Department of Geoecology

Publications

Books, reports | Articles, chapters, papers and others | Editorial publications | Abstracts, reviews, notes | Documentation studies | Maps, atlases | Popular science publications

Books, reports

Articles, chapters, papers and others

 • Affek Andrzej, Solon Jerzy, Kowalska Anna, Regulska Edyta, Wolski Jacek, Kołaczkowska Ewa: The potential of Polish forests to provide ecosystem services. - Geographia Polonica 2024, 97, 1 - s. 65-90.
 • Bednarek-Szczepańska Maria, Dołzbłasz Sylwia, Janc Krzysztof, Konopski Michał, Maćkiewicz Barbara, Leśniewska-Napierała Katarzyna, Napierała Tomasz, Regulska Edyta, Rosik Piotr, Wójcik Marcin, Markowska-Cerić Joanna, Cerić Denis, Komornicki Tomasz, Kowalski Mariusz: Wspomnienia o Konradzie Czapiewskim. - Przegląd Geograficzny 2024, 96, 1 - s. 127-144.
 • Jonczak Jerzy, Barbarino Vincenzo, Chojnacka Alesandra, Kruczkowska Bogusława, Szewczyk Krzysztof, Gmińska-Nowak Barbara, Kołaczkowska Ewa, Łuców Dominika, Halaś Agnieszka, Mroczkowska Agnieszka, Słowińska Sandra, Kramkowski Mateusz, Kowalska Anna, Słowiński Michał: Historical charcoal production as a factor in soil cover heterogeneity in a fluvioglacial landscape − A case study from northern Poland. - Geoderma 2024, 445 - s. 116892.
 • Matuszkiewicz Jan Marek, Affek Andrzej, Zaniewski Piotr, Kołaczkowska Ewa: Early response of understory vegetation to the mass dieback of Norway spruce in the European lowland temperate forest. - Forest Ecosystems 2024, 11 - s. 100177.
 • Regulska Edyta, Affek Andrzej, Kondras Marek, Słowińska Sandra, Jonczak Jerzy, Chojnacka Aleksandra, Oktaba Lidia, Pawłowicz Edyta, Oktaba Jarosław, Kruczkowska Bogusława: Earthworm response to silver birch afforestation: Implications for soil biodiversity and ecosystem services. - Forest Ecology and Management 2024, 563 - s. 121971.
 • Słowiński Michał, Związek Tomasz, Swoboda Paweł, Niedzielski Michał, Słowińska Sandra, Konopski Michał, Jonczak Jerzy, Kruczkowska Bogusława, Chojnacka Aleksandra, Róg Dominik, Szewczyk Krzysztof, Brykała Dariusz: Human impacts on environment in the preindustrial forest landscapes in Poland - an overview. - Elementa: Science of the Anthropocene 2024, 12, 1 - s. 1-26.
 • Związek Tomasz: Monumental trees, or the phenomenological guardians of the landscape. - Environment and History 2024, 30, 3 - s. 359-364.
 • Affek Andrzej, Jabs-Sobocińska Zofia, Wolski Jacek, Radeloff Volker C.: Pockets of persistence of agricultural land use during the socioeconomic shock of forced post-WWII displacements in the Carpathians. - Land Use Policy 2023, 131 - s. 106678.
 • Affek Andrzej, Kowalska Anna, Regulska Edyta, Solon Jerzy, Degórska Bożena, Wolski Jacek, Degórski Marek: Mapowanie i ocena usług ekosystemów miejskich w skali ogólnopolskiej. - Przegląd Geograficzny 2023, 95, 2 - s. 163-186.
 • Affek Andrzej, Wolski Jacek, Degórska Bożena, Solon Jerzy, Kowalska Anna, Regulska Edyta, Degórski Marek: Usługi ekosystemów miejskich (zurbanizowanych). [w]: Usługi ekosystemowe w zarządzaniu układami przyrodniczymi. Red. Małgorzata Stępniewska, Andrzej Mizgajski. Poznań: Bogucki Wydawnictwo Naukowe, 2023 - s. 65-84.
 • Chadoulis Rizos-Theodoros, Ruciński Marek, Katsikis Eleftherios, Archicinski Piotr, Sala Szymon, Gromny Ewa, Wozniak Edyta, Manakos Ioannis, Affek Andrzej, Foks-Ryznar Anna: Phenological Metrics Derived From Sentinel-2 Data For Solidago Gigantea Mapping. [w]: IGARSS 2023 - 2023 IEEE International Geoscience and Remote Sensing Symposium. Pasadena, CA, USA: 2023 - s. 445-447.
 • Chojnacka Aleksandra, Jonczak Jerzy, Oktaba Lidia, Pawłowicz Edyta, Regulska Edyta, Słowińska Sandra, Olejniczak Izabela, Oktaba Jarosław, Kruczkowska Bogusława, Jankiewicz Urszula: Dynamics of fungal community structure in a silver birch (Betula pendula Roth) succession chronosequence on poor-quality post-arable soil. - Agriculture Ecosystems & Environment 2023, 342, 108225 - s. 108225.
 • Degórski Marek: Suburbanizacja a środowisko – kontekst dobrostanu człowieka. [w]: Suburbanizacja. Człowiek – zmiana – przestrzeń. Red. Mirosław Grochowski. Warszawa: Główny Urząd Statystyczny, 2023 - s. 95-109.
 • Degórski Marek: Wielofunkcyjność przestrzeni przyrodniczej szansą zwiększenia potencjału rozwoju regionów i jakości życia ludzi. [w]: Człowiek w środowisku zamieszkania. Samorząd terytorialny wobec zmian demograficznych. Materiały z III Kongresu Demograficznego. Część 8. Red. nauk. Piotr Szukalski. Warszawa: Główny Urząd Statystyczny, 2023 - s. 234-255.
 • Kruczkowska Bogusława, Jonczak Jerzy, Kondras Marek, Oktaba Lidia, Pawłowicz Edyta, Chojnacka Aleksandra, Jankiewicz Urszula, Oktaba Jarosław, Olejniczak Izabella, Słowińska Sandra, Regulska Edyta: The use of trophic status indicator as a tool to assess the potential of birch-afforested soils to provide ecosystem services. - Agriculture Ecosystems & Environment 2023, 348 - s. 108434.
 • Lasek Piotr, Związek Tomasz, Wółkowski Wojciech: Nowe spojrzenie na pałac biskupów płockich w Broku. - Biuletyn Historii Sztuki 2023, 85, 3 - s. 147-178.
 • Nowak Maciej J., Śleszyński Przemysław, Churski Paweł, Degórski Marek, Komornicki Tomasz, Sagan Iwona, Stryjakiewicz Tadeusz: Wymiar prawny w dyscyplinie geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna. Podstawy teoretyczne i zagadnienia badawcze. - Przegląd Geograficzny 2023, 95, 4 - s. 343-367.
 • Związek Tomasz, Leńczuk Mariusz, Zachara-Związek Urszula: Lustracja królewskich puszcz, lasów i borów na Mazowszu z 1566 roku. - Kwartalnik Historii Kultury Materialnej 2023, 71, 2 - s. 181-201.
 • Związek Tomasz, Łuców Dominika, Popek Joachim, Klisz Marcin, Obremska Milena, Sobechowicz Łukasz, Solon Jerzy, Słowiński Michał, Przybylski Paweł, Tyburski Łukasz, Zin Ewa, Jastrzębowski Szymon, Płaczkowska Eliza, Pilch Kamil, Szewczyk Krzysztof, Konczal Agata A., Rutkowski Paweł, Główka Dariusz, Swoboda Paweł: Addressing multiple perspectives in studying environmental changes in forest landscapes during the modernization period (18th–19th centuries). - Anthropocene Review 2023 - s. 1-27.
 • Affek Andrzej, Wolski Jacek, Latocha Agnieszka, Zachwatowicz Maria, Wieczorek Małgorzata: The use of LiDAR in reconstructing the pre-World War II landscapes of abandoned mountain villages in southern Poland. - Archaeological Prospection 2022, 29, 1 - s. 157-173.
 • Degórski Marek, Degórska Bożena: Sustainable regional development: Environmental practices. [w]: Regional development planning and practice. Red. Mishra Mishra, R.B. Singh, Andrews Jose de Lucena., Soumendu Chatterjee. Singapore: Springer, 2022 - s. 3-32 (Advances in Geographical and Environmental Sciences)
 • Jabs-Sobocińska Zofia, Affek Andrzej, Matuszkiewicz Jan Marek: The list of ancient-forest plant species revisited – Field verification in the Carpathian ancient and recent forests. - Forest Ecology and Management 2022, 512 - s. 120152.
 • Jonczak Jerzy, Oktaba Lidia, Pawłowicz Edyta, Chojnacka Aleksandra, Regulska Edyta, Słowińska Sandra, Olejniczak Izabella, Oktaba Jarosław, Kruczkowska Bogusława, Kondras Marek, Jankiewicz Urszula, Wójcik-Gront Elżbieta: Soil organic matter transformation influenced by silver birch (Betula pendula Roth) succession on abandoned from agricultural production sandy soil. - European Journal of Forest Research 2022 - s. 367-379.
 • Kołaczkowska Ewa, Kowalska Anna, Słowiński Michał, Halaś Agnieszka, Szewczyk Krzysztof, Łuców Dominika, Mroczkowska Agnieszka, Kramkowski Mateusz, Jonczak Jerzy, Barbarino Vincenzo, Chojnacka Aleksandra: Can current vegetation serve as an indicator of historic charcoal production in pine forests?. [w]: The environment as an archive of past human activities. Red. Tomasz Kalicki. Kielce-Białystok: Ośrodek Badań Europy Środkowo-Wschodniej, 2022 - s. 55-57.
 • Słowiński Michał, Szewczyk Krzysztof, Jonczak Jerzy, Związek Tomasz, Łuców Dominika, Halaś Agnieszka, Obremska Milena, Słowińska Sandra, Róg Dominik, Mroczkowska Agnieszka, Noryśkiewicz Agnieszka Maria, Chojnacka Aleksandra, Ważny Tomasz, Gmińska-Nowak Barbara, Kramkowski Mateusz, Barbarino Vincenzo, Tyszkowski Sebastian, Kruczkowska Bogusława, Kowalska Anna, Kołaczkowska Ewa, Swoboda Paweł, Kardasz Cezary, Niedzielski Michał, Konopski Michał, Brykała Dariusz: A novel multiproxy approach to detect the impact of charcoal production on the natural environment in NW Poland – project concept and preliminary results. - Geographia Polonica 2022, 95, 3 - s. 205-225.
 • Związek Tomasz: Mechanizmy poboru podatków nadzwyczajnych na początku XVI wieku na przykładzie kaliskich rejestrów poborowych. - Kwartalnik Historii Kultury Materialnej 2022, 70, 1 - s. 3-33.
 • Związek Tomasz: Recenzja z książki Białowieża Primeval Forest: Nature and Culture in the Nineteenth Century. By Tomasz Samojlik, Anastasia Fedotova, Piotr Daszkiewicz, and Ian D. Rotherham. Cham: Springer, 2020. 223 pp. - Environmental History 2022, 27, 1 - s. 180-182.
 • Związek Tomasz, Brykała Dariusz: Rzeka, młyny, wyspy i siano. Późnonowożytna mapa okolic Broku nad Bugiem w kontekście procesów środowiskowych. - Studia GeoHistorica 2022, 10 - s. 28-52.
 • Związek Tomasz, Guzowski Piotr, Poniat Radosław, Radomski Maciej T., Panecki Tomasz, Słowińska Sandra, Kruczkowska Bogusława, Targowski Michał, Adamska Dagmara: On the economic impact of droughts in central Europe: the decade from 1531 to 1540 from the Polish perspective. - Climate of the Past 2022, 18, 7 - s. 1541-1561.
 • Affek Andrzej, Regulska Edyta, Kołaczkowska Ewa, Kowalska Anna, Affek Katarzyna: Pollination potential of riparian hardwood forests — a multifaceted field-based assessment in the Vistula Valley, Poland. - Forests 2021, 12, 7 - s. 907.
 • Affek Andrzej, Wolski Jacek, Zachwatowicz Maria, Ostafin Krzysztof, Radeloff Volker: Effects of post-WWII forced displacements on long-term landscape dynamics in the Polish Carpathians. - Landscape and Urban Planning 2021, 214 - s. 104164.
 • Borzyszkowski Jan, Solon Jerzy, Grzegorczyk Izabela: 5.4. Regionalizacja morfogenetyczno-glebowa a regionalizacja fizycznogeograficzna. [w]: Regionalna geografia fizyczna Polski. Red. Andrzej Richling, Jerzy Solon, Andrzej Macias, Jarosław Balon, Jan Borzyszkowski, Mariusz Kistowski. Poznań: Bogucki Wydawnictwo Naukowe, 2021 - s. 45-48.
 • Degórski Marek: Co gleba może powiedzieć nam o paleokrajobrazach. [w]: Glacjał i peryglacjał Europy Środkowej. Red. Radosław Dobrowolski, Anna Orłowska, Beata Hołub, Grzegorz Janicki. Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2021 - s. 170-175.
 • Degórski Marek: Wykorzystanie wybranych charakterystyk glebowych w poznaniu paleośrodowisk. [w]: Zmiany środowiska i warunków klimatycznych w okresie od schyłkowego paleolitu do końca średniowiecza i ich wpływ na warunki życia człowieka w północnej części Europy Środkowej. Red. Jan Gancarski. Krosno: Muzeum Podkarpackie, Wydawnictwo Ruthenus, 2021 - s. 21-54.
 • Degórski Marek: Właściwości Spodosols i Ultisols wskaźnikiem zmian klimatu i środowiska oraz antropopresji. [w]: RzeŸba terenu w różnych strefach morfoklimatycznych : monografia dedykowana prof. dr. hab. Kazimierzowi Krzemieniowi w 70. rocznicę urodzin i w 47. rocznicę pracy naukowej. Red. Elżbieta Gorczyca, Anna Michno, Jolanta Święchowicz. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagielońskiego, 2021 - s. 155-176.
 • Jabs-Sobocińska Zofia, Affek Andrzej, Ewiak Ireneusz, Nita Mihai: Mapping mature post-agricultural forests in the Polish Eastern Carpathians with archival remote sensing data. - Remote Sensing 2021, 13, 10 - 14 s.
 • Kistowski Mariusz, Niecikowski Kazimierz, Solon Jerzy: 4. Zastosowanie współczesnych technik gromadzenia i przetwarzania danych na potrzeby regionalizacji. [w]: Regionalna geografia fizyczna Polski. Red. Andrzej Richling, Jerzy Solon, Andrzej Macias, Jarosław Balon, Jan Borzyszkowski, Mariusz Kistowski. Poznań: Bogucki Wydawnictwo Naukowe, 2021 - s. 31-35.
 • Kowalska Anna: Lasy. [w]: Atlas Wyszehradzki. Red. Przemysław Śleszyński, Konrad Czapiewski. Warszawa: Instytut Współpracy Polsko-Węgierskiej im. Wacława Felczaka; Polskie Towarzystwo Geograficzne, 2021 - s. 64-65.
 • Kowalska Anna: Ochrona przyrody w wymiarze międzynarodowym. [w]: Atlas Wyszehradzki. Red. Przemysław Śleszyński; Konrad Czapiewski. Warszawa: Instytut Współpracy Polsko-Węgierskiej im. Wacława Felczaka; Polskie Towarzystwo Geograficzne, 2021 - s. 72-77.
 • Kowalska Anna, Affek Andrzej, Wolski Jacek, Regulska Edyta, Kruczkowska Bogusława, Zawiska Izabela, Kołaczkowska Ewa, Baranowski Jarosław: Assessment of regulating ES potential of lowland riparian hardwood forests in Poland. - Ecological Indicators 2021, 120 - s. 106834.
 • Kowalska Anna, Wolski Jacek, Affek Andrzej, Regulska Edyta, Roo-Zielińska Ewa: Wykorzystanie zdjęć fitosocjologicznych w najnowszych badaniach środowiska przyrodniczego. - Przegląd Geograficzny 2021, 93, 3 - s. 311-339.
 • Kołaczkowska Ewa: Rola ekosystemów nadrzecznych w krajobrazach rolniczych w kontekście ostatnich zmian klimatu. - Przegląd Geograficzny 2021, 93, 3 - s. 387-411.
 • Kołaczkowska Ewa, Mędrzycki Piotr: Klon jesionolistny: rola w fitocenozach i metody zwalczania. [w]: Obce gatunki roślin w lasach ze szczególnym uwzględnieniem zwalczania czeremchy amerykańskiej. Red. Artur Obidziński. Warszawa: Wydawnictwo SGGW, 2021 - s. 115-124.
 • Matuszkiewicz Jan, Affek Andrzej, Kowalska Anna: Current and potential carbon stock in the forest communities of the Białowieża Biosphere Reserve. - Forest Ecology and Management 2021, 502 - 13 s.
 • Richling Andrzej, Solon Jerzy: Pojezierze Litewskie (842.7). [w]: Regionalna geografia fizyczna Polski. Red. Andrzej Richling, Jerzy Solon, Andrzej Macias, Jarosław Balon, Jan Borzyszkowski, Mariusz Kistowski. Poznań: Bogucki Wydawnictwo Naukowe, 2021 - s. 545-551.
 • Richling Andrzej, Solon Jerzy: 3. Zasady podziału regionalnego. [w]: Regionalna geografia fizyczna Polski. Red. Andrzej Richling, Jerzy Solon, Andrzej Macias, Jarosław Balon, Jan Borzyszkowski, Mariusz Kistowski. Poznań: Bogucki Wydawnictwo Naukowe, 2021 - s. 27-30.
 • Semeniuk Yuliia, Kowalska Anna: Sieć ekologiczna Natura 2000. [w]: Atlas Wyszehradzki. Red. Przemysław Śleszyński; Konrad Czapiewski. Warszawa: Instytut Współpracy Polsko-Węgierskiej im. Wacława Felczaka; Polskie Towarzystwo Geograficzne, 2021 - s. 78-83.
 • Solon Jerzy: Regionalizacja geobotaniczna a regionalizacja fizycznogeograficzna. [w]: Regionalna geografia fizyczna Polski. Red. Andrzej Richling, Jerzy Solon, Andrzej Macias, Jarosław Balon, Jan Borzyszkowski, Mariusz Kistowski. Poznań: Bogucki Wydawnictwo Naukowe, 2021 - s. 48-53.
 • Solon Jerzy: Regionalizacja przyrodniczo-leśna a regionalizacja fizycznogeograficzna. [w]: Regionalna geografia fizyczna Polski. Red. Andrzej Richling, Jerzy Solon, Andrzej Macias, Jarosław Balon, Jan Borzyszkowski, Mariusz Kistowski. Poznań: Bogucki Wydawnictwo Naukowe, 2021 - s. 53-57.
 • Solon Jerzy, Otręba Anna, Andrzejewska Anna, Zaniewski Piotr T.: Zmiany składu gatunkowego i wskaźników struktury zbiorowisk roślinnych w latach 2001‑2018 na wybranych powierzchniach stałych w Kampinoskim Parku Narodowym. - Przegląd Geograficzny 2021, 93, 3 - s. 413-443.
 • Słowiński Michał, Brauer Achim, Guzowski Piotr, Związek Tomasz, Obremska Milena, Theuerkauf Martin, Dietze Elizabeth, Schwab Markus, Thallingii Rik, Czaja Roman, Ott Florian, Błaszkiewicz Mirosław: The role of Medieval road operation on cultural landscape transformation. - Scientific Reports 2021, 11 - 9 s.
 • Wolski Jacek: Jakość czy ilość? Oto jest pytanie. - Forum Akademickie 2021, 38, 4 - s. 49-52.
 • Zachara-Związek Urszula, Związek Tomasz: Lokalizacja miejscowości. [w]: Kujawy i ziemia dobrzyńska w drugiej połowie XVI wieku. Cz. 2. Komentarz. Indeksy. Red. Wiesława Duży, Arkadiusz Borek, Michał Słomski. Warszawa: Instytut Historii PAN, 2021 - s. 80-89 (Atlas historyczny Polski. Mapy szczegółowe XVI wieku; 6)
 • Związek Tomasz: Drogi. [w]: Kujawy i ziemia dobrzyńska w drugiej połowie XVI wieku. Cz. 2. Komentarz. Indeksy. Red. Wiesława Duży, Arkadiusz Borek, Michał Słomski. Warszawa: Instytut Historii PAN, 2021 - s. 167-177 (Atlas historyczny Polski. Mapy szczegółowe XVI wieku; 6)
 • Związek Tomasz: Drogi. [w]: Prusy Królewskie w drugiej połowie XVI wieku. Suplement, Cz. 2: komentarz, indeksy. Red. Tomasz Panecki, Marek Słoń. Warszawa: Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla PAN, 2021 - s. 42-45 (Atlas historyczny Polski. Mapy szczegółowe XVI wieku) (Suplement; )
 • Związek Tomasz, Panecki Tomasz, Zachara Tadeusz: A retrogressive approach to reconstructing the sixteenth-century forest landscapes of western Poland. - Journal of Historical Geography 2021, 74 - s. 55-74.
 • Affek Andrzej: The concept and model of Sustainable Forest Distribution – SuFoD. [w]: Forest cover changes and landscape sustainability – a retrospective study in cultural borderland. Red. Jan Marek Matuszkiewicz. Warszawa: Institute of Geography and Spatial Organization Polish Academy of Sciences, 2020 - s. 339-355.
 • Affek Andrzej, Zachwatowicz Maria, Solon Jerzy: Long-term landscape dynamics in the depopulated Carpathian Foothills: A Wiar River basin case study. - Geographia Polonica 2020, 93, 1 - s. 5-23.
 • Borek Arkadiusz, Związek Tomasz, Słomski Michał, Gochna Michał, Myrda Grzegorz, Słoń Marek: Technical and methodological foundations of digital indexing of medieval and early modern court books. - Digital Scholarship in the Humanities 2020, 35, 2 - s. 233-253.
 • Degórski Marek: Introduction – Research assumptions. [w]: Forest cover changes and landscape sustainability – A retrospective study in cultural borderland. Red. Jan Marek Matuszkiewicz. Warszawa: Institute of Geography and Spatial Organization Polish Academy of Sciences, 2020 - s. 9-11.
 • Degórski Marek: Środowisko, jego potencjał i zdolności adaptacji do zmian globalnych w kontekście rozwoju kraju. [w]: Badania geograficzne dla rozwoju niepodległej Polski. Red. Przemysław Śleszyński. Warszawa: Wydawnictwo Sejmowe, 2020 - s. 73-86.
 • Jonczak Jerzy, Jankiewicz Urszula, Kondras Marek, Kruczkowska Bogusława, Oktaba Lidia, Oktaba Jarosław, Olejniczak Izabella, Pawłowicz Edyta, Polláková Nora, Raab Thomas, Regulska Edyta, Słowińska Sandra, Sut-Lohmann Magdalena: The influence of birch trees (Betula spp.) on soil environment – A review. - Forest Ecology and Management 2020, 477 - s. 118486.
 • Kowalska Anna: Neofityzacja łęgów jesionowo-wiązowych w dolinach polskich rzek. - Przegląd Geograficzny 2020, 92, 3 - s. 327-340.
 • Matuszkiewicz Jan Marek, Kowalska Anna: Changes in forest cover regarding historical regions and habitat types. [w]: Forest cover changes and landscape sustainability – A retrospective study in cultural borderland. Red. Jan Marek Matuszkiewicz. Warszawa: Institute of Geography and Spatial Organization Polish Academy of Sciences, 2020 - s. 135-177.
 • Matuszkiewicz Jan Marek, Kowalska Anna: Social-ecological analysis – in search of the best criteria for sustainable development. [w]: Forest cover changes and landscape sustainability – A retrospective study in cultural borderland. Red. Jan Marek Matuszkiewicz. Warszawa: Institute of Geography and Spatial Organization Polish Academy of Sciences, 2020 - s. 391-396.
 • Matuszkiewicz Jan Marek, Kowalska Anna: Deforestation and afforestation processes of the Masuria-Kurpie borderland. [w]: Forest cover changes and landscape sustainability – A retrospective study in cultural borderland. Red. Jan Marek Matuszkiewicz. Warszawa: Institute of Geography and Spatial Organization Polish Academy of Sciences, 2020 - s. 115-134.
 • Matuszkiewicz Jan Marek, Solon Jerzy, Grabińska Bożenna: Pressure from wild ungulates upon the forests of the Masuria-Kurpie borderland. [w]: Forest cover changes and landscape sustainability – A retrospective study in cultural borderland. Red. Jan Marek Matuszkiewicz. Warszawa: Institute of Geography and Spatial Organization Polish Academy of Sciences, 2020 - s. 283-325.
 • Matuszkiewicz Jan Marek, Solon Jerzy, Kowalska Anna: Assessment of historical changes in landscape sustainability based on selected indirect indicators. [w]: Forest cover changes and landscape sustainability – A retrospective study in cultural borderland. Red. Jan Marek Matuszkiewicz. Warszawa: Institute of Geography and Spatial Organization Polish Academy of Sciences, 2020 - s. 381-390.
 • Matuszkiewicz Jan Marek, Solon Jerzy, Kowalska Anna: Forest ecosystems and rural communities – components and indicators of sustainable development. [w]: Forest cover changes and landscape sustainability – A retrospective study in cultural borderland. Red. Jan Marek Matuszkiewicz. Warszawa: Institute of Geography and Spatial Organization Polish Academy of Sciences, 2020 - s. 356-380.
 • Matuszkiewicz Jan Marek, Solon Jerzy, Kozłowska Anna, Kowalska Anna: Potential natural vegetation – the basis for habitat characterisation and its relation to geological substratum and regional variation. [w]: Forest cover changes and landscape sustainability – A retrospective study in cultural borderland. Red. Jan Marek Matuszkiewicz. Warszawa: Institute of Geography and Spatial Organization Polish Academy of Sciences, 2020 - s. 89-114.
 • Pomianowski Wojciech, Solon Jerzy: Modelling patch mosaic connectivity and ecological corridors with GraphScape. - Environmental Modelling & Software 2020, 134 - s. 104757.
 • Solon Jerzy: Directions of historical landscape changes – fragmentation and consolidation of forests in the years 1800-2000 within the Masuria-Kurpie borderland. [w]: Forest cover changes and landscape sustainability – A retrospective study in cultural borderland. Red. Jan Marek Matuszkiewicz. Warszawa: Institute of Geography and Spatial Organization Polish Academy of Sciences, 2020 - s. 178-245.
 • Wolski Jacek: Physical-geographical characteristics of the borderland of Masuria and Kurpie. [w]: Forest cover changes and landscape sustainability – a retrospective study in cultural borderland. Red. Jan Marek Matuszkiewicz. Warszawa: Institute of Geography and Spatial Organization Polish Academy of Sciences, 2020 - s. 12-41.
 • Wolski Jacek: Elaboration of the cartographic materials for the purposes of analysis of changes in forest cover. [w]: Forest cover changes and landscape sustainability – a retrospective study in cultural borderland. Red. Jan Marek Matuszkiewicz. Warszawa: Institute of Geography and Spatial Organization Polish Academy of Sciences, 2020 - s. 80-88.
 • Wolski Jacek: Prussian, Russian and Polish cartography of the borderland of Masuria and Kurpie. [w]: Forest cover changes and landscape sustainability – a retrospective study in cultural borderland. Red. Jan Marek Matuszkiewicz. Warszawa: Institute of Geography and Spatial Organization Polish Academy of Sciences, 2020 - s. 42-79.
 • Zaniewski Piotr, Solon Jerzy, Ferchmin Marek, Siedlecki Łukasz: Zmiany bogactwa gatunkowego runa borów sosnowych na pasach wydmowych Kampinoskiego Parku Narodowego na początku XXI wieku. - Sylwan 2020, 164, 4 - s. 331−342.
 • Związek Tomasz: Spatial development of the 1507–1510 plague in Poland and its consequences. Kalisz district case study. - Journal of Environmental Geography 2020, 13, 1-2 - s. 1-12.
 • Związek Tomasz (rec.): The Dance of the Death in Late Medieval and Renaissance Europe: Environmental Stress, Morality, and Social Response. Edited by Andrea Kiss and Kathleen Pribyl. - Environmental History 2020, 25, 4 - s. 804-806.
 • Affek Andrzej: Wpływ gospodarki leśnej na terenach górskich na wybrane elementy środowiska – aktualny stan wiedzy. - Przegląd Geograficzny 2019, 91, 1 - s. 63-81.
 • Affek Andrzej, Gerlée Alina, Sosnowska Agnieszka, Zachwatowicz Maria: Oszacowanie skali wpływu pozyskiwania drewna na wybrane elementy środowiska we wschodniej części polskich Karpat. - Przegląd Geograficzny 2019, 91, 1 - s. 83-106.
 • Degórska Bożena, Degórski Marek: Całościowe ujęcie krajobrazu, wybrane podejścia i problemy badawcze. - Przegląd Geograficzny 2019, 91, 3 - s. 325-347.
 • Jabs Zofia, Affek Andrzej: Dostępność rolnicza Beskidów. - Przegląd Geograficzny 2019, 91, 2 - s. 97-111.
 • Kowalska Anna, Affek Andrzej, Regulska Edyta, Wolski Jacek, Kruczkowska Bogusława, Kołaczkowska Ewa, Zawiska Izabela, Baranowski Jarosław: Łęgi jesionowo-wiązowe w dolinie środkowej Wisły – stan ekosystemów pozbawionych zalewów i wytyczne do działań ochronnych. - Przegląd Geograficzny 2019, 91, 3 - s. 295-323.
 • Kruczkowska Bogusława, Jonczak Jerzy, Gadziszewska Joanna, Niska Monika, Florek Wacław, Degórski Marek: The record of postglacial environmental changes of the southern Baltic coastal zone in the sequence of fossil soils. - Journal of Soils and Sediments 2019, 19, 2 - s. 848-861.
 • Regulska Edyta: Potencjał krajobrazów rolniczych do świadczenia usługi dekompozycji materii organicznej. - Przegląd Geograficzny 2019, 91, 1 - s. 107-119.
 • Solon Jerzy: Rozwój poglądów Jerzego Kondrackiego na temat regionalizacji fizycznogeograficznej. - Przegląd Geograficzny 2019, 91, Spec. iss. - s. 51-59.
 • Solon Jerzy, Regulska Edyta: Wpływ zróżnicowania użytkowania krajobrazowego na cechy zgrupowań biegaczowatych (Coleoptera: Carabidae) obszarów rolnych. - Przegląd Geograficzny 2019, 91, 3 - s. 349-364.
 • Zaniewski Piotr T., Solon Jerzy, Ferchmin Marek, Otręba Anna: Dynamika występowania gatunków obcego pochodzenia na stałych powierzchniach badawczych w Kampinoskim Parku Narodowym. - Parki Narodowe i Rezerwaty Przyrody 2019, 38, 3-4 - s. 3-15.
 • Affek Andrzej: Indicators of ecosystem potential for pollination and honey production. - Ecological Indicators 2018, 94, 2 - s. 33-45.
 • Affek Andrzej: What “Bee services” can different temperate lowland ecosystems really provide?. - Science Trends 2018, 12 - s. 46431.
 • Bański Jerzy, Degórski Marek, Komornicki Tomasz, Śleszyński Przemysław: The delimitation of areas of strategic intervention in Poland; a methodological trial and its results. - Moravian Geographical Reports 2018, 26, 2 - s. 84-94.
 • Degórska Bożena, Degórski Marek: Influence of climate change on environmental hazards and human well-being in the urban areas — Warsaw case study versus general problems. [w]: Climate change, extreme events and disaster risk reduction: Towards sustainable development goals. Red. Suraj Mal, R.B. Singh, Christian Huggel. Cham: Springer International Publishing, 2018 - s. 43-57 (Sustainable Development Goals Series)
 • Degórski Marek: Gospodarka o obiegu zamkniętym circular economy – nowe podejście w rozumieniu relacji człowiek - środowisko. - Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN 2018, 183 - s. 27-35.
 • Richling Andrzej, Solon Jerzy: Mikroregiony fizycznogeograficzne makroregionu Pojezierze Litewskie. [w]: Studia nad regionalizacją fizycznogeograficzną Polski. Red. Mariusz Kistowski, Urszula Myga-Piątek, Jerzy Solon. Warszawa: Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, 2018 - s. 235-248 (Prace Geograficzne; 266)
 • Solon Jerzy, Borzyszkowski Jan, Bidłasik Małgorzata, Richling Andrzej, Badora Krzysztof, Balon Jarosław, Brzezińska-Wójcik Teresa, Chabudziński Łukasz, Dobrowolski Radosław, Grzegorczyk Izabela, Jodłowski Miłosz, Kistowski Mariusz, Kot Rafał, Krąż Paweł, Lechnio Jerzy, Macias Andrzej, Majchrowska Anna, Malinowska Ewa, Migoń Piotr, Myga-Piątek Urszula, Nita Jerzy, Papińska Elżbieta, Rodzik Jan, Strzyż Małgorzata, Terpiłowski Sławomir, Ziaja Wiesław: Physico-geographical mesoregions of Poland: Verification and adjustment of boundaries on the basis of contemporary spatial data. - Geographia Polonica 2018, 91, 2 - s. 143-170.
 • Solon Jerzy, Myga-Piątek Urszula: Mikroregionalizacja fizycznogeograficzna - w poszukiwaniu standardowej metody. [w]: Studia nad regionalizacją fizycznogeograficzną Polski. Red. Mariusz Kistowski, Urszula Myga-Piątek, Jerzy Solon. Warszawa: Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, 2018 - s. 249-254 (Prace Geograficzne; 266)
 • Affek Andrzej, Kowalska Anna: Ecosystem potentials to provide services in the view of direct users. - Ecosystem Services 2017, 26 - s. 183-196.
 • Affek Andrzej, Zachwatowicz Maria, Sosnowska Agnieszka, Gerlée Alina, Kiszka Krzysztof: Impacts of modern mechanised skidding on the natural and cultural heritage of the Polish Carpathian Mountains. - Forest Ecology and Management 2017, 405 - s. 391-403.
 • Degórska Bożena, Degórski Marek: Green infrastructure as a very important quality factor in urban areas – Warsaw case study. - Europa XXI 2017, 32 - s. 51-70.
 • Degórski Marek: Jakość życia a potencjał środowiska i świadczenia ekosystemów. [w]: Jakość życia i spójność przestrzenna. Rozwój i dobrostan w kontekście lokalnym. Red. Włodzimierz Okrasa. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, 2017 - s. 207-222.
 • Degórski Marek: Geograficzne prawidłowości zróżnicowania właściwości gleb bielicoziemnych i rdzawoziemnych w Europie Środkowej i Północnej - trendy i dyskontynuacje procesów. [w]: Problemy dyskontynuacji i trendów ewolucji gleb leśnych Środkowej i Północnej Europy. Wydanie jubileuszowe z okazji 90-lecia urodzin i 70-lecia pracy naukowej prof. dr. hab. Alojzego Kowalkowskiego. Red. Alojzy Kowalkowski. Sękocin Stary: Instytut Badawczy Leśnictwa, 2017 - s. 209-258.
 • Degórski Marek: Właściwości pokrywy glebowej jako narzędzie regionalizacji. - Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego 2017, 37 - s. 83-91.
 • Degórski Marek, Zawiska Izabela: Impact of road traffic on soil properties (Polish case study). - Ukrainian Geographical Journal 2017, 2017, 2 - s. 34-39.
 • Hawro Violetta, Ceryngier Piotr, Kowalska Anna, Ulrich Werner: Landscape structure and agricultural intensification are weak predictors of host range and parasitism rate of cereal aphids. - Ecological Research 2017, 32, 2 - s. 109-115.
 • Komornicki Tomasz, Bański Jerzy, Degórski Marek, Śleszyński Przemysław: Obszary Wzrostu jako przedmiot strategicznej interwencji państwa. [w]: Jakość życia i spójność przestrzenna. Rozwój i dobrostan w kontekście lokalnym. Red. Włodzimierz Okrasa. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, 2017 - s. 157-176.
 • Kowalska Anna, Affek Andrzej, Solon Jerzy, Degórski Marek, Grabińska Bożenna, Kołaczkowska Ewa, Kruczkowska Bogusława, Regulska Edyta, Roo-Zielińska Ewa, Wolski Jacek, Zawiska Izabela: Potential of cultural ecosystem services in postglacial landscape from beneficiaries' perspective. - Economics and Environment 2017, 60, 1 - s. 236-245.
 • Kowalska Anna, Matuszkiewicz Jan Marek, Solon Jerzy, Kozłowska Anna: Indicators of ancient forests in nutrient-deficient pine habitats. - Silva Fennica 2017, 51, 1 - s. art. id 1684.
 • Kruczkowska Bogusława, Solon Jerzy, Wolski Jacek: Mapping ecosystem services – a new regional-scale approach. - Geographia Polonica 2017, 90, 4 - s. 503-520.
 • Matuszkiewicz Jan Marek, Kowalska Anna: Dyspersja lasów bukowych (Fagion sylvaticae) na Pojezierzu Mazurskim – studium przypadku: od rejestracji faktu do interpretacji biogeograficznej. - Fragmenta Floristica et Geobotanica Polonica 2017, 24, 1 - s. 17-28.
 • Regulska Edyta: Warmińska Jerozolima - Głotowo. [w]: Tożsamość i "miejsce". Budzenie uśpionego potencjału wsi. Red. Marcin Wójcik. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2017 - s. 45-52.
 • Roo-Zielińska Ewa, Solon Jerzy: Tree stand data as a basis for forest ecosystem services identification and assessment. - Problemy Ekologii Krajobrazu 2017, 45 - s. 19-28.
 • Solon Jerzy: Szata roślinna. [w]: Przyroda województwa mazowieckiego i jej antropogeniczne przekształcenia. Praca zbiorowa. Red. Andrzej Richling, Ewa Malinowska. Warszawa: Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska, 2017 - s. 221-282.
 • Solon Jerzy, Grabińska Bożenna, Roo-Zielińska Ewa: Game animals as indicators of the potential of ecosystem services supply. - Problemy Ekologii Krajobrazu 2017, 14 - s. 63-77.
 • Śleszyński Przemysław, Bański Jerzy, Degórski Marek, Komornicki Tomasz: Delimitation of problem areas in Poland. - Geographia Polonica 2017, 90, 2 - s. 131-138.
 • Śleszyński Przemysław, Solon Jerzy: A map of the landscape diversity of Poland. - Geographia Polonica 2017, 90, 3 - s. 369-377.
 • Affek Andrzej: Past Carpathian landscape recorded in the microtopography. - Geographia Polonica 2016, 89, 3 - s. 415-424.
 • Affek Andrzej: Hidden cultural heritage in the abandoned landscape - identification and interpretation using airborne LiDAR. - Geographia Polonica 2016, 89, 3 - s. 411-414.
 • Degórski Marek: Geografia jako dyscyplina naukowa uprawiana w Polsce. Jej stan i perspektywy. [w]: Nowe i stare perspektywy oraz ujęcia w geografii na przełomie XX i XXI wieku. Red. Wiesław Maik, Andrzej Suliborski, Marcin Wójcik. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2016 - s. 31-46 (Podstawowe Idee i Koncepcje w Geografii; 9)
 • Degórski Marek: Identyfikacja problemów w polityce krajobrazowej Polski w kontekście ochrony krajobrazu i zagospodarowania przestrzennego kraju. - Biuletyn Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN 2016, 261 - s. 9-33.
