Department of Urban and Population Studies

Publications

Books, reports | Articles, chapters, papers and others | Editorial publications | Abstracts, reviews, notes | Documentation studies | Maps, atlases | Popular science publications

Books, reports

Articles, chapters, papers and others

 • Kolosov Vladimir, Więckowski Marek: Border changes in Central and Eastern Europe: An introduction. - Geographia Polonica 2018, 91, 1 - s. 5-16.
 • Więckowski Marek: Political borders under ecological control in the Polish borderlands. - Geographia Polonica 2018, 91, 1 - s. 127-138.
 • Ciechański Ariel: Szanse i zagrożenia dla dziedzictwa kulturowego kolei wąskotorowych wykorzystywanego w turystyce – dokonania polskie na tle doświadczeń krajów ościennych. - Przegląd Komunikacyjny 2017, 1 - s. 2-9.
 • Ciechański Ariel: Inicjator versus likwidator. Zmiana roli samorządów w kształtowaniu sieci kolei wąskotorowych w Polsce na tle innych rozwiązań europejskich. [w]: Państwo wobec kolei żelaznych w Polsce. Red. Michał Kapias, Dawid Keller. Rybnik: Muzeum w Rybniku, 2017 - s. 71-92.
 • Ciechański Ariel: Dzieje rozwoju kolei na tle historycznym z uwzględnieniem różnic występujących w trzech zaborach. [w]: Rola samorządu w rozwoju komunikacji na przykładzie Sochaczewskiej Kolei Sejmikowej oraz Kolei Mazowieckich i Warszawskiej Kolei Dojazdowej w 100-lecie odzyskania niepodległości Polski oraz 20-lecie Samorządu Województwa Mazowieckiego. Materiały z konferencji 6 listopada 2017 r. Red. Renata Broniek, Maria Fudała, Dominika Leszczyńska, Walentyna Rakiel-Czarnecka. Warszawa: Stacja Muzeum, 2017 - s. 8-12.
 • Ciechański Ariel, Bebenow Filip: Turystyka oparta na dziedzictwie kulturowym kolei – czy bariery formalne i finansowe skutecznie blokują jej rozwój?. - Technika Transportu Szynowego 2017, 24, 7-8 - s. 26-34.
 • Górczyńska Magdalena: Gentrifiers in the post-socialist city? A critical reflection on the dynamics of middle- and upper-class professional groups in Warsaw. - Environment and Planning A 2017, 49, 5 - s. 1099–1121.
 • Górczyńska Magdalena: Social and housing tenure mix in Paris intra-muros, 1990-2010. - Housing Studies 2017, 32, 4 - s. 385-410.
 • Karwińska Anna, Kudłacz Michał, Węcławowicz Grzegorz: Dysfunkcje i eufunkcje amorficznego rozlewania sie miast w Polsce - perspektywa badawcza. - Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN 2017, 174 - s. 94-102.
 • Korcelli-Olejniczak Ewa: EU 7 FP project Governing urban divercity: Creating social cohesion, social mobility and economic performance in today’s hyper-diversified cities (DIVERCITIES) – The case of Warsaw. - Geographia Polonica 2017, 90, 2 - s. 123-129.
 • Korcelli-Olejniczak Ewa: Degraded and upgraded? Economic activity in a diversifying inner-city subarea. - Argomenti: Rivista di Economia, Cultura e Ricerca Sociale 2017, 7 - s. 61-78.
 • Korcelli-Olejniczak Ewa, Dworzański Piotr, Piotrowski Filip: Rozwój przedsiębiorczości w dzielnicy społecznie różnorodnej w świetle opinii właścicieli firm. - Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy 2017, 50 - s. 357-369.
 • Korcelli-Olejniczak Ewa, Piotrowski Filip: Diverse and different: On the faces of social solidarity in Warsaw. - Geographia Polonica 2017, 90, 3 - s. 265-280.
 • Kovarik Johanna, Van Beynen Philip, Niedzielski Michał: Groundwater vulnerability mapping for a sub‑catchment of the Rio La Venta watershed, Chiapas, Mexico. - Environmental Earth Sciences 2017, 76, 23 - s. 1-11.
 • Kupiszewski Marek, Kupiszewska Dorota: Was sagt die Migrationsforschung politischen Entscheidungstraegern und der Oeffentlichkeit? Kernbotschaften europaeischer Forscher. [w]: Zukunft der Migration. Reflexion über Wissenschaft und Politik. Red. Werner Haug, Georg Kreis. Zurich: NZZ Libro, 2017 - s. 31-37.
 • Kupiszewski Marek, Kupiszewska Dorota, Brunarska Zuzanna: The futures of ethnic groups in the Russian Federation. - Eurasian Geography and Economics 2017, 58, 3 - s. 279-296.
 • Rees Philip, Bell Martin, Kupiszewski Marek, Kupiszewska Dorota, Ueffing Philipp, Bernard Aude, Charles-Edwards Elin, Stillwell John: The impact of internal migration on population redistribution: an international comparison. - Population Space and Place 2017, 23, 6 - s. 1-22.
 • Rosik Piotr, Komornicki Tomasz, Goliszek Sławomir, Stępniak Marcin, Pomianowski Wojciech: Trends in potential accessibility to airports in Poland (AAI indicator). - Europa XXI 2017, 33 - s. 67-78.
 • Rosik Piotr, Komornicki Tomasz, Stępniak Marcin, Śleszyński Przemysław, Goliszek Sławomir, Pomianowski Wojciech, Kowalczyk Karol: Evaluation of accessibility changes in Poland using the MAI indicator. - Geographia Polonica 2017, 90, 3 - s. 361-368.
 • Rosik Piotr, Stępniak Marcin, Komornicki Tomasz: An evaluation of the impact of the construction of motorways and expressways in Poland during the period 2004–13 on accessibility and cohesion. [w]: EU Cohesion Policy: Reassessing performance and direction. Red. John Bachtler, Peter Berkowitz, Sally Hardy, Tatjana Muravska. London, New York: Routledge, 2017 - s. 87-100 (Regions and Cities; 111)
 • Stępniak Marcin, Goliszek Sławomir: Spatio-temporal variation of accessibility by public transport - the equity perspective. [w]: The rise of big spatial data. Red. Igor Ivan, Alex Singleton, Jiří Horák, Tomáš Inspektor. Cham: Springer International Publishing, 2017 - s. 241-261 (Lecture Notes in Geoinformation and Cartography)
 • Stępniak Marcin, Jacobs-Crisioni Chris: Reducing the uncertainty induced by spatial aggregation in accessibility and spatial interaction applications. - Journal of Transport Geography 2017, 61 - s. 17-29.
 • Taylor Zbigniew, Ciechański Ariel: Narodowi przewoźnicy drogowi w krajach Grupy Wyszehradzkiej - część II. - Przegląd Geograficzny 2017, 89, 2 - s. 233-267.
 • Wendt Jan A., Więckowski Marek, Wiskulski Tomasz: Polonya’nın Turizm Hareketliliğindeki Değişimler. [w]: Sosyal Bilimler Işığında Polonya Cumhuriyeti. Red. Emin Atasoy, Jan A. Wendt. Istanbul: Beta, 2017 - s. 159-176.
 • Węcławowicz Grzegorz: Geografia społeczna miast w Polsce. - Przegląd Geograficzny 2017, 89, 4 - s. 535-563.
 • Śleszyński Przemysław: Wyznaczenie i typologia miast średnich tracących funkcje społeczno-gospodarcze. - Przegląd Geograficzny 2017, 89, 4 - s. 565-593.
 • Śleszyński Przemysław: Sytuacja demograficzna województwa mazowieckiego i jej uwarunkowania dla polityki rozwoju. [w]: Sytuacja demograficzna Mazowsza jako wyzwanie dla polityki społecznej i gospodarczej. Red. Józefina Hrynkiewicz, Alina Potrykowska. Warszawa: Rządowa Rada Ludnościowa, 2017 - s. 32-65.
 • Śleszyński Przemysław: Wpływ budowy systemu kolei dużych prędkości w Polsce na wzajemną dostępność czasowo-przestrzenną ważniejszych ośrodków miejskich. - Technika Transportu Szynowego 2017, 24, 6 - s. 18-21.
 • Śleszyński Przemysław: Dostępność ekonomiczna miast wojewódzkich w świetle kosztów dojazdu samochodem osobowym. - Prace Komisji Geografii Komunikacji PTG 2017, 20, 1 - s. 7-18.
 • Śleszyński Przemysław, Bański Jerzy, Degórski Marek, Komornicki Tomasz: Delimitation of problem areas in Poland. - Geographia Polonica 2017, 90, 2 - s. 131-138.
 • Śleszyński Przemysław, Solon Jerzy: A map of the landscape diversity of Poland. - Geographia Polonica 2017, 90, 3 - s. 369-377.
 • Bański Jerzy, Czapiewski Konrad, Górczyńska Magdalena: Impact of the locations of small towns in Mazovia (Poland) on their socio-economic structure and on their role in relation to the neighboring rural areas. - Journal of Urban and Regional Analysis 2016, 8, 2 - s. 117-131.
 • Bouloc Caroline, Górczyńska Magdalena: Habitat d’avant-guerre et position sociale à Varsovie. [w]: Les espaces du logement. Pratiques habitantes et politiques publiques. Dir. Laurent Cailly, Fracoise Dureau. Paris: l’Harmattan, 2016 - s. 251-263 (Habitat et Sociétés)
 • Cerić Denis: Overestimating the role of tourism in rural areas on the example of selected regions in Poland and Croatia. - Studia Obszarów Wiejskich 2016, 43 - s. 73-84.
 • Cerić Denis: The effects of crisis in Eastern Mediterranean region on international tourist arrivals. [w]: The selected contemporary aspects of human rights. Red. Bronisław Sitek, Łukasz Roman. Józefów: Alcide De Gasperi University of Euroregional Economy in Józefów, 2016 - s. 177-192.
 • Ciechański Ariel: Utracone szanse - bardzo trudna droga do polskiego sektora dziedzictwa kulturowego transportu kolejowego w turystyce. [w]: Piękne, użyteczne, zbędne... Obiekty kolejowe w Polsce. Red. Michał Kapias, Dawid Keller. Rybnik: Muzeum w Rybniku, 2016 - s. 471-488.
 • Ciechański Ariel: Sieci kolei przemysłowych w obsłudze górnictwa rud żelaza– zarys dziejów. - TTS Technika Transportu Szynowego, 2016, 7-8 - s. 10-14.
 • Czapiewski Konrad, Bański Jerzy, Górczyńska Magdalena: The impact of location on the role of small towns in regional development: Mazovia, Poland. - European Countryside 2016, 8, 4 - s. 413-426.
 • Czapiewski Konrad, Janc Krzysztof, Owsiński Jan, Śleszyński Przemysław: A modelling project in Poland: the social and intellectual capital aspects. - Studies in Agricultural Economics 2016, 118 - s. 5-15.
 • Górczyńska Magdalena: The property restitution in Warsaw: renaissance or decline of pre-war buildings?. - Journal of Housing and the Built Environment 2016, 31, 2 - s. 367-386.
 • Górczyńska Magdalena: Intermediate social housing in the Paris metropolitan area. - Geographia Polonica 2016, 89, 4 - s. 537-554.
 • Górczyńska Magdalena: Governance, territory and housing – International Conference of the European Network for Housing Research 2016 Belfast, Northern Ireland, 28 June – 1 July. - Geographia Polonica 2016, 89, 4 - s. 563-565.
 • Górczyńska Magdalena: Quelle place pour le logement social intermédiaire au sein du parc de logements sociaux franciliens. [w]: Les espaces du logement. Pratiques habitantes et politiques publiques. Dir. Laurent Cailly, Fracoise Dureau. Paris: l’Harmattan, 2016 - s. 265-278 (Habitat et Sociétés)
 • Górczyńska Magdalena: Métropole du Grand Paris 2016, realizacja polityki mieszkaniowej na obszarze metropolii paryskiej. - Studia Regionalne i Lokalne 2016, 1 - 108-128.
 • Korcelli-Olejniczak Ewa, Dworzański Piotr, Piotrowski Filip: Hiperróżnorodność lokalnie: mobilność społeczna i rozwój przedsiębiorczości na Pradze Północ w Warszawie. - Konwersatorium Wiedzy o Mieście 2016, 1 - s. 31-42.
 • Kupiszewski Marek: Przyszłość demograficzna Polski. [w]: Transformacje. Przewodnik po zmianach społeczno-ekonomicznych w Polsce. Red. nauk. Agata Górny, Paweł Kaczmarczyk, Magdalena Lesińska. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2016 - s. 80-97.
 • Owsiński Jan W., Śleszyński Przemysław: Modelling of the social, economic and spatial transformations in the Province of Masovia. - Geographia Polonica 2016, 89, 2 - s. 251-257.
 • Siłka Piotr, Śleszyński Przemysław, Jaworska Barbara: Cytowania członków komitetów naukowych Polskiej Akademii Nauk według Google Scholar. - Zagadnienia Naukoznawstwa 2016, 52, 4 - s. 529-560.
 • Stillwell John, Bell Martin, Ueffing Philipp, Daras Konstantinos, Charles-Edwards Elin, Kupiszewski Marek, Kupiszewska Dorota: Internal migration around the world: comparing distance travelled and its frictional effect. - Environment and Planning A 2016, 48 - s. 1657-1675.
 • Stępniak Marcin, Rosik Piotr: From improvement in accessibility to the impact on territorial cohesion: the spatial approach. - Journal of Transport and Land Use 2016, 9, 3 - s. 1-13.
 • Sudra Paweł: Zastosowanie wskaźników koncentracji przestrzennej w badaniu procesów urban sprawl. - Przegląd Geograficzny 2016, 88, 2 - 247-272.
 • Taylor Zbigniew: Transformacja systemowa a przekształcenia przedsiębiorstw transportu lądowego w Polsce. [w]: Gospodarka przestrzenna. Udział poznańskiego Uniwersytetu Ekonomicznego w kształtowaniu współczesnego paradygmatu. Tom 2. Zastosowania paradygmatu. Red. Waldemar Budner. Poznań: Bogucki Wydawnictwo Naukowe, 2016 - s. 279-297.
 • Taylor Zbigniew: Air charter leisure traffic and organised tourism in Poland: Are charters passe?. - Moravian Geographical Reports 2016, 24, 4 - s. 15-25.
 • Taylor Zbigniew, Ciechański Ariel: Transport means and organised tourism: Empirical evidence from Poland. - Geographia Polonica 2016, 89, 4 - s. 485-504.
 • Taylor Zbigniew, Ciechański Ariel: Narodowi przewoźnicy drogowi w krajach Grupy Wyszehradzkiej - część I. - Przegląd Geograficzny 2016, 88, 4 - s. 441-467.
 • Taylor Zbigniew, Ciechański Ariel: Współpraca touroperatorów z pozalotniczymi przewoźnikami pasażerskimi w Polsce. - Przegląd Geograficzny 2016, 88, 2 - s. 207-221.
 • Więckowski Marek, Cerić Denis: Evolving tourism on the Baltic Sea coast: perspectives on change in the Polish maritime borderland. - Scandinavian Journal of Hospitality and Tourism 2016, 16, issue sup 1 - s. 98-111.
 • Wiśniewski Rafał, Szejgiec-Kolenda Barbara, Śleszyński Przemysław: Population changes and population ageing in Poland between 1960 and 2011. - Geographia Polonica 2016, 89, 2 - s. 259-265.
 • Węcławowicz Grzegorz: Urban development in Poland, from the socialist city to the post-socialist and neoliberal city. [w]: "Artificial towns" in the 21st Century. Social polarisation in the new town regions of East-Central Europe. Ed. Viktoria Szirmai. Budapest: Institute for Sociology. Centre for Social Sciences Hungarian Academy of Sciences, 2016 - s. 65-82.
 • Węcławowicz Grzegorz, Mliczyńska-Hajda Dagmara: The former "new socialist city" in the neoliberal condition - the case of Tychy in Poland. [w]: "Artificial towns" in the 21st Century. Social polarisation in the new town regions of East-Central Europe. Ed. Viktoria Szirmai. Budapest: Institute for Sociology. Centre for Social Sciences Hungarian Academy of Sciences, 2016 - s. 245-268.
 • Śleszyński Przemysław: Naukowe podstawy i praktyczne problemy klasyfikacji i delimitacji obszarów metoropolitalnych. [w]: Instytucjonalne formy współdziałania jednostek samorządu terytorialnego na obszarach metropolitalnych. Red. Jakub H. Szlachetko, Rafał Gajewski. Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2016 - s. 71-87.
 • Śleszyński Przemysław: A synthetic index of the spatio-temporal accessibility of communes in Poland. - Geographia Polonica 2016, 89, 4 - s. 567-574.
 • Śleszyński Przemysław: Delimitacja Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Krosna, Jasła i Gorlic. - Czasopismo Geograficzne 2016, 87, 1 - s. 123-150.
 • Śleszyński Przemysław: Spór o polską geografię: diagnoza, ocena i propozycje naprawy. [w]: Stan, perspektywy i strategia rozwoju geografii społeczno-ekonomicznej w najbliższych latach (do 2030 r.). Dyskusja międzypokoleniowa. Red. Andrzej Suliborski. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2016 - s. 133-156.
 • Śleszyński Przemysław: Demograficzne i społeczne przesłanki rozwoju mieszkalnictwa w Warszawie. [w]: Rozwój budownictwa mieszkaniowego i usług społecznych w nowym Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. Red. Ludwik Biegański. Warszawa: Towarzystwo Urbanistów Polskich, 2016 - s. 15-36.
 • Śleszyński Przemysław: Lokalne planowanie przestrzenne w gminach wyludniających się. - Biuletyn Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN 2016, 263 - s. 61-84.
 • Śleszyński Przemysław: Demograficzne przesłanki kształtowania rozwoju przestrzennego Warszawy. [w]: Studium gminy od nowa. Zmiany w prawie od 2016 roku. Red. Ludwik Biegański, Paulina Sikorska, Marcin Świetlik. Warszawa: Towarzystwo Urbanistów Polskich, 2016 - s. 15-27.
 • Śleszyński Przemysław: Współczesne i prognozowane uwarunkowania demograficzno-migacyjne w rozwoju miejskiego systemu osadniczego Polski. - Konwersatorium Wiedzy o Mieście 2016, 1 - s. 97-106.
 • Śleszyński Przemysław, Bednarek-Szczepańska Maria, Górczyńska Magdalena, Korcelli-Olejniczak Ewa: Komentarz do Ustawy o rewitalizacji z dnia 9 października 2015 roku. - Problemy Rozwoju Miast 2016, 13, 1 - s. 53-57.
 • Śleszyński Przemysław, Komornicki Tomasz: Klasyfikacja funkcjonalna gmin Polski na potrzeby monitoringu planowania przestrzennego. - Przegląd Geograficzny 2016, 88, 4 - s. 469-488.
 • Śleszyński Przemysław, Kretowicz Paweł: Ocena efektów inwestycji drogowych pod względem dostępności przestrzennej wskutek realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego województwa mazowieckiego (2007-2013). - Prace Komisji Geografii Komunikacji PTG 2016, 19, 4 - s. 30-48.
 • Śleszyński Przemysław, Solon Jerzy: Stan planowania przestrzennego w Polsce w 2014 r. z uwzględnieniem obszarów chronionych. - Przegląd Urbanistyczny 2016, 12 - s. 64-68.
 • Śleszyński Przemysław, Sudra Paweł: Skutki finansowe uchwalenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla gmin według danych na koniec 2014 roku. - Człowiek i Środowisko 2016, 40, 1 - s. 29-52.
 • Bański Jerzy, Więckowski Marek: Turystyka zdrowotna jako czynnik rozwoju lokalnego - na przykładzie woj. podkarpackiego. - Biuletyn KPZK PAN 2015, 256 - s. 9-26.
 • Bell Martin, Bernard Aude, Charles-Edwards Elin, Kupiszewska Dorota, Kupiszewski Marek, Stillwell John, Zhu Yu, Ueffing Philipp, Booth Alison: The IMAGE inventory. A user guide. Brisbane: Queensland Centre for Population Research, University of Queensland, 2015 - 24 s. (Working Paper; 01)
 • Bell Martin, Charles-Edwards Elin, Kupiszewska Dorota, Kupiszewski Marek, Stillwell John, Zhu Yu: Internal migration data around the World: Assesing contemporary practice. - Population Space and Place 2015, 21, 1 - s. 1-17.
 • Bell Martin, Charles-Edwards Elin, Ueffing Philip, Stillwell John, Kupiszewski Marek, Kupiszewska Dorota: Internal migration and development: comparing migration intensities around the world. - Population and Development Review 2015, 41, 1 - s. 33-58.
 • Cerić Denis: Polish challenges in attracting Asian tourists. [w]: Opportunities for cooperation between Europe and Asia. Ed. Magdalena Sitek, Michał Łęski. Józefów: Alcide De Gasperi University of Euroregional Economy in Józefów, 2015 - s. 5-25.
 • Cerić Denis: Macro-regional empirical analysis of the economic climate in Visegrad countries. - Studia Obszarów Wiejskich 2015, 39 - s. 49-57.
 • Ciechański Ariel: Les opportunités perdues: le très difficile parcours menant à l'exploitation du potentiel ferroviaire touristique polonais. - Annales / Académie Polonaise des Sciences - Centre Scientifique à Paris 2015, 17 - s. 129-144.
 • Ciechański Ariel: Zarys dziejów sieci kolei cukrowniczych w Polsce. - Technika Transportu Szynowego 2015, 11 - s. 37-42.
 • Ciechański Ariel: Rozwój i regres sieci kolei leśnych w Polsce. - Sylwan 2015, 159, 11 - s. 940-947.
 • Egedy Tamás, Cerić Denis, Konopski Michał, Kučerová Silvie Rita, Kulla Marián, Nestorová-Dická Janetta, Svobodová Romana: Entrepreneurship as a potential driving force for the further development of rural areas - good examples from Visegrad countries. - Studia Obszarów Wiejskich 2015, 39 - s. 103-128.
 • Ferencsik Istvan, Milbert Antonia, Stępniak Marcin: Accessibility of SGI in urban, suburban and remote areas – a regional comparison in Germany, Poland and Hungary. [w]: Services of general interest and territorial cohesion. European perspectives and national insights. Eds. Heinz Fassmann, Daniel Rauhut, Eduarda Marques da Costa, Alois Humer. Göttingen: Vienna University Press by V&R unipress, 2015 - s. 221-241.
 • Grabkowska Maja, Jakóbczyk-Gryszkiewicz Jolanta, Stępniak Marcin: Sytuacja społeczno-demograficzna badanych miast po 1989 r. - Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN 2015, 165 - s. 20-42.
 • Grabkowska Maja, Stępniak Marcin, Sztybel- Boberek Martyna: Uwarunkowania procesów gentryfikacji w Śródmieściach badanych miast. - Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN 2015, 165 - s. 61-85.
 • Grabkowska Maja, Stępniak Marcin, Sztybel- Boberek Martyna, Wolaniuk Anita: Przemiany społeczno-przestrzenne Śródmieść pod wpływem procesów gentryfikacji. - Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN 2015, 165 - s. 86-138.
 • Grabkowska Maja, Stępniak Marcin, Wolaniuk Anita: Charakterystyka zasobów mieszkaniowych. - Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN 2015, 165 - s. 43-60.
 • Górczyńska Magdalena: Polityka mieszkaniowa jako narzędzie różnicowania społecznego w Paryżu. - Przegląd Geograficzny 2015, 87, 2 - s. 225-253.
 • Górczyńska Magdalena: Gentryfikacja w polskim kontekście: krytyczny przegląd koncepcji wyjaśniających. - Przegląd Geograficzny 2015, 87, 4 - s. 589-611.
 • Klekotko Marta, Stępniak Marcin, Szklarczyk Dariusz, Kubecka Magdalena: Kulturowy pejzaż polskich miast. Przypadek Warszawy, Krakowa i Katowic. [w]: Wymiary kulturowe polskich miast i miasteczek. Red. Marta Klekotko, Clemente J. Navarro. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2015 - s. 161-229.
 • Komornicki Tomasz, Stępniak Marcin: New investment projects in the road corridors and the improvement of the potential accessibility in Poland. - Europa XXI 2015, 28 - s. 33-52.
 • Korcelli-Olejniczak Ewa: On city-region relations. Towards the urban-rural region of Warsaw. - Mitteilungen der Oesterreichischen Geographischen Gesellschaft 2015, 157 - s. 129-149.
 • Korcelli-Olejniczak Ewa: Region Warszawy jako region miejsko-wiejski. [w]: Metropolia Solidarności. Przykłady. Doświadczenia. Plany. Smart Metropolia 2014. Międzynarodowy Kongres. Pelplin: Wydawnictwo Bernardinum sp. z o.o., 2015 - s. 48-52.
 • Korcelli-Olejniczak Ewa, Korcelli Piotr: On European metropolisation scenarios and the future course of metropolitan development in Poland. - Geographia Polonica 2015, 88, 1 - s. 107-121.
 • Korcelli-Olejniczak Ewa, Piotrowski Filip: Hiperróżnorodność społeczna w mieście - znaczenie, wyzwanie, zasób. [w]: Współczesne czynniki i bariery rozwoju miast. XXVIII Konwersatorium Wiedzy o Mieście. Red. Anita Wolaniuk. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2015 - s. 169-178.
 • Korcelli Piotr, Korcelli-Olejniczak Ewa: Metropolitan transition in East-Central Europe. - Mitteilungen der Österreichischen Geographischen Gesellschaft 2015, 157 - s. 29-49.
 • Korcelli Piotr, Korcelli-Olejniczak Ewa: Od metropolii do megamiasta. [w]: Megamiasta przyszłości. Szansa czy zagrożenie rozwoju. Red. nauk. Jerzy Kleer, Zbigniew Strzelecki. Warszawa: Komitet Prognoz "Polska 2000 PLUS" przy Prezydium PAN, 2015 - s. 72-82.
 • Kupiszewski Marek: Practical issues in migration research: a view from Europe's periphery. [w]: Critical reflections in migration research. Views from South and the North. Eds. Ahmet Icduygu, Aysem Biriz Karacay. Istanbul: Koc University Press, 2015 - s. 169-172.
 • Marcińczak Szymon, Sagan Iwona, Stępniak Marcin: Specyfika procesów gentryfikacji w Śródmieściach Warszawy, Łodzi i Gdańska. - Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN 2015, 165 - s. 139-148.
 • Mazur Marcin, Bański Jerzy, Czapiewski Konrad, Śleszyński Przemysław: Wiejskie obszary funkcjonalne - próba metodyczna wyznaczenia ich obszarów i granic. - Studia Obszarów Wiejskich 2015, 37 - s. 7-36.
 • Michniak Daniel, Więckowski Marek, Stępniak Marcin, Rosik Piotr: The impact of selected planned motorways and expressways on the potential accessibility of the Polish-Slovak borderland with respect to tourism development. - Moravian Geographical Reports 2015, 23, 1 - s. 13-20.
 • Rosik Piotr, Stępniak Marcin: Monitoring of changes in road potential accessibility at municipality level in Poland, 1995-2015. - Geographia Polonica 2015, 88, 4 - s. 607-620.
 • Rosik Piotr, Stępniak Marcin, Komornicki Tomasz: The decade of the big push to roads in Poland: Impact on improvement in accessibility and territorial cohesion from a policy perspective. - Transport Policy 2015, 37 - s. 134-146.
 • Rosik Piotr, Stępniak Marcin, Komornicki Tomasz: The impact of the motorways and expressways on accessibility and cohesion. [w]: Resilient and Inclusive Transportation Systems through Smarter Mobility. EASTS 2015 Conference, 11-14 September, Cebu City, Philippines. Cebu: EASTS, 2015 - 13 s. [na CD-ROM]
 • Stępniak Marcin, Rosik Piotr: The Impact of Data Aggregation on Potential Accessibility Values. [w]: Geoinformatics for Intelligent Transportation. GIS Ostrava 2014, January 27th-29th 2014. Eds. Igor Ivan, Itzhak Benenson, Bin Jiang, Jiří Horák, James Haworth, Tomáš Inspektor. Cham etc.: Springer International Publishing, 2015 - s. 227-240 (Lecture Notes in Geoinformation and Cartography)
 • Taylor Zbigniew, Ciechański Ariel: Transport lotniczy w obsłudze polskich touroperatorów - część II. - Przegląd Geograficzny 2015, 87, 4 - s. 569-588.
 • Taylor Zbigniew, Ciechański Ariel: Control functions within large cities and foreign direct investment in the transport sector: Empirical evidence from Poland. - Geographia Polonica 2015, 88, 4 - s. 557-573.
 • Taylor Zbigniew, Ciechański Ariel: Transport lotniczy w obsłudze polskich touroperatrów - część I. - Przegląd Geograficzny 2015, 87, 2 - s. 255-278.
 • Węcławowicz Grzegorz: O nowe miejsce strategii rozwoju w polityce miejskiej, z perspektywy badań porównawczych miast Europy Środkowej. [w]: Miasto w badaniach geografów. T.2. Red. Maria Soja, Andrzej Zborowski. Kraków: Uniwersytet Jagieloński. Instytut Geografii I Gospodarki Przestrzennej, 2015 - s. 227-239.
 • Śleszyński Przemysław: Economic control functions in Poland in 2013. - Geographia Polonica 2015, 88, 4 - s. 701-708.
 • Śleszyński Przemysław: The linkages and the functional hierarchy of cities and towns of Eastern Poland in the light of migrations registered in 2009. - Economic and Regional Studies 2015, 8, 4 - s. 28-44.
 • Śleszyński Przemysław: Hipotezy głosów nieważnych w wyborach powszechnych w Polsce po 1989 r. - Przestrzeń Społeczna 2015, 2 - s. 60-90.
 • Śleszyński Przemysław: Błędy polskiej polityki przestrzennej i krajobrazowej oraz propozycje ich naprawy. - Problemy Ekologii Krajobrazu 2015, 40 - s. 27-44.
 • Śleszyński Przemysław: Problemy delimitacji miejskich obszarów funkcjonalnych w Polsce. - Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna 2015, 29 - s. 37-53.
 • Śleszyński Przemysław: From the Editor. - Geographia Polonica 2015, 88, 4 - s. 535-537.
 • Śleszyński Przemysław: Wpływ rozbudowy infrastruktury drogowej finansowanej ze środków unijnych na procesy osadniczo-urbanizacyjne w Polsce (2004-2012). [w]: Geografia na przestrzeni wieków. Tradycja i współczesność. Profesorowi Antoniemu Jackowskiemu w 80. rocznicę urodzin. Red. Elżbieta Bilska-Wodecka, Izabela Sołjan. Kraków: Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2015 - s. 253-265.
 • Śleszyński Przemysław: Mapa krajobrazu kulturowego Polski w koncepcji przestrzennego zagospodarowania kraju 2030. - Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego 2015, 27 - s. 45-61.
 • Śleszyński Przemysław: Planowanie przestrzenne w gminach w 2013 r. - Przegląd Urbanistyczny 2015, 10 - s. 75-78.
 • Śleszyński Przemysław: Obszar Metropolitalny Warszawy a rozwój Mazowsza. Wybrane wyniki badań prowadzonych w projekcie "Trendy Rozwojowe Mazowsza". - Studia Regionalne i Lokalne 2015, 3 - s. 43-66.
 • Śleszyński Przemysław: W sprawie optymalnego podziału terytorialnego Polski: zastosowanie analizy grawitacyjnej. - Przegląd Geograficzny 2015, 87, 2 - s. 343-359.
 • Śleszyński Przemysław: Expected traffic speed in Poland using Corine land cover, SRTM-3 and detailed population places data. - Journal of Maps 2015, 11, 2 - s. 245-254.
 • Śleszyński Przemysław: Gospodarka finansowa gmin w świetle prognoz skutków finansowych obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w 2013 r. - Finanse Komunalne 2015, 5 - s. 7-21.
 • Śleszyński Przemysław, Komornicki Tomasz: Popytowe, dostępnościowe i planistyczne uwarunkowania rozwoju KDP w Polsce. [w]: Koleje dużych prędkości w Polsce. Monografia. Red. nauk. Mirosław Siergiejczyk. Warszawa: Instytut Kolejnictwa, 2015 - s. 319-330.
 • Bouloc Caroline, Górczyńska Magdalena: L’accession à la propriété privée dans les villes polonaises : un défi de transition post-socialiste. - EchoGéo 2014, 30 - 23 s.
 • Cerić Denis: Zagospodarowanie turystyczne województwa lubelskiego w świetle analizy wybranych wskaźników i dokumentów strategicznych. - Problemy Ekologii Krajobrazu 2014, 37 - s. 31-40.
 • Cerić Denis: Effective and potential deferred demand for cruise tourism in European and Asian countries. [w]: Socio-economic relations between Europe and Asia in the 21st century. Ed. Magdalena Sitek, Michał Łęski. Józefów: Alcide De Gasperi University of Euroregional Economy in Józefów, 2014 - s. 5-28.
 • Dymen Christian, Essig Stephanie, Ferenc Mariola, Górczyńska Magdalena, Kaucic Jiannis, Konopski Michał, Lange Scherbenske Stefanie, Schuh Bernd: Accessible ESPON knowledge and its application in local and regional context. - EUROPA XXI 2014, 25 - s. 51-68.
 • Górczyńska Magdalena: Unique or universal? Mechanisms and processes of social change in post-socialist Warsaw. - Hungarian Geographical Bulletin 2014, 63, 3 - s. 255-277.
 • Górczyńska Magdalena: Enjeux entre acteurs publics et privés dans le secteur de l’habitat à Varsovie: le cas des immeubles revendiqués. [w]: Logement et politique(s). Un couple encore d’actualité?. Eds. Fatiha Belmessous, Loic Bonneval, Lydia Coudroy de Lille, Nathalie Ortar. Paris: l'Harmattan, 2014 - s. 29-44.
 • Górczyńska Magdalena: Odnowa miejska à la française: społeczny wymiar programów rewitalizacji. - Studia Regionalne i Lokalne 2014, 4 - s. 70-87.
 • Korcelli-Olejniczak Ewa: Partycypacja nauki i jej instytucji w kształtowaniu przestrzeni miasta. - Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN 2014, 157 - s. 52-63.
 • Korcelli-Olejniczak Ewa, Kozłowski Stanisław J.: Sektor kreatywny w gospodarce ośrodków lokalnych jako czynnik kształtowania się regionu metropolitalnego Warszawy. [w]: Sektor kreatywny jako katalizator przemian strukturalnych w regionie. Red. nauk. Andrzej Klasik. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 2014 - s. 175-190.
 • Kosiński Leszek, Śleszyński Przemysław: Geographia Polonica: A window onto the world. An interview with Professor Leszek Antoni Kosiński. - Geographia Polonica 2014, 87, 2 - s. 277-294.
 • Kowalczyk Małgorzata, Sudra Paweł: Ecosystem services in spatial planning. - Europa XXI 2014, 27 - s. 5-18.
 • Kowalewski Adam, Mordasewicz Jeremi, Osiatyński Jerzy, Regulski Jerzy, Stępień Jerzy, Śleszyński Przemysław: Raport o ekonomicznych stratach i społecznych kosztach niekontrolowanej urbanizacji w Polsce. [w]: Opinie i ekspertyzy na konferencję o ekonomicznych stratach i społecznych kosztach niekontrolowanej urbanizacji w Polsce. Sejm - Sala Kolumnowa, 30 czerwca 2014. Warszawa: Kongres Budownictwa, Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej, 2014 - s. 11-18, 91-118.
 • Kowalewski Adam, Mordasewicz Jeremi, Osiatyński Jerzy, Regulski Jerzy, Stępień Jerzy, Śleszyński Przemysław: Ekonomiczne straty i społeczne koszty niekontrolowanej urbanizacji w Polsce – wybrane fragmenty raportu. - Samorząd Terytorialny 2014, 25, 4 - s. 5-21.
 • Michniak Daniel, Więckowski Marek, Komornicki Tomasz, Rosik Piotr, Stępniak Marcin, Śleszyński Przemysław: Analýza vplyvu investícií do cestnej infraštruktúry na rozvoj cestovného ruchu v poľsko-slovenskom pohraničí. - Ekonomicky casopis 2014, 62, 5 - s. 540-554.
