Department of Rural Geography and Local Development

Publications

Books, reports | Articles, chapters, papers and others | Editorial publications | Abstracts, reviews, notes | Documentation studies | Maps, atlases | Popular science publications

Books, reports

Articles, chapters, papers and others

 • Bański Jerzy, Mazur Marcin, Mazurek Damian: Klasyfikacje małych miast w Polsce – ujęcia metodologiczne i ich rezultaty. - Przegląd Geograficzny 2024, 96, 1 - s. 51-73.
 • Bednarek-Szczepańska Maria, Dołzbłasz Sylwia, Janc Krzysztof, Konopski Michał, Maćkiewicz Barbara, Leśniewska-Napierała Katarzyna, Napierała Tomasz, Regulska Edyta, Rosik Piotr, Wójcik Marcin, Markowska-Cerić Joanna, Cerić Denis, Komornicki Tomasz, Kowalski Mariusz: Wspomnienia o Konradzie Czapiewskim. - Przegląd Geograficzny 2024, 96, 1 - s. 127-144.
 • Komornicki Tomasz, Szejgiec-Kolenda Barbara, Bednarek-Szczepańska Maria, Degórska Bożena, Śleszyński Przemysław, Krasnodębska Katarzyna: European territorial governance in practice: on the relationship between cohesion policy and spatial planning at the local and regional level. [w]: Spatial planning systems in Europe. Comparison and trajectories. Red. Vincent Nadin, Giancarlo Cotella, Peter Schmitt. Edward Elgar, 2024 - s. 200-217 (Elgar Studies in Planning Theory, Policy and Practice)
 • Konopski Michał: Tożsamość terytorialna mieszkańców Ziemi Sarnackiej. Uwarunkowania historyczne a wyniki badań społecznych. - Rocznik Ziemi Sarnackiej 2024, 7 - s. 9-47.
 • Kowalski Mariusz, Konopski Michał: Główne cechy i postulaty kaszubskiego ruchu regionalnego po 1989 r.. - Przegląd Geograficzny 2024, 96, 1 - s. 75-101.
 • Słowiński Michał, Związek Tomasz, Swoboda Paweł, Niedzielski Michał, Słowińska Sandra, Konopski Michał, Jonczak Jerzy, Kruczkowska Bogusława, Chojnacka Aleksandra, Róg Dominik, Szewczyk Krzysztof, Brykała Dariusz: Human impacts on environment in the preindustrial forest landscapes in Poland - an overview. - Elementa: Science of the Anthropocene 2024, 12, 1 - s. 1-26.
 • Bański Jerzy: Issues and dilemmas of local and regional development in geographical research. [w]: Research directions, challenges and achievements of modern geography. Red. Jerzy Bański, Michael Meadows. Singapore: Springer, 2023 - s. 271-293 (Advances in Geographical and Environmental Sciences)
 • Bański Jerzy, Kamińska Wioletta, Mularczyk Mirosław: Small towns ageing — searching for linkages between population processes. [w]: The city in an era of cascading risks: New insights from the ground. Red. Huhua Cao, John Zacharias, Claude Albert, Meutchehe Ngomsi. Springer, 2023 - s. 149-166 (City Development: Issues and Best Practices)
 • Bański Jerzy, Kowalski Mariusz, Konopski Michał: Nierówności przestrzenne a geografia niezadowolenia. Przykład preferencji wyborczych na obszarach problemowych w Polsce. - Przegląd Geograficzny 2023, 95, 4 - s. 421-446.
 • Bański Jerzy, Mazur Marcin, Mazurek Damian: Struktura przestrzenna. [w]: Atlas małych miast. Red. Jerzy Bański. Warszawa: Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, 2023 - s. 109-120.
 • Bański Jerzy, Mazurek Damian: Identification of the spatial extent of the peri-urban area: The case of three cities in Poland. - Moravian Geographical Reports 2023, 31, 3 - s. 47-55.
 • Bednarek-Szczepańska Maria: Wizerunek energetyki wiatrowej i jej oddziaływania na społeczeństwo w świetle doniesień mediów regionalnych i lokalnych w Polsce. - Czasopismo Geograficzne 2023, 94, 2 - s. 263-288.
 • Konopski Michał: Administracja i finanse. [w]: Atlas małych miast. Red. Jerzy Bański. Warszawa: Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, 2023 - s. 31-39.
 • Konopski Michał: Usługi publiczne. [w]: Atlas małych miast. Red. Jerzy Bański. Warszawa: Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, 2023 - s. 95-108.
 • Konopski Michał, Mazur Marcin: Komunikacja i łączność. [w]: Atlas małych miast. Red. Jerzy Bański. Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, 2023 - s. 83-94.
 • Konopski Michał, Mazurek Damian, Grzelak Anna: Małe miasta w Polsce - gra warta... Atlasu. - Ziemia 2023, 69 - s. 79-98.
 • Mazur Marcin: Mieszkańcy. [w]: Atlas małych miast. Red. Jerzy Bański. Warszawa: Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, 2023 - s. 19-30.
 • Mazur Marcin: Rozmieszczenie małych miast. [w]: Atlas małych miast. Red. Jerzy Bański. Warszawa: Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, 2023 - s. 9-18.
 • Mazur Marcin, Konopski Michał: Przedsiębiorczość. [w]: Atlas małych miast. Red. Jerzy Bański. Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, 2023 - s. 41-56.
 • Mazurek Damian: Mieszkalnictwo i infrastruktura techniczna. [w]: Atlas małych miast. Red. Jerzy Bański. Warszawa: Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, 2023 - s. 67-82.
 • Mazurek Damian: Przemysł. [w]: Atlas małych miast. Red. Jerzy Bański. Warszawa: Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, 2023 - s. 57-66.
 • Arciniegas Gustavo, Wandl Alexander, Mazur Marcin, Mazurek Damian: Eliciting information for developing a circular economy in the Amsterdam Metropolitan Area. [w]: Regenerative territories. Dimensions of circularity for healthy metabolisms. Red. Libera Amenta, Michelangelo Russo, Arjan van Timmeren. Cham: Springer, 2022 - s. 175-192 (GeoJournal Library; 128)
 • Bański Jerzy: The integration of local resources in search of a new product – on the example of the Lublin region (Poland). - European Countryside 2022, 14, 4 - s. 753-769.
 • Bański Jerzy: Rozważania na temat klasyfikacji małych miast – przegląd podejść badawczych i próba klasyfikacji wielokryterialnej. - Przegląd Geograficzny 2022, 94, 2 - s. 199-218.
 • Bański Jerzy, Kamińska Wioletta: Trends for agricultural land-use in the CEECs following the collapse of the Eastern Bloc. - Land Use Policy 2022, 112 - s. 105794.
 • Bednarek-Szczepańska Maria: The power of protest in the EIA proceedings. Influence of local community on environmental decisions regarding intensive livestock operations - Example of Poland. - Environmental Impact Assessment Review 2022, 97 - s. 106868.
 • Bednarek-Szczepańska Maria: Siła protestu w grze o przestrzeń. Wpływ społeczności lokalnej na decyzje środowiskowe dla obiektów hodowli i chowu zwierząt. - Studia Regionalne i Lokalne 2022, 87, 1 - s. 66-85.
 • Cerić Denis, Mazur Marcin, Pielesiak Iwona: Policy brief and actionable policy recommendations (Workshop scenario). [w]: Sustainable spatial planning of tourism destinations: Manual for teachers. Red. Tomasz Napierała, Iwona Pielesiak. Łódź: 2022 - s. 95-100.
 • Grzelak Anna, Pielesiak Iwona: Ocena potencjału terenów poprzemysłowych w Ozorkowie – kontekst rewitalizacji. - Space-Society-Economy 2022, 33 - s. 97-126.
 • Mazur Marcin, Czapiewski Konrad, Cerić Denis: The spatial, temporal and structural approach to interregional tourism inflows’ sustainability – on the example of four Erasmus+ SPOT project case study regions. - European Spatial Research and Policy 2022, 29, 2 - s. 175-192.
 • Rybaczewska-Błażejowska Magdalena, Mazurek Damian, Mazur Marcin: Life cycle sustainability assessment of decentralised composting of bio-waste: A case study of the Łódź Agglomeration (Poland). - Quaestiones Geographicae 2022, 41, 4 - s. 89-105.
 • Słowiński Michał, Szewczyk Krzysztof, Jonczak Jerzy, Związek Tomasz, Łuców Dominika, Halaś Agnieszka, Obremska Milena, Słowińska Sandra, Róg Dominik, Mroczkowska Agnieszka, Noryśkiewicz Agnieszka Maria, Chojnacka Aleksandra, Ważny Tomasz, Gmińska-Nowak Barbara, Kramkowski Mateusz, Barbarino Vincenzo, Tyszkowski Sebastian, Kruczkowska Bogusława, Kowalska Anna, Kołaczkowska Ewa, Swoboda Paweł, Kardasz Cezary, Niedzielski Michał, Konopski Michał, Brykała Dariusz: A novel multiproxy approach to detect the impact of charcoal production on the natural environment in NW Poland – project concept and preliminary results. - Geographia Polonica 2022, 95, 3 - s. 205-225.
 • Zajda Katarzyna, Mazurek Damian: Public institutions and Ngos cooperation for social innovations in post-socialist rural Poland. - European Countryside 2022, 14, 4 - s. 623-637.
 • Bański Jerzy: The functions and local linkages of small towns: A review of selected classifications and approaches to research. [w]: The Routledge handbook of small towns. Red. Jerzy Bański. New York: Routledge, 2021 - s. 7-19.
 • Bański Jerzy, Kamińska Wioletta, Mularczyk Mirosław: The natural and migration movements versus population ageing in Poland’s small towns. [w]: The Routledge handbook of small towns. Red. Jerzy Bański. New York: Routledge, 2021 - s. 138-159.
 • Bański Jerzy, Kamińska Wioletta, Mularczyk Mirosław: Ruch naturalny i migracje a zjawisko starzenia się społeczeństwa w małych miastach w Polsce w okresie 2008‑2017. - Przegląd Geograficzny 2021, 93, 4 - s. 491-513.
 • Bański Jerzy, Kiniorska Iwona: The role of local resources as factors of regional development. [w]: Practices in regional science and sustainable regional development. Experiences from the Global South. Red. R.B. Singh, Soumendu Chatterjee, Mukunda Mishra, Andrews Jose de Lucena. Singapore: Springer, 2021 - s. 23-36.