 • Degórski Marek, Roo-Zielińska Ewa, Grabińska Bożenna, Kowalska Anna, Solon Jerzy, Affek Andrzej, Kruczkowska Bogusława, Wolski Jacek, Kołaczkowska Ewa, Regulska Edyta, Zawiska Izabela: Ecosystem services in postglacial landscape – basic assumptions and research methodology. - Economics and Environment 2016, 59, 4 - s. 22-32.
 • Degórski Marek, Zawiska Izabela: Impact of road traffic on soil properties – Polish case study. [w]: Recent researches in interdisciplinary sciences. Red. Recep Efe, İsa Cürebal, Gulnara Nyussupova, Emin Atasoy. Sofia: St. Kliment Ohridski University Press, 2016 - s. 735-745.
 • Jonczak Jerzy, Degórski Marek, Kruczkowska Bogusława: Porównanie cech ultramorfoskopowych powierzchni ziaren pyłu kwarcowego w dwóch glebach piaszczystych w młodoglacjalnym krajobrazie Polski północnej. - Soil Science Annual 2016, 67, 3 - s. 131-139.
 • Kołaczkowska Ewa: Kolczurka klapowana Echinocystis lobata (Michx.) Torr. & A. Gray. [w]: Metody zwalczania obcych gatunków roślin występujących na terenie Puszczy Kampinoskiej. Red. Artur Obidziński, Ewa Kołaczkowska, Anna Otręba. Izabelin: Kampinoski Park Narodowy, 2016 - s. 9-13.
 • Lech Paweł, Dróżdż Paulina, Hildebrand Robert, Kasprowicz Hanna, Kowalska (IBL) Anna, Małachowska Jadwiga, Solon Jerzy, Wawrzoniak Jerzy, Wiech Katarzyna, Wójcik Józef: Ocena zagrożenia lasów w Polsce na podstawie monitoringowych badań tempa i kierunków zmian w ekosystemach leśnych. [w]: Zagrożenia lasu oraz jego funkcji - przyczyny, konsekwencje i szanse dla gospodarki leśnej. VIII Zimowa Szkoła Leśna, Sękocin Stary, 15-17 marca 2016 r. Red. Wojciech Gil. Sękocin Stary: Instytut Badawczy Leśnictwa, 2016 - s. 297-316.
 • Obidziński Artur, Mędrzycki Piotr, Kołaczkowska Ewa, Ciurzycki Wojciech, Marciszewska Katarzyna: Do David and Goliath play the same game? Explanation of the abundance of rare and frequent invasive alien plants in urban woodlands in Warsaw, Poland. - PLoS One 2016, 11 - 28 s.
 • Regulska Edyta, Kołaczkowska Ewa: The role of habitat heterogenity in the relationships between soil properties and earthworm assemblages: a case study in Pomerania (Northern Poland). - Geographia Polonica 2016, 89, 3 - s. 311-322.
 • Roo-Zielińska Ewa, Affek Andrzej, Kowalska Anna, Grabińska Bożenna, Kruczkowska Bogusława, Wolski Jacek, Solon Jerzy, Degórski Marek, Kołaczkowska Ewa, Regulska Edyta, Zawiska Izabela: Potential of provisioning and regulating ecosystem services in postglacial landscape. - Economics and Environment 2016, 59, 4 - s. 274-291.
 • Skała Magdalena, Wolski Jacek: Osadnictwo i ludność. [w]: Bojkowszczyzna Zachodnia - wczoraj, dziś i jutro. Tom 2. Red. Jacek Wolski. Warszawa: Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, 2016 - s. 347-376 (Monografie IGiPZ PAN; 17)
 • Wolski Jacek: Krajobraz z pamięcią czy pamięć o krajobrazie?. [w]: Bojkowszczyzna Zachodnia - wczoraj, dziś i jutro. Tom 2. Red. Jacek Wolski. Warszawa: Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, 2016 - s. 679-687 (Monografie IGiPZ PAN; 17)
 • Wolski Jacek: Zachować od niepamięci. [w]: Bojkowszczyzna Zachodnia - wczoraj, dziś i jutro. Tom 1. Red. Jacek Wolski. Warszawa: Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, 2016 - s. 21-42 (Monografie IGiPZ PAN; 17)
 • Wolski Jacek: Komunikacja i transport w późnym średniowieczu i czasach nowożytnych. [w]: Bojkowszczyzna Zachodnia - wczoraj, dziś i jutro. Tom 1. Red. Jacek Wolski. Warszawa: Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, 2016 - s. 715-754 (Monografie IGiPZ PAN; 17)
 • Wolski Jacek: Formy antropogenicznej rzeźby jako zapis dawnej działalności gospodarczej człowieka. [w]: Bojkowszczyzna Zachodnia - wczoraj, dziś i jutro. Tom 2. Red. Jacek Wolski. Warszawa: Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, 2016 - s. 165-205 (Monografie IGiPZ PAN; 17)
 • Wolski Jacek: Formy ochrony przyrody. [w]: Bojkowszczyzna Zachodnia - wczoraj, dziś i jutro. Tom 2. Red. Jacek Wolski. Warszawa: Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, 2016 - s. 473-535 (Monografie IGiPZ PAN; 17)
 • Wolski Jacek: The landscape of abandoned villages in the Western Bieszczady: The problem of definition and classification. - Geographia Polonica 2016, 89, 3 - s. 371-387.
 • Wolski Jacek: Kartografia topograficzna Bojkowszczyzny Zachodniej (1772-1939). [w]: Bojkowszczyzna Zachodnia - wczoraj, dziś i jutro. Tom 1. Red. Jacek Wolski. Warszawa: Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, 2016 - s. 107-174 (Monografie IGiPZ PAN; 17)
 • Wolski Jacek, Blin-Olbert Danuta: Wybrane elementy bojkowskiej kultury materialnej. [w]: Bojkowszczyzna Zachodnia - wczoraj, dziś i jutro. Tom 1. Red. Jacek Wolski. Warszawa: Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, 2016 - s. 615-657 (Monografie IGiPZ PAN; 17)
 • Załęska-Radziwiłł Monika, Affek Katarzyna, Doskocz Nina, Affek Andrzej: In vitro and in vivo genotoxicity assessment of selected pharmaceuticals in relation to Escherichia coli and Cyprinus carpio. - Journal of Environmental Science and Health, Part A 2016, 51, 12 - s. 1053-1061.
 • Śleszyński Przemysław, Solon Jerzy: Stan planowania przestrzennego w Polsce w 2014 r. z uwzględnieniem obszarów chronionych. - Przegląd Urbanistyczny 2016, 12 - s. 64-68.
 • Affek Andrzej: Spatially explicit changes in land ownership through 3 socio-political systems: A case study from southeast Poland. - Geographia Polonica 2015, 88, 3 - s. 519-530.
 • Affek Andrzej: Exploring past Carpathian landscape: the application of LiDAR and archival cadastral maps. - Archaeologia Polona 2015, 53 - s. 243-248.
 • Affek Andrzej: Skutki krajobrazowe przerwania ciągłości osadnictwa. - Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego 2015, 28 - s. 47-64.
 • Błażejczyk Krzysztof, Kazandjiev Valentin, Degórski Marek, Dimitrov Peter: Assessment of occupational heat stress risk among agriculture workers in Poland and Bulgaria. - Europa XXI 2015, 29 - s. 59-72.
 • Chmielewski Tadeusz, Myga-Piątek Urszula, Solon Jerzy: Typologia aktualnych krajobrazów Polski. - Przegląd Geograficzny 2015, 87, 3 - s. 377-408.
 • Degórska Bożena, Degórski Marek: The process of the spatial development of large cities in Poland and its adaptation to climate change: opportunities and threats. - Europa XXI 2015, 29 - s. 95-109.
 • Degórski Marek: Polacy w Międzynarodowej Unii Geograficznej. - Przegląd Geograficzny 2015, 87, 1 - s. 163-166.
 • Degórski Marek: Konferencja Regionalna Międzynarodowej Unii Geograficznej w Polsce Kraków, 18-22 sierpnia 2014 r.. - Przegląd Geograficzny 2015, 87, 1 - s. 141-149.
 • Degórski Marek: Europa XXI 29 (2015), Editorial. - Europa XXI 2015, 29 - s. 5-6.
 • Degórski Marek: Challenges to landscape planning and protection in Poland. [w]: Landscape analysis and planning. Geographical perspectives. Eds. Małgorzata Luc, Urszula Somorowska, Jacek B. Szmańda. Cham etc.: Springer International Publishing Switzerland, 2015 - s. 187-200 (Springer Geography)
 • Degórski Marek: Czy istnieją granice kompetencyjne badań megasystemu środowiska przez geografów?. - Czasopismo Geograficzne 2015, 86, 1-2 - s. 49-69.
 • Degórski Marek: Polityka krajobrazowa Polski: wyzwania i szanse. - Problemy Ekologii Krajobrazu 2015, 40 - s. 13-26.
 • Degórski Marek: Regional Conference of the International Geographical Union: Krakow, Poland, 18-22 August 2014. - Geographia Polonica 2015, 88, 1 - s. 159-164.
 • Degórski Marek, Zawiska Izabela: The influence of car traffic on the sanitary state of the soils. - Europa XXI 2015, 28 - s. 139-150.
 • Georgieva Veska, Kazandjiev Valentin, Degórski Marek, Błażejczyk Krzysztof, Kuchcik Magdalena, Degórska Bożena: Investigation on soil moisture reserves and meteorological conditions in relation to basic soil types in Bulgaria. - Europa XXI 2015, 29 - s. 43-58.
 • Kazandjiev Valentin, Degórski Marek, Błażejczyk Krzysztof, Georgieva Veska: Agroclimatic conditions in Bulgaria and agricultural adaptation. - Europa XXI 2015, 29 - s. 23-42.
 • Kowalska Anna, Kołaczkowska Ewa: Regeneration-degeneration processes in the inland dune forests in protected areas of central Poland (Kampinos National Park). - Miscellanea Geographica 2015, 19, 4 - s. 56-63.
 • Matuszkiewicz Jan Marek, Solon Jerzy: Przestrzenne zróżnicowanie i cechy charakterystyczne krajobrazów Polski w ujęciu geobotanicznym. - Problemy Ekologii Krajobrazu 2015, 40 - s. 85-102.
 • Matuszkiewicz Jan Marek, Solon Jerzy, Kowalska Anna: Rekolonizacja borówki czernicy w borach sosnowych i mieszanych na gruntach porolnych. - Studia i Materiały Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej 2015, 17, 1 - s. 220-235.
 • Myga-Piątek Urszula, Chmielewski Tadeusz J., Solon Jerzy: Rola cech charakterystycznych, wyróżników i wyznaczników krajobrazu w klasyfikacji i audycie krajobrazów naturalnych. - Problemy Ekologii Krajobrazu 2015, 40 - s. 177-186.
 • Regulska Edyta: Is there a place for bioindication in the geographical sciences? A focus on two groups (Carabidae and Araneae). - Geographia Polonica 2015, 88, 3 - s. 423-437.
 • Regulska Edyta, Kołaczkowska Ewa: Landscape patch pattern effect on relationships between soil properties and earthworm assemblages: a comparison of two farmlands of different spatial structure. - Polish Journal of Ecology 2015, 63, 4 - s. 549-558.
 • Regulska Edyta, Szejgiec Barbara: Bioindykacja jako forma oceny zmian struktury krajobrazu rolniczego. - Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego 2015, 28 - s. 65-80.
 • Solon Jerzy: Selected fragments of road corridors as environmental barriers. - Europa XXI 2015, 28 - s. 91-116.
 • Solon Jerzy: Krajobraz jako przestrzeń integrująca różne podejścia do ochrony dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego oraz kształtowania warunków życia społeczeństwa. [w]: Krajobraz kulturowo-przyrodniczy z perspektywy społecznej. Red. nauk. Sławomir Ratajski, Marek Ziółkowski. Warszawa: Polski Komitet ds. UNESCO, Narodowe Centrum Kultury, 2015 - s. 27-47.
 • Solon Jerzy, Chmielewski Tadeusz J., Myga-Piątek Urszula, Kistowski Mariusz: Identyfikacja i ocena krajobrazów Polski - etapy i metody postępowania w toku audytu krajobrazowego w województwach. - Problemy Ekologii Krajobrazu 2015, 40 - s. 55-76.
 • Adamowski Wojciech, Bomanowska Anna, Kołaczkowska Ewa, Michalska-Hejduk Dorota, Kopeć Dominik, Bednarek Anna: Charakterystyka wybranych inwazyjnych gatunków roślin - gatunki jednoroczne. [w]: Inwazyjne gatunki roślin w Kampinoskim Parku Narodowym i jego sąsiedztwie. Red. Anna Otręba, Dorota Michalska-Hejduk. Izabelin: Kampinoski Park Narodowy, 2014 - s. 37-50.
 • Affek Andrzej: Lotnicze skanowanie laserowe (ALS) w modelowaniu rzeźby terenu - nowe możliwości i pułapki. - Problemy Ekologii Krajobrazu 2014, 38 - s. 217-236.
 • Affek Andrzej, Kowalska Anna: Benefits of nature. A pilot study on the perception of ecosystem services. - Economics and Environment 2014, 4 - s. 154-160.
 • Affek Andrzej, Wolski Jacek, Solon Jerzy: Naziemne skanowanie laserowe (TLS) jako narzędzie do szacowania nadziemnej biomasy roślinności torfowiskowej. - Problemy Ekologii Krajobrazu 2014, 38 - s. 41-60.
 • Degórska Bożena, Degórski Marek: Ocena wpływu zmian klimatu na gospodarkę przestrzenną. - Przestrzeń & Regiony 2014, 3, 1 - s. 3-31.
 • Degórski Marek: Relationships between human-environment-space of place – The evolution of research paradigms in geography and the challenge of modernity. - Geographia Polonica 2014, 87, 3 - s. 409-421.
 • Degórski Marek: Korytarze ekologiczne a infrastruktura transportowa w Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030. - Przestrzeń & Regiony 2014, 3, 1 - s. 74-89.
 • Degórski Marek: Infrastrukturalna wartość lasów: lasy w zagospodarowaniu przestrzennym i kształtowaniu krajobrazu; społeczno-kulturowe wartości lasu w przestrzeni (w środowisku życia człowieka). [w]: Lasy jako czynnik rozwoju cywilizacji: współczesna i przyszła wartość lasów. Materiały dugiego panelu ekspertów w ramach prac nad Narodowym Programem Leśnym "Wartość", Sękocin Stary, 15 października 2013 roku. Red. nauk. Piotr Gołos, Adam Kaliszewski, Kazimierz Rykowski. Sękocin Stary: Instytut Badawczy Leśnictwa, 2014 - s. 182-197.
 • Degórski Marek: Co nam zostało z tych paradygmatów, czyli krytyczne spojrzenie na geografię fizyczną w ostatnim 30-leciu w Polsce. [w]: Dorobek polskiej geografii po konferencji w Rydzynie. Ocena krytyczna. Red. Wiesław Maik, Krystyna Rembowska, Andrzej Suliborski. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2014 - s. 77-91 (Podstawowe Idee i Koncepcje w Geografii; 8)
 • Degórski Marek: Miejsce lasu w gospodarce przestrzennej kraju. [w]: Przyrodnicze, społeczne i gospodarcze uwarunkowania oraz cele i metody hodowli lasu. Zimowa Szkoła Leśna przy Instytucie Badawczym Leśnictwa. VI Sesja. Sękocin Stary, 18-20 marca 2014 r. Sękocin Stary: Instytut Badawczy Leśnictwa, 2014 - s. 31-52.
 • Degórski Marek, Ostaszewska Katarzyna, Richling Andrzej, Solon Jerzy: Współczesne kierunki badań krajobrazowych w kontekście wdrażania Europejskiej Konwencji Krajobrazowej. - Przegląd Geograficzny 2014, 86, 3 - s. 295-316.
 • Degórski Marek, Solon Jerzy: Świadczenia ekosystemowe jako czynnik wzmacniania trajektorii rozwoju regionu. - Economics and Environment 2014, 4 - s. 48-57.
 • Kruczkowska Bogusława, Kołaczkowska Ewa, Regulska Edyta: Zastosowanie modelu LISEM w badaniach naturalnych przekształceń środowiska. - Problemy Ekologii Krajobrazu 2014, 38 - s. 149-160.
 • Matuszkiewicz Jan, Bielonowska Elena, Kowalska Anna, Cariewska Nadjeżda, Baranowski Jarosław, Vinogradowa Viera, Tishkov Arkadij, Litvinova Elena: Białowieża Forest (NE-Poland) and Valday NP. (NW-Russia) – biogeographical characteristics of eutrophic deciduous forests. - Quaestiones Geographicae 2014, 33, 3 - s. 111-122.
 • Matuszkiewicz Jan Marek, Solon Jerzy, Grabińska Bożenna: Ocena liczebności łosia na pograniczu mazursko-kurpiowskim w czasach współczesnych i okresach minionych. - e-Wiadomości Ekologiczne 2014, 2 - s. 15-20.
 • Mizgajski Andrzej, Bernaciak Arnold, Kronenberg Jakub, Roo-Zielińska Ewa, Solon Jerzy, Śleszyński Jerzy: Rozwój badań nad świadczeniami ekosystemów w Polsce. - Economics and Environment 2014, 4 - s. 10-19.
 • Pacuk Bartłomiej, Regulska Edyta: Nowe stanowiska interesujących gatunków biegaczowatych (Coleoptera: Carabidae) na Pojezierzu Mazurskim. - Wiadomości Entomologiczne 2014, 33, 3 - s. 165-181.
 • Regulska Edyta, Solon Jerzy, Kruczkowska Bogusława: Zooindykacja w badaniach krajobrazowych: relacje między wskaźnikami faunistycznymi a właściwościami gleb i fragmentacją pól uprawnych Polski północno-wschodniej. - Problemy Ekologii Krajobrazu 2014, 38 - s. 201-216.
 • Solon Jerzy: Florystyczne i ekologiczne zmiany charakteru runa na stałych powierzchniach obserwacyjnych II rzędu w latach 2008-2013. [w]: Stan uszkodzenia lasów w Polsce w 2013 roku na podstawie badań monitoringowych. Red. Jerzy Wawrzoniak. Sękocin Stary: Instytut Badawczy Leśnictwa, 2014 - s. 87-152.
 • Solon Jerzy, Pomianowski Wojciech: Program "GraphScape" - nowe narzędzie do analizy struktury przestrzennej i stopnia łączności w obrębie krajobrazu. - Problemy Ekologii Krajobrazu 2014, 38 - s. 15-32.
 • Starkel Leszek, Wolski Jacek: Polish geography: Does the past have a future? An interview with Professor Leszek Starkel. - Geographia Polonica 2014, 87, 3 - s. 441-469.
 • Affek Andrzej: Georeferencing of historical maps using GIS, as exemplified by the Austrian Military Surveys of Galicia. - Geographia Polonica 2013, 86, 4 - s. 375-390.
 • Affek Andrzej: Propozycje wskaźników środowiskowych do oceny zagospodarowania i ładu przestrzennego w gminach. - Biuletyn Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN 2013, 252 - s. 51-86.
 • Affek Andrzej: Implementacja dyrektywy INSPIRE w temacie Zagospodarowanie przestrzenne - wskaźniki monitoringu dla Polski na rok 2012. - Roczniki Geomatyki 2013, 11, 1 - s. 7-20.
 • Błaszkiewicz Mirosław, Brademan Brian, Brauer Achim, Brykała Dariusz, Degórski Marek, Froehlich Wojciech, Gierszewski Piotr, Hirsch Florian, Kaczmarek Halina, Kordowski Jarosław, Kramkowski Mateusz, Krzymińska Jarmila, Lamparski Piotr, Lutyńska Monika, Mirosław-Grabowska Joanna, Nicolay Alexander, Noryśkiewicz Agnieszka, Noryśkiewicz Bożena, Obremska Milena, Ott Florian, Raab Alexandra, Raab Thomas, Schneider Anna, Schwab Markus, Słowiński Michał, Tyszkowski Sebastian, Wulf Sabine, Zawiska Izabela: Introduction to ICLEA fieldtrips - Stara Kiszewa 2013. [w]: 2nd Annual ICLEA Workshop 2013: Dynamics of climate and landscape evolution of cultural landscape in the Northern Central European Lowlands since the last ice age. Abstracts volume & Excursion guide. Eds. M. Schwab, P. Lamparski, A. Brauer, M. Błaszkiewicz. Potsdam: Helmholtz-Zentrum Potsdam, Deutsches GeoForschungsZentrum, 2013 - s. 53-66 (Scientific Technical Report; 04)
 • Degórski Marek: Infrastrukturalna wartość lasów: lasy w zagospodarowaniu przestrzennym i kształtowaniu krajobrazu; społeczno-kulturowe wartości lasu w przestrzeni (w środowisku życia człowieka). [w]: Narodowy Program Leśny. Warszawa-Sękocin: Instytut Badawczy Leśnictwa, 2013 - s. 1-21.
 • Degórski Marek: Czy geografia może być również nauką stosowaną? Oczekiwania praktyki wobec geografów – doświadczenia ostatnich lat. [w]: Wykorzystanie badań geograficznych w zarządzaniu środowiskiem i planowaniu przestrzennym. Red. Grzegorz Janicki. Lublin: UMCS, 2013 - s. 10-13.
 • Degórski Marek: Zagrożenia zrównoważonego rozwoju obszarów zurbanizowanych w Polsce z punktu widzenia czynników środowiskowych. [w]: Dynamika, cele i polityka zintegrowanego rozwoju regionów. Aspekty teoretyczne i zarządzanie w przestrzeni. Red. nauk. Wanda Maria Gaczek. Poznań: Bogucki Wydawnictwo Naukowe, 2013 - s. 163-174.
 • Matuszkiewicz Jan Marek, Kowalska Anna, Kozłowska Anna, Roo-Zielińska Ewa, Solon Jerzy: Differences in plant-species composition, richness and community structure in ancient and post-agricultural pine forests in central Poland. - Forest Ecology and Management 2013, 310 - s. 567-576.
 • Matuszkiewicz Jan Marek, Wolski Jacek, Kowalska Anna: A map of sequences of ’forest/non-forest states’ over the last 200 years in the borderland between Poland’s Masuria and Kurpie regions. - Geographia Polonica 2013, 86, 4 - s. 393-402.
 • Solon Jerzy: Wybrane podejścia do typologii krajobrazu w Polsce i ich przydatność dla implementacji Europejskiej Konwencji Krajobrazowej. [w]: Identyfikacja i waloryzacja krajobrazów - wdrażanie Europejskiej Konwencji Krajobrazowej. Referaty konferencyjne. Warszawa: Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska, 2013 - s. 18-25.
 • Solon Jerzy: Wykorzystanie cech biotycznych w typologii i regionalizacji krajobrazowej. [w]: Identyfikacja i waloryzacja krajobrazów - wdrażanie Europejskiej Konwencji Krajobrazowej. Referaty konferencyjne. Warszawa: Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska, 2013 - s. 35-42.
 • Solon Jerzy, Lechnio Jerzy: Land cover as a factor affecting the structure and modifying the dynamics of a landscape system. - Miscellanea Geographica 2013, 17, 4 - s. 34-41.
 • Affek Andrzej: Kalibracja map historycznych z zastosowaniem GIS. [w]: Źródła kartograficzne w badaniach krajobrazu kulturowego. Red. Joanna Plit, Jerzy Nita. Sosnowiec: Komisja Krajobrazu Kulturowego PTG, 2012 - s. 48-62 (Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego; 16)
 • Affek Andrzej: Skokowe zmiany lesistości w zlewni górnego Wiaru (1852-2000). [w]: Przestrzeń w badaniach geograficznych. Red. Krzysztof Fortuniak, Joanna Jędruszkiewicz, Mariusz Zieliński. Łódź: Wydaw. UŁ, 2012 - s. 59-66.
 • Błaszkiewicz Mirosław, Degórski Marek, Van Loon Antonius: Warunki peryglacjalne jako czynnik transformacji rzeźby obszarów młodoglacjalnych. [w]: Czynniki różnicowania rzeźby Niżu Polskiego, Uniejów 13-15 czerwca 2012 roku. Red. Danuta Dzieduszyńska, Małgorzata Roman. Łódź: Wydział Nauk Geograficznych UŁ, 2012 - s. 25-27.
 • Degórski Marek: Geografia jako kryterium i sorbent wiedzy – wzajemne powiązania pomiędzy dyscyplinami naukowymi. [w]: Związki geografii z innymi naukami. Red. Wiesław Maik, Krystyna Rembowska, Andrzej Suliborski. Bydgoszcz: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy, 2012 - s. 15-28 (Podstawowe Idee i Koncepcje w Geografii; 7)
 • Degórski Marek: Quality of Life and Ecosystem Services in Rural-Urban Regions. - Europa XXI 2012, 22 - s. 137-147.
 • Degórski Marek: Problemy planowania ochrony krajobrazu w Polsce. [w]: Zarządzanie systemami krajobrazowymi. Red. Tadeusz J. Chmielewski, Barbara Sowińska. Lublin: Uniwersytet Przyrodniczy, 2012 - s. 17-30 (Problemy Ekologii Krajobrazu; 33)
 • Degórski Marek: Integrowanie systemu przyrodniczego z systemem społeczno-gospodarczym podstawą nowoczesnego zarządzania regionem. - Przestrzeń i Regiony 2012, 1, 1 - s. 7-32.
 • Degórski Marek, Roo-Zielińska Ewa, Solon Jerzy: Ecological indicators for environmental diagnosis and monitoring. [w]: Contemporary issues in Polish geography. Ed. by Paweł Churski. Poznań: Bogucki Wydaw. Nauk., 2012 - s. 29-64.
 • Kowalska Anna: Mapy roślinności w badaniach przekształceń środowiska geograficznego. [w]: Źródła kartograficzne w badaniach krajobrazu kulturowego. Red. Joanna Plit, Jerzy Nita. Sosnowiec: Komisja Krajobrazu Kulturowego PTG, 2012 - s. 157-169 (Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego; 16)
 • Kowalska Anna: Changes in the area of protected plant communities in the middle Vistula river valley in the second half of the 20th century. - Polish Journal of Ecology 2012, 60,, 1 - s. 19-30.
 • Kołaczkowska Ewa: Siedliskowo-ekologiczne wzorce występowania obcych inwazyjnych gatunków roślin w dolinach małych rzek wschodniego Mazowsza. - Studia i Materiały Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej w Rogowie 2012, 33 - s. 270-278.
 • Lechnio Jerzy, Solon Jerzy, Pabianek Piotr: Zmiany i trwałość użytkowania a cechy strukturalne i funkcjonalne terenów wokół Płocka. [w]: Model Funkcjonalny Systemu Krajobrazowego. Red. Andrzej Richling, Jerzy Lechnio. Warszawa: WGiSR UW, 2012 - s. 149-175.
 • Matuszkiewicz Jan, Kozłowska Anna, Solon Jerzy: Lądowe zbiorowiska roślinne Parku Narodowego „Bory Tucholskie”. [w]: Świat roślin i grzybów Parku Narodowego „Bory Tucholskie”. Monografia naukowa. Red. Jan M. Matuszkiewicz. Charzykowy: Park Narodowy „Bory Tucholskie”, 2012 - s. 63-154.
 • Solon Jerzy: NPK - cenny obiekt badań geograficznych i ekologiczno-krajobrazowych. [w]: Monografia Nadnidziańskiego Parku Krajobrazowego. Red. Anna Świercz. Kielce: Wydaw. UJK, 2012 - s. 583-592.
 • Solon Jerzy: Zmienność bogactwa gatunkowego i biomasy w zbiorowiskach roślinnych gradientu topograficznego. [w]: Model Funkcjonalny Systemu Krajobrazowego. Red. Andrzej Richling, Jerzy Lechnio. Warszawa: WGiSR UW, 2012 - s. 205-222.
 • Solon Jerzy, Degórski Marek: Geographical pattern of chosen soil and herb layer features of central- and north European Scots pine forests. - Geographia Polonica 2012, 85, 2 - s. 83-95.
 • Solon Jerzy, Malinowska Ewa, Lechnio Jerzy: Położenie w rzeźbie i własności glebowe jako zmienne sterujące bogactwem gatunkowym i biomasą w zbiorowiskach roślinnych. [w]: Model Funkcjonalny Systemu Krajobrazowego. Red. Andrzej Richling, Jerzy Lechnio. Warszawa: WGiSR UW, 2012 - s. 235-242.
 • Solon Jerzy, Matuszkiewicz Jan Marek: Waloryzacja szaty roślinnej PNBT. [w]: Świat roślin i grzybów Parku Narodowego „Bory Tucholskie”. Monografia naukowa. Red. Jan M. Matuszkiewicz. Charzykowy: Park Narodowy „Bory Tucholskie”, 2012 - s. 396-419.
 • Solon Jerzy, Roo-Zielińska Ewa, Degórski Marek: Landscape scale of topography-soil-vegetation relationship: influence of land use and land form. - Polish Journal of Ecology 2012, 60,, 1 - s. 3-17.
 • Van Loon Antonius, Błaszkiewicz Mirosław, Degórski Marek: The role of permafrost in shaping the Late Glacial relief of northern Poland. - Netherlands Journal of Geosciences 2012, 91, 1-2 - s. 223-231.
 • Wolski Jacek: Błędy i niepewność w procesie tworzenia map numerycznych. [w]: Źródla kartograficzne w badaniach ewolucji krajobrazu kulturowego. Red. Joanna Plit, Jerzy Nita. Sosnowiec: Komisja Krajobrazu Kulturowego PTG, 2012 - s. 15-32 (Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego; 16)
 • Wolski Jacek: Down dead wood in a forest – still an obstacle to forest management or already an ecological issue?. - Geographia Polonica 2012, 85, 2 - s. 97-121.
 • Affek Andrzej: Landscape continuity versus landscape transformation: a case study in the Wiar River catchment, Polish Carpatians (1780-2000). [w]: Four dimensions of landscape. Ed. Jerzy Lechnio. Warszawa: WGiSR UW, 2011 - s. 147-155 (Problemy Ekologii Krajobrazu; 30)
 • Affek Andrzej: Próby zagospodarowania zlewni górnego Wiaru od roku 1947 w kontekście idei rozwoju zrównoważonego. [w]: Rozwój zrównoważony regionów Polski. Red. Wojciech Wysota et al. Toruń: Wydaw. Naukowe UMK, 2011 - s. 213-220.
 • Affek Andrzej: Wartości krajobrazu opuszczonego przez ludność na przykładzie byłej rusińskiej wsi Borysławka. [w]: Niematerialne wartości krajobrazów kulturowych. Red. Sebastian Bernat. Sosnowiec: Komisja Krajobrazu Kulturowego PTG, 2011 - s. 148-160 (Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego PTG; 15)
 • Błaszkiewicz Mirosław, Degórski Marek, Krupa Adam: Stanowisko 2 - Wygonin. Geneza i peryglacjalna transformacja sedymentacyjnej krawędzi kontaktu lodowego. [w]: Rozwój i zanik lądolodu fazy pomorskiej zlodowacenia wisły na Pomorzu Wschodnim (Kociewie). XVIII Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Stratygrafia plejstocenu Polski, Stara Kiszewa, 5-9.09.2011. Red. nauk. Jarosław Kordowski, Piotr Lamparski, Katarzyna Pochocka-Szwarc. Warszawa: PIG-PIB, 2011 - s. 128-133.
 • Degórski Marek: Środowisko przyrodnicze jako kreator atraktorów oraz czynnik rozwoju i wzrostu lepkości regionu. [w]: Geografia regionalna - scalanie i system wiedzy geograficznej. Red. Wiesław Maik, Krystyna Rembowska, Andrzej Suliborski. Bydgoszcz: Wydawnictwo Uczelniane Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy, 2011 - s. 83-92 (Podstawowe Idee i Koncepcje w Geografii; 6)
 • Degórski Marek: Pamiętamy... Geografia polska w latach II wojny światowej. Red. A. Jackowski, A. Michno. Kraków 2010. - Przegl. Geogr. 2011, 83, z.1 - s. 139-148.
 • Degórski Marek: Influence of traffic into the environment properties and human. [w]: United and integrated with the world. UGI 2011. Regional Geographic Conference. 14th - 18th November 2011 - Santiago, Chile. Conference Proceedings. Santiago: IGU, 2011 - 9 s.
 • Degórski Marek: The relationships between different forms of iron and aluminium in soils as indicators of soil-cover development on India's Cherrapunji Spur (Meghalaya Plateau). - Geographia Polonica 2011, 84, 1 - s. 61-73.
 • Degórski Marek: Interdyscyplinarne badania środowiska szansą rozwoju geografii. [w]: Ujęcia i problemy badawcze we współczesnej geografii. Red. Wiesław Maik, Krystyna Rembowska, Andrzej Suliborski. Bydgoszcz: Wydaw. Uczelniane Wyższej Szkoły Gospodarki, 2011 - s. 45-54 (Podstawowe Idee i Koncepcje w Geografii; 5)
 • Degórski Marek, Kowalkowski Alojzy: The use of SEM morphology in researching the litho-pedogenetic environments evolution of Late Pleistocene and Holocene. [w]: Landform evolution and climate change. Paleogeographical approaches. Geographia Polonica Vol. 84, Special Issue Part 1. Eds. Zofia Rączkowska, Adam Kotarba. Warszawa: PAN IGiPZ, 2011 - s. 17-38.
 • Degórski Marek, Kowalkowski Alojzy: The use of SEM morphoscopy in researching the litho-pedogenetic environments evolution of Late Pleistocene and Holocene. - Geographia Polonica 2011, 84, Special Issue Part 1 - s. 17-38.
 • Kowalska Anna: Przekształcenia roślinności równiny zalewowej doliny środkowej Wisły, gmina Łomianki - strefa podmiejska Warszawy. - Acta Botan. Siles. 2011, 7 - s. 5-16.
 • Kowalski Mariusz, Solon Jerzy: Lubelskie. Case Studies, Annex 4/6. [w]: ESPON ATTREG - The Attractiveness of European regions and cities for residents and visitors - Final Report. Russo A. et al. Tarragona: ESPON & University Rovira i Virgili, 2011 - 19 s.
 • Kołaczkowska Ewa: Rozmieszczenie wybranych gatunków inwazyjnych roślin w dolinie Świdra w różnych skalach przestrzennych. [w]: Rozwój zrównoważony regionów Polski. Red. Wojciech Wysota et al. Toruń: Wydaw. Naukowe UMK, 2011 - s. 87-93.
 • Regulska Edyta: Carabidae in landscape research on the basis of literature, 2005-08. - Pol. J. Environ. Studies 2011, 20, nr 3 - s. 733-741.
 • Richling Andrzej, Lechnio Jerzy, Malinowska Ewa, Solon Jerzy: Thirty years of research on landscape of the Płock Region - is that enough?. [w]: Four dimensions of landscape. Ed. Jerzy Lechnio. Warszawa: WGiSR UW, 2011 - s. 53-65 (Problemy Ekologii Krajobrazu; 30)
 • Roo-Zielińska Ewa, Solon Jerzy, Degórski Marek: Wykorzystanie wskaźników ekologicznych do oceny stanu i zmian środowiska geograficznego. [w]: Priorytety badawcze i aplikacyjne geografii polskiej. Red. Zbigniew Długosz, Tomasz Rachwał. Kraków: Wydawnictwo Naukowe UP, 2011 - s. 49-87.
 • Solon Jerzy: Main directions of landscape changes in Poland in the years 1995-2009. [w]: Four dimensions of landscape. Ed. Jerzy Lechnio. Warszawa: WGiSR UW, 2011 - s. 95-104 (Problemy Ekologii Krajobrazu; 30)
 • Solon Jerzy: Postulaty dotyczące zasad ochrony krajobrazu. [w]: Ochrona krajobrazu przyrodniczego i kulturowego a rozwój cywilizacyjny. Warszawa: Kancelaria Prezydenta RP, 2011 - s. 85-91 (Biuletyn Forum Debaty Publicznej; 3)
 • Degórska Bożena, Degórski Marek: The influence of twenty years of socio-economic transformations on the quality of natural environment in Poland. [w]: 20 years of socio-economic transformations in countries of Central and Eastern Europe - an attempt of accounts. Ed. Jerzy Kitowski. Warsaw: PAN IGiPZ, 2010 - s. 253-274 (Geopolitical Studies; 16)
 • Degórski Marek: Uwarunkowania środowiskowe systemu społeczno-ekologicznego na pograniczu polsko-niemieckim jako wewnętrzenej granicy Unii Europejskiej. [w]: Problemy zagospodarowania, ochrony i monitoringu krajobrazów strefy przygranicznej. Wrocław: UWr, 2010 - s. 11-24 (Problemy Ekologii Krajobrazu; 26)
 • Degórski Marek: Lasy jako element przestrzeni Polski na początku XXI wieku. [w]: Forum Leśne. Człowiek - las - drewno. 9-11 września 2010, XII edycja Targów EKO-LAS, Mostki k. Świebodzina. Poznań: Ornatus, 2010 - s. 71-79.
 • Degórski Marek: Ekologiczne problemy polskiej przestrzeni na początku XXI wieku. [w]: Ekologiczne problemy XXI wieku. Monografia. Red. Kazimierz H. Dyguś, Yevgenij L. Mediokritski. Warszawa: Oficyna Wydawnicza Wyższej Szkoły Ekologii i Zarządzania, 2010 - s. 11-24.
 • Degórski Marek: Attempts to implement of landscape knowledge in spatial development in Poland. [w]: Implementation of landscape ecological knowledge in practice. 1st IALE-Europe Thematic Symposium, Poznań, 16-19.06.2010. Proceedings. Eds. Andrzej Macias, Andrzej Mizgajski. Poznań: Wydaw. Nauk. UAM, 2010 - s. 24-27.
 • Degórski Marek: Wykorzystanie świadczeń ekosystemów w rozwoju regionów. - Ekonomia i Środ. 2010, nr 1 - s. 85-97.
 • Degórski Marek: Wielofunkcyjność przestrzeni przyrodniczej szansą zwiększenia potencjału rozwoju regionów poprzez grawitację atraktorów i wzrost lepkości. [w]: Oblicza współczesnego kryzysu a polskie regiony. Red. Zbigniew Strzelecki, Paulina Legutko-Kobus. Warszawa: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, 2010 - s. 280-287.
 • Degórski Marek: Socio-economic responses to the environment and ecosystems services in regional development. - Geographia Polonica 2010, 83, 2 - s. 83-95.
 • Degórski Marek, Kowalkowski Alojzy: Możliwości rekonstrukcji rozwoju środowiska przy zastosowaniu badań morfoskopowych SEM. [w]: Polskie i światowe osiągnięcia nauki. Nauki o Ziemi. Gliwice: Fundacja im. Wojciecha Świętosławskiego na Rzecz Wspierania Nauki i Rozwoju Potencjału Naukowego w Polsce, 2010 - s. 9-64.
 • Kowalska Anna: Zmiany sposobu użytkowania terenów rolniczych a zanikanie przyrodniczo cennych zbiorowisk roślinnych na przykładzie doliny środkowej Wisły. [w]: Polskie krajobrazy wiejskie dawne i współczesne. Red. Zbigniew Kuriata. Sosnowiec: Komisja Krajobrazu Kulturowego PTG, 2010 - s. 166-177 (Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego PTG; 12)
 • Kowalska Anna: Wpływ obwałowań na zróżnicowanie roślinności równiny zalewowej w dolinie środkowej Wisły; Nizina Mazowiecka. [w]: Krajobrazy kulturowe dolin rzecznych. Potencjał i wykorzystanie. Red. Joanna Plit. Sosnowiec: Komisja Krajobrazu Kulturowego PTG, 2010 - s. 135-151 (Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego PTG; 13)
 • Kołaczkowska Ewa: Obce inwazyjne gatunki roślin w krajobrazie dolin Świdra i Rządzy. [w]: Krajobrazy kulturowe dolin rzecznych. Potencjał i wykorzystanie. Red. Joanna Plit. Sosnowiec: Komisja Krajobrazu Kulturowego PTG, 2010 - s. 153-165 (Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego PTG; 13)
 • Przemyski Alojzy, Solon Jerzy: Charakterystyka typologiczna i przegląd zbiorowisk roślinnych. [w]: Monografia Chęcińsko-Kieleckiego Parku Krajobrazowego. Red. Anna Świercz. Kielce: Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Kochanowskiego w Kielcach; Kieleckie Towarzystwo Naukowe, 2010 - s. 144-171.
