Department of Geoenvironmental Research

Publications

Books, reports | Articles, chapters, papers and others | Editorial publications | Abstracts, reviews, notes | Documentation studies | Maps, atlases | Popular science publications

Books, reports

 • Kijowska-Strugała Małgorzata, Bochenek Witold: Raport z realizacji programu badawczo-pomiarowego Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego w Stacji Bazowej Szymbark w 2022 roku. Szymbark: Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, 2023 - 205 s.
 • Kijowska-Strugała Małgorzata, Bochenek Witold: Sprawozdanie z realizacji I etapu umowy nr GIOŚ/ZP/139/DMŚ/NFOŚiGW pt. „Realizacja programu Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego (ZMŚP) nadzór merytoryczny oraz prowadzenie badań w latach 2023-2025"- Sprawozdanie z realizacji programu badawczo-pomiarowego Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego w Stacji Bazowej Beskid Niski w 2023 roku. Szymbark: Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, 2023 - 25 s.
 • Kijowska-Strugała Małgorzata, Bochenek Witold: Sprawozdanie z realizacji I etapu umowy nr DM/13/2020/F pt. „Realizacja programu Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego – nadzór merytoryczny oraz prowadzenie badań w roku 2021"- Sprawozdanie z realizacji programu badawczo-pomiarowego Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego w Stacji Bazowej Beskid Niski w 2022 roku. Szymbark: Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, 2022 - 27 s.
 • Kijowska-Strugała Małgorzata, Bochenek Witold, Ptaszek Edyta: Raport z realizacji programu badawczo-pomiarowego Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego w Stacji Bazowej Szymbark w 2021 roku. Szymbark: Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, 2022 - 190 s.
 • Bochenek Witold: Prawidłowość obiegu wody na obszarze beskidzko-pogórskim Karpat Zachodnich na przykładzie zlewni Bystrzanki w świetle zmian klimatu i działalności człowieka. Warszawa: Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, 2020 - 182 s. (Prace Geograficzne; 271)
 • Kijowska-Strugała Małgorzata, Bochenek Witold, Ptaszek Edyta: Raport z realizacji programu badawczo-pomiarowego Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego w Stacji Bazowej Szymbark w 2019 roku. Szymbark: Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, 2020 - 205 s.
 • Kijowska-Strugała Małgorzata, Bochenek Witold, Kiszka Krzysztof, Ptaszek Edyta: Raport z realizacji programu badawczo-pomiarowego ZMŚP w Stacji Bazowej Beskid Niski w 2018 roku. Szymbark: Stacja Badawcza IGiPZ PAN, 2019 - 178 s.
 • Bochenek Witold, Kijowska-Strugała Małgorzata, Kiszka Krzysztof, Ptaszek Edyta: Raport z realizacji programu badawczo-pomiarowego ZMŚP w Stacji Bazowej Szymbark w 2017 r. Szymbark: Stacja Badawcza IGiPZ PAN, 2018 - 181 s.
 • Bochenek Witold, Kijowska-Strugała Małgorzata, Kiszka Krzysztof, Ptaszek Edyta: Raport z realizacji programu badawczo-pomiarowego ZMŚP w Stacji Bazowej Szymbark w 2016 r. Szymbark: Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, 2017 - 203 s.
 • Bucała Anna, Budek Anna, Kozak Maciej, Starkel Leszek, Wiejaczka Łukasz: Kierunki przemian środowiska przyrodniczego dolin gorczańskich. Warszawa: Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, 2016 - 111 s. (Prace Geograficzne; 252)
 • Kijowska-Strugała Małgorzata: Transport zawiesiny w warunkach zmieniającej sie antropopresji w zlewni Bystrzanki (Karpaty fliszowe). Warszawa: Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, 2015 - 140 s. (Prace Geograficzne; 247)
 • Prokop Paweł: Wpływ człowieka na środowisko przyrodnicze w klimacie monsunowym północno-wschodnich Indii. Warszawa: Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, 2013 - 131 s. (Prace Geograficzne; 237)
 • Bucała Anna: Współczesne zmiany środowiska przyrodniczego dolin potoków Jaszcze i Jamne. Warszawa: PAN IGiPZ, 2012 - 145 s. (Prace Geograficzne; 231)
 • Wiejaczka Łukasz: Wpływ zbiornika wodnego "Klimkówka" na abiotyczne elementy środowiska przyrodniczego w dolinie rzeki Ropy. Warszawa: PAN IGiPZ, 2011 - 144 s. (Prace Geograficzne; 229)
 • Bochenek Witold: Raport z badań wykonywanych w ramach ZMŚP w zlewni Bystrzanki (Beskid Niski) w roku hydrologicznym 2007. Szymbark: Stacja Badawcza IGiPZ PAN, 2008 - 98 s.
 • Prokop Paweł: Degradacja środowiska przyrodniczego południowego skłonu Wyżyny Meghalaya, Indie. Warszawa: PAN IGiPZ, 2007 - 161 s. (Prace Geograficzne; 210)
 • Rączkowska Zofia: Współczesna rzeźba peryglacjalna wysokich gór Europy. Warszawa: PAN IGiPZ, 2007 - 252 s. (Prace Geograficzne; 212)

Articles, chapters, papers and others

 • Więckowski Marek, Wiejaczka Łukasz, Prokop Paweł, Timothy Dallen J.: The place with the world’s highest rainfall as a tourist attraction in a peripheral area of Northeast India. - International Journal of Conservation Science 2024, 15, 1 - s. 699-718.
 • Bochenek Witold, Wiejaczka Łukasz: Current and future variability of water supply to a mountain reservoir (Polish Carpathians). - Stochastic Environmental Research and Risk Assessment 2023, 37 - s. 5051–5069.
 • Bucała-Hrabia Anna: Land-use changes and their impact on land degradation in the context of sustainable development of the Polish Western Carpathians during the transition to free-market economics (1986-2019). - Geographia Polonica 2023, 96, 1 - s. 131-143.
 • Cebulski Jarosław: Quantitative changes in near-channel landslides caused by fluvial erosion in the light of high-resolution DEM. - Studia Geomorphologica Carpatho-Balcanica 2023, 56-57 - s. 31-50.
 • Chmolowska Dominika, Nobis Marcin, Rożen-Pabijan Elżbieta, Grześ Irena M., Radzikowski Paweł, Okrutniak Mateusz, Celary Waldemar, Sternalski Jakub, Shrubovych Julia, Wasak-Sęk Katarzyna: Matching the puzzle piece to a new jigsaw: The effect of surrounding environments on plants and invertebrates in the translocated wet meadow. - Science of The Total Environment 2023, 904 - 13 s.
 • Fukś Maksymilian: Impact of climate changes and operation of dam reservoirs on temporal and spatial variability of ice cover occurrence on Carpathian rivers. [w]: 9th International Scientific Conference G E O B A L C A N I C A 2 0 2 3, 08-09 May, 2023 Skopje, North Macedonia. Proceedings. Skopje: Geobalcanica Society, 2023 - s. 1-13.
 • Fukś Maksymilian: Changes in river ice cover in the context of climate change and dam impacts: a review. - Aquatic Sciences 2023, 85, 4 - 23 s.
 • Kalita Marcin, Kędzia Stanisław: Konstrukcja awaryjnych schronień śnieżnych z wykorzystaniem wyników pomiarów temperatury powietrza, śniegu i gruntu. - Sport i Turystyka. Środkowoeuropejskie czasopismo naukowe 2023, 6, 3 - s. 135-159.
 • Kijowska-Strugała Małgorzata, Bochenek Witold: Land use changes impact on selected chemical denudation element and components of water cycle in small mountain catchment using SWAT model. - Geomorphology 2023, 435 - s. 108747.
 • Kędra Mariola, Wiejaczka Łukasz, Zydroń Tymoteusz, Kijowska-Strugała Małgorzata, Cebulski Jarosław: The influence of water level hydrodynamics on potential changes in the morphology of a mountain reservoir shore zone. - Catena 2023, 231 - s. 107363.
 • Kędzia Stanisław, Chrustek Paweł, Kubacka Danuta, Pyrc Robert: Variability and changes of the height and duration of snow cover on the Gąsienicowa Glade (Tatras). - International Journal of Climatology 2023, 43, 15 - s. 7018-7031.
 • Kędzia Stanisław, Hreško Juraj, Bugár Gabriel: Debris flow activity in the Slovak part of the High Tatras in the light of lichenometric dating. - Geographia Polonica 2023, 96, 1 - s. 69-77.
 • Prokop Paweł, Kijowska-Strugała Małgorzata, Wiejaczka Łukasz: The impact of natural and anthropogenic factors on the landforms and landscapes of mountains and their forelands. - Geographia Polonica 2023, 96, 1 - s. 5-11.
 • Płaczkowska Eliza, Mostowik Karolina, Bogena Heye Reemt, Leuchner Michael: The impact of partial deforestation on solute fluxes and streamwater ionic composition in a headwater catchment. - Water 2023, 15, 1 - 19 s.
 • Siwek Joanna, Wasak-Sęk Katarzyna, Bryła Monika, Jelonkiewicz Łukasz, Żelazny Mirosław: Linking snow, soil, and stream during snowmelt and rain- on-snow events: storage and transport of NO3- ions in an acid-sensitive alpine catchment (Tatra Mountains, Poland). - Geochemistry Geophysics, Geosystems 2023, 24, 5 - 20 stron
 • Witkowski Karol: Spuścizny dziewięciowiekowej antropopresji w zlewni Skawy. - Wadoviana. Przegląd Historyczno-Kulturalny 2023, 26 - s. 169-184.
 • Związek Tomasz, Łuców Dominika, Popek Joachim, Klisz Marcin, Obremska Milena, Sobechowicz Łukasz, Solon Jerzy, Słowiński Michał, Przybylski Paweł, Tyburski Łukasz, Zin Ewa, Jastrzębowski Szymon, Płaczkowska Eliza, Pilch Kamil, Szewczyk Krzysztof, Konczal Agata A., Rutkowski Paweł, Główka Dariusz, Swoboda Paweł: Addressing multiple perspectives in studying environmental changes in forest landscapes during the modernization period (18th–19th centuries). - Anthropocene Review 2023 - s. 1-27.
 • Bochenek Witold, Kijowska-Strugała Małgorzata: Zmiany w strukturze odpływu wody ze zlewni karpackich w półroczu hydrologicznym zimowym w latach 1981‑2020. - Przegląd Geograficzny 2022, 94, 4 - s. 503-519.
 • Bucała-Hrabia Anna, Kijowska-Strugała Małgorzata, Śleszyński Przemysław, Rączkowska Zofia, Izdebski Waldemar, Malinowski Zbigniew: Evaluating the use of the landslide database in spatial planning in mountain communes (the Polish Carpathians). - Land Use Policy 2022, 112 - 15 s.
 • Cebulski Jarosław: Impact of river erosion on variances in colluvial movement and type for landslides in the Polish Outer Carpathians. - Catena 2022, 217 - 15 s.
 • Cendrero Antonio, Remondo Juan, Beylich Achim A., Cienciala Piotr, Forte Luis M., Gusarov Valentin N., Kijowska-Strugała Małgorzata, Laute Katja, Li Donfeng, Navas Ana, Soldati Mauro, Vergari Francesca, Zwoliński Zbigniew, Dixon John C., Knight Jasper, Nadal-Romero Estela, Płaczkowska Eliza: Denudation and geomorphic change in the Anthropocene; a global overview. - Earth-Science Reviews 2022, 233 - s. 104186.
 • Fukś Maksymilian: Zmienność występowania pokrywy lodowej na rzekach karpackich w świetle wieloletnich serii obserwacyjnych. [w]: Współczesne problemy gospodarowania zasobami wodnymi. IV Krajowy Kongres Hydrologiczny. Red. Beniamin Więzik. Warszawa: Komitet Gospodarki Wodnej PAN, 2022 - s. 33-45 (Monografie Komitetu Gospodarki Wodnej PAN; 45)
 • Kijowska-Strugała Małgorzata, Baran Agnieszka, Szara-Bąk Magdalena, Wiejaczka Łukasz, Prokop Paweł: Soil quality under different agricultural land uses as evaluated by chemical, geochemical and ecological indicators in mountains with high rainfall (Darjeeling Himalayas, India). - Journal of Soils and Sediments 2022, 22, 12 - s. 3041-3058.
 • Piróg Danuta, Fidelus-Orzechowska Joanna, Wiejaczka Łukasz: Local authority vs community visions of dam project land development: a text mining approach. - Water Resources Management 2022, 36, 6 - s. 1833-1848.
 • Płaczkowska Eliza, Wasak-Sęk Katarzyna, Żelazny Mirosław, Jelonkiewicz Łukasz, Syvänperä Ilkka, Paavola Riku, Sippola Katja, Partanen Rauni, Leuchner Michael: Headwater chemistry in subarctic areas with different plant communities (Finnish Lapland). - Episodes 2022 - 19 s.
 • Rączkowska Zofia: The Carpathians. [w]: Periglacial landscapes of Europe. Red. Marc Oliva, Daniel Nývlt, José M Fernández-Fernández. Cham: Springer, 2022 - s. 253-279.
 • Rączkowska Zofia, Cebulski Jarosław: Quantitative assessment of the complexity of talus slope morphodynamics using multi-temporal data from terrestrial laser scanning (Tatra Mts., Poland). - Catena 2022, 209, 1 - s. 105792.
 • Rączkowska Zofia, Kotarba Adam: Leszek Starkel (1931‑2021). - Przegląd Geograficzny 2022, 94, 1 - s. 133-136.
 • Rączkowska Zofia, Rojan Elżbieta: Seasonal and spatial variability of morphodynamic of slopes within snow avalanche starting zones in the Tatra Mountains. - Revista de Geomorfologie 2022, 24, 2 - s. 27-39.
 • Baranowski Jarosław, Kędzia Stanisław: Air temperature as a determinant of the forest line in the tatras. - Folia Forestalia Polonica, Series A 2021, 63, 3 - s. 203–213.
 • Bochenek Witold, Gudowicz Joanna: Modelowanie zmian bilansu wodnego i biogeochemicznego dla zlewni reprezentatywnych ZMŚP. [w]: Zintegrowany Monitoring Środowiska Przyrodniczego : organizacja, system pomiarowy, metody badań, wytyczne do realizacji. Red. Andrzej Kostrzewski, Mikołaj Majewski. Warszawa: Bogucki Wydawnictwo Naukowe, 2021 - s. 327-343 (Biblioteka Monitoringu Środowiska)
 • Bochenek Witold, Kijowska-Strugała Małgorzata: Zmienność przepływów niżówkowych w wybranych zlewniach pogórskich i beskidzkich w latach 1988‑2017. - Przegląd Geograficzny 2021, 93, 1 - s. 5-25.
 • Bortnyk Sergii, Obodovskyi Oleksandr, Gierszewski Piotr, Szmańda Jacek, Luc Małgorzata, Habel Michał, Witkowski Karol, Pohorilchuk Nataliia: Реакція багаторукавних річкових систем на функціонування гідроелектростанцій. - Visnyk of Taras Shevchenko National University of Kyiv-Geology 2021, 4 - s. 105-111.
 • Bucała-Hrabia Anna: Influence of land use changes on road network and channel level in Uszwica catchment in 1975-2015 (Polish Western Carpathians). - Studia Geomorphologica Carpatho-Balcanica 2021, 55 - s. 71-88.
 • Forsius Martin, Posch Maximilian, Holmberg Maria, Vuorenmaa Jussi, Kleemola Sirpa, Augustaitis Algirdas, Beudert Burkhard, Bochenek Witold, Clarke Nicholas, De Wit Heleen A., Dirnboeck Thomas, Frey Jane, Grandin Ulf, Hakola Hannele, Kobler Johannes, Kram Pavel, Lindroos Antti-Jussi, Loefgren Stefan, Pecka Tomasz, Roennback Pernila, Skotak Krzysztof, Szpikowski Józef, Ukonmaanaho Liisa, Valinia Salar, Váňa Milan: Assessing critical load exceedances and ecosystem impacts of anthropogenic nitrogen and sulphur deposition at unmanaged forested catchments in Europe. - Science of The Total Environment 2021, 753 - 12 s.
 • Gierszewski Piotr, Szmańda Jacek, Luc Małgorzata, Habel Michał, Witkowski Karol, Bortnyk Sergii, Obodovskyi Oleksandr: Wpływ zapór wodnych na ewolucję systemów fluwialnych Wisły i Dniepru. [w]: RzeŸba terenu w różnych strefach morfoklimatycznych : monografia dedykowana prof. dr. hab. Kazimierzowi Krzemieniowi w 70. rocznicę urodzin i w 47. rocznicę pracy naukowej. Red. Elżbieta Gorczyca, Anna Michno, Jolanta Święchowicz. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2021 - s. 251-272.
 • Gil Eugeniusz, Kijowska-Strugała Małgorzata, Demczuk Piotr: Soil erosion dynamics on a cultivated slope in the Western Polish Carpathians based on over 30 years of plot studies. - Catena 2021, 207 - s. 05682.
 • Jurczak Krzysztof, Kędzia Stanisław: Air temperature in high-altitude areas as exemplified by the Tatra Mountains. - Meteorology Hydrology and Water Management-Research and Operational Applications 2021, 9, 1-2 - 13 s.
 • Kapusta Juraj, Petrovič František, Hreško Juraj, Rączkowska Zofia: Shrinkage of the tarns in the High Tatras (Slovakia, Poland). - Geographia Cassoviensis 2021, 15, 1 - s. 5-26.
 • Kijowska-Strugała Małgorzata, Wiejaczka Łukasz, Cebulski Jarosław, Płaczkowska Eliza, Rączkowska Zofia, Prokop Paweł, Zou Qiang, Guo Yongqiang, Hu Jiang: Assessment of the naturalness and anthropogenic transformation of the habitats of small mountain streams in different climate zones. - Environmental Earth Sciences 2021, 80, 7 - 14 s.
 • Kędzia Stanisław: Initial colonisation by Rhizocarpon geographicum in the Tatra Mountains. - Journal of Mountain Science 2021, 18, 2 - s. 407-415.
 • Mostowik Karolina, Krzyczman Damian, Płaczkowska Eliza, Rzonca Bartłomiej, Siwek Janusz, Wacławczyk Patryk: Spring recharge and groundwater flow patterns in flysch aquifer in the Połonina Wetlińska Massif in the Carpathian Mountains. - Journal of Mountain Science 2021, 18 - s. 819-833.
 • Pascual Didac, Akerman Jonas, Becher Marina, Callaghan, Terry V., Christensen Torben R., Dorrepaal Ellen, Emanuelsson Urban, Giesler Reiner, Hammarlund Dan, Hanna Edward, Hofgaard Annika, Jin Hongxiao, Johansson Cecilia, Jonasson Christer, Klaminder Jonatan, Karlsson Jan, Lundin Erik, Michelsen Anders, Olefeldt David, Persson Andreas, Phoenix Gareth K., Rączkowska Zofia, Rinnan Riikka, Strom Lena, Tang Jing, Varner Ruth K., Wookey Philip, Johansson Margareta: The missing pieces for better future predictions in subarctic ecosystems: A Torneträsk case study. - Ambio 2021, 50 - s. 375-392.
 • Prokop Paweł, Rączkowska Zofia, Joshi Ramesh Ch.: Spatiotemporal soil development in the Pindari proglacial area (Indian Central Himalaya). - Episodes 2021, 44, 2 - s. 115-127.
 • Płaczkowska Eliza, Cebulski Jarosław, Bryndza Maciej, Mostowik Karolina, Murawska Magdalena, Rzonca Bartłomiej, Siwek Janusz: Morphometric analysis of the channel heads based on different LiDAR resolutions. - Geomorphology 2021, 375 - s. 107546.
 • Rączkowska Zofia: Współczesna ewolucja rzeźby Tatr. [w]: Współczesne przemiany rzeźby Polski.. Red. Andrzej Kostrzewski, Kazimierz Krzemień, Piotr Migoń, Leszek Starkel, Marcin Winowski, Zbigniew Zwoliński. Poznań: Bogucki Wydawnictwo Naukowe, 2021 - s. 59-94.
 • Rączkowska Zofia: Transformacja koryta rzeki Pindari (Himalaje Kumaun) w wyniku ekstremalnego opadu deszczu w roku 2013. [w]: RzeŸba terenu w różnych strefach morfoklimatycznych : monografia dedykowana prof. dr. hab. Kazimierzowi Krzemieniowi w 70. rocznicę urodzin i w 47. rocznicę pracy naukowej. Red. Elżbieta Gorczyca, Anna Michno, Jolanta Święchowicz. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2021 - s. 413-426.
 • Rączkowska Zofia, Krzemień Kazimierz: Współczesne przemiany rzeźby Tatr – uwarunkowania i tendencje. [w]: Przyroda Tatrzańskiego Parku Narodowego a Człowiek. Zmiany w Tatrach - Zagrożenia istniejące i potencjalne. Red. Anna Chrobak, Zofia Rączkowska, Jerzy Szwagrzyk, Tomasz Zwijacz-Kozica. Kraków: Wydawnictwo Naukowe UP, 2021 - s. 11-32.
 • Rączkowska Zofia, Prokop Paweł: Rozwój gleb i rzeźby w obszarze proglacjalnym lodowca Pindari (Himalaje Centralne, Indie). [w]: Glacjał i peryglacjał Europy Środkowej. Red. Radosław Dobrowolski, Anna Orłowska, Beata Hołub, Grzegorz Janicki. Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2021 - s. 264-266.
 • Sajdak Monika, Siwek Joanna Paulina, Wasak-Sęk Katarzyna, Kosmowska Amanda, Stańczyk Tomasz, Małek Stanisław, Żelazny Mateusz, Woźniak Gabriela, Jelonkiewicz Łukasz, Żelazny Mirosław: Stream water chemistry changes in response to deforestation of variable origin (case study from the Carpathians, southern Poland). - Catena 2021, 202 - 16 s.
 • Szmańda Jacek, Gierszewski Piotr, Habel Michał, Luc Małgorzata, Witkowski Karol, Bortnyk Sergii, Obodovskyi Oleksandr: Response of the Dnieper river fluvial system to the river erosion caused by the operation of the Kaniv hydro-electric power plant (Ukraine). - Catena 2021, 202 - s. 105265.
 • Szmańda Jacek, Witkowski Karol, Gierszewski Piotr, Luc Małgorzata, Lehotský Milan, Novotný Jan: Sedymentacja mad w dolinach żwirodennych rzek anastomozujących - przykład Dunaju (na Słowacji) i dolnej Skawy. [w]: RzeŸba terenu w różnych strefach morfoklimatycznych : monografia dedykowana prof. dr. hab. Kazimierzowi Krzemieniowi w 70. rocznicę urodzin i w 47. rocznicę pracy naukowej. Red. Elżbieta Gorczyca, Anna Michno, Jolanta Święchowicz. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2021 - s. 487-501.
 • Szydłowski Tomasz: Analiza działalności bobrów w zlewni Zawoi, w miejscowości Krzywa (Beskid Niski). - Aura - Ochrona Srodowiska 2021, 9 - s. 4-9.
 • Wasak-Sęk Katarzyna, Chmolowska Dominika, Hreško Juraj: Przemiany azotu w glebach różnych generacji wiatrowału na przykładzie Doliny Jaworowej (Tatry Wysokie, Słowacja). [w]: Przyroda Tatrzańskiego Parku Narodowego a Człowiek. Zmiany w Tatrach - Zagrożenia istniejące i potencjalne. Red. Anna Chrobak, Zofia Rączkowska, Jerzy Szwagrzyk, Tomasz Zwijacz-Kozica. Kraków: Wydawnictwo Naukowe UP, 2021 - s. 177-199.
 • Wasak-Sęk Katarzyna, Jelonkiewicz Łukasz, Drewnik Marek: Buffering role of soil in chemical denudation in mountainous areas affected by windfall events – In light of experimental research. - Geomorphology 2021, 381 - 15 s.
 • Święchowicz Joanna, Margielewski Włodzimierz, Starkel Leszek, Łajczak Adam, Pietrzak Małgorzata, Krzemień Kazimierz, Gorczyca Elżbieta, Bucała-Hrabia Anna: Współczesna ewolucja rzeźby Karpat Zewnętrznych i Podhala. [w]: Współczesne przemiany rzeźby Polski. Red. Andrzej Kostrzewski, Kazimierz Krzemień, Piotr Migoń, Leszek Starkel, Marcin Winowski, Zbigniew Zwoliński. Poznań: Bogucki Wydawnictwo Naukowe, 2021 - s. 95-222.
 • Bochenek Witold, Kijowska-Strugała Małgorzata: Zmiany warunków klimatycznych w okresie wegetacyjnym i w okresie intensywnej wegetacji na Stacji Bazowej ZMŚP Beskid Niski w latach 1995-2019. [w]: Zintegrowany Monitoring Środowiska Przyrodniczego. Aktualny stan i przemiany środowiska przyrodniczego geoekosystemów jako cecha wskaźnikowa zmian klimatu. Red. Adam Olszewski, Anna Andrzejewska. Poznań: Bogucki Wydawnictwo Naukowe, 2020 - s. 161-172 (Biblioteka Monitoringu Środowiska; 33)
 • Bryndal Tomasz, Kroczak Rafał, Kijowska-Strugała Małgorzata, Bochenek Witold: How human interference changes the drainage network operating during heavy rainfalls in a medium-high relief flysch mountain catchment? The case study of the Bystrzanka catchment (Outer Carpathians, Poland). - Catena 2020, 194 - 10 s.
 • Bucała-Hrabia Anna, Kijowska-Strugała Małgorzata, Bryndal Tomasz, Cebulski Jarosław, Kiszka Krzysztof, Kroczak Rafał: An integrated approach for investigating geomorphic changes due to flash flooding in two small stream channels (Western Polish Carpathians). - Journal of Hydrology-Regional Studies 2020, 31 - 15 s.
 • Cebulski Jarosław, Pasierb Bernadetta, Wieczorek Dariusz, Zieliński Artur: Reconstruction of landslide movements using Digital Elevation Model and Electrical Resistivity Tomography analysis in the Polish Outer Carpathians. - Catena 2020, 195 - s. 1-14.
 • Fidelus-Orzechowska Joanna, Strzyżowski Dariusz, Cebulski Jarosław, Wrońska-Wałach Dominika: A quantitative analysis of surface changes on an abandoned forest road in the Lejowa Valley (Tatra Mountains, Poland). - Remote Sensing 2020, 12, 20 - 16 s.
 • Kijowska-Strugała Małgorzata, Wiejaczka Łukasz, Grigoryeva Irina, Komissarov Aleksey: Hydrochemical differentiation of selected reservoirs in Carpathian Mts. and Eastern European Lowland. - Geographia Polonica 2020, 93, 1 - s. 121-133.
 • Kijowska-Strugała Małgorzata, Wiejaczka Łukasz, Kozłowski Rafał, Lekach Judith: Metals content in sediments of ephemeral streams with small reservoirs (the Negev Desert). - International Journal of Sediment Research 2020, 35, 3 - s. 269-277.
 • Kędzia Stanisław, Hreško Juraj, Bugár Gabriel: Lichenometric curve for the southern slope of the Tatra Mountains (Slovak Tatras). - Geographia Polonica 2020, 93, 4 - s. 597-610.
 • Prokop Paweł: Degradacja powierzchni ziemi – zakres terminologiczny, metody oceny i perspektywy badań. - Przegląd Geograficzny 2020, 92, 1 - s. 5-17.
 • Prokop Paweł: Where the Meghalayan meets the Anthropocene: Stratigraphic signals of human-environmental interactions on the periphery of Indian civilisation. - Geographia Polonica 2020, 93, 4 - s. 505-523.
 • Prokop Paweł: Role of natural factors and human activities in land degradation of the Meghalaya Plateau (Northeast India). [w]: 6th Internatonal Scientific Conference Geobalcanica 2020. Proceedings 12-14 May, 2020 Ohrid, North Macedonia. Skopje: Geobalcanica Society, 2020 - s. 145-151.
 • Prokop Paweł: Water chemistry in the catchment with highest rainfall at global scale and intensive human activity (Northeast India). [w]: 6th Internatonal Scientific Conference Geobalcanica 2020. Proceedings 12-14 May, 2020 Ohrid, North Macedonia. Skopje: Geobalcanica Society, 2020 - s. 85-94.
 • Prokop Paweł: Degradacja powierzchni ziemi – zakres terminologiczny, metody oceny i perspektywy badań. - Przegląd Geograficzny 2020, 92, 1 - s. 5-17.
 • Prokop Paweł: Remote sensing of severely degraded land: Detection of long-term land-use changes using high-resolution satellite images on the Meghalaya Plateau, northeast India. - Remote Sensing Applications: Society and Environment 2020, 20 - s. 100432.
 • Prokop Paweł, Wiejaczka Łukasz, Sarkar Subir, Bryndal Tomasz, Bucała-Hrabia Anna, Kroczak Rafał, Soja Roman, Płaczkowska Eliza: Morphological and sedimentological responses of small stream channels to extreme rainfall and land use in the Darjeeling Himalayas. - Catena 2020, 188 - 13 s.
 • Płaczkowska Eliza, Krzemień Kazimierz, Gorczyca Elżbieta, Bojarczuk Anna, Żelazny Mirosław: Disturbances in coarse bedload transport in a high-mountain stream channel system (Western Tatras, Poland). - Geomorphology 2020, 371 - s. 107428.
 • Starkel Leszek, Bucała-Hrabia Anna: Geografia fizyczna w służbie potrzeb gospodarki kraju na przykładzie działalności Zakładu Badań Geośrodowiska Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN. [w]: Badania geograficzne dla rozwoju niepodległej Polski. Red. Przemysław Śleszyński. Warszawa: Wydawnictwo Sejmowe, 2020 - s. 93-102.
 • Vuorenmaa Jussi, Holmberg M., Posch M., Forsius M., Augustaitis A., Beudert B., Bochenek Witold, Clarke N., De Wit H., Dirnböck T., Frey J., Grandin U., Hakole H., Kobler J., Krám P., Lindroos A-J., Löfgren S., Pecka Tomasz, Skotak Krzysztof, Szpikowski Józef, Ukonmaanaho U., Valencia De, Váňa M.: Long-term changes in the inorganic nitrogen output in European ICP Integrated Monitoring catchments - an assessment of the impact of internal nitrogen-related parameters and exceedances of critical loads of eutrophication. [w]: 29th Annual Report 2020 – Convention on Long-range Transboundary Air Pollution. International Cooperative Programme on Integrated Monitoring of Air Pollution Effects on Ecosystems. Red. Sirpa Kleemola, Martin Forsius. Helsinki: UNECE ICP Integrated Monitoring, 2020 - s. 36-47 (Reports of the Finnish Environment Institute; 31)
 • Wasak Katarzyna, Klimek Beata, Drewnik Marek: Rapid effects of windfall on soil microbial activity and substrate utilization patterns in the forest belt in the Tatra Mountains. - Journal of Soils and Sediments 2020, 20, 2 - s. 801-815.
 • Wiejaczka Łukasz, Piróg Danuta, Fidelus-Orzechowska Joanna: Cost-benefit analysis of dam projects: The perspectives of resettled and non-resettled communities. - Water Resources Management 2020, 34 - s. 343–357.
 • Łajczak Adam, Urban Jan, Rączkowska Zofia, Wałek Grzegorz: Rzeźba strukturalna obszaru Świętokrzyskiego Parku Narodowego. - Przegląd Geologiczny 2020, 62, 2 - s. 102-111.
 • Łajczak Adam, Urban Jan, Rączkowska Zofia, Wałek Grzegorz: Rzeźba. [w]: Świętokrzyski Park Narodowy - Przyroda i Człowiek. Opracowanie zbiorowe. Red. Lech Buchholz, Marek Jóźwiak, Jan Reklewski, Paweł Szczepanik. Bodzentyn - Kielce: Świętokrzyski Park Narodowy - Uniwersytet Jana Kochanowskiego, 2020 - s. 74-102.
 • Bochenek Witold: Flood in a mountain stream of the Western Carpathians (SE Poland). [w]: 5-th International Scientific Conference Geobalcanica, 13-14 June, 2019 Sofia, Republic of Bulgaria. Proceedings. Skopje: Geobalcanica Society, 2019 - s. 145-152.
 • Kaczmarek Halina, Tyszkowski Sebastian, Bartczak Arkadiusz, Kramkowski Mateusz, Wasak Katarzyna: The role of freeze-thaw action in dam reservoir cliff degradation assessed by terrestrial laser scanning: A case study of Jeziorsko Reservoir (central Poland). - Science of The Total Environment 2019, 690 - s. 1140–1150.
 • Kijowska-Strugała Małgorzata: Human impact on the functioning of river channels in the Polish Carpathians. [w]: 5-th International Scientific Conference Geobalcanica, 13-14 June, 2019 Sofia, Republic of Bulgaria. Proceedings. Skopje: Geobalcanica Society, 2019 - s. 163-169.
 • Kijowska-Strugała Małgorzata: Sediment variability in a small catchment of the Polish Western Carpathians during transition from centrally planned to free-market economics. - Geomorphology 2019, 325 - s. 119-129.
 • Kijowska-Strugała Małgorzata, Bucała-Hrabia Anna: Flood types in a mountain catchment: The Ochotnica River, Poland. - Acta Geographica Slovenica-Geografski Zbornik 2019, 59, 1 - s. 23-36.
 • Kijowska-Strugała Małgorzata, Wiejaczka Łukasz, Cebulski Jarosław, Kiszka Krzysztof, Maślanka Mateusz, Kramkowska Daria Maria: Factors affecting bluff development around a mountain reservoir: a case study in the Polish Carpathians. - Geografiska Annaler Series A-Physical Geography 2019, 101, 1 - s. 79-93.
 • Piróg Danuta, Fidelus-Orzechowska Joanna, Wiejaczka Łukasz, Łajczak Adam: Hierarchy of factors affecting the social perception of dam reservoirs. - Environmental Impact Assessment Review 2019, 79 - s. 1-10.
 • Prokop Paweł, Wiejaczka Łukasz, Syiemlieh Himabok Jones, Kozłowski Rafał: Response of water chemistry to long-term human activities in the nested catchments system of subtropical Northeast India. - Water 2019, 11, 5 - 23 s.
 • Rączkowska Zofia: Wpływ koncepcji badawczych Mieczysława Klimaszewskiego na rozwój geografii fizycznej. - Przegląd Geograficzny 2019, 91, Spec. iss. - s. 67-75.
 • Rączkowska Zofia: Human impact in the Tatra Mountains. - Cuadernos de Investigacion Geografica 2019, 45, 1 - s. 219-244.
 • Tyszkowski Sebastian, Cebulski Jarosław: Practical aspects of landslides surveys using terrestrial laser scanning in diverse geomorphological terrains: Case studies from Polish Carpathians and Lower Vistula Valley. - Zeitschrift für Geomorphologie 2019, 62, 2 - s. 107-124.
 • Wałach-Wrońska Dominika, Cebulski Jarosław, Fidelus-Orzechowska Joanna, Żelazny Mirosław, Piątek Dawid: Impact of ski run construction on atypical channel head development. - Science of The Total Environment 2019, 692 - s. 791–805.
 • Wiejaczka Łukasz: Human impact on the river channels morphology in the Himalayas and its piedmont (India). [w]: 5-th International Scientific Conference Geobalcanica, 13-14 June, 2019 Sofia, Republic of Bulgaria. Proceedings. Skopje: Geobalcanica Society, 2019 - s. 171-178.
 • Wiejaczka Łukasz: Temporary dynamics of water temperature in the Carpathian dam reservoir (Besko in the upper Vistula basin). [w]: 5-th International Scientific Conference Geobalcanica, 13-14 June, 2019 Sofia, Republic of Bulgaria. Proceedings. Skopje: Geobalcanica Society, 2019 - s. 107-112.
 • Bochenek Witold: Przestrzenne zróżnicowanie składników obiegu wody w zlewni Bystrzanki oraz ich zmiany w wieloleciu 1971-2015 na podstawie modelowania SWAT. [w]: Zintegrowany Monitoring Środowiska Przyrodniczego. Ocena funkcjonowania i kierunków zmian środowiska przyrodniczego Polski na podstawie badań stacjonarnych. Red. Witold Bochenek, Małgorzata Kijowska-Strugała. 2018 - s. 51-57 (Biblioteka Monitoringu Środowiska; 32)
 • Bochenek Witold, Gil Eugeniusz, Rączkowska Zofia: Dorobek Stacji IGiPZ PAN w okresie 50-ciu lat funkcjonowania. [w]: Zintegrowany Monitoring Środowiska Przyrodniczego. Ocena funkcjonowania i kierunków zmian środowiska przyrodniczego Polski na podstawie badań stacjonarnych. Red. Witold Bochenek, Małgorzata Kijowska-Strugała. Szymbark: Stacja Badawcza IGiPZ PAN, 2018 - s. 11-20 (Biblioteka Monitoringu Środowiska; 32)
 • Bochenek Witold, Kijowska-Strugała Małgorzata, Kiszka Krzysztof: Wieloletnie tendencje warunków klimatycznych w Szymbarku na podstawie wybranych wskaźników. - Przegląd Geograficzny 2018, 90, 1 - s. 35-52.
 • Bochenek Witold, Kijowska-Strugała Małgorzata, Kiszka Krzysztof: Stan i przemiany środowiska przyrodniczego geoekosystemu zlewni Bystrzanki. [w]: Stan i przemiany środowiska przyrodniczego geoekosystemów Polski w latach 1994-2015 w oparciu o realizację programu Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego. Red. Andrzej Kostrzewski, Mikołaj Majewski. Warszawa: Główny Inspektorat Ochrony Środowiska, 2018 - s. 359-390 (Biblioteka Monitoringu Środowiska)
 • Bucała-Hrabia Anna: Land use changes and their catchment-scale environmental impact in the Polish Western Carpathians during transition from centrally planned to free-market economics. - Geographia Polonica 2018, 91, 2 - s. 171-196.
 • Bucała-Hrabia Anna: Zmiany pokrycia i użytkowania ziemi w małych zlewniach polskich Karpat podczas przejścia od gospodarki centralnie planowanej do gospodarki rynkowej. [w]: Zintegrowany Monitoring Środowiska Przyrodniczego. Ocena funkcjonowania i kierunków zmian środowiska przyrodniczego Polski na podstawie badań stacjonarnych. Red. Witold Bochenek, Małgorzata Kijowska-Strugała. Szymbark: Stacja Badawcza IGiPZ PAN, 2018 - s. 75-81 (Biblioteka Monitoringu Środowiska; 32)
 • Cebulski Jarosław: Zastosowanie analizy DoD do oceny ilości usuniętego materiału osuwiska przez potok. [w]: Zintegrowany Monitoring Środowiska Przyrodniczego. Ocena funkcjonowania i kierunków zmian środowiska przyrodniczego Polski na podstawie badań stacjonarnych. Red. Witold Bochenek, Małgorzata Kijowska-Strugała. Szymbark: Stacja Badawcza IGiPZ PAN, 2018 - s. 83-88 (Biblioteka Monitoringu Środowiska; 32)
 • Fidelus-Orzechowska Joanna, Wrońska-Wałach Dominika, Cebulski Jarosław, Żelazny Mirosław: Effect of the construction of ski runs on changes in relief in a mountain catchment (Inner Carpathians, Southern Poland). - Science of The Total Environment 2018, 630 - s. 1298–1308.
 • Gus Magdalena, Wasak Katarzyna, Stolarczyk Mateusz, Musielok Łukasz: The impact of natural disasters on soils of mountain regions - Field session guide. [w]: The 3rd International Conference of Young Scientists "Soil in the Environment", Kraków - Poronin, 16-19.09.2018 : book of abstracts and field session guide. Red. Marcin Sykuła. Poznań: Department of Soil Science and Land Protection Poznań University of Life Sciences, 2018 - s. 75-107.