 • Bański Jerzy, Mazur Marcin, Kamińska Wioletta: Socioeconomic conditioning of the development of the COVID-19 pandemic and its global spatial differentiation. - International Journal of Environmental Research and Public Health 2021, 18, 9 - 15 s.
 • Konopski Michał: The role of administrative borders in determining regional identity: The case of Podlasie, Poland. - Moravian Geographical Reports 2021, 29, 1 - s. 53-70.
 • Mazur Marcin: Struktura wieku. [w]: Atlas Wyszehradzki. Red. Przemysław Śleszyński; Konrad Czapiewski. Warszawa: Instytut Współpracy Polsko-Węgierskiej im. Wacława Felczaka; Polskie Towarzystwo Geograficzne, 2021 - s. 120-125.
 • Mazur Marcin: Typologia zmian liczby ludności. [w]: Atlas Wyszehradzki. Red. Przemysław Śleszyński; Konrad Czapiewski. Warszawa: Instytut Współpracy Polsko-Węgierskiej im. Wacława Felczaka; Polskie Towarzystwo Geograficzne, 2021 - s. 116-119.
 • Mazur Marcin: Ruch naturalny. [w]: Atlas Wyszehradzki. Red. Przemysław Śleszyński; Konrad Czapiewski. Warszawa: Instytut Współpracy Polsko-Węgierskiej im. Wacława Felczaka; Polskie Towarzystwo Geograficzne, 2021 - s. 106-111.
 • Mazur Marcin: Produkcja rolnicza. [w]: Atlas Wyszehradzki. Red. Przemysław Śleszyński; Konrad Czapiewski. Warszawa: Instytut Współpracy Polsko-Węgierskiej im. Wacława Felczaka; Polskie Towarzystwo Geograficzne, 2021 - s. 234-241.
 • Mazur Marcin: Procesy feminizacji i maskulinizacji. [w]: Atlas Wyszehradzki. Red. Przemysław Śleszyński; Konrad Czapiewski. Warszawa: Instytut Współpracy Polsko-Węgierskiej im. Wacława Felczaka; Polskie Towarzystwo Geograficzne, 2021 - s. 126-129.
 • Mazur Marcin: Lokalne funkcje gospodarcze. [w]: Atlas Wyszehradzki. Red. Przemysław Śleszyński; Konrad Czapiewski. Warszawa: Instytut Współpracy Polsko-Węgierskiej im. Wacława Felczaka; Polskie Towarzystwo Geograficzne, 2021 - s. 242-247.
 • Mazur Marcin, Bednarek-Szczepańska Maria, Bański Jerzy, Mazurek Damian: Measuring environmental and landscape-related potential for tourism development in rural areas and assessment of its co-occurrence with tourist movement: The case of Poland. - Moravian Geographical Reports 2021, 29, 2 - s. 101-112.
 • Mazur Marcin, Śleszyński Przemysław: Migracje wewnętrzne. [w]: Atlas Wyszehradzki. Red. Przemysław Śleszyński; Konrad Czapiewski. Warszawa: Instytut Współpracy Polsko-Węgierskiej im. Wacława Felczaka; Polskie Towarzystwo Geograficzne, 2021 - s. 112-115.
 • Mazurek Damian: Współpraca międzynarodowa miast. [w]: Atlas Wyszehradzki. Red. Przemysław Śleszyński; Konrad Czapiewski. Warszawa: Instytut Współpracy Polsko-Węgierskiej im. Wacława Felczaka; Polskie Towarzystwo Geograficzne, 2021 - s. 278-281.
 • Mazurek Damian: Gospodarka odpadami komunalnymi. [w]: Atlas Wyszehradzki. Red. Przemysław Śleszyński; Konrad Czapiewski. Warszawa: Instytut Współpracy Polsko-Węgierskiej im. Wacława Felczaka; Polskie Towarzystwo Geograficzne, 2021 - s. 194-197.
 • Mazurek Damian: Euroregiony. [w]: Atlas Wyszehradzki. Red. Przemysław Śleszyński; Konrad Czapiewski. Warszawa: Instytut Współpracy Polsko-Węgierskiej im. Wacława Felczaka; Polskie Towarzystwo Geograficzne, 2021 - s. 274-277.
 • Mazurek Damian, Czapiewski Konrad: What solutions for waste management? Issues of flows and governance exemplified by the Łódź Agglomeration (Poland). - Energies 2021, 14, 12 - 22 s.
 • Śleszyński Przemysław, Mazur Marcin: Gęstość zaludnienia. [w]: Atlas Wyszehradzki. Red. Przemysław Śleszyński; Konrad Czapiewski. Warszawa: Instytut Współpracy Polsko-Węgierskiej im. Wacława Felczaka; Polskie Towarzystwo Geograficzne, 2021 - s. 88-93.
 • Bański Jerzy: Dilemmas for spatial planning and regional development in Poland. A review of the concepts. [w]: Dilemmas of regional and local development. Red. Jerzy Bański. Oxon, New York: Routledge, 2020 - s. 29-49 (Routledge Explorations in Development Studies)
 • Bański Jerzy: Zmiany w rolniczym użytkowaniu ziemi w Europie Środkowo- Wschodniej po upadku gospodarki socjalistycznej. - Studia Obszarów Wiejskich 2020, 57 - s. 15-34.
 • Bański Jerzy: Selected apects of the transformation of agriculture in the CEECs following the fall of the Eastern Bloc. - Studia Obszarów Wiejskich 2020 - s. 5-31.
 • Bański Jerzy, Solon Barbara: Ocena działalności naukowo-badawczej ośrodków geograficznych w Polsce. - Przegląd Geograficzny 2020, 92, 1 - s. 155-167.
 • Bański Jerzy, Wesołowska Monika: Disappearing villages in Poland - selected socioeconomic processes and spatial phenomena. - European Countryside 2020, 12, 2 - s. 222-241.
 • Bański Jerzy, Wesołowska Monika, Łoboda Krzysztof: Wsie zanikające – identyfikacja i analiza wybranych cech społeczno-ekonomicznych. - Przegląd Geograficzny 2020, 92, 2 - s. 175-189.
 • Bednarek-Szczepańska Maria: Współczesne podejścia do uczestnictwa społeczności lokalnej w planowaniu przestrzeni w literaturze naukowej. - Przegląd Geograficzny 2020, 92, 4 - s. 543-567.
 • Bednarek-Szczepańska Maria: The local community: an entity discriminated against in spatial decision-making in Poland?. - Bulletin of Geography-Socio-Economic Serie 2020, 50 - s. 55-72.
 • Czapiewski Konrad, Mazurek Damian, Traczyk Anna, Wójcik Marcin: Waste material flow analysis in the Łódź Metropolitan Area. - European Spatial Research and Policy 2020, 27, 2 - s. 97-114.
 • Mazur Marcin, Bednarek-Szczepańska Maria, Bański Jerzy, Mazurek Damian: Waloryzacja przyrodniczo-krajobrazowa a ruch turystyczny na obszarach wiejskich w Polsce – próba metodyczna. - Czasopismo Geograficzne 2020, 91, 1-2 - s. 59-85.
 • Mazur Marcin, Mazurek Damian: Measures of regional development based on the example of Poland. [w]: Dilemmas of regional and local development. Red. Jerzy Bański. Oxon, New York: Routledge, 2020 - s. 111-143 (Routledge Explorations in Development Studies)
 • Szumacher Iwona, Konopski Michał: Właściwości fizyczne i chemiczne poziomów próchnicznych gleb Pola Mokotowskiego w Warszawie. - Prace i Studia Geograficzne 2020, 65, 1 - s. 17-21.
 • Śleszyński Przemysław, Mazurek Damian: Obszary strategicznej interwencji, problemowe i funkcjonalne w dokumentach strategicznych szczebla krajowego i wojewódzkiego. - Studia Regionalne i Lokalne 2020, 1, 79 - s. 30-59.
 • Bański Jerzy: Struktura i ocena zasobów lokalnych w regionach Polski Wschodniej. - Studia Obszarów Wiejskich 2019, 53 - s. 35-50.
 • Bański Jerzy: Miejsce obszarów wiejskich w planowaniu przestrzennym. [w]: Ciągłość i zmiana. Sto lat rozwoju polskiej wsi. T.2. Red. Maria Halamska, Monika Stanny, Jerzy Wilkin. Warszawa: Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN, 2019 - s. 741-760.
 • Bański Jerzy: Land-use and ownership changes of agriculture. [w]: Social and economic development in Central and Eastern Europe: Stability and change after 1990. Red. Grzegorz Gorzelak. London: Routledge, 2019 - s. 225-243 (Regions and Cities)
 • Bański Jerzy: Dylemat równości i efektywności w koncepcjach rozwoju przestrzennego kraju. [w]: Równość czy efektywność rozwoju. Eseje inspirowane dorobkiem naukowym Grzegorza Gorzelaka. Red. Agnieszka Olechnicka, Mikołaj Herbst. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2019 - s. 102-111.
 • Bański Jerzy: Spatial differences in the transformation processes taking place in rural areas of East-Central Europe. [w]: Three decades of transformations in the East-Central European Countryside. Red. Jerzy Bański. Cham: Springer, 2019 - s. 3-19.
 • Bednarek-Szczepańska Maria: The role of local communities in the process of siting of the unwanted facilities within the rural areas of Poland. - Eastern European Countryside 2019, 25 - s. 63-94.
 • Konopski Michał, Wiśniewski Rafał: Wpływ reformy administracyjnej na tożsamość terytorialną mieszkańców północno-wschodniej Polski. - Przegląd Geograficzny 2019, 91, 4 - s. 609-630.
 • Mazur Marcin: Specificity and challenges of agriculture within Central-East Europe peripheries. Case study of the Visegrad countries area. [w]: Three decades of transformation in the East-Central European countryside. Red. Jerzy Bański. Cham: Springer, 2019 - s. 285-307.
 • Mazurek Damian: Partycypacja społeczna w rozwoju lokalnym na przykładzie gmin w Specjalnej Strefie Włączenia województwa zachodniopomorskiego. - Studia Obszarów Wiejskich 2019, 54 - s. 81-100.
 • Mazurek Damian: Uwarunkowania funkcjonowania systemu gospodarki odpadami w Polsce - czynniki społeczne, przestrzenne i infrastrukturalne. - Czasopismo Geograficzne 2019, 90, 2 - s. 111-130.