 • Solon Jerzy: Ochrona siedlisk przyrodniczych w ramach gospodarki leśnej. - Post. Techn. Leśn. 2010, nr 112 - s. 28-33.
 • Solon Jerzy: Florystyczno-ekologiczna charakterystyka runa na powierzchniach obserwacyjnych monitoringu lasu w roku 2008. [w]: Stan zdrowotny lasów Polski w 1998 roku. Red. Jerzy Wawrzoniak. Warszawa: Inspekcja Ochrony Środowiska, 2010 - s. 38-43 (Biblioteka Monitoringu Środowiska)
 • Solon Jerzy: Poziome zróżnicowanie runa na stałych powierzchniach obserwacyjnych II rzędu w roku 2008 oraz zmiany w latach 1998-2008. [w]: Stan zdrowotny lasów Polski w 1998 roku. Red. Jerzy Wawrzoniak. Warszawa: Inspekcja Ochrony Środowiska, 2010 - s. 49-52 (Biblioteka Monitoringu Środowiska)
 • Solon Jerzy: Florystyczne i ekologiczne zmiany charakteru runa na powierzchniach obserwacyjnych II rzędu w latach 2003-2008. [w]: Stan zdrowotny lasów Polski w 1998 roku. Red. Jerzy Wawrzoniak. Warszawa: Inspekcja Ochrony Środowiska, 2010 - s. 44-48 (Biblioteka Monitoringu Środowiska)
 • Solon Jerzy: Sytuacja planistyczna na obszarach parków narodowych i parków krajobrazowych. [w]: Prace planistyczne a konflikty przestrzenne w gminach. Red. Przemysław Śleszyński, Jerzy Solon. Warszawa: KPZK PAN, 2010 - s. 73-89 (Studia; 130)
 • Śleszyński Przemysław, Solon Jerzy: Wprowadzenie. [w]: Prace planistyczne a konflikty przestrzenne w gminach. Red. Przemysław Śleszyński, Jerzy Solon. Warszawa: KPZK PAN, 2010 - s. 11-16 (Studia; 130)
 • Śleszyński Przemysław, Solon Jerzy, Bednarek-Szczepańska Maria, Komornicki Tomasz, Więckowski Marek: Dyskusja wyników i wnioski. [w]: Prace planistyczne a konflikty przestrzenne w gminach. Red. Przemysław Śleszyński, Jerzy Solon. Warszawa: KPZK PAN, 2010 - s. 121-126 (Studia; 130)
 • Błażejczyk Krzysztof, Solon Jerzy: Uwarunkowania środowiskowe. [w]: Studia nad lokalizacją regionalnych portów lotniczych na Mazowszu. Warszawa: PAN IGiPZ, 2009 - s. 59-80 (Prace Geograficzne; 220)
 • Degórski Marek: Korytarze ekologiczne w Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowana Kraju. [w]: Ochrona łączności ekologicznej w Polsce. Materiały konferencji międzynarodowej "Wdrażanie koncepcji korytarzy ekologicznych w Polsce", Białowieża, 20-22 XI 2008 r. Red. Włodzimierz Jędrzejewski, Dorota Ławreszuk. Białowieża: Zakład Badania Ssaków PAN, 2009 - s. 83-88.
 • Degórski Marek: Zastosowanie badań glebowych w interpretacji paleośrodowisk i ewolucji rzeźby. [w]: Zintegrowany monitoring środowiska przyrodniczego. Funkcjonowanie środowiska przyrodniczego w okresie przemian gospodarczych w Polsce. Red. Witold, Bochenek, Małgorzata Kijowska. Szymbark: Stacja Naukowo-Badawcza IGiPZ PAN, 2009 - s. 271-279 (Biblioteka Monitoringu Środowiska)
 • Degórski Marek: Ponadczasowe wartości geografii jako dyscypliny naukowej. [w]: Geografia i wartości. Red. Grzegorz Janicki, Maria Łanczont. Lublin: Wydaw. UMCS, 2009 - s. 33-40.
 • Degórski Marek: Fragmentacja versus spójność - nowe wyzwania w przemianach strukturalnych przestrzeni przyrodniczej Polski. [w]: Współczesne problemy przemian strukturalnych przestrzeni geograficznej. Profesorowi Eugeniuszowi Rydzowi w 70. rocznicę urodzin. Red. Iwona Jażewicz. Słupsk: Wydaw. Nauk. Akademii Pomorskiej, 2009 - s. 121-133.
 • Degórski Marek: Krajobraz jako odbicie przyrodniczych i antropogenicznych procesów zachodzących w megasystemie środowiska geograficznego. [w]: Ekologia krajobrazu - problemy badawcze i utylitarne. Red. Jarosław Balon, Miłosz Jodłowski. Kraków: IGiGP UJ, 2009 - s. 53-60 (Problemy Ekologii Krajobrazu; 23)
 • Degórski Marek: Znaczenie fizycznogeograficzne studiów regionalnych w poznaniu zróżnicowania i funkcjonowania środowiska geograficznego. [w]: Studia regionalne a rozwój geografii. IV Forum Geografów Polskich. Red. Andrzej Richling, Maciej Lechowicz. Warszawa: WGiSR UW, 2009 - s. 67-91.
 • Degórski Marek: Are environmental conditions among factors behind new spatial patterns?. [w]: Old and new borderlines/frontiers/margins. East-Central European Regional Seminar, Gyula, 9-12 October, 2008. Ed. Andras Donat Kovacs. Pecs: Centre for Regional Studies of the Hungarian Academy of Sciences, 2009 - 29-39 : wykr. (Discussion Papers; Special)
 • Komornicki Tomasz, Śleszyński Przemysław, Błażejczyk Krzysztof, Solon Jerzy, Siłka Piotr, Stępniak Marcin: Dyskusja i podsumowanie badań. [w]: Studia nad lokalizacją regionalnych portów lotniczych na Mazowszu. Warszawa: PAN IGiPZ, 2009 - s. 209-216 (Prace Geograficzne; 220)
 • Kowalska Anna: Zmiany charakteru i rozmieszczenia zbiorowisk roślinnych w dolinie środokowej Wisły w drugiej połowie XX wieku (odcinek Annopol - Góra Kalwaria). - Przegl. Geogr. 2009, 81, z.3 - s. 347-364.
 • Kowalska Anna: Zmiany charakteru i rozmieszczenia zbiorowisk roślinnych w dolinie środkowej Wisły w drugiej połowie XX wieku (odcinek Annopol–Góra Kalwaria). - Przegląd Geograficzny 2009, 81, 3 - s. 347-364.
 • Kołaczkowska Ewa, Obidziński Artur: Population structure of invasive boxelder (Acer negundo L.) in a small river valley. [w]: The role of geobotany in biodiversity conservation. Red. J.Holeksa, B.Baczyńska-Sendek, S.Wika. Katowice: UŚ, 2009 - s. 303-308.
 • Kuchcik Magdalena, Degórski Marek: Heat- and cold-related mortality in the north-east of Poland as an example of the socio-economic effects of extreme hydrometeorological events in the Polish Lowland. - Geographia Polonica 2009, 82, 1 - s. 69-78.
 • Roo-Zielińska Ewa, Solon Jerzy, Degórski Marek: Zróżnicowanie borów sosnowych jako efekt uwarunkowań geograficznych i siedliskowych od Holandii do Irkucka (5ř91'-104ř8' E). - Przegl. Geogr. 2009, 81, z.1 - s. 5-46.
 • Roo-Zielińska Ewa, Solon Jerzy, Degórski Marek: Zróżnicowanie borów sosnowych jako efekt uwarunkowań geograficznych i siedliskowych od Holandii do Irkucka (5°91’–104°8’ E). - Przegląd Geograficzny 2009, 81, 1 - s. 5-46.
 • Solon Jerzy: Korytarze ekologiczne - podobieństwa i różnice w skali wewnątrzkrajowej i ponadregionalnej. [w]: Ochrona łączności ekologicznej w Polsce. Materiały konferencji międzynarodowej "Wdrażanie koncepcji korytarzy ekologicznych w Polsce", Białowieża, 20-22 XI 2008 r. Red. Włodzimierz Jędrzejewski, Dorota Ławreszuk. Białowieża: Zakład Badania Ssaków PAN, 2009 - s. 137-144.
 • Solon Jerzy: Rozwój zrównoważony i ochrona środowiska w Eksperckim Projekcie Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju (dyskusja i ocena). [w]: Ekspercki Projekt Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju w świetle zasad zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska w perspektywie krajowej, regionalnej i lokalnej. Red. Mariusz Kistowski. Warszawa: KPZK PAN, 2009 - s. 47-54 (Biuletyn; 240)
 • Solon Jerzy: Zmiany struktury przestrzennej krajobrazu w Kampinoskim Parku Narodowym w ciągu ostatnich 50 lat. [w]: Rola Kampinoskiego Parku Narodowego w zachowaniu różnorodności biologicznej i krajobrazowej dawnych obszarów wiejskich. Monografia. Red. nauk. Dorota Michalska-Hejduk, Anna Bomanowska. Łódź-Izabelin: Kampinoski Park Narodowy, 2009 - s. 133-145.
 • Solon Jerzy: O potrzebie standaryzacji badań ekologiczno-krajobrazowych dla celów praktycznych. [w]: Ekologia krajobrazu - problemy badawcze i utylitarne. Red. Jarosław Balon, Miłosz Jodłowski. Kraków: IGiGP UJ, 2009 - s. 19-28 (Problemy Ekologii Krajobrazu; 23)
 • Solon Jerzy: Spatial context of urbanization: landscape pattern and changes between 1950 and 1990 in the Warsaw metropolitan area, Poland. - Landscp. Urban Plann. 2009, 93, iss. 3/4 - s. 250-261.
 • Solon Jerzy, Błażejczyk Krzysztof: Uwarunkowania środowiskowe planowanych nowych portów lotniczych na Mazowszu. - Mazowsze. Studia Reg. 2009, nr 2 - s. 89-112.
 • Wolski Jacek: Następstwa zaniku antropopresji na obszarach górskich – dyskusja zależności „proces a region” w ujęciu różnoskalowym. - Przegląd Geograficzny 2009, 81, 1 - s. 47-73.
 • Wolski Jacek: Trwałość krajobrazu wiejskiego na przykładzie przekształceń zbiorowisk roślinnych bieszczadzkiej "krainy dolin" w ciągu ostatnich 150 lat. - Chrońmy Przyr. Ojcz. 2009, 65, z.6 - s. 441-448.
 • Węcławowicz Grzegorz, Degórski Marek, Komornicki Tomasz, Bański Jerzy, Śleszyński Przemysław, Więckowski Marek: Study of spatial developments in the Polish-German border region. [w]: Guiding principles for spatial development in Germany. Ed. Wendelin Strubelt. Berlin-Heidelberg: Springer Verlag, 2009 - s. 153-184 (German Annual of Spatial Research and Policy)
 • Degórska Bożena, Degórski Marek: Landscape transformations in recent centuries. - Papers Glob. Change 2008, 15 - s. 105-120.
 • Degórski Marek: Przyrodnicze aspekty zagospodarowania przestrzennego kraju - przesłanki i rekomendacje dla KPZK. [w]: Ekspertyzy do Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2008-2033. T.IV. Red. Konrad Saganowski, Magdalena Zagrzejewska-Fiedorowicz, Piotr Żuber. Warszawa: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, 2008 - s. 39-63.
 • Degórski Marek: Polityka ekologiczna w zarządzaniu regionem. [w]: O nowy kształt badań regionalnych w geografii i gospodarce przestrzennej. Red. Tadeusz Stryjakiewicz, Teresa Czyż. Warszawa: KPZK PAN, 2008 - s. 50-72 (Biuletyn; 237)
 • Degórski Marek: Istota koncepcji regionu fizycznogeograficznego w kontekście redukcjonizmu geografii. [w]: Terytorium, region, miejsce - czas i przestrzeń w geografii. Red. Wiesław Maik, Krystyna Rembowska, Andrzej Suliborski. Bydgoszcz: Wydaw. Uczelniane Wyższej Szkoły Gospodarki, 2008 - s. 73-85 (Podstawowe Idee i Koncepcje w Geografii; 4)
 • Degórski Marek: Postrzeganie rozwiązań zrównoważonego rozwoju w kontekście rosnącej świadomości ekologicznej ludności na przykładzie wybranych gmin i miast obszaru metropolitalnego Warszawy. [w]: Świadomość ekologiczna a rozwój regionalny w Europie Środkowo-Wschodniej. Red. Eugeniusz Rydz, Adam Kowalak. Słupsk: Wydaw. Nauk. Akademii Pomorskiej, 2008 - s. 30-39.
 • Degórski Marek: Environmental dimension of transboundary spatial development - driving forces in environmental regionalism. A case study on the Polish-German borderland. [w]: Cross-border governance and sustainable spatial development. Mind the gaps. Eds. Markus Leibenath, Ewa Korcelli-Olejniczak, Robert Knippschild. Berlin-Heidelberg: Springer Verlag, 2008 - s. 161-173.
 • Degórski Marek: Oddziaływanie miasta na wybrane właściwości gleby w kilku europejskich i azjatyckich aglomeracjach. [w]: Współczesne problemy badawcze geografii polskiej - geografia fizyczna. Red. Elżbieta Jekatierynczuk-Rudczyk, Mirosław Stepaniuk, Marcin Mazur. Warszawa: PAN; PTG, 2008 - s. 150-160 (Dokumentacja Geograficzna; 37)
 • Degórski Marek, Kowalkowski Alojzy: Buforowość i przewodnictwo elektrolityczne jako wskaźniki warunków rozwoju gleb bielicowych. - Rocz-i Glebozn. 2008, 59, nr 1 - s. 60-68.
 • Degórski Marek, Kuchcik Magdalena: Wpływ zjawisk ekstremalnych na funkcjonowanie systemu społeczno-ekonomicznego w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem Pobrzeży Południowobałtyckich. [w]: Świadomość ekologiczna a rozwój regionalny w Europie Środkowo-Wschodniej. Red. Eugeniusz Rydz, Adam Kowalak. Słupsk: Wydaw. Nauk. Akademii Pomorskiej, 2008 - s. 417-432.
 • Degórski Marek, Kuchcik Magdalena: Studies on the influence of extreme phenomena on living conditions in Lowland Poland: selected issues. [w]: The influence of extreme phenomena on the natural environment and human living conditions. Ed. Stanisław Liszewski. Łódź: ŁTN, 2008 - s. 9-34.
 • Kowalkowski Alojzy, Degórski Marek: Wskaźniki dawnych i aktualnych środowisk kształtujących cechy teksturalne powierzchni ziarn piasku kwarcowego przy zastosowaniu skaningowej mikroskopii elektronowej. - Rocz-i Glebozn. 2008, 59, nr 3/4 - s. 160-174.
 • Kowalska Anna: Imaging the future: geo-visualisation for participatory spatial planning in Europe. Ed. A. van der Brink et al. Wageningen 2007. - Geographia Polonica 2008, 81, 2 - s. 100-102.
 • Kowalski Mariusz, Solon Jerzy: Ethnical diversity and regional development of eastern borderland regions in Poland, Lithuania and Latvia. [w]: Territorial dilemmas of socio-economic development in Europe. Warszawa: PAN IGiPZ, 2008 - s. 79-98 (Europa XXI; 18)
 • Kołaczkowska Ewa: Inwazje obcych gatunków roślin - problem naukowy i praktyczny. - Przegl. Geogr. 2008, 80, z.1 - s. 55-73.
 • Matuszkiewicz Jan M., Solon Jerzy: Różnorodność leśnych zespołów roślinnych, siedlisk i krajobrazów. [w]: Zasoby przyrodnicze polskich lasów. Red. Andrzej Grzywacz. Cedzyna k. Kielc: Polskie Towarzystwo Leśne, 2008 - s. 5-21.
 • Regulska Edyta: Ocena stanu środowiska przyrodniczego krajobrazów z zastosowaniem wskaźników faunistycznych. [w]: Struktura i funkcjonowanie systemów krajobrazowych: Meta-analizy, modele, teorie i ich zastosowania. Red. tomu Tadeusz J. Chmielewski. Lublin: Wydaw. Print 6, 2008 - s. 193-205 (Problemy Ekologii Krajobrazu; 21)
 • Solon Jerzy: Koncepcja "Ecosystem Services" i jej zastosowania w badaniach ekologiczno-krajobrazowych. [w]: Struktura i funkcjonowanie systemów krajobrazowych: Meta-analizy, modele, teorie i ich zastosowania. Red. tomu Tadeusz J. Chmielewski. Lublin: Wydaw. Print 6, 2008 - s. 25-44 (Problemy Ekologii Krajobrazu; 21)
 • Solon Jerzy: Zarys historii biogeografii. [w]: Historia geografii polskiej. Red. nauk. Antoni Jackowski, Stanisław Liszewski, Andrzej Richling. Warszawa: Wydaw. Nauk. PWN, 2008 - s. 123-134.
 • Solon Jerzy: Przegląd wybranych podejść do typologii krajobrazu. [w]: Klasyfikacja krajobrazu. Teoria i praktyka. Red. tomu: Jerzy Lechnio, Sylwia Kulczyk, Ewa Malinowska, Iwona Szumacher. Warszawa: WGiSR UW, 2008 - s. 25-33 (Problemy Ekologii Krajobrazu; 20)
 • Solon Jerzy: Typy krajobrazu kulturowego Polski. [w]: Klasyfikacja krajobrazu. Teoria i praktyka. Red. tomu: Jerzy Lechnio, Sylwia Kulczyk, Ewa Malinowska, Iwona Szumacher. Warszawa: WGiSR UW, 2008 - s. 109-115 (Problemy Ekologii Krajobrazu; 20)
 • Solon Jerzy: O potrzebie rewolucyjnych zmian w prawie ochrony przyrody. [w]: Prawo ochrony przyrody - stan obecny, problemy perspektywy. Red. D. Kopeć, N. Ratajczyk. Łódź: Towarzystwo Przyrodników Ziemi Łódzkiej, 2008 - s. 21-28.
 • Solon Jerzy: Łąki, bociany i ludzie - powiązania między systemem przyrodniczym i systemem społeczno-ekonomicznym w województwie podlaskim. - Czas. Geogr. 2008, 79, z.3 - s. 244-255.
 • Solon Jerzy: Kierunki standaryzacji metod badań krajobrazu do celów praktycznych. - Przegl. Geogr. 2008, 80, z.1 - s. 39-54.
 • Solon Jerzy, Matuszkiewicz Jan M.: Zmiany typów fitosocjologicznych lasów: kierunki, przyczyny i możliwości przeciwdziałania. [w]: Zagrożenia ekosystemów leśnych przez człowieka. Rozpoznanie - monitoring - przeciwdziałanie. VIII Sympozjum Ochrony Ekosystemów Leśnych, Rogów, 15-16 listopada 2007. Red. Sławomir Mazur, Henryk Tracz. Warszawa: Wydaw. SGGW, 2008 - s. 56-66.
 • Wolski Jacek: Trwałość śladów dawnej gospodarki rolnej na nieużytkowanych współcześnie stokach w Bieszczadach Wysokich. - Rocz-i Glebozn. 2008, 59, nr 3/4 - s. 290-297.
 • Wolski Jacek: Przekształcenia granic lasu w Bieszczadach Wysokich (od połowy XIX w. do współczesności). [w]: Współczesne problemy badawcze geografii polskiej - geografia fizyczna. Red. Elżbieta Jekatierynczuk-Rudczyk, Mirosław Stepaniuk, Marcin Mazur. Warszawa: PAN; PTG, 2008 - s. 109-116 (Dokumentacja Geograficzna; 37)
 • Andrzejewska Maria, Baranowski Marek, Kowalska Anna, Matuszkiewicz Jan, Roo-Zielińska Ewa, Rusztecka Monika, Solon Jerzy: Development of a geo-discussion panel as a tool for public participation in Poland. [w]: Imaging the future. Geo-visualisation for participatory spatial planning in Europe. Ed. Adri van den Brink, Ron van Lammeren, Rob van de Velde, Silke Daene. Wageningen: Wageningen Academic Publishers, 2007 - s. 65-73 (Mansholt Publication Series; 3)
 • Degórski Marek: Istota badań pedosfery w poznaniu ewolucji i funkcjonowania środowiska przyrodniczego - krytyczne spojrzenie na rozwój polskiej geografii gleb. - Przegl. Geogr. 2007, 79, z.3/4 - s. 593-614.
 • Degórski Marek: Trophic resources and carbon storage in soils of two forest types in Białowieża National Park (N-E Poland). [w]: Humic Substances in Ecosystems 7. Toruń: UMK, 2007 - s. 117-128.
 • Degórski Marek: Wpływ emisji zanieczyszczeń do atmosfery na stan i funkcjonowanie pedosfery w wybranych geoekosystemach Polski. [w]: Znaczenie badań krajobrazowych dla zrównoważonego rozwoju. Profesorowi Andrzejowi Richlingowi w 70. rocznicę urodzin i 45-lecie pracy naukowej. Warszawa: UW WGiSR, 2007 - s. 269-281.
 • Degórski Marek: Regionalizacja pedologiczna jako wynik geograficznego zróżnicowania rozwoju i właściwości gleb na przykładzie gleb bielicoziemnych w środkowej i północnej Europie. [w]: Rola geografii fizycznej w badaniach regionalnych. Red. Robert Sołtysik, Roman Suligowski. Kielce: IG AŚ, 2007 - s. 71-79 (Nauki Geograficzne w Badaniach Regionalnych; 1)
 • Degórski Marek: Environmental conditions as a driving force of regional development in Poland. [w]: Regionality and/or locality. East-Central European Regional Seminar. Budapest-Gyoer-Kecskemet, 4-8 October, 2006. Ed. Andras Donat Kovacs. Pecs: Centre for Regional Studies of Hungarian Academy of Sciences, 2007 - s. 67-80 (Discussion Papers. Special)
 • Degórski Marek: Ocena zaawansowania plac planistycznych w gminach posiadających obszary objęte prawną ochroną przyrody. [w]: Planowanie przestrzenne - szanse i zagrożenia środowiskowe. Red. Stefan Kozłowski, Paulina Legutko-Kobus. Lublin: KUL, 2007 - s. 263-276.
 • Degórski Marek: Rola geografii w poznaniu, interpretacji i predykcji interakcji człowiek-środowisko. [w]: Geografia a przemiany współczesnego świata. Red. Wiesław Maik, Krystyna Rembowska, Andrzej Suliborski. Bydgoszcz: Wydaw. Uczelniane Wyższej Szkoły Gospodarki, 2007 - s. 87-101 (Podstawowe Idee i Koncepcje w Geografii; 3)
 • Degórski Marek, Kuchcik Magdalena: Wpływ zjawisk ekstremalnych na funkcjonowanie megasystemu środowiska geograficznego Niżu Polskiego. [w]: Funkcjonowanie geoekosystemów zlewni rzecznych. 4. Procesy ekstremalne w środowisku geograficznym. Praca zbiorowa. Red. Andrzej Kostrzewski, Józef Szpikowski. Poznań: Bogucki Wydaw. Nauk., 2007 - s. 19-30.
 • Korcelli Piotr, Domański Ryszard, Liszewski Stanisław, Markowski Tadeusz, Degórski Marek: Wykorzystanie badań nad środowiskiem geograficznym w gospodarce przestrzennej. [w]: Aktualne i perspektywiczne problemy nauk o Ziemi i nauk górniczych. Warszawa: PAN Wydział VII, 2007 - s. 165-171.
 • Matuszkiewicz Jan M., Kowalska Anna, Solon Jerzy: Prognostic vegetation maps for evaluating hydro-egnineering project impact on vegetation in the Vistula River valley. [w]: Wetlands: monitoring, modelling and management. Ed. Tomasz Okruszko, Edward Maltby, Jan Szatyłowicz, Dorota Świątek, Wiktor Kotowski. London etc.: Taylor & Francis, 2007 - s. 71-76.
 • Matuszkiewicz Jan Marek, Kowalska Anna: Zmiana charakterystyki jedliny wyżynnej (Abietetum polonicum) w Górach Świętokrzyskich od czasu badań Seweryna Dziubałtowskiego i Romana Kobendzy. [w]: Geobotaniczne rozpoznanie tendencji rozwojowych zbiorowisk leśnych w wybranych regionach Polski. Red. Jan Marek Matuszkiewicz. Warszawa: PAN IGiPZ, 2007 - s. 354-370 (Monografie; 8)
 • Meyer Burghard, Degórski Marek: Integration of multifunctional goals into land use - the planning perspective. [w]: Multifunctional land use. Meeting future demands for landscape goods and services. Eds. Uelo Mander, Hubert Wiggering, Katharina Helming. Berlin, Heidelberg: Springer Verlag, 2007 - s. 153-166.
 • Regulska Edyta: Wskaźniki zoologiczne jako narzędzia ocen w badaniach ekologiczno-krajobrazowych obszarów wiejskich. [w]: Badania regionalne - wybrane problemy. Red. Małgorzata Strzyż, Anna Świercz. Kielce: IG AŚ, 2007 - s. 315-322 (Nauki Geograficzne w Badaniach Regionalnych; 3)
 • Solon Jerzy: Współczesne koncepcje ekologiczno-krajobrazowe i ich przenikanie do innych nauk o środowisku przyrodniczym. [w]: Znaczenie badań krajobrazowych dla zrównoważonego rozwoju. Profesorowi Andrzejowi Richlingowi w 70. rocznicę urodzin i 45-lecie pracy naukowej. Warszawa: UW WGiSR, 2007 - s. 57-74.
 • Solon Jerzy: Przekształcenia borów sosnowych świeżych w Puszczy Augustowskiej. [w]: Geobotaniczne rozpoznanie tendencji rozwojowych zbiorowisk leśnych w wybranych regionach Polski. Red. Jan Marek Matuszkiewicz. Warszawa: PAN IGiPZ, 2007 - s. 176-196 (Monografie; 8)
 • Solon Jerzy: Przemiany zbiorowisk leśnych Kampinoskiego Parku Narodowego w ciągu 80 lat. [w]: Geobotaniczne rozpoznanie tendencji rozwojowych zbiorowisk leśnych w wybranych regionach Polski. Red. Jan Marek Matuszkiewicz. Warszawa: PAN IGiPZ, 2007 - s. 290-343 (Monografie; 8)
 • Solon Jerzy: Wpływ środowiska na zróżnicowanie kierunków rozwoju obszarów wiejskich. [w]: Dylematy przestrzennego rozwoju wsi polskiej na tle Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013/15. Materiały z konferencji w Radzikowie k. Warszawy (19-30.05.2007). Red. Andrzej Stasiak. Warszawa: KPZK PAN, 2007 - s. 103-117; 290-292 (Biuletyn; 234)
 • Solon Jerzy, Degórski Marek, Roo-Zielińska Ewa: Vegetation response to a topographic-soil gradient. - Catena 2007, 71, z.2 - s. 309-320.
 • Solon Jerzy, Sikorski Piotr: Zasady ochrony krajobrazowej na gruntach prywatnych w parkach narodowych (na przykładzie obrębów ewidencyjnych Bryzgiel i Krusznik w Wigierskim Parku Narodowym). - Parki Nar. Rez. Przyr. 2007, 26, z.2 - s. 123-134.
 • Breymeyer Alicja, Degórski Marek, Roo-Zielińska Ewa, Solon Jerzy: Warming, continentality & pollution: large scale forces driving pine ecosystems. - Papers Glob. Change 2006, 13 - s. 79-114.
 • Degórska Bożena, Degórski Marek: Zmiany krajobrazu w ostatnich stuleciach. [w]: Długookresowe przemiany krajobrazu Polski w wyniku zmian klimatu i użytkowania ziemi. Red. M. Gutry-Korycka, A. Kędziora, L. Starkel, L. Ryszkowski. Poznań: Prodruk, 2006 - s. 17-28.
 • Degórski Marek: Podstawy teoretyczne systemowego ujęcia badań środowiska przyrodniczego i geograficznego oraz ich znaczenie dla rozwiązań aplikacyjnych. [w]: Regionalne studia ekologiczno-krajobrazowe. Cz.1. 1.Badania nad krajobrazem. 2. Struktura i funkcjonowanie systemów przyrodniczych. Komitet red. Andrzej Richling et al. Warszawa: WGiSR UW, IG AŚ, PAEK, 2006 - s. 37-48 (Problemy Ekologii Krajobrazu; 16/1)
 • Degórski Marek: Środowisko człowieka versus człowiek-środowisko. Dylematy czy ewolucja behawioralnych postaw społecznych. [w]: Człowiek w badaniach geograficznych. Red. Wiesław Maik, Krystyna Rembowska, Andrzej Suliborski. Bydgoszcz: Wydaw. Uczelniane Wyższej Szkoły Gospodarki, 2006 - s. 121-138 (Podstawowe Idee i Koncepcje w Geografii; 2)
 • Degórski Marek: Wpływ zjawisk ekstremalnych na funkcjonowanie megasystemu środowiska geograficznego Niżu Polskiego. [w]: Funkcjonowanie geoekosystemów zlewni rzecznych 4. Procesy ekstremalne w środowisku geograficznym. Red. Andrzej Kostrzewski, Józef Szpikowski. Poznań: Zakład Geoekologii UAM, 2006 - s. 20-21.
 • Degórski Marek: Influence of extreme occurences into the environment and human life conditions. Polish case study. [w]: Regional responses to Global Changes. A view from the antipode. Brisbane UGU Conference. Speaker Abstracts. Brisbane: Queensland University of Technology, 2006 - na CD-ROM].
 • Degórski Marek: The development of the socio-ecological system within the Polish-German borderland as the internal border area of the European Union. [w]: Regional transboundary co-operation in countries of Central and Eastern Europe - a balance of achievements. Red. Jerzy Kitowski. Warszawa: PAN IGiPZ, 2006 - s. 47-64 (Geopolitical Studies; 14)
 • Degórski Marek: Ponadczasowe wartości geografii jako dyscypliny naukowej. [w]: Wartości w geografii. Ogólnopolska konferencja w 70 rocznicę urodzin Prof. dra hab. Józefa Wojtanowicza, Lublin, 6-7 kwietnia 2006 r. Red. Maria Łanczont, Grzegorz Janicki. Lublin: UMCS, 2006 - s. 46-51.
 • Degórski Marek: Soil cover. [w]: Natural and human environment of Poland. A geographical overview. Ed. Marek Degórski. Warsaw: PAN IGiPZ et al., 2006 - s. 65-75.
 • Degórski Marek: Projektowanie systemów terytorialno-krjobrazowych w świetle koncepcji uporządkowanego rozwoju. [w]: Restrukturyzacja i projektowanie systemów terytorialno-krajobrazowych. Red. Ryszard J. Klimko. Słupsk: Wydaw. Nauk. Akademii Pomorskiej, 2006 - s. 22-33 (Problemy Ekologii Krajobrazu; 15)
 • Degórski Marek: Wskaźnikowa rola gleby w ocenie przemian i jakości środowiska geograficznego na poziomie badań krajobrazowych - przegląd koncepcji. [w]: Idee i praktyczny uniwersalizm geografii. Geografia fizyczna. Red. Piotr Gierszewski, Mirosław T. Karasiewicz. Warszawa: PAN IGiPZ, 2006 - s. 55-56 (Dokumentacja Geograficzna; 32)
 • Jurgensen M., Reed D., Page-Dumroese D., Laks P., Collins A., Mroz G., Degórski Marek: Wood strength loss as a measure of decomposition in northern forest mineral soil. - Europ. J. Soil Biol. 2006, 42 - s. 23-31.
 • Kowalska Anna: Land-use changes in different natural habitats of the Vistula river valley during the 19th and 20th centuries. - Geographia Polonica 2006, 79, 1 - s. 113-130.
 • Kowalska Anna: Wpływ zróżnicowania geomorfologicznego na strukturę pokrycia terenu fragmentu małopolskiego przełomu Wisły. [w]: Granice w krajobrazach kulturowych. Red. Joanna Plit. Sosnowiec: Komisja Krajobrazu Kulturowego PTG, 2006 - s. 147-157 (Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego PTG; 5)
 • Matuszkiewicz Jan Marek, Solon Jerzy: Forecasting of states of ecosystems in protected areas on the basis of a comprehensive digital vegetation map (as exemplified by Poland's Bory Tucholskie National Park). - Geographia Polonica 2006, 79, 1 - s. 65-94.
 • Solon Jerzy: Complex multi-layer vegetation map as the basis for detailed geobotanical regionalization and characterization of the spatial structure of landscape (a case study from the Vistula river valley, Poland). - Geographia Polonica 2006, 79, 1 - s. 7-25.
 • Solon Jerzy: Granica mozaiki krajobrazowej a granica kulturowa. [w]: Granice w krajobrazach kulturowych. Red. Joanna Plit. Sosnowiec: Komisja Krajobrazu Kulturowego PTG, 2006 - s. 64-71 (Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego PTG; 5)
 • Solon Jerzy: O potrzebie uwzględniania roślinności naturalnej i półnaturalnej w planowaniu przestrzennym w wiejskim krajobrazie kulturowym. [w]: Krajobraz kulturowy - cechy, walory, ochrona. Red. Witold Wołoszyn. Lublin: Zakład Ochrony Środowiska UMCS, 2006 - s. 465-472 (Problemy Ekologii Krajobrazu; 18)
 • Solon Jerzy: Okolice Pińczowa jako poligon dla długookresowych badań krajobrazu. Wybrane rezultaty prac Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN. [w]: Regionalne studia ekologiczno-krajobrazowe. Cz.1. 1.Badania nad krajobrazem. 2. Struktura i funkcjonowanie systemów przyrodniczych. Komitet red. Andrzej Richling et al. Warszawa: WGiSR UW, IG AŚ, PAEK, 2006 - s. 23-36 (Problemy Ekologii Krajobrazu; 16/1)
 • Solon Jerzy, Roo-Zielińska Ewa, Degórski Marek: Związki między roślinnością a glebą w zależności od sposobu użytkowania ziemi jako podstawa modelowania krajobrazu (na przykładzie okolic Młodzaw koło Pińczowa). [w]: Regionalne studia ekologiczno-krajobrazowe. Cz.1. 1.Badania nad krajobrazem. 2. Struktura i funkcjonowanie systemów przyrodniczych. Komitet red. Andrzej Richling et al. Warszawa: WGiSR UW, IG AŚ, PAEK, 2006 - s. 87-100 (Problemy Ekologii Krajobrazu; 16/1)
 • Wolski Jacek: Współczesny obraz dawnych granic własnościowych i gospodarczych w Bieszczadach. [w]: Granice w krajobrazach kulturowych. Red. Joanna Plit. Sosnowiec: Komisja Krajobrazu Kulturowego PTG, 2006 - s. 117-126 (Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego PTG; 5)
 • Degórski Marek: Chronosekwencja gleb bielicowych w okolicach Juraty na Półwyspie Helskim: wstępne studia geomorfologiczno-pedologiczne. [w]: Plejstoceńskie i holoceńskie przemiany środowiska przyrodniczego Polski. Wybrane aspekty. Red. Ryszard Krzysztof Borówka. Szczecin: Oficyna IN PLUS, 2005 - s. 17-21.
 • Degórski Marek: New relations in new Europe - necessity of its cognition. [w]: New spatial relations in new Europe. Ed. Tomasz Komornicki, Konrad Ł. Czapiewski. Warszawa: PAN IGiPZ, 2005 - s. 5-6 (Europa XXI; 13)
 • Degórski Marek: Landscape diversity as a objective of environmental quality in Poland - visual approach. [w]: International Symposium "Visual diversity - landscape scenery as a subject of socio-cultural appraisal and sustainable development in rural Eastern Europe", October 17-19, 2005, Muenchenberg, Germany. 2005.
 • Degórski Marek: Potencjał środowiska przyrodniczego oraz współpraca w zakresie jego wykorzystania i ochrony wzdłuż wewnętrznych granic Unii Europejskiej, na przykładzie Polski i Niemiec. [w]: Obieg pierwiastków w przyrodzie. Monografia tom 3. Red. Barbara Gworek. Warszawa: Dział Wydaw. IOŚ, 2005 - s. 748-754.
 • Degórski Marek: Krajobraz jako obiektywna wizualizacja zjawisk i procesów zachodzących w megasystemie środowiska geograficznego. [w]: Krajobraz kulturowy. Aspekty teoretyczne i metodologiczne. Red. Urszula Myga-Piątek. Sosnowiec: Komisja Krajobrazu Kulturowego PTG, 2005 - s. 13-25 (Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego PTG; 4)
 • Degórski Marek: Wpływ sposobu użytkowania lasu na zapasy węgla organicznego w glebie. - Monitoring Środ. Przyr. 2005, 6 - s. 75-83.
 • Degórski Marek: Rozwój regionalny a wielofunkcyjność krajobrazu. [w]: Perspektywy rozwoju regionu w świetle badań krajobrazowych. Red. Małgorzata. Strzyż. Kielce: IG AŚ, 2005 - s. 15-22 (Problemy Ekologii Krajobrazu; 12)
 • Degórski Marek: Podstawy teoretyczne systemowego ujęcia badań środowiska przyrodniczego i ich znaczenie dla rozwiązań aplikacyjnych. [w]: Środowisko przyrodnicze jako przedmiot badań interdyscyplinarnych: teoria i praktyka. Ogólnopolska konferencja naukowa z udziałem gości zagranicznych. Busko Zdrój - Pińczów, 2-4.06.2005 r. Red. Małgorzata Strzyż, Anna Świercz. Kielce: IG AŚ, 2005 - s. 55-56.
 • Degórski Marek: Gleba jako indykator zmian w środowisku przyrodniczym. - Przegl. Geogr. 2005, 77, z.1 - s. 37-55.
 • Degórski Marek: Środowisko przyrodnicze a środowisko geograficzne. [w]: Geografia jako nauka o przestrzeni, środowisku i krajobrazie. Red. Wiesław Maik, Krystyna Rembowska, Andrzej Suliborski. Łódź: ŁTN, 2005 - s. 116-129 (Podstawowe Idee i Koncepcje w Geografii; 1)
 • Degórski Marek: Dynamika procesów zachodzących w systemie przyrodniczym a kierunki zmian właściwości gleb w wybranych geoekosystemach. [w]: Zintegrowany Monitoring Środowiska przyrodniczego. Funkcjonowanie geoekosystemów Polski w warunkach zmian klimatu i różnokierunkowej antropopresji. Red. Andrzej Kostrzewski, Robert Kolander. Poznań: Bogucki Wydaw. Nauk., 2005 - s. 39-48 (Biblioteka Monitoringu Środowiska)
 • Degórski Marek: Landscape scenery in Poland - historical and socio-cultural background. [w]: International Symposium "Visual diversity - landscape scenery as a subject of socio-cultural appraisal and sustainable development in rural Eastern Europe", October 17-19, 2005, Muenchenberg, Germany. 2005.
 • Kowalkowski Alojzy, Degórski Marek: Biogeomorfogeniczna odrębność górskich strukturalnych gleb rdzawych bielicowych. - Probl. Zagosp. Ziem Górs. 2005, 52 - s. 7-16.