 • Kijowska-Strugała Małgorzata: Wpływ czynników naturalnych i antropogenicznych na transport zawiesiny w potoku Bystrzanka w latach 1970-2017. [w]: Zintegrowany Monitoring Środowiska Przyrodniczego. Ocena funkcjonowania i kierunków zmian środowiska przyrodniczego Polski na podstawie badań stacjonarnych. Red. Witold Bochenek, Małgorzata Kijowska-Strugała. Szymbark: Stacja Badawcza IGiPZ PAN, 2018 - s. 125-128 (Biblioteka Monitoringu Środowiska; 32)
 • Kijowska-Strugała Małgorzata, Bucała-Hrabia Anna, Demczuk Piotr: Long-term impact of land use changes on soil erosion in an agricultural catchment (the Western Polish Carpathians). - Land Degradation & Development 2018, 29 - s. 1871-1884.
 • Kijowska-Strugała Małgorzata, Bucała-Hrabia Anna, Demczuk Piotr: Wieloletnia zmienność erozji gleby w zlewni Homerki (Beskid Sądecki). [w]: Zintegrowany Monitoring Środowiska Przyrodniczego. Ocena funkcjonowania i kierunków zmian środowiska przyrodniczego Polski na podstawie badań stacjonarnych. Red. Witold Bochenek, Małgorzata Kijowska-Strugała. Szymbark: Stacja Badawcza IGiPZ PAN, 2018 - s. 129-133 (Biblioteka Monitoringu Środowiska; 32)
 • Kijowska-Strugała Małgorzata, Kiszka Krzysztof: Zmienność rozbryzgu i erozji gleby na stoku karpackim w latach 2012-2016. [w]: Zintegrowany Monitoring Środowiska Przyrodniczego. Ocena funkcjonowania i kierunków zmian środowiska przyrodniczego Polski na podstawie badań stacjonarnych. Red. Witold Bochenek, Małgorzata Kijowska-Strugała. Szymbark: Stacja Badawcza IGiPZ PAN, 2018 - s. 135-139 (Biblioteka Monitoringu Środowiska; 32)
 • Kijowska-Strugała Małgorzata, Kiszka Krzysztof: Environmental factors affecting splash erosion in the mountain area (the Western Polish Carpathians). - Landform Analysis 2018, 36 - s. 97–111.
 • Kiszka Krzysztof, Kijowska-Strugała Małgorzata: Monitoring efektów związanych z remontem szlaków - erozja gleby. - Pieniny Przyroda i Człowiek 2018, 15 - s. 165-174.
 • Kozłowski Rafał, Bochenek Witold, Stachyra Przemysław, Jóźwiak Marek: Transformacja opadów atmosferycznych w wybranych geoekosystemach gór niskich, wyżyn i pogórza. [w]: Zintegrowany Monitoring Środowiska Przyrodniczego. Ocena funkcjonowania i kierunków zmian środowiska przyrodniczego Polski na podstawie badań stacjonarnych. Red. Witold Bochenek, Małgorzata Kijowska-Strugała. Szymbark: Stacja Badawcza IGiPZ PAN, 2018 - s. 147-153 (Biblioteka Monitoringu Środowiska; 32)
 • Kroczak Rafał, Fidelus-Orzechowska Joanna, Bucała-Hrabia Anna, Bryndal Tomasz: Land use and land cover changes in small Carpathian catchments between the mid-19th and early 21st centuries and their record on the land surface. - Journal of Mountain Science 2018, 15, 12 - s. 2561-2578.
 • Kędra Mariola, Wiejaczka Łukasz: Climatic and dam-induced impacts on river water temperature: Assessment and management implications. - Science of The Total Environment 2018, 626 - s. 1474-1483.
 • Kędzia Stanisław, Kotarba Adam: The Little Ice Age in the Tatra Mountains. - Cuadernos de Investigacion Geografica 2018, 44, 1 - s. 47-67.
 • Prokop Paweł: Tea plantations as a driving force of long-term land use and population changes in the Eastern Himalayan piedmont. - Land Use Policy 2018, 77 - s. 51-62.
 • Prokop Paweł, Kruczkowska Bogusława, Syiemlieh Hiambok Jones, Bucała-Hrabia Anna: Impact of topography and sedentary swidden cultivation on soils in the hilly uplands of North-East India. - Land Degradation & Development 2018, 29, 8 - s. 2760–2770.
 • Płaczkowska Eliza, Krzemień Kazimierz: Natural conditions of coarse bedload transport in headwater catchments (Western Tatras, Poland). - Geografiska Annaler Series A-Physical Geography 2018, 100, 4 - s. 370-387.
 • Płaczkowska Eliza, Siwek Janusz, Maciejczyk Karolina, Mostowik Karolina, Murawska Magdalena, Rzonca Bartłomiej: Groundwater capacity of a flysch-type aquifer feeding springs in the Outer Eastern Carpathians (Poland). - Hydrology Research 2018, 49, 6 - s. 1946-1959.
 • Rączkowska Zofia, Bucała-Hrabia Anna, Prokop Paweł: Geomorphological and sedimentological indicators of land degradation (Meghalaya Plateau, NE India). - Land Degradation & Development 2018, 29, 8 - s. 2746–2759.
 • Rączkowska Zofia, Cebulski Jarosław, Rączkowski Wojciech, Wojciechowski Tomasz, Perski Zbigniew: Using TLS for monitoring talus slope morphodynamics in the Tatra Mts. - Studia Geomorphologica Carpatho-Balcanica 2018, 51-52 - s. 179-198.
 • Vuorenmaa Jussi, Augustaitis Algirdas, Beudert Burghardt, Bochenek Witold, Clarke Nicolas, De Wit Heleen A., Dirnbock Thomas, Frey Jane, Hakola Hanele, Kleemola Sirpa, Kobler Johannes, Kram Pavel, Lindroos Anti-Jussi, Lundin Lars, Lofgren Stefan, Marchetto Aldo, Pecka Tomasz, Schulte-Bisping Hubert, Skotak Krzysztof, Srybny Anatoly, Szpikowski Józef, Ukonmaanaho Liisa, Váňa Milan, Åkerblom Stafan, Forsius Martin: Long-term changes (1990–2015) in the atmospheric deposition and runoff water chemistry of sulphate, inorganic nitrogen and acidity for forested catchments in Europe in relation to changes in emissions and hydrometeorological conditions. - Science of The Total Environment 2018, 625 - s. 1129-1145.
 • Wasak Katarzyna, Drewnik Marek: Sequestration of organic carbon in rendzinas – a review. - Soil Science Annual 2018, 69, 2 - s. 75-87.
 • Wiejaczka Łukasz, Kijowska-Strugała Małgorzata, Pierwoła Paweł, Nowak Mariusz: Water temperature dynamics in a complex of reservoirs and its effect on the temperature patterns of a mountain river. - Water Resources 2018, 45, 6 - s. 846-857.
 • Wiejaczka Łukasz, Piróg Danuta, Tamang Lakpa, Prokop Paweł: Local residents' perceptions of a dam and reservoir project in the Teesta Basin, Darjeeling Himalayas, India. - Mountain Research and Development 2018, 38, 3 - s. 203-210.
 • Wiejaczka Łukasz, Prokop Paweł, Kozłowski Rafał, Sarkar Subir: Reservoir’s impact on the water chemistry of the Teesta River mountain course (Darjeeling Himalaya). - Ecological Chemistry and Engineering S 2018, 25, 1 - s. 73-88.
 • Wiejaczka Łukasz, Tamang Lakpa, Piróg Danuta, Prokop Paweł: Socioenvironmental issues of river bed material extraction in the Himalayan piedmont (India). - Environmental Earth Sciences 2018, 77, 20 - 9 s.
 • Wiejaczka Łukasz, Wesoły Katarzyna: Czasowa dynamika temperatury wody w zbiorniku Besko na Wisłoku (polskie Karpaty). [w]: Zintegrowany Monitoring Środowiska Przyrodniczego. Ocena funkcjonowania i kierunków zmian środowiska przyrodniczego Polski na podstawie badań stacjonarnych. Red. Witold Bochenek, Małgorzata Kijowska-Strugała. Szymbark: Stacja Badawcza IGiPZ PAN, 2018 - s. 283-288 (Biblioteka Monitoringu Środowiska; 32)
 • Witkowski Karol: Morfodynamika uregulowanego koryta rzeki górskiej. - Przegląd Geograficzny 2018, 90, 1 - s. 137-155.
 • Zydroń Tymoteusz, Gruchot Andrzej, Demczuk Piotr, Bucała-Hrabia Anna: Badania właściwości geotechnicznych pokryw stokowych dolin potoków Jamne i Jaszcze w Gorcach. - Inżynieria Ekologiczna 2018, 19, 1 - s. 44-52.
 • Bochenek Witold: Charakterystyka wezbrań Bystrzanki w latach 1996-2015. [w]: Zintegrowany monitoring środowiska przyrodniczego. Funkcjonowanie środowiska przyrodniczego Polski w warunkach globalnych zmian klimatu. Red. Marek Kejna, Joanna Uscka-Kowalkowska. Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2017 - s. 139-144 (Biblioteka Monitoringu Środowiska; 31)
 • Bochenek Witold: Długookresowe zmiany wielkości i tendencje odpływu z małej pogórsko-beskidzkiej zlewni potoku Bystrzanka. [w]: Zasoby i perspektywy gospodarowania wodą w dorzeczu Wisły. Red. Włodzimierz Marszelewski. Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2017 - s. 7-20 (Monografie Komisji Hydrologicznej PTG; 4)
 • Bochenek Witold: Niżówki w korycie Bystrzanki w wieloleciu 1991-2015. - Monitoring Środowiska Przyrodniczego 2017, 19 - s. 61-68.
 • Bochenek Witold, Gil Eugeniusz, Kiszka Krzysztof: Stacja Bazowa Szymbark. [w]: Zintegrowany Monitoring Środowiska Przyrodniczego. Funkcjonowanie środowiska przyrodniczego Polski w warunkach globalnych zmian klimatu. Red. Marek Kejna, Joanna Uscka-Kowalkowska. Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2017 - s. 87-93 (Biblioteka Monitoringu Środowiska; 31)
 • Bucała-Hrabia Anna: From communism to a free-market economy: A reflection of socio-economic changes in land use structure in the vicinity of the city (Beskid Sądecki, Western Polish Carpathians). - Geographia Polonica 2017, 90, 1 - s. 65-79.
 • Bucała-Hrabia Anna: Long-term impact of socio-economic changes on agricultural land use in the Polish Carpathians. - Land Use Policy 2017, 64 - s. 391-404.
 • Gądek Bogdan, Kaczka Ryszard J., Rączkowska Zofia, Rojan Elżbieta, Casteller Alexandro, Bebi Peter: Snow avalanche activity in Żleb Żandarmerii in a time of climate change (Tatra Mts., Poland). - Catena 2017, 158 - s. 201–212.
 • Huruk Stanisław, Huruk Alicja, Barsevskis Arvids, Wróbel Grzegorz, Degórska Anna, Skotak Krzysztof, Krzysztofiak Lech, Szpikowski Józef, Bochenek Witold, Janisz Barbara, Huruk Karol: Wybrane elementy struktury zgrupowań biegaczowatych (Coleoptera, Carabidae) w badanych typach siedliskowych lasu w otoczeniu Stacji Bazowych ZMŚP. [w]: Zintegrowany monitoring środowiska przyrodniczego. Funkcjonowanie środowiska przyrodniczego Polski w warunkach globalnych zmian klimatu. Red. Marek Kejna, Joanna Uscka-Kowalkowska. Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2017 - s. 177-184 (Biblioteka Monitoringu Środowiska; 31)
 • Kijowska-Strugała Małgorzata: Wpływ człowieka na wielkość transportu zawiesiny w potoku Bystrzanka (Karpaty Zachodnie). [w]: Zintegrowany monitoring środowiska przyrodniczego. Funkcjonowanie środowiska przyrodniczego Polski w warunkach globalnych zmian klimatu. Red. Marek Kejna, Joanna Uscka-Kowalkowska. Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2017 - s. 195-200 (Biblioteka Monitoringu Środowiska; 31)
 • Kijowska-Strugała Małgorzata, Kiszka Krzysztof: Wpływ wybranych czynników środowiskowych i czasu użytkowania poletka na rozbryzg gleby na pogórskim stoku doświadczalnym. [w]: Zintegrowany Monitoring Środowiska Przyrodniczego. Funkcjonowanie środowiska przyrodniczego Polski w warunkach globalnych zmian klimatu. Red. Marek Kejna, Joanna Uscka-Kowalkowska. Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2017 - s. 201-206 (Biblioteka Monitoringu Środowiska; 31)
 • Kijowska-Strugała Małgorzata, Wiejaczka Łukasz: Dynamika zmian temperatury wody w zespole zbiorników zaporowych Czorsztyn-Sromowce Wyżne i jej rola w kształtowaniu termiki rzeki górskiej. [w]: Zintegrowany monitoring środowiska przyrodniczego. Funkcjonowanie środowiska przyrodniczego Polski w warunkach globalnych zmian klimatu. Red. Marek Kejna, Joanna Uscka-Kowalkowska. Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2017 - s. 207-210 (Biblioteka Monitoringu Środowiska; 31)
 • Kijowska-Strugała Małgorzata, Wiejaczka Łukasz, Gil Eugeniusz, Bochenek Witold, Kiszka Krzysztof: The impact of extreme hydro-meteorological events on the transformation of mountain river channels (Polish Flysch Carpathians). - Zeitschrift für Geomorphologie 2017, 61, 1 - s. 75-89.
 • Kijowska-Strugała Małgorzata, Wiejaczka Łukasz, Lekach Judith, Bucała-Hrabia Anna: Diversification of the hydromorphological state and the habitat quality of streams in the Negev Desert (Israel). - Environmental Earth Sciences 2017, 76, 3 - s. 1-10.
 • Kędzia Stanisław: Zapis zmian klimatu w ostatnich 200 latach w morfodynamice stoków oraz kriosferze Tatr i Karkonoszy. - Przegląd Geograficzny 2017, 89, 3 - s. 353-376.
 • Prokop Paweł: The role of man and extreme events in the transformation of environment at the margin of the Eastern Himalaya and their piedmont. - Geographia Polonica 2017, 90, 1 - s. 93-96.
 • Prokop Paweł: The first medium-scale topographic map of Galicia (1779-1783) – survey, availability and importance. - Geographia Polonica 2017, 90, 1 - s. 97-104.
 • Prokop Paweł, Walanus Adam: Impact of the Darjeeling–Bhutan Himalayan front on rainfall hazard pattern. - Natural Hazards 2017, 89, 1 - s. 387-404.
 • Płaczkowska Eliza: Slope-fluvial system structure in the Western Tatra Mountains (Poland): slope-to-channel transition. - Arctic Antarctic and Alpine Research 2017, 49, 4 - s. 569-583.
 • Rączkowska Zofia, Prokop Paweł, Wiejaczka Łukasz: Profesorowi Romanowi Soji w 70 rocznicę Urodzin. - Przegląd Geograficzny 2017, 89, 1 - s. 5-7.
 • Starkel Leszek, Wiejaczka Łukasz, Kiszka Krzysztof: Role of tributaries in shaping the middle course of the Himalayan River Teesta after the 1968 extreme floods. - Current Science 2017, 112, 9 - s. 1896-1903.
 • Wiejaczka Łukasz, Olędzki Jan Romuald, Bucała-Hrabia Anna, Kijowska-Strugała Małgorzata: A spatial and temporal analysis of land use changes in two mountain valleys: with and without dam reservoir (Polish Carpathians). - Quaestiones Geographicae 2017, 36, 1 - s. 129-137.
 • Wiejaczka Łukasz, Prokop Paweł, Kozłowski Rafał, Sarkar Subir: Wpływ zbiornika retencyjnego na fizykochemiczne właściwości rzeki himalajskiej (Tista, Indie). - Przegląd Geograficzny 2017, 89, 1 - s. 165-181.
 • Wiejaczka Łukasz, Wesoły Katarzyna: Effect of a small dam reservoir on the water temperature in a Carpathian river. - Geographia Polonica 2017, 90, 4 - s. 481-491.
 • Zydroń Tymoteusz, Bucała-Hrabia Anna, Gruchot Andrzej T., Kapustova Veronika: Slope stability basic information. [w]: Open channel hydraulics, river hydraulic structures and fluvial geomorphology for engineers, geomorphologists and physical geographers. Red. Artur Radecki-Pawlik, Stefano Pagliara, Jan Hradecky, Erik Hendrickson. Boca Raton: CRC Press, Taylor & Francis Group, 2017 - s. 280-302.
 • Bochenek Witold: Wieloletnie tendencje warunków klimatycznych i ich wpływ na funkcjonowanie środowiska przyrodniczego fliszowej zlewni Bystrzanki. [w]: Zintegrowany Monitoring Środowiska Przyrodniczego. Funkcjonowanie, tendencje rozwoju, zagrożenia i ochrona środowiska przyrodniczego Polski. XXV Sympozjum Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego. Red. Andrzej Kostrzewski, Józef Szpikowski, Monika Domańska. Storkowo: Uniwersytet im. A. Mickiewicza, Stacja Geoekologiczna UAM w Storkowie, 2016 - s. 131-135 (Biblioteka Monitoringu Środowiska; 30)
 • Bochenek Witold: Zmienność wskaźnika zagrożenia suszą w pokrywach glebowo-zwietrzelinowych pogórskiego stoku fliszowego na stacji badawczej IGiPZ PAN w Szymbarku w latach 2000-2015. - Acta Agrophysica 2016, 23, 3 - s. 319-330.
 • Bochenek Witold: Termiczne pory roku w Szymbarku ( 1968–2013 ). - Prace Geograficzne 2016, 147 - s. 67-80.
 • Bochenek Witold, Kozłowski Rafał, Jóźwiak Marek: Wpływ cyrkulacji atmosferycznej na transport i imisję zanieczyszczeń deponowanych z wodami opadowymi w górach niskich i na pogórzu w Europie Środkowej. - Monitoring Środowiska Przyrodniczego 2016, 18, 2 - s. 29-41.
 • Cebulski Jarosław: Human impact on the change of direction of river channel migration caused by formation of a landslide dam. - Studia Geomorphologica Carpatho-Balcanica 2016, 50 - s. 5-17.
 • Gądek Bogdan, Grabiec Mariusz, Kędzia Stanisław, Rączkowska Zofia: Reflection of climate changes in the structure and morphodynamics of talus slopes (the Tatra Mountains, Poland). - Geomorphology 2016, 263 - s. 39-49.
 • Gądek Bogdan, Grabiec Mariusz, Rączkowska Zofia, Maciata Andrzej: Variability of the snow avalanche danger in the Tatra Mountains during the past nine decades. - Geographia Polonica 2016, 89, 1 - s. 65-77.
 • Kaczka Ryszard J., Spyt Barbara, Janecka Katarzyna, Lempa Michał, Rączkowska Zofia: What can we learn from archive records of snow avalanches in the Tatra Mountains?. - Studia Geomorphologica Carpatho-Balcanica 2016, 50 - s. 33-51.
 • Kijowska-Strugała Małgorzata: Spatial variations of suspended sediment grain size in small mountain catchment during summer floods. - Studia Geomorphologica Carpatho-Balcanica 2016, 50 - s. 53-63.
 • Kijowska-Strugała Małgorzata: Wpływ wybranych czynników środowiskowych na zmiany pokrycia terenu i użytkowania ziemi w karpackiej zlewni Bystrzanki. - Monitoring Środowiska Przyrodniczego 2016, 18, 2 - s. 53-59.
 • Kijowska-Strugała Małgorzata, Bochenek Witold, Gil Eugeniusz, Demczuk Piotr: Wpływ zmian użytkowania ziemi na procesy erozji w zlewni pogórsko-beskidzkiej w ostatnich 40 latach. [w]: Zintegrowany Monitoring Środowiska Przyrodniczego. Funkcjonowanie, tendencje rozwoju, zagrożenia i ochrona środowiska przyrodniczego Polski. XXV Sympozjum Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego. Red. Andrzej Kostrzewski, Józef Szpikowski, Monika Domańska. Storkowo: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Stacja Geoekologiczna UAM w Storkowie, 2016 - s. 111-116 (Biblioteka Monitoringu Środowiska; 30)
 • Kijowska-Strugała Małgorzata, Wiejaczka Łukasz: Hydromorphological state and habitat quality of mountain rivers above and below reservoirs (the Polish Carpathians). [w]: 2-nd International Scientific Conference GEOBALCANICA 2016, 10-12 June, 2016 Skopje, Republic of Macedonia. Proceedings. Skopje: Geobalcanica Society, 2016 - s. 131-138.
 • Kijowska-Strugała Małgorzata, Wiejaczka Łukasz, Kozłowski Rafał: Influence of reservoirs on the concentration of nutrients in the water of mountain rivers. - Ecological Chemistry and Engineering S 2016, 23, 3 - s. 413-424.
 • Kroczak Rafał, Bryndal Tomasz, Bucała Anna, Fidelus Joanna: The development, temporal evolution and environmental influence of an unpaved road network on mountain terrain: an example from the Carpathian Mts.(Poland). - Environmental Earth Sciences 2016, 75, 3 - s. 1-14.
 • Kędra Mariola, Wiejaczka Łukasz: Disturbance of water‐air temperature synchronisation by dam reservoirs. - Water and Environment Journal 2016, 30, 1-2 - s. 31-39.
 • Kędra Mariola, Wiejaczka Łukasz, Wesoły Katarzyna: The role of reservoirs in shaping the dominant cyclicity and energy of mountain river flows. - River Research and Applications 2016, 32, 4 - s. 561-571.
 • Kędzia Stanisław, Parzóch Krzysztof: Aktywność spływów gruzowych w polskiej części Karkonoszy w świetle badań lichenometrycznych. - Przegląd Geograficzny 2016, 88, 3 - s. 401-416.
 • Lempa Michał, Kaczka Ryszard J., Rączkowska Zofia, Janecka Karolina: Combining tree-ring dating and geomorphological analyses in the reconstruction of spatial patterns of the runout zone of snow avalanches, Rybi Potok Valley, Tatra Mountains (Poland). - Geographia Polonica 2016, 89, 1 - s. 31-45.
 • Lempa Michał, Kaczka Ryszard J., Spyt Barbara, Guzik Patryk, Guzowski Mateusz, Rączkowska Zofia: Zakłócenia wzrostu drzew w borze górnoreglowym spowodowane przez lawiny śnieżne – studium przypadku z Doliny Rybiego Potoku, Tatry Wysokie. - Studia i Materiały Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej 2016, 18, 3 - s. 111-122.
 • Prokop Paweł: Land use and land cover changes in the area with the highest rainfall in the world (Meghalaya Plateau, India): Causes and implications. [w]: Environmental Geography of South Asia. Contributions toward a future Earth initiative. Eds. R.B. Singh, Paweł Prokop. Tokyo: Springer Japan, 2016 - s. 143-159 (Advances in Geographical and Environmental Sciences)
 • Prokop Paweł, Arbenz Thomas: Landscape and landforms of the Meghalaya Plateau. [w]: Cave pearls of Meghalaya. A cave inventory covering the Jaintia Hills. Meghalaya India. Volume 2. North Shnongrim Ridge and the Liat Prah Cave system. Red. Thomas Arbenz. India: Replika Press Pvt. Ltd., 2016 - s. 18-25.
 • Płaczkowska Eliza: Structure of the headwater valley segment in the Western Tatras. - Studia Geomorphologica Carpatho-Balcanica 2016, 50 - s. 89-103.
 • Rączkowska Zofia, Długosz Michał, Rojan Elżbieta: Geomorphological conditions of snow avalanches in the Tatra Mountains. - Zeitschrift für Geomorphologie 2016, 60, 4 - s. 285-297.
 • Rączkowska Zofia, Joshi Ramesh Ch.: Deglaciation and impact of extreme rainfalls on recent relief transformation of the upper Pindari Valley: the Kumaun Himalaya, India. [w]: Environmental Geography of South Asia. Contributions toward a future Earth initiative. Eds. R.B. Singh, Paweł Prokop. Tokyo: Springer Japan, 2016 - s. 67-82 (Advances in Geographical and Environmental Sciences)
 • Rączkowska Zofia, Kaczka Ryszard J.: From editors. - Geographia Polonica 2016, 89, 1 - s. 5.
 • Rączkowska Zofia, Rojan Elżbieta, Długosz Michał: The morphodynamics of slopes within the snow avalanche starting zones in the Tatras. - Geographia Polonica 2016, 89, 1 - s. 17-29.
 • Spyt Barbara, Kaczka Ryszard J., Lempa Michał, Rączkowska Zofia: Application of timberline morphometric analysis for detecting snow avalanche paths: A case study of the Tatra Mountain. - Geographia Polonica 2016, 89, 1 - s. 91-111.
 • Wiejaczka Łukasz: Riverbeds level changes in the margin and foreland of the Darjeeling Himalaya during the years with a normal monsoon rainfall. [w]: Environmental Geography of South Asia. Contributions toward a future Earth initiative. Eds. R.B. Singh, Paweł Prokop. Tokyo: Springer Japan, 2016 - s. 83-95 (Advances in Geographical and Environmental Sciences)
 • Wiejaczka Łukasz, Kijowska-Strugała Małgorzata: Effect of a reservoir operation on relations between river water temperature and air temperature. [w]: 2-nd International Scientific Conference GEOBALCANICA 2016, 10-12 June, 2016 Skopje, Republic of Macedonia. Proceedings. Skopje: Geobalcanica Society, 2016 - s. 73-80.
 • Zydroń Tymoteusz, Bucała Anna, Demczuk Piotr, Gruchot Andrzej: Analysis of rainfall-induced shallow landslides in Jamne and Jaszcze stream valleys (Polish Carpathians) – preliminary results. - Annals of Warsaw University of Life Sciences – SGGW. Land Reclamation 2016, 48, 1 - s. 27-40.
 • Baranowski Jarosław, Kędzia Stanisław: Zróżnicowanie temperatury powietrza na górnej granicy lasu w Dolinie Suchej Wody. [w]: Nauka Tatrom. Tom I. Nauki o Ziemi. Materiały V Konferencji Przyroda Tatrzańskiego Parku Narodowego a Człowiek, Zakopane, 24–26 września 2015 roku. Red. Anna Chrobak, Adam Kotarba. Zakopane: Wydawnictwa Tatrzańskiego Parku Narodowego, 2015 - s. 27-34.
 • Bochenek Witold: Klimatyczne uwarunkowania imisji gazowych zanieczyszczeń powietrza na Stacji Badawczej IGiPZ PAN w Szymbarku w latach 2005-2014. - Rocznik Świętokrzyski Seria B - Nauki Przyrodnicze 2015, 36 - s. 9-20.
 • Bucała Anna: The impact of socio-economic changes on the natural processes and transformation of geoecosystems in the Gorce Mountains. - Geographia Polonica 2015, 88, 3 - s. 515-518.
 • Bucała Anna: Land use/cover changes related to transition from communist system to free market economy in the Gorce Mts., Polish Carpathians, Poland. [w]: Land use/cover changes in selected regions in the world. Vol.11. Eds. I. Bičík, Y. Hiyama, J. Feranec, L. Kupková. Asahikawa: International Geographical Union Commission on Land Use/Cover Change; Hokkaido University of Education, 2015 - s. 43-48.
 • Bucała Anna: Wpływ działalności człowieka na przekształcenia krajobrazów górskich w Gorcach. - Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego 2015, 29 - s. 23-37.
 • Bucała Anna, Budek Anna, Kozak Maciej: The impact of land use and land cover changes on soil properties and plant communities in the Gorce Mountains (Western Polish Carpathians), during the past 50 years. - Zeitschrift für Geomorphologie 2015, 59, Supplement 2 - s. 41-74.
 • Bucała Anna, Wiejaczka Łukasz: Evaluation of the hydromorphological state of mountain streams under the influence of contemporary human activity (Polish Carpathians). - Environmental Earth Sciences 2015, 73 - s. 3451-3463.
 • Cebulski Jarosław: Naziemny skaning laserowy jako narzędzie do określenia aktywności osuwiska. - Prace Studenckiego Koła Naukowego Geografów Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie 2015, 4 - s. 12-20.
 • Cebulski Jarosław, Franczak Paweł: Jeziorka osuwiskowe w Karpatach - perspektywy ich ochrony. - Aura - Ochrona Srodowiska 2015, 1 - s. 9-12.
 • Gądek Bogdan, Grabiec Mariusz, Kędzia Stanisław: Application of the ground penetrating radar to identification of the thickness and structure of the sediments in postglacial lakes, illustrated with an example of Mały Staw lake (the Karkonosze Mountains). - Studia Geomorphologica Carpatho-Balcanica 2015, 49 - s. 5-13.
 • Kaczka Ryszard J., Janecka Karolina, Lempa Michał, Rączkowska Zofia: Zastosowanie metod dendrochronologicznych w badaniach lawin śnieżnych. - Landform Analysis 2015, 28 - s. 15–27.
 • Kaczka Ryszard J., Lempa Michał, Czajka Barbara, Janecka Karolina, Rączkowska Zofia, Hreško Juraj, Bugár Gabriel: The recent timberline changes in the Tatra Mountains: A case study of the Mengusovská Valley (Slovakia) and the Rybi Potok Valley (Poland). - Geographia Polonica 2015, 88, 2 - s. 71-83.
 • Kijowska-Strugała Małgorzata, Demczuk Piotr: Impact of land use changes on soil erosion and deposition in a small Polish Carpathians catchment in last 40 years. - Carpathian Journal of Earth and Environmental Sciences 2015, 10, 2 - s. 261-270.
 • Kędzia Stanisław: Odpowiedź na krytyczne uwagi W. Dobińskiego do mojego artykułu. - Przegląd Geograficzny 2015, 87, 3 - s. 559-563.
 • Kędzia Stanisław: Lichenometric curves for the Polish part of the Karkonosze and Tatra Mountains established with a new method. - Zeitschrift für Geomorphologie 2015, 59, 1 - s. 101-118.
 • Kędzia Stanisław: The occurrence of glaciers in the Polish Tatra Mountains during the Little Ice Age. - Zeitschrift für Geomorphologie 2015, 59, 2 - s. 229-241.
 • Kędzia Stanisław: Zarys historii badań przemarzania gruntu i wieloletniej zmarzliny w polskiej części Tatr. - Przegląd Geograficzny 2015, 87, 1 - s. 53-69.
 • Kędzia Stanisław: Budowa awaryjnych schronień z wykorzystaniem izolacyjnych właściwości śniegu. - Studia i Materiały Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej 2015, 17, 2 - s. 80-90.
 • Lempa Michał, Kaczka Ryszard J., Janecka Karolina, Rączkowska Zofia: Dendrogeomorphological study on snow avalanches in the Tatra Mountains (Southern Poland). [w]: TRACE - Tree Rings in Archaeology, Climatology and Ecology. Vol. 13. Proceedings of the DENDROSYMPOSIUM 2014 May 6th – 10th, 2014 in Aviemore, Scotland, UK. Eds. Rob Wilson, Gerhard Helle, Holger Gärtner. Potsdam: GFZ German Research Centre for Geosciences, 2015 - s. 110-115 (Scientific Technical Report; 15/06)
 • Lempa Michał, Kaczka Ryszard J., Rączkowska Zofia: Morphological and morphometrical analyses reveal the avalanche influence over the talus cones in the Rybi Potok Valley, Tatra Mountains. - Studia Geomorphologica Carpatho-Balcanica 2015, 49 - s. 15-33.
 • Prokop Paweł, Walanus Adam: Variation in the orographic extreme rain events over the Meghalaya Hills in northeast India in the two halves of the twentieth century. - Theoretical and Applied Climatology 2015, 121, 1 - s. 389-399.
 • Rączkowska Zofia, Długosz Michał, Gądek Bogdan, Grabiec Mariusz, Kaczka Ryszard J., Rojan Elżbieta: Uwarunkowania przyrodnicze, skutki i zmiany aktywności lawin śnieżnych w Tatrach. [w]: Nauka Tatrom. Tom I. Nauki o Ziemi. Materiały V Konferencji Przyroda Tatrzańskiego Parku Narodowego a Człowiek, Zakopane, 24–26 września 2015 roku. Red. Anna Chrobak, Adam Kotarba. Zakopane: Wydawnictwa Tatrzańskiego Parku Narodowego, 2015 - s. 133-141.
 • Rączkowska Zofia, Zwoliński Zbigniew: Digital geomorphological map of Poland. - Geographia Polonica 2015, 88, 2 - s. 205-210.
 • Rączkowski Wojciech, Boltižiar Martin, Rączkowska Zofia: Nowe spojrzenie na mapę geomorfologiczną Tatr. [w]: Nauka Tatrom. Tom I. Nauki o Ziemi. Materiały V Konferencji Przyroda Tatrzańskiego Parku Narodowego a Człowiek, Zakopane, 24–26 września 2015 roku. Red. Anna Chrobak, Adam Kotarba. Zakopane: Wydawnictwa Tatrzańskiego Parku Narodowego, 2015 - s. 143-148.
 • Wiejaczka Łukasz: Reservoir triggered distortion in the relation between water conductivity and river temperature. - Water Resources 2015, 42, 3 - s. 362-370.
 • Wiejaczka Łukasz: Dynamika piętrzenia wody w zespole zbiorników Czorsztyn–Sromowce Wyżne. - Przegląd Geograficzny 2015, 87, 1 - s. 109-124.
 • Wiejaczka Łukasz, Kijowska-Strugała Małgorzata: Dynamics of the channel beds level in mountain rivers in the light of the minimum water stages analysis. - Carpathian Journal of Earth and Environmental Sciences 2015, 10, 4 - s. 105-112.
 • Wiejaczka Łukasz, Kijowska-Strugała Małgorzata: Assessment of the hydromorphological state of Carpathian rivers above and below reservoirs. - Water and Environment Journal 2015, 29, 2 - s. 277-287.
 • Wiejaczka Łukasz, Kijowska-Strugała Małgorzata, Pierwoła Paweł, Nowak Mariusz: Influence of the Czorsztyn-Sromowce Wyżne Reservoir Complex on the Dunajec River thermal-regime. - Geographia Polonica 2015, 88, 3 - s. 467-482.
 • Żegleń Joanna, Wiejaczka Łukasz: Próba oceny podatności karpackich jezior zaporowych na degradację wód. - Monitoring Środowiska Przyrodniczego 2015, 17 - s. 83-91.
 • Bochenek Witold: Sezonowa zmienność i wieloletnie tendencje pH w opadzie atmosferycznym na Stacji Bazowej ZMŚP w Szymbarku w latach 1999-2013. - Monitoring Środowiska Przyrodniczego 2014, 16 - s. 41-47.
 • Bochenek Witold: Stop 4.5.1. Szymbark - Research Station of the Institute of Geography and Spatial Organization. [w]: Land degradation and reclamation in the Silesian Upland and the Polish Carpathians, 14-17 August 2014. Eds. Renata Dulias, Paweł Prokop. Sosnowiec, Kraków: Faculty of Earth Sciences. University of Silesia, Department of Geoenvironmental Research. IGSO PAS, IGU Commission on Land Degradation and Desertification (COMLAND), 2014 - s. 167-173.
 • Bucała Anna: The impact of human activities on land use and land cover changes and environmental processes in the Gorce Mountains (Western Polish Carpathians) in the past 50 years. - Journal of Environmental Management 2014, 138 - s. 4-14.
 • Bucała Anna: Stop 3.7. Jaszcze and Jamne catchments - environmental changes related to transition from communist system to free market economy in the Gorce Mts. [w]: Land degradation and reclamation in the Silesian Upland and the Polish Carpathians, 14-17 August 2014. Eds. Renata Dulias, Paweł Prokop. Sosnowiec, Kraków: Faculty of Earth Sciences. University of Silesia, Department of Geoenvironmental Research. IGSO PAS, IGU Commission on Land Degradation and Desertification (COMLAND), 2014 - s. 141-148.
 • Bucała Anna, Margielewski Włodzimierz, Starkel Leszek, Buczek Krzysztof, Zernitskaya Valentina: The reflection of human activity in the sediments of Iwankowskie Lake from Subatlantic Phase (Polish Outer Carpathians). - Geochronometria 2014, 41, 4 - s. 377-391.
 • Cebulski Jarosław: Zastosowania naziemnego skanera laserowego (TLS) do oceny aktywności osuwisk, na przykładzie osuwiska Bodaki (Beskid Niski). - Landform Analysis 2014, 26 - s. 105-113.
 • Chrobak Anna, Cebulski Jarosław: Landslides in the Polish Carpathians as the potential educational geosites. - Current Issues of Tourism Research 2014, 4, 1 - s. 38-49.
 • Dulias Renata, Prokop Paweł, Rączkowska Zofia: Introduction to the Upper Silesia and the Polish Carpathians regions. [w]: Land degradation and reclamation in the Silesian Upland and the Polish Carpathians, 14-17 August 2014. Eds. Renata Dulias, Paweł Prokop. Sosnowiec, Kraków: Faculty of Earth Sciences, University of Silesia, Department of Geoenvironmental Research, Institute of Geography and Spatial Organization, Polish Academy of Science, IGU Commission on Land Degradation and Desertification (COMLAND), 2014 - s. 8-18.
 • Kijowska-Strugała Małgorzata, Kiszka Krzysztof: Ocena wielkości rozbryzgu gleby na stoku pogórskim (Karpaty fliszowe, zlewnia Bystrzanki). - Annales - Universitatis Mariae Curie-Sklodowska, Sectio B 2014, 69, 2 - s. 79-95.
 • Kozak Maciej, Bucała Anna: Zmiany powierzchni zbiorowisk roślinnych na wybranych terenach porolnych w dolinach potoków Jaszcze i Jamne w Gorcach (Karpaty Zachodnie) w ciągu ostatnich 50 lat. - Fragmenta Floristica et Geobotanica Polonica 2014, 21, 1 - s. 15-26.
 • Kędzia Stanisław: Are there any active rock glaciers in the Tatra Mountains?. - Studia Geomorphologica Carpatho-Balcanica 2014, 48 - s. 5-16.
 • Lempa Michał, Kaczka Ryszard J., Rączkowska Zofia: Rekonstrukcja aktywności lawin śnieżnych w Białym Żlebie (Tary Wysokie) na podstawie przyrostów rocznych świerka pospolitego (Picea abies L. Karst.). - Studia i Materiały Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej 2014, 16, 3 - s. 105-112.
 • Prokop Paweł: Stop 4.2. Uście Gorlickie – impact of the Carpatho-Rusyns population displacement on environment after the II World War. [w]: Land degradation and reclamation in the Silesian Upland and the Polish Carpathians, 14-17 August 2014. Eds. Renata Dulias, Paweł Prokop. Sosnowiec, Kraków: Faculty of Earth Sciences University of Silesia, Department of Geoenvironmental Research Institute of Geography and Spatial Organization, Polish Academy of Science, IGU Commission on Land Degradation and Desertification (COMLAND), 2014 - s. 154-159.
 • Prokop Paweł: The Meghalaya Plateau: Landscapes in the abode of the clouds. [w]: Landscapes and landforms of India. Ed. Vishwas S. Kale. Dordrecht: Springer, 2014 - s. 173-180 (World Geomorphological Landscapes)
 • Prokop Paweł, Płoskonka Dominik: Natural and human impact on the land use and soil properties of the Sikkim Himalayas piedmont in India. - Journal of Environmental Management 2014, 138 - s. 15-23.
 • Radecki-Pawlik Artur, Bucała Anna, Plesiński Karol, Oglęcki Paweł: Ecohydrological conditions in two catchments in the Gorce Mountains: Jaszcze and Jamne streams – Western Polish Carpathians. - Ecohydrology & Hydrobiology 2014, 14, 3 - s. 229-242.
 • Rączkowska Zofia: Stop 3.2. Pieniążkowice - The Podhale Basin. [w]: Land degradation and reclamation in the Silesian Upland and the Polish Carpathians, 14-17 August 2014. Eds. Renata Dulias, Paweł Prokop. Sosnowiec, Kraków: Faculty of Earth Sciences. University of Silesia, Department of Geoenvironmental Research. IGSO PAS, IGU Commission on Land Degradation and Desertification (COMLAND), 2014 - s. 113-116.