 • Bański Jerzy: Gospodarka przestrzenna na obszarach wiejskich, w tym zapewniająca racjonalne wykorzystanie zasobów ziemi. [w]: Ziemia ginącym i podlegającym degradacji zasobem rolnictwa i obszarów wiejskich. Red. Jerzy Wilkin. Warszawa: Fundacja na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa, 2018 - s. 9-18.
 • Bański Jerzy: Phases to the transformation of agriculture in Central Europe – Selected processes and their results. - Agricultural Economics 2018, 64 - s. 546-553.
 • Bański Jerzy: Wyzwania rozwojowe na obszarach wiejskich w województwie mazowieckim. - Mazowsze Studia Regionalne 2018, 25 - s. 45-59.
 • Bański Jerzy, Degórski Marek, Komornicki Tomasz, Śleszyński Przemysław: The delimitation of areas of strategic intervention in Poland; a methodological trial and its results. - Moravian Geographical Reports 2018, 26, 2 - s. 84-94.
 • Bański Jerzy, Kowalski Mariusz, Mazur Marcin: Zachowania wyborcze mieszkańców wsi. [w]: Atlas wyborczy Polski. Red. Mariusz Kowalski, Przemysław Śleszyński. Warszawa: Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, 2018 - s. 281-286.
 • Bański Jerzy, Mazurek Damian: Smart specialisation and the internal potential of regions in Poland. - Folia Geographica 2018, 60, 1 - s. 5-30.
 • Bednarek-Szczepańska Maria: Przestrzeń (nie)negocjowana. Zasady uczestnictwa społeczności lokalnych w kształtowaniu wiejskiej przestrzeni w polskim prawie. - Studia Obszarów Wiejskich 2018, 51 - s. 75-98.
 • Dmochowska-Dudek Karolina, Bednarek-Szczepańska Maria: A profile of the Polish rural NIMBYist. - Journal of Rural Studies 2018, 58 - s. 52-66.
 • Komornicki Tomasz, Szejgiec-Kolenda Barbara, Degórska Bożena, Goch Katarzyna, Śleszyński Przemysław, Bednarek-Szczepańska Maria, Siłka Piotr: Spatial planning determinants of cohesion policy implementation in Polish regions. - Europa XXI 2018, 35 - s. 69-87.
 • Mazur Marcin, Czapiewski Konrad, Janc Krzysztof, Konopski Michał: Władza lokalna na obszarach wiejskich – zróżnicowanie w przestrzeni i zmiana w czasie profilu samorządowca. - Studia Obszarów Wiejskich 2018, 51 - s. 7-26.
 • Śleszyński Przemysław, Stępniak Marcin, Mazurek Damian: Oszacowanie skutków presji inwestycyjnej i nadpodaży gruntów budowlanych w strefie podmiejskiej Warszawy na przykładzie gmin pasma zachodniego. - Przegląd Geograficzny 2018, 90, 2 - s. 209-240.
 • Bański Jerzy: Zmiany własnościowe użytków rolnych w wybranych krajach Europy Środkowej. - Wieś i Rolnictwo 2017, 1 - s. 7-22.
 • Bański Jerzy: The consequences of changes of ownership for agricultural land use in Central European countries following the collapse of the Eastern Bloc. - Land Use Policy 2017, 66 - s. 120-130.
 • Bański Jerzy: The future of rural Poland: the main trends and possible scenarios. - Eastern European Countryside 2017, 23 - s. 71-102.
 • Bański Jerzy: Analiza dorobku publikacyjnego samodzielnych pracowników naukowych z polskich placówek geograficznych. - Przegląd Geograficzny 2017, 89, 4 - s. 595-616.
 • Bednarek-Szczepańska Maria: Rural tourism – “an apple of the eye” of rural policy in Poland. - Europa XXI 2017, 32 - s. 37-50.
 • Bednarek-Szczepańska Maria, Dmochowska-Dudek Karolina: Syndrom NIMBY jako wyzwanie dla jednostek samorządu terytorialnego. - Mazowsze Studia Regionalne 2017, 21 - s. 103-116.
 • Dmochowska-Dudek Karolina, Bednarek-Szczepańska Maria: The NIMBY syndrome in rural areas. The case of Poland. a research report. [w]: New developments in the rural space of Central and South-East Europe. Proceedings of the meeting of the Working Group on Central Europe in conjunction with the German Congress of Geography, Berlin, September 30, 2015. Red. Peter Jordan. Wien: Oesterreichische Akademie der Wissenschaften. Institut fuer Stadt- und Regionalforschung, 2017 - s. 99-119 (ISR-Forschungsberichte; 43)
 • Komornicki Tomasz, Bański Jerzy, Degórski Marek, Śleszyński Przemysław: Obszary Wzrostu jako przedmiot strategicznej interwencji państwa. [w]: Jakość życia i spójność przestrzenna. Rozwój i dobrostan w kontekście lokalnym. Red. Włodzimierz Okrasa. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, 2017 - s. 157-176.
 • Konopski Michał: Territorial uncertainty of Podlasie region. Regional identity vs. administrative division. - Europa XXI 2017, 33 - s. 21-31.
 • Konopski Michał, Mazurek Damian: Tożsamość terytorialna jako zasób lokalny w powiatowych dokumentach strategicznych województw podlaskiego, mazowieckiego i lubelskiego. - Studia Obszarów Wiejskich 2017, 46 - s. 73-98.
 • Mazur Marcin: Method vs. form - an attempt to classify cartographic presentation methods. - Polish Cartographical Review 2017, 49, 2 - s. 47-57.
 • Mazur Marcin: Metoda a forma - systematyzacja pojęć. Próba klasyfikacji kartograficznych metod prezentacji. - Polish Cartographical Review. Suplement w języku polskim 2017, 2, 2 - s. 47-57.
 • Mazurek Damian: Potencjał rozwoju rolnictwa i specjalizacja produkcji rolniczej w ujęciu regionalnym w świetle koncepcji specjalizacji inteligentnych w Polsce. - Studia Obszarów Wiejskich 2017, 46 - s. 171-186.
 • Śleszyński Przemysław, Bański Jerzy, Degórski Marek, Komornicki Tomasz: Delimitation of problem areas in Poland. - Geographia Polonica 2017, 90, 2 - s. 131-138.
 • Bański Jerzy: Geography of world class universities. - Wulfenia 2016, 23, 6 - s. 361-376.
 • Bański Jerzy: Rozwój przedsiębiorczości na terenach wiejskich – diagnoza i wyzwania. - Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN 2016, 167 - s. 274-284.
 • Bański Jerzy: Identyfikacja i wykorzystanie zasobów lokalnych w budowaniu przewagi konkurencyjnej – przykład regionu lubelskiego. - Studia Obszarów Wiejskich 2016, 44 - s. 7-19.
 • Bański Jerzy: Rozważania na temat stanu i perspektyw geografii w Polsce. [w]: Stan, perspektywy i strategia rozwoju geografii społeczno-ekonomicznej w najbliższych latach (do 2030 r.). Dyskusja międzypokoleniowa. Red. Andrzej Suliborski. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2016 - s. 107-115.
 • Bański Jerzy: Użytkowanie ziemi. [w]: Atlas obszarów wiejskich w Polsce. Red. Jerzy Bański. Warszawa: Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, 2016 - s. 35-44.
 • Bański Jerzy: Small farms in rural space: a diagnosis of their circumstances and significance, as exemplified by the case of Poland. [w]: Sustainable Livelihood Security fo Smallholder Farmers. XII Agricultural Science Congress, 03-06 February 2015, ICAR - National Dairy Research Institute, Karnal, Haryana. Proceedings. Red. A.K. Srivastava, T.K. Datta, K.K Vass, V.K. Gupta, S. Ayyappan. New Delhi: National Academy of Agricultural Sciences, 2016 - s. 39-48.
 • Bański Jerzy, Bednarek-Szczepańska Maria: The influence of landscape capital differentiation on the offer of agro-tourist facilities in Poland. [w]: Meeting challenges for rural tourism through co-creation of sustainable tourist experiences. Red. Elisabeth Kastenholz, Maria João Carneiro, Celeste Eusébio, Elisabete Figueiredo. Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing, 2016 - s. 223-242.
 • Bański Jerzy, Czapiewski Konrad: Funkcje gospodarcze. [w]: Atlas obszarów wiejskich w Polsce. Red. Jerzy Bański. Warszawa: Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, 2016 - s. 89-112.
 • Bański Jerzy, Czapiewski Konrad, Górczyńska Magdalena: Impact of the locations of small towns in Mazovia (Poland) on their socio-economic structure and on their role in relation to the neighboring rural areas. - Journal of Urban and Regional Analysis 2016, 8, 2 - s. 117-131.
 • Bański Jerzy, Mazur Marcin: Classification of rural areas in Poland as an instrument of territorial policy. - Land Use Policy 2016, 54 - s. 1-17.
 • Bański Jerzy, Ryger Tomasz: Planowanie i zarządzanie. [w]: Atlas obszarów wiejskich w Polsce. Red. Jerzy Bański. Warszawa: Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, 2016 - s. 131-144.
 • Bednarek-Szczepańska Maria: Wpływ konfliktu typu NIMBY na wiejską społeczność lokalną. - Studia Obszarów Wiejskich 2016, 41 - s. 43-61.
 • Bednarek-Szczepańska Maria: Energetyka wiatrowa jako przedmiot konfliktów lokalizacyjnych w Polsce. - Polityka Energetyczna 2016, 19, 1 - s. 53-72.
 • Czapiewski Konrad, Bański Jerzy, Górczyńska Magdalena: The impact of location on the role of small towns in regional development: Mazovia, Poland. - European Countryside 2016, 8, 4 - s. 413-426.
 • Konopski Michał: Środowisko przyrodnicze. [w]: Atlas obszarów wiejskich w Polsce. Red. Jerzy Bański. Warszawa: Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, 2016 - s. 9-34.
 • Mazur Marcin: Społeczeństwo. [w]: Atlas obszarów wiejskich w Polsce. Red. Jerzy Bański. Warszawa: Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, 2016 - s. 71-88.
 • Mazur Marcin: Demografia. [w]: Atlas obszarów wiejskich w Polsce. Red. Jerzy Bański. Warszawa: Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, 2016 - s. 53-70.
 • Mazur Marcin, Czapiewski Konrad: Functional structure of gminas in Poland – classification approaches and research opportunities. - Studia Obszarów Wiejskich 2016, 43 - s. 7-22.