 • Rosik Piotr, Kowalczyk Karol, Stępniak Marcin, Goliszek Sławomir, Komornicki Tomasz: Bazy danych potoków ruchu – monitoring przestrzenny w latach 2000-2010 (projekt TRRAPS XXI). - Zeszyty Naukowo-Techniczne Stowarzyszenia Inżynierów Komunikacji Rzeczpospolitej Polskiej Oddział w Krakowie. Seria: Materiały Konferencyjne 2014, 1 - s. 303-316.
 • Rosik Piotr, Stępniak Marcin, Musiał-Malagó Monika: Road and railway potential accessibility of Poland in the European dimension. Parma: Società Italiana di Economia dei Trasporti e della Logistica, 2014 - 15 s. (SIET Working Papers; 1403)
 • Rosik Piotr, Szarata Andrzej, Komornicki Tomasz, Stępniak Marcin: Założenia metodyczne modelowania ruchu pojazdów osobowych na odcinkach dróg krajowych i wojewódzkich przekraczających granice powiatów w Polsce (projekt KoMaR). - Zeszyty Naukowo-Techniczne Stowarzyszenia Inżynierów Komunikacji Rzeczpospolitej Polskiej Oddział w Krakowie. Seria: Materiały Konferencyjne 2014, 1 - s. 317-328.
 • Stępniak Marcin, Rosik Piotr: The Impact of Data Aggregation on Potential Accessibility Values. [w]: GIS Ostrava 2014 - Geoinformatics for Intelligent Transportation - January 27 – 29, 2014 , Ostrava. Ostrava: [b. w.], 2014 - 11 s.
 • Taylor Zbigniew, Ciechański Ariel: Funkcje kontrolne wielkich miast Polski w świetle bezpośrednich inwestycji zagranicznych w transporcie. - Przegląd Geograficzny 2014, 86, 2 - s. 141-170.
 • Taylor Zbigniew, Ciechański Ariel: Obsługa zorganizowanego ruchu turystycznego w Polsce. - Przegląd Geograficzny 2014, 86, 4 - s. 471-497.
 • Więckowski Marek: Editorial. - Geographia Polonica 2014, 87, 2 - s. 177-178.
 • Więckowski Marek: Tourism space: an attempt at a fresh look. - Tourism 2014, 24, 1 - s. 17-24.
 • Więckowski Marek: Editorial. - Geographia Polonica 2014, 87, 3 - s. 325-326.
 • Więckowski Marek: Zakwaterowanie z wyżywieniem we własnym zakresie (self-catering accommodation) - zarys problemu. - Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Turystyki 2014, 3 - s. 243-257.
 • Więckowski Marek: Overlapping political and ecological borders on the Polish borderlands. [w]: Cartographies of nature: how nature conservation animates borders. Ed. Maano Ramutsindela. Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing, 2014 - s. 219-237.
 • Więckowski Marek, Michniak Daniel, Bednarek-Szczepańska Maria, Chrenka Branislav, Ira Vladimir, Komornicki Tomasz, Rosik Piotr, Stępniak Marcin, Szekely Vladimir, Śleszyński Przemysław, Świątek Dariusz, Wiśniewski Rafał: Road accessibility to tourist destinations of the Polish-Slovak borderland: 2010-2030 prediction and planning. - Geographia Polonica 2014, 87, 1 - s. 5-26.
 • Węcławowicz Grzegorz: ReNewTown – New Post-socialist city: Competitive and attractive. - Geographia Polonica 2014, 87, 3 - s. 477-479.
 • Śleszyński Przemysław: Rozlewanie się miast w Polsce jako wyzwanie dla polityki przestrzennej. [w]: Miasta przyszłości. Szanse, wyzwania, zagrożenia. Materiały konferencji, Gorzów Wielkopolski, 30 października 2014 r. Gorzów Wielkopolski: Urząd Miasta, 2014 - s. 15-31.
 • Śleszyński Przemysław: Headquarters of large enterprises in the spatial structure of major Polish cities. - Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego 2014, 25 - s. 178-193.
 • Śleszyński Przemysław: Delimitation and typology of functional urban regions in Poland based on commuting, 2006. - Geographia Polonica 2014, 87, 2 - s. 317-320.
 • Śleszyński Przemysław: Problemy zadłużenia ludności na Mazowszu. - Polityka Społeczna 2014, 7 - s. 23-28.
 • Śleszyński Przemysław: The diversity of terrain and land cover in Poland. - Geographia Polonica 2014, 87, 3 - s. 481-485.
 • Śleszyński Przemysław: W sprawie prognozy demograficznej i jej niektórych skutków. [w]: Przemiany ludności w Polsce. Przyszłość demograficzna. Konferencja Jubileuszowa Rządowej Rady Ludnościowej. Red. Zbigniew Strzelecki, Eugeniusz Kowalczyk. Warszawa: Zakład Wydawnictw Statystycznych, 2014 - s. 152-156.
 • Śleszyński Przemysław: W kierunku komplementarnej koncepcji nowego atlasu narodowego Polski. - Polski Przegląd Kartograficzny 2014, 46, 1 - s. 5-14.
 • Śleszyński Przemysław: Aktualne problemy prac planistycznych w gminach. [w]: Współczesne uwarunkowania gospodarowania przestrzenią - szanse i zagrożenia dla zrównoważonego rozwoju. Planowanie przestrzenne. Red. Alina Maciejewska. Warszawa: Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, 2014 - s. 15-32 (Gospodarka Przestrzenna - Wydział Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej; 3)
 • Śleszyński Przemysław: Procesy suburbanizacji w Polsce a polityka przestrzenna i regionalna. [w]: Centra i peryferie w okresie transformacji ustrojowej. XXVII Konwersatorium Wiedzy o Mieście. Red. Anita Wolaniuk. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2014 - s. 11-26.
 • Śleszyński Przemysław: 50 years of Geographia Polonica in the light of citations. - Geographia Polonica 2014, 87, 1 - s. 143-155.
 • Śleszyński Przemysław: Zmiany dostępności czasowo-przestrzennej w wyniku inwestycji drogowych finansowanych ze środków Unii Europejskiej (2004-2012). - Czasopismo Geograficzne 2014, 85, 1-2 - s. 29-54.
 • Śleszyński Przemysław: Dostępność czasowa i jej zastosowania. - Przegląd Geograficzny 2014, 86, 2 - s. 171-215.
 • Śleszyński Przemysław: Distribution of population density in Polish towns and cities. - Geographia Polonica 2014, 87, 1 - s. 61-75.
 • Śleszyński Przemysław: Transport- and settlement-related time efficiency of road journeys taken in Poland. - Geographia Polonica 2014, 87, 1 - s. 157-160.
 • Śleszyński Przemysław, Siłka Piotr, Zielińska Beata: The people of Geographia Polonica, 1964-2013. - Geographia Polonica 2014, 87, 4 - s. 569-586.
 • Śleszyński Przemysław, Stępniak Marcin, Więckowski Marek, Michniak Daniel: Szacowanie popytu i podaży turystycznej na pograniczu polsko-słowackim z wykorzystaniem metod izochronowych. - Marketing i Rynek 2014, 21, 7 - s. 32-42.
 • Bednarek-Szczepańska Maria, Więckowski Marek: Możliwości pozyskania danych na temat zagospodarowania i ruchu turystycznego oraz propozycje wskaźników. - Biuletyn Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN 2013, 252 - s. 143-163.
 • Bijak Jakub, Kicinger Anna, Kupiszewski Marek: International migration scenarios for 27 European countries, 2002–2052. [w]: International migration and the future of populations and labour force resources in Europe. Ed. Marek Kupiszewski. Dordrecht Heidelberg New York London: Springer, 2013 - s. 75-92 (The Springer Series on Demographic Methods and Population Analysis)
 • Bijak Jakub, Kupiszewska Dorota, Kupiszewski Marek, Saczuk Katarzyna: Population ageing, population decline and replacement migration in Europe. [w]: International migration and the future of populations and labour force resources in Europe. Ed. Marek Kupiszewski. Dordrecht Heidelberg New York London: Springer, 2013 - s. 243-265 (The Springer Series on Demographic Methods and Population Analysis)
 • Bijak Jakub, Kupiszewska Dorota, Kupiszewski Marek, Saczuk Katarzyna: The future of European populations and the European labour force, 2002–2052. [w]: International migration and the future of populations and labour force resources in Europe. Ed. Marek Kupiszewski. Dordrecht Heidelberg New York London: Springer, 2013 - s. 207-230 (The Springer Series on Demographic Methods and Population Analysis)
 • Bijak Jakub, Kupiszewski Marek: International migration trends in Europe prior to 2002. [w]: International migration and the future of populations and labour force resources in Europe. Ed. Marek Kupiszewski. Dordrecht Heidelberg New York London: Springer, 2013 - s. 57-74 (The Springer Series on Demographic Methods and Population Analysis)
 • Biosca Oriol, Spiekermann Klaus, Stępniak Marcin: Transport accessibility at regional scale. - EUROPA XXI 2013, 24 - s. 15-17.
 • Cerić Denis: Renewable primary energy production in Europe and Asia - a geographical overview. - Journal of Modern Science 2013, 3 - s. 461-482.
 • Ciechański Ariel: Zarys rozwoju i regresu sieci kolei przemysłowych w Polsce. - Przegląd Komunikacyjny 2013, 52, 9 - s. 31-35.
 • Czapiewski Konrad, Śleszyński Przemysław: Skala i dynamika procesów suburbanizacyjnych miast Polski Wschodniej i ich konsekwencje. [w]: Planowanie rozwoju przestrzeni wiejskiej. Red. Krystyna Kurowska. Olsztyn: Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego, 2013 - s. 69-85.
 • Górczyńska Magdalena: Wskaźniki zagospodarowania i ładu przestrzennego w miastach i na obszarach silnie zurbanizowanych. - Biuletyn Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN 2013, 252 - s. 87-109.
 • Komornicki Tomasz, Rosik Piotr, Stępniak Marcin: Transport accessibility in Eastern Poland. - Problemi na geografiata 2013, 3-4 - s. 126-140.
 • Komornicki Tomasz, Wiśniewski Rafał, Stępniak Marcin, Siłka Piotr, Rosik Piotr: Rynek pracy w województwie mazowieckim. - Mazowsze Studia Regionalne 2013, 12 - s. 11-38.
 • Korcelli-Olejniczak Ewa: Warsaw urban-rural region – an alternative development perspective?. - Geographia Polonica 2013, 86, 2 - s. 153-166.
 • Korcelli-Olejniczak Ewa: Region metropolitalny w teorii rozwoju osadnictwa i w polityce przestrzennej. [w]: Dynamika, cele i polityka zintegrowanego rozwoju regionów. Aspekty teoretyczne i zarządzanie w przestrzeni. Red. nauk. Wanda Maria Gaczek. Poznań: Bogucki Wydawnictwo Naukowe, 2013 - s. 109-124.
 • Kupiszewska Dorota, Kupiszewski Marek: Population and labour force dynamics model. [w]: International migration and the future of populations and labour force resources in Europe. Ed. Marek Kupiszewski. Dordrecht Heidelberg New York London: Springer, 2013 - s. 193-206 (The Springer Series on Demographic Methods and Population Analysis)
 • Kupiszewski Marek: Introduction. [w]: International migration and the future of populations and labour force resources in Europe. Ed. Marek Kupiszewski. Dordrecht Heidelberg New York London: Springer, 2013 - s. 1-4 (The Springer Series on Demographic Methods and Population Analysis)
 • Kupiszewski Marek, Bijak Jakub, Kicinger Anna: The use of international migration theories in migration forecasting - a practical approach. [w]: International migration and the future of populations and labour force resources in Europe. Ed. Marek Kupiszewski. Dordrecht Heidelberg New York London: Springer, 2013 - s. 35-55 (The Springer Series on Demographic Methods and Population Analysis)
 • Marcińczak Szymon, Gentile Michael, Stępniak Marcin: Paradoxes of (post)socialist segregation: metropolitan sociospatial divisions under socialism and after in Poland. - Urban Geography 2013, 34, 3 - s. 327-352.
 • Milbert Antonia, Breuer Ina Marie, Rosik Piotr, Stępniak Marcin, Velasco Xabier: Accessibility of services of general interest in Europe. - Romanian Journal of Regional Science 2013, 7, spec. issue - s. 37-65.
 • Olszewski Piotr, Dybicz Tomasz, Śleszyński Przemysław: Proponowane miary dostępności czasowej w transporcie publicznym. - Przegląd Komunikacyjny 2013, 12 - s. 10-17.
 • Rosik Piotr, Ciechański Ariel: Propozycje wskaźników infrastruktury transportu drogowego i kolejowego. - Biuletyn Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN 2013, 252 - s. 110-131.
 • Rosik Piotr, Komornicki Tomasz, Stępniak Marcin, Pomianowski Wojciech: Dostępność transportowa, czyli jak ocenić za pomocą modelu potencjału, które inwestycje są najważniejsze?. - Przegląd Komunikacyjny 2013, 12 - s. 18-22.
 • Rosik Piotr, Stępniak Marcin, Komornicki Tomasz: Transport policy impact on road accessibility – the example of Eastern Poland. [w]: WCTR Rio 13th Proceedings. Rio de Janeiro: WCTR, 2013 - 10 s.
 • Stępniak Marcin: Wykorzystanie metody 2SFCA w badaniach dostępności przestrzennej usług medycznych. - Przegląd Geograficzny 2013, 85, 2 - s. 199-218.
 • Stępniak Marcin: Możliwości opracowania wskaźników bazujących na danych przypisanych miejscowościom statystycznym. - Biuletyn Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN 2013, 252 - s. 43-50.
 • Stępniak Marcin, Mendel Maximilian: New housing investments completed in Warsaw, 2002-2012. - Geographia Polonica 2013, 86, 3 - s. 281-286.
 • Stępniak Marcin, Rosik Piotr: Accessibility improvement, territorial cohesion and spillovers: a multidimensional evaluation of two motorway sections in Poland. - Journal of Transport Geography 2013, 31 - s. 154-163.
 • Stępniak Marcin, Rosik Piotr: Accessibility of services of general interest at regional scale. - EUROPA XXI 2013, 23 - s. 131-147.
 • Stępniak Marcin, Rosik Piotr, Komornicki Tomasz: Accessibility patterns: Poland case study. - Europa XXI 2013, 24 - s. 77-93.
 • Taylor Zbigniew, Ciechański Ariel: Organizacyjno-własnościowe przekształcenia narodowych przewoźników drogowych w Polsce, Czechach i na Słowacji – część II. - Przegląd Geograficzny 2013, 85, 4 - s. 515-547.
 • Taylor Zbigniew, Ciechański Ariel: Transformacja systemowa a przekształcenia organizacyjno-własnościowe polskich przedsiębiorstw żeglugi śródlądowej. - Geography and Tourism 2013, 1, 1 - s. 7-16.
 • Taylor Zbigniew, Ciechański Ariel: Organizacyjno-własnościowe przekształcenia narodowych przewoźników drogowych w Polsce, Czechach i na Słowacji – część I. - Przegląd Geograficzny 2013, 85, 2 - s. 151-172.
 • Więckowski Marek: Eco-frontier in the mountainous borderlands of Central Europe: the case of Polish border parks. - Journal of Alpine Research 2013, 101, 3 - s. 1-12.
 • Więckowski Marek, Michniak Daniel, Bednarek-Szczepańska Maria, Chrenka Branislav, Ira Vladimir, Komornicki Tomasz, Rosik Piotr, Stępniak Marcin, Szekely Vladimir, Śleszyński Przemysław, Świątek Dariusz, Wiśniewski Rafał: Pogranicze polsko-słowackie – przestrzeń dla rozwoju. Wyniki badań projektu INFRAREGTUR w zakresie dostępności przestrzennej. - Małopolskie Studia Regionalne 2013, 2-3 - s. 129-142.
 • Węcławowicz Grzegorz, Wątorska-Dec Magdalena: Polepszanie warunków życia w miastach Polski i Europy Środkowej i w ich postsocjalistycznych dzielnicach według koncepcji projektu ReNewTown. - Studia Miejskie 2013, 12 - s. 35-43.
 • Śleszyński Przemysław: Delimitacja Miejskich Obszarów Funkcjonalnych stolic województw. - Przegląd Geograficzny 2013, 85, 2 - s. 173-197.
 • Śleszyński Przemysław: Cytowania polskich czasopism naukowych z zakresu geografii i badań regionalnych po 1990 r. - Studia Regionalne i Lokalne 2013, 3 - s. 75-88.
 • Śleszyński Przemysław: Problemy koncepcji i realizacji nowego Narodowego Atlasu Polski. [w]: Efektywność prezentacji kartograficznej. XXXVI Ogólnopolska Konferencja Kartograficzna, Warszawa, 24-25 października 2013 r. Streszczenia referatów i posterów. Oprac. red. Bożena Ogorzelska, Jerzy Ostrowski. Warszawa: Oddział Kartograficzny PTG, 2013 - s. 36-39.
 • Śleszyński Przemysław: Demographic changes in the functional urban areas in Poland, 2000-2010. - Geographia Polonica 2013, 86, 2 - s. 169-170.
 • Śleszyński Przemysław: Propozycja kompleksowej koncepcji wskaźników zagospodarowania i ładu przestrzennego. - Biuletyn Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN 2013, 252 - s. 176-232.
 • Śleszyński Przemysław: Cytowania i oddziaływanie polskich ośrodków geograficznych według Google Scholar. - Przegląd Geograficzny 2013, 85, 4 - s. 599-627.
 • Śleszyński Przemysław: Warszawa jako ośrodek dojazdów pracowniczych. - Studia Regionalne i Lokalne 2013, 1 - s. 5-25.
 • Śleszyński Przemysław: Migracje na Obszarze Metropolitalnym Warszawy: uwarunkowania i wnioski dla polityki miejskiej i przestrzennej. - Samorząd Terytorialny 2013, 11 - s. 45-61.
 • Śleszyński Przemysław: Postępy w planowaniu przestrzennym w Polsce w 2011 r. - Przegląd Urbanistyczny 2013, 7 - s. 85-89.
 • Śleszyński Przemysław: Ekspansja przedsiębiorstw międzynarodowych a współczesna sytuacja geopolityczna Polski. [w]: Studia nad geopolityką XX wieku. Red. Piotr Eberhardt. Warszawa: Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, 2013 - s. 305-322 (Prace Geograficzne; 242)
 • Śleszyński Przemysław, Rosik Piotr: Struktura drogowego ruchu dojazdowego do Warszawy w świetle badań kordonowych. - Transport Miejski i Regionalny 2013, 7 - s. 34-41.
 • Górczyńska Magdalena: Specificity of gated neighbourhoods in the Bielany district (Warsaw). - Articulo - Journal of Urban Research [Online] 2012, 8 - 13 s.
 • Górczyńska Magdalena: Procesy zmian społecznych w przestrzeni Warszawy – gentryfikacja, embourgeoisement czy redevelopment?. [w]: Procesy gentryfikacji w mieście. Cz. I. XXV Konwersatorium Wiedzy o Mieście. Red. Jolanta Jakóbczyk-Gryszkiewicz. Łódź: Wydaw. UŁ, 2012 - s. 245-255.
 • Kowalski Mariusz, Śleszyński Przemysław: The migration of Poles to Germany in the context of the frequency of the most common Polish surnames. - Przegląd Zachodni, Special number 2012 - s. 121-135.
 • Kupiszewska Dorota, Kupiszewski Marek: Długoterminowe regionalne konsekwencje migracji w Europie – metoda oceny i wybrane wyniki. - Studia Migracyjne - Przegląd Polonijny 2012, 2 - s. 105-134.
 • Marcińczak Szymon, Musterd Sako, Stępniak Marcin: Where the grass is greener: Social segregation in three major Polish cities at the beginning of the 21st century. - European Urban and Regional Studies 2012, 19,, 4 - s. 383-403.
 • Piekut Aneta, Rees Philip, Valentine Gill, Kupiszewski Marek: Multidimensional diversity in two European cities: thinking beyond ethnicity. - Environment and Planning A 2012, 44 - s. 2988-3009.
 • Rosik Piotr, Stępniak Marcin: Długość podróży w prognozowaniu zmian potencjałowej dostępności drogowej na przykładzie dwóch odcinków autostrady A2. [w]: Modelowanie podróży i prognozowanie ruchu. Kraków: SIiTK RP Oddział w Krakowie, 2012 - s. 173-193 (Zeszyty Naukowo-Techniczne SIiTK RP Oddział w Krakowie. Seria : Materiały konferencyjne; 1 2012)
 • Stępniak Marcin: The spatial deconcentration of housing resources in Warsaw in the years 1945-2008. - Geographia Polonica 2012, 85, 1 - s. 67-80.
 • Stępniak Marcin, Deręgowska Aleksandra, Śleszyński Przemysław: Atlas. Społeczno-demograficzny rozwój Mazowsza. Warszawa: Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego, 2012 - 4 s. + 50 tabl.
 • Taylor Zbigniew (rec.): Foreign Direct Investment in China. Location Determinats, Investor Differences and Economic Impacts. Ch.Chen, Edward Elgar, Cheltenham, UK-Northampton, MA, USA 2011. - Przegląd Geograficzny 2012, 84, 2 - s. 337-341.
 • Taylor Zbigniew, Józefowicz Iwona: Geograficzne badania niepełnosprawności ze szczególnym uwzględnieniem codziennej ruchliwości osób niepełnosprawnych w przestrzeni miasta - część I. - Przegląd Geograficzny 2012, 84, 2 - s. 261-278.
 • Taylor Zbigniew, Józefowicz Iwona: Intra-urban daily mobility of disabled people for recreational and leisure purposes. - Journal of Transport Geography 2012, 24 - s. 155-172.
 • Taylor Zbigniew, Józefowicz Iwona: Daily mobility of disabled people for healthcare facilities and their accessibility in urban space. - Geographia Polonica 2012, 85, 3 - s. 5-22.
 • Taylor Zbigniew, Józefowicz Iwona: Geograficzne badania niepełnosprawności ze szczególnym uwzględnieniem codziennej ruchliwości osób niepełnosprawnych w przestrzeni miasta - część II. - Przegląd Geograficzny 2012, 84, 4 - s. 529-558.
 • Więckowski Marek: Tourism development in the borderlands in Central Europe. [w]: Borderland Voices: Shaping a New World Order - Book of Abstracts. Ed. A. Iwashita. Fukuoka, Busan: Slavic Center, Univeristy of Hokkaido, 2012.
 • Więckowski Marek: La mise en tourisme des frontières orientales de la Pologne [publikacja internetowa]. - Regard Sur L'Est 2012, 62 - bez numeracji stron.
 • Wiśniowski Arkadiusz, Bijak Jakub, Kupiszewski Marek, Kupiszewska Dorota: Uncertain future of immigration in Europe: Insights from expert-based stochastic forecasts for selected countries. [w]: Europe: the continent of immigrants. Trends, structures and policy implications. Ed. M. Okólski. Amsterdam: Amsterdam University Press, 2012 - s. 211-232 (IMISCOE Research Series)
 • Śleszyński Przemysław: Zmiany demograficzne województwa mazowieckiego w latach 1990-2030 i ich skutki. - Mazowsze Studia Regionalne 2012, 10 - s. 11-32.
 • Śleszyński Przemysław: Nowy Atlas Narodowy Polski. - Przegląd Urbanistyczny 2012, 4 - s. 93-97.
 • Śleszyński Przemysław: Dojazdy do pracy w Polsce. - Geografia w Szkole 2012, 65, 4 - s. 42-44.
 • Śleszyński Przemysław: Postępy w planowaniu przestrzennym w Polsce w 2010 r. - Przegląd Urbanistyczny 2012, 5 - s. 78-82.
 • Śleszyński Przemysław: Struktura przestrzenna dojazdów pracowniczych w Polsce w 2006 r. [w]: Dostepność i mobilność w przestrzeni. Red. Piotr Rosik, Rafał Wiśniewski. Warszawa: PAN IGiPZ, 2012 - s. 23-33.
 • Śleszyński Przemysław: A geomorphometric analysis of Poland on the basis of SRTM-3 data. - Geographia Polonica 2012, 85, 4 - s. 47-61.
 • Śleszyński Przemysław: Przewidywanie w perspektywie długoterminowej. Rola ekonomicznych powiązań własnościowych i właścicielskich. [w]: Innowacyjność, kreatywność a rozwój, Red J. Kleer, A.P. Wierzbicki. Warszawa: Komitet Prognoz "Polska 2000 Plus" przy Rezydium PAN, 2012 - s. 170-184 (Kluczowe Problemy Przyszłości)
 • Śleszyński Przemysław: Klasyfikacja gmin województwa mazowieckiego. - Przegląd Geograficzny 2012, 84, 4 - s. 559-576.
 • Śleszyński Przemysław: Kierunki dojazdów do pracy. - Wiadomości Statystyczne 2012, 11 - s. 59-75.
 • Bierzyński Adam, Grabkowska Maja, Haase Annegret, Klusacek Petr, Maas Andreas, Mair Jana, Martinat Stanislav, Sagan Iwona, Steinfuehrer Annett, Vaishar Antonin, Węcławowicz Grzegorz, Zapletalova Jana: Łódź, Gdańsk, Brno and Ostrava and their inner cities: urban and demographic development during post-socialism. [w]: Residental change and demographic challenge. The inner city of East Central Europe in the 21st century. Ed. Annegret Haase, Annett Steinfuehrer, Sigrun Kabisch, Katrin Grossmann, Ray Hall. Farnham; Burlington: Ashgate, 2011 - s. 101-140.
 • Grossmann Katrin, Haase Annegret, Steinfuehrer Annett, Grabkowska Maja, Bierzyński Adam: Households as actors II: attitudes towards living in the inner city. [w]: Residental change and demographic challenge. The inner city of East Central Europe in the 21st century. Ed. Annegret Haase, Annett Steinfuehrer, Sigrun Kabisch, Katrin Grossmann, Ray Hall. Farnham; Burlington: Ashgate, 2011 - s. 209-231.
 • Grzeszczak Jerzy: Osieczna i krajobraz po Osiecznej (w związku z konferencją w sprawie geografii ekonomicznej, 28 XI - 1 XII 1955 r.). - Przegl. Geogr. 2011, 83, z.4 - s. 557-564.
 • Górczyńska Magdalena: Neighbourhoods in transition: the case of Bielany in Warsaw. [w]: Changing places. Urbanity, citizenship, & ideology in new European Neighbourhoods. Ed. Marco Cremaschi, Frank Eckhardt. Amsterdam: Techne Press, 2011 - s. 175-198 (European Urban Research Series; 3)
 • Haase Annegret, Bierzyński Adam, Grabkowska Maja, Klusacek Petr, Martinat Stanislav, Uherek Zdenek, Maas Andreas: Old-new diversity: process and structures of socio-demographic change in the inner city. [w]: Residental change and demographic challenge. The inner city of East Central Europe in the 21st century. Ed. Annegret Haase, Annett Steinfuehrer, Sigrun Kabisch, Katrin Grossmann, Ray Hall. Farnham; Burlington: Ashgate, 2011 - s. 143-183.
 • Haase Annegret, Vaishar Antonin, Węcławowicz Grzegorz: The post-socialist condition and beyond: framing and explaining urban change in East Central Europe. [w]: Residental change and demographic challenge. The inner city of East Central Europe in the 21st century. Ed. Annegret Haase, Annett Steinfuehrer, Sigrun Kabisch, Katrin Grossmann, Ray Hall. Farnham; Burlington: Ashgate, 2011 - s. 63-83.
 • Komornicki Tomasz, Więckowski Marek, Rosik Piotr, Michniak Daniel: Powiązania transportowe jako czynnik aktywizacji przepływu usług, kapitału, ludzi pomiędzy makroregionem Polski zachodniej a regionami Słowacji. - Studia nad Rozwojem Dolnego Śląska 2011, 4 - s. 7-53.
 • Komornicki Tomasz, Śleszyński Przemysław: Changing accessibility of Polish airports on the course of demographic and economic demand. - Geographia Polonica 2011, 84, 2 - s. 47-63.
 • Korcelli-Olejniczak Ewa: Marked by dynamics: Berlin and Warsaw in the process of functional change. [w]: International handbook of globalization and world cities. Ed. Ben Derudder, Michael Hoyler, Peter J. Taylor, Frank Witlox. Cheltenham: Edward Elgar Publishing Ltd, 2011 - s. 517-529 (Elgar Original Reference)
 • Korcelli-Olejniczak Ewa: Gesellschaftliche Raeumlichkeit: 2. Konstruktion Geographischer Wirklichkeiten. Stuttgart 2010. - Przegl. Geogr. 2011, 83, z.4 - s. 567-570.
 • Kupiszewski Marek, Kupiszewska Dorota: MULTIPOLES: a revised multiregional model for improved capture of international migration. [w]: Population dynamics and projection methods. Papers in honour of Philip Rees. Ed. J.Stillwell, M.Clarke. New York: Springer, 2011 - s. 41-60 (Understanding Population Trends and Processes; 4)
 • Taylor Zbigniew, Ciechański Ariel: Niedawne przekształcenia organizacyjno-własnościowe przedsiębiorstw transportu kolejowego w Polsce - część II. - Przegl. Geogr. 2011, 83, z.2 - s. 205-231.
 • Taylor Zbigniew, Ciechański Ariel: Organizational restructuring and ownership transformation in Poland's inland shipping companies after 1990. - Geographia Polonica 2011, 84, 2 - s. 77-92.
 • Więckowski Marek: Cross-border mobility of Poles et the beginning of the 21st Century. [w]: Aspects of localities. III. East-Central European Regional Seminar, Pecs-Orfu, 7-10 October, 2010. Ed. Andras Donat Kovacs. Pesc: Centre for Regional Studies of Hungarian Academy of Sciences, 2011 - s. 38-44 (Discussion Papers. Special)
 • Więckowski Marek: Creation of the cross-border tourist regions in Central Europe. [w]: United and integrated with the world. UGI 2011. Regional Geographic Conference. 14th - 18th November 2011 - Santiago, Chile. Conference Proceedings. Santiago: IGU, 2011 - 8 s.
 • Więckowski Marek: Wybrane aspekty rozwoju turystyki transgranicznej w sąsiedztwie zewnętrznej granicy strefy Schengen. - Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Społeczno-Przyrodniczej w Lublinie 2011, 12 - s. 122-140.
 • Więckowski Marek: Stykowość obszaru i jej wpływ na przebieg procesów społeczno-ekonomicznych na przykładzie południowej części województwa śląskiego. S. Sitek. Katowice 2010. - Przegl. Geogr. 2011, 83, z.2 - s. 289-293.
 • Więckowski Marek: Typologia przestrzeni turystycznej na obszarach przygranicznych. [w]: Przestrzeń turystyczna. Czynniki, różnorodność, zmiany. Red. nauk. Małgorzata Durydiwka, Katarzyna Duda-Gromada. Warszawa: WGiSR UW, 2011 - s. 449-456.
 • Więckowski Marek: Kształtowanie się transgranicznych regionów turystycznych na granicach Polski. - Prace Kom. Geogr. Komunik. PTG 2011, 18 - s. 171-190.
 • Węcławowicz Grzegorz: On the policy of shaping the network metropolis [głos w dyskusji]. [w]: Functional linkages between Polish metropolises. Eds. Tomasz Komornicki, Piotr Siłka. Warsaw: Polish Academy of Sciences. Committee for Spatial Economy and Regional Planning, 2011 - s. 165-170 (Studia Regionalia; 29)
 • Śleszyński Przemysław: Oszacowanie rzeczywistej liczby ludności gmin województwa mazowieckiego z wykorzystaniem danych ZUS. - Studia Demograficzne 2011, 2 - s. 35-57.
 • Śleszyński Przemysław: Rozwój miast w Polsce. - Geogr. w Szk. 2011, 64, nr 2 - s. 32-46.
 • Śleszyński Przemysław: Stan i jakość zagospodarowania przestrzennego w Polsce w świetle badań geograficznych. [w]: System planowania przestrzennego i jego rola z strategicznym zarządzaniu krajem. Red. Tadeusz Markowski, Piotr Żuber. Warszawa: KPZK PAN, 2011 - s. 64-81 (Studia; 134)
 • Śleszyński Przemysław: Rozkład gęstości zaludnienia w polskich miastach. [w]: Miasto. Księga jubileuszowa w 70. rocznicę urodzin Profesora Stanisława Liszewskiego. Red. nauk. Sylwia Kaczmarek. Łodź: Wydaw. UŁ, 2011 - s. 65-80.
 • Śleszyński Przemysław: O potrzebie nowego "Narodowego Atlasu Polski" i innych ogólnokrajowych opracowań kartograficznych. - Przegl. Geogr. 2011, 83, z.4 - s. 543-556.
 • Śleszyński Przemysław: Economic linkages. [w]: Functional linkages between Polish metropolises. Eds. Tomasz Komornicki, Piotr Siłka. Warsaw: Polish Academy of Sciences. Committee for Spatial Economy and Regional Planning, 2011 - s. 49-64 (Studia Regionalia; 29)
 • Śleszyński Przemysław: Social linkages. [w]: Functional linkages between Polish metropolises. Eds. Tomasz Komornicki, Piotr Siłka. Warsaw: Polish Academy of Sciences. Committee for Spatial Economy and Regional Planning, 2011 - s. 65-80 (Studia Regionalia; 29)
 • Śleszyński Przemysław: O szansach realizacji wyzwań rozwojowych Polska 2050. [w]: Wizja przyszłości Polski. Studia i analizy. T.1. Społeczeństwo i państwo. Red. Zbigniew Strzelecki, Andrzej Wierzbicki, Jerzy Kleer. Warszawa: PAN Komitet Prognoz Polska 2000 Plus, 2011 - s. 213-218.
 • Śleszyński Przemysław, Stępniak Marcin, Górczyńska Magdalena: Sieć autobusowa w województwie mazowieckim. - Transp. Miejski Region. 2011, nr 4 - s. 22-26.
 • Bednarek-Szczepańska Maria, Więckowski Marek, Komornicki Tomasz: Konflikty przestrzenne w wybranych gminach. [w]: Prace planistyczne a konflikty przestrzenne w gminach. Red. Przemysław Śleszyński, Jerzy Solon. Warszawa: KPZK PAN, 2010 - s. 90-120 (Studia; 130)
 • Kistowski Mariusz, Śleszyński Przemysław: Presja turystyczna na tle walorów krajobrazowych Polski. [w]: Krajobraz a turystyka. Sosnowiec: Komisja Krajobrazu Kulturowego PTG, 2010 - s. 36-51 (Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego PTG; 14)
 • Komornicki Tomasz, Rosik Piotr, Śleszyński Przemysław, Pomianowski Wojciech: How can we measure spatial accessibility of the territory of Poland?. [w]: Environmental and infrastructural networks. Warszawa: PAN IGiPZ, 2010 - s. 7-17 (Europa XXI; 21)
 • Komornicki Tomasz, Rosik Piotr, Śleszyński Przemysław, Pomianowski Wojciech: Multimodal accessibility indicator - assumptions and results for the area of Poland. [w]: Regional development and regional policy in Poland: first experiences and new challenges of the European Union membership. Part II. Warsaw: Polish Academy of Sciences. Committee for Spatial Economy and Regional Planning, 2010 - s. 64-78 (Studia Regionalia; 27 Part II)
 • Komornicki Tomasz, Więckowski Marek, Śleszyński Przemysław: Pokrycie planistyczne a ruch inwestycyjny. [w]: Prace planistyczne a konflikty przestrzenne w gminach. Red. Przemysław Śleszyński, Jerzy Solon. Warszawa: KPZK PAN, 2010 - s. 40-72 (Studia; 130)
 • Korcelli-Olejniczak Ewa: Kształtowanie się regionu metropolitalnego Warszawy w świetle analizy zasięgu działalności przedsiębiorstw sektora zaawansowanych usług. - Przegl. Geogr. 2010, 82, z.4 - s. 573-592.
 • Korcelli-Olejniczak Ewa, Rejniak Bernard: Serce dzielnicy - poszukiwanie ulicy miejskiej dla Ursynowa. [w]: Reurbanizacja: uwarunkowania. Sławomir Gzell. Warszawa: Urbanista, 2010 - s. 77-83.
 • Kowalski Mariusz, Śleszyński Przemysław: Migracje Polaków do Niemiec w świetle częstotliwości występowania najbardziej popularnych polskich nazwisk. - Przegl. Zach. 2010, 66, nr 2 - s. 115-130.