 • Rączkowska Zofia: Stop 3.1. Dominikowice - Introduction to the Polish Carpathians. [w]: Land degradation and reclamation in the Silesian Upland and the Polish Carpathians, 14-17 August 2014. Eds. Renata Dulias, Paweł Prokop. Sosnowiec, Kraków: Faculty of Earth Sciences. University of Silesia, Department of Geoenvironmental Research. IGSO PAS, IGU Commission on Land Degradation and Desertification (COMLAND), 2014 - s. 106-112.
 • Rączkowska Zofia: Stop 3.4. The Tatra Mountains natural environment and human impact. [w]: Land degradation and reclamation in the Silesian Upland and the Polish Carpathians, 14-17 August 2014. Eds. Renata Dulias, Paweł Prokop. Sosnowiec, Kraków: Faculty of Earth Sciences. University of Silesia, Department of Geoenvironmental Research. IGSO PAS, IGU Commission on Land Degradation and Desertification (COMLAND), 2014 - s. 117-132.
 • Rączkowska Zofia: Stop 4.1. Bielanka - landslides activity in the Polish Carpathians with the "Zapadle Landslide" as example.. [w]: Land degradation and reclamation in the Silesian Upland and the Polish Carpathians, 14-17 August 2014. Eds. Renata Dulias, Paweł Prokop. Sosnowiec, Kraków: Faculty of Earth Sciences. University of Silesia, Department of Geoenvironmental Research. IGSO PAS, IGU Commission on Land Degradation and Desertification (COMLAND), 2014 - s. 149-153.
 • Rączkowska Zofia: Stop 3.5. The Białka braided river – natural processes versus human intervention. [w]: Land degradation and reclamation in the Silesian Upland and the Polish Carpathians, 14-17 August 2014. Eds. Renata Dulias, Paweł Prokop. Sosnowiec, Kraków: Faculty of Earth Sciences. University of Silesia, Department of Geoenvironmental Research. IGSO PAS, IGU Commission on Land Degradation and Desertification (COMLAND), 2014 - s. 133-136.
 • Smołkowicz Witold, Wiejaczka Łukasz, Soja Roman: Ocena zasięgu oddziaływania zbiornika Klimkówka na termikę rzeki Ropy. - Monitoring Środowiska Przyrodniczego 2014, 16 - s. 59-64.
 • Soja Roman, Wiejaczka Łukasz: The impact of a reservoir on the physicochemical properties of water in a mountain river. - Water and Environment Journal 2014, 28, 4 - s. 473-482.
 • Wiejaczka Łukasz, Bucała Anna, Sarkar Subir: Human role in shaping the hydromorphology of Himalayan rivers: study of the Tista River in Darjeeling Himalaya. - Current Science 2014, 106, 5 - s. 717-724.
 • Wiejaczka Łukasz, Kijowska-Strugała Małgorzata, Pierwoła Paweł, Nowak Mariusz: Termiczna charakterystyka zespołu zbiorników Czorsztyn-Sromowce Wyżne. - Gospodarka Wodna 2014, 74, 1 - s. 28-36.
 • Wiejaczka Łukasz, Kiszka Krzysztof, Bochenek Witold: Changes of the morphology of the Ropa river upstream and downstream of the Klimkowka water reservoir. - Studia Geomorphologica Carpatho-Balcanica 2014, 48 - s. 61-76.
 • Wiejaczka Łukasz, Piróg Danuta, Soja Roman, Serwa Małgorzata: Community perception of the Klimkówka Reservoir in Poland. - International Journal of Water Resources Development 2014, 30, 4 - s. 649-661.
 • Wiejaczka Łukasz, Serwa Małgorzata, Bielak-Piksa Barbara: Skutki zmian temperatury wody poniżej zbiornika Klimkówka dla rekreacyjnego wykorzystania rzeki Ropy. - Gospodarka Wodna 2014, 74, 4 - s. 144-150.
 • Zydroń Tymoteusz, Wałęga Andrzej, Bochenek Witold: Zastosowanie wybranych modeli hydrologicznych do określania wielkości spływu powierzchniowego. - Acta Scientiarum Polonorum-Formatio Circumiectus 2014, 13, 2 - s. 81-93.
 • Łajczak Adam, Margielewski Włodzimierz, Rączkowska Zofia, Święchowicz Jolanta: Contemporary geomorphic processes in the Polish Carpathians under changing human impact. - Episodes 2014, 37, 1 - s. 21-33.
 • Bochenek Witold, Dedo Justyna, Marczewski Wojciech: Zróżnicowanie długości i warunków termicznych okresu wegetacyjnego na obszarze Karpat Zachodnich w latach 2001-2011 na podstawie danych zgromadzonych w bazie GLDAS. - Monitoring Środowiska Przyrodniczego 2013, 14 - s. 69-75.
 • Bucała Anna, Plesiński Karol, Radecki-Pawlik Artur: Warunki hydrodynamiczne oraz hydromorfologiczne w dwóch potokach gorczańskich Jaszcze i Jamne w Karpatach Polskich. - Scientific Review Engineering and Environmental Sciences 2013, 22, 3 - s. 249-261.
 • Bucała Anna, Starkel Leszek: Postępująca recesja rolnictwa a zmiany w środowisku przyrodniczym polskich Karpat. - Przegląd Geograficzny 2013, 85, 1 - s. 15-29.
 • Chmura Damian, Salachna Anna, Bochenek Witold: Zmiany w lesie gospodarczym z jodłą w Beskidzie Niskim spowodowane gospodarką leśną po 11 latach. - Inżynieria Ekologiczna 2013, 33 - s. 21-28.
 • Fidelus Joanna, Płaczkowska Eliza: Współczesne przekształcanie stoków w Tatrach Zachodnich – na przykładzie ścieżek turystycznych i fragmentów stoków bez oddziaływania antropogenicznego. - Przegląd Geograficzny 2013, 85, 3 - s. 417-434.
 • Gądek Bogdan, Grabiec Mariusz, Kędzia Stanisław: Rzeźba i wybrane elementy klimatu najwyżej położonych cyrków polodowcowych na przykładzie Koziej Dolinki. [w]: Dolina Suchej Wody w Tatrach. Środowisko i jego współczesne przemiany. Red. Zofia Rączkowska, Adam Kotarba. Warszawa: Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, 2013 - s. 49-66 (Prace Geograficzne; 239)
 • Kotarba Adam, Rączkowska Zofia: Wprowadzenie. [w]: Dolina Suchej Wody w Tatrach. Środowisko i jego współczesne przemiany. Red. Zofia Rączkowska, Adam Kotarba. Warszawa: PAN IGiPZ, 2013 - s. 7-10 (Prace Geograficzne; 239)
 • Kotarba Adam, Rączkowska Zofia, Długosz Michał, Blotiźiar Martin: Recent debris flows in the Tatra Mountains. [w]: Geomorphological impacts of extreme weather. Case studies from Central and eastern Europe. Red. Denes Loczy. Dordrecht, Heidelberg, London, New York: Springer, 2013 - s. 221-236 (Springer Geography)
 • Kozłowski Rafał, Jóźwiak Marek, Bochenek Witold, Kijowska-Strugała Małgorzata: Bioindykacyjna rola igieł jodły i świerka na przykładzie centralnej części Gór Świętokrzyskich i Beskidu Niskiego. [w]: Bioindykacja wyzwaniem nowoczesnej ochrony środowiska. Red. Marek Jóźwiak. Kielce: Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Katedra Ochrony i Kształtowania Środowiska. Kieleckie Towarzystwo Naukowe, 2013 - s. 50-52.
 • Kędzia Stanisław: Nowa krzywa lichenometryczna dla polskiej części Karpat. - Przegląd Geograficzny 2013, 85, 1 - s. 53-63.
 • Kędzia Stanisław: Problems and possibilities of lichenometric dating in Polish mountains. - Geographia Polonica 2013, 86, 4 - s. 363-374.
 • Kędzia Stanisław, Parzóch Krzysztof: The activity of debris flows in the Łomniczka Cirque in the light of lichenometric dating. - Opera Corcontica 2013, 50 - s. 75-80.
 • Migoń Piotr, Prokop Paweł: Landforms and landscape evolution in the Mylliem granite area, Meghalaya Plateau, Northeast India. - Singapore Journal of Tropical Geography 2013, 34 - s. 206-228.
 • Poręba Grzegorz, Prokop Paweł: Metodyczne problemy badania erozji gleb za pomocą izotopu 137Cs na intensywnie użytkowanych rolniczo obszarach w klimacie monsunowym północno-wschodnich Indii. - Prace i Studia Geograficzne 2013, 51 - s. 69-90.
 • Prokop Paweł, Suliga Ireneusz: Two thousand years of iron smelting in the Khasi Hills, Meghalaya, North East India. - Current Science 2013, 104, 6 - s. 761-768.
 • Rączkowska Zofia: Współczesne procesy morfogenetyczne. [w]: Dolina Suchej Wody w Tatrach. Środowisko i jego współczesne przemiany. Red. Zofia Rączkowska, Adam Kotarba. Warszawa: Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, 2013 - s. 35-48 (Prace Geograficzne; 239)
 • Rączkowska Zofia, Długosz Michał, Fidelus Joanna, Kłapyta Piotr, Kotarba Adam, Płaczkowska Eliza: The Tatra Mts. high-mountain system. - Geomorphologia Slovaca et Bohemica 2013, 13, 1 - s. 99-130.
 • Wachecka-Kotkowska Lucyna, Zwoliński Zbigniew, Kostrzewski Andrzej, Migoń Piotr, Rachlewicz Grzegorz, Rączkowska Zofia: Stowarzyszenie Geomorfologów Polskich jako specjalistyczne towarzystwo z dziedziny nauk o Ziemi. [w]: Towarzystwa naukowe w Polsce - dziedzictwo, kultura, nauka, trwanie. T.2. Red. Zbigniew Kruszewski. Warszawa: Rada Towarzystw Naukowych przy Prezydium PAN, 2013 - s. 227-250.
 • Wiejaczka Łukasz, Bochenek Witold: Przekształcanie dna koryta rzeki górskiej w czasie dużych wezbrań na przykładzie Ropy. - Prace Geograficzne 2013, 132 - s. 27-38.
 • Wiejaczka Łukasz, Grigorieva Irina: Izmienienije tiermicieskovo rieżima reki Ropy w rezultatie sozdanija vodochraniliścia Klimkówka (polskije Karpaty). [w]: Sbornik nayćnych trudov, IV Vserosijskaja konferencija "Ledovyje i termicieskije procesy na vodnych obiektah Rosiji". Moskva: 2013 - s. 61-65.
 • Wrońska-Wałach Dominika, Płaczkowska Eliza, Krzemień Kazimierz: Leje źródłowe jako systemy morfodynamiczne w obszarach górskich. - Przegląd Geograficzny 2013, 85, 1 - s. 31-51.
 • Bochenek Witold: Ocena zmian warunków opadowych na Stacji Naukowo-Badawczej IGiPZ PAN w Szymbarku w okresie 40 lat obserwacji (1971–2010) i ich wpływ na zmienność odpływu wody ze zlewni Bystrzanki. - Woda-Środowisko-Obszary Wiejskie 2012, 12, 2 - s. 29-44.
 • Bucała Anna: Wpływ zmian użytkowania ziemi na procesy morfogenetyczne na przykładzie dolin potoków Jaszcze i Jamne. [w]: Antropopresja w wybranych strefach morfoklimatycznych - zapis zmian w rzeźbie i osadach. Red. Adam Łajczak. Sosnowiec: WNoZ UŚ, 2012 - s. 65-71 (Prace Wydziału Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego; 77)
 • Bucała Anna: Współczesne zmiany środowiska przyrodniczego pod wpływem działalności człowieka w dolinach potoków Jaszcze i Jamne (Gorce). - Landform Analysis, 2012, 19 - s. 5-15.
 • Bucała Anna, Starkel Leszek: Wpływ gwałtownych i powolnych zmian użytkowania ziemi na przekształcenia środowiska polskich Karpat. - Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy 2012, 29 - s. 111-117.
 • Bucała Anna, Wiejaczka Łukasz: Współczesne zmiany krajobrazu kulturowego doliny Ropy na podstawie analizy materiałów kartograficznych. [w]: Źródła kartograficzne w badaniach krajobrazu kulturowego. Red. Joanna Plit, Jerzy Nita. Sosnowiec: Komisja Krajobrazu Kulturowego PTG, 2012 - s. 208-218 (Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego; 16)
 • Kijowska-Strugała Małgorzata: Impact of downpours on fluvial processes in the Polish Carpathians as exemplified by the Bystrzanka stream. - Studia Geomorphologica Carphato-Balcanica 2012, 46 - s. 25-40.
 • Kijowska-Strugała Małgorzata: Impact of downpours on fluvial processes in the Polish Carpathians as exemplified by the Bystrzanka stream. - Studia Geomorphologica Carphato-Balcanica 2012, 46, 1 - s. 25-40.
 • Kozłowski Rafał, Jóźwiak Marek, Bochenek Witold: Wpływ cyrkulacji atmosferycznej na przemieszczanie i imisję zanieczyszczeń w wodach opadowych zbieranych na Stacjach Bazowych ZMŚP Św. Krzyż i Szymbark w latach 2004-2009. [w]: Krajobraz i turystyka w warunkach zrównoważonego rozwoju. Red. Rafał Kozłowski. Kielce: Katedra Ochrony i Kształtowania Środowiska UJK, 2012 - s. 114-116.
 • Kozłowski Rafał, Jóźwiak Marek, Bochenek Witold: Transformation of precipitation in the Low Mountains and Foothill area [publikacja internetowa]. Opole: Uniwersytet Opolski, 2012 - 5 s.
 • Kozłowski Rafał, Jóźwiak Marek, Jóźwiak Małgorzata Anna, Bochenek Witold: Ocena wielkości wymywania jonów K+, Ca2+ i Mg2+ w wybranych drzewostanach w warunkach kwaśnej depozycji. - Sylwan 2012, 156, 8 - s. 607-615.
 • Prokop Paweł: Skutki długotrwałej działalności człowieka w środowisku przyrodniczym o najwyższych opadach na świecie – Cherrapunji, Indie. [w]: Antropopresja w wybranych strefach morfoklimatycznych – zapis zmian w rzeźbie i osadach. Red. Adam Łajczak. Sosnowiec: WNoZ UŚ, 2012 - s. 327-336 (Prace Wydziału Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego; 77)
 • Prokop Paweł, Poręba Grzegorz: Soil erosion associated with an upland farming system under population pressure in Northeast India. - Land Degradation & Development 2012, 23, 4 - s. 310-321.
 • Prokop Paweł, Sarkar Subir: Natural and human impact on land use change of the Sikkimese-Bhutanese Himalayan piedmont, India. - Quaestiones Geographicae 2012, 31, 3 - s. 63-75.
 • Rączkowska Zofia, Łajczak Adam, Margielewski Włodzimierz, Święchowicz Jolanta: Recent landform evolution in the Polish Carpathians. [w]: Recent landform evolution: the Carpatho-Balkan-Dinaric region. Eds. Denes Loczy, Adam Kotarba, Milos Stankoviansky. Dordrecht, Heidelberg, London, New York: Springer, 2012 - s. 47-101 (Springer Geography)
 • Wesoły Katarzyna, Wiejaczka Łukasz: Efektywność zbiornika Besko w Sieniawie w kształtowaniu przepływów minimalnych i maksymalnych Wisłoka. - Gospodarka Wodna 2012, 12 - s. 498-504.
 • Wiejaczka Łukasz: Akumulacja materiału zawiesinowego w zbiorniku Klimkówka (polskie Karpaty). [w]: Problemi geomorfologii i paleogeografii Ukrainskih Karpat i prileglih teritorij. Zbirnik naukovih prac. Lviv: Vidavnicij centr LNU imeni Ivana Franka, 2012 - s. 181-188.
 • Wiejaczka Łukasz, Kiszka Krzysztof: Metody oceny wielkości abrazji brzegowej w górskim zbiorniku retencyjnym. [w]: Problemi geomorfologii i paleogeografii Ukrainskih Karpat i prileglih teritorij. Zbirnik naukovih prac. Lviv: Vidavnicij centr LNU imeni Ivana Franka, 2012 - s. 189-202.
 • Wiejaczka Łukasz, Kroczak Rafał, Kijowska-Strugała Małgorzata: Methods for the assessment of changes in the bottom morphology of a mountain reservoir. - Studia Geomorphologica Carpatho-Balcanica 2012, 46 - s. 41-50.
 • Wiejaczka Łukasz, Wesoły Katarzyna: Differentiation of temporal water level dynamics in the Besko and Klimkówka reservoirs (the Low Beskids, Poland). - Geographia Polonica 2012, 85, 4 - s. 35-46.
 • Bochenek Witold, Kijowska Małgorzata: Ocena zmian warunków opadowych na Stacji Naukowo-Badawczej IGiPZ PAN (Stacji Bazowej ZMŚP) w Szymbarku w okresie 40 lat obserwacji (1971-2010) i ich wpływ na zmienność odpływu wody ze zlewni Bystrzanki. [w]: Funkcjonowanie geoekosystemów w różnych strefach krajobrazowych Polski. XX Sympozjum Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego. Red. Andrzej Kostrzewski, Józef Szpikowski. Poznań - Storkowo: UAM, 2011 - s. 135-137.
 • Bucała Anna, Budek Anna: Zmiany morfologii koryt wskutek opadów ulewnych na przykładzie potoku Suszanka, Beskid Średni. - Czasopismo Geograficzne 2011, 82, 4 - s. 321-332.
 • Bucała Anna, Radecki-Pawlik Artur: Wpływ regulacji technicznej na zmiany morfologii górskiego potoku: potok Jamne, Gorce. - Acta Sc. Pol. Form. Circ. 2011, 10, nr 1 - s. 3-16.
 • Błaszkiewicz Mirosław, Bochenek Witold, Bucała Anna, Długosz Michał, Płoskonka Dominik, Rączkowska Zofia: Objaśnienia do mapy osuwisk i terenów zagrożonych ruchami masowymi, Gmina: Szaflary. Powiat nowotarski. Województwo małopolskie. Warszawa: Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy, 2011 - 22 s.
 • Kijowska-Strugała Małgorzata: The role of downpours in transformation of slopes in the Polish Carpathian Foothills. - Studia Geomorphologica Carpatho-Balcanica 2011, 45 - s. 69-87.
 • Kijowska Małgorzata: Geneza i przebieg wezbrań we fliszowej zlewni Bystrzanki w latach 1995-2009. - Monitoring Środ. Przyr. 2011, 12 - s. 59-68.
 • Kijowska Małgorzata, Bochenek Witold: Dynamics of suspended material carried out from the flysch Bystrzanka catchment during selected rainfall events in the period of 1997-2008. - Quaest. Geogr. 2011, 30, nr 1 - s. 47-56.
 • Kijowska Małgorzata, Bochenek Witold, Gil Eugeniusz: Zmienność warunków termicznych w Szymbarku w latach 1968-2010. [w]: Funkcjonowanie geoekosystemów w różnych strefach krajobrazowych Polski. XX Sympozjum Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego. Red. Andrzej Kostrzewski, Józef Szpikowski. Poznań - Storkowo: UAM, 2011 - s. 91-93.
 • Kijowska Małgorzata, Bochenek Witold, Gil Eugeniusz, Wiejaczka Łukasz: Przebieg i skutki deszczu ulewnego w maju i czerwcu 2010 roku w wybranych obszarach Zewnętrznych Karpat Fliszowych. [w]: Funkcjonowanie geoekosystemów w różnych strefach krajobrazowych Polski. XX Sympozjum Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego. Red. Andrzej Kostrzewski, Józef Szpikowski. Poznań - Storkowo: UAM, 2011 - s. 98-100.
 • Kijowska Małgorzata, Wiejaczka Łukasz: Zastosowanie metody RHS w badaniach stanu hydromorfologicznego rzeki górskiej powyżej i poniżej zbiornika retencyjnego (na przykładzie Ropy w Beskidzie Niskim). - Przegl. Geogr. 2011, 83, z.3 - s. 343-359.
 • Kijowska Małgorzata, Wiejaczka Łukasz: Zastosowanie metody RHS w badaniach stanu hydromorfologicznego rzeki górskiej powyżej i poniżej zbiornika retencyjnego (na przykładzie Ropy w Beskidzie Niskim). - Przegląd Geograficzny 2011, 83, 3 - s. 343-359.
 • Kotarba Adam, Rączkowska Zofia: Excursion day in High Tatra Mountains: Kasprowy Wierch - Hala Gąsienicowa. [w]: Sedimentary fluxes dynamics in the changing mountain and polar environment - monitoring, record & consequences. International Association of Geomorphologists, Working Group on Sediment Budgets in Cold Environment SEDIBUD 6th Workshop, Zakopane - Poland, 3-11 September 2011. Eds. Grzegorz Rachlewicz, Achim A. Beylich, Zbigniew Zwoliński. Zakopane: [b.w.], 2011 - s. 68-90.
 • Kozłowski Rafał, Jóźwiak Marek, Bochenek Witold: Ocena wielkości wymywania składników biogennych w wybranych geoekosystemach w warunkach kwaśnej imisji. [w]: Funkcjonowanie geoekosystemów w różnych strefach krajobrazowych Polski. XX Sympozjum Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego. Red. Andrzej Kostrzewski, Józef Szpikowski. Poznań - Storkowo: UAM, 2011 - s. 39-40.
 • Kędzia Stanisław: Krzywa lichenometryczna porostu naskalnego Rhizocarpon geographicum dla Karkonoszy. - Przyr. Sud. 2011, 14 - 141-148 : fot.
 • Kędzia Stanisław: The influence of relief on microclimate and location of the upper tree-limit. - Geographia Polonica 2011, 84, 1 - s. 5-11.
 • Poręba Grzegorz, Prokop Paweł: Estimation of soil erosion on cultivated fields on the hilly Meghalaya Plateau, North-East India. - Geochronometria 2011, 38, nr 1 - s. 77-84.
 • Prokop Paweł: Runoff and slope wash along rainfall gradient on the Meghalaya Plateau (NE India) in the context of climate change effects. [w]: Water crisis in the Indian Subcontinent. Eds. Zahid Hussain, L. Cajee. New Delhi: Bookwell, 2011 - s. 153-165.
 • Prokop Paweł, Bhattacharyya Amalava: Reconnaissance of Quaternary sediments from Khasi Hills, Meghalaya. - Journal Geological Society of India 2011, 78 - s. 258-262.
 • Serwa Małgorzata, Wiejaczka Łukasz: Społeczna percepcja zbiornika retencyjnego Klimkówka po powodzi w 2010 r. - Gosp. Wodna 2011, 71, nr 4 - s. 144-148.
 • Wiejaczka Łukasz: Wpływ zbiornika retencyjnego na relacje między temperaturą wody w rzece a temperaturą powietrza. - Przegl. Nauk. Inżyn. Kształt. Środ. 2011, 20, z.3 - s. 183-195.
 • Wiejaczka Łukasz, Kijowska Małgorzata: Zmiany położenia dna koryt rzek karpackich (powyżej zbiornika retencyjnego) w świetle analizy stanów niskich. - Monitoring Środ. Przyr. 2011, 12 - s. 137-143.
 • Baranowski Jarosław, Kędzia Stanisław: Wpływ rzeźby terenu na topoklimat i położenie górnej granicy lasu. [w]: Nauka a zarządzanie obszarem Tatr i ich otoczeniem. T.1. Nauki o Ziemi. Materiały IV Konferencji "Przyroda Tatrzańskiego Parku Narodowego a człowiek", Zakopane, 14-16 października 2010. Red. Adam Kotarba. Zakopane: Tatrzański Park Narodowy, 2010 - s. 17-22.
 • Bochenek Witold, Gil Eugeniusz: Zróżnicowanie spływu powierzchniowego i spłukiwania gleby na poletkach doświadczalnych o różnej długości (Szymbark, Beskid Niski). - Prace i Studia Geogr. WGiSR UW 2010, 45 - s. 265-278.
 • Bucała Anna: Morphological role of floods in the shaping of stream channels in the Gorce Mountains (exemplified by Jaszcze and Jamne stream valleys). - Geomorph. Slovaca Bohem. 2010, 10, nr 1 - s. 45-53.
 • Gądek Bogdan, Grabiec Mariusz, Kędzia Stanisław, Rączkowska Zofia: Struktura wewnętrzna i morfodynamika wybranych stoków gruzowych Tatr w świetle wyników pomiarów georadarowych i lichenometrycznych. [w]: Nauka a zarządzanie obszarem Tatr i ich otoczeniem. T.1. Nauki o Ziemi. Materiały IV Konferencji "Przyroda Tatrzańskiego Parku Narodowego a człowiek", Zakopane, 14-16 października 2010. Red. Adam Kotarba. Zakopane: Tatrzański Park Narodowy, 2010 - s. 55-61.
 • Kijowska Małgorzata: Charakterystyka okresu wegetacyjnego w Szymbarku w latach 1968-2009. - Rocz. Świętokrz. Ser. B 2010, 31 - s. 12-21.
 • Kozłowska Anna, Rączkowska Zofia: Geobotaniczne wskaźniki środowiska wysokogórskiego. - Czas. Geogr. 2010, 81, z. 1-2 - s. 21-41.
 • Kędzia Stanisław: Survival i jego najważniejsze elementy. [w]: Człowiek wobec gór. Perspektywa psychologiczna, filozoficzna i kulturoznawcza. Red. Ryszard Kulik, Agnieszka Skorupa. Wrocław: Word-Press, 2010 - s. 15-20.
 • Kędzia Stanisław, Rączkowska Zofia: Wielki obryw na Sławkowskim Szczycie w świetle ostatnich badań lichenometryczno-geomorfologicznych. - Wierchy 2010, 74 - s. 163-167.
 • Prokop Paweł: Erozja gleb pod różnymi systemami upraw w klimacie monsunowym Wyżyny Meghalaya i zapis jej skutków w pokrywach stokowych. - Prace i Studia Geogr. WGiSR UW 2010, 45 - s. 49-66.
 • Rączkowska Zofia, Kozłowska Anna: Wpływ turystyki na rzeźbę i roślinność przy ścieżkach w otoczeniu Kasprowego Wierchu. [w]: Nauka a zarządzanie obszarem Tatr i ich otoczeniem. T.3. Człowiek a środowisko. Materiały IV Konferencji "Przyroda Tatrzańskiego Parku Narodowego a człowiek", Zakopane, 14-16 października 2010. Red. Zbigniew Krzan. Zakopane: Tatrzański Park Narodowy, 2010 - s. 21-28.
 • Soja Roman, Wiejaczka Łukasz: Hydrologia potoku Dzielec. [w]: Ochrona georóżnorodności reliktowego krajobrazu polskich Karpat fliszowych na przykładzie źródlisk Sidławy w Beskidzie Niskim. Red. nauk. Wiesław Sroczyński. Kraków: Wydaw. IGSMiE PAN, 2010 - s. 119-133.
 • Starkel Leszek, Soja Roman, Prokop Paweł, Sarkar Subir: Present-day evolution of the Himalayan piedmont. - Annual Report 2010 - s. 99-102.
 • Syposz-Łuczak Barbara, Wiejaczka Łukasz: Warunki klimatyczne i pogodowe. [w]: Ochrona georóżnorodności reliktowego krajobrazu polskich Karpat fliszowych na przykładzie źródlisk Sidławy w Beskidzie Niskim. Red. nauk. Wiesław Sroczyński. Kraków: Wydaw. IGSMiE PAN, 2010 - s. 45-54.
 • Wiejaczka Łukasz: Podstawowe właściwości fizykochemiczne wód powierzchniowych. [w]: Ochrona georóżnorodności reliktowego krajobrazu polskich Karpat fliszowych na przykładzie źródlisk Sidławy w Beskidzie Niskim. Red. nauk. Wiesław Sroczyński. Kraków: Wydaw. IGSMiE PAN, 2010 - s. 137-146.
 • Wiejaczka Łukasz: Termiczne skutki funkcjonowania zbiornika wodnego "Klimkówka" (Polskie Karpaty). [w]: Stale prirodokoristyvannja: pidchodi, problemi, perspektiva. Materiali III Mizdnarodnoi naukovoi konferencii, prisvjacenoi 10-ij ricnici kafedri geoekologii ta 25-ij ricnici kafedri fizicnoi geografii TNPU (28-29 travnja 2010 roku). Ternopil': Ternopil'skij nacional'nij pedagogicnij universitet imeni Volodimira Gnatjuka, 2010 - s. 57-62.
 • Wiejaczka Łukasz: Zmiany w relacjach pomiędzy konduktywnością a temperaturą wody w Ropie wywołane funkcjonowaniem zbiornika retencyjnego Klimkówka. - Monitoring Środ. Przyr. 2010, 11 - s. 81-87.
 • Wiejaczka Łukasz: Zmiany krajobrazu kulturowego doliny Ropy (Beskid Niski) po wybudowaniu zbiornika retencyjnego "Klimkówka". [w]: Krajobrazy kulturowe dolin rzecznych. Potencjał i wykorzystanie. Red. Joanna Plit. Sosnowiec: Komisja Krajobrazu Kulturowego PTG, 2010 - s. 101-109 (Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego PTG; 13)
 • Bochenek Witold: Mechanizm krążenia wody w pokrywach pogórskiego stoku fliszowego. [w]: Zintegrowany monitoring środowiska przyrodniczego. Funkcjonowanie środowiska przyrodniczego w okresie przemian gospodarczych w Polsce. Red. Witold, Bochenek, Małgorzata Kijowska. Szymbark: Stacja Naukowo-Badawcza IGiPZ PAN, 2009 - s. 131-142 (Biblioteka Monitoringu Środowiska)
 • Bochenek Witold: Badania hydrochemiczne. [w]: Zintegrowane badania środowiska. Red. Jan R. Olędzki. Warszawa: WGiSR UW, 2009 - s. 146-150.
 • Bochenek Witold, Gil Eugeniusz: Cele i zadania Stacji Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego w Szymbarku. [w]: Zintegrowane badania środowiska. Red. Jan R. Olędzki. Warszawa: WGiSR UW, 2009 - s. 73-80.
 • Bochenek Witold, Kijowska Małgorzata: Przestrzenne zróżnicowanie wskaźnika opadu podkoronowego, PH i przewodności elektrolitycznej właściwej w drzewostanie świerkowym (Picea excelsa) i grabowym (Carpinus betulus) w 2007 r. [w]: Zintegrowany monitoring środowiska przyrodniczego. Funkcjonowanie środowiska przyrodniczego w okresie przemian gospodarczych w Polsce. Red. Witold, Bochenek, Małgorzata Kijowska. Szymbark: Stacja Naukowo-Badawcza IGiPZ PAN, 2009 - s. 42-55 (Biblioteka Monitoringu Środowiska)
 • Bucała Anna: Zmiany użytkowania ziemi w Gorcach na przykładzie zlewni potoków Jaszcze i Jamne w latach 1981-2004. [w]: Zintegrowany monitoring środowiska przyrodniczego. Funkcjonowanie środowiska przyrodniczego w okresie przemian gospodarczych w Polsce. Red. Witold, Bochenek, Małgorzata Kijowska. Szymbark: Stacja Naukowo-Badawcza IGiPZ PAN, 2009 - s. 280-286 (Biblioteka Monitoringu Środowiska)
 • Bucała Anna: Morfologiczna rola wezbrań w kształtowaniu koryt w Gorcach na przykładzie dolin potoków Jaszcze i Jamne. [w]: Badania podstawowe i aplikacyjne w naukach geograficznych. Red. Leszek Kasprzak. Poznań: Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych. Instytut Geoekologii i Geoinformacji UAM, 2009 - s. 241-248.
 • Bucała Anna: Rola opadów nawalnych w kształtowaniu stoków i koryt w Gorcach na przykładzie zlewni potoków Jaszcze i Jamne. - Przegląd Geograficzny 2009, 81, 3 - s. 399-418.
 • Bucała Anna: Rola opadów nawalnych w kształtowaniu stoków i koryt w Gorcach na przykładzie zlewni potoków Jaszcze i Jamne. - Przegl. Geogr. 2009, 81, z.3 - s. 399-418.
 • Dobek Mateusz, Bochenek Witold: Charakterystyka wielkości ochładzającej powietrza w Szymbarku (1996-2005). [w]: Zintegrowany monitoring środowiska przyrodniczego. Funkcjonowanie środowiska przyrodniczego w okresie przemian gospodarczych w Polsce. Red. Witold, Bochenek, Małgorzata Kijowska. Szymbark: Stacja Naukowo-Badawcza IGiPZ PAN, 2009 - s. 79-83 (Biblioteka Monitoringu Środowiska)
 • Gil Eugeniusz, Bochenek Witold: Ekstremalne wartości spłukiwania gleby na karpackich stokach fliszowych w oparciu o wyniki pomiarów na Stacji Naukowo-Badawczej IGiPZ PAN w szymbarku w latach 1969-2000. [w]: Współczesne przemiany środowiska przyrodniczego w obszarach użytkowanych rolniczo. Ogólnopolska Konferencja Naukowa Zorganizowana z okazji 25-lecia Stacji Naukowej IGiGP UJ w Łazach k/Bochni oraz 45-lecia Stacji Naukowej IGiGP UJ w Gaiku-Brzezowej k/Dobczyc. Kraków: IGiGP UJ, 2009 - s. 28-32.
 • Gądek Bogdan, Kędzia Stanisław: Problem detekcji wieloletniej zmarzliny na podstawie temperatury u spągu zimowej pokrywy śnieżnej na przykładzie Tatr. - Przegl. Geogr. 2009, 81, z.1 - s. 75-91.
 • Gądek Bogdan, Kędzia Stanisław: Problemy detekcji wieloletniej zmarzliny na podstawie temperatury u spągu zimowej pokrywy śnieżnej na przykładzie Tatr. - Przegląd Geograficzny 2009, 81, 1 - s. 75-91.
 • Gądek Bogdan, Rączkowska Zofia, Żogała Bogdan: Debris slope morphodynamics as a permafrost indicator in the zone of sporadic permafrost, High Tatras, Slovakia. [w]: Geomorphology in the Carpatho-Balkan-Dinaric countries. Ed. D. Loczy, J. Kovacs. Berlin, Stuttgart: Gebr. Borntraeger, 2009 - s. 79-100 (Zeitschrift fuer Geomorphologie. Supplementbaende; 53 Suppl. iss. 3)
 • Kijowska Małgorzata, Bochenek Witold: Dynamika transportu materiału unoszonego z fliszowej zlewni Bystrzanki podczas wybranych wezbrań opadowych w latach 1997-2008. [w]: Funkcjonowanie geoekosystemów zlewni rzecznych 5. Rozwój dolin rzecznych w warunkach zmian klimatu i zróżnicowanej antropopresji. Red. Andrzej Kostrzewski, Józef Szpikowski. Poznań: Zakład Geoekologii UAM, 2009 - s. 115-117.
 • Kozłowska Anna, Rączkowska Zofia: Problems in geoecological approach to high-mountains environment (based on studies of relief-vegetation relationships). - Landform Anal. 2009, 10 - s. 70-76.
 • Prokop Paweł: Land use and land cover changes. [w]: Land degradation and ecorestoration in the extremely wet monsoon environment of Cherrapunji area, India. Eds. Surendra Singh, Leszek Starkel, Hiambok Jones Syiemlieh. New Delhi: Bookwell, 2010 (dr. 2009) - s. 81-88.
 • Prokop Paweł: Soil resources and soil degradation. [w]: Land degradation and ecorestoration in the extremely wet monsoon environment of Cherrapunji area, India. Eds. Surendra Singh, Leszek Starkel, Hiambok Jones Syiemlieh. New Delhi: Bookwell, 2010 (dr. 2009) - s. 61-68.
 • Rączkowska Zofia: Differentiation of natural environment of South Eastern Tibet and its tourist attractiveness. - Przegl. Nauk.-Dydakt. Pryw. Wyższ. Szk. Ochr. Środ. Probl. Nauki o Środ. 2009, 13, nr 1 - s. 31-46.
 • Rączkowska Zofia: Differentiation of present-day periglacial relief in high-mountains of Europe. - Rev. Roum. Geogr. 2009, 53, nr 1 - s. 107-118.
 • Rączkowska Zofia: Metodyka terenowych badań geomorfologicznych. [w]: Zintegrowane badania środowiska. Red. Jan R. Olędzki. Warszawa: WGiSR UW, 2009 - s. 142-145.
 • Starkel Leszek, Soja Roman, Prokop Paweł, Sarkar Subir: Współczesna ewolucja piedmontu Sikkimsko-Bhutańskich Himalajów. - Prace Kom. Paleogeogr. Czwartorz. PAU 2009, 7 - s. 107-115.
 • Wiejaczka Łukasz: Wpływ zbiornika wodnego "Klimkówka" na zlodzenie Ropy. [w]: Zintegrowany monitoring środowiska przyrodniczego. Funkcjonowanie środowiska przyrodniczego w okresie przemian gospodarczych w Polsce. Red. Witold, Bochenek, Małgorzata Kijowska. Szymbark: Stacja Naukowo-Badawcza IGiPZ PAN, 2009 - s. 172-187 (Biblioteka Monitoringu Środowiska)
 • Bochenek Witold: Wpływ wielkości opadów i temperatury powietrza na pH i przewodność elektrolityczną właściwą wody opadowej. - Przegl. Geogr. 2008, 80, z.3 - s. 403-421.
 • Bochenek Witold, Jóźwiak Marek, Kijowska Małgorzata, Kozłowski Rafał: Zróżnicowanie opadu podkoronowego w wybranych ekosystemach leśnych w Górach Świętokrzyskich i w Beskidzie Niskim. - Monitoring Środ. Przyr. 2008, 9 - s. 47-55.
 • Gądek Bogdan, Kędzia Stanisław: Winter ground surface temperature regimes in the zone of sporadic discontinuous permafrost, Tatra Mountains (Poland and Slovakia). - Permafrost Periglacial Process. 2008, 19 - s. 315-321.
 • Kędzia Stanisław, Rączkowska Zofia: Lichenometric - geomorphological investigations in the area of Slavkovsky Stit. - Geomorph. Slovaca Bohem. 2008, 8, nr 1 - s. 36-41.
 • Prokop Paweł: Zastosowanie GIS i metod teledetekcji do oceny degradacji środowiska przyrodniczego południowego skłony Wyżyny Meghalaya, Indie. - Teledetekcja Środ. 2008, 40 - s. 28-52.
 • Rączkowska Zofia: Zróżnicowanie współczesnej rzeźby peryglacjalnej w górach wysokich Europy. - Landform Anal. 2008, 9 - s. 120-122.
 • Rączkowska Zofia: Are there geomorphic indicators of permafrost in the Tatra Mountains?. - Geographia Polonica 2008, 81, 1 - s. 117-133.
 • Rączkowska Zofia: Współczesna ewolucja rzeźby Tatr. [w]: Współczesne przemiany rzeźby Polski. Red. Leszek Starkel, Andrzej Kostrzewski, Adam Kotarba, Kazimierz Krzemień. Kraków: IGiGP UJ, 2008 - s. 35-56.
 • Rączkowska Zofia, Starkel Leszek: Preface. - Geographia Polonica 2008, 81, 1 - s. 7.
 • Starkel Leszek, Sarkar Subir, Soja Roman, Prokop Paweł: Present-day evolution of the Sikkimese-Bhutanese Himalayan Piedmont. Warszawa: PAN IGiPZ, 2008 (Prace Geograficzne; 219)
 • Wiejaczka Łukasz: Próba typologii brzegów zbiornika wodnego "Klimkówka". - Landform Anal. 2008, 9 - s. 217-221.