 • Matuszkiewicz Jan, Kowalska Anna: Decription of the Vistula Valley. [w]: Warsaw Regional Forum 2005. Proceedings. Ed. Konrad Czapiewski, Tomasz Komornicki. Warsaw: PAN IGiPZ, 2005 - s. 78-84.
 • Matuszkiewicz Jan, Kowalska Anna, Kozłowska Anna, Solon Jerzy: Regional development scenarios. [w]: Evaluation of ecological consequences of development scenarios for the Vistula River Valley. Ed. J. Romanowski, J. Matuszkiewicz, K. Kowalczyk, A. Kowalska, A. Kozłowska, J. Solon, I.M. Bouwma, H. Middendorp, R. Reijnen, R. Rozemeijer, T. van der Sluis. Warsaw, Wageningen, Utrecht: CBE PAN, PAN IGiPZ, Alterra, DLG, 2005 - s. 25-34.
 • Matuszkiewicz Jan, Kowalska Anna, Romanowski Jerzy, Kowalczyk Kamila: Historical analysis. [w]: Evaluation of ecological consequences of development scenarios for the Vistula River Valley. Ed. J. Romanowski, J. Matuszkiewicz, K. Kowalczyk, A. Kowalska, A. Kozłowska, J. Solon, I.M. Bouwma, H. Middendorp, R. Reijnen, R. Rozemeijer, T. van der Sluis. Warsaw, Wageningen, Utrecht: CBE PAN, PAN IGiPZ, Alterra, DLG, 2005 - s. 79-90.
 • Matuszkiewicz Jan, Romanowski Jerzy, Kowalska Anna, Kowalczyk Kamila: Description of the Vistula Valley. [w]: Evaluation of ecological consequences of development scenarios for the Vistula River Valley. Ed. J. Romanowski, J. Matuszkiewicz, K. Kowalczyk, A. Kowalska, A. Kozłowska, J. Solon, I.M. Bouwma, H. Middendorp, R. Reijnen, R. Rozemeijer, T. van der Sluis. Warsaw, Wageningen, Utrecht: CBE PAN, PAN IGiPZ, Alterra, DLG, 2005 - s. 13-23.
 • Romanowski Jerzy, Solon Jerzy, Bouwma Irene: Relevance of the study for Natura 2000 areas and the Polish ECONET. [w]: Evaluation of ecological consequences of development scenarios for the Vistula River Valley. Ed. J. Romanowski, J. Matuszkiewicz, K. Kowalczyk, A. Kowalska, A. Kozłowska, J. Solon, I.M. Bouwma, H. Middendorp, R. Reijnen, R. Rozemeijer, T. van der Sluis. Warsaw, Wageningen, Utrecht: CBE PAN, PAN IGiPZ, Alterra, DLG, 2005 - s. 97-102.
 • Rozemeijer Rochard, Romanowski Jerzy, Solon Jerzy, Bouwma Irene, van der Sluis Theo: Discussion. [w]: Evaluation of ecological consequences of development scenarios for the Vistula River Valley. Ed. J. Romanowski, J. Matuszkiewicz, K. Kowalczyk, A. Kowalska, A. Kozłowska, J. Solon, I.M. Bouwma, H. Middendorp, R. Reijnen, R. Rozemeijer, T. van der Sluis. Warsaw, Wageningen, Utrecht: CBE PAN, PAN IGiPZ, Alterra, DLG, 2005 - s. 103-108.
 • Solon Jerzy: Landscape diversity. [w]: Urban sprawl. Warsaw agglomeration case study. Ed. Małgorzata Gutry-Korycka. Warsaw: Warsaw University Press, 2005 - s. 265-296.
 • Solon Jerzy: The comparison of landscape metrics in different scales - the raster and vector approaches. - Ekologia Bratisl. 2005, 23, suppl.1 - s. 320-332.
 • Solon Jerzy: Incorporating geographical (biophysical) principles in studies of landscape systems. [w]: Issues and perspectives in landscape ecology. Ed. John A. Wiens, Michael R. Moss. Cambridge: Cambridge University Press, 2005 - s. 11-20.
 • Solon Jerzy: O potrzebie głębokich zmian systemu ochrony przyrody w Polsce (artykuł dyskusyjny). - Chrońmy Przyr. Ojcz. 2005, 61, z.6 - s. 87-99.
 • Solon Jerzy: Czy obecna ustawa o ochronie przyrody jest dobrym narzędziem do rozwiązywania konfliktów "człowiek-przyroda" w polskich parkach narodowych. [w]: Między ochroną przyrody a gospodarką - bliżej ochrony. Konflikty człowiek - przyroda na obszarach prawnie chronionych w Polsce. Red. Adam Hibszer, Józef Partyka. Sosnowiec - Ojców: PTG Oddział Katowicki, Ojcowski Park Narodowy, 2005 - s. 9-17.
 • Solon Jerzy: Struktura roślinności jako indykator stanu i funkcjonowania krajobrazu. [w]: Z problematyki funkcjonowania krajobrazów nizinnych. Praca zbiorowa. Red. Andrzej Richling, Jerzy Lechnio. Warszawa: WGiSR UW, 2005 - s. 207-238.
 • Solon Jerzy, Wolski Jacek: Propozycja gospodarowania zapasem martwego drewna w lasach zagospodarowanych. [w]: O gospodarce leśnej w leśnych kompleksach promocyjnych. Synteza wyników badań programu badawczego "Podstawy trwałego i zrównoważonego zagospodarowania lasów w leśnych kompleksach promocyjnych". Kazimierz Rykowski. Sękocin Las: Instytut Badawczy Leśnictwa, 2005 - s. 145-147.
 • Degórski Marek: Rola gleb bielicoziemnych w funkcjonowaniu ekosystemów borów środkowej i północnej Europy. [w]: Badania geograficzne w poznawaniu środowiska. Red. Zdzisław Michalczyk. Lublin: Wydaw. UMCS, 2004 - s. 377-382.
 • Degórski Marek: Geograficzne zróżnicowanie gleb bielicowych borów środkowej i północnej Europy. - Reg. Monitoring Środ. Przyr. 2004, 5 - s. 185-197.
 • Degórski Marek: Regional differences of podzolic soil properties in central and northern Europe. - Rocz-i Glebozn. 2004, 55, nr 3 - s. 59-70.
 • Degórski Marek: Formalnoprawne uwarunkowania planowania krajobrazu w Unii Europejskiej. [w]: Studia ekologiczno-krajobrazowe w programowaniu rozwoju zrównoważonego. Przegląd polskich doświadczeń u progu integracji z Unią Europejską. Red. Mariusz Kistowski. Gdańsk: UG, 2004 - s. 19-27 (Problemy Ekologii Krajobrazu; 13)
 • Degórski Marek: Geografia gleb jako dyscyplina fizycznogeograficzna. - Przegl. Geogr. 2004, 76, z.3 - s. 271-278.
 • Degórski Marek: The state of natural environment in Poland on the day of accession to the European Union - the opening account. [w]: Central and Eastern Europe at the threshold of the European Union - an opening balance. Ed. Jerzy Kitowski. Warszawa: PAN IGiPZ, 2004 - s. 285-305 (Geopolitical Studies; 12)
 • Degórski Marek: Spatial variability of multifunctional landscape as the basis for potential differences of regional "smart growth" of rural areas - the examples from Poland. [w]: Changing functions of rural areas in the Baltic Sea Region. Ed. Jerzy Bański. Warsaw: Institute of Agricultural and Food Economics, Institute of Geography and Spatial Organization. PAS, 2004 - s. 133-147 (European Rural Development Network; 2)
 • Degórski Marek: Geografia fizyczna a społeczno-ekonomiczna w badaniach środowiska geograficznego. [w]: Geografia wobec problemów teraźniejszości i przyszłości. Praca zbiorowa. Red. Zbyszko Chojnicki. Poznań: Bogucki Wydaw. Nauk., 2004 - s. 25-54.
 • Degórski Marek: Stan środowiska przyrodniczego a przeobrażenia przestrzeni wiejskiej. [w]: Polska przestrzeń wiejska: procesy i perspektywy. Red. Jerzy Bański. Warszawa: PTG, 2004 - s. 177-195 (Studia Obszarów Wiejskich; 6)
 • Solon Jerzy: Florystyczno-ekologiczna charakterystyka runa na powierzchniach obserwacyjnych SPO II rzędu w roku 2003. [w]: Stan uszkodzenia lasów w Polsce w 2003 roku na podstawie badań monitoringowych. Red. meryt. Jerzy Wawrzoniak, Jadwiga Małachowska. Warszawa: GIOŚ, 2004 - s. 21-26 (Biblioteka Monitoringu Środowiska)
 • Solon Jerzy: Zastosowanie koncepcji potencjałów krajobrazowych dla oceny stopnia spójności krajobrazu. [w]: Płaty i korystarze jako elementy struktury krajobrazu - możliwości i ograniczenia koncepcji. Red. Agagta Cieszewska. Warszawa: Wydaw. SGGW, 2004 - s. 29-41 (Problemy Ekologii Krajobrazu; 14)
 • Solon Jerzy: Ostoje siedliskowe NATURA 2000 a potrzeby ochrony różnorodności biologicznej w Polsce. [w]: Problemy organizacji i funkcjonowania systemu ostoi siedliskowych NATURA 2000 w Polsce. Praca zbiorowa. Red. Tadeusz J. Chmielewski. Warszawa: Komitet "Człowiek i Środowisko" przy Prezydium PAN, 2004 - s. 77-89 (Zeszyty Naukowe; 38)
 • Solon Jerzy: Florystyczne i ekologiczne zmiany charakteru runa na powierzchniach obserwacyjnych SPO II rzędu w latach 1998-2003. [w]: Stan uszkodzenia lasów w Polsce w 2003 roku na podstawie badań monitoringowych. Red. meryt. Jerzy Wawrzoniak, Jadwiga Małachowska. Warszawa: GIOŚ, 2004 - s. 26-29 (Biblioteka Monitoringu Środowiska)
 • Solon Jerzy: Ocena zrównoważenia krajobrazu - w poszukiwaniu nowych wskaźników. [w]: Studia ekologiczno-krajobrazowe w programowaniu rozwoju zrównoważonego. Przegląd polskich doświadczeń u progu integracji z Unią Europejską. Red. Mariusz Kistowski. Gdańsk: UG, 2004 - s. 49-58 (Problemy Ekologii Krajobrazu; 13)
 • Solon Jerzy: Floristic and ecological changes in the forest floor vegetation in 1998-2003. [w]: Forest condition in Poland in 2003. Warszawa: GIOŚ, 2004 - s. 14-21 (Biblioteka Monitoringu Środowiska)
 • Solon Jerzy: Changes in horizontal structure of the herbaceous layer in the years 1998-2003. [w]: Forest condition in Poland in 2003. Warszawa: GIOŚ, 2004 - s. 22-29 (Biblioteka Monitoringu Środowiska)
 • Solon Jerzy: Wigierski Park Narodowy - cele i motywy ochrony. - Wigry 2004 nr specjalny - s. 10-13.
 • Solon Jerzy: Poziome zróżnicowanie runa na powierzchniach obserwacyjnych SPO II rzędu w 2003 roku oraz zmiany w latach 1998-2003. [w]: Stan uszkodzenia lasów w Polsce w 2003 roku na podstawie badań monitoringowych. Red. meryt. Jerzy Wawrzoniak, Jadwiga Małachowska. Warszawa: GIOŚ, 2004 - s. 29-31 (Biblioteka Monitoringu Środowiska)
 • Degórska Bożena, Degórski Marek: The environmental dimension of European space according to the concept of the trajectory. [w]: European space in the face of enlargement. The West to East European Trajectory Project. Warszawa: PAN IGiPZ, 2003 - s. 37-44 (Europa XXI; 8)
 • Degórski Marek: Morpholitological genesis and soil properties of the pine forest ecosystems in relation to the North-South transect in Europe. - Pol. J. Ecol. 2003, 51, nr 4 - s. 441-459.
 • Degórski Marek: Pedodiversity as a part of geodiversity in creation of landscape structure. [w]: Multifunctional landscapes. Vol.2. Monitoring, diversity and management. Eds. J. Brandt, H. Vejre. Southampton: WIT Press, 2003 - s. 105-121.
 • Degórski Marek: Environmental matters in the legal aspect to the EU's spatial planning and its Eastern European dimension. [w]: Eastern dimension of European Union. Ed. Jerzy Kitowski. Warsaw: PAN IGiPZ, 2003 - s. 167-177 (Geopolitical Studies; 11)
 • Degórski Marek: Society and environment in the spatial studies. Examples of Polish and European experiences. [w]: Society and environment. Towns and settlement in Europe. Warszawa: PAN IGiPZ, 2003 - s. 5-7 (Europa XXI; 10)
 • Degórski Marek: Silne i słabe strony polskiej przestrzeni ekologicznej wobec koncepcji Europejskiej Perspektywy Rozwoju Przestrzennego. [w]: Geograficzne aspekty globalizacji i integracji europejskiej. Red. Maria Śmigielska, Janusz Słodczyk. Opole: PTG, 2003 - s. 109-116.
 • Degórski Marek: Local variability of soil properties of forest stands along the north-south climatic transect in Europe. - Pol. J. Ecol. 2003, 51, nr 4 - s. 461-469.
 • Degórski Marek: Wpływ właściwości susbstratu glebowego pochodzenia glacjofluwialnego na rozwój gleb bielicowych północnej i środkowej Europy. - Przegl. Geogr. 2003, 75, z.2 - s. 191-212.
 • Degórski Marek: Stan środowiska oraz główne kierunki działań w polskiej polityce ekologicznej, wynikające z integracji z Unią Europejską. [w]: Obieg pierwiastków w przyrodzie. T.2. Red. Barbara Gworek, Jan Misiak. Warszawa: Dział Wydaw. IOŚ, 2003 - s. 13-29.
 • Degórski Marek: Odpowiedzialność - przywilej wolności w relacjach człowiek - środowisko. Echo dyskusji z Profesorem Marcinem Rościszewskim. [w]: Polska i Europa. Kształtowanie przestrzeni wolności. Warszawa: PAN IGiPZ, 2003 - s. 35-40 (Europa XXI; 9)
 • Kowalska Anna: Zmiany środowiska w korycie Wisły i na terenach zalewowych wywołane żeglugą i regulacją rzeki (odcinek Warszawa-Płock). [w]: Woda w przestrzeni przyrodniczej i kulturowej. Red. Urszula Myga-Piątek. Sosnowiec: Komisja Krajobrazu Kulturowego PTG, 2003 - s. 104-114 (Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego PTG; 2)
 • Reed David, Breymeyer Alicja, Degórski Marek, Noble Reginald: Scots pine (Pinus sylvestris) ecosystem response to climate on a temperate to boreal forest transect: project description. - Pol. J. Ecol. 2003, 51, nr 4 - s. 399-401.
 • Roper-Lindsay J., Simmons E., Solon Jerzy, Jongman R., Degórski Marek, Miller C.: Biodiversity and landscape diversity. Recommendations for future research. [w]: Multifunctional landscapes. Vol.2. Monitoring, diversity and management. Eds. J. Brandt, H. Vejre. Southampton: WIT Press, 2003 - s. 155-159.
 • Solon Jerzy: Przestrzenne zróżnicowanie roślinności rzeczywistej w Kampinoskim Parku Narodowym i w otulinie. [w]: Kampinoski Park Narodowy. T.1. Przyroda Kampinoskiego Parku Narodowego. Praca zbiorowa. Red. nauk. Roman Andrzejewski. Izabelin: Kampinoski Park Narodowy, 2003 - s. 395-411.
 • Solon Jerzy: Różnorodność ponadgatunkowa - krajobrazy. [w]: Różnorodność biologiczna Polski. Drugi polski raport - 10 lat po Rio. Red. Roman Andrzejewski, Andrzej Weigle. Warszawa: NFOŚ, 2003 - s. 155-159.
 • Solon Jerzy: Changes in herb layer heterogeneity of Scots pine forests along the North-South transect. - Pol. J. Ecol. 2003, 51, nr 4 - s. 481-492.
 • Solon Jerzy: Scots pine forests of the Vaccubui-Piceetea class in Europe: forest sites studied. - Pol. J. Ecol. 2003, 51, nr 4 - s. 421-439.
 • Solon Jerzy: Landscape diversity evaluation: land cover approach versus ecosystems approach. [w]: Multifunctional landscapes. Vol.2. Monitoring, diversity and management. Eds. J. Brandt, H. Vejre. Southampton: WIT Press, 2003 - s. 141-153.
 • Solon Jerzy: Wpływ przewidywanych zmian klimatycznych na skład i strukturę runa borów sosnowych i sosnowo-dębowych borów mieszanych w Polsce. - Przegl. Geogr. 2003, 75, z.2 - s. 213-229.
 • Solon Jerzy: Szata roślinna Mazowsza. [w]: Przyroda Mazowsza i jej antropogeniczne przekształcenia. Praca zbiorowa. Red. Andrzej Richling. Pułtusk: Wyższa Szkoła Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora, 2003 - s. 159-196.
 • Solon Jerzy: Różnorodność ponadgatunkowa - zbiorowiska roślinne. [w]: Różnorodność biologiczna Polski. Drugi polski raport - 10 lat po Rio. Red. Roman Andrzejewski, Andrzej Weigle. Warszawa: NFOŚ, 2003 - s. 139-154.
 • Solon Jerzy: Waloryzacja szaty roślinnej. [w]: Kampinoski Park Narodowy. T.1. Przyroda Kampinoskiego Parku Narodowego. Praca zbiorowa. Red. nauk. Roman Andrzejewski. Izabelin: Kampinoski Park Narodowy, 2003 - s. 465-471.
 • Solon Jerzy: Mikrokrajobrazy roślinne Kampinoskiego Parku Narodowego i jego otuliny. [w]: Kampinoski Park Narodowy. T.1. Przyroda Kampinoskiego Parku Narodowego. Praca zbiorowa. Red. nauk. Roman Andrzejewski. Izabelin: Kampinoski Park Narodowy, 2003 - s. 431-463.
 • Solon Jerzy: Dynamika roślinności Kampinoskiego Parku Narodowego i jego otuliny. [w]: Kampinoski Park Narodowy. T.1. Przyroda Kampinoskiego Parku Narodowego. Praca zbiorowa. Red. nauk. Roman Andrzejewski. Izabelin: Kampinoski Park Narodowy, 2003 - s. 413-429.
 • Solon Jerzy, Roo-Zielińska Ewa: Ground vegetation carbon and its relation to climate and species richness. - Pol. J. Ecol. 2003, 51, nr 4 - s. 513-527.
 • Wolski Jacek: Martwe drewno w lesie: ocena zapasu i propozycje postępowania. - Prace Inst. Bad. Leśn. Ser. A 2003, z. 2 (953) - s. 23-45.
 • Wolski Jacek: Dawny krajobraz wiejski na przykładzie obszarów opuszczonych przez ludność - problemy metodyczne badań. [w]: Geograficzne aspekty globalizacji i integracji europejskiej. Red. Maria Śmigielska, Janusz Słodczyk. Opole: PTG, 2003 - s. 437-442.
 • Degórski Marek: Problemy regionalnej współpracy transgranicznej w aspekcie ochrony środowiska. [w]: Czynniki i bariery regionalnej współpracy transgranicznej - bilans dokonań. Red. Jerzy Kitowski. Rzeszów: Wydaw. Oświatowe FOSZE, 2002 - s. 67-77.
 • Degórski Marek: Ocena wpływu antropopresji na wybrane właściwości pokrywy glebowej piętra subalpejskiego i alpejskiego w rejonie Kasprowego Wierchu. [w]: Przemiany środowiska przyrodniczego Tatr. Red. Władysław Borowiec, Adam Kotarba, Andrzej Kownacki, Zbigniew Krzan, Zbigniew Mirek. Kraków-Zakopane: Wydaw. Instytutu Botaniki PAN, 2002 - s. 395-402.
 • Degórski Marek: Some aspects of multifunctional landscape character in the interdisciplinary envrionmental study. [w]: Sustainable development of multifunctional landscapes. Eds. Katharina Helming, Hubert Wiggering. Berlin: Springer-Verlag, 2003 (dr.2002) - s. 53-65.
 • Degórski Marek: Rola geografii w zintegrowanej analizie krajobrazu wielofunkcyjnego. [w]: Geograficzne uwarunkowania rozwoju Małopolski. Red. Zygmunt Górka, Adam Jelonek. Kraków: IGiGP UJ, 2002 - s. 151-161.
 • Degórski Marek: Natural environment as advantage of the Central European countries in conditions of new arrangements of the socio-economic links. [w]: New arrangements of socio-economic links in Central and Eastern Europe. Ed. Jerzy Kitowski. Rzeszów: Wydaw. Oświatowe FOSZE, 2002 - s. 75-89.
 • Kowalska Anna: Analiza zmian krajobrazowych w dolinie rzeki Wisły pomiędzy Warszawą a Płockiem w wieku XIX i XX. [w]: Problemy ochrony i kształtowania krajobrazu Górnego Śląska na tle doświadczeń z innych regionów Polski. Red. Andrzej T. Jankowski, Urszula Myga-Piątek, Grzegorz Jankowski. Sosnowiec: UŚ, 2002 - s. 151-159 (Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego PTG; 1)
 • Wicik Bogumił, Solon Jerzy: Plan-and-soil zonation in the surroundings of the Ajinour salt lake in NW Azerbaijan. - Misc. Geogr. 2002, 10 - s. 47-55.
 • Wolski Jacek: Zmiany krajobrazu wysiedlonej doliny górskiej w Bieszczadach. [w]: Czynniki i bariery regionalnej współpracy transgranicznej - bilans dokonań. Red. Jerzy Kitowski. Rzeszów: Wydaw. Oświatowe FOSZE, 2002 - s. 119-136.
 • Wolski Jacek: Metoda pomiarów leżącego martwego drewna w lesie - założenia teoretyczne i przebieg prac terenowych. - Prace Inst. Bad. Leśn. Ser. A 2002, z. 2 - s. 27-45.
 • Wolski Jacek: Kompleksowa (geoekologiczna) metoda oceny walorów przyrodniczych doliny dużej rzeki (na przykładzie małopolskiego przełomu Wisły). - Ochr. Środ. Zasob. Natur. 2002, 23 - s. 127-155.
 • Wolski Jacek: Wykorzystanie austriackich map katastralnych w badaniach krajobrazowych. [w]: Geograficzne uwarunkowania rozwoju Małopolski. Red. Zygmunt Górka, Adam Jelonek. Kraków: IGiGP UJ, 2002 - s. 263-268.
 • Degórski Marek: Multifunctionality of natural space in period of socio-economic transformation in Europe. [w]: Spatial dimension of socio-economic transformation processes in Central and Eastern Europe on the turn of the 20th century. Vol.1. Ed. Jerzy Kitowski. Rzeszów: [b.w.], 2001 - s. 127-140 (Papers and Monographs of the Department of Economy; 22)
 • Degórski Marek: Pedosfera - komponent środowiska łączący abiotyczną i biotyczną różnorodność. [w]: Między geografią a biologią - badania nad przemianami środowiska przyrodniczego. Zbiór prac. Tom dedykowany Prof. dr hab. Andrzejowi Samuelowi Kostrowickiemu z okazji 80-lecia urodzin. Red. Ewa Roo-Zielińska, Jerzy Solon. Warszawa: PAN IGiPZ, 2001 - s. 227-238 (Prace Geograficzne; 179)
 • Degórski Marek: Uwarunkowania środowiska przyrodniczego szansą lub barierą przestrzennego rozwoju wybranych obszarów aglomeracji warszawskiej. [w]: Badania środowiska fizycznogeograficznego aglomeracji warszawskiej. Zbiór prac. Red. Barbara Krawczyk, Grzegorz Węcławowicz. Warszawa: PAN IGiPZ, 2001 - s. 9-26 (Prace Geograficzne; 180)
 • Degórski Marek: Rola abiotycznych elementów geokompleksów w koncepcji ekorozwoju, ze szczególnym uwzględnieniem pedosfery. [w]: Ekologia krajobrazu i ekorozwój. Red. Aleksandra Kowalczyk. Bydgoszcz: Wydaw. Akademii Bydgoskiej im. Kazimierza Wielkiego, 2001 - s. 53-63 (Problemy Ekologii Krajobrazu; 8)
 • Degórski Marek: Zapasy węgla organicznego w glebach borów sosnowych w środkowej i północnej Europie. [w]: Obieg pierwiastków w przyrodzie - bioakumulacja - toksyczność - przeciwdziałanie. Monografia. T.1. Red. Barbara Gworek, Andrzej Mocek. Warszawa: Dział Wydaw. IOŚ, 2001 - s. 103-112.
 • Degórski Marek: Zróżnicowanie właściwości gleb w zbiorowiskach roślinnych Parku Narodowego Oulanka. [w]: Typologia zbiorowisk i kartografia roślinności w Polsce - rozważania nad stanem współczesnym. Red. Ewa Roo-Zielińska, Jerzy Solon. Warszawa: PAN IGiPZ, 2001 - s. 195-213 (Prace Geograficzne; 178)
 • Richling Andrzej, Solon Jerzy: Główne kierunki i cele ochrony zasobów przyrodniczych i kulturowych Wigierskiego Parku Narodowego. [w]: Z badań nad strukturą i funkcjonowaniem Wigierskiego Parku Narodowego. Praca zbiorowa. Red. Andrzej Richling, Jerzy Solon. Warszawa: Wydaw. Akademickie "Dialog", 2001 - s. 28-33.
 • Richling Andrzej, Solon Jerzy: Położenie Wigierskiego Parku Narodowego na tle wybranych regionalizacji. [w]: Z badań nad strukturą i funkcjonowaniem Wigierskiego Parku Narodowego. Praca zbiorowa. Red. Andrzej Richling, Jerzy Solon. Warszawa: Wydaw. Akademickie "Dialog", 2001 - s. 16-20.
 • Richling Andrzej, Solon Jerzy, Malinowska Ewa: Zasoby i walory krajobrazowe Wigierskiego Parku Narodowego. [w]: Z badań nad strukturą i funkcjonowaniem Wigierskiego Parku Narodowego. Praca zbiorowa. Red. Andrzej Richling, Jerzy Solon. Warszawa: Wydaw. Akademickie "Dialog", 2001 - s. 210-222.
 • Solon Jerzy: Funkcje Wigierskiego Parku Narodowego w systemie ochrony środowiska. [w]: Z badań nad strukturą i funkcjonowaniem Wigierskiego Parku Narodowego. Praca zbiorowa. Red. Andrzej Richling, Jerzy Solon. Warszawa: Wydaw. Akademickie "Dialog", 2001 - s. 22-25.
 • Solon Jerzy: Ogólna charakterystyka szaty roślinnej Wigierskiego Parku Narodowego. [w]: Z badań nad strukturą i funkcjonowaniem Wigierskiego Parku Narodowego. Praca zbiorowa. Red. Andrzej Richling, Jerzy Solon. Warszawa: Wydaw. Akademickie "Dialog", 2001 - s. 96-99.
 • Solon Jerzy: Założenia metodyczne monitoringu runa w monitoringu fitocenoz leśnych. - Biul. Monitor. Przyr. 2001, nr 1 - s. 12-21.
 • Solon Jerzy: Plan ochrony Kampinoskiego Parku Narodowego a możliwości gospodarowania przestrzenią strefy podmiejskiej Warszawy. [w]: Badania środowiska fizycznogeograficznego aglomeracji warszawskiej. Zbiór prac. Red. Barbara Krawczyk, Grzegorz Węcławowicz. Warszawa: PAN IGiPZ, 2001 - s. 131-147 (Prace Geograficzne; 180)
 • Solon Jerzy: Ocena stanu lasu z punktu widzenia ekologii krajobrazu. [w]: Zgodność fitocenozy z biotopem w ekosystemach leśnych. Praca zbiorowa. Red. Roman Zielony. Warszawa: Fundacja Rozwój SGGW, 2001 - s. 103-113.
 • Solon Jerzy: Kompleksy roślinności rzeczywistej i potencjalna roślinność naturalna jako podstawa oceny różnorodności krajobrazu. [w]: Typologia zbiorowisk i kartografia roślinności w Polsce - rozważania nad stanem współczesnym. Red. Ewa Roo-Zielińska, Jerzy Solon. Warszawa: PAN IGiPZ, 2001 - s. 261-273 (Prace Geograficzne; 178)
 • Solon Jerzy, Kozłowska Anna: Roślinność potencjalna i uwarunkowania siedliskowe przestrzennego zróżnicowania roślinności rzeczywistej. [w]: Z badań nad strukturą i funkcjonowaniem Wigierskiego Parku Narodowego. Praca zbiorowa. Red. Andrzej Richling, Jerzy Solon. Warszawa: Wydaw. Akademickie "Dialog", 2001 - s. 124-130.
 • Solon Jerzy, Kozłowska Anna: Lokalne typy roślinności o charakterze przejściowym. [w]: Z badań nad strukturą i funkcjonowaniem Wigierskiego Parku Narodowego. Praca zbiorowa. Red. Andrzej Richling, Jerzy Solon. Warszawa: Wydaw. Akademickie "Dialog", 2001 - s. 142-146.
 • Solon Jerzy, Kozłowska Anna: Waloryzacja roślinności rzeczywistej Wigierskiego Parku Narodowego. [w]: Z badań nad strukturą i funkcjonowaniem Wigierskiego Parku Narodowego. Praca zbiorowa. Red. Andrzej Richling, Jerzy Solon. Warszawa: Wydaw. Akademickie "Dialog", 2001 - s. 148-154.
 • Solon Jerzy, Roo-Zielińska Ewa: Bogactwo gatunkowe zbiorowisk roślinnych w okolicach Pińczowa, a ich wymagania ekologiczne. [w]: Między geografią a biologią - badania nad przemianami środowiska przyrodniczego. Zbiór prac. Tom dedykowany Prof. dr hab. Andrzejowi Samuelowi Kostrowickiemu z okazji 80-lecia urodzin. Red. Ewa Roo-Zielińska, Jerzy Solon. Warszawa: PAN IGiPZ, 2001 - s. 209-225 (Prace Geograficzne; 179)
 • Wolski Jacek: Ochrona przyrody w Polsce w świetle prawa międzynarodowego. - Geogr. w Szk. 2001, 54, nr 4 - s. 195-206.
 • Wolski Jacek: Kataster podatku gruntowego na ziemiach polskich - rys historyczny oraz geodezyjne i kartograficzne zasady sporządzania. - Przegl. Geogr. 2001, 73, z.1-2 - s. 107-131.
 • Wolski Jacek: Zmiany krajobrazu wysiedlonej doliny górskiej w Bieszczadach. [w]: Czynniki i bariery regionalnej współpracy przygranicznej - bilans dokonań. 50 Zjazd Polskiego Towarzystwa Geograficznego. Referaty, komunikaty i postery. Red. Jerzy Kitowski. Rzeszów: Wydaw. Oświatowe FOSZE, 2001 - s. 73-76.
 • Wolski Jacek: Kierunki zmian krajobrazu okolic bieszczadzkiej wsi Caryńskie. [w]: Między geografią a biologią - badania nad przemianami środowiska przyrodniczego. Zbiór prac. Tom dedykowany Prof. dr hab. Andrzejowi Samuelowi Kostrowickiemu z okazji 80-lecia urodzin. Red. Ewa Roo-Zielińska, Jerzy Solon. Warszawa: PAN IGiPZ, 2001 - s. 149-167 (Prace Geograficzne; 179)
 • Degórska Bożena, Degórski Marek: Przestrzeń ekologiczna Polski w procesie integracji europejskiej. [w]: Przestrzeń ekologiczna Polski. Dekolektywizacja rolnictwa i sytuacja zdrowotna w Europie Środkowej, Wschodniej i Południowo-Wschodniej. Warszawa: PAN IGiPZ, 2000 - s. 5-26 (Europa XXI; 5)
 • Degórski Marek: The influence of possible climate change on soil structure in Poland. [w]: Globalnye i regionalnye izmenenija klimata i ih prirodnye i socialno-ekonomiceskie posledstvija. Red. V.M. Kotljakov. Moskva: GEOS, 2000 - s. 239-246.
 • Degórski Marek: European integration - opportunities of threats to natural environment in Central and Eastern Europe. [w]: Eastern borders of European integration processes. Ed. Jerzy Kitowski. Rzeszów: Filia UMCS, 2000 - s. 515-532 (Papers and Monographs of the Department of Economy; 19)
 • Degórski Marek: Is a geodiversity a part of landscape diversity. [w]: Multifunctional landscapes: Interdisciplinary approaches to landscape research and management. Eds. Jesper Brandt, Baerbel Tress, Gunther Tress. Roskilde: Centre for Landscape Research, 2000 - s. 215-216.
 • Degórski Marek, Breymeyer Alicja: Sprawność ekologiczna biotopów nadrzecznych. [w]: Międzywale Wisły jako swoisty układ przyrodniczy (odcinek Pilica-Narew). Red. Jan Marek Matuszkiewicz, Ewa Roo-Zielińska. Warszawa: PAN IGiPZ, 2000 - s. 133-145 (Dokumentacja Geograficzna; 19)
 • Gworek Barbara, Brogowski Zygmunt, Degórski Marek, Wawrzoniak Jerzy: Zmiany właściwości fizyko-chemicznych niektórych gleb Białowieskiego Parku Narodowego. - Rocz-i. Glebozn. 2000, 51, nr 1/2 - s. 87-99.
 • Gworek Barbara, Degórski Marek: Borówka (Vaccinum myrtillus) oraz igły sosny (Pinus silvestris) wskaźnikami zanieczyszczeń środowiska metalami ciężkimi w wybranych siedliskach borowych na obszarze Polski. - Rocz-i. Glebozn. 2000, 51, nr 1/2 - s. 79-86.
 • Solon Jerzy: The influence of possible climate change on species richness and structural features of the herb layer of the pine and mixed pine forests in Poland. [w]: Globalnye i regionalnye izmenenija klimata i ih prirodnye i socialno-ekonomiceskie posledstvija. Red. V.M. Kotljakov. Moskva: GEOS, 2000 - s. 247-260.
 • Solon Jerzy: "Small habitats" and their input to flora and vegetation diversity on the landscape level. [w]: Landscape ecology theory and applications for practical purposes. Ed. Andrzej Richling, Jerzy Lechnio, Ewa Malinowska. Warsaw: Pułtusk School of Humanities, 2000 - s. 275-280 (The Problems of Landscape Ecology; 6)
 • Solon Jerzy: Krajobraz bez granic, czyli o wpływie koncepcji teoretycznych na sposoby wyróżniania i charakterystykę jednostek przestrzennych. [w]: Granice krajobrazowe. Podstawy teoretyczne i znaczenie praktyczne. Red. Maciej Pietrzak. Poznań: Bogucki Wydaw. Nauk., 2000 - s. 139-152 (Problemy Ekologii Krajobrazu; 7)
 • Solon Jerzy: Troubles with the evaluation of the landscape diversity. [w]: Multifunctional landscapes: Interdisciplinary approaches to landscape research and management. Eds. Jesper Brandt, Baerbel Tress, Gunther Tress. Roskilde: Centre for Landscape Research, 2000 - s. 84-85.
 • Solon Jerzy: Florystyczno-ekologiczna charakterystyka runa w drzewostanach liściastych na SPO II rzędu. [w]: Stan uszkodzenia lasów w Polsce w 1999 roku na podstawie badań monitoringowych. Red. Jerzy Wawrzoniak, Jadwiga Małachowska. Warszawa: Główny Inspektorat Ochrony Środowiska, 2000 - s. 34-47 (Biblioteka Monitoringu Środowiska)
 • Solon Jerzy: Persistence of landscape spatial structure in conditions of change in habitat, land use and actual vegetation: The Vistula Valley case study in Central Poland. [w]: Consequences of land use changes. Ed. U. Mander, R.H.G. Jongman. Southampton: WITPress, 2000 - s. 163-184.
 • Vucetich J.A., Reed David, Breymeyer Alicja, Degórski Marek, Mroz G.D., Solon Jerzy, Roo-Zielińska Ewa, Noble R.: Carbon pools and ecosystem properties along a latitudinal gradient in northern Scots pine (Pinus silvestris) forests. - Forest Ecol. Manag. 2000, 136 - s. 135-145.
 • Wolski Jacek: Austriacki kataster podatku gruntowego na ziemiach polskich oraz jego wykorzystanie w pracach urządzeniowych i badaniach naukowych. - Pol. Przegl. Kartogr. 2000, 32, nr 3 - s. 199-212.
 • Wolski Jacek: Ochrona przyrody w Polsce. Formy ochrony przyrody w świetle polskiego prawa. - Geogr. w Szk. 2000, 53, nr 2/3 - s. 102-113.
 • Degórski Marek: Zróżnicowanie pokrywy glebowej pięter wysokogórskich w bezwęglanowych rejonach Tatr Polskich. [w]: Badania geoekologiczne w otoczeniu Kasprowego Wierchu. Red. Adam Kotarba, Anna Kozłowska. Wrocław: Wydaw. Continuo, 1999 - s. 25-36 (Prace Geograficzne; 174)
 • Degórski Marek: Główne obszary problemowe polskiej polityki ekologicznej w okresie integracji z Unią Europejską. - Ochr. Środ. Zasob. Natur. 1999, 18 - s. 3-11.
 • Degórski Marek: Nowe wyzwania dla polityki ekologicznej Polski w okresie przedakcesyjnymi i akcesyjnym. [w]: Problematyka geopolityczna Europy Środkowej i Wschodniej. Red. Jerzy Kitowski. Rzeszów: [b.w.], 1999 - s. 527-540 (Rozprawy i Monografie Wydziału Ekonomicznego; 18)
 • Degórski Marek, Degórska Bożena, Adamczyk Anna Beata, Baranowski Jarosław: Stan środowiska przyrodniczego a odpowiedzialność geografów. [w]: Geografia polska u progu trzeciego tysiąclecia. Red. Bolesław Domański, Wojciech Widacki. Kraków: IG UJ, 1999 - s. 349-363 (Geografia w Uniwersytecie Jagiellońskim 1849-1999; 4)
 • Gworek B., Degórski Marek, Brogowski Z.: Trace metals in auto- and semihydrogenic soils found in three forest site types of Bialowieza National Park. - Pol. J. Environ. Studies 1999, 8, nr 5 - s. 305-308.
 • Kozłowska Anna, Solon Jerzy: Charakterystyka roślinności PNGS Parku Narodowego Gór Stołowych. [w]: Góry Stołowe. Praca zbiorowa. Red. Marek Zgorzelski. Warszawa: Wydaw. Akademickie Dialog, 1999 - s. 132-137.
 • Solon Jerzy: Ekologiczno-krajobrazowe zróżnicowanie dolin dużych rzek. [w]: Rzeki. Kultura - cywilizacja - historia. T.8. Red. Jerzy Kułtuniak. Katowice: Śląsk, 1999 - s. 179-200 (Rzeki. Kultura - Cywilizacja - Historia; 8)
 • Solon Jerzy: Integrating ecological and geographical (biophysical) principles in studies of landscape systems. [w]: Issues in landscape ecology. International Association for Landscape Ecology Fifth World Congress. Snowmass Village, Colorado, USA, 1999. Ed. John A. Wiens, Michael R. Moss. Guelph: IALE, 1999 - s. 22-27.
 • Solon Jerzy: Roślinność potencjalna i naturalne regiony geobotaniczne pogranicza polsko-niemieckiego. [w]: Podstawy ekorozwoju "Zielonej Wstęgi Odra-Nysa". Strona polska projektu. Praca zbiorowa. Red. Daniela Sołowiej, Jerzy Błoszyk. Poznań: Wydaw. Kontekst, 1999 - s. 107-124.