 • Kupiszewski Marek: Economic effects of migration in Central Europe. Interview with Marek Kupiszewski. [w]: Migration. Character and scope. Economic potential. Regional Perspectives. Arlington: Center for International Relations, 2010 - s. 95-99 (The Forum. Discussing International Affairs and Economics; Fall 2010)
 • Rosik Piotr, Stępniak Marcin, Wiśniewski Rafał: Dojazdy do pracy do Warszawy i Białegostoku - alternatywne podejście metodologiczne. - Studia Reg. Lok. 2010, nr 2 - s. 77-98.
 • Steinfuehrer Annett, Bierzyński Adam, Grossmann Katrin, Haase Annegret, Kabisch Sigrun, Klusacek Petr: Population decline in Polish and Czech cities during post-socialism? Looking behind the official statistics. - Urban Studies 2010, 49, nr 11 - s. 2325-2346.
 • Taylor Zbigniew: The handbook of evolutionary economic geography. Red. R. Boschma, R. Martin. Cheltenham, Northampton 2010. - Przegl. Geogr. 2010, 82, z.4 - s. 629-634.
 • Taylor Zbigniew, Ciechański Ariel: Przekształcenia organizacyjno-własnościowe polskich przedsiębiorstw żeglugi śródlądowej i przybrzeżnej po 1990 r. - Przegl. Geogr. 2010, 82, z.2 - s. 191-220.
 • Taylor Zbigniew, Ciechański Ariel: Niedawne przekształcenia organizacyjno-własnościowe przedsiębiorstw transportu kolejowego w Polsce - część I. - Przegl. Geogr. 2010, 82, z.4 - s. 549-571.
 • Taylor Zbigniew, Ciechański Ariel: Polskie przedsiębiorstwa publicznego transportu regionalnego i miejskiego w warunkach gospodarki rynkowej. - Przegl. Komunik. 2010, 49, nr 7/8 - s. 20-25.
 • Taylor Zbigniew, Ciechański Ariel: Organizational and ownership transformation in Poland's urban transport companies. - Transport Rev. 2010, 30, nr 4 - s. 407-434.
 • Taylor Zbigniew, Ciechański Ariel: Przekształcenia organizacyjno-własnościowe pasażerskich przedsiębiorstw komunikacji samochodowej. - Transp. Miejski Region. 2010, nr 2 - s. 19-25.
 • Więckowski Marek: The main forms of Pole's international mobility. [w]: 20 years of socio-economic transformations in countries of Central and Eastern Europe - an attempt of accounts. Ed. Jerzy Kitowski. Warsaw: PAN IGiPZ, 2010 - s. 529-538 (Geopolitical Studies; 16)
 • Więckowski Marek: Tourism development in the borderlands of Poland. - Geographia Polonica 2010, 83, 2 - s. 67-81.
 • Więckowski Marek: Specific features of development of tourism within the areas neighbouring upon the Polish Eastern border. [w]: European Union external and internal borders - interactions and networks. Warszawa: PAN IGiPZ, 2010 - s. 101-115 (Europa XXI; 20)
 • Węcławowicz Grzegorz: Przemiany struktur społeczno-przestrzennych na ziemiach polskich pod wpływem ideologii nazistowskiej i komunistycznej. [w]: Rzeczpospolita utracona. Następstwa nazizmu i komunizmu na ziemiach polskich. Red. Jerzy Eisler, Konrad Rokicki. Warszawa: Instytut Pamięci Narodowej, 2010 - s. 117-130.
 • Węcławowicz Grzegorz, Brzosko-Seremak Agnieszka: Problemy w określeniu oczekiwań związanych ze "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego" na przykładzie miasta Krakowa. [w]: Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego a miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego. Red. Jan Maciej Chmielewski, Grzegorz Węcławowicz. Warszawa: KPZK PAN, 2010 - s. 44-55 (Biuletyn; 245)
 • Śleszyński Przemysław: Structural, spatial and functional changes in the development of enterprise following Poland's accession to the European Union. - Reg. Local Studies 2010, Spec. iss. - s. 38-58.
 • Śleszyński Przemysław: Analiza pokrycia planistycznego kraju. [w]: Prace planistyczne a konflikty przestrzenne w gminach. Red. Przemysław Śleszyński, Jerzy Solon. Warszawa: KPZK PAN, 2010 - s. 17-39 (Studia; 130)
 • Śleszyński Przemysław: Znaczenie przemian demograficznych w przestrzeni Polski dla rozwoju gospodarczego. - Biul. Rząd. Rady Ludn. 2010, 55 - s. 49-71.
 • Śleszyński Przemysław: Wybory do Parlamentu Europejskiego 2009. Uwarunkowania zachowań wyborczych i tendencje zmian. - Samorząd Teryt. 2010, 20, nr 3 - s. 5-17.
 • Śleszyński Przemysław: Powiązania organizacyjne i właścicielskie przedsiębiorstw przemysłowych i usługowych w Polsce oraz ich znaczenie dla rozwoju regionalnego. [w]: Procesy transformacji przemysłu w regionalnych i krajowych układach przestrzennych. Red. Zbigniew Zioło, Tomasz Rachwał. Warszawa-Kraków: Wydaw. Nauk. AP, 2010 - s. 117-129 (Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego; 15)
 • Śleszyński Przemysław: Struktura przestrzeni i delimitacja obszarów społecznych w Warszawie. Dane NSP 2002. - Polityka Społ. 2010, 37, nr 1 - s. 14-18.
 • Śleszyński Przemysław: Sytuacja planistyczna w kraju. [w]: Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego a miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego. Red. Jan Maciej Chmielewski, Grzegorz Węcławowicz. Warszawa: KPZK PAN, 2010 - s. 85-102 + mapa - 128 (Biuletyn; 245)
 • Śleszyński Przemysław: Stan prac planistycznych w miastach i gminach. - Gaz. Samorz. Adm. 2010, nr 18 - s. 44-46.
 • Śleszyński Przemysław: Zagadnienia transportowe w raporcie "Polska 2030. Wyzwania rozwojowe". - Przegl. Komunik. 2010, 49, nr 9/10 - s. 8-11.
 • Śleszyński Przemysław: Czynnik zaludnienia i zróżnicowania rzeźby terenu w modelowaniu prędkości ruchu w indywidualnym drogowym transporcie kołowym. - Przegl. Komunik. 2010, 49, nr 1/2 - s. 36-41.
 • Śleszyński Przemysław, Solon Jerzy: Wprowadzenie. [w]: Prace planistyczne a konflikty przestrzenne w gminach. Red. Przemysław Śleszyński, Jerzy Solon. Warszawa: KPZK PAN, 2010 - s. 11-16 (Studia; 130)
 • Śleszyński Przemysław, Solon Jerzy, Bednarek-Szczepańska Maria, Komornicki Tomasz, Więckowski Marek: Dyskusja wyników i wnioski. [w]: Prace planistyczne a konflikty przestrzenne w gminach. Red. Przemysław Śleszyński, Jerzy Solon. Warszawa: KPZK PAN, 2010 - s. 121-126 (Studia; 130)
 • Komornicki Tomasz, Pomianowski Wojciech, Rosik Piotr, Śleszyński Przemysław: Co z tą infrastrukturą? Wskaźnik międzygałęziowej dostępności transportowej obszaru Polski. - Infrastruktura Transp. 2009, nr 5 - s. 22-24.
 • Komornicki Tomasz, Śleszyński Przemysław: Wyznaczanie optymalnej lokalizacji portów lotniczych na Mazowszu pod względem dostępności przestrzennej i popytu. - Lotnisko 2009, nr 5 - s. 14-16.
 • Komornicki Tomasz, Śleszyński Przemysław: Regionalne porty lotnicze na Mazowszu - wprowadzenie. [w]: Studia nad lokalizacją regionalnych portów lotniczych na Mazowszu. Warszawa: PAN IGiPZ, 2009 - s. 9-22 (Prace Geograficzne; 220)
 • Komornicki Tomasz, Śleszyński Przemysław: Aktualna i prognozowana dostępność przestrzenna jako popytowe kryterium lokalizacji polskich portów lotniczych [prezetacja na CD-ROM]. [w]: "Nowe wyzwania rozwoju transportu lotniczego". III Konferencja, 14-15 maja 2009 r., Kielce. Materiały konferencji. Kielce: Targi Kielce, 2009.
 • Komornicki Tomasz, Śleszyński Przemysław: Prognozowana dostępność przestrzenna portów lotniczych oraz kształtowanie się popytu demograficznego i ekonomicznego w latach 2008-2015. - Prace Kom. Geogr. Komunik. PTG 2009, 16 - s. 115-130.
 • Komornicki Tomasz, Śleszyński Przemysław: Obecna i prognozowana dostępność komunikacyjna projektowanych lotnisk. [w]: Studia nad lokalizacją regionalnych portów lotniczych na Mazowszu. Warszawa: PAN IGiPZ, 2009 - s. 125-151 (Prace Geograficzne; 220)
 • Komornicki Tomasz, Śleszyński Przemysław: Typologia obszarów wiejskich pod względem powiązań funkcjonalnych i relacji miasto-wieś. [w]: Analiza zróżnicowania i perspektyw rozwoju obszarów wiejskich w Polsce do 2015 roku. Red. Jerzy Bański. Warszawa: PTG; PAN IGiPZ, 2009 - s. 9-37 (Studia Obszarów Wiejskich; 16)
 • Komornicki Tomasz, Śleszyński Przemysław, Błażejczyk Krzysztof, Solon Jerzy, Siłka Piotr, Stępniak Marcin: Dyskusja i podsumowanie badań. [w]: Studia nad lokalizacją regionalnych portów lotniczych na Mazowszu. Warszawa: PAN IGiPZ, 2009 - s. 209-216 (Prace Geograficzne; 220)
 • Komornicki Tomasz, Śleszyński Przemysław, Stępniak Marcin: Wariantowa analiza popytu. [w]: Studia nad lokalizacją regionalnych portów lotniczych na Mazowszu. Warszawa: PAN IGiPZ, 2009 - s. 153-193 (Prace Geograficzne; 220)
 • Korcelli-Olejniczak Ewa: Berlin 20 years later: defining or redefining its functional profile? With some implication for Warsaw. - Geographia Polonica 2009, 82, 2 - s. 45-55.
 • Kupiszewski Marek: Migration and population change in the Western Balkan - what the data reveal. [w]: Labour migration patterns, policies and migration propensity in the Western Balkans. Ed. Marek Kupiszewski. Budapest: International Organization for Migration. Regional Mission for Central and South Europe, 2009 - s. 51-62.
 • Kupiszewski Marek: Labour migration in Western Balkan countries - a review of literature and historical trends. [w]: Labour migration patterns, policies and migration propensity in the Western Balkans. Ed. Marek Kupiszewski. Budapest: International Organization for Migration. Regional Mission for Central and South Europe, 2009 - s. 13-30.
 • Kupiszewski Marek, Kicinger Anna: Assessment of migration propensity in Western Balkan countries. [w]: Labour migration patterns, policies and migration propensity in the Western Balkans. Ed. Marek Kupiszewski. Budapest: International Organization for Migration. Regional Mission for Central and South Europe, 2009 - s. 63-72.
 • Rosik Piotr, Śleszyński Przemysław: Wpływ zaludnienia w otoczeniu drogi, ukształtowania powierzchni terenu oraz natężenia ruchu na średnią prędkość jazdy samochodem osobowym. - Transp. Miejski Region. 2009, nr 10 - s. 26-31.
 • Siłka Piotr, Stępniak Marcin, Śleszyński Przemysław: Rola lotnisk lokalnych. [w]: Studia nad lokalizacją regionalnych portów lotniczych na Mazowszu. Warszawa: PAN IGiPZ, 2009 - s. 195-208 (Prace Geograficzne; 220)
 • Taylor Zbigniew: Transport. Critical essays in human geography. Red. S. Hanson, M-P.Kwan. Alderhot, Hapshire, England - Burlington, VE, USA 2008. - Przegl. Geogr. 2009, 81, z.4 - s. 585-591.
 • Taylor Zbigniew, Ciechański Ariel: Przekształcenia własnościowe przedsiębiorstw transportu miejskiego w Polsce - część II. - Przegl. Geogr. 2009, 81, z.2 - s. 205-236.
 • Więckowski Marek: Development of the new tourist space in the Polish borderlands. [w]: Old and new borderlines/frontiers/margins. East-Central European Regional Seminar, Gyula, 9-12 October, 2008. Ed. Andras Donat Kovacs. Pecs: Centre for Regional Studies of the Hungarian Academy of Sciences, 2009 - 89-97 : wykr. (Discussion Papers; Special)
 • Więckowski Marek: Współpraca terytorialna jako instrument osiągania spójności terytorialnej w obecnej perspektywie oraz po 2013 r. [w]: Spójność terytorialna wyzwaniem polityki rozwoju Unii Europejskiej. Polski wkład w debatę. Red. Anna Baucz, Magadalena Łotocka, Piotr Żuber. Warszawa: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, 2009 - s. 187-228.
 • Węcławowicz Grzegorz: W sprawie nowej Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju. [w]: W poszukiwaniu dobrych kierunków. Materiały do dyskusji nad Projektem Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2008-2033. Warszawa: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, 2009 - s. 52-57.
 • Węcławowicz Grzegorz, Degórski Marek, Komornicki Tomasz, Bański Jerzy, Śleszyński Przemysław, Więckowski Marek: Study of spatial developments in the Polish-German border region. [w]: Guiding principles for spatial development in Germany. Ed. Wendelin Strubelt. Berlin-Heidelberg: Springer Verlag, 2009 - s. 153-184 (German Annual of Spatial Research and Policy)
 • Śleszyński Przemysław: Pozycja polskich czasopism i serii geograficznych w świetle baz Google Scholar. - Przegl. Geogr. 2009, 81, z.4 - s. 551-578.
 • Śleszyński Przemysław: "Observatoire des territories" jako narzędzie analiz informacji przestrzennej. - Przegl. Geogr. 2009, 81, z.4 - s. 579-583.
 • Śleszyński Przemysław: Zmiany przedsiębiorczości w gminach rolniczych w latach 2001-2007. Czy integracja europejska przyspieszyła rozwój wielofunkcyjny obszarów wiejskich i urbanizację ekonomiczną?. [w]: Współczesne procesy urbanizacji obszarów wiejskich. Red. Wioletta kamińska, Mirosław Mularczyk. Kielce: Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy Jana Kochanowskiego, 2009 - s. 47-60.
 • Śleszyński Przemysław: Szachownicowy czy skośny układ sieci transportowych w Polsce?. - Prace Kom. Geogr. Komunik. PTG 2009, 16 - s. 107-114.
 • Śleszyński Przemysław: Polska na rozstajach. Wokół raportu "Polska 2030. Wyzwania rozwojowe". - Przyszłość. Świat-Europa-Polska 2009, nr 2 - s. 97-142.
 • Śleszyński Przemysław: ESPON HyperAtlas i ESPON WebGIS jako narzędzia kartograficznej oceny procesów społeczno-gospodarczych w Unii Europejskiej. - Pol. Przegl. Kartogr. 2009, 41, nr 4 - s. 371-374.
 • Śleszyński Przemysław: Zmiany strukturalne i przestrzenno-funkcjonalne w rozwoju przedsiębiorczości po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej. - Studia Reg. Lok. 2009, nr 3 - s. 5-26.
 • Śleszyński Przemysław: Dostępnośc metropolii jako warunek konkurencyjności polskiej przestrzeni. - Mazowsze. Studia Reg. 2009, nr 2 - s. 53-71.
 • Śleszyński Przemysław: O statystycznych ułomnościach pomiaru urbanizacji w Polsce. - Geogr. w Szk. 2009, nr 3 - 31-34 : wykr.
 • Śleszyński Przemysław: Stan planowania przestrzennego w gminach w 2008 r. Czy bez zmian?. - Przegl. Urbanistyczny 2009, 2, z.3.
 • Śleszyński Przemysław: Zaludnienie i zróżnicowanie rzeźby terenu w modelowaniu prędkości ruchu samochodów osobowych. - Przegl. Komunik. 2009, 48, nr 5 - s. 26-32.
 • Śleszyński Przemysław: Przestrzeń - region - terytorium. Wokół "Zielonej Księgi w sprawie spójności tetrytorialnej". [w]: Spójność terytorialna wyzwaniem polityki rozwoju Unii Europejskiej. Polski wkład w debatę. Red. Anna Baucz, Magadalena Łotocka, Piotr Żuber. Warszawa: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, 2009 - s. 84-108.
 • Śleszyński Przemysław: Potencjał społeczno-gospodarczy w kontekście rozwoju lotnisk regionalnych. [w]: Studia nad lokalizacją regionalnych portów lotniczych na Mazowszu. Warszawa: PAN IGiPZ, 2009 - s. 95-109 (Prace Geograficzne; 220)
 • Śleszyński Przemysław: Rozwój nowoczesnej drogowej sieci transportowej a efektywność połączeń głównych ośrodków miejskich (1989-2015). - Autostrady 2009, nr 7 - s. 50-53.
 • Śleszyński Przemysław: Wykorzystanie danych georadarowych SRTM-3 w analizie zróżnicowania ukształtowania terenu Polski. - Pol. Przegl. Kartogr. 2009, 41, nr 3 - s. 237-252.
 • Śleszyński Przemysław: Szóste wyzwanie. Dotyczy roli nauki w rozwoju kraju. Na marginesie kapitału intelektualnego w raporcie "Polska 2030. Wyzwania rozwojowe". - Forum Akad. 2009, 16, nr 10 - s. 31-33.
 • Śleszyński Przemysław: Kongruencja gmin do celów sondaży przedwyborczych. - Przegl. Geogr. 2009, 81, z.2 - s. 237-257.
 • Śleszyński Przemysław: Stan planowania przestrzennego w gminach w 2007 r. - Przegl. Urbanistyczny 2009, 1, z.1 - s. 111-114.
 • Śleszyński Przemysław, Januszewska-Stępniak Magdalena: Uwarunkowania dla analizowanych lokalizacji związane z zaawansowaniem prac planistycznych. [w]: Studia nad lokalizacją regionalnych portów lotniczych na Mazowszu. Warszawa: PAN IGiPZ, 2009 - s. 81-94 (Prace Geograficzne; 220)
 • Śleszyński Przemysław, Komornicki Tomasz: Wpływ rozwoju sieci drogowej na obszary rynkowe istniejących i planowanych portów lotniczych (2008-2015). - Drogi 2009, nr 9 - s. 91-99.
 • Śleszyński Przemysław, Kowalski Mariusz: Rozmieszczenie geograficzne nazwisk a migracje. - Biul. Migr. 2009, nr 23 - s. 7-8.
 • Bijak Jakub, Kupiszewska Dorota, Kupiszewski Marek: Replacement migration revisited: simulations of the effects of selected population and labor market strategies for the aging Europe, 2002-2052. - Popul. Res. Policy Rev. 2008, 27, nr 3 - s. 321-342.
 • Bijak Jakub, Kupiszewski Marek: Population and labour force forecasts for selected European countries: assumptions and results. [w]: Permanent or circular migration? Policy choices to address demographic decline and labour shortages in Europe. Eds. Elmar Hoenekopp, Heikki Mattila. Budapest: International Oranization for Migration. Regional Mission for Central and South Eastern Europe, 2008 - s. 11-33.
 • Grzeszczak Jerzy: W kierunku geografii gentryfikacji?. [w]: Gospodarka przestrzenna w strefie kontinuum miejsko-wiejskiego w Polsce. Red. Aleksandra Jezierska-Thoele, Leszek Kozłowski. Toruń: Wydaw. Nauk. UMK, 2008 - s. 45-54.
 • Górczyńska Magdalena: Rewaloryzacja przestrzeni miejskiej a rozwój turystyki kulturowej na przykłdzie miasta Cork (Republika Irlandii). [w]: Turystyka kulturowa. Spojrzenie geograficzne. Praca zbiorowa. Red. Andrzej Kowalczyk. Warszawa: WGiSR UW, 2008 - s. 199-226 (Geografia Turyzmu; 1)
 • Górczyńska Magdalena: Percepcja i waloryzacja osiedla mieszkaniowego (na podstawie badań prowadzonych w Warszawie w ramach projektu RESTATE). - Przegl. Geogr. 2008, 80, z.2 - s. 267-287.
 • Komornicki Tomasz, Śleszyński Przemysław: Struktura funkcjonalna gmin a postępy w pracach planistycznych (2004-2006). - Studia Reg. Lok. 2008, nr 3 - 53-75 : mapy.
 • Komornicki Tomasz, Śleszyński Przemysław: Lokalizacja portów lotniczych na podstawie analiz dostępności komunikacyjnej i popytu. [w]: Przyszłość polskich lotnisk. Prawne i finansowe aspekty rozwoju portów lotniczych. Konferencja MGG Conferences, 27-28 maja 2008, Hotel Gromada Okęcie. Warszawa: MGG Conferences, 2008 - s. 74-96.
 • Komornicki Tomasz, Śleszyński Przemysław: Popyt społeczno-gospodarczy jako przesłanka kształtowania sieci lotnisk na przykładzie Mazowsza. - Mazowsze. Studia Reg. 2008, nr 1 - s. 63-93.
 • Komornicki Tomasz, Śleszyński Przemysław, Siłka Piotr, Stępniak Marcin: Wariantowa analiza dostępności w transporcie lądowym. [w]: Ekspertyzy do Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2008-2033. T.II. Red. Konrad Saganowski, Magdalena Zagrzejewska-Fiedorowicz, Piotr Żuber. Warszawa: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, 2008 - s. 133-334.
 • Korcelli-Olejniczak Ewa: Functional complementarity as a basis for inter-metropolitan collaboration and networking. A case study on cultural activities in Berlin and Warsaw. [w]: Cross-border governance and sustainable spatial development. Mind the gaps. Eds. Markus Leibenath, Ewa Korcelli-Olejniczak, Robert Knippschild. Berlin-Heidelberg: Springer Verlag, 2008 - s. 117-130.
 • Korcelli-Olejniczak Ewa: Research on metropolitan functions: identification and definitions according to the ESPON and alternative approaches. [w]: Territorial dilemmas of socio-economic development in Europe. Warszawa: PAN IGiPZ, 2008 - s. 47-57 (Europa XXI; 18)
 • Korcelli-Olejniczak Ewa: City and region. Papers in honour of Jiri Musil. Eds. Wendelin Strubelt, Grzegorz Gorzelak. Opladen & Farmington Hill 2008. - Geographia Polonica 2008, 81, 2 - s. 97-99.
 • Korcelli Piotr, Korcelli-Olejniczak Ewa, Kozubek Elżbieta: Typologies of European urban - rural regions: a review and assessment. - Geographia Polonica 2008, 81, 2 - s. 25-42.
 • Kupiszewski Marek: Addressing the irregular employment of migrants - concluding remarks and recommendations. [w]: Addressing the irregular employment of immigrants in the European Union: between sanctions and rights. Eds. Marek Kupiszewski, Heikki Mattila. Budapest: International Organization for Migration, 2008 - s. 318-328.
 • Kupiszewski Marek, Bijak Jakub: Zmiany i problemy demograficzne a rozwój przestrzenny. [w]: Ekspertyzy do Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2008-2033. T.IV. Red. Konrad Saganowski, Magdalena Zagrzejewska-Fiedorowicz, Piotr Żuber. Warszawa: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, 2008 - s. 291-308.
 • Kupiszewski Marek, Bijak Jakub, Kaczmarczyk Paweł, Kicinger Anna, Kloc-Nowak Weronika, Napierała Joanna: Poland. [w]: Permanent or circular migration? Policy choices to address demographic decline and labour shortages in Europe. Eds. Elmar Hoenekopp, Heikki Mattila. Budapest: International Oranization for Migration. Regional Mission for Central and South Eastern Europe, 2008 - s. 149-181.
 • Kupiszewski Marek, Bijak Jakub, Nowok Beata: Impact of future demographic trends in Europe, 2005-2050. - Finn. Yearbook Popul. Res. 2008, 43 - s. 147-183.
 • Kupiszewski Marek, Kupiszewska Dorota: International migration component in population dynamics models. [w]: International migration in Europe: data, models and estimates. Eds. J. Raymer, F. Willekens. Chichester: Wiley, 2008 - s. 309-327.
 • Leibenath Markus, Korcelli-Olejniczak Ewa, Knippschild Robert: Bridging the gaps? Cross-border governance between top-down policies and local needs and limitations. [w]: Cross-border governance and sustainable spatial development. Mind the gaps. Eds. Markus Leibenath, Ewa Korcelli-Olejniczak, Robert Knippschild. Berlin-Heidelberg: Springer Verlag, 2008 - s. 187-193.
 • Niedzielski Michael A., Śleszyński Przemysław: Analyzing accessibility by transport mode in Warsaw, Poland. - Geographia Polonica 2008, 81, 2 - s. 61-78.
 • Rosik Piotr, Stępniak Marcin: Regionalne zróżnicowanie pracy eksploatacyjnej pociągów. - Prace Kom. Geogr. Komunik. PTG 2008, 15 - s. 19-34.
 • Siłka Piotr, Stępniak Marcin: Lotnictwo sanitarne i drogowa dostępność komunikacyjna do lotnisk lokalnych w województwie mazowieckim. - Mazowsze. Studia Reg. 2008, nr 1 - s. 95-107.
 • Stępniak Marcin: Inwestycje mieszkaniowe na obszarze metropolitalnym Warszawy w latach 1995-2005. [w]: Współczesne kierunki i wymiary procesów urbanizacji. Red. Janusz Słodczyk, Maria Śmigielska. Opole: Wydaw. UO, 2008 - s. 209-218.
 • Taylor Zbigniew: Wizja struktury transportu oraz rozwoju sieci transportowych do roku 2033 ze szczególnym uwzględnieniem komunikacji kolejowej. [w]: Ekspertyzy do Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2008-2033. T.II. Red. Konrad Saganowski, Magdalena Zagrzejewska-Fiedorowicz, Piotr Żuber. Warszawa: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, 2008 - s. 85-108.
 • Taylor Zbigniew: The dismantling and removal of railway lines by Soviet Red Army troops on present-day Polish territory, 1944-1948. - J. Transp. Geogr. 2008, 16 - s. 217-228.
 • Taylor Zbigniew: Stan i perspektywy rozwoju geografii ekonomicznej w Polsce. Geografia komunikacji. [w]: Stan i perspektywy rozwoju geografii w Polsce. Red. Stanisław Liszewski, Jan Łoboda, Wiesław Maik. Bydgoszcz: Wyższa Szkoła Gospodarki, 2008 - s. 156-165.
 • Taylor Zbigniew, Ciechański Ariel: What happened to the national road carrier in a post-communist country? The case of Poland's State Road Transport. - Transport Rev. 2008, 28, nr 5 - s. 619-640.
 • Taylor Zbigniew, Ciechański Ariel: Transformacja własnościowa przedsiębiorstw PKS po roku 1990. - Przegl. Komunik. 2008, 47, nr 4 - s. 3-13.
 • Taylor Zbigniew, Ciechański Ariel: Przekształcenia własnościowe przedsiębiorstw transportu miejskiego w Polsce - część I. - Przegl. Geogr. 2008, 80, z.4 - s. 495-513.
 • Więckowski Marek: New intenational mobility of Poles. - Espace, Populations, Societes 2008, nr 2 - s. 261-270.
 • Więckowski Marek: Wybrane aspekty rozwoju turystyki w przygranicznych parkach narodowych w Polsce. [w]: Współczesne problemy badawcze geografii polskiej - geografia człowieka. Red. Dariusz Świątek, Maria Bednarek, Piotr Siłka. Warszawa: PAN; PTG, 2008 - s. 242-247 (Dokumentacja Geograficzna; 36)
 • Więckowski Marek: Uwarunkowania rozwoju przestrzennego Polski wynikające z sąsiedztwa ze Słowacją. [w]: Ekspertyzy do Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2008-2033. T.III. Red. Konrad Saganowski, Magdalena Zagrzejewska-Fiedorowicz, Piotr Żuber. Warszawa: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, 2008 - s. 275-293.
 • Więckowski Marek: Integracja przestrzeni turystycznej na pograniczach państw w Unii Europejskiej. [w]: Przekształcenia Regionalnych Struktur Funkcjonalno-Przestrzennych. Europa bez granic - nowe wyzwania. Red. D. Ilnicki, K. Janc. Wrocław: IGiRR UWr, 2008 - s. 201-209 (Rozprawy Naukowe Instytutu Geografii i Rozwoju Regionalnego Uniwersytetu Wrocławskiego; 3)
 • Węcławowicz Grzegorz: Geopolityczne wymiary w kształtowaniu koncepcji przestrzennego zagospodarowania kraju. [w]: Problematyka geopolityczna ziem polskich. Red. Piotr Eberhardt. Warszawa: PAN IGiPZ, 2008 - s. 319-332 (Prace Geograficzne; 218)
 • Węcławowicz Grzegorz: Stan polskiej przestrzeni w świetle "Raportu o stanie zagospodarowania przestrzennego kraju". [w]: Wyzwania dla polskiej polityki przestrzennej. Konferencja organizowana przez sejmową Komisję Infrastruktury, Ministerstwo Infrastruktury we współpracy z Biurem Analiz Sejmowych Kancelarii Sejmu, Warszawa, 24 czerwca 2008. Materiały konferencyjne. Warszawa: Kancelaria Sejmu, 2008 - s. 37-43.
 • Węcławowicz Grzegorz: Ludność z wykształceniem wyższym w strukturze społeczno-przestrzennej Warszawy. [w]: Warszawa Akademicka. Seminarium, Warszawa, październik 2007. Warszawa: Instytut Problemów Współczesnej Cywilizacji, 2008 - s. 21-29 (Instytut Problemów Współczesnej Cywilizacji; 40)
 • Śleszyński Przemysław: Propozycje makroskalowych rozwiązań układu sieci transportu drogowego dla północno-wschodniej Polski w świetle powiązań funkcjonalnych. [w]: Współczesne problemy badawcze geografii polskiej - geografia człowieka. Red. Dariusz Świątek, Maria Bednarek, Piotr Siłka. Warszawa: PAN; PTG, 2008 - s. 46-54 (Dokumentacja Geograficzna; 36)
 • Śleszyński Przemysław: Propozycja modyfikacji przebiegu polskiego odcinka Pan-Europejskiego Korytarza Drogowego nr 2. - Przegl. Komunik. 2008, 47, nr 1 - s. 12-19.
 • Śleszyński Przemysław: Ocena powiązań gospodarczych i kapitałowych między miastami. [w]: Ekspertyzy do Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2008-2033. T.I. Red. Konrad Saganowski, Magdalena Zagrzejewska-Fiedorowicz, Piotr Żuber. Warszawa: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, 2008 - s. 335-391.
 • Bijak Jakub, Kupiszewska Dorota, Kupiszewski Marek, Saczuk Katarzyna, Kitzinger Anna: Population and labour force for 27 European countries, 2002-2052: impact of international migration on population ageing. - Europ. J. Popul. 2007, 23, nr 1 - s. 1-31.
 • Bijak Jakub, Kupiszewski Marek: Długoterminowe konsekwencje emigracji do krajów UE dla liczby i struktury ludności oraz zasobów pracy w Polsce. [w]: Migracje zarobkowe z Polski do krajów Unii Europejskiej - wyzwania dla państwa. Warszawa: Kancelaria Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, 2007 - s. 23-36.
 • Ciechański Ariel: Koleje cukrownicze w Europie Środkowej na przykładzie Polski, Czech i Słowacji. - Prace Kom. Geogr. Komunik. PTG 2007, 13 - s. 221-242.
 • Ciechański Ariel: Rynek pasażerskich przewozów kolejowych w Polsce. - Prace Kom. Geogr. Komunik. PTG 2007, 14 - s. 165-177.
 • Czapiewski Konrad, Śleszyński Przemysław: Geografia zróżnicowania wyników egzaminów zewnętrznych. - Biul. Bad. CKE 2007, nr 11 - s. 52-79.
 • Grzeszczak Jerzy: Teoria biegunów wzrostu w warunkach polskich: przeszłość i teraźniejszość. [w]: Procesy transformacji społeczno-ekonomicznych i przyrodniczych struktur przestrzennych. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Zbigniewowi Zioło. Red. Jan Lach, Monika Borowiec, Tomasz Rachwał. Kraków: Wydaw. Nauk. AP, 2007 - s. 120-129.
 • Górczyńska Magdalena: Rewitalizacja przestrzeni miejskiej a turystyczny wizerunek miasta (na przykładzie Płocka i Cork). [w]: Percepcja współczesnej przestrzeni miejskiej. Red. Mikołaj Madurowicz. Warszawa: WGiSR UW, 2007 - s. 409-418.
 • Komornicki Tomasz, Śleszyński Przemysław: Popytowe uwarunkowania przebiegu trasy Via Baltica w Polsce. - Przegl. Komunik. 2007, 46, z.2 - s. 3-9.
 • Korcelli-Olejniczak Ewa: Berlin and Warsaw: in search of a new role in the European urban system. - J. Housing Built Envir. 2007, 22, nr 1 - s. 51-68.
 • Korcelli-Olejniczak Ewa: Metropolitan functions as a research question: definitions and identifications in the ESPON and alternative approaches. - GaWC Research Bulletin 2007, nr 248 - 6 s.
 • Kupiszewski Marek, Filhel Agnieszka: Demographic aspect of research on international migration. [w]: State of the art in the migration research in Poland. Red. Anna Kicinger, A. Weinar. Warsaw: Central European Forum for Migration Research, 2007 - s. 60-65 (CEFMR Working Paper; 1/2007)
 • Taylor Zbigniew: Płeć kulturowa a codzienna ruchliwość ludności wiejskiej. - Przegl. Geogr. 2007, 79, z.3/4 - s. 515-531.
 • Taylor Zbigniew, Ciechański Ariel: Przekształcenia własnościowe przedsiębiorstwa PKS w nowej sytuacji gospodarczej. - Przegl. Geogr. 2007, 79, z.1 - s. 5-44.
 • Więckowski Marek: Zagrożenia i ograniczenia rozwojowe w gminach o funkcjach turystycznych w świetle zaawansowania prac planistycznych. [w]: Planowanie przestrzenne - szanse i zagrożenia środowiskowe. Red. Stefan Kozłowski, Paulina Legutko-Kobus. Lublin: KUL, 2007 - s. 277-291.
 • Więckowski Marek: Creation et fonctionnement des expaces touristiques frontalieres en Pologne. [w]: Tourisme et frontieres. Red. J.L. Caccomo. Paris: l'Harmattan, 2007 - s. 197-212.
 • Więckowski Marek: Le tourisme international et son impact sur le developpement de la Pologne. [w]: Tourisme et developpement. Regards et croises. Sous la direction de Christian Bataillou & Bernard Scheou. Perpignan: Presses Universitaires de Perpignan, 2007 - s. 89-103.
 • Śleszyński Przemysław: Szacowanie liczby i rozmieszczenia pracujących w dużym mieście na przykładzie Warszawy. - Przegl. Geogr. 2007, 79, z.3/4 - s. 533-566.
 • Śleszyński Przemysław: Możliwości szacowania popytu na mieszkania w świetle dostępnych danych demograficznych, społecznych i ekonomicznych. - Probl. Rozw. Miast 2007, z.3 - s. 19-34.
 • Śleszyński Przemysław: Atlas Zagospodarowania Przestrzennego Polski. Idea i koncepcja. [w]: Badania regionalne - wybrane problemy. Red. Małgorzata Strzyż, Anna Świercz. Kielce: IG AŚ, 2007 - s. 521-524 (Nauki Geograficzne w Badaniach Regionalnych; 3)
 • Śleszyński Przemysław: Dlaczego Lech Kaczyński wygrał wybory prezydenckie 2005. Studium z geografii elektoralnej. - Czas. Geogr. 2007, 78, z.1/2 - s. 61-82.
 • Śleszyński Przemysław: Potencjał społeczno-gospodarczy polskiego odcinka Via Regia. [w]: Via Regia - kupiecki szlak. Red. Zbigniew Makieła. Jarosław: Wydaw. Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej, 2007 - s. 83-110.
 • Śleszyński Przemysław: Ocena atrakcyjności wizualnej mezoregionów Polski. [w]: Znaczenie badań krajobrazowych dla zrównoważonego rozwoju. Profesorowi Andrzejowi Richlingowi w 70. rocznicę urodzin i 45-lecie pracy naukowej. Warszawa: UW WGiSR, 2007 - s. 697-714.
 • Śleszyński Przemysław: Zmiany liczby bezrobotnych w gminach. - Wiad. Statyst. 2007, 52, nr 2 - s. 56-67.
 • Śleszyński Przemysław: Druga tura wyborów prezydenckich 2005: czy można było przewidzieć?. - Przegl. Geogr. 2007, 79, z.1 - s. 115-132.
 • Śleszyński Przemysław: Środowisko społeczne ucznia a wyniki oceny zewnętrznej w szkołach podstawowych i gimnazjach (2002-2004). [w]: Geografia na egzaminach zewnętrznych 2002-2006 (wybrane zagadnienia). Red. Adam Hibszer, Tomasz Michalski. Pelplin: Wydaw. Bernardinum, 2007 - s. 80-108.
 • Śleszyński Przemysław: Możliwości rozwoju regionalnych portów lotniczych w Polsce w świetle uwarunkowań popytowych. - Prace Kom. Geogr. Komunik. PTG 2007, 13 - s. 153-174.
 • Śleszyński Przemysław: Procesy globalizacji we współczesnym świecie. - Geogr. w Szk. 2007, 60, nr 6 - s. 5-21.
 • Śleszyński Przemysław: Czy istnieją związki aktywności obywatelskiej z realizacją prac planistycznych?. - Samorząd Teryt. 2007, 17, nr 5 - 39-48 : tab.
 • Śleszyński Przemysław, Komornicki Tomasz: Szanse i zagrożenia rozwoju społeczno-gospodarczego w świetle realizacji prac planistycznych w gminach. [w]: Planowanie przestrzenne - szanse i zagrożenia środowiskowe. Red. Stefan Kozłowski, Paulina Legutko-Kobus. Lublin: KUL, 2007 - s. 250-262.
 • Śleszyński Przemysław, Komornicki Tomasz, Więckowski Marek: Stan zaawansowania prac planistycznych w gminach a zagrożenia i ograniczenia rozwoju społeczno-gospodarczego. [w]: Wybrane problemy planistyczne 2007 roku. Seminarium szkoleniowe, Wrocław, 15-16 października 2007 r. Wrocław: Oficyna Wydawnicza ZOIU, 2007 - s. 77-89 (Zeszyty Zachodniej Okręgowej Izby Urbanistów; 3/07)
 • Ciechański Ariel: Integracja kolei z innymi środkami publicznego transportu pasażerskiego. Doświadczenia polskie a krajów ościennych. - Prace Kom. Geogr. Komunik. PTG 2006, 12 - s. 113-135.
 • Grzeszczak Jerzy: Ośrodki wzrostu i obszary stagnacji w województwie podkarpackim. A. Sobala-Gwosdz. Kraków 2005. - Przegl. Geogr. 2006, 78, z.4 - s. 590-595.
 • Górczyńska Magdalena, Jusis Urszula, Siłka Piotr: Wpływ rewitalizacji na rozwój miasta na przykładzie Cork w Republice Irlandii. - Studia Reg. Lok. 2006, nr 3 - s. 117-135.
 • Kicinger Anna, Kloc-Nowak Weronika, Kupiszewski Marek: Case study: Implications of recent migration to Ireland for Poland. [w]: Managing migration in Ireland: a social and ecomomic analysis. Dublin: International Organization for Migration, National Economic & Social Council, 2006 - s. 230-239.
 • Komornicki Tomasz, Śleszyński Przemysław: Docelowy układ autostrad a wewnętrzny i zewnętrzny popyt na nowoczesny transport drogowy. - Prace Kom. Geogr. Komunik. PTG 2006, 12 - s. 95-108.
 • Komornicki Tomasz, Śleszyński Przemysław, Węcławowicz Grzegorz: O potrzebie nowej wizji rozwoju sieci infrastruktury transportowej Polski. - Przegl. Komunik. 2006, 45, nr 6 - s. 13-20.
 • Korcelli-Olejniczak Ewa: City strategies - patterns of development of Warsaw and Berlin till 2020. [w]: New members - new challenges for the European regional development policy. Ed. Tadeusz Markowski, Maciej Turała. Warszawa: KPZK PAN, 2006 - s. 258-268 (Studia Regionalia; 18)
 • Kowalski Mariusz, Śleszyński Przemysław: Problems of socio-spatial development in central districts of Warsaw. [w]: Social changes and social sustainability in historical urban centres. The case of Central Europe. Eds. G.Enyedi, Z.Kovacs. Pecs: Centre for Regional Studies HAS, 2006 - s. 107-126 (Discussion Papers; Special)
 • Kupiszewska Dorota, Kupiszewski Marek: Non-national populations in the EU member states. Luxembourg: Eurostat, 2006 - 4 s. (Statistics in Focus; 8/2006)
 • Kupiszewska Dorota, Nowok Beata, Kupiszewski Marek: Country report for Poland. [w]: THESIM: Towards Harmonised European Statistics on International Migration. Eds. M.Poulain, N.Perrin, A.Singleton. Louvain-la-Neuve: Presses Universitaires de Louvain, 2006 - s. 577-589.
 • Kupiszewski Marek: Migration in Poland in the period of transition: the adjustment to the labour market change. [w]: Economics of intergenerational equity in transition economies. Ed. Masaaki Kuboniwa, Yoshiaki Nishimura. Tokyo: Maruzen Co., Ltd, 2006 - s. 255-276 (Economic Research Series; 40)
 • Kupiszewski Marek, Bijak Jakub: Ocena prognozy ludności GUS 2003 z perspektywy aglomeracji warszawskiej. Warsaw: Central European Forum for Migration Research, 2006 - 15 s. (CEFMR Working Paper; 1/2006)
 • Kupiszewski Marek, Bijak Jakub: Ocena prognozy ludności GUS 2003 z perspektywy aglomeracji warszawskiej. - Studia Demogr. 2006, z.149 - s. 68-81.
 • Powęska Radosław, Stępniak Marcin: Ekonomia vs polityka. Bariery rozwoju eksportu boliwijskiego gazu. - Amer. Łac. 2006, nr 3/4 - s. 63-70.
 • Taylor Zbigniew: The transport system of Poland in a period of transition. [w]: Natural and human environment of Poland. A geographical overview. Ed. Marek Degórski. Warsaw: PAN IGiPZ et al., 2006 - s. 275-296.
 • Taylor Zbigniew: Railway closures to passenger traffic in Poland and their social consequences. - J. Transp. Geogr. 2006, 14 - s. 135-151.
 • Taylor Zbigniew, Ciechański Ariel: Deregulation in Polish rail transport. - Transport Rev. 2006, 26, nr 3 - s. 305-324.
 • Więckowski Marek: Integracja sieci transportu w Unii Europejskiej. - Prace Kom. Geogr. Komunik. PTG 2006, 12 - s. 47-56.
 • Więckowski Marek: Tourism. [w]: Natural and human environment of Poland. A geographical overview. Ed. Marek Degórski. Warsaw: PAN IGiPZ et al., 2006 - s. 263-274.
 • Węcławowicz Grzegorz: Urban issues in Poland. [w]: Natural and human environment of Poland. A geographical overview. Ed. Marek Degórski. Warsaw: PAN IGiPZ et al., 2006 - s. 175-192.
 • Śleszyński Przemysław: Zmiany emigracji z Polski według oficjalnych statystyk w ujęciu przestrzenym po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej. - Biul. Migr. 2006, nr 10 - s. 1-3.
 • Śleszyński Przemysław: Imigracja do Polski w latach 1989-2002 na podstwiee wyników NSP 2002. - Studia Demogr. 2006, z.149 - 82-88 : mapy.
 • Śleszyński Przemysław: Niepełnosprawność w Polsce w świetle wyników ostatniego spisu powszechnego. - Polityka Społ. 2006, 33, nr 9 - s. 23-27.
 • Śleszyński Przemysław: Suburbanization processes in Poland after 1989. - Probl. na Geogr. 2006, z.1/2 - 105-117 : mapy.
 • Śleszyński Przemysław: Przemiany osadnicze i demograficzne Ponidzia w okresie transformacji i ich znaczenie dla środowiska przyrodniczego. [w]: Regionalne studia ekologiczno-krajobrazowe. Cz.2. 3.Człowiek i krajobraz - ochrona i kształtowanie środowiska przyrodniczego. Komitet red. Andrzej Richling et al. Warszawa: WGiSR UW, IG AŚ, PAEK, 2006 - s. 75-88 (Problemy Ekologii Krajobrazu; 16/2)
 • Śleszyński Przemysław: Socio-economic development. [w]: Natural and human environment of Poland. A geographical overview. Ed. Marek Degórski. Warsaw: PAN IGiPZ et al., 2006 - s. 109-124.
 • Śleszyński Przemysław: Współczesne przemiany demograficzne w przestrzeni Polski i ich znaczenie dla rozwoju gospodarczego kraju. [w]: Idee i praktyczny uniwersalizm geografii. Geografia społeczno-ekonomiczna. Dydaktyka. Red. Tomasz Komornicki, Zbigniew Podgórski. Warszawa: PAN IGiPZ, 2006 - s. 240-246 (Dokumentacja Geograficzna; 33)
 • Śleszyński Przemysław: Demograficzny wymiar procesów suburbanizacji w Polsce po 1989 roku. [w]: Żywiołowe rozprzestrzenianie się miast. Narastający problem aglomeracji miejskich w Polsce. Praca zbiorowa. Red. Stefan Kozłowski. Białystok-Lublin-Warszawa: Wydaw. Ekonomia i Środowisko, 2006 - s. 105-123 (Studia nad Zrównoważonym Rozwojem; 2)
 • Śleszyński Przemysław: Zaawansowanie i uwarunkowania prac planistycznych w gminach: wnioski dla polityki regionalnej. - Studia Reg. Lok. 2006, nr 3 - s. 25-47.
 • Ciechański Ariel: Evolucjonnaja morfologija transportnych setej. S. Tarchow, Smolensk-Moskva 2004. - Przegl. Geogr. 2005, 77, z.4 - s. 573-575.
 • Ciechański Ariel: Zagospodarowanie turystyczne obiektów kolejowych jako forma ochrony dziedzictwa kultury technicznej. - Prace Kom. Geogr. Komunik. PTG 2005, 11 - s. 81-104.
 • Grzeszczak Jerzy: Lokalizacja przedsiębiorstw. Aspekty przestrzenno-ekonomiczne i środowiskowe. W. Budner, Poznań 2005. - Przegl. Geogr. 2005, 77, z.4 - s. 571-573.
 • Korcelli-Olejniczak Ewa: Berlin and Warsaw: in search of a new role in the European urban system. [w]: Globalisation and World Cities. Research Bulletin No 180. 2005.
 • Korcelli Piotr, Korcelli-Olejniczak Ewa: Warsaw: an evaluation of population trends and forecasts. [w]: Regional scientists' tribute to Professor Ryszard Domański. Ed. Tadeusz Markowski. Warszawa: Committee for Space Economy and Regional Planning PAS, 2005 - s. 243-257 (Studia Regionalia; 15)
 • Kupiszewska Dorota, Kupiszewski Marek: Stocks of non-national populations in the EU member states. Luxembourg: Eurostat, 2005 - 4 s. (Statistics in Focus; 3-XX/2005)
 • Kupiszewski Marek: Migration in Poland in the period of transition - the adjustment to the labour market change. Tokyo: Hitotsubashi University, 2005 - 23 s. (Discussion Paper; 266)
 • Kupiszewski Marek, Heikkilae Elli, Nieminen Mauri, Durham Helen, Rees Philip, Kupiszewska Dorota: Internal migration and regional population dynamics in 1980s and 1990s in Finland. - Siirtolaisuus Migr. 2005, nr 3 - s. 2-6.
 • Stępniak Marcin: Integracja a bezpieczeństwo publiczne. [w]: Społeczne skutki globalizacji - globalizacja a bezpieczeństwo i zdrowie publiczne. Praca zbiorowa. Red. Izabella Łęcka. Warszawa: Wydaw. UW, 2005 - s. 141-145.
 • Taylor Zbigniew: The power of identity. M. Castells. Malden-Oxford-Carlton 2004. - Przegl. Geogr. 2005, 77, z.2 - s. 253-259.
 • Taylor Zbigniew, Ciechański Ariel: Deregulacja w polskim transporcie kolejowym. - Przegl. Geogr. 2005, 77, z.2 - s. 139-169.
 • Więckowski Marek: Creation et fonctionnement des espaces touristiques frontaliers en Pologne. - Geoeconomie 2005, 33 - s. 35-49.
 • Więckowski Marek: Wybrane aspekty funkcjonowania szybkich kolei we współczesnej Europie, na przykładzie francuskiego TGV. - Prace Kom. Geogr. Komunik. PTG 2005, 11 - s. 41-54.
 • Więckowski Marek: Les echanges touristiques entre la Pologne et l'Europe. - Geocarrefour 2005, 80, nr 1 - s. 59-64.
 • Więckowski Marek: The contemporary Polish-Slovak transboundary cooperation. [w]: Population, environment and development. Ed. Alina Potrykowska. Warszawa: PAN IGiPZ, 2005 - s. 187-200 (Prace Geograficzne; 202)
 • Węcławowicz Grzegorz: The Warsaw Metropolitan Area on the eve of Poland's integration into the European Union. [w]: Transformation of cities in Central and Eastern Europe: towards globalization. Ed. F.E. Ian Hamilton, Kaliopa Dimitrovska Adrews, Natasa Pichler-Milanović. Tokyo-New York-Paris: United Nations University Press, 2005 - s. 223-247.
 • Węcławowicz Grzegorz: Poland. [w]: Urban issues and urban policies in the new EU countries. Ed. Ronald Van Kempen, Marcel Vermeulen, Ad Baan. Aldershot: Ashgate, 2005 - s. 61-77.
 • Śleszyński Przemysław: Koncentracja działalności gospodarczej w strefie nadmorskiej Polski i jej znaczenie dla rozwoju społeczno-gospodarczego regionu. [w]: Zagospodarowanie przestrzenne i rozwój obszarów nadmorskich w Polsce. Red. Marek Dutkowski. Szczecin: Oficyna IN PLUS, 2005 - s. 8-12.
 • Śleszyński Przemysław: Perspektywy rozwoju rynku mieszkaniowego w Polsce w świetle sytuacji demograficznej, ekonomicznej i stanu zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych. - Studia Reg. Lok. 2005, nr 1 - s. 45-64.
 • Śleszyński Przemysław: Rozwój przedsiębiorstw sektora komunikacyjnego a wybrane zagadnienia sieci osadniczej i układu drogowego Polski. - Prace Kom. Geogr. Komunik. PTG 2005, 11 - s. 65-79.
 • Śleszyński Przemysław: Struktura społeczno-gospodarcza Pomorza w świetle wyników spisu powszechnego 2002. - Czas. Geogr. 2005, 76, z.1/2 - s. 49-76.
 • Śleszyński Przemysław: Różnice liczby ludności ujawnione w Narodowym Spisie Powszechnym 2002. - Przegl. Geogr. 2005, 77, z.2 - s. 193-212.
 • Śleszyński Przemysław: The changes of Warsaw's functional structure after 1989. [w]: Warsaw Regional Forum 2005. Proceedings. Ed. Konrad Czapiewski, Tomasz Komornicki. Warsaw: PAN IGiPZ, 2005 - s. 63-72.
 • Bański Jerzy, Kowalski Mariusz, Śleszyński Przemysław: Zarys problemów związanych z uwarunkowaniami zróżnicowań przestrzennych wyników sprawdzianu dla uczniów szkół podstawowych w 2002 r. - Biul. Bad. CKE 2004, nr 2 - s. 34-35.
 • Ciechański Ariel: Regres kolei przemysłowych w Polsce i jego przejawy. - Prace Kom. Geogr. Komunik. PTG 2004, 10 - s. 259-280.
 • Grzeszczak Jerzy: Przestrzeń europejska wobec procesów globalizacji i integracji. [w]: Przestrzeń Europy, przestrzeń Unii Europejskiej. Warszawa: PAN IGiPZ, 2004 - s. 5-36 (Europa XXI; 11)
 • Kupiszewski Marek: People in motion. - Academia 2004, nr 2 - s. 20-22.
 • Kupiszewski Marek: Consequences of UE enlargement for freedom of movement between the Council of Europe member states. [w]: Przestrzeń Europy, przestrzeń Unii Europejskiej. Warszawa: PAN IGiPZ, 2004 - s. 45-51 (Europa XXI; 11)
 • Taylor Zbigniew: Humanoekologie. Ansaetze zur Ueberwindung der Natur-Kultur Dichotomie. Red. R. Meusburger, T. Schwan, Stuttgart 2003. - Przegl. Geogr. 2004, 76, z.4 - s. 515-519.
 • Taylor Zbigniew: Demontaż linii kolejowych przez Armię Czerwoną na ziemiach polskich, 1944-1948. - Przegl. Geogr. 2004, 76, z.2 - s. 143-168.
 • Taylor Zbigniew: Przestrzenna dostępność i codzienna ruchliwość ludności w warunkach polskiej wsi. [w]: Przestrzeń w zarządzaniu rozwojem regionalnym i lokalnym. Red. Tadeusz Markowski. Warszawa: KPZK PAN, 2004 - s. 453-485 (Biuletyn; 211)
 • Węcławowicz Grzegorz: Where the grass is greener in Poland. Regional and intra-urban inequalities. [w]: Geographies and moralities. International perspectives on development, justice and place. Ed. Roger Lee, David M. Smith. Oxford: Blackwell Publishing, 2004 - s. 62-77 (RGS-IBG Book Series)
 • Śleszyński Przemysław: Warunki życia w Warszawie w świetle dostępności przestrzennej mieszkańców do wybranych usług na początku XXI wieku. [w]: Zróżnicowanie przestrzenne warunków życia ludności w mieście (aglomeracji miejskiej). XVII Konwersatorium Wiedzy o Mieście. Red. Iwona Jażdżewska. Łódź: UŁ, 2004 - s. 77-86.
 • Śleszyński Przemysław: Regionalne różnice pomiędzy liczbą ludności według Narodowego Spisu Powszechnego w 2002 roku i szacowaną na podstawie ewidencji bieżącej. - Studia Demogr. 2004, 145 - s. 93-103.
 • Śleszyński Przemysław: Różnice liczby ludności wykazane w NSP 2002 - suplement. - Studia Demogr. 2004, 146 - s. 104-109.
 • Śleszyński Przemysław: Uwarunkowania zróżnicowań przestrzennych wyników egzaminu gimnazjalnego w 2002 r. - Biul. Bad. CKE 2004, nr 2 - s. 36-37.
 • Śleszyński Przemysław: Zróżnicowanie regionalne rynku mieszkaniowego. Warszawa: 2004 - 7 s.
 • Śleszyński Przemysław: Ekonomiczne uwarunkowania wyników sprawdzianu szóstoklasistów i egzaminu gimnazjalnego przeprowadzonych w latach 2002-2004 (skrót badań). - Biul. Bad. CKE 2004, nr 2 - s. 12-22.
 • Śleszyński Przemysław: Regionalne zróżnicowania sytuacji mieszkaniowej. - Polityka Społ. 2004, 31, nr 11/12 - s. 1-4.
 • Śleszyński Przemysław: Nakłady finansowe na oświatę a wyniki sprawdzianu w szkołach podstawowych i egzaminu gimnazjalnego w roku 2002. - Edukacja 2004, nr 3 - s. 48-58.
 • Śleszyński Przemysław: Układ transportowy Warszawy a rozwój działalności gospodarczej w końcu XX w. - Prace Kom. Geogr. Komunik. PTG 2004, 10 - s. 303-326.
 • Śleszyński Przemysław: Demograficzne i ekonomiczne aspekty lokalizacji planowanego portu lotniczego w okolicach Warszawy (artykuł dyskusyjny). - Przegl. Komunik. 2004, 43, nr 3 - s. 13-19.
 • Śleszyński Przemysław: Transformacja przestrzeni miejskiej Warszawy w latach 1990-1999 na przykładzie zachodniej części centrum. [w]: Przestrzeń w zarządzaniu rozwojem regionalnym i lokalnym. Red. Tadeusz Markowski. Warszawa: KPZK PAN, 2004 - s. 205-228 (Biuletyn; 211)
 • Śleszyński Przemysław: Przestrzeń zarządzania gospodarczego Polski w świetle rozmieszczenia siedzib zarządów 1000 największych firm. [w]: Badania geograficzne w poznawaniu środowiska. Red. Zdzisław Michalczyk. Lublin: Wydaw. UMCS, 2004 - s. 619-625.
 • Śleszyński Przemysław: Wyniki sprawdzianu w szkołach podstawowych w 2002 roku a struktura społeczno-przestrzenna Warszawy. [w]: Przemiany struktury przestrzennej miast w sferze funkcjonalnej i społecznej. Red. nauk. Janusz Słodczyk. Opole: Wydaw. UO, 2004 - s. 271-288 (Miasta w Okresie Przemian)
 • Śleszyński Przemysław: Demograficzne przesłanki rozwoju rynku mieszkaniowego w aglomeracji warszawskiej. - Przegl. Geogr. 2004, 76, z.4 - s. 493-514.
 • Ciechański Ariel: Koleje przemysłowe na Górnym Śląsku jako nowe zarządy kolejowe. - Prace Kom. Geogr. Komunik. PTG 2003, 9 - s. 211-250.
 • Ciechański Ariel: Koleje piaskowe. - Przegl. Komunik. 2003, 42, nr 11 - s. 19-22.
 • Grzeszczak Jerzy: O "nowej geografii ekonomicznej". [w]: Polska i Europa. Kształtowanie przestrzeni wolności. Warszawa: PAN IGiPZ, 2003 - s. 95-107 (Europa XXI; 9)
 • Korcelli-Olejniczak Ewa: Freedom means: to be able to look both East and West. A short essay in memory of Professor Marcin Rościszewski. [w]: Polska i Europa. Kształtowanie przestrzeni wolności. Warszawa: PAN IGiPZ, 2003 - s. 9-13 (Europa XXI; 9)
 • Kowalski Mariusz, Śleszyński Przemysław: Wybory samorządowe do sejmików wojewódzkich w 2002 r. w aspekcie regionalnym. [w]: Geograficzne aspekty globalizacji i integracji europejskiej. Red. Maria Śmigielska, Janusz Słodczyk. Opole: PTG, 2003 - s. 303-309.
 • Kupiszewski Marek: Consequences of EU enlargement for freedom of movement between Council of Europe member states. Warsaw: Central European Forum for Migration Research, 2003 - 10 s. (CEFMR Working Paper; 1/2003)
 • Kupiszewski Marek: Uwagi o migracjach międzynarodowych w Polsce. [w]: Procesy demograficzne u progu XXI wieku. Polska a Europa. I Kongres Demograficzny w Polsce, Sesja Końcowa, Warszawa 25-26 listopada 2002 r. Red. Zbigniew Strzelecki. Warszawa: [b.w.], 2003 - s. 211-215.
 • Kupiszewski Marek, Bijak Jakub, Saczuk Katarzyna, Serek Robert: Komentarz do założeń prognozy ludności na lata 2003-2030 przygotowywanej przez GUS. Warszawa: Central European Forum for Migration Research, 2003 - 13 s. (CEFMR Working Paper; 3/2003)
 • Taylor Zbigniew: Recent changes in Polish transport policy. - Transp. Rev. 2004 (dr. 2003), 24, nr 1 - s. 19-32.
 • Taylor Zbigniew: Sytuacja kolei a zamknięcia linii kolejowych w Polsce. [w]: Nowe kierunki badawcze w regionalistyce. Nowe doświadczenia polityki regionalnej. Red. Ryszard Domański. Warszawa: KPZK PAN, 2003 - s. 105-123 (Biuletyn; 204)
 • Taylor Zbigniew: Zamknięcia dla ruchu pasażerskiego linii kolejowych w Polsce i ich społeczne konsekwencje. - Przegl. Geogr. 2003, 75, z.3 - s. 351-383.
 • Taylor Zbigniew: The contraction of the railway network in Poland, 1911-2002. - Geogr. Casop. 2003, 55, z.4 - s. 281-307.
 • Taylor Zbigniew: Feminist geography in practice. Research and methods. Red. P. Moss, Oxford-Malden, Mass. 2002. - Przegl. Geogr. 2003, 75, z.3 - s. 479-483.
 • Taylor Zbigniew: Accessibility to facilities versus daily mobility of rural dwellers: the case of Poland. [w]: Rural services and social exclusion. Ed. G. Higgs. London: Pion Ltd, 2003 - s. 95-125 (European Research in Regional Science; 12)
 • Więckowski Marek: The border as a barrier to the development of socio-economic ties between the Polish and Slovak populations. [w]: Population, environment and the challenge of development. Essays in honour of Mohammed Taher. Ed. Anup Saikia. New Delhi: Akansha Publishing House, 2003 - s. 124-143.
 • Więckowski Marek: Transgraniczne połączenia kolejowe na południowych granicach Polski. - Prace Kom. Geogr. Komunik. PTG 2003, 9 - s. 201-210.
 • Śleszyński Przemysław: Geografia edukacji. - Geogr. w Szk. 2003, 56, nr 3 - s. 131-143.
 • Śleszyński Przemysław: Symulacja wyników wyborów w ordynacji większościowej jednomandatowych okręgów wyborczych. [w]: Przestrzeń wyborcza Polski. Red. Mariusz Kowalski. Warszawa: [b.w.], 2003 - s. 163-178.
 • Śleszyński Przemysław: Funkcje metropolitalne Warszawy - zarys problematyki. [w]: Funkcje metropolitalne i ich rola w organizacji przestrzeni. XVI Konwersatorium Wiedzy o Mieście. Red. Iwona Jażdżewska. Łódź: UŁ, 2003 - s. 119-134.
 • Śleszyński Przemysław: Rozkład przestrzenny działalności gospodarczej w aglomeracji warszawskiej. - Przegl. Geogr. 2003, 75, z.3 - s. 403-432.
 • Śleszyński Przemysław: Społeczno-ekonomiczne i historyczno-kulturowe uwarunkowania wyników sprawdzianu w szkołach podstawowych i egzaminu gimnazjalnego w 2002 r. [w]: Geograficzne aspekty globalizacji i integracji europejskiej. Red. Maria Śmigielska, Janusz Słodczyk. Opole: PTG, 2003 - s. 579-585.
 • Grzeszczak Jerzy: Kapitał zagraniczny w przemyśle Polski. Prawidłowości rozmieszczenia, uwarunkowania i skutki. B. Domański. Kraków 2001. - Przegl. Geogr. 2002, 74, z.3 - s. 477-482.
 • Korcelli-Olejniczak Ewa: Koncepcja transformacji w geografii niemieckiej i jej implikacje dla badań nad Warszawą. [w]: Warszawa jako przedmiot badań w geografii społeczno-ekonomicznej. Red. Grzegorz Węcławowicz. Warszawa: PAN IGiPZ, 2002 - s. 115-125 (Prace Geograficzne; 184)
 • Kowalski Mariusz, Śleszyński Przemysław: Voting behaviour in region of Słupsk. [w]: New arrangements of socio-economic links in Central and Eastern Europe. Ed. Jerzy Kitowski. Rzeszów: Wydaw. Oświatowe FOSZE, 2002 - s. 287-303.
 • Kupiszewski Marek: How trustworthy are forecasts of international migration between Poland and the European Union?. - J. Ethnic Migr. Stud. 2002, 28, nr 4 - s. 627-645.
 • Taylor Zbigniew: Zmiany w polskiej polityce transportowej ostatnich lat. [w]: Wybrane zagadnienia geografii transportu. Red. Jan Wendt. Szczecin: Wydaw. Carta Blanca, 2002 - s. 72-83.
 • Więckowski Marek: Development of the new tourist space of the West Carpathian Mts. in the 1990s. [w]: Slovakia and Poland. Urban, social and demographic questions. Relations between neighbours. Ed. Tomasz Komornicki, Halina Powęska. Warszawa: PAN IGiPZ, 2002 - s. 121-129 (Europa XXI; 7)
 • Więckowski Marek: Polish-Slovak transboundary cooperation. - Geogr. Casop. 2002, 54, nr 3 - s. 255-270.
 • Węcławowicz Grzegorz: New dimensions of socio-spatial differentiation in Polish towns. [w]: Slovakia and Poland. Urban, social and demographic questions. Relations between neighbours. Ed. Tomasz Komornicki, Halina Powęska. Warszawa: PAN IGiPZ, 2002 - s. 99-105 (Europa XXI; 7)
 • Węcławowicz Grzegorz: O nową politykę regionalną dla obszaru metropolitalnego Warszawy i Polski Wschodniej. [w]: Warszawa jako przedmiot badań w geografii społeczno-ekonomicznej. Red. Grzegorz Węcławowicz. Warszawa: PAN IGiPZ, 2002 - s. 21-35 (Prace Geograficzne; 184)
 • Węcławowicz Grzegorz: From egalitarian cities in theory to non-egalitarian cities in practice. The changing social and spatial patterns in Polish cities. [w]: Of states and cities. The partitioning of urban space. Ed. Peter Marcuse, Ronald van Kempen. Oxford: Oxford University Press, 2002 - s. 183-199.
 • Węcławowicz Grzegorz, Kozłowski Stanisław: Wkład warszawskiego środowiska naukowego geografów w rozwój koncepcji zagospodarowania przestrzennego. [w]: Osiągnięcia i perspektywy warszawskiego środowiska urbanistów i planistów przestrzennych (u progu 80-lecia TUP). Red. Grzegorz Buczek. Warszawa: Akapit-DTP, 2002 - s. 46-57.
 • Śleszyński Przemysław: Struktura i koncentracja przestrzenna siedzib ważniejszych przedsiębiorstw w Warszawie w 1999 r. [w]: Problemy transformacji struktur przemysłowych. Red. Zbigniew Zioło. Warszawa: PTG, 2002 - s. 89-114 (Prace Komisji Geografii Przemysłu PTG; 4)
 • Śleszyński Przemysław: The office space investments and the development of the management space in Warsaw in the period of transformation (1989-2001). [w]: Slovakia and Poland. Urban, social and demographic questions. Relations between neighbours. Ed. Tomasz Komornicki, Halina Powęska. Warszawa: PAN IGiPZ, 2002 - s. 87-98 (Europa XXI; 7)
 • Śleszyński Przemysław: Koncentracja władzy gospodarczej w Krakowie i województwie małopolskim na tle kraju. [w]: Geograficzne uwarunkowania rozwoju Małopolski. Red. Zygmunt Górka, Adam Jelonek. Kraków: IGiGP UJ, 2002 - s. 449-461.
 • Śleszyński Przemysław: Delimitacja centrum Warszawy - problemy badawcze. [w]: Warszawa jako przedmiot badań w geografii społeczno-ekonomicznej. Red. Grzegorz Węcławowicz. Warszawa: PAN IGiPZ, 2002 - s. 65-101 (Prace Geograficzne; 184)
 • Śleszyński Przemysław: Struktura i rozmieszczenie ośrodków zarządzania w polskiej gospodarce w 2000 r. - Przegl. Geogr. 2002, 74, z.2 - s. 199-228.
 • Grzeszczak Jerzy: Unia Europejska: dylematy konwergencji regionalnej. [w]: Integracja europejska - dylematy spójności i konwergencji regionalnej. Warszawa: PAN IGiPZ, 2001 - s. 7-34 (Europa XXI; 6)
 • Ingham Mike, Węcławowicz Grzegorz: Gender and earnings: a regional approach. [w]: Women on the Polish labor market. Ed. Mike Ingham, Hilary Ingham, Henryk Domański. Budapest: Central European University Press, 2001 - s. 239-267.
 • Korcelli-Olejniczak Ewa: Między Berlinem a Bonn - nowa rola Berlina w procesie "dopełnienia jedności niemieckiej". [w]: Integracja europejska - dylematy spójności i konwergencji regionalnej. Warszawa: PAN IGiPZ, 2001 - s. 35-47 (Europa XXI; 6)
 • Korcelli-Olejniczak Ewa: Haupstadt Belin. Sues Werner (ed.), vol.1-3. Berlin 1995. - Geographia Polonica 2001, 74, 1 - s. 123-124.
 • Kowalski Mariusz, Śleszyński Przemysław: Geografia wyborcza byłego województwa słupskiego. - Słup. Prace Mat.-Przyr. Geografia 2001, 13c - s. 153-189.
 • Kupiszewski Marek: Demograficzne aspekty wybranych prognoz migracji zagranicznych. [w]: Swobodny przepływ pracowników w kontekście wejścia Polski do Unii Europejskiej. Praca zbiorowa. Red. Andrzej Stępniak. Warszawa: Pełnomocnik Rządu do Spraw Negocjacji o Członkostwo RP w Unii Europejskiej. Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, 2001 - s. 73-98.
 • Kupiszewski Marek, Sakson Barbara, Kotowska Irena E.: Seleted research on international migration in Poland in the 1990's. [w]: Demographic and cultural specificity and integration of migrants. 1st Workshop organised by the Federal Institute for Population Research in co-operation with the Network for Integrated European Population Studies (NIEPS), 10-11 November 2000, Bingen, Germany. Wiesbaden: Bundesinstitut fuer Bevoelkerungsforschung, 2001 - s. 95-110 (Materialien zur Bevoelkerungswissenschaft; 103)
 • Kupiszewski Marek, Sakson Barbara, Kotowska Irena E.: Wybrane badania migracji międzynarodowych w Polsce w latach 1990. - Studia Demogr. 2000 (dr.2001), nr 2 - s. 101-113.
 • Potrykowska Alina, Śleszyński Przemysław: Mobilność przestrzenna ludności w aglomeracji warszawskiej (1990-1998). [w]: Miasto postsocjalistyczne - organizacja przestrzeni miejskiej i jej przemiany (część II). XIV Konwersatorium Wiedzy o Mieście. Praca zbiorowa. Red. Iwona Jażdżewska. Łódź: UŁ, 2001 - s. 63-76.
 • Powęska Halina, Korcelli-Olejniczak Ewa: Geopolitical factors of the development of the service factor in Poland in the 1990s. [w]: Political geography studies in Central and Eastern Europe. Ed. Alexandru Ilies, Jan Wendt. Oradea: Editura Universitatii din Oradea, 2001 - s. 87-95.
 • Taylor Zbigniew: Retail restructuring in the Polish transitional economy. - Tijd. Econ. Soc. Geogr. 2001, 92, nr 2 - s. 185-201.
 • Więckowski Marek: Granica polityczna jako bariera dla rozwoju i funkcjonowania transportu w Karpatach Zachodnich. - Prace Kom. Geogr. Komunik. PTG 2001, 7 - s. 201-221.
 • Węcławowicz Grzegorz: Transformation of large cities and urban centres in Poland - selected issues. [w]: Spatial dimension of socio-economic transformation processes in Central and Eastern Europe on the turn of the 20th century. Vol.1. Ed. Jerzy Kitowski. Rzeszów: [b.w.], 2001 - s. 361-386 (Papers and Monographs of the Department of Economy; 22)
 • Węcławowicz Grzegorz: Przekształcenia struktury społeczno-przestrzennej miast. [w]: Socjologia miasta. Wybór tekstów. Wybór i opracowanie Marian Malikowski, Sławomir Solecki. Rzeszów: Wydaw. WSP, 2001 - s. 132-143.
 • Węcławowicz Grzegorz: Przestrzeń ubóstwa - nowy czy stary wymiar zróżnicowania społeczno-przestrzennego w miastach Polski. - Przegl. Geogr. 2001, 73, z.4 - s. 451-475.
 • Śleszyński Przemysław: Lokalizacja głównych siedzib przedsiębiorstw w przestrzeni Warszawy w końcu lat 90. [w]: Czynniki i bariery regionalnej współpracy przygranicznej - bilans dokonań. 50 Zjazd Polskiego Towarzystwa Geograficznego. Referaty, komunikaty i postery. Red. Jerzy Kitowski. Rzeszów: Wydaw. Oświatowe FOSZE, 2001 - s. 106-111.
 • Śleszyński Przemysław: Rozmieszczenie głównych siedzib ważniejszych przedsiębiorstw w Warszawie w 1999 r. [w]: Miasto postsocjalistyczne - organizacja przestrzeni miejskiej i jej przemiany (część II). XIV Konwersatorium Wiedzy o Mieście. Praca zbiorowa. Red. Iwona Jażdżewska. Łódź: UŁ, 2001 - s. 311-323.
 • Śleszyński Przemysław: Percepcja atrakcyjności wizualnej krajobrazu okolic Pińczowa. - Przegl. Geogr. 2001, 73, z.3 - s. 371-388.
 • Baccaini Brigitte, Pumain Denise, Rees Philip, Kupiszewski Marek: Migrations et urbanisation dans les pays europeens. [w]: Donnees Urbaines 3. Coord. Marie-Flore Mattei, Denise Pumain. Paris: Anthropos, 2000 - s. 351-361.
 • Grzeszczak Jerzy: Kontrurbanizacja - idea i rzeczywistość. - Przegl. Geogr. 2000, 72, z.4 - s. 373-393.
 • Grzeszczak Jerzy, Grochowski Mirosław: Studia regionalne i lokalne w okresie transformacji polskiej przestrzeni (na przykładzie działalności Europejskiego Instytutu Rozwoju Regionalnego i Lokalnego Uniwersytetu Warszawskiego). [w]: Globalizacja polskich metropolii. Red. Antoni Kukliński, Jerzy Kołodziejski, Tadeusz Markowski, Wojciech Dziemianowicz. Warszawa: Oficyna Wydaw. "Rewasz", 2000 - s. 362-417.
 • Korcelli-Olejniczak Ewa: Przyszłość Europy w nowym wymiarze. Na marginesie zbioru przemówień Romana Herzoga "Wizja Europy. Odpowiedzi na wyzwania globalne". [w]: Powiązania handlowe Polski z Europą. Z debaty o przyszłym kształcie zjednoczonej Europy. Warszawa: PAN IGiPZ, 2000 - s. 75-87 (Europa XXI; 4)
 • Kowalski Mariusz, Śleszyński Przemysław: Kulturowo-cywilizacyjne uwarunkowania zachowań wyborczych: przykład byłego województwa słupskiego. [w]: Środowisko przyrodnicze i gospodarka Dolnego Śląska u progu trzeciego tysiąclecia. 49 Zjazd Polskiego Towarzystwa Geograficznego, Szklarska Poręba, 20-24 września 2000 r. Streszczenia referatów, komunikatów i posterów. Red. Jan Tomaszewski. Wrocław: Oddział Wrocławski PTG, 2000 - s. 268-274.
 • Kowalski Mariusz, Śleszyński Przemysław: Analiza współzależności zachowań wyborczych w byłym województwie słupskim w wyborach parlamentarnych 1997. [w]: Środowisko przyrodnicze i gospodarka Dolnego Śląska u progu trzeciego tysiąclecia. 49 Zjazd Polskiego Towarzystwa Geograficznego, Szklarska Poręba, 20-24 września 2000 r. Streszczenia referatów, komunikatów i posterów. Red. Jan Tomaszewski. Wrocław: Oddział Wrocławski PTG, 2000 - s. 263-267.
 • Potrykowska Alina, Śleszyński Przemysław: Migracje wewnętrzne w województwie warszawskim w okresie transformacji. [w]: Środowisko przyrodnicze i gospodarka Dolnego Śląska u progu trzeciego tysiąclecia. 49 Zjazd Polskiego Towarzystwa Geograficznego, Szklarska Poręba, 20-24 września 2000 r. Streszczenia referatów, komunikatów i posterów. Red. Jan Tomaszewski. Wrocław: Oddział Wrocławski PTG, 2000 - s. 221-225.
 • Rościszewski Marcin, Korcelli-Olejniczak Ewa: Geopolitische Aspekte der polnischen West- und Ostgrenze. [w]: Grenzen und Grenzraeume in der deutschen und polnischen Geschichte. Scheidelinie oder Begegungsraum? Hrsg. Georg Stoeber, Robert Maier. Hannover: Verlag Hahnsche Buchhandlung, 2000 - s. 91-99 (Studien zur Internationalen Schulbuchforschung. Schriftenreiche des Georg-Eckert-Institut; 104)
 • Taylor Zbigniew: Changes in transportation in Poland. [w]: Central Europe after the "East European Revolution" - challenges in the former East Germany, Poland, Czechia, Slovakia and Hungary. Ed. Koji Kobayashi, Hiroshi Sasaki, Kazuki Mori, Masahiro Kagami, Mitsuru Yamamoto, Satoshi Nakagawa, Masaaki Kureha. Tokyo: Ninomiya-Shoten Co. Ltd., 2000 - s. 129-141.
 • Taylor Zbigniew: Geografia transportu i jej wkład do teorii geografii: próba oceny. - Przegl. Geogr. 2000, 72, z.4 - s. 491-508.
 • Więckowski Marek: Kształtowanie się transgranicznej polsko-słowackiej sieci transportowej. - Prace Kom. Geogr. Komunik. PTG 2000, 6 - s. 205-228.
 • Więckowski Marek: Zmiany w turystycznym zagospodarowaniu granicy polsko-słowackiej w latach 90. [w]: Środowisko przyrodnicze i gospodarka Dolnego Śląska u progu trzeciego tysiąclecia. 49 Zjazd Polskiego Towarzystwa Geograficznego, Szklarska Poręba, 20-24 września 2000 r. Streszczenia referatów, komunikatów i posterów. Red. Jan Tomaszewski. Wrocław: Oddział Wrocławski PTG, 2000 - s. 353-358.
 • Więckowski Marek: Ruch turystyczny Polaków w słowackiej strefie przygraniczej. [w]: Środowisko przyrodnicze i gospodarka Dolnego Śląska u progu trzeciego tysiąclecia. 49 Zjazd Polskiego Towarzystwa Geograficznego, Szklarska Poręba, 20-24 września 2000 r. Streszczenia referatów, komunikatów i posterów. Red. Jan Tomaszewski. Wrocław: Oddział Wrocławski PTG, 2000 - s. 349-352.
 • Węcławowicz Grzegorz: Struktury społeczno-przestrzenne miasta polskiego jako składnik teorii miasta. - Przegl. Geogr. 2000, 72, z.4 - s. 395-410.
 • Węcławowicz Grzegorz: Kształtowanie się nowego modelu zróżnicowań społeczno-przestrzennych miasta w Europie Środkowej - wybrane elementy przejścia od miasta socjalistycznego do miasta post-socjalistycznego. [w]: Miasto postsocjalistyczne. Organizacja przestrzeni miejskiej i jej przemiany. XIII Konwersatorium Wiedzy o Mieście. Red. Iwona Jażdżewska. Łódź: UŁ, 2000 - s. 25-30.
 • Śleszyński Przemysław: Ocena atrakcyjności wizualnej krajobrazu okolic Pińczowa. - Prace i Studia Geogr. 2000, 27 - s. 197-230.
 • Katus K., Kupiszewski Marek, Rees P., Sakkeus L., Herm A., Powell D.: Internal migration and regional population dynamics in Europe: Estonia case study. [w]: Internal migration and regional population dynamics in Europe: a synthesis. Eds. P. Rees, Marek Kupiszewski. Strasbourg: Council of Europe Publishing, 1999 - 63 s.
 • Kupiszewski Marek, Berinde M.D., Theodorescu V., Durham H., Rees P.: Internal migration and regional population dynamics in Europe: Romania case study. [w]: Internal migration and regional population dynamics in Europe: a synthesis. Eds. P. Rees, Marek Kupiszewski. Strasbourg: Council of Europe Publishing, 1999 - 80 s.
 • Kupiszewski Marek, Bucher H., Durham H., Rees P.: Internal migration and regional population dynamics in Europe: Germany case study. [w]: Internal migration and regional population dynamics in Europe: a synthesis. Eds. P. Rees, Marek Kupiszewski. Strasbourg: Council of Europe Publishing, 1999 - 52 s.
 • Kupiszewski Marek, Drbohlav D., Durham H., Rees P.: Internal migration and regional population dynamics in Europe: Czech Republic case study. [w]: Internal migration and regional population dynamics in Europe: a synthesis. Eds. P. Rees, Marek Kupiszewski. Strasbourg: Council of Europe Publishing, 1999 - 50 s.
 • Kupiszewski Marek, Drbohlav Dusan, Rees Philip, Durham Helen: Vnitrni migrace a regionalni populacni dynamika - Ceska Republika na pozadi evropskych trendu. - Geografie - Sbornik CGS 1999, 104, z.2 - s. 89-105.
 • Kupiszewski Marek, Durham H., Rees P.: Internal migration and regional population dynamics in Europe: Poland case study. [w]: Internal migration and regional population dynamics in Europe: a synthesis. Eds. P. Rees, Marek Kupiszewski. Strasbourg: Council of Europe Publishing, 1999 - 61 s.
 • Kupiszewski Marek, Rees Philip: Arbeitlosigkeit, Binnenwanderung und regionale Bevoelkerungsentwicklung. Ergebnisse der gesamteuropaeischen Forschung. [w]: Wanderungen - regionale Strukturen und Trends. Bonn: Bundesamt fuer Bauwesen und Raumordnung, 1999 - s. 723-742 (Informationen zur Raumentwicklung; 11/12.1998)
 • Kupiszewski Marek, Rees Philip: Lesson for the projection of internal migration from studies in the European countries. - Statist. J. United Nat. ECE 1999, 16 - 281-295.mapki.
 • Rees P., Carrilho M.-J., Peixoto J., Durham H., Kupiszewski Marek: Internal migration and regional population dynamics in Europe: Portugal case study. [w]: Internal migration and regional population dynamics in Europe: a synthesis. Eds. P. Rees, Marek Kupiszewski. Strasbourg: Council of Europe Publishing, 1999 - 72 s.
 • Rees P., Durham H., Kupiszewski Marek: Internal migration and regional population dynamics in Europe: United Kingdom case study. [w]: Internal migration and regional population dynamics in Europe: a synthesis. Eds. P. Rees, Marek Kupiszewski. Strasbourg: Council of Europe Publishing, 1999 - 87 s.
 • Rees P., Ostby L., Durham H., Kupiszewski Marek: Internal migration and regional population dynamics in Europe: Norway case study. [w]: Internal migration and regional population dynamics in Europe: a synthesis. Eds. P. Rees, Marek Kupiszewski. Strasbourg: Council of Europe Publishing, 1999 - 73 s.
 • Rees P., Todisco E., Terra Abrami V., Durham H., Kupiszewski Marek: Internal migration and regional population dynamics in Europe: Italy case study. [w]: Internal migration and regional population dynamics in Europe: a synthesis. Eds. P. Rees, Marek Kupiszewski. Strasbourg: Council of Europe Publishing, 1999 - 76 s.
 • Rees P., van Imhoff E., Durham H., Smith D., Kupiszewski Marek: Internal migration and regional population dynamics in Europe: Netherlands case study. [w]: Internal migration and regional population dynamics in Europe: a synthesis. Eds. P. Rees, Marek Kupiszewski. Strasbourg: Council of Europe Publishing, 1999 - 85 s.
 • Rees Philip, Kupiszewski Marek: Interal migration: what data are available in Europe?. - J. Official Statist. 1999, 15, nr 4 - s. 551-586.
 • Rees Philip, Ostby Lars, Durham Helen, Kupiszewski Marek: Internal migration and regional population dynamics in Europe: Norway case study. Oslo: Statistisk Sentralbyra, 1999 - 58 s. (Rapporter; 19/99)
 • Taylor Zbigniew: Polish transport sector: changes in the 1990's. [w]: Market economy and changing regional structures: the case of Central Europe (the former East Germany, Poland, Czech, Slovak and Hungary). Ed. Koji Kobayashi. [B.m.]: [b.w.], 1999 - s. 260-279.
 • Taylor Zbigniew: Geography of transportation. E.J.Taaffe, H.L.Gauthier, M.E.O'Kelly, Upper Saddle River, 1996. - Przegl. Geogr. 1999, 71, nr 4 - s. 476-478.
 • Więckowski Marek: Ochrona przyrody jako czynnik kształtowania się polsko-słowackiej współpracy transgranicznej. [w]: Problematyka geopolityczna Europy Środkowej i Wschodniej. Red. Jerzy Kitowski. Rzeszów: [b.w.], 1999 - s. 644-656 (Rozprawy i Monografie Wydziału Ekonomicznego; 18)
 • Więckowski Marek: Abchazja. Walka o raj. - Geozeta 1999, nr 1 - s. 40-43.
 • Więckowski Marek: Natural conditions for the development of the Polish-Slovak transboundary ties. - Acta Fac. Rerum Natur. Univ. Comen. Geographica 1999, suppl. nr 2/I - s. 257-263.
 • Węcławowicz Grzegorz: Miasto polskie w transformacji - kształtowanie się miasta postsocjalistycznego. [w]: XI Konwersatorium Wiedzy o Mieście. Zróżnicowanie przestrzenne struktur społecznych w dużych miastach. Red. nauk. Jacek Kaczmarek. Łódź: [b.w.], 1999 - s. 33-43.
 • Węcławowicz Grzegorz: Varsovie. [w]: Villes d'Europe. Christian Vandermotten, Frank Vermoesen, Walter de Lannoy, Stefan de Corte. Bruxelles: Banque Credit Communal, 1999 - s. 372-385 (Bulletin du Credit Communal; 207/208)
 • Węcławowicz Grzegorz: Warszawa jako przedmiot badań w geografii społecznej miast. [w]: Geografia na przełomie wieków - jedność w różnorodności. Materiały z sesji jubileuszowej 18-20 czerwca 1998 r. Red. nauk. Andrzej Lisowski. Warszawa: WGiSR UW, 1999 - s. 247-257.
 • Węcławowicz Grzegorz: Refleksja nad przemianami współczesnej geografii miast w Polsce. [w]: Geografia polska u progu trzeciego tysiąclecia. Red. Bolesław Domański, Wojciech Widacki. Kraków: IG UJ, 1999 - s. 233-240 (Geografia w Uniwersytecie Jagiellońskim 1849-1999; 4)
 • Węcławowicz Grzegorz: Przeksztłcenia struktury społeczno-przestrzennej miast. [w]: Socjologia miasta (wybór tekstów). Wybór i red. Marian Malikowski, Sławomir Solecki. Rzeszów: [b.w.], 1999 - s. 132-143.
 • Śleszyński Przemysław: Nowa metoda oceny atrakcyjności wizualnej krajobrazu. [w]: Geoekologicne podstawy badania i planowania krajobrazu rekreacyjnego. Red. Maciej Pietrzak. Poznań: [b.w.], 1999 - s. 37-55.
 • Grzeszczak Jerzy: Przemiany polskiej przestrzeni. Red. G. Gorzelak. Warszawa 1997. - Przegl. Geogr. 1998, 70, z.3/4 - s. 349-352.
 • Ingham Hilary, Ingham Mike, Węcławowicz Grzegorz: Agricultural reform in post-transition Poland. - Tijdschr. Geogr. 1998, 89, nr 2 - s. 150-160.
 • Ingham Mike, Ingham Hilary, Karwińska Anna, Węcławowicz Grzegorz: Women in the Polish labour market: is transition a threat?. [w]: Reform of the socialist system in Central and Eastern Europe. Ed. Martin J. Bull, Mike Ingham. Houndmills: Macmillan Press Ltd, 1998 - s. 136-162.
 • Korcelli-Olejniczak Ewa: Środkowo-Europejski obszar meteropolitarny Wiedeń-Bratysława - rynek pracy w dobie transformacji. [w]: Przestrzeń Europy Środkowej - przykłady transformacji. Red. Marcin Rościszewski, Ewa Korcelli-Olejniczak. Warszawa: PAN IGiPZ, 1998 - s. 57-70 (Europa XXI; 2)
 • Korcelli-Olejniczak Ewa, Kowalski Mariusz: Wybory parlamentarne w Berlinie - ślady podziałów sprzed 1990 r. [w]: Przestrzeń Europy Środkowej - przykłady transformacji. Red. Marcin Rościszewski, Ewa Korcelli-Olejniczak. Warszawa: PAN IGiPZ, 1998 - s. 71-81 (Europa XXI; 2)
 • Kupiszewski Marek: Czy na podstawie doświadczeń innych krajów można przewidywać zmiany migracji międzynarodowych po przyjęciu Polski do Unii Europejskiej?. [w]: Przemiany w zakresie migracji ludności jako konsekwencja przystąpienia Polski do Unii Europejskiej. Red. Piotr Korcelli. Warszawa: Wydaw. Nauk. PWN, 1998 - s. 67-78 (Biuletyn; 184)
 • Kupiszewski Marek, Durham Helen, Rees Philip: Internal migration and urban change in Poland. - Europ. J. Popul. 1998, 14 - s. 265-290.
 • Kupiszewski Marek, Durham Helen, Rees Philip: Changes in the regional population dynamics in Poland 1980-1994. - Studia Demogr. 1998, z.3 - s. 3-18.
 • Kupiszewski Marek, Durham Helen, Rees Philip: International migration and urban change in Poland. [w]: Gesellschaft und Bevoelkerung in Mittel- und Osteuropa im Umbruch. 31. Arbeitstagung der Deutschen Gesellschaft fuer Bevoelkerungswissenschaft (DGBw), 24. und 25. April 1997 in Berlin. Tagungsband. Hrsg. Jochen Fleischhacker, Rainer Muenz. Berlin: Institut fuer Sozialwissenschaften. Philosophische Fakultaet III. Humboldt Universitaet zu Berlin, 1998 - s. 181-205 (Demographie Aktuell. Vortraege - Aufsaetze - Forschungsberichte; 13)
 • Kupiszewski Marek, Kupiszewska Dorota: Projection of Central and East European populations - models, data, preliminary results. [w]: Gesellschaft und Bevoelkerung in Mittel- und Osteuropa im Umbruch. 31. Arbeitstagung der Deutschen Gesellschaft fuer Bevoelkerungswissenschaft (DGBw), 24. und 25. April 1997 in Berlin. Tagungsband. Hrsg. Jochen Fleischhacker, Rainer Muenz. Berlin: Institut fuer Sozialwissenschaften. Philosophische Fakultaet III. Humboldt Universitaet zu Berlin, 1998 - s. 22-33 (Demographie Aktuell. Vortraege - Aufsaetze - Forschungsberichte; 13)
 • Taylor Zbigniew: Polish transport policy: An evaluation of the 1994/5 White Paper. - J. Transp. Geogr. 1998, 6, nr 3 - s. 227-236.
 • Taylor Zbigniew: Transport systems, policy and planning: a geographical approach. R.S. Tolley, B.J. Turton. Harlow 1995. - Przegl. Geogr. 1998, 70, z.3/4 - s. 354-357.
 • Taylor Zbigniew: Public transport policy in Poland: what it is and what it should be. [w]: Urban and regional development in Italy (settlement and geo-economics in mountain regions) and in Poland (in the time of transformation). 8th Italian-Polish Seminar of Geography. Trento, 22-26 September 1997. Ed. Angelo Besana. Trento: Edizioni Colibri, 1998 - s. 275-289.
 • Taylor Zbigniew: Transport. W. Rydzkowski, K. Wojewódzka-Król. Warszawa 1997. - Przegl. Geogr. 1998, 70, z.3/4 - s. 357-359.
 • Taylor Zbigniew: Współczesne problemy polityki transportowej. W. Rydzkowski, K. Wojewódzka-Król. Warszawa 1997. - Przegl. Geogr. 1998, 70, z.3/4 - s. 359-362.
 • Taylor Zbigniew: Procesy towarzyszące transformacji systemów transportowych. - Prace Komis. Geogr. Komunik. PTG 1998, 4 - s. 5-34.
 • Taylor Zbigniew: Możliwości poprawy dostępności usług w obszarach wiejskich. - Przegl. Geogr. 1998, 70, z.1/2 - s. 47-68.
 • Węcławowicz Grzegorz: Some aspects of income and social disparities in Poland - regional and intra urban scale. [w]: Urban and regional development in Italy (settlement and geo-economics in mountain regions) and in Poland (in the time of transformation). 8th Italian-Polish Seminar of Geography. Trento, 22-26 September 1997. Ed. Angelo Besana. Trento: Edizioni Colibri, 1998 - s. 315-334.
 • Węcławowicz Grzegorz: What to do with the post-socialist cities? Toward a new urban policy. [w]: Emerging spatial and regional structures of an economy in transition. Ed. Ryszard Domański. Warszawa: Wydaw. Nauk. PWN, 1998 - s. 163-182 (Studia Regionalia; 8)
 • Węcławowicz Grzegorz: Social polarisation in postsocialist cities: Budapest, Prague and Warsaw. [w]: Social change and urban restructuring in Central Europe. Ed. Gyoergy Enyedi. Budapest: Akademiai Kiado, 1998 - s. 55-66.
 • Węcławowicz Grzegorz: Varsovie, future metropole europeenne?. - Courier Pays Est 1998, nr 430 - s. 52-65.
 • Węcławowicz Grzegorz, Gaudray-Coudroy Lydia: Le renoveau du secteur prive et la recomposition de l'espace social a Varsovie. [w]: Logements et habitat dans les villes europeennes. Ed. Jean-Rene Bertrand, Jacques Chevalier. Paris: Editions L'Harmattan, 1998 - s. 59-78 (Collection Geographie Sociale)
 • Śleszyński Przemysław: Możliwości pomiaru zasięgu widoku i jego znacznie w badaniach krajobrazowych. [w]: Systemy informacji geograficznej w badaniach środowiska przyrodniczego. Red. Mariusz Kistowski. Gdańsk: Wydaw. DJ, 1998 - s. 73-81 (Problemy Ekologii Krajobrazu; 4)
 • Śleszyński Przemysław: Mapa zasięgu widoku okolic Pińczowa. - Pol. Przegl. Kartogr. 1998, 30, nr 3 - s. 173-184.
 • Grzeszczak Jerzy: Problematyka przestrzeni europejskiej. Red. A. Kukliński. Warszawa 1997. - Przegl. Geogr. 1997, 69, z.3/4 - s. 364-368.
 • Korcelli-Olejniczak Ewa: Zjawisko globalizacji - nowe wyzwania dla Unii Europejskiej. - Przegl. Geogr. 1997, 69, z.3/4 - s. 353-361.
 • Taylor Zbigniew: Dostępność miejsc pracy, nauki i usług w obszarach wiejskich jako przedmiot badań geografii społeczno-ekonomicznej - próba analizy krytycznej. - Przegl. Geogr. 1997, 69, z.3/4 - s. 261-283.
 • Taylor Zbigniew: Women and access in rural areas. P. Chapman, S. Lloyd (ed.). - Przegl. Geogr. 1997, 69, z.3/4 - s. 376-378.
 • Taylor Zbigniew: Polish transport policy: What it is and what it should be. [w]: Occasional Paper No.17. Urawa: Department of Geography. Faculty of Education, Saitama University, 1997 - s. 23-36 (Occasional Paper of Department of Geography, Saitama University; 17)
 • Taylor Zbigniew: Polska polityka transportowa: jaka jest, a jaka być powinna. - Prace Komis. Geogr. Komunik. PTG 1997, 3 - s. 5-27.
 • Taylor Zbigniew: Przebieg autostrady A2 a system drogowy aglomeracji warszawskiej. [w]: Konflikty wokół przebiegu autostrad w Polsce. Przypadek aglomeracji warszawskiej. Red. Andrzej Stasiak. Warszawa: Wydaw. Nauk. PWN, 1997 - s. 89-109 (Biuletyn; 179)
 • Węcławowicz Grzegorz: The changing socio-spatial patterns in Polish cities. [w]: Prozesse un Perspektiven der Stadtentwicklung in Ostmitteleuropa. Hrsg. Zoltan Kovacs, Reinhard Wiessner. Passau: L.I.S. Verlag, 1997 - s. 75-81 (Muenchener Geographische Hefte; 76)
 • Węcławowicz Grzegorz: Warszawa u progu XXI stulecia. [w]: Przyrodnicze i społeczne walory Mazowsza w dobie restrukturyzacji. XLVI Zjazd Polskiego Towarzystwa Geograficznego, Rynia nad Zalewem Zegrzyńskim, 18-21 września 1997 r. Wystąpienia. Red. Alicja Breymeyer et al. Rynia: PTG, 1997 - s. 18-33.
 • Śleszyński Przemysław: Z badań nad fizjonomią środowiska przyrodniczego. - Prace i Studia Geogr. WGiSR UW 1997, 21 - s. 255-297.
 • Grzeszczak Jerzy: Geografia technopolii. G. Benko. Warszawa 1993. - Przegl. Geogr. 1996, 68, z.1/2 - s. 234-237.
 • Ingham Mike, Ingham Hilary, Węcławowicz Grzegorz: Too little, too slow? Agricultural reform in post-transition Poland. Salford: University of Salford, 1996 - 22 s. (Working Papers on Policy Studies; 14)
 • Węcławowicz Grzegorz: Modernization and security challenges for regional development in Poland. [w]: Urban and regional management in countries in transition. Ed. Manas Chatterji, Ryszard Domański. Warszawa: Wydaw. Nauk. PWN, 1996 - s. 331-348 (Studia Regionalia; 5)
 • Grzeszczak Jerzy: "Europa Regional", Zeitschrift des Instituts fuer Laenderkunde. Leipzig 1993-1994. - European Spatial Research and Policy 1995, 2, nr 2 - s. 121-123.
 • Kupiszewski Marek: Sources and usefulness of information on mobility in Poland. [w]: Collecte et comparabilite des donnees ddemographiques et sociales en Europe. Louvain-la-Neuve: Academia/L'Harmattan, 1995 - s. 625-636 (Chaire Quetelet; 1991)
 • Kupiszewski Marek: Current trends in migration from Eastern Europe to European Union. [w]: Environment and quality of life in Central Europe: problems of transition. Conference proceedings. Praha: Albertina Icome, 1995 - s. A41.
 • Taylor Zbigniew: The evaluation of accessibility levels in rural areas: the case of Poland. [w]: The roles of metropolitan urban areas in the high-consumption society and other geographical issues of contemporary Japan and Poland. Proceedings of the 3rd Japanese-Polish Geographical Seminar. Nagoya, Japan, November 1994. Ed. Toshio Nohara, Nobuo Akasaka. Nagoya: [b.w.], 1995 - s. 87-114.
 • Węcławowicz Grzegorz: Warsaw and its region in the process of social and economic transformation. [w]: Citta capitali dell'Europa centrale: politiche e strategie urbane nel nuovo spazio europeo. A cura di Marco Demarie. Torino: [b.w.], 1995 - s. 231-247 (Contributi di Ricerca)
 • Węcławowicz Grzegorz: The electoral geography in the national, regional and intra-urban scale. [w]: Urban and regional issues in geographical research in Poland and Italy. Proceedings of the Seventh Polish-Italian Geographical Seminar. Warsaw - Wierzba - Toruń - Łódź, 27 IX - 2 X 1993. Ed. Bożena Gałczyńska, Grzegorz Węcławowicz. Warszawa: PAN IGiPZ, 1995 - s. 59-69 (Conference Papers; 24)
 • Korcelli Piotr, Potrykowska Alina, Węcławowicz Grzegorz: Warsaw: development problems and strategies. [w]: Managing and marketing of urban development and urban life. Proceedings of the IGU-Commission on "Urban Development and Urban Life". Berlin, August 15th to 20th, 1994. Ed. Gerhard O. Braun. Berlin: Dietrich Reimer Verlag, 1994 - s. 101-113 (Abhandlungen - Anthropogeographie; 52)
 • Korcelli Piotr, Węcławowicz Grzegorz: Zagrożenia i bariery rozwoju demograficznego i społecznego OMW. - Przegl. Urb. 1994, 2, nr 2 - s. 4-5.
 • Kupiszewski Marek: Multiregional demographic projections: Polish experiences. - Geographia Polonica 1994, 63 - s. 95-104.
 • Kupiszewski Marek: Multiregional demographic projections: Polish experiences. [w]: Zbiór artykułów przedstawiających wyniki współczesnych badań w geografii fizycznej i społeczno-ekonomicznej. Warszawa: PAN IGiPZ, 1994 - s. 95-104 (Geographia Polonica; 63)
 • Taylor Zbigniew: Nowe czasopismo geograficzne - Journal of Transport Geography. - Przegl. Geogr. 1994, 66, z.1/2 - s. 151-157.
 • Węcławowicz Grzegorz: The selected market transformation challenges and risk for Warsaw. [w]: Planification et strategies de developpement dans les capitales Europeennes. Ed. Christian Vandermotten. Bruxelles: Editions de l'Universite de Bruxelles, 1994 - s. 285-292 (Am?nagement du territoire et environnement)
 • Costa Marco, Węcławowicz Grzegorz: The intra-urban disparities in "socialist and capitalist" cities. Comparing post Second World War experience of Poland and Italy. [w]: The urban population at a microscale. Alina Potrykowska, Piotr Korcelli (ed.). Warszawa: PAN IGiPZ, 1993 - s. 421-431 (Geographia Polonica; 61)
 • Costa Marco, Węcławowicz Grzegorz, Formentini Ubaldo: The intra-urban disparities in "socialist and capitalist" cities. Comparing post Second World War experience of Poland and Italy. - Geographia Polonica 1993, 61 - s. 421-432.
 • Kupiszewski Marek: The projection of the population number and structure in the Katowice region against current demographic trends. - Geographia Polonica 1992, 59 - s. 155-166.
 • Taylor Zbigniew: Contemporary trends in the Polish transport system. - Geographia Polonica 1989, 56 - s. 179-194.
 • Kupiszewski Marek: Application of two types of migration data to multiregional demographic projections. - Geographia Polonica 1988, 54 - s. 43-62.
 • Węcławowicz Grzegorz: Elderly people in the socio-spatial structure of some Polish towns. - Geographia Polonica 1988, 54 - s. 139-151.
 • Taylor Zbigniew: Contemporary British human geography: a Polish view. - Geographia Polonica 1985, 51 - s. 9-18.
 • Węcławowicz Grzegorz: The socio-spatial structure of Radom city in 1978. - Geographia Polonica 1985, 51 - s. 85-98.
 • Taylor Zbigniew: The diffusion of railway network in Poland as a space-time process. - Geographia Polonica 1984, 50 - s. 75-88.
 • Węcławowicz Grzegorz: Towards a theory of intra-urban structures of Polish cities. - Geographia Polonica 1981, 44 - s. 179-200.
 • Taylor Zbigniew: Origin and problems of social transport geography. - Geographia Polonica 1980, 43 - s. 259-268.
 • Węcławowicz Grzegorz: The structure of the socio-economic space of Warsaw in 1931 and 1970. - Geographia Polonica 1977, 37 - s. 201-224.
 • Taylor Zbigniew: Accessibility of urban transport systems. The case of Poznań city. - Geographia Polonica 1976, 33 2 - s. 121-142.
 • Grzeszczak Jerzy: Le rôle de d'industrie dans les processus de la modernisation des campagnes et de l'agriculture (à la lumière de l'accroissement de la population à double activité). - Geographia Polonica 1974, 29 - s. 71-80.
 • Grzeszczak Jerzy: Polarization theory: some basic notions and concepts. - Geographia Polonica 1972, 21 - s. 27-40.
 • Górecka Lucja, Grzeszczak Jerzy: On problems of the interrelations between industrial plants and geographical environment. - Geographia Polonica 1964, 2 - s. 175-182.
 • Leszczycki Stanisław, Grzeszczak Jerzy: Main Research Problems in Polish Industrial Geography. - Geographia Polonica 1964, 1 - s. 147-160.
 • Śleszyński Przemysław: Symulacja polskich wyborów parlamentarnych na podstawie wyników głosowania wyborów do parlamentu UE w czerwcu 2009 r. [w]: Portal Politologiczny Politeja. .

Editorial publications

Abstracts, reviews, notes

 • Cerić Denis: Recent dynamics of the cruise supply in the Mediterranean region. [w]: 6th EUGEO Congress. Brussels, September 4-6, 2017, Palace of the Academies. Brussels: Association of Geographical Societies in Europe, 2017 - s. 198.
 • Cerić Denis: Towards an integrated tourist space in the Baltic Sea region. [w]: Space and flows. Warsaw Regional Forum 2017, 18-20 October 2017. Programme and Book of Abstracts. Warsaw: Institute of Geography and Spatial Organization Polish Academy of Sciences et al., 2017 - s. 48.
 • Ciechański Ariel: Rozwój i regres kolei przemysłowych na Górnym Śląsku. [w]: „Węgiel, polityka, stal, ludzie. Kolej w życiu Śląska”, VI Rybnicka Konferencja o Historii Kolei, 23 października 2017 r., Rybnik. Oprac. red. Michał Kapias, Dawid Keller. Rybnik: Muzeum w Rybniku, 2017 - s. 15-16.
 • Ciechański Ariel (rec.): A. Massel (red.) – Łódzki Węzeł Kolejowy – stan obecny i perspektywy, Instytut Kolejnictwa, Warszawa, 2016, 386 s. - Prace Komisji Geografii Komunikacji PTG 2017, 20, 3 - s. 87-89.
 • Czapiewski Konrad, Cerić Denis: Integrative mechanisms for addressing territorial inequalities in Podkarpackie Region, Poland. [w]: 6th EUGEO Congress. Brussels, September 4-6, 2017, Palace of the Academies. Brussels: Association of Geographical Societies in Europe, 2017 - s. 161.
 • Korcelli-Olejniczak Ewa, Piotrowski Filip: Social cohesion, social mobility and economic performance in a diverse and deprived urban area. The example of Praga Północ in Warsaw. [w]: Space and flows. Warsaw Regional Forum 2017, 18-20 October 2017. Programme and Book of Abstracts. Warsaw: Institute of Geography and Spatial Organization Polish Academy of Sciences et al., 2017 - s. 55.
 • Kurowska-Ciechańska Judyta, Ciechański Ariel: Wybrane problemy transportu piwa na Śląsku. [w]: „Węgiel, polityka, stal, ludzie. Kolej w życiu Śląska”, VI Rybnicka Konferencja o Historii Kolei, 23 października 2017 r., Rybnik. Oprac. red. Michał Kapias, Dawid Keller. Rybnik: Muzeum w Rybniku, 2017 - s. 12-13.
 • Niedzielski Michał: Assessing the horizontal and vertical equity of job accessibility. [w]: Space and flows. Warsaw Regional Forum 2017, 18-20 October 2017. Programme and Book of Abstracts. Warsaw: Institute of Geography and Spatial Organization Polish Academy of Sciences et al., 2017 - s. 49.
 • Taylor Zbigniew (rec.): Ch. Karlsson, M. Andersson, T. Norman (red.) - Handbook of Research Methods and Applications in Economic Geography, Edward Elgar, Cheltenham, UK - Northampton, MA, USA 2016. - Przegląd Geograficzny 2017, 89, 2 - s. 339-341.
 • Taylor Zbigniew (rec.): G.Lohmann, A.Panosso Netto (red.), Tourism Theory. Concepts, Models and Systems, CABI, Wallingford, Oxfordshire, UK - Boston, MA, USA 2017. - Przegląd Geograficzny 2017, 89, 4 - s. 643-646.
 • Taylor Zbigniew (rec.): B.P.Y.Loo, C.Comtois (red.), Sustainable Railway Futures. Issues and Challenges, Ashgate, Farnham, Surrey, England - Burlington, VE, USA 2015. - Przegląd Geograficzny 2017, 89, 4 - s. 641-643.
 • Taylor Zbigniew, Ciechański Ariel: Foreign Direct Investments in non-urban public transport In Visegrad Group (V4) countries. [w]: Space and flows. Warsaw Regional Forum 2017, 18-20 October 2017. Programme and Book of Abstracts. Warsaw: Institute of Geography and Spatial Organization Polish Academy of Sciences et al., 2017 - s. 54.
 • Śleszyński Przemysław: Słowo końcowe. [w]: Regiobank. Polska oczami regionów - raport. Warszawa: Związek Banków Polskich, 2017 - s. 35.
 • Śleszyński Przemysław (rec.): E. Zuzańska-Żyśko - Procesy metropolizacji. Teoria i praktyka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2016. - Przegląd Geograficzny 2017, 89, 2 - s. 341-343.
 • Bell Martin, Rees Philip, Kupiszewski Marek, Kupiszewska Dorota, Ueffing Philipp, Bernard Aude, Charles-Edwards Elin, Stillwell John: The impact of internal migration on population redistribution: an international comparison. [w]: Demographic Change and Policy Implications. European Population Conference, August 31 – September 3, 2016, Mainz, Germany. The Hague: European Association of Population Research, 2016 - s. 199.
 • Ciechański Ariel: F. Bebenow – Turystyka kolejowa w Polsce, Wydawnictwo Naukowe Bogucki, Poznań, 2015, 168 s. - Prace Komisji Geografii Komunikacji PTG 2016, 19, 3 - s. 66-67.
 • Ciechański Ariel: M. Wolański, W. Paprocki, B. Mazur, A. Soczówka, B. Jakubowski, M. Czubak i M. Pieróg – Publiczny transport zbiorowy poza miejskimi obszarami funkcjonalnymi, Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej, Warszawa, 2016, 266 s. - Prace Komisji Geografii Komunikacji PTG 2016, 19, 4 - s. 82-83.