 • Bochenek Witold: Zróżnicowanie stężeń substacji biogennych podczas obiegu wody w zlewni Bystrzanki. [w]: Raport o stanie środowiska w województwie małopolskim w 2006 roku. Kraków: WIOŚ, 2007 - s. 164-167 (Biblioteka Monitoringu Środowiska)
 • Bochenek Witold: Możliwość ekstrapolacji wyników punktowych pomiarów wysokości opadów atmosferycznych na przykładzie posterunku opadowego "IG PAN" w Szymbarku w różnych skalach czasowych. [w]: Zintegrowany Monitoring Środowiska Przyrodniczego. Program Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego a zadania ochrony obszarów Natura 2000. Red. Andrzej Kostrzewski, Anna Andrzejewska. Warszawa: Kampinoski Park Narodowy, 2007 - s. 101-114 (Biblioteka Monitoringu Środowiska)
 • Bochenek Witold, Gil Eugeniusz: Procesy obiegu wody, erozji gleb i denudacji chemicznej w zlewni Bystrzanki. - Przegl. Nauk. Inżyn. Kształt. Środ. 2007, 16, z.2 - s. 28-42.
 • Bochenek Witold, Gil Eugeniusz: Rola wybranych czynników meteorologicznych i hydrologicznych w kształtowaniu przewodności elektrolitycznej właściwej i odczynu wody spływu śródglebowego w zlewni Bystrzanki (lata 1999-2005). - Monitoring Środ. Przyr. 2007, 8 - s. 43-50.
 • Bucała Anna: Walory krajobrazowo-rekreacyjne gminy Zawoja. [w]: Badania regionalne - wybrane problemy. Red. Małgorzata Strzyż, Anna Świercz. Kielce: IG AŚ, 2007 - s. 35-42 (Nauki Geograficzne w Badaniach Regionalnych; 3)
 • Huruk Stanisław, Huruk Alicja, Bochenek Witold: Analiza struktury zgrupowania biegaczowatych (Col., Carabidae) w lesie wyżynnym w obrębie stacji monitoringu Szymbark. - Monitoring Środ. Przyr. 2007, 8 - s. 99-104.
 • Lamparski Piotr, Kędzia Stanisław: Permafrost occurence in Kozia Dolinka (High Tatra Mountains) in light of ground penetrating radar investigations. - Geomorph. Slovaca Bohem. 2007, 7, nr 1 - s. 82-88.
 • Prokop Paweł: Maksymalne opady w funkcji czasu trwania obserwowane w Polsce. [w]: Funkcjonowanie geoekosystemów zlewni rzecznych. 4. Procesy ekstremalne w środowisku geograficznym. Praca zbiorowa. Red. Andrzej Kostrzewski, Józef Szpikowski. Poznań: Bogucki Wydaw. Nauk., 2007 - s. 189-196.
 • Prokop Paweł: Assessment of soil erosion risk in the Umiew catchment, Meghalaya, India. [w]: Environmental changes and geomorphic hazards. Eds. Surendra Singh, Leszek Starkel, Hiambok Jones Syiemlieh. New Delhi: Bookwell, 2008 (dr.2007) - s. 297-313.
 • Wiejaczka Łukasz: Dynamika temperatury wody w rzece Ropie w latach 1982-2006. [w]: Rola geografii fizycznej w badaniach regionalnych. Red. Robert Sołtysik, Roman Suligowski. Kielce: IG AŚ, 2007 - s. 255-257 (Nauki Geograficzne w Badaniach Regionalnych; 1)
 • Wiejaczka Łukasz: Relacje pomiędzy temperaturą wody w rzece a temperaturą powietrza (na przykładzie rzeki Ropy). - Folia Geogr. Ser. Geogr.-Phys. 2006/2007, 37/38 - s. 95-105.
 • Wiejaczka Łukasz: Dobowy cykl temperatury wody w rzece Ropie poniżej zbiornika retencyjnego w Klimkówce. - Monitoring Środ. Przyr. 2007, 8 - s. 91-98.
 • Wiejaczka Łukasz: Wpływ zbiornika wodnego "Klimkówka" na reżim termiczny rzeki Ropy. [w]: Zintegrowany Monitoring Środowiska Przyrodniczego. Program Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego a zadania ochrony obszarów Natura 2000. Red. Andrzej Kostrzewski, Anna Andrzejewska. Warszawa: Kampinoski Park Narodowy, 2007 - s. 367-378 (Biblioteka Monitoringu Środowiska)
 • Bochenek Witold: Dynamika i wpływ czynników kształtujących wilgotność karpackich fliszowych pokryw stokowych na przykładzie stoku doświadczalnego IGiPZ PAN w Szymbarku. - Monitoring Środ. Przyr. 2006, 7 - s. 39-47.
 • Bochenek Witold: Stacja Bazowa Szymbark. [w]: Stan, przemiany i funkcjonowanie geoekosystemów Polski w latach 1994-2004 na podstawie Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego. Red. tomu Robert Kruszyk. Warszawa: Inspekcja Ochrony Środowiska, 2006 - s. 259-294 (Biblioteka Monitoringu Środowiska)
 • Gądek Bogdan, Kędzia Stanisław: Reżim termiczny gruntu u spodu pokrywy śnieżnej w strefie wieloletniej zmarzliny w Tatrach. [w]: Tatrzański Park Narodowy na tle innych górskich terenów chronionych. T.1. Nauki o Ziemi. Red. Adam Kotarba, Władysław Borowiec. Zakopane-Kraków: Wydaw. Tatrzańskiego Parku Narodowego, 2006 - s. 109-115.
 • Gądek Bogdan, Rączkowska Zofia, Wzientek Krystian, Żogała Bogdan: Wieloletnia zmarzlina Miedzianej Kotliny (Tatry Słowackie) w świetle wyników badań geofizycznych i geomorfologicznych. [w]: Tatrzański Park Narodowy na tle innych górskich terenów chronionych. T.1. Nauki o Ziemi. Red. Adam Kotarba, Władysław Borowiec. Zakopane-Kraków: Wydaw. Tatrzańskiego Parku Narodowego, 2006 - s. 101-108.
 • Kozłowska Anna, Rączkowska Zofia: Effect of snow patches on vegetation in the high-mountain nival gullies (Tatra Mts., Poland). - Pol. J. Ecol. 2006, 54, nr 1 - s. 69-90.
 • Kozłowska Anna, Rączkowska Zofia, Zagajewski Bogdan: Relacje rzeźby i roślinności wysokogórskiej Tatr na poziomie krajobrazowym (problemy metodyczne). [w]: Tatrzański Park Narodowy na tle innych górskich terenów chronionych. T.1. Nauki o Ziemi. Red. Adam Kotarba, Władysław Borowiec. Zakopane-Kraków: Wydaw. Tatrzańskiego Parku Narodowego, 2006 - s. 95-100.
 • Kozłowska Anna, Rączkowska Zofia, Zagajewski Bogdan: Links between vegetation and morphodynamics of high-mountain slopes in the Tatra Mountains. - Geographia Polonica 2006, 79, 1 - s. 27-39.
 • Kędzia Stanisław: Winter thermal regime of ground in the Kozia Dolinka valley (Polish High Tatra Mts.). [w]: Geomorfologice vyzkumy w roce 2006. Ed. Irena Smolova. Olomouc: Vydavatelstvi Univerzita Palackeho, 2006 - s. 100-103.
 • Mościcki Jerzy, Kotarba Adam, Kędzia Stanisław: Glacial erosion in the Abisko Mountains: Kaerkevagge and Vassivagge, Northern Sweden. - Geogr. Ann. Ser.A 2006, 88, nr 2 - s. 151-163.
 • Mrozek Teresa, Bochenek Witold, Gil Eugeniusz, Rączkowski Wojciech, Wójcik Antoni, Zabuski Lesław: Zintegrowane badania osuwiskowe w rejonie Szymbarku, Beskid Niski - na przykładzie projektu Alarm w 5 Programie Ramowym Unii Europejskiej. [w]: Zintegrowany Monitoring Środowiska Przyrodniczego. Funkcjonowanie i monitoring geoekosystemów Polski w warunkach narastającej antropopresji. Red. Lech Krzysztofiak. Warszawa: GIOŚ, 2006 - s. 121-134 (Biblioteka Monitoringu Środowiska)
 • Prokop Paweł: Maksymalne opady oraz czas ich trwania na świecie i w Polsce. - Przegl. Geofiz. 2006, 51, z.2 - s. 147-160.
 • Prokop Paweł: Ekstremalne opady w funkcji czasu trwania w Polsce. [w]: Funkcjonowanie geoekosystemów zlewni rzecznych 4. Procesy ekstremalne w środowisku geograficznym. Red. Andrzej Kostrzewski, Józef Szpikowski. Poznań: Zakład Geoekologii UAM, 2006 - s. 53-54.
 • Rączkowska Zofia: Recent geomorphic hazards in the Tatra Mountains. - Studia Geomorph. Carpatho-Balcan. 2006, 40 - s. 45-60.
 • Zabuski Lesław, Bochenek Witold, Gil Eugeniusz: Współczesne quasi-ciągłe ruchy osuwiskowe w rejonie Szymbarku (Beskid Niski). [w]: Zintegrowany Monitoring Środowiska Przyrodniczego. Funkcjonowanie i monitoring geoekosystemów Polski w warunkach narastającej antropopresji. Red. Lech Krzysztofiak. Warszawa: GIOŚ, 2006 - s. 135-144 (Biblioteka Monitoringu Środowiska)
 • Baranowski Jarosław, Kędzia Stanisław, Rączkowska Zofia: Badania przemieszczania gruntu i przemieszczania pokryw w otoczeniu Hali Gąsienicowej. [w]: Rola stacji terenowych w badaniach geograficznych. Red. Kazimierz Krzemień, Janina Trepińska, Anita Bokwa. Kraków: IGiGP UJ, 2005 - s. 251-261.
 • Bochenek Witold: Zintegrowany Monitoring Środowiska Przyrodniczego. [w]: Raport o stanie środowiska w województwie małopolskim w 2004 r. Red. Leszek Sebesta. Kraków: WIOŚ, 2005 - s. 143-153 (Biblioteka Monitoringu Środowiska)
 • Bochenek Witold: Wpływ cyrkulacji atmosferycznej na przewodność elektrolityczną roztworów wody opadowej w zlewni Bystrzanki w latach 1995-2004. - Monitoring Środ. Przyr. 2005, 6 - s. 49-58.
 • Bochenek Witold, Gil Eugeniusz: Badania procesów morfogenetycznych na stokach i w zlewniach fliszowych. Stacja Naukowo-Badawcza IGIPZ PAN w Szymbarku. [w]: Wybrane problemy geomorfologii Karpat fliszowych. VII Zjazd Geomorfologów Polskich, Kraków, 19-22 września 2005. Red. Adam Kotarba, Zofia Rączkowska. Kraków: IGiGP UJ, 2005 - s. 69-77.
 • Bochenek Witold, Gil Eugeniusz: Wpływ warunków meteorologicznych i hydrologicznych na wysokość ładunków substancji biogennych odprowadzanych ze zlewni Bystrzanki w latach 1995-2003. [w]: Zintegrowany Monitoring Środowiska przyrodniczego. Funkcjonowanie geoekosystemów Polski w warunkach zmian klimatu i różnokierunkowej antropopresji. Red. Andrzej Kostrzewski, Robert Kolander. Poznań: Bogucki Wydaw. Nauk., 2005 - s. 85-97 (Biblioteka Monitoringu Środowiska)
 • Budek Anna, Prokop Paweł: Mikoromorfologiczne cechy pokryw glebowych obszaru o najwyższych opadach na świecie - Cherrapunji, Wyżyna Meghalaya, Indie. - Przegl. Geol. 2005, 53, nr 4 - s. 293-298.
 • Kozłowska Anna B., Rączkowska Zofia: Geobotaniczne wskaźniki morfodynamiki stoków wysokogórskich. - Spraw. z Pos. Kom. Nauk. PAN Krak. 2003 (dr. 2005), 47, z.1 - s. 154-157.
 • Mrozek Teresa, Wójcik Antoni, Rączkowski Wojciech, Nieścieruk Piotr, Zimnal Ziemowit, Gil Eugeniusz, Bochenek Witold, Zabuski Lesław: Osuwiska okolic Szymbarku. Aplikacyjne aspekty projektu "ALARM". [w]: Wybrane problemy geomorfologii Karpat fliszowych. VII Zjazd Geomorfologów Polskich, Kraków, 19-22 września 2005. Red. Adam Kotarba, Zofia Rączkowska. Kraków: IGiGP UJ, 2005 - s. 62-68.
 • Prokop Paweł: Modelowanie erozji wodnej w klimacie monsunowym o najwyższych na świecie opadach (zlewnia Umiew, Wyżyna Menghalaya, Indie). - Acta Agrophys. 2005, 5, z.1 - s. 121-128.
 • Prokop Paweł: Natural hazards and anthropogenic impact on environment in a tropical mountain catchment, Meghalaya Hills, India. - Studia Geomorph. Carpatho-Balcan. 2005, 39 - s. 95-113.
 • Rączkowska Zofia: Morfodynamiczne cechy obszarów z wieloletnią zmarzliną w Tatrach. [w]: Współczesna ewolucja rzeźby Polski. VII Zjazd Geomorfologów Polskich, Kraków, 19-22 września 2005. Red. Adam Kotarba, Kazimierz Krzemień, Jolanta Święchowicz. Kraków: IGiGP UJ, 2005 - s. 385-388.
 • Baranowski Jarosław, Kędzia Stanisław, Rączkowska Zofia: Soil freezing and its relation to slow soil movements on Alpine slopes (of the Tatra Mountains, Poland). - Analele Univ. Vest Timis. Geografie 2004, 14 - s. 169-179.
 • Bochenek Witold: Mechanizm krążenia wody na pogórskim stoku fliszowym. [w]: Zintegrowany monitoring środowiska przyrodniczego. Funkcjonowanie i monitoring geoekosystemów w warunkach narastającej antropopresji. Red. Marek Kejna, Joanna Uscka. Toruń: Oficyna Wydaw. Turpress, 2004 - s. 199-207 (Biblioteka Monitoringu Środowiska)
 • Bochenek Witold: Zakres i wyniki badań prowadzonych w ramach Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego w zlewni Bystrzanki (Stacja Bazowa w Szymbarku) w roku hydrologicznym 2003. [w]: Raport o stanie środowiska naturalnego w województwie małopolskim w 2003 roku. Kraków: WIOŚ, 2004 - 16 s.
 • Kędzia Stanisław, Kotarba Adam, Mościcki Jerzy: Lodowiec gruzowy nad Wielkim Hińczowym Stawem w Tatrach Słowackich - wyniki wstępnych badań termicznych. [w]: XXX Międzynarodowe Sympozjum Polarne. Red. Anna Styszyńska, Andrzej A. Marsz. Gdynia: Akademia Morska, 2004 - s. 167-177 (Polish Polar Studies)
 • Kędzia Stanisław, Kotarba Adam, Mościcki Jerzy: Lodowiec gruzowy nad Wielkim Hińczowym Stawem w Tatrach Słowackich. Wyniki wstępnych badań terenowych. [w]: XXX Międzynarodowe Sympozjum Polarne, Gdynia, 23-25 września 2004. Streszczenia wystąpień. Red. Anna Styszyńska, Andrzej A. Marsz. Gdynia: Katedra Meteorologii i Oceanografii Nautycznej AM, 2004 - s. 79-82.
 • Prokop Paweł: Geology. [w]: Rainfall, runoff and soil erosion in the globally extreme humid area, Cherrapunji region, India. Ed. Leszek Starkel, Surendra Singh. Warszawa: PAN IGiPZ, 2004 - s. 27-30 (Prace Geograficzne; 191)
 • Prokop Paweł: Vegetation and land use. [w]: Rainfall, runoff and soil erosion in the globally extreme humid area, Cherrapunji region, India. Ed. Leszek Starkel, Surendra Singh. Warszawa: PAN IGiPZ, 2004 - s. 33-36 (Prace Geograficzne; 191)
 • Prokop Paweł, Starkel Leszek: Relief and geology. [w]: Rainfall, runoff and soil erosion in the globally extreme humid area, Cherrapunji region, India. Ed. Leszek Starkel, Surendra Singh. Warszawa: PAN IGiPZ, 2004 - s. 37-41 (Prace Geograficzne; 191)
 • Rączkowska Zofia: Considerations on periglacial landforms and slope morphodynamic in periglacial zone of Tatra Mountains. - Analele Univ. Vest Timis. Geografie 2004, 14 - s. 35-50.
 • Rączkowska Zofia: Prawidłowości rozmieszczenia i wykształcenia form peryglacjalnych w Tatrach. [w]: Problemi geomorfologii i paleogeografii ukrainskih Karpat i prilelglih teritorij. Materiali miznarodnogo seminaru prisvjacenogo 90-riccju vid dnja narozdennja zasnovnika kafedri geomorfologii i paleogeografii profesora Petra Cisja (Skole, 30 weresnja - 3 zovtnja 2004 roku). L'viv: Vidavnicij centr LNU imeni Ivana Franka, 2004 - s. 133-143.
 • Rączkowska Zofia: Dynamika pokryw stokowych na obszarach górskich Karpat Zachodnich wzniesionych ponad górną granicę lasu. [w]: Pokrywy stokowe gór średnich strefy umiarkowanej i ich znaczenie paleogeograficzne. Babia Góra, 18-22 wrzesień 2004 r. Sosnowiec: UŚ, 2004 - s. 28-33.
 • Rączkowska Zofia, Kędzia Stanisław: Deglaciation of the Etancons Valley (Massif Ecrins, French Alps) since the Little Ice Age. - Geomorph. Slovaca 2004, 4, nr 1 - s. 28-34.
 • Starkel Leszek, Singh Surendra, Froehlich Wojciech, Prokop Paweł, Soja Roman: Materials, methods and techniques. [w]: Rainfall, runoff and soil erosion in the globally extreme humid area, Cherrapunji region, India. Ed. Leszek Starkel, Surendra Singh. Warszawa: PAN IGiPZ, 2004 - s. 19-26 (Prace Geograficzne; 191)
 • Syiemlieh Hiambok J., Prokop Paweł: Land cover and land use. [w]: Rainfall, runoff and soil erosion in the globally extreme humid area, Cherrapunji region, India. Ed. Leszek Starkel, Surendra Singh. Warszawa: PAN IGiPZ, 2004 - s. 43-45 (Prace Geograficzne; 191)
 • Walanus Adam, Prokop Paweł: Elementarne podejście do problemu cykliczności w zjawiskach klimatycznych. - Przegl. Geofiz. 2004, 49, z.1/2 - s. 57-69.
 • Zabuski Lesław, Gil Eugeniusz, Bochenek Witold: Interdependence between groundwater level and displacement of the landslide slope. [w]: Proceedings of the conference "Risks caused by the geodynamic phenomena in Europe", May 20-22, 2004, Wysowa, Poland. Scientific editors: Marek Graniczny, Anna Piątkowska, Panagiotis Balabanis. Warszawa: PIG, 2004 - s. 39-41 (Polish Geological Institute Special Papers; 15)
 • Baumgart-Kotarba Maria, Bravard Jean-Paul, Chardon Michel, Jomelli Vincent, Kędzia Stanisław, Kotarba Adam, Pech Pierre, Rączkowska Zofia: High-mountain valley floors evolution during recession of Alpine glaciers in the Massif des Ecrins, France. - Geographia Polonica 2003, 76, 2 - s. 65-87.
 • Bochenek Witold: Zmiany w strukturze opadów atmosferycznych na Stacji Naukowej IGiPZ PAN (Stacji Bazowej ZMSP) w Szymbarku w latach 1968-2001. [w]: Zintegrowany monitoring środowiska przyrodniczego. Funkcjonowanie i monitoring geoekosystemów Polski ze szczególnym uwzględnieniem zjawisk ekstremalnych. Red. Witold Bochenek, Eugeniusz Gil. Warszawa: Inspekcja Ochrony Środowiska, 2003 - s. 114-122 (Biblioteka Monitoringu Środowiska)
 • Bochenek Witold, Gil Eugeniusz: Uwarunkowania obiegu wody na fliszowym stoku pogórskim. [w]: Funkcjonowanie geoekosystemów zlewni rzecznych. Praca zbiorowa. Red. Andrzej Kostrzewski, Józef Szpikowski. Poznań: Bogucki Wydaw. Nauk., 2003 - s. 295-305 (Obieg Wody. Uwarunkowania i Skutki w Środowisku Przyrodniczym; 3)
 • Froehlich Wojciech, Prokop Paweł, Singh Surendra, Soja Roman, Starkel Leszek, Syiemlieh Hiambok: Hydrological aspects in the extremely humid area around Cherrapunji (India) - an integrated approach. [w]: Methodological issues in mountain research. A socio-ecological systems approach. Ed. P.S. Ramakrishnan, K.G. Saxena, Suprava Patnaik, Surendra Singh. New Delhi: Oxford & IBH Publishing Co. Pvt. Ltd., 2003 - s. 219-230.
 • Pech Pierre, Jomelli Vincent, Baumgart-Kotarba Maria, Chardon Michel, Jacob Nicolas, Kędzia Stanisław, Kotarba Adam, Rączkowska Zofia, Tsao Cecile: A lichenometric growth curve in the French Alps: Ailefroide and Venon valleys; Massif des Ecrins. - Geodinamica Acta 2003, 16 - s. 187-193.
 • Prokop Paweł, Walanus Adam: Trends and periodicity in the longest instrumental rainfall series for the area of most extreme rainfall in the world, Northeast India. - Geographia Polonica 2003, 76, 2 - s. 25-35.
 • Rączkowska Zofia: Periglacial landforms of Northern Sweden Mt. with the Tarfala valley as example. - Studia Geomorph. Carpatho-Balcan. 2003, 37 - s. 45-57.
 • Bochenek Witold: Ocena możliwości retencyjnych pokryw glebowo-zwietrzelinowych na stoku pogórskim. - Reg. Monitoring Środ. Przyr. 2002, 3 - s. 103-107.
 • Froehlich Wojciech, Prokop Paweł, Soja Roman, Starkel Leszek: Studia nad obiegiem wody i erozją gleb w górach klimatu monsunowego. - Spraw. z Pos. Kom. Nauk. PAN Krak. 2002, 46, z.1 - s. 257-261.
 • Kozłowska Anna, Rączkowska Zofia: Vegetation as a tool in the characterisation of geomorphological forms and processes: an example from the Abisko Mountains. - Geogr. Annaler Ser.A 2002, 84, nr 3/4 - s. 233-244.
 • Mościcki Jerzy Włodzimierz, Kędzia Stanisław: Wieloletnia zmarzlina w Koziej Dolince. [w]: Przemiany środowiska przyrodniczego Tatr. Red. Władysław Borowiec, Adam Kotarba, Andrzej Kownacki, Zbigniew Krzan, Zbigniew Mirek. Kraków-Zakopane: Wydaw. Instytutu Botaniki PAN, 2002 - s. 67-69.
 • Rączkowska Zofia: Morfodynamika stoków dojrzałych w Tatrach na przykładzie Kotła Gąsienicowego i Goryczkowego Świńskiego. [w]: Przemiany środowiska przyrodniczego Tatr. Red. Władysław Borowiec, Adam Kotarba, Andrzej Kownacki, Zbigniew Krzan, Zbigniew Mirek. Kraków-Zakopane: Wydaw. Instytutu Botaniki PAN, 2002 - s. 49-53.
 • Rączkowska Zofia, Kozłowska Anna: Odzwierciedlenie wpływów antropogenicznych w wybranych elementach środowiska przyrodniczego otoczenia Kasprowego Wierchu. [w]: Przemiany środowiska przyrodniczego Tatr. Red. Władysław Borowiec, Adam Kotarba, Andrzej Kownacki, Zbigniew Krzan, Zbigniew Mirek. Kraków-Zakopane: Wydaw. Instytutu Botaniki PAN, 2002 - s. 403-406.
 • Starkel Leszek, Singh Surendra, Soja Roman, Froehlich Wojciech, Syiemlieh Hiambok, Prokop Paweł: Rainfall, runoff and soil erosion in the extremely humid area around Cherrapunji, India. - Geographia Polonica 2002, 75, 1 - s. 43-65.
 • Baumgart-Kotarba Maria, Kędzia Stanisław, Kotarba Adam, Mościcki Jerzy: Geomorphological and geophysical studies in a subarctic environment of Kaerkevagge Valley, Abisko Mountains, Northern Sweden. - Bull. Pol. Acad. Sci. Earth Sci. 2001, 49, nr 2 - s. 123-135.
 • Bochenek Witold, Gil Eugeniusz: Rola spływu śródglebowego w transporcie wody i substancji rozpuszczonych w profilu podłużnym fliszowego stoku. [w]: Zintegrowany monitoring środowiska przyrodniczego w Polsce. Funkcjonowanie i monitoring geoekosystemów z uwzględnieniem zanieczyszczenia powietrza. Red. Marek Jóźwiak, Alojzy Kowalkowski. Kielce: Stacja Monitoringu Akademii Świętokrzyskiej, 2001 - s. 327-335 (Biblioteka Monitoringu Środowiska)
 • Mościcki Jerzy W., Kędzia Stanisław: Investigation of mountain permafrost in the Kozia Dolinka valley, Tatra Mountains, Poland. - Norsk Geogr. Tidsskr. 2001, 55 - s. 235-240.
 • Bochenek Witold: Obieg wody w obrębie pogórskiego stoku fliszowego w Szymbarku k. Gorlic podczas roztopów i opadów na przełomie zimy i wiosny (luty-kwiecień) 2000 r. [w]: Funkcjonowanie geoekosystemów na terenach pojeziernych o niskiej antropopresji. XI Ogólnopolskie Sympozjum Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego, Diabla Góra, Żabinka, Stacja KMŚ Puszcza Borecka, 19-21.IX.2000. Warszawa: Stacja Kompleksowego Monitoringu Środowiska Puszcza Borecka, 2000 - s. 22-24.
 • Gil Eugeniusz, Bochenek Witold: Wyniki badań elementów środowiska przyrodniczego prowadzonych na Stacji Naukowo-Badawczej IGiPZ PAN w Szymbarku w roku hydrologicznym 1995. [w]: Funkcjonowanie i monitoring geoekosystemów z uwzględnieniem lokalnych problemów ekologicznych. VI Ogólnopolskie Seminarium "Zintegrowany monitoring środowiska przyrodniczego", Toruń, Koniczynka 19-21 IX 1996. Praca zbiorowa. Red. Gabriel Wójcik, Kazimierz Marciniak. Warszawa: Komitet Naukowy przy Prezydium PAN "Człowiek i Środowisko", 2000 - s. 75-86 (Zeszyty Naukowe; 25)
 • Gil Eugeniusz, Bochenek Witold: The influence of long-term precipitation heavy rainfall and snow melt period on slope modelling in Polish Flysch Carpathians. [w]: Monitoring and modelling catchment water quantity and quality. Ghent, Belgium, September 27-29, 2000. Book of abstracts. Ed. N.E.C. Verhoest, Y.J.P. Van Herpe, F.P. de Troch. Ghent: Laboratory of Hydrology and Water Management Ghent University, 2000 - s. 189-191.
 • Kędzia Stanisław, Mościcki Jerzy: The multiannual permafrost occurence in the High Tatra Mountains Kozia Valley. Case study. [w]: Geomorphology of the Carpatho-Balcan Region. Proceedings of the Carpatho-Balcan Conference, Baile Herculane, Orsova, Drobeta Turnu Severin, Romania, October 11-17, 1998. Ed. Dan Balteanu, Mihai Ielenicz, Nicolae Popescu. Bucuresti: Editura Corint, 2000 - s. 100-106.
 • Mościcki Jerzy W., Kędzia Stanisław: Comments and observations on the application of resistivity sounding in the research of permafrost. - Biul. Perygl. 2000, 39 - s. 69-81.
 • Rączkowska Zofia: Tempo i kierunki działania procesów modelujących stoki dojrzałe w Tatrach. [w]: Dorobek i pozycja polskiej geomorfologii u progu XXI wieku. V Zjazd Geomorfologów Polskich, Toruń, 11-14 września 2000 r. Streszczenia referatów, komunikatów i posterów. Red. Leon Andrzejewski, Paweł Molewski, Wojciech Wysota. Toruń: Wydaw. UMK, 2000 - s. 108-110.
 • Kozłowska Anna, Rączkowska Zofia: Badania geoekologiczne w otoczeniu Kasprowego Wierchu. Wprowadzenie. [w]: Badania geoekologiczne w otoczeniu Kasprowego Wierchu. Red. Adam Kotarba, Anna Kozłowska. Wrocław: Wydaw. Continuo, 1999 - s. 9-16 (Prace Geograficzne; 174)
 • Kozłowska Anna, Rączkowska Zofia: Środowisko wysokogórskie jako system wzajemnie powiązanych elementów. [w]: Badania geoekologiczne w otoczeniu Kasprowego Wierchu. Red. Adam Kotarba, Anna Kozłowska. Wrocław: Wydaw. Continuo, 1999 - s. 121-132 (Prace Geograficzne; 174)
 • Kozłowska Anna, Rączkowska Zofia, Jakomulska Anna: Roślinność jako wskaźnik morfodynamiki stoku wysokogórskiego. [w]: Badania geoekologiczne w otoczeniu Kasprowego Wierchu. Red. Adam Kotarba, Anna Kozłowska. Wrocław: Wydaw. Continuo, 1999 - s. 91-104 (Prace Geograficzne; 174)
 • Kędzia Stanisław: Badania nad rozkładem temperatury w pokrywie śnieżnej i w gruncie w polskiej części Tatr. - Czas. Geogr. 1999, 70, z.1 - s. 93-101.
 • Prokop Paweł: Estimation of direct runoff in Cherrapunji area using remote sensing and GIS. - Hill Geogr. 1999, 15, nr 1/2 - s. 1-13.
 • Rączkowska Zofia: Slope dynamics in the periglacial zone of the Tatra Mts. - Biul. Perygl. 1999, 38 - s. 127-133.
 • Rączkowska Zofia: Rzeźba stoków w okolicy Kasprowego Wierchu. [w]: Badania geoekologiczne w otoczeniu Kasprowego Wierchu. Red. Adam Kotarba, Anna Kozłowska. Wrocław: Wydaw. Continuo, 1999 - s. 17-24 (Prace Geograficzne; 174)
 • Rączkowska Zofia, Kozłowska Anna: Pokrywa śnieżna a roślinność. [w]: Badania geoekologiczne w otoczeniu Kasprowego Wierchu. Red. Adam Kotarba, Anna Kozłowska. Wrocław: Wydaw. Continuo, 1999 - s. 81-89 (Prace Geograficzne; 174)
 • Werner Piotr, Prokop Paweł: Zastosowania systemów informacji geograficznej w geografii polskiej. [w]: Geografia polska u progu trzeciego tysiąclecia. Red. Bolesław Domański, Wojciech Widacki. Kraków: IG UJ, 1999 - s. 275-291 (Geografia w Uniwersytecie Jagiellońskim 1849-1999; 4)
 • Bochenek Witold, Gil Eugeniusz: Obieg wody, substancji rozpuszczonych i zawiesiny w zlewni Bystrzanki w latach hydrologicznych 1994-1997. [w]: Zintegrowany monitoring środowiska przyrodniczego. Funkcjonowanie i tendencje rozwoju geoekosystemów Polski. Materiały z IX Sympozjum ZMŚP, Storkowo, 2-4 września 1998. Red. Andrzej Kostrzewski. Warszawa: PIOŚ, 1998 - s. 93-103 (Biblioteka Monitoringu Środowiska)
 • Gil Eugeniusz, Bochenek Witold: Zakres i wyniki badań wybranych elementów środowiska przyrodniczego zlewni Bystrzanki w roku hydrologicznym 1997. [w]: Raport o stanie środowiska w województwie nowosądeckim. Nowy Sącz: WIOŚ, 1998 - s. 74-83 (Biblioteka Monitoringu Środowiska)
 • Gil Eugeniusz, Bochenek Witold: Raport Stacji Bazowej Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania Polskiej Akademii Nauk w Szymbarku za lata hydrologiczne 1994-1997. [w]: Zintegrowany Monitoring Środowiska Przyrodniczego. Stan geosystemów Polski w latach 1994-1997. Red. Andrzej Kostrzewski. Warszawa: PIOŚ, 1998 - s. 183-221 (Biblioteka Monitoringu Środowiska)
 • Kędzia Stanisław, Mościcki J., Wróbel A.: Studies on the occurence of permafrost in Kozia Valley (The High Tatra Mts). [w]: Relief, Quaternary palaeogeography and changes of the polar environment. Polar session. IV Conference of Polish Geomorpologists, Lublin, 3-6 June 1998. Ed. Janina Repelewska-Pękalowa. Lublin: Maria Curie-Skłodowska University Press, 1998 - s. 51-57 (Spitsbergen Geographical Expeditions)
 • Prokop Paweł: Jakość danych a błąd i niepewność w systemach informacji geograficznej z punktu widzenia badań środowiska przyrodniczego. [w]: Systemy informacji geograficznej w badaniach środowiska przyrodniczego. Red. Mariusz Kistowski. Gdańsk: Wydaw. DJ, 1998 - s. 33-42 (Problemy Ekologii Krajobrazu; 4)
 • Rączkowska Zofia: Zmiany środowiska naturalnego doliny Sant w okresie ostatnich 20 lat. [w]: Mongolia 96. Niektóre zagadnienia badawcze ekspedycji. Raport. Red. Zygmunt Babiński. Warszawa: PAN IGiPZ, 1998 - s. 69-73 (Zeszyty Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN; 52)
 • Rączkowska Zofia: Morfogenetyczna rola niwacji w Tatrach Wysokich w porównaniu z innym obszarami górskimi. [w]: Główne kierunki badań geomorfologicznych w Polsce. Stan aktualny i perspektywy. IV Zjazd Geomorfologów Polskich. Referaty i komunikaty. Red. Kazimierz Pękala. Lublin: Wydaw. UMCS, 1998 - s. 155-161.
 • Rączkowska Zofia: Research on present-day geomorphic processes in the Polish Carpathians. State of the art. - Studia Geomorph. Carpatho-Balcan. 1998, 32 - s. 47-58.
 • Werner Piotr, Prokop Paweł: Zastosowanie systemów informacji geograficznej w geografii polskiej. [w]: Geografia polska u progu trzeciego tysiąclecia. Ogólnopolska Konferencja Metodologiczna, Kraków-Zakopane, 16-19 września 1998. Referaty. Kraków: [b.w.], 1998 - s. 122-131.
 • Gil Eugeniusz, Bochenek Witold: Monitoring abiotycznych elementów środowiska w stacji bazowej w Szymbarku w roku hydrologicznym 1996. [w]: Zintegrowany monitoring środowiska przyrodniczego. Materiały z VIII Sympozjum ZMŚP "Funkcjonowanie geosystemów na terenach pojeziernych", Wigry, 10-11 września 1997. Red. Lech Krzysztofiak, Maciej Romański. Suwałki: [b.w.], 1997 - s. 29-35.
 • Kozłowska Anna B., Rączkowska Zofia, Degórski Marek: Connection between morphogenetic processes and vegetation on the slopes of the High Tatra Mts. (on example of Skrajna Turnia slope). [w]: Island and high mountain vegetation: biodiversity, bioclimate and conservation. IAVS Symposium, Tenerife, 12-16 April 1993. Proceeding book. La Laguna: Universidad de La Laguna, 1997 - s. 173-178.
 • Prokop Paweł: System Informacji Geograficznej ILWIS - nowe możliwości w środowisku Windows. [w]: Przyrodnicze i społeczne walory Mazowsza w dobie restrukturyzacji. XLVI Zjazd Polskiego Towarzystwa Geograficznego, Rynia nad Zalewem Zegrzyńskim, 18-21 września 1997 r. Wystąpienia. Red. Alicja Breymeyer et al. Rynia: PTG, 1997 - s. 121-123.
 • Rączkowska Zofia: Nivation and its geomorphic significance - examples from the Polish High Tatra and the Ortles-Cevedale massif, the Italian Alps. - Studia Geomorph. Carpatho-Balcan. 1997, 31 - s. 175-192.
 • Kozłowska Anna B., Rączkowska Zofia: The spatial relations of relief and vegetation. - Studia Geomorph. Carpatho-Balcan. 1996, 30 - s. 117-128.
 • Kozłowska Anna B., Rączkowska Zofia, Degórski Marek: Monitoring zmian środowiska wysokogórskiego pod wpływem czynników naturalnych i antropogenicznych. [w]: Zintegrowany Monitoring Środowska Przyrodniczego. Monitoring geoekosystemów górskich. Szymbark 1995. Red. Roman Soja, Paweł Prokop. Warszawa: PIOŚ, 1996 - s. 78-80 (Biblioteka Monitoringu Środowiska)
 • Kozłowska Anna B., Rączkowska Zofia, Degórski Marek: Tourism's impact on the geographical environment around Kasprowy Wierch. [w]: Biodiversity conservation in transboundary proteced areas. Proceedings of an International Workshop, Bieszczady and Tatra National Parks, Poland, May 15-25, 1994. Ed. Alicja Breymeyer, Reginald Noble. Washington, DC: National Academy Press, 1996 - s. 210-213.
 • Kozłowska Anna Barbara, Rączkowska Zofia: Roślinność nisz niwalnych w piętrze subalpejskim. [w]: Przyroda Tatrzańskiego Parku Narodowego a człowiek. T.2. Biologia. Red. Andrzej Kownacki. Kraków: [b.w.], 1996 - s. 81-83.
 • Kozłowska Anna Barbara, Rączkowska Zofia: Relacje śnieg - roślinność w obrębie form niwalnych. - Przegl. Geogr. 1996, 68, z.1/2 - s. 167-179.
 • Rączkowska Zofia: Niwacja w Tatrach Wysokich. [w]: Przyroda Tatrzańskiego Parku Narodowego a człowiek. T.1. Nauki o Ziemi. Red. Adam Kotarba. Kraków: [b.w.], 1996 - s. 128-131.
 • Soja Roman, Prokop Paweł: Drogi jako element antropogenicznego przekształcenia środowiska. [w]: Zintegrowany Monitoring Środowska Przyrodniczego. Monitoring geoekosystemów górskich. Szymbark 1995. Red. Roman Soja, Paweł Prokop. Warszawa: PIOŚ, 1996 - s. 91-98 (Biblioteka Monitoringu Środowiska)
 • Soja Roman, Prokop Paweł: Gęstość dróg w Karpatach jako wskaźnik antropogenicznego przekształcenia środowiska. [w]: Ogólnopolskie Sympozjum "Dynamika zmian środowiska geograficznego pod wpływem antropopresji". Atmosfera - hydrosfera - litosfera - człowiek. Kraków, 26-27.09.1996. Materiały konferencyjne. Red. J. Lech, Danuta Limanówka, W. Wilczyńska-Michalik. Kraków: [b.w.], 1996 - s. 126-128.
 • Kalicki Tomasz, Prokop Paweł: Warunki występowania i skutki ekstremalnych wezbrań w Zaałtajskiej Gobi. - Przegl. Geogr. 1995, 67, z.1/2 - s. 133-145.
 • Rączkowska Zofia: Nivation in the High Tatras, Poland. - Geogr. Ann. Ser.A. 1995, 77, nr 4 - s. 251-258.
 • Soja Roman, Prokop Paweł: Drogi jako element antropogenicznego przekształcenia środowiska. [w]: Sympozjum "Zintegrowany monitoring środowiska przyrodniczego. Funkcjonowanie i monitoring geosystemów". Szymbark, 14-16 września 1995. Red. Roman Soja, Paweł Prokop. Kraków: Zakład Geomorfologii i Hydrologii Gór i Wyżyn, 1995 - s. 72-74.