 • Śleszyński Przemysław, Bednarek-Szczepańska Maria, Górczyńska Magdalena, Korcelli-Olejniczak Ewa: Komentarz do Ustawy o rewitalizacji z dnia 9 października 2015 roku. - Problemy Rozwoju Miast 2016, 13, 1 - s. 53-57.
 • Bański Jerzy: Las jako element gospodarki przestrzennej. [w]: Współdziałanie. Las i gospodarka leśna jako międzysektorowe instrumenty rozwoju. Materiały siódmego panelu ekspertów w ramach prac nad Narodowym Programem Leśnym. Sękocin Stary, 26 maja 2015 roku. Red. Stanisław Zając, Kazimierz Rykowski. Sękocin Stary: Instytut Badawczy Leśnictwa, 2015 - s. 82-92.
 • Bański Jerzy: Geografia najlepiej ocenianych ośrodków akademickich. - Przegląd Geograficzny 2015, 87, 4 - s. 613-641.
 • Bański Jerzy: Potencjał i aktywność kadry naukowej w polskich ośrodkach geograficznych. - Przegląd Geograficzny 2015, 87, 2 - s. 279-298.
 • Bański Jerzy: Modele przekształceń obszarów wiejskich w warunkach regionalizacji Wspólnej Polityki Rolnej – założenia teoretyczne. [w]: Badania naukowe w procesie kształtowania polskiej wizji Wspólnej Polityki Rolnej i Wspólnej Polityki Rybackiej. III Kongres Nauk Rolniczych "Nauka – Praktyce". Praca zbiorowa. Red. nauk. Eugeniusz Karol Chyłek, Mariusz Pietras. Warszawa: Wydawnictwo Pascal, 2015 - s. 169-176.
 • Bański Jerzy: The Atlas of Polish Agriculture as an example of the use of statistics for decision-making. [w]: Improving Statistics for Food Security, Sustainable Agriculture, and Rural Development. Linkig statistics with decision making. ICAS VI. Sixth International Conference on Agricultural Statistics, 23-25 October 2013, Rio de Janeiro, Brazil. Eds. Flavio Bolliger, Leonardo Z. Maya. Rio de Janeiro: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatistica, 2015 - s. 383-388.
 • Bański Jerzy: Bariery i determinanty lokalnego rozwoju. [w]: Budowa kapitału społecznego do wykorzystania w procesie zarządzania rozwojem kierowanym przez lokalną społeczność. Red. nauk. Michał Thlon. Warszawa: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, 2015 - s. 131-150.
 • Bański Jerzy: Uwarunkowania rozwoju przedsiębiorczości na wsi – wybrane zagadnienia. - Roczniki Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich 2015, 102, 1 - s. 59-69.
 • Bański Jerzy: Rola instytucji otoczenia biznesu w rozwoju przedsiębiorczości wiejskiej. - Wieś i Rolnictwo 2015, 2 - s. 139-149.
 • Bański Jerzy, Czapiewski Konrad: A vision of the polycentric development of the Mazovia region in Poland. - Geograficky Casopis 2015, 67, 4 - s. 301-321.
 • Bański Jerzy, Więckowski Marek: Turystyka zdrowotna jako czynnik rozwoju lokalnego - na przykładzie woj. podkarpackiego. - Biuletyn KPZK PAN 2015, 256 - s. 9-26.
 • Bednarek-Szczepańska Maria: Przedstawienia wiejskiej przestrzeni w publikacjach promocyjnych gmin. - Przegląd Geograficzny 2015, 87, 2 - s. 299-319.
 • Bednarek-Szczepańska Maria, Dmochowska-Dudek Karolina: Przestrzenny wymiar syndromu NIMBY na wsi i w małych miastach w Polsce. - Przegląd Geograficzny 2015, 87, 4 - s. 683-703.
 • Egedy Tamás, Cerić Denis, Konopski Michał, Kučerová Silvie Rita, Kulla Marián, Nestorová-Dická Janetta, Svobodová Romana: Entrepreneurship as a potential driving force for the further development of rural areas - good examples from Visegrad countries. - Studia Obszarów Wiejskich 2015, 39 - s. 103-128.
 • Kovács Zoltán, Csachová Stela, Ferenc Mariola, Hruška Vladan, Konopski Michał: Development policies on rural peripheral areas in Visegrad countries: a comparative policy analysis. - Studia Obszarów Wiejskich 2015, 39 - s. 77-102.
 • Mazur Marcin, Bański Jerzy, Czapiewski Konrad, Śleszyński Przemysław: Wiejskie obszary funkcjonalne - próba metodyczna wyznaczenia ich obszarów i granic. - Studia Obszarów Wiejskich 2015, 37 - s. 7-36.
 • Novotny Ladislav, Hruška Vladan, Egedy Tamás, Mazur Marcin: Defining rural areas of Visegrad countries. - Studia Obszarów Wiejskich 2015, 39 - s. 21-34.
 • Novotny Ladislav, Mazur Marcin, Egedy Tamas: Definition and delimitation of peripheries of Visegrad countries. - Studia Obszarów Wiejskich 2015, 39 - s. 35-48.
 • Bański Jerzy: Rola infrastruktury okołoturystycznej w rozwoju turystyki na obszarach wiejskich. [w]: Infrastruktura okołoturystyczna jako element wzbogacający ofertę obszarów wiejskich. Red. Cezary Jastrzębski. Kielce: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych im. prof. Edwarda Lipińskiego, 2014 - s. 33-42.
 • Bański Jerzy: Structure and ownership of agricultural land in Poland in the first years of new millenium. - Journal of Agricultural Science and Technology B 2014, 2 - s. 85-93.
 • Bański Jerzy: Perspektywy rozwoju polskiej wsi – wybrane zagadnienia. - Wieś i Rolnictwo 2014, 165, 4 - s. 1-13.
 • Bański Jerzy: Sukces społeczno-gospodarczy w obszarach metropolitalnych – rola współpracy miejsko-wiejskiej. [w]: Współpraca miejsko-wiejska w Polsce. Uwarunkowania i potencjał. Red. Magdalena Dej, Karol Janas, Oskar Wolski. Kraków: Instytut Rozwoju Miast, 2014 - s. 47-55.
 • Bański Jerzy: Social and economic success in metropolitan areas and the role of urban-rural cooperation. [w]: Towards urban-rural partnership in Poland. Preconditions and potential. Eds. Magdalena Dej, Karol Janas, Oskar Wolski. Kraków: Institute of Urban Development, 2014 - s. 33-40.
 • Bański Jerzy: Współczesne typologie obszarów wiejskich w Polsce – przegląd podejść metodologicznych. - Przegląd Geograficzny 2014, 86, 4 - s. 441-470.
 • Bański Jerzy, Czapiewski Konrad, Mazur Marcin: Potencjały rozwojowe województwa podkarpackiego - diagnoza i ocena. - Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego 2014, 26 - s. 98-112.
 • Bański Jerzy, Ferenc Mariola: ESPON as a tool of national and regional policy. - Europa XXI 2014, 25 - s. 23-35.
 • Bednarek-Szczepańska Maria: Znaczenie syndromu NIMBY dla gospodarki przestrzennej. Przykłady konfliktów lokalizacyjnych na obszarach wiejskich w Polsce. [w]: Współczesne wyzwania polityki regionalnej i gospodarki przestrzennej. T. 2. Red. Stanisław Ciok, Krzysztof Janc. Wrocław: Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego Uniwersytetu Wrocławskiego, 2014 - s. 149-160 (Rozprawy Naukowe Instytutu Geografii i Rozwoju Regionalnego Uniwersytetu Wrocławskiego; 33/2)
 • Bednarek-Szczepańska Maria, Bański Jerzy: Lokalizacyjne uwarunkowania oferty gospodarstw agroturystycznych w Polsce. - Przegląd Geograficzny 2014, 86, 2 - s. 243-260.
 • Dymen Christian, Essig Stephanie, Ferenc Mariola, Górczyńska Magdalena, Kaucic Jiannis, Konopski Michał, Lange Scherbenske Stefanie, Schuh Bernd: Accessible ESPON knowledge and its application in local and regional context. - Europa XXI 2014, 25 - s. 51-68.
 • Konopski Michał: The role and significance of regional policy in Europe. - Europa XXI 2014, 25 - s. 7-21.
 • Więckowski Marek, Michniak Daniel, Bednarek-Szczepańska Maria, Chrenka Branislav, Ira Vladimir, Komornicki Tomasz, Rosik Piotr, Stępniak Marcin, Szekely Vladimir, Śleszyński Przemysław, Świątek Dariusz, Wiśniewski Rafał: Road accessibility to tourist destinations of the Polish-Slovak borderland: 2010-2030 prediction and planning. - Geographia Polonica 2014, 87, 1 - s. 5-26.
 • Bański Jerzy: Jaka geografia? - uwarunkowania i spojrzenie w przyszłość. - Przegląd Geograficzny 2013, 85, 2 - s. 291-307.
 • Bański Jerzy: Dlaczego geografia jest w "B" - kilka uwag związanych z ostatnią kategoryzacją jednostek naukowych. - Przegląd Geograficzny 2013, 85, 4 - s. 677-682.
 • Bański Jerzy: Atlas of Polish Agriculture as example of statistics utilisation for decision making. [w]: Sixth International Conference on Agricultural Statistics. Rio de Janeiro: ICAS, 2013 - 7 s.
 • Bański Jerzy: Modern-day demographic processes in Central Europe and their potential interactions with climate change. - Papers on Global Change IGBP 2013, 20 - s. 85-99.
 • Bański Jerzy: Geography in the organizational structure of academic institutions – selected issues. - European Journal of Geography 2013, 4, 2 - s. 55-72.
 • Bański Jerzy: O przyszłości polskiej wsi. - Studia Obszarów Wiejskich 2013, 31 - s. 9-24.
 • Bański Jerzy: Różne oblicza polskiej geografii. [w]: Geografia wobec problemów zmian globalnych. VIII Forum Geografów Polskich, Szczecin, 10-11 czerwca 2013 r. Red. Anna Cedro. Szczecin: ZAPOL, 2013 - s. 13-16.
 • Bański Jerzy: Zróżnicowanie terytorialne i spójność przestrzenna. [w]: Terytorialny wymiar rozwoju. Polska z perspektywy badań ESPON. Red. Agnieszka Olechnicka, Katarzyna Wojnar. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2013 - s. 48-58.