 • Ciechański Ariel (rec.): S. Tarchov – Izmienienije sviaznosti prostranstva Rossii (na primierie aviapassažirskogo soobščenija), Ojkumiena, Smolensk 2015; 154 s.. - Przegląd Geograficzny 2016, 88, 2 - s. 275-277.
 • Ciechański Ariel (rec.): M.V. Conlin, G.R. Bird (red.) – Railway Heritage and Tourism, Channel View Publications, Bristol–Buffalo–Toronto, 2014; 320 s.. - Przegląd Geograficzny 2016, 88, 2 - s. 277-279.
 • Geurs Karst, Moya Gomez Borja, Stępniak Marcin, Pritchard John: Spatio-temporal inequalities in job accessibility in the Netherlads. [w]: Transport Infrastructures for better Accessibility, Equity and Territorial Cohesion. NECTAR Joint Cluster 1 and Cluster 6 International Workshop, 20-21 October, Warsaw, Poland. Warszawa: Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN; Ministerstwo Rozwoju, 2016 - s. 9.
 • Goliszek Sławomir, Sudra Paweł, : Public transport accessibility and urban sprawl - the case of Warsaw. [w]: Transport Infrastructures for better Accessibility, Equity and Territorial Cohesion. NECTAR Joint Cluster 1 and Cluster 6 International Workshop, 20-21 October, Warsaw, Poland. Warszawa: Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN; Ministerstwo Rozwoju, 2016 - s. 24.
 • Górczyńska Magdalena (rec.): A review of “Global gentrifications. Uneven development and displacement”, edited by Loretta Lees, Hyun Bang Shin and Ernesto López-Morales. - Urban Research & Practice 2016, 9, 1 - s. 103-104.
 • Korcelli-Olejniczak Ewa, Piotrowski Filip, Dworzański Piotr: Praga Północ w procesie gwałtownej zmiany społecznej - studium przypadku. [w]: Rozwój lokalnych i regionalnych systemów osadniczych w XXI wieku. XXIX Konwersatorium Wiedzy o Mieście, Łódź, 14-15 kwietnia 2016 r. Łódź: Uniwersytet Łódzki, 2016 - s. 18.
 • Rosik Piotr, Komornicki Tomasz, Stępniak Marcin, Goliszek Sławomir, Śleszyński Przemysław, Pomianowski Wojciech, Kowalczyk Karol: Implementing model of accessibility potential: monitoring and evaluation of efficiency and equity as an effect of road and railway development in Poland. [w]: Transport Infrastructures for better Accessibility, Equity and Territorial Cohesion. NECTAR Joint Cluster 1 and Cluster 6 International Workshop, 20-21 October, Warsaw, Poland. Warszawa: Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN; Ministerstwo Rozwoju, 2016 - s. 11.
 • Taylor Zbigniew (rec.): M.C.J. Bliemer, C.Mulley, C.J.Montou (red.), Handbook on Transport and Urban Planning in the Developed World, Edward Elgar, Cheltenham, UK - Northampton, MA, USA 2016. - Przegląd Geograficzny 2016, 88, 4 - s. 553-556.
 • Taylor Zbigniew (rec.): K.T.Guers, R.Patuelli, T.P.Dentinho (red.), Accessibility, Equity and Efficiency. Challenges for Transport and Public Services, Edward Elgar, Cheltenham, UK - Northampton, MA, USA 2016. - Przegląd Geograficzny 2016, 88, 4 - s. 556-558.
 • Taylor Zbigniew (rec.): J. Kizielewicz, I. Urbanyi-Popiołek – Rynek usług morskiej żeglugi wycieczkowej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2015, 232 s. - Przegląd Geograficzny 2016, 88, 2 - s. 273-275.
 • Śleszyński Przemysław: Historyczne, współczesne i prognozowane procesy demograficzno-osadnicze w Polsce oraz ich znaczenie dla rozwoju kraju. [w]: Tradycja i nowoczesność w geografii. LXI Zjazd Polskiego Towarzystwa Geograficznego, Kraków, 27-30 czerwca 2016 r. Kraków: Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej, 2016 - s. 98.
 • Śleszyński Przemysław: Jaki jest stan prac planistycznych w gminach - raport PAN. - Gazeta Samorządu i Administracji 2016, 18 - s. 51-52.
 • Śleszyński Przemysław: Substytucja powiatowych rynków pracy imigracją zagraniczną wobec prognozowanych zmian demograficznych. [w]: Europa w obliczu wielkich migracji. Nowe wyzwania społeczne, kulturowe i polityczne. Poznań, 26 - 28 września 2016 roku. Książka abstraktów. Poznań: Komitet Badań nad Migracjami PAN, 2016 - s. 154.
 • Śleszyński Przemysław: Diagnoza zagadnień osadniczych i powiązań funkcjonalnych w KPZK 2030. [w]: Rozwój lokalnych i regionalnych systemów osadniczych w XXI wieku. XXIX Konwersatorium Wiedzy o Mieście, Łódź, 14-15 kwietnia 2016 r. Łódź: Uniwersytet Łódzki, 2016 - s. 30.
 • Śleszyński Przemysław: Planowanie przestrzenne pełne mankamentów. - Wspólnota 2016, 17 - s. 24-25.
 • Śleszyński Przemysław: Głos w dyskusji. [w]: Perspektywy demograficzne jako wyzwanie dla polityki ludnościowej Polski. Red. Józefina Hrynkiewicz, Alina Potrykowska. Warszawa: Rządowa Rada Ludnościowa, 2016 - s. 72-73.
 • Śleszyński Przemysław: Głos w dyskusji. [w]: Perspektywy demograficzne jako wyzwanie dla polityki ludnościowej Polski. Konferencja Rządowej Rady Ludnościowej zorganizowana pod patronatem marszałka Sejmu Marka Kuchcińskiego. Warszawa, 26 kwietnia 2016 r. Warszawa: Sejm RP, 2016 - s. 49-50.
 • Śleszyński Przemysław: Głos w dyskusji. [w]: Stan, perspektywy i strategia rozwoju geografii społeczno-ekonomicznej w najbliższych latach (do 2030 r.). Dyskusja międzypokoleniowa. Red. Andrzej Suliborski. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2016 - s. 172.
 • Śleszyński Przemysław: Głos w dyskusji. [w]: Stan, perspektywy i strategia rozwoju geografii społeczno-ekonomicznej w najbliższych latach (do 2030 r.). Dyskusja międzypokoleniowa. Red. Andrzej Suliborski. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2016 - s. 128-129.
 • Śleszyński Przemysław: Głos w dyskusji. [w]: Stan, perspektywy i strategia rozwoju geografii społeczno-ekonomicznej w najbliższych latach (do 2030 r.). Dyskusja międzypokoleniowa. Red. Andrzej Suliborski. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2016 - s. 40-41.
 • Śleszyński Przemysław: Współczesne i prognozowane uwarunkowania rozwoju systemu osadniczego Polski. [w]: Rozwój lokalnych i regionalnych systemów osadniczych w XXI wieku. XXIX Konwersatorium Wiedzy o Mieście, Łódź, 14-15 kwietnia 2016 r. Łódź: Uniwersytet Łódzki, 2016 - s. 8.
 • Śleszyński Przemysław: Historyczne, współczesne i prognozowane procesy depopulacji w Polsce w ujęciu regionalnym. [w]: Europa w obliczu wielkich migracji. Nowe wyzwania społeczne, kulturowe i polityczne. Poznań, 26 - 28 września 2016 roku. Książka abstraktów. Poznań: Komitet Badań nad Migracjami PAN, 2016 - s. 156.
 • Śleszyński Przemysław: Niekontrolowana urbanizacja i jej społeczno-ekonomiczne koszty. [w]: Jakość życia i spójność przestrzenna. Interakcja rozwoju i dobrostanu w kontekście lokalnym. Międzynarodowa Konferencja Naukowa. Warszawa: Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, 2016 - 1 s.
 • Śleszyński Przemysław (rec.): M. Lackowska – Miejska polityka „zagraniczna”. Koncepcja przeskalowania w doświadczeniach polskich miast, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2014; 358 s. - Przegląd Geograficzny 2016, 88, 2 - s. 279-282.
 • Śleszyński Przemysław, Bański Jerzy, Degórski Marek, Komornicki Tomasz: Delimitacja przyrodniczych, społecznych i ekonomicznych obszarów problemowowych w Polsce. [w]: Jakość życia i spójność przestrzenna. Interakcja rozwoju i dobrostanu w kontekście lokalnym. Międzynarodowa Konferencja Naukowa. Warszawa: Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, 2016 - 1 s.
 • Śleszyński Przemysław, Grochowski Mirosław, Kaczmarek Tomasz, Krzysztofik Robert: Opinia Komisji Geografii Osadnictwa i Ludności PTG ws. projektu "Ustawy o rewitalizacji". - Czasopismo Geograficzne 2016, 87, 1 - s. 173-176.
 • Śleszyński Przemysław, Szejgiec-Kolenda Barbara, Wiśniewski Rafał: Procesy starzenia się ludności w Polsce w ostatnich 50 latach. [w]: Tradycja i nowoczesność w geografii. LXI Zjazd Polskiego Towarzystwa Geograficznego, Kraków, 27-30 czerwca 2016 r. Kraków: Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej, 2016 - s. 137.
 • Cerić Denis: Overestimating a role of tourism in peripheral rural areas on the example of selected regions in Poland and Croatia. [w]: EUGEO Budapest 2015. Congress Programme and Abstracts. Budapest: Hungarian Geographical Society, 2015 - s. 154.
 • Cerić Denis: Decentralization of tourism within the chosen capitals of Central Europe – a comparative analysis. [w]: EUGEO Budapest 2015. Congress Programme and Abstracts. Budapest: Hungarian Geographical Society, 2015 - s. 199.
 • Górczyńska Magdalena: Restitution process and real estate market in Warsaw. [w]: Territorial uncertainty and vulnerability as a challenge for urban and regional policy. Warsaw Regional Forum 2015. Programme and Book of Abstracts. Ed. Piotr Siłka. Warszawa: IGiPZ PAN, Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, 2015 - s. 27-28.
 • Górczyńska Magdalena: Intermediate social housing in France as an option for middle class? A case study of Grand Paris metropolitan area. [w]: Territorial uncertainty and vulnerability as a challenge for urban and regional policy. Warsaw Regional Forum 2015. Programme and Book of Abstracts. Ed. Piotr Siłka. Warszawa: IGiPZ PAN, Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, 2015 - s. 45-46.
 • Górczyńska Magdalena (rec.): A Review of "The housing question, tensions, and continuities in the modern city", Edited by Edward Murphy and Najib B. Hourani. - International Journal of Housing Policy 2015, 15, 3 - s. 368-370.
 • Korcelli-Olejniczak Ewa: Różnorodność społeczna - wyzwanie dla miasta. Ważkośc projektu DIVERCITIES. [w]: Zarządzanie różnorodnością społeczną w Warszawie - problemy i perspektywy. Międzynarodowa konfrencja, 14-15 maja 2015, Warszawa, Kino PRAHA, ul. Jagiellońska 26. Program and abstracts. Warszawa: IGiPZ PAN, 2015 - 1 s.
 • Korcelli-Olejniczak Ewa: Social diversity and social solidarity in Warsaw. Search for sense of place and interaction. [w]: ENHR Workshop: Housing and Cities in a time of change: are we focusing on people. Lisbon, 29.06 - 1.07.205. Abstracts. Lisbon: European Network for Housing Research, 2015 - 1 s.
 • Korcelli-Olejniczak Ewa, Piotrowski Filip: Social diversity as challenge to cohesion. Example of Warsaw. [w]: Territorial uncertainty and vulnerability as a challenge for urban and regional policy. Warsaw Regional Forum 2015. Warsaw, 14-16 October 2015. Programme and Book of Abstracts. Ed. Piotr Siłka. Warszawa: IGiPZ PAN, Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, 2015 - s. 26.
 • Piotrowski Filip: Hiper-różnorodność społeczna na warszawskiej Pradze oczami mieszkańców. [w]: Zarządzanie różnorodnością społeczną w Warszawie - problemy i perspektywy. Międzynarodowa konfrencja, 14-15 maja 2015, Warszawa, Kino PRAHA, ul. Jagiellońska 26. Program and abstracts. Warszawa: IGiPZ PAN, 2015 - 1 s.
 • Rees Phil, Kupiszewski Marek, Kupiszewska Dorota, Bell Martin, Charles-Edwards Elin, Stillwell John, Ueffing Philip, Bernard Aude, Daras Konstantinos: Impact of internal migration on population redistribution: a cross-national comparison. [w]: 8th International Conference on Population Geographies. Conference Handbook. Brisbane: The University of Queensland, 2015 - s. 90.
 • Rosik Piotr, Stępniak Marcin, Komornicki Tomasz: The evaluation of the impact of construction of motorways and expressways in Poland in the years 2004-2015 on accessibility and cohesion. [w]: Challenges for the New Cohesion Policy 2014-2020. An academic and policy debate. Abstract Book. Riga: European Commission, RSA, Latvijas Universitate, 2015 - s. 52-53.
 • Stillwell John, Daras Konstantinos, Bell Martin, Charles-Edwards Elin, Ueffing Philip, Kupiszewski Marek, Kupiszewska Dorota: Internal migration around the world: Comparing distance travelled and its frictional effect. [w]: 8th International Conference on Population Geographies. Conference Handbook. Brisbane: The University of Queensland, 2015 - s. 66.
 • Wolaniuk Anita, Śleszyński Przemysław: Słowo wstępne. [w]: Współczesne czynniki i bariery rozwoju miast. XXVIII Konwersatorium Wiedzy o Mieście.. Red. Anita Wolaniuk. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2015 - s. 5-8.
 • Węcławowicz Grzegorz: Mechanizmy kształtowania zróżnicowań i różnorodności społecznej w przestrzeni miast polskich. [w]: Zarządzanie różnorodnością społeczną w Warszawie - problemy i perspektywy. Międzynarodowa konfrencja, 14-15 maja 2015, Warszawa, Kino PRAHA, ul. Jagiellońska 26. Program and abstracts. Warszawa: IGiPZ PAN, 2015 - 1 s.
 • Śleszyński Przemysław: Problemy koncepcyjne i realizacyjne Narodowego Atlasu Polski. - Przegląd Urbanistyczny 2015, 9 - s. 70-71.
 • Śleszyński Przemysław: Metodyczne problemy wyznaczania obszarów urbanizacji. - Przegląd Urbanistyczny 2015, 9 - s. 60-61.
 • Śleszyński Przemysław: Problemy klasyfikacji i delimitacji jednostek terytorialnych i ich zastosowania w badaniach procesów rozwoju społeczno-gospodarczego. [w]: "Granice Geografii". Kongres Geografów Polskich, LX Zjazd Polskiego Towarzystwa Geograficznego oraz IX Forum Geografów Polskich w 70-lecie Lubelskiej Geografii. 17-21 czerwca 2015 r., Lublin. Program Kongresu. Streszczenia referatów i posterów. Lublin: Komitet Nauk Geograficznych PAN, Polskie Towarzystwo Geograficzne (Zarząd Główny i Oddział Lubelski), Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMCS w Lublinie, 2015 - s. 38.
 • Śleszyński Przemysław: [Komentarz]. [w]: Budownictwo senioralne w Polsce. Perspektywy rozwoju. Warszawa: Reas, 2015 - s. 3.
 • Śleszyński Przemysław: [Komentarz]. [w]: Praga Północ. Potencjał prawego brzegu. Warszawa: Reas, 2015 - s. 8-9.
 • Śleszyński Przemysław: Demograficzno-osadnicze uwarunkowania i prognozy rozwoju aglomeracji warszawskiej. [w]: Społeczne, gospodarcze i przestrzenne wyzwania dla polityki rozwoju Warszawy i jej obszaru metropolitalnego. Konferencja, 9 grudnia 2015 r., Muzeum Warszawskiej Pragi, ul. Targowa 50/52, Warszawa. Abstrakty referatów. Warszawa: Urząd m.st. Warszawy, IGiPZ PAN, 2015 - s. 3-5.
 • Śleszyński Przemysław, Komornicki Tomasz: Popytowe, dostępnościowe i planistyczne uwarunkowania rozwoju KDP w Polsce. [w]: Koleje dużych prędkości w Polsce. Praca zbiorowa. Red. Mirosław Siergiejczyk. Warszawa: Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, 2015 - s. 19.
 • Bell Martin, Charles-Edwards Elin, Ueffing Philip, Kupiszewski Marek, Kupiszewska Dorota, Stillwell John, Zhu Yu: Internal migration and development: evidence from 71 countries (Extended on-line abstract). Budapest: EAPS, 2014 - 4 s.
 • Bell Martin, Charles-Edwards Elin, Ueffing Philip, Kupiszewski Marek, Kupiszewska Dorota, Stillwell John, Zhu Yu: Internal migration and development: evidence from 71 countries. [w]: Programme and abstract book, EPC 2014. Budapest: EAPS, 2014 - s. 167.
 • Cerić Denis: Geographical spatial patterns of cruising itineraries in the Mediterranean on the example of the leading regional operating companies. [w]: Tourism and Transition in a Time of Change. Pre-Congress Meeting, Kraków / Pieniny Mts, Poland 13-17 August 2014. Warszawa: IGU Commission Geography of Tourism, Leisure and Global Change; PTG; IGiPZ PAN, 2014 - 2 s.
 • Ciechański Ariel: The growth and contraction of industrial railway networks in Poland (1881-2010). [w]: IGU 2014 Book of Abstracts. Cracow: IGU, 2014 - 1 s.
 • Górczyńska Magdalena: Zarządzanie obszarami miejskimi - komentarz do dokumentu Krajowej Polityki Miejskiej. - Magazyn Miasta 2014, 7 - 1 s.
 • Górczyńska Magdalena: Towards social upgrading: conceptualization of social change in the post - socialist city (the case of Warsaw, Poland). [w]: IGU 2014 Book of Abstracts. Cracow: IGU, 2014 - 1 s.
 • Korcelli-Olejniczak Ewa, Grochowski Mirosław: Warsaw as a diverse city: how policy reflects reality. [w]: IGU 2014 Book of Abstracts. Cracow: IGU, 2014 - 1 s.
 • Kupiszewski Marek, Kupiszewska Dorota, Bell Martin, Charles-Edwards Elin, Ueffing Philip, Stillwell John, Daras Konstantinos: Internal migration and population redistribution: a cross-national comparison. [w]: Programme and abstract book, EPC 2014. Budapest: EAPS, 2014 - s. 168.
 • Kupiszewski Marek, Kupiszewska Dorota, Bell Martin, Charles-Edwards Elin, Ueffing Philip, Stillwell John, Daras Konstantinos: Internal migration and population redistribution: a cross-national comparison (Extended on-line abstract). Budapest: EAPS, 2014 - 4 s.
 • Stępniak Marcin, Rosik Piotr: Accessibility impact of a decade of development of the Polish road network. [w]: IGU 2014 Book of Abstracts. Cracow: IGU, 2014 - 1 s.
 • Taylor Zbigniew: [Głos w dyskusji]. [w]: Dorobek polskiej geografii po konferencji w Rydzynie. Ocena krytyczna. Red. Wiesław Maik, Krystyna Rembowska, Andrzej Suliborski. Łódź: Wydaw. UŁ, 2014 - s. 47, 54-56, 165 (Podstawowe Idee i Koncepcje w Geografii; 8)
 • Taylor Zbigniew (rec.): W. Paul Vogt, Dianne C. Gardner, Lynne M. Haeffele, When to use what research design, The Guilford Press, New York-London 2012, 378 s. - Journal of Transport Geography 2014, 34 - s. 303-304.
 • Więckowski Marek: Development of new cross-border tourist attractions in Poland. [w]: The Border: a Source of Innovation. XIV International Conference BRIT (Border Regions in Transition). Arras, Lille, Mons: BRIT XIV, 2014 - 1 s.
 • Więckowski Marek: Related features of second homes with self-catering accommodation in Europe. [w]: New Perspectives on Second Homes. Program and abstracts from the IGU Commission for the Geography of Tourism, Leisure and Global Change conference, Skeviks gård, Stockholm, 9 - 11 June 2014. Stockholm; Umea: University of Umea; IGU Commission Geography of Tourism, Leisure and Global Changes, 2014 - s. 15-16.
 • Więckowski Marek: New cross-border tourist attractions in Poland. From periphery and the doubled national trails to the cross-border thematic trails. [w]: Tourism and Transition in a Time of Change. Pre-Congress Meeting, Kraków / Pieniny Mts, Poland 13-17 August 2014. Warszawa: IGU Commission on Tourism Geography, IGiPZ PAN, PTG, 2014 - s. 32.
 • Więckowski Marek, Timothy Dallen: Tourism and international borders: Globalization processes in the modern world. [w]: IGU 2014 Book of Abstracts. Cracow: IGU, 2014 - 1 s.
 • Śleszyński Przemysław: Socio-economic costs of uncontrolled urbanization in Poland. [w]: IGU 2014 Book of Abstracts. Cracow: IGU, 2014 - 1 s.
 • Śleszyński Przemysław: Aktualne problemy prac planistycznych w gminach. [w]: Współczesne uwarunkowania gospodarowania przestrzenią – szanse i zagrożenia dla zrównoważonego rozwoju. Streszczenia. Warszawa, 24-25 czerwca 2014 r. Warszawa: Politechnika Warszawska, Wydział Geodezji i Kartografii, 2014 - s. 49.
 • Śleszyński Przemysław: Procesy suburbanizacji w Polsce a polityka przestrzenna i regionalna. [w]: XXVII Konwersatorium Wiedzy o Mieście. Centra i peryferie w okresie transformacji ustrojowej. Łódź, 10-11 kwietnia 2014 r. Łódź: Wydział Nauk Geograficznych UŁ, Instytut Geografii Miast i Turyzmu UŁ, Urząd Miasta Łodzi, Zakład Urbanizacji Przestrzeni UŁ, 2014 - 1 s.
 • Śleszyński Przemysław: Nie tylko ocena cytowalności i jakości badań. Zastosowanie indeksu Hirscha w analizie autorskiej i instytucjonalnej dyscyplin naukowych. - Forum Akademickie 2014, 2 - s. 29-31.
 • Śleszyński Przemysław: Diagnoza stanu zagospodarowania przestrzennego kraju w KPZK 2030. [w]: Współczesne uwarunkowania gospodarowania przestrzenią – szanse i zagrożenia dla zrównoważonego rozwoju. Streszczenia. Warszawa, 24-25 czerwca 2014 r. Warszawa: Politechnika Warszawska, Wydział Geodezji i Kartografii, 2014 - s. 50.
 • Śleszyński Przemysław: Ekonomiczne koszty niekontrolowanej urbanizacji w Polsce. [w]: Współczesne uwarunkowania gospodarowania przestrzenią – szanse i zagrożenia dla zrównoważonego rozwoju. Streszczenia. Warszawa, 24-25 czerwca 2014 r. Warszawa: Politechnika Warszawska, Wydział Geodezji i Kartografii, 2014 - s. 51.
 • Śleszyński Przemysław: Głos w dyskusji w sprawie „ustawy krajobrazowej”. - Samorząd Terytorialny 2014, 12 - s. 65-68.
 • Śleszyński Przemysław: Assessment of transport-settlement efficiency of Poland and its use in regional and spatial policy. [w]: IGU 2014 Book of Abstracts. Cracow: IGU, 2014 - 1 s.
 • Śleszyński Przemysław: Stan planowania przestrzennego w Polsce. - Gazeta Samorządu i Administracji 2014 - 5 s.
 • Śleszyński Przemysław (rec.): Jolanta Rakowska, Klasyfikacje obszarów – kryteria, definicje, metody delimitacji. Studium metodyczno-statystyczne, Wydawnictwo Wieś Jutra, Warszawa 2012, 156 s. - Przegląd Geograficzny 2014, 86, 2 - s. 281-283.
 • Śleszyński Przemysław (rec.): Kształtowanie współczesnej przestrzeni miejskiej. Red. M. Madurowicz, Warszawa 2014. - Przegląd Geograficzny 2014, 86, 4 - s. 626-629.
 • Górczyńska Magdalena (rec.): Thōmas Maloutas, Kuniko Fujita, Residential Segregation in Comparative Perspective: Making Sense of Contextual Diversity. - European Spatial Research and Policy 2013, 20, 2 - s. 176-179.
 • Komornicki Tomasz, Więckowski Marek: Spatial accessibility as a measure of cross-border relations under conditions of integration. [w]: Regional Conference of the International Geographical Union, August 4-9, Kyoto International Conference Center. Kyoto: IGU, 2013 - s. 1.
 • Korcelli-Olejniczak Ewa: Local Urban Centers in the Warsaw Region: Patterns of functional adjustment. [w]: Warsaw Regional Forum 2013. Territorial capital - concepts, indicators & policy. Book of abstracts. Ed. Piotr Siłka. Warsaw: Insitute of Geography and Spatial Organization Polish Academy of Sciences, 2013 - s. 34.
 • Korcelli-Olejniczak Ewa (rec.): Sonja A. Hirt: Iron curtains: gates, suburbs and privatization of space in the post-socialist city. - Journal of Housing and the Built Environment 2013, 28, 4 - s. 729-730.
 • Taylor Zbigniew: Transport geography in Poland. - Journal of Transport Geography 2013, 32 - s. 105-106.
 • Więckowski Marek: Wooden architecture heritage as a resource for tourism development in the Western Carpathians. [w]: Tourism between Tradition and Modernity. Hiroshima: [b.w.], 2013 - s. 33-34.
 • Więckowski Marek: Attractiveness and accessibility as factors of tourist flow differentiation in the Tatra Mountains (Poland, Slovakia). [w]: Regional Conference of the International Geographical Union, August 4-9, Kyoto International Conference Center. Kyoto: IGU, 2013. (publikacja elektroniczna), 2013 - 1 s.
 • Wątorska-Dec Magdalena, Węcławowicz Grzegorz: Modele dla miast postsocjalistycznych. - Przegląd Urbanistyczny 2013, 7 - s. 97.
 • Śleszyński Przemysław: Kłopot z planami miejscowymi. - Wspólnota 2013, 10 - 5 s.
 • Śleszyński Przemysław: Wprowadzenie. - Biuletyn Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN 2013, 252 - s. 5-12.
 • Śleszyński Przemysław (rec.): Studium uwarunkowań rozwoju przestrzennego aglomeracji poznańskiej. Poznań 2012. - Przegląd Geograficzny 2013, 85, 4 - s. 683-686.
 • Górczyńska Magdalena: Gentryfikacja: proces eklektyczny czy jednorodny?. [w]: Procesy gentryfikacji w mieście. Cz. I. XXV Konwersatorium Wiedzy o Mieście. Red. Jolanta Jakóbczyk-Gryszkiewicz. Łódź: Wydaw. UŁ, 2012 - s. 15-16.
 • Taylor Zbigniew: Foreign direct investment (FDI) in large scale transport infrastructure: the case of Poland. [w]: 32nd International Geographical Congress Book of Abstracts. Red. Juliane Bendig, Carsten Butsch, Martin Gnyp, Holger Kretschmer, Nora Tilly. Cologne: IGU, 2012 - s. 489.
 • Taylor Zbigniew (rec.): Economic Geographies of Globalisation. A Short Introduction. M.Sokol, Edward Elgar, Cheltenham, UK-Northampton, MA, USA 2011. - Przegląd Geograficzny 2012, 84, 4 - s. 660-662.
 • Więckowski Marek: Tourism development in the Polish-Slovak borderland. [w]: 32nd International Geographical Congress Book of Abstracts. Red. Juliane Bendig, Carsten Butsch, Martin Gnyp, Holger Kretschmer, Nora Tilly. Cologne: IGU, 2012 - s. 234.
 • Śleszyński Przemysław: „Faktyczne” dane rzeczywiste, czyli o NSP 2011. - Biuletyn Migracyjny 2012, 37 - s. 2.
 • Śleszyński Przemysław: Narodowy Atlas Polski na stulecie odzyskania niepodległości (1918-2018). [w]: Więcej Geografii. 59. Zjazd Polskiego Towarzystwa Geograficznego, Poznań, 5-8 września 2012 r. Red. Monika Lutyńska, Artur Bajerski. Poznań: Bogucki Wydaw. Nauk., 2012 - s. 54-55.
 • Śleszyński Przemysław: Diagnoza zagospodarowania przestrzennego kraju w nowej KPZK 2030. [w]: Więcej Geografii. 59. Zjazd Polskiego Towarzystwa Geograficznego, Poznań, 5-8 września 2012 r. Red. Monika Lutyńska, Artur Bajerski. Poznań: Bogucki Wydaw. Nauk., 2012 - s. 53-54.
 • Śleszyński Przemysław: Problemy delimitacji miejskich obszarów funkcjonalnych w Polsce. [w]: Konferencja międzynarodowa "Statystyczny obraz metropolii - stan obecny i perspektywy rozwoju", 15-16 listopada 2012. Abstrakty wystąpień. Toruń-Bydgoszcz: Polskie Towarzystwo Statystyczne, Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Urząd Statystyczny w Bydgoszczy, 2012 - 2 s.
 • Korcelli-Olejniczak Ewa: Warsaw region as a European Metropolitan Region - concepts and potentials. [w]: Functional regions - towards a new paradigm of territorial and cohesion policy. Warsaw Regional Forum 2011, Warsaw, 19-22 October 2011. Warsaw: PAN IGiPZ, 2011 - s. 30.
 • Taylor Zbigniew: Dyskusja. [w]: Geografia wobec problemów współczesności. Funkcje poznawcze i praktyczne geografii. Red. Andrzej Kostrzewski, Wiesław Maik, Robert Brudnicki. Bydgoszcz: Wydawnictwo Uczelniane Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy, 2011 - s. 111-112.
 • Taylor Zbigniew: Głos w dyskusji podczas VI Forum Geografów Polskich w Krakowie. [w]: Priorytety badawcze i aplikacyjne geografii polskiej. Red. Zbigniew Długosz, Tomasz Rachwał. Kraków: Wydawnictwo Naukowe UP, 2011 - s. 138.
 • Taylor Zbigniew: Key concepts in economic geography. Y. Aoyama, J.T. Murphy, S. Hanson. London etc. 2010. - Przegl. Geogr. 2011, 83, z.2 - s. 281-284.
 • Taylor Zbigniew: Integrated transport: from policy to practice. Eds. Moshe Givoni, David Banister. London & New York, 2010. - J. Transp. Geogr. 2011, 19 - s. 1001-1002.
 • Więckowski Marek: Creation of the cross-border tourist regions in Central Europe. [w]: United and integrated with the world. UGI 2011. Regional Geographic Conference. 14th - 18th November 2011 - Santiago, Chile. Conference Proceedings. Santiago: IGU, 2011 - 2 s.
 • Więckowski Marek: Eco-frontier in European Union's periphery borderlands. [w]: BRIT XI Mobile borders. Abstracts vol.2. Geneva: University of Geneva, 2011 - s. 37-38.
 • Węcławowicz Grzegorz: Toward a competitive and attractive post-industrial cities of Central Europe, in the light of the ReNewTown research project. [w]: Functional regions - towards a new paradigm of territorial and cohesion policy. Warsaw Regional Forum 2011, Warsaw, 19-22 October 2011. Warsaw: PAN IGiPZ, 2011 - s. 54.
 • Ciechański Ariel: Atlas linii kolejowych Polski. R. Stankiewicz, M. Stiasny. Rybnik 2010. - Przegl. Geogr. 2010, 82, z.4 - s. 637-638.
 • Korcelli-Olejniczak Ewa: Gesellschaftliche Raeumlichkeit; 1. Orte der Geographie. B. Werlen. Stuttgart 2010. - Przegl. Geogr. 2010, 82, z.4 - s. 634-637.
 • Taylor Zbigniew: Gendered mobilities. T. Priya Uteng, T. Cresswell, Aldesrshot, Hampshire, England - Burlington, VE, USA 2008. - Przegl. Geogr. 2010, 82, z.2 - s. 295-299.
 • Bański Jerzy, Czapiewski Konrad, Komornicki Tomasz, Kulikowski Roman, Mazur Marcin, Śleszyński Przemysław: Podsumowanie i wnioski. [w]: Analiza zróżnicowania i perspektyw rozwoju obszarów wiejskich w Polsce do 2015 roku. Red. Jerzy Bański. Warszawa: PTG; PAN IGiPZ, 2009 - s. 97-108 (Studia Obszarów Wiejskich; 16)
 • Grzeszczak Jerzy: Gengrification. New York-London 2008. L.Lees, T.Slater, W.Wyly. - Przegl. Geogr. 2009, 81, z.4 - s. 597-602.
 • Komornicki Tomasz, Śleszyński Przemysław: Przedmowa. [w]: Studia nad lokalizacją regionalnych portów lotniczych na Mazowszu. Warszawa: PAN IGiPZ, 2009 - s. 7-8 (Prace Geograficzne; 220)
 • Komornicki Tomasz, Śleszyński Przemysław: Aktualna i prognozowana dostępność przestrzenna jako popytowe kryterium lokalizacji polskich portów lotniczych. Streszczenie. [w]: "Nowe wyzwania rozwoju transportu lotniczego". III Konferencja, 14-15 maja 2009 r., Kielce. Materiały konferencji. Streszczenia. Oprac. red. Bohdan Jancelewicz. Kielce: Targi Kielce, 2009 - s. 16-19.
 • Kupiszewski Marek, Kicinger Anna: Summary and conclusions. [w]: Labour migration patterns, policies and migration propensity in the Western Balkans. Ed. Marek Kupiszewski. Budapest: International Organization for Migration. Regional Mission for Central and South Europe, 2009 - s. 103-108.
 • Kupiszewski Marek, Kicinger Anna: Introduction: setting the context of research. [w]: Labour migration patterns, policies and migration propensity in the Western Balkans. Ed. Marek Kupiszewski. Budapest: International Organization for Migration. Regional Mission for Central and South Europe, 2009 - s. 9-11.
 • Rosik Piotr, Komornicki Tomasz, Pomianowski Wojciech, Śleszyński Przemysław: Wskaźnik międzygałęziowej dostępności transportowej - założenia i rezultaty dla obszarów Polski. [w]: Rozwój regionalny i polityka regionalna w Polsce. Pierwsze doświadczenia i nowe wyzwania członkostwa w Unii Europejskiej. Międzynarodowa konferencja naukowa,, 26-27 listopada 2009 r., Poznań. Książka abstraktów. Poznań: Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej UAM, 2009 - s. 60.
 • Stępniak Marcin: Networks, governance and economic development. Bridging disciplinary frontiers. M.J. Aranguren Querejeta, C. Iturrioz Landart, J.R. Wilson (red.). Cheltenham, UK, - Northampton, MA, USA 2008. - Przegl. Geogr. 2009, 81, z.2 - s. 294-296.
 • Taylor Zbigniew: Japanese investment in the world economy. A study of strategic themes in the internationalisation of Japanese industry. R.S. Farrell. Cheltenham, UK, - Northampton, MA, USA 2008. - Przegl. Geogr. 2009, 81, z.2 - s. 283-287.
 • Taylor Zbigniew: North American freight transportation. The road to security and prosperity. M.R. Brooks. Cheltenham, UK, - Northampton, MA, USA 2008. - Przegl. Geogr. 2009, 81, z.2 - s. 287-289.
 • Taylor Zbigniew: On the monograph in Polish human geography [materiał dyskusyjny]. - Progress Human Geogr. 2009, 33, nr 1 - s. 109-111.
 • Taylor Zbigniew: The future of intermodal freight transport. Operations, design and policy. Red. R. Konings, H. Priemus, P. Nijkamp. Cheltenham, UK, - Northampton, MA, USA 2008. - Przegl. Geogr. 2009, 81, z.4 - s. 591-593.
 • Śleszyński Przemysław: W sprawie współczesnych procesów urbanizacyjnych w Polsce - uzupełnienie. - Geogr. w Szk. 2009, nr 4 - s. 42-43.
 • Śleszyński Przemysław: Powiązania właścicielskie przedsiębiorstw przemysłowych i usługowych w Polsce i ich znaczenie dla rozwoju regionalnego. [w]: Problematyka XXV. Międzynarodowej Konferencji Naukowej nt. "Procesy transformacji przemysłu i usług w regionalnych i krajowych układach przestrzennych". Red. Zbigniew Zioło, Tomasz Rachwał. Kraków-Warszawa: Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej Instytutu Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Komisja Geografii Przemysłu PTG, 2009 - s. 87-88.
 • Śleszyński Przemysław: Firm mobility and organizational networks. Innovation, embeddedness and economic geograpy. J. Knoben. Cheltenham, UK, - Northampton, MA, USA 2008. - Przegl. Geogr. 2009, 81, z.2 - s. 290-294.
 • Śleszyński Przemysław: Warszawa. Czyje miasto? B.Jałowiecki, M.Smętkowski, A.Tucholska. - Przegl. Geogr. 2009, 81, z.4 - s. 602-605.
 • Grzeszczak Jerzy: Poland - in the geographical centre of Europe: political, spatial and economic consequences. Red. M. Czerny. New York 2006. - Przegl. Geogr. 2008, 80, z.2 - s. 326-328.
 • Korcelli-Olejniczak Ewa: City and region. Papers in honour of Jiri Musil. Red. Wendelin Strubelt, Grzegorz Gorzelak. Opladen & Farmington Hill 2008. - Przegl. Geogr. 2008, 80, z.4 - s. 608-611.
 • Taylor Zbigniew: Cycling and society. Ed. D.Horton, P.Rosen, P.Cox. Aldershot, Hampshire, England - Burlington, VT, USA, 2007. - Przegl. Geogr. 2008, 80, z.4 - s. 604-606.
 • Taylor Zbigniew: Geographical imagination and the authority of images. D. Cosgrove. Stuttgart 2006. The European geographical imagination. M. Hefferman. Stuttgart 2007. - Przegl. Geogr. 2008, 80, z.2 - s. 311-316.
 • Taylor Zbigniew: Emotional geographies. Red. J. Davidson, L. Bondi, M. Smith. Aldershot, Hampshire, England-Burlington, VE, 2007. - Przegl. Geogr. 2008, 80, z.2 - s. 306-311.
 • Taylor Zbigniew: Institutions and sustainable transport: regulatory reform in advanced economies. Ed. P. Rietveld, R.R. Stough. Cheltencham, UK - Northampton MA, USA, 2007. - Przegl. Geogr. 2008, 80, z.4 - s. 595-599.
 • Taylor Zbigniew: Achieving sustainable mobility. Everyday and leisure-time travel in the EU. E. Holden. Aldershot, Hamsphire, England - Burlington, VT, USA, 2007. - Przegl. Geogr. 2008, 80, z.4 - s. 600-604.
 • Taylor Zbigniew: Foreign direct investment in Europe. A changing landscape. Ed. K. Liebscher, J. Christl, P. Mooslechner, D. Ritzberger-Gruenwald. Cheltencham, UK - Northampton MA, USA, 2007. - Przegl. Geogr. 2008, 80, z.4 - s. 591-595.
 • Taylor Zbigniew: Understanding contemporary Ireland. Red. B. Bartley, R. Kitchin. London-Dublin-Ann Arbor, MI, 2007. - Przegl. Geogr. 2008, 80, z.2 - s. 301-303.
 • Więckowski Marek: Integracja przestrzeni turystycznej na obszarach przygranicznych w Unii Europejskiej. [w]: Europa bez granic - nowe wyzwania - nowa jakość przestrzeni. IX międzynarodowa konferencja naukowa z cyklu "Przekształcenia regionalnych struktur funkcjonalno-przestrzennych", 23-24 października 2008, Wrocław. Wrocław: IGiGP UWr, 2008 - s. 67.
 • Ciechański Ariel: Koleje piaskowe. T.1. K.Soida, M.Furtek, T.Roszak. Rybnik 2007. - Przegl. Geogr. 2007, 79, z.1 - s. 175-177.
 • Ciechański Ariel: Privatization of Polish bus transport. [w]: Contemporary dilemmas of spatial development in Europe. Warsaw Regional Forum 2007. Proceedings. Ed. Konrad Czapiewski, Tomasz Komornicki. Warsaw: PAN IGiPZ, 2007 - s. 55.
 • Komornicki Tomasz, Śleszyński Przemysław: Szanse i zagrożenia rozwoju społeczno-gospodarczego w świetle realizacji prac planistycznych w gminach. [w]: Planowanie przestrzenne - szanse i zagrożenia społeczno-środowiskowe. VI Międzynarodowa Konferencja Naukowa, Lublin, KUL, 15-16 marca 2007 r. Lublin: KUL, 2007 - s. 9-10.
 • Korcelli-Olejniczak Ewa: Warszawa - metropolia gościnna?. - Architektura & Biznes 2007, nr 11 - s. 20-21.
 • Korcelli-Olejniczak Ewa: Identification and definitions of metropolitan functions: the ESPON and alternative approaches. [w]: Contemporary dilemmas of spatial development in Europe. Warsaw Regional Forum 2007. Proceedings. Ed. Konrad Czapiewski, Tomasz Komornicki. Warsaw: PAN IGiPZ, 2007 - s. 60.
 • Kupiszewski Marek, Bijak Jakub, Kicinger Anna: Conclusions. [w]: Demographic developments, labour market and international migration in Poland - policy challenges. Ed. Marek Kupiszewski. Warsaw: Central European Forum for Migration Research, 2007 - s. 59-64 (CEFMR Working Paper; 3/2007)
 • Matilla H., Kupiszewski M.: Europe's population development, labour market and migration. - Migration 2007, nr 12 - s. 4-5.
 • Niedzielski Michael, Śleszyński Przemysław: Ready, set, go: the coming urban sprawl explosion in Warsaw, Poland. [w]: Association of American Geographers 2007 Annual Meeting, San Francisko, California. San Francisco: Association of American Geographers, 2007 - 1 s.
 • Taylor Zbigniew: New Directions in Economic Geography. Red. B.Fingleton. Cheltencham, Northampton 2007. - Przegl. Geogr. 2007, 79, z.1 - s. 165-170.
 • Więckowski Marek: Zagrożenia i ograniczenia rozwojowe w gminach o funkcjach turystycznych w świetle zaawansowania prac planistycznych. [w]: Planowanie przestrzenne - szanse i zagrożenia społeczno-środowiskowe. VI Międzynarodowa Konferencja Naukowa, Lublin, KUL, 15-16 marca 2007 r. Lublin: KUL, 2007 - s. 10.
 • Węcławowicz Grzegorz: W sprawie nowej koncepcji przestrzennego zagospodarowania kraju. - Urbanista 2007, nr 4 - s. 9-11.
 • Śleszyński Przemysław: Zaawansowanie prac planistycznych w gminach w końcu 2006 roku. - Urbanista 2007, nr 11 - s. 27-30.
 • Ciechański Ariel: Naturalna kolej rzeczy. Cztery dekady PTKiGK S.A. z Rybnika. W.Chrapek. Rybnik 2006. - Przegl. Geogr. 2006, 78, z.4 - s. 598-600.
 • Korcelli-Olejniczak Ewa: Functional complementarity as basis for intermetropolitan collaboration and networking (case study: Berlin and Warsaw). [w]: Towards sustainable border regions. Analyses, strategies and approaches for transboundary spatial development. International Workshop to be held in Warsaw, 24-25 April 2006. Abstracts. Warszawa: PAN IGiPZ, 2006 - s. 8.
 • Stępniak Marcin: Cities of Europe. Changing Context, Local Arrangements, and the Challenge to Urban Cohesion. Y. Kazepov (ed.), Malden-Oxford-Carlton 2004. - Przegl. Geogr. 2006, 78, z.2 - s. 289-292.
 • Taylor Zbigniew: Principles of transport economics. E.Quinet, R.Vickerman. Cheltenham 2004. - Przegl. Geogr. 2006, 78, z.4 - s. 595-598.
 • Taylor Zbigniew: The Geography of urban transportation. S. Hanson, G. Giuliano, New York-London 2004. - Przegl. Geogr. 2006, 78, z.2 - s. 285-287.
 • Taylor Zbigniew: The Geography of urban transportation, 3rd edn. Eds. Susan Hanson, Genevieve Giuliano. New York 2004. - Transport Rev. 2006, 26, nr 6 - s. 769-771.
 • Węcławowicz Grzegorz: Warszawa-Poznań-Wrocław. Trójkąt rosnącej dynamiki. - Urbanista 2006, nr 1 - s. 9-11.
 • Węcławowicz Grzegorz: Przedmowa. [w]: Atlas Warszawy. Z.9. Przedsiębiorstwa w przestrzeni Warszawy. Warszawa: PAN IGiPZ, 2006 - s. 11-12.
 • Węcławowicz Grzegorz: O potrzebie polityki miejskiej. - Urbanista 2006, nr 8 - s. 33-34.
 • Śleszyński Przemysław: Stan realizacji prac planistycznych w gminach. - Urbanista 2006, nr 2 - s. 9-14.
 • Śleszyński Przemysław: Wyraźne przyśpieszenie. Planowanie przestrzenne w gminach w końcu 2005 roku. - Urbanista 2006, nr 12 - s. 11-14.
 • Śleszyński Przemysław: Ludność a obszary Natura 2000 w Polsce. - Urbanista 2006, nr 9 - s. 29-31.
 • Bijak Jakub, Kupiszewska Dorota, Kupiszewski Marek, Saczuk Katarzyna: Replacement migration revisited: international migration, population and labour force resources in Europe, 2002-2052. [w]: Warsaw Regional Forum 2005. Proceedings. Ed. Konrad Czapiewski, Tomasz Komornicki. Warsaw: PAN IGiPZ, 2005 - s. 8.
 • Ciechański Ariel: Deregulation in Polish rail freight traffic. [w]: Warsaw Regional Forum 2005. Proceedings. Ed. Konrad Czapiewski, Tomasz Komornicki. Warsaw: PAN IGiPZ, 2005 - s. 13.
 • Grzeszczak Jerzy: Geografia przemysłu. A. Wieloński, Warszawa 2005. - Przegl. Geogr. 2005, 77, z.4 - s. 569-570.
 • Korcelli-Olejniczak Ewa: Studium Berlina - Strategia Warszawy. - Urbanista 2005, nr 10 - s. 33-34.
 • Śleszyński Przemysław: Przemiany osadnicze i demograficzne Ponidzia w okresie transformacji i ich znaczenie dla środowiska przyrodniczego. [w]: Środowisko przyrodnicze jako przedmiot badań interdyscyplinarnych: teoria i praktyka. Ogólnopolska konferencja naukowa z udziałem gości zagranicznych. Busko Zdrój - Pińczów, 2-4.06.2005 r. Red. Małgorzata Strzyż, Anna Świercz. Kielce: IG AŚ, 2005 - s. 196-197.
 • Ciechański Ariel: Uzkorozchodne zeleznice v prumyslu a zemedelstvi. Z. Bauer. Praha 2003. - Przegl. Geogr. 2004, 76, z.2 - s. 242-244.
 • Taylor Zbigniew: A new deal for transport? The UK's struggle with the Sustainable Transport Agenda. Ed. I. Docherty, J. Shaw. Malden-Oxford-Carlton 2003. - Przegl. Geogr. 2004, 76, z.2 - s. 238-242.
 • Taylor Zbigniew: Transportation: A geographical analysis. W.R. Black. New York-London 2003. - Przegl. Geogr. 2004, 76, z.2 - s. 235-238.
 • Węcławowicz Grzegorz, Guszcza Anna: The evolution of social and economic conditions in the large housing estates. The case of Wrzeciono and Ursynów (in Warsaw). [w]: Central and Eastern Europe: changing spatial patterns of human activity. Warsaw Regional Forum: 2004. Warsaw, 08-09 October 2004. Programme, abstracts and excursion information. Prepared by Konrad Czapiewski, Tomasz Komornicki. Warsaw: PAN IGiPZ, 2004 - s. 49.
 • Śleszyński Przemysław: Bezrobocie a wyniki sprawdzianu w szkołach podstawowych w 2002 r. - Biul. Bad. CKE 2004, nr 2 - s. 35-36.
 • Śleszyński Przemysław: Ekonomiczne uwarunkowania wyników sprawdzianu szóstoklasistów i egzaminu gimnazjalnego przeprowadzonych wiosną 2002 roku. - Biul. Bad. CKE 2004, nr 2 - s. 37-38.
 • Śleszyński Przemysław: Centrum Warszawy w okresie transformacji. - Urbanista 2004, nr 1 - s. 24-26.
 • Ciechański Ariel: Łódzka podmiejska komunikacja tramwajowa 1901-2001. W. Źródlak, J. Wojtowicz, M. Kaczyński. Łódź 2001. - Przegl. Geogr. 2003, 75, z.1 - s. 141-143.
 • Grzeszczak Jerzy: Problemy społeczne wsi. Red. J. Bański, E. Rydz. Warszawa 2002. - Przegl. Geogr. 2003, 75, z.1 - s. 129-131.
 • Taylor Zbigniew: Conducting research in human geography: theory, methodology and practice. R. Kitchin, N.J. Tate, Harlow 2000. Methods in human geography: a guide for students doing research projects. Eds. R. Flowerdew, D. Martin, Harlow 1997. - Przegl. Geogr. 2003, 75, z.3 - s. 483-486.
 • Węcławowicz Grzegorz: Raport o stanie zagospodarowania przestrzennego kraju. - Urbanista 2003, nr 2 - s. 15-16.
 • Grzeszczak Jerzy: Wieś i rolnictwo u progu Unii Europejskiej. Red. J. Bański. Warszawa 2001. - Przegl. Geogr. 2002, 74, z.3 - s. 473-476.
 • Korcelli-Olejniczak Ewa: Poland and Slovakia - neighbours in Central Europe - introduction. [w]: Slovakia and Poland. Urban, social and demographic questions. Relations between neighbours. Ed. Tomasz Komornicki, Halina Powęska. Warszawa: PAN IGiPZ, 2002 - s. 5-6 (Europa XXI; 7)
 • Korcelli-Olejniczak Ewa: Certain problems for the development of rural areas [summary]. W. Stola. - Przegl. Geogr. 2002, 74, z.3 - s. 365.
 • Kupiszewski Marek: Przemiany siły roboczej w Europie Środkowo-Wschodniej i jej konsekwencje dla procesów integracji europejskiej. - Przegl. Eureka 2002, z.2 - s. 13-14.
 • Kupiszewski Marek: Wpływ "niewidzialnych" migracji zagranicznych lat osiemdziesiątych na struktury demograficzne Polski. Barbara Sakson. Warszawa 2002. - Studia Demogr. 2002, nr 2 - s. 113-114.
 • Węcławowicz Grzegorz: Wstęp. [w]: Warszawa jako przedmiot badań w geografii społeczno-ekonomicznej. Red. Grzegorz Węcławowicz. Warszawa: PAN IGiPZ, 2002 - s. 7-10 (Prace Geograficzne; 184)
 • Grzeszczak Jerzy: Adaptacja przestrzenna przemysłu w Polsce w warunkach transformacji. T. Stryjakiewicz. Poznań 1999. - Przegl. Geogr. 2001, 73, z.1-2 - s. 186-189.
 • Krawczyk Barbara, Węcławowicz Grzegorz: Wstęp. [w]: Badania środowiska fizycznogeograficznego aglomeracji warszawskiej. Zbiór prac. Red. Barbara Krawczyk, Grzegorz Węcławowicz. Warszawa: PAN IGiPZ, 2001 - s. 7-8 (Prace Geograficzne; 180)
 • Taylor Zbigniew: A history of Japanese railways 1872-1999. E.Aoki, M.Imashiro, S.Kato, Y.Wakuda. Tokyo 2000. - J. Transport Geogr. 2001, 9, nr 2 - s. 161-162.
 • Taylor Zbigniew: Modern transport geography. Ed. B.Hoyle, R.Knowles. 2nd ed. Chichester 1998. - Econ. Geogr. 2001, 77, nr 1 - s. 93-94.
 • Taylor Zbigniew: Dissident geographies. An introduction to radical ideas and practice. A.Blunt, J.Wills. Harlow 2000. - Przegl. Geogr. 2001, 73, z.4 - s. 565-569.
 • Taylor Zbigniew: Network developments in economic spatial systems: new perspectives. A.Reggiani, D.Fabbri (eds.). Aldershot 1999. - J. Transport Geogr. 2001, 9, nr 2 - s. 162-163.
 • Węcławowicz Grzegorz: The evolution of social and spatial differentiation in Warsaw metropolitan areas. [w]: Housing and urban development in New Europe. An International Research Conference under the auspices of: The European Network for Housing Research (ENHR), 25-29 June 2001, Pułtusk - Warsaw, Poland. (Plenary papers and book of abstracts). Warsaw]: Polish Academy of Sciences. S.Leszczycki Institute of Geography and Spatial Organization, 2001 - s. 171.
 • Węcławowicz Grzegorz: Przedmowa. [w]: Atlas Warszawy. Z.8. Ptaki Warszawy 1962-2000. Maciej Luniak, Paweł Kozłowski, Wiesław Nowicki, Joanna Plit. Warszawa: PAN IGiPZ, 2001 - s. 3.
 • Grzeszczak Jerzy: Bieguny wzrostu a formy przestrzeni spolaryzowanej [streszczenie]. - Działalność Nauk. 2000, 10 - s. 150-152.
 • Kupiszewski Marek: [Głos w dyskusji]. [w]: Czy kryzys demograficzny w Polsce? Seminarium, Warszawa 20 czerwca 2000. Warszawa: Instytut Problemów Współczesnej Cywilizacji, 2000 - s. 67-68.
 • Taylor Zbigniew: A history of Japanese railways 1872-1999. E.Aoki, M.Imashiro, S.Kato, Y.Wakuda. Tokyo 2000. - Przegl. Geogr. 2000, 72, z.4 - s. 517-519.
 • Taylor Zbigniew: Methods and techniques in human geography. G.M.Robinson. Chichester 1998. - Przegl. Geogr. 2000, 72, z.4 - s. 512-514.
 • Taylor Zbigniew: Modern transport geography. B.Hoyle, R.Knowles (ed.). Chichester 1998. - Przegl. Geogr. 2000, 72, z.1/2 - s. 125-127.
 • Taylor Zbigniew: Polish transport sector: changes in the 1990s. - Geogr. Rev. Japan 2000, 73 B, nr 2 - s. 27.
 • Taylor Zbigniew: Polish transport sector: changes in 1990's. [w]: Market economy and changing regional structures in the case of central Europe. Symposium of the 57th Congress of the Association of Japanese Geographers, Waseda University, 28 March 2000. Tokyo: Waseda University, 2000 - s. 9-10.
 • Taylor Zbigniew: Rozwój systemu transportowego Polski w warunkach integracji europejskiej. W.M.Grudzewski, I.Hejduk. Warszawa 1998. - Przegl. Geogr. 2000, 72, z.1/2 - s. 127-129.
 • Taylor Zbigniew: Accessibility to facilities versus daily mobility of rural dwellers. - Annual Report 2000 - s. 70-72.
 • Więckowski Marek: Environment, population, and the development of the Polish-Slovak transboundary cooperation. [w]: 29th International Geographical Congress, 14-18 August 2000, Seoul, Korea. Abstracts. Seoul: [b.w.], 2000 - s. 606-607.
 • Śleszyński Przemysław, Więckowski Marek: Krajobrazy roślinne w środkowej części Tien-Szanu Północnego. [w]: Środowisko przyrodnicze i gospodarka Dolnego Śląska u progu trzeciego tysiąclecia. 49 Zjazd Polskiego Towarzystwa Geograficznego, Szklarska Poręba, 20-24 września 2000 r. Streszczenia referatów, komunikatów i posterów. Red. Jan Tomaszewski. Wrocław: Oddział Wrocławski PTG, 2000 - s. 44-45.
 • Śleszyński Przemysław: Możliwości pomiaru zasięgu widoku i jego znaczenie w badaniach krajobrazowych. [w]: Konferencja Naukowa "Systemy informacji geograficznej w badaniach środowiska przyrodniczego", Gdańsk - Starbienino, 12-23 maja 1998 roku. Gdańsk: [b.w.], 1998 - s. 40-41.
 • Śleszyński Przemysław: Nowa metoda oceny atrakcyjności wizualnej krajobrazu. [w]: Geoekologiczne podstawy badania i planowania krajobrazu rekreacyjnego. Poznań, 15-16 października 1998. Poznań: [b.w.], 1998 - 1 s.
 • Śleszyński Przemysław, Więckowski Marek: Wybrane procesy rzeźbotwórcze w Tien-szanie północnym. [w]: Geografia w kształtowaniu i ochronie środowiska oraz transformacji gospodarczej regionu górnośląskiego. 47 Zjazd Polskiego Towarzystwa Geograficznego, Sosnowiec, 23-26 września 1998 r. Referaty, komunikaty, postery. Red. Mariusz Rzetała, Tadeusz Szczypek. Sosnowiec: Wydział Nauk o Ziemi UŚ, 1998 - s. 113-114.
 • Grzeszczak Jerzy: Oblicza polskich regionów. Studia Regionalne i Lokalne T.17 (50). Red. Bohdan Jałowiecki. Warszawa 1996. - Przegl. Geogr. 1997, 69, z.1/2 - s. 167-171.
 • Taylor Zbigniew: Rozwój sieci kolejowej w Polsce. T. Lijewski, S. Koziarski. Warszawa 1995. - Przegl. Geogr. 1996, 68, z.1/2 - s. 243-245.
 • Taylor Zbigniew: Mapa Polski 3.1: 2 dyskietki 3,5" HD + instrukcja 7 s. Cartall. Łódź 1994. - Przegl. Geogr. 1995, 67, z.3/4 - s. 391-392.
 • Taylor Zbigniew: Traffic congestion: is there a way out? J. Whitelegg (red.). Hawes 1992. - Przegl. Geogr. 1995, 67, z.1/2 - s. 167-169.
 • Taylor Zbigniew: Polska. Atlas samochodowy 1:300.000. Warszawa, 1993/94. - Przegl. Geogr. 1995, 67, z.1/2 - s. 170-172.
 • Taylor Zbigniew: Modern transport geography. Red. B.S. Hoyle, R.D. Knowles, London 1992. - Czas. Geogr. 1994, 65, z.3/4 - s. 400-402.
 • Taylor Zbigniew: O nowy dział Przeglądu Geograficznego. - Przegl. Geogr. 1994, 66, z.1/2 - s. 195-196.
 • Taylor Zbigniew: Mapa Polski 2.0. Sophonias Cartesco. Łódź 1993. - Przegl. Geogr. 1994, 66, z.1/2 - s. 221-222.

Documentation studies

 • Śleszyński Przemysław: System osadniczy i zasięgi oddziaływania miast a podział terytorialny kraju. Diagnoza, ocena, optymalizacja. - Studia Regionalne i Lokalne 2016, 63, 1 - s. 155-159.
 • Śleszyński Przemysław: Od przewodniczącego Komisji. [w]: Bibliografia prac z zakresu geografii osadnictwa i ludności za lata 1999-2015. Red. Dariusz Sokołowski. Warszawa - Toruń: Polskie Towarzystwo Geograficzne. Komisja Geografii Osadnictwa i Ludności, 2016 - s. 5.
 • Śleszyński Przemysław: Reaktywacja Komisji Geografii Osadnictwa i Ludności PTG. - Czasopismo Geograficzne 2016, 87, 2 - s. 195-198.
 • Śleszyński Przemysław: Konferencja „Społeczne, gospodarcze i przestrzenne wyzwania dla polityki rozwoju Warszawy i jej obszaru metropolitalnego”. Warszawa, 9.12.2015 r. - Przegląd Geograficzny 2016, 88, 2 - s. 287-290.
 • Śleszyński Przemysław: Sesja poświęcona życiu i twórczości Profesora Kazimierza Dziewońskiego. IGiPZ PAN, Warszawa, 11.04.2016 r. - Przegląd Geograficzny 2016, 88, 2 - s. 284-286.
 • Śleszyński Przemysław: Idea i koncepcja Wirtualnego Archiwum Geograficznego. - Czasopismo Geograficzne 2016, 87, 2 - s. 198-200.
 • Śleszyński Przemysław, Cerić Denis, Peliwo Jan, Sudra Paweł, Zielińska Beata: Polska Akademia Nauk. Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. S. Leszczyckiego. [w]: Bibliografia prac z zakresu geografii osadnictwa i ludności za lata 1999-2015. Red. Dariusz Sokołowski. Warszawa - Toruń: Polskie Towarzystwo Geograficzne. Komisja Geografii Osadnictwa i Ludności, 2016 - s. 353-409.
 • Śleszyński Przemysław, Wolaniuk Anita: 28. Konwersatorium Wiedzy o Mieście. Łódź (Collegium Geographicum), 23-25.04.2015 r.. - Przegląd Geograficzny 2015, 87, 2 - s. 369-371.
 • Więckowski Marek, Müller Dieter, Cerić Denis: Tourism and Transition in a Time of Change. Pre-Congress Meeting, Kraków / Pieniny Mts, Poland 13-17 August 2014. Warszawa: IGU Commission Geography of Tourism, Leisure and Global Change, PTG, IGiPZ PAN, 2014 - 61 s.
 • Śleszyński Przemysław: Planowanie przestrzenne w gminach w 2012 roku – doroczny raport Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN. - regioportal.pl 2014 - 5 s.
 • Śleszyński Przemysław: Plany miejscowe w 2011 roku – doroczny raport Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN. regioportal.pl, 2013 - -
 • Kupiszewski Marek: Building a research institution: Professor Wicker in Poland. [w]: Alltag und Ritual: Statusübergänge und Ritualisierungen in sozialen und politischen Feldern. Festschrift zu Ehren von Prof. Dr. Hans-Rudolf Wicker. Hrsg. Judith Hangartner, Ueli Hostettler, Anja Sieber Egger, Angelica Wehrli. Zurich: Seismo Verlag, 2012 - s. 106-114.
 • Węcławowicz Grzegorz, Wątorska-Dec Magdalena: Kształtowanie nowego oblicza postsocjalistycznych miast Europy Środkowo-Wschodniej. - Przegląd Geograficzny 2012, 84, 4 - s. 639-647.
 • Śleszyński Przemysław: Plany miejscowe w gminach. - Wspólnota 2012, 4950 - 4 s.
 • Taylor Zbigniew: Teofil Lijewski, 1930-2010. - Transport Rev. 2011, 31, nr 3 - s. 291-292.
 • Taylor Zbigniew: Teofil Lijewski (1930-2010). - Prace Kom. Geogr. Komunik. PTG 2011, 18 - s. 7-10.
 • Taylor Zbigniew: Teofil Lijewski (1930-2010). - Przegl. Geogr. 2011, 83, z.2 - s. 295-298.
 • Taylor Zbigniew: Od redaktora. - Przegl. Geogr. 2010, 82, z.2 - s. 156-158.
 • Górczyńska Magdalena: Konferencja naukowa "Rewitalizacja miast polskich - sytuacja wyjściowa, problemy, dylematy", Kraków, 18-20 IX 2008 r. - Przegl. Geogr. 2008, 80, z.4 - s. 639-641.
 • Taylor Zbigniew: Jubileuszowy 80. tom Przeglądu Geograficznego. - Przegl. Geogr. 2008, 80, z.1 - s. 5-8.
 • Więckowski Marek, Świątek Dariusz: Oddział Akademicki Polskiego Towarzystwa Geograficznego. - Czas. Geogr. 2008, 79, z.1/2 - s. 48-51.
 • Stępniak Marcin: E-Urbs - Europejskie studia magisterskie z zakresu miejskich badań porównawczych. Nowatorski sposób nauczania. - Przegl. Geogr. 2007, 79, z.1 - s. 157-162.
 • Śleszyński Przemysław: Powstanie i działalność Komisji ds. Oceny Zawartości Treści Geograficznych w Podręcznikach Szkolnych i Innych Środkach Dydaktycznych Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Geograficznego. Sprawozdanie za lata 2003-2006. - Czas. Geogr. 2007, 78, z.1/2 - s. 139-142.
 • Czapiewski Konrad, Komornicki Tomasz, Maciejewska Beata, Śleszyński Przemysław: Polskie Towarzystwo Geograficzne w 2004 r. - Czas. Geogr. 2006, 77, z.1/2 - s. 123-130.
 • Komornicki Tomasz, Maciejewska Beata, Śleszyński Przemysław: Polskie Towarzystwo Geograficzne w 2005 r. - Czas. Geogr. 2006, 77, z.3 - s. 223-241.
 • Korcelli-Olejniczak Ewa: Programy odnowy miejskiej we wschodnich landach Niemiec [konwersatorium IGiPZ PAN, 1 VI 2006]. - Urbanista 2006, nr 6 - s. 7.
 • Potrykowska Alina, Taylor Zbigniew: Marek Potrykowski (1944-2005). - Przegl. Geogr. 2006, 78, z.4 - s. 601-607.
 • Taylor Zbigniew: Marek Potrykowski (1944-2005). - Czas. Geogr. 2006, 77, z.3 - s. 241-244.
 • Taylor Zbigniew: Wykłady Hettnerowskie na Wydziale Geografii Uniwersytetu w Heidelbergu. - Przegl. Geogr. 2006, 78, z.4 - s. 575-584.
 • Śleszyński Przemysław: Towarzystwo w okresie zmian. Tendencje w działalności oraz możliwości i ograniczenia rozwoju w świetle zewnętrznych i wewnętrznych uwarunkowan finansowych. - Czas. Geogr. 2006, 77, z.4 - s. 352-357.
 • Ciechański Ariel: Konferencja Komisji Geografii Komunikacji PTG pt. "Transport a powiązania społeczne i ekonomiczne w rozszerzonej Unii Europejskiej", Warszawa, 19-20 V 2005 r. - Przegl. Geogr. 2005, 77, z.4 - s. 586-588.
 • Stępniak Marcin: Ogólnopolska konferencja "Sieć metropolii spoiwem rozwoju Polski i Europy - metropolie RP w Narodowym Planie Rozwoju", Warszawa, 28-29 IV 2005 r. - Przegl. Geogr. 2005, 77, z.4 - s. 584-586.
 • Bijak Jakub, Saczuk Katarzyna, Koryś Izabela, Kupiszewski Marek: Środkowoeuropejskie Forum Badań Migracyjnych (ŚFBM) - Central European Forum for Migration Research (CEFMR) - nowa wyspecjalizowana jednostka badawcza. - Studia Demogr. 2004, 145 - s. 111-115.
 • Komornicki Tomasz, Maciejewska Beata, Śleszyński Przemysław: Polskie Towarzystwo Geograficzne w 2003 r. - Czas. Geogr. 2004, 75, z.4 - s. 333-342.
 • Węcławowicz Grzegorz: Polish participation in the RESTATE research project. - Annual Report 2004 - s. 80-82.
 • Śleszyński Przemysław: Oceniają podręczniki. - Forum Akad. 2004, nr 5 - 1 s.
 • Komornicki Tomasz, Maciejewska Beata, Śleszyński Przemysław: Polskie Towarzystwo Geograficzne w 2002 r. - Czas. Geogr. 2003, 74, z.1/2 - s. 145-169.
 • Taylor Zbigniew: [Sześćdziesięciolecie] 60-lecie Instytut Geografii Słowackiej Akademii Nauk, Smolenice, 23-25 IV 2003 r. - Przegl. Geogr. 2003, 75, z.3 - s. 501-504.
 • Węcławowicz Grzegorz: "Restrukturyzacja wielkich osiedli mieszkaniowych w miastach europejskich" - opis projektu badawczego. - Przegl. Geogr. 2003, 75, z.3 - s. 469-477.
 • Śleszyński Przemysław: Sytuacja finansowa PTG w ostatnich latach. - Czas. Geogr. 2003, 74, z.4 - s. 395-402.
 • Komornicki Tomasz, Maciejewska Beata, Śleszyński Przemysław: Biuletyn Informacyjny Zarządu Głównego PTG. Nr 44. 2002 - 11 s.
 • Komornicki Tomasz, Maciejewska Beata, Śleszyński Przemysław: Polskie Towarzystwo Geograficzne w 2001 r. - Czas. Geogr. 2002, 73, z.1/2 - s. 154-162.
 • Bański Jerzy, Komornicki Tomasz, Maciejewska Beata, Śleszyński Przemysław: Polskie Towarzystwo Geograficzne w 2000 r. - Czas. Geogr. 2001, 72, z.3/4 - s. 424-429.
 • Bański Jerzy, Komornicki Tomasz, Śleszyński Przemysław: Biuletyn Informacyjny Zarządu Głównego PTG. Nr 43. 2001 - 6 s.
 • Taylor Zbigniew: Od redaktora. - Przegl. Geogr. 2001, 73, z.3 - s. 251.
 • Taylor Zbigniew: Jubileusz Profesora Teofila Lijewskiego. - Przegl. Geogr. 2001, 73, z.1-2 - s. 197-200.
 • Śleszyński Przemysław: Malisz Bolesław Tadeusz. [w]: Polska geografia przemysłu i budownictwa w XX wieku - sylwetki. Zebrał i opracował Tadeusz Marszał. Łódź: Wydaw. UŁ, 2001 - s. 76-79.
 • Śleszyński Przemysław: Górecka Łucja. [w]: Polska geografia przemysłu i budownictwa w XX wieku - sylwetki. Zebrał i opracował Tadeusz Marszał. Łódź: Wydaw. UŁ, 2001 - s. 29-31.
 • Bański Jerzy, Śleszyński Przemysław: Polskie Towarzystwo Geograficzne w 1999 r. - Czas. Geogr. 2000, 71, z.3/4 - s. 363-366.
 • Bański Jerzy, Śleszyński Przemysław: Polskie Towarzystwo Geograficzne w 1998 r. - Czas. Geogr. 1999, 70, z.3/4 - s. 393-396.
 • Taylor Zbigniew: IV japońsko-polskie seminarium geograficzne, Wierzba, 13-19 IX 1999 r. - Przegl. Geogr. 1999, 71, nr 4 - s. 492-495.
 • Taylor Zbigniew: [Czterdziestopięciolecie] 45-lecie pracy naukowej Profesora Teofila Lijewskiego. - Prace Kom. Geogr. Komunik. PTG 1999, 5 - s. 7-10.
 • Śleszyński Przemysław, Więckowski Marek: 46. Zjazd Polskiego Towarzystwa Geograficznego, Rynia nad Zalewem Zegrzyńskim, 18-21 września 1997 r. - Czas. Geogr. 1999, 70, z.2 - s. 254-256.
 • Bański Jerzy, Śleszyński Przemysław: Polskie Towarzystwo Geograficzne w 1997 r. - Czas. Geogr. 1998, 69, z.1 - s. 116-118.
 • Korcelli-Olejniczak Ewa: Carl Ritter's work and the prospects for a renaissance of the theistic and teleological approach in geography. Maciej Jakubowski. [w]: Religion, Ideology and Geographical Thougt. Ed. Ute Wardenga, Witold J. Wilczyński. Kielce: WSP Instytut Geografii, 1998 - s. 124-131 (Prace Instytutu Geografii Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Kielcach; 3)
 • Korcelli-Olejniczak Ewa: Poland versus Central and Eastern Europe. In search of a common course (introduction). [w]: Polska i jej sąsiedzi wobec przemian cywilizacyjnych i geopolitycznych. Red. Maciej Jakubowski. Warsaw: PAN IGiPZ, 1998 - s. 10-13 (Geopolitical Studies; 4)
 • Korcelli-Olejniczak Ewa: Land management in Poland in the period of transformation. Summary. [w]: Gospodarka ziemią w Polsce w okresie restrukturyzacji. Jerzy Bański. Warszawa: PAN IGiPZ, 1998 - s. 111-117.
 • Korcelli-Olejniczak Ewa: Polsko-niemieckie seminarium "Perspektywy badań i rozwoju przestrzennego". Warszawa, 21-23 XI 1997 r. - Przegl. Geogr. 1998, 70, z.1/2 - s. 163-165.
 • Więckowski Marek, Wolski Jacek, Śleszyński Przemysław: Oddział Akademicki Polskiego Towarzystwa Geograficznego. [w]: Historia Polskiego Towarzystwa Geograficznego. 47 Zjazd Polskiego Towarzystwa Geograficznego, Sosnowiec, 23-26 września 1998 r. Postery. Red. Mariusz Rzetała, Tadeusz Szczypek. Sosnowiec: Wydział Nauk o Ziemi UŚ, 1998 - s. 50-51.
 • Śleszyński Przemysław, Więckowski Marek: [Czterdziesty Szósty] 46 Zjazd Polskiego Towarzystwa Geograficznego (Rynia nad Zalewem Zegrzyńskim - 18-21 września 1997 r.). - Geogr. w Szk. 1998, 51, nr 1 - s. 54-55.
 • Korcelli-Olejniczak Ewa: Looking to the East. [w]: Strategiczne znaczenie polskiej granicy wschodniej i polskiego pogranicza wschodniego. Red. M. Jakubowski. Warsaw: PAN IGiPZ, 1997 (Geopolitical Studies; 3)
 • Korcelli-Olejniczak Ewa: The Polish eastern border. Summary. [w]: Polska granica wschodnia. Warsaw: PAN IGiPZ, 1997 - s. 89-94 (Geopolitical Studies; 1)
 • Stasiak Andrzej, Korcelli-Olejniczak Ewa: Transborder co-operation and the state regional policy. Introduction by the chairman of the Polish delegation at the First Polish Lithuanian Geographic Seminar on Transborder Co-operation. [w]: The Polish-Lithuanian border region. Research problems and scientific co-operation. Ed. Maciej Jakubowski. Warsaw: PAN IGiPZ, 1997 - s. 17-20 (Geopolitical Studies; 2)
 • Śleszyński Przemysław, Więckowski Marek: [Czterdziesty szósty] 46 Zjazd Polskiego Towarzystwa Geograficznego. - Poznaj Świat 1997, nr 12 - s. 86.
 • Taylor Zbigniew: Wyróżnienia. - Przegl. Geogr. 1996, 68, z.3/4 - s. 566.
 • Taylor Zbigniew: Współczesna Japonia z perspektywy III japońsko-polskiego seminarium ekonomicznogeograficznego. - Przegl. Geogr. 1995, 67, z.3/4 - s. 377-386.
 • Bański Jerzy, Śleszyński Przemysław: Biuletyn Informacyjny ZG PTG nr 42. Styczeń 2000. - 8 s.
 • Czapiewski Konrad, Komornicki Tomasz, Maciejewska Beata, Śleszyński Przemysław: Polskie Towarzystwo Geograficzne. Biuletyn Informacyjny nr 48. 2005. - 12 s.
 • Komornicki Tomasz, Maciejewska Beata, Śleszyński Przemysław: Polskie Towarzystwo Geograficzne. Biuletyn Informacyjny nr 49. 2006. - 12 s.
 • Komornicki Tomasz, Maciejewska Beata, Śleszyński Przemysław: Polskie Towarzystwo Geograficzne. Biuletyn Informacyjny nr 46. 2004. - 14 s.
 • Komornicki Tomasz, Maciejewska Beata, Śleszyński Przemysław: Polskie Towarzystwo Geograficzne. Biuletyn Informacyjny nr 45. Kwiecień 2003. - 14 s.

Maps, atlases

 • Śleszyński Przemysław: [Mapy]. [w]: Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020 (z perspektywą do 2030 r.). Warszawa: Ministerstwo Rozwoju, 2017 - 3 mapy.
 • Śleszyński Przemysław, Andrzejewska Maria, Cerić Denis, Deręgowska Aleksandra, Komornicki Tomasz, Rusztecka Monika, Solon Jerzy, Sudra Paweł, Zielińska Beata: Chłonność demograficzna wg planów miejscowych. [w]: Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020 (z perspektywą do 2030 r.). Warszawa: Ministerstwo Rozwoju, 2017 - 1 mapa.
 • Śleszyński Przemysław, Bański Jerzy, Degórski Marek, Komornicki Tomasz: Obszary zagrożone trwałą marginalizacją. [w]: Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020 (z perspektywą do 2030 r.). Warszawa: Ministerstwo Rozwoju, 2017 - 1 mapa.
 • Śleszyński Przemysław: Polska na mapach. Problemy zagospodarowania przestrzennego i rozwoju. Wystawa kartograficzna w ramach obchodów Międzynarodowego Roku Mapy 2015-2016, maj-czerwiec 2016 r., Stacja Naukowa PAN w Paryżu. Warszawa: Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, 2016 - 24 s.
 • Śleszyński Przemysław: Wybory 2015 II tura według gmin (wynik procentowy) [1 mapa]. - W sieci 2015, 22 - s. 45.
 • Śleszyński Przemysław: Mapa głosów nieważnych. Skala 1:5.000.000. [w]: K. Rzążewski, W. Słomczyński, K. Życzkowski, Każdy głos się liczy. Wędrówka przez krainę wyborów. Warszawa: Wydawnictwo Sejmowe, 2014 - s. 357.
 • Śleszyński Przemysław: Diagnostic maps. Skala 1:2500000, 1:2750000, 1:5000000. [w]: National Spatial Development Concept 2030. Warsaw: Ministry of Regional Developoment, 2012 - 23 plansze mapowe
 • Śleszyński Przemysław: Stan zagospodarowania przestrzennego kraju 2011- mapy diagnostyczne. Skala 1:2500000, 1:500000, 1:2750000, 1:7500000. [w]: Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030. Warszawa: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, 2012 - 23 mapy, autorskie i współautorskie
 • Komornicki Tomasz, Śleszyński Przemysław: The Visegrad Group Countries (Czech Republic, Hungary, Poland, Slovakia) [udział w opracowaniu zagadnień transportowych do map "The Visegrad Group" i "Gas and oil pipelines/TEN-T Network]. [B.m.]: International Visegrad Found, 2011.
 • Komornicki Tomasz, Śleszyński Przemysław, Siłka Piotr, Stępniak Marcin: Transport accessibility in voivodship cities, 2008 [mapa]. [w]: OECD urban policy reviews Poland 2011. [B.m.]: OECD, 2011 - s. 77.
 • Śleszyński Przemysław: Settlement structure of Poland [mapa]. [w]: OECD urban policy reviews Poland 2011. [B.m.]: OECD, 2011 - s. 29.
 • Śleszyński Przemysław, Ciechański Ariel: Kolejowa mapa Polski. Warszawa: PKP Intercity, 2011 - 1 mapa.
 • Komornicki Tomasz, Korcelli Piotr, Śleszyński Przemysław, Świątek Dariusz, Siłka Piotr: [1 mapa]. [w]: Rozwój miast w Polsce. Raport wprowadzający Ministerstwa Rozwoju Regionalnego opracowany na potrzeby przygotowania przeglądu OECD krajowej polityki miejskiej w Polsce. Oprac. zespół: Grzegorz Węcławowicz, Magdalena Łotocka, Anna Baucz. Warszawa: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, 2010 - s. 40.
 • Komornicki Tomasz, Stępniak Marcin: [3 mapy]. [w]: Ekspercki projekt Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju do roku 2033. P. Korcelli et al. Warszawa: KPZK PAN, 2010 (Studia; 128)
 • Komornicki Tomasz, Śleszyński Przemysław: [2 mapy]. [w]: Ekspercki projekt Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju do roku 2033. P. Korcelli et al. Warszawa: KPZK PAN, 2010 (Studia; 128)
 • Korcelli Piotr, Śleszyński Przemysław: [1 mapa]. [w]: Ekspercki projekt Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju do roku 2033. P. Korcelli et al. Warszawa: KPZK PAN, 2010 (Studia; 128)
 • Śleszyński Przemysław: [5 map]. [w]: Ekspercki projekt Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju do roku 2033. P. Korcelli et al. Warszawa: KPZK PAN, 2010 (Studia; 128)
 • Śleszyński Przemysław: [6 map]. [w]: Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2010-2020: Regiony, miasta, obszary wiejskie. Dokument przyjęty przez Radę Ministrów dnia 13 lipca 2010 r. Warszawa: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, 2010 - s. 33-35.
 • Śleszyński Przemysław: [1 mapa]. [w]: Wpływ funduszy europejskich na gosodarkę polskich regionów i konwergencję z krajami UE. Warszawa: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, 2010 - s. 62.
 • Śleszyński Przemysław: Gęstość zaludnienia na obszarze Polski według gmin [mapa]. [w]: Geografia. Odkrywamy świat. Podręcznik. Gimnazjum. Cz.2. Marek Więckowski. Warszawa: Wydaw. Szk. i Pedag., 2010 - s. 77.
 • Śleszyński Przemysław: Mapy wskaźnikowe stanu zaawansowania prac planistycznych w gminach na koniec 2007 r. [14 map]. [w]: Prace planistyczne a konflikty przestrzenne w gminach. Red. Przemysław Śleszyński, Jerzy Solon. Warszawa: KPZK PAN, 2010 - s. 178-193 (Studia; 130)
 • Śleszyński Przemysław: [7 map]. [w]: Rozwój miast w Polsce. Raport wprowadzający Ministerstwa Rozwoju Regionalnego opracowany na potrzeby przygotowania przeglądu OECD krajowej polityki miejskiej w Polsce. Oprac. zespół: Grzegorz Węcławowicz, Magdalena Łotocka, Anna Baucz. Warszawa: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, 2010 - s. 19.
 • Śleszyński Przemysław et al.: [19 map]. [w]: Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030. Projekt. Warszawa: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, 2010.
 • Śleszyński Przemysław: Licza firm przemysłowych według powiatów, 2007. [w]: Polska, jej zasoby i środowisko. Red. Jerzy Bański, Marek Degórski. Warszawa: Stowarzyszenie Rozwoju Społeczno-Gospodarczego "Wiedza", 2009 - s. 124.
 • Śleszyński Przemysław: Udział lasów, łąk i pastwisk w powierzchni gmin w 2004 r. [w]: Polska, jej zasoby i środowisko. Red. Jerzy Bański, Marek Degórski. Warszawa: Stowarzyszenie Rozwoju Społeczno-Gospodarczego "Wiedza", 2009 - s. 100.
 • Śleszyński Przemysław: Parki narodowe, parki krajobrazowe i obszary Natura 2000 w 2008 r. [w]: Polska, jej zasoby i środowisko. Red. Jerzy Bański, Marek Degórski. Warszawa: Stowarzyszenie Rozwoju Społeczno-Gospodarczego "Wiedza", 2009 - s. 101.
 • Śleszyński Przemysław: [Mapy dotyczące rozmieszczenia największych przedsiębiorstw przemysłowych w 2004 r. i turystyki]. [w]: Atlas Polski. Warszawa: DeAgostini Polska, 2007 - 2 mapy.
 • Degórska Bożena, Śleszyński Przemysław: Share of green areas (forests, meadows, pastures) by gminas (communities) 2004 [mapa]. [w]: Natural and human environment of Poland. A geographical overview. Ed. Marek Degórski. Warsaw: PAN IGiPZ et al., 2006 - s. 94.
 • Śleszyński Przemysław: [8 map]. [w]: Natural and human environment of Poland. A geographical overview. Ed. Marek Degórski. Warsaw: PAN IGiPZ et al., 2006 - s. 96.
 • Śleszyński Przemysław: [Mapy dotyczące turystyki i rynku pracy]. [w]: Atlas Polski. Warszawa: DeAgostini Polska, 2006 - 2 mapy.
 • Śleszyński Przemysław, Wilk Waldemar: Retail services, 2004/2005 [mapa]. [w]: Natural and human environment of Poland. A geographical overview. Ed. Marek Degórski. Warsaw: PAN IGiPZ et al., 2006 - s. 248.
 • Śleszyński Przemysław: [Mapy dotyczące surowców mineralnych, leśnictwa, przemysłu, handlu wewnętrznego, obszarów chronionych, transportu drogowego]. [w]: Atlas Polski. Warszawa: DeAgostini Polska, 2005 - 7 map.
 • Śleszyński Przemysław: [Mapy dotyczące rolniczego użytkowania ziemi, gleb i gęstości zaludnienia]. [w]: Atlas Polski. Warszawa: DeAgostini Polska, 2004 - 3 mapy.
 • Śleszyński Przemysław: [Mapy dotyczące egzaminów i finansowania oświaty]. - Wspólnota 2004, nr 26 - 14-15 (4 mapy).
 • Śleszyński Przemysław: [Mapy]. [w]: Geografia społeczna miast. Grzegorz Węcławowicz. Warszawa: Wydaw. Nauk. PWN, 2003 - 17 map.
 • Śleszyński Przemysław: [Mapy]. [w]: Przestrzeń i społeczeństwo współczesnej Polski. Studium z geografii społeczno-ekonomicznej. Grzegorz Węcławowicz. Warszawa: Wydaw. Nauk. PWN, 2002 - 80 map.
 • Rozłucki Wiesław, Śleszyński Przemysław: [Mapy]. [w]: Encyklopedia Geograficzna Świata. T.12. Atlas Świata. Red. Joanna Plit. Kraków: Opres, 2001 - 2 mapy.
 • Więckowski Marek: [Mapy]. [w]: Encyklopedia Geograficzna Świata. T.12. Atlas Świata. Red. Joanna Plit. Kraków: Opres, 2001 - 23 mapy.
 • Śleszyńska M., Śleszyński Przemysław: [Mapy]. [w]: Encyklopedia Geograficzna Świata. T.12. Atlas Świata. Red. Joanna Plit. Kraków: Opres, 2001 - 5 map.
 • Śleszyński Przemysław: [Mapy]. [w]: Encyklopedia Geograficzna Świata. T.12. Atlas Świata. Red. Joanna Plit. Kraków: Opres, 2001 - 58 map.
 • Kupiszewski Marek: Migracje zagraniczne. [w]: Atlas Rzeczypospolitej Polskiej. Cz.3. Warszawa: Główny Geodeta Kraju, 1995 - arkusz 65.3 (1 mapa i 1 wykres).
 • Węcławowicz Grzegorz: Wybory parlamentarne 1993. [w]: Atlas Rzeczypospolitej Polskiej. Cz.3. Warszawa: Główny Geodeta Kraju, 1995 - arkusz 75.3 (12 map i 2 wykresy).
 • Węcławowicz Grzegorz: Wybory prezydenckie 1990, wybory parlamentarne 1991. [w]: Atlas Rzeczypospolitej Polskiej. Cz.3. Warszawa: Główny Geodeta Kraju, 1995 - arkusz 75.2 (15 map).
 • Piotrowski Filip: Społeczne aspekty segregacji odpadów komunalnych – polska specyfika. - Recykling 2016, 4 - s. 9-12.
 • Braun Marcin, Grajkowski Wojciech, Więckowski Marek: Na tropach przyrody - zeszyt ćwiczeń do przyrody dla szkoły podstawowej - klasa 6, część 1. Warszawa: Nowa Era, 2014 - 96 s.
 • Braun Marcin, Grajkowski Wojciech, Więckowski Marek: Na tropach przyrody - zeszyt ćwiczeń do przyrody dla szkoły podstawowej - klasa 6, część 2. Warszawa: Nowa Era, 2014 - 92 s.
 • Braun Marcin, Grajkowski Wojciech, Więckowski Marek: Na tropach przyrody. Podręcznik do 6 klasy szkoły podstawowej. Warszawa: Nowa Era, 2014 - 274 s.
 • Więckowski Marek, Malarz Roman: Oblicza geografii 3. Podręcznik dla liceum, zakres rozszerzony. Warszawa: Nowa Era, 2014 - 272 s.
 • Braun Marcin, Grajkowski Wojciech, Więckowski Marek: Na tropach przyrody - zeszyt ćwiczeń do przyrody dla szkoły podstawowej - klasa 5, część 2. Warszawa: Nowa Era, 2013 - 180 s.
 • Braun Marcin, Grajkowski Wojciech, Więckowski Marek: Na tropach przyrody - zeszyt ćwiczeń do przyrody dla szkoły podstawowej - klasa 5, część 1. Warszawa: Nowa Era, 2013 - 90 s.
 • Braun Marcin, Grajkowski Wojciech, Więckowski Marek: Na tropach przyrody - podręcznik do przyrody dla szkół podstawowych - klasa 5. Warszawa: Nowa Era, 2013 - 300 s.
 • Więckowski Marek, Hassa Romuald, Galikowski Mirosław, Kaczmarzyk Marek, Mrzigod Aleksandra, Mrzigod Janusz: Przyroda 2. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Fizyka. Chemia. Biologia. Geografia. Warszawa: Nowa Era, 2013 - 256 s.
 • Więckowski Marek, Hassa Romuald, Galikowski Mirosław, Kaczmarzyk Marek, Mrzigod Aleksandra, Mrzigod Janusz: Przyroda 1. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Fizyka. Chemia. Biologia. Geografia. Warszawa: Nowa Era, 2013 - 222 s.
 • Więckowski Marek, Zieliński Krzysztof, Rodowald Olaf: Poradnik nauczyciela 3. Odkrywamy świat. Gimnazjum. Program nauczania, scenariusze lekcji, bank zadań. Warszawa: WSiP, 2013 - 120 s.
 • Bierzyński Adam, Korcelli-Olejniczak Ewa, Kozłowski Stanisław, Wątorska-Dec Magdalena, Węcławowicz Grzegorz: Raport z badań ankietowych przeprowadzonych na Ursynowie. Warszawa: PAN IGiPZ, 2012 - 20 s.
 • Braun Marcin, Grajkowski Wojciech, Więckowski Marek: Na tropach przyrody - zeszyt ćwiczeń do przyrody dla szkoły podstawowej - klasa 4. Warszawa: Nowa Era, 2012 - 200 s.
 • Braun Marcin, Grajkowski Wojciech, Więckowski Marek: Na tropach przyrody - podręcznik do przyrody dla szkół podstawowych - klasa 4. Warszawa: Nowa Era, 2012 - 276 s. + CD-ROM
 • Kurowska-Ciechańska Judyta, Ciechański Ariel: Zabytki kolejnictwa. Warszawa: Carta Blanca-De Agostini, 2012 - 48 s.
 • Malarz Roman, Więckowski Marek: Oblicza geografii 1. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres rozszerzony. Warszawa: Nowa Era, 2012 - 332 s. + 1 CD-ROM.
 • Więckowski Marek: Geografia. Odkrywamy świat. Podręcznik. Gimnazjum. Cz.3. Wyd. 2, zmienione, poprawione. Warszawa: WSiP, 2012 - 208 s.
 • Więckowski Marek: Geografia. Odkrywamy świat. Podręcznik. Gimnazjum. Cz.2. Wyd. 3, poprawione. Warszawa: WSiP, 2012 - 300 s.
 • Więckowski Marek, Zieliński Krzysztof, Rodowald Olaf: Geografia. Odkrywamy świat. Zeszyt ćwiczeń. Gimnazjum. Cz.3. Wyd. 2 poprawione. Warszawa: WSiP, 2012 - 112 s.
 • Więckowski Marek, Zieliński Krzysztof, Rodowald Olaf: Geografia. Odkrywamy świat. Zeszyt ćwiczeń. Gimnazjum. Cz.2. Wyd. 3 poprawione. Warszawa: WSiP, 2012 - 176 s.
 • Więckowski Marek, Zieliński Krzysztof, Rodowald Olaf: Poradnik nauczyciela 2. Odkrywamy świat. Gimnazjum. Program nauczania, scenariusze lekcji, bank zadań. Warszawa: WSiP, 2012 - 156 s.
 • Więckowski Marek, Zieliński Krzysztof, Rodowald Olaf, Srokosz Wiesław: Geografia. Odkrywamy świat. Zeszyt ćwiczeń. Gimnazjum. Cz.1. Wyd. 2 - zmienione, poprawione. Warszawa: WSiP, 2012 - 96 s.
 • Śleszyński Przemysław: Zbyt mało planów miejscowych. - Gazeta Samorządu i Administracji 2012, 12 - s. 49-50.
 • Śleszyński Przemysław: Plany miejscowe w gminach w końcu 2010 r. Regioportal, 2012 - internet
 • Śleszyński Przemysław: Prace planistyczne w gminach – doroczny raport Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN. Urbanistyka.info, 2012 - internet
 • Śleszyński Przemysław: Po pierwsze: dobry transport. - Wspólnota 2012, 31/32 - s. 18-19.
 • Kurowska-Ciechańska Judyta, Ciechański Ariel: Koleje w Polsce. Parowozy, wąskotorówki i muzea. Warszawa: Carta Blanca, 2011 - Wyd. 2 176 s.
 • Rodowald Olaf, Więckowski Marek, Zieliński Krzysztof: Geografia. Odkrywamy świat. Zeszyt ćwiczeń. Gimnazjum. Cz.2. Warszawa: Wydaw. Szk. i Pedag., 2011 - Wyd. 2 144 s.
 • Rodowald Olaf, Więckowski Marek, Zieliński Krzysztof: Geografia. Odkrywamy świat. Zeszyt ćwiczeń. Gimnazjum. Cz.3. Warszawa: Wydaw. Szk. i Pedag., 2011 - 96 s.
 • Więckowski Marek: Geografia. Odkrywamy świat. Podręcznik. Gimnazjum. Cz.1. Warszawa: Wydaw. Szk. i Pedag., 2011 - Wyd. 3 zm 168 s.
 • Więckowski Marek: Geografia. Odkrywamy świat. Podręcznik. Gimnazjum. Cz.2. Warszawa: Wydaw. Szk. i Pedag., 2011 - Wyd. 2 300 s.
 • Więckowski Marek: Geografia. Odkrywamy świat. Podręcznik. Gimnazjum. Cz.3. Warszawa: Wydaw. Szk. i Pedag., 2011 - 208 s.
 • Więckowski Marek, Mędrzycki Ł.: Odkrywamy świat - Multibook. Warszawa: Wydaw. Szk. i Pedag., 2011 - 1 CD-ROM.
 • Więckowski Marek, Rodowald Olaf, Zieliński Krzysztof: Geografia. Odkrywamy świat. Zeszyt ćwiczeń. Gimnazjum. Cz.1. Warszawa: Wydaw. Szk. i Pedag., 2011 - Wyd. 3 zm 88 s.
 • Więckowski Marek, Zieliński Krzysztof, Rodowald Olaf: Geografia. Odkrywamy świat. Gimnazjum. Poradnik nauczyciela 1. Program nauczania, scenariusze lekcji, bank zadań. Warszawa: Wydaw. Szk. i Pedag., 2011 - 124 s.
 • Rodowald Olaf, Więckowski Marek, Zieliński Krzysztof: Geografia. Odkrywamy świat. Zeszyt ćwiczeń. Gimnazjum. Cz.2. Warszawa: Wydaw. Szk. i Pedag., 2010 - 144 s.
 • Więckowski Marek: Integracja europejska i współpraca transgraniczna. - Geogr. w Szk. 2010, wyd. specjalne nr 2 - s. 20-25.
 • Więckowski Marek: Atrakcyjność turystyczna Polski. - Geogr. w Szk. 2010, wyd. specjalne nr 1 - s. 30-34.
 • Więckowski Marek: Geografia. Odkrywamy świat. Podręcznik. Gimnazjum. Cz.2. Warszawa: Wydaw. Szk. i Pedag., 2010 - 300 s.
 • Więckowski Marek: Czego nas uczą zmiany położenia i funkcji granic Polski. - Ziemia 2010 - s. 121-132.
 • Węcławowicz Grzegorz: Urbanizacyjne uwarunkowania poziomu zdrowotności mieszkańców miast. [w]: Klimat a zdrowie. Ogólnopolski Program Edukacyjny "Klimat a zdrowie". Wydawnictwo informacyjne. Warszawa: Polska Federacja Pacjentów Dialtransplant, 2010 - s. 52-57.
 • Kurowska-Ciechańska Judyta, Ciechański Ariel: Koleje. Przewodnik tematyczny. Warszawa: Carta Blanca, 2009 - Wyd. 3 popr 256 s.
 • Więckowski Marek: Odkrywamy świat. Podręcznik do geografii dla gimnazjalisty. Cz.3. Warszawa: Wydaw. Szk. i Pedag., 2009 - Wyd. IV popr., uzup. i rozsz 228 s. + 1 CD-ROM.
 • Więckowski Marek: Cyklony. - Biul. Klubu Nauczyciela. Geografia 2009, nr 2 - s. 1-5.
 • Więckowski Marek: Polskie naj... Poznań: Publicat, 2009 - Wyd. VII 96 s.
 • Więckowski Marek: Odkrywamy świat. Podręcznik do geografii dla gimnazjalisty. Cz.1. Warszawa: Wydaw. Szk. i Pedag., 2009 - Wyd. VII ppopr., uzup. i rozsz. 164 s.
 • Więckowski Marek: Turystyka. [w]: Polska, jej zasoby i środowisko. Red. Jerzy Bański, Marek Degórski. Warszawa: Stowarzyszenie Rozwoju Społeczno-Gospodarczego "Wiedza", 2009 - s. 153-159.
 • Więckowski Marek: Odkrywamy świat. Geografia. Gimnazjum. Podręcznik. Cz.1. Warszawa: WSiP, 2009 - 168 s.
 • Więckowski Marek: Współczesne migracje na świecie. - Geogr. w Szk. 2009, wyd. specjalne nr 2 - s. 12-19.
 • Więckowski Marek: Odkrywamy świat. Podręcznik do geografii dla gimnazjalisty. Cz.2. Warszawa: Wydaw. Szk. i Pedag., 2009 - Wyd. VII popr., uzup. i rozsz 148 s. + 1 CD-ROM.
 • Więckowski Marek, Zieliński K.: Program nauczania geografii. Warszawa: Wydaw. Szk. i Pedag., 2009 - 16 s.
 • Więckowski Marek, Zieliński K., Rodowald O.: Geografia. Odkrywamy świat. Zeszyt ćwiczeń. Cz.1. Warszawa: Wydaw. Szk. i Pedag., 2009 - 88 s.
 • Więckowski Marek, Zieliński K., Rodowald O.: Poradnik metodyczny do geografii. Warszawa: Wydaw. Szk. i Pedag., 2009 - 124 s. + 1 CD-ROM.
 • Węcławowicz Grzegorz: Urbanizacja. [w]: Polska, jej zasoby i środowisko. Red. Jerzy Bański, Marek Degórski. Warszawa: Stowarzyszenie Rozwoju Społeczno-Gospodarczego "Wiedza", 2009 - s. 127-133.
 • Śleszyński Przemysław: Mapa planów miejscowych. - Wspólnota 2009, nr 11 - s. 56-57.
 • Śleszyński Przemysław: Railmap - historyczna mapa sieci kolejowej. - Geogr. w Szk. 2009, nr 5 - s. 5-7.
 • Śleszyński Przemysław: Planowanie przestrzenne musi zależeć od intensywności rozwoju gminy. - Gaz. Samorz. Adm. 2009, nr 11 - s. 47-49.
 • Śleszyński Przemysław: Wybory do parlamentu europejskiego - wyniki w skali lokalnej. - Wspólnota 2009, nr 35 - s. 58-59.
 • Barszcz Marek, Kurowska-Ciechańska Judyta, Ciechański Ariel: Technika. Przewodnik po Polsce. Warszawa: Carta Blanca, 2008 - 352 s.
 • Kurowska-Ciechańska Judyta, Ciechański Ariel: Koleje. Przewodnik tematyczny. Warszawa: Carta Blanca, 2008 - Wyd. 2 popr 256 s.
 • Stępniak Marcin: Rumunia półtora roku po akcesie. - Geogr. w Szk. 2008, 61, nr 3 - s. 29-26.
 • Więckowski Marek: Polska w strefie Schengen. - Biul. Klubu Nauczyciela. Geografia 2008, nr 1 - s. 1-3.
 • Więckowski Marek: Migracje. - Biul. Klubu Nauczyciela. Geografia 2008, nr 2 - s. 1-5.
 • Więckowski Marek: Odkrywamy świat. Podręcznik do geografii dla gimnazjalisty. Cz.3. Warszawa: Wydaw. Szk. i Pedag., 2008 - Wyd. 6 popr., uzup. i rozsz 228 s.
 • Więckowski Marek: Odkrywamy świat. Podręcznik do geografii dla gimnazjalisty. Cz.1. Warszawa: Wydaw. Szk. i Pedag., 2008 - Wyd. 6 popr., uzup. i rozsz 164 s.
 • Więckowski Marek: Odkrywamy świat. Podręcznik do geografii dla gimnazjalisty. Cz.2. Warszawa: Wydaw. Szk. i Pedag., 2008 - Wyd. 5 popr., uzup. i rozsz 148 s.
 • Więckowski Marek: Bałtyk. Poznań: Publicat, 2008 - 96 s.
 • Kurowska-Ciechańska Judyta, Ciechański Ariel: Koleje. Warszawa: Carta Blanca, 2007 - 400 s. (Nowy Wymiar)
 • Kurowska-Ciechańska Judyta, Ciechański Ariel: Koleje. Warszawa: Carta Blanca, 2007 - 176 s.
 • Kurowska-Ciechańska Judyta, Ciechański Ariel: Koleje. Warszawa: Carta Blanca, 2007 - 272 s. (Przewodnik po Polsce)
 • Więckowski Marek: Odkrywamy świat. Podręcznik do geografii dla gimnazjalisty. Cz.2. Warszawa: Wydaw. Szk. i Pedag., 2007 - Wyd. 5 128 s.
 • Więckowski Marek: Odkrywamy świat. Podręcznik do geografii dla gimnazjalisty. Cz.3. Warszawa: Wydaw. Szk. i Pedag., 2007 - Wyd. 2 212 s.
 • Więckowski Marek: Odkrywamy świat. Podręcznik do geografii dla gimnazjalisty. Cz.1. Warszawa: Wydaw. Szk. i Pedag., 2007 - Wyd. 5 144 s.
 • Śleszyński Przemysław: Planowanie przestrzenne wymaga poprawy. - Gaz. Samorz. Adm. 2007, nr 7 - s. 24-28.
 • Śleszyński Przemysław: Europa się starzeje. [w]: Encyklopedia Gazety Wyborczej. T.21. 2005-2006, A-Z. Warszawa: PWN, 2007 - s. 257-263.
 • Taylor Zbigniew: [1 hasło]. [w]: Geografia. Encyklopedia szkolna WSiP. Red. nauk. Andrzej Czerny, Mirosława Czerny. Warszawa: Wydaw. Szk. i Pedag., 2006.
 • Więckowski Marek: Problemy integracji sieci transportu w Unii Europejskiej. - Biul. Klubu Nauczyciela. Geografia 2006, nr 2 - s. 2-4.
 • Więckowski Marek: Odkrywamy świat. Podręcznik do geografii dla gimnazjalisty. Cz.3. Warszawa: Wydaw. Szk. i Pedag., 2006 - 212 s. + 1 CD-ROM.
 • Więckowski Marek: Polskie naj... Poznań: Publicat, 2006 - 96 s.
 • Więckowski Marek: Odkrywamy świat. Podręcznik do geografii dla gimnazjalisty. Cz.2. Warszawa: Wydaw. Szk. i Pedag., 2006 - Wyd.4 zm. i popr 116 s. + 1 CD-ROM.
 • Więckowski Marek: Odkrywamy świat. Podręcznik do geografii dla gimnazjalisty. Cz.1. Warszawa: Wydaw. Szk. i Pedag., 2006 - Wyd.4 zm. i popr 144 s.
 • Śleszyński Przemysław: [3 teksty]. [w]: Atlas Polski. Warszawa: DeAgostini Polska, 2006 - 6 s.
 • Śleszyński Przemysław: Spadek bezrobocia zależy od dobrej edukacji. - Gaz. Samorz. Adm. 2006, nr 17 - I-III.
 • Więckowski Marek: Odkrywamy świat. Podręcznik do geografii dla gimnazjalisty. Cz.1. Warszawa: Wydaw. Szk. i Pedag., 2005 - Wyd.3 254 s.
 • Więckowski Marek: Lyon. Tam gdzie Rodan i Saona. - Poznaj Świat 2005, nr 6 - s. 32-41.
 • Więckowski Marek: Odkrywamy świat. Podręcznik do geografii dla gimnazjalisty. Cz.2. Warszawa: Wydaw. Szk. i Pedag., 2005 - 200 s. + 1 CD-ROM.
 • Śleszyński Przemysław: [319 haseł, w tym 17 autorskich]. [w]: Wielka Encyklopedia PWN. T.26-31. Warszawa: Wydaw. Nauk. PWN, 2005.
 • Śleszyński Przemysław: [7 tekstów]. [w]: Atlas Polski. Warszawa: DeAgostini Polska, 2005 - 28 s.
 • Śleszyński Przemysław, Więckowski Marek: [5 haseł autorskich]. [w]: Wielka Encyklopedia PWN. T.26-30. Warszawa: Wydaw. Nauk. PWN, 2005.
 • Więckowski Marek: [7 tekstów do map]. [w]: Świat w trzech wymiarach. Atlas ilustrowany. Mapy, fotografie, komentarze. Warszawa: Demart, 2004 - s. 180-181.
 • Więckowski Marek: Odkrywamy świat. Podręcznik do geografii dla gimnazjalisty. Cz.2. Warszawa: Wydaw. Szk. i Pedag., 2004 - Wyd.2 200 s. + 1 CD-ROM.
 • Śleszyński Przemysław: [21 tekstów do map]. [w]: Świat w trzech wymiarach. Atlas ilustrowany. Mapy, fotografie, komentarze. Warszawa: Demart, 2004 - s. 34-37.
 • Śleszyński Przemysław: [5 tekstów]. [w]: Atlas Polski. Warszawa: DeAgostini Polska, 2004 - 10 s.
 • Śleszyński Przemysław: [234 hasła, w tym 17 autorskich]. [w]: Wielka Encyklopedia PWN. T.20-25. Warszawa: Wydaw. Nauk. PWN, 2004.
 • Śleszyński Przemysław, Więckowski Marek: [4 hasła autorskie]. [w]: Wielka Encyklopedia PWN. T.20-25. Warszawa: Wydaw. Nauk. PWN, 2004.
 • Więckowski Marek: Odkrywamy świat. Podręcznik do geografii dla gimnazjalisty. Cz.2. Warszawa: Wydaw. Szk. i Pedag., 2003 - 200 s. + 1 CD-ROM.
 • Śleszyński Przemysław: [400 haseł w tym 31 autorskich]. [w]: Wielka Encyklopedia PWN. T.13-18. Warszawa: Wydaw. Nauk. PWN, 2003.
 • Więckowski Marek: Odkrywamy świat. Podręcznik do geografii dla gimnazjalisty. Cz.1. Warszawa: Wydaw. Szk. i Pedag., 2002 - 254 s.
 • Śleszyński Przemysław: [Udział w opracowaniu 350 haseł]. [w]: Wielka Encyklopedia PWN. T.7-12. Warszawa: Wydaw. Nauk. PWN, 2002.
 • Śleszyński Przemysław: [4 hasła]. [w]: Wielka Encyklopedia PWN. T.7-8. Warszawa: Wydaw. Nauk. PWN, 2002.
 • Śleszyński Przemysław, Więckowski Marek: [1 hasło]. [w]: Wielka Encyklopedia PWN. T.7. Warszawa: Wydaw. Nauk. PWN, 2002.
 • Więckowski Marek: Polska księga rekordów. Poznań: Podsiedlik, Raniowski i Spółka, 2001 - Wyd.2 popr 96 s. (Cuda Natury)
 • Więckowski Marek: [Udział w opracowaniu 5 haseł]. [w]: Wielka Encyklopedia PWN. T.1-3. Warszawa: Wydaw. Nauk. PWN, 2001.
 • Więckowski Marek: [1 hasło]. [w]: Wielka Encyklopedia PWN. T.2. Warszawa: Wydaw. Nauk. PWN, 2001.
 • Śleszyński Przemysław: [Udział w opracowaniu 4 haseł]. [w]: Wielka Encyklopedia PWN. T.3-6. Warszawa: Wydaw. Nauk. PWN, 2001.
 • Śleszyński Przemysław: Światowy giełdowy rynek papierów wartościowych w końcu dwudziestego wieku. - Geogr. w Szk. 2001, 54, nr 1 - s. 5-14.
 • Więckowski Marek: Polska księga rekordów. Poznań: Podsiedlik, Raniowski i Spółka, 2000 - 96 s. (Cuda Natury)
 • Węcławowicz Grzegorz: Regionalizacja ekonomiczna. [w]: Nowa encyklopedia powszechna PWN. Suplement. Warszawa: Wydaw. Nauk. PWN, 1999 - s. 586-587.
 • Śleszyński Przemysław: Reforma podziału terytorialnego Polski. [w]: Nowa encyklopedia powszechna PWN. Suplement. Warszawa: Wydaw. Nauk. PWN, 1999 - s. 590.
 • Śleszyński Przemysław, Więckowski Marek: [Notki dotyczące 16 województw Polski]. [w]: Nowa encyklopedia powszechna PWN. Suplement. Warszawa: Wydaw. Nauk. PWN, 1999.
 • Śleszyński Przemysław: [Hasła geograficzne na literę B]. [w]: Wielka ilustrowana encyklopedia powszechna. T.XXIII/II (suplement współczesny). Warszawa: Wydaw. Gutenberg-Print Tadeusza Radjusza, 1998.