Department of Urban and Population Studies

STAFF


Head of Department - Assoc. Prof. Przemysław Śleszyński

Name Office Phone
+48 xxx
Email
 C   
Msc. Denis Cerić 325 226978823
Dr. Ariel Ciechański 309 226978914
 G   
Dr. Magdalena Górczyńska - -
 K   
Assoc. Prof. Ewa Korcelli-Olejniczak 349 226978849
Msc. Łukasz Kubiak 323 226978822
Prof. Marek Kupiszewski 321 226978821
 N   
Dr. Michał Niedzielski 327 226978827
 P   
Msc. Filip Piotrowski 349 226978849
 S   
Assoc. Prof. Marcin Stępniak - -
 Ś   
Assoc. Prof. Przemysław Śleszyński 324 226978824
 W   
Assoc. Prof. Marek Więckowski 322 226978775