 • Bański Jerzy, Bednarek-Szczepańska Maria: The influence of differentiation of the natural and landscape capital on the offer of the agro-tourist facilities in Poland. [w]: International Conference on Rural Tourism, Re-inventing rural tourism and the rural tourism experience. Aveiro: University of Aveiro, 2013 - s. 235-250.
 • Bański Jerzy, Czapiewski Konrad, Ferenc Mariola, Mazur Marcin: Land use change and land use functions - case studies. - Studia Obszarów Wiejskich 2013, 32 - s. 169-234.
 • Bański Jerzy, Ferenc Mariola: "International" or "Anglo-American" journals of geography?. - Geoforum 2013, 45 - s. 285-295.
 • Bański Jerzy, Janicki Wojciech: The influence of the EU’s eastern frontier on the socioeconomic situation of border areas, as exemplified by Lublin province (Poland). - European Urban and Regional Studies 2013, 20, 3 - s. 299-313.
 • Bednarek-Szczepańska Maria: Zróżnicowanie przestrzenne kapitału społecznego w Polsce - ujęcie przeglądowe. - Przegląd Geograficzny 2013, 85, 4 - s. 573-597.
 • Bednarek-Szczepańska Maria: Podróż przez małopolską wieś 2050. - Studia Obszarów Wiejskich 2013, 31 - s. 83-93.
 • Bednarek-Szczepańska Maria: Wiejski kapitał społeczny we współczesnej Polsce. Przegląd badań i uwagi metodyczne. - Acta Universitatis Lodziensis. Folia Geographica Socio-Oeconomica 2013, 13 - s. 19-40.
 • Bednarek-Szczepańska Maria, Więckowski Marek: Możliwości pozyskania danych na temat zagospodarowania i ruchu turystycznego oraz propozycje wskaźników. - Biuletyn Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN 2013, 252 - s. 143-163.
 • Czapiewski Konrad, Kulikowski Roman, Bański Jerzy, Bednarek-Szczepańska Maria, Mazur Marcin, Ferenc Mariola, Konopski Michał: The use of ITC in Mazovian agriculture. [w]: Knowledge as a factor of rural development. Eds. Paweł Chmieliński, Agnieszka Baer-Nawrocka. Warsaw: Institute of Agricultural Economics and Food Economics, National Research Institute, 2013 - s. 45-57 (Rural Areas and Development; 10)
 • Mazur Marcin: Metoda kartograficzna jako źródło informacji w badaniach obszarów wiejskich. - Acta Universitatis Lodziensis. Folia Geographica Socio-Oeconomica 2013, 13 - s. 41-58.
 • Więckowski Marek, Michniak Daniel, Bednarek-Szczepańska Maria, Chrenka Branislav, Ira Vladimir, Komornicki Tomasz, Rosik Piotr, Stępniak Marcin, Szekely Vladimir, Śleszyński Przemysław, Świątek Dariusz, Wiśniewski Rafał: Pogranicze polsko-słowackie – przestrzeń dla rozwoju. Wyniki badań projektu INFRAREGTUR w zakresie dostępności przestrzennej. - Małopolskie Studia Regionalne 2013, 2-3 - s. 129-142.
 • Bański Jerzy: A diagnosis of contemporary geography in Poland – selected issues. [w]: Contemporary issues in Polish geography. Ed. by Paweł Churski. Poznań: Bogucki Wydaw. Nauk., 2012 - s. 11-26.
 • Bański Jerzy: Scenariusze rozwoju obszarów wiejskich w perspektywie długookresowej – próba metodyczna. [w]: Wiejskie rynki pracy - zasoby, aktywizacja, nowe struktury. Red. Wioletta Kamińska, Krystian Heffner. Warszawa: KPZK PAN, 2012 - s. 78-105 (Studia KPZK PAN; 145)
 • Bański Jerzy: O miejscu geografii społeczno-ekonomicznej w geografii i systemie nauki. - Przegląd Geograficzny 2012, 84, 2 - s. 199-217.
 • Bański Jerzy: Miejsce geografii w strukturze organizacyjnej wybranych ośrodków akademickich na świecie. - Przegl.Geogr. 2012, 84, 2 - s. 199-217.
 • Bański Jerzy: Problematyka definicji i zasięgu przestrzennego obszarów wiejskich i stref podmiejskich. - Acta Scientiarum Polonorum. Administratio Locorum 2012, 11, 3 - s. 5-16.
 • Bański Jerzy, Czapiewski Konrad, Mazur Marcin: Policentryczność rozwoju Mazowsza. - Mazowsze Studia Regionalne 2012, 10 - s. 71-88.
 • Bański Jerzy, Ferenc Mariola: Analiza międzynarodowych czasopism geograficznych ze szczególnym uwzględnieniem geografii społeczno-ekonomicznej. - Przegląd Geograficzny 2012, 84, 4 - s. 617-638.
 • Bański Jerzy, Kowalski Mariusz, Mazur Marcin: Spatial differences in voting behaviour among inhabitants of rural Poland, as exemplified by parliamentary elections in the period 1993-2007. - Geograficky Casopis 2012, 64, 2 - s. 91-109.
 • Bański Jerzy, Wesołowska Monika: Architectural transformations of residential buildings in rural areas of the Lublin region. - Architectoni.ca 2012, 2, 1 - s. 174-186.
 • Bański Jerzy: Obszary wiejskie a planowanie przestrzenne - w poszukiwaniu koncepcji i wizji rozwoju. [w]: Obszary wiejskie. Wielofunkcyjność, migracje, nowe wizje rozwoju. Red. Wioletta Kamińska, Krystian Heffner. Warszawa: KPZK PAN, 2011 - s. 88-102 (Studia; 133)
 • Bański Jerzy: Uwarunkowania sukcesu gospodarczego na wsi. [w]: Dychotomiczny rozwój obszarów wiejskich? Czynniki progresji, czynniki peryferyzacji. Red. Wioletta Kamińska, Krystian Heffner. Warszawa: KPZK PAN, 2011 - s. 61-76 (Studia; 138)
 • Bański Jerzy: A diagnosis of contemporary geography in Poland - selected issues. - Czas. Geogr. 2011, 82, z. 1/2 - s. 7-22.
 • Bański Jerzy: The work of art as a source of knowledge in geographical studies. - Problems of Geography 2011, 3-4 - s. 3-17.
 • Bański Jerzy: Changes in agricultural land ownership in Poland in the period of the market economy. - Agric. Econ. 2011, 57, z. 2 - s. 93-101.
 • Bański Jerzy: Dzieło sztuki jako źródło wiedzy w badaniach geograficznych. - Przegląd Geograficzny 2011, 83, 2 - s. 233-250.
 • Bański Jerzy: Obszar problemowy - koncepcje i kryteria identyfikacji. [w]: Budowanie spójności terytorialnej i przeciwdziałanie marginalizacji obszarów problemowych. Wybór referatów konferencyjnych. Warszawa: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. Departament Programów Ponadregionalnych, 2011 - s. 7-18.
 • Bański Jerzy: Dzieło sztuki jako źródło wiedzy w badaniach geograficznych. - Przegl. Geogr. 2011, 83, z.2 - s. 233-250.
 • Bański Jerzy: Wieś w badaniach geograficznych - ewolucja badań i przegląd koncepcji obszaru wiejskiego. [w]: Wieś jako przedmiot badań naukowych na początku XXI wieku. Red. nauk. Maria Halamska. Warszawa: Wydaw. Nauk. Scholar, 2011 - s. 29-44.
 • Bański Jerzy, Bednarek-Szczepańska Maria: Instrumenty polityki spójności oraz WPR. Znaczenie dla rozwoju społeczno-gospodarczego obszarów wiejskich województwa małopolskiego. - Bliżej Brukseli 2011, nr 8 - s. 28-39.
 • Bednarek-Szczepańska Maria: Agritourism in Poland - self governments' views versus reality. [w]: Aspects of localities. III. East-Central European Regional Seminar, Pecs-Orfu, 7-10 October, 2010. Ed. Andras Donat Kovacs. Pesc: Centre for Regional Studies of Hungarian Academy of Sciences, 2011 - s. 78-88 (Discussion Papers. Special)
 • Bednarek-Szczepańska Maria: Organizacje pozarządowe na obszarach pozametropolitalnych na przykładzie wybranych regionów. [w]: Wiejskie obszary peryferyjne - uwarunkowania i czynniki aktywizacji. Red. Monika Wesołowska. Warszawa: PTG; PAN IGiPZ, 2011 - s. 217-231 (Studia Obszarów Wiejskich; 26)
 • Bednarek-Szczepańska Maria: Kwatery prywatne - źródło dochodu czy hobby? Przykład Lubelszczyzny. - Wieś i Roln. 2011, nr 1 - s. 147-161.
 • Bednarek-Szczepańska Maria: Mit o agroturystyce jako szansie rozwojowej dla polskiej wsi. - Czas. Geogr. 2011, 82,, 3 - s. 249-270.
 • Mazur Marcin: Historical conditionings as the decisive factor in the contemporary spatial structure of Polish agriculture. [w]: Aspects of localities. III. East-Central European Regional Seminar, Pecs-Orfu, 7-10 October, 2010. Ed. Andras Donat Kovacs. Pesc: Centre for Regional Studies of Hungarian Academy of Sciences, 2011 - s. 53-67 (Discussion Papers. Special)
 • Mazur Marcin: Oś centrum-peryferie na przykładzie badania zastosowania Technologii Informacyjno-Komunikacyjnych (TIK) w rolnictwie województwa mazowieckiego. [w]: Wiejskie obszary peryferyjne - uwarunkowania i czynniki aktywizacji. Red. Monika Wesołowska. Warszawa: PTG; PAN IGiPZ, 2011 - s. 105-120 (Studia Obszarów Wiejskich; 26)
 • Rosik Piotr, Mazur Marcin: Poprawa jakości transportu publicznego w miastach w perspektywie finansowej 2004-2006. - Prace Kom. Geogr. Komunik. PTG 2011, 18 - s. 121-135.
 • Bański Jerzy: Dilemmas for regional development in the concepts seeking to develop Poland's spatial structure. - Reg. Studies 2010, 44, nr 5 - s. 535-549.
 • Bański Jerzy: Warunki naturalne rolnictwa. [w]: Atlas rolnictwa Polski. Red. Jerzy Bański. Warszawa: PAN IGiPZ, 2010 - s. 15-24.
 • Bański Jerzy: Rozwój gospodarki rolnej w Polsce. [w]: Atlas rolnictwa Polski. Red. Jerzy Bański. Warszawa: PAN IGiPZ, 2010 - s. 25-37.