 • Solon Jerzy: Changes of land cover, vegetation and landscape structure in the Vistula river valley (Poland) between the villages of Ryczywół and Wilga in years 1949 and 1995. [w]: Nature and culture in landscape ecology. Proceedings of the CZ-IALE conference "Present and Historical Nature-Culture Interactions in Landscapes (Experiences for the 3rd Millenium)" held at the Charles University (Prague, on 7-17th September 1998) at the occasion of the 650th anniversary of its foundation. Ed. Pavel Kovar. Prague: The Carolinum Press, 1999 - s. 200-210.
 • Solon Jerzy: Florystyczno-ekologiczna charakterystyka runa w drzewostanach iglastych na powierzchniach obserwacyjnych monitoringu lasu. [w]: Stan uszkodzenia lasów w Polsce w 1998 roku na podstawie badań monitoringowych. Aut. Jerzy Wawrzoniak et al. Warszawa: Główny Inspektorat Ochrony Środowiska, 1999 - 36-47 + 10 tab. i 12 ryc. (Biblioteka Monitoringu Środowiska)
 • Solon Jerzy: Mikrokrajobrazy roślinne w PNGS Parku Narodowym Gór Stołowych i w jego najbliższym otoczeniu. [w]: Góry Stołowe. Praca zbiorowa. Red. Marek Zgorzelski. Warszawa: Wydaw. Akademickie Dialog, 1999 - s. 168-175.
 • Solon Jerzy, Ustrnul Zbigniew: Refleksje nad stanem badań struktury przestrzennej w geografii fizycznej. [w]: Geografia polska u progu trzeciego tysiąclecia. Red. Bolesław Domański, Wojciech Widacki. Kraków: IG UJ, 1999 - s. 71-89 (Geografia w Uniwersytecie Jagiellońskim 1849-1999; 4)
 • Solon Jerzy, Wawrzoniak Jerzy: Monitoring runa i odnowienia naturalnego w systemie monitoringu lasu. - Prace. Inst. Bad. Leśn. Ser.A. 1999, 877 - s. 93-108.
 • Solon Jerzy, Świerkosz Krzysztof: Flora PNGS Parku Narodowego Gór Stołowych. [w]: Góry Stołowe. Praca zbiorowa. Red. Marek Zgorzelski. Warszawa: Wydaw. Akademickie Dialog, 1999 - s. 122-130.
 • Breymeyer Alicja, Degórski Marek, Reed D.: Transect studies on pine litter organic matter. Decomposition and chemical properties of upper soil layers in Polish forest. [w]: Proceedings of the International Symposium on Air Pollution and Climate Change Effects on Forest Ecosystems. February 5-9, 1996, Riverside, California. Riverside: [b.w.], 1998 - s. 179-187 (USDA Forest Service General Technical Report, PSW; GTR 166)
 • Breymeyer Alicja, Mroz Glenn, Reed David, Degórski Marek: Warunkowanie tempa dekompozycji ściółki sosnowej przez zmieniający się klimat i skład chemiczny substratu. Badania na transektach. [w]: Bory sosnowe w gradiencie kontynentalizmu i zanieczyszczeń w Europie Środkowej - badania geoekologiczne. Red. Alicja Breymeyer, Ewa Roo-Zielińska. Wrocław: Wydaw. Continuo, 1998 - s. 187-205 (Dokumentacja Geograficzna; 13)
 • Degórski Marek: Charakterystyka morfolitologiczna siedlisk borów i borów mieszanych na transektach badawczych: klimatycznym (wzdłuż 52řN, od 12ř do 32řE) i "śląskim". [w]: Bory sosnowe w gradiencie kontynentalizmu i zanieczyszczeń w Europie Środkowej - badania geoekologiczne. Red. Alicja Breymeyer, Ewa Roo-Zielińska. Wrocław: Wydaw. Continuo, 1998 - s. 31-40 (Dokumentacja Geograficzna; 13)
 • Degórski Marek: Sezonowa dynamika wybranych właściwości gleb siedlisk borów i borów mieszanych na transektach badawczych: klimatycznym (wzdłuż 52řN, od 12ř do 32řE) i "śląskim". [w]: Bory sosnowe w gradiencie kontynentalizmu i zanieczyszczeń w Europie Środkowej - badania geoekologiczne. Red. Alicja Breymeyer, Ewa Roo-Zielińska. Wrocław: Wydaw. Continuo, 1998 - s. 55-61 (Dokumentacja Geograficzna; 13)
 • Degórski Marek: Spatial and vertical distribution of soil physico-chemical properties and the content of heavy metals in the pedosphere in Poland. [w]: Proceedings of the International Symposium on Air Pollution and Climate Change Effects on Forest Ecosystems. February 5-9, 1996, Riverside, California. Riverside: [b.w.], 1998 - s. 169-179 (USDA Forest Service General Technical Report, PSW; GTR 166)
 • Degórski Marek: Zróżnicowanie fizykochemicznych właściwości gleb siedlisk borów i borów mieszanych na transektach badawczych: klimatycznym (wzdłuż 52řN, od 12ř do 32řE) i "śląskim". [w]: Bory sosnowe w gradiencie kontynentalizmu i zanieczyszczeń w Europie Środkowej - badania geoekologiczne. Red. Alicja Breymeyer, Ewa Roo-Zielińska. Wrocław: Wydaw. Continuo, 1998 - s. 41-53 (Dokumentacja Geograficzna; 13)
 • Degórski Marek, Adamczyk Anna Beata, Baranowski Jarosław, Degórska Bożena: Stan środowiska przyrodniczego a odpowiedzialność geografów. [w]: Geografia polska u progu trzeciego tysiąclecia. Ogólnopolska Konferencja Metodologiczna, Kraków-Zakopane, 16-19 września 1998. Referaty. Kraków: [b.w.], 1998 - s. 148-155.
 • Jefremow Aleksander, Degórski Marek: Właściwości humusu, biomasa mikroorganizmów i zawartość kwasów nukleinowych w glebach siedlisk borów i borów mieszanych na transekcie klimatycznym. [w]: Bory sosnowe w gradiencie kontynentalizmu i zanieczyszczeń w Europie Środkowej - badania geoekologiczne. Red. Alicja Breymeyer, Ewa Roo-Zielińska. Wrocław: Wydaw. Continuo, 1998 - s. 63-77 (Dokumentacja Geograficzna; 13)
 • Roo-Zielińska Ewa, Solon Jerzy: Herb layer diversity and phytoindicative evaluation of habitat conditions of the forest permanent plots in Poland. [w]: Proceedings of the International Symposium on Air Pollution and Climate Change Effects on Forest Ecosystems. February 5-9, 1996, Riverside, California. Riverside: [b.w.], 1998 - s. 161-169 (USDA Forest Service General Technical Report, PSW; GTR 166)
 • Roo-Zielińska Ewa, Solon Jerzy: Charakterystyka geobotaniczna i analiza zasięgów borów i borów mieszanych na transektach badawczych: klimatycznym (wzdłuż 52řN, od 12ř do 32řE) i "śląskim". [w]: Bory sosnowe w gradiencie kontynentalizmu i zanieczyszczeń w Europie Środkowej - badania geoekologiczne. Red. Alicja Breymeyer, Ewa Roo-Zielińska. Wrocław: Wydaw. Continuo, 1998 - s. 79-98 (Dokumentacja Geograficzna; 13)
 • Roo-Zielińska Ewa, Solon Jerzy: Geographical differentiation of the floristic composition and structure of the herb layer of the forest permanent plots in East Germany, Poland and Belarus. [w]: Proceedings of the International Symposium on Air Pollution and Climate Change Effects on Forest Ecosystems. February 5-9, 1996, Riverside, California. Riverside: [b.w.], 1998 - s. 151-161 (USDA Forest Service General Technical Report, PSW; GTR 166)
 • Solon Jerzy: Zmiany roślinności rzeczywistej w dolinie Wisły na odcinku od Ryczywołu do Wilgi w latach 1949-1995. [w]: Przemiany krajobrazu naturalnego Polski. Red. Krystyna Turkowska. Łódź: ŁTN, 1998 - s. 215-228 (Acta Geographica Lodziensia; 74)
 • Solon Jerzy: Zasady trwałej gospodarki leśnej. Spojrzenie ekologa krajobrazu. [w]: Trwały i zrównoważony rozwój lasów. Poglądy - opinie - kontrowersje. Red. Kazimierz Rykowski. Instytut Badawczy Leśnictwa, 1998 - s. 215-225.
 • Solon Jerzy: Changes in the vegetation of river valleys during the last 40 years: selected examples. [w]: Landscape transformation in Europe. Practical and theoretical aspects. Warsaw: Faculty of Geography and Regional Studies of the Warsaw University, 1998 - s. 199-207 (The Problems of Landscape Ecology; 3)
 • Solon Jerzy: Różnorodność gatunkowa borów i borów mieszanych na transektach badawczych: klimatycznym (wzdłuż 52řN, od 12ř do 32řE) i "śląskim". [w]: Bory sosnowe w gradiencie kontynentalizmu i zanieczyszczeń w Europie Środkowej - badania geoekologiczne. Red. Alicja Breymeyer, Ewa Roo-Zielińska. Wrocław: Wydaw. Continuo, 1998 - s. 113-130 (Dokumentacja Geograficzna; 13)
 • Solon Jerzy, Roo-Zielińska Ewa: Zróżnicowanie struktury runa borów i borów mieszanych na transektach badawczych: klimatycznym (wzdłuż 52řN, od 12ř do 32řE) i "śląskim". [w]: Bory sosnowe w gradiencie kontynentalizmu i zanieczyszczeń w Europie Środkowej - badania geoekologiczne. Red. Alicja Breymeyer, Ewa Roo-Zielińska. Wrocław: Wydaw. Continuo, 1998 - s. 99-112 (Dokumentacja Geograficzna; 13)
 • Solon Jerzy, Ustrnul Zbigniew: Refleksje nad stanem badań struktury przestrzennej w geografii fizycznej. [w]: Geografia polska u progu trzeciego tysiąclecia. Ogólnopolska Konferencja Metodologiczna, Kraków-Zakopane, 16-19 września 1998. Referaty. Kraków: [b.w.], 1998 - s. 38-48.
 • Wolski Jacek: Land use and cover changes in the evacuated rural areas (the case of Bieszczady Mts.). - Misc. Geogr. 1998, 8 - s. 29-40.
 • Breymeyer Alicja, Degórski Marek, Reed D.: Transect studies on pine litter organic matter: decomposition and chemical properties of upper soil layers. [w]: International Symposium:" Air pollution and climate change effects on forest econsystems", Riverside, California, February 5-9, 1996. Pacific Southwest Research Station Home Page: 1997 - 18 s.
 • Breymeyer Alicja, Degórski Marek, Reed David: Decomposition of pine-litter organic matter and chemical properties of upper soil layers: transect studies. - Environ. Pollution 1997, 98, nr 3 - s. 361-367.
 • Degórski Marek: Duch racjonalizmu geograficznego w edukacji podstawą rozwoju zrównoważonego. [w]: "Żyj przyjazny Ziemi". Materiały konferencji. Warszawa: Fundacja Edukacyjna "Varsovia", 1997 - s. 19-23.
 • Degórski Marek: Spatial and vertical distribution of soil physico-chemical properties and the content of heavy metals in the pedosphere in Poland. [w]: International Symposium:" Air pollution and climate change effects on forest ecosystems", Riverside, California, February 5-9, 1996. Pacific Southwest Research Station Home Page: 1997 - 16 s.
 • Degórski Marek, Gworek B.: Heavy metals in diagnostic surface horizons in Białowieża National Park. - Pol. J. Environ. Studies 1997, 6 suppl. - s. 37-39.
 • Degórski Marek Leszek: Rekultywacja, rewaloryzacja i restytucja środowiska pedologicznego w koncepcji ekorozwoju. [w]: Zastosowania ekologii krajobrazu w ekorozwoju. Warszawa: Zakład Geoekologii WGiSR UW, 1997 - s. 80-84 (Problemy Ekologii Krajobrazu; 1)
 • Gworek Barbara, Degórski Marek: Przestrzenne i profilowe rozmieszczenie pierwiastków śladowych i żelaza w glebach zbiorowisk borowych. - Rocz-i. Glebozn. 1997, 48, nr 1/2 - s. 19-30.
 • Kozłowska Anna B., Rączkowska Zofia, Degórski Marek: Connection between morphogenetic processes and vegetation on the slopes of the High Tatra Mts. (on example of Skrajna Turnia slope). [w]: Island and high mountain vegetation: biodiversity, bioclimate and conservation. IAVS Symposium, Tenerife, 12-16 April 1993. Proceeding book. La Laguna: Universidad de La Laguna, 1997 - s. 173-178.
 • Roo-Zielińska Ewa, Solon Jerzy: Transect studies along parallel 52, 12-32 deg Eeast. Florisitic composition and structure of herb layer of forest permanent plots in East Germany, Poland and Belarus as a result of geographical differentiation. [w]: International Symposium:" Air pollution and climate change effects on forest ecosystems", Riverside, California, February 5-9, 1996. Pacific Southwest Research Station Home Page: 1997 - 11 s.
 • Roo-Zielińska Ewa, Solon Jerzy: Transect studies along parallel 52, 12-32 deg. East: Herb layer diversity and photoindicative evaluation of habitat conditions of permanent plots in Poland. [w]: International Symposium:" Air pollution and climate change effets on forest econsystems", Riverside, California, February 5-9, 1996. Pacific Southwest Research Station Home Page: 1997 - 10 s.
 • Roo-Zielińska Ewa, Solon Jerzy: Effect of geographical location on species composition, vegetation structure, diversity and phytoindicative characteristics in pine forests. - Environ. Pollution 1997, 98, nr 3 - s. 347-360.
 • Solon Jerzy: Zmiany szaty roślinnej pod wpływem obniżenia poziomu wody w Kampinoskim Parku Narodowym. [w]: XLVI Zjazd Polskiego Towarzystwa Geograficznego, Rynia nad Zalewem Zegrzyńskim, 18-21 września 1997 r. Przewodnik wycieczek. Rynia: PTG, 1997 - s. 61-75.
 • Solon Jerzy: Antropogeniczne zmiany różnorodności biologicznej w krajobrazie roślinnym (na przykładzie fragmentu doliny Narwi w okolicach Tykocina). [w]: Zastosowania ekologii krajobrazu w ekorozwoju. Warszawa: Zakład Geoekologii WGiSR UW, 1997 - s. 129-139 (Problemy Ekologii Krajobrazu; 1)
 • Solon Jerzy: Roślinność doliny Wisły i jej przemiany w ciągu ostatnich 45 lat - na przykładzie okolic Wilgi. [w]: Przyrodnicze i społeczne walory Mazowsza w dobie restrukturyzacji. XLVI Zjazd Polskiego Towarzystwa Geograficznego, Rynia nad Zalewem Zegrzyńskim, 18-21 września 1997 r. Wystąpienia. Red. Alicja Breymeyer et al. Rynia: PTG, 1997 - s. 56-61.
 • Chmielewski Tadeusz J., Solon Jerzy: Podstawowe przyrodnicze jednostki przestrzenne Kampinoskiego Parku Narodowego: zasady wyróżniania i kierunki ochrony. [w]: Badania ekologiczno-krajobrazowe na obszarach chronionych. Red. Mariusz Kistowski. Gdańsk: UGd, 1996 - s. 130-142 (Problemy Ekologii Krajobrazu; 2)
 • Degórski Marek L.: Differentiation of forest habitat as evident disparate soil features in particular plant associations. - Aquilo Ser. Bot. 1996, 36 - s. 1-8.
 • Degórski Marek Leszek: Potential and actual contamination of soil in Poland. [w]: Third International Symposium and Exhibition on Environmental Contamination in Central and Eastern Europe. September 10-13, 1996, Warsaw Marriott Hotel, Warsaw, Poland. Symposium Proceedings. [B.m.]: [b.w.], 1996 - s. 917-920.
 • Kozłowska Anna B., Rączkowska Zofia, Degórski Marek: Monitoring zmian środowiska wysokogórskiego pod wpływem czynników naturalnych i antropogenicznych. [w]: Zintegrowany Monitoring Środowska Przyrodniczego. Monitoring geoekosystemów górskich. Szymbark 1995. Red. Roman Soja, Paweł Prokop. Warszawa: PIOŚ, 1996 - s. 78-80 (Biblioteka Monitoringu Środowiska)
 • Kozłowska Anna B., Rączkowska Zofia, Degórski Marek: Tourism's impact on the geographical environment around Kasprowy Wierch. [w]: Biodiversity conservation in transboundary proteced areas. Proceedings of an International Workshop, Bieszczady and Tatra National Parks, Poland, May 15-25, 1994. Ed. Alicja Breymeyer, Reginald Noble. Washington, DC: National Academy Press, 1996 - s. 210-213.
 • Solon Jerzy: The biological diversity of vegetational landscapes: problems with evaluation. [w]: Biodiversity conservation in transboundary protected areas. Proceedings of an International Workshop, Bieszczady and Tatra National Parks, Poland, May 15-25, 1994. Ed. Alicja Breymeyer, Reginald Noble. Washington, DC: National Academy Press, 1996 - s. 15-24.
 • Solon Jerzy: Zmiany szaty roślinnej pod wpływem obniżenia poziomu wody w Kampinoskim Parku Narodowym. [w]: Materiały seminarium "Ekologiczno-hydrologiczne problemy Kampinoskiego Parku Narodowego". Izabelin: [b.w.], 1996 - s. 41-57.
 • Solon Jerzy: Ogólna charakterystyka roślinności województwa warszawskiego - zróżnicowanie naturalne i transformacje antropogeniczne. [w]: Przemiany struktury przestrzennej obszarów wiejskich w strefach podmiejskich Polski i Rumunii. Seminarium geograficzne polsko-rumuńskie, Warszawa, 12-16 czerwca 1995 roku. Red. Władysława Stola, Jerzy Grzeszczak. Wrocław: Wydaw. Continuo, 1996 - s. 27-39 (Conference Papers; 25)
 • Solon Jerzy: Geobotaniczne podstawy kształtowania krajobrazu w Kampinoskim Parku Narodowym. [w]: Badania ekologiczno-krajobrazowe na obszarach chronionych. Red. Mariusz Kistowski. Gdańsk: UGd, 1996 - s. 20-30 (Problemy Ekologii Krajobrazu; 2)
 • Breymeyer Alicja, Degórski Marek, Roo-Zielińska Ewa, Solon Jerzy, Śmiałkowski Jarosław: Biodiversity and matter cycling in forest ecosystems in the gradient of air pollution in Poland. Results of introductory research. [w]: Protection of forest ecosystems biodiversity. Eds. P. Paschalis, K. Rykowski, S. Zajączkowski. Warszawa: Fundacja "Rozwój SGGW", 1995 - s. 175-191.
 • Degórski Marek: Zróżnicowanie morfolitogeniczne gleb bielicoziemnych wschodniej i północnoeuropejskiej krainy glebowej. [w]: 44 Zjazd Polskiego Towarzystwa Geograficznego. Człowiek a środowisko. Referaty i postery. Toruń, 24-27 sierpnia 1995. Red. Z. Babiński, J. Szupryczyński. Toruń: Courier.exe, 1995 - s. 43-46.
 • Degórski Marek: Analysis of a catenary complex of soils and forest plant communities in the South Mazovia Uplands (Central Poland). - Ekol. Pol. 1995, 42, nr 3/4 - s. 265-289.
 • Degórski Marek Leszek: Directions of soil degradation in Poland. - Aquilo Ser. Bot. 1995, 35 - s. 53-63.
 • Matuszkiewicz Jan M., Solon Jerzy, Kozubek E., Bochenek Z.: Roślinność. [w]: Korytarz ekologiczny doliny Wisły. Stan - funkcjonowanie - zagrożenia. Red. Ewa Gacka-Grzesikiewicz. Warszawa: Fundacja IUCN Poland, 1995 - s. 59-75.
 • Solon Jerzy: Anthropogenic disturbance and vegetation diversity in agricultural landscapes. - Landscp. Urban Plann. 1995, 31 - s. 171-180.
 • Solon Jerzy: Environmental monitoring in Poland: present situation and plans for the future. [w]: Proceedings of the international meeting on "Environmental systems monitoring: basic problems". Kyiv, Ukraine, 3-7 October 1994. Ed. Yuri Beletsky, Valentyn Voloshyn and Vladimir Kouzminov. Venice: UNESCO ROSTE, 1995 - s. 75-92 (Technical Report; 21)
 • Solon Jerzy: Różnorodność biologiczna jako element oceny jakości krajobrazu. [w]: Jakość krajobrazu, jakość życia. Materiały konferencji. Płock, 6-8.10.1994. Warszawa: WGiSR UW, 1995 - s. 101-108.
 • Solon Jerzy: Antropogeniczne zmiany różnorodności biologicznej w krajobrazie roślinnym (na przykładzie fragmentu doliny Narwi w okolicach Tykocina). [w]: Zastosowanie ekologii krajobrazu w ekorozwoju. Materiały konferencji naukowej, Warszawa, 5-7.10.1995. Warszawa: WGiSR UW, 1995 - s. 33-35.
 • Degórski Marek: Zróżnicowanie właściwości gleb wykształconych w glacjofluwialnym materiale akumulacji ozowej w południowej Finlandii (na przykładzie regionu Hamme). [w]: Badania porównawcze ekosystemów leśnych w Finlandii. Marek Degórski, Aniela Matuszkiewicz, Jan M. Matuszkiewicz, Władysław Matuszkiewicz. Warszawa: PAN IGiPZ, 1994 - s. 5-24 (Zeszyty Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN; 25)
 • Kostrowicki Andrzej S., Biegański Ludwik, Grabińska Bożenna, Moszyńska Bogna, Roo-Zielińska Ewa, Solon Jerzy: Experiences of Polish authors. [w]: Vegetation under the diverse anthropogenic impact as object of basic phytosociological map. Results of the international cartographical experiment organized in the Białowieża Forest. Ed. Janusz B. Faliński. Warszawa: 1994 - s. 85-89 (Phytocoenosis (N.S); 6.) (Supplementum Cartographiae Geobotanicae; 4)
 • Kostrowicki Andrzej S., Solon Jerzy, Roo-Zielińska Ewa: Derivative maps based on an analysis and iterpretation of the floristical composition of phytocoenoses. [w]: Vegetation under the diverse anthropogenic impact as object of basic phytosociological map. Results of the international cartographical experiment organized in the Białowieża Forest. Ed. Janusz B. Faliński. Warszawa: 1994 - s. 125-130 (Phytocoenosis (N.S); 6.) (Supplementum Cartographiae Geobotanicae; 4)
 • Matuszkiewicz Władysław, Matuszkiewicz Aniela, Degórski Marek: Badania fitosocjologiczne w lasach południowej Finlandii. [w]: Badania porównawcze ekosystemów leśnych w Finlandii. Marek Degórski, Aniela Matuszkiewicz, Jan M. Matuszkiewicz, Władysław Matuszkiewicz. Warszawa: PAN IGiPZ, 1994 - s. 25-44 (Zeszyty Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN; 25)
 • Plit Joanna, Solon Jerzy: Regionalizacja geobotaniczna na podstawie zróżnicowania roślinności potencjalnej. [w]: Studium geobotaniczno-krajobrazowe okolic Pińczowa. Red. Andrzej S. Kostrowicki i Jerzy Solon. Warszawa: PAN IGiPZ, 1994 - s. 125-129 (Dokumentacja Geograficzna; 1/2)
 • Plit Joanna, Solon Jerzy: Roślinność potencjalna. [w]: Studium geobotaniczno-krajobrazowe okolic Pińczowa. Red. Andrzej S. Kostrowicki i Jerzy Solon. Warszawa: PAN IGiPZ, 1994 - s. 57-65 (Dokumentacja Geograficzna; 1/2)
 • Plit Joanna, Solon Jerzy: Preliminary characteristics of the natural environment in the western frontier zone of Poland. [w]: Materialien zu den raeumlichen Entwicklungen in Europa aus polnischer und deutscher Sicht. Hannover: Verlag der ARL, 1994 - s. 224-230 (Arbeitsmaterial; 201)
 • Roo-Zielińska Ewa, Solon Jerzy: Geobotanical indication as a tool for forest monitoring. [w]: Climate and atmospheric deposition studies in forest. International Conference. Nieborów, October 6-9 1992. Eds. Jerzy Solon, Ewa Roo-Zielińska, Andrzej Bytnerowicz. Warsaw: PAN IGiPZ, 1994 - s. 229-223 (Conference Papers; 19)
 • Roo-Zielińska Ewa, Solon Jerzy: Roślinność jako wyraz procesów naturalnych i oddziaływań antropogenicznych. [w]: Studium geobotaniczno-krajobrazowe okolic Pińczowa. Red. Andrzej S. Kostrowicki i Jerzy Solon. Warszawa: PAN IGiPZ, 1994 - s. 151-169 (Dokumentacja Geograficzna; 1/2)
 • Solon Jerzy: Typologiczne zróżnicowanie roślinności rzeczywistej. [w]: Studium geobotaniczno-krajobrazowe okolic Pińczowa. Red. Andrzej S. Kostrowicki i Jerzy Solon. Warszawa: PAN IGiPZ, 1994 - s. 67-81 (Dokumentacja Geograficzna; 1/2)
 • Solon Jerzy: The theoretical basis and methodological approaches to the evaluation of landscape stability. [w]: Landscape research and its applications in environmental management. Eds. Andrzej Richling, Ewa Malinowska, Jerzy Lechnio]. Warsaw: 1994 - s. 69-84.
 • Solon Jerzy: Vegetation differentiation and its changes in the Warsaw suburban zone - a general review. - Mem. Zool. 1994, 49 - s. 99-113.
 • Solon Jerzy: Krajobrazowe zróżnicowanie roślinności rzeczywistej. [w]: Studium geobotaniczno-krajobrazowe okolic Pińczowa. Red. Andrzej S. Kostrowicki i Jerzy Solon. Warszawa: PAN IGiPZ, 1994 - s. 83-94 (Dokumentacja Geograficzna; 1/2)
 • Solon Jerzy: Ochrona zasobów szaty roślinnej. [w]: Studium geobotaniczno-krajobrazowe okolic Pińczowa. Red. Andrzej S. Kostrowicki i Jerzy Solon. Warszawa: PAN IGiPZ, 1994 - s. 171-189 (Dokumentacja Geograficzna; 1/2)
 • Solon Jerzy: A basis for the classification of bioindicative methods: a proposal for discussion. [w]: Climate and atmospheric deposition studies in forest. International Conference. Nieborów, October 6-9 1992. Eds. Jerzy Solon, Ewa Roo-Zielińska, Andrzej Bytnerowicz. Warsaw: PAN IGiPZ, 1994 - s. 219-227 (Conference Papers; 19)
 • Wolski Jacek: Współczesne przemiany w Mongolii. - Geogr. w Szk. 1994, nr 5 - s. 275-279.
 • Degórski Marek: Phytoindication methods in landscape planning and management. - Geographia Polonica 1986, 52 - s. 89-100.

Editorial publications

 • Wolski Jacek, Regulska Edyta, Affek Andrzej (red.): IALE 2022 European Landscape Ecology Congress. Book of Abstracts. Warszawa: Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. Stanisława Leszczyckiego PAN, 2022 - 420 s.
 • Richling Andrzej, Solon Jerzy, Macias Andrzej, Balon Jarosław, Borzyszkowski Jan, Kistowski Mariusz (red.): Regionalna geografia fizyczna Polski. Poznań: Bogucki Wydawnictwo Naukowe, 2021 - 608 s., 45 map (jedna na wkładce)
 • Wiśniewski Rafał, Regulska Edyta (red.): Tradycja i współczesność geografii w Polsce. Warszawa: Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, 2019 - 94 s.
 • Kistowski Mariusz, Myga-Piątek Urszula, Solon Jerzy (red.): Studia nad regionalizacją fizycznogeograficzną Polski. Warszawa: Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, 2018 - 278 s. (Prace Geograficzne; 266)
 • Solon Jerzy, Regulska Edyta (red.): Krajobraz w percepcji społecznej. Abstrakty referatów i posterów. Warszawa: Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, 2018 - 49 s.
 • Obidziński Artur, Kołaczkowska Ewa, Otręba Anna (red.): Metody zwalczania obcych gatunków roślin występujących na terenie Puszczy Kampinoskiej. Izabelin: Kampinoski Park Narodowy, 2016 - 128 s.
 • Wolski Jacek (red.): Bojkowszczyzna Zachodnia - wczoraj, dziś i jutro. Tom 2. Warszawa: Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, 2016 - 723 s. (Monografie IGiPZ PAN; 17)
 • Wolski Jacek (red.): Bojkowszczyzna Zachodnia - wczoraj, dziś i jutro. Tom 1. Warszawa: Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, 2016 - 803 s. (Monografie IGiPZ PAN; 17)
 • Regulska Edyta, Plit Joanna (red.): Zmiany krajobrazów kulturowych w obrazie kartograficznym. - Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego 2015, 28 - 120 s.
 • Regulska Edyta, Solon Jerzy (red.): Ogólnopolska konferencja naukowa "Krajobraz z komputera". Abstrakty referatów i posterów. Warszawa: IGiPZ PAN; PAEK, 2014 - 61 s.
 • Solon Jerzy, Regulska Edyta, Affek Andrzej (red.): Współczesne metody badań krajobrazu. Warszawa: IGiPZ PAN; Polska Asocjacja Ekologii Krajobrazu, 2014 - 244 s. (Problemy Ekologii Krajobrazu; 38)
 • Wolski Jacek, Grabińska Bożenna, Roo-Zielińska Ewa (red.): Macroecological processes. Geographia Polonica 85, 2. Warszawa: PAN IGiPZ, 2012 - 121 s.
 • Śleszyński Przemysław, Solon Jerzy: Prace planistyczne a konflikty przestrzenne w gminach. Warszawa: KPZK PAN, 2010 - 201 s. : mapy. (Studia; 130)
 • Bański Jerzy, Degórski Marek: Polska, jej zasoby i środowisko. Warszawa: Stowarzyszenie Rozwoju Społeczno-Gospodarczego "Wiedza", 2009 - 164 s.
 • Degórski Marek: Natural and human environment of Poland. A geographical overview. Warsaw: PAN IGiPZ et al., 2006 - 324 s.
 • Romanowski J., Matuszkiewicz Jan, Kowalczyk K., Kowalska Anna, Kozłowska Anna, Solon Jerzy, Bouwma I.M., Middendorp H., Reijnen R., Rozemeijer R., van der Sluis T.: Evaluation of ecological consequences of development scenarios for the Vistula River Valley. Warsaw, Wageningen, Utrecht: CBE PAN, PAN IGiPZ, Alterra, DLG, 2005 - 127 s.
 • Richling Andrzej, Solon Jerzy: Z badań nad strukturą i funkcjonowaniem Wigierskiego Parku Narodowego. Praca zbiorowa. Warszawa: Wydaw. Akademickie "Dialog", 2001 - 301 s.
 • Roo-Zielińska Ewa, Solon Jerzy: Typologia zbiorowisk i kartografia roślinności w Polsce - rozważania nad stanem współczesnym. Warszawa: PAN IGiPZ, 2001 - 273 s. (Prace Geograficzne; 178)
 • Roo-Zielińska Ewa, Solon Jerzy: Między geografią a biologią - badania nad przemianami środowiska przyrodniczego. Zbiór prac. Tom dedykowany Prof. dr hab. Andrzejowi Samuelowi Kostrowickiemu z okazji 80-lecia urodzin. Warszawa: PAN IGiPZ, 2001 - 330 s. (Prace Geograficzne; 179)
 • Degórski Marek, Matuszkiewicz Aniela, Matuszkiewicz Jan M., Matuszkiewicz Władysław: Badania porównawcze ekosystemów leśnych w Finlandii. Warszawa: PAN IGiPZ, 1994 - 79 s. (Zeszyty Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN; 25)
 • Kostrowicki Andrzej S., Solon Jerzy: Studium geobotaniczno-krajobrazowe okolic Pińczowa. Warszawa: PAN IGiPZ, 1994 - 195 s. (Dokumentacja geograficzna; 1/2)
 • Solon Jerzy, Roo-Zielińska Ewa, Bytnerowicz Andrzej: Climate and atmospheric deposition studies in forest. International Conference. Nieborów, October 6-9 1992. Warsaw: PAN IGiPZ, 1994 - 276 s. (Conference Papers; 19)

Abstracts, reviews, notes

 • Słowiński Michał, Szewczyk Krzysztof, Jonczak Jerzy, Halaś Agnieszka, Mroczkowska Agnieszka, Łuców Dominika, Słowińska Sandra, Tyszkowski Sebastian, Kowalska Anna, Kołaczkowska Ewa, Swoboda Paweł, Chojnacka Aleksandra, Gmińska-Nowak Barbara, Kramkowski Mateusz, Kardasz Cezary, Barbarino Vincenzo, Noryśkiewicz Agnieszka M., Kruczkowska Bogusława, Brykała Dariusz, Związek Tomasz: Human impacts on the environment in the preindustrial forest landscapes in Central Europe - an overview. Vienna: European Geosciences Union, 2024 - s. EGU24-12672 (EGU General Assembly 2024)
 • Affek Andrzej, Affek Katarzyna: How Many Trees Can You See from Your Window?. [w]: IALE 2023 World Congress. Book of Abstracts & Programme,. Nairobi: IALE, 2023 - s. 360-361.
 • Affek Andrzej, Jabs-Sobocińska Zofia, Wolski Jacek, Radeloff Volker C.: Modeling Agriculture Persistence After War-Induced forced Displacement and Depopulation. The Case of the Polish Carpathians After World War II. [w]: IALE 2023 World Congress. Book of Abstracts & Programme. Nairobi: IALE, 2023 - s. 371-372.
 • Affek Andrzej, Kołaczkowska Ewa, Kowalska Anna, Regulska Edyta, Wolski Jacek, Solon Jerzy: Potential of Polish Forests to Provide Ecosystem Services. [w]: Ecoserv Poznań 2023 Book of Abstracts 14-16 September, 2023. Poznań: 2023 - s. 44.
 • Affek Andrzej, Wolski Jacek, Degórska Bożena, Solon Jerzy, Kowalska Anna, Regulska Edyta, Degórski Marek: Mapping and assessment of urban ecosystem services in Poland. [w]: Ecoserv Poznań 2023 Book of Abstracts 14-16 September, 2023. Poznań: 2023 - s. 52.
 • Affek Katarzyna, Doskocz Nina, Affek Andrzej, Załęska-Radziwiłł Monika: Disinfection of Treated Wastewater for Water Reuse - in search of the Safest Method for Humans and Ecosystems. [w]: IALE 2023 World Congress. Book of Abstracts & Programme. Nairobi: IALE, 2023 - s. 370-371.
 • Kowalska Anna, Affek Andrzej, Solon Jerzy, Regulska Edyta, Degórska Bożena, Wolski Jacek, Degórski Marek: Regulating and cultural services of urban ecosystems at the neighbourhood scale – a Warsaw case study. [w]: Ecoserv Poznań 2023 Book of Abstracts 14-16 September, 2023. Poznań: 2023 - s. 16.
 • Kowalska Anna, Wolski Jacek, Affek Andrzej, Regulska Edyta: Potential of Warsaw urban green spaces for local climate regulation and air purification assessed using remote sensing data. [w]: 3rd World Conference on Forests for Public Health, 4-7 Oct 2023, Sherbrooke, Canada, Book of Abstracts. 2023 - s. 21.
 • Kowalska Anna, Zawiska Izabela, Wolski Jacek, Baranowski Jarosław, Affek Andrzej, Regulska Edyta, Kołaczkowska Ewa, Gierszewski Piotr, Kruczkowska Bogusława: Potencjał regulacyjny łęgów jesionowo-wiązowych w dolinie środkowej Wisły. [w]: VI Konferencja "Las i woda", Lipowy Most, 18-20.04.2023. Sękocin: Instytut Badawczy Leśnictwa, 2023 - s. 47-48.
 • Kołaczkowska Ewa, Kowalska Anna, Regulska Edyta, Wolski Jacek, Solon Jerzy, Affek Andrzej: Assessment of the potential of mature forests in Poland using open source data to provide mushroom picking service. [w]: Ecoserv Poznań 2023 Book of Abstracts 14-16 September, 2023. Poznań: 2023 - s. 74.
 • Szewczyk Krzysztof, Łuców Dominika, Woszczyk Michał, Noryśkiewicz Agnieszka, Halaś Agnieszka, Mroczkowska Agnieszka, Jończak Jerzy, Kruczkowska Bogusława, Chojnacka Aleksandra, Związek Tomasz, Ważny Tomasz, Gmińska-Nowak Barbara, Słowiński Michał: Odporność małych torfowisk kotłowych na zaburzenia spowodowane zmianami klimatu i użytkowaniem gruntów w ciągu ostatnich 2000 lat (północna Polska). [w]: XIII Sesja Paleolimnologiczna "Ekosystemy jeziorno-torfowiskowe - jeszcze naturalne czy już antropogeniczne?". Bydgoszcz, 23-24 marca 2023. Książka abstraktów. Red. Mateusz Kramkowski, Monika Okoniewska, Halina Kaczmarek. Bydgoszcz: Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, 2023 - s. 58.
 • Słowińska Sandra, Kuchcik Magdalena, Baranowski Jarosław, Czarnecka Kaja, Jarocińska Anna, Kowalska Anna, Lindner-Cendrowska Katarzyna: The influence of the type of green spaces in urban parks on soil temperature. [w]: 23rd International Congress of Biometeorology May 14-17, 2023 Tempe, Arizona, USA. Abstract book – posters. 2023 - s. 34-35.
 • Wolski Jacek: Niepewność badacza ułomność czy atut?. [w]: Kongres Geografii Polskiej. Geografia Niepewności. Poznań, 31 maja - 3 czerwca 2023 roku. Książka abstraktów. Poznań: UAM, 2023 - s. 77.
 • Affek Andrzej, Regulska Edyta: What can Google Maps tell us about the cultural ES in urban green spaces? A Warsaw case study. [w]: Book of Abstracts. T19 Novel approaches and co-creation of standard protocols for assessing cultural ecosystem services based on social media content. Red. Fulvia Calcagni; Andrea Ghermandi; Johannes Langemeyer. Ecosystem Service Partnership, 2022 - 2 s.
 • Affek Andrzej, Wolski Jacek: Wykorzystanie danych satelitarnych do szacowania usług ekosystemowych w obszarach zurbanizowanych. [w]: XXV Ogólnopolska Konferencja Fotointerpretacji i Teledetekcji. Streszczenia referatów.. 2022 - s. 64.
 • Affek Andrzej, Wolski Jacek: Wykorzystanie danych satelitarnych do szacowania usług ekosystemowych w obszarach zurbanizowanych. [w]: XXV Ogólnopolska Konferencja Fotointerpretacji i Teledetekcji, Warszawa, 28-30 listopada 2022. Warszawa: 2022 - 1 s.
 • Affek Andrzej, Wolski Jacek, Solon Jerzy, Degórska Bożena, Degórski Marek, Regulska Edyta, Kowalska Anna: Regulating ecosystem services of urban green space in Warsaw: assesing and maping potential, use and unmet demand. [w]: IALE 2022 European Landscape Ecology Congress. Book of Abstracts. Red. Jacek Wolski, Edyta Regulska, Andrzej Affek. Warszawa: Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. Stanisława Leszczyckiego PAN, 2022 - s. 233.