 • Rączkowska Zofia, Kozłowska Anna Barbara: Geobotaniczne wskaźniki denudacji stoków wysokogórskich. [w]: Przemiany środowiska przyrodniczego Karpat i kotlin podkarpackich. Sesja naukowa w 40-lecie Zakładu Geomorfologii i Hydrologii Gór i Wyżyn IGiPZ PAN. Kraków, 8-9 grudnia 1993. Red. Leszek Starkel, Paweł Prokop. Warszawa: PAN IGiPZ, 1994 - s. 75-85 (Conference Papers; 20)
 • Rączkowska Zofia: Ilościowe wskaźniki niwacji w Tatrach Wysokich. [w]: Z badań fizyczno-geograficznych w Tatrach. Red. Adam Kotarba. Warszawa: PAN IGiPZ, 1993 - s. 63-81 (Dokumentacja Geograficzna; 4-5)
 • Rączkowski Wojciech, Rączkowska Zofia: Rzeźba glacjalna doliny Martello (masyw Ortles-Cevedale, Alpy Włoskie). - Folia Geographica, Seria Geographia Physica 1992/1993, 24-25. - s. 47-59.

Editorial publications

 • Chrobak Anna, Rączkowska Zofia, Szwagrzyk Jerzy, Zwijacz-Kozica Tomasz: Przyroda Tatrzańskiego Parku Narodowego a Człowiek. Zmiany w Tatrach - Zagrożenia istniejące i potencjalne. Kraków: Wydawnictwo Naukowe UP, 2021 - 384 s.
 • Bochenek Witold, Kijowska-Strugała Małgorzata (red.): Zintegrowany Monitoring Środowiska Przyrodniczego. Ocena funkcjonowania i kierunków zmian środowiska przyrodniczego Polski na podstawie badań stacjonarnych. Szymbark: Stacja Badawcza IGiPZ PAN, 2018 - 288 s. (Biblioteka Monitoringu Środowiska; 32)
 • Rączkowska Zofia, Prokop Paweł, Wiejaczka Łukasz (red.): Przegląd Geograficzny. - Przegląd Geograficzny 2017, 89, 1 - 181 s.
 • Singh R.B., Prokop Paweł (eds.): Environmental geography of South Asia. Contributions toward a future Earth initiative. Tokyo: Springer Japan, 2016 - 351 s. (Advances in Geographical and Environmental Sciences)
 • Dulias Renata, Prokop Paweł (red.): Land degradation and reclamation in the Silesian Upland and the Polish Carpathians, 14-17 August 2014. Sosnowiec, Kraków: Faculty of Earth Sciences University of Silesia, Department of Geoenvironmental Research Institute of Geography and Spatial Organization, Polish Academy of Science, IGU Commission on Land Degradation and Desertification (COMLAND), 2014 - 192 s.
 • Novotny Jan, Lehotsky Milan, Machova Zora, Rączkowska Zofia (red.): Book of abstracts and excursion guide. Carpatho-Balkan-Dinaric Conference on Geomorphology. - Geomorphologica Slovaca et Bohemica 2013, 13, 1 - 130 s.
 • Rączkowska Zofia, Kotarba Adam (red.): Dolina Suchej Wody w Tatrach. Środowisko i jego współczesne przemiany. Warszawa: Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, 2013 - 169 s. (Prace Geograficzne; 239)
 • Rączkowska Zofia, Kotarba Adam: Landform evolution, climate change and man. Geographia Polonica Vol. 84, Special Issue Part 2. Warszawa: PAN IGiPZ, 2011 - 178 s.
 • Rączkowska Zofia, Kotarba Adam: Landform evolution and climate change. Paleogeographical approaches. Geographia Polonica Vol. 84, Special Issue Part 1. Warszawa: PAN IGiPZ, 2011 - 187 s.
 • Bochenek Witold, Kijowska Małgorzata: Zintegrowany monitoring środowiska przyrodniczego. Funkcjonowanie środowiska przyrodniczego w okresie przemian gospodarczych w Polsce. Szymbark: Stacja Naukowo-Badawcza IGiPZ PAN, 2009 - 328 s. (Biblioteka Monitoringu Środowiska)
 • Kostrzewski Andrzej, Bochenek Witold: Konferencja jubileuszowa z okazji 40-lecia działalności Stacji Naukowo-Badawczej IGiPZ PAN w Szymbarku. XVIII Ogólnopolskie Sympozjum Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego, Szymbark, 14-16 maja 2008. Streszczenia referatów i posterów. Szymbark: PAN IGiPZ. Stacja Naukowo-Badawcza w Szymbarku, 2008 - 98 k.
 • Rączkowska Zofia, Starkel Leszek: Modelling of the high-mountain relief. Geographia Polonica T.81, nr 1. Warszawa: PAN IGiPZ, 2008 - 133 s.
 • Kotarba Adam, Rączkowska Zofia: Wybrane problemy geomorfologii Karpat fliszowych. VII Zjazd Geomorfologów Polskich, Kraków, 19-22 września 2005. Kraków: IGiGP UJ, 2005 - 108 s.
 • Bochenek Witold, Gil Eugeniusz: Zintegrowany monitoring środowiska przyrodniczego. Funkcjonowanie i monitoring geoekosystemów Polski ze szczególnym uwzględnieniem zjawisk ekstremalnych. Warszawa: Inspekcja Ochrony Środowiska, 2003 - 192 s. (Biblioteka Monitoringu Środowiska)
 • Kalicki Tomasz, Prokop Paweł: Geomorfologiczny i sedymentologiczny zapis powodzi - teraźniejszość, przeszłość. Seminarium, Kraków, 21-22 maja 1997. Kraków: [b.w.], 1997 - 27 s.
 • Soja Roman, Prokop Paweł: Zintegrowany Monitoring Środowska Przyrodniczego. Monitoring geoekosystemów górskich. Warszawa: PIOŚ, 1996 - 224 s. (Biblioteka Monitoringu Środowiska)
 • Soja Roman, Prokop Paweł: Sympozjum "Zintegrowany monitoring środowiska przyrodniczego. Funkcjonowanie i monitoring geoekosystemów". Szymbark, 14-16 września 1995. Kraków: Zakład Geomorfologii i Hydrologii Gór i Wyżyn IGiPZ PAN, 1995 - 114 s.
 • Starkel Leszek, Prokop Paweł: Przemiany środowiska przyrodniczego Karpat i kotlin podkarpackich. Sesja naukowa w 40-lecie Zakładu Geomorfologii Gór i Wyżyn IGiPZ PAN, Kraków, 8-9 grudnia 1993. Warsaw: PAN IGiPZ, 1994 - 124 s. (Conference Papers; 20)

Abstracts, reviews, notes

 • Bochenek Witold, Kijowska-Strugała Małgorzata: Dynamika zasobów wodnych w małej fliszowej zlewni karpackiej w dobie zmian klimatu. [w]: XL Zjazd Agrometeorologów i Klimatologów. Wrocław: Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, 2023 - s. 12.
 • Bucała-Hrabia Anna, Kroczak Rafał, Bryndal Tomasz: Spatial analysis of areas sensitive to land degradation using the MEDALUS model (Polish Western Carpathians). [w]: International Workshop on Geograhy and Sustainability 2023. Geography and Sustainable Development: Challenges and Opportunities. 2023 - 1 s.
 • Drewnik Marek, Musielok Łukasz, Stolarczyk Mateusz, Szymański Wojciech, Wasak-Sęk Katarzyna: Diversity and dynamics of soils in the forest zone of the Tatra National Park. [w]: 31st Congress of the Soil Science Society of Poland "Soil in the changing World”. Red. Andrzej Mocek, Bartłomiej Glina, Łukasz Mendyk. Polskie Towarzystwo Gleboznawcze, 2023 - s. 35.
 • Fukś Maksymilian: Rola zbiorników zaporowych w przekształcaniu reżimu lodowego rzek – od skali lokalnej do globalnej. [w]: Kongres Geografii Polskiej. Geografia Niepewności. Poznań, 31 maja - 3 czerwca 2023 roku. Książka abstraktów. Poznań: UAM, 2023 - s. 153.
 • Kijowska-Strugała Małgorzata, Bochenek Witold: Wpływ zmian klimatu i użytkowania ziemi na susze hydrologiczne w wybranych zlewniach w polskich Karpatach Zachodnich. [w]: XL Zjazd Agrometeorologów i Klimatologów. Wrocław: Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, 2023 - s. 49.
 • Kijowska-Strugała Małgorzata, Bucała-Hrabia Anna, Demczuk Piotr: The effect of cover and management factor (C-factor) on soil erosion values in the RUSLE model, case study from Polish Carpathians. [w]: International Workshop on Geography and Sustainability 2023. Geography and Sustainable Development: Challenges and Opportunities. 2023 - 1 s.
 • Plesiński Karol, Bucała-Hrabia Anna, Radecki-Pawlik Artur, Hajdukiewicz Maciej: The hydrodynamic conditions of a mountain river reach: The Ochotnica River in the Polish Western Carpathians. [w]: Geoscience in the Carpathian and Black Sea Region / GCBS 2023 - Book of abstracts. 2023 - s. 53-56.
 • Płaczkowska Eliza, Bogena Heye Reemt, Leuchner Michael: Anthropogenic impact on solute fluxes in a headwater catchment in Western Germany. [w]: The 38th Romanian Symposium on Geomorphology, Geomorphology in the Anthropocene, Book of Abstracts. 2023 - s. 24.
 • Płaczkowska Eliza, Bogena Heye Reemt, Leuchner Michael: Anthropogenic impact on solute fluxes and chemical denudation in a headwater catchment – a case study of the TERENO Wüstebach experimental catchment. [w]: 3 rd DENUCHANGE WORKSHOP 13-16/3/2023 University of Haifa ISRAEL, Book of Abstracts. 2023 - s. 32.
 • Płaczkowska Eliza, Bogena Heye Reemt, Leuchner Michael: Changes in solute fluxes in a headwater catchment: Impacts of forest disturbances and road salting. [w]: DGGM Meeting 2023 Conference proceedings 04. – 06.10.2023. 2023 - s. 55.
 • Wiejaczka Łukasz: Postrzeganie zbiornika Mucharz na Skawie przez różne grupy społeczne. [w]: Kongres Geografii Polskiej. Geografia Niepewności. Poznań, 31 maja - 3 czerwca 2023 roku. Książka abstraktów. Poznań: UAM, 2023 - s. 104.
 • Wąs Joanna, Adam Solecki: Krótka historia znikającej przyrody – herpetofauna Krakowa w XX-XXI w. [w]: VIII Forum BioGIS – System Informacji Przestrzennej w badaniach różnorodności biologicznej. Transformacja historycznych danych przyrodniczych do cyfrowych baz danych przestrzennych oraz ich wykorzystanie w nauce, edukacji i ochronie przyrody. Poznań: UAM, 2023 - 1 s.
 • Wąs Joanna, Kijowska-Strugała Małgorzata: Impact of beaver (Castor fiber) activity on chemical composition of water and sediment in Polish and Slovakian Carpathian rivers – preliminary studies. [w]: EGU General Assembly 2023, Vienna, Austria, 24–28 Apr 2023. Vienna: EGU, 2023 - s. EGU23-13846.
 • Zając Bartłomiej, Adam Solecki, Wąs Joanna: Bobrowiska - ważne siedlisko płazów w polskich Karpatach. [w]: V Polskie Sympozjum Herpetologiczne. Książka abstraktów. Red. Aleksandra Kolanek. Wrocław: Towarzystwo Herpetologiczne NATRIX, 2023 - s. 11.
 • Bochenek Witold, Kijowska-Strugała Małgorzata: Ocena zmian warunków klimatycznych z zastosowaniem wybranych geowskaźników oraz ich wpływ na zasoby wodne zlewni Bystrzanki w latach 1971-2021. [w]: 30. Sympozjum Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego „Współczesne przemiany naturalne i antropogeniczne środowiska przyrodniczego zlewni rzecznych i jeziornych”, Szczecinek - Storkowo, 8-10 czerwca 2022. Streszczenia. Red. Andrzej Kostrzewski, Józef Szpikowski, Mikołaj Majewski. Szczecinek - Storkowo: UAM, 2022 - s. 11-12.
 • Bucała-Hrabia Anna: Land use changes and their impact on sustainable development along an altitudinal gradient in the Polish Western Carpathians in the period 1846–2019. 2022 - 1, A103067AB
 • Cebulski Jarosław: Wpływ erozji rzecznej na zróżnicowaną aktywność oraz typ przemieszczeń koluwiów w obrębie osuwisk polskich Karpat fliszowych. [w]: 3. Ogólnopolska Konferencja Osuwiskowa O!suwisko 18-21.10.2022, Kielnarowa. Abstrakty. Warszawa: Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy, 2022 - s. 10.
 • Cebulski Jarosław: Wpływ dostawy koluwiów na zmianę składu frakcjonalnego aluwiów i morfologii koryt w sąsiedztwie aktywnych osuwisk. [w]: 3. Ogólnopolska Konferencja Osuwiskowa O!suwisko 18-21.10.2022, Kielnarowa. Abstrakty. Warszawa: Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy, 2022 - s. 58.
 • Cebulski Jarosław, Rączkowska Zofia, Gądek Bogdan, Kajdas Joanna: Przestrzenny i ilościowy zapis obrywu Turni Kurczaba z dnia 22 października 2021 r, przy użyciu naziemnego skaningu laserowego.. [w]: 3. Ogólnopolska Konferencja Osuwiskowa O!suwisko 18-21.10.2022, Kielnarowa. Abstrakty. Warszawa: Państwowy Instytut Geologiczny- Państwowy Instytut Badawczy, 2022 - s. 11.
 • Kijowska-Strugała Małgorzata, Bochenek Witold: Stan i przemiany środowiska przyrodniczego geoekosystemu zlewni Bystrzanki (SB Beskid Niski) w latach 1994-2021. [w]: 30. Sympozjum Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego „Współczesne przemiany naturalne i antropogeniczne środowiska przyrodniczego zlewni rzecznych i jeziornych”, Szczecinek - Storkowo, 8-10 czerwca 2022. Streszczenia. Red. Andrzej Kostrzewski, Józef Szpikowski, Mikołaj Majewski. Szczecinek - Storkowo: UAM, 2022 - s. 105-106.
 • Mostowik Karolina, Buczek Krzysztof, Kania Maciej, Kisiel Marta, Kondracka Marta, Płaczkowska Eliza, Rzonca Bartłomiej, Siwek Janusz, Szczęch Mateusz, Wacławczyk Patryk: Spring recharge patterns in flysch aquifer in the Carpathian Mountains. [w]: Euromediterranean Network of Experimental and Representative Basins 18th Biennial Conference ERB 2022, Portoferraio, Elba Island (Italy), 07-10 June 2022, Book of Abstracts. 2022 - s. 20.
 • Prokop Paweł: Estimating land degradation in the context of sustainable development goals on the Meghalaya Plateau, Northeast India. [w]: UGI-IGU Paris 2022. Time for Geographers. The Centennial Congress. 2022 - 1 s.
 • Prokop Paweł: Zastosowanie GIS w analizie dynamiki zmian korytarza rzecznego Tisty (Dardżylińskie Himalaje, Indie). [w]: GEOINFORMACJA Nauka - Praktyka - Edukacja Ogólnopolska konferencja naukowa z okazji 20-lecia studiów geoinformacyjnych na Wydziale Nauk Geograficznych i Geologicznych, Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu pod patronatem JM Rektor UAM prof. dr hab. Bogumiły Kaniewskiej, 1-3 grudnia 2022, WNGIG UAM, Poznań. Książka streszczeń. Poznań: Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 2022 - s. 75-76.
 • Prokop Paweł: Spatial dynamics of suspended sediment in the Sikkim-Darjeeling Himalayan river. [w]: IAHS/ICCE International Symposium River sediment quality and quantity: environmental, geochemical and ecological perspectives Poland, Bydgoszcz October 17-21, 2022. Book of abstracts. Red. Dawid Szatten, Paolo Porto, Michał Habel. Bydgoszcz: Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, 2022 - s. 53.
 • Płaczkowska Eliza, Mostowik Karolina, Bogena Heye, Leuchner Michael: Unexpected changes in ionic composition of stream water in a small headwater catchment after partial deforestation. [w]: Euromediterranean Network of Experimental and Representative Basins 18th Biennial Conference ERB 2022, Portoferraio, Elba Island (Italy), 07-10 June 2022, Book of Abstracts. 2022 - s. 58.
 • Rączkowska Zofia, Cebulski Jarosław, Gądek Bogdan, Kajdas Joanna: Quantitative assesement of the rockwall-talus slopw system morphodynamics using TLS monitoring data (Tatra Mts., Poland). [w]: "Geomorphology and Global Change". 10th International Conference on Geomorphology, Coimbra - Portugal, 12-16 September 2022. 2022 - s. ICG2022-330.
 • Rączkowska Zofia, Kędzia Stanisław: Wartości progowe wybranych procesów geomorfologicznych w Tatrach. [w]: 30. Sympozjum Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego „Współczesne przemiany naturalne i antropogeniczne środowiska przyrodniczego zlewni rzecznych i jeziornych”, Szczecinek - Storkowo, 8-10 czerwca 2022. Streszczenia. Red. Andrzej Kostrzewski, Józef Szpikowski, Mikołaj Majewski. Szczecinek - Storkowo: UAM, 2022 - s. 60-61.
 • Szmańda Jacek, Witkowski Karol, Habel Michał, Luc Małgorzata, Gierszewski Piotr, Bortnyk Sergii, Obodovskyi Oleksandr: Komputerowa symulacja zasięgu wody w korycie rzeczny w oparciu o dane batymetryczne jako podstawa analizy zmian układu koryt rzek anastozomujących (przykład Dniepru na Ukrainie). [w]: IX Ogólnopolska Konferencja GIS w Nauce, Toruń, 23-24 czerwca 2022. Streszczenia. Red. Paweł Molewski. Toruń: Uniwersytet Mikołaja Kopernika. Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej, 2022 - s. 61-62.
 • Szydłowski Tomasz, Bochenek Witold: Czasowa zmienność wysokości i właściwości fizyko-chemicznych opadu podkoronowego w drzewostanie grabowym i świerkowym w zlewni Bystrzanki. [w]: 30. Sympozjum Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego „Współczesne przemiany naturalne i antropogeniczne środowiska przyrodniczego zlewni rzecznych i jeziornych”, Szczecinek - Storkowo, 8-10 czerwca 2022. Streszczenia. Red. Andrzej Kostrzewski, Józef Szpikowski, Mikołaj Majewski. Szczecinek - Storkowo: UAM, 2022 - s. 117-118.
 • Wiejaczka Łukasz, Kijowska-Strugała Małgorzata, Kozłowski Rafał, Lekach Judith: The role of small reservoirs in shaping the trace metals content of ephemeral river sediments (Negev Desert). [w]: IAHS/ICCE International Symposium River sediment quality and quantity: environmental, geochemical and ecological perspectives Poland, Bydgoszcz October 17-21, 2022. Book of abstracts. Red. Dawid Szatten, Paolo Porto, Michał Habel. Bydgoszcz: Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, 2022 - s. 54.
 • Wąs Joanna, Adam Solecki: Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego (MPZP) a ochrona herpetofauny w Krakowie. [w]: IV Polskie Sympozjum Herpetologiczne. Książka abstraktów. Red. Aleksandra Kolanek. Wrocław: Towarzystwo Herpetologiczne NATRIX, 2022 - s. 34.
 • Wąs Joanna, Gorczyca Elżbieta: Impact of flood events and Eurasian beaver (Castor fiber) activity on spontaneous renaturalization of Łososina River in the Polish Western Carpathians. [w]: State of geomorphological research in 2022. Book of abstracts. Horní Bečva. May 18 – 20, 2022. Red. Michal Břežný. Ostrava: University of Ostrava, Faculty of Science, 2022 - s. 82-83.
 • Bucała-Hrabia Anna: Land use changes during dıfferent socıo-economıc and polıtıcal systems in the Polısh Western Carpathıans from 1846 to 2019. [w]: 34th International Geographical Congress, 16-20 August 2021. Book of abstracts. 2021 - s. 237.
 • Cebulski Jarosław: Współoddziaływanie procesów osuwiskowych i koryt rzecznych w polskich Karpatach Fliszowych. [w]: XII Zjazd Geomorfologów Polskich. Procesy geomorfologiczne w warunkach globalnych zmian środowiska. Red. Karol Tylmann, Maurycy Żarczyński. Gdańsk: Uniwersytet Gdański, Komitet Badań Czwartorzędu, Stowarzyszenie Geomorfologów Polskich, 2021 - s. 86.
 • Gierszewski Piotr, Szmańda Jacek, Luc Małgorzata, Habel Michał, Witkowski Karol, Bortnyk Sergii, Obodovskyi Oleksandr: Wpływ funkcjonowania hydroelektrowni na zmianę układu koryt Wisły i Dniepru. [w]: XII Zjazd Geomorfologów Polskich. Procesy geomorfologiczne w warunkach globalnych zmian środowiska. Red. Karol Tylmann, Maurycy Żarczyński. Gdańsk: Uniwersytet Gdański, Komitet Badań Czwartorzędu, Stowarzyszenie Geomorfologów Polskich, 2021 - s. 40-42.
 • Kijowska-Strugała Małgorzata, Bochenek Witold: Wpływ zmian użytkowania ziemi na odpływ wody, spływ powierzchniowy i ładunek N-NO3 w zlewni Bystrzanki (Karpaty Zachodnie) z wykorzystaniem modelowania SWAT. [w]: Procesy geomorfologiczne w warunkach globalnych zmian środowiska. Red. Karol Tylmann, Maurycy Żarczyński. Gdańsk: Zakład Polografii, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2021 - s. 137-139.
 • Kijowska-Strugała Małgorzata, Gil Eugeniusz, Demczuk Piotr: Extreme values of soil erosion on agricultural slopes in the Polish flysch Carpathians. [w]: 34th International Geographical Congress, 16-20 August 2021. Book of abstracts. 2021 - s. 330.
 • Kijowska-Strugała Małgorzata, Wiejaczka Łukasz, Cebulski Jarosław: Bluffs development on the mountain reservoir (the Polish Carpathians). [w]: 34th International Geographical Congress, 16-20 August 2021. Book of abstracts. 2021 - s. 169.
 • Kijowska-Strugała Małgorzata, Wiejaczka Łukasz, Kozłowski Rafał, Lekach Judith: Influence of small reservoirs on the metals content in sediments of ephemeral rivers (the Negev Desert). [w]: 34th International Geographical Congress, 16-20 August 2021. Book of abstracts. 2021 - s. 325.
 • Płaczkowska Eliza, Krzemień Kazimierz, Gorczyca Elżbieta, Bojarczuk Anna, Żelazny Mirosław: Disturbances in coarse bedload transport in a formerly glaciated catchment. [w]: Geophysical Research Abstracts Vol. 23. EGU General Assembly 2021. 2021 - 1 s.
 • Rączkowska Zofia, Cebulski Jarosław: Współczesny rozwój stokow gruzowych w Tatrach Wysokich w świetle metody TLS i lichenometrycznej. [w]: XII Zjazd Geomorfologów Polskich. Procesy geomorfologiczne w warunkach globalnych zmian środowiska. Red. Karol Tylmann, Maurycy Żarczyński. Gdańsk: Uniwersytet Gdański, Komitet Badań Czwartorzędu, Stowarzyszenie Geomorfologów Polskich, 2021 - s. 82-83.
 • Wasak-Sęk Katarzyna, Błońska Ewa, Chmolowska Dominika, Klimek Beata, Hreško Juraj, Stolarczyk Mateusz: Soil biological activity changes as a result of windthrow in the Javorová Valley (the High Tatra Range). [w]: International scientific conference 6th FORUM CARPATICUM – Linking the Environmental, Political and Societal Aspects for Carpathian Sustainability. Book of Abstracts. Red. Pavel Cudlín, Radek Plch. Brno: 2021 - s. 94.
 • Wiejaczka Łukasz, Kijowska-Strugała Małgorzata, Cebulski Jarosław, Płaczkowska Eliza, Rączkowska Zofia, Prokop Paweł, Zou Qiang, Guo Yongqiang, Hu Jiang: Mountain streams habitat quality assessment in different climate zones. [w]: 34th International Geographical Congress, 16-20 August 2021. Book of abstracts. 2021 - s. 169.
 • Wiejaczka Łukasz, Piróg Danuta, Fidelus-Orzechowska Joanna: Comparison of dam project perception by resettled and non-resettled communities. [w]: 34th International Geographical Congress, 16-20 August 2021. Book of abstracts. 2021 - s. 221.
 • Bochenek Witold, Kijowska-Strugała Małgorzata: Wpływ zmian użytkowania ziemi na odpływ wody i ładunek N-NO3 w zlewni Bystrzanki z wykorzystaniem modelowania SWAT. [w]: XXIX Sympozjum Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego "Aktualny stan i przemiany środowiska przyrodniczego geoekosystemów, jako cecha wskaźnikowa zmian klimatu". Konferencja naukowa on-line, 28-29 września 2020 r.. Izabelin: Kampinoski Park Narodowy, 2020 - s. 6.
 • Chrustek Paweł, Kędzia Stanisław, Kubacka Danuta, Pyrc Robert: Analiza trendów wysokości i czasu trwania pokrywy śnieżnej w latach 1926-2019 na Stacji Badań Niwalnych IMGW-PIB na Hali Gąsienicowej w Tatrach. [w]: VI Konferencja Przyroda Tatrzańskiego Parku Narodowego a Człowiek "Zmiany w Tatrach – zagrożenia istniejące i potencjalne". Zeszyt abstraktów. Zakopane: Tatrzański Park Narodowy, Polskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk o Ziemi, 2020 - s. 18.
 • Kędzia Stanisław: Katastrofy i zagrożenia w środowisku naturalnym. [w]: VI Konferencja Przyroda Tatrzańskiego Parku Narodowego a Człowiek "Zmiany w Tatrach – zagrożenia istniejące i potencjalne". Zeszyt abstraktów. Zakopane: Tatrzański Park Narodowy, Polskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk o Ziemi, 2020 - s. 20.
 • Rączkowska Zofia, Cebulski Jarosław: Morfodynamika stoków gruzowych Tatr w świetle wieloletniego monitoringu metodą skaningu laserowego. [w]: VI Konferencja Przyroda Tatrzańskiego Parku Narodowego a Człowiek "Zmiany w Tatrach – zagrożenia istniejące i potencjalne". Zeszyt abstraktów. Zakopane: Tatrzański Park Narodowy, Polskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk o Ziemi, 2020 - s. 9.
 • Rączkowska Zofia, Krzemień Kazimierz: Współczesne przemiany rzeźby Tatr – uwarunkowania i tendencje. [w]: VI Konferencja Przyroda Tatrzańskiego Parku Narodowego a Człowiek "Zmiany w Tatrach – zagrożenia istniejące i potencjalne". Zeszyt abstraktów. Zakopane: Tatrzański Park Narodowy, Polskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk o Ziemi, 2020 - s. 6.
 • Wasak-Sęk Katarzyna, Klimek Beata, Błońska Ewa, Chmolowska Dominika, Hreško Juraj, Drewnik Marek: Zmiany aktywności biologicznej gleb jako efekt naturalnych wylesień w Tatrach. [w]: VI Konferencja Przyroda Tatrzańskiego Parku Narodowego a Człowiek "Zmiany w Tatrach – zagrożenia istniejące i potencjalne". Zeszyt abstraktów. Zakopane: Tatrzański Park Narodowy, Polskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk o Ziemi, 2020 - s. 10.
 • Wasak-Sęk Katarzyna, Płaczkowska Eliza, : Links between catchment characteristics and headwater chemistry in a subarctic area (Finnish Lapland). [w]: First IAG GeoNorth and IAG GeoNor Conference: Geomorphology and Geomorphologica lResearch in the Nordic Countries1-2 October 2020, Virtual Conference. Volume of Abstracts. Red. Achim A. Beylich, Katja Laute. Selbustrand: Geomorphological Field Laboratory (GFL), 2020 - s. 30-31 (Geomorphological Field Laboratory Publication Series; 2)
 • Bochenek Witold, Kijowska-Strugała Małgorzata: Denudacja chemiczna i mechaniczna w pogórsko-beskidzkiej zlewni Bystrzanki w okresie 25 lat badań. [w]: XXVIII Sympozjum Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego pod patronatem Głównego Inspektora Ochrony Środowiska, Funkcjonowanie geoekosystemów pod presją zanieczyszczeń atmosfery i zmian klimatu. Jeziorowskie, Puszcza Borecka, 16-19.09.2019. Warszawa: Instytut Ochrony Środowiska - Państwowy Instytut Badawczy, 2019 - s. 23.
 • Bryndal Tomasz, Kroczak Rafał, Kijowska-Strugała Małgorzata, Bochenek Witold: Hydrologiczne i geomorfologiczne skutki zmian w sieci drenażu powierzchniowego w zlewni Bystrzanki. [w]: XXVIII Sympozjum Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego pod patronatem Głównego Inspektora Ochrony Środowiska, Funkcjonowanie geoekosystemów pod presją zanieczyszczeń atmosfery i zmian klimatu. Jeziorowskie, Puszcza Borecka, 16-19.09.2019. Warszawa: Instytut Ochrony Środowiska - Państwowy Instytut Badawczy, 2019 - s. 21.
 • Chmolowska Dominika, Wasak Katarzyna, Nobis Marcin: Ocena wpływu przeniesienia płatów wilgotnych łąk do ogrodu siedliskowego utworzonego w miejscu poprzemysłowym: właściwości siedliskowe oraz struktura płatów roślinności. [w]: Botanika bez granic. Streszczenia referatów i plakatów 58. Zjazdu PTB, Kraków, 1–7 lipca 2019. Red. Ludwik Frey. Kraków: Polskie Towarzystwo Botaniczne; Instytut Botaniki im. W. Szafera PAN, 2019 - s. 84.
 • Kijowska-Strugała Małgorzata: Changes in the suspended sediment sources in the Carpathian catchment during transition from centrally planned to free-market economy. [w]: Geophysical Research Abstracts Vol.21. EGU General Assembly 2019. Vienna: European Geophysical Union, 2019 - s. 989.
 • Martinić Ivan, Vinković Karlo, Płaczkowska Eliza: Geomorfološko i hidrogeografsko istraživanje Malog i Velikog potoka na Medvednici. [w]: 7. Hrvatski Geografski Kongres. Čakovec, 9.-11. listopada. Knjiga sažetaka (book of abstracts). Red. Danijel Orešić. Zagreb: Hrvatsko geografsko društvo, 2019 - s. 57-60.
 • Płaczkowska Eliza: Strukturalne i klimatyczne uwarunkowania rozwoju początków koryt. [w]: VII Warsztaty Geomorfologii Strukturalnej "Rzeźba strukturalna Gór Świętokrzyskich i Ponidzia", 26-28.09.2019, Chęciny. Streszczenia referatów i posterów, przewodnik sesji terenowych. Red. Jan Urban. Kielce: Uniwersytet Jana Kochanowskiego, 2019 - s. 49-50.
 • Płaczkowska Eliza, Krzemień Kazimierz: Bedload transport in headwaters (Western Tatras, Poland). [w]: Second Workshop of the IAG Working Group on Denudation and Environmental Changes in Different Morphoclimatic Zones (DENUCHANGE), 12-14 September 2019, Calpe, Spain, Volume of Abstracts. Red. Achim A. Beylich, Katja Laute. Selbustrand: Geomorphological Field Laboratory (GFL), 2019 - s. 29-30 (GFL Geomorphological Field Laboratory Publication Series; 1)
 • Rączkowska Zofia, Cebulski Jarosław, Rączkowski Wojciech: Wpływ budowy geologicznej na przebieg spływów gruzowych w Tatrach Wysokich. [w]: VII Warsztaty Geomorfologii Strukturalnej "Rzeźba strukturalna Gór Świętokrzyskich i Ponidzia", 26-28.09.2019, Chęciny. Streszczenia referatów i posterów, przewodnik sesji terenowych. Red. Jan Urban. Kielce: Uniwersytet Jana Kochanowskiego, 2019 - s. 51-52.
 • Łajczak Adam, Urban Jan, Rączkowska Zofia, Wałek Grzegorz: Rzeźba strukturalna obszaru Świętokrzyskiego Parku Narodowego. [w]: VII Warsztaty Geomorfologii Strukturalnej "Rzeźba strukturalna Gór Świętokrzyskich i Ponidzia", 26-28.09.2019, Chęciny. Streszczenia referatów i posterów, przewodnik sesji terenowych. Red. Jan Urban. Kielce: Uniwersytet Jana Kochanowskiego, 2019 - s. 30-32.
 • Bochenek Witold: Sezonowość odpływu ze zlewni Bystrzanki w latach 1971-2015. [w]: Antropogeniczne uwarunkowania współczesnych procesów fluwialnych. 10-12 września 2018, Kraków – Rabka-Zdrój. Red. Kazimierz Krzemień, Elżbieta Gorczyca, Mateusz Sobucki. Kraków: Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2018 - s. 131-132.
 • Bochenek Witold, Kijowska-Strugała Małgorzata: Long-term droughts changes in a small Carpathian stream channel (Poland). [w]: Geophysical Research Abstracs Vol. 20. EGU General Assembly 2018. Vienna: European Geosciences Union, 2018 - 1 s.
 • Bochenek Witold, Kostrzewski Andrzej: Przedmowa. [w]: Zintegrowany Monitoring Środowiska Przyrodniczego. Ocena funkcjonowania i kierunków zmian środowiska przyrodniczego Polski na podstawie badań stacjonarnych. Red. Witold Bochenek, Małgorzata Kijowska-Strugała. Szymbark: Stacja Badawcza IGiPZ PAN, 2018 - s. 7 (Biblioteka Monitoringu Środowiska; 32)
 • Cebulski Jarosław: Activity of Sękówka landslide (Beskid Niski Mts) in 4 year period using terrestrial laser scanning. [w]: Geografia na v zostupe? 17 kongres Slovenskej geografickej spolocnosti / 24 zjazd Ceskej geografickej spolecnosti. 5-7.9.2018 Bratislava. Zbornik abstraktov. Red. Frantisek Krizan, Martin Sveda. Bratislava: Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského, 2018 - 1 s.
 • Fidelus-Orzechowska Joanna, Cebulski Jarosław, Wałach-Wrońska Dominika: Geomorphological effects of relief transformations caused by ski slopes construction. [w]: Geografia na v zostupe? 17 kongres Slovenskej geografickej spolocnosti / 24 zjazd Ceskej geografickej spolecnosti. 5-7.9.2018 Bratislava. Zbornik abstraktov. Red. Frantisek Krizan, Martin Sveda. Bratislava: Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského, 2018 - 1 s.
 • Kijowska-Strugała Małgorzata: Wieloletnia zmienność ładunku zawiesiny w potoku Bystrzanka (Karpaty Zachodnie). [w]: Antropogeniczne uwarunkowania współczesnych procesów fluwialnych. 10-12 września 2018, Kraków – Rabka-Zdrój. Red. Kazimierz Krzemień, Elżbieta Gorczyca, Mateusz Sobucki. Kraków: Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2018 - s. 135.
 • Kijowska-Strugała Małgorzata: Sediment variability in a small catchment of the Polish Western Carpathians during transition from centrally planned to free-market economics. [w]: 1st Workshop of the IAG/AIG Working Group DENUCHANGE: Denudation and Environmental Changes in Different Morphoclimatic Zones. Storkowo-Szczecinek (Poland), September 25-27, 2018. Book of abstracts. Red. Joanna Gudowicz, Achim A. Beylich, Zbigniew Zwoliński. Storkowo-Szczecinek: 2018 - s. 18.
 • Kijowska-Strugała Małgorzata, Bucała-Hrabia Anna: Typy i przebieg wezbrań w zlewni Ochotnicy (Gorce, Karpaty Zachodnie). [w]: Antropogeniczne uwarunkowania współczesnych procesów fluwialnych. 10-12 września 2018, Kraków – Rabka-Zdrój. Red. Kazimierz Krzemień, Elżbieta Gorczyca, Mateusz Sobucki. Kraków: Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2018 - s. 78-81.
 • Kijowska-Strugała Małgorzata, Kiszka Krzysztof: Splash erosion on experimental slope in Western Polish Carpathian under natural rainfall. [w]: 1st Workshop of the IAG/AIG Working Group DENUCHANGE: Denudation and Environmental Changes in Different Morphoclimatic Zones. Storkowo-Szczecinek (Poland), September 25-27, 2018. Book of abstracts. Red. Joanna Gudowicz, Achim A. Beylich, Zbigniew Zwoliński. Storkowo-Szczecinek: 2018 - s. 31.
 • Kijowska-Strugała Małgorzata, Kiszka Krzysztof: Factors affecting splash erosion in mountain area (Polish Carpathian). [w]: Geophysical Research Abstracs Vol. 20. EGU General Assembly 2018. Vienna: European Geosciences Union, 2018, 20 - s. 1029.
 • Kijowska-Strugała Małgorzata, Wiejaczka Łukasz, Cebulski Jarosław, Kiszka Krzysztof, Maślanka Mateusz, Wiśniewska Daria: Bluff characterization on a mountain reservoir after 20 years of operation. [w]: Geophysical Research Abstracs Vol. 20. EGU General Assembly 2018. Vienna: European Geosciences Union, 2018 - s. 8042.
 • Kijowska-Strugała Małgorzata, Wiejaczka Łukasz, Cebulski Jarosław, Kiszka Krzysztof, Maślanka Mateusz, Wiśniewska Daria Maria: Wpływ wybranych czynników środowiskowych na rozwój klifów w zbiorniku Czorsztyn. [w]: "Badania naukowe w Pieninach 2018". Przewodnik polsko-słowackiej sesji posterowej. Konferencja naukowa kończąca projekt "LIFE Pieniny PL", "Natura w mozaice - ochrona gatunków i siedlisk w obszarze Pieniny", 19-20 kwietnia 2018 r., Szczawnica. Red. Krzysztof Karwowski. Krościenko: Pieniński Park Narodowy, 2018 - s. 10.
 • Kiszka Krzysztof, Kijowska-Strugała Małgorzata: Monitoring efektów związanych z remontem szlaków – erozja gleby. [w]: "Badania naukowe w Pieninach 2018". Przewodnik polsko-słowackiej sesji posterowej. Konferencja naukowa kończąca projekt "LIFE Pieniny PL", "Natura w mozaice - ochrona gatunków i siedlisk w obszarze Pieniny", 19-20 kwietnia 2018 r., Szczawnica. Red. Krzysztof Karwowski. Krościenko: Pieniński Park Narodowy, 2018 - s. 47.
 • Kiszka Krzysztof, Kijowska-Strugała Małgorzata, Cebulski Jarosław: Zastosowanie metody Naziemnego Skaningu Laserowego (TLS) do monitoringu erozji gleb na szlaku turystycznym w Pienińskim Parku Narodowym. [w]: "Badania naukowe w Pieninach 2018". Przewodnik polsko-słowackiej sesji posterowej. Konferencja naukowa kończąca projekt "LIFE Pieniny PL", "Natura w mozaice - ochrona gatunków i siedlisk w obszarze Pieniny", 19-20 kwietnia 2018 r., Szczawnica. Red. Krzysztof Karwowski. Krościenko: Pieniński Park Narodowy, 2018 - s. 13.
 • Prokop Paweł: Duże plantacje herbaty jako siła sprawcza zmian użytkowania ziemi i zaludnienia na przedpolu Wschodnich Himalajów w Indiach. [w]: GIS w Nauce. VII Ogólnopolska konferencja, 20-22.06.2018. Program. Abstrakty. Informacje organizacyjne. Kraków: Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2018 - s. 42-43.
 • Płaczkowska Eliza, Krzemień Kazimierz: Coarse bedload transport in headwater catchments in the high-mountain area (Western Tatras, Poland). [w]: International Geographical Union Regional Conference "Appreciating Difference", August 6-11 2018, Quebec City (Canada). Quebec: Laval University, 2018 - 1 s.
 • Płaczkowska Eliza, Wasak Katarzyna: Natural factors affecting water chemistry in headwater areas in subarctic environment (N Finland). [w]: International Geographical Union Regional Conference "Appreciating Difference", August 6-11 2018, Quebec City (Canada). Quebec: Laval University, 2018 - 1 s.
 • Rączkowska Zofia: Preface. - Studia Geomorphologica Carpatho-Balcanica 2018, 51-52 - s. 5.
 • Bochenek Witold: Długookresowe zmiany wielkości i tendencje odpływu z małej pogórsko-beskidzkiej zlewni potoku Bystrzanka. [w]: Zasoby i perspektywy gospodarowania wodą w dorzeczu Wisły. Ogólnopolska konferencja naukowa z okazji Roku Rzeki Wisły, Toruń, 16 - 17 listopada 2017 r. Program i streszczenia referatów. Toruń: Uniwersytet Mikołaja Kopernika, 2017 - s. 12-13.
 • Bucała-Hrabia Anna, Kijowska-Strugała Małgorzata, Demczuk Piotr: Application of RUSLE method to assess the intensity of erosion due to land use changes in a small Polish Carpathians catchment. [w]: Geophysical Research Abstracts Vol. 19. EGU General Assembly 2017. Vienna: European Geosciences Union, 2017 - 1 s.
 • Cebulski Jarosław: Human impact on the change of direction of river channel migration caused by formation of a landslide dam. [w]: Landscape Dimensions of Sustainable Development: Science – Planning – Governance. International Conference, Tbilisi, Georgia, 4-6 October 2017. Tbilisi: Ivane Javakhishvili Tbilisi State University, 2017 - 1 s.
 • Cebulski Jarosław: Wpływ człowieka na zmianę naturalnego kierunku migracji koryta potoku wywołanego powstaniem tamy osuwiskowej. [w]: Naturalne i antropogeniczne uwarunkowania rozwoju rzeźby. XI Zjazd Geomorfologów Polskich, Warszawa, 13-15 września 2017 r. Streszczenia referatów i posterów. Red. Maciej Dłużewski, Elżbieta Rojan, Ewa Smolska, Irena Tsermegas. Warszawa: Stowarzyszenie Geomorfologów Polskich, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego, 2017 - 1 s.
 • Cebulski Jarosław: Aktywność osuwiska Bodaki (Beskid Niski) w okresie 2014 – 2016 w świetle pomiarów naziemnym skanerem laserowym. [w]: Naturalne i antropogeniczne uwarunkowania rozwoju rzeźby. XI Zjazd Geomorfologów Polskich, Warszawa, 13-15 września 2017 r. Streszczenia referatów i posterów. Red. Maciej Dłużewski, Elżbieta Rojan, Ewa Smolska, Irena Tsermegas. Warszawa: Stowarzyszenie Geomorfologów Polskich, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego, 2017 - 1 s.
 • Cebulski Jarosław, Rączkowska Zofia: Evaluation of landslide activity using terrestrial laser scanning. [w]: 9th International Conference on Geomorphology, 6-11 November 2017, Vigyan Bhawan, New Delhi, India. Abstracts volume. New Delhi: Indian Institute of Geomorphologists, 2017 - s. 318.
 • Fidelus-Orzechowska Joanna, Wałach-Wrońska Dominika, Cebulski Jarosław: Impact of ski run construction in small catchments transformations. [w]: Landscape Dimensions of Sustainable Development: Science – Planning – Governance. International Conference, Tbilisi, Georgia 4-6 October 2017. Tbilisi: Ivane Javakhishvili Tbilisi State University, 2017 - 1 s.
 • Gądek Bogdan, Kaczka Ryszard J., Rączkowska Zofia, Rojan Elżbieta, Casteller Alexandro, Bebi Peter: Combining geomorphic and dendrogeomorphic indices with numerical modeling for evaluation of snow avalanche activity (Tatra Mts., Poland). [w]: 9th International Conference on Geomorphology, 6-11 November 2017, Vigyan Bhawan, New Delhi, India. Abstracts volume. New Delhi: Indian Institute of Geomorphologists, 2017 - s. 180.
 • Kijowska-Strugała Małgorzata: Human impact on suspended sediment load in a small Carpathians catchment during the years 1970-2010. [w]: 9th International Conference on Geomorphology, 6-11 November 2017, Vigyan Bhawan, New Delhi, India. Abstracts volume. New Delhi: Indian Institute of Geomorphologists, 2017 - s. 215.
 • Kijowska-Strugała Małgorzata, Bucała-Hrabia Anna: Changes in the channel-bed level of the western Carpathian rivers over the last 40 years. [w]: Geophysical Research Abstracts Vol. 19. EGU General Assembly 2017. Vienna: European Geosciences Union, 2017 - 1 s.
 • Kijowska-Strugała Małgorzata, Bucała-Hrabia Anna, Demczuk Piotr: Impact of precipitation and land use changes on soil erosion in a small Carpathian catchment. [w]: 9th International Conference on Geomorphology, 6-11 November 2017, Vigyan Bhawan, New Delhi, India. Abstracts volume. New Delhi: Indian Institute of Geomorphologists, 2017 - s. 424.
 • Kijowska-Strugała Małgorzata, Wiejaczka Łukasz, Kiszka Krzysztof: Assessment of the shore abrasion size in a mountain reservoir (Polish Carpathians). [w]: 9th International Conference on Geomorphology, 6-11 November 2017, Vigyan Bhawan, New Delhi, India. Abstracts volume. New Delhi: Indian Institute of Geomorphologists, 2017 - s. 362.
 • Kiszka Krzysztof, Rączkowska Zofia: Reconstruction of large landslides movements based on dendrogeomorphological method (Sawicki Landslide example in the Beskid Niski Mts). [w]: 9th International Conference on Geomorphology, 6-11 November 2017, Vigyan Bhawan, New Delhi, India. Abstracts volume. New Delhi: Indian Institute of Geomorphologists, 2017 - s. 318-319.
 • Mostowik Karolina, Maciejczyk Karolina, Murawska Magdalena, Płaczkowska Eliza, Rzonca Bartłomiej, Siwek Janusz: Zasoby wód podziemnych zasilających wydajne źródła w masywie Połoniny Wetlińskiej (Bieszczady Wysokie). [w]: Ogólnopolska konferencja naukowa "Źródła Polski. Ostoja Geo- i Bioróżnorodności". Białystok-Supraśl, 18-20.09.2017. Streszczenia referatów. Białystok: Uniwersytet w Białymstoku, 2017 - s. 42.
 • Prokop Paweł: Impact of the large tea plantations development on landscape of the Eastern Himalayan Piedmont. [w]: 9th International Conference on Geomorphology, 6-11 November 2017, Vigyan Bhawan, New Delhi, India. Abstracts volume. New Delhi: Indian Institute of Geomorphologists, 2017 - s. 302.
 • Prokop Paweł, Kruczkowska Bogusława, Syiemlieh Hiambok Jones, Bucała-Hrabia Anna: Role of topography and cultivation in soil degradation of the Meghalaya Plateau in North-East India. [w]: 9th International Conference on Geomorphology, 6-11 November 2017, Vigyan Bhawan, New Delhi, India. Abstracts volume. New Delhi: Indian Institute of Geomorphologists, 2017 - s. 287.
 • Prokop Paweł, Wiejaczka Łukasz, Sarkar Subir, Bryndal Tomasz, Bucała-Hrabia Anna, Kroczak Rafał, Płaczkowska Eliza: The impact of land use on stream channels in the margin of the Darjeeling Himalayas in India. [w]: 9th International Conference on Geomorphology, 6-11 November 2017, Vigyan Bhawan, New Delhi, India. Abstracts volume. New Delhi: Indian Institute of Geomorphologists, 2017 - s. 424.
 • Płaczkowska Eliza: Granica między subsystemem stokowym i fluwialnym w Tatrach Zachodnich. [w]: XI Zjazd Geomorfologów Polskich, Warszawa, 13-15 września 2017 r. Streszczenia referatów i posterów. Red. Maciej Dłużewski, Elżbieta Rojan, Ewa Smolska, Irena Tsermegas. Warszawa: Stowarzyszenie Geomorfologów Polskich, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego, 2017 - s. 118.
 • Płaczkowska Eliza: Contemporary evolution of headwater valleys in a mountain environment (Western Tatras, Poland). [w]: 9th International Conference on Geomorphology, 6-11 November 2017, Vigyan Bhawan, New Delhi, India. Abstracts volume. New Delhi: Indian Institute of Geomorphologists, 2017 - s. 325.
 • Płaczkowska Eliza, Prokop Paweł, Rączkowska Zofia, Wiejaczka Łukasz: Channel head location in small catchment in monsoon climate. [w]: 9th International Conference on Geomorphology, 6-11 November 2017, Vigyan Bhawan, New Delhi, India. Abstracts volume. New Delhi: Indian Institute of Geomorphologists, 2017 - s. 324-325.
 • Płaczkowska Eliza, Rączkowska Zofia, Prokop Paweł, Wiejaczka Łukasz: Rozwój początków koryt w obszarze o budowie płytowej w klimacie monsunowym. [w]: VI Warsztaty Geomorfologii Strukturalnej pod hasłem Rozwój rzeźby obszarów płytowych, 24-27 maja 2017 r., Góry Stołowe (Sudety). Wrocław: Uniwersytet Wrocławski; Stowarzyszenie Geomorfologów Polskich, 2017 - s. 9-10.
 • Rączkowska Zofia, Bucała-Hrabia Anna, Prokop Paweł: Antropogeniczne zmiany rzeźby granitowej na Wyżynie Meghalaya, NE Indie. [w]: XI Zjazd Geomorfologów Polskich, Warszawa, 13-15 września 2017 r. Streszczenia referatów i posterów. Red. Maciej Dłużewski, Elżbieta Rojan, Ewa Smolska, Irena Tsermegas. Warszawa: Stowarzyszenie Geomorfologów Polskich, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego, 2017 - s. 121.
 • Rączkowska Zofia, Bucała-Hrabia Anna, Prokop Paweł: Geomorphological and sedimentological indicators of land degradation (Meghalaya Plateau, NE India). [w]: 9th International Conference on Geomorphology, 6-11 November 2017, Vigyan Bhawan, New Delhi, India. Abstracts volume. New Delhi: Indian Institute of Geomorphologists, 2017 - s. 228.
 • Rączkowska Zofia, Prokop Paweł, Kijowska-Strugała Małgorzata: Field trip in the Kerala. - Landform Analysis 2017, 35 - s. 9-12.
 • Rączkowska Zofia, Rojan Elżbieta: Morfodynamika stoku w strefie zrywu szlaków lawinowych w Tatrach. [w]: XI Zjazd Geomorfologów Polskich, Warszawa, 13-15 września 2017 r. Streszczenia referatów i posterów. Red. Maciej Dłużewski, Elżbieta Rojan, Ewa Smolska, Irena Tsermegas. Warszawa: Stowarzyszenie Geomorfologów Polskich, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego, 2017 - s. 122.
 • Bucała Anna: Six hundred years of agricultural activity in the Gorce Mountains (Polish Carpathians). [w]: Geophysical Research Abstracts, Vol. 18, EGU General Assembly 2016. Vienna: European Geosciences Union, 2016 - 1 s.
 • Bucała Anna, Zydroń Tymoteusz, Gruchot Andrzej, Demczuk Piotr: Variability of geotechnical parameters of slope covers and its influence on landslide’s vulnerability – case study from Polish Flysch Carpathians. [w]: Shaping our Harmonious World. 33rd International Geographical Congress, 21-25 August, Beijing, China. Beijing: International Geographical Union, 2016 - 1 s.
 • Cebulski Jarosław: Activity of Bodaki landslide (Beskid Niski Mts) in 2 years period using terrestrial laser scanning. [w]: Future of the Carpathians: Smart, Sustainable, Inclusive. Forum Carpaticum 2016, September 28 – 30, 2016 Bucharest, Romania. Conference abstracts. Eds. Michaela Verga, Gabriela Manea. Bucharest: Editura Universitara, 2016 - s. 52.
 • Cebulski Jarosław: Aktywność osuwiska Bodaki (Beskid Niski) w świetle pomiarów naziemnym skanerem laserowym. [w]: Tradycja i nowoczesność w geografii. LXI Zjazd Polskiego Towarzystwa Geograficznego, Kraków, 27-30 czerwca 2016 r. Kraków: Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej, 2016 - s. 120.
 • Cebulski Jarosław: Activity of Bodaki landslide (Beskid Niski Mts) in 2 years period using terrestrial laser scanning. - Geomorphologia Slovaca et Bohemica 2016, 16, 1 - s. 14.
 • Cebulski Jarosław, Kiszka Krzysztof: Naturalne i antropogeniczne czynniki kształtujące procesy geomorfologiczne w górach Sino-Tybetańskich (Syczuan, Chiny). [w]: Tradycja i nowoczesność w geografii. LXI Zjazd Polskiego Towarzystwa Geograficznego, Kraków, 27-30 czerwca 2016 r. Kraków: Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej, 2016 - s. 67.
 • Kaczka Ryszard J., Guzik Piotr, Guzowski Marcin, Lempa Michał, Rączkowska Zofia: Zakłócenia wzrostu drzew w borze górnoreglowym spowodowane przez lawiny śnieżne (Urwany Żleb, Tatry Wysokie). [w]: III Konferencja Dendrochronologów Polskich, Rogów, 9-11 lutego 2016. Abstrakty. Warszawa-Rogów: Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej, 2016 - s. 43.
 • Kiszka Krzysztof, Cebulski Jarosław: Natural and anthropogenic factors affecting geomorphological processes in the Sino-Tibetan Mountains (Sichuan, China). - Geomorphologia Slovaca et Bohemica 2016, 16, 1 - s. 27.
 • Kiszka Krzysztof, Kijowska-Strugała Małgorzata: Udział rozbryzgu gleby w całkowitej erozji gleby na stoku pogórskim (zlewnia Bystrzanki). [w]: Tradycja i nowoczesność w geografii. LXI Zjazd Polskiego Towarzystwa Geograficznego, Kraków, 27-30 czerwca 2016 r. Kraków: Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej, 2016 - s. 129.
 • Kiszka Krzysztof, Kijowska-Strugała Małgorzata: The participation of a splash in the total soil erosion on the foothill slope (Polish Flysch Carpathians). [w]: Future of the Carpathians: Smart, Sustainable, Inclusive. Forum Carpaticum 2016, September 28 – 30, 2016 Bucharest, Romania. Conference abstracts. Bucharest: Editura Universitara, 2016 - s. 103-104.
 • Kroczak Rafał, Bryndal Tomasz, Fidelus Joanna, Bucała Anna, Biały Szymon: Re-shaping land use in small Carpathian catchments between the middle of the 19th and early 21st centuries. Their record in mountain environment. [w]: Re-shaping Territories, Environment and Societes: New Challenges for Geography. Bucharest, Romania, November 18th – 19th, 2016. Conference abstracts. Bucharest: University of Bucharest. Faculty of Geography. Department of Human and Economic Geography, 2016 - s. 18-19.
 • Poręba Grzegorz, Prokop Paweł: Using fallout cesium-137 and lead-210 measurements to estimate soil erosion in small catchment under manual cultivation system in the monsoonal climate on Maghalaya Plateau (India). [w]: 12th International Conference “Methods of absolute chronology” 11-13th May 2016 Gliwice – Paniówki, Poland. Abstracts & programme. Gliwice: Institute of Physics – CSE. Silesian University of Technology, 2016 - s. 81 (Geochronometria. Conference Abstracts Series; 1)
 • Prokop Paweł, Kruczkowska Bogusława, Syiemlieh Himbok Jones, Bucała Anna: Impact of landform and type of land use on soils developed over granite in the monsoonal climate of North-East India. [w]: Geophysical Research Abstracts, Vol. 18, EGU General Assembly 2016. Vienna: European Geoscience Union, 2016 - 1 s.
 • Prokop Paweł, Walanus Adam: Rainfall hazard in the Darjeeling-Bhutan Himalayan front. [w]: Geophysical Research Abstracts, Vol. 18, EGU General Assembly 2016. Vienna: European Geoscience Union, 2016 - 1 s.
 • Prokop Paweł, Walanus Adam: Rainfall aggressivness in relation to morphological and hydrological processes in the margin of the Eastern Himalaya. [w]: Shaping our Harmonious World. 33rd International Geographical Congress, 21-25 August, Beijing, China. Beijing: International Geographical Union, 2016 - s. 1349.
 • Prokop Paweł, Wiejaczka Łukasz, Płaczkowska Eliza: The impact of land use on morphology and sedimentology of streams draining the margin of the Darjeeling Himalaya in India. [w]: Shaping our Harmonious World. 33rd International Geographical Congress, 21-25 August, Beijing, China. Beijing: International Geographical Union, 2016 - s. 1617.
 • Płaczkowska Eliza: Where do fluvial processes begin in the Western Tatras (Poland)?. [w]: Future of the Carpathians: Smart, Sustainable, Inclusive. Forum Carpaticum 2016, September 28 – 30, 2016 Bucharest, Romania. Conference abstracts. Eds. Michaela Verga, Gabriela Manea. Bucharest: Editura Universitara, 2016 - s. 89.
 • Rączkowska Zofia, Bucała Anna, Prokop Paweł: Reflection of land use in landforms and sediments of small catchments (Meghalaya Plateau, NE India). [w]: Shaping our Harmonious World. 33rd International Geographical Congress, 21-25 August, Beijing, China. Beijing: International Geographical Union, 2016 - 1 s.
 • Rączkowska Zofia, Cebulski Jarosław: Impact of summer tourism on slope degradation (the Kasprowy Wierch summit, Tatra Mts.). [w]: International Scientific Conference of the Carpatho-Balkan-Dinaric Geomorphological Commission. Programme & General Information. Field trips (guide book). Abstracts. Red. P. Gostinčar, M. Prelovšek, M. Zorn. Postojna: Geomorphological Society of Slovenia, 2016 - s. 71.
 • Rączkowska Zofia, Cebulski Jarosław: Combining of basic geomorphological monitoring and terrestrial laser scanning in evaluation of erosion within the tourist paths (Kasprowy Wierch peak, Tatra Mts.). [w]: Future of the Carpathians: Smart, Sustainable, Inclusive. Forum Carpaticum 2016, September 28 – 30, 2016 Bucharest, Romania. Conference abstracts. Eds. Michaela Verga, Gabriela Manea. Bucharest: Editura Universitara, 2016 - s. 108.
 • Rączkowska Zofia, Lempa Michał, Kaczka Ryszard, Rojan Elżbieta: Interaction between relief and snow avalanches in the Tatra Mts. [w]: International Scientific Conference of the Carpatho-Balkan-Dinaric Geomorphological Commission. Programme & General Information. Field trips (guide book). Abstracts. Red. P. Gostinčar, M. Prelovšek, M. Zorn. Postojna: Geomorphological Society of Slovenia, 2016 - s. 72.
 • Rączkowska Zofia, Lempa Michał, Kaczka Ryszard J., Rojan Elżbieta: Geomorphological conditions and effects of snow avalanches in the Tatra Mts. - Geomorphologia Slovaca et Bohemica 2016, 16, 1 - s. 43.
 • Baranowski Jarosław, Kędzia Stanisław: Zróżnicowanie temperatury powietrza przy górnej granicy lasu w Dolinie Suchej Wody. [w]: Nauka Tatrom. V Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Przyroda Tatrzańskiego Parku Narodowego a człowiek”. Zakopane, 24-26 września 2015. Streszczenia prac. Zakopane: Wydawnictwa Tatrzańskiego Parku Narodowego, 2015 - s. 28.
 • Bochenek Witold: Termiczne pory roku w Szymbarku w latach 1968-2013 - charakterystyka długości i poczatkowych dat. [w]: XXIV Sympozjum Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego "Funkcjonowanie geoekosystemów Polski w warunkach zmieniającego się klimatu". Zeszyt abstraktów. Red. Krzysztof Krakowski, Magdalena Stanek. Szklarska Poręba: Karkonoski Park Narodowy, 2015 - s. 67-69.
 • Bochenek Witold: Klimatyczne uwarunkowania gazowych zanieczyszczeń powietrza na Stacji Bazowej ZMŚP w Szymbarku w latach 2005-2014. [w]: XXIV Sympozjum Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego "Funkcjonowanie geoekosystemów Polski w warunkach zmieniającego się klimatu". Zeszyt abstraktów. Red. Krzysztof Krakowski, Magdalena Stanek. Szklarska Poręba: Karkonoski Park Narodowy, 2015 - s. 70-72.
 • Cebulski Jarosław, Franczak Paweł: Flash flood in the upper part of drainage basin of Skawa in 2001. [w]: 2nd Disaster Risk Reduction Conference 2015. October 15-16, 2015, Warsaw. Warszawa: Uniwersytet Warszawski, 2015 - s. 54.
 • Gądek Bogdan, Grabiec Mariusz, Maciata Andrzej, Rączkowska Zofia: Wpływ zmieniającego się klimatu na rozwój pokrywy śnieżnej i zagrożenie lawinowe w Tatrach. [w]: Nauka Tatrom. V Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Przyroda Tatrzańskiego Parku Narodowego a człowiek”. Zakopane, 24-26 września 2015. Streszczenia prac. Zakopane: Wydawnictwa Tatrzańskiego Parku Narodowego, 2015 - s. 39.
 • Kaczka Ryszard J., Lempa Michał, Gądek Bogdan, Janecka Karolina, Rączkowska Zofia: The reconstruction of snow avalanche activity based on tree rings and historical maps. [w]: The Fourth International Asian Dendrochronological Conference on Climate Change and Tree Rings, 9-12 March 2015, Katmandu, Nepal. Abstracts. Katmandu: [b.w.], 2015 - s. 123.
 • Kaczka Ryszard J., Lempa Michał, Spyt Barbara, Janecka Karolina, Rączkowska Zofia: Zapis dynamiki lawin śnieżnych w przebiegu górnej granicy lasu w polskich Tatrach. [w]: Nauka Tatrom. V Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Przyroda Tatrzańskiego Parku Narodowego a człowiek”. Zakopane, 24-26 września 2015. Streszczenia prac. Zakopane: Wydawnictwa Tatrzańskiego Parku Narodowego, 2015 - s. 40.
 • Kaczka Ryszard J., Lempa Michał, Stachnik Katarzyna, Czajka Barbara, Rączkowska Zofia: The geometry of timberline as an indicator of active and inactive avalanche paths. [w]: Geomorphometry 2015. Conference and Workshops. Poznań: UAM, 2015 - 1 s.
 • Kiszka Krzysztof, Cebulski Jarosław, Tyszkowski Sebastian: Rekonstrukcja ruchów masowych dla osuwisk wielkopowierzchniowych z zastosowaniem metody dendrogeomorfologicznej na przykładzie Osuwiska Sawickiego (Beskid Niski). [w]: O!SUWISKO. Ogólnopolska Konferencja, 19-22 maja 2015, Wieliczka. Materiały konferencyjne. Warszawa: PIG-PIB, 2015 - s. 104.
 • Kędra Mariola, Wiejaczka Łukasz: The role of retention reservoirs in altering the dynamics of river water temperatures (Polish Carpathians). [w]: 6th International Symposium on Recurence Plots. Grenoble, France, June 17-19, 2015. Grenoble: GIPSA-lab, Grenoble Institute of Technology, 2015 - s. 18.
 • Kędzia Stanisław: Odpowiedź na krytyczne uwagi W. Dobińskiego do mojego artykułu. - Przegląd Geograficzny 2015, 87, 3 - s. 559-563.
 • Lempa Michał, Gądek Bogdan, Kaczka Ryszard, Janecka Karolina, Rączkowska Zofia: The coupling the tree-ring reconstruction and avalanche modelling. [w]: TRACE - Tree Rings in Archaeology, Climatology and Ecology 2015, 20-23 May 2015, Sevilla, Spain. Sevilla: Association for Tree Ring Research, 2015 - s. 62.
 • Lempa Michał, Kaczka Ryszard J., Janecka Karolina, Rączkowska Zofia: Dendrochronologiczny zapis lawin śnieżnych w Białym Żlebie i Żlebie Żandarmerii (Tatry Wysokie).. [w]: Nauka Tatrom. V Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Przyroda Tatrzańskiego Parku Narodowego a człowiek”. Zakopane, 24-26 września 2015. Streszczenia prac. Zakopane: Wydawnictwa Tatrzańskiego Parku Narodowego, 2015 - s. 45.
 • Prokop Paweł, Bryndal Tomasz, Bucała Anna, Kroczak Rafał, Soja Roman: Estimation of runoff response to human impact in the catchments with extreme rainfall (margin of the Darjeeling Himalayas, India). [w]: Gradualism vs Catastrophism in Landscape Evolution. International Conference held in Barnaul, Russia, July 2-4, 2015. Extended abstracts. Barnaul: Publishing House of Altai State University, 2015 - s. 137–140.
 • Rączkowska Zofia, Długosz Michał, Gądek Bogdan, Grabiec Mariusz, Kaczka Ryszard J., Rojan Elżbieta: Uwarunkowania, dynamika i oddziaływanie na wybrane elementy środowiska przyrodniczego lawin śnieżnych w Tatrach.. [w]: Nauka Tatrom. V Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Przyroda Tatrzańskiego Parku Narodowego a człowiek”. Zakopane, 24-26 września 2015. Streszczenia prac. Zakopane: Wydawnictwa Tatrzańskiego Parku Narodowego, 2015 - s. 57-58.
 • Rączkowska Zofia, Długosz Michał, Rojan Elżbieta: Interrelation of relief and snow avalanches in the Tatra Mountains. [w]: Gradualism vs Catastrophism in Landscape Evolution. International Conference held in Barnaul, Russia, July 2-4, 2015. Extended abstracts. Barnaul: Publishing House of Alati State University, 2015 - s. 140-141.
 • Rączkowska Zofia, Długosz Michał, Rojan Elżbieta: Relief and snow avalanches in the Tatra Mountains. [w]: Geophysical Research Abstracts, Vol. 17, EGU General Assembly 2015. Vienna: European Geosciences Union, 2015 - s. 4087.
 • Rączkowska Zofia, Długosz Michał, Rojan Elżbieta, Bogusławska Agnieszka: Interakcja rzeźby i lawin śnieżnych w Tatrach. [w]: Nauka Tatrom. V Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Przyroda Tatrzańskiego Parku Narodowego a człowiek”. Zakopane, 24-26 września 2015. Streszczenia prac. Zakopane: Wydawnictwa Tatrzańskiego Parku Narodowego, 2015 - s. 59.
 • Rączkowska Zofia, Joshi Ramesh Ch.: Impact of extreme rainfalls on recent relief transformation of the upper Pindari Valley, Kumaun Himalaya, India. [w]: Gradualism vs Catastrophism in Landscape Evolution. International Conference held in Barnaul, Russia, July 2-4, 2015. Extended abstracts. Barnaul: Publishing House of Alati State University, 2015 - s. 60-61.
 • Rączkowska Zofia, Kozłowska Anna: Zmiany rzeźby i pokrywy roślinnej przy ścieżkach w otoczeniu Kasprowego Wierchu w świetle monitoringu w latach 2009-2014.. [w]: Nauka Tatrom. V Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Przyroda Tatrzańskiego Parku Narodowego a człowiek”. Zakopane, 24-26 września 2015. Streszczenia prac. Zakopane: Wydawnictwa Tatrzańskiego Parku Narodowego, 2015 - s. 143-144.
 • Rączkowski Wojciech, Boltižiar Martin, Rączkowska Zofia: Nowe spojrzenie na mapę geomorfologiczną Tatr. [w]: Nauka Tatrom. V Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Przyroda Tatrzańskiego Parku Narodowego a człowiek”. Zakopane, 24-26 września 2015. Streszczenia prac. Zakopane: Wydawnictwa Tatrzańskiego Parku Narodowego, 2015 - s. 60-61.
 • Tyszkowski Sebastian, Cebulski Jarosław, Kiszka Krzysztof: Doświadczenia w wykorzystaniu skanera TLS dalekiego zasięgu w badaniach procesów geodynamicznych. [w]: O!SUWISKO. Ogólnopolska Konferencja, 19-22 maja 2015, Wieliczka. Materiały konferencyjne. Warszawa: PIG-PIB, 2015 - s. 71.
 • Wiejaczka Łukasz: Panu Wojciechowi Majewskiemu w odpowiedzi. - Gospodarka Wodna 2015, 5 - s. 153.
 • Wiejaczka Łukasz, Gackowska Małgorzata, Bielak-Piksa Barbara: The effects of water temperature changes caused by a reservoir on the recreational use of the river. [w]: "Geografija, ekologija, turizm: teorija, metodologija, praktitka". Materiali miznarodnoi naukovo-prakticnoi konferencii, prisvjacenoi 25-riccju geograficnogo fakul'tetu Ternopil'skogo nacional'nogo pedagogicnogo universitetu imeni Volodimira Gnatjuka (m. Ternopil', 21-23 travnja 2015 roku). Ternopil': Ternopil'skij nacional'nij pedagogicnij universitet imeni Volodimira Gnatjuka. Geograficnij fakul'tet, 2015 - s. 302-304.
 • Wiejaczka Łukasz, Prokop Paweł: Natural and human impact on changes of river beds level in the margin and foreland of the Darjeeling Himalayas. [w]: Gradualism vs Catastrophism in Landscape Evolution. International Conference held in Barnaul, Russia, July 2-4, 2015. Extended abstracts. Barnaul: Publishing House of Altai State University, 2015 - s. 147-148.
 • Zydroń Tymoteusz, Gruchot Andrzej, Bochenek Witold: Possibilities of application of the EIS method for environment monitoring in the south of Poland. [w]: EUREKA 2015 - 3rd conference and working session. Brno: Brno University of Technology, 2015 - s. 301-304.
 • Bochenek Witold, Marczewski Wojciech: The dynamics of soil moisture content based on the SMOS (ESA) data. [w]: IGU 2014 Book of Abstracts. Cracow: IGU, 2014 - 1 s.
 • Boltižiar Martin, Rączkowski Wojciech, Rączkowska Zofia, Kotarba Adam: Geomorfologická mapa Tatier 1:100 000. [w]: Geografia – skoromný príspevok na poznanie kraja i človenka zujímavého a mnohotvárneho. Zborník abstraktov. Eds. P. Barlík, F. Križan. Bratislava: Univerzita Komenského, 2014 - s. 72-73.
 • Bucała Anna, Kozak Maciej: The human impact on environmental processes in the Gorce Mountains (Western Polish Carpathians) in the past 50 years. [w]: IGU 2014 Book of Abstracts. Cracow: IGU, 2014 - 1 s.
 • Bucała Anna, Wiejaczka Łukasz: Hydrochemical differences between Carpathian streams with similar physico-geographical conditions of catchments (the Polish Flysch Carpathians). [w]: European Geosciences Union General Assembly 2014. Vienna: European Geosciences Union, 2014 - 1 s.
 • Cebulski Jarosław: Naziemny skaning laserowy jako nowoczesne narzędzie do określenia aktywności wybranych osuwisk. [w]: GIS Dziś. Kraków, 17-18 listopada 2014. Materiały konferencyjne. Red. Agnieszka Babiarz, Monika Byrska. Kraków: Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN, 2014 - s. 9-10.
 • Cebulski Jarosław, Franczak Paweł: Landslides in 3D - taking stock of landslides, taking a look at the effectiveness of chosen methods. [w]: Local Responses to Global Challenges. Forum Carpathicum 2014, September 16-18, 2014, Lviv, Ukraine. Conference abstracts. Lviv: Lvivskij nacional'nij universitet im. Ivana Franka, 2014 - s. 43-44.
 • Cebulski Jarosław, Franczak Paweł, Kroczak Rafał, Gorgol Dominik, Bożentka Julian, Kędzierski Maciej, Mikołajczyk Dariusz, Sajdak Monika, Świątek Anna, Listwan Karolina, Witkowski Karol, Wysmołek Grzegorz: The influence of the geological structure and terrain relief on material accumulation speed in the areas of landslide lakes in Babiogorski range and Roznowskie Foothills. [w]: IGU 2014 Book of Abstracts. Cracow: IGU, 2014 - 1 s.
 • Chrobak Anna, Cebulski Jarosław: Landslides in the Polish Carpathians as the potential educational geopoints. [w]: IGU 2014 Book of Abstracts. Cracow: IGU, 2014 - 1 s.
 • Długosz Michał, Rączkowska Zofia, Ziak Miroslav, Kalafarski Michał, Rojan Elżbieta: Geomorfologiczne uwarunkowania lawin śnieżnych w Tatrach. [w]: X Zjazd Geomorfologów Polskich, Toruń, 16-19 września 2014, dedykowany prof. dr hab. Władysławowi Niewiarowskiemu w 90. rocznicę urodzin. Streszczenia. Red. Paweł Molewski, Włodzimierz Juśkiewicz. Toruń: Wydział Nauk o Ziemi UMK, Stowarzyszenie Geomorfologów Polskich, 2014 - s. 28-29.
 • Gil Eugeniusz, Kijowska-Strugała Małgorzata: Stop 4.5.2. Soil erosion at the experimental slope of the Research Station in Szymbark. [w]: Land degradation and reclamation in the Silesian Upland and the Polish Carpathians, 14-17 August 2014. Eds. Renata Dulias, Paweł Prokop. Sosnowiec, Kraków: Faculty of Earth Sciences. University of Silesia, Department of Geoenvironmental Research. IGSO PAS, IGU Commission on Land Degradation and Desertification (COMLAND), 2014 - s. 174-176.
 • Haydukiewicz Lech, Cebulski Jarosław: The ethnic and linguistic diversity as a basis of some shapes of electoral behaviour, internal policies and international relations: A case of Lithuania. [w]: IGU 2014 Book of Abstracts. Cracow: IGU, 2014 - 1 s.
 • Kaczka Ryszard J., Lempa Michał, Janecka Karolina, Rączkowska Zofia: Tree rings analysis of past snow avalanche activity in the Tatra Mountains. [w]: IGU 2014 Book of Abstracts. Cracow: IGU, 2014 - 1 s.
 • Kaczka Ryszard J., Lempa Michał, Janecka Karolina, Stoffel Marcus, Rączkowska Zofia: Tree ring study of snow avalanche in Tatra Mountains. [w]: Accepted Abstracts of the 9th International Conference on Dendrochronology 2014, 13-17 January 2014. Melbourne: [b.w.], 2014 - s. 60.
 • Kijowska-Strugała Małgorzata: Human impact on suspended sediment transport in Polish Flysch Carpathians over the last 40 years. [w]: IGU 2014 Book of Abstracts. Cracow: IGU, 2014 - 1 s.
 • Kijowska-Strugała Małgorzata: Stop 4.5.3. Human impact on sediment load in the Bystrzanka catchment in the period 1970-2011. [w]: Land degradation and reclamation in the Silesian Upland and the Polish Carpathians, 14-17 August 2014. Eds. Renata Dulias, Paweł Prokop. Sosnowiec, Kraków: Faculty of Earth Sciences. University of Silesia, Department of Geoenvironmental Research. IGSO PAS, IGU Commission on Land Degradation and Desertification (COMLAND), 2014 - s. 177-179.
 • Kędra Mariola, Wiejaczka Łukasz, Wesoły Katarzyna: The role of retention reservoirs in forming the cyclicity and energy of mountain river flows (Polish Carpathians). [w]: Geomorfologia a environmentalne vyzvy. 8. vedecka konferencia Asociacie slovenskych geomorfologov pri SAV, Snina 6.-8.10.2014. Zbornik abstraktov. Ed. Jan Novotny. Bratislava: Asociácia slovenských geomorfologóv pri SAV, Geograficky ustav SAV, 2014 - s. 26.
 • Lempa Michał, Gądek Bogdan, Janecka Karolina, Kaczka Ryszard, Rączkowska Zofia: Tree rings and snow avalanche modeling. Case studies from the Tatra Mountains. [w]: EURODENDRO 2014, Lugo, Spain 8-12 September 2014, Book of Abstracts. Eds. I. Garcia-Gonzalez, M. Souto-Herrero. Santiago de Compostela: University of Santiago de Compostela,, 2014 - s. 83.
 • Lempa Michał, Kaczka Ryszard J., Wiekiera Monika, Rączkowska Zofia: Rekonstrukcja aktywności lawin śnieżnych w Białym Żlebie w Tatrach Wysokich. [w]: Spojrzenie w głąb słoja - anatomia drewna w badaniach dendrochronologicznych. II Konferencja Dendrochronologów Polskich – Rogów, 14-16 lutego 2014. Rogów: Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej Zakładu Doświadczalnego SGGW, 2014 - s. 56.
 • Lempa Michał, Kalafarski Michał, Janecka Karolina, Kaczka Ryszard, Rączkowska Zofia: Dendrogeomophological study on snow avalanche in Tatra Mountains. [w]: Tree Rings in Archeology, Climatology and Ecology. TRACE 2014, Aviemore, Scotland 6-10 May 2014. Aviemore: Unviersity of St. Andrews, 2014 - s. 73.
 • Prokop Paweł: Stop 4.3. The Greek catholic church of St. Paraskevi in Kwiatoń. [w]: Land degradation and reclamation in the Silesian Upland and the Polish Carpathians, 14-17 August 2014. Eds. Renata Dulias, Paweł Prokop. Sosnowiec, Kraków: Faculty of Earth Sciences University of Silesia, Department of Geoenvironmental Research Institute of Geography and Spatial Organization, Polish Academy of Science, IGU Commission on Land Degradation and Desertification (COMLAND), 2014 - s. 160-161.
 • Prokop Paweł: Stop 3.3. Chochołów - the original Polish highlanders' wooden architecture. [w]: Land degradation and reclamation in the Silesian Upland and the Polish Carpathians, 14-17 August 2014. Eds. Renata Dulias, Paweł Prokop. Sosnowiec, Kraków: Faculty of Earth Sciences, University of Silesia, Department of Geoenvironmental Research, Institute of Geography and Spatial Organization, Polish Academy of Science, IGU Commission on Land Degradation and Desertification (COMLAND), 2014 - s. 117.
 • Prokop Paweł, Poręba Grzegorz: Soil erosion under a modified form of shifting cultivation system in the monsoonal climate of the Meghalaya Plateau (India). [w]: Geophysical Research Abstracts Vol. 16, EGU General Assembly 2014. Vienna: European Geoscience Union, 2014 - 1 s.
 • Prokop Paweł, Poskonka Dominik: Impact of land use change on soil carbon loss of the Sikkim Himalayan piedmont. [w]: Geophysical Research Abstracts Vol. 16, EGU General Assembly 2014. Vienna: European Geoscience Union, 2014 - 1 s.
 • Prokop Paweł, Płoskonka Dominik: Impact of tea and rice cultivation on soil carbon loss of the Sikkim Himalayan piedmont. [w]: IGU 2014 Book of Abstracts. Cracow: IGU, 2014 - 1 s.
 • Prokop Paweł, Walanus Adam: Extreme rainfall changes over the Meghalaya Hills (Northeast India) during the 20th century. [w]: IGU 2014 Book of Abstracts. Cracow: IGU, 2014 - 1 s.
 • Prokop Paweł, Walanus Adam: Changes in orographic extreme rain events over Meghalaya Hills in Northeast India in the 20th century. [w]: Geophysical Research Abstracts Vol. 16, EGU General Assembly 2014. Vienna: European Geoscience Union, 2014 - 1 s.
 • Rączkowska Zofia, Długosz Michał, Gądek Bogdan, Grabiec Mariusz, Kalafarski Michał, Rojan Elżbieta: Environmental conditions, dynamic and multiproxy records of snow avalanches in the Tatra Mts. [w]: IGU 2014 Book of Abstracts. Cracow: IGU, 2014 - 1 s.
 • Rączkowska Zofia, Joshi Ramesh J.: Relief of the Pindari valley (Kumaun Himalaya) and its recent transformation. [w]: IGU 2014 Book of Abstracts. Cracow: IGU, 2014 - 1 s.