 • Bański Jerzy: Rolnicze użytkowanie ziemi. [w]: Atlas rolnictwa Polski. Red. Jerzy Bański. Warszawa: PAN IGiPZ, 2010 - s. 47-54.
 • Bański Jerzy: "Ekspercki Projekt Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju" - nowe opracowanie, stare rozwiązania. Dyskusja. - Przegl. Geogr. 2010, 82, z.4 - s. 619-627.
 • Bański Jerzy: Granica w badaniach geograficznych - definicja i próby klasyfikacji. - Przegl. Geogr. 2010, 82, z.4 - s. 489-508.
 • Bański Jerzy: Uprawy roślinne. [w]: Atlas rolnictwa Polski. Red. Jerzy Bański. Warszawa: PAN IGiPZ, 2010 - s. 79-93.
 • Bański Jerzy: Is Central-Eastern Europe a separate region within Europe?. [w]: International Conference Geography and Regional Development. Proceedings. Sofia: National Institute of Geophysics, Geodesy and Geography, Bulgarian Academy of Sciences, 2010 - s. 34-40.
 • Bański Jerzy: Stan krytyczny polskiej geografii - krytyka stanu. - Przegląd Geograficzny 2010, 82, 3 - s. 319-333.
 • Bański Jerzy: Granica w badaniach geograficznych - definicja i próba klasyfikacji. - Przegląd Geograficzny 2010, 82, 4 - s. 489-508.
 • Bański Jerzy: Ekspercki Projekt Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju - nowe opracowania, stare rozwiązania. Dyskusja. - Przegląd Geograficzny 2010, 82, 4 - s. 619-627.
 • Bański Jerzy: Znaczenie rolnictwa w gospodarce Polski. [w]: Atlas rolnictwa Polski. Red. Jerzy Bański. Warszawa: PAN IGiPZ, 2010 - s. 7-14.
 • Bański Jerzy: Stan krytyczny polskiej geografii - krytyka stanu. - Przegl. Geogr. 2010, 82, z.3 - s. 319-333.
 • Bański Jerzy: Obszar problemowy - koncepcja i typologia. [w]: Budowanie spójności terytorialnej i przeciwdziałanie marginalizacji obszarów problemowych. Warszawa, 9-10 grudnia 2010 roku. Materiały konferencyjne. Warszawa: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, 2010 - s. 6-7.
 • Bański Jerzy, Wesołowska Monika: Transformations in housing construction in rural areas of Poland's Lublin region - influence on the spatial settlement structure and landscape aesthetics. - Landscp. Urban Plann. 2010, 94, iss. 2 - s. 116-126.
 • Bednarek-Szczepańska Maria: Agroturystyka i rolnictwo ekologiczne. [w]: Atlas rolnictwa Polski. Red. Jerzy Bański. Warszawa: PAN IGiPZ, 2010 - s. 118-122.
 • Bednarek-Szczepańska Maria: Rola samorządów lokalnych w kształtowaniu przestrzeni turystycznej Lubelszczyzny. [w]: Przemiany ilościowe i jakościowe w przestrzeni geograficznej. Red. Paulina Szmielińska-Pietraszek, Wioletta Szymańska. Słupsk: Wydaw. Naukowe Akademii Pomorskiej, 2010 - s. 108-119.
 • Bednarek-Szczepańska Maria: Private accomodation - source of income or hobby? Study of the selected areas in the Lublin Province. [w]: 20 years of socio-economic transformations in countries of Central and Eastern Europe - an attempt of accounts. Ed. Jerzy Kitowski. Warsaw: PAN IGiPZ, 2010 - s. 579-596 (Geopolitical Studies; 16)
 • Bednarek-Szczepańska Maria, Więckowski Marek, Komornicki Tomasz: Konflikty przestrzenne w wybranych gminach. [w]: Prace planistyczne a konflikty przestrzenne w gminach. Red. Przemysław Śleszyński, Jerzy Solon. Warszawa: KPZK PAN, 2010 - s. 90-120 (Studia; 130)
 • Bednarek-Szczepańska Maria, Wiśniewski Rafał, Szejgiec Barbara, Niedźwiecki Jan: Studia przypadków (wybrane gminy). [w]: Prace planistyczne a konflikty przestrzenne w gminach. Red. Przemysław Śleszyński, Jerzy Solon. Warszawa: KPZK PAN, 2010 - s. 130-177 (Studia; 130)
 • Mazur Marcin, Świątek Dariusz: Wyposażenie techniczne i środki produkcji. [w]: Atlas rolnictwa Polski. Red. Jerzy Bański. Warszawa: PAN IGiPZ, 2010 - s. 65-78.
 • Śleszyński Przemysław, Solon Jerzy, Bednarek-Szczepańska Maria, Komornicki Tomasz, Więckowski Marek: Dyskusja wyników i wnioski. [w]: Prace planistyczne a konflikty przestrzenne w gminach. Red. Przemysław Śleszyński, Jerzy Solon. Warszawa: KPZK PAN, 2010 - s. 121-126 (Studia; 130)
 • Bański Jerzy: Zmiany gospodarki rolnej i zabezpiecznia żywnościowego ludności w wyniku zmian klimatycznych. [w]: Zrównoważone warunki życia w zmieniającym się systemie klimatycznym Ziemi. Red. Małgorzata Gutry-Korycka, Tadeusz Markowski. Warszawa: KPZK PAN, 2009 - s. 64-74 (Studia; 74)
 • Bański Jerzy: Obszary wiejskie w planowaniu przestrzennym. [w]: W poszukiwaniu dobrych kierunków. Materiały do dyskusji nad Projektem Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2008-2033. Warszawa: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, 2009 - s. 98-108.
 • Bański Jerzy: Kern- und Peripheriengebiete und die Raumentwicklung: das Beispiel Polen. [w]: Alles Metropole? Berlin-Brandenburg zwischen Hauptstadt, Hinterland und Europa. Herausgegeben von Thomas Weith, Hans-Joachim Kujath und Annekathrin Rauschenbach. Berlin: Verlag Uwe Altrock, 2009 - s. 71-86 (Reihe Planungrundschau; 17)
 • Bański Jerzy: Odrębność obszaru podmiejskiego w kontinuum miejsko-wiejskim. - Czas. Geogr. 2009, 80, z. 4 - s. 210-228.
 • Bański Jerzy: Wschodnia granica Unii Europejskiej jako bariera przestrzenna na przykładzie województwa lubelskiego. - Czas. Geogr. 2009, 80, z.3 - s. 113-129.
 • Bański Jerzy: Rural areas of economic success in Poland - diagnosis and conditioning. [w]: Socio-economic disparities and the role of local development. Ed. Jerzy Bański. Warszawa: PTG; PAN IGiPZ, 2009 - s. 69-88 (Studia Obszarów Wiejskich; 20)
 • Bański Jerzy: Historia rozwoju gospodarki rolnej na ziemiach polskich. [w]: Człowiek i rolnictwo. Profesorowi Czesławowi Guzikowi w 70. rocznicę urodzin. Red. Zygmunt Górka, Andrzej Zborowski. Kraków: IGiGP UJ, 2009 - s. 33-45.
 • Bański Jerzy, Czapiewski Konrad: Obszary o znaczącym endogenicznym potencjale rozwojowym. [w]: Analiza zróżnicowania i perspektyw rozwoju obszarów wiejskich w Polsce do 2015 roku. Red. Jerzy Bański. Warszawa: PTG; PAN IGiPZ, 2009 - s. 55-78 (Studia Obszarów Wiejskich; 16)
 • Bański Jerzy, Janicki Wojciech: Ogniwa łańcucha powiązań rolnik-konsument w regionie chełmsko-zamojskim na przykładzie wybranych produktów rolnych. [w]: Współczesne problemy przemian strukturalnych przestrzeni geograficznej. Profesorowi Eugeniuszowi Rydzowi w 70. rocznicę urodzin. Red. Iwona Jażewicz. Słupsk: Wydaw. Nauk. Akademii Pomorskiej, 2009 - s. 183-201.
 • Bański Jerzy, Janicki Wojciech, Bednarek-Szczepańska Maria, Czapiewski Konrad, Mazur Marcin: Ocena wpływu instrumentów polityki spójności oraz wspólnej polityki rolnej na rozwój społeczny i gospodarczy obszarów wiejskich w województwie małopolskim. Kraków: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego. Departament Polityki Regionalnej, 2009 - s. 3-82 (Małopolskie Studia Regionalne)
 • Bański Jerzy, Kowalski Mariusz, Mazur Marcin: Zachowanie wyborcze mieszkańców polskiej wsi. - Przegl. Geogr. 2009, 81, z.4 - s. 483-506.
 • Bański Jerzy, Kowalski Mariusz, Mazur Marcin: Zachowania wyborcze mieszkańców polskiej wsi. - Przegląd Geograficzny 2009, 81, 4 - s. 483-506.
 • Bański Jerzy, Kulikowski Roman: Analiza obszarów wiejskich pod kątem konkurencyjności i towarowości. [w]: Analiza zróżnicowania i perspektyw rozwoju obszarów wiejskich w Polsce do 2015 roku. Red. Jerzy Bański. Warszawa: PTG; PAN IGiPZ, 2009 - s. 39-54 (Studia Obszarów Wiejskich; 16)
 • Bański Jerzy, Mazur Marcin: Identyfikacja obszarów o silnej koncentracji problemów społecznych. [w]: Analiza zróżnicowania i perspektyw rozwoju obszarów wiejskich w Polsce do 2015 roku. Red. Jerzy Bański. Warszawa: PTG; PAN IGiPZ, 2009 - s. 79-95 (Studia Obszarów Wiejskich; 16)
 • Bednarek-Szczepańska Maria: Próby kształtowania wizerunku i funkcji turystycznej w peryferyjnej gminie rolniczej - przykład gminy Hrubieszów. [w]: Marka wiejskiego produktu turystycznego. Monografia. Red. Piotr Palich. Gdynia: Wydaw. Akademii Morskiej, 2009 - s. 51-58.
 • Bednarek-Szczepańska Maria: Wybrane problemy dostępności i pozyskiwania danych do badań empirycznych w zakresie agroturystyki. [w]: Procesy przekształceń przestrzeni wiejskiej. Red. Eugeniusz Rydz, Roman Rudnicki. Warszawa: PTG; PAN IGiPZ, 2009 - s. 9-19 (Studia Obszarów Wiejskich; 17)
 • Janicki Wojciech, Bański Jerzy: Transformation of rural space in borderlands: prospects of development of selected supply chains in chełmsko-zamojski region. - Romanian Rev. Polit. Geogr. 2009, 11, nr 2 - s. 83-98.
 • Mazur Marcin: The territory of Dobra Szczecińska municipality as an example of conflict between the functions of a border and suburban commune and an area of high natural value. [w]: Old and new borderlines/frontiers/margins. East-Central European Regional Seminar, Gyula, 9-12 October, 2008. Ed. Andras Donat Kovacs. Pecs: Centre for Regional Studies of the Hungarian Academy of Sciences, 2009 - s. 132-144 (Discussion Papers; Special)
 • Mazur Marcin, Świątek Dariusz: Sieci infrastrukturalne stref podmiejskich wybranych 6 miast w Polsce w aspekcie kontinuum miasto-wieś. [w]: Procesy przekształceń przestrzeni wiejskiej. Red. Eugeniusz Rydz, Roman Rudnicki. Warszawa: PTG; PAN IGiPZ, 2009 - s. 157-173 (Studia Obszarów Wiejskich; 17)
 • Węcławowicz Grzegorz, Degórski Marek, Komornicki Tomasz, Bański Jerzy, Śleszyński Przemysław, Więckowski Marek: Study of spatial developments in the Polish-German border region. [w]: Guiding principles for spatial development in Germany. Ed. Wendelin Strubelt. Berlin-Heidelberg: Springer Verlag, 2009 - s. 153-184 (German Annual of Spatial Research and Policy)
 • Bański Jerzy: Ład przestrzenny obszarów wiejskich ze szczególnym uwzględnieniem oddziaływania gospodarki rolnej. [w]: Z badań nad rolnictwem społecznie zrównoważonym (6). Praca zbiorowa. Red. nauk. Józef St. Zegar. Warszawa: IERiGŻ-PIB, 2008 - s. 9-33 (Ekonomiczne i Społeczne Uwarunkowania Rozwoju Polskiej Gospodarki Żywnościowej po Wstąpieniu do Unii Europejskiej; 102)
 • Bański Jerzy: Współczesny rozwój obszarów wiejskich - wybrane procesy społeczne i ekonomiczne. - Woda-Środ.-Obsz. Wiejskie 2008, 8, z.1 - s. 7-28.
 • Bański Jerzy: Struktura własnościowa gruntów rolnych w okresie gospodarki rynkowej w Polace. - Czas. Geogr. 2008, 79, z.3 - s. 227-243.
 • Bański Jerzy: Wiejskie obszary sukcesu gospodarczego. - Przegl. Geogr. 2008, 80, z.2 - s. 199-222.
 • Bański Jerzy: Wschodnia Polska - rubieże Zachodu, początek Wschodu, czy fragment Środkowej Europy?. [w]: Współczesne problemy badawcze geografii polskiej - geografia człowieka. Red. Dariusz Świątek, Maria Bednarek, Piotr Siłka. Warszawa: PAN; PTG, 2008 - s. 15-20 (Dokumentacja Geograficzna; 36)
 • Bański Jerzy: Polska i Europa Środkowo-Wschodnia w koncepcjach podziału Europy. [w]: Problematyka geopolityczna ziem polskich. Red. Piotr Eberhardt. Warszawa: PAN IGiPZ, 2008 - s. 121-134 (Prace Geograficzne; 218)
 • Bański Jerzy: Strefa podmiejska - już nie miasto, jeszcze nie wieś. [w]: Gospodarka przestrzenna w strefie kontinuum miejsko-wiejskiego w Polsce. Red. Aleksandra Jezierska-Thoele, Leszek Kozłowski. Toruń: Wydaw. Nauk. UMK, 2008 - s. 29-43.
 • Bański Jerzy: Problemy demograficzne obszarów wiejskich. [w]: Wybrane zagadnienia systemów informacji przestrzennej i obszarów problemowych rolnictwa w Polsce. Puławy: IUNG-PIB, 2008 - s. 93-102 (Studia i Raporty IUNG-PIB; 12)
 • Bański Jerzy: Agriculture of Central Europe in the period of economic transformation. [w]: Contemporary changes of agriculture in East-Central Europe. Eds. Jerzy Bański, Maria Bednarek. Warsaw: PTG; PAN IGiPZ, 2008 - s. 7-20 (Rural Studies [Studia Obszarów Wiejskich]; 15)
 • Bański Jerzy: Central-Eastern Europe or just Europe - the view from Poland. [w]: Association of American Geographers, 2008 Annual Meeting, Boston. Boston: Association of American Geographers, 2008.
 • Bański Jerzy, Jankowski Andrzej T.: Polskie Towarzystwo Geograficzne. [w]: Historia geografii polskiej. Red. nauk. Antoni Jackowski, Stanisław Liszewski, Andrzej Richling. Warszawa: Wydaw. Nauk. PWN, 2008 - s. 492-506.
 • Bednarek Maria: Moda na turystykę wiejską - obiecujący trend czy niespełnione nadzieje? Przykład wybranych obszarów Lubelszczyzny. [w]: Nowe trendy rozwoju turystyki. Red. nauk. Grzegorz Gołembski. Sulechów: Wydaw. PWSZ, 2008 - s. 311-320.
 • Bednarek Maria: Gmina Rewal jako obszar pełniący funkcję turystyczną. Współczesne procesy rozwoju turystyki ze szczególnym uwzględnieniem roli samorządu lokalnego. [w]: Współczesne problemy badawcze geografii polskiej - geografia człowieka. Red. Dariusz Świątek, Maria Bednarek, Piotr Siłka. Warszawa: PAN; PTG, 2008 - s. 229-235 (Dokumentacja Geograficzna; 36)
 • Bański Jerzy: The development of rural areas in Central Europe - an identification of new processes. [w]: Regionality and/or locality. East-Central European Regional Seminar. Budapest-Gyoer-Kecskemet, 4-8 October, 2006. Ed. Andras Donat Kovacs. Pecs: Centre for Regional Studies of Hungarian Academy of Sciences, 2007 - s. 29-37 (Discussion Papers. Special)
 • Bański Jerzy: Koncepcje rozwoju struktury przestrzennej w Polsce - polaryzacja czy równoważenie?. - Przegl. Geogr. 2007, 79, z.1 - s. 45-77.
 • Bański Jerzy: Contemporary processes in the rural areas in Poland. [w]: Prvi Kongres Srpskih Geografa. Zbornik radova. Beograd: Srpsko Geografsko Drustwo, 2007 - s. 591-598.
 • Bański Jerzy: Przyrodnicze uwarunkowania gospodarki rolnej w Polsce. [w]: Przyrodnicze uwarunkowania rozwoju obszarów wiejskich. Red. Stanisław Grykień, Władysław Hasiński. Warszawa: PTG, PAN IGiPZ, 2007 - s. 9-18 (Studia Obszarów Wiejskich; 12)
 • Bański Jerzy: Obszary wiejskie w strategiach rozwoju województw zachodnich. [w]: Od lokalnego do globalnego wymiaru gospodarowania przestrzenią - nowe jakości przestrzeni społeczno-ekonomicznej. Red. Paweł Brezdeń, Stanisław Grykień. Wrocław: Zante, 2007 - s. 27-35 (Przekształcenia Regionalnych Struktur Funkcjonalno-Przestrzennych; 9)
 • Bański Jerzy, Czapiewski Konrad Ł.: Wpływ zróżnicowania struktury przestrzennej rolnictwa na efektywność gospodarki rolnej - ujęcie regionalne. [w]: Wyniki ekonomiczne polskiego rolnictwa w 2006 roku. Warszawa: IERiGŻ, 2007 - s. 50-74.
 • Bednarek Maria: Internet w promocji turystycznej - nowy kierunek badań geograficznych. Przykład wybranych gmin województwa lubelskiego. [w]: Badania regionalne - wybrane problemy. Red. Małgorzata Strzyż, Anna Świercz. Kielce: IG AŚ, 2007 - s. 17-24 (Nauki Geograficzne w Badaniach Regionalnych; 3)
 • Bednarek Maria: Promocja w turystyce wiejskiej - działania kwaterodawców na przykładzie wybranych obszarów Lubelszczyzny. - Czas. Geogr. 2007, 78, z.3 - s. 180-195.
 • Bednarek Maria: Rural aras along the eastern border of the European Union - problems and perspectives of development with special consideration of tourism (on the example of three Polish municipalities). [w]: Regional development in Central Europe - cohesion or competitiveness. Warszawa: PAN IGiPZ, 2007 - s. 167-179 (Europa XXI; 16)
 • Bański Jerzy: The development of rural areas. [w]: Natural and human environment of Poland. A geographical overview. Ed. Marek Degórski. Warsaw: PAN IGiPZ et al., 2006 - s. 193-210.
 • Bański Jerzy: Koncepcje rozwoju obszarów wiejskich w Polsce. - Geogr. Rev. 2006, 2, z.2 - s. 566-579.
 • Bański Jerzy: The balance of development of central and peripheral rural areas in Poland in the transformation period. [w]: Regional responses to Global Changes. A view from the antipode. Brisbane UGU Conference. Speaker Abstracts. Brisbane: Queensland University of Technology, 2006 - na CD-ROM].
 • Bański Jerzy: Witryny internetowe jednostek samorządowych z siedzibą w małych miastach - analiza i ocena. [w]: Rola małych miast w rozwoju obszarów wiejskich. Red. Eugeniusz Rydz. Warszawa: PTG, IGiPZ PAN, 2006 - s. 59-72 (Studia Obszarów Wiejskich; 11)
 • Bański Jerzy: Relations between core and periphery in the Polish conception of development. [w]: Regional responses to Global Changes. A view from the antipode. Brisbane UGU Conference. Speaker Abstracts. Brisbane: Queensland University of Technology, 2006 - na CD-ROM].
 • Bański Jerzy, Błażejczyk Krzysztof: Globalne zmiany klimatu i ich wpływ na rolnictwo. [w]: Przemiany środowiska geograficznego Polski północno-zachodniej. Dedykowane Profesorowi Bogumiłowi Krygowskiemu w stulecie urodzin. Red. Andrzej Kostrzewski, Jolanta Czerniawska. Poznań: Bogucki Wydaw. Nauk., 2006 - s. 119-129.
 • Bański Jerzy, Czapiewski Konrad Ł.: Pozarolnicza działalność gospodarcza na wsi - wnioski z bazy Agrinpol na tle innych źródeł. [w]: Przedsiębiorczość wiejska. Baza danych www.agrinpol.pl. Warszawa: Fundacja Fundusz Współpracy, 2006 - s. 7-14.
 • Bański Jerzy, Wesołowska Monika: Rozwój budownictwa mieszkaniowego na obszarach wiejskich województwa lubelskiego. - Przegl. Geogr. 2006, 78, z.2 - s. 207-229.
 • Bednarek Maria: Możliwości rozwoju turystyki wiejskiej na obszarze Skierbieszowskiego Parku Krajobrazowego. [w]: Gospodarka wielofunkcyjna ze szczególnym uwzględnieniem obszarów górskich. Red. Ewa Pałka. Kielce: IG AŚ, 2006 - s. 91-108.
 • Bednarek Maria: Uwarunkowania i możliwości wykorzystania turystycznego parków krajobrazowych województwa lubelskiego. - Probl. Turyst. 2006, 29, z.1-4 - s. 111-138.
 • Bański Jerzy: Obszary problemowe polskiej wsi. [w]: Struktura przestrzenna rolnictwa Polski u progu XXI wieku. Praca zbiorowa. Red. Benicjusz Głębocki. Poznań: Bogucki Wydaw. Nauk., 2005 - s. 377-394.
 • Bański Jerzy: Struktura przestrzenna obszarów wiejskich w zachodniej Polsce. [w]: Struktury i procesy społeczno-gospodarcze w różnych wymiarach terytorialnych. Red. Jarosław Jurek. Szczecin: Oficyna IN PLUS, 2005 - s. 73-78.
 • Bański Jerzy: Sukces gospodarczy na obszarach wiejskich. [w]: Obszary sukcesu na polskiej wsi. Red. Benicjusz Głębocki, Urszula Kaczmarek. Warszawa: PTG, PAN IGiPZ, 2005 - s. 9-20 (Studia Obszarów Wiejskich; 8)
 • Bański Jerzy: The development of new housing construction in suburban areas. [w]: Geography in Europe of regions. Papers of the 6th Moravian Geographical Conference CONGEO '05, Luhacovice, Czech Republic, August 22-26, 2006. Brno: Institute of Geonics, Academy of Sciences of the Czech Republic, 2005 - s. 5-14.
 • Bański Jerzy: Suburban and peripheral rural areas in Poland: the balance of development in the transformation period. - Geogr. Casop. 2005, 57, z.2 - s. 117-130.
 • Bański Jerzy, Błażejczyk Krzysztof: Globalne zmiany klimatu - wpływ na rozwój rolnictwa na świecie. [w]: Wpływ procesu globalizacji na rozwój rolnictwa na świecie. Praca zbiorowa pod kierunkiem dr. Grzegorza Dybowskiego. Warszawa: IERiGŻ-PIB, 2005 - s. 204-231 (Ekonomiczne i Społeczne Uwarunkowania Rozwoju Polskiej Gospodarki Żywnościowej po Wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej; 17)
 • Bański Jerzy: Obszary problemowe w Polsce. [w]: Przestrzeń w zarządzaniu rozwojem regionalnym i lokalnym. Red. Tadeusz Markowski. Warszawa: KPZK PAN, 2004 - s. 9-32 (Biuletyn; 211)
 • Bański Jerzy: Land tenure and land relations in Poland. [w]: An international encyclopedia of land tenure relations for the nations of the world. Vol.3. Ed. Vladimir Belenkiy. Lewiston: The Edwin Mellen Press, 2004 - s. 400-467.
 • Bański Jerzy: The development of non-agricultural economic activity in Poland's rural areas. [w]: Changing functions of rural areas in the Baltic Sea Region. Ed. Jerzy Bański. Warsaw: Institute of Agricultural and Food Economics, Institute of Geography and Spatial Organization. PAS, 2004 - s. 31-43 (European Rural Development Network; 2)
 • Bański Jerzy: Contemporary transformations of the rural space in Poland: selected problems. [w]: New Aspects of Regional Transformation and the Urban-Rural Relationship. XIII. Polish-Hungarian Geographical Seminar, Tokaj, 26-30 September, 2002. Ed. Andras Donat Kovacs. Pecs: Centre for Regional Studies of Hungarian Academy of Sciences, 2004 - s. 20-35 (Discussion Papers)
 • Bański Jerzy: Możliwości rozwoju alternatywnych źródeł dochodu na obszarach wiejskich. [w]: Pozarolnicza działalność gospodarcza na obszarach wiejskich. Red. Ewa Pałka. Warszawa: PTG, 2004 - s. 9-22 (Studia Obszarów Wiejskich; 5)
 • Bański Jerzy: Procesy ludnościowe na obszarach wiejskich. [w]: Polska przestrzeń wiejska: procesy i perspektywy. Red. Jerzy Bański. Warszawa: PTG, 2004 - s. 21-38 (Studia Obszarów Wiejskich; 6)
 • Bański Jerzy: Contemporary demographic processes in the Polish rural areas. [w]: Central and Eastern Europe at the threshold of the European Union - an opening balance. Ed. Jerzy Kitowski. Warszawa: PAN IGiPZ, 2004 - s. 323-334 (Geopolitical Studies; 12)
 • Bański Jerzy: Wybrane problemy rozwoju gospodarstw rolnych w opinii ich właścicieli (wyniki badań ankietowych). [w]: Rozwój regionalny i lokalny w Polsce w latach 1989-2002. Praca zbiorowa. Red. Jerzy J. Parysek. Poznań: Bogucki Wydaw. Nauk., 2004 - s. 289-303.
 • Bański Jerzy: Współczesne przeobrażenia przestrzeni wiejskiej we wschodniej Polsce. [w]: Badania geograficzne w poznawaniu środowiska. Red. Zdzisław Michalczyk. Lublin: Wydaw. UMCS, 2004 - s. 489-498.
 • Bański Jerzy: Współczesne procesy na obszarach wiejskich w Polsce. [w]: Social'no-ekonomicni ta agrarni transformaciji v Ukraini i Pol'si v konteksti evropejskoj integraciji. Dopovidi i vistupy ucasnikiv XI ukrain'so-pol'skogo naukovogo seminaru (m. Zaporizja, 17-19 travina 2004 r.). Kijiv: NAN Ukrainy, 2004 - s. 168-174.
 • Bański Jerzy, Czapiewski Konrad: Mieszkańcy wsi wobec integracji europejskiej - ujęcie regionalne. [w]: Regionalny wymiar integracji europejskiej. Red. Stanisław Ciok, Dariusz Ilnicki. Wrocław: IGiRR UWr, 2004 - s. 285-298 (Przekształcenia Regionalnych Struktur Funkcjonalno-Przestrzennych; VIII/1)
 • Bański Jerzy, Kowalski Mariusz, Śleszyński Przemysław: Zarys problemów związanych z uwarunkowaniami zróżnicowań przestrzennych wyników sprawdzianu dla uczniów szkół podstawowych w 2002 r. - Biul. Bad. CKE 2004, nr 2 - s. 34-35.
 • Bański Jerzy: Selected aspects of present-day changes in Polish rural space. - Geographia Polonica 2003, 76, 1 - s. 73-96.
 • Bański Jerzy: Współczesne i przyszłe zmiany w strukturze przestrzennej obszarów wiejskich - wybrane zagadnienia. [w]: Współczesne przeobrażenia i przyszłość polskiej wsi. Red. Bronisław Górz, Czesław Guzik. Warszawa: PTG, 2003 - s. 11-25 (Studia Obszarów Wiejskich; 4)
 • Bański Jerzy: Regional effect of the transition in Poland's rural areas. [w]: Regional geography and its applications. Papers of the 5th Moravian Geographical Conference CONGEO'03, Frenstat pod Radhostem, Czech Republic, September 15-19, 2003. Eds. Antonin Vaishar, Jana Zapletalova, Jan Munzar. Brno: Academy of Sciences of the Czech Republic. Institute of Geonics, 2003 - s. 6-11.
 • Bański Jerzy: Transforming the functional structure of Poland's rural areas. [w]: Alternatives for European rural areas. Ed. Jerzy Bański, Jan Owsiński. Warsaw: IERiGŻ, PAN IGiPZ, 2003 - s. 19-37 (European Rural Development Network; 1)
 • Bański Jerzy: Pozarolniczy rozwój gospodarczy na obszarach wiejskich w Polsce. - Przegl. Geogr. 2003, 75, z.3 - s. 385-401.
 • Bański Jerzy, Czapiewski Konrad Ł.: Referendum na wsi a opinie na temat Unii Europejskiej - wybrane wyniki badań ankietowych. [w]: Przestrzeń wyborcza Polski. Red. Mariusz Kowalski. Warszawa: [b.w.], 2003 - s. 73-85.
 • Bański Jerzy: European Union pre-accession aid in the development of Poland's rural areas. [w]: New arrangements of socio-economic links in Central and Eastern Europe. Ed. Jerzy Kitowski. Rzeszów: Wydaw. Oświatowe FOSZE, 2002 - s. 367-378.
 • Bański Jerzy: Typy ludnościowych obszarów problemowych. [w]: Problemy społeczne wsi. Red. Jerzy Bański, Eugeniusz Rydz. Warszawa: [b.w.], 2002 - s. 41-52 (Studia Obszarów Wiejskich; 2)
 • Bański Jerzy: Obszary problemowe euroregionów wschodniego pogranicza. [w]: Euroregiony wschodniego pogranicza - założenia i osiągnięcia. Red. Andrzej Stasiak. Białystok: Wydaw. WSE, 2002 - s. 49-54.
 • Bański Jerzy: Geografia wsi - nowa dyscyplina badawcza polskiej geografii. - Przegl. Geogr. 2002, 74, z.3 - s. 367-379.
 • Bański Jerzy: Obszary problemowe Małopolski. [w]: Geograficzne uwarunkowania rozwoju Małopolski. Red. Zygmunt Górka, Adam Jelonek. Kraków: IGiGP UJ, 2002 - s. 299-303.
 • Bański Jerzy: Perspektywy rozwoju rolniczych obszarów problemowych. [w]: Czynniki i bariery regionalnej współpracy transgranicznej - bilans dokonań. Red. Jerzy Kitowski. Rzeszów: Wydaw. Oświatowe FOSZE, 2002 - s. 267-276.
 • Bański Jerzy: Współczesne problemy użytkowania ziemi w Polsce. [w]: Wielofunkