podaży turystycznej na pograniczu polsko-słowackim z wykorzystaniem metod izochronowych. - Marketing i Rynek 2014, 21, 7 - s. 32-42.
 • Bednarek-Szczepańska Maria, Więckowski Marek: Możliwości pozyskania danych na temat zagospodarowania i ruchu turystycznego oraz propozycje wskaźników. - Biuletyn Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN 2013, 252 - s. 143-163.
 • Bijak Jakub, Kicinger Anna, Kupiszewski Marek: International migration scenarios for 27 European countries, 2002–2052. [w]: International migration and the future of populations and labour force resources in Europe. Ed. Marek Kupiszewski. Dordrecht Heidelberg New York London: Springer, 2013 - s. 75-92 (The Springer Series on Demographic Methods and Population Analysis)
 • Bijak Jakub, Kupiszewska Dorota, Kupiszewski Marek, Saczuk Katarzyna: Population ageing, population decline and replacement migration in Europe. [w]: International migration and the future of populations and labour force resources in Europe. Ed. Marek Kupiszewski. Dordrecht Heidelberg New York London: Springer, 2013 - s. 243-265 (The Springer Series on Demographic Methods and Population Analysis)
 • Bijak Jakub, Kupiszewska Dorota, Kupiszewski Marek, Saczuk Katarzyna: The future of European populations and the European labour force, 2002–2052. [w]: International migration and the future of populations and labour force resources in Europe. Ed. Marek Kupiszewski. Dordrecht Heidelberg New York London: Springer, 2013 - s. 207-230 (The Springer Series on Demographic Methods and Population Analysis)
 • Bijak Jakub, Kupiszewski Marek: International migration trends in Europe prior to 2002. [w]: International migration and the future of populations and labour force resources in Europe. Ed. Marek Kupiszewski. Dordrecht Heidelberg New York London: Springer, 2013 - s. 57-74 (The Springer Series on Demographic Methods and Population Analysis)
 • Biosca Oriol, Spiekermann Klaus, Stępniak Marcin: Transport accessibility at regional scale. - Europa XXI 2013, 24 - s. 5-17.
 • Cerić Denis: Renewable primary energy production in Europe and Asia - a geographical overview. - Journal of Modern Science 2013, 3 - s. 461-482.
 • Ciechański Ariel: Zarys rozwoju i regresu sieci kolei przemysłowych w Polsce. - Przegląd Komunikacyjny 2013, 52, 9 - s. 31-35.
 • Czapiewski Konrad, Śleszyński Przemysław: Skala i dynamika procesów suburbanizacyjnych miast Polski Wschodniej i ich konsekwencje. [w]: Planowanie rozwoju przestrzeni wiejskiej. Red. Krystyna Kurowska. Olsztyn: Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego, 2013 - s. 69-85.
 • Komornicki Tomasz, Rosik Piotr, Stępniak Marcin: Transport accessibility in Eastern Poland. - Problemi na geografiata 2013, 3-4 - s. 126-140.
 • Komornicki Tomasz, Wiśniewski Rafał, Stępniak Marcin, Siłka Piotr, Rosik Piotr: Rynek pracy w województwie mazowieckim. - Mazowsze Studia Regionalne 2013, 12 - s. 11-38.
 • Korcelli-Olejniczak Ewa: Region metropolitalny w teorii rozwoju osadnictwa i w polityce przestrzennej. [w]: Dynamika, cele i polityka zintegrowanego rozwoju regionów. Aspekty teoretyczne i zarządzanie w przestrzeni. Red. nauk. Wanda Maria Gaczek. Poznań: Bogucki Wydawnictwo Naukowe, 2013 - s. 109-124.
 • Korcelli-Olejniczak Ewa: Warsaw urban-rural region – an alternative development perspective?. - Geographia Polonica 2013, 86, 2 - s. 153-166.
 • Kupiszewska Dorota, Kupiszewski Marek: Population and labour force dynamics model. [w]: International migration and the future of populations and labour force resources in Europe. Ed. Marek Kupiszewski. Dordrecht Heidelberg New York London: Springer, 2013 - s. 193-206 (The Springer Series on Demographic Methods and Population Analysis)
 • Kupiszewski Marek: Introduction. [w]: International migration and the future of populations and labour force resources in Europe. Ed. Marek Kupiszewski. Dordrecht Heidelberg New York London: Springer, 2013 - s. 1-4 (The Springer Series on Demographic Methods and Population Analysis)
 • Kupiszewski Marek, Bijak Jakub, Kicinger Anna: The use of international migration theories in migration forecasting - a practical approach. [w]: International migration and the future of populations and labour force resources in Europe. Ed. Marek Kupiszewski. Dordrecht Heidelberg New York London: Springer, 2013 - s. 35-55 (The Springer Series on Demographic Methods and Population Analysis)
 • Marcińczak Szymon, Gentile Michael, Stępniak Marcin: Paradoxes of (post)socialist segregation: metropolitan sociospatial divisions under socialism and after in Poland. - Urban Geography 2013, 34, 3 - s. 327-352.
 • Milbert Antonia, Breuer Ina Marie, Rosik Piotr, Stępniak Marcin, Velasco Xabier: Accessibility of services of general interest in Europe. - Romanian Journal of Regional Science 2013, 7, spec. issue - s. 37-65.
 • Olszewski Piotr, Dybicz Tomasz, Śleszyński Przemysław: Proponowane miary dostępności czasowej w transporcie publicznym. - Przegląd Komunikacyjny 2013, 12 - s. 10-17.
 • Rosik Piotr, Ciechański Ariel: Propozycje wskaźników infrastruktury transportu drogowego i kolejowego. - Biuletyn Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN 2013, 252 - s. 110-131.
 • Rosik Piotr, Komornicki Tomasz, Stępniak Marcin, Pomianowski Wojciech: Dostępność transportowa, czyli jak ocenić za pomocą modelu potencjału, które inwestycje są najważniejsze?. - Przegląd Komunikacyjny 2013, 12 - s. 18-22.
 • Rosik Piotr, Stępniak Marcin, Komornicki Tomasz: Transport policy impact on road accessibility – the example of Eastern Poland. [w]: WCTR Rio 13th Proceedings. Rio de Janeiro: WCTR, 2013 - 10 s.
 • Stępniak Marcin: Wykorzystanie metody 2SFCA w badaniach dostępności przestrzennej usług medycznych. - Przegląd Geograficzny 2013, 85, 2 - s. 199-218.
 • Stępniak Marcin: Możliwości opracowania wskaźników bazujących na danych przypisanych miejscowościom statystycznym. - Biuletyn Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN 2013, 252 - s. 43-50.
 • Stępniak Marcin, Mendel Maximilian: New housing investments completed in Warsaw, 2002-2012. - Geographia Polonica 2013, 86, 3 - s. 281-286.
 • Stępniak Marcin, Rosik Piotr: Accessibility of Services of General Interest at regional scale. - Europa XXI 2013, 23 - s. 131-147.
 • Stępniak Marcin, Rosik Piotr: Accessibility improvement, territorial cohesion and spillovers: a multidimensional evaluation of two motorway sections in Poland. - Journal of Transport Geography 2013, 31 - s. 154-163.
 • Stępniak Marcin, Rosik Piotr, Komornicki Tomasz: Accessibility patterns: Poland case study. - Europa XXI 2013, 24 - s. 77-93.
 • Taylor Zbigniew, Ciechański Ariel: Organizacyjno-własnościowe przekształcenia narodowych przewoźników drogowych w Polsce, Czechach i na Słowacji - część I. - Przegląd Geograficzny 2013, 85, 2 - s. 151-172.
 • Taylor Zbigniew, Ciechański Ariel: Transformacja systemowa a przekształcenia organizacyjno-własnościowe polskich przedsiębiorstw żeglugi śródlądowej. - Geography and Tourism 2013, 1, 1 - s. 7-16.
 • Taylor Zbigniew, Ciechański Ariel: Organizacyjno-własnościowe przekształcenia narodowych przewoźników drogowych w Polsce, Czechach i na Słowacji - część II. - Przegląd Geograficzny 2013, 85, 4 - s. 515-547.
 • Więckowski Marek: Eco-frontier in the mountainous borderlands of Central Europe: the case of Polish border parks. - Journal of Alpine Research 2013, 101, 3 - s. 1-12.
 • Więckowski Marek, Michniak Daniel, Bednarek-Szczepańska Maria, Chrenka Branislav, Ira Vladimir, Komornicki Tomasz, Rosik Piotr, Stępniak Marcin, Szekely Vladimir, Śleszyński Przemysław, Świątek Dariusz, Wiśniewski Rafał: Pogranicze polsko-słowackie – przestrzeń dla rozwoju. Wyniki badań projektu INFRAREGTUR w zakresie dostępności przestrzennej. - Małopolskie Studia Regionalne 2013, 2-3 - s. 129-142.
 • Węcławowicz Grzegorz, Wątorska-Dec Magdalena: Polepszanie warunków życia w miastach Polski i Europy Środkowej i w ich postsocjalistycznych dzielnicach według koncepcji projektu ReNewTown. - Studia Miejskie 2013, 12 - s. 35-43.
 • Śleszyński Przemysław: Postępy w planowaniu przestrzennym w Polsce w 2011 r. - Przegląd Urbanistyczny 2013, 7 - s. 85-89.
 • Śleszyński Przemysław: Propozycja kompleksowej koncepcji wskaźników zagospodarowania i ładu przestrzennego. - Biuletyn Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN 2013, 252 - s. 176-232.
 • Śleszyński Przemysław: Problemy koncepcji i realizacji nowego Narodowego Atlasu Polski. [w]: Efektywność prezentacji kartograficznej. XXXVI Ogólnopolska Konferencja Kartograficzna, Warszawa, 24-25 października 2013 r. Streszczenia referatów i posterów. Oprac. red. Bożena Ogorzelska, Jerzy Ostrowski. Warszawa: Oddział Kartograficzny PTG, 2013 - s. 36-39.
 • Śleszyński Przemysław: Ekspansja przedsiębiorstw międzynarodowych a współczesna sytuacja geopolityczna Polski. [w]: Studia nad geopolityką XX wieku. Red. Piotr Eberhardt. Warszawa: Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, 2013 - s. 305-322 (Prace Geograficzne; 242)
 • Śleszyński Przemysław: Cytowania polskich czasopism naukowych z zakresu geografii i badań regionalnych po 1990 r. - Studia Regionalne i Lokalne 2013, 3 - s. 75-88.
 • Śleszyński Przemysław: Prawidłowości zróznicowań przestrzennych emigracji zagranicznej z Polski po 1989 r.. - Studia Migracyjne - Przegląd Polonijny 2013, 39, 3 - s. 37-62.
 • Śleszyński Przemysław: Demographic changes in the functional urban areas in Poland, 2000-2010. - Geographia Polonica 2013, 86, 2 - s. 169-170.
 • Śleszyński Przemysław: Warszawa jako ośrodek dojazdów pracowniczych. - Studia Regionalne i Lokalne 2013, 1 - s. 5-25.
 • Śleszyński Przemysław: Delimitacja Miejskich Obszarów Funkcjonalnych stolic województw. - Przegląd Geograficzny 2013, 85, 2 - s. 173-197.
 • Śleszyński Przemysław: Migracje na Obszarze Metropolitalnym Warszawy: uwarunkowania i wnioski dla polityki miejskiej i przestrzennej. - Samorząd Terytorialny 2013, 11 - s. 45-61.
 • Śleszyński Przemysław: Cytowania i oddziaływanie polskich ośrodków geograficznych według Google Scholar. - Przegląd Geograficzny 2013, 85, 4 - s. 599-627.
 • Śleszyński Przemysław, Rosik Piotr: Struktura drogowego ruchu dojazdowego do Warszawy w świetle badań kordonowych. - Transport Miejski i Regionalny 2013, 7 - s. 34-41.
 • Kowalski Mariusz, Śleszyński Przemysław: The migration of Poles to Germany in the context of the frequency of the most common Polish surnames. - Przegląd Zachodni, Special number 2012 - s. 121-135.
 • Kupiszewska Dorota, Kupiszewski Marek: Długoterminowe regionalne konsekwencje migracji w Europie – metoda oceny i wybrane wyniki. - Studia Migracyjne - Przegląd Polonijny 2012, 2 - s. 105-134.
 • Marcińczak Szymon, Musterd Sako, Stępniak Marcin: Where the grass is greener: Social segregation in three major Polish cities at the beginning of the 21st century. - European Urban and Regional Studies 2012, 19,, 4 - s. 383-403.
 • Piekut Aneta, Rees Philip, Valentine Gill, Kupiszewski Marek: Multidimensional diversity in two European cities: thinking beyond ethnicity. - Environment and Planning A 2012, 44 - s. 2988-3009.
 • Rosik Piotr, Stępniak Marcin: Długość podróży w prognozowaniu zmian potencjałowej dostępności drogowej na przykładzie dwóch odcinków autostrady A2. [w]: Modelowanie podróży i prognozowanie ruchu. Kraków: SIiTK RP Oddział w Krakowie, 2012 - s. 173-193 (Zeszyty Naukowo-Techniczne SIiTK RP Oddział w Krakowie. Seria : Materiały konferencyjne; 1 2012)
 • Stępniak Marcin: The spatial deconcentration of housing resources in Warsaw in the years 1945-2008. - Geographia Polonica 2012, 85, 1 - s. 67-80.
 • Stępniak Marcin, Deręgowska Aleksandra, Śleszyński Przemysław: Atlas. Społeczno-demograficzny rozwój Mazowsza. Warszawa: Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego, 2012 - 4 s. + 50 tabl.
 • Taylor Zbigniew, Józefowicz Iwona: Geograficzne badania niepełnosprawności ze szcze¬gólnym uwzględnieniem codziennej ruchliwości osób niepełnosprawnych w przestrzeni miasta - część II. - Przegląd Geograficzny 2012, 84, 4 - s. 529-558.
 • Taylor Zbigniew, Józefowicz Iwona: Geograficzne badania niepełnosprawności ze szczególnym uwzględnieniem codziennej ruchliwości osób niepełnosprawnych w przestrzeni miasta – część I. - Przegląd Geograficzny 2012, 84, 2 - s. 261-278.
 • Taylor Zbigniew, Józefowicz Iwona: Intra-urban daily mobility of disabled people for recreational and leisure purposes. - Journal of Transport Geography 2012, 24 - s. 155-172.
 • Taylor Zbigniew, Józefowicz Iwona: Daily mobility of disabled people for healthcare facilities and their accessibility in urban space. - Geographia Polonica 2012, 85, 3 - s. 5-22.
 • Więckowski Marek: La mise en tourisme des frontières orientales de la Pologne [publikacja internetowa]. - Regard Sur L'Est 2012, 62 - bez numeracji stron.
 • Więckowski Marek: Tourism development in the borderlands in Central Europe. [w]: Borderland Voices: Shaping a New World Order - Book of Abstracts. Ed. A. Iwashita. Fukuoka, Busan: Slavic Center, Univeristy of Hokkaido, 2012.
 • Wiśniowski Arkadiusz, Bijak Jakub, Kupiszewski Marek, Kupiszewska Dorota: Uncertain future of immigration in Europe: Insights from expert-based stochastic forecasts for selected countries. [w]: Europe: the continent of immigrants. Trends, structures and policy implications. Ed. M. Okólski. Amsterdam: Amsterdam University Press, 2012 - s. 211-232 (IMISCOE Research Series)
 • Węcławowicz Grzegorz, Wątorska-Dec Magdalena: Kształtowanie nowego oblicza postsocjalistycznych miast Europy Środkowo-Wschodniej. - Przegląd Geograficzny 2012, 84, 4 - s. 639-647.
 • Śleszyński Przemysław: Struktura przestrzenna dojazdów pracowniczych w Polsce w 2006 r. [w]: Dostepność i mobilność w przestrzeni. Red. Piotr Rosik, Rafał Wiśniewski. Warszawa: PAN IGiPZ, 2012 - s. 23-33.
 • Śleszyński Przemysław: Klasyfikacja gmin województwa mazowieckiego. - Przegląd Geograficzny 2012, 84, 4 - s. 559-576.
 • Śleszyński Przemysław: A geomorphometric analysis of Poland on the basis of SRTM-3 data. - Geographia Polonica 2012, 85, 4 - s. 47-61.
 • Śleszyński Przemysław: Postępy w planowaniu przestrzennym w Polsce w 2010 r. - Przegląd Urbanistyczny 2012, 5 - s. 78-82.
 • Śleszyński Przemysław: Nowy Atlas Narodowy Polski. - Przegląd Urbanistyczny 2012, 4 - s. 93-97.
 • Śleszyński Przemysław: Zmiany demograficzne województwa mazowieckiego w latach 1990-2030 i ich skutki. - Mazowsze Studia Regionalne 2012, 10 - s. 11-32.
 • Śleszyński Przemysław: Dojazdy do pracy w Polsce. - Geografia w Szkole 2012, 65, 4 - s. 42-44.
 • Śleszyński Przemysław: Przewidywanie w perspektywie długoterminowej. Rola ekonomicznych powiązań własnościowych i właścicielskich. [w]: Innowacyjność, kreatywność a rozwój, Red J. Kleer, A.P. Wierzbicki. Warszawa: Komitet Prognoz "Polska 2000 Plus" przy Rezydium PAN, 2012 - s. 170-184 (Kluczowe Problemy Przyszłości)
 • Śleszyński Przemysław: Kierunki dojazdów do pracy. - Wiadomości Statystyczne 2012, 11 - s. 59-75.
 • Bierzyński Adam, Grabkowska Maja, Haase Annegret, Klusacek Petr, Maas Andreas, Mair Jana, Martinat Stanislav, Sagan Iwona, Steinfuehrer Annett, Vaishar Antonin, Węcławowicz Grzegorz, Zapletalova Jana: Łódź, Gdańsk, Brno and Ostrava and their inner cities: urban and demographic development during post-socialism. [w]: Residental change and demographic challenge. The inner city of East Central Europe in the 21st century. Ed. Annegret Haase, Annett Steinfuehrer, Sigrun Kabisch, Katrin Grossmann, Ray Hall. Farnham; Burlington: Ashgate, 2011 - s. 101-140.
 • Grossmann Katrin, Haase Annegret, Steinfuehrer Annett, Grabkowska Maja, Bierzyński Adam: Households as actors II: attitudes towards living in the inner city. [w]: Residental change and demographic challenge. The inner city of East Central Europe in the 21st century. Ed. Annegret Haase, Annett Steinfuehrer, Sigrun Kabisch, Katrin Grossmann, Ray Hall. Farnham; Burlington: Ashgate, 2011 - s. 209-231.
 • Grzeszczak Jerzy: Osieczna i krajobraz po Osiecznej (w związku z konferencją w sprawie geografii ekonomicznej, 28 XI - 1 XII 1955 r.). - Przegl. Geogr. 2011, 83, z.4 - s. 557-564.
 • Haase Annegret, Bierzyński Adam, Grabkowska Maja, Klusacek Petr, Martinat Stanislav, Uherek Zdenek, Maas Andreas: Old-new diversity: process and structures of socio-demographic change in the inner city. [w]: Residental change and demographic challenge. The inner city of East Central Europe in the 21st century. Ed. Annegret Haase, Annett Steinfuehrer, Sigrun Kabisch, Katrin Grossmann, Ray Hall. Farnham; Burlington: Ashgate, 2011 - s. 143-183.
 • Haase Annegret, Vaishar Antonin, Węcławowicz Grzegorz: The post-socialist condition and beyond: framing and explaining urban change in East Central Europe. [w]: Residental change and demographic challenge. The inner city of East Central Europe in the 21st century. Ed. Annegret Haase, Annett Steinfuehrer, Sigrun Kabisch, Katrin Grossmann, Ray Hall. Farnham; Burlington: Ashgate, 2011 - s. 63-83.
 • Komornicki Tomasz, Więckowski Marek, Rosik Piotr, Michniak Daniel: Powiązania transportowe jako czynnik aktywizacji przepływu usług, kapitału, ludzi pomiędzy makroregionem Polski zachodniej a regionami Słowacji. - Studia nad Rozwojem Dolnego Śląska 2011, 4 - s. 7-53.
 • Komornicki Tomasz, Śleszyński Przemysław: Changing accessibility of Polish airports on the course of demographic and economic demand. - Geographia Polonica 2011, 84, 2 - s. 47-63.
 • Korcelli-Olejniczak Ewa: Gesellschaftliche Raeumlichkeit: 2. Konstruktion Geographischer Wirklichkeiten. Stuttgart 2010. - Przegl. Geogr. 2011, 83, z.4 - s. 567-570.
 • Korcelli-Olejniczak Ewa: Marked by dynamics: Berlin and Warsaw in the process of functional change. [w]: International handbook of globalization and world cities. Ed. Ben Derudder, Michael Hoyler, Peter J. Taylor, Frank Witlox. Cheltenham: Edward Elgar Publishing Ltd, 2011 - s. 517-529 (Elgar Original Reference)
 • Kupiszewski Marek, Kupiszewska Dorota: MULTIPOLES: a revised multiregional model for improved capture of international migration. [w]: Population dynamics and projection methods. Papers in honour of Philip Rees. Ed. J.Stillwell, M.Clarke. New York: Springer, 2011 - s. 41-60 (Understanding Population Trends and Processes; 4)
 • Taylor Zbigniew, Ciechański Ariel: Organizational restructuring and ownership transformation in Poland's inland shipping companies after 1990. - Geographia Polonica 2011, 84, 2 - s. 77-92.
 • Taylor Zbigniew, Ciechański Ariel: Niedawne przekształcenia organizacyjno-własnościowe przedsiębiorstw transportu kolejowego w Polsce - część II. - Przegląd Geograficzny 2011, 83, 2 - s. 205-231.
 • Taylor Zbigniew, Ciechański Ariel: Niedawne przekształcenia organizacyjno-własnościowe przedsiębiorstw transportu kolejowego w Polsce - część II. - Przegl. Geogr. 2011, 83, z.2 - s. 205-231.
 • Więckowski Marek: Kształtowanie się transgranicznych regionów turystycznych na granicach Polski. - Prace Kom. Geogr. Komunik. PTG 2011, 18 - s. 171-190.
 • Więckowski Marek: Wybrane aspekty rozwoju turystyki transgranicznej w sąsiedztwie zewnętrznej granicy strefy Schengen. - Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Społeczno-Przyrodniczej w Lublinie 2011, 12 - s. 122-140.
 • Więckowski Marek: Cross-border mobility of Poles et the beginning of the 21st Century. [w]: Aspects of localities. III. East-Central European Regional Seminar, Pecs-Orfu, 7-10 October, 2010. Ed. Andras Donat Kovacs. Pesc: Centre for Regional Studies of Hungarian Academy of Sciences, 2011 - s. 38-44 (Discussion Papers. Special)
 • Więckowski Marek: Typologia przestrzeni turystycznej na obszarach przygranicznych. [w]: Przestrzeń turystyczna. Czynniki, różnorodność, zmiany. Red. nauk. Małgorzata Durydiwka, Katarzyna Duda-Gromada. Warszawa: WGiSR UW, 2011 - s. 449-456.
 • Więckowski Marek: Stykowość obszaru i jej wpływ na przebieg procesów społeczno-ekonomicznych na przykładzie południowej części województwa śląskiego. S. Sitek. Katowice 2010. - Przegl. Geogr. 2011, 83, z.2 - s. 289-293.
 • Więckowski Marek: Creation of the cross-border tourist regions in Central Europe. [w]: United and integrated with the world. UGI 2011. Regional Geographic Conference. 14th - 18th November 2011 - Santiago, Chile. Conference Proceedings. Santiago: IGU, 2011 - 8 s.
 • Węcławowicz Grzegorz: On the policy of shaping the network metropolis [głos w dyskusji]. [w]: Functional linkages between Polish metropolises. Eds. Tomasz Komornicki, Piotr Siłka. Warsaw: Polish Academy of Sciences. Committee for Spatial Economy and Regional Planning, 2011 - s. 165-170 (Studia Regionalia; 29)
 • Śleszyński Przemysław: Oszacowanie rzeczywistej liczby ludności gmin województwa mazowieckiego z wykorzystaniem danych ZUS. - Studia Demograficzne 2011, 2 - s. 35-57.
 • Śleszyński Przemysław: Stan i jakość zagospodarowania przestrzennego w Polsce w świetle badań geograficznych. [w]: System planowania przestrzennego i jego rola z strategicznym zarządzaniu krajem. Red. Tadeusz Markowski, Piotr Żuber. Warszawa: KPZK PAN, 2011 - s. 64-81 (Studia; 134)
 • Śleszyński Przemysław: Rozkład gęstości zaludnienia w polskich miastach. [w]: Miasto. Księga jubileuszowa w 70. rocznicę urodzin Profesora Stanisława Liszewskiego. Red. nauk. Sylwia Kaczmarek. Łodź: Wydaw. UŁ, 2011 - s. 65-80.
 • Śleszyński Przemysław: O potrzebie nowego "Narodowego Atlasu Polski" i innych ogólnokrajowych opracowań kartograficznych. - Przegl. Geogr. 2011, 83, z.4 - s. 543-556.
 • Śleszyński Przemysław: Rozwój miast w Polsce. - Geogr. w Szk. 2011, 64, nr 2 - s. 32-46.
 • Śleszyński Przemysław: O potrzebie nowego Narodowego Atlasu Polski i innych ogólnokrajowych opracowań kartograficznych. - Przegląd Geograficzny 2011, 83, 4 - s. 543-556.
 • Śleszyński Przemysław: O szansach realizacji wyzwań rozwojowych Polska 2050. [w]: Wizja przyszłości Polski. Studia i analizy. T.1. Społeczeństwo i państwo. Red. Zbigniew Strzelecki, Andrzej Wierzbicki, Jerzy Kleer. Warszawa: PAN Komitet Prognoz Polska 2000 Plus, 2011 - s. 213-218.
 • Śleszyński Przemysław: Social linkages. [w]: Functional linkages between Polish metropolises. Eds. Tomasz Komornicki, Piotr Siłka. Warsaw: Polish Academy of Sciences. Committee for Spatial Economy and Regional Planning, 2011 - s. 65-80 (Studia Regionalia; 29)
 • Śleszyński Przemysław: Economic linkages. [w]: Functional linkages between Polish metropolises. Eds. Tomasz Komornicki, Piotr Siłka. Warsaw: Polish Academy of Sciences. Committee for Spatial Economy and Regional Planning, 2011 - s. 49-64 (Studia Regionalia; 29)
 • Śleszyński Przemysław, Stępniak Marcin, Górczyńska Magdalena: Sieć autobusowa w województwie mazowieckim. - Transp. Miejski Region. 2011, nr 4 - s. 22-26.
 • Bednarek-Szczepańska Maria, Więckowski Marek, Komornicki Tomasz: Konflikty przestrzenne w wybranych gminach. [w]: Prace planistyczne a konflikty przestrzenne w gminach. Red. Przemysław Śleszyński, Jerzy Solon. Warszawa: KPZK PAN, 2010 - s. 90-120 (Studia; 130)
 • Kistowski Mariusz, Śleszyński Przemysław: Presja turystyczna na tle walorów krajobrazowych Polski. [w]: Krajobraz a turystyka. Sosnowiec: Komisja Krajobrazu Kulturowego PTG, 2010 - s. 36-51 (Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego PTG; 14)
 • Komornicki Tomasz, Rosik Piotr, Śleszyński Przemysław, Pomianowski Wojciech: Multimodal accessibility indicator - assumptions and results for the area of Poland. [w]: Regional development and regional policy in Poland: first experiences and new challenges of the European Union membership. Part II. Warsaw: Polish Academy of Sciences. Committee for Spatial Economy and Regional Planning, 2010 - s. 64-78 (Studia Regionalia; 27 Part II)
 • Komornicki Tomasz, Rosik Piotr, Śleszyński Przemysław, Pomianowski Wojciech: How can we measure spatial accessibility of the territory of Poland?. [w]: Environmental and infrastructural networks. Warszawa: PAN IGiPZ, 2010 - s. 7-17 (Europa XXI; 21)
 • Komornicki Tomasz, Rosik Piotr, Śleszyński Przemysław, Pomianowski Wojciech: How can we measure spatial accessibility of the territory of Poland?. - Europa XXI 2010, 21 - s. 7-17.
 • Komornicki Tomasz, Więckowski Marek, Śleszyński Przemysław: Pokrycie planistyczne a ruch inwestycyjny. [w]: Prace planistyczne a konflikty przestrzenne w gminach. Red. Przemysław Śleszyński, Jerzy Solon. Warszawa: KPZK PAN, 2010 - s. 40-72 (Studia; 130)
 • Korcelli-Olejniczak Ewa: Kształtowanie się regionu metropolitalnego Warszawy w świetle analizy zasięgu działalności przedsiębiorstw sektora zaawansowanego usług. - Przegląd Geograficzny 2010, 82, 4 - s. 573-592.
 • Korcelli-Olejniczak Ewa: Kształtowanie się regionu metropolitalnego Warszawy w świetle analizy zasięgu działalności przedsiębiorstw sektora zaawansowanych usług. - Przegl. Geogr. 2010, 82, z.4 - s. 573-592.
 • Korcelli-Olejniczak Ewa, Rejniak Bernard: Serce dzielnicy - poszukiwanie ulicy miejskiej dla Ursynowa. [w]: Reurbanizacja: uwarunkowania. Sławomir Gzell. Warszawa: Urbanista, 2010 - s. 77-83.
 • Kowalski Mariusz, Śleszyński Przemysław: Migracje Polaków do Niemiec w świetle częstotliwości występowania najbardziej popularnych polskich nazwisk. - Przegl. Zach. 2010, 66, nr 2 - s. 115-130.
 • Kupiszewski Marek: Economic effects of migration in Central Europe. Interview with Marek Kupiszewski. [w]: Migration. Character and scope. Economic potential. Regional Perspectives. Arlington: Center for International Relations, 2010 - s. 95-99 (The Forum. Discussing International Affairs and Economics; Fall 2010)
 • Rosik Piotr, Stępniak Marcin, Wiśniewski Rafał: Dojazdy do pracy do Warszawy i Białegostoku - alternatywne podejście metodologiczne. - Studia Reg. Lok. 2010, nr 2 - s. 77-98.
 • Steinfuehrer Annett, Bierzyński Adam, Grossmann Katrin, Haase Annegret, Kabisch Sigrun, Klusacek Petr: Population decline in Polish and Czech cities during post-socialism? Looking behind the official statistics. - Urban Studies 2010, 49, nr 11 - s. 2325-2346.
 • Taylor Zbigniew: The handbook of evolutionary economic geography. Red. R. Boschma, R. Martin. Cheltenham, Northampton 2010. - Przegl. Geogr. 2010, 82, z.4 - s. 629-634.
 • Taylor Zbigniew, Ciechański Ariel: Przekształcenia organizacyjno-własnościowe polskich przedsiębiorstw żeglugi śródlądowej i przybrzeżnej po 1990 r.. - Przegląd Geograficzny 2010, 82, 2 - s. 191-220.
 • Taylor Zbigniew, Ciechański Ariel: Organizational and ownership transformation in Poland's urban transport companies. - Transport Rev. 2010, 30, nr 4 - s. 407-434.
 • Taylor Zbigniew, Ciechański Ariel: Niedawne przekształcenia organizacyjno-własnościowe przedsiębiorstw transportu kolejowego w Polsce - część I. - Przegląd Geograficzny 2010, 82, 4 - s. 549-571.
 • Taylor Zbigniew, Ciechański Ariel: Polskie przedsiębiorstwa publicznego transportu regionalnego i miejskiego w warunkach gospodarki rynkowej. - Przegl. Komunik. 2010, 49, nr 7/8 - s. 20-25.
 • Taylor Zbigniew, Ciechański Ariel: Przekształcenia organizacyjno-własnościowe pasażerskich przedsiębiorstw komunikacji samochodowej. - Transp. Miejski Region. 2010, nr 2 - s. 19-25.
 • Taylor Zbigniew, Ciechański Ariel: Przekształcenia organizacyjno-własnościowe polskich przedsiębiorstw żeglugi śródlądowej i przybrzeżnej po 1990 r. - Przegl. Geogr. 2010, 82, z.2 - s. 191-220.
 • Taylor Zbigniew, Ciechański Ariel: Niedawne przekształcenia organizacyjno-własnościowe przedsiębiorstw transportu kolejowego w Polsce - część I. - Przegl. Geogr. 2010, 82, z.4 - s. 549-571.
 • Więckowski Marek: Specific features of development of tourism within the areas neighbouring upon the Polish eastern border. - Europa XXI 2010, 20 - s. 101-115.
 • Więckowski Marek: Tourism development in the borderlands of Poland. - Geographia Polonica 2010, 83, 2 - s. 67-81.
 • Więckowski Marek: The main forms of Pole's international mobility. [w]: 20 years of socio-economic transformations in countries of Central and Eastern Europe - an attempt of accounts. Ed. Jerzy Kitowski. Warsaw: PAN IGiPZ, 2010 - s. 529-538 (Geopolitical Studies; 16)
 • Więckowski Marek: Specific features of development of tourism within the areas neighbouring upon the Polish Eastern border. [w]: European Union external and internal borders - interactions and networks. Warszawa: PAN IGiPZ, 2010 - s. 101-115 (Europa XXI; 20)
 • Węcławowicz Grzegorz: Przemiany struktur społeczno-przestrzennych na ziemiach polskich pod wpływem ideologii nazistowskiej i komunistycznej. [w]: Rzeczpospolita utracona. Następstwa nazizmu i komunizmu na ziemiach polskich. Red. Jerzy Eisler, Konrad Rokicki. Warszawa: Instytut Pamięci Narodowej, 2010 - s. 117-130.
 • Węcławowicz Grzegorz, Brzosko-Seremak Agnieszka: Problemy w określeniu oczekiwań związanych ze "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego" na przykładzie miasta Krakowa. [w]: Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego a miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego. Red. Jan Maciej Chmielewski, Grzegorz Węcławowicz. Warszawa: KPZK PAN, 2010 - s. 44-55 (Biuletyn; 245)
 • Śleszyński Przemysław: Zagadnienia transportowe w raporcie "Polska 2030. Wyzwania rozwojowe". - Przegl. Komunik. 2010, 49, nr 9/10 - s. 8-11.
 • Śleszyński Przemysław: Sytuacja planistyczna w kraju. [w]: Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego a miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego. Red. Jan Maciej Chmielewski, Grzegorz Węcławowicz. Warszawa: KPZK PAN, 2010 - s. 85-102 + mapa - 128 (Biuletyn; 245)
 • Śleszyński Przemysław: Znaczenie przemian demograficznych w przestrzeni Polski dla rozwoju gospodarczego. - Biul. Rząd. Rady Ludn. 2010, 55 - s. 49-71.
 • Śleszyński Przemysław: Czynnik zaludnienia i zróżnicowania rzeźby terenu w modelowaniu prędkości ruchu w indywidualnym drogowym transporcie kołowym. - Przegl. Komunik. 2010, 49, nr 1/2 - s. 36-41.
 • Śleszyński Przemysław: Powiązania organizacyjne i właścicielskie przedsiębiorstw przemysłowych i usługowych w Polsce oraz ich znaczenie dla rozwoju regionalnego. [w]: Procesy transformacji przemysłu w regionalnych i krajowych układach przestrzennych. Red. Zbigniew Zioło, Tomasz Rachwał. Warszawa-Kraków: Wydaw. Nauk. AP, 2010 - s. 117-129 (Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego; 15)
 • Śleszyński Przemysław: Struktura przestrzeni i delimitacja obszarów społecznych w Warszawie. Dane NSP 2002. - Polityka Społ. 2010, 37, nr 1 - s. 14-18.
 • Śleszyński Przemysław: Stan prac planistycznych w miastach i gminach. - Gaz. Samorz. Adm. 2010, nr 18 - s. 44-46.
 • Śleszyński Przemysław: Analiza pokrycia planistycznego kraju. [w]: Prace planistyczne a konflikty przestrzenne w gminach. Red. Przemysław Śleszyński, Jerzy Solon. Warszawa: KPZK PAN, 2010 - s. 17-39 (Studia; 130)
 • Śleszyński Przemysław: Wybory do Parlamentu Europejskiego 2009. Uwarunkowania zachowań wyborczych i tendencje zmian. - Samorząd Teryt. 2010, 20, nr 3 - s. 5-17.
 • Śleszyński Przemysław: Structural, spatial and functional changes in the development of enterprise following Poland's accession to the European Union. - Reg. Local Studies 2010, Spec. iss. - s. 38-58.
 • Śleszyński Przemysław, Solon Jerzy: Wprowadzenie. [w]: Prace planistyczne a konflikty przestrzenne w gminach. Red. Przemysław Śleszyński, Jerzy Solon. Warszawa: KPZK PAN, 2010 - s. 11-16 (Studia; 130)
 • Śleszyński Przemysław, Solon Jerzy, Bednarek-Szczepańska Maria, Komornicki Tomasz, Więckowski Marek: Dyskusja wyników i wnioski. [w]: Prace planistyczne a konflikty przestrzenne w gminach. Red. Przemysław Śleszyński, Jerzy Solon. Warszawa: KPZK PAN, 2010 - s. 121-126 (Studia; 130)
 • Komornicki Tomasz, Pomianowski Wojciech, Rosik Piotr, Śleszyński Przemysław: Co z tą infrastrukturą? Wskaźnik międzygałęziowej dostępności transportowej obszaru Polski. - Infrastruktura Transp. 2009, nr 5 - s. 22-24.
 • Komornicki Tomasz, Śleszyński Przemysław: Typologia obszarów wiejskich pod względem powiązań funkcjonalnych i relacji miasto-wieś. [w]: Analiza zróżnicowania i perspektyw rozwoju obszarów wiejskich w Polsce do 2015 roku. Red. Jerzy Bański. Warszawa: PTG; PAN IGiPZ, 2009 - s. 9-37 (Studia Obszarów Wiejskich; 16)
 • Komornicki Tomasz, Śleszyński Przemysław: Regionalne porty lotnicze na Mazowszu - wprowadzenie. [w]: Studia nad lokalizacją regionalnych portów lotniczych na Mazowszu. Warszawa: PAN IGiPZ, 2009 - s. 9-22 (Prace Geograficzne; 220)
 • Komornicki Tomasz, Śleszyński Przemysław: Prognozowana dostępność przestrzenna portów lotniczych oraz kształtowanie się popytu demograficznego i ekonomicznego w latach 2008-2015. - Prace Kom. Geogr. Komunik. PTG 2009, 16 - s. 115-130.
 • Komornicki Tomasz, Śleszyński Przemysław: Aktualna i prognozowana dostępność przestrzenna jako popytowe kryterium lokalizacji polskich portów lotniczych [prezetacja na CD-ROM]. [w]: "Nowe wyzwania rozwoju transportu lotniczego". III Konferencja, 14-15 maja 2009 r., Kielce. Materiały konferencji. Kielce: Targi Kielce, 2009.
 • Komornicki Tomasz, Śleszyński Przemysław: Obecna i prognozowana dostępność komunikacyjna projektowanych lotnisk. [w]: Studia nad lokalizacją regionalnych portów lotniczych na Mazowszu. Warszawa: PAN IGiPZ, 2009 - s. 125-151 (Prace Geograficzne; 220)
 • Komornicki Tomasz, Śleszyński Przemysław: Wyznaczanie optymalnej lokalizacji portów lotniczych na Mazowszu pod względem dostępności przestrzennej i popytu. - Lotnisko 2009, nr 5 - s. 14-16.
 • Komornicki Tomasz, Śleszyński Przemysław, Błażejczyk Krzysztof, Solon Jerzy, Siłka Piotr, Stępniak Marcin: Dyskusja i podsumowanie badań. [w]: Studia nad lokalizacją regionalnych portów lotniczych na Mazowszu. Warszawa: PAN IGiPZ, 2009 - s. 209-216 (Prace Geograficzne; 220)
 • Komornicki Tomasz, Śleszyński Przemysław, Stępniak Marcin: Wariantowa analiza popytu. [w]: Studia nad lokalizacją regionalnych portów lotniczych na Mazowszu. Warszawa: PAN IGiPZ, 2009 - s. 153-193 (Prace Geograficzne; 220)
 • Korcelli-Olejniczak Ewa: Berlin 20 years later: defining or redefining its functional profile? With some implication for Warsaw. - Geographia Polonica 2009, 82, 2 - s. 45-55.
 • Kupiszewski Marek: Labour migration in Western Balkan countries - a review of literature and historical trends. [w]: Labour migration patterns, policies and migration propensity in the Western Balkans. Ed. Marek Kupiszewski. Budapest: International Organization for Migration. Regional Mission for Central and South Europe, 2009 - s. 13-30.
 • Kupiszewski Marek: Migration and population change in the Western Balkan - what the data reveal. [w]: Labour migration patterns, policies and migration propensity in the Western Balkans. Ed. Marek Kupiszewski. Budapest: International Organization for Migration. Regional Mission for Central and South Europe, 2009 - s. 51-62.
 • Kupiszewski Marek, Kicinger Anna: Assessment of migration propensity in Western Balkan countries. [w]: Labour migration patterns, policies and migration propensity in the Western Balkans. Ed. Marek Kupiszewski. Budapest: International Organization for Migration. Regional Mission for Central and South Europe, 2009 - s. 63-72.
 • Rosik Piotr, Śleszyński Przemysław: Wpływ zaludnienia w otoczeniu drogi, ukształtowania powierzchni terenu oraz natężenia ruchu na średnią prędkość jazdy samochodem osobowym. - Transp. Miejski Region. 2009, nr 10 - s. 26-31.
 • Siłka Piotr, Stępniak Marcin, Śleszyński Przemysław: Rola lotnisk lokalnych. [w]: Studia nad lokalizacją regionalnych portów lotniczych na Mazowszu. Warszawa: PAN IGiPZ, 2009 - s. 195-208 (Prace Geograficzne; 220)
 • Taylor Zbigniew: Transport. Critical essays in human geography. Red. S. Hanson, M-P.Kwan. Alderhot, Hapshire, England - Burlington, VE, USA 2008. - Przegl. Geogr. 2009, 81, z.4 - s. 585-591.
 • Taylor Zbigniew, Ciechański Ariel: Przekształcenia własnościowe przedsiębiorstw transportu miejskiego w Polsce – część II. - Przegląd Geograficzny 2009, 81, 2 - s. 205-236.
 • Taylor Zbigniew, Ciechański Ariel: Przekształcenia własnościowe przedsiębiorstw transportu miejskiego w Polsce - część II. - Przegl. Geogr. 2009, 81, z.2 - s. 205-236.
 • Więckowski Marek: Współpraca terytorialna jako instrument osiągania spójności terytorialnej w obecnej perspektywie oraz po 2013 r. [w]: Spójność terytorialna wyzwaniem polityki rozwoju Unii Europejskiej. Polski wkład w debatę. Red. Anna Baucz, Magadalena Łotocka, Piotr Żuber. Warszawa: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, 2009 - s. 187-228.
 • Więckowski Marek: Development of the new tourist space in the Polish borderlands. [w]: Old and new borderlines/frontiers/margins. East-Central European Regional Seminar, Gyula, 9-12 October, 2008. Ed. Andras Donat Kovacs. Pecs: Centre for Regional Studies of the Hungarian Academy of Sciences, 2009 - 89-97 : wykr. (Discussion Papers; Special)
 • Węcławowicz Grzegorz: W sprawie nowej Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju. [w]: W poszukiwaniu dobrych kierunków. Materiały do dyskusji nad Projektem Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2008-2033. Warszawa: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, 2009 - s. 52-57.
 • Węcławowicz Grzegorz, Degórski Marek, Komornicki Tomasz, Bański Jerzy, Śleszyński Przemysław, Więckowski Marek: Study of spatial developments in the Polish-German border region. [w]: Guiding principles for spatial development in Germany. Ed. Wendelin Strubelt. Berlin-Heidelberg: Springer Verlag, 2009 - s. 153-184 (German Annual of Spatial Research and Policy)
 • Śleszyński Przemysław: Stan planowania przestrzennego w gminach w 2007 r. - Przegl. Urbanistyczny 2009, 1, z.1 - s. 111-114.
 • Śleszyński Przemysław: Rozwój nowoczesnej drogowej sieci transportowej a efektywność połączeń głównych ośrodków miejskich (1989-2015). - Autostrady 2009, nr 7 - s. 50-53.
 • Śleszyński Przemysław: ESPON HyperAtlas i ESPON WebGIS jako narzędzia kartograficznej oceny procesów społeczno-gospodarczych w Unii Europejskiej. - Pol. Przegl. Kartogr. 2009, 41, nr 4 - s. 371-374.
 • Śleszyński Przemysław: Zmiany przedsiębiorczości w gminach rolniczych w latach 2001-2007. Czy integracja europejska przyspieszyła rozwój wielofunkcyjny obszarów wiejskich i urbanizację ekonomiczną?. [w]: Współczesne procesy urbanizacji obszarów wiejskich. Red. Wioletta kamińska, Mirosław Mularczyk. Kielce: Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy Jana Kochanowskiego, 2009 - s. 47-60.
 • Śleszyński Przemysław: Stan planowania przestrzennego w gminach w 2008 r. Czy bez zmian?. - Przegl. Urbanistyczny 2009, 2, z.3.
 • Śleszyński Przemysław: Szachownicowy czy skośny układ sieci transportowych w Polsce?. - Prace Kom. Geogr. Komunik. PTG 2009, 16 - s. 107-114.
 • Śleszyński Przemysław: Polska na rozstajach. Wokół raportu "Polska 2030. Wyzwania rozwojowe". - Przyszłość. Świat-Europa-Polska 2009, nr 2 - s. 97-142.
 • Śleszyński Przemysław: Zmiany strukturalne i przestrzenno-funkcjonalne w rozwoju przedsiębiorczości po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej. - Studia Reg. Lok. 2009, nr 3 - s. 5-26.
 • Śleszyński Przemysław: "Observatoire des territories" jako narzędzie analiz informacji przestrzennej. - Przegl. Geogr. 2009, 81, z.4 - s. 579-583.
 • Śleszyński Przemysław: Pozycja polskich czasopism i serii geograficznych w świetle baz Google Scholar. - Przegl. Geogr. 2009, 81, z.4 - s. 551-578.
 • Śleszyński Przemysław: Potencjał społeczno-gospodarczy w kontekście rozwoju lotnisk regionalnych. [w]: Studia nad lokalizacją regionalnych portów lotniczych na Mazowszu. Warszawa: PAN IGiPZ, 2009 - s. 95-109 (Prace Geograficzne; 220)
 • Śleszyński Przemysław: Wykorzystanie danych georadarowych SRTM-3 w analizie zróżnicowania ukształtowania terenu Polski. - Pol. Przegl. Kartogr. 2009, 41, nr 3 - s. 237-252.
 • Śleszyński Przemysław: Observatoire des territoires jako narzędzie analiz informacji przestrzennej. - Przegląd Geograficzny 2009, 81, 4 - s. 579-583.
 • Śleszyński Przemysław: O statystycznych ułomnościach pomiaru urbanizacji w Polsce. - Geogr. w Szk. 2009, nr 3 - 31-34 : wykr.
 • Śleszyński Przemysław: Dostępnośc metropolii jako warunek konkurencyjności polskiej przestrzeni. - Mazowsze. Studia Reg. 2009, nr 2 - s. 53-71.
 • Śleszyński Przemysław: Kongruencja gmin do celów sondaży przedwyborczych. - Przegl. Geogr. 2009, 81, z.2 - s. 237-257.
 • Śleszyński Przemysław: Pozycja polskich czasopism i serii geograficznych w świetle baz Google Scholar. - Przegląd Geograficzny 2009, 81, 4 - s. 551-578.
 • Śleszyński Przemysław: Kongruencja gmin do celów sondaży przedwyborczych. - Przegląd Geograficzny 2009, 81, 2 - s. 237-257.
 • Śleszyński Przemysław: Zaludnienie i zróżnicowanie rzeźby terenu w modelowaniu prędkości ruchu samochodów osobowych. - Przegl. Komunik. 2009, 48, nr 5 - s. 26-32.
 • Śleszyński Przemysław: Przestrzeń - region - terytorium. Wokół "Zielonej Księgi w sprawie spójności tetrytorialnej". [w]: Spójność terytorialna wyzwaniem polityki rozwoju Unii Europejskiej. Polski wkład w debatę. Red. Anna Baucz, Magadalena Łotocka, Piotr Żuber. Warszawa: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, 2009 - s. 84-108.
 • Śleszyński Przemysław: Szóste wyzwanie. Dotyczy roli nauki w rozwoju kraju. Na marginesie kapitału intelektualnego w raporcie "Polska 2030. Wyzwania rozwojowe". - Forum Akad. 2009, 16, nr 10 - s. 31-33.
 • Śleszyński Przemysław, Januszewska-Stępniak Magdalena: Uwarunkowania dla analizowanych lokalizacji związane z zaawansowaniem prac planistycznych. [w]: Studia nad lokalizacją regionalnych portów lotniczych na Mazowszu. Warszawa: PAN IGiPZ, 2009 - s. 81-94 (Prace Geograficzne; 220)
 • Śleszyński Przemysław, Komornicki Tomasz: Wpływ rozwoju sieci drogowej na obszary rynkowe istniejących i planowanych portów lotniczych (2008-2015). - Drogi 2009, nr 9 - s. 91-99.
 • Śleszyński Przemysław, Kowalski Mariusz: Rozmieszczenie geograficzne nazwisk a migracje. - Biul. Migr. 2009, nr 23 - s. 7-8.
 • Bijak Jakub, Kupiszewska Dorota, Kupiszewski Marek: Replacement migration revisited: simulations of the effects of selected population and labor market strategies for the aging Europe, 2002-2052. - Popul. Res. Policy Rev. 2008, 27, nr 3 - s. 321-342.
 • Bijak Jakub, Kupiszewski Marek: Population and labour force forecasts for selected European countries: assumptions and results. [w]: Permanent or circular migration? Policy choices to address demographic decline and labour shortages in Europe. Eds. Elmar Hoenekopp, Heikki Mattila. Budapest: International Oranization for Migration. Regional Mission for Central and South Eastern Europe, 2008 - s. 11-33.
 • Grzeszczak Jerzy: W kierunku geografii gentryfikacji?. [w]: Gospodarka przestrzenna w strefie kontinuum miejsko-wiejskiego w Polsce. Red. Aleksandra Jezierska-Thoele, Leszek Kozłowski. Toruń: Wydaw. Nauk. UMK, 2008 - s. 45-54.
 • Komornicki Tomasz, Śleszyński Przemysław: Popyt społeczno-gospodarczy jako przesłanka kształtowania sieci lotnisk na przykładzie Mazowsza. - Mazowsze. Studia Reg. 2008, nr 1 - s. 63-93.
 • Komornicki Tomasz, Śleszyński Przemysław: Lokalizacja portów lotniczych na podstawie analiz dostępności komunikacyjnej i popytu. [w]: Przyszłość polskich lotnisk. Prawne i finansowe aspekty rozwoju portów lotniczych. Konferencja MGG Conferences, 27-28 maja 2008, Hotel Gromada Okęcie. Warszawa: MGG Conferences, 2008 - s. 74-96.
 • Komornicki Tomasz, Śleszyński Przemysław: Struktura funkcjonalna gmin a postępy w pracach planistycznych (2004-2006). - Studia Reg. Lok. 2008, nr 3 - 53-75 : mapy.
 • Komornicki Tomasz, Śleszyński Przemysław, Siłka Piotr, Stępniak Marcin: Wariantowa analiza dostępności w transporcie lądowym. [w]: Ekspertyzy do Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2008-2033. T.II. Red. Konrad Saganowski, Magdalena Zagrzejewska-Fiedorowicz, Piotr Żuber. Warszawa: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, 2008 - s. 133-334.
 • Korcelli-Olejniczak Ewa: City and region. Papers in honour of Jiri Musil. Eds. Wendelin Strubelt, Grzegorz Gorzelak. Opladen & Farmington Hill 2008. - Geographia Polonica 2008, 81, 2 - s. 97-99.
 • Korcelli-Olejniczak Ewa: Functional complementarity as a basis for inter-metropolitan collaboration and networking. A case study on cultural activities in Berlin and Warsaw. [w]: Cross-border governance and sustainable spatial development. Mind the gaps. Eds. Markus Leibenath, Ewa Korcelli-Olejniczak, Robert Knippschild. Berlin-Heidelberg: Springer Verlag, 2008 - s. 117-130.
 • Korcelli-Olejniczak Ewa: Research on metropolitan functions: identification and definitions according to the ESPON and alternative approaches. [w]: Territorial dilemmas of socio-economic development in Europe. Warszawa: PAN IGiPZ, 2008 - s. 47-57 (Europa XXI; 18)
 • Korcelli Piotr, Korcelli-Olejniczak Ewa, Kozubek Elżbieta: Typologies of European urban - rural regions: a review and assessment. - Geographia Polonica 2008, 81, 2 - s. 25-42.
 • Kupiszewski Marek: Addressing the irregular employment of migrants - concluding remarks and recommendations. [w]: Addressing the irregular employment of immigrants in the European Union: between sanctions and rights. Eds. Marek Kupiszewski, Heikki Mattila. Budapest: International Organization for Migration, 2008 - s. 318-328.
 • Kupiszewski Marek, Bijak Jakub: Zmiany i problemy demograficzne a rozwój przestrzenny. [w]: Ekspertyzy do Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2008-2033. T.IV. Red. Konrad Saganowski, Magdalena Zagrzejewska-Fiedorowicz, Piotr Żuber. Warszawa: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, 2008 - s. 291-308.
 • Kupiszewski Marek, Bijak Jakub, Kaczmarczyk Paweł, Kicinger Anna, Kloc-Nowak Weronika, Napierała Joanna: Poland. [w]: Permanent or circular migration? Policy choices to address demographic decline and labour shortages in Europe. Eds. Elmar Hoenekopp, Heikki Mattila. Budapest: International Oranization for Migration. Regional Mission for Central and South Eastern Europe, 2008 - s. 149-181.
 • Kupiszewski Marek, Bijak Jakub, Nowok Beata: Impact of future demographic trends in Europe, 2005-2050. - Finn. Yearbook Popul. Res. 2008, 43 - s. 147-183.
 • Kupiszewski Marek, Kupiszewska Dorota: International migration component in population dynamics models. [w]: International migration in Europe: data, models and estimates. Eds. J. Raymer, F. Willekens. Chichester: Wiley, 2008 - s. 309-327.
 • Leibenath Markus, Korcelli-Olejniczak Ewa, Knippschild Robert: Bridging the gaps? Cross-border governance between top-down policies and local needs and limitations. [w]: Cross-border governance and sustainable spatial development. Mind the gaps. Eds. Markus Leibenath, Ewa Korcelli-Olejniczak, Robert Knippschild. Berlin-Heidelberg: Springer Verlag, 2008 - s. 187-193.
 • Niedzielski Michael A., Śleszyński Przemysław: Analyzing accessibility by transport mode in Warsaw, Poland. - Geographia Polonica 2008, 81, 2 - s. 61-78.
 • Rosik Piotr, Stępniak Marcin: Regionalne zróżnicowanie pracy eksploatacyjnej pociągów. - Prace Kom. Geogr. Komunik. PTG 2008, 15 - s. 19-34.
 • Siłka Piotr, Stępniak Marcin: Lotnictwo sanitarne i drogowa dostępność komunikacyjna do lotnisk lokalnych w województwie mazowieckim. - Mazowsze. Studia Reg. 2008, nr 1 - s. 95-107.
 • Stępniak Marcin: Inwestycje mieszkaniowe na obszarze metropolitalnym Warszawy w latach 1995-2005. [w]: Współczesne kierunki i wymiary procesów urbanizacji. Red. Janusz Słodczyk, Maria Śmigielska. Opole: Wydaw. UO, 2008 - s. 209-218.
 • Taylor Zbigniew: The dismantling and removal of railway lines by Soviet Red Army troops on present-day Polish territory, 1944-1948. - J. Transp. Geogr. 2008, 16 - s. 217-228.
 • Taylor Zbigniew: Stan i perspektywy rozwoju geografii ekonomicznej w Polsce. Geografia komunikacji. [w]: Stan i perspektywy rozwoju geografii w Polsce. Red. Stanisław Liszewski, Jan Łoboda, Wiesław Maik. Bydgoszcz: Wyższa Szkoła Gospodarki, 2008 - s. 156-165.
 • Taylor Zbigniew: Wizja struktury transportu oraz rozwoju sieci transportowych do roku 2033 ze szczególnym uwzględnieniem komunikacji kolejowej. [w]: Ekspertyzy do Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2008-2033. T.II. Red. Konrad Saganowski, Magdalena Zagrzejewska-Fiedorowicz, Piotr Żuber. Warszawa: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, 2008 - s. 85-108.
 • Taylor Zbigniew, Ciechański Ariel: Przekształcenia własnościowe przedsiębiorstw transportu miejskiego w Polsce - część I. - Przegl. Geogr. 2008, 80, z.4 - s. 495-513.
 • Taylor Zbigniew, Ciechański Ariel: What happened to the national road carrier in a post-communist country? The case of Poland's State Road Transport. - Transport Rev. 2008, 28, nr 5 - s. 619-640.
 • Taylor Zbigniew, Ciechański Ariel: Transformacja własnościowa przedsiębiorstw PKS po roku 1990. - Przegl. Komunik. 2008, 47, nr 4 - s. 3-13.
 • Więckowski Marek: Wybrane aspekty rozwoju turystyki w przygranicznych parkach narodowych w Polsce. [w]: Współczesne problemy badawcze geografii polskiej - geografia człowieka. Red. Dariusz Świątek, Maria Bednarek, Piotr Siłka. Warszawa: PAN; PTG, 2008 - s. 242-247 (Dokumentacja Geograficzna; 36)
 • Więckowski Marek: Uwarunkowania rozwoju przestrzennego Polski wynikające z sąsiedztwa ze Słowacją. [w]: Ekspertyzy do Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2008-2033. T.III. Red. Konrad Saganowski, Magdalena Zagrzejewska-Fiedorowicz, Piotr Żuber. Warszawa: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, 2008 - s. 275-293.
 • Więckowski Marek: New intenational mobility of Poles. - Espace, Populations, Societes 2008, nr 2 - s. 261-270.
 • Więckowski Marek: Integracja przestrzeni turystycznej na pograniczach państw w Unii Europejskiej. [w]: Przekształcenia Regionalnych Struktur Funkcjonalno-Przestrzennych. Europa bez granic - nowe wyzwania. Red. D. Ilnicki, K. Janc. Wrocław: IGiRR UWr, 2008 - s. 201-209 (Rozprawy Naukowe Instytutu Geografii i Rozwoju Regionalnego Uniwersytetu Wrocławskiego; 3)
 • Węcławowicz Grzegorz: Geopolityczne wymiary w kształtowaniu koncepcji przestrzennego zagospodarowania kraju. [w]: Problematyka geopolityczna ziem polskich. Red. Piotr Eberhardt. Warszawa: PAN IGiPZ, 2008 - s. 319-332 (Prace Geograficzne; 218)
 • Węcławowicz Grzegorz: Stan polskiej przestrzeni w świetle "Raportu o stanie zagospodarowania przestrzennego kraju". [w]: Wyzwania dla polskiej polityki przestrzennej. Konferencja organizowana przez sejmową Komisję Infrastruktury, Ministerstwo Infrastruktury we współpracy z Biurem Analiz Sejmowych Kancelarii Sejmu, Warszawa, 24 czerwca 2008. Materiały konferencyjne. Warszawa: Kancelaria Sejmu, 2008 - s. 37-43.
 • Węcławowicz Grzegorz: Ludność z wykształceniem wyższym w strukturze społeczno-przestrzennej Warszawy. [w]: Warszawa Akademicka. Seminarium, Warszawa, październik 2007. Warszawa: Instytut Problemów Współczesnej Cywilizacji, 2008 - s. 21-29 (Instytut Problemów Współczesnej Cywilizacji; 40)
 • Śleszyński Przemysław: Propozycja modyfikacji przebiegu polskiego odcinka Pan-Europejskiego Korytarza Drogowego nr 2. - Przegl. Komunik. 2008, 47, nr 1 - s. 12-19.
 • Śleszyński Przemysław: Ocena powiązań gospodarczych i kapitałowych między miastami. [w]: Ekspertyzy do Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2008-2033. T.I. Red. Konrad Saganowski, Magdalena Zagrzejewska-Fiedorowicz, Piotr Żuber. Warszawa: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, 2008 - s. 335-391.
 • Śleszyński Przemysław: Propozycje makroskalowych rozwiązań układu sieci transportu drogowego dla północno-wschodniej Polski w świetle powiązań funkcjonalnych. [w]: Współczesne problemy badawcze geografii polskiej - geografia człowieka. Red. Dariusz Świątek, Maria Bednarek, Piotr Siłka. Warszawa: PAN; PTG, 2008 - s. 46-54 (Dokumentacja Geograficzna; 36)
 • Bijak Jakub, Kupiszewska Dorota, Kupiszewski Marek, Saczuk Katarzyna, Kitzinger Anna: Population and labour force for 27 European countries, 2002-2052: impact of international migration on population ageing. - Europ. J. Popul. 2007, 23, nr 1 - s. 1-31.
 • Bijak Jakub, Kupiszewski Marek: Długoterminowe konsekwencje emigracji do krajów UE dla liczby i struktury ludności oraz zasobów pracy w Polsce. [w]: Migracje zarobkowe z Polski do krajów Unii Europejskiej - wyzwania dla państwa. Warszawa: Kancelaria Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, 2007 - s. 23-36.
 • Ciechański Ariel: Koleje cukrownicze w Europie Środkowej na przykładzie Polski, Czech i Słowacji. - Prace Kom. Geogr. Komunik. PTG 2007, 13 - s. 221-242.
 • Ciechański Ariel: Rynek pasażerskich przewozów kolejowych w Polsce. - Prace Kom. Geogr. Komunik. PTG 2007, 14 - s. 165-177.
 • Czapiewski Konrad, Śleszyński Przemysław: Geografia zróżnicowania wyników egzaminów zewnętrznych. - Biul. Bad. CKE 2007, nr 11 - s. 52-79.
 • Grzeszczak Jerzy: Teoria biegunów wzrostu w warunkach polskich: przeszłość i teraźniejszość. [w]: Procesy transformacji społeczno-ekonomicznych i przyrodniczych struktur przestrzennych. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Zbigniewowi Zioło. Red. Jan Lach, Monika Borowiec, Tomasz Rachwał. Kraków: Wydaw. Nauk. AP, 2007 - s. 120-129.
 • Komornicki Tomasz, Śleszyński Przemysław: Popytowe uwarunkowania przebiegu trasy Via Baltica w Polsce. - Przegl. Komunik. 2007, 46, z.2 - s. 3-9.
 • Korcelli-Olejniczak Ewa: Metropolitan functions as a research question: definitions and identifications in the ESPON and alternative approaches. - GaWC Research Bulletin 2007, nr 248 - 6 s.
 • Korcelli-Olejniczak Ewa: Berlin and Warsaw: in search of a new role in the European urban system. - J. Housing Built Envir. 2007, 22, nr 1 - s. 51-68.
 • Kupiszewski Marek, Filhel Agnieszka: Demographic aspect of research on international migration. [w]: State of the art in the migration research in Poland. Red. Anna Kicinger, A. Weinar. Warsaw: Central European Forum for Migration Research, 2007 - s. 60-65 (CEFMR Working Paper; 1/2007)
 • Taylor Zbigniew: Płeć kulturowa a codzienna ruchliwość ludności wiejskiej. - Przegl. Geogr. 2007, 79, z.3/4 - s. 515-531.
 • Taylor Zbigniew, Ciechański Ariel: Przekształcenia własnościowe przedsiębiorstwa PKS w nowej sytuacji gospodarczej. - Przegl. Geogr. 2007, 79, z.1 - s. 5-44.
 • Więckowski Marek: Le tourisme international et son impact sur le developpement de la Pologne. [w]: Tourisme et developpement. Regards et croises. Sous la direction de Christian Bataillou & Bernard Scheou. Perpignan: Presses Universitaires de Perpignan, 2007 - s. 89-103.
 • Więckowski Marek: Zagrożenia i ograniczenia rozwojowe w gminach o funkcjach turystycznych w świetle zaawansowania prac planistycznych. [w]: Planowanie przestrzenne - szanse i zagrożenia środowiskowe. Red. Stefan Kozłowski, Paulina Legutko-Kobus. Lublin: KUL, 2007 - s. 277-291.
 • Więckowski Marek: Creation et fonctionnement des expaces touristiques frontalieres en Pologne. [w]: Tourisme et frontieres. Red. J.L. Caccomo. Paris: Éditions l'Harmattan, 2007 - s. 197-212.
 • Śleszyński Przemysław: Możliwości rozwoju regionalnych portów lotniczych w Polsce w świetle uwarunkowań popytowych. - Prace Kom. Geogr. Komunik. PTG 2007, 13 - s. 153-174.
 • Śleszyński Przemysław: Druga tura wyborów prezydenckich 2005: czy można było przewidzieć?. - Przegl. Geogr. 2007, 79, z.1 - s. 115-132.
 • Śleszyński Przemysław: Możliwości szacowania popytu na mieszkania w świetle dostępnych danych demograficznych, społecznych i ekonomicznych. - Probl. Rozw. Miast 2007, z.3 - s. 19-34.
 • Śleszyński Przemysław: Ocena atrakcyjności wizualnej mezoregionów Polski. [w]: Znaczenie badań krajobrazowych dla zrównoważonego rozwoju. Profesorowi Andrzejowi Richlingowi w 70. rocznicę urodzin i 45-lecie pracy naukowej. Warszawa: UW WGiSR, 2007 - s. 697-714.
 • Śleszyński Przemysław: Czy istnieją związki aktywności obywatelskiej z realizacją prac planistycznych?. - Samorząd Teryt. 2007, 17, nr 5 - 39-48 : tab.
 • Śleszyński Przemysław: Zmiany liczby bezrobotnych w gminach. - Wiad. Statyst. 2007, 52, nr 2 - s. 56-67.
 • Śleszyński Przemysław: Szacowanie liczby i rozmieszczenia pracujących w dużym mieście na przykładzie Warszawy. - Przegl. Geogr. 2007, 79, z.3/4 - s. 533-566.
 • Śleszyński Przemysław: Środowisko społeczne ucznia a wyniki oceny zewnętrznej w szkołach podstawowych i gimnazjach (2002-2004). [w]: Geografia na egzaminach zewnętrznych 2002-2006 (wybrane zagadnienia). Red. Adam Hibszer, Tomasz Michalski. Pelplin: Wydaw. Bernardinum, 2007 - s. 80-108.
 • Śleszyński Przemysław: Procesy globalizacji we współczesnym świecie. - Geogr. w Szk. 2007, 60, nr 6 - s. 5-21.
 • Śleszyński Przemysław: Atlas Zagospodarowania Przestrzennego Polski. Idea i koncepcja. [w]: Badania regionalne - wybrane problemy. Red. Małgorzata Strzyż, Anna Świercz. Kielce: IG AŚ, 2007 - s. 521-524 (Nauki Geograficzne w Badaniach Regionalnych; 3)
 • Śleszyński Przemysław: Dlaczego Lech Kaczyński wygrał wybory prezydenckie 2005. Studium z geografii elektoralnej. - Czas. Geogr. 2007, 78, z.1/2 - s. 61-82.
 • Śleszyński Przemysław: Potencjał społeczno-gospodarczy polskiego odcinka Via Regia. [w]: Via Regia - kupiecki szlak. Red. Zbigniew Makieła. Jarosław: Wydaw. Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej, 2007 - s. 83-110.
 • Śleszyński Przemysław, Komornicki Tomasz: Szanse i zagrożenia rozwoju społeczno-gospodarczego w świetle realizacji prac planistycznych w gminach. [w]: Planowanie przestrzenne - szanse i zagrożenia środowiskowe. Red. Stefan Kozłowski, Paulina Legutko-Kobus. Lublin: KUL, 2007 - s. 250-262.
 • Śleszyński Przemysław, Komornicki Tomasz, Więckowski Marek: Stan zaawansowania prac planistycznych w gminach a zagrożenia i ograniczenia rozwoju społeczno-gospodarczego. [w]: Wybrane problemy planistyczne 2007 roku. Seminarium szkoleniowe, Wrocław, 15-16 października 2007 r. Wrocław: Oficyna Wydawnicza ZOIU, 2007 - s. 77-89 (Zeszyty Zachodniej Okręgowej Izby Urbanistów; 3/07)
 • Ciechański Ariel: Integracja kolei z innymi środkami publicznego transportu pasażerskiego. Doświadczenia polskie a krajów ościennych. - Prace Kom. Geogr. Komunik. PTG 2006, 12 - s. 113-135.
 • Grzeszczak Jerzy: Ośrodki wzrostu i obszary stagnacji w województwie podkarpackim. A. Sobala-Gwosdz. Kraków 2005. - Przegl. Geogr. 2006, 78, z.4 - s. 590-595.
 • Kicinger Anna, Kloc-Nowak Weronika, Kupiszewski Marek: Case study: Implications of recent migration to Ireland for Poland. [w]: Managing migration in Ireland: a social and ecomomic analysis. Dublin: International Organization for Migration, National Economic & Social Council, 2006 - s. 230-239.
 • Komornicki Tomasz, Śleszyński Przemysław: Docelowy układ autostrad a wewnętrzny i zewnętrzny popyt na nowoczesny transport drogowy. - Prace Kom. Geogr. Komunik. PTG 2006, 12 - s. 95-108.
 • Komornicki Tomasz, Śleszyński Przemysław, Węcławowicz Grzegorz: O potrzebie nowej wizji rozwoju sieci infrastruktury transportowej Polski. - Przegl. Komunik. 2006, 45, nr 6 - s. 13-20.
 • Korcelli-Olejniczak Ewa: City strategies - patterns of development of Warsaw and Berlin till 2020. [w]: New members - new challenges for the European regional development policy. Ed. Tadeusz Markowski, Maciej Turała. Warszawa: KPZK PAN, 2006 - s. 258-268 (Studia Regionalia; 18)
 • Kowalski Mariusz, Śleszyński Przemysław: Problems of socio-spatial development in central districts of Warsaw. [w]: Social changes and social sustainability in historical urban centres. The case of Central Europe. Eds. G.Enyedi, Z.Kovacs. Pecs: Centre for Regional Studies HAS, 2006 - s. 107-126 (Discussion Papers; Special)
 • Kupiszewska Dorota, Kupiszewski Marek: Non-national populations in the EU member states. Luxembourg: Eurostat, 2006 - 4 s. (Statistics in Focus; 8/2006)
 • Kupiszewska Dorota, Nowok Beata, Kupiszewski Marek: Country report for Poland. [w]: THESIM: Towards Harmonised European Statistics on International Migration. Eds. M.Poulain, N.Perrin, A.Singleton. Louvain-la-Neuve: Presses Universitaires de Louvain, 2006 - s. 577-589.
 • Kupiszewski Marek: Migration in Poland in the period of transition: the adjustment to the labour market change. [w]: Economics of intergenerational equity in transition economies. Ed. Masaaki Kuboniwa, Yoshiaki Nishimura. Tokyo: Maruzen Co., Ltd, 2006 - s. 255-276 (Economic Research Series; 40)
 • Kupiszewski Marek, Bijak Jakub: Ocena prognozy ludności GUS 2003 z perspektywy aglomeracji warszawskiej. - Studia Demogr. 2006, z.149 - s. 68-81.
 • Kupiszewski Marek, Bijak Jakub: Ocena prognozy ludności GUS 2003 z perspektywy aglomeracji warszawskiej. Warsaw: Central European Forum for Migration Research, 2006 - 15 s. (CEFMR Working Paper; 1/2006)
 • Powęska Radosław, Stępniak Marcin: Ekonomia vs polityka. Bariery rozwoju eksportu boliwijskiego gazu. - Amer. Łac. 2006, nr 3/4 - s. 63-70.
 • Taylor Zbigniew: Railway closures to passenger traffic in Poland and their social consequences. - J. Transp. Geogr. 2006, 14 - s. 135-151.
 • Taylor Zbigniew: The transport system of Poland in a period of transition. [w]: Natural and human environment of Poland. A geographical overview. Ed. Marek Degórski. Warsaw: PAN IGiPZ et al., 2006 - s. 275-296.
 • Taylor Zbigniew, Ciechański Ariel: Deregulation in Polish rail transport. - Transport Rev. 2006, 26, nr 3 - s. 305-324.
 • Więckowski Marek: Tourism. [w]: Natural and human environment of Poland. A geographical overview. Ed. Marek Degórski. Warsaw: PAN IGiPZ et al., 2006 - s. 263-274.
 • Więckowski Marek: Integracja sieci transportu w Unii Europejskiej. - Prace Kom. Geogr. Komunik. PTG 2006, 12 - s. 47-56.
 • Węcławowicz Grzegorz: Urban issues in Poland. [w]: Natural and human environment of Poland. A geographical overview. Ed. Marek Degórski. Warsaw: PAN IGiPZ et al., 2006 - s. 175-192.
 • Śleszyński Przemysław: Przemiany osadnicze i demograficzne Ponidzia w okresie transformacji i ich znaczenie dla środowiska przyrodniczego. [w]: Regionalne studia ekologiczno-krajobrazowe. Cz.2. 3.Człowiek i krajobraz - ochrona i kształtowanie środowiska przyrodniczego. Komitet red. Andrzej Richling et al. Warszawa: WGiSR UW, IG AŚ, PAEK, 2006 - s. 75-88 (Problemy Ekologii Krajobrazu; 16/2)
 • Śleszyński Przemysław: Demograficzny wymiar procesów suburbanizacji w Polsce po 1989 roku. [w]: Żywiołowe rozprzestrzenianie się miast. Narastający problem aglomeracji miejskich w Polsce. Praca zbiorowa. Red. Stefan Kozłowski. Białystok-Lublin-Warszawa: Wydaw. Ekonomia i Środowisko, 2006 - s. 105-123 (Studia nad Zrównoważonym Rozwojem; 2)
 • Śleszyński Przemysław: Zaawansowanie i uwarunkowania prac planistycznych w gminach: wnioski dla polityki regionalnej. - Studia Reg. Lok. 2006, nr 3 - s. 25-47.
 • Śleszyński Przemysław: Współczesne przemiany demograficzne w przestrzeni Polski i ich znaczenie dla rozwoju gospodarczego kraju. [w]: Idee i praktyczny uniwersalizm geografii. Geografia społeczno-ekonomiczna. Dydaktyka. Red. Tomasz Komornicki, Zbigniew Podgórski. Warszawa: PAN IGiPZ, 2006 - s. 240-246 (Dokumentacja Geograficzna; 33)
 • Śleszyński Przemysław: Imigracja do Polski w latach 1989-2002 na podstwiee wyników NSP 2002. - Studia Demogr. 2006, z.149 - 82-88 : mapy.
 • Śleszyński Przemysław: Niepełnosprawność w Polsce w świetle wyników ostatniego spisu powszechnego. - Polityka Społ. 2006, 33, nr 9 - s. 23-27.
 • Śleszyński Przemysław: Socio-economic development. [w]: Natural and human environment of Poland. A geographical overview. Ed. Marek Degórski. Warsaw: PAN IGiPZ et al., 2006 - s. 109-124.
 • Śleszyński Przemysław: Zmiany emigracji z Polski według oficjalnych statystyk w ujęciu przestrzenym po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej. - Biul. Migr. 2006, nr 10 - s. 1-3.
 • Śleszyński Przemysław: Suburbanization processes in Poland after 1989. - Probl. na Geogr. 2006, z.1/2 - 105-117 : mapy.
 • Ciechański Ariel: Zagospodarowanie turystyczne obiektów kolejowych jako forma ochrony dziedzictwa kultury technicznej. - Prace Kom. Geogr. Komunik. PTG 2005, 11 - s. 81-104.
 • Ciechański Ariel: Evolucjonnaja morfologija transportnych setej. S. Tarchow, Smolensk-Moskva 2004. - Przegl. Geogr. 2005, 77, z.4 - s. 573-575.
 • Grzeszczak Jerzy: Lokalizacja przedsiębiorstw. Aspekty przestrzenno-ekonomiczne i środowiskowe. W. Budner, Poznań 2005. - Przegl. Geogr. 2005, 77, z.4 - s. 571-573.
 • Korcelli-Olejniczak Ewa: Berlin and Warsaw: in search of a new role in the European urban system. [w]: Globalisation and World Cities. Research Bulletin No 180. 2005.
 • Korcelli Piotr, Korcelli-Olejniczak Ewa: Warsaw: an evaluation of population trends and forecasts. [w]: Regional scientists' tribute to Professor Ryszard Domański. Ed. Tadeusz Markowski. Warszawa: Committee for Space Economy and Regional Planning PAS, 2005 - s. 243-257 (Studia Regionalia; 15)
 • Kupiszewska Dorota, Kupiszewski Marek: Stocks of non-national populations in the EU member states. Luxembourg: Eurostat, 2005 - 4 s. (Statistics in Focus; 3-XX/2005)
 • Kupiszewski Marek: Migration in Poland in the period of transition - the adjustment to the labour market change. Tokyo: Hitotsubashi University, 2005 - 23 s. (Discussion Paper; 266)
 • Kupiszewski Marek, Heikkilae Elli, Nieminen Mauri, Durham Helen, Rees Philip, Kupiszewska Dorota: Internal migration and regional population dynamics in 1980s and 1990s in Finland. - Siirtolaisuus Migr. 2005, nr 3 - s. 2-6.
 • Stępniak Marcin: Integracja a bezpieczeństwo publiczne. [w]: Społeczne skutki globalizacji - globalizacja a bezpieczeństwo i zdrowie publiczne. Praca zbiorowa. Red. Izabella Łęcka. Warszawa: Wydaw. UW, 2005 - s. 141-145.
 • Taylor Zbigniew: The power of identity. M. Castells. Malden-Oxford-Carlton 2004. - Przegl. Geogr. 2005, 77, z.2 - s. 253-259.
 • Taylor Zbigniew, Ciechański Ariel: Deregulacja w polskim transporcie kolejowym. - Przegl. Geogr. 2005, 77, z.2 - s. 139-169.
 • Więckowski Marek: The contemporary Polish-Slovak transboundary cooperation. [w]: Population, environment and development. Ed. Alina Potrykowska. Warszawa: PAN IGiPZ, 2005 - s. 187-200 (Prace Geograficzne; 202)
 • Więckowski Marek: Les echanges touristiques entre la Pologne et l'Europe. - Geocarrefour 2005, 80, nr 1 - s. 59-64.
 • Więckowski Marek: Creation et fonctionnement des espaces touristiques frontaliers en Pologne. - Geoeconomie 2005, 33 - s. 35-49.
 • Więckowski Marek: Wybrane aspekty funkcjonowania szybkich kolei we współczesnej Europie, na przykładzie francuskiego TGV. - Prace Kom. Geogr. Komunik. PTG 2005, 11 - s. 41-54.
 • Węcławowicz Grzegorz: Poland. [w]: Urban issues and urban policies in the new EU countries. Ed. Ronald Van Kempen, Marcel Vermeulen, Ad Baan. Aldershot: Ashgate, 2005 - s. 61-77.
 • Węcławowicz Grzegorz: The Warsaw Metropolitan Area on the eve of Poland's integration into the European Union. [w]: Transformation of cities in Central and Eastern Europe: towards globalization. Ed. F.E. Ian Hamilton, Kaliopa Dimitrovska Adrews, Natasa Pichler-Milanović. Tokyo-New York-Paris: United Nations University Press, 2005 - s. 223-247.
 • Śleszyński Przemysław: The changes of Warsaw's functional structure after 1989. [w]: Warsaw Regional Forum 2005. Proceedings. Ed. Konrad Czapiewski, Tomasz Komornicki. Warsaw: PAN IGiPZ, 2005 - s. 63-72.
 • Śleszyński Przemysław: Perspektywy rozwoju rynku mieszkaniowego w Polsce w świetle sytuacji demograficznej, ekonomicznej i stanu zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych. - Studia Reg. Lok. 2005, nr 1 - s. 45-64.
 • Śleszyński Przemysław: Rozwój przedsiębiorstw sektora komunikacyjnego a wybrane zagadnienia sieci osadniczej i układu drogowego Polski. - Prace Kom. Geogr. Komunik. PTG 2005, 11 - s. 65-79.
 • Śleszyński Przemysław: Różnice liczby ludności ujawnione w Narodowym Spisie Powszechnym 2002. - Przegl. Geogr. 2005, 77, z.2 - s. 193-212.
 • Śleszyński Przemysław: Koncentracja działalności gospodarczej w strefie nadmorskiej Polski i jej znaczenie dla rozwoju społeczno-gospodarczego regionu. [w]: Zagospodarowanie przestrzenne i rozwój obszarów nadmorskich w Polsce. Red. Marek Dutkowski. Szczecin: Oficyna IN PLUS, 2005 - s. 8-12.
 • Śleszyński Przemysław: Struktura społeczno-gospodarcza Pomorza w świetle wyników spisu powszechnego 2002. - Czas. Geogr. 2005, 76, z.1/2 - s. 49-76.
 • Bański Jerzy, Kowalski Mariusz, Śleszyński Przemysław: Zarys problemów związanych z uwarunkowaniami zróżnicowań przestrzennych wyników sprawdzianu dla uczniów szkół podstawowych w 2002 r. - Biul. Bad. CKE 2004, nr 2 - s. 34-35.
 • Ciechański Ariel: Regres kolei przemysłowych w Polsce i jego przejawy. - Prace Kom. Geogr. Komunik. PTG 2004, 10 - s. 259-280.
 • Grzeszczak Jerzy: Przestrzeń europejska wobec procesów globalizacji i integracji. [w]: Przestrzeń Europy, przestrzeń Unii Europejskiej. Warszawa: PAN IGiPZ, 2004 - s. 5-36 (Europa XXI; 11)
 • Kupiszewski Marek: People in motion. - Academia 2004, nr 2 - s. 20-22.
 • Kupiszewski Marek: Consequences of UE enlargement for freedom of movement between the Council of Europe member states. [w]: Przestrzeń Europy, przestrzeń Unii Europejskiej. Warszawa: PAN IGiPZ, 2004 - s. 45-51 (Europa XXI; 11)
 • Taylor Zbigniew: Przestrzenna dostępność i codzienna ruchliwość ludności w warunkach polskiej wsi. [w]: Przestrzeń w zarządzaniu rozwojem regionalnym i lokalnym. Red. Tadeusz Markowski. Warszawa: KPZK PAN, 2004 - s. 453-485 (Biuletyn; 211)
 • Taylor Zbigniew: Demontaż linii kolejowych przez Armię Czerwoną na ziemiach polskich, 1944-1948. - Przegl. Geogr. 2004, 76, z.2 - s. 143-168.
 • Taylor Zbigniew: Humanoekologie. Ansaetze zur Ueberwindung der Natur-Kultur Dichotomie. Red. R. Meusburger, T. Schwan, Stuttgart 2003. - Przegl. Geogr. 2004, 76, z.4 - s. 515-519.
 • Węcławowicz Grzegorz: Where the grass is greener in Poland. Regional and intra-urban inequalities. [w]: Geographies and moralities. International perspectives on development, justice and place. Ed. Roger Lee, David M. Smith. Oxford: Blackwell Publishing, 2004 - s. 62-77 (RGS-IBG Book Series)
 • Śleszyński Przemysław: Układ transportowy Warszawy a rozwój działalności gospodarczej w końcu XX w. - Prace Kom. Geogr. Komunik. PTG 2004, 10 - s. 303-326.
 • Śleszyński Przemysław: Demograficzne i ekonomiczne aspekty lokalizacji planowanego portu lotniczego w okolicach Warszawy (artykuł dyskusyjny). - Przegl. Komunik. 2004, 43, nr 3 - s. 13-19.
 • Śleszyński Przemysław: Ekonomiczne uwarunkowania wyników sprawdzianu szóstoklasistów i egzaminu gimnazjalnego przeprowadzonych w latach 2002-2004 (skrót badań). - Biul. Bad. CKE 2004, nr 2 - s. 12-22.
 • Śleszyński Przemysław: Warunki życia w Warszawie w świetle dostępności przestrzennej mieszkańców do wybranych usług na początku XXI wieku. [w]: Zróżnicowanie przestrzenne warunków życia ludności w mieście (aglomeracji miejskiej). XVII Konwersatorium Wiedzy o Mieście. Red. Iwona Jażdżewska. Łódź: UŁ, 2004 - s. 77-86.
 • Śleszyński Przemysław: Regionalne różnice pomiędzy liczbą ludności według Narodowego Spisu Powszechnego w 2002 roku i szacowaną na podstawie ewidencji bieżącej. - Studia Demogr. 2004, 145 - s. 93-103.
 • Śleszyński Przemysław: Uwarunkowania zróżnicowań przestrzennych wyników egzaminu gimnazjalnego w 2002 r. - Biul. Bad. CKE 2004, nr 2 - s. 36-37.
 • Śleszyński Przemysław: Różnice liczby ludności wykazane w NSP 2002 - suplement. - Studia Demogr. 2004, 146 - s. 104-109.
 • Śleszyński Przemysław: Transformacja przestrzeni miejskiej Warszawy w latach 1990-1999 na przykładzie zachodniej części centrum. [w]: Przestrzeń w zarządzaniu rozwojem regionalnym i lokalnym. Red. Tadeusz Markowski. Warszawa: KPZK PAN, 2004 - s. 205-228 (Biuletyn; 211)
 • Śleszyński Przemysław: Zróżnicowanie regionalne rynku mieszkaniowego. Warszawa: 2004 - 7 s.
 • Śleszyński Przemysław: Regionalne zróżnicowania sytuacji mieszkaniowej. - Polityka Społ. 2004, 31, nr 11/12 - s. 1-4.
 • Śleszyński Przemysław: Nakłady finansowe na oświatę a wyniki sprawdzianu w szkołach podstawowych i egzaminu gimnazjalnego w roku 2002. - Edukacja 2004, nr 3 - s. 48-58.
 • Śleszyński Przemysław: Demograficzne przesłanki rozwoju rynku mieszkaniowego w aglomeracji warszawskiej. - Przegl. Geogr. 2004, 76, z.4 - s. 493-514.
 • Śleszyński Przemysław: Przestrzeń zarządzania gospodarczego Polski w świetle rozmieszczenia siedzib zarządów 1000 największych firm. [w]: Badania geograficzne w poznawaniu środowiska. Red. Zdzisław Michalczyk. Lublin: Wydaw. UMCS, 2004 - s. 619-625.
 • Śleszyński Przemysław: Wyniki sprawdzianu w szkołach podstawowych w 2002 roku a struktura społeczno-przestrzenna Warszawy. [w]: Przemiany struktury przestrzennej miast w sferze funkcjonalnej i społecznej. Red. nauk. Janusz Słodczyk. Opole: Wydaw. UO, 2004 - s. 271-288 (Miasta w Okresie Przemian)
 • Ciechański Ariel: Koleje przemysłowe na Górnym Śląsku jako nowe zarządy kolejowe. - Prace Kom. Geogr. Komunik. PTG 2003, 9 - s. 211-250.
 • Ciechański Ariel: Koleje piaskowe. - Przegl. Komunik. 2003, 42, nr 11 - s. 19-22.
 • Grzeszczak Jerzy: O "nowej geografii ekonomicznej". [w]: Polska i Europa. Kształtowanie przestrzeni wolności. Warszawa: PAN IGiPZ, 2003 - s. 95-107 (Europa XXI; 9)
 • Korcelli-Olejniczak Ewa: Freedom means: to be able to look both East and West. A short essay in memory of Professor Marcin Rościszewski. [w]: Polska i Europa. Kształtowanie przestrzeni wolności. Warszawa: PAN IGiPZ, 2003 - s. 9-13 (Europa XXI; 9)
 • Kowalski Mariusz, Śleszyński Przemysław: Wybory samorządowe do sejmików wojewódzkich w 2002 r. w aspekcie regionalnym. [w]: Geograficzne aspekty globalizacji i integracji europejskiej. Red. Maria Śmigielska, Janusz Słodczyk. Opole: PTG, 2003 - s. 303-309.
 • Kupiszewski Marek: Consequences of EU enlargement for freedom of movement between Council of Europe member states. Warsaw: Central European Forum for Migration Research, 2003 - 10 s. (CEFMR Working Paper; 1/2003)
 • Kupiszewski Marek: Uwagi o migracjach międzynarodowych w Polsce. [w]: Procesy demograficzne u progu XXI wieku. Polska a Europa. I Kongres Demograficzny w Polsce, Sesja Końcowa, Warszawa 25-26 listopada 2002 r. Red. Zbigniew Strzelecki. Warszawa: [b.w.], 2003 - s. 211-215.
 • Kupiszewski Marek, Bijak Jakub, Saczuk Katarzyna, Serek Robert: Komentarz do założeń prognozy ludności na lata 2003-2030 przygotowywanej przez GUS. Warszawa: Central European Forum for Migration Research, 2003 - 13 s. (CEFMR Working Paper; 3/2003)
 • Taylor Zbigniew: The contraction of the railway network in Poland, 1911-2002. - Geogr. Casop. 2003, 55, z.4 - s. 281-307.
 • Taylor Zbigniew: Accessibility to facilities versus daily mobility of rural dwellers: the case of Poland. [w]: Rural services and social exclusion. Ed. G. Higgs. London: Pion Ltd, 2003 - s. 95-125 (European Research in Regional Science; 12)
 • Taylor Zbigniew: Sytuacja kolei a zamknięcia linii kolejowych w Polsce. [w]: Nowe kierunki badawcze w regionalistyce. Nowe doświadczenia polityki regionalnej. Red. Ryszard Domański. Warszawa: KPZK PAN, 2003 - s. 105-123 (Biuletyn; 204)
 • Taylor Zbigniew: Recent changes in Polish transport policy. - Transp. Rev. 2004 (dr. 2003), 24, nr 1 - s. 19-32.
 • Taylor Zbigniew: Zamknięcia dla ruchu pasażerskiego linii kolejowych w Polsce i ich społeczne konsekwencje. - Przegl. Geogr. 2003, 75, z.3 - s. 351-383.
 • Taylor Zbigniew: Feminist geography in practice. Research and methods. Red. P. Moss, Oxford-Malden, Mass. 2002. - Przegl. Geogr. 2003, 75, z.3 - s. 479-483.
 • Więckowski Marek: The border as a barrier to the development of socio-economic ties between the Polish and Slovak populations. [w]: Population, environment and the challenge of development. Essays in honour of Mohammed Taher. Ed. Anup Saikia. New Delhi: Akansha Publishing House, 2003 - s. 124-143.
 • Więckowski Marek: Transgraniczne połączenia kolejowe na południowych granicach Polski. - Prace Kom. Geogr. Komunik. PTG 2003, 9 - s. 201-210.
 • Śleszyński Przemysław: Symulacja wyników wyborów w ordynacji większościowej jednomandatowych okręgów wyborczych. [w]: Przestrzeń wyborcza Polski. Red. Mariusz Kowalski. Warszawa: [b.w.], 2003 - s. 163-178.
 • Śleszyński Przemysław: Społeczno-ekonomiczne i historyczno-kulturowe uwarunkowania wyników sprawdzianu w szkołach podstawowych i egzaminu gimnazjalnego w 2002 r. [w]: Geograficzne aspekty globalizacji i integracji europejskiej. Red. Maria Śmigielska, Janusz Słodczyk. Opole: PTG, 2003 - s. 579-585.
 • Śleszyński Przemysław: Geografia edukacji. - Geogr. w Szk. 2003, 56, nr 3 - s. 131-143.
 • Śleszyński Przemysław: Rozkład przestrzenny działalności gospodarczej w aglomeracji warszawskiej. - Przegl. Geogr. 2003, 75, z.3 - s. 403-432.
 • Śleszyński Przemysław: Funkcje metropolitalne Warszawy - zarys problematyki. [w]: Funkcje metropolitalne i ich rola w organizacji przestrzeni. XVI Konwersatorium Wiedzy o Mieście. Red. Iwona Jażdżewska. Łódź: UŁ, 2003 - s. 119-134.
 • Grzeszczak Jerzy: Kapitał zagraniczny w przemyśle Polski. Prawidłowości rozmieszczenia, uwarunkowania i skutki. B. Domański. Kraków 2001. - Przegl. Geogr. 2002, 74, z.3 - s. 477-482.
 • Korcelli-Olejniczak Ewa: Koncepcja transformacji w geografii niemieckiej i jej implikacje dla badań nad Warszawą. [w]: Warszawa jako przedmiot badań w geografii społeczno-ekonomicznej. Red. Grzegorz Węcławowicz. Warszawa: PAN IGiPZ, 2002 - s. 115-125 (Prace Geograficzne; 184)
 • Kowalski Mariusz, Śleszyński Przemysław: Voting behaviour in region of Słupsk. [w]: New arrangements of socio-economic links in Central and Eastern Europe. Ed. Jerzy Kitowski. Rzeszów: Wydaw. Oświatowe FOSZE, 2002 - s. 287-303.
 • Kupiszewski Marek: How trustworthy are forecasts of international migration between Poland and the European Union?. - J. Ethnic Migr. Stud. 2002, 28, nr 4 - s. 627-645.
 • Taylor Zbigniew: Zmiany w polskiej polityce transportowej ostatnich lat. [w]: Wybrane zagadnienia geografii transportu. Red. Jan Wendt. Szczecin: Wydaw. Carta Blanca, 2002 - s. 72-83.
 • Więckowski Marek: Polish-Slovak transboundary cooperation. - Geogr. Casop. 2002, 54, nr 3 - s. 255-270.
 • Więckowski Marek: Development of the new tourist space of the West Carpathian Mts. in the 1990s. [w]: Slovakia and Poland. Urban, social and demographic questions. Relations between neighbours. Ed. Tomasz Komornicki, Halina Powęska. Warszawa: PAN IGiPZ, 2002 - s. 121-129 (Europa XXI; 7)
 • Węcławowicz Grzegorz: From egalitarian cities in theory to non-egalitarian cities in practice. The changing social and spatial patterns in Polish cities. [w]: Of states and cities. The partitioning of urban space. Ed. Peter Marcuse, Ronald van Kempen. Oxford: Oxford University Press, 2002 - s. 183-199.
 • Węcławowicz Grzegorz: New dimensions of socio-spatial differentiation in Polish towns. [w]: Slovakia and Poland. Urban, social and demographic questions. Relations between neighbours. Ed. Tomasz Komornicki, Halina Powęska. Warszawa: PAN IGiPZ, 2002 - s. 99-105 (Europa XXI; 7)
 • Węcławowicz Grzegorz: O nową politykę regionalną dla obszaru metropolitalnego Warszawy i Polski Wschodniej. [w]: Warszawa jako przedmiot badań w geografii społeczno-ekonomicznej. Red. Grzegorz Węcławowicz. Warszawa: PAN IGiPZ, 2002 - s. 21-35 (Prace Geograficzne; 184)
 • Węcławowicz Grzegorz, Kozłowski Stanisław: Wkład warszawskiego środowiska naukowego geografów w rozwój koncepcji zagospodarowania przestrzennego. [w]: Osiągnięcia i perspektywy warszawskiego środowiska urbanistów i planistów przestrzennych (u progu 80-lecia TUP). Red. Grzegorz Buczek. Warszawa: Akapit-DTP, 2002 - s. 46-57.
 • Śleszyński Przemysław: Struktura i rozmieszczenie ośrodków zarządzania w polskiej gospodarce w 2000 r. - Przegl. Geogr. 2002, 74, z.2 - s. 199-228.
 • Śleszyński Przemysław: Delimitacja centrum Warszawy - problemy badawcze. [w]: Warszawa jako przedmiot badań w geografii społeczno-ekonomicznej. Red. Grzegorz Węcławowicz. Warszawa: PAN IGiPZ, 2002 - s. 65-101 (Prace Geograficzne; 184)
 • Śleszyński Przemysław: Struktura i koncentracja przestrzenna siedzib ważniejszych przedsiębiorstw w Warszawie w 1999 r. [w]: Problemy transformacji struktur przemysłowych. Red. Zbigniew Zioło. Warszawa: PTG, 2002 - s. 89-114 (Prace Komisji Geografii Przemysłu PTG; 4)
 • Śleszyński Przemysław: The office space investments and the development of the management space in Warsaw in the period of transformation (1989-2001). [w]: Slovakia and Poland. Urban, social and demographic questions. Relations between neighbours. Ed. Tomasz Komornicki, Halina Powęska. Warszawa: PAN IGiPZ, 2002 - s. 87-98 (Europa XXI; 7)
 • Śleszyński Przemysław: Koncentracja władzy gospodarczej w Krakowie i województwie małopolskim na tle kraju. [w]: Geograficzne uwarunkowania rozwoju Małopolski. Red. Zygmunt Górka, Adam Jelonek. Kraków: IGiGP UJ, 2002 - s. 449-461.
 • Grzeszczak Jerzy: Unia Europejska: dylematy konwergencji regionalnej. [w]: Integracja europejska - dylematy spójności i konwergencji regionalnej. Warszawa: PAN IGiPZ, 2001 - s. 7-34 (Europa XXI; 6)
 • Ingham Mike, Węcławowicz Grzegorz: Gender and earnings: a regional approach. [w]: Women on the Polish labor market. Ed. Mike Ingham, Hilary Ingham, Henryk Domański. Budapest: Central European University Press, 2001 - s. 239-267.
 • Korcelli-Olejniczak Ewa: Haupstadt Belin. Sues Werner (ed.), vol.1-3. Berlin 1995. - Geographia Polonica 2001, 74, 1 - s. 123-124.
 • Korcelli-Olejniczak Ewa: Między Berlinem a Bonn - nowa rola Berlina w procesie "dopełnienia jedności niemieckiej". [w]: Integracja europejska - dylematy spójności i konwergencji regionalnej. Warszawa: PAN IGiPZ, 2001 - s. 35-47 (Europa XXI; 6)
 • Kowalski Mariusz, Śleszyński Przemysław: Geografia wyborcza byłego województwa słupskiego. - Słup. Prace Mat.-Przyr. Geografia 2001, 13c - s. 153-189.
 • Kupiszewski Marek: Demograficzne aspekty wybranych prognoz migracji zagranicznych. [w]: Swobodny przepływ pracowników w kontekście wejścia Polski do Unii Europejskiej. Praca zbiorowa. Red. Andrzej Stępniak. Warszawa: Pełnomocnik Rządu do Spraw Negocjacji o Członkostwo RP w Unii Europejskiej. Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, 2001 - s. 73-98.
 • Kupiszewski Marek, Sakson Barbara, Kotowska Irena E.: Seleted research on international migration in Poland in the 1990's. [w]: Demographic and cultural specificity and integration of migrants. 1st Workshop organised by the Federal Institute for Population Research in co-operation with the Network for Integrated European Population Studies (NIEPS), 10-11 November 2000, Bingen, Germany. Wiesbaden: Bundesinstitut fuer Bevoelkerungsforschung, 2001 - s. 95-110 (Materialien zur Bevoelkerungswissenschaft; 103)
 • Kupiszewski Marek, Sakson Barbara, Kotowska Irena E.: Wybrane badania migracji międzynarodowych w Polsce w latach 1990. - Studia Demogr. 2000 (dr.2001), nr 2 - s. 101-113.
 • Potrykowska Alina, Śleszyński Przemysław: Mobilność przestrzenna ludności w aglomeracji warszawskiej (1990-1998). [w]: Miasto postsocjalistyczne - organizacja przestrzeni miejskiej i jej przemiany (część II). XIV Konwersatorium Wiedzy o Mieście. Praca zbiorowa. Red. Iwona Jażdżewska. Łódź: UŁ, 2001 - s. 63-76.
 • Powęska Halina, Korcelli-Olejniczak Ewa: Geopolitical factors of the development of the service factor in Poland in the 1990s. [w]: Political geography studies in Central and Eastern Europe. Ed. Alexandru Ilies, Jan Wendt. Oradea: Editura Universitatii din Oradea, 2001 - s. 87-95.
 • Taylor Zbigniew: Retail restructuring in the Polish transitional economy. - Tijd. Econ. Soc. Geogr. 2001, 92, nr 2 - s. 185-201.
 • Więckowski Marek: Granica polityczna jako bariera dla rozwoju i funkcjonowania transportu w Karpatach Zachodnich. - Prace Kom. Geogr. Komunik. PTG 2001, 7 - s. 201-221.
 • Węcławowicz Grzegorz: Przekształcenia struktury społeczno-przestrzennej miast. [w]: Socjologia miasta. Wybór tekstów. Wybór i opracowanie Marian Malikowski, Sławomir Solecki. Rzeszów: Wydaw. WSP, 2001 - s. 132-143.
 • Węcławowicz Grzegorz: Transformation of large cities and urban centres in Poland - selected issues. [w]: Spatial dimension of socio-economic transformation processes in Central and Eastern Europe on the turn of the 20th century. Vol.1. Ed. Jerzy Kitowski. Rzeszów: [b.w.], 2001 - s. 361-386 (Papers and Monographs of the Department of Economy; 22)
 • Węcławowicz Grzegorz: Przestrzeń ubóstwa - nowy czy stary wymiar zróżnicowania społeczno-przestrzennego w miastach Polski. - Przegl. Geogr. 2001, 73, z.4 - s. 451-475.
 • Śleszyński Przemysław: Rozmieszczenie głównych siedzib ważniejszych przedsiębiorstw w Warszawie w 1999 r. [w]: Miasto postsocjalistyczne - organizacja przestrzeni miejskiej i jej przemiany (część II). XIV Konwersatorium Wiedzy o Mieście. Praca zbiorowa. Red. Iwona Jażdżewska. Łódź: UŁ, 2001 - s. 311-323.
 • Śleszyński Przemysław: Lokalizacja głównych siedzib przedsiębiorstw w przestrzeni Warszawy w końcu lat 90. [w]: Czynniki i bariery regionalnej współpracy przygranicznej - bilans dokonań. 50 Zjazd Polskiego Towarzystwa Geograficznego. Referaty, komunikaty i postery. Red. Jerzy Kitowski. Rzeszów: Wydaw. Oświatowe FOSZE, 2001 - s. 106-111.
 • Śleszyński Przemysław: Percepcja atrakcyjności wizualnej krajobrazu okolic Pińczowa. - Przegl. Geogr. 2001, 73, z.3 - s. 371-388.
 • Baccaini Brigitte, Pumain Denise, Rees Philip, Kupiszewski Marek: Migrations et urbanisation dans les pays europeens. [w]: Donnees Urbaines 3. Coord. Marie-Flore Mattei, Denise Pumain. Paris: Anthropos, 2000 - s. 351-361.
 • Grzeszczak Jerzy: Kontrurbanizacja - idea i rzeczywistość. - Przegl. Geogr. 2000, 72, z.4 - s. 373-393.
 • Grzeszczak Jerzy, Grochowski Mirosław: Studia regionalne i lokalne w okresie transformacji polskiej przestrzeni (na przykładzie działalności Europejskiego Instytutu Rozwoju Regionalnego i Lokalnego Uniwersytetu Warszawskiego). [w]: Globalizacja polskich metropolii. Red. Antoni Kukliński, Jerzy Kołodziejski, Tadeusz Markowski, Wojciech Dziemianowicz. Warszawa: Oficyna Wydaw. "Rewasz", 2000 - s. 362-417.
 • Korcelli-Olejniczak Ewa: Przyszłość Europy w nowym wymiarze. Na marginesie zbioru przemówień Romana Herzoga "Wizja Europy. Odpowiedzi na wyzwania globalne". [w]: Powiązania handlowe Polski z Europą. Z debaty o przyszłym kształcie zjednoczonej Europy. Warszawa: PAN IGiPZ, 2000 - s. 75-87 (Europa XXI; 4)
 • Kowalski Mariusz, Śleszyński Przemysław: Kulturowo-cywilizacyjne uwarunkowania zachowań wyborczych: przykład byłego województwa słupskiego. [w]: Środowisko przyrodnicze i gospodarka Dolnego Śląska u progu trzeciego tysiąclecia. 49 Zjazd Polskiego Towarzystwa Geograficznego, Szklarska Poręba, 20-24 września 2000 r. Streszczenia referatów, komunikatów i posterów. Red. Jan Tomaszewski. Wrocław: Oddział Wrocławski PTG, 2000 - s. 268-274.
 • Kowalski Mariusz, Śleszyński Przemysław: Analiza współzależności zachowań wyborczych w byłym województwie słupskim w wyborach parlamentarnych 1997. [w]: Środowisko przyrodnicze i gospodarka Dolnego Śląska u progu trzeciego tysiąclecia. 49 Zjazd Polskiego Towarzystwa Geograficznego, Szklarska Poręba, 20-24 września 2000 r. Streszczenia referatów, komunikatów i posterów. Red. Jan Tomaszewski. Wrocław: Oddział Wrocławski PTG, 2000 - s. 263-267.
 • Potrykowska Alina, Śleszyński Przemysław: Migracje wewnętrzne w województwie warszawskim w okresie transformacji. [w]: Środowisko przyrodnicze i gospodarka Dolnego Śląska u progu trzeciego tysiąclecia. 49 Zjazd Polskiego Towarzystwa Geograficznego, Szklarska Poręba, 20-24 września 2000 r. Streszczenia referatów, komunikatów i posterów. Red. Jan Tomaszewski. Wrocław: Oddział Wrocławski PTG, 2000 - s. 221-225.
 • Rościszewski Marcin, Korcelli-Olejniczak Ewa: Geopolitische Aspekte der polnischen West- und Ostgrenze. [w]: Grenzen und Grenzraeume in der deutschen und polnischen Geschichte. Scheidelinie oder Begegungsraum? Hrsg. Georg Stoeber, Robert Maier. Hannover: Verlag Hahnsche Buchhandlung, 2000 - s. 91-99 (Studien zur Internationalen Schulbuchforschung. Schriftenreiche des Georg-Eckert-Institut; 104)
 • Taylor Zbigniew: Geografia transportu i jej wkład do teorii geografii: próba oceny. - Przegl. Geogr. 2000, 72, z.4 - s. 491-508.
 • Taylor Zbigniew: Changes in transportation in Poland. [w]: Central Europe after the "East European Revolution" - challenges in the former East Germany, Poland, Czechia, Slovakia and Hungary. Ed. Koji Kobayashi, Hiroshi Sasaki, Kazuki Mori, Masahiro Kagami, Mitsuru Yamamoto, Satoshi Nakagawa, Masaaki Kureha. Tokyo: Ninomiya-Shoten Co. Ltd., 2000 - s. 129-141.
 • Więckowski Marek: Ruch turystyczny Polaków w słowackiej strefie przygraniczej. [w]: Środowisko przyrodnicze i gospodarka Dolnego Śląska u progu trzeciego tysiąclecia. 49 Zjazd Polskiego Towarzystwa Geograficznego, Szklarska Poręba, 20-24 września 2000 r. Streszczenia referatów, komunikatów i posterów. Red. Jan Tomaszewski. Wrocław: Oddział Wrocławski PTG, 2000 - s. 349-352.
 • Więckowski Marek: Kształtowanie się transgranicznej polsko-słowackiej sieci transportowej. - Prace Kom. Geogr. Komunik. PTG 2000, 6 - s. 205-228.
 • Więckowski Marek: Zmiany w turystycznym zagospodarowaniu granicy polsko-słowackiej w latach 90. [w]: Środowisko przyrodnicze i gospodarka Dolnego Śląska u progu trzeciego tysiąclecia. 49 Zjazd Polskiego Towarzystwa Geograficznego, Szklarska Poręba, 20-24 września 2000 r. Streszczenia referatów, komunikatów i posterów. Red. Jan Tomaszewski. Wrocław: Oddział Wrocławski PTG, 2000 - s. 353-358.
 • Węcławowicz Grzegorz: Kształtowanie się nowego modelu zróżnicowań społeczno-przestrzennych miasta w Europie Środkowej - wybrane elementy przejścia od miasta socjalistycznego do miasta post-socjalistycznego. [w]: Miasto postsocjalistyczne. Organizacja przestrzeni miejskiej i jej przemiany. XIII Konwersatorium Wiedzy o Mieście. Red. Iwona Jażdżewska. Łódź: UŁ, 2000 - s. 25-30.
 • Węcławowicz Grzegorz: Struktury społeczno-przestrzenne miasta polskiego jako składnik teorii miasta. - Przegl. Geogr. 2000, 72, z.4 - s. 395-410.
 • Śleszyński Przemysław: Ocena atrakcyjności wizualnej krajobrazu okolic Pińczowa. - Prace i Studia Geogr. 2000, 27 - s. 197-230.
 • Katus K., Kupiszewski Marek, Rees P., Sakkeus L., Herm A., Powell D.: Internal migration and regional population dynamics in Europe: Estonia case study. [w]: Internal migration and regional population dynamics in Europe: a synthesis. Eds. P. Rees, Marek Kupiszewski. Strasbourg: Council of Europe Publishing, 1999 - 63 s.
 • Kupiszewski Marek, Berinde M.D., Theodorescu V., Durham H., Rees P.: Internal migration and regional population dynamics in Europe: Romania case study. [w]: Internal migration and regional population dynamics in Europe: a synthesis. Eds. P. Rees, Marek Kupiszewski. Strasbourg: Council of Europe Publishing, 1999 - 80 s.
 • Kupiszewski Marek, Bucher H., Durham H., Rees P.: Internal migration and regional population dynamics in Europe: Germany case study. [w]: Internal migration and regional population dynamics in Europe: a synthesis. Eds. P. Rees, Marek Kupiszewski. Strasbourg: Council of Europe Publishing, 1999 - 52 s.
 • Kupiszewski Marek, Drbohlav D., Durham H., Rees P.: Internal migration and regional population dynamics in Europe: Czech Republic case study. [w]: Internal migration and regional population dynamics in Europe: a synthesis. Eds. P. Rees, Marek Kupiszewski. Strasbourg: Council of Europe Publishing, 1999 - 50 s.
 • Kupiszewski Marek, Drbohlav Dusan, Rees Philip, Durham Helen: Vnitrni migrace a regionalni populacni dynamika - Ceska Republika na pozadi evropskych trendu. - Geografie - Sbornik CGS 1999, 104, z.2 - s. 89-105.
 • Kupiszewski Marek, Durham H., Rees P.: Internal migration and regional population dynamics in Europe: Poland case study. [w]: Internal migration and regional population dynamics in Europe: a synthesis. Eds. P. Rees, Marek Kupiszewski. Strasbourg: Council of Europe Publishing, 1999 - 61 s.
 • Kupiszewski Marek, Rees Philip: Arbeitlosigkeit, Binnenwanderung und regionale Bevoelkerungsentwicklung. Ergebnisse der gesamteuropaeischen Forschung. [w]: Wanderungen - regionale Strukturen und Trends. Bonn: Bundesamt fuer Bauwesen und Raumordnung, 1999 - s. 723-742 (Informationen zur Raumentwicklung; 11/12.1998)
 • Kupiszewski Marek, Rees Philip: Lesson for the projection of internal migration from studies in the European countries. - Statist. J. United Nat. ECE 1999, 16 - 281-295.mapki.
 • Rees P., Carrilho M.-J., Peixoto J., Durham H., Kupiszewski Marek: Internal migration and regional population dynamics in Europe: Portugal case study. [w]: Internal migration and regional population dynamics in Europe: a synthesis. Eds. P. Rees, Marek Kupiszewski. Strasbourg: Council of Europe Publishing, 1999 - 72 s.
 • Rees P., Durham H., Kupiszewski Marek: Internal migration and regional population dynamics in Europe: United Kingdom case study. [w]: Internal migration and regional population dynamics in Europe: a synthesis. Eds. P. Rees, Marek Kupiszewski. Strasbourg: Council of Europe Publishing, 1999 - 87 s.
 • Rees P., Ostby L., Durham H., Kupiszewski Marek: Internal migration and regional population dynamics in Europe: Norway case study. [w]: Internal migration and regional population dynamics in Europe: a synthesis. Eds. P. Rees, Marek Kupiszewski. Strasbourg: Council of Europe Publishing, 1999 - 73 s.
 • Rees P., Todisco E., Terra Abrami V., Durham H., Kupiszewski Marek: Internal migration and regional population dynamics in Europe: Italy case study. [w]: Internal migration and regional population dynamics in Europe: a synthesis. Eds. P. Rees, Marek Kupiszewski. Strasbourg: Council of Europe Publishing, 1999 - 76 s.
 • Rees P., van Imhoff E., Durham H., Smith D., Kupiszewski Marek: Internal migration and regional population dynamics in Europe: Netherlands case study. [w]: Internal migration and regional population dynamics in Europe: a synthesis. Eds. P. Rees, Marek Kupiszewski. Strasbourg: Council of Europe Publishing, 1999 - 85 s.
 • Rees Philip, Kupiszewski Marek: Interal migration: what data are available in Europe?. - J. Official Statist. 1999, 15, nr 4 - s. 551-586.
 • Rees Philip, Ostby Lars, Durham Helen, Kupiszewski Marek: Internal migration and regional population dynamics in Europe: Norway case study. Oslo: Statistisk Sentralbyra, 1999 - 58 s. (Rapporter; 19/99)
 • Taylor Zbigniew: Polish transport sector: changes in the 1990's. [w]: Market economy and changing regional structures: the case of Central Europe (the former East Germany, Poland, Czech, Slovak and Hungary). Ed. Koji Kobayashi. [B.m.]: [b.w.], 1999 - s. 260-279.
 • Taylor Zbigniew: Geography of transportation. E.J.Taaffe, H.L.Gauthier, M.E.O'Kelly, Upper Saddle River, 1996. - Przegl. Geogr. 1999, 71, nr 4 - s. 476-478.
 • Więckowski Marek: Natural conditions for the development of the Polish-Slovak transboundary ties. - Acta Fac. Rerum Natur. Univ. Comen. Geographica 1999, suppl. nr 2/I - s. 257-263.
 • Więckowski Marek: Abchazja. Walka o raj. - Geozeta 1999, nr 1 - s. 40-43.
 • Więckowski Marek: Ochrona przyrody jako czynnik kształtowania się polsko-słowackiej współpracy transgranicznej. [w]: Problematyka geopolityczna Europy Środkowej i Wschodniej. Red. Jerzy Kitowski. Rzeszów: [b.w.], 1999 - s. 644-656 (Rozprawy i Monografie Wydziału Ekonomicznego; 18)
 • Węcławowicz Grzegorz: Miasto polskie w transformacji - kształtowanie się miasta postsocjalistycznego. [w]: XI Konwersatorium Wiedzy o Mieście. Zróżnicowanie przestrzenne struktur społecznych w dużych miastach. Red. nauk. Jacek Kaczmarek. Łódź: [b.w.], 1999 - s. 33-43.
 • Węcławowicz Grzegorz: Refleksja nad przemianami współczesnej geografii miast w Polsce. [w]: Geografia polska u progu trzeciego tysiąclecia. Red. Bolesław Domański, Wojciech Widacki. Kraków: IG UJ, 1999 - s. 233-240 (Geografia w Uniwersytecie Jagiellońskim 1849-1999; 4)
 • Węcławowicz Grzegorz: Warszawa jako przedmiot badań w geografii społecznej miast. [w]: Geografia na przełomie wieków - jedność w różnorodności. Materiały z sesji jubileuszowej 18-20 czerwca 1998 r. Red. nauk. Andrzej Lisowski. Warszawa: WGiSR UW, 1999 - s. 247-257.
 • Węcławowicz Grzegorz: Przeksztłcenia struktury społeczno-przestrzennej miast. [w]: Socjologia miasta (wybór tekstów). Wybór i red. Marian Malikowski, Sławomir Solecki. Rzeszów: [b.w.], 1999 - s. 132-143.
 • Węcławowicz Grzegorz: Varsovie. [w]: Villes d'Europe. Christian Vandermotten, Frank Vermoesen, Walter de Lannoy, Stefan de Corte. Bruxelles: Banque Credit Communal, 1999 - s. 372-385 (Bulletin du Credit Communal; 207/208)
 • Śleszyński Przemysław: Nowa metoda oceny atrakcyjności wizualnej krajobrazu. [w]: Geoekologicne podstawy badania i planowania krajobrazu rekreacyjnego. Red. Maciej Pietrzak. Poznań: [b.w.], 1999 - s. 37-55.
 • Grzeszczak Jerzy: Przemiany polskiej przestrzeni. Red. G. Gorzelak. Warszawa 1997. - Przegl. Geogr. 1998, 70, z.3/4 - s. 349-352.
 • Ingham Hilary, Ingham Mike, Węcławowicz Grzegorz: Agricultural reform in post-transition Poland. - Tijdschr. Geogr. 1998, 89, nr 2 - s. 150-160.
 • Ingham Mike, Ingham Hilary, Karwińska Anna, Węcławowicz Grzegorz: Women in the Polish labour market: is transition a threat?. [w]: Reform of the socialist system in Central and Eastern Europe. Ed. Martin J. Bull, Mike Ingham. Houndmills: Macmillan Press Ltd, 1998 - s. 136-162.
 • Korcelli-Olejniczak Ewa: Środkowo-Europejski obszar meteropolitarny Wiedeń-Bratysława - rynek pracy w dobie transformacji. [w]: Przestrzeń Europy Środkowej - przykłady transformacji. Red. Marcin Rościszewski, Ewa Korcelli-Olejniczak. Warszawa: PAN IGiPZ, 1998 - s. 57-70 (Europa XXI; 2)
 • Korcelli-Olejniczak Ewa, Kowalski Mariusz: Wybory parlamentarne w Berlinie - ślady podziałów sprzed 1990 r. [w]: Przestrzeń Europy Środkowej - przykłady transformacji. Red. Marcin Rościszewski, Ewa Korcelli-Olejniczak. Warszawa: PAN IGiPZ, 1998 - s. 71-81 (Europa XXI; 2)
 • Kupiszewski Marek: Czy na podstawie doświadczeń innych krajów można przewidywać zmiany migracji międzynarodowych po przyjęciu Polski do Unii Europejskiej?. [w]: Przemiany w zakresie migracji ludności jako konsekwencja przystąpienia Polski do Unii Europejskiej. Red. Piotr Korcelli. Warszawa: Wydaw. Nauk. PWN, 1998 - s. 67-78 (Biuletyn; 184)
 • Kupiszewski Marek, Durham Helen, Rees Philip: Changes in the regional population dynamics in Poland 1980-1994. - Studia Demogr. 1998, z.3 - s. 3-18.
 • Kupiszewski Marek, Durham Helen, Rees Philip: Internal migration and urban change in Poland. - Europ. J. Popul. 1998, 14 - s. 265-290.
 • Kupiszewski Marek, Durham Helen, Rees Philip: International migration and urban change in Poland. [w]: Gesellschaft und Bevoelkerung in Mittel- und Osteuropa im Umbruch. 31. Arbeitstagung der Deutschen Gesellschaft fuer Bevoelkerungswissenschaft (DGBw), 24. und 25. April 1997 in Berlin. Tagungsband. Hrsg. Jochen Fleischhacker, Rainer Muenz. Berlin: Institut fuer Sozialwissenschaften. Philosophische Fakultaet III. Humboldt Universitaet zu Berlin, 1998 - s. 181-205 (Demographie Aktuell. Vortraege - Aufsaetze - Forschungsberichte; 13)
 • Kupiszewski Marek, Kupiszewska Dorota: Projection of Central and East European populations - models, data, preliminary results. [w]: Gesellschaft und Bevoelkerung in Mittel- und Osteuropa im Umbruch. 31. Arbeitstagung der Deutschen Gesellschaft fuer Bevoelkerungswissenschaft (DGBw), 24. und 25. April 1997 in Berlin. Tagungsband. Hrsg. Jochen Fleischhacker, Rainer Muenz. Berlin: Institut fuer Sozialwissenschaften. Philosophische Fakultaet III. Humboldt Universitaet zu Berlin, 1998 - s. 22-33 (Demographie Aktuell. Vortraege - Aufsaetze - Forschungsberichte; 13)
 • Taylor Zbigniew: Procesy towarzyszące transformacji systemów transportowych. - Prace Komis. Geogr. Komunik. PTG 1998, 4 - s. 5-34.
 • Taylor Zbigniew: Współczesne problemy polityki transportowej. W. Rydzkowski, K. Wojewódzka-Król. Warszawa 1997. - Przegl. Geogr. 1998, 70, z.3/4 - s. 359-362.
 • Taylor Zbigniew: Możliwości poprawy dostępności usług w obszarach wiejskich. - Przegl. Geogr. 1998, 70, z.1/2 - s. 47-68.
 • Taylor Zbigniew: Public transport policy in Poland: what it is and what it should be. [w]: Urban and regional development in Italy (settlement and geo-economics in mountain regions) and in Poland (in the time of transformation). 8th Italian-Polish Seminar of Geography. Trento, 22-26 September 1997. Ed. Angelo Besana. Trento: Edizioni Colibri, 1998 - s. 275-289.
 • Taylor Zbigniew: Transport. W. Rydzkowski, K. Wojewódzka-Król. Warszawa 1997. - Przegl. Geogr. 1998, 70, z.3/4 - s. 357-359.
 • Taylor Zbigniew: Transport systems, policy and planning: a geographical approach. R.S. Tolley, B.J. Turton. Harlow 1995. - Przegl. Geogr. 1998, 70, z.3/4 - s. 354-357.
 • Taylor Zbigniew: Polish transport policy: An evaluation of the 1994/5 White Paper. - J. Transp. Geogr. 1998, 6, nr 3 - s. 227-236.
 • Węcławowicz Grzegorz: Some aspects of income and social disparities in Poland - regional and intra urban scale. [w]: Urban and regional development in Italy (settlement and geo-economics in mountain regions) and in Poland (in the time of transformation). 8th Italian-Polish Seminar of Geography. Trento, 22-26 September 1997. Ed. Angelo Besana. Trento: Edizioni Colibri, 1998 - s. 315-334.
 • Węcławowicz Grzegorz: Social polarisation in postsocialist cities: Budapest, Prague and Warsaw. [w]: Social change and urban restructuring in Central Europe. Ed. Gyoergy Enyedi. Budapest: Akademiai Kiado, 1998 - s. 55-66.
 • Węcławowicz Grzegorz: What to do with the post-socialist cities? Toward a new urban policy. [w]: Emerging spatial and regional structures of an economy in transition. Ed. Ryszard Domański. Warszawa: Wydaw. Nauk. PWN, 1998 - s. 163-182 (Studia Regionalia; 8)
 • Węcławowicz Grzegorz: Varsovie, future metropole europeenne?. - Courier Pays Est 1998, nr 430 - s. 52-65.
 • Węcławowicz Grzegorz, Gaudray-Coudroy Lydia: Le renoveau du secteur prive et la recomposition de l'espace social a Varsovie. [w]: Logements et habitat dans les villes europeennes. Ed. Jean-Rene Bertrand, Jacques Chevalier. Paris: Éditions l'Harmattan, 1998 - s. 59-78 (Collection Geographie Sociale)
 • Śleszyński Przemysław: Mapa zasięgu widoku okolic Pińczowa. - Pol. Przegl. Kartogr. 1998, 30, nr 3 - s. 173-184.
 • Śleszyński Przemysław: Możliwości pomiaru zasięgu widoku i jego znacznie w badaniach krajobrazowych. [w]: Systemy informacji geograficznej w badaniach środowiska przyrodniczego. Red. Mariusz Kistowski. Gdańsk: Wydaw. DJ, 1998 - s. 73-81 (Problemy Ekologii Krajobrazu; 4)
 • Grzeszczak Jerzy: Problematyka przestrzeni europejskiej. Red. A. Kukliński. Warszawa 1997. - Przegl. Geogr. 1997, 69, z.3/4 - s. 364-368.
 • Korcelli-Olejniczak Ewa: Zjawisko globalizacji - nowe wyzwania dla Unii Europejskiej. - Przegl. Geogr. 1997, 69, z.3/4 - s. 353-361.
 • Taylor Zbigniew: Dostępność miejsc pracy, nauki i usług w obszarach wiejskich jako przedmiot badań geografii społeczno-ekonomicznej - próba analizy krytycznej. - Przegl. Geogr. 1997, 69, z.3/4 - s. 261-283.
 • Taylor Zbigniew: Women and access in rural areas. P. Chapman, S. Lloyd (ed.). - Przegl. Geogr. 1997, 69, z.3/4 - s. 376-378.
 • Taylor Zbigniew: Przebieg autostrady A2 a system drogowy aglomeracji warszawskiej. [w]: Konflikty wokół przebiegu autostrad w Polsce. Przypadek aglomeracji warszawskiej. Red. Andrzej Stasiak. Warszawa: Wydaw. Nauk. PWN, 1997 - s. 89-109 (Biuletyn; 179)
 • Taylor Zbigniew: Polish transport policy: What it is and what it should be. [w]: Occasional Paper No.17. Urawa: Department of Geography. Faculty of Education, Saitama University, 1997 - s. 23-36 (Occasional Paper of Department of Geography, Saitama University; 17)
 • Taylor Zbigniew: Polska polityka transportowa: jaka jest, a jaka być powinna. - Prace Komis. Geogr. Komunik. PTG 1997, 3 - s. 5-27.
 • Węcławowicz Grzegorz: Warszawa u progu XXI stulecia. [w]: Przyrodnicze i społeczne walory Mazowsza w dobie restrukturyzacji. XLVI Zjazd Polskiego Towarzystwa Geograficznego, Rynia nad Zalewem Zegrzyńskim, 18-21 września 1997 r. Wystąpienia. Red. Alicja Breymeyer et al. Rynia: PTG, 1997 - s. 18-33.
 • Węcławowicz Grzegorz: The changing socio-spatial patterns in Polish cities. [w]: Prozesse un Perspektiven der Stadtentwicklung in Ostmitteleuropa. Hrsg. Zoltan Kovacs, Reinhard Wiessner. Passau: L.I.S. Verlag, 1997 - s. 75-81 (Muenchener Geographische Hefte; 76)
 • Śleszyński Przemysław: Z badań nad fizjonomią środowiska przyrodniczego. - Prace i Studia Geogr. WGiSR UW 1997, 21 - s. 255-297.
 • Grzeszczak Jerzy: Geografia technopolii. G. Benko. Warszawa 1993. - Przegl. Geogr. 1996, 68, z.1/2 - s. 234-237.
 • Ingham Mike, Ingham Hilary, Węcławowicz Grzegorz: Too little, too slow? Agricultural reform in post-transition Poland. Salford: University of Salford, 1996 - 22 s. (Working Papers on Policy Studies; 14)
 • Węcławowicz Grzegorz: Modernization and security challenges for regional development in Poland. [w]: Urban and regional management in countries in transition. Ed. Manas Chatterji, Ryszard Domański. Warszawa: Wydaw. Nauk. PWN, 1996 - s. 331-348 (Studia Regionalia; 5)
 • Grzeszczak Jerzy: "Europa Regional", Zeitschrift des Instituts fuer Laenderkunde. Leipzig 1993-1994. - European Spatial Research and Policy 1995, 2, nr 2 - s. 121-123.
 • Kupiszewski Marek: Sources and usefulness of information on mobility in Poland. [w]: Collecte et comparabilite des donnees ddemographiques et sociales en Europe. Louvain-la-Neuve: Éditions l'Harmattan, 1995 - s. 625-636 (Chaire Quetelet; 1991)
 • Kupiszewski Marek: Current trends in migration from Eastern Europe to European Union. [w]: Environment and quality of life in Central Europe: problems of transition. Conference proceedings. Praha: Albertina Icome, 1995 - s. A41.
 • Taylor Zbigniew: The evaluation of accessibility levels in rural areas: the case of Poland. [w]: The roles of metropolitan urban areas in the high-consumption society and other geographical issues of contemporary Japan and Poland. Proceedings of the 3rd Japanese-Polish Geographical Seminar. Nagoya, Japan, November 1994. Ed. Toshio Nohara, Nobuo Akasaka. Nagoya: [b.w.], 1995 - s. 87-114.
 • Węcławowicz Grzegorz: Warsaw and its region in the process of social and economic transformation. [w]: Citta capitali dell'Europa centrale: politiche e strategie urbane nel nuovo spazio europeo. A cura di Marco Demarie. Torino: [b.w.], 1995 - s. 231-247 (Contributi di Ricerca)
 • Węcławowicz Grzegorz: The electoral geography in the national, regional and intra-urban scale. [w]: Urban and regional issues in geographical research in Poland and Italy. Proceedings of the Seventh Polish-Italian Geographical Seminar. Warsaw - Wierzba - Toruń - Łódź, 27 IX - 2 X 1993. Ed. Bożena Gałczyńska, Grzegorz Węcławowicz. Warszawa: PAN IGiPZ, 1995 - s. 59-69 (Conference Papers; 24)
 • Korcelli Piotr, Potrykowska Alina, Węcławowicz Grzegorz: Warsaw: development problems and strategies. [w]: Managing and marketing of urban development and urban life. Proceedings of the IGU-Commission on "Urban Development and Urban Life". Berlin, August 15th to 20th, 1994. Ed. Gerhard O. Braun. Berlin: Dietrich Reimer Verlag, 1994 - s. 101-113 (Abhandlungen - Anthropogeographie; 52)
 • Korcelli Piotr, Węcławowicz Grzegorz: Zagrożenia i bariery rozwoju demograficznego i społecznego OMW. - Przegl. Urb. 1994, 2, nr 2 - s. 4-5.
 • Kupiszewski Marek: Multiregional demographic projections: Polish experiences. - Geographia Polonica 1994, 63 - s. 95-104.
 • Kupiszewski Marek: Multiregional demographic projections: Polish experiences. [w]: Zbiór artykułów przedstawiających wyniki współczesnych badań w geografii fizycznej i społeczno-ekonomicznej. Warszawa: PAN IGiPZ, 1994 - s. 95-104 (Geographia Polonica; 63)
 • Taylor Zbigniew: Nowe czasopismo geograficzne - Journal of Transport Geography. - Przegl. Geogr. 1994, 66, z.1/2 - s. 151-157.
 • Węcławowicz Grzegorz: The selected market transformation challenges and risk for Warsaw. [w]: Planification et strategies de developpement dans les capitales Europeennes. Ed. Christian Vandermotten. Bruxelles: Editions de l'Universite de Bruxelles, 1994 - s. 285-292 (Am?nagement du territoire et environnement)
 • Costa Marco, Węcławowicz Grzegorz: The intra-urban disparities in "socialist and capitalist" cities. Comparing post Second World War experience of Poland and Italy. [w]: The urban population at a microscale. Alina Potrykowska, Piotr Korcelli (ed.). Warszawa: PAN IGiPZ, 1993 - s. 421-431 (Geographia Polonica; 61)
 • Costa Marco, Węcławowicz Grzegorz, Formentini Ubaldo: The intra-urban disparities in "socialist and capitalist" cities. Comparing post Second World War experience of Poland and Italy. - Geographia Polonica 1993, 61 - s. 421-432.
 • Kupiszewski Marek: The projection of the population number and structure in the Katowice region against current demographic trends. - Geographia Polonica 1992, 59 - s. 155-166.
 • Taylor Zbigniew: Contemporary trends in the Polish transport system. - Geographia Polonica 1989, 56 - s. 179-194.
 • Kupiszewski Marek: Application of two types of migration data to multiregional demographic projections. - Geographia Polonica 1988, 54 - s. 43-62.
 • Węcławowicz Grzegorz: Elderly people in the socio-spatial structure of some Polish towns. - Geographia Polonica 1988, 54 - s. 139-151.
 • Taylor Zbigniew: Contemporary British human geography: a Polish view. - Geographia Polonica 1985, 51 - s. 9-18.
 • Węcławowicz Grzegorz: The socio-spatial structure of Radom city in 1978. - Geographia Polonica 1985, 51 - s. 85-98.
 • Taylor Zbigniew: The diffusion of railway network in Poland as a space-time process. - Geographia Polonica 1984, 50 - s. 75-88.
 • Węcławowicz Grzegorz: Towards a theory of intra-urban structures of Polish cities. - Geographia Polonica 1981, 44 - s. 179-200.
 • Taylor Zbigniew: Origin and problems of social transport geography. - Geographia Polonica 1980, 43 - s. 259-268.
 • Węcławowicz Grzegorz: The structure of the socio-economic space of Warsaw in 1931 and 1970. - Geographia Polonica 1977, 37 - s. 201-224.
 • Taylor Zbigniew: Accessibility of urban transport systems. The case of Poznań city. - Geographia Polonica 1976, 33 2 - s. 121-142.
 • Grzeszczak Jerzy: Le rôle de d'industrie dans les processus de la modernisation des campagnes et de l'agriculture (à la lumière de l'accroissement de la population à double activité). - Geographia Polonica 1974, 29 - s. 71-80.
 • Grzeszczak Jerzy: Polarization theory: some basic notions and concepts. - Geographia Polonica 1972, 21 - s. 27-40.
 • Górecka Lucja, Grzeszczak Jerzy: On problems of the interrelations between industrial plants and geographical environment. - Geographia Polonica 1964, 2 - s. 175-182.
 • Leszczycki Stanisław, Grzeszczak Jerzy: Main Research Problems in Polish Industrial Geography. - Geographia Polonica 1964, 1 - s. 147-160.
 • Śleszyński Przemysław: Symulacja polskich wyborów parlamentarnych na podstawie wyników głosowania wyborów do parlamentu UE w czerwcu 2009 r. [w]: Portal Politologiczny Politeja. .

Editorial publications

Abstracts, reviews, notes

 • Więckowski Marek, Cerić Denis, Ciechański Ariel, Cyargeenka Aliaksnadr: River borders as resources for creative tourism development – evidence from the Nysa Łużycka and Oder rivers. [w]: Rivers in the lives of nations in their economy and politics. Book of abstracts. 2020 - 1 s.
 • Śleszyński Przemysław: Przedmowa. [w]: Badania geograficzne dla rozwoju niepodległej Polski. Red. Przemysław Śleszyński. Warszawa: Wydawnictwo Sejmowe, 2020 - s. 7-9.
 • Anioł Włodzimierz, Bielecki Czesław, Kołacz Mikołaj, Markowski Tadeusz, Rozbiewski Bartosz, Szlachta Jacek, Śleszyński Przemysław: Państwo i społeczeństwo wobec chaosu przestrzennego – źródła i działania. Debata moderowana przez Andrzeja Zybałę. - Studia z Polityki Publicznej 2019, 2 - s. 123-163.
 • Cerić Denis: Territorial inequalities in the cross-sea-border tourism cooperation: the case of the Baltic Sea region. [w]: Towards spatial justice - territorial development or marginalization. Warsaw Regional Forum 2019. Book of abstracts. Warszawa: Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, 2019 - s. 14.
 • Ciechański Ariel: Czy wykluczenie transportowe wpływa na turystykę w Beskidzie Niskim i Bieszczadach?. [w]: IX Ogólnopolska Konferencja Naukowa Polskiego Towarzystwa Nauk Społecznych o Sporcie. Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie, 2-4 września 2019 roku Księga abstraktów. Kraków: Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie, 2019 - s. 3.
 • Ciechański Ariel (rec.): Recenzja: D. Banister – Inequality in transport, Alexandrine Press, Marcham, 2018; 270 ss.. - Prace Komisji Geografii Komunikacji PTG 2019, 22, 3 - s. 73-74.
 • Ciechański Ariel (rec.): M. Kruszyna – Koleje miejskie i regionalne w Polsce, Dom Wydawniczy Księży Młyn , Łódź, 2018; 119 s. - Prace Komisji Geografii Komunikacji PTG 2019, 22, 2 - s. 82-83.
 • Ciechański Ariel (rec.): Recenzja : K. Trammer – Ostre cięcie , Wydawnictwo Krytyki Politycznej , Warszawa , 2019; 270 ss. - Prace Komisji Geografii Komunikacji PTG 2019, 22, 4 - s. 119-120.
 • Karner Alex, Stępniak Marcin: Places where people live, work, and play. [w]: Socioeconomic Impacts of Automated and Connected Vehicles. Summary of the Sixth EU–U.S. Transportation Research Symposium. Washington D.C.: National Academies of Sciences, Engineering, and Medicine, 2019 - s. 11-13; 67-70 (Transportation Research Board. Conference Proceedings; 56)
 • Korcelli-Olejniczak Ewa, Piotrowski Filip: Diverging or converging demographic and economic trends: the case of small towns in North-Eastern Poland. [w]: Towards spatial justice - territorial development or marginalization. Warsaw Regional Forum 2019. Book of abstracts. Warszawa: Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, 2019 - s. 27.
 • Niedzielski Michał: Spatial inequities in modal accessibility disparities. [w]: Towards spatial justice - territorial development or marginalization. Warsaw Regional Forum 2019. Book of abstracts. Warszawa: Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, 2019 - s. 34.
 • Stępniak Marcin: From analysis of restrictions of accessibility to decision support tool. [w]: Towards spatial justice - territorial development or marginalization. Warsaw Regional Forum 2019. Book of abstracts. Warszawa: Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, 2019 - s. 37.
 • Taylor Zbigniew (rec.): D.R. Montello (red.) - Handbook of Behavioral and Cognitive Geography. Edward Elgar, Cheltenham, UK - Northampton, MA, USA, 2018, VIII + 419 s.. - Przegląd Geograficzny 2019, 91, 2 - s. 136-139.
 • Cerić Denis: The use of circular economy demands and regulations as a branding tool in tourism in the Baltic Sea Region. [w]: Socio-economic, environmental and regional aspects of a circular economy. Abstract book of the international conference for the 75th anniversary of DTI, 19-20 April 2018, Pécs, Hungary. Red. Viktor Varjú. Pecs: MTA KRTK RKI Transdanubian Research Department, 2018 - s. 50.
 • Cerić Denis, Więckowski Marek: Współpraca transgraniczna w regionie Morza Bałtyckiego jako element kreowania przestrzeni turystycznej. [w]: Polska Geografia Morza. Przyrodnicze i społeczno-ekonomiczne badania morza i obszarów nadmorskich. Książka abstraktów. Red. Anna Cedro, Katarzyna Lewczuk. Szczecin: Volumina.pl, 2018 - s. 33-34.
 • Ciechański Ariel (rec.): Recenzja: P. Dominas, T. Przerwa – Od kolei na Dolnym Śląsku po Koleje Dolnośląskie, Dom Wydawniczy Księży Młyn, Łódź, 2017; 339 s. - Prace Komisji Geografii Komunikacji PTG 2018, 21, 3 - s. 85-86.
 • Ciechański Ariel (rec.): M. Kapias, D. Keller (red.) – Państwo wobec kolei żelaznych w Polsce, Muzeum w Rybniku, Rybnik, 2017; 495 s. - Prace Komisji Geografii Komunikacji PTG 2018, 21, 2 - s. 65-66.
 • Kowalewski Adam, Markowski Tadeusz, Śleszyński Przemysław: Wstęp. - Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN 2018, 182, 2 - s. 5-9.
 • Kowalski Mariusz, Śleszyński Przemysław: Wstęp. [w]: Atlas wyborczy Polski. Red. Mariusz Kowalski, Przemysław Śleszyński. Warszawa: Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, 2018 - s. 5-6.
 • Kupiszewski Marek: Review. [w]: Doctor Honoris Causa of the Warsaw School of Economics Frans Willekens. Red. Irena E. Kotowska, Agnieszka Chłoń-Domińczak. Warszawa: Szkoła Główna Handlowa, 2018 - s. 141.
 • Kupiszewski Marek: Recenzja osiągnięć Profesora Fransa Willekensa. - Studia Demograficzne 2018, 173 - s. 115-120.
 • Niedzielski Michał: Access to non-work activities: What is the impact of daily labour mobility?. [w]: A World of Flows: Labour Mobility, Capital and Knowledge in an Age of Global Reversal and Regional Revival. 2018 Annual Conference, 3rd –6th June 2018 Università della Svizzera italiana Lugano, Switzerland. Red. Wanda Miczorek. Lugano: Regional Studies Association, 2018 - s. 149-150.
 • Taylor Zbigniew: Od redaktora. - Przegląd Geograficzny 2018, 90, 4 - s. 525-529.
 • Taylor Zbigniew: Od redaktora. - Przegląd Geograficzny 2018, 90, 1 - s. 5-6.
 • Taylor Zbigniew (rec.): I.Hay - How to Be an Academic Superhero. Establishing and Sustaining a Successful Carrier in the Social Sciences, Arts and Humanities, Edward Elgar, Cheltenham, UK - Northampton, MA, USA 2017; Vii+245s. - Przegląd Geograficzny 2018, 90, 2 - s. 357-360.
 • Taylor Zbigniew (rec.): C.Turner, D.Johnson - Global Infrastructure Networks. The Trans-national Strategy and Policy Interface, Edward Elgar, Cheltenham, UK - Northampton, MA, USA 2017; Vii+234s. - Przegląd Geograficzny 2018, 90, 2 - s. 361-363.
 • Śleszyński Przemysław: Mapa religijności katolickiej w Polsce. Kilka uwag na marginesie dorocznego raportu Instytutu Statystyki Kościoła Katolickiego. - Czasopismo Geograficzne 2018, 89, 1-2 - s. 138-144.
 • Śleszyński Przemysław, Markowski Tadeusz, Kowalewski Adam: Abstract. - Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN 2018, 182, 3 - s. 6-7.
 • Śleszyński Przemysław, Markowski Tadeusz, Kowalewski Adam: Epilog. - Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN 2018, 182, 3 - s. 199-200.
 • Śleszyński Przemysław, Markowski Tadeusz, Kowalewski Adam: Przedmowa. - Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN 2018, 182, 3 - s. 9-12.
 • Cerić Denis: Towards an integrated tourist space in the Baltic Sea region. [w]: Space and flows. Warsaw Regional Forum 2017, 18-20 October 2017. Programme and Book of Abstracts. Warsaw: Institute of Geography and Spatial Organization Polish Academy of Sciences et al., 2017 - s. 48.
 • Cerić Denis: Recent dynamics of the cruise supply in the Mediterranean region. [w]: 6th EUGEO Congress. Brussels, September 4-6, 2017, Palace of the Academies. Brussels: Association of Geographical Societies in Europe, 2017 - s. 198.
 • Ciechański Ariel: M. Kapias, D. Keller (red.) – Piękne, użyteczne, zbędne… Obiekty kolejowe w Polsce, Muzeum w Rybniku, Rybnik, 2016; 528 s. - Prace Komisji Geografii Komunikacji PTG 2017, 20, 4 - s. 91-92.
 • Ciechański Ariel: Rozwój i regres kolei przemysłowych na Górnym Śląsku. [w]: „Węgiel, polityka, stal, ludzie. Kolej w życiu Śląska”, VI Rybnicka Konferencja o Historii Kolei, 23 października 2017 r., Rybnik. Oprac. red. Michał Kapias, Dawid Keller. Rybnik: Muzeum w Rybniku, 2017 - s. 15-16.
 • Ciechański Ariel (rec.): A. Massel (red.) – Łódzki Węzeł Kolejowy – stan obecny i perspektywy, Instytut Kolejnictwa, Warszawa, 2016, 386 s. - Prace Komisji Geografii Komunikacji PTG 2017, 20, 3 - s. 87-89.
 • Czapiewski Konrad, Cerić Denis: Integrative mechanisms for addressing territorial inequalities in Podkarpackie Region, Poland. [w]: 6th EUGEO Congress. Brussels, September 4-6, 2017, Palace of the Academies. Brussels: Association of Geographical Societies in Europe, 2017 - s. 161.
 • Korcelli-Olejniczak Ewa, Piotrowski Filip: Social cohesion, social mobility and economic performance in a diverse and deprived urban area. The example of Praga Północ in Warsaw. [w]: Space and flows. Warsaw Regional Forum 2017, 18-20 October 2017. Programme and Book of Abstracts. Warsaw: Institute of Geography and Spatial Organization Polish Academy of Sciences et al., 2017 - s. 55.
 • Kurowska-Ciechańska Judyta, Ciechański Ariel: Wybrane problemy transportu piwa na Śląsku. [w]: „Węgiel, polityka, stal, ludzie. Kolej w życiu Śląska”, VI Rybnicka Konferencja o Historii Kolei, 23 października 2017 r., Rybnik. Oprac. red. Michał Kapias, Dawid Keller. Rybnik: Muzeum w Rybniku, 2017 - s. 12-13.
 • Niedzielski Michał: Assessing the horizontal and vertical equity of job accessibility. [w]: Space and flows. Warsaw Regional Forum 2017, 18-20 October 2017. Programme and Book of Abstracts. Warsaw: Institute of Geography and Spatial Organization Polish Academy of Sciences et al., 2017 - s. 49.
 • Taylor Zbigniew (rec.): G.Lohmann, A.Panosso Netto (red.), Tourism Theory. Concepts, Models and Systems, CABI, Wallingford, Oxfordshire, UK - Boston, MA, USA 2017. - Przegląd Geograficzny 2017, 89, 4 - s. 643-646.
 • Taylor Zbigniew (rec.): B.P.Y.Loo, C.Comtois (red.), Sustainable Railway Futures. Issues and Challenges, Ashgate, Farnham, Surrey, England - Burlington, VE, USA 2015. - Przegląd Geograficzny 2017, 89, 4 - s. 641-643.
 • Taylor Zbigniew (rec.): Ch. Karlsson, M. Andersson, T. Norman (red.) - Handbook of Research Methods and Applications in Economic Geography, Edward Elgar, Cheltenham, UK - Northampton, MA, USA 2016. - Przegląd Geograficzny 2017, 89, 2 - s. 339-341.
 • Taylor Zbigniew, Ciechański Ariel: Foreign Direct Investments in non-urban public transport In Visegrad Group (V4) countries. [w]: Space and flows. Warsaw Regional Forum 2017, 18-20 October 2017. Programme and Book of Abstracts. Warsaw: Institute of Geography and Spatial Organization Polish Academy of Sciences et al., 2017 - s. 54.
 • Śleszyński Przemysław: Słowo końcowe. [w]: Regiobank. Polska oczami regionów - raport. Warszawa: Związek Banków Polskich, 2017 - s. 35.
 • Śleszyński Przemysław (rec.): E. Zuzańska-Żyśko - Procesy metropolizacji. Teoria i praktyka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2016. - Przegląd Geograficzny 2017, 89, 2 - s. 341-343.
 • Bell Martin, Rees Philip, Kupiszewski Marek, Kupiszewska Dorota, Ueffing Philipp, Bernard Aude, Charles-Edwards Elin, Stillwell John: The impact of internal migration on population redistribution: an international comparison. [w]: Demographic Change and Policy Implications. European Population Conference, August 31 – September 3, 2016, Mainz, Germany. The Hague: European Association of Population Research, 2016 - s. 199.
 • Ciechański Ariel (rec.): F. Bebenow – Turystyka kolejowa w Polsce, Wydawnictwo Naukowe Bogucki, Poznań, 2015, 168 s. - Prace Komisji Geografii Komunikacji PTG 2016, 19, 3 - s. 66-67.
 • Ciechański Ariel (rec.): M.V. Conlin, G.R. Bird (red.) – Railway Heritage and Tourism, Channel View Publications, Bristol–Buffalo–Toronto, 2014; 320 s.. - Przegląd Geograficzny 2016, 88, 2 - s. 277-279.
 • Ciechański Ariel (rec.): S. Tarchov – Izmienienije sviaznosti prostranstva Rossii (na primierie aviapassažirskogo soobščenija), Ojkumiena, Smolensk 2015; 154 s.. - Przegląd Geograficzny 2016, 88, 2 - s. 275-277.
 • Ciechański Ariel (rec.): M. Wolański, W. Paprocki, B. Mazur, A. Soczówka, B. Jakubowski, M. Czubak i M. Pieróg – Publiczny transport zbiorowy poza miejskimi obszarami funkcjonalnymi, Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej, Warszawa, 2016, 266 s. - Prace Komisji Geografii Komunikacji PTG 2016, 19, 4 - s. 82-83.
 • Geurs Karst, Moya Gomez Borja, Stępniak Marcin, Pritchard John: Spatio-temporal inequalities in job accessibility in the Netherlads. [w]: Transport Infrastructures for better Accessibility, Equity and Territorial Cohesion. NECTAR Joint Cluster 1 and Cluster 6 International Workshop, 20-21 October, Warsaw, Poland. Warszawa: Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN; Ministerstwo Rozwoju, 2016 - s. 9.
 • Goliszek Sławomir, Sudra Paweł: Public transport accessibility and urban sprawl - the case of Warsaw. [w]: Transport Infrastructures for better Accessibility, Equity and Territorial Cohesion. NECTAR Joint Cluster 1 and Cluster 6 International Workshop, 20-21 October, Warsaw, Poland. Warszawa: Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN; Ministerstwo Rozwoju, 2016 - s. 24.
 • Korcelli-Olejniczak Ewa, Piotrowski Filip, Dworzański Piotr: Praga Północ w procesie gwałtownej zmiany społecznej - studium przypadku. [w]: Rozwój lokalnych i regionalnych systemów osadniczych w XXI wieku. XXIX Konwersatorium Wiedzy o Mieście, Łódź, 14-15 kwietnia 2016 r. Łódź: Uniwersytet Łódzki, 2016 - s. 18.
 • Rosik Piotr, Komornicki Tomasz, Stępniak Marcin, Goliszek Sławomir, Śleszyński Przemysław, Pomianowski Wojciech, Kowalczyk Karol: Implementing model of accessibility potential: monitoring and evaluation of efficiency and equity as an effect of road and railway development in Poland. [w]: Transport Infrastructures for better Accessibility, Equity and Territorial Cohesion. NECTAR Joint Cluster 1 and Cluster 6 International Workshop, 20-21 October, Warsaw, Poland. Warszawa: Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN; Ministerstwo Rozwoju, 2016 - s. 11.
 • Taylor Zbigniew (rec.): K.T.Guers, R.Patuelli, T.P.Dentinho (red.), Accessibility, Equity and Efficiency. Challenges for Transport and Public Services, Edward Elgar, Cheltenham, UK - Northampton, MA, USA 2016. - Przegląd Geograficzny 2016, 88, 4 - s. 556-558.
 • Taylor Zbigniew (rec.): M.C.J. Bliemer, C.Mulley, C.J.Montou (red.), Handbook on Transport and Urban Planning in the Developed World, Edward Elgar, Cheltenham, UK - Northampton, MA, USA 2016. - Przegląd Geograficzny 2016, 88, 4 - s. 553-556.
 • Taylor Zbigniew (rec.): J. Kizielewicz, I. Urbanyi-Popiołek – Rynek usług morskiej żeglugi wycieczkowej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2015, 232 s. - Przegląd Geograficzny 2016, 88, 2 - s. 273-275.
 • Śleszyński Przemysław: Historyczne, współczesne i prognozowane procesy demograficzno-osadnicze w Polsce oraz ich znaczenie dla rozwoju kraju. [w]: Tradycja i nowoczesność w geografii. LXI Zjazd Polskiego Towarzystwa Geograficznego, Kraków, 27-30 czerwca 2016 r. Kraków: Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej, 2016 - s. 98.
 • Śleszyński Przemysław: Jaki jest stan prac planistycznych w gminach - raport PAN. - Gazeta Samorządu i Administracji 2016, 18 - s. 51-52.
 • Śleszyński Przemysław: Planowanie przestrzenne pełne mankamentów. - Wspólnota 2016, 17 - s. 24-25.
 • Śleszyński Przemysław: Substytucja powiatowych rynków pracy imigracją zagraniczną wobec prognozowanych zmian demograficznych. [w]: Europa w obliczu wielkich migracji. Nowe wyzwania społeczne, kulturowe i polityczne. Poznań, 26 - 28 września 2016 roku. Książka abstraktów. Poznań: Komitet Badań nad Migracjami PAN, 2016 - s. 154.
 • Śleszyński Przemysław: Diagnoza zagadnień osadniczych i powiązań funkcjonalnych w KPZK 2030. [w]: Rozwój lokalnych i regionalnych systemów osadniczych w XXI wieku. XXIX Konwersatorium Wiedzy o Mieście, Łódź, 14-15 kwietnia 2016 r. Łódź: Uniwersytet Łódzki, 2016 - s. 30.
 • Śleszyński Przemysław: Głos w dyskusji. [w]: Perspektywy demograficzne jako wyzwanie dla polityki ludnościowej Polski. Red. Józefina Hrynkiewicz, Alina Potrykowska. Warszawa: Rządowa Rada Ludnościowa, 2016 - s. 72-73.
 • Śleszyński Przemysław: Współczesne i prognozowane uwarunkowania rozwoju systemu osadniczego Polski. [w]: Rozwój lokalnych i regionalnych systemów osadniczych w XXI wieku. XXIX Konwersatorium Wiedzy o Mieście, Łódź, 14-15 kwietnia 2016 r. Łódź: Uniwersytet Łódzki, 2016 - s. 8.
 • Śleszyński Przemysław: Głos w dyskusji. [w]: Stan, perspektywy i strategia rozwoju geografii społeczno-ekonomicznej w najbliższych latach (do 2030 r.). Dyskusja międzypokoleniowa. Red. Andrzej Suliborski. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2016 - s. 40-41.
 • Śleszyński Przemysław: Głos w dyskusji. [w]: Perspektywy demograficzne jako wyzwanie dla polityki ludnościowej Polski. Konferencja Rządowej Rady Ludnościowej zorganizowana pod patronatem marszałka Sejmu Marka Kuchcińskiego. Warszawa, 26 kwietnia 2016 r. Warszawa: Sejm RP, 2016 - s. 49-50.
 • Śleszyński Przemysław: Głos w dyskusji. [w]: Stan, perspektywy i strategia rozwoju geografii społeczno-ekonomicznej w najbliższych latach (do 2030 r.). Dyskusja międzypokoleniowa. Red. Andrzej Suliborski. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2016 - s. 172.
 • Śleszyński Przemysław: Niekontrolowana urbanizacja i jej społeczno-ekonomiczne koszty. [w]: Jakość życia i spójność przestrzenna. Interakcja rozwoju i dobrostanu w kontekście lokalnym. Międzynarodowa Konferencja Naukowa. Warszawa: Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, 2016 - 1 s.
 • Śleszyński Przemysław: Historyczne, współczesne i prognozowane procesy depopulacji w Polsce w ujęciu regionalnym. [w]: Europa w obliczu wielkich migracji. Nowe wyzwania społeczne, kulturowe i polityczne. Poznań, 26 - 28 września 2016 roku. Książka abstraktów. Poznań: Komitet Badań nad Migracjami PAN, 2016 - s. 156.
 • Śleszyński Przemysław: Głos w dyskusji. [w]: Stan, perspektywy i strategia rozwoju geografii społeczno-ekonomicznej w najbliższych latach (do 2030 r.). Dyskusja międzypokoleniowa. Red. Andrzej Suliborski. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2016 - s. 128-129.
 • Śleszyński Przemysław (rec.): M. Lackowska – Miejska polityka „zagraniczna”. Koncepcja przeskalowania w doświadczeniach polskich miast, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2014; 358 s. - Przegląd Geograficzny 2016, 88, 2 - s. 279-282.
 • Śleszyński Przemysław, Bański Jerzy, Degórski Marek, Komornicki Tomasz: Delimitacja przyrodniczych, społecznych i ekonomicznych obszarów problemowowych w Polsce. [w]: Jakość życia i spójność przestrzenna. Interakcja rozwoju i dobrostanu w kontekście lokalnym. Międzynarodowa Konferencja Naukowa. Warszawa: Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, 2016 - 1 s.
 • Śleszyński Przemysław, Grochowski Mirosław, Kaczmarek Tomasz, Krzysztofik Robert: Opinia Komisji Geografii Osadnictwa i Ludności PTG ws. projektu "Ustawy o rewitalizacji". - Czasopismo Geograficzne 2016, 87, 1 - s. 173-176.
 • Śleszyński Przemysław, Szejgiec-Kolenda Barbara, Wiśniewski Rafał: Procesy starzenia się ludności w Polsce w ostatnich 50 latach. [w]: Tradycja i nowoczesność w geografii. LXI Zjazd Polskiego Towarzystwa Geograficznego, Kraków, 27-30 czerwca 2016 r. Kraków: Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej, 2016 - s. 137.
 • Cerić Denis: Overestimating a role of tourism in peripheral rural areas on the example of selected regions in Poland and Croatia. [w]: EUGEO Budapest 2015. Congress Programme and Abstracts. Budapest: Hungarian Geographical Society, 2015 - s. 154.
 • Cerić Denis: Decentralization of tourism within the chosen capitals of Central Europe – a comparative analysis. [w]: EUGEO Budapest 2015. Congress Programme and Abstracts. Budapest: Hungarian Geographical Society, 2015 - s. 199.
 • Korcelli-Olejniczak Ewa: Różnorodność społeczna - wyzwanie dla miasta. Ważkośc projektu DIVERCITIES. [w]: Zarządzanie różnorodnością społeczną w Warszawie - problemy i perspektywy. Międzynarodowa konfrencja, 14-15 maja 2015, Warszawa, Kino PRAHA, ul. Jagiellońska 26. Program and abstracts. Warszawa: IGiPZ PAN, 2015 - 1 s.
 • Korcelli-Olejniczak Ewa: Social diversity and social solidarity in Warsaw. Search for sense of place and interaction. [w]: ENHR Workshop: Housing and Cities in a time of change: are we focusing on people. Lisbon, 29.06 - 1.07.205. Abstracts. Lisbon: European Network for Housing Research, 2015 - 1 s.
 • Korcelli-Olejniczak Ewa, Piotrowski Filip: Social diversity as challenge to cohesion. Example of Warsaw. [w]: Territorial uncertainty and vulnerability as a challenge for urban and regional policy. Warsaw Regional Forum 2015. Warsaw, 14-16 October 2015. Programme and Book of Abstracts. Ed. Piotr Siłka. Warszawa: IGiPZ PAN, Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, 2015 - s. 26.
 • Piotrowski Filip: Hiper-różnorodność społeczna na warszawskiej Pradze oczami mieszkańców. [w]: Zarządzanie różnorodnością społeczną w Warszawie - problemy i perspektywy. Międzynarodowa konfrencja, 14-15 maja 2015, Warszawa, Kino PRAHA, ul. Jagiellońska 26. Program and abstracts. Warszawa: IGiPZ PAN, 2015 - 1 s.
 • Rees Phil, Kupiszewski Marek, Kupiszewska Dorota, Bell Martin, Charles-Edwards Elin, Stillwell John, Ueffing Philip, Bernard Aude, Daras Konstantinos: Impact of internal migration on population redistribution: a cross-national comparison. [w]: 8th International Conference on Population Geographies. Conference Handbook. Brisbane: The University of Queensland, 2015 - s. 90.
 • Rosik Piotr, Stępniak Marcin, Komornicki Tomasz: The evaluation of the impact of construction of motorways and expressways in Poland in the years 2004-2015 on accessibility and cohesion. [w]: Challenges for the New Cohesion Policy 2014-2020. An academic and policy debate. Abstract Book. Riga: European Commission, RSA, Latvijas Universitate, 2015 - s. 52-53.
 • Stillwell John, Daras Konstantinos, Bell Martin, Charles-Edwards Elin, Ueffing Philip, Kupiszewski Marek, Kupiszewska Dorota: Internal migration around the world: Comparing distance travelled and its frictional effect. [w]: 8th International Conference on Population Geographies. Conference Handbook. Brisbane: The University of Queensland, 2015 - s. 66.
 • Wolaniuk Anita, Śleszyński Przemysław: Słowo wstępne. [w]: Współczesne czynniki i bariery rozwoju miast. XXVIII Konwersatorium Wiedzy o Mieście.. Red. Anita Wolaniuk. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2015 - s. 5-8.
 • Węcławowicz Grzegorz: Mechanizmy kształtowania zróżnicowań i różnorodności społecznej w przestrzeni miast polskich. [w]: Zarządzanie różnorodnością społeczną w Warszawie - problemy i perspektywy. Międzynarodowa konfrencja, 14-15 maja 2015, Warszawa, Kino PRAHA, ul. Jagiellońska 26. Program and abstracts. Warszawa: IGiPZ PAN, 2015 - 1 s.
 • Śleszyński Przemysław: Demograficzno-osadnicze uwarunkowania i prognozy rozwoju aglomeracji warszawskiej. [w]: Społeczne, gospodarcze i przestrzenne wyzwania dla polityki rozwoju Warszawy i jej obszaru metropolitalnego. Konferencja, 9 grudnia 2015 r., Muzeum Warszawskiej Pragi, ul. Targowa 50/52, Warszawa. Abstrakty referatów. Warszawa: Urząd m.st. Warszawy, IGiPZ PAN, 2015 - s. 3-5.
 • Śleszyński Przemysław: Problemy koncepcyjne i realizacyjne Narodowego Atlasu Polski. - Przegląd Urbanistyczny 2015, 9 - s. 70-71.
 • Śleszyński Przemysław: Metodyczne problemy wyznaczania obszarów urbanizacji. - Przegląd Urbanistyczny 2015, 9 - s. 60-61.
 • Śleszyński Przemysław: [Komentarz]. [w]: Praga Północ. Potencjał prawego brzegu. Warszawa: Reas, 2015 - s. 8-9.
 • Śleszyński Przemysław: Problemy klasyfikacji i delimitacji jednostek terytorialnych i ich zastosowania w badaniach procesów rozwoju społeczno-gospodarczego. [w]: "Granice Geografii". Kongres Geografów Polskich, LX Zjazd Polskiego Towarzystwa Geograficznego oraz IX Forum Geografów Polskich w 70-lecie Lubelskiej Geografii. 17-21 czerwca 2015 r., Lublin. Program Kongresu. Streszczenia referatów i posterów. Lublin: Komitet Nauk Geograficznych PAN, Polskie Towarzystwo Geograficzne (Zarząd Główny i Oddział Lubelski), Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMCS w Lublinie, 2015 - s. 38.
 • Śleszyński Przemysław: [Komentarz]. [w]: Budownictwo senioralne w Polsce. Perspektywy rozwoju. Warszawa: Reas, 2015 - s. 3.
 • Śleszyński Przemysław, Komornicki Tomasz: Popytowe, dostępnościowe i planistyczne uwarunkowania rozwoju KDP w Polsce. [w]: Koleje dużych prędkości w Polsce. Praca zbiorowa. Red. Mirosław Siergiejczyk. Warszawa: Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, 2015 - s. 19.
 • Bell Martin, Charles-Edwards Elin, Ueffing Philip, Kupiszewski Marek, Kupiszewska Dorota, Stillwell John, Zhu Yu: Internal migration and development: evidence from 71 countries (Extended on-line abstract). Budapest: EAPS, 2014 - 4 s.
 • Bell Martin, Charles-Edwards Elin, Ueffing Philip, Kupiszewski Marek, Kupiszewska Dorota, Stillwell John, Zhu Yu: Internal migration and development: evidence from 71 countries. [w]: Programme and abstract book, EPC 2014. Budapest: EAPS, 2014 - s. 167.
 • Cerić Denis: Geographical spatial patterns of cruising itineraries in the Mediterranean on the example of the leading regional operating companies. [w]: Tourism and Transition in a Time of Change. Pre-Congress Meeting, Kraków / Pieniny Mts, Poland 13-17 August 2014. Warszawa: IGU Commission Geography of Tourism, Leisure and Global Change; PTG; IGiPZ PAN, 2014 - 2 s.
 • Ciechański Ariel: The growth and contraction of industrial railway networks in Poland (1881-2010). [w]: IGU 2014 Book of Abstracts. Cracow: IGU, 2014 - 1 s.
 • Korcelli-Olejniczak Ewa, Grochowski Mirosław: Warsaw as a diverse city: how policy reflects reality. [w]: IGU 2014 Book of Abstracts. Cracow: IGU, 2014 - 1 s.
 • Kupiszewski Marek, Kupiszewska Dorota, Bell Martin, Charles-Edwards Elin, Ueffing Philip, Stillwell John, Daras Konstantinos: Internal migration and population redistribution: a cross-national comparison (Extended on-line abstract). Budapest: EAPS, 2014 - 4 s.
 • Kupiszewski Marek, Kupiszewska Dorota, Bell Martin, Charles-Edwards Elin, Ueffing Philip, Stillwell John, Daras Konstantinos: Internal migration and population redistribution: a cross-national comparison. [w]: Programme and abstract book, EPC 2014. Budapest: EAPS, 2014 - s. 168.
 • Stępniak Marcin, Rosik Piotr: Accessibility impact of a decade of development of the Polish road network. [w]: IGU 2014 Book of Abstracts. Cracow: IGU, 2014 - 1 s.
 • Taylor Zbigniew: [Głos w dyskusji]. [w]: Dorobek polskiej geografii po konferencji w Rydzynie. Ocena krytyczna. Red. Wiesław Maik, Krystyna Rembowska, Andrzej Suliborski. Łódź: Wydaw. UŁ, 2014 - s. 47, 54-56, 165 (Podstawowe Idee i Koncepcje w Geografii; 8)
 • Taylor Zbigniew (rec.): W. Paul Vogt, Dianne C. Gardner, Lynne M. Haeffele, When to use what research design, The Guilford Press, New York-London 2012, 378 s. - Journal of Transport Geography 2014, 34 - s. 303-304.
 • Więckowski Marek: Development of new cross-border tourist attractions in Poland. [w]: The Border: a Source of Innovation. XIV International Conference BRIT (Border Regions in Transition). Arras, Lille, Mons: BRIT XIV, 2014 - 1 s.
 • Więckowski Marek: Related features of second homes with self-catering accommodation in Europe. [w]: New Perspectives on Second Homes. Program and abstracts from the IGU Commission for the Geography of Tourism, Leisure and Global Change conference, Skeviks gård, Stockholm, 9 - 11 June 2014. Stockholm; Umea: University of Umea; IGU Commission Geography of Tourism, Leisure and Global Changes, 2014 - s. 15-16.
 • Więckowski Marek: New cross-border tourist attractions in Poland. From periphery and the doubled national trails to the cross-border thematic trails. [w]: Tourism and Transition in a Time of Change. Pre-Congress Meeting, Kraków / Pieniny Mts, Poland 13-17 August 2014. Warszawa: IGU Commission on Tourism Geography, IGiPZ PAN, PTG, 2014 - s. 32.
 • Więckowski Marek, Timothy Dallen: Tourism and international borders: Globalization processes in the modern world. [w]: IGU 2014 Book of Abstracts. Cracow: IGU, 2014 - 1 s.
 • Śleszyński Przemysław: Głos w dyskusji w sprawie „ustawy krajobrazowej”. - Samorząd Terytorialny 2014, 12 - s. 65-68.
 • Śleszyński Przemysław: Ekonomiczne koszty niekontrolowanej urbanizacji w Polsce. [w]: Współczesne uwarunkowania gospodarowania przestrzenią – szanse i zagrożenia dla zrównoważonego rozwoju. Streszczenia. Warszawa, 24-25 czerwca 2014 r. Warszawa: Politechnika Warszawska, Wydział Geodezji i Kartografii, 2014 - s. 51.
 • Śleszyński Przemysław: Nie tylko ocena cytowalności i jakości badań. Zastosowanie indeksu Hirscha w analizie autorskiej i instytucjonalnej dyscyplin naukowych. - Forum Akademickie 2014, 2 - s. 29-31.
 • Śleszyński Przemysław: Stan planowania przestrzennego w Polsce. - Gazeta Samorządu i Administracji 2014 - 5 s.
 • Śleszyński Przemysław: Procesy suburbanizacji w Polsce a polityka przestrzenna i regionalna. [w]: XXVII Konwersatorium Wiedzy o Mieście. Centra i peryferie w okresie transformacji ustrojowej. Łódź, 10-11 kwietnia 2014 r. Łódź: Wydział Nauk Geograficznych UŁ, Instytut Geografii Miast i Turyzmu UŁ, Urząd Miasta Łodzi, Zakład Urbanizacji Przestrzeni UŁ, 2014 - 1 s.
 • Śleszyński Przemysław: Aktualne problemy prac planistycznych w gminach. [w]: Współczesne uwarunkowania gospodarowania przestrzenią – szanse i zagrożenia dla zrównoważonego rozwoju. Streszczenia. Warszawa, 24-25 czerwca 2014 r. Warszawa: Politechnika Warszawska, Wydział Geodezji i Kartografii, 2014 - s. 49.
 • Śleszyński Przemysław: Assessment of transport-settlement efficiency of Poland and its use in regional and spatial policy. [w]: IGU 2014 Book of Abstracts. Cracow: IGU, 2014 - 1 s.
 • Śleszyński Przemysław: Diagnoza stanu zagospodarowania przestrzennego kraju w KPZK 2030. [w]: Współczesne uwarunkowania gospodarowania przestrzenią – szanse i zagrożenia dla zrównoważonego rozwoju. Streszczenia. Warszawa, 24-25 czerwca 2014 r. Warszawa: Politechnika Warszawska, Wydział Geodezji i Kartografii, 2014 - s. 50.
 • Śleszyński Przemysław: Socio-economic costs of uncontrolled urbanization in Poland. [w]: IGU 2014 Book of Abstracts. Cracow: IGU, 2014 - 1 s.
 • Śleszyński Przemysław (rec.): Kształtowanie współczesnej przestrzeni miejskiej. Red. M. Madurowicz, Warszawa 2014. - Przegląd Geograficzny 2014, 86, 4 - s. 626-629.
 • Śleszyński Przemysław (rec.): Jolanta Rakowska, Klasyfikacje obszarów – kryteria, definicje, metody delimitacji. Studium metodyczno-statystyczne, Wydawnictwo Wieś Jutra, Warszawa 2012, 156 s. - Przegląd Geograficzny 2014, 86, 2 - s. 281-283.
 • Komornicki Tomasz, Więckowski Marek: Spatial accessibility as a measure of cross-border relations under conditions of integration. [w]: Regional Conference of the International Geographical Union, August 4-9, Kyoto International Conference Center. Kyoto: IGU, 2013 - s. 1.
 • Korcelli-Olejniczak Ewa: Local Urban Centers in the Warsaw Region: Patterns of functional adjustment. [w]: Warsaw Regional Forum 2013. Territorial capital - concepts, indicators & policy. Book of abstracts. Ed. Piotr Siłka. Warsaw: Insitute of Geography and Spatial Organization Polish Academy of Sciences, 2013 - s. 34.
 • Korcelli-Olejniczak Ewa (rec.): Sonja A. Hirt: Iron curtains: gates, suburbs and privatization of space in the post-socialist city. - Journal of Housing and the Built Environment 2013, 28, 4 - s. 729-730.
 • Taylor Zbigniew: Transport geography in Poland. - Journal of Transport Geography 2013, 32 - s. 105-106.
 • Więckowski Marek: Wooden architecture heritage as a resource for tourism development in the Western Carpathians. [w]: Tourism between Tradition and Modernity. Hiroshima: [b.w.], 2013 - s. 33-34.
 • Więckowski Marek: Attractiveness and accessibility as factors of tourist flow differentiation in the Tatra Mountains (Poland, Slovakia). [w]: Regional Conference of the International Geographical Union, August 4-9, Kyoto International Conference Center. Kyoto: IGU, 2013. (publikacja elektroniczna), 2013 - 1 s.
 • Wątorska-Dec Magdalena, Węcławowicz Grzegorz: Modele dla miast postsocjalistycznych. - Przegląd Urbanistyczny 2013, 7 - s. 97.
 • Śleszyński Przemysław: Kłopot z planami miejscowymi. - Wspólnota 2013, 10 - 5 s.
 • Śleszyński Przemysław: Wprowadzenie. - Biuletyn Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN 2013, 252 - s. 5-12.
 • Śleszyński Przemysław (rec.): Studium uwarunkowań rozwoju przestrzennego aglomeracji poznańskiej. Poznań 2012. - Przegląd Geograficzny 2013, 85, 4 - s. 683-686.
 • Taylor Zbigniew: Foreign direct investment (FDI) in large scale transport infrastructure: the case of Poland. [w]: 32nd International Geographical Congress Book of Abstracts. Red. Juliane Bendig, Carsten Butsch, Martin Gnyp, Holger Kretschmer, Nora Tilly. Cologne: IGU, 2012 - s. 489.
 • Taylor Zbigniew (rec.): Economic Geographies of Globalisation. A Short Introduction. M.Sokol, Edward Elgar, Cheltenham, UK-Northampton, MA, USA 2011. - Przegląd Geograficzny 2012, 84, 4 - s. 660-662.
 • Więckowski Marek: Tourism development in the Polish-Slovak borderland. [w]: 32nd International Geographical Congress Book of Abstracts. Red. Juliane Bendig, Carsten Butsch, Martin Gnyp, Holger Kretschmer, Nora Tilly. Cologne: IGU, 2012 - s. 234.
 • Śleszyński Przemysław: „Faktyczne” dane rzeczywiste, czyli o NSP 2011. - Biuletyn Migracyjny 2012, 37 - s. 2.
 • Śleszyński Przemysław: Problemy delimitacji miejskich obszarów funkcjonalnych w Polsce. [w]: Konferencja międzynarodowa "Statystyczny obraz metropolii - stan obecny i perspektywy rozwoju", 15-16 listopada 2012. Abstrakty wystąpień. Toruń-Bydgoszcz: Polskie Towarzystwo Statystyczne, Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Urząd Statystyczny w Bydgoszczy, 2012 - 2 s.
 • Śleszyński Przemysław: Diagnoza zagospodarowania przestrzennego kraju w nowej KPZK 2030. [w]: Więcej Geografii. 59. Zjazd Polskiego Towarzystwa Geograficznego, Poznań, 5-8 września 2012 r. Red. Monika Lutyńska, Artur Bajerski. Poznań: Bogucki Wydaw. Nauk., 2012 - s. 53-54.
 • Śleszyński Przemysław: Narodowy Atlas Polski na stulecie odzyskania niepodległości (1918-2018). [w]: Więcej Geografii. 59. Zjazd Polskiego Towarzystwa Geograficznego, Poznań, 5-8 września 2012 r. Red. Monika Lutyńska, Artur Bajerski. Poznań: Bogucki Wydaw. Nauk., 2012 - s. 54-55.
 • Korcelli-Olejniczak Ewa: Warsaw region as a European Metropolitan Region - concepts and potentials. [w]: Functional regions - towards a new paradigm of territorial and cohesion policy. Warsaw Regional Forum 2011, Warsaw, 19-22 October 2011. Warsaw: PAN IGiPZ, 2011 - s. 30.
 • Taylor Zbigniew: Głos w dyskusji podczas VI Forum Geografów Polskich w Krakowie. [w]: Priorytety badawcze i aplikacyjne geografii polskiej. Red. Zbigniew Długosz, Tomasz Rachwał. Kraków: Wydawnictwo Naukowe UP, 2011 - s. 138.
 • Taylor Zbigniew: Key concepts in economic geography. Y. Aoyama, J.T. Murphy, S. Hanson. London etc. 2010. - Przegl. Geogr. 2011, 83, z.2 - s. 281-284.
 • Taylor Zbigniew: Dyskusja. [w]: Geografia wobec problemów współczesności. Funkcje poznawcze i praktyczne geografii. Red. Andrzej Kostrzewski, Wiesław Maik, Robert Brudnicki. Bydgoszcz: Wydawnictwo Uczelniane Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy, 2011 - s. 111-112.
 • Taylor Zbigniew: Integrated transport: from policy to practice. Eds. Moshe Givoni, David Banister. London & New York, 2010. - J. Transp. Geogr. 2011, 19 - s. 1001-1002.
 • Więckowski Marek: Creation of the cross-border tourist regions in Central Europe. [w]: United and integrated with the world. UGI 2011. Regional Geographic Conference. 14th - 18th November 2011 - Santiago, Chile. Conference Proceedings. Santiago: IGU, 2011 - 2 s.
 • Więckowski Marek: Eco-frontier in European Union's periphery borderlands. [w]: BRIT XI Mobile borders. Abstracts vol.2. Geneva: University of Geneva, 2011 - s. 37-38.
 • Węcławowicz Grzegorz: Toward a competitive and attractive post-industrial cities of Central Europe, in the light of the ReNewTown research project. [w]: Functional regions - towards a new paradigm of territorial and cohesion policy. Warsaw Regional Forum 2011, Warsaw, 19-22 October 2011. Warsaw: PAN IGiPZ, 2011 - s. 54.
 • Ciechański Ariel: Atlas linii kolejowych Polski. R. Stankiewicz, M. Stiasny. Rybnik 2010. - Przegl. Geogr. 2010, 82, z.4 - s. 637-638.
 • Korcelli-Olejniczak Ewa: Gesellschaftliche Raeumlichkeit; 1. Orte der Geographie. B. Werlen. Stuttgart 2010. - Przegl. Geogr. 2010, 82, z.4 - s. 634-637.
 • Taylor Zbigniew: Gendered mobilities. T. Priya Uteng, T. Cresswell, Aldesrshot, Hampshire, England - Burlington, VE, USA 2008. - Przegl. Geogr. 2010, 82, z.2 - s. 295-299.
 • Bański Jerzy, Czapiewski Konrad, Komornicki Tomasz, Kulikowski Roman, Mazur Marcin, Śleszyński Przemysław: Podsumowanie i wnioski. [w]: Analiza zróżnicowania i perspektyw rozwoju obszarów wiejskich w Polsce do 2015 roku. Red. Jerzy Bański. Warszawa: PTG; PAN IGiPZ, 2009 - s. 97-108 (Studia Obszarów Wiejskich; 16)
 • Grzeszczak Jerzy: Gengrification. New York-London 2008. L.Lees, T.Slater, W.Wyly. - Przegl. Geogr. 2009, 81, z.4 - s. 597-602.
 • Komornicki Tomasz, Śleszyński Przemysław: Aktualna i prognozowana dostępność przestrzenna jako popytowe kryterium lokalizacji polskich portów lotniczych. Streszczenie. [w]: "Nowe wyzwania rozwoju transportu lotniczego". III Konferencja, 14-15 maja 2009 r., Kielce. Materiały konferencji. Streszczenia. Oprac. red. Bohdan Jancelewicz. Kielce: Targi Kielce, 2009 - s. 16-19.
 • Komornicki Tomasz, Śleszyński Przemysław: Przedmowa. [w]: Studia nad lokalizacją regionalnych portów lotniczych na Mazowszu. Warszawa: PAN IGiPZ, 2009 - s. 7-8 (Prace Geograficzne; 220)
 • Kupiszewski Marek, Kicinger Anna: Introduction: setting the context of research. [w]: Labour migration patterns, policies and migration propensity in the Western Balkans. Ed. Marek Kupiszewski. Budapest: International Organization for Migration. Regional Mission for Central and South Europe, 2009 - s. 9-11.
 • Kupiszewski Marek, Kicinger Anna: Summary and conclusions. [w]: Labour migration patterns, policies and migration propensity in the Western Balkans. Ed. Marek Kupiszewski. Budapest: International Organization for Migration. Regional Mission for Central and South Europe, 2009 - s. 103-108.
 • Rosik Piotr, Komornicki Tomasz, Pomianowski Wojciech, Śleszyński Przemysław: Wskaźnik międzygałęziowej dostępności transportowej - założenia i rezultaty dla obszarów Polski. [w]: Rozwój regionalny i polityka regionalna w Polsce. Pierwsze doświadczenia i nowe wyzwania członkostwa w Unii Europejskiej. Międzynarodowa konferencja naukowa,, 26-27 listopada 2009 r., Poznań. Książka abstraktów. Poznań: Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej UAM, 2009 - s. 60.
 • Stępniak Marcin: Networks, governance and economic development. Bridging disciplinary frontiers. M.J. Aranguren Querejeta, C. Iturrioz Landart, J.R. Wilson (red.). Cheltenham, UK, - Northampton, MA, USA 2008. - Przegl. Geogr. 2009, 81, z.2 - s. 294-296.
 • Taylor Zbigniew: North American freight transportation. The road to security and prosperity. M.R. Brooks. Cheltenham, UK, - Northampton, MA, USA 2008. - Przegl. Geogr. 2009, 81, z.2 - s. 287-289.
 • Taylor Zbigniew: The future of intermodal freight transport. Operations, design and policy. Red. R. Konings, H. Priemus, P. Nijkamp. Cheltenham, UK, - Northampton, MA, USA 2008. - Przegl. Geogr. 2009, 81, z.4 - s. 591-593.
 • Taylor Zbigniew: On the monograph in Polish human geography [materiał dyskusyjny]. - Progress Human Geogr. 2009, 33, nr 1 - s. 109-111.
 • Taylor Zbigniew: Japanese investment in the world economy. A study of strategic themes in the internationalisation of Japanese industry. R.S. Farrell. Cheltenham, UK, - Northampton, MA, USA 2008. - Przegl. Geogr. 2009, 81, z.2 - s. 283-287.
 • Śleszyński Przemysław: Firm mobility and organizational networks. Innovation, embeddedness and economic geograpy. J. Knoben. Cheltenham, UK, - Northampton, MA, USA 2008. - Przegl. Geogr. 2009, 81, z.2 - s. 290-294.
 • Śleszyński Przemysław: Powiązania właścicielskie przedsiębiorstw przemysłowych i usługowych w Polsce i ich znaczenie dla rozwoju regionalnego. [w]: Problematyka XXV. Międzynarodowej Konferencji Naukowej nt. "Procesy transformacji przemysłu i usług w regionalnych i krajowych układach przestrzennych". Red. Zbigniew Zioło, Tomasz Rachwał. Kraków-Warszawa: Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej Instytutu Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Komisja Geografii Przemysłu PTG, 2009 - s. 87-88.
 • Śleszyński Przemysław: W sprawie współczesnych procesów urbanizacyjnych w Polsce - uzupełnienie. - Geogr. w Szk. 2009, nr 4 - s. 42-43.
 • Śleszyński Przemysław: Warszawa. Czyje miasto? B.Jałowiecki, M.Smętkowski, A.Tucholska. - Przegl. Geogr. 2009, 81, z.4 - s. 602-605.
 • Grzeszczak Jerzy: Poland - in the geographical centre of Europe: political, spatial and economic consequences. Red. M. Czerny. New York 2006. - Przegl. Geogr. 2008, 80, z.2 - s. 326-328.
 • Korcelli-Olejniczak Ewa: City and region. Papers in honour of Jiri Musil. Red. Wendelin Strubelt, Grzegorz Gorzelak. Opladen & Farmington Hill 2008. - Przegl. Geogr. 2008, 80, z.4 - s. 608-611.
 • Taylor Zbigniew: Institutions and sustainable transport: regulatory reform in advanced economies. Ed. P. Rietveld, R.R. Stough. Cheltencham, UK - Northampton MA, USA, 2007. - Przegl. Geogr. 2008, 80, z.4 - s. 595-599.
 • Taylor Zbigniew: Achieving sustainable mobility. Everyday and leisure-time travel in the EU. E. Holden. Aldershot, Hamsphire, England - Burlington, VT, USA, 2007. - Przegl. Geogr. 2008, 80, z.4 - s. 600-604.
 • Taylor Zbigniew: Foreign direct investment in Europe. A changing landscape. Ed. K. Liebscher, J. Christl, P. Mooslechner, D. Ritzberger-Gruenwald. Cheltencham, UK - Northampton MA, USA, 2007. - Przegl. Geogr. 2008, 80, z.4 - s. 591-595.
 • Taylor Zbigniew: Cycling and society. Ed. D.Horton, P.Rosen, P.Cox. Aldershot, Hampshire, England - Burlington, VT, USA, 2007. - Przegl. Geogr. 2008, 80, z.4 - s. 604-606.
 • Taylor Zbigniew: Emotional geographies. Red. J. Davidson, L. Bondi, M. Smith. Aldershot, Hampshire, England-Burlington, VE, 2007. - Przegl. Geogr. 2008, 80, z.2 - s. 306-311.
 • Taylor Zbigniew: Understanding contemporary Ireland. Red. B. Bartley, R. Kitchin. London-Dublin-Ann Arbor, MI, 2007. - Przegl. Geogr. 2008, 80, z.2 - s. 301-303.
 • Taylor Zbigniew: Geographical imagination and the authority of images. D. Cosgrove. Stuttgart 2006. The European geographical imagination. M. Hefferman. Stuttgart 2007. - Przegl. Geogr. 2008, 80, z.2 - s. 311-316.
 • Więckowski Marek: Integracja przestrzeni turystycznej na obszarach przygranicznych w Unii Europejskiej. [w]: Europa bez granic - nowe wyzwania - nowa jakość przestrzeni. IX międzynarodowa konferencja naukowa z cyklu "Przekształcenia regionalnych struktur funkcjonalno-przestrzennych", 23-24 października 2008, Wrocław. Wrocław: IGiGP UWr, 2008 - s. 67.
 • Ciechański Ariel: Privatization of Polish bus transport. [w]: Contemporary dilemmas of spatial development in Europe. Warsaw Regional Forum 2007. Proceedings. Ed. Konrad Czapiewski, Tomasz Komornicki. Warsaw: PAN IGiPZ, 2007 - s. 55.
 • Ciechański Ariel: Koleje piaskowe. T.1. K.Soida, M.Furtek, T.Roszak. Rybnik 2007. - Przegl. Geogr. 2007, 79, z.1 - s. 175-177.
 • Komornicki Tomasz, Śleszyński Przemysław: Szanse i zagrożenia rozwoju społeczno-gospodarczego w świetle realizacji prac planistycznych w gminach. [w]: Planowanie przestrzenne - szanse i zagrożenia społeczno-środowiskowe. VI Międzynarodowa Konferencja Naukowa, Lublin, KUL, 15-16 marca 2007 r. Lublin: KUL, 2007 - s. 9-10.
 • Korcelli-Olejniczak Ewa: Warszawa - metropolia gościnna?. - Architektura & Biznes 2007, nr 11 - s. 20-21.
 • Korcelli-Olejniczak Ewa: Identification and definitions of metropolitan functions: the ESPON and alternative approaches. [w]: Contemporary dilemmas of spatial development in Europe. Warsaw Regional Forum 2007. Proceedings. Ed. Konrad Czapiewski, Tomasz Komornicki. Warsaw: PAN IGiPZ, 2007 - s. 60.
 • Kupiszewski Marek, Bijak Jakub, Kicinger Anna: Conclusions. [w]: Demographic developments, labour market and international migration in Poland - policy challenges. Ed. Marek Kupiszewski. Warsaw: Central European Forum for Migration Research, 2007 - s. 59-64 (CEFMR Working Paper; 3/2007)
 • Matilla H., Kupiszewski M.: Europe's population development, labour market and migration. - Migration 2007, nr 12 - s. 4-5.
 • Niedzielski Michael, Śleszyński Przemysław: Ready, set, go: the coming urban sprawl explosion in Warsaw, Poland. [w]: Association of American Geographers 2007 Annual Meeting, San Francisko, California. San Francisco: Association of American Geographers, 2007 - 1 s.
 • Taylor Zbigniew: New Directions in Economic Geography. Red. B.Fingleton. Cheltencham, Northampton 2007. - Przegl. Geogr. 2007, 79, z.1 - s. 165-170.
 • Więckowski Marek: Zagrożenia i ograniczenia rozwojowe w gminach o funkcjach turystycznych w świetle zaawansowania prac planistycznych. [w]: Planowanie przestrzenne - szanse i zagrożenia społeczno-środowiskowe. VI Międzynarodowa Konferencja Naukowa, Lublin, KUL, 15-16 marca 2007 r. Lublin: KUL, 2007 - s. 10.
 • Węcławowicz Grzegorz: W sprawie nowej koncepcji przestrzennego zagospodarowania kraju. - Urbanista 2007, nr 4 - s. 9-11.
 • Śleszyński Przemysław: Zaawansowanie prac planistycznych w gminach w końcu 2006 roku. - Urbanista 2007, nr 11 - s. 27-30.
 • Ciechański Ariel: Naturalna kolej rzeczy. Cztery dekady PTKiGK S.A. z Rybnika. W.Chrapek. Rybnik 2006. - Przegl. Geogr. 2006, 78, z.4 - s. 598-600.
 • Korcelli-Olejniczak Ewa: Functional complementarity as basis for intermetropolitan collaboration and networking (case study: Berlin and Warsaw). [w]: Towards sustainable border regions. Analyses, strategies and approaches for transboundary spatial development. International Workshop to be held in Warsaw, 24-25 April 2006. Abstracts. Warszawa: PAN IGiPZ, 2006 - s. 8.
 • Stępniak Marcin: Cities of Europe. Changing Context, Local Arrangements, and the Challenge to Urban Cohesion. Y. Kazepov (ed.), Malden-Oxford-Carlton 2004. - Przegl. Geogr. 2006, 78, z.2 - s. 289-292.
 • Taylor Zbigniew: The Geography of urban transportation, 3rd edn. Eds. Susan Hanson, Genevieve Giuliano. New York 2004. - Transport Rev. 2006, 26, nr 6 - s. 769-771.
 • Taylor Zbigniew: The Geography of urban transportation. S. Hanson, G. Giuliano, New York-London 2004. - Przegl. Geogr. 2006, 78, z.2 - s. 285-287.
 • Taylor Zbigniew: Principles of transport economics. E.Quinet, R.Vickerman. Cheltenham 2004. - Przegl. Geogr. 2006, 78, z.4 - s. 595-598.
 • Węcławowicz Grzegorz: Przedmowa. [w]: Atlas Warszawy. Z.9. Przedsiębiorstwa w przestrzeni Warszawy. Warszawa: PAN IGiPZ, 2006 - s. 11-12.
 • Węcławowicz Grzegorz: O potrzebie polityki miejskiej. - Urbanista 2006, nr 8 - s. 33-34.
 • Węcławowicz Grzegorz: Warszawa-Poznań-Wrocław. Trójkąt rosnącej dynamiki. - Urbanista 2006, nr 1 - s. 9-11.
 • Śleszyński Przemysław: Wyraźne przyśpieszenie. Planowanie przestrzenne w gminach w końcu 2005 roku. - Urbanista 2006, nr 12 - s. 11-14.
 • Śleszyński Przemysław: Stan realizacji prac planistycznych w gminach. - Urbanista 2006, nr 2 - s. 9-14.
 • Śleszyński Przemysław: Ludność a obszary Natura 2000 w Polsce. - Urbanista 2006, nr 9 - s. 29-31.
 • Bijak Jakub, Kupiszewska Dorota, Kupiszewski Marek, Saczuk Katarzyna: Replacement migration revisited: international migration, population and labour force resources in Europe, 2002-2052. [w]: Warsaw Regional Forum 2005. Proceedings. Ed. Konrad Czapiewski, Tomasz Komornicki. Warsaw: PAN IGiPZ, 2005 - s. 8.
 • Ciechański Ariel: Deregulation in Polish rail freight traffic. [w]: Warsaw Regional Forum 2005. Proceedings. Ed. Konrad Czapiewski, Tomasz Komornicki. Warsaw: PAN IGiPZ, 2005 - s. 13.
 • Grzeszczak Jerzy: Geografia przemysłu. A. Wieloński, Warszawa 2005. - Przegl. Geogr. 2005, 77, z.4 - s. 569-570.
 • Korcelli-Olejniczak Ewa: Studium Berlina - Strategia Warszawy. - Urbanista 2005, nr 10 - s. 33-34.
 • Śleszyński Przemysław: Przemiany osadnicze i demograficzne Ponidzia w okresie transformacji i ich znaczenie dla środowiska przyrodniczego. [w]: Środowisko przyrodnicze jako przedmiot badań interdyscyplinarnych: teoria i praktyka. Ogólnopolska konferencja naukowa z udziałem gości zagranicznych. Busko Zdrój - Pińczów, 2-4.06.2005 r. Red. Małgorzata Strzyż, Anna Świercz. Kielce: IG AŚ, 2005 - s. 196-197.
 • Ciechański Ariel: Uzkorozchodne zeleznice v prumyslu a zemedelstvi. Z. Bauer. Praha 2003. - Przegl. Geogr. 2004, 76, z.2 - s. 242-244.
 • Taylor Zbigniew: A new deal for transport? The UK's struggle with the Sustainable Transport Agenda. Ed. I. Docherty, J. Shaw. Malden-Oxford-Carlton 2003. - Przegl. Geogr. 2004, 76, z.2 - s. 238-242.
 • Taylor Zbigniew: Transportation: A geographical analysis. W.R. Black. New York-London 2003. - Przegl. Geogr. 2004, 76, z.2 - s. 235-238.
 • Węcławowicz Grzegorz, Guszcza Anna: The evolution of social and economic conditions in the large housing estates. The case of Wrzeciono and Ursynów (in Warsaw). [w]: Central and Eastern Europe: changing spatial patterns of human activity. Warsaw Regional Forum: 2004. Warsaw, 08-09 October 2004. Programme, abstracts and excursion information. Prepared by Konrad Czapiewski, Tomasz Komornicki. Warsaw: PAN IGiPZ, 2004 - s. 49.
 • Śleszyński Przemysław: Centrum Warszawy w okresie transformacji. - Urbanista 2004, nr 1 - s. 24-26.
 • Śleszyński Przemysław: Ekonomiczne uwarunkowania wyników sprawdzianu szóstoklasistów i egzaminu gimnazjalnego przeprowadzonych wiosną 2002 roku. - Biul. Bad. CKE 2004, nr 2 - s. 37-38.
 • Śleszyński Przemysław: Bezrobocie a wyniki sprawdzianu w szkołach podstawowych w 2002 r. - Biul. Bad. CKE 2004, nr 2 - s. 35-36.
 • Ciechański Ariel: Łódzka podmiejska komunikacja tramwajowa 1901-2001. W. Źródlak, J. Wojtowicz, M. Kaczyński. Łódź 2001. - Przegl. Geogr. 2003, 75, z.1 - s. 141-143.
 • Grzeszczak Jerzy: Problemy społeczne wsi. Red. J. Bański, E. Rydz. Warszawa 2002. - Przegl. Geogr. 2003, 75, z.1 - s. 129-131.
 • Taylor Zbigniew: Conducting research in human geography: theory, methodology and practice. R. Kitchin, N.J. Tate, Harlow 2000. Methods in human geography: a guide for students doing research projects. Eds. R. Flowerdew, D. Martin, Harlow 1997. - Przegl. Geogr. 2003, 75, z.3 - s. 483-486.
 • Węcławowicz Grzegorz: Raport o stanie zagospodarowania przestrzennego kraju. - Urbanista 2003, nr 2 - s. 15-16.
 • Grzeszczak Jerzy: Wieś i rolnictwo u progu Unii Europejskiej. Red. J. Bański. Warszawa 2001. - Przegl. Geogr. 2002, 74, z.3 - s. 473-476.
 • Korcelli-Olejniczak Ewa: Certain problems for the development of rural areas [summary]. W. Stola. - Przegl. Geogr. 2002, 74, z.3 - s. 365.
 • Korcelli-Olejniczak Ewa: Poland and Slovakia - neighbours in Central Europe - introduction. [w]: Slovakia and Poland. Urban, social and demographic questions. Relations between neighbours. Ed. Tomasz Komornicki, Halina Powęska. Warszawa: PAN IGiPZ, 2002 - s. 5-6 (Europa XXI; 7)
 • Kupiszewski Marek: Przemiany siły roboczej w Europie Środkowo-Wschodniej i jej konsekwencje dla procesów integracji europejskiej. - Przegl. Eureka 2002, z.2 - s. 13-14.
 • Kupiszewski Marek: Wpływ "niewidzialnych" migracji zagranicznych lat osiemdziesiątych na struktury demograficzne Polski. Barbara Sakson. Warszawa 2002. - Studia Demogr. 2002, nr 2 - s. 113-114.
 • Węcławowicz Grzegorz: Wstęp. [w]: Warszawa jako przedmiot badań w geografii społeczno-ekonomicznej. Red. Grzegorz Węcławowicz. Warszawa: PAN IGiPZ, 2002 - s. 7-10 (Prace Geograficzne; 184)
 • Grzeszczak Jerzy: Adaptacja przestrzenna przemysłu w Polsce w warunkach transformacji. T. Stryjakiewicz. Poznań 1999. - Przegl. Geogr. 2001, 73, z.1-2 - s. 186-189.
 • Krawczyk Barbara, Węcławowicz Grzegorz: Wstęp. [w]: Badania środowiska fizycznogeograficznego aglomeracji warszawskiej. Zbiór prac. Red. Barbara Krawczyk, Grzegorz Węcławowicz. Warszawa: PAN IGiPZ, 2001 - s. 7-8 (Prace Geograficzne; 180)
 • Taylor Zbigniew: Dissident geographies. An introduction to radical ideas and practice. A.Blunt, J.Wills. Harlow 2000. - Przegl. Geogr. 2001, 73, z.4 - s. 565-569.
 • Taylor Zbigniew: Modern transport geography. Ed. B.Hoyle, R.Knowles. 2nd ed. Chichester 1998. - Econ. Geogr. 2001, 77, nr 1 - s. 93-94.
 • Taylor Zbigniew: Network developments in economic spatial systems: new perspectives. A.Reggiani, D.Fabbri (eds.). Aldershot 1999. - J. Transport Geogr. 2001, 9, nr 2 - s. 162-163.
 • Taylor Zbigniew: A history of Japanese railways 1872-1999. E.Aoki, M.Imashiro, S.Kato, Y.Wakuda. Tokyo 2000. - J. Transport Geogr. 2001, 9, nr 2 - s. 161-162.
 • Węcławowicz Grzegorz: Przedmowa. [w]: Atlas Warszawy. Z.8. Ptaki Warszawy 1962-2000. Maciej Luniak, Paweł Kozłowski, Wiesław Nowicki, Joanna Plit. Warszawa: PAN IGiPZ, 2001 - s. 3.
 • Węcławowicz Grzegorz: The evolution of social and spatial differentiation in Warsaw metropolitan areas. [w]: Housing and urban development in New Europe. An International Research Conference under the auspices of: The European Network for Housing Research (ENHR), 25-29 June 2001, Pułtusk - Warsaw, Poland. (Plenary papers and book of abstracts). Warsaw]: Polish Academy of Sciences. S.Leszczycki Institute of Geography and Spatial Organization, 2001 - s. 171.
 • Grzeszczak Jerzy: Bieguny wzrostu a formy przestrzeni spolaryzowanej [streszczenie]. - Działalność Nauk. 2000, 10 - s. 150-152.
 • Kupiszewski Marek: [Głos w dyskusji]. [w]: Czy kryzys demograficzny w Polsce? Seminarium, Warszawa 20 czerwca 2000. Warszawa: Instytut Problemów Współczesnej Cywilizacji, 2000 - s. 67-68.
 • Taylor Zbigniew: Methods and techniques in human geography. G.M.Robinson. Chichester 1998. - Przegl. Geogr. 2000, 72, z.4 - s. 512-514.
 • Taylor Zbigniew: Polish transport sector: changes in the 1990s. - Geogr. Rev. Japan 2000, 73 B, nr 2 - s. 27.
 • Taylor Zbigniew: A history of Japanese railways 1872-1999. E.Aoki, M.Imashiro, S.Kato, Y.Wakuda. Tokyo 2000. - Przegl. Geogr. 2000, 72, z.4 - s. 517-519.
 • Taylor Zbigniew: Rozwój systemu transportowego Polski w warunkach integracji europejskiej. W.M.Grudzewski, I.Hejduk. Warszawa 1998. - Przegl. Geogr. 2000, 72, z.1/2 - s. 127-129.
 • Taylor Zbigniew: Polish transport sector: changes in 1990's. [w]: Market economy and changing regional structures in the case of central Europe. Symposium of the 57th Congress of the Association of Japanese Geographers, Waseda University, 28 March 2000. Tokyo: Waseda University, 2000 - s. 9-10.
 • Taylor Zbigniew: Accessibility to facilities versus daily mobility of rural dwellers. - Annual Report 2000 - s. 70-72.
 • Taylor Zbigniew: Modern transport geography. B.Hoyle, R.Knowles (ed.). Chichester 1998. - Przegl. Geogr. 2000, 72, z.1/2 - s. 125-127.
 • Więckowski Marek: Environment, population, and the development of the Polish-Slovak transboundary cooperation. [w]: 29th International Geographical Congress, 14-18 August 2000, Seoul, Korea. Abstracts. Seoul: [b.w.], 2000 - s. 606-607.
 • Śleszyński Przemysław, Więckowski Marek: Krajobrazy roślinne w środkowej części Tien-Szanu Północnego. [w]: Środowisko przyrodnicze i gospodarka Dolnego Śląska u progu trzeciego tysiąclecia. 49 Zjazd Polskiego Towarzystwa Geograficznego, Szklarska Poręba, 20-24 września 2000 r. Streszczenia referatów, komunikatów i posterów. Red. Jan Tomaszewski. Wrocław: Oddział Wrocławski PTG, 2000 - s. 44-45.
 • Śleszyński Przemysław: Nowa metoda oceny atrakcyjności wizualnej krajobrazu. [w]: Geoekologiczne podstawy badania i planowania krajobrazu rekreacyjnego. Poznań, 15-16 października 1998. Poznań: [b.w.], 1998 - 1 s.
 • Śleszyński Przemysław: Możliwości pomiaru zasięgu widoku i jego znaczenie w badaniach krajobrazowych. [w]: Konferencja Naukowa "Systemy informacji geograficznej w badaniach środowiska przyrodniczego", Gdańsk - Starbienino, 12-23 maja 1998 roku. Gdańsk: [b.w.], 1998 - s. 40-41.
 • Śleszyński Przemysław, Więckowski Marek: Wybrane procesy rzeźbotwórcze w Tien-szanie północnym. [w]: Geografia w kształtowaniu i ochronie środowiska oraz transformacji gospodarczej regionu górnośląskiego. 47 Zjazd Polskiego Towarzystwa Geograficznego, Sosnowiec, 23-26 września 1998 r. Referaty, komunikaty, postery. Red. Mariusz Rzetała, Tadeusz Szczypek. Sosnowiec: Wydział Nauk o Ziemi UŚ, 1998 - s. 113-114.
 • Grzeszczak Jerzy: Oblicza polskich regionów. Studia Regionalne i Lokalne T.17 (50). Red. Bohdan Jałowiecki. Warszawa 1996. - Przegl. Geogr. 1997, 69, z.1/2 - s. 167-171.
 • Taylor Zbigniew: Rozwój sieci kolejowej w Polsce. T. Lijewski, S. Koziarski. Warszawa 1995. - Przegl. Geogr. 1996, 68, z.1/2 - s. 243-245.
 • Taylor Zbigniew: Mapa Polski 3.1: 2 dyskietki 3,5" HD + instrukcja 7 s. Cartall. Łódź 1994. - Przegl. Geogr. 1995, 67, z.3/4 - s. 391-392.
 • Taylor Zbigniew: Traffic congestion: is there a way out? J. Whitelegg (red.). Hawes 1992. - Przegl. Geogr. 1995, 67, z.1/2 - s. 167-169.
 • Taylor Zbigniew: Polska. Atlas samochodowy 1:300.000. Warszawa, 1993/94. - Przegl. Geogr. 1995, 67, z.1/2 - s. 170-172.
 • Taylor Zbigniew: Modern transport geography. Red. B.S. Hoyle, R.D. Knowles, London 1992. - Czas. Geogr. 1994, 65, z.3/4 - s. 400-402.
 • Taylor Zbigniew: O nowy dział Przeglądu Geograficznego. - Przegl. Geogr. 1994, 66, z.1/2 - s. 195-196.
 • Taylor Zbigniew: Mapa Polski 2.0. Sophonias Cartesco. Łódź 1993. - Przegl. Geogr. 1994, 66, z.1/2 - s. 221-222.

Documentation studies

 • Śleszyński Przemysław: Wystawa jubileuszowa i konferencja z okazji 100-lecia Polskiego Towrzystwa Geograficznego i Roku Polskiej Geografii 2018. Warszawa - Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Sala Kolumnowa, 19 marca 2018 roku. [w]: Księga wielkiego jubileuszu. Polskie Towarzystwo Geograficzne 1918 - 2018. Red. Antoni Jackowski, Tomasz Wites. Kraków: Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2020 - 69-74.
 • Śleszyński Przemysław: Wystawa "Współczesne problemy zagospodarowania przestrzennego i rozwoju Polski". [w]: Badania geograficzne dla rozwoju niepodległej Polski. Red. Przemysław Śleszyński. Warszawa: Wydawnictwo Sejmowe, 2020 - s. 43-71.
 • Śleszyński Przemysław, Kosiński Leszek: "Geographia Polonica" - okno na świat. Wywiad Przemysława Śleszyńskiego z Profesorem Leszkiem Antonim Kosińskim. [w]: Badania geograficzne dla rozwoju niepodległej Polski. Red. Przemysław Śleszyński. Warszawa: Wydawnictwo Sejmowe, 2020 - s. 197-209.
 • Ciechański Ariel: Biogram: Profesor Zbigniew Taylor. - Prace Komisji Geografii Komunikacji PTG 2018, 21, 2 - s. 73-75.
 • Taylor Zbigniew: Wyróżnienie. - Przegląd Geograficzny 2018, 90, 1 - s. 168.
 • Śleszyński Przemysław: Jubileuszowa wystawa i konferencja z okazji stulecia Polskiego Towarzystwa Geograficznego i Roku Polskiej Geografii 2018, 19 marca 2018 r., Warszawa, Sala Kolumnowa Sejmu RP. - Przegląd Geograficzny 2018, 90, 4 - s. 643-647.
 • Śleszyński Przemysław, Maik Wiesław: Komisja Geografii Osadnictwa i Ludności Polskiego Towarzystwa Geograficznego. [w]: Polskie Towarzystwo Geograficzne w setną rocznicę działalności. T.3. Historia komisji tematycznych Polskiego Towarzystwa Geograficznego. Red. Marek Sobczyński. Łódź: Polskie Towarzystwo Geograficzne, 2018 - s. 45-66.
 • Śleszyński Przemysław, Markowski Tadeusz, Kowalewski Adam: Bibliografia. - Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN 2018, 182, 3 - s. 201-224.
 • Śleszyński Przemysław: System osadniczy i zasięgi oddziaływania miast a podział terytorialny kraju. Diagnoza, ocena, optymalizacja. - Studia Regionalne i Lokalne 2016, 63, 1 - s. 155-159.
 • Śleszyński Przemysław: Konferencja „Społeczne, gospodarcze i przestrzenne wyzwania dla polityki rozwoju Warszawy i jej obszaru metropolitalnego”. Warszawa, 9.12.2015 r. - Przegląd Geograficzny 2016, 88, 2 - s. 287-290.
 • Śleszyński Przemysław: Od przewodniczącego Komisji. [w]: Bibliografia prac z zakresu geografii osadnictwa i ludności za lata 1999-2015. Red. Dariusz Sokołowski. Warszawa - Toruń: Polskie Towarzystwo Geograficzne. Komisja Geografii Osadnictwa i Ludności, 2016 - s. 5.
 • Śleszyński Przemysław: Reaktywacja Komisji Geografii Osadnictwa i Ludności PTG. - Czasopismo Geograficzne 2016, 87, 2 - s. 195-198.
 • Śleszyński Przemysław: Idea i koncepcja Wirtualnego Archiwum Geograficznego. - Czasopismo Geograficzne 2016, 87, 2 - s. 198-200.
 • Śleszyński Przemysław: Sesja poświęcona życiu i twórczości Profesora Kazimierza Dziewońskiego. IGiPZ PAN, Warszawa, 11.04.2016 r. - Przegląd Geograficzny 2016, 88, 2 - s. 284-286.
 • Śleszyński Przemysław, Cerić Denis, Peliwo Jan, Sudra Paweł, Zielińska Beata: Polska Akademia Nauk. Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. S. Leszczyckiego. [w]: Bibliografia prac z zakresu geografii osadnictwa i ludności za lata 1999-2015. Red. Dariusz Sokołowski. Warszawa - Toruń: Polskie Towarzystwo Geograficzne. Komisja Geografii Osadnictwa i Ludności, 2016 - s. 353-409.
 • Śleszyński Przemysław, Wolaniuk Anita: 28. Konwersatorium Wiedzy o Mieście. Łódź (Collegium Geographicum), 23-25.04.2015 r.. - Przegląd Geograficzny 2015, 87, 2 - s. 369-371.
 • Więckowski Marek, Müller Dieter, Cerić Denis: Tourism and Transition in a Time of Change. Pre-Congress Meeting, Kraków / Pieniny Mts, Poland 13-17 August 2014. Warszawa: IGU Commission Geography of Tourism, Leisure and Global Change, PTG, IGiPZ PAN, 2014 - 61 s.
 • Śleszyński Przemysław: Planowanie przestrzenne w gminach w 2012 roku – doroczny raport Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN. - regioportal.pl 2014 - 5 s.
 • Śleszyński Przemysław: Plany miejscowe w 2011 roku – doroczny raport Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN. regioportal.pl, 2013 - -
 • Kupiszewski Marek: Building a research institution: Professor Wicker in Poland. [w]: Alltag und Ritual: Statusübergänge und Ritualisierungen in sozialen und politischen Feldern. Festschrift zu Ehren von Prof. Dr. Hans-Rudolf Wicker. Hrsg. Judith Hangartner, Ueli Hostettler, Anja Sieber Egger, Angelica Wehrli. Zurich: Seismo Verlag, 2012 - s. 106-114.
 • Węcławowicz Grzegorz, Wątorska-Dec Magdalena: Kształtowanie nowego oblicza postsocjalistycznych miast Europy Środkowo-Wschodniej. - Przegląd Geograficzny 2012, 84, 4 - s. 639-647.
 • Śleszyński Przemysław: Plany miejscowe w gminach. - Wspólnota 2012, 4950 - 4 s.
 • Taylor Zbigniew: Teofil Lijewski (1930-2010). - Prace Kom. Geogr. Komunik. PTG 2011, 18 - s. 7-10.
 • Taylor Zbigniew: Teofil Lijewski, 1930-2010. - Transport Rev. 2011, 31, nr 3 - s. 291-292.
 • Taylor Zbigniew: Teofil Lijewski (1930-2010). - Przegl. Geogr. 2011, 83, z.2 - s. 295-298.
 • Taylor Zbigniew: Od redaktora. - Przegl. Geogr. 2010, 82, z.2 - s. 156-158.
 • Taylor Zbigniew: Jubileuszowy 80. tom Przeglądu Geograficznego. - Przegl. Geogr. 2008, 80, z.1 - s. 5-8.
 • Więckowski Marek, Świątek Dariusz: Oddział Akademicki Polskiego Towarzystwa Geograficznego. - Czas. Geogr. 2008, 79, z.1/2 - s. 48-51.
 • Stępniak Marcin: E-Urbs - Europejskie studia magisterskie z zakresu miejskich badań porównawczych. Nowatorski sposób nauczania. - Przegl. Geogr. 2007, 79, z.1 - s. 157-162.
 • Śleszyński Przemysław: Powstanie i działalność Komisji ds. Oceny Zawartości Treści Geograficznych w Podręcznikach Szkolnych i Innych Środkach Dydaktycznych Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Geograficznego. Sprawozdanie za lata 2003-2006. - Czas. Geogr. 2007, 78, z.1/2 - s. 139-142.
 • Czapiewski Konrad, Komornicki Tomasz, Maciejewska Beata, Śleszyński Przemysław: Polskie Towarzystwo Geograficzne w 2004 r. - Czas. Geogr. 2006, 77, z.1/2 - s. 123-130.
 • Komornicki Tomasz, Maciejewska Beata, Śleszyński Przemysław: Polskie Towarzystwo Geograficzne w 2005 r. - Czas. Geogr. 2006, 77, z.3 - s. 223-241.
 • Korcelli-Olejniczak Ewa: Programy odnowy miejskiej we wschodnich landach Niemiec [konwersatorium IGiPZ PAN, 1 VI 2006]. - Urbanista 2006, nr 6 - s. 7.
 • Potrykowska Alina, Taylor Zbigniew: Marek Potrykowski (1944-2005). - Przegl. Geogr. 2006, 78, z.4 - s. 601-607.
 • Taylor Zbigniew: Marek Potrykowski (1944-2005). - Czas. Geogr. 2006, 77, z.3 - s. 241-244.
 • Taylor Zbigniew: Wykłady Hettnerowskie na Wydziale Geografii Uniwersytetu w Heidelbergu. - Przegl. Geogr. 2006, 78, z.4 - s. 575-584.
 • Śleszyński Przemysław: Towarzystwo w okresie zmian. Tendencje w działalności oraz możliwości i ograniczenia rozwoju w świetle zewnętrznych i wewnętrznych uwarunkowan finansowych. - Czas. Geogr. 2006, 77, z.4 - s. 352-357.
 • Ciechański Ariel: Konferencja Komisji Geografii Komunikacji PTG pt. "Transport a powiązania społeczne i ekonomiczne w rozszerzonej Unii Europejskiej", Warszawa, 19-20 V 2005 r. - Przegl. Geogr. 2005, 77, z.4 - s. 586-588.
 • Stępniak Marcin: Ogólnopolska konferencja "Sieć metropolii spoiwem rozwoju Polski i Europy - metropolie RP w Narodowym Planie Rozwoju", Warszawa, 28-29 IV 2005 r. - Przegl. Geogr. 2005, 77, z.4 - s. 584-586.
 • Bijak Jakub, Saczuk Katarzyna, Koryś Izabela, Kupiszewski Marek: Środkowoeuropejskie Forum Badań Migracyjnych (ŚFBM) - Central European Forum for Migration Research (CEFMR) - nowa wyspecjalizowana jednostka badawcza. - Studia Demogr. 2004, 145 - s. 111-115.
 • Komornicki Tomasz, Maciejewska Beata, Śleszyński Przemysław: Polskie Towarzystwo Geograficzne w 2003 r. - Czas. Geogr. 2004, 75, z.4 - s. 333-342.
 • Węcławowicz Grzegorz: Polish participation in the RESTATE research project. - Annual Report 2004 - s. 80-82.
 • Śleszyński Przemysław: Oceniają podręczniki. - Forum Akad. 2004, nr 5 - 1 s.
 • Komornicki Tomasz, Maciejewska Beata, Śleszyński Przemysław: Polskie Towarzystwo Geograficzne w 2002 r. - Czas. Geogr. 2003, 74, z.1/2 - s. 145-169.
 • Taylor Zbigniew: [Sześćdziesięciolecie] 60-lecie Instytut Geografii Słowackiej Akademii Nauk, Smolenice, 23-25 IV 2003 r. - Przegl. Geogr. 2003, 75, z.3 - s. 501-504.
 • Węcławowicz Grzegorz: "Restrukturyzacja wielkich osiedli mieszkaniowych w miastach europejskich" - opis projektu badawczego. - Przegl. Geogr. 2003, 75, z.3 - s. 469-477.
 • Śleszyński Przemysław: Sytuacja finansowa PTG w ostatnich latach. - Czas. Geogr. 2003, 74, z.4 - s. 395-402.
 • Komornicki Tomasz, Maciejewska Beata, Śleszyński Przemysław: Biuletyn Informacyjny Zarządu Głównego PTG. Nr 44. 2002 - 11 s.
 • Komornicki Tomasz, Maciejewska Beata, Śleszyński Przemysław: Polskie Towarzystwo Geograficzne w 2001 r. - Czas. Geogr. 2002, 73, z.1/2 - s. 154-162.
 • Bański Jerzy, Komornicki Tomasz, Maciejewska Beata, Śleszyński Przemysław: Polskie Towarzystwo Geograficzne w 2000 r. - Czas. Geogr. 2001, 72, z.3/4 - s. 424-429.
 • Bański Jerzy, Komornicki Tomasz, Śleszyński Przemysław: Biuletyn Informacyjny Zarządu Głównego PTG. Nr 43. 2001 - 6 s.
 • Taylor Zbigniew: Jubileusz Profesora Teofila Lijewskiego. - Przegl. Geogr. 2001, 73, z.1-2 - s. 197-200.
 • Taylor Zbigniew: Od redaktora. - Przegl. Geogr. 2001, 73, z.3 - s. 251.
 • Śleszyński Przemysław: Malisz Bolesław Tadeusz. [w]: Polska geografia przemysłu i budownictwa w XX wieku - sylwetki. Zebrał i opracował Tadeusz Marszał. Łódź: Wydaw. UŁ, 2001 - s. 76-79.
 • Śleszyński Przemysław: Górecka Łucja. [w]: Polska geografia przemysłu i budownictwa w XX wieku - sylwetki. Zebrał i opracował Tadeusz Marszał. Łódź: Wydaw. UŁ, 2001 - s. 29-31.
 • Bański Jerzy, Śleszyński Przemysław: Polskie Towarzystwo Geograficzne w 1999 r. - Czas. Geogr. 2000, 71, z.3/4 - s. 363-366.
 • Bański Jerzy, Śleszyński Przemysław: Polskie Towarzystwo Geograficzne w 1998 r. - Czas. Geogr. 1999, 70, z.3/4 - s. 393-396.
 • Taylor Zbigniew: IV japońsko-polskie seminarium geograficzne, Wierzba, 13-19 IX 1999 r. - Przegl. Geogr. 1999, 71, nr 4 - s. 492-495.
 • Taylor Zbigniew: [Czterdziestopięciolecie] 45-lecie pracy naukowej Profesora Teofila Lijewskiego. - Prace Kom. Geogr. Komunik. PTG 1999, 5 - s. 7-10.
 • Śleszyński Przemysław, Więckowski Marek: 46. Zjazd Polskiego Towarzystwa Geograficznego, Rynia nad Zalewem Zegrzyńskim, 18-21 września 1997 r. - Czas. Geogr. 1999, 70, z.2 - s. 254-256.
 • Bański Jerzy, Śleszyński Przemysław: Polskie Towarzystwo Geograficzne w 1997 r. - Czas. Geogr. 1998, 69, z.1 - s. 116-118.
 • Korcelli-Olejniczak Ewa: Carl Ritter's work and the prospects for a renaissance of the theistic and teleological approach in geography. Maciej Jakubowski. [w]: Religion, Ideology and Geographical Thougt. Ed. Ute Wardenga, Witold J. Wilczyński. Kielce: WSP Instytut Geografii, 1998 - s. 124-131 (Prace Instytutu Geografii Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Kielcach; 3)
 • Korcelli-Olejniczak Ewa: Poland versus Central and Eastern Europe. In search of a common course (introduction). [w]: Polska i jej sąsiedzi wobec przemian cywilizacyjnych i geopolitycznych. Red. Maciej Jakubowski. Warsaw: PAN IGiPZ, 1998 - s. 10-13 (Geopolitical Studies; 4)
 • Korcelli-Olejniczak Ewa: Land management in Poland in the period of transformation. Summary. [w]: Gospodarka ziemią w Polsce w okresie restrukturyzacji. Jerzy Bański. Warszawa: PAN IGiPZ, 1998 - s. 111-117.
 • Korcelli-Olejniczak Ewa: Polsko-niemieckie seminarium "Perspektywy badań i rozwoju przestrzennego". Warszawa, 21-23 XI 1997 r. - Przegl. Geogr. 1998, 70, z.1/2 - s. 163-165.
 • Więckowski Marek, Wolski Jacek, Śleszyński Przemysław: Oddział Akademicki Polskiego Towarzystwa Geograficznego. [w]: Historia Polskiego Towarzystwa Geograficznego. 47 Zjazd Polskiego Towarzystwa Geograficznego, Sosnowiec, 23-26 września 1998 r. Postery. Red. Mariusz Rzetała, Tadeusz Szczypek. Sosnowiec: Wydział Nauk o Ziemi UŚ, 1998 - s. 50-51.
 • Śleszyński Przemysław, Więckowski Marek: [Czterdziesty Szósty] 46 Zjazd Polskiego Towarzystwa Geograficznego (Rynia nad Zalewem Zegrzyńskim - 18-21 września 1997 r.). - Geogr. w Szk. 1998, 51, nr 1 - s. 54-55.
 • Korcelli-Olejniczak Ewa: Looking to the East. [w]: Strategiczne znaczenie polskiej granicy wschodniej i polskiego pogranicza wschodniego. Red. M. Jakubowski. Warsaw: PAN IGiPZ, 1997 (Geopolitical Studies; 3)
 • Korcelli-Olejniczak Ewa: The Polish eastern border. Summary. [w]: Polska granica wschodnia. Warsaw: PAN IGiPZ, 1997 - s. 89-94 (Geopolitical Studies; 1)
 • Stasiak Andrzej, Korcelli-Olejniczak Ewa: Transborder co-operation and the state regional policy. Introduction by the chairman of the Polish delegation at the First Polish Lithuanian Geographic Seminar on Transborder Co-operation. [w]: The Polish-Lithuanian border region. Research problems and scientific co-operation. Ed. Maciej Jakubowski. Warsaw: PAN IGiPZ, 1997 - s. 17-20 (Geopolitical Studies; 2)
 • Śleszyński Przemysław, Więckowski Marek: [Czterdziesty szósty] 46 Zjazd Polskiego Towarzystwa Geograficznego. - Poznaj Świat 1997, nr 12 - s. 86.
 • Taylor Zbigniew: Wyróżnienia. - Przegl. Geogr. 1996, 68, z.3/4 - s. 566.
 • Taylor Zbigniew: Współczesna Japonia z perspektywy III japońsko-polskiego seminarium ekonomicznogeograficznego. - Przegl. Geogr. 1995, 67, z.3/4 - s. 377-386.
 • Bański Jerzy, Śleszyński Przemysław: Biuletyn Informacyjny ZG PTG nr 42. Styczeń 2000. - 8 s.
 • Czapiewski Konrad, Komornicki Tomasz, Maciejewska Beata, Śleszyński Przemysław: Polskie Towarzystwo Geograficzne. Biuletyn Informacyjny nr 48. 2005. - 12 s.
 • Komornicki Tomasz, Maciejewska Beata, Śleszyński Przemysław: Polskie Towarzystwo Geograficzne. Biuletyn Informacyjny nr 49. 2006. - 12 s.
 • Komornicki Tomasz, Maciejewska Beata, Śleszyński Przemysław: Polskie Towarzystwo Geograficzne. Biuletyn Informacyjny nr 46. 2004. - 14 s.
 • Komornicki Tomasz, Maciejewska Beata, Śleszyński Przemysław: Polskie Towarzystwo Geograficzne. Biuletyn Informacyjny nr 45. Kwiecień 2003. - 14 s.

Maps, atlases

 • Śleszyński Przemysław: [Mapy]. [w]: Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020 (z perspektywą do 2030 r.). Warszawa: Ministerstwo Rozwoju, 2017 - 3 mapy.
 • Śleszyński Przemysław, Andrzejewska Maria, Cerić Denis, Deręgowska Aleksandra, Komornicki Tomasz, Rusztecka Monika, Solon Jerzy, Sudra Paweł, Zielińska Beata: Chłonność demograficzna wg planów miejscowych. [w]: Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020 (z perspektywą do 2030 r.). Warszawa: Ministerstwo Rozwoju, 2017 - 1 mapa.
 • Śleszyński Przemysław, Bański Jerzy, Degórski Marek, Komornicki Tomasz: Obszary zagrożone trwałą marginalizacją. [w]: Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020 (z perspektywą do 2030 r.). Warszawa: Ministerstwo Rozwoju, 2017 - 1 mapa.
 • Śleszyński Przemysław: Polska na mapach. Problemy zagospodarowania przestrzennego i rozwoju. Wystawa kartograficzna w ramach obchodów Międzynarodowego Roku Mapy 2015-2016, maj-czerwiec 2016 r., Stacja Naukowa PAN w Paryżu. Warszawa: Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, 2016 - 24 s.
 • Śleszyński Przemysław: Wybory 2015 II tura według gmin (wynik procentowy) [1 mapa]. - W sieci 2015, 22 - s. 45.
 • Śleszyński Przemysław: Mapa głosów nieważnych. Skala 1:5.000.000. [w]: K. Rzążewski, W. Słomczyński, K. Życzkowski, Każdy głos się liczy. Wędrówka przez krainę wyborów. Warszawa: Wydawnictwo Sejmowe, 2014 - s. 357.
 • Śleszyński Przemysław: Diagnostic maps. Skala 1:2500000, 1:2750000, 1:5000000. [w]: National Spatial Development Concept 2030. Warsaw: Ministry of Regional Developoment, 2012 - 23 plansze mapowe
 • Śleszyński Przemysław: Stan zagospodarowania przestrzennego kraju 2011- mapy diagnostyczne. Skala 1:2500000, 1:500000, 1:2750000, 1:7500000. [w]: Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030. Warszawa: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, 2012 - 23 mapy, autorskie i współautorskie
 • Komornicki Tomasz, Śleszyński Przemysław: The Visegrad Group Countries (Czech Republic, Hungary, Poland, Slovakia) [udział w opracowaniu zagadnień transportowych do map "The Visegrad Group" i "Gas and oil pipelines/TEN-T Network]. [B.m.]: International Visegrad Found, 2011.
 • Komornicki Tomasz, Śleszyński Przemysław, Siłka Piotr, Stępniak Marcin: Transport accessibility in voivodship cities, 2008 [mapa]. [w]: OECD urban policy reviews Poland 2011. [B.m.]: OECD, 2011 - s. 77.
 • Śleszyński Przemysław: Settlement structure of Poland [mapa]. [w]: OECD urban policy reviews Poland 2011. [B.m.]: OECD, 2011 - s. 29.
 • Śleszyński Przemysław, Ciechański Ariel: Kolejowa mapa Polski. Warszawa: PKP Intercity, 2011 - 1 mapa.
 • Komornicki Tomasz, Korcelli Piotr, Śleszyński Przemysław, Świątek Dariusz, Siłka Piotr: [1 mapa]. [w]: Rozwój miast w Polsce. Raport wprowadzający Ministerstwa Rozwoju Regionalnego opracowany na potrzeby przygotowania przeglądu OECD krajowej polityki miejskiej w Polsce. Oprac. zespół: Grzegorz Węcławowicz, Magdalena Łotocka, Anna Baucz. Warszawa: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, 2010 - s. 40.
 • Komornicki Tomasz, Stępniak Marcin: [3 mapy]. [w]: Ekspercki projekt Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju do roku 2033. P. Korcelli et al. Warszawa: KPZK PAN, 2010 (Studia; 128)
 • Komornicki Tomasz, Śleszyński Przemysław: [2 mapy]. [w]: Ekspercki projekt Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju do roku 2033. P. Korcelli et al. Warszawa: KPZK PAN, 2010 (Studia; 128)
 • Korcelli Piotr, Śleszyński Przemysław: [1 mapa]. [w]: Ekspercki projekt Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju do roku 2033. P. Korcelli et al. Warszawa: KPZK PAN, 2010 (Studia; 128)
 • Śleszyński Przemysław: [5 map]. [w]: Ekspercki projekt Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju do roku 2033. P. Korcelli et al. Warszawa: KPZK PAN, 2010 (Studia; 128)
 • Śleszyński Przemysław: [6 map]. [w]: Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2010-2020: Regiony, miasta, obszary wiejskie. Dokument przyjęty przez Radę Ministrów dnia 13 lipca 2010 r. Warszawa: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, 2010 - s. 33-35.
 • Śleszyński Przemysław: [1 mapa]. [w]: Wpływ funduszy europejskich na gosodarkę polskich regionów i konwergencję z krajami UE. Warszawa: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, 2010 - s. 62.
 • Śleszyński Przemysław: Gęstość zaludnienia na obszarze Polski według gmin [mapa]. [w]: Geografia. Odkrywamy świat. Podręcznik. Gimnazjum. Cz.2. Marek Więckowski. Warszawa: Wydaw. Szk. i Pedag., 2010 - s. 77.
 • Śleszyński Przemysław: Mapy wskaźnikowe stanu zaawansowania prac planistycznych w gminach na koniec 2007 r. [14 map]. [w]: Prace planistyczne a konflikty przestrzenne w gminach. Red. Przemysław Śleszyński, Jerzy Solon. Warszawa: KPZK PAN, 2010 - s. 178-193 (Studia; 130)
 • Śleszyński Przemysław: [7 map]. [w]: Rozwój miast w Polsce. Raport wprowadzający Ministerstwa Rozwoju Regionalnego opracowany na potrzeby przygotowania przeglądu OECD krajowej polityki miejskiej w Polsce. Oprac. zespół: Grzegorz Węcławowicz, Magdalena Łotocka, Anna Baucz. Warszawa: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, 2010 - s. 19.
 • Śleszyński Przemysław et al.: [19 map]. [w]: Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030. Projekt. Warszawa: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, 2010.
 • Śleszyński Przemysław: Licza firm przemysłowych według powiatów, 2007. [w]: Polska, jej zasoby i środowisko. Red. Jerzy Bański, Marek Degórski. Warszawa: Stowarzyszenie Rozwoju Społeczno-Gospodarczego "Wiedza", 2009 - s. 124.
 • Śleszyński Przemysław: Udział lasów, łąk i pastwisk w powierzchni gmin w 2004 r. [w]: Polska, jej zasoby i środowisko. Red. Jerzy Bański, Marek Degórski. Warszawa: Stowarzyszenie Rozwoju Społeczno-Gospodarczego "Wiedza", 2009 - s. 100.
 • Śleszyński Przemysław: Parki narodowe, parki krajobrazowe i obszary Natura 2000 w 2008 r. [w]: Polska, jej zasoby i środowisko. Red. Jerzy Bański, Marek Degórski. Warszawa: Stowarzyszenie Rozwoju Społeczno-Gospodarczego "Wiedza", 2009 - s. 101.
 • Śleszyński Przemysław: [Mapy dotyczące rozmieszczenia największych przedsiębiorstw przemysłowych w 2004 r. i turystyki]. [w]: Atlas Polski. Warszawa: DeAgostini Polska, 2007 - 2 mapy.
 • Degórska Bożena, Śleszyński Przemysław: Share of green areas (forests, meadows, pastures) by gminas (communities) 2004 [mapa]. [w]: Natural and human environment of Poland. A geographical overview. Ed. Marek Degórski. Warsaw: PAN IGiPZ et al., 2006 - s. 94.
 • Śleszyński Przemysław: [8 map]. [w]: Natural and human environment of Poland. A geographical overview. Ed. Marek Degórski. Warsaw: PAN IGiPZ et al., 2006 - s. 96.
 • Śleszyński Przemysław: [Mapy dotyczące turystyki i rynku pracy]. [w]: Atlas Polski. Warszawa: DeAgostini Polska, 2006 - 2 mapy.
 • Śleszyński Przemysław, Wilk Waldemar: Retail services, 2004/2005 [mapa]. [w]: Natural and human environment of Poland. A geographical overview. Ed. Marek Degórski. Warsaw: PAN IGiPZ et al., 2006 - s. 248.
 • Śleszyński Przemysław: [Mapy dotyczące surowców mineralnych, leśnictwa, przemysłu, handlu wewnętrznego, obszarów chronionych, transportu drogowego]. [w]: Atlas Polski. Warszawa: DeAgostini Polska, 2005 - 7 map.
 • Śleszyński Przemysław: [Mapy dotyczące rolniczego użytkowania ziemi, gleb i gęstości zaludnienia]. [w]: Atlas Polski. Warszawa: DeAgostini Polska, 2004 - 3 mapy.
 • Śleszyński Przemysław: [Mapy dotyczące egzaminów i finansowania oświaty]. - Wspólnota 2004, nr 26 - 14-15 (4 mapy).
 • Śleszyński Przemysław: [Mapy]. [w]: Geografia społeczna miast. Grzegorz Węcławowicz. Warszawa: Wydaw. Nauk. PWN, 2003 - 17 map.
 • Śleszyński Przemysław: [Mapy]. [w]: Przestrzeń i społeczeństwo współczesnej Polski. Studium z geografii społeczno-ekonomicznej. Grzegorz Węcławowicz. Warszawa: Wydaw. Nauk. PWN, 2002 - 80 map.
 • Rozłucki Wiesław, Śleszyński Przemysław: [Mapy]. [w]: Encyklopedia Geograficzna Świata. T.12. Atlas Świata. Red. Joanna Plit. Kraków: Opres, 2001 - 2 mapy.
 • Więckowski Marek: [Mapy]. [w]: Encyklopedia Geograficzna Świata. T.12. Atlas Świata. Red. Joanna Plit. Kraków: Opres, 2001 - 23 mapy.
 • Śleszyńska M., Śleszyński Przemysław: [Mapy]. [w]: Encyklopedia Geograficzna Świata. T.12. Atlas Świata. Red. Joanna Plit. Kraków: Opres, 2001 - 5 map.
 • Śleszyński Przemysław: [Mapy]. [w]: Encyklopedia Geograficzna Świata. T.12. Atlas Świata. Red. Joanna Plit. Kraków: Opres, 2001 - 58 map.
 • Kupiszewski Marek: Migracje zagraniczne. [w]: Atlas Rzeczypospolitej Polskiej. Cz.3. Warszawa: Główny Geodeta Kraju, 1995 - arkusz 65.3 (1 mapa i 1 wykres).
 • Węcławowicz Grzegorz: Wybory parlamentarne 1993. [w]: Atlas Rzeczypospolitej Polskiej. Cz.3. Warszawa: Główny Geodeta Kraju, 1995 - arkusz 75.3 (12 map i 2 wykresy).
 • Węcławowicz Grzegorz: Wybory prezydenckie 1990, wybory parlamentarne 1991. [w]: Atlas Rzeczypospolitej Polskiej. Cz.3. Warszawa: Główny Geodeta Kraju, 1995 - arkusz 75.2 (15 map).
 • Malarz Roman, Więckowski Marek: Oblicza geografii. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy. Warszawa: Nowa Era, 2019 - 176 s.
 • Malarz Roman, Więckowski Marek, Kroh Roman: Oblicza geografii. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres rozszerzony. Warszawa: Nowa Era, 2019 - 336 s.
 • Śleszyński Przemysław: Skąd się wziął chaos przestrzenny w Polsce?. - Geografia w Szkole 2019, 6 - s. 8-16.
 • Chmieleński Adam, Śleszyński Przemysław: Chaos przestrzenny kosztuje nas kilkadziesiąt miliardów rocznie. Klub Jagielloński portal jagielloński24.pl, 2017 - 12 s.
 • Śleszyński Przemysław: Średnio, czyli coraz mniej. - Academia. Magazyn Polskiej Akademii Nauk 2017, 3 - s. 4-9.
 • Piotrowski Filip: Społeczne aspekty segregacji odpadów komunalnych – polska specyfika. - Recykling 2016, 4 - s. 9-12.
 • Braun Marcin, Grajkowski Wojciech, Więckowski Marek: Na tropach przyrody - zeszyt ćwiczeń do przyrody dla szkoły podstawowej - klasa 6, część 2. Warszawa: Nowa Era, 2014 - 92 s.
 • Braun Marcin, Grajkowski Wojciech, Więckowski Marek: Na tropach przyrody - zeszyt ćwiczeń do przyrody dla szkoły podstawowej - klasa 6, część 1. Warszawa: Nowa Era, 2014 - 96 s.
 • Braun Marcin, Grajkowski Wojciech, Więckowski Marek: Na tropach przyrody. Podręcznik do 6 klasy szkoły podstawowej. Warszawa: Nowa Era, 2014 - 274 s.
 • Więckowski Marek, Malarz Roman: Oblicza geografii 3. Podręcznik dla liceum, zakres rozszerzony. Warszawa: Nowa Era, 2014 - 272 s.
 • Braun Marcin, Grajkowski Wojciech, Więckowski Marek: Na tropach przyrody - zeszyt ćwiczeń do przyrody dla szkoły podstawowej - klasa 5, część 2. Warszawa: Nowa Era, 2013 - 180 s.
 • Braun Marcin, Grajkowski Wojciech, Więckowski Marek: Na tropach przyrody - zeszyt ćwiczeń do przyrody dla szkoły podstawowej - klasa 5, część 1. Warszawa: Nowa Era, 2013 - 90 s.
 • Braun Marcin, Grajkowski Wojciech, Więckowski Marek: Na tropach przyrody - podręcznik do przyrody dla szkół podstawowych - klasa 5. Warszawa: Nowa Era, 2013 - 300 s.
 • Więckowski Marek, Hassa Romuald, Galikowski Mirosław, Kaczmarzyk Marek, Mrzigod Aleksandra, Mrzigod Janusz: Przyroda 2. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Fizyka. Chemia. Biologia. Geografia. Warszawa: Nowa Era, 2013 - 256 s.
 • Więckowski Marek, Hassa Romuald, Galikowski Mirosław, Kaczmarzyk Marek, Mrzigod Aleksandra, Mrzigod Janusz: Przyroda 1. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Fizyka. Chemia. Biologia. Geografia. Warszawa: Nowa Era, 2013 - 222 s.
 • Więckowski Marek, Zieliński Krzysztof, Rodowald Olaf: Poradnik nauczyciela 3. Odkrywamy świat. Gimnazjum. Program nauczania, scenariusze lekcji, bank zadań. Warszawa: WSiP, 2013 - 120 s.
 • Bierzyński Adam, Korcelli-Olejniczak Ewa, Kozłowski Stanisław, Wątorska-Dec Magdalena, Węcławowicz Grzegorz: Raport z badań ankietowych przeprowadzonych na Ursynowie. Warszawa: PAN IGiPZ, 2012 - 20 s.
 • Braun Marcin, Grajkowski Wojciech, Więckowski Marek: Na tropach przyrody - podręcznik do przyrody dla szkół podstawowych - klasa 4. Warszawa: Nowa Era, 2012 - 276 s. + CD-ROM
 • Braun Marcin, Grajkowski Wojciech, Więckowski Marek: Na tropach przyrody - zeszyt ćwiczeń do przyrody dla szkoły podstawowej - klasa 4. Warszawa: Nowa Era, 2012 - 200 s.
 • Kurowska-Ciechańska Judyta, Ciechański Ariel: Zabytki kolejnictwa. Warszawa: Carta Blanca-De Agostini, 2012 - 48 s.
 • Malarz Roman, Więckowski Marek: Oblicza geografii 1. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres rozszerzony. Warszawa: Nowa Era, 2012 - 332 s. + 1 CD-ROM.
 • Więckowski Marek: Geografia. Odkrywamy świat. Podręcznik. Gimnazjum. Cz.3. Wyd. 2, zmienione, poprawione. Warszawa: WSiP, 2012 - 208 s.
 • Więckowski Marek: Geografia. Odkrywamy świat. Podręcznik. Gimnazjum. Cz.2. Wyd. 3, poprawione. Warszawa: WSiP, 2012 - 300 s.
 • Więckowski Marek, Zieliński Krzysztof, Rodowald Olaf: Geografia. Odkrywamy świat. Zeszyt ćwiczeń. Gimnazjum. Cz.3. Wyd. 2 poprawione. Warszawa: WSiP, 2012 - 112 s.
 • Więckowski Marek, Zieliński Krzysztof, Rodowald Olaf: Poradnik nauczyciela 2. Odkrywamy świat. Gimnazjum. Program nauczania, scenariusze lekcji, bank zadań. Warszawa: WSiP, 2012 - 156 s.
 • Więckowski Marek, Zieliński Krzysztof, Rodowald Olaf: Geografia. Odkrywamy świat. Zeszyt ćwiczeń. Gimnazjum. Cz.2. Wyd. 3 poprawione. Warszawa: WSiP, 2012 - 176 s.
 • Więckowski Marek, Zieliński Krzysztof, Rodowald Olaf, Srokosz Wiesław: Geografia. Odkrywamy świat. Zeszyt ćwiczeń. Gimnazjum. Cz.1. Wyd. 2 - zmienione, poprawione. Warszawa: WSiP, 2012 - 96 s.
 • Śleszyński Przemysław: Po pierwsze: dobry transport. - Wspólnota 2012, 31/32 - s. 18-19.
 • Śleszyński Przemysław: Zbyt mało planów miejscowych. - Gazeta Samorządu i Administracji 2012, 12 - s. 49-50.
 • Śleszyński Przemysław: Prace planistyczne w gminach – doroczny raport Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN. Urbanistyka.info, 2012 - internet
 • Śleszyński Przemysław: Plany miejscowe w gminach w końcu 2010 r. Regioportal, 2012 - internet
 • Kurowska-Ciechańska Judyta, Ciechański Ariel: Koleje w Polsce. Parowozy, wąskotorówki i muzea. Warszawa: Carta Blanca, 2011 - Wyd. 2 176 s.
 • Rodowald Olaf, Więckowski Marek, Zieliński Krzysztof: Geografia. Odkrywamy świat. Zeszyt ćwiczeń. Gimnazjum. Cz.2. Warszawa: Wydaw. Szk. i Pedag., 2011 - Wyd. 2 144 s.
 • Rodowald Olaf, Więckowski Marek, Zieliński Krzysztof: Geografia. Odkrywamy świat. Zeszyt ćwiczeń. Gimnazjum. Cz.3. Warszawa: Wydaw. Szk. i Pedag., 2011 - 96 s.
 • Więckowski Marek: Geografia. Odkrywamy świat. Podręcznik. Gimnazjum. Cz.1. Warszawa: Wydaw. Szk. i Pedag., 2011 - Wyd. 3 zm 168 s.
 • Więckowski Marek: Geografia. Odkrywamy świat. Podręcznik. Gimnazjum. Cz.3. Warszawa: Wydaw. Szk. i Pedag., 2011 - 208 s.
 • Więckowski Marek: Geografia. Odkrywamy świat. Podręcznik. Gimnazjum. Cz.2. Warszawa: Wydaw. Szk. i Pedag., 2011 - Wyd. 2 300 s.
 • Więckowski Marek, Mędrzycki Ł.: Odkrywamy świat - Multibook. Warszawa: Wydaw. Szk. i Pedag., 2011 - 1 CD-ROM.
 • Więckowski Marek, Rodowald Olaf, Zieliński Krzysztof: Geografia. Odkrywamy świat. Zeszyt ćwiczeń. Gimnazjum. Cz.1. Warszawa: Wydaw. Szk. i Pedag., 2011 - Wyd. 3 zm 88 s.
 • Więckowski Marek, Zieliński Krzysztof, Rodowald Olaf: Geografia. Odkrywamy świat. Gimnazjum. Poradnik nauczyciela 1. Program nauczania, scenariusze lekcji, bank zadań. Warszawa: Wydaw. Szk. i Pedag., 2011 - 124 s.
 • Rodowald Olaf, Więckowski Marek, Zieliński Krzysztof: Geografia. Odkrywamy świat. Zeszyt ćwiczeń. Gimnazjum. Cz.2. Warszawa: Wydaw. Szk. i Pedag., 2010 - 144 s.
 • Więckowski Marek: Geografia. Odkrywamy świat. Podręcznik. Gimnazjum. Cz.2. Warszawa: Wydaw. Szk. i Pedag., 2010 - 300 s.
 • Więckowski Marek: Integracja europejska i współpraca transgraniczna. - Geogr. w Szk. 2010, wyd. specjalne nr 2 - s. 20-25.
 • Więckowski Marek: Czego nas uczą zmiany położenia i funkcji granic Polski. - Ziemia 2010 - s. 121-132.
 • Więckowski Marek: Atrakcyjność turystyczna Polski. - Geogr. w Szk. 2010, wyd. specjalne nr 1 - s. 30-34.
 • Węcławowicz Grzegorz: Urbanizacyjne uwarunkowania poziomu zdrowotności mieszkańców miast. [w]: Klimat a zdrowie. Ogólnopolski Program Edukacyjny "Klimat a zdrowie". Wydawnictwo informacyjne. Warszawa: Polska Federacja Pacjentów Dialtransplant, 2010 - s. 52-57.
 • Kurowska-Ciechańska Judyta, Ciechański Ariel: Koleje. Przewodnik tematyczny. Warszawa: Carta Blanca, 2009 - Wyd. 3 popr 256 s.
 • Więckowski Marek: Polskie naj... Poznań: Publicat, 2009 - Wyd. VII 96 s.
 • Więckowski Marek: Odkrywamy świat. Podręcznik do geografii dla gimnazjalisty. Cz.1. Warszawa: Wydaw. Szk. i Pedag., 2009 - Wyd. VII ppopr., uzup. i rozsz. 164 s.
 • Więckowski Marek: Odkrywamy świat. Podręcznik do geografii dla gimnazjalisty. Cz.3. Warszawa: Wydaw. Szk. i Pedag., 2009 - Wyd. IV popr., uzup. i rozsz 228 s. + 1 CD-ROM.
 • Więckowski Marek: Cyklony. - Biul. Klubu Nauczyciela. Geografia 2009, nr 2 - s. 1-5.
 • Więckowski Marek: Odkrywamy świat. Podręcznik do geografii dla gimnazjalisty. Cz.2. Warszawa: Wydaw. Szk. i Pedag., 2009 - Wyd. VII popr., uzup. i rozsz 148 s. + 1 CD-ROM.
 • Więckowski Marek: Współczesne migracje na świecie. - Geogr. w Szk. 2009, wyd. specjalne nr 2 - s. 12-19.
 • Więckowski Marek: Odkrywamy świat. Geografia. Gimnazjum. Podręcznik. Cz.1. Warszawa: WSiP, 2009 - 168 s.
 • Więckowski Marek: Turystyka. [w]: Polska, jej zasoby i środowisko. Red. Jerzy Bański, Marek Degórski. Warszawa: Stowarzyszenie Rozwoju Społeczno-Gospodarczego "Wiedza", 2009 - s. 153-159.
 • Więckowski Marek, Zieliński K.: Program nauczania geografii. Warszawa: Wydaw. Szk. i Pedag., 2009 - 16 s.
 • Więckowski Marek, Zieliński K., Rodowald O.: Poradnik metodyczny do geografii. Warszawa: Wydaw. Szk. i Pedag., 2009 - 124 s. + 1 CD-ROM.
 • Więckowski Marek, Zieliński K., Rodowald O.: Geografia. Odkrywamy świat. Zeszyt ćwiczeń. Cz.1. Warszawa: Wydaw. Szk. i Pedag., 2009 - 88 s.
 • Węcławowicz Grzegorz: Urbanizacja. [w]: Polska, jej zasoby i środowisko. Red. Jerzy Bański, Marek Degórski. Warszawa: Stowarzyszenie Rozwoju Społeczno-Gospodarczego "Wiedza", 2009 - s. 127-133.
 • Śleszyński Przemysław: Planowanie przestrzenne musi zależeć od intensywności rozwoju gminy. - Gaz. Samorz. Adm. 2009, nr 11 - s. 47-49.
 • Śleszyński Przemysław: Mapa planów miejscowych. - Wspólnota 2009, nr 11 - s. 56-57.
 • Śleszyński Przemysław: Railmap - historyczna mapa sieci kolejowej. - Geogr. w Szk. 2009, nr 5 - s. 5-7.
 • Śleszyński Przemysław: Wybory do parlamentu europejskiego - wyniki w skali lokalnej. - Wspólnota 2009, nr 35 - s. 58-59.
 • Barszcz Marek, Kurowska-Ciechańska Judyta, Ciechański Ariel: Technika. Przewodnik po Polsce. Warszawa: Carta Blanca, 2008 - 352 s.
 • Kurowska-Ciechańska Judyta, Ciechański Ariel: Koleje. Przewodnik tematyczny. Warszawa: Carta Blanca, 2008 - Wyd. 2 popr 256 s.
 • Stępniak Marcin: Rumunia półtora roku po akcesie. - Geogr. w Szk. 2008, 61, nr 3 - s. 29-26.
 • Więckowski Marek: Odkrywamy świat. Podręcznik do geografii dla gimnazjalisty. Cz.3. Warszawa: Wydaw. Szk. i Pedag., 2008 - Wyd. 6 popr., uzup. i rozsz 228 s.
 • Więckowski Marek: Odkrywamy świat. Podręcznik do geografii dla gimnazjalisty. Cz.2. Warszawa: Wydaw. Szk. i Pedag., 2008 - Wyd. 5 popr., uzup. i rozsz 148 s.
 • Więckowski Marek: Odkrywamy świat. Podręcznik do geografii dla gimnazjalisty. Cz.1. Warszawa: Wydaw. Szk. i Pedag., 2008 - Wyd. 6 popr., uzup. i rozsz 164 s.
 • Więckowski Marek: Polska w strefie Schengen. - Biul. Klubu Nauczyciela. Geografia 2008, nr 1 - s. 1-3.
 • Więckowski Marek: Migracje. - Biul. Klubu Nauczyciela. Geografia 2008, nr 2 - s. 1-5.
 • Więckowski Marek: Bałtyk. Poznań: Publicat, 2008 - 96 s.
 • Kurowska-Ciechańska Judyta, Ciechański Ariel: Koleje. Warszawa: Carta Blanca, 2007 - 400 s. (Nowy Wymiar)
 • Kurowska-Ciechańska Judyta, Ciechański Ariel: Koleje. Warszawa: Carta Blanca, 2007 - 176 s.
 • Kurowska-Ciechańska Judyta, Ciechański Ariel: Koleje. Warszawa: Carta Blanca, 2007 - 272 s. (Przewodnik po Polsce)
 • Więckowski Marek: Odkrywamy świat. Podręcznik do geografii dla gimnazjalisty. Cz.3. Warszawa: Wydaw. Szk. i Pedag., 2007 - Wyd. 2 212 s.
 • Więckowski Marek: Odkrywamy świat. Podręcznik do geografii dla gimnazjalisty. Cz.2. Warszawa: Wydaw. Szk. i Pedag., 2007 - Wyd. 5 128 s.
 • Więckowski Marek: Odkrywamy świat. Podręcznik do geografii dla gimnazjalisty. Cz.1. Warszawa: Wydaw. Szk. i Pedag., 2007 - Wyd. 5 144 s.
 • Śleszyński Przemysław: Planowanie przestrzenne wymaga poprawy. - Gaz. Samorz. Adm. 2007, nr 7 - s. 24-28.
 • Śleszyński Przemysław: Europa się starzeje. [w]: Encyklopedia Gazety Wyborczej. T.21. 2005-2006, A-Z. Warszawa: PWN, 2007 - s. 257-263.
 • Taylor Zbigniew: [1 hasło]. [w]: Geografia. Encyklopedia szkolna WSiP. Red. nauk. Andrzej Czerny, Mirosława Czerny. Warszawa: Wydaw. Szk. i Pedag., 2006.
 • Więckowski Marek: Polskie naj... Poznań: Publicat, 2006 - 96 s.
 • Więckowski Marek: Problemy integracji sieci transportu w Unii Europejskiej. - Biul. Klubu Nauczyciela. Geografia 2006, nr 2 - s. 2-4.
 • Więckowski Marek: Odkrywamy świat. Podręcznik do geografii dla gimnazjalisty. Cz.3. Warszawa: Wydaw. Szk. i Pedag., 2006 - 212 s. + 1 CD-ROM.
 • Więckowski Marek: Odkrywamy świat. Podręcznik do geografii dla gimnazjalisty. Cz.2. Warszawa: Wydaw. Szk. i Pedag., 2006 - Wyd.4 zm. i popr 116 s. + 1 CD-ROM.
 • Więckowski Marek: Odkrywamy świat. Podręcznik do geografii dla gimnazjalisty. Cz.1. Warszawa: Wydaw. Szk. i Pedag., 2006 - Wyd.4 zm. i popr 144 s.
 • Śleszyński Przemysław: [3 teksty]. [w]: Atlas Polski. Warszawa: DeAgostini Polska, 2006 - 6 s.
 • Śleszyński Przemysław: Spadek bezrobocia zależy od dobrej edukacji. - Gaz. Samorz. Adm. 2006, nr 17 - I-III.
 • Więckowski Marek: Odkrywamy świat. Podręcznik do geografii dla gimnazjalisty. Cz.1. Warszawa: Wydaw. Szk. i Pedag., 2005 - Wyd.3 254 s.
 • Więckowski Marek: Lyon. Tam gdzie Rodan i Saona. - Poznaj Świat 2005, nr 6 - s. 32-41.
 • Więckowski Marek: Odkrywamy świat. Podręcznik do geografii dla gimnazjalisty. Cz.2. Warszawa: Wydaw. Szk. i Pedag., 2005 - 200 s. + 1 CD-ROM.
 • Śleszyński Przemysław: [319 haseł, w tym 17 autorskich]. [w]: Wielka Encyklopedia PWN. T.26-31. Warszawa: Wydaw. Nauk. PWN, 2005.
 • Śleszyński Przemysław: [7 tekstów]. [w]: Atlas Polski. Warszawa: DeAgostini Polska, 2005 - 28 s.
 • Śleszyński Przemysław, Więckowski Marek: [5 haseł autorskich]. [w]: Wielka Encyklopedia PWN. T.26-30. Warszawa: Wydaw. Nauk. PWN, 2005.
 • Więckowski Marek: [7 tekstów do map]. [w]: Świat w trzech wymiarach. Atlas ilustrowany. Mapy, fotografie, komentarze. Warszawa: Demart, 2004 - s. 180-181.
 • Więckowski Marek: Odkrywamy świat. Podręcznik do geografii dla gimnazjalisty. Cz.2. Warszawa: Wydaw. Szk. i Pedag., 2004 - Wyd.2 200 s. + 1 CD-ROM.
 • Śleszyński Przemysław: [21 tekstów do map]. [w]: Świat w trzech wymiarach. Atlas ilustrowany. Mapy, fotografie, komentarze. Warszawa: Demart, 2004 - s. 34-37.
 • Śleszyński Przemysław: [5 tekstów]. [w]: Atlas Polski. Warszawa: DeAgostini Polska, 2004 - 10 s.
 • Śleszyński Przemysław: [234 hasła, w tym 17 autorskich]. [w]: Wielka Encyklopedia PWN. T.20-25. Warszawa: Wydaw. Nauk. PWN, 2004.
 • Śleszyński Przemysław, Więckowski Marek: [4 hasła autorskie]. [w]: Wielka Encyklopedia PWN. T.20-25. Warszawa: Wydaw. Nauk. PWN, 2004.
 • Więckowski Marek: Odkrywamy świat. Podręcznik do geografii dla gimnazjalisty. Cz.2. Warszawa: Wydaw. Szk. i Pedag., 2003 - 200 s. + 1 CD-ROM.
 • Śleszyński Przemysław: [400 haseł w tym 31 autorskich]. [w]: Wielka Encyklopedia PWN. T.13-18. Warszawa: Wydaw. Nauk. PWN, 2003.
 • Więckowski Marek: Odkrywamy świat. Podręcznik do geografii dla gimnazjalisty. Cz.1. Warszawa: Wydaw. Szk. i Pedag., 2002 - 254 s.
 • Śleszyński Przemysław: [Udział w opracowaniu 350 haseł]. [w]: Wielka Encyklopedia PWN. T.7-12. Warszawa: Wydaw. Nauk. PWN, 2002.
 • Śleszyński Przemysław: [4 hasła]. [w]: Wielka Encyklopedia PWN. T.7-8. Warszawa: Wydaw. Nauk. PWN, 2002.
 • Śleszyński Przemysław, Więckowski Marek: [1 hasło]. [w]: Wielka Encyklopedia PWN. T.7. Warszawa: Wydaw. Nauk. PWN, 2002.
 • Więckowski Marek: Polska księga rekordów. Poznań: Podsiedlik, Raniowski i Spółka, 2001 - Wyd.2 popr 96 s. (Cuda Natury)
 • Więckowski Marek: [Udział w opracowaniu 5 haseł]. [w]: Wielka Encyklopedia PWN. T.1-3. Warszawa: Wydaw. Nauk. PWN, 2001.
 • Więckowski Marek: [1 hasło]. [w]: Wielka Encyklopedia PWN. T.2. Warszawa: Wydaw. Nauk. PWN, 2001.
 • Śleszyński Przemysław: [Udział w opracowaniu 4 haseł]. [w]: Wielka Encyklopedia PWN. T.3-6. Warszawa: Wydaw. Nauk. PWN, 2001.
 • Śleszyński Przemysław: Światowy giełdowy rynek papierów wartościowych w końcu dwudziestego wieku. - Geogr. w Szk. 2001, 54, nr 1 - s. 5-14.
 • Więckowski Marek: Polska księga rekordów. Poznań: Podsiedlik, Raniowski i Spółka, 2000 - 96 s. (Cuda Natury)
 • Węcławowicz Grzegorz: Regionalizacja ekonomiczna. [w]: Nowa encyklopedia powszechna PWN. Suplement. Warszawa: Wydaw. Nauk. PWN, 1999 - s. 586-587.
 • Śleszyński Przemysław: Reforma podziału terytorialnego Polski. [w]: Nowa encyklopedia powszechna PWN. Suplement. Warszawa: Wydaw. Nauk. PWN, 1999 - s. 590.
 • Śleszyński Przemysław, Więckowski Marek: [Notki dotyczące 16 województw Polski]. [w]: Nowa encyklopedia powszechna PWN. Suplement. Warszawa: Wydaw. Nauk. PWN, 1999.
 • Śleszyński Przemysław: [Hasła geograficzne na literę B]. [w]: Wielka ilustrowana encyklopedia powszechna. T.XXIII/II (suplement współczesny). Warszawa: Wydaw. Gutenberg-Print Tadeusza Radjusza, 1998.