 • Wiejaczka Łukasz: Stop 4.4. Klimkówka water reservoir. [w]: Land degradation and reclamation in the Silesian Upland and the Polish Carpathians, 14-17 August 2014. Eds. Renata Dulias, Paweł Prokop. Sosnowiec, Kraków: Faculty of Earth Sciences. University of Silesia, Department of Geoenvironmental Research. IGSO PAS, IGU Commission on Land Degradation and Desertification (COMLAND), 2014 - s. 162-166.
 • Wiejaczka Łukasz: Stop 3.6. Czorsztyn–Sromowce Wyżne complex of water reservoirs. [w]: Land degradation and reclamation in the Silesian Upland and the Polish Carpathians, 14-17 August 2014. Eds. Renata Dulias, Paweł Prokop. Sosnowiec, Kraków: Faculty of Earth Sciences. University of Silesia, Department of Geoenvironmental Research. IGSO PAS, IGU Commission on Land Degradation and Desertification (COMLAND), 2014 - s. 137-140.
 • Wiejaczka Łukasz, Bochenek Witold: The impact of large floods on the transformation of the Ropa riverbed (Polish Carpathians). [w]: IGU 2014 Book of Abstracts. Cracow: IGU, 2014 - 1 s.
 • Wiejaczka Łukasz, Kijowska-Strugała Małgorzata: Ocena stanu hydromorfologicznego rzek karpackich powyżej i poniżej zbiorników retencyjnych. [w]: Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Ocena stopnia przeobrażeń obszarów cennych przyrodniczo” w ramach Wojewódzkich Obchodów Światowego Dnia Środowiska, Jubileuszu 40–lecia Roztoczańskiego Parku Narodowego oraz XXIII Sympozjum Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego. Zwierzyniec, 3 - 6 czerwca 2014 roku. Abstrakty referatów i posterów. Zwierzyniec: Roztoczański Park Narodowy, 2014 - 1 s.
 • Wiejaczka Łukasz, Kijowska-Strugała Małgorzata, Pierwoła Paweł, Nowak Mariusz: Changes in water temperature of a mountain river due to the impact of complex of two reservoirs (the Dunajec River in the Polish Carpathians). [w]: IGU 2014 Book of Abstracts. Cracow: IGU, 2014 - 1 s.
 • Wiejaczka Łukasz, Sarkar Subir, Kozłowski Rafał: The impact of a reservoir on chemical properties of water in the mountain course of the Tista River (Darjeeling Himalaya). [w]: IGU 2014 Book of Abstracts. Cracow: IGU, 2014 - 1 s.
 • Zwoliński Zbigniew, Rączkowska Zofia: Cyfrowe mapy geomorfologiczne – koncepcja i realizacja. [w]: Krajobrazy młodoglacjalne, ich morfogeneza, teraźniejszość i przyszłość. X Zjazd Geomorfologów Polskich, Toruń, 16-19 września 2014, dedykowany prof. dr hab. Władysławowi Niewiarowskiemu w 90. rocznicę urodzin. Streszczenia. Red. Paweł Molewski, Włodzimierz Juśkiewicz. Toruń: Wydział Nauk o Ziemi UMK, Stowarzyszenie Geomorfologów Polskich, 2014 - s. 133.
 • Bochenek Witold: Dynamika wybranych składników obiegu wody w beskidzko-pogórskiej zlewni Bystrzanki w okresie 40 lat badań (1971-2010). [w]: Zintegrowany Monitoring Środowiska Przyrodniczego - aspekty metodyczne, stan aktualny i perspektywy. XXII Sympozjum Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego. 20 lecie Stacji Bazowej Wigry, Gawrych Ruda 27-29 maja 2013 r. Materiały. Red. Lech Krzysztofiak. Krzywe; Suwałki: Wigierski Park Narodowy, 2013 - s. 8.
 • Bochenek Witold: Wpływ warunków meteorologicznych na wybrane teledetekcyjne wskaźniki roślinności w zlewni Bystrzanki, uzyskane z obrazów satelitarnych misji LANDSAT. [w]: Zintegrowany Monitoring Środowiska Przyrodniczego - aspekty metodyczne, stan aktualny i perspektywy. XXII Sympozjum Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego. 20 lecie Stacji Bazowej Wigry, Gawrych Ruda 27-29 maja 2013 r. Materiały. Red. Lech Krzysztofiak. Krzywe; Suwałki: Wigierski Park Narodowy, 2013 - s. 8.
 • Bochenek Witold, Gil Eugeniusz, Kijowska-Strugała Małgorzata, Kiszka Krzysztof, Wiejaczka Łukasz, Rączkowska Zofia: Geomorphological effects of extreme precipitation in 2010 in selected parts of the Polish Carpathians. [w]: Geomorphology and Sustainability. Paris, 27-31 August 2013. 8th International Conference (AIG) on Geomorphology. Abstracts volume. Paris: [b.w.], 2013 - s. 1060.
 • Bucała Anna, Budek Anna, Kozak Maciej: The anthropogenic influence on vegetation and soil properties in Gorce Mts. (Polish Carpathians) during the last 50 years. [w]: Geomorphology and Sustainability. Paris, 27-31 August 2013. 8th International Conference (AIG) on Geomorphology. Abstracts volume. Paris: [b.w.], 2013 - s. 463.
 • Bucała Anna, Wiejaczka Łukasz: Contemporary human impact on the hydromorphological state of mountain streams (Polish Carpathians). - Geomorphologia Slovaca et Bohemica 2013, 13, 1 - s. 18.
 • Bucała Anna, Zydroń Tymoteusz, Demczuk Piotr, Gruchot Andrzej: Analysis of rainfall-induced shallow landslides in Jamne and Jaszcze stream valleys (Polish Carpathians). [w]: Geomorphology and Sustainability. Paris, 27-31 August 2013. 8th International Conference (AIG) on Geomorphology. Abstracts volume. Paris: [b.w.], 2013 - s. 641.
 • Huruk Stanisław, Huruk Alicja, Wróbel Grzegorz, Wojtyna Ewa, Bochenek Witold: Analiza zależności między strukturami zgrupowań Carabidae (Coleoptera) funkcjonujących w obrębie Stacji Bazowej ZMŚP w Szymbarku a wybranymi czynnikami abiotycznymi środowiska. [w]: Zintegrowany Monitoring Środowiska Przyrodniczego - aspekty metodyczne, stan aktualny i perspektywy. XXII Sympozjum Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego. 20 lecie Stacji Bazowej Wigry, Gawrych Ruda 27-29 maja 2013 r. Materiały. Red. Lech Krzysztofiak. Krzywe; Suwałki: Wigierski Park Narodowy, 2013 - s. 20-21.
 • Huruk Stanisław, Huruk Alicja, Wróbel Grzegorz, Wojtyna Ewa, Bochenek Witold: Charakterystyka zgrupowań Carabidae (Coleoptera) funkcjonujących w otoczeniu Stacji Bazowej ZMŚP w Szymbarku. [w]: Zintegrowany Monitoring Środowiska Przyrodniczego - aspekty metodyczne, stan aktualny i perspektywy. XXII Sympozjum Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego. 20 lecie Stacji Bazowej Wigry, Gawrych Ruda 27-29 maja 2013 r. Materiały. Red. Lech Krzysztofiak. Krzywe; Suwałki: Wigierski Park Narodowy, 2013 - s. 23.
 • Kalafarski Michał, Lempa Michał, Czajka Barbara, Kaczka Ryszard, Rączkowska Zofia: Wpływ lawin śnieżnych na przebieg górnej granicy lasu w Polskich Tatrach w okresie 1938-2012. [w]: Zagrożenia lasów w górskich parkach narodowych - skutki ekologiczne. Kielce: 2013 - s. 16.
 • Kijowska-Strugała Małgorzata: Transport of suspended sediment in the Bystrzanka stream (Polish Flysh Carpathians) under changing anthropopressure. - Geomorphologia Slovaca et Bohemica 2013, 13, 1 - s. 37.
 • Kijowska-Strugała Małgorzata: Źródła dostawy sedymentu do koryta w zlewni pogórsko-beskidzkiej w warunkach zmiennej antropopresji. [w]: Zintegrowany Monitoring Środowiska Przyrodniczego - aspekty metodyczne, stan aktualny i perspektywy. XXII Sympozjum Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego. 20 lecie Stacji Bazowej Wigry, Gawrych Ruda 27-29 maja 2013 r. Materiały. Red. Lech Krzysztofiak. Krzywe; Suwałki: Wigierski Park Narodowy, 2013 - s. 74-75.
 • Kijowska-Strugała Małgorzata, Bochenek Witold: The dynamics of the concentration and transport of suspended and dissolved material in the Bystrzanka stream during different types of floods. - Geomorphologia Slovaca et Bohemica 2013, 13, 1 - s. 38.
 • Kiszka Krzysztof, Kijowska-Strugała Małgorzata: Importance of splash in soil erosion in Bystrzanka catchment (Polish Flysh Carpathians). - Geomorphologia Slovaca et Bohemica 2013, 13, 1 - s. 40.
 • Kotarba Adam, Rączkowska Zofia: Debris flows and relief evolution in the Tatra Mountains. [w]: Geomorphology and Sustainability. Paris, 27-31 August 2013. 8th International Conference (AIG) on Geomorphology. Abstracts volume. Paris: [b.w.], 2013 - s. 1060.
 • Kozak Maciej, Bucała Anna, Kozłowska Katarzyna, Kostrakiewicz-Gierałt Kinga: Zmiany powierzchni zbiorowisk roslinnych na wybranych terenach porolnych w dolinach potoków Jaszcze i Jamne w Gorcach (Karpaty Zachodnie) w ciągu ostatnich 50 lat. [w]: Interdyscyplinarne i aplikacyjne znaczenie nauk botanicznych. 56. Zjazd Polskiego Towarzystwa Botanicznego, Olsztyn, 24-30 czerwca 2013. Streszczenia wystąpień ustnych i plakatów. Red. Anna Biedunkiewicz, Maria Dynowska. Olsztyn: Wydaw. Mantis, 2013 - s. 326.
 • Kędzia Stanisław, Parzóch Krzysztof: The activity of debris flows in the Łomniczka Corrie in the light of lichenometric dating. [w]: Mountain Protected Areas in a Changing World. International Scientific Conference, Spindleruv Mlyn, 21-24 May 2013. Book of abstracts. Eds. J. Stursa, J. Andrle. Spindleruv Mlyn: The Krkonose Mts. National Park Administration, 2013 - s. 72.
 • Poręba Grzegorz, Prokop Paweł: Study of soil erosion under manual cultivation system in the monsoonal climate of the Meghalaya Plateau (India) based on radioisotope measurements. [w]: 11th International Conference "Methods of absolute chronology" 15 - 18th May 2013 Podlesice Poland. Abstracts & programme. Red. Natalia Piotrowska. Gliwice: GADAM Centre of Excellence, Department of Radioisotopes, Institute of Physics Centre for Science and Education, Silesian University of Technology, 2013 - s. 81.
 • Prokop Paweł: Impact of ancient iron smelting on land degradation of the Meghalaya Plateau in India. [w]: Regional Conference of the International Geographical Union, August 4-9, Kyoto International Conference Center. Kyoto: IGU, 2013 - 1 s.
 • Prokop Paweł, Płoskonka Dominik: Human impact on soil carbon loss due to land use change and terrace erosion of the Sikkim Himalayan Piemont. [w]: Regional Conference of the International Geographical Union, August 4-9 Kyoto International Conference Center. Kyoto: IGU, 2013 - 1 s.
 • Prokop Paweł, Sarkar Subir: Natural and human impacts on land use and soil properties on the Eastern Himalaya piedmont over last 150 years. [w]: FORECOM Forest cover changes in mountainous regions – drivers, trajectories and implications, 6-8.03.2013, Kraków, Poland. Kraków: Institute of Geography and Spatial Management, Jagiellonian University, Poland; Swiss Federal Research Institute WSL, Switzerland, 2013 - s. 23-24.
 • Rojan Elżbieta, Rączkowska Zofia, Kalafarski Michał, Długosz Michał, Kaczka Ryszard, Gądek Bogdan: Avalanches in relation to relief of the Tatra Mountains. [w]: Geomorphology and Sustainability. Paris, 27-31 August 2013. 8th International Conference (AIG) on Geomorphology. Abstracts volume. Paris: [b.w.], 2013 - s. 1066.
 • Rączkowska Zofia, Długosz Michał, Kaczka Ryszard, Kalafarski Michał, Rojan Elżbieta: Geomorphological aspects of snow avalanches activity in the Polish Tatras. - Geomorphologia Slovaca et Bohemica 2013, 13, 1 - s. 67-68.
 • Wiejaczka Łukasz: Geomorphological consequences of mountain reservoir operation (Klimkówka Reservoir, Polish Carpathians. - Geomorphologia Slovaca et Bohemica 2013, 13, 1 - s. 85.
 • Wiejaczka Łukasz, Kijowska-Strugała Małgorzata, Pierwoła Paweł, Nowak Mariusz: Wstępne wyniki badań stosunków termicznych w zespole zbiorników Czorsztyn-Sromowce Wyżne. [w]: Badania naukowe w Pieninach 2013. Natura 2000 - doświadczenia pienińskie. Red. Krzysztof Karwowski. Spisska Stara Ves: Pieniński Park Narodowy & Pieninsky narodny park, 2013 - s. 9.
 • Wiejaczka Łukasz, Kijowska-Strugała Małgorzata, Soja Roman: Ocena stanu hydromorfologicznego Dunajca powyżej i poniżej zespołu zbiorników retencyjnych Czorsztyn-Sromowce Wyżne. [w]: Badania naukowe w Pieninach 2013. Natura 2000 - doświadczenia pienińskie. Red. Krzysztof Karwowski. Spisska Stara Ves: Pieniński Park Narodowy & Pieninsky narodny park, 2013 - s. 7.
 • Bucała Anna, Budek Anna: Contemporary environmental changes of Jaszcze and Jamne stream valleys in the Gorce Mountains (Western Carpathians) in relation to land use and soil properties. [w]: 32nd International Geographical Congress Book of Abstracts. Red. Juliane Bendig, Carsten Butsch, Martin Gnyp, Holger Kretschmer, Nora Tilly. Cologne: IGU, 2012 - s. 939.
 • Kozłowski Rafał, Jóźwiak Marek, Jóźwiak Małgorzata Anna, Bochenek Witold: Wymywanie wybranych pierwiastków biogennych w drzewostanach Stacji Bazowych Święty Krzyż i Szymbark. [w]: Krajobraz i turystyka w warunkach zrównoważonego rozwoju. Red. Rafał Kozłowski. Kielce: Katedra Ochrony i Kształtowania Środowiska UJK, 2012 - s. 112-113.
 • Kozłowski Rafał, Jóźwiak Marek, Kijowska-Strugała Małgorzata: Transformacja opadu atmosferycznego na terenie gór niskich i pogórza [publikacja internetowa]. Opole: Uniwersytet Opolski, 2012 - 1 s.
 • Prokop Paweł, Płoskonka Dominik: Influence of landform and land use on soil properties of the Sikkimese Himalayan piedmont in India. [w]: 32nd International Geographical Congress Book of Abstracts. Red. Juliane Bendig, Carsten Butsch, Martin Gnyp, Holger Kretschmer, Nora Tilly. Cologne: IGU, 2012 - s. 323-324.
 • Prokop Paweł, Sarkar Subir: Natural and human impact on land use change of the Eastern Himalayan piedmont, India. [w]: 32nd International Geographical Congress Book of Abstracts. Red. Juliane Bendig, Carsten Butsch, Martin Gnyp, Holger Kretschmer, Nora Tilly. Cologne: IGU, 2012 - s. 336.
 • Bochenek Witold: The diversity of overland flow and soil wash on experimental plots. [w]: Carpatho-Balkan-Dinaric Conference on Geomorphology. Ostravice, Czech Republic, 17-20 October 2011. Book of abstracts. Eds. Jan Hradecky, Karel Silhan. Ostrava: University of Ostrava. Faculty of Science, 2011 - s. 23.
 • Bucała Anna: Współczesne zmiany środowiska przyrodniczego dolin potoków Jaszcze i Jamne w Gorcach. [w]: Georóżnorodność rzeźby Polski. IX Zjazd Geomorfologów Polskich, Poznań, 20-22 września 2011. Streszczenia. Red. Małgorzata Mazurek, Marek Ewertowski. Poznań: Bogucki Wydaw. Nauk., 2011 - s. 24.
 • Bucała Anna, Budek Anna: The role of rainfalls and floods in transformation of small catchment relief, the Suszanka stream, the Beskyd Średni Mts., Poland. [w]: Carpatho-Balkan-Dinaric Conference on Geomorphology. Ostravice, Czech Republic, 17-20 October 2011. Book of abstracts. Eds. Jan Hradecky, Karel Silhan. Ostrava: University of Ostrava. Faculty of Science, 2011 - s. 23-24.
 • Bucała Anna, Wiejaczka Łukasz: Współczesne zmiany krajobrazu kulturowego doliny Ropy w oparciu o analizę materiałów kartograficznych. [w]: Materiały kartograficzne w badaniach ewolucji krajobrazu kulturowego. XIV Interdyscyplinarne Seminarium, Warszawa, 14-15.X.2011 r. Streszczenia. Red. Joanna Plit. Warszawa: Komisja Krajobrazu Kulturowego PTG; IGiPZ PAN, 2011 - s. 9-10.
 • Gądek Bogdan, Grabiec Mariusz, Kędzia Stanisław, Rączkowska Zofia: Morphodynamic and structure of debris slopes in the Tatras. [w]: Carpatho-Balkan-Dinaric Conference on Geomorphology. Ostravice, Czech Republic, 17-20 October 2011. Book of abstracts. Eds. Jan Hradecky, Karel Silhan. Ostrava: University of Ostrava. Faculty of Science, 2011 - s. 29.
 • Kijowska Małgorzata: Przebieg i skutki opadów ulewnych w zlewni potoku Bystrzanka (Beskid Niski) w maju i czerwcu 2010 r. [w]: Georóżnorodność rzeźby Polski. IX Zjazd Geomorfologów Polskich, Poznań, 20-22 września 2011. Streszczenia. Red. Małgorzata Mazurek, Marek Ewertowski. Poznań: Bogucki Wydaw. Nauk., 2011 - s. 78.
 • Poręba Grzegorz, Prokop Paweł: Metodyczne problemy badania erozji gleb za pomocą izotopu 137Cs na intensywnie użytkowanych rolniczo obszarach klimatu subtropikalnego. [w]: Antropogeniczne markery w badaniach przemian środowiska przyrodniczego. Warsztaty, Warszawa, 9-10 czerwca 2011 r. Warszawa: WGiSR UW, 2011 - s. 21.
 • Prokop Paweł: Soil degradation along rainfall gradient on the Meghalaya Plateau (northeastern India). [w]: Geomorphology for Human Adaptation to Changing Tropical Environments. IAG/AIG Regional Conference 2011, Ghion Hotel, Addis Ababa, Ethiopia, February 18-22, 2011. Abstract volume. Eds. Asfawossen Asrat, Francesco Dramis, Jan Nyssen, Mohammed Umer. Addis Ababa: International Association of Geomorphologists, 2011 - s. 125.
 • Prokop Paweł, Bhattacharyya Amalava: Environmental response to human impact on the Meghalaya Plateau (northeastern India) during the last 2500 yrs BP. [w]: Geomorphology for Human Adaptation to Changing Tropical Environments. IAG/AIG Regional Conference 2011, Ghion Hotel, Addis Ababa, Ethiopia, February 18-22, 2011. Abstract volume. Eds. Asfawossen Asrat, Francesco Dramis, Jan Nyssen, Mohammed Umer. Addis Ababa: International Association of Geomorphologists, 2011 - s. 126.
 • Rączkowska Zofia: Współczesna transformacja stoków gruzowych Tatr. [w]: Georóżnorodność rzeźby Polski. IX Zjazd Geomorfologów Polskich, Poznań, 20-22 września 2011. Streszczenia. Red. Małgorzata Mazurek, Marek Ewertowski. Poznań: Bogucki Wydaw. Nauk., 2011 - s. 125.
 • Rączkowska Zofia: Some remarks on granitic relief on the Meghalaya Plateau (India). [w]: Geomorphology for Human Adaptation to Changing Tropical Environments. IAG/AIG Regional Conference 2011, Ghion Hotel, Addis Ababa, Ethiopia, February 18-22, 2011. Abstract volume. Eds. Asfawossen Asrat, Francesco Dramis, Jan Nyssen, Mohammed Umer. Addis Ababa: International Association of Geomorphologists, 2011 - s. 129.
 • Rączkowska Zofia: Recent transformation of alpine debris slopes in the Tatra mts. (Poland). [w]: Geomorphology for Human Adaptation to Changing Tropical Environments. IAG/AIG Regional Conference 2011, Ghion Hotel, Addis Ababa, Ethiopia, February 18-22, 2011. Abstract volume. Eds. Asfawossen Asrat, Francesco Dramis, Jan Nyssen, Mohammed Umer. Addis Ababa: International Association of Geomorphologists, 2011 - s. 128.
 • Rączkowska Zofia, Kozłowska Anna: Zmiany rzeźby i roślinności przy ścieżkach w otoczeniu Kasprowego Wierchu od wpływem turystyki. [w]: Georóżnorodność rzeźby Polski. IX Zjazd Geomorfologów Polskich, Poznań, 20-22 września 2011. Streszczenia. Red. Małgorzata Mazurek, Marek Ewertowski. Poznań: Bogucki Wydaw. Nauk., 2011 - s. 126.
 • Baranowski Jarosław, Kędzia Stanisław: Wpływ rzeźby terenu na mikroklimat i położenie górnej granicy lasu. [w]: Nauka a zarządzanie obszarem Tatr i ich otoczeniem. IV Konferencja Przyroda Tatrzańskiego Parku Narodowego a Człowiek, Zakopane, 14-16 październik 2010. Streszczenia prac. Zakopane: Tatrzański Park Narodowy, 2010 - s. 78.
 • Bucała Anna: The influence of hydrotechnical structures on morphological changes of Jaszcze and Jamne stream channels in the Gorce Mountains, Polish Carpathian. [w]: Geomorfologicky sbornik 9. 11. mezinarodni konference Stav geomorfologickych vyzkumu v roce 2010, Branna, 11.-13.5.2010. Ed. Marek Krizek, Petra Nyplova, Klara Vocadlova, Jana Borska. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Prirodovedecka fakulta, 2010 - s. 8-9.
 • Gądek Bogdan, Grabiec Mariusz, Kędzia Stanisław, Rączkowska Zofia: Morfodynamika i miąższość wysokogórskich stoków gruzowych w strefie klimatu umiarkowanego przejściowego, Tatry Polskie. [w]: Dynamika procesów geomorfologicznych w różnych strefach klimatycznych - rzeźba i osady. Warszawa, 2-3 grudnia 2010. Streszczenia. Warszawa: Zakład Geomorfologii WGiSR UW, Stowarzyszenie Geomorfologów Polskich, 2010 - s. 15.
 • Gądek Bogdan, Grabiec Mariusz, Kędzia Stanisław, Rączkowska Zofia: Wstępne wyniki badań morfodynamiki i struktury stoków gruzowych Tatr. [w]: Nauka a zarządzanie obszarem Tatr i ich otoczeniem. IV Konferencja Przyroda Tatrzańskiego Parku Narodowego a Człowiek, Zakopane, 14-16 październik 2010. Streszczenia prac. Zakopane: Tatrzański Park Narodowy, 2010 - s. 68.
 • Kijowska Małgorzata: Charakterystyka genezy i przebiegu wezbrań w korycie fliszowej zlewni Bystrzanki (Beskid Niski) w latach 1996-2009. [w]: Funkcjonowanie geoekosystemów w warunkach zmian użytkowania terenu i narastającej antropopresji. XIX Sympozjum ZMŚP, Międzyzdroje, 14-16.04.2010. Red. Andrzej Kostrzewski. Międzyzdroje: UAM. Stacja Monitoringu Środowiska Przyrodniczego w Białej Górze, 2010 - s. 44-45.
 • Kozłowski Rafał, Bochenek Witold, Jóźwiak Marek: Zróżnicowanie własności fizykochemicznych wód opadów atmosferycznych w geoekosystemach górskich Polski w latach hydrologicznych 2004-2008 na podstawie wyników badań na Stacjach Bazowych ZMŚP: Święty Krzyż i Szymbark. [w]: Funkcjonowanie geoekosystemów w warunkach zmian użytkowania terenu i narastającej antropopresji. XIX Sympozjum ZMŚP, Międzyzdroje, 14-16.04.2010. Red. Andrzej Kostrzewski. Międzyzdroje: UAM. Stacja Monitoringu Środowiska Przyrodniczego w Białej Górze, 2010 - s. 53-54.
 • Kozłowski Rafał, Jóźwiak Marek, Bochenek Witold: Ocena wpływu wód opadowych na właściwości fizyko-chemiczne gleb leśnych. [w]: Funkcjonowanie geoekosystemów w warunkach zmian użytkowania terenu i narastającej antropopresji. XIX Sympozjum ZMŚP, Międzyzdroje, 14-16.04.2010. Red. Andrzej Kostrzewski. Międzyzdroje: UAM. Stacja Monitoringu Środowiska Przyrodniczego w Białej Górze, 2010 - s. 55-56.
 • Kędzia Stanisław: Problem of lichenometrical datings of talus slopes in the Tatra Mts. [w]: Geomorfologicky sbornik 9. 11. mezinarodni konference Stav geomorfologickych vyzkumu v roce 2010, Branna, 11.-13.5.2010. Ed. Marek Krizek, Petra Nyplova, Klara Vocadlova, Jana Borska. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Prirodovedecka fakulta, 2010 - s. 79.
 • Poręba Grzegorz J., Prokop Paweł: The effects of agricultural land-use on soil erosion and deposition on the Meghalaya Plateau, NE India. [w]: Comland meeting, July 6, 2010 Haifa Conference. Program and abstracts. Haifa: [b.w.], 2010 - s. 14.
 • Prokop Paweł: Land use/cover changes in the area with the highest rainfall in the world - Meghalaya Plateau, NE India. [w]: Bridging Diversity in Globalizing World. IGU Regional Conference, Tel Aviv, Israel, July 12-16, 2010. Conference program. Tel Aviv: [b.w.], 2010 - 1 s.
 • Prokop Paweł, Poręba Grzegorz: Soil erosion in the subtropical agricultural catchment, North-East India. [w]: Methods of absolute chronology. 10th International Conference, 22-25th April 2010, Gliwice Poland. Gliwice: Politechnika Śląska, 2010 - s. 117.
 • Rączkowska Zofia: Recent activity of debris slopes in glacial cirques of the Tatra Mts. [w]: Geomorfologicky sbornik 9. 11. mezinarodni konference Stav geomorfologickych vyzkumu v roce 2010, Branna, 11.-13.5.2010. Ed. Marek Krizek, Petra Nyplova, Klara Vocadlova, Jana Borska. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Prirodovedecka fakulta, 2010 - s. 48-49.
 • Rączkowska Zofia, Kozłowska Anna: Wpływ turystyki na rzeźbę i roślinność przy ścieżkach w otoczeniu Kasprowego Wierchu. [w]: Nauka a zarządzanie obszarem Tatr i ich otoczeniem. IV Konferencja Przyroda Tatrzańskiego Parku Narodowego a Człowiek, Zakopane, 14-16 październik 2010. Streszczenia prac. Zakopane: Tatrzański Park Narodowy, 2010 - s. 135.
 • Łajczak Adam, Margielewski Włodzimierz, Rączkowska Zofia, Święchowicz Jolanta: Recent transformations of relief in the Polish Carpathians. [w]: Integrating nature and society towards sustainability. The 1st Forum Carpathicum, 15th-18th September 2010, Kraków, Poland. Conference proceedings. Eds. Katarzyna Ostapowicz, Jacek Kozak. Kraków: Institute of Geography and Spatial Management, Jagiellonian University, 2010 - s. 105-106.
 • Bochenek Witold, Gil Eugeniusz: Zróżnicowanie spływu powierzchniowego i spłukiwania gleby na poletkach doświadczalnych o różnej długości. [w]: Procesy erozyjne na stokach użytkowanych rolniczo (metody badań, dynamika i skutki). Warsztaty Geomorfologiczne, Lublin - Guciów, 9-12 września 2009. Lublin-Guciów: Roztoczańska Stacja Naukowa UMCS, 2009 - s. 27-28.
 • Bucała Anna: Morfologiczna rola wezbrań w kształtowaniu koryt w Gorcach na przykładzie dolin potoków Jaszcze i Jamne. [w]: IV Ogólnopolska Konferencja Geografów Doktorantów, 25-27.09.2009, Poznań. Abstrakty. Poznań: Instytut Geoekologii i Geoinformacji UAM, 2009 - s. 11-12.
 • Bucała Anna: Role of short-lasting downpours in the shaping processes in the slopes and bottoms of valleys in the Gorce Mountains (exemplified by Jaszcze and Jamne river valleys). [w]: Geomorfologicky sbornik 8. Proceedings of the conference State of Geomorphological Research in 2009m 15.-17. April 2009, Kasperske Hory, Czech Republic. Book of abstracts. Eds. Pavel Mentlik, Filip Hartvich. Plzen: Czech Association of Geomorphologsts etc., 2009 - s. 10-11.
 • Kozłowski Rafał, Jóźwiak Marek, Bochenek Witold, Kijowska Małgorzata, Wróblewski Hubert: Uwarunkowania zanieczyszczenia powietrza w Górach Świętokrzyskich i Beskidzie Niskim. [w]: Współczesne przemiany środowiska przyrodniczego w obszarach użytkowanych rolniczo. Ogólnopolska Konferencja Naukowa Zorganizowana z okazji 25-lecia Stacji Naukowej IGiGP UJ w Łazach k/Bochni oraz 45-lecia Stacji Naukowej IGiGP UJ w Gaiku-Brzezowej k/Dobczyc. Kraków: IGiGP UJ, 2009 - s. 38-42.
 • Kędzia Stanisław: Aktywność spływów gruzowych odzwierciedleniem zmian klimatu. [w]: Tatrzański Park Narodowy 1955 - 1977 - 2004. Długookresowe zmiany w przyrodzie i użytkowaniu obszaru TPN. Konferencja, Zakopane, 21-22 maja 2009. Zakopane: Tatrzański Park Narodowy, 2009 - 1 s.
 • Kędzia Stanisław: Activity of debris flows in the light of lichenometric datings and aerial photographs (Tatra Mts). [w]: Geomorfologicky sbornik 8. Proceedings of the conference State of Geomorphological Research in 2009m 15.-17. April 2009, Kasperske Hory, Czech Republic. Book of abstracts. Eds. Pavel Mentlik, Filip Hartvich. Plzen: Czech Association of Geomorphologsts etc., 2009 - s. 25.
 • Prokop Paweł: Rainfall - slope wash relationships on the southern slope of the Meghalaya Plateau in the context of climate change effects. [w]: International Seminar on Water crisis in the Indian subcontinent: issues and challenges, 13rd to 25th November 2009. Organised by Department of Geography North-Eastern Hill University, Shillong - 793 022 (Meghalaya), India. Abstracts. Shillong: Department of Geography North-Eastern Hill University, 2009 - s. 39.
 • Prokop Paweł: Land degradation in Meghalaya (India) - possible scenario of climate change effects in monsoonal Asia. [w]: Ancient Landscapes - Modern Perspectives. 7th International Conference on Geomorphology (ANZIAG), 6-11 July 2009, Melbourne, Australia. Conference abstracts. Melborune: [b.w.], 2009 - 1 s.
 • Prokop Paweł: Erozja gleb na obszarach rolniczych w klimacie monsunowym Wyżyny Meghalaya, Indie. [w]: Procesy erozyjne na stokach użytkowanych rolniczo (metody badań, dynamika i skutki). Warsztaty Geomorfologiczne, Lublin - Guciów, 9-12 września 2009. Lublin-Guciów: Roztoczańska Stacja Naukowa UMCS, 2009 - s. 44.
 • Prokop Paweł, Walanus Adam: Intraseasonal rainfall variability in the rainiest place of the world - Cherrapunji, Meghalaya Plateau (India). [w]: Ancient Landscapes - Modern Perspectives. 7th International Conference on Geomorphology (ANZIAG), 6-11 July 2009, Melbourne, Australia. Conference abstracts. Melborune: [b.w.], 2009 - 1 s.
 • Prokop Paweł, Walanus Adam: Intraseasonal rainfall variability over the southern slope of the Meghalaya Plateau, India. [w]: International Seminar on Water crisis in the Indian subcontinent: issues and challenges, 13rd to 25th November 2009. Organised by Department of Geography North-Eastern Hill University, Shillong - 793 022 (Meghalaya), India. Abstracts. Shillong: Department of Geography North-Eastern Hill University, 2009 - s. 39.
 • Rączkowska Zofia: Present-day periglacial landform in high-mountains of Europe. [w]: 5th International Symposium on the Tibetan Plateau. 24th Himalaya-Karakorum-Tibet Workshop, 11-14 August, Beijing, China. Abstracts. Beijing: [b.w.], 2009 - s. 212-213.
 • Rączkowska Zofia: Recent varibility of debris flows activity in the Tatra Mts. [w]: 5th International Symposium on the Tibetan Plateau. 24th Himalaya-Karakorum-Tibet Workshop, 11-14 August, Beijing, China. Abstracts. Beijing: [b.w.], 2009 - s. 221-222.
 • Rączkowska Zofia: Morphodynamics of debris slopes in the Medena Kotlinka valley. [w]: Geomorfologicky sbornik 8. Proceedings of the conference State of Geomorphological Research in 2009m 15.-17. April 2009, Kasperske Hory, Czech Republic. Book of abstracts. Eds. Pavel Mentlik, Filip Hartvich. Plzen: Czech Association of Geomorphologsts etc., 2009 - s. 48-49.
 • Wiejaczka Łukasz: Shore erosion on the Klimkówka water reservoir. [w]: Geomorfologicky sbornik 8. Proceedings of the conference State of Geomorphological Research in 2009m 15.-17. April 2009, Kasperske Hory, Czech Republic. Book of abstracts. Eds. Pavel Mentlik, Filip Hartvich. Plzen: Czech Association of Geomorphologsts etc., 2009 - s. 66-67.
 • Bochenek Witold: Mechanizm krążenia wody w profilu podłużnym pogórskiego stoku fliszowego. [w]: Konferencja jubileuszowa z okazji 40-lecia działalności Stacji Naukowo-Badawczej IGiPZ PAN w Szymbarku. XVIII Ogólnopolskie Sympozjum Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego, Szymbark, 14-16 maja 2008. Streszczenia referatów i posterów. Red. Andrzej Kostrzewski, Witold Bochenek. Szymbark: PAN IGiPZ. Stacja Naukowo-Badawcza w Szymbarku, 2008 - s. k6.
 • Bucała Anna: Zmiany użytkowania ziemi w latach 1981-2004 na przykładzie zlewni potoków Jaszcze i Jamne w Gorcach. [w]: Konferencja jubileuszowa z okazji 40-lecia działalności Stacji Naukowo-Badawczej IGiPZ PAN w Szymbarku. XVIII Ogólnopolskie Sympozjum Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego, Szymbark, 14-16 maja 2008. Streszczenia referatów i posterów. Red. Andrzej Kostrzewski, Witold Bochenek. Szymbark: PAN IGiPZ. Stacja Naukowo-Badawcza w Szymbarku, 2008 - s. k11-12.
 • Bucała Anna: Wpływ zmian użytkowania ziemi na procesy morfogenetyczne na przykładzie dolin potoków Jaszcze i Jamne. [w]: Antropopresja w górach i na przedpolu. Zapis zmian w formach terenu i osadach. Międzynarodowe sympozjum, Głuchołazy, 24-27 czerwca 2008. Streszczenia referatów i posterów. Głuchołazy: Stowarzyszenie Geomorfologów Polskich, 2008 - s. 35-36.
 • Bucała Anna: Zmiany użytkowania ziemi w latach 1954-2004 na przykładzie zlewni potoków Jaszcze i Jamne w Gorcach. [w]: Stav geomofrologickych vyzkumu v roce 2008. Geomorfologicky sbornik 7. Sbornik abstraktu. Ed. Zdenek Macka, Eva Kallabova. Brno: Ustav geoniky AV CR, v.v.i. oddeleni environmentalni geografie, 2008 - s. 8-9.
 • Dobek Mateusz, Bochenek Witold: Wybrane aspekty ochładzania powietrza w Szymbarku (1996-2005). [w]: Konferencja jubileuszowa z okazji 40-lecia działalności Stacji Naukowo-Badawczej IGiPZ PAN w Szymbarku. XVIII Ogólnopolskie Sympozjum Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego, Szymbark, 14-16 maja 2008. Streszczenia referatów i posterów. Red. Andrzej Kostrzewski, Witold Bochenek. Szymbark: PAN IGiPZ. Stacja Naukowo-Badawcza w Szymbarku, 2008 - s. k17-19.
 • Kijowska Małgorzata, Bochenek Witold: Przestrzenne zróżnicowanie wskaźnika opadu podkoronowego, pH i przewodności elektrolitycznej właściwej w drzewostanie świerkowym (Picea excelsa) i grabowym (Carpinus betulus) w 2007 r. [w]: Konferencja jubileuszowa z okazji 40-lecia działalności Stacji Naukowo-Badawczej IGiPZ PAN w Szymbarku. XVIII Ogólnopolskie Sympozjum Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego, Szymbark, 14-16 maja 2008. Streszczenia referatów i posterów. Red. Andrzej Kostrzewski, Witold Bochenek. Szymbark: PAN IGiPZ. Stacja Naukowo-Badawcza w Szymbarku, 2008 - s. k43.
 • Kot Marek, Rączkowska Zofia: Wycieczka 3 - Plejstocen w środkowej części Tatr Wysokich. Stanowisko 4: Stacja Obserwacyjna im. Marii i Mieczysława Kłapów Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN na Hali Gąsienicowej. [w]: Plejstocen Tatr i Podhala - zlodowacenia tatrzańskie. XV Konferencja Stratygrafia Plejstocenu Polski. Zakopane, 1-5 września 2008. Materiały konferencyje. Red. Wojciech Rączkowski, Magda Derkacz, Joanna Przasnyska. Warszawa: PIG, 2008 - s. 186-188.
 • Kozłowski Rafał, Jóźwiak Marek, Bochenek Witold: Transformacja opadu atmosferycznego w ekosystemach leśnych w warunkach zdalnej imisji. [w]: Konferencja jubileuszowa z okazji 40-lecia działalności Stacji Naukowo-Badawczej IGiPZ PAN w Szymbarku. XVIII Ogólnopolskie Sympozjum Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego, Szymbark, 14-16 maja 2008. Streszczenia referatów i posterów. Red. Andrzej Kostrzewski, Witold Bochenek. Szymbark: PAN IGiPZ. Stacja Naukowo-Badawcza w Szymbarku, 2008 - s. k48.
 • Kędzia Stanisław: Relief - climate - timberline. [w]: Stav geomofrologickych vyzkumu v roce 2008. Geomorfologicky sbornik 7. Sbornik abstraktu. Ed. Zdenek Macka, Eva Kallabova. Brno: Ustav geoniky AV CR, v.v.i. oddeleni environmentalni geografie, 2008 - s. 20-21.
 • Marczewski W., Iżykowska A., Bochenek Witold, Gil Eugeniusz, Demczuk Piotr, Foks-Ryznar A., Usowicz B., Łukowski M., Wójciga A.: Interpretacja rozkładu przestrzennego wilgotności gleb ze zdjęć ENVISAT ASAR dla walidacji obserwacji radiometrycznych w misji ESA SMOS. [w]: Konferencja jubileuszowa z okazji 40-lecia działalności Stacji Naukowo-Badawczej IGiPZ PAN w Szymbarku. XVIII Ogólnopolskie Sympozjum Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego, Szymbark, 14-16 maja 2008. Streszczenia referatów i posterów. Red. Andrzej Kostrzewski, Witold Bochenek. Szymbark: PAN IGiPZ. Stacja Naukowo-Badawcza w Szymbarku, 2008 - s. k57.
