Department of Urban and Population Studies

STAFF


Head of Department - Prof. Marek Więckowski

Name Office Phone
+48 xxx
Email
 B   
mgr Anna Banaszek 323 226978822
Msc. Adam Bierzyński 309 226978914
 C   
Msc. Denis Cerić 325 226978823
Dr. Ariel Ciechański 309 226978914
 G   
Prof. Jerzy Grzeszczak, prof. emerytowany 348 226978848 -
 K   
Assoc. Prof. Ewa Korcelli-Olejniczak 349 226978849
Prof. Marek Kupiszewski, prof. emerytowany 321 226978821
 N   
Assoc. Prof. Michał Niedzielski 327 226978827
 P   
Msc. Filip Piotrowski 349 226978849
 S   
Assoc. Prof. Marcin Stępniak - -
Msc. Paweł Sudra 423 226978923
 Ś   
Assoc. Prof. Przemysław Śleszyński 324 226978824
 T   
Prof. Zbigniew Taylor, prof. emerytowany 324 226978824
 W   
Prof. Grzegorz Węcławowicz, prof. emerytowany 322 226978775
Assoc. Prof. Marek Więckowski 322 226978775