 • Degórski Marek: The use of the chosen soil characteristics in getting to know palaeoenvironment and paleolandscape. [w]: IALE 2022 European Landscape Ecology Congress. Book of Abstracts. Red. Jacek Wolski, Edyta Regulska, Andrzej Affek. Warszawa: Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. Stanisława Leszczyckiego PAN, 2022 - s. 171.
 • Degórski Marek, Affek Andrzej, Degórska Bożena, Kowalska Anna, Regulska Edyta, Solon Jerzy, Wolski Jacek: Ecosystem service indicators as a spatial planning tool in the urban landscape across scales (national, regional and local). [w]: IALE 2022 European Landscape Ecology Congress. Book of Abstracts. Red. Jacek Wolski, Edyta Regulska, Andrzej Affek. Warszawa: Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. Stanisława Leszczyckiego PAN, 2022 - s. 237.
 • Degórski Marek, Degórska Bożena: The natural potential of cities as the basis of their resiliance to exogenous factors and the quality of life of their inhabitants.. [w]: UGI-IGU Paris 2022. Time for Geographers. The Centennial Congress. 2022 - 1 s.
 • Jabs-Sobocińska Zofia, Affek Andrzej, Matuszkiewicz Jan: Extent and species composition of forests developed after 1940s- human displacement in the NE Carpathians. [w]: IALE 2022 European Landscape Ecology Congress. Book of Abstracts. Red. Jacek Wolski, Edyta Regulska, Andrzej Affek. Warszawa: Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. Stanisława Leszczyckiego PAN, 2022 - s. 115.
 • Jonczak Jerzy, Oktaba Lidia, Pawłowicz Edyta, Chojnacka Aleksandra, Jankiewicz Urszula, Kruczkowska Bogusława, Kondras Marek, Oktaba Jarosław, Olejniczak Izabela, Słowińska Sandra, Regulska Edyta: Trace elements in a silver birch litterfall at post-arable stands. [w]: 22nd Congress of Soil Science, Crossing Boundaries, Changing Society, 31.07-5.08 Glasgow, England. 2022 - 1 s.
 • Kowalska Anna, Regulska Edyta, Affek Andrzej, Wolski Jacek, Solon Jerzy, Degórska Bożena, Degórski Marek: Cultural ecosystem services of urban green space in Warsaw: assessing and mapping potential, useand unmet demand. [w]: IALE 2022 European Landscape Ecology Congress. Book of Abstracts. Red. Jacek Wolski, Edyta Regulska, Andrzej Affek. Warszawa: Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. Stanisława Leszczyckiego PAN, 2022 - s. 241.
 • Kruczkowska Bogusława, Jonczak Jerzy, Chojnacka Aleksandra, Jankiewicz Urszula, Kondras Marek, Oktaba Lidia, Oktaba Jarosław, Olejniczak Izabella, Pawłowicz Edyta, Słowińska Sandra, Regulska Edyta: Application of SIG (Trophic Soil Index) in ecosystem services of post- arable soils afforested with silver birch. [w]: IALE 2022 European Landscape Ecology Congress. Book of Abstracts. Red. Jacek Wolski, Edyta Regulska, Andrzej Affek. Warszawa: Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. Stanisława Leszczyckiego PAN, 2022 - s. 116.
 • Regulska Edyta, Affek Andrzej, Kondras Marek, Słowińska Sandra, Jonczak Jerzy, Kruczkowska Bogusława, Oktaba Lidia, Pawłowicz Edyta, Olejniczak Izabella, Jankiewicz Urszula, Oktaba Jarosław, Chojnacka Aleksandra: The effects of planting birch forests on earthworm community in post-arable soils. [w]: IALE 2022 European Landscape Ecology Congress. Book of Abstracts. Red. Jacek Wolski, Edyta Regulska, Andrzej Affek. Warszawa: Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. Stanisława Leszczyckiego PAN, 2022 - s. 120.
 • Solon Jerzy, Pomianowski Wojciech: Focal patches isolation and the role of transit patches in studies on landscape connectivity. [w]: IALE 2022 European Landscape Ecology Congress. Book of Abstracts. Red. Jacek Wolski, Edyta Regulska, Andrzej Affek. Warszawa: Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. Stanisława Leszczyckiego PAN, 2022 - s. 107.
 • Solon Jerzy, Richling Andrzej, Babul Paweł, Jabłońska Katarzyna: From geographical regions to local landscapes – abiotic-biotic hierarchy and human impact. [w]: IALE 2022 European Landscape Ecology Congress. Book of Abstracts. Red. Jacek Wolski, Edyta Regulska, Andrzej Affek. Warszawa: Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. Stanisława Leszczyckiego PAN, 2022 - s. 257.
 • Słowiński Michał, Szewczyk Krzysztof, Halaś Agnieszka, Jonczak Jerzy, Mroczkowska Agnieszka, Łuców Dominika, Słowińska Sandra, Tyszkowski Sebastian, Kowalska Anna, Kołaczkowska Ewa, Swoboda Paweł, Chojnacka Aleksandra, Ważny Tomasz, Gumińska-Nowak Barbara, Kramkowski Mateusz, Kardasz Cezary, Barbarino Vinzenzo, Noryśkiewicz Agnieszka M., Kruczkowska Bogusława, Brykała Dariusz, Związek Tomasz: Charcoal production in Medieval Central Europe and its environmental consequences. [w]: IALE 2022 European Landscape Ecology Congress. Book of Abstracts. Red. Jacek Wolski, Edyta Regulska, Andrzej Affek. Warszawa: Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. Stanisława Leszczyckiego PAN, 2022 - s. 185.
 • Słowiński Michał, Szewczyk Krzysztof, Halaś Agnieszka, Jończak Jerzy, Mroczkowska Agnieszka, Łuców Dominika, Słowińska Sandra, Tyszkowski Sebastian, Kowalska Anna, Kołaczkowska Ewa, Chojancka Aleksandra, Ważny Tomasz, Gumińska-Nowak Barbara, Kramkowski Mateusz, Kardasz Cezary, Barbarino Vincenzo, Noryśkiewicz Agnieszka, Niedzielski Michał, Kruczkowska Bogusława, Brykała Dariusz, Związek Tomasz: Produkcja węgla drzewnego w średniowiecznej Europie Środkowej i jej konsekwencje środowiskowe. [w]: Późnoczwartorzędowe środowiska sedymentacyjne Pomorza Wschodniego. XXVII Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Stratygrafia Plejstocenu Polski, Stara Kiszewa, 5-9 września 2022 r.. Red. Jacek Skurzyński, Zdzisław Jary, Mirosław Błaszkiewicz. Wrocław: Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego Uniwersytetu Wrocławskiego, 2022 - s. 159-160.
 • Słowiński Michał, Szewczyk Krzysztof, Jonczak Jerzy, Związek Tomasz, Obremska Milena, Słowińska Sandra, Łuców Dominika, Halaś Agnieszka, Mroczkowska Agnieszka, Noyśkiewicz Agnieszka, Chojnacka Aleksandra, Ważny Tomasz, Kramkowski Mateusz, Tyszkowski Sebastian, Kruczkowska Bogusława, Kowalska Anna, Kołaczkowska Ewa, Swoboda Paweł, Kardasz Cezary, Gmińska-Nowak Barbara, Brykała Dariusz: Nieoszacowany wpływ produkcji węgla drzewnego na przekształcenia środowiska i krajobrazu na Niżu Północnoeuropejskim. [w]: XII Sesja Paleolimnologiczna, 21–22 marca 2022, Gliwice. Książka abstraktów. Gliwice: Instytut Fizyki – Centrum Naukowo-Dydaktyczne Politechniki Śląskiej, 2022 - s. 23.
 • Jonczak Jerzy, Oktaba Lidia, Pawłowicz Edyta, Słowińska Sandra, Kondras Marek, Regulska Edyta, Kruczkowska Bogusława, Kruczkowska Bogusława, Jankiewicz Urszula, Olejniczak Izabella, Oktaba Jarosław: Decomposition of silver birch leaf litterfall and nutrients release at post-arable stands under temperate climate. [w]: Book of abstracts 3rd International and 15th National Congress "Soils for future under global challenges", 21–24 September 2021 Sokobanja, Serbia. Red. Boško Gajić, Ljubomir Životić, Aleksa Lipovac. Belgrade, Serbia: Serbian Society of Soil Science University of Belgrade, Faculty of Agriculture, 2021 - s. 38.
 • Macias Andrzej, Solon Jerzy: Wprowadzenie. [w]: Regionalna geografia fizyczna Polski. Red. Andrzej Richling, Jerzy Solon, Andrzej Macias, Jarosław Balon, Jan Borzyszkowski, Mariusz Kistowski. Poznań: Bogucki Wydawnictwo Naukowe, 2021 - s. 36-37.
 • Oktaba Lidia, Jonczak Jerzy, Kondras Marek, Pawłowicz Edyta, Kruczkowska Bogusława, Jankiewicz Urszula, Oktaba Jarosław, Olejniczak Izabela, Regulska Edyta, Słowińska Sandra: The influence of birch afforestation of post-arable soils on soil organic matter composition. [w]: Book of abstracts 3rd International and 15th National Congress "Soils for future under global challenges", 21–24 September 2021 Sokobanja, Serbia. Red. Boško Gajić, Ljubomir Životić, Aleksa Lipovac. Belgrade: Serbian Society of Soil Science University of Belgrade, Faculty of Agriculture, 2021 - s. 41.
 • Affek Andrzej, Wolski Jacek, Zachwatowicz Maria, Ostafin Krzysztof, Radeloff Volker: Post-WWII landscape dynamics resulting from forced displacements – a GIS-supported study from the Polish Carpathians. [w]: 27th Geographic Information Systems Conference and Exhibition “GIS ODYSSEY 2020” Book of Abstracts. Red. Agnieszka Bieda, Monika Balawejder, Agnieszka Cienciała. Zagreb: Croatian Information Technology Society – GIS Forum, 2020 - s. 8.
 • Affek Andrzej, Kowalska Anna, Kołaczkowska Ewa, Kruczkowska Bogusława, Regulska Edyta, Wolski Jacek: Lowland riparian hardwood forests – regulating services of the European remnants. [w]: IALE World Congress 2019, Nature and society facing the Anthropocene challenges and perspectives for landscape ecology, 1-5 July, Milano, Italy. Book of abstracts. Milano: IALE, 2019 - 1 s.
 • Affek Andrzej, Zachwatowicz Maria, Sosnowska Agnieszka, Gerlée Alina, Kowalska Anna: Impact of modern forestry on selected elements of the environment (the case of Eastern part of Polish Carpathians). [w]: Forests at risk: Białowieża and beyond. The international conference, Warsaw, 12-13 February 2019. Book of abstracts. Warszawa: Uniwersytet Warszawski, 2019 - 1 s.
 • Degórska Bożena, Degórski Marek: Smog a new challenge for spatial planning and urban management - Polish case study. [w]: International Conference "Local and Urban Governance: Trends, Challenges and Innovations in a Globalizing World". University of Cape Verde, Cidade da Praia, 4 - 7 September 2019. Abstracts. Cidade da Praia: International Geographical Union, 2019 - 1 s.
 • Degórski Marek: Glebowe usługi ekosystemowe jako wskaźnik potencjału środowiska - wymiar lokalny i regionalny. [w]: Konferencja naukowa "Usługi ekosystemowe gleb - wskaźniki i metody oceny", Warszawa 26 czerwca 2019 r. Puławy: Wydawnictwo IUNG-PIB, 2019 - s. 7.
 • Degórski Marek: Circular economy a new challenge for urban governance. [w]: International Conference "Local and Urban Governance: Trends, Challenges and Innovations in a Globalizing World". University of Cape Verde, Cidade da Praia, 4 - 7 September 2019. Abstracts. Cidade da Praia: International Geographical Union, 2019 - 1 s.
 • Degórski Marek, Degórska Bożena: Potencjał środowiska i świadczenia kulturowe ekosystemów jako czynniki kreujące markę terytorialną. - Biuletyn Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN 2019, 275 - s. 121-124.
 • Kowalska Anna, Affek Andrzej, Baranowski Jarosław, Kołaczkowska Ewa, Kruczkowska Bogusława, Regulska Edyta, Wolski Jacek, Zawiska Izabela: Relationships between degradation of riparian mixed forests and their potential to provide regulating services. [w]: Forests at risk: Białowieża and beyond. The international conference, Warsaw, 12-13 February 2019. Book of abstracts. Warszawa: Uniwersytet Warszawski, 2019 - 1 s.
 • Kruczkowska Bogusława, Wolski Jacek, Regulska Edyta, Kowalska Anna, Affek Andrzej, Kołaczkowska Ewa, Baranowski Jarosław, Zawiska Izabela: Świadczenia ekosystemowe łęgów jesionowo-wiązowych w dolinie środkowej Wisły. [w]: Konferencja naukowa "Usługi ekosystemowe gleb - wskaźniki i metody oceny", Warszawa 26 czerwca 2019 r. Puławy: Wydawnictwo IUNG-PIB, 2019 - s. 41.
 • Wiśniewski Rafał, Regulska Edyta: Wstęp. - Przegląd Geograficzny 2019, 91, Spec. iss. - s. 7-8.
 • Wolski Jacek, Latocha Agnieszka, Affek Andrzej, Zachwatowicz Maria, Wieczorek Małgorzata: The use of LiDAR in reconstructing lost landscapes of abandoned Ruthenian and German villages in southern Poland. [w]: IALE World Congress 2019, Nature and society facing the Anthropocene challenges and perspectives for landscape ecology, 1-5 July, Milano, Italy. Book of abstracts. Milano: IALE, 2019 - 1 s.
 • Affek Andrzej: Past Carpathian landscape - LiDAR-based reconstruction of abandoned villages. [w]: 17th International Conference of Historical Geographers, Warsaw 2018. Book of abstracts. Warszawa: 2018 - 1 s.
 • Affek Andrzej: Potential of riparian forest ecosystems to provide pollination service. [w]: Ecoserv Poznań 2018. 5th Scientific Symposium Ecosystem Services in Transdisciplinary Approach. Book of abstracts. Red.: Piotr Lupa, Małgorzata Stępniewska, Paulina Grams. Poznań: Department of Integrated Geography, Adam Mickiewicz University, 2018 - s. 38.
 • Affek Andrzej, Kowalska Anna: Potencjał ekosystemów do świadczenia usług z perspektywy bezpośrednich użytkowników. [w]: Krajobraz w percepcji społecznej. Abstrakty referatów i posterów. Red. Jerzy Solon, Edyta Regulska. Warszawa: Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, 2018 - s. 7.
 • Degórski Marek: Circular economy - new vision for the life style. [w]: XXIX Biennial Conference of North East India Geographical Society (NEIGS) and XI International Geographical Union (IGU) Commission Seminar. Focal theme: Environment and sustainable livelihood, 8-10 February, 2018. Abstracts. Guwahati: Department of Geography B. Borooah College, 2018 - s. 15.
 • Degórski Marek: The role of soils in ecosystem services shaping. [w]: Ecoserv Poznań 2018. 5th Scientific Symposium Ecosystem Services in Transdisciplinary Approach. Book of abstracts. Red. Piotr Lupa, Małgorzata Stępniewska, Paulina Grams. Poznań: Department of Integrated Geography, Adam Mickiewicz University, 2018 - s. 47.
 • Degórski Marek, Degórska Bożena: Circular economy - eco-innovation performance in the urban areas. [w]: International Geographical Union Regional Conference "Appreciating Difference", August 6-11 2018, Quebec City (Canada). Quebec: Laval University, 2018 - 1 s.
 • Kowalska Anna: C-sequestration evaluation in riparian mixed forests (Vistula river valley). [w]: Ecoserv Poznań 2018. 5th Scientific Symposium Ecosystem Services in Transdisciplinary Approach. Book of abstracts. Red. Piotr Lupa, Małgorzata Stępniewska, Paulina Grams. Poznań: Department of Integrated Geography, Adam Mickiewicz University, 2018 - s. 37.
 • Kowalska Anna: 200-years forest cover changes in different habitat types of Masuria-Kurpie borderland. [w]: 17th International Conference of Historical Geographers, Warsaw 2018. Book of abstracts. Warszawa: 2018 - 1 s.
 • Affek Andrzej: Land ownership as a key determinant in long-term landscape dynamics. [w]: Wooded rural landscapes in Central and Eastern Europe: biodiversity, cultural legacy and conservation. International scientific conference 20-22 September 2017, University of Rzeszów, Poland and 23-25 September 2017, Bukk National Park, Hungary. Red. Andrzej Bobiec, Paweł Czarnota, Agata Ćwik. Rzeszów: University of Rzeszów, Publishing house AMELIA Aneta Siewiorek, 2017 - s. 43.
 • Affek Andrzej, Kowalska Anna: Ecosystem potentials to provide services in the view of direct users. [w]: IALE 2017 European Congress: from pattern and process to people and action. Ghent, 12-15 September 2017. Ghent: IALE Europe, 2017 - 1 s.
 • Degórska Bożena, Degórski Marek: Adaptation of environmental system in urban areas into the climate change. [w]: Ecology and environmental science – reduction of water stress and adaptation to aridity. Red. K. Gawroński, A. Ziernicka-Wojtaszek, L. Ksiązek, J. Niziński. Kraków: Uniwersytet Przyrodniczy w Krakowie, 2017 - s. 77.
 • Degórski Marek: Soil indicators as a tool for environmental management. [w]: Procedings of the third Ecoscience Workshop - Ecology and environmental science – reduction of water stress and adaptation to aridity. Red. K. Gawroński, A. Ziernicka-Wojtaszek, L. Ksiązek, J. Niziński. Kraków: Uniwersytet Przyrodniczy w Krakowie, 2017 - s. 75-76.
 • Degórski Marek: Właściwości pokrywy glebowej jako kryterium regionalizacji. [w]: Materiały Konferencyjne XXII seminarium krajobrazowego „Nowe wyzwania wobec regionalizacji Polski”. Red. Jerzy Nita, Urszula Myga-Piątek, Katarzyna Pukowiec-Kurda. Sosnowiec: Uniwersytet Śląski, 2017 - s. 16-17.
 • Degórski Marek: Ecosystem services as a tool for local and regional development. [w]: IGU Thematic Conference on Land Use/Cover Changes, Biodiversity, Health and Environment, Local and Regional Development. Programme, book of abstracts, field guidebook. Bucharest - Tulcea, Romania, September 11-15, 2017. Red. Monica Dumitrascu, Ines Grigorescu, Liliana Dumitrache. Bucuresti: CD PRESS, 2017 - s. 61.
 • Solon Jerzy, Matuszkiewicz Jan Marek: Regionalizacja fizycznogeograficzna a regionalizacja geobotaniczna – czy możliwe jest uzgodnienie podziałów regionalnych?. [w]: Materiały Konferencyjne XXII seminarium krajobrazowego „Nowe wyzwania wobec regionalizacji Polski”. Red. Jerzy Nita, Urszula Myga-Piątek, Katarzyna Pukowiec-Kurda. Sosnowiec: Uniwerytet Śląski, 2017 - s. 17-19.
 • Affek Andrzej: Dane wysokościowe jako wsparcie w badaniach dziedzictwa kulturowego Karpat Wschodnich. Warszawa: GUGiK, IGiPZ PAN, 2016 - 2 s.
 • Affek Andrzej: Indicators of ecosystem potential for pollination and honey production. [w]: International Scientific Conference "Ecosystem Services - Landscape Ecology Integrative Role", 22th-24th June 2016, Łochów, Poland. Łochów: Faculty of Geography and Regional Studies. University of Warsaw and Polish Association for Landscape Ecology, 2016 - s. 32.
 • Affek Andrzej, Kowalska Anna, Degórski Marek, Regulska Edyta, Grabińska Bożenna, Kołaczkowska Ewa, Kruczkowska Bogusława, Roo-Zielińska Ewa, Solon Jerzy, Wolski Jacek, Zawiska Izabela: Świadczenia kulturowe w krajobrazie młodoglacjalnym - potencjał w ocenie użytkowników. [w]: EcoServ2016 - IV Ogólnopolskie Sympozjum Naukowe "Świadczenia ekosystemów jako przedmiot badań transdyscyplinarnych". Poznań, 5-6 września 2016 r. Streszczenia. Red. Piotr Lupa. Poznań: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 2016 - s. 16.
 • Affek Andrzej, Michalski Radosław: Modern mechanized logging as a threat to sustainable use of natural and cultural resources in the Carpathians. [w]: Future of the Carpathians: Smart, Sustainable, Inclusive. Forum Carpaticum 2016, September 28 – 30, 2016 Bucharest, Romania. Conference abstracts. Eds. Michaela Verga, Gabriela Manea. Bucharest: Editura Universitara, 2016 - s. 90-91.
 • Degórska Bożena, Degórski Marek: Miejska wyspa ciepła jako istotny element przestrzeni zurbanizowanej. [w]: Wyspy w krajobrazie jako zjawisko przyrodnicze i kulturowe. XX Interdyscyplinarne Seminarium Krajobrazowe, 16-18 czerwca 2016. Międzyzdroje: Komisja Krajobrazu Kulturowego PTG, 2016 - s. 21.
 • Degórska Bożena, Degórski Marek: Influence of climate change on environmental hazards - Warsaw case study. [w]: Land Use Change, Climate Extremes and Disaster Risk Reduction. 9th International Geographical Union Conference, March 18-20, 2016. Delhi: Department of Geography Shaheed Bhagat Singh College, University of Delhi, 2016 - s. 34.
 • Degórski Marek: Głos w dyskusji. [w]: Stan, perspektywy i strategia rozwoju geografii społeczno-ekonomicznej w najbliższych latach (do 2030 r.). Dyskusja międzypokoleniowa. Red. Andrzej Suliborski. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2016 - s. 99-101.
 • Degórski Marek: Głos w dyskusji. [w]: Stan, perspektywy i strategia rozwoju geografii społeczno-ekonomicznej w najbliższych latach (do 2030 r.). Dyskusja międzypokoleniowa. Red. Andrzej Suliborski. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2016 - s. 173-175.
 • Degórski Marek: Environmental and social resources of Polish part of Polesie – potential of landscapes and cultures. [w]: Problemy racional'nogo izpol'zovanija prirodnych resursov i ustojcivoe razvitie Polesia. Sb. dokl. Mezdunar. nauc. konf. (Мinsk, 14–17 sent. 2016 g.). T.1. Minsk: Belaruskaja Navuka, 2016 - s. 36-37.
 • Degórski Marek: Influence of climate change on environmental hazards and human well-being in the urban areas - Warsaw case. [w]: Shaping our Harmonious World. 33rd International Geographical Congress, 21-25 August, Beijing, China. Beijing: International Geographical Union, 2016 - s. 1370.
 • Degórski Marek: Ecosystem services as a tool for sustainable development. [w]: EUROGEO 2016 - Geographic Information: for a better world, 29 – 30 September 2016, Malaga, Spain. Malaga: Universidad de Malaga, 2016 - s. 9.
 • Degórski Marek: Jakość życia a świadczenia ekosystemów. [w]: Jakość życia i spójność przestrzenna. Interakcja rozwoju i dobrostanu w kontekście lokalnym. Międzynarodowa Konferencja Naukowa. Warszawa: Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, 2016 - 1 s.
 • Degórski Marek: Przedmowa. [w]: Środowisko przyrodnicze i społeczno-kulturowe strefy półsuchej (wybrane przykłady z Afryki Południowej). Red. Maciej Dłużewski, Irena Tsermegas. Warszawa: Wydział Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego, 2016 - s. 9-10.
 • Degórski Marek, Grabińska Bożenna, Kowalska Anna, Roo-Zielińska Ewa, Solon Jerzy, Wolski Jacek, Affek Andrzej, Kołaczkowska Ewa, Kruczkowska Bogusława, Regulska Edyta, Zawiska Izabela: From detailed data to regional assessment of ecosystem services. [w]: International Scientific Conference "Ecosystem Services - Landscape Ecology Integrative Role", 22th-24th June 2016, Łochów, Poland. Łochów: Faculty of Geography and Regional Studies. University of Warsaw and Polish Association for Landscape Ecology, 2016 - s. 16.
 • Degórski Marek, Kruczkowska Bogusława: Ecosystem services delivered by soils - regional analysis. [w]: International Scientific Conference "Ecosystem Services - Landscape Ecology Integrative Role", 22th-24th June 2016, Łochów, Poland. Łochów: Faculty of Geography and Regional Studies. University of Warsaw and Polish Association for Landscape Ecology, 2016 - s. 26.
 • Degórski Marek, Kruczkowska Bogusława, Solon Jerzy, Affek Andrzej, Grabińska Bożenna, Kołaczkowska Ewa, Kowalska Anna, Regulska Edyta, Roo-Zielińska Ewa, Wolski Jacek, Zawiska Izabela: Świadczenia regulacyjne ekosystemów w krajobrazie młodoglacjalnym - ujęcie potencjałowe. [w]: EcoServ2016 - IV Ogólnopolskie Sympozjum Naukowe "Świadczenia ekosystemów jako przedmiot badań transdyscyplinarnych". Poznań, 5-6 września 2016 r. Streszczenia. Red. Piotr Lupa. Poznań: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 2016 - s. 15.
 • Degórski Marek, Solon Jerzy: Ecosystem services as a factor for trajectory strengthening of region's development and well-being - environmental governance. [w]: Shaping our Harmonious World. 33rd International Geographical Congress, 21-25 August, Beijing, China. Beijing: International Geographical Union, 2016 - s. 854.
 • Degórski Marek, Solon Jerzy, Roo-Zielińska Ewa, Kowalska Anna, Affek Andrzej, Grabińska Bożenna, Kruczkowska Bogusława, Kołaczkowska Ewa, Regulska Edyta, Wolski Jacek, Zawiska Izabela: Świadczenia ekosystemowe w krajobrazie młodoglacjalnym - założenia teoretyczne i metodyka badań. [w]: EcoServ2016 - IV Ogólnopolskie Sympozjum Naukowe "Świadczenia ekosystemów jako przedmiot badań transdyscyplinarnych". Poznań, 5-6 września 2016 r. Streszczenia. Red. Piotr Lupa. Poznań: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 2016 - s. 9.
 • Grabińska Bożenna, Roo-Zielińska Ewa, Solon Jerzy: Big and small game animals as indicators of provisioning and regulating ecosystem services. [w]: International Scientific Conference "Ecosystem Services - Landscape Ecology Integrative Role", 22th-24th June 2016, Łochów, Poland. Łochów: Faculty of Geography and Regional Studies. University of Warsaw and Polish Association for Landscape Ecology, 2016 - s. 30.
 • Kowalska Anna: Indicator of potential harvested crops from agroecosystems in north-east Poland. [w]: International Scientific Conference "Ecosystem Services - Landscape Ecology Integrative Role", 22th-24th June 2016, Łochów, Poland. Łochów: Faculty of Geography and Regional Studies. University of Warsaw and Polish Association for Landscape Ecology, 2016 - s. 60.
 • Kołaczkowska Ewa: Ecosystem service alteration by invasive plant species. [w]: International Scientific Conference "Ecosystem Services - Landscape Ecology Integrative Role", 22th-24th June 2016, Łochów, Poland. Łochów: Faculty of Geography and Regional Studies. University of Warsaw and Polish Association for Landscape Ecology, 2016 - s. 65.
 • Kruczkowska Bogusława, Solon Jerzy, Wolski Jacek: Map of ecosystems as a basis for ecosystem services analysis and mapping. [w]: International Scientific Conference "Ecosystem Services - Landscape Ecology Integrative Role", 22th-24th June 2016, Łochów, Poland. Łochów: Faculty of Geography and Regional Studies. University of Warsaw and Polish Association for Landscape Ecology, 2016 - s. 23.
 • Matuszkiewicz Jan Marek, Kowalska Anna, Kębłowska Anna: Inwentaryzacja roślinności rzeczywistej pasów wydmowych. [w]: Seminarium naukowe "Wyniki inwentaryzacji i monitoringu przyrody ożywionej i nieożywionej parku zrealizowanych w ramach projektu NFOŚiGW". Izabelin: Centrum Edukacji KPN, 2016 - s. 4-5.
 • Pomianowski Wojciech, Solon Jerzy: Minimum spanning tree in landscape mosaic. [w]: Shaping our Harmonious World. 33rd International Geographical Congress, 21-25 August, Beijing, China. Beijing: International Geographical Union, 2016 - s. 1985.
 • Roo-Zielińska Ewa, Grabińska Bożenna, Kowalska Anna, Kruczkowska Bogusława, Solon Jerzy, Affek Andrzej, Degórski Marek, Kołaczkowska Ewa, Regulska Edyta, Wolski Jacek, Zawiska Izabela: Świadczenia zaopatrzeniowe ekosystemów w krajobrazie młodoglacjalnym - ujęcie potencjałowe. [w]: EcoServ2016 - IV Ogólnopolskie Sympozjum Naukowe "Świadczenia ekosystemów jako przedmiot badań transdyscyplinarnych". Poznań, 5-6 września 2016 r. Streszczenia. Red. Piotr Lupa. Poznań: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 2016 - s. 14.
 • Roo-Zielińska Ewa, Solon Jerzy: Forest timber as a provider of ecosystem services - direct and surrogate indicators. [w]: International Scientific Conference "Ecosystem Services - Landscape Ecology Integrative Role", 22th-24th June 2016, Łochów, Poland. Łochów: Faculty of Geography and Regional Studies. University of Warsaw and Polish Association for Landscape Ecology, 2016 - s. 41.
 • Solon Jerzy, Degórski Marek: Land cover versus ecosystems – two different approaches for mapping ecosystem services and landscape changes. Consequences for interpreting land cover changes. [w]: Shaping our Harmonious World. 33rd International Geographical Congress, 21-25 August, Beijing, China. Beijing: International Geographical Union, 2016 - s. 1785.
 • Solon Jerzy, Wolski Jacek, Affek Andrzej, Degórski Marek, Grabińska Bożenna, Kołaczkowska Ewa, Kowalska Anna, Kruczkowska Bogusława, Regulska Edyta, Roo-Zielińska Ewa, Zawiska Izabela: Zróżnicowanie przestrzenne potencjału ekosystemów w jednostkach krajobrazowych. [w]: EcoServ2016 - IV Ogólnopolskie Sympozjum Naukowe "Świadczenia ekosystemów jako przedmiot badań transdyscyplinarnych". Poznań, 5-6 września 2016 r. Streszczenia. Red. Piotr Lupa. Poznań: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 2016 - s. 13.
 • Wolski Jacek: Przedmowa. [w]: Bojkowszczyzna Zachodnia - wczoraj, dziś i jutro. Tom 1. Red. Jacek Wolski. Warszawa: Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, 2016 - s. 17-20 (Monografie IGiPZ PAN; 17)
 • Wolski Jacek: The Western Boyko Region – yesterday, today and tomorrow (summary). [w]: Bojkowszczyzna Zachodnia - wczoraj, dziś i jutro. Tom 2. Red. Jacek Wolski. Warszawa: Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, 2016 - s. 699-706 (Monografie IGiPZ PAN; 17)
 • Wolski Jacek: Західна Бойківщина – вчора, сьогодні і завтра (резюме). [w]: Bojkowszczyzna Zachodnia - wczoraj, dziś i jutro. Tom 2. Red. Jacek Wolski. Warszawa: Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, 2016 - s. 717-723 (Monografie IGiPZ PAN; 17)
 • Śleszyński Przemysław, Bański Jerzy, Degórski Marek, Komornicki Tomasz: Delimitacja przyrodniczych, społecznych i ekonomicznych obszarów problemowowych w Polsce. [w]: Jakość życia i spójność przestrzenna. Interakcja rozwoju i dobrostanu w kontekście lokalnym. Międzynarodowa Konferencja Naukowa. Warszawa: Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, 2016 - 1 s.
 • Affek Andrzej: Cultural heritage recorded in the relief of the landscape abandoned by people – old shapes, new functions. [w]: Crossing Scales, Crossing Borders: Global Approaches to Complex Challenges. 9th IALE World Congress, July 5-10, 2015, Portland, Oregon USA. Portland: IALE, 2015 - 1 s.
 • Affek Andrzej: Wywiad swobodny jako terenowa metoda badawcza w studiach krajobrazowych. [w]: Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt.: Rola badań terenowych w studiach krajobrazowych XXI wieku. 8-11 kwietnia 2015 r., Kraków/Bukowina Tatrzańska. Materiały konferencyjne. Red. Marcin Rechciński, Joanna Hibner, Agnieszka Nowak. Kraków: PAEK; IGiGP UJ, 2015 - s. 7.
 • Affek Andrzej, Kowalska Anna: Usage patterns of provisioning and cultural ecosystem services. [w]: Territorial uncertainty and vulnerability as a challenge for urban and regional policy. Warsaw Regional Forum 2015. Warsaw, 14-16 October 2015. Programme and Book of Abstracts. Ed. Piotr Siłka. Warszawa: IGiPZ PAN, Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, 2015 - s. 80.
 • Affek Andrzej, Kowalska Anna: Usage patterns of provisioning and cultural ecosystem services. [w]: Crossing Scales, Crossing Borders: Global Approaches to Complex Challenges. 9th IALE World Congress, July 5-10, 2015, Portland, Oregon USA. Portland: IALE, 2015 - 1 s.
 • Belonovskaya Elena, Krenke Alexander, Tishkov Arkadiy, Tsarevskaya Nadezhda, Matuszkiewicz Jan Marek, Kowalska Anna: Conservation of the old-agrarian landscapes for the high biodiversity sustention. [w]: Geography, Culture and Society for our future Earth. International Geographical Union Regional Conference, 17-21 August 2015, Moscow, Russia. Book of Abstracts. Moscow: International Geographical Union, 2015 - s. 30.
 • Degórski Marek: Soil indicators as tools for environmental management. [w]: Ecologie et sciences de l'environnement. Workshop franco-polonais, Paris, 20 XI 2015. Paris: Academie Polonaise des Sciences, 2015 - s. 14.
 • Degórski Marek: Editorial. - Europa XXI 2015, 29 - 5-6.
 • Degórski Marek: Green infrastructure as an important factor in human wellness condition for inhabitants of urban area. [w]: Green infrastructure in Central, Eastern, and South-Eastern Europe: Is there a universal solution to environmental and spatial challenges? Network conference of Spa-ce.net, Ljubljana (Slovenia), September 27-29, 2015. Ed. Naja Marot. Ljubljana: University of Ljubljana, Biotechnical Faculty, 2015 - s. 48.
 • Degórski Marek: Soil indicators of pedogenic processes development as a tool for interpreting the evolution of the environment during the late Pleistocene and Holocene. [w]: Dynamics of Climate and Landscape Evolution of Cultural Landscapes in the Northern Central European Lowlands since the Last Ice Age. 4th Annual ICLEA Workshop 2015. 23-26 June 2015, Słubice (Masovian Voivodeship), Poland. Abstract volume and excursion guide. Eds. Markus J. Schwab, Achim Brauer, Dariusz Brykała, Piotr Gierszewski, Piotr Lamparski, Mirosław Błaszkiewicz. Potsdam: GFZ German Research Centre for Geosciences, 2015 - s. 39 (Scientific Technical Report; 15/05)
 • Degórski Marek: Istota poznania procesów zachodzących w systemie środowiska geograficznego dla interpretacji przemian krajobrazu. [w]: Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt.: Rola badan teenowych w studiach krajobrazowych XXI wieku. 8-11 kwietnia 2015 r., Kraków / Bukowina Tatrzańska. Red. Marcin Rechciński, Joanna Hibner, Agnieszka Nowak. Kraków: PAEK, IGiGP UJ, 2015 - s. 17.
 • Jonczak Jerzy, Degórski Marek, Kruczkowska Bogusława: Porównanie cech mikromorfoskopowych pyłu kwarcowego w glebie rdzawej i glejobielicowej na terasie nadzalewowej Słupi. [w]: Materiały 29. Kongresu Polskiego Towarzystwa Gleboznawczego "Zasoby glebowe a zrównoważony rozwój" Wrocław, 31.08-03.09.2015. Red. Cezary Kabała, Dorota Kawałko, Beata Łabaz, Katarzyna Szopka, Jerzy Weber. Wrocław: Polskie Towarzystwo Gleboznawcze, Polskie Towarzystwo Substancji Humusowych, 2015 - s. s. 56, 245.
 • Kowalska Anna, Affek Andrzej: The ability of forest ecosystems to provide goods and services in view of local community. [w]: Sustaining ecosystem services in forest landscapes. IUFROLE WG Conference in Tartu, Estonia, 2015. Book of abstracts. Compiled by Tiia Lillemaa, Urmas Peterson, Ajith Perera. Tartu: IUFRO Landscape Ecology Working Group Conference, 2015 - s. 87.
 • Kowalska Anna, Kołaczkowska Ewa, Kębłowska Anna: Kartowanie roślinności pasów wydmowych w Kampinoskim Parku Narodowym. [w]: Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt.: Rola badań terenowych w studiach krajobrazowych XXI wieku. 8-11 kwietnia 2015 r., Kraków/Bukowina Tatrzańska. Materiały konferencyjne. Red. Marcin Rechciński, Joanna Hibner, Agnieszka Nowak. Kraków: PAEK; IGiGP UJ, 2015 - s. 28.
 • Plit Joanna, Regulska Edyta: Słowo wstępne. - Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego 2015, 28 - s. 5-6.
 • Regulska Edyta, Plit Joanna: Słowo wstępne. - Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego 2015, 28 - s. 5-6.
 • Affek Andrzej: Laserowy skaning lotniczy (ALS) w modelowaniu rzeźby terenu – nowe możliwości i pułapki. [w]: Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Krajobraz z Komputera”. Abstrakty referatów i posterów. Red. Edyta Regulska, Jerzy Solon. Warszawa: IGiPZ PAN; PAEK, 2014 - s. 7.
 • Affek Andrzej, Kowalska Anna, Solon Jerzy, Degórski Marek: „Korzystanie z dobrodziejstw przyrody” – pilotażowe badania dotyczące percepcji korzyści płynących z ekosystemów. [w]: Ecoserv Poznań 2014. III Ogólnopolskie Sympozjum Naukowe "Świadczenia ekosystemów jako przedmiot badań transdyscyplinarnych". Streszczenia. Poznań: UAM, 2014 - s. 17.
 • Affek Andrzej, Solon Jerzy, Wolski Jacek: Naziemny skaning laserowy (TLS) jako narzędzie do szacowania biomasy roślinności torfowiskowej. [w]: Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Krajobraz z Komputera”. Abstrakty referatów i posterów. Red. Edyta Regulska, Jerzy Solon. Warszawa: IGiPZ PAN; PAEK, 2014 - s. 8-9.
 • Degórska Bożena, Degórski Marek: Adaptation of spatial development of big cities to climate change on example of Warsaw, opportunities and threats. [w]: IGU 2014 Book of Abstracts. Cracow: IGU, 2014 - 1 s.
 • Degórski Marek: Impact of heavy road traffic on soil properties and human well-being. [w]: IGU 2014 Book of Abstracts. Cracow: IGU, 2014 - 1 s.
 • Degórski Marek: Miejsce lasu w gospodarce przestrzennej kraju. [w]: Przyrodnicze, społeczne i gospodarcze uwarunkowania oraz cele i metody hodowli lasu. Zimowa Szkoła Leśna, 18-20 marca 2014 r., Instytut Badawczy Leśnictwa, Sękocin Stary. Streszczenia referatów i doniesień. Sękocin Stary: Instytut Badawczy Leśnictwa, 2014 - s. 13-14.
 • Degórski Marek: Impact of road on soil properties – Polish case study. [w]: Geohazrads, Biodiversity, Resource Sustainability and Mountain Response to Global Change, IGU Commission Conference, 4th-5th June, Department of Geography and Regional Development, University of Kashmir, Srinagar. Book of Abstracts. Srinagar: J&K, India, 2014 - s. 118.
 • Degórski Marek: Przedmowa. [w]: Rozwój myśli geograficznej w Polsce. Katalog wystawy towarzyszącej Konferencji Regionalnej Międzynarodowej Unii Geograficznej. Collegium Maius, Kraków, 18-22 sierpnia 2014. Antoni Jackowski, Małgorzata Taborska. Kraków: IGiGP UJ, 2014 - s. 11-13.
 • Degórski Marek: Glebowe wskaźniki rozwoju procesów pedogenicznych jako narzędzie interpretacji ewolucji środowiska w czwartorzędzie. [w]: Krajobrazy młodoglacjalne, ich morfogeneza, teraźniejszość i przyszłość. X Zjazd Geomorfologów Polskich, Toruń, 16-19 września 2014, dedykowany prof. dr hab. Władysławowi Niewiarowskiemu w 90. rocznicę urodzin. Streszczenia. Red. Paweł Molewski, Włodzimierz Juśkiewicz. Toruń: Wydział Nauk o Ziemi UMK, Stowarzyszenie Geomorfologów Polskich, 2014 - s. 27-28.
 • Degórski Marek: The power of geography in integrated study of men and environment. [w]: The Power of Geography and the Role of Spatial Information. EUROGEO Conference 2014. 15-17 May, 2014, Valetta, Malta (book of abstracts). Valletta: EUROGEO, 2014 - s. 6-7.
 • Degórski Marek, Solon Jerzy: Świadczenia ekosystemowe jako czynnik wzmacniania trajektorii rozwoju regionu. [w]: Ecoserv Poznań 2014. III Ogólnopolskie Sympozjum Naukowe "Świadczenia ekosystemów jako przedmiot badań transdyscyplinarnych". Streszczenia. Poznań: UAM, 2014 - s. 7-8.
 • Kowalska Anna: Program wycieczki "Krajobrazy Podlasia". [w]: Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Krajobraz z Komputera”. Abstrakty referatów i posterów. Red. Edyta Regulska, Jerzy Solon. Warszawa: IGiPZ PAN; PAEK, 2014 - s. 58-61.
 • Kowalska Anna, Kołaczkowska Ewa: Regeneration of forest communities in pine and mixed oak-pine forest habitats in Kampinos National Park – an example of Krzywa Góra forest division. [w]: IGU 2014 Book of Abstracts. Cracow: IGU, 2014 - 1 s.
 • Kruczkowska Bogusława, Kołaczkowska Ewa, Regulska Edyta: Zastosowanie modelu LISEM w badaniach naturalnych przekształceń środowiska. [w]: Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Krajobraz z Komputera”. Abstrakty referatów i posterów. Red. Edyta Regulska, Jerzy Solon. Warszawa: IGiPZ PAN; PAEK, 2014 - s. 29-30.
 • Solon Jerzy, Pomianowski Wojciech: Program „GraphScape” – nowe narzędzie do analizy struktury przestrzennej i stopnia łączności w obrębie krajobrazu. [w]: Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Krajobraz z Komputera”. Abstrakty referatów i posterów. Red. Edyta Regulska, Jerzy Solon. Warszawa: IGiPZ PAN; PAEK, 2014 - s. 45-46.
 • Wolski Jacek: Jakość danych oraz błędy i niepewność w procesie tworzenia map numerycznych. Warszawa: Centrum Promocji Informatyki, 2014 - 1 s.
 • Affek Andrzej: Land cover dynamics in the marginal hilly landscape over the last 230 years (a case study from Polish Eastern Carpathians). [w]: Changing European Landscapes. Landscape ecology, local to global. Manchester 9-12 September 2013. Manchester: IALE, 2013 - 1s.
 • Affek Andrzej: Landscape structure and patterns of land cover change in the Sanok-Turka Mountains, Polish Carpathians (1780-2000). [w]: FORECOM Forest cover changes in mountainous regions – drivers, trajectories and implications, 6-8.03.2013, Kraków, Poland. Kraków: Institute of Geography and Spatial Management, Jagiellonian University, Poland; Swiss Federal Research Institute WSL, Switzerland, 2013 - s. 4.
 • Degórski Marek: Effect of the road traffic on soil properties. [w]: Geomed 2013. 3rd International Geography Symposium, 10-13 June, 2013, Kemer, Antalya - Turkey. Abstracts. Eds. I. Atalay, R. Efe. Kemer: [b.w.], 2013 - s. 109.
 • Degórski Marek: Time and space in the study of physicgeographical system on the example of soil cover. [w]: Reflection of time and space research in geography. Conference on the occasion of the 70th Anniversary of the Institute of Geography, SAS, 19.11.2013, Book of abstracts. Bratislava: Institute of Geography SAS, 2013 - s. 24.
 • Degórski Marek: Climate change as a cause of hazard and risk for the spatial development. [w]: Regional Conference of the International Geographical Union, August 4-9, Kyoto International Conference Center. Kyoto: IGU, 2013 - s. 1.
 • Kowalska Anna: Differences and changes in the open landscape habitats of the Vistula river valley. [w]: Open Landscapes Ecology, Management and Nature Conservation, Program & Abstracts Book, 29th September-3rd October 2013 Hildesheim, Germany. Hildesheim: University of Hildesheim, 2013 - s. 38-39.
 • Kołaczkowska Ewa, Obidziński Artur, Mędrzycki Piotr, Dudek Michał: Obce inwazyjne gatunki roślin w Lasach Miejskich Warszawy. [w]: Interdyscyplinarne i aplikacyjne znaczenie nauk botanicznych. 56. Zjazd Polskiego Towarzystwa Botanicznego, Olsztyn, 24-30 czerwca 2013. Streszczenia wystąpień ustnych i plakatów. Red. Anna Biedunkiewicz, Maria Dynowska. Olsztyn: Wydaw. Mantis, 2013 - s. 316-317.
 • Pacuk Bartłomiej, Regulska Edyta: Sezonowa i roczna dynamika zmian w zgrupowaniach chrząszczy biegaczowatych (Carabidae) dwóch typów pól uprawnych. [w]: Biegaczowate jako przedmiot badań naukowych - tereźniejszość i przyszłość. 13. Sympozjum Polskich Karabidologów, 1-3.7.2013, Tuczno. Program i abstrakty. Warszawa: SGGW, 2013 - s. 37.
 • Regulska Edyta, Kołaczkowska Ewa: The response of earthworms assemblages to the field spatial structure - a lesson from Northern Poland. [w]: Protection of soil functions - challenges for the future. International Conference, 15th-18th October 2013, Puławy, Poland. Conference materials. Puławy: IUNG PIB, 2013 - s. 245-246.
 • Solon Jerzy, Przemyski Alojzy: Plant species diversity versus ecotope diversity in Chęciny-Kielce Landscape Park (S Poland). [w]: Geomed 2013. 3rd International Geography Symposium, 10-13 June, 2013, Kemer, Antalya - Turkey. Abstracts. Eds. I. Atalay, R. Efe. Kemer: [b.w.], 2013 - s. 275.
 • Solon Jerzy, Roo-Zielińska Ewa, Degórski Marek: Relationship between vegetation and soil along a topographical gradient. [w]: Geomed 2013. 3rd International Geography Symposium, 10-13 June, 2013, Kemer, Antalya - Turkey. Abstracts. Eds. I. Atalay, R. Efe. Kemer: [b.w.], 2013 - s. 213.
 • Affek Andrzej: Land use dynamics in the marginal hilly landscape over the last 230 years (a case study of former Polish-Ukrainian ethnic borderland). [w]: XV International Conference of Historical Geographers 6-10.8.2012, Prague, Czechia Charles University in Prague, Faculty of Science. Book of Abstracts. Ed. Pavel Chromy et al. Prague: Czech Geographical Society, 2012 - s. 111-112.
 • Matuszkiewicz Jan, Kowalska Anna, Kozłowska Anna, Roo-Zielińska Ewa, Solon Jerzy: Differences in plant species richness between ancient and post-agricultural pine forests in Central Poland. [w]: Book of abstracts - 2nd International Conference on Biodiversity in Forest Ecosystems & Landscapes, August 28th-31st 2012. Cork: University College, 2012 - s. 93.
 • Solon Jerzy: Związki między wskaźnikami fitoindykacyjnymi a biomasą i cechami gleby na wybranych katenach topograficzno-glebowych. [w]: Model Funkcjonalny Systemu Krajobrazowego. Red. Andrzej Richling, Jerzy Lechnio. Warszawa: WGiSR UW, 2012 - s. 223-234.
 • Affek Andrzej: Landscape continuity versus landscape transformation: a case study in the Wiar River catchment, Polish Carpathians (1780-2000). [w]: Four dimensions of landscape. International Conference, Warsaw, 15-17.09.2011. Warsaw: Faculty of Geography and Regional Studies. University of Warsaw, Polish Association for Landscape Ecology, 2011 - s. 31.
 • Affek Andrzej: Geometryczna korekcja map historycznych z zastosowaniem GIS. [w]: Materiały kartograficzne w badaniach ewolucji krajobrazu kulturowego. XIV Interdyscyplinarne Seminarium, Warszawa, 14-15.X.2011 r. Streszczenia. Red. Joanna Plit. Warszawa: Komisja Krajobrazu Kulturowego PTG; IGiPZ PAN, 2011 - s. 7.
 • Degórski Marek: Influence of traffic into the environment properties and human. [w]: United and integrated with the world. UGI 2011. Regional Geographic Conference. 14th - 18th November 2011 - Santiago, Chile. Conference Proceedings. Santiago: IGU, 2011 - 1 s.
 • Degórski Marek: Quality of life and ecosystem services in rural-urban regions. [w]: Functional regions - towards a new paradigm of territorial and cohesion policy. Warsaw Regional Forum 2011, Warsaw, 19-22 October 2011. Warsaw: PAN IGiPZ, 2011 - s. 19.
 • Degórski Marek, Kowalkowski Alojzy: Możliwości rekonstrukcji procesów rzeźbotwórczych kształtujących współczesną georóżnorodność na podstawie badań makroskopowych SEM. [w]: Georóżnorodność rzeźby Polski. IX Zjazd Geomorfologów Polskich, Poznań, 20-22 września 2011. Streszczenia. Red. Małgorzata Mazurek, Marek Ewertowski. Poznań: Bogucki Wydaw. Nauk., 2011 - s. 35-36.
 • Kowalska Anna: Mapy roślinności w badaniach przekształceń środowiska geograficznego. [w]: Materiały kartograficzne w badaniach ewolucji krajobrazu kulturowego. XIV Interdyscyplinarne Seminarium, Warszawa, 14-15.X.2011 r. Streszczenia. Red. Joanna Plit. Warszawa: Komisja Krajobrazu Kulturowego PTG; IGiPZ PAN, 2011 - s. 27.
 • Kowalska Anna, Matuszkiewicz Jan: Przekształcenia roślinności równiny zalewowej doliny środkowej Wisły, gmina Łomianki - strefa podmiejska Warszawy. [w]: Synantropizacja w dobie zmian różnorodności biologicznej. I Ogólnopolska Konferencja Naukowa, 30.06-02.07.2011. Materiały konferencyjne. Wrocław: Zakład Bioróżnorodności i Ochrony Szaty Roślinnej. Instytut Biologii Roślin UWr; Polskie Towarzystwo Botaniczne. Oddział Wrocławski, 2011 - s. 51.
 • Kołaczkowska Ewa: Habitat and land use types as factors determining the invasibility of small lowland river valleys in Central Eastern Poland. [w]: EMAPi 2011. 11th International Conference of the Ecology and Management of Alien Plant Invasions. Bridging the gap between scientific knowledge and management practice. 30th August - 3rd September 2011, Cultural and Youth Centre of Vas County, Szombathely, Hungary. Szombathely: [b.w.], 2011 - s. 148.
 • Regulska Edyta, Pacuk Batłomiej: Zastosowanie Carabidae jako bioindykatorów stanu środowiska przyrodniczego w krajobrazie wiejskim. [w]: Biegaczowate i inne bezkręgowce w badaniach środowiskowych. 12-te Sympozjum Polskich Karabidologów, Olsztyn, 19-22 VI 2011. Materiały konferencyjne. Olsztyn: [b.w.], 2011 - s. 18.
 • Solon Jerzy: [Wypowiedź w debacie]. [w]: Ochrona krajobrazu przyrodniczego i kulturowego a rozwój cywilizacyjny. Warszawa: Kancelaria Prezydenta RP, 2011 - s. 70 (Biuletyn Forum Debaty Publicznej; 3)
 • Wolski Jacek: Jakość danych oraz błędy i niepewność w procesie tworzenia map numerycznych. [w]: Materiały kartograficzne w badaniach ewolucji krajobrazu kulturowego. XIV Interdyscyplinarne Seminarium, Warszawa, 14-15.X.2011 r. Streszczenia. Red. Joanna Plit. Warszawa: Komisja Krajobrazu Kulturowego PTG; IGiPZ PAN, 2011 - s. 51-52.
 • Affek Andrzej: Próby zagospodarowania zlewni górnego Wiaru od roku 1950 w kontekście idei rozwoju zrównoważonego. [w]: V Ogólnopolska Konferencja Doktorantów Geografii pt. "Rozwój zrównoważony regionów Polski", Toruń, 23-25 września 2010. Toruń: UMK, 2010 - s. 19.
 • Affek Andrzej: Wartości krajobrazu opuszczonego przez ludność na przykładzie byłej rusińskiej wsi Borysławka. [w]: Niematerialne wartości krajobrazów kulturowych. Materiały XII Interdyscyplinarnego Seminarium Komisji Krajobrazu Kulturowego PTG, Lublin - Łęczna 29-30 września 2010. Red. Sebastian Bernat. Lublin: Zakład Ochrony Środowiska INoZ UMCS, Komisja Krajobrazu Kulturowego PTG, 2010 - s. 11-12.
 • Degórski Marek: The possibility of reconstructing the environmental evolution in Late Pleistocene and Holocene using SEM analysis - as exemplified by podsolic soils. [w]: Bridging Diversity in Globalizing World. IGU Regional Conference, Tel Aviv, Israel, July 12-16, 2010. Conference program. Tel Aviv: [b.w.], 2010 - 1 s.
 • Degórski Marek: Ecosystem services as a factor for increasing of quality life in rural-urban regions. [w]: Managing the urban rural interface. International conference, 19-22 October, 2010, Frederiksberg Campus, University of Copenhagen. Book of abstracts. Frederiksberg: Danish Centre for Forest, Landscape and Planning, University of Copenhagen, 2010 - s. 69.
 • Kowalska Anna: Genetic relations between vegetation and fluvial landforms in the lower Vistula river valley. [w]: Proceedings of the 55th meeting of the Polish Botanical Society "Planta in vivo, in vitro et in silico", September 6-12, 2010, Warsaw, Poland. Eds. Wojciech Kurek, Katarzyna Marciszewska, Andrzej Szczepkowski. Warszawa: Polskie Towarzystwo Botaniczne, 2010 - s. 43.
 • Kowalska Anna: Atlas roślinności lasów. L.Witkowska-Żuk. Warszawa 2008. - Przegl. Geogr. 2010, 82, z.1 - s. 115-116.
 • Kołaczkowska Ewa: Small river valleys as targets of alien plant species invasion. [w]: Proceedings of the 55th meeting of the Polish Botanical Society "Planta in vivo, in vitro et in silico", September 6-12, 2010, Warsaw, Poland. Eds. Wojciech Kurek, Katarzyna Marciszewska, Andrzej Szczepkowski. Warszawa: Polskie Towarzystwo Botaniczne, 2010 - s. 42.
 • Kołaczkowska Ewa: Rozmieszczenie wybranych gatunków inwazyjnych roślin w dolinie Świdra w różnych skalach przestrzennych. [w]: V Ogólnopolska Konferencja Doktorantów Geografii pt. "Rozwój zrównoważony regionów Polski", Toruń, 23-25 września 2010. Toruń: UMK, 2010 - s. 46.
 • Kołaczkowska Ewa (rec.): Technika pisania i prezentowania przyrodniczych prac naukowych. Przewodnik praktyczny. Warszawa 2009. - Przegl. Geogr. 2010, 82, 1 - s. 121-122.
 • Przewoźna Bogusława, Regulska Edyta: Relacje pomiędzy parametrami glebowymi i wskaźnikami faunistycznymi w krajobrazie wiejskim (na przykładzie wybranych pól). [w]: V Ogólnopolska Konferencja Doktorantów Geografii pt. "Rozwój zrównoważony regionów Polski", Toruń, 23-25 września 2010. Toruń: UMK, 2010 - s. 70.
 • Degórski Marek: Socio-economic responses to ecosystems and their services in regional and local level. [w]: Networking in the European regional and local space. Warsaw Regional Forum 2009, Proceedings. Prepared for print by: Konrad Czapiewski & Piotr Siłka. Warsaw: PAN IGiPZ; PTG, 2009 - 12a.
 • Degórski Marek: Uwarunkowania środowiskowe systemu społeczno-ekologicznego na pograniczu polsko-niemieckim jako wewnętrznej granicy Unii Europejskiej. [w]: Problemy zagospodarowania, ochrony i monitoringu krajobrazów strefy przygranicznej w świetle procesów integracji europejskiej. Red. Sylwia Horska-Schwarz. Wrocław: UWr, 2009 - s. 4-5.
 • Kowalska Anna: Zmiany udziału zbiorowisk chronionych w dolinie środkowej Wisły w II połowie XX wieku. [w]: Dynamika roślinności w warunkach antropopresji i ochrony - warsztaty geobotaniczne. Ogólnopolska konferencja, Łódź-Spała, 25-27 czerwca 2009 r. Program konferencji, streszczenia referatów i plakatów. Łódź: UŁ, 2009 - s. 18.
 • Kowalska Anna: Zmiany sposobu użytkowania terenów rolniczych a zanikanie przyrodniczo cennych zbiorowisk roślinnych (na przykładzie doliny środkowej Wisły). [w]: Krajobraz wsi współczesnej - zmiany w zagospodarowaniu przestrzennym obszarów wiejskich. Materiały Konferencji Naukowej XI Seminarium Krajobrazowe KKK/PTG, Kamień Śląski 2009. Streszczenia referatów. Red. nauk. Zuzanna Borcz, Andrzej Drabiński, Urszula Myga-Piątek, Leszek Pływaczyk. Kamień Śląski: Komisja Krajobrazu Kulturowego PTG, 2009 - s. 16-17.
 • Solon Jerzy: Obowiązująca ustawa o planowaniu przestrzennym a zagrożenia urbanizacyjne dla parków narodowych. [w]: Trwałość i efektywnośc ochrony przyrody w polskich parkach narodowych. Ogólnopolska Konferencja Naukowa z okazji 50-lecia utworzenia Kampinoskiego Parku Narodowego, Izabelin, 24-26 września 2009. Warszawa: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, 2009 - s. 55.
 • Degórski Marek: Impact of the urbanization on soil conditions. [w]: EUROSOIL 2008. University of Natural Resources and Applied Life Sciences (BOKU), Vienna, Austria, August 2008-08-04. Book of abstracts. Eds. Winfried H. Blum, Martin H. Gerzabek, Manfred Vodrazka. Vienna: BOKU, 2008 - s. 303.
 • Degórski Marek: Znaczenie fizycznogeograficznych studiów regionalnych w poznaniu zróżnicowania środowiska geograficznego. [w]: Studia regionalne a rozwój geografii. IV Forum Geografów Polskich, Warszawa, 29-30.05.2008. Streszczenia. Warszawa: WGiSR UW, 2008 - s. 12-13.
 • Degórski Marek: Korytarze ekologiczne w Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju. [w]: Wdrażanie koncepcji korytarzy ekologicznych w Polsce. Międzynarodowa konferencja, Białowieża, 20-22 listopada 2008 r. Program. Streszczenia referatów. Lista adresowa uczestników. Białowieża: Zakład Badania Ssaków PAN, 2008 - s. 13.
 • Degórski Marek: Interaction of soil properties with global climate change. [w]: Building together our territories. 31st International Geographical Congress, Tunis 2008, August 12-15. Abstracts. Tunis: [b.w.], 2008 - s. 99.
 • Degórski Marek: Przestrzeń w perspektywie fizycznogeograficznej [głos w dyskusji]. [w]: Terytorium, region, miejsce - czas i przestrzeń w geografii. Red. Wiesław Maik, Krystyna Rembowska, Andrzej Suliborski. Bydgoszcz: Wydaw. Uczelniane Wyższej Szkoły Gospodarki, 2008 - s. 208 (Podstawowe Idee i Koncepcje w Geografii; 4)
 • Degórski Marek: Zastosowanie badań glebowych w interpretacji paleośrodowisk i ewolucji rzeźby. [w]: Konferencja jubileuszowa z okazji 40-lecia działalności Stacji Naukowo-Badawczej IGiPZ PAN w Szymbarku. XVIII Ogólnopolskie Sympozjum Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego, Szymbark, 14-16 maja 2008. Streszczenia referatów i posterów. Red. Andrzej Kostrzewski, Witold Bochenek. Szymbark: PAN IGiPZ. Stacja Naukowo-Badawcza w Szymbarku, 2008 - s. k14.
 • Solon Jerzy: Korytarze ekologiczne - podobieństwa i różnice w skali wewnątrzkrajobrazowej i ponadregionalnej. [w]: Wdrażanie koncepcji korytarzy ekologicznych w Polsce. Międzynarodowa konferencja, Białowieża, 20-22 listopada 2008 r. Program. Streszczenia referatów. Lista adresowa uczestników. Białowieża: Zakład Badania Ssaków PAN, 2008 - s. 33-34.
 • Solon Jerzy, Degórski Marek, Roo-Zielińska Ewa: Studies on vegetation response to a topographical-soil gradient. - Annual Report 2008 - s. 93-96.
 • Degórski Marek: Ocena zaawansowania prac planistycznych w gminach posiadających obszary objęte prawną ochroną przyrody. [w]: Planowanie przestrzenne - szanse i zagrożenia społeczno-środowiskowe. VI Międzynarodowa Konferencja Naukowa, Lublin, KUL, 15-16 marca 2007 r. Lublin: KUL, 2007 - s. 9.
 • Degórski Marek: Economic-ecological models as a tools for analyzing landscape services and multifunctionality. [w]: Multifunctional land use in the rural-urban perspective. International confrence, November 7-9, 2007 in Bled, Slovenia. Ljubljana: University of Ljubljana, 2007 - s. 10.
 • Degórski Marek: Krajobraz jako odbicie przyrodniczych i antropogenicznych procesów zachodzących w megasystemie środowiska geograficznego. [w]: Ekologia krajobrazu - perspektywy badawcze i utylitarne. Bukowina Tatrzańska, 11-14 września 2007. Materiały konferencyjne. Red. Jarosław Balon, Wojciech Maciejowski. Kraków: IGiGP UJ, 2007 - s. 10.
 • Degórski Marek: Analysis of negative socioeconomic impact of flash floods and their perception in the society. [w]: Forecasting and risk management of flash floods in Central and Eastern Europe. International Seminar, Lublin, 17-18 December 2007. Lublin: UMCS, 2007 - s. 27.
 • Degórski Marek: [Głos w dyskusji]. [w]: Geografia a przemiany współczesnego świata. Red. Wiesław Maik, Krystyna Rembowska, Andrzej Suliborski. Bydgoszcz: Wydaw. Uczelniane Wyższej Szkoły Gospodarki, 2007 - s. 292-293 (Podstawowe Idee i Koncepcje w Geografii; 3)
 • Degórski Marek: Trophic resources and carbon storage in soils of forest types in Białowieża National Park (N-E Poland). [w]: Humic Substances in Ecosystems 7. An International Scientific Conference, Bachotek, Poland, 17-21.06.2007. Program. Abstracts. B. m.]: [b.w.], 2007 - s. 12.
 • Degórski Marek: Polityka ekologiczna w zarządzaniu regionem. [w]: O nowy kształt badań regionalnych w geografii i gospodarce przestrzennej. Konferencja naukowa, Poznań, 19-20 listopada 2007 r. Poznań: UAM, 2007 - s. 6-7.
 • Degórski Marek, Kowalkowski Alojzy: Buforowość i elektrolityczna przewodność w profilu jako indykatory warunków powstawania gleb. [w]: Gleba w czasie i przestrzeni. 27. Kongres Polskiego Towarzystwa Gleboznawczego, Warszawa, 3-7 września 2007. Streszczenia. Warszawa: Polskie Towarzystwo Gleboznawcze, Katedra Nauk o Środowisku Glebowym SGGW, 2007 - s. 109.
 • Kowalkowski Alojzy, Degórski Marek: Możliwość rekonstrukcji rozwoju środowiska przy zastosowaniu badań morfoskopowych SEM na przykładzie gleb bielicowych. [w]: Gleba w czasie i przestrzeni. 27. Kongres Polskiego Towarzystwa Gleboznawczego, Warszawa, 3-7 września 2007. Streszczenia. Warszawa: Polskie Towarzystwo Gleboznawcze, Katedra Nauk o Środowisku Glebowym SGGW, 2007 - s. 242.
 • Kołaczkowska Ewa: Sposób wypełniania przestrzeni w dolinie małej nizinnej rzeki przez populację inwazyjnego klonu jesionolistnego Acer negundo I. [w]: Botanika w Polsce - sukcesy, problemy, perspektywy. Streszczenia referatów i plakatów 54. Zjazdu Polskiego Towarzystwo Botanicznego, Szczecin, 03-08.09.2007. Szczecin: [b.w.], 2007 - s. 81.
 • Matuszkiewicz Jan, Roo-Zielińska Ewa, Kowalska Anna, Solon Jerzy: Ecological consequences of "Łomianki ring road" - expressway variants entered to the Spatial Management Plan of the Warsaw Metropolitan Area. [w]: Contemporary dilemmas of spatial development in Europe. Warsaw Regional Forum 2007. Proceedings. Ed. Konrad Czapiewski, Tomasz Komornicki. Warsaw: PAN IGiPZ, 2007 - s. 47-48.
 • Matuszkiewicz Jan Marek, Solon Jerzy, Roo-Zielińska Ewa, Kowalska Anna, Romanowski Jerzy: Zastosowanie scenariuszy ekologicznych dla poprawy partycypacji społecznej w planowaniu przestrzennym. - Urbanista 2007, nr 5 - s. 18-24.
 • Regulska Edyta: Lumbricidae jako bioindykatory. [w]: Program Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego a zadania ochrony obszarów Natura 2000. XVII Ogólnopolskie Sympozjum, Kampinoski Park Narodowy, Izabelin, 12-14 kwietnia 2007. Izabelin: Kampinoski Park Narodowy, GIOŚ, 2007 - s. 64.
 • Wolski Jacek: Atlas gór Polski. Sudety - Karpaty - Góry Świętokrzyskie. Red. Krzysztof Radwański, Marcin Szymczak. Warszawa 2006. - Pol. Przegl. Kartogr. 2007, 39, nr 4 - s. 372-374.
 • Wolski Jacek: Bieszczady Wysokie. Bieszczadzki Park Narodowy. Mapa dla wytrawnego turysty. Skala 1:40.000. Wojciech Krukar. Wyd. 2. Krosno 2004. - Pol. Przegl. Kartogr. 2007, 39, nr 2 - s. 168-169.
 • Degórski Marek: Człowiek w środowisku [głos w dyskusji]. [w]: Człowiek w badaniach geograficznych. Red. Wiesław Maik, Krystyna Rembowska, Andrzej Suliborski. Bydgoszcz: Wydaw. Uczelniane Wyższej Szkoły Gospodarki, 2006 - s. 250-251 (Podstawowe Idee i Koncepcje w Geografii; 2)
 • Degórski Marek: Człowiek w geografii - wybrane problemy badawcze [głos w dyskusji]. [w]: Człowiek w badaniach geograficznych. Red. Wiesław Maik, Krystyna Rembowska, Andrzej Suliborski. Bydgoszcz: Wydaw. Uczelniane Wyższej Szkoły Gospodarki, 2006 - s. 268-269 (Podstawowe Idee i Koncepcje w Geografii; 2)
 • Degórski Marek: Environmental dimension of transboundary spatial development - driving forces in the ecological regionalism. [w]: Towards sustainable border regions. Analyses, strategies and approaches for transboundary spatial development. International Workshop to be held in Warsaw, 24-25 April 2006. Abstracts. Warszawa: PAN IGiPZ, 2006 - s. 4.
 • Degórski Marek: Badania ekologiczno-gleboznawcze. R. Bednarek, H. Dziadowiec, U. Pokojska, Z. Prusinkiewicz. Warszawa 2005. - Przegl. Geogr. 2006, 78, z.3 - s. 434-436.
 • Degórski Marek, Jankowski Andrzej T.: Introduction. [w]: Natural and human environment of Poland. A geographical overview. Ed. Marek Degórski. Warsaw: PAN IGiPZ et al., 2006 - s. 5.
 • Degórski Marek, Kuchcik Magdalena: Socio-economic effects of extreme hydrometeorological events on Polish Lowland. [w]: Extreme hydrometeorological events in Poland and their impacts - European context. International Conference, Warsaw, Poland, 7-9 December 2006. Book of abstracts. Sosnowiec-Warszawa: Faculty of Earth Sciences, University of Silesia, 2006 - s. 21-22.
 • Degórski Marek: The planning perspective of multifunctional land use at the regional scale. [w]: International conference on: Multifunctional land use: meeting future demands for landscape goods and services. 26-28 May, 2005, Tartu, Estonia. Ed. Uloe Mander, Kadri Meier. Tartu: Tartu University Press, 2005 - s. 57.
 • Degórski Marek: Transgraniczna współpraca w zakresie wykorzystania i ochrony potencjału przyrodniczego w krajach Unii Europejskiej na przykładzie Polski i Niemiec. [w]: Obieg pierwiastków w przyrodzie: bioakumulacja - toksyczność - przeciwdziałanie. Integracja europejska. VI Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna (Warszawa, 22-23.09.2005). Warszawa: Instytut Ochrony Środowiska, 2005 - s. 1.
 • Degórski Marek: [Głos w dyskusji]. [w]: Geografia jako nauka o przestrzeni, środowisku i krajobrazie. Red. Wiesław Maik, Krystyna Rembowska, Andrzej Suliborski. Łódź: ŁTN, 2005 - s. 195 (Podstawowe Idee i Koncepcje w Geografii; 1)
 • Kowalkowski Alojzy, Degórski Marek: Biogeomorfogeniczna odrębność górskich strukturalnych gleb rdzawych bielicowych. [w]: Gleby górskie - geneza, właściwości, zagrożenia. II Międzynarodowa Konferencja Naukowa, Kraków - Niedzica - Zawoja, 14-16.09.2005. Red. Anna Miechówka, Michał Gąsiorek, Krystyna Ciarkowska. Kraków: Katedra Gleboznawstwa i Ochrony Gleb AR, 2005 - s. 53-54.
 • Kowalska Anna: Granice morfologiczne i ich wpływ na formy użytkowania ziemi w dolinie Wisły. [w]: Granice i ich rola w krajobrazach kulturowych. VII Interdyscyplinarne Seminarium Krajobrazowe, 21-22 października 2005, Warszawa, IGiPZ PAN, ul. Twarda 51/55. Warszawa: PTG, IGiPZ PAN, 2005 - 1 s.
 • Matuszkiewicz Jan, Kowalska Anna, Solon Jerzy: Prognostic, vegetation maps in the evaluatio of an impact of hydro engineering measurements in the Vistula valley. [w]: W3M Conference for wetlands: monitoring, modelling, management, Wierzba, 22-25 September 2005. Programme and abstracts. Warsaw: Warsaw Agricultural University Press, 2005 - s. 50.
 • Meyer Burghard, Degórski Marek: Integration of multifunctional goals into land use - the planning perspective. [w]: International conference on: Multifunctional land use: meeting future demands for landscape goods and services. 26-28 May, 2005, Tartu, Estonia. Ed. Uloe Mander, Kadri Meier. Tartu: Tartu University Press, 2005 - s. 32.
 • Solon Jerzy: Czy obowiązująca ustawa o ochronie przyrody jest dobrym narzędziem do rozwiązywania konfliktów "człowiek - przyroda" w polskich parkach narodowych?. [w]: Konflikty człowiek - przyroda na obszarach prawnie chronionych w Polsce. Materiały konferencji naukowej, Sosnowiec - Ojców, 16-17 czerwca 2005 r. Red. Adam Hibszer, Józef Partyka. Sosnowiec-Ojców: PTG Oddział Katowicki, OPN, 2005 - s. 8-9.
 • Solon Jerzy: Okolice Pińczowa jako poligon dla długookresowych badań dynamiki krajobrazu. Wybrane rezultaty prac Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN. [w]: Środowisko przyrodnicze jako przedmiot badań interdyscyplinarnych: teoria i praktyka. Ogólnopolska konferencja naukowa z udziałem gości zagranicznych. Busko Zdrój - Pińczów, 2-4.06.2005 r. Red. Małgorzata Strzyż, Anna Świercz. Kielce: IG AŚ, 2005 - s. 184-185.
 • Solon Jerzy: Ekologia-krajobraz-energia. Z. Fischer, M. Magomedow. Lublin, 2004. - Wiad. Ekol. 2005, 51, z.2 - s. 113-120.
 • Solon Jerzy: Granica mozaiki krajobrazowej a granica kulturowa - próba definicji problemu. [w]: Granice i ich rola w krajobrazach kulturowych. VII Interdyscyplinarne Seminarium Krajobrazowe, 21-22 października 2005, Warszawa, IGiPZ PAN, ul. Twarda 51/55. Warszawa: PTG, IGiPZ PAN, 2005 - 3 s.
 • Solon Jerzy, Roo-Zielińska Ewa, Degórski Marek: Związki między roślinnością a glebą w zależności od sposobu użytkowania ziemi jako podstawa modelowania dynamiki krajobrazu (na przykładzie okolic Młodzaw koło Pińczowa). [w]: Środowisko przyrodnicze jako przedmiot badań interdyscyplinarnych: teoria i praktyka. Ogólnopolska konferencja naukowa z udziałem gości zagranicznych. Busko Zdrój - Pińczów, 2-4.06.2005 r. Red. Małgorzata Strzyż, Anna Świercz. Kielce: IG AŚ, 2005 - s. 186.
 • Wolski Jacek: Współczesny obraz dawnych granic własnościowych i gospodarczych w Bieszczadach. [w]: Granice i ich rola w krajobrazach kulturowych. VII Interdyscyplinarne Seminarium Krajobrazowe, 21-22 października 2005, Warszawa, IGiPZ PAN, ul. Twarda 51/55. Warszawa: PTG, IGiPZ PAN, 2005 - 2 s.
 • Breymeyer Alicja, Degórski Marek, Kozłowska Anna, Matuszkiewicz Jan, Biegański Ludwik: Chronić czy pielęgnować [dyskusja]. - Urbanista 2004, nr 6 - s. 22-24.
 • Degórski Marek: Spatial variability of multifunctional landscape as a reason for potential differences of regional "smart growth" on some examples from Poland. [w]: Issues of sustainable land use in European landscapes. Problems, conflicts & solutions. International workshop, Goedoelloe, Hungary, 14-18 April 2004. Programme & Book of abstracts. Goedoelloe: Institute of Environmental and Landscape Management. Szent Istvan University, 2004 - s. 24.
 • Degórski Marek: Przestrzenna zmienność gleb bielicoziemnych środkowej i północnej Europy a geograficzne zróżnicowanie czynników pedogenicznych. - Działalność Nauk. 2004, 17 - s. 107-110.
 • Degórski Marek: Climate changes as a reason of podzolic soil development in Northern and Central Europe. [w]: One Earth - Many Worlds. The 30th Congress of the International Geographical Union, 15-20 August 2004, Glasgow UK. Programme. Glasgow: IGU, 2004 - 1 s.
 • Degórski Marek: Gleba jako indykator zmian zachodzących w środowisku przyrodniczym. [w]: Rekonstrukcja i prognoza zmian środowiska przyrodniczego w badaniach geograficznych. Tom dedykowany Prof. dr hab. Janowi Szupryczyńskiemu w 70. rocznicę urodzin. Materiały z Sympozjum: Toruń, 21-22 października 2004 r. Warszawa: PAN IGiPZ, 2004 - s. 39-40 (Dokumentacja Geograficzna; 31)
 • Degórski Marek: Dynamika procesów zachodzących w systemie przyrodniczym a kierunki zmian właściwości gleb w wybranych geoekosystemach. [w]: Funkcjonowanie geoekosystemów Polski w warunkach zmian klimatu i różnokierunkowej antropopresji. XV Sympozjum Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego, Międzyzdroje, 1-3 września 2004. Przewodnik konferencyjny. Red. Andrzej Kostrzewski. Poznań: Instytut Badań Czwartorzędu i Geoekologii UAM, 2004 - s. 29.
 • Degórski Marek, Kowalkowski Alojzy: The measurability and quantification of podzolization process as a function of time. [w]: EUROSOIL 2004. Abstracts. Freiburg: Albert-Ludwigs-Univeritaet Freiburg, 2004 - s. 166.
 • Solon Jerzy: Ocena różnorodności krajobrazu na podstawie analizy struktury przestrzennej roślinności. - Działalność Nauk. 2004, 17 - s. 110-112.
 • Degórski Marek: Stan środowiska oraz główne kierunki działań w polskiej polityce ekologicznej wynikające z integracji z Unią Europejską. [w]: Obieg pierwiastków w przyrodzie: bioakumulacja - toksyczność - przeciwdziałanie. Integracja europejska. V Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna (Warszawa, 25-26.09.2003). Warszawa: Instytut Ochrony Środowiska, 2003 - 1 s.
 • Degórski Marek: Geografia fizyczna a społeczno-ekonomiczna. [w]: Geografia wobec problemów teraźniejszości i przyszłości. Słubice, 3-5 kwietnia 2003. Streszczenia referatów. Słubice: [b.w.], 2003 - s. 7-8.
 • Degórski Marek: Zróżnicowanie czynników pedogenicznych a rozwój i właściwości gleb bielicowych w północnej i środkowej Europie. [w]: Gleba w środowisku. 26. Kongres Polskiego Towarzystwa Gleboznawczego. Red. Stefan Skiba, Marek Drewnik, Andrzej Kacprzak. Kraków: Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ, 2003 - s. 202.
 • Degórski Marek: Formalno-prawne uwarunkowania planowania krajobrazu w Unii Europejskiej. [w]: Rola studiów ekologiczno-krajobrazowych w procesie integracji Polski z Unią Europejską. Jubileuszowa konferencja naukowa z okazji 10-lecia Polskiej Asocjacji Ekologii Krajobrazu, Gdańsk-Starbienino, 22-24 maja 2003 r. Gdańsk: [b.w.], 2003 - s. 14-15.
 • Degórski Marek: Itroduction. [w]: Eastern dimension of European Union. Ed. Jerzy Kitowski. Warsaw: PAN IGiPZ, 2003 - s. 7-8 (Geopolitical Studies; 11)
 • Degórski Marek: Przedmowa. [w]: Przestrzeń wyborcza Polski. Red. Mariusz Kowalski. Warszawa: [b.w.], 2003 - s. 5.
 • Degórski Marek, Roo-Zielińska Ewa, Solon Jerzy: Vegetation response to soil structure and dynamics within a catchment: a Pińczów case study (S Poland). [w]: Water resources and vegetation. 46th Symposium of the International Association of Vegetation Science, June 8 to 14, 2003, Napoli (Naples), Italy. Camerino: Universita di Camerino, 2003 - s. 74.