 • Prokop Paweł: Skutki długotrwałej działalności człowieka w środowisku przyrodniczym obszaru o najwyższych opadach na świecie - Cherrapunji, Indie. [w]: Antropopresja w górach i na przedpolu. Zapis zmian w formach terenu i osadach. Międzynarodowe sympozjum, Głuchołazy, 24-27 czerwca 2008. Streszczenia referatów i posterów. Głuchołazy: Stowarzyszenie Geomorfologów Polskich, 2008 - s. 30-31.
 • Prokop Paweł: Naturalne i antropogeniczne uwarunkowania geomorfologicznych skutków powodzi (na przykładzie powodzi błyskawicznej z 18.09.2007 r.) w Alpach Julijskich (Słowenia). [w]: Antropopresja w górach i na przedpolu. Zapis zmian w formach terenu i osadach. Międzynarodowe sympozjum, Głuchołazy, 24-27 czerwca 2008. Streszczenia referatów i posterów. Głuchołazy: Stowarzyszenie Geomorfologów Polskich, 2008 - s. 58.
 • Rączkowska Zofia: Udział procesów peryglacjalnych w modelowaniu wysokogórskich stoków tatrzańskich. [w]: Konferencja jubileuszowa z okazji 40-lecia działalności Stacji Naukowo-Badawczej IGiPZ PAN w Szymbarku. XVIII Ogólnopolskie Sympozjum Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego, Szymbark, 14-16 maja 2008. Streszczenia referatów i posterów. Red. Andrzej Kostrzewski, Witold Bochenek. Szymbark: PAN IGiPZ. Stacja Naukowo-Badawcza w Szymbarku, 2008 - s. k71.
 • Rączkowska Zofia: Differentiation of the present-day periglacial relief in high moutains of Europe. [w]: Landslides, floods and global environmental change in mountain regions. IAG Regional Conference on Geomorphology, Brasov, Romania, September 15-26, 2008. Book of abstracts. Ed. Dan Balteanu, Marta Jurchescu. Bucuresti: University Publishing House, 2008 - s. 82.
 • Rączkowska Zofia: Wycieczka 3 - Plejstocen w środkowej części Tatr Wysokich. Stanowisko 2: Kocioł Gąsienicowy - wykształcenie osadów czwartorzędowych w górnej części Doliny Suchej Wody. [w]: Plejstocen Tatr i Podhala - zlodowacenia tatrzańskie. XV Konferencja Stratygrafia Plejstocenu Polski. Zakopane, 1-5 września 2008. Materiały konferencyje. Red. Wojciech Rączkowski, Magda Derkacz, Joanna Przasnyska. Warszawa: PIG, 2008 - s. 182-185.
 • Rączkowska Zofia: Solifluction and its effects in the high-mountain of Europe. [w]: Stav geomofrologickych vyzkumu v roce 2008. Geomorfologicky sbornik 7. Sbornik abstraktu. Ed. Zdenek Macka, Eva Kallabova. Brno: Ustav geoniky AV CR, v.v.i. oddeleni environmentalni geografie, 2008 - s. 46.
 • Wiejaczka Łukasz: Wpływ zbiornika wodnego "Klimkówka" na zlodzenie Ropy. [w]: Konferencja jubileuszowa z okazji 40-lecia działalności Stacji Naukowo-Badawczej IGiPZ PAN w Szymbarku. XVIII Ogólnopolskie Sympozjum Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego, Szymbark, 14-16 maja 2008. Streszczenia referatów i posterów. Red. Andrzej Kostrzewski, Witold Bochenek. Szymbark: PAN IGiPZ. Stacja Naukowo-Badawcza w Szymbarku, 2008 - s. k81.
 • Bochenek Witold: Przestrzenne i czasowe możliwości ekstrapolacji wyników punktowych pomiarów wysokości opadów atmosferycznych na przykładzie posterunku opadowego "IGiPZ PAN" w Szymbarku. [w]: Program Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego a zadania ochrony obszarów Natura 2000. XVII Ogólnopolskie Sympozjum, Kampinoski Park Narodowy, Izabelin, 12-14 kwietnia 2007. Izabelin: Kampinoski Park Narodowy, GIOŚ, 2007 - s. 19.
 • Bucała Anna: Aktualne zmiany środowiska przyrodniczego pod wpływem działalności człowieka w Gorcach na przykładzie doliny Jaszcze. [w]: Środowisko i człowiek w górach średnich. Terenowe Warsztaty Geomorfologiczne, Muczne, 3-5 października 2007. Kraków: IG AP w Krakowie, Stowarzyszenie Geomorfologów Polskich, 2007 - s. 20.
 • Gądek Bogdan, Kędzia Stanisław: Metamorphosis of snow cover in the zone of sporadic permafrost occurrence in Tatra Mountains, Poland. [w]: International symposium on snow science, 3-7 September 2007, Moscow, Russia. Moscow: International Glaciological Society, 2007 - s. 38.
 • Kędzia Stanisław: The influence of glacial cirque topography on MAAT in the High Tatra Mts. [w]: Carpatho-Balcan-Dinaric Conference of Geomorphology 2007. Book of abstracts. Ed. Janos Kovacs, Gyoergy Varga, Istvan Peter Kovacs. Pecs: Institute of Geography. Faculty of Sciences. University of Pecs, 2007 - s. 31.
 • Lamparski Piotr, Kędzia Stanisław: Permafrost occurence in Kozia Dolinka (High Tatra Mountains) in light of georadar investigations. [w]: Stav geomorfologickych vyzkumu w roce 2007. Mezinarodni geomorfologicka konference, Malenovice 2.-4. dubna 2007. Sbornik abstraktu a exkurzni pruvodce. Ed. Jan Hradecky, Tomas Panek. Ostrava: Ostravska univerzita, 2007 - s. 33-34.
 • Migoń Piotr, Prokop Paweł: Granite landforms of the Mylliem batholith, Meghalaya plateau, north-east India. [w]: Regional Conference Kota Kinabalu, Sabah Malaysia, 25-29 June 2007. Kota Kinabalu: International Association of Geomorphologists etc., 2007 - s. 54.
 • Rączkowska Zofia: Permafrost landforms and permafrost presence in the Tatra Mts. [w]: Carpatho-Balcan-Dinaric Conference of Geomorphology 2007. Book of abstracts. Ed. Janos Kovacs, Gyoergy Varga, Istvan Peter Kovacs. Pecs: Institute of Geography. Faculty of Sciences. University of Pecs, 2007 - s. 54.
 • Wiejaczka Łukasz: Wpływ zbiornika wodnego "Klimkówka" na reżim termiczny rzeki Ropy. [w]: Program Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego a zadania ochrony obszarów Natura 2000. XVII Ogólnopolskie Sympozjum, Kampinoski Park Narodowy, Izabelin, 12-14 kwietnia 2007. Izabelin: Kampinoski Park Narodowy, GIOŚ, 2007 - s. 72.
 • Bochenek Witold, Gil Eugeniusz: Procesy erozyjne w zlewni fliszowej. [w]: Inżynieria i kształtowanie środowiska obszarów niezurbanizowanych - woda w inżynierii krajobrazu. Konferencja naukowa zroganizowana z okazji 60-lecia Wydziału Inżynierii i Kształtowania Środowiska (d. Wydziału Melioracji Wodnych), Warszawa, 28 czerwca - 1 lipca 2006 r. Warszawa: SGGW, 2006 - s. 48-49.
 • Kędzia Stanisław: Winter thermal regime of ground in the Kozia Dolinka valley, Polish High Tatra Mts. [w]: Stav geomorfologickych vyzkumu w roce 2006. Sbornik abstraktu z mezinarodniho seminare (Olomouc 10.-12.4.2006). Ed. Ales Letal, Irena Smolova. Olomouc: Univerzita Palackeho, 2006 - s. 27 (Geomorfologicky Sbornik; 5)
 • Prokop Paweł: Modelling water erosion using RMMF model in the area of extreme rainfalls in the world, Meghalaya Hills, India. [w]: INDOPOL 2006. Indo-Polish Joint Seminar on Environmental Changes and Geomorphic Hazards, 20-22 November 2006. Shillong: Department of Geography, North Eastern Hill University, 2006 - s. 19-20.
 • Rączkowska Zofia: Relation between debris slope morphodynamic and permafrost in the High Tatra Mts. [w]: Stav geomorfologickych vyzkumu w roce 2006. Sbornik abstraktu z mezinarodniho seminare (Olomouc 10.-12.4.2006). Ed. Ales Letal, Irena Smolova. Olomouc: Univerzita Palackeho, 2006 - s. 55 (Geomorfologicky Sbornik; 5)
 • Gądek Bogdan, Kędzia Stanisław: Winter thermal regime of ground surface in the zone of sporadic permafrost occurence in Tatra Mountains. [w]: EUCOP II. 2nd European Conference on Permafrost, June 12 - June 16, 2005, Potsdam, Germany. Programme and abstracts. Berlin: Selbstverlag der GeoUnion Alfred-Wegener-Stiftung, 2005 - s. 124-125 (Terra Nostra; 2005/2)
 • Baranowski Jarosław, Kędzia Stanisław, Kotlarczyk Marek, Rączkowska Zofia: Soil freezing and its relation to slow soil movements on alpine slopes (Tatra Mountains, Poland). [w]: Interantional Workshop on Alpine Geomorphology & Mountain Hazards. Balea Cascada - Fagaras Massif (Southern Carphathians) - Romania, 23-26 September 2004. [B.m.]: [b.w.], 2004 - s. 20.
 • Bochenek Witold, Gil Eugeniusz: Wpływ warunków meteorologicznych i hydrologicznych na wielkość ładunków substancji biogennych odprowadzanych ze zlewni Bystrzanki w latach 1995-2003. [w]: Funkcjonowanie geoekosystemów Polski w warunkach zmian klimatu i różnokierunkowej antropopresji. XV Sympozjum Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego, Międzyzdroje, 1-3 września 2004. Przewodnik konferencyjny. Red. Andrzej Kostrzewski. Poznań: Instytut Badań Czwartorzędu i Geoekologii UAM, 2004 - s. 9-10.
 • Froehlich Wojciech, Prokop Paweł, Singh Surendra, Soja Roman, Starkel Leszek, Syiemlieh Hiambok J.: Conclusions and discussion. [w]: Rainfall, runoff and soil erosion in the globally extreme humid area, Cherrapunji region, India. Ed. Leszek Starkel, Surendra Singh. Warszawa: PAN IGiPZ, 2004 - s. 91-96 (Prace Geograficzne; 191)
 • Prokop Paweł: Modelowanie erozji w klimacie monsunowym o najwyższych na świecie opadach (zlewnia Umiew, Wyżyna Meghalaya, Indie). [w]: Kształtowanie i ochrona środowiska terenów erodowanych. Międzynarodowa konferencja naukowa. Lublin: AR, 2004 - s. 64-65.
 • Prokop Paweł: The soils. [w]: Rainfall, runoff and soil erosion in the globally extreme humid area, Cherrapunji region, India. Ed. Leszek Starkel, Surendra Singh. Warszawa: PAN IGiPZ, 2004 - s. 42-43 (Prace Geograficzne; 191)
 • Prokop Paweł: The soils. [w]: Rainfall, runoff and soil erosion in the globally extreme humid area, Cherrapunji region, India. Ed. Leszek Starkel, Surendra Singh. Warszawa: PAN IGiPZ, 2004 - s. 31 (Prace Geograficzne; 191)
 • Rączkowska Zofia: Differentiation of active periglacial relief of the High Tatra Mountains. [w]: International Workshop on Alpine Geomorphology & Mountain Hazards. Balea Cascada - Fagaras Massif (Southern Carphathians) - Romania, 23-26 September 2004. [b.w.], 2004 - s. 29-30.
 • Zabuski Lesław, Gil Eugeniusz, Bochenek Witold: Relationship between ground water level and displacement of the landslide slope. [w]: Risks caused by the geodynamic phenomena in Europe. 20-22 May 2004, Wysowa, Poland. Abstracts and field trip guide-book. Eds. Teresa Mrozek, Piotr Nescieruk. Warsaw: Polish Geological Institute, 2004 - s. 43-44.
 • Bochenek Witold: Mechanizm krążenia wody na pogórskim stoku fliszowym. [w]: Streszczenia referatów XIV Ogólnopolskiego Sympozjum Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego "Funkcjonowanie i monitoring geoekosystemów w warunkach narastającej antropopresji", Toruń-Koniczynka, 3-5 września 2003 r. Red. M. Kejna, J. Uscka. Toruń: [b.w.], 2003 - s. 31-34.
 • Kędzia Stanisław, Rączkowska Zofia: Deglaciation of the Etancons valley (Massif Ecrins, French Alps) since the Little Ice Age. - Geomorph. Slovaca 2003, 3, nr 1 - s. 37.
 • Rączkowska Zofia: Recent periglacial landforms of the Tatra Mts. - Geomorph. Slovaca 2003, 3, nr 1 - s. 66-67.
 • Baumgart-Kotarba Maria, Kędzia Stanisław, Kotarba Adam, Rączkowska Zofia: Ewolucja den dolin w warunkach recesji lodowców w masywie Ecrin, Alpy Francuskie. [w]: VI Zjazd Geomorfologów Polskich. Środowiska górskie - ewolucja rzeźby. Jelenia Góra, 11-14 września 2002. Streszczenia referatów i posterów. Wrocław: UWr, 2002 - s. 17-18.
 • Bochenek Witold: Zmiany w strukturze opadów atmosferycznych na Stacji Naukowej IGiPZ PAN (stacji bazowej ZMSP) w Szymbarku w latach 1968-2001 oraz ich konsekwencje geomorfologiczne. [w]: Funkcjonowanie i monitoring geoekosystemów Polski ze szczególnym uwzględnieniem zjawisk ekstremalnych. XIII Ogólnopolskie Sympozjum Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego, Szymbark, 12-14 czerwca 2002. Streszczenia referatów i posterów. Szymbark: [b.w.], 2002 - s. 40-42.
 • Bochenek Witold, Gil Eugeniusz: Uwarunkowania obiegu wody na fliszowym stoku pogórskim. [w]: Funkcjonowanie geoekosystemów zlewni rzecznych. Obieg wody - uwarunkowania i skutki w środowisku przyrodniczym. Kołobrzeg, 16-18 X 2002. Red. Andrzej Kostrzewski, Józef Szpikowski. Poznań - Storkowo: Zakład Geoekologii, 2002 - s. 19.
 • Rączkowska Zofia: Stanowisko czynnych gruntów strukturalnych przy Hińczowym Stawie, Tatry Słowackie. [w]: VI Zjazd Geomorfologów Polskich. Środowiska górskie - ewolucja rzeźby. Jelenia Góra, 11-14 września 2002. Streszczenia referatów i posterów. Wrocław: UWr, 2002 - s. 109-110.
 • Rączkowska Zofia, Kozłowska Anna B.: Zastosowanie roślinności do diagnozy morfodynamiki stoków wysokogórskich. [w]: Konferencja "Roślinność a procesy erozji, transportu i depozycji", Sosnowiec 2002. Red. K. Klimek, K. Kocel. Sosnowiec: Katedra Paleogeografii i Paleoekologii Czwartorzędu. Wydział Nauk o Ziemi UŚ, 2002 - s. 133-135.
 • Kozłowska Anna, Rączkowska Zofia: Application of vegetation for diagnosis of geomorphologic forms and processes – an example from the Abisko mountains. [w]: Geomorphological Research in the Abisko Region, 11-14 October 2001. Abisko: Abisko Research Station, 2001 - s. 24.
 • Kędzia Stanisław: The occurence of permafrost in the Polish part of the Tatra Mountains. [w]: Ist European Permafrost Conference, Rome 26-28th March 2001. Abstracts. [B.m.]: [b.w.], 2001 - s. 72.
 • Rączkowska Zofia, Kozłowska Anna: Roślinność jako wskaźnik dynamiki rzeźby wysokogórskiej - możliwości i ograniczenia. [w]: Funkcjonowanie geoekosystemów w zróżnicowanych warunkach morfoklimatycznych. Monitoring, ochrona, edukacja. Konferencja Naukowa, Poznań, 19-20 X 2001. Streszczenia. Red. Iwona Piotrowska, Zbigniew Zwoliński. Poznań: Stowarzyszenie Geomorfologów Polskich, 2001 - s. 118-120.
 • Gil Eugeniusz, Bochenek Witold: Monitoring osuwisk w Szymbarku. [w]: Prognozowanie i przeciwdziałanie skutkom ruchów osuwiskowych. Konferencja w Oddziale Karpackim Państwowego Instytutu Geologicznego, Kraków, 7 września 2000 r. Warszawa: PIG, 2000 - s. 24-25.
 • Kozłowska Anna, Rączkowska Zofia: Antropogeniczne przemiany środowiska naturalnego otoczenia Kasprowego Wierchu. [w]: Współczesne przemiany środowiska przyrodniczego Tatr. II Ogólnopolska Konferencja "Przyroda Tatrzańskiego Parku Narodowego a człowiek", Zakopane, 12-14 październik 2000. Streszczenia prac. [B.m.]: [b.w.], 2000 - s. 97.
 • Kędzia Stanisław: Nowe badania nad występowaniem wieloletniej zmarzliny w polskiej części Tatr. [w]: Współczesne przemiany środowiska przyrodniczego Tatr. II Ogólnopolska Konferencja "Przyroda Tatrzańskiego Parku Narodowego a człowiek", Zakopane, 12-14 październik 2000. Streszczenia prac. [B.m.]: [b.w.], 2000 - s. 27.
 • Mościcki Jerzy, Kędzia Stanisław: Wieloletnia zmarzlina w Koziej Dolince. [w]: Współczesne przemiany środowiska przyrodniczego Tatr. II Ogólnopolska Konferencja "Przyroda Tatrzańskiego Parku Narodowego a człowiek", Zakopane, 12-14 październik 2000. Streszczenia prac. [B.m.]: [b.w.], 2000 - s. 35.
 • Rączkowska Zofia: Morfodynamika stoków dojrzałych w Tatrach. [w]: Współczesne przemiany środowiska przyrodniczego Tatr. II Ogólnopolska Konferencja "Przyroda Tatrzańskiego Parku Narodowego a człowiek", Zakopane, 12-14 październik 2000. Streszczenia prac. [B.m.]: [b.w.], 2000 - s. 42.
 • Rączkowska Zofia: Anthropogenic impacts on morphodynamic of high-mountain slopes in the Tatra Mountains. [w]: International Symposium on Geomorphic Response to Land Use Changes. May 29 - June 2, 2000, Smolenice, Slovak Republic. Abstracts including the list of participants. Ed. Marcel Suri. Bratislava: Institute of Geography, Slovak Academy of Sciences, 2000 - s. 51.
 • Bochenek Witold: Dynamika odpływu wody i substancji rozpuszczonych ze zlewni Bystrzanki podczas roztopów w dniach 1-4.03.99. [w]: Funkcjonowanie i tendencje rozwoju geoekosystemów Polski ze szczególnym uwzględnieniem parków narodowych. X Ogólnopolskie Sympozjum Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego, Kampinoski Park Narodowy, Wojskowa Akademia Techniczna, 8-10 września 1999. Warszawa]: Główny Inspektorat Ochrony Środowiska, 1999 - s. 12-13.
 • Rączkowska Zofia: Slopes dynamics in periglacial zone of the High Tatras. [w]: Periglacial environments: past, present and future. Łódź Periglacial Symposium, 27-30 September 1999. Łódź: [b.w.], 1999 - s. 19.
 • Bochenek Witold: Obieg wody i substancji rozpuszczonych w zlewni Bystrzanki w latach hydrologicznych 1994-1997. [w]: Funkcjonowanie i tendencje rozwoju geosystemów Polski. IX Sympozjum Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego, Szczecinek-Storkowo, 2-4 września 1998. Streszczenia referatów. Red. Andrzej Kostrzewski. Szczecinek-Storkowo: [b.w.], 1998 - s. 9.
 • Gil Eugeniusz, Bochenek Witold: Wpływ długości stoku na rozmiary spływu powierzchniowego i spłukiwania - badania eksperymentalne. [w]: Funkcjonowanie i tendencje rozwoju geosystemów Polski. IX Sympozjum Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego, Szczecinek-Storkowo, 2-4 września 1998. Streszczenia referatów. Red. Andrzej Kostrzewski. Szczecinek-Storkowo: [b.w.], 1998 - s. 50.
 • Kędzia Stanisław, Mościcki J., Wróbel A.: The multi-annual permafrost occurrence in the High Tatra Mts. in Kozia Valley as an example. [w]: Carpatho-Balcanic Conference of Geomorphology. Romania, Baile Herculane - Orsova - Drobeta Turnu Severin, October 11-17, 1998. Abstracts of papers. Bucharest: [b.w.], 1998 - 1 s.
 • Prokop Paweł: Jakość danych a błąd i niepewność w systemach informacji geograficznej z punktu widzenia badań środowiska przyrodniczego. [w]: Konferencja Naukowa "Systemy informacji geograficznej w badaniach środowiska przyrodniczego", Gdańsk - Starbienino, 12-23 maja 1998 roku. Gdańsk: [b.w.], 1998 - s. 34.
 • Rączkowska Zofia: The role of nivation in the present-day modelling of the High Tatras. [w]: Carpatho-Balcanic Conference of Geomorphology. Romania, Baile Herculane - Orsova - Drobeta Turnu Severin, October 11-17, 1998. Abstracts of papers. Bucharest: [b.w.], 1998 - s. 44-45.
 • Bochenek Witold: Odprowadzanie wody i substancji chemicznych w wybranych sytuacjach hydrologicznych w zlewni Bystrzanki w latach 1994-1996 (streszczenie posteru). [w]: Funkcjonowanie geosystemów na terenach pojeziernych. VIII Ogólnopolskie Sympozjum Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego. Wigry 10-11 września 1997 r. Wigry]: [b.w.], 1997 - s. 34.
 • Gil Eugeniusz, Bochenek Witold: Obieg wody i substancji chemicznych w zlewni Bystrzanki w roku hydrologicznym 1996 (Stacja Bazowa ZMŚP Szymbark). [w]: Funkcjonowanie geosystemów na terenach pojeziernych. VIII Ogólnopolskie Sympozjum Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego. Wigry 10-11 września 1997 r. Wigry]: [b.w.], 1997 - s. 14-15.
 • Kędzia Stanisław, Mościcki Jerzy, Wróbel Alina: Studia nad występowaniem wieloletniej zmarzliny w Koziej Dolince w Tatrach Wysokich. [w]: Rzeźba, współczesne procesy morfogenetyczne i problemy zmian środowiska obszarów polarnych. Sesja Polarna, Lublin, 12-13 grudnia 1997 r. Lublin: [b.w.], 1997 - s. 28.
 • Rączkowska Zofia: Nivation in the Tatras in comparision with other mountain areas. [w]: Fourth International Conference on Geomorphology. Organized by Gruppo Nazionale Geografica Fisica e Geomorfologia del Consiglio Nazionale delle Recherche. Bologna (Italia) - 28 VII - 3 IX 1997. Abstracts. Torino: Comitato Glaciologico Italiano, 1997 - s. 321-322 (Supplementi di Geografia Fisica e Dinamica Quaternaria; 3/1)
 • Bochenek Witold: Funkcjonowanie i wyniki badań elementów środowiska przyrodniczego prowadzonych w ramach ZMŚP Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego w stacji naukowej IGiPZ PAN w Szymbarku w roku hydrologicznym 1995. [w]: VII Ogólnopolskie Sympozjum "Zintegrowany Monitoring Środowiska Przyrodniczego. Funkcjonowanie i monitoring geosystemów z uwzględnieniem lokalnych problemów ekologicznych." Toruń, Koniczynka 19-21.09.1996. Red. Gabriel Wójcik, Kazimierz Marciniak. Toruń: Oficyna Wydaw. Turpress, 1996 - s. 77-78.
 • Kędzia Stanisław: Oscillations of the alpine and polar tree limits in the Holocene. B. Frenzel (red.). Stuttgart 1993. - Przegl. Geogr. 1996, 68, z.1/2 - s. 247-249.
 • Rączkowska Zofia: The geomorphic role of snow patches in the High Tatras, Poland. [w]: Geomorphology and the changing environment in Europe. European Regional Conference organised by the International Association of Geomorphologists (IAG). Hungarian Academy of Sciences, Budapest, 9-12 April, 1996. Conference programme. Abstracts of papers. List of participants. Ed. Denes Loczy, Laszlo Bassa. Budapest: [b.w.], 1996 - s. 101.
 • Kalicki Tomasz, Prokop Paweł: Effects of the catastrophic flash floods on the Gobi Desert. [w]: Colloque International. Crues, Versants et Lits Fluviaux. Processus naturels et impacts des activites humaines. Paris, 22-24 mars 1995. Paris: [b.w.], 1995 - s. 101.
 • Kozłowska Anna, Rączkowska Zofia: Roślinność nisz niwalnych w piętrze subalpejskim. [w]: I Ogólnopolska Konferencja "Przyroda Tatrzańskiego Parku Narodowego a Człowiek". Stan i perspektywy badań tatrzańskich. Zakopane, 6-9 października 1995. Program, streszczenia, lista uczestników. Zakopane: [b.w.], 1995 - s. 34.
 • Kozłowska Anna B., Rączkowska Zofia: Zróżnicowanie roślinności w obrębie form niwalnych. [w]: 44 Zjazd Polskiego Towarzystwa Geograficznego. Człowiek a środowisko. Referaty i postery. Toruń, 24-27 sierpnia 1995. Red. Z. Babiński, J. Szupryczyński. Toruń: Courier.exe, 1995 - s. 78-79.
 • Kozłowska Anna B., Rączkowska Zofia, Degórski Marek: Monitoring zmian środowiska wysokogórskiego pod wpływem czynników naturalnych i antropogenicznych. [w]: Sympozjum "Zintegrowany monitoring środowiska przyrodniczego. Funkcjonowanie i monitoring geosystemów". Szymbark, 14-16 września 1995. Red. Roman Soja, Paweł Prokop. Kraków: Zakład Geomorfologii i Hydrologii Gór i Wyżyn, 1995 - s. 47-48.
 • Kozłowska Anna B., Rączkowska Zofia, Degórski Marek: The influence of touristic use in the transformation of properties of the geographical environment of the area around Kasprowy Wierch in the Tatra Mountains - proposal of the study. [w]: Zachowanie bioróżnorodności w transgranicznych obszarach chronionych. Seminarium PAN PL - NAS USA. Bieszczady - Tatry 15-25 maj 1994 r. Warszawa]: [b.w.], 1995 - s. 59-60.
 • Rączkowska Zofia: Niwacja w Tatrach Wysokich. [w]: III Zjazd Geomorfologów Polskich. Procesy geomorfologiczne. Zapis w rzeźbie i osadach. Cz.1. Streszczenia komunikatów, posterów i referatów. Sosnowiec: Wydz. Nauk o Ziemi UŚ, 1995 - s. 64.
 • Rączkowska Zofia: Geomorfologiczna rola płatów śnieżnych w Tatrach Wysokich. [w]: I Ogólnopolska Konferencja "Przyroda Tatrzańskiego Parku Narodowego a Człowiek". Stan i perspektywy badań tatrzańskich. Zakopane, 6-9 października 1995. Program, streszczenia, lista uczestników. Zakopane: [b.w.], 1995 - s. 20.
 • Kędzia Stanisław: Lodowczyk Mięguszowiecki w Tatrach. [w]: Przemiany środowiska przyrodniczego Karpat i kotlin podkarpackich. Sesja naukowa w 40-lecie Zakładu Geomorfologii i Hydrologii Gór i Wyżyn IGiPZ PAN. Kraków, 8-9 December 1993. Red. Leszek Starkel, Paweł Prokop. Warszawa: PAN IGiPZ, 1994 - s. 117-118 (Conference Papers; 20)
 • Prokop Paweł: Techniki komputerowe w Zakładzie Geomorfologii i Hydrologii Gór i Wyżyn IGiPZ PAN. [w]: Przemiany środowiska przyrodniczego Karpat i kotlin podkarpackich. Sesja naukowa w 40-lecie Zakładu Geomorfologii i Hydrologii Gór i Wyżyn IGiPZ PAN. Kraków, 8-9 grudnia 1993. Red. Leszek Starkel, Paweł Prokop. Warszawa: PAN IGiPZ, 1994 - s. 123-124 (Conference Papers; 20)
 • Prokop Paweł, Soja Roman: Antropogeniczna i naturalna składowa denudacji chemicznej w zlewni karpackiej. [w]: VII Międzynarodowa Konferencja Naukowa. Chemizm opadów atmosferycznych, wód powierzchniowych i podziemnych. Łódź, 15-17 IX 1994. Łódź: Wydaw. UŁ, 1994 - s. 51-52.
 • Prokop Paweł, Soja Roman: Denudacja chemiczna w zlewni rzeki Ropy. [w]: Przemiany środowiska przyrodniczego Karpat i kotlin podkarpackich. Sesja naukowa w 40-lecie Zakładu Geomorfologii i Hydrologii Gór i Wyżyn IGiPZ PAN. Kraków, 8-9 grudnia 1993. Red. Leszek Starkel, Paweł Prokop. Warszawa: PAN IGiPZ, 1994 - s. 87-88 (Conference Papers; 20)
 • Rączkowska Zofia: Dynamika współczesnych procesów morfogenetycznych powyżej górnej granicy lasu w Tatrach. [w]: Ogólnopolski Zjazd Polskiego Towarzystwa Geograficznego. Referaty i postery. Red. Tadeusz Wilgat. Lublin: 1994 - s. 57-58.
 • Kozłowska Anna B., Rączkowska Zofia, Degórski Marek: Connection between morphogenetic processes and vegetation on the slopes of the High Tatra Mts. (on example of the range of Skrajna Turnia slope). [w]: Abstracts book. International Association for Vegetation Science 36th International Symposium in Tenerife 12-16 April 1993. Tenerife: Universidad de Laguna, 1993 - s. 22.
 • Rączkowska Zofia: Wpływ płatów śnieżnych na rozwój stoków usypiskowych w Tatrach. [w]: II Zjazd Geomorfologów Polskich. Morfologia gór średnich, streszczenia referatów i przewodnik wycieczkowy, Lądek Zdrój 4-7 października 1993. Wrocław: Zakład Geomorfologii IGUWr, 1993 - s. 22.

Documentation studies

 • Rączkowska Zofia: Leszek Starkel (1931 2021). - Studia Geomorphologica Carpatho-Balcanica 2023, 56-57 - s. 139-140.
 • Rączkowska Zofia, Kotarba Adam: Leszek Starkel (1931 - 2021). - Przegląd Geograficzny 2022, 94, 1 - s. 133-136.
 • Starkel Leszek, Krzemień Kazimierz, Rączkowska Zofia: Jubileusz Profesora Adama Kotarby - badacza obszarów górskich. - Przegląd Geograficzny 2019, 91, 1 - s. 139-140.
 • Rączkowska Zofia: Kotarba Adam (ur. 1938). [w]: Geografowie polscy. Słownik biograficzny. T. 2. Red. Antoni Jackowski, Kazimierz Krzemień, Izabela Sołjan. Kraków,: Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2018 - s. 776-778.
 • Rączkowska Zofia: Ziemońska Zofia (1925–2002). [w]: Geografowie polscy. Słownik biograficzny. T. 3. Red. Antoni Jackowski, Kazimierz Krzemień, Izabela Sołjan. Kraków: Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2018 - s. 1875-1876.
 • Rączkowska Zofia: Baumgart-Kotarba Maria (1941–2011). [w]: Geografowie polscy. Słownik biograficzny. T. 1. Red. Antoni Jackowski, Kazimierz Krzemień, Izabela Sołjan. Kraków: Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2018 - s. 104-106.
 • Wasak Katarzyna: Konferencja Młodych Naukowców w Poroninie. - Bez Pługa - Magazyn technologii bezorkowych 2018, 6 - s. 52-53.
 • Rączkowska Zofia, Prokop Paweł, Wiejaczka Łukasz: Profesorowi Romanowi Soji w 70 rocznicę urodzin. - Przegląd Geograficzny 2017, 89, 1 - s. 7.
 • Wiejaczka Łukasz, Kijowska-Strugała Małgorzata: Report from the Carpatho-Balkan-Dinaric Conference on Geomorphology in Stará Lesná, Slovakia, June 2013. - Studia Geomorphologica Carpatho-Balcanica 2013, 47 - s. 131-133.
 • Rączkowska Zofia, Starkel Leszek: Maria Baumgart-Kotarba 1941-2011. - Przegląd Geograficzny, 2012, 84,, 1 - s. 143-145.
 • Bochenek Witold, Gil Eugeniusz: Stacja Naukowo-Badawcza Szymbark Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania Polskiej Akademii Nauk w Szymbarku. [w]: Polskie terenowe stacje geograficzne. Red. Mariusz Klimek, Kazimierz Krzemień. Kraków: IGiGP UJ, 2011 - s. 113-117.
 • Kotarba Adam, Rączkowska Zofia: Stacja Obserwacyjna Hala Gąsienicowa Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania Polskiej Akademii Nauk. [w]: Polskie terenowe stacje geograficzne. Red. Mariusz Klimek, Kazimierz Krzemień. Kraków: IGiGP UJ, 2011 - s. 57-60.
 • Rączkowska Zofia: IAG regional conference on geomorphology "Landslides, floods and global environmental change in mountain region", Brasov, Romania, September 15-26, 2008. - Biul. Inf. Stow. Geomorf. Pol. 2009, nr 3 - s. 23-28.
 • Bochenek Witold: Jubileusz Stacji Naukowo-Badawczej IGiPZ PAN w Szymbarku [14-16 V 2008 r.]. - Przegl. Geogr. 2008, 80, z.3 - s. 489-490.
 • Bucała Anna, Długosz Michał, Rączkowska Zofia: Report of the geomorphological conference of the Czech Association of Geomorphologists in Slapanice [3-5 VI 2008]. - Studia Geomorph. Carpatho-Balcan. 2008, 42 - s. 115-116.
 • Rączkowska Zofia: Report from the Carpatho-Balkan-Dinaric conference on geomorphology in Pecs, October 2007. - Studia Geomorph. Carpatho-Balcan. 2008, 42 - s. 113-115.
 • Rączkowska Zofia: Report of the Carpatho-Balcan Conference on Geomorphology in Bratislava, September 2003. - Studia Geomorph. Carpatho-Balcan. 2004, 38 - s. 127-130.
 • Gil Eugeniusz, Bochenek Witold: Stacja Naukowo-Badawcza Szymbark Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN. [w]: Polskie terenowe stacje geograficzne. Kraków: UJ Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej, 2003 - s. 83-86.
 • Prokop Paweł: Indyjski program badań teledetekcyjnych. - Pol. Przegl. Kartogr. 2000, 32, nr 1 - s. 33-34.
 • Prokop Paweł: Indyjski program badań teledetekcyjnych. - Okólnik TD 1999, nr 118 - s. 1-4.
 • Starkel Leszek, Froehlich Wojciech, Patkowski Bartłomiej, Prokop Paweł: Sprawozdanie z wyjazdu badawczego do Indii w listopadzie 1998 r. - Przegl. Geogr. 1999, 71, z.1/2 - s. 200-202.

Maps, atlases

 • Rączkowska Zofia: Plansza V.6. Rzeźba wybranych regionów Tatr Wysokich. Mapa 3. Dolina Kieżmarskiej Białej Wody. Skala 1 : 10 000. [w]: Atlas Tatr. Przyroda nieożywiona. Red. Katarzyna Dąbrowska, Marcin Guzik. Zakopane: Tatrzański Park Narodowy, 2015 - 1 s.
 • Rączkowska Zofia: Plansza V.1. Rzeźba. Mapa 4. Formy peryglacjalne. Skala 1 : 250 000. [w]: Atlas Tatr. Przyroda nieożywiona. Red. Katarzyna Dąbrowska, Marcin Guzik. Zakopane: Tatrzański Park Narodowy, 2015 - 1 s.
 • Rączkowski Wojciech, Boltižiar Martin, Rączkowska Zofia: Plansza V.1. Rzeźba. Mapa 1. Rzeźba. Skala 1:100 000. [w]: Atlas Tatr. Przyroda nieożywiona. Red. Katarzyna Dąbrowska, Marcin Guzik. Zakopane: Tatrzański Park Narodowy, 2015 - 1 s.
 • Rączkowska Zofia: Cyfrowa mapa geomorfologiczna Polski w skali 1:500 000. Arkusz Tatry-Podhale. Warszawa: Główny Geodeta Kraju, GUGiK, 2013 - 1 ark.
 • Rączkowska Zofia: Cyfrowa mapa geomorfologiczna Polski w skali 1:100 000. Arkusz Tatry-Podhale. Warszawa: Główny Geodeta Kraju, GUGiK, 2013 - 1 ark.
 • Błaszkiewicz Mirosław, Bochenek Witold, Budek Anna, Bucała Anna, Długosz Michał, Kijowska-Strugała Małgorzata, Płoskonka Dominik, Rączkowska Zofia, Tyszkowski Sebastian: Mapy osuwisk i terenów zagrożonych ruchami masowymi. Gmina Łużna. Skala Skala 1:10 000.Warszawa: Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy, 2012 - 1 mapa
 • Błaszkiewicz Mirosław, Bochenek Witold, Bucała Anna, Długosz Michał, Płoskonka Dominik, Rączkowska Zofia: Mapy osuwisk i terenów zagrożonych ruchami masowymi, Gmina: Szaflary. Skala 1:10 000.Warszawa: Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy, 2011 - s. arkusze: M-34-88-D-b-3, M-34-88-D-B-4, M-34-88-C-a-3, M-34-88-D-d-1, M-34-88-D-d-2, M-34-88-C-c-1, M-34-88-D-d-4.
 • Kędzia Stanisław: „Business is business” – czyli o sylwestrze pod Tatrami. - Dzikie Życie 2020, 11 - 3 s.
 • Wasak Katarzyna: Początki rolnictwa. - Bez Pługa - Magazyn technologii bezorkowych 2018, 3 - s. 53-55.
 • Wiejaczka Łukasz: Biesna. [w]: 100 wsi na 100-lecie PTG. Praca zbiorowa. Red. Marcin Wójcik, Pamela Jeziorska–Biel, Konrad Czapiewski. Łódź-Warszawa: Komisja Obszarów Wiejskich Polskie Towarzystwo Geograficzne, 2018 - s. 24-26.
 • Kędzia Stanisław: Nawigacja prymitywna. - Special Ops 2017, 2 - s. 26-31.
 • Kędzia Stanisław: Sprzęt do współczesnej nawigacji lądowej. - Special Ops 2017, 2 - s. 20-25.
 • Bucała Anna, Budek Anna: Powódź a wezbranie na przykładzie Suszanki. - Aura - Ochrona Srodowiska 2012, 12 - s. 9-11.
 • Wiejaczka Łukasz, Kijowska Małgorzata: Spłukiwanie gleby na stokach o różnym użytkowaniu (Beskid Niski i Pogórze Karpackie). - Aura - Ochrona Srodowiska 2011, nr 3 - s. 13-15.
 • Wiejaczka Łukasz: Zbiorniki retencyjne w polskich Karpatach. - Aura - Ochrona Srodowiska 2010, nr 10 - s. 7-9.
 • Wiejaczka Łukasz: Zbiornik "Klimkówka" w Beskidzie Niskim. - Aura - Ochrona Srodowiska 2009, nr 9 - s. 15-17.
 • Bochenek Witold: Cmentarze wojenne z okresu bitwy gorlickiej w maju 1915 roku - lekcja historii w terenie. - Wszystko dla Szkoły 1998, nr 3 - s. 13.
 • Bochenek Witold: Ślady ludności łemkowskiej w Beskidzie Niskim - lekcja historii w terenie. - Wszystko dla Szkoły 1998, nr 3 - s. 12.
 • Bochenek Witold: Zapraszamy w Beskid Niski. - Wszystko dla Szkoły 1998, nr 3 - s. 4.