 • Degórski Marek, Roo-Zielińska Ewa, Solon Jerzy: Relationship between climate humidity, soil moisture, composition and structure of vegetation in pine forest in the temperate and boreal zones. [w]: Water resources and vegetation. 46th Symposium of the International Association of Vegetation Science, June 8 to 14, 2003, Napoli (Naples), Italy. Camerino: Universita di Camerino, 2003 - s. 73.
 • Roo-Zielińska Ewa, Degórski Marek, Solon Jerzy: Does spatial changeability of plant communities good reflect differentiation of abiotic conditions, specially the moisture of the soils?. [w]: Water resources and vegetation. 46th Symposium of the International Association of Vegetation Science, June 8 to 14, 2003, Napoli (Naples), Italy. Camerino: Universita di Camerino, 2003 - s. 190.
 • Solon Jerzy: Krajobraz zrównoważony w koncepcji rozwoju zrównoważonego - w poszukiwaniu nowych wskaźników. [w]: Rola studiów ekologiczno-krajobrazowych w procesie integracji Polski z Unią Europejską. Jubileuszowa konferencja naukowa z okazji 10-lecia Polskiej Asocjacji Ekologii Krajobrazu, Gdańsk-Starbienino, 22-24 maja 2003 r. Gdańsk: [b.w.], 2003 - s. 51-53.
 • Solon Jerzy, Degórski Marek, Roo-Zielińska Ewa: Geographical pattern of herb layer and soil properties in Scots pine (Pinus sylvestris) forest in relation to climate differentiation. [w]: Water resources and vegetation. 46th Symposium of the International Association of Vegetation Science, June 8 to 14, 2003, Napoli (Naples), Italy. Camerino: Universita di Camerino, 2003 - s. 210.
 • Degórski Marek: Wielofunkcyjność krajobrazu w koncepcjach rozwoju regionalnego. [w]: Ogólnopolska konferencja naukowa nt. "Perspektywy rozwoju regionu w świetle badań krajobrazowych", Kielce-Sandomierz, 3-4.10.2002 r. Red. Małgorzata Strzyż. Kielce: Instytut Geografii Akademii Świętokrzyskiej, 2002 - s. 22-23.
 • Kowalska Anna: Analiza zmian krajobrazowych w dolinie rzeki Wisły pomiędzy Warszawą a Płockiem w wieku XIX i XX. [w]: Problemy ochrony i kształtowania krajobrazu kulturowego Górnego Śląska na tle doświadczeń z innych obszarów Polski i Europy. III Interdyscyplinarne Seminarium Krajobrazu Kulturowego, Sosnowiec - Będzin - Rudy Raciborskie, 26-27.09.2002. Streszczenia. Sosnowiec: WNoZ UŚ, 2002 - 1 s. nlb.
 • Degórski Marek: Wpływ zróżnicowania morfogenetycznego substratu gleb bielicoziemnych na niektóre właściwości ekosystemów borowych Europy Północnej i Środkowej. [w]: Funkcjonowanie geoekosystemów w zróżnicowanych warunkach morfoklimatycznych. Monitoring, ochrona, edukacja. Konferencja Naukowa, Poznań, 19-20 X 2001. Streszczenia. Red. Iwona Piotrowska, Zbigniew Zwoliński. Poznań: Stowarzyszenie Geomorfologów Polskich, 2001 - s. 32-33.
 • Degórski Marek: Regionalna współpraca transgraniczna a ochrona środowiska. [w]: Czynniki i bariery regionalnej współpracy przygranicznej - bilans dokonań. 50 Zjazd Polskiego Towarzystwa Geograficznego. Referaty, komunikaty i postery. Red. Jerzy Kitowski. Rzeszów: Wydaw. Oświatowe FOSZE, 2001 - s. 35-37.
 • Degórski Marek L.: The total store of organic carbon in the soil of pine ecosystems in Northern and Central Europe. [w]: Keeping all the parts: preserving, restoring sustaining complex ecosystems. The Ecological Society of America 86th Annual Meeting, Monona Terrace, Madison, Wisconsin, August 5-10, 2001. Washington: The Ecological Society of America, 2001 - s. 271.
 • Richling Andrzej, Solon Jerzy: Wstęp. [w]: Z badań nad strukturą i funkcjonowaniem Wigierskiego Parku Narodowego. Praca zbiorowa. Red. Andrzej Richling, Jerzy Solon. Warszawa: Wydaw. Akademickie "Dialog", 2001 - s. 8-9.
 • Solon Jerzy: Wpływ przewidywanych zmian klimatycznych na zmiany charakterystyk strukturalnych runa borów sosnowych i mieszanych w Polsce. [w]: Funkcjonowanie geoekosystemów w zróżnicowanych warunkach morfoklimatycznych. Monitoring, ochrona, edukacja. Konferencja Naukowa, Poznań, 19-20 X 2001. Streszczenia. Red. Iwona Piotrowska, Zbigniew Zwoliński. Poznań: Stowarzyszenie Geomorfologów Polskich, 2001 - s. 133-134.
 • Solon Jerzy, Roo-Zielińska Ewa: Biomass and floristic richness of the herb layer in forests of Scots pine (Pinus sylvestris) in Central and Northern Europe. [w]: Keeping all the parts: preserving, restoring sustaining complex ecosystems. The Ecological Society of America 86th Annual Meeting, Monona Terrace, Madison, Wisconsin, August 5-10, 2001. Washington: The Ecological Society of America, 2001 - s. 346.
 • Wolski Jacek: Wykorzystanie katastru galicyjskiego w badaniach naukowych. [w]: Kartografia Galicji 1772-1918. XXI Ogólnopolska Konferencja Historyków Kartografii, Krasiczyn - Przemyśl - Lwów 26-29 września 2001 r. Streszczenia referatów. Warszawa: PAN Instytut Historii Nauki. Zespół Historii Kartografii, 2001 - s. 30-32.
 • Degórski Marek: Wpływ antropopresji na właściwości pokrywy glebowej pięter wysokogórskich rejonu Kasprowego Wierchu. [w]: Współczesne przemiany środowiska przyrodniczego Tatr. II Ogólnopolska Konferencja "Przyroda Tatrzańskiego Parku Narodowego a człowiek", Zakopane, 12-14 październik 2000. Streszczenia prac. [B.m.]: [b.w.], 2000 - s. 90.
 • Degórski Marek: Rola abiotycznych elementów geokompleksów w koncepcji ekorozwoju. [w]: Założenia i teorie ekologii krajobrazu w ekorozwoju. Materiały konferencji naukowej, Bydgoszcz-Tleń, 7-9.09.2000. Bydgoszcz: [b.w.], 2000 - s. 17.
 • Degórski Marek, Solon Jerzy: Międzynarodowa Konferencja "Globalne i regionalne zmiany klimatu a ich naturalne i społeczno-ekonomiczne konsekwencje", Vadul lui Voda, 26-28 sierpnia 1999 roku. - Przegl. Geogr. 2000, 72, z.1/2 - s. 166.
 • Degórski Marek: Główne obszary problemowe polskiej polityki ekologicznej w okresie integracji z Unią Europejską. [w]: Obieg pierwiastków w przyrodzie. Bioakumulacja - toksyczność - przeciwdziałanie. Integracja europejska III Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna, Warszawa, 8-9 listopada 1999 r. Warszawa: IOŚ, 1999 - s. 2-3.
 • Solon Jerzy: Główne kierunki przekształceń roślinności Kampinoskiego Parku Narodowego w ostatnich 50 latach. [w]: Funkcjonowanie i tendencje rozwoju geoekosystemów Polski ze szczególnym uwzględnieniem parków narodowych. X Ogólnopolskie Sympozjum Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego, Kampinoski Park Narodowy, Wojskowa Akademia Techniczna, 8-10 września 1999. Warszawa]: Główny Inspektorat Ochrony Środowiska, 1999 - s. 71-72.
 • Solon Jerzy: Park Narodowy Gór Stołowych na tle wybranych regionalizacji. [w]: Góry Stołowe. Praca zbiorowa. Red. Marek Zgorzelski. Warszawa: Wydaw. Akademickie Dialog, 1999 - s. 12-13.
 • Degórski Marek, Reed D.: Horizontal differentiation in cotton strid decomposition in pine ecosystem soil in Poland. [w]: The Earth's changing land. GCTE-LUCC Open Science Conference on Global Change, Barcelona, Spain, 14-18 March 1998. Abstracts. Barcelona: Institut Cartografic de Catalunya, 1998 - s. 165.
 • Roo-Zielińska Ewa, Solon Jerzy: Heterogenity in herb layer structure and diversity of plant species in Pinus sylvestris forests along a lattitudinal gradient (Finland-Poland): a multi-scale approach. [w]: VII International Congress of Ecology INTECOL. Florence, 19-25 July 1998. Proceedings. Ed. Almo Farina, Jeff Kennedy, Veronica Bossu. Florence: [b.w.], 1998 - s. 361.
 • Solon Jerzy: Landscape stability concept and land use changes. [w]: VII International Congress of Ecology INTECOL. Florence, 19-25 July 1998. Proceedings. Ed. Almo Farina, Jeff Kennedy, Veronica Bossu. Florence: [b.w.], 1998 - s. 399.
 • Solon Jerzy: Vegetation changes and landscape persistence: a Wilga region case study. [w]: Present and historical nature-culture interactions in landscapes (experiences for the 3rd millenium). International conference program and abstract book. September 6-13, 1998, Prague, Czech Republic. Eds. Pavel Kovar, Radka Pusova, Petr Kulisek. Prague: [b.w.], 1998 - 1 s.
 • Degórski Marek Leszek: Geoekologiczne uwarunkowania rozwoju gleb bielicoziemnych w wschodnio- i północnoeuropejskiej krainie glebowej. [w]: Przyrodnicze i społeczne walory Mazowsza w dobie restrukturyzacji. XLVI Zjazd Polskiego Towarzystwa Geograficznego, Rynia nad Zalewem Zegrzyńskim, 18-21 września 1997 r. Wystąpienia. Red. Alicja Breymeyer et al. Rynia: PTG, 1997 - s. 41-42.
 • Solon Jerzy: Zmiany roślinności i siedlisk doliny Wisły w okolicach Wilgi w latach 1949-1995. [w]: Przemiany krajobrazu naturalnego Polski Środkowej. Konferencja naukowa Katedry Geografii Fizycznej Kompleksowej Uniwersytetu Łódzkiego i Polskiej Asocjacji Ekologii Krajobrazu. Łódź, 30-31 maja 1997. Streszczenia referatów. Łódź: [b.w.], 1997 - s. 52-53.
 • Breymeyer Alicja, Degórski Marek: Transect studies along parallel 52, 12-32 east: Pine litter decomposition as related to chemical properties of upper soil layers. [w]: Air pollution and climate change effects on forest ecosystems. Mission Inn, Riverside, California, February 5-9, 1996. Abstracts. [B.m.]: [b.w.], 1996 - 7].
 • Chmielewski Tadeusz J., Solon Jerzy: Analiza struktury przyrodniczej Kampinoskiego Parku Narodowego. [w]: Badania ekologiczno-krajobrazowe na obszarach chronionych. Materiały Konferencji Naukowej, Gdańsk, 16-18 maja 1996. Gdansk: UGd, 1996 - s. 19-20.
 • Degórski Marek: Soil transformation as an element of landscape changes in North and Central Europe. [w]: Abstracts of International Conference "Landscape transformation in Europe, practical and theoretical aspects". Warsaw: [b.w.], 1996 - s. 36.
 • Degórski Marek: Potential and actual contamination of soil in Poland. [w]: Third International Symposium and Exhibition on Environmental Contamination in Central and Eastern Europe. Warsaw: [b.w.], 1996 - s. 177.
 • Degórski Marek: Transect studies along parallel 52, 12-32 east: Spatial and vertical distribution of soil physico-chemical properties and content of heavy metals in pedosphere. [w]: Air pollution and climate change effects on forest ecosystems. Mission Inn, Riverside, California, February 5-9, 1996. Abstracts. [B.m.]: [b.w.], 1996 - 13].
 • Degórski Marek: Human impact on degradation of soil cover in Poland. [w]: 28th International Geographical Congress. The Hague, August 4-10 1996. Abstract book. Land, sea and human effort. Utrecht: Stichting Internationaal Geografisch Congress, 1996 - s. 109.
 • Degórski Marek, Gworek B., Lewandowski W.: Metale ciężkie w glebach Białowieskiego Parku Narodowego. [w]: Materiały Konferencji Naukowej "Metale i metaloidy - aspekty farmakologiczne, toksykologiczne i środowiskowe". Białowieża: [b.w.], 1996 - s. 28.
 • Roo-Zielińska Ewa, Solon Jerzy: Transect studies along parallel 52, 12-32 east: Floristic composition and structure of herb layer of forest permanent plots as a result of geographical differentiation. [w]: Air pollution and climate change effects on forest ecosystems. Mission Inn, Riverside, California, February 5-9, 1996. Abstracts. [B.m.]: [b.w.], 1996 - 33].
 • Roo-Zielińska Ewa, Solon Jerzy: Transect studies along parallel 52, 12-32 east: Herb layer diversity and phytoindicative evaluation of habitat conditions of permanent plots in forests. [w]: Air pollution and climate change effects on forest ecosystems. Mission Inn, Riverside, California, February 5-9, 1996. Abstracts. [B.m.]: [b.w.], 1996 - 34].
 • Solon Jerzy: Geobotaniczne podstawy kształtowania krajobrazu w Kampinoskim Parku Narodowym. [w]: Badania ekologiczno-krajobrazowe na obszarach chronionych. Materiały Konferencji Naukowej, Gdańsk, 16-18 maja 1996. Gdansk: UGd, 1996 - s. 45-46.
 • Degórski Marek Leszek: Rekultywacja, rewaloryzacja i restytucja pedosfery w koncepcji ekorozwoju. [w]: Zastosowanie ekologii krajobrazu w ekorozwoju. Materiały konferencji naukowej, Warszawa, 5-7.10.1995. Warszawa: WGiSR UW, 1995 - 16].
 • Kozłowska Anna B., Rączkowska Zofia, Degórski Marek: The influence of touristic use in the transformation of properties of the geographical environment of the area around Kasprowy Wierch in the Tatra Mountains - proposal of the study. [w]: Zachowanie bioróżnorodności w transgranicznych obszarach chronionych. Seminarium PAN PL - NAS USA. Bieszczady - Tatry 15-25 maj 1994 r. Warszawa]: [b.w.], 1995 - s. 59-60.
 • Kozłowska Anna B., Rączkowska Zofia, Degórski Marek: Monitoring zmian środowiska wysokogórskiego pod wpływem czynników naturalnych i antropogenicznych. [w]: Sympozjum "Zintegrowany monitoring środowiska przyrodniczego. Funkcjonowanie i monitoring geosystemów". Szymbark, 14-16 września 1995. Red. Roman Soja, Paweł Prokop. Kraków: Zakład Geomorfologii i Hydrologii Gór i Wyżyn, 1995 - s. 47-48.
 • Solon Jerzy: Landscape stability: how it can be measured?. [w]: IALE 95. The future of our landscapes. Programme and abstracts. [B.m.]: [b.w.], 1995 - 1 s.
 • Solon Jerzy: Ogólna charakterystyka roślinności województwa warszawskiego - zróżnicowanie naturalne i transformacje antropogeniczne. [w]: Seminaire geographique polono-roumain. Transformations de la structure spatiale des espaces ruraux dans les zones suburbaines en Pologne et Roumanie. Varsovie, le 12 juin 1995. Warszawa: PAN IGiPZ, 1995 - 1 s.nlb.
 • Solon Jerzy: The biological diversity of vegetational landscapes; problems with evaluation. [w]: Zachowanie bioróżnorodności w transgranicznych obszarach chronionych. Seminarium PAN PL - NAS USA. Bieszczady - Tatry 15-25 maj 1994 r. Warszawa]: [b.w.], 1995 - s. 13-14.
 • Bytnerowicz Andrzej, Roo-Zielińska Ewa, Solon Jerzy: Preface. [w]: Climate and atmospheric deposition studies in forest. International Conference. Nieborów, October 6-9 1992. Eds. Jerzy Solon, Ewa Roo-Zielińska, Andrzej Bytnerowicz. Warsaw: PAN IGiPZ, 1994 - s. 5 (Conference Papers; 19)
 • Kostrowicki Andrzej S., Solon Jerzy: Wprowadzenie. [w]: Studium geobotaniczno-krajobrazowe okolic Pińczowa. Red. Andrzej S. Kostrowicki i Jerzy Solon. Warszawa: PAN IGiPZ, 1994 - s. 7-12 (Dokumentacja Geograficzna; 1/2)
 • Kozłowska Anna B., Rączkowska Zofia, Degórski Marek: Connection between morphogenetic processes and vegetation on the slopes of the High Tatra Mts. (on example of the range of Skrajna Turnia slope). [w]: Abstracts book. International Association for Vegetation Science 36th International Symposium in Tenerife 12-16 April 1993. Tenerife: Universidad de Laguna, 1993 - s. 22.

Documentation studies

 • Starkel Leszek, Wolski Jacek: Polska geografia: czy przeszłość ma przyszłość? Rozmowa z profesorem Leszkiem Starklem. - Przegląd Geograficzny 2022, 94, 1 - s. 137-167.
 • Degórski Marek: Jubileusz Profesora Jana Marka Matuszkiewicza. - Przegląd Geograficzny 2021, 93, 3 - s. 307-309.
 • Degórski Marek: Andrzej Mizgajski. [w]: Jasna myśl i proste słowo. Wędrówki przez system społeczno-ekologiczny z Profesorem Andrzejem Mizgajskim. Red. Włodzimierz Łęcki, Damian Łowicki i Małgorzata Stępniewska. Poznań: Bogucki Wydawnictwo Naukowe, 2020 - s. 33.
 • Degórski Marek: Jubileusz Pani Profesor Ewy Roo-Zielińskiej. - Przegląd Geograficzny 2019, 91, 3 - s. 293-294.
 • Degórski Marek: Korcelli Piotr (ur. 1939). [w]: Geografowie polscy. Słownik biograficzny. T. 2. Red. Antoni Jackowski, Kazimierz Krzemień, Izabela Sołjan. Kraków: Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2018 - s. 737-738.
 • Degórski Marek: Szczęsny Roman (1929-2000). [w]: Geografowie polscy. Słownik biograficzny. T. 3. Red. Antoni Jackowski, Kazimierz Krzemień, Izabela Sołjan. Kraków: Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2018 - s. s.1623-1626.
 • Degórski Marek: Grzeszczak Jerzy (ur. 1932). [w]: Geografowie polscy. Słownik biograficzny. T. 1. Red. Antoni Jackowski, Kazimierz Krzemień, Izabela Sołjan. Kraków: Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2018 - s. 514-515.
 • Degórski Marek: Kosiński Leszek Antoni (ur. 1929). [w]: Geografowie polscy. Słownik biograficzny. T. 2. Red. Antoni Jackowski, Kazimierz Krzemień, Izabela Sołjan. Kraków: Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2018 - s. 752-754.
 • Degórski Marek: Breymeyer Alicja (1932-2015). [w]: Geografowie polscy. Słownik biograficzny. T. 1. Red. Antoni Jackowski, Kazimierz Krzemień, Izabela Sołjan. Kraków: Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2018 - s. 169-171.
 • Degórski Marek: Konferencja Regionalna Międzynarodowej Unii Geograficznej w Polsce, Kraków 18-22 sierpnia 2014 r. - Przegląd Geograficzny 2015, 87, 1 - s. 141-149.
 • Degórski Marek: Setna rocznica urodzin dr hab. Zdzisławy Wójcik. - Przegląd Geograficzny 2015, 87, 1 - s. 188-191.
 • Regulska Edyta, Kowalska Anna, Kruczkowska Bogusława: Ogólnopolska Konferencja Naukowa"Krajobraz z komputera. Modelowanie krajobrazu - nowe narzędzia, metody, typologie". - Problemy Ekologii Krajobrazu 2014, 38 - s. 237-244.
 • Degórski Marek: Konferencja Regionalna Miedzynarodowej Unii Geograficznej, Brisbane, 3-7 VII 2006 r. - Przegl. Geogr. 2007, 79, z.1 - s. 185-186.
 • Degórski Marek: Konferencja naukowa "Wartości w geografii", Lublin, 6-7 IV 2006 r. - Przegl. Geogr. 2006, 78, z.3 - s. 448-449.
 • Kowalska Anna: Międzynarodowe seminarium "Partycypacja społeczna w planowaniu przestrzennym w Europie", Wageningen, Holandia, 20-22 IX 2006 r. - Przegl. Geogr. 2006, 78, z.4 - s. 614-616.
 • Degórski Marek: Inicjatywa organizacji Konferencji Regionalnej MUG w Polsce - oferta przedłożona na Kongresie MUG w Glasgow. - Przegl. Geogr. 2005, 77, z.1 - s. 120-122.
 • Degórski Marek: Geografia moja pasja. - Wiad. Uczel. Wyższa Szk. Ekologii i Zarządzania 2005, nr 1 - 15-17 : fot.
 • Degórski Marek, Kowalkowski Alojzy: Kongres EUROSOIL 2004. Freiburg, 4-12 IX 2004 r. - Przegl. Geogr. 2005, 77, z.3 - s. 415-417.
 • Degórski Marek: Zakład Geoekologii i Klimatologii nową jednostką organizacyjną IGiPZ PAN. - Przegl. Geogr. 2004, 76, z.3 - s. 382-383.
 • Degórski Marek: Sesja jubileuszowa z okazji 50-lecia działalności Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. Stanisława Leszczyckiego PAN w Warszawie. Warszawa, 10-11 X 2003 r. - Przegl. Geogr. 2004, 76, z.1 - s. 105-108.
 • Degórski Marek: Jubileusz Profesor Alicji Breymeyer. - Przegl. Geogr. 2003, 75, z.2 - s. 317-319.
 • Solon Jerzy: System Natura 2000 i jego konsekwencje. - Urbanista 2003, nr 7 - s. 23-28.
 • Solon Jerzy: Wykaz lądowych zbiorowisk roślinnych stwierdzonych w ciągu ostatnich 30 lat na terenie Kampinoskiego Parku Narodowego i otuliny. [w]: Kampinoski Park Narodowy. T.1. Przyroda Kampinoskiego Parku Narodowego. Praca zbiorowa. Red. nauk. Roman Andrzejewski. Izabelin: Kampinoski Park Narodowy, 2003 - s. 473-478.
 • Degórski Marek: Professor Marcin Maria Rościszewski. [w]: New arrangements of socio-economic links in Central and Eastern Europe. Rzeszów: Wydaw. Oświatowe FOSZE, 2002 - s. 5-8.
 • Roo-Zielińska Ewa, Solon Jerzy: Od redaktorów. [w]: Między geografią a biologią - badania nad przemianami środowiska przyrodniczego. Zbiór prac. Tom dedykowany Prof. dr hab. Andrzejowi Samuelowi Kostrowickiemu z okazji 80-lecia urodzin. Red. Ewa Roo-Zielińska, Jerzy Solon. Warszawa: PAN IGiPZ, 2001 - s. 9 (Prace Geograficzne; 179)
 • Degórski Marek: Współpraca naukowa IGiPZ PAN na forum międzynarodowym w okresie transformacji (1991-1998). - Przegl. Geogr. 2000, 72, z.1/2 - s. 89-102.
 • Więckowski Marek, Wolski Jacek, Śleszyński Przemysław: Oddział Akademicki Polskiego Towarzystwa Geograficznego. [w]: Historia Polskiego Towarzystwa Geograficznego. 47 Zjazd Polskiego Towarzystwa Geograficznego, Sosnowiec, 23-26 września 1998 r. Postery. Red. Mariusz Rzetała, Tadeusz Szczypek. Sosnowiec: Wydział Nauk o Ziemi UŚ, 1998 - s. 50-51.
 • Degórski Marek: [Pierwsza] I Międzynarodowa Olimpiada Geograficzna. Holandia, sierpień 1996 r. - Przegl. Geogr. 1996, 68, z.3/4 - s. 567-568.

Maps, atlases

 • Matuszkiewicz Jan Marek, Wolski Jacek: Potencjalna roślinność naturalna Polski (wersja wektorowa). Skala 1:300 000.Warszawa: 2023 - mapa wektorowa
 • Borek Arkadiusz, Duży Wiesława, Panecki Tomasz, Słomska-Przech Katarzyna, Słomski Michał, Swoboda Paweł, Zachara-Związek Urszula, Związek Tomasz: Kujawy i ziema dobrzyńska w drugiej połowie XVI wieku. Skala 1:250000. [w]: Kujawy i ziemia dobrzyńska w drugiej połowie XVI wieku. Cz. 1. Mapy. Red. Wiesława Duży, Arkadiusz Borek, Michał Słomski. Warszawa: Instytut Historii PAN, 2021 - s. nr 1 (Atlas historyczny Polski. Mapy szczegółowe XVI wieku; 6)
 • Związek Tomasz: Ważniejsze drogi Prus Królewskich w drugiej połowie XVI wieku. Skala 1:500.000. [w]: Prusy Królewskie w drugiej połowie XVI wieku. Suplement, cz. 1: mapy. Red. Tomasz Panecki, Marek Słoń. Warszawa: Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla PAN, 2021 - s. 4 (Atlas historyczny Polski. Mapy szczegółowe XVI wieku) (Suplement; )
 • Związek Tomasz: Ważniejsze drogi Kujaw i ziemi dobrzyńskiej w drugiej połowie XVI wieku. Skala 1:500000. [w]: Kujawy i ziemia dobrzyńska w drugiej połowie XVI wieku. Cz. 1. Mapy. Red. Wiesława Duży, Arkadiusz Borek, Michał Słomski. Instytut Historii PAN, 2021 - s. nr 5 (Atlas historyczny Polski. Mapy szczegółowe XVI wieku; 6)
 • Śleszyński Przemysław, Andrzejewska Maria, Cerić Denis, Deręgowska Aleksandra, Komornicki Tomasz, Rusztecka Monika, Solon Jerzy, Sudra Paweł, Zielińska Beata: Chłonność demograficzna wg planów miejscowych. [w]: Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020 (z perspektywą do 2030 r.). Warszawa: Ministerstwo Rozwoju, 2017 - 1 mapa.
 • Śleszyński Przemysław, Bański Jerzy, Degórski Marek, Komornicki Tomasz: Obszary zagrożone trwałą marginalizacją. [w]: Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020 (z perspektywą do 2030 r.). Warszawa: Ministerstwo Rozwoju, 2017 - 1 mapa.
 • Matuszkiewicz Jan Marek, Kębłowska Anna, Kowalska Anna, Deręgowska Aleksandra, Otręba Anna, Kołaczkowska Ewa, Ciurzycki Wojciech, Popkiewicz Piotr, Mędrzycki Piotr, Zaniewski Piotr, Truszkowska Ewa, Torzewski Karol, Kamola Paweł: Roślinność rzeczywista pasów wydmowych Kampinoskiego Parku Narodowego. Mapa fitosocjologiczna. Izabelin: Petit s.k. na zlecenie Kampinoskiego Parku Narodowego, 2015 - 1 s.
 • Matuszkiewicz Jan Marek, Wolski Jacek, Kowalska Anna: Mapa sekwencji stanów "las - nie las" [1 mapa]. [w]: Kalejdoskop GIS. T.3. Red. Agnieszka Kalinowska-Szymczak. Warszawa: ESRI Polska, 2014 - s. 74-75.
 • Wolski Jacek: [Mapy]. [w]: Uwarunkowania naturalne i antropogeniczne rozmieszczenia ssaków łownych w Polsce. Bożenna Grabińska. Warszawa: PAN IGiPZ, 2011 - 24 mapy. (Prace Geograficzne; 228)
 • Matuszkiewicz Jan M., Solon Jerzy: [Mapy]. [w]: Elektroniczny Atlas Środowiska Polski. Warszawa: GRID, 2001 - 3 mapy.
 • Wolski Jacek: [Mapy]. [w]: Encyklopedia Geograficzna Świata. T.12. Atlas Świata. Red. Joanna Plit. Kraków: Opres, 2001 - 13 map.
 • Wolski Jacek: Obszary ochrony przyrody. [w]: Komputerowy Atlas Polski. Warszawa: PAN IGiPZ, 2000 - (1 mapa).
 • Kostrowicki Andrzej S., Biegański Ludwik, Grabińska Bożenna, Roo-Zielińska Ewa, Solon Jerzy: Map 6. Real vegetation of study area in the Białowieża Forest. [w]: Vegetation under the diverse anthropogenic impact as object of basis phytosociological map. Results of the international cartographical experiment organized in the Białowieża Forest. Ed. Janusz B. Faliński. Warszawa: [b.w.], 1994 - 1 mapa. (Phytocoenosis (N.S.) 6.) (Supplementum Cartographiae Geobotanicae; 4)
 • Kostrowicki Andrzej S., Solon Jerzy, Roo-Zielińska Ewa: Map 9. Some vegetation properties of study area in the Białowieża Forest. [w]: Vegetation under the diverse anthropogenic impact as object of basis phytosociological map. Results of the international cartographical experiment organized in the Białowieża Forest. Ed. Janusz B. Faliński. Warszawa: [b.w.], 1994 - 6 map. (Phytocoenosis (N.S.) 6.) (Supplementum Cartographiae Geobotanicae; 4)
 • Marek Jacek (fot.), Jastrzębowski Szymon, Związek Tomasz: Puszcza Kampinoska : opowieści o wydmach, mokradłach i sosnach : przewodnik po krajobrazach przyrodniczo-kulturowych. Kielce: Paśny Buriat, 2023 - 242 s.
 • Regulska Edyta: Głotowo. [w]: 100 wsi na 100-lecie PTG. Praca zbiorowa. Red. Marcin Wójcik, Pamela Jeziorska–Biel, Konrad Czapiewski. Łódź-Warszawa: Komisja Obszarów Wiejskich Polskie Towarzystwo Geograficzne, 2018 - s. 42-45.
 • Karg Jerzy, Solon Jerzy: Gospodarowanie krajobrazem (struktura, kształtowanie, funkcjonowanie). [w]: Akademia Talentów Przyrodniczych – podwyższenie jakości kształcenia kompetencji naukowych i przyrodniczych w szkołach ponadgimnazjalnych w ramach przedmiotu Ekologia Krajobrazu. Red. M. Szyszkiewicz-Golis, konsultacja naukowa Jerzy Solon. Luboń: Instytut Środowiska Rolniczego i Leśnego PAN w Poznaniu, 2013 - s. 282-294.
 • Solon Jerzy: Krajobraz i ekologia krajobrazu – przegląd najważniejszych ujęć. [w]: Akademia talentów przyrodniczych – podwyższenie jakości kształcenia kompetencji naukowych i przyrodniczych w szkołach ponadgimnazjalnych w ramach przedmiotu Ekologia Krajobrazu. Red. M. Szyszkiewicz-Golis M., konsultacja naukowa J. Solon. Luboń: Instytut Środowiska Rolniczego i Leśnego PAN w Poznaniu, 2013 - s. 37-42.
 • Solon Jerzy (konsultacja naukowa), Szyszkiewicz-Golis M. (red.): Akademia talentów przyrodniczych – podwyższenie jakości kształcenia kompetencji naukowych i przyrodniczych w szkołach ponadgimnazjalnych w ramach przedmiotu Ekologia Krajobrazu. Luboń: Instytut Środowiska Rolniczego i Leśnego PAN w Poznaniu, 2013 - 325 s.
 • Bański Jerzy, Degórski Marek: Wprowadzenie. [w]: Polska, jej zasoby i środowisko. Red. Jerzy Bański, Marek Degórski. Warszawa: Stowarzyszenie Rozwoju Społeczno-Gospodarczego "Wiedza", 2009 - s. 9.
 • Degórski Marek: Pokrywa glebowa. [w]: Polska, jej zasoby i środowisko. Red. Jerzy Bański, Marek Degórski. Warszawa: Stowarzyszenie Rozwoju Społeczno-Gospodarczego "Wiedza", 2009 - s. 51-57.
 • Solon Jerzy: Lasy. [w]: Polska, jej zasoby i środowisko. Red. Jerzy Bański, Marek Degórski. Warszawa: Stowarzyszenie Rozwoju Społeczno-Gospodarczego "Wiedza", 2009 - s. 59-71.
 • Degórski Marek: Gleba - żyzny naskórek Ziemi. Warszawa: PAN, 2008 - 16 s.
 • Degórski Marek: Geografia jako dyscyplina naukowa. - Wiad. Uczel. Wyższa Szk. Ekologii i Zarządzania 2005, nr 1 - 18-19 : ry
 • Degórski Marek: [3 hasła]. [w]: Wielka Encyklopedia PWN. T.26. Warszawa: Wydaw. Nauk. PWN, 2005.
 • Wolski Jacek: [272 hasła autorskie i współautorskie, w tym 43 podpisane]. [w]: Wielka Encyklopedia PWN. T.25-30. Warszawa: Wydaw. Nauk. PWN, 2005.
 • Degórski Marek: [2 hasła autorskie]. [w]: Wielka Encyklopedia PWN. T.19. Warszawa: Wydaw. Nauk. PWN, 2004.
 • Horodyski Bogdan, Lenart Witold, Solon Jerzy, Sroczyńska-Kożuchowska Magdalena, Walewski Andrzej, Wałdykowski Piotr, Zgorzelski Marek: Geografia 1. Kształcenie w zakresie rozszerzonym. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum. Warszawa: Nowa Era, 2004 - 335 s.
 • Wolski Jacek: [30 haseł autorskich i 164 współautorskie]. [w]: Wielka Encyklopedia PWN. T.19-24. Warszawa: Wydaw. Nauk. PWN, 2004.
 • Wolski Jacek: [33 hasła autorskie i 204 współautorskie]. [w]: Wielka Encyklopedia PWN. T.13-18. Warszawa: Wydaw. Nauk. PWN, 2003.
 • Degórski Marek: [Udział w opracowaniu 11 haseł]. [w]: Wielka Encyklopedia PWN. T.7-12. Warszawa: Wydaw. Nauk. PWN, 2002.
 • Degórski Marek: [6 haseł]. [w]: Wielka Encyklopedia PWN. T.7-12. Warszawa: Wydaw. Nauk. PWN, 2002.
 • Solon Jerzy: Wigierski Park Narodowy. [w]: Ochrona polskiej przyrody. Red. Kaj Romeyko-Hurko. Kraków: Regionalny Ośrodek Edukacji Ekologicznej, 2002 - 30 s. na CD-ROM].
 • Wolski Jacek: [14 haseł]. [w]: Wielka Encyklopedia PWN. T.7-12. Warszawa: Wydaw. Nauk. PWN, 2002.
 • Wolski Jacek: [Udział w opracowaniu 158 haseł]. [w]: Wielka Encyklopedia PWN. T.7-12. Warszawa: Wydaw. Nauk. PWN, 2002.
 • Degórski Marek: [22 hasła]. [w]: Wielka Encyklopedia PWN. T.1-4, 6. Warszawa: Wydaw. Nauk. PWN, 2001.
 • Solon Jerzy: [Hasła]. [w]: Elektroniczny Atlas Środowiska Polski. Warszawa: GRID, 2001 - 3 hasła.
 • Wolski Jacek: [59 haseł]. [w]: Wielka Encyklopedia PWN. T.1-6. Warszawa: Wydaw. Nauk. PWN, 2001.
 • Wolski Jacek: [Udział w opracowaniu 122 haseł]. [w]: Wielka Encyklopedia PWN. T.1-6. Warszawa: Wydaw. Nauk. PWN, 2001.
 • Degórski Marek: Środowisko geograficzne Polski. [w]: Encyklopedia Powszechna Wydawnictwa Gutenberga. T.28. Warszawa: Gutenberg-Print, 1999.
 • Solon Jerzy: Roślinność. [w]: Encyklopedia Geografii Świata. T.2. Europa Wschodnia, Azja Północna i Środkowa, Zakaukazie. Warszawa: Wiedza Powszechna, 1997 (dr.1998) - s. 22-28.
 • Solon Jerzy: Mapa potencjalnej roślinności naturalnej Polski. - Poznaj Świat 1998, nr 9 - s. 39.
 • Wolski Jacek: [Hasła geograficzne na literę B]. [w]: Wielka ilustrowana encyklopedia powszechna. T.XXIV/II (suplement współczesny). Warszawa: Wydaw. Gutenberg-Print Tadeusza Radjusza, 1998.
 • Wolski Jacek: [Hasła geograficzne na literę B]. [w]: Wielka ilustrowana encyklopedia powszechna. T.XXV/III (suplement współczesny). Warszawa: Wydaw. Gutenberg-Print Tadeusza Radjusza, 1998.
 • Solon Jerzy: Pióra ptasie w historii i kulturze człowieka. - Poznaj Świat 1997, nr 2 - s. 89-90.
 • Wolski Jacek: Uzbekistan. [w]: Encyklopedia geograficzna świata. T.6. Red. Adam Jelonek. Kraków: Opress, 1997 - s. 506-511.
 • Wolski Jacek: Mongolia. [w]: Encyklopedia geograficzna świata. T.6. Red. Adam Jelonek. Kraków: Opress, 1997 - s. 429-435.
 • Wolski Jacek: Turkmenistan. [w]: Encyklopedia geograficzna świata. T.6. Red. Adam Jelonek. Kraków: Opress, 1997 - s. 501-506.
 • Wolski Jacek: Kirgistan. [w]: Encyklopedia geograficzna świata. T.6. Red. Adam Jelonek. Kraków: Opress, 1997 - s. 389-395.
 • Wolski Jacek: Hasła geograficzne na literę A z następujących państw: Wielka Brytania i Irlandia Północna, Islandia, Norwegia, Szwecja, Finlandia, Dania, Kazachstan, Kirgistan, Mongolia, Tadżykistan, Turkmenistan, Uzbekistan, Angola, Gambia, Ghana, Kamerun, Senegal, Togo, Wybrzeże Kości Słoniowej. [w]: Wielka Ilustrowana Encyklopedia Wydawnictwa Gutenberg (suplement współczesny). T.23/1. Warszawa: Wydaw. Gutenberg-Print, 1997 - 60 s.
 • Solon Jerzy: Ochrona przyrody a leśnictwo. Konflikt czy wspólnota celów? [głos w dyskusji]. - Bociek 1996, nr 3 - s. 6-7.
 • Wolski Jacek: Złote Wybrzeże. - Świat Podróży 1996, nr 1 - s. 12-13.
 • Wolski Jacek: Angola. [w]: Encyklopedia geograficzna świata. T.2. Afryka. Red. Adam Jelonek. Kraków: Opress, 1996 - s. 162-166.
 • Wolski Jacek: Zimbabwe. [w]: Encyklopedia geograficzna świata. T.2. Afryka. Red. Adam Jelonek. Kraków: Opress, 1996 - s. 378-381.
 • Wolski Jacek: Jaskinie w Dolinie Prądnika. - Świat i Podróże 1996, nr 6 - s. 4.
 • Wolski Jacek: Wulkany Kamczatki. - Poznaj Świat 1996, nr 2 - s. 53-54.
 • Solon Jerzy: Cień Czernobyla. - Poznaj Świat 1995, nr 11 - s. 50-52.
 • Wolski Jacek: Dwie stolice. - Poznaj Świat 1995, nr 6 - s. 58-59.
 • Wolski Jacek: Wulkany Kamczatki. - Geogr. w Szk. 1995, 48, nr 4 - s. 249-250.
 • Solon Jerzy: ...całe wieki upłyną. - Poznaj Swój Kraj 1994, 37, nr 3 - s. 14-15.
 • Wolski Jacek: Zatoka Kara Bogaz. - Geogr. w Szk. 1993, 46, nr 5 - s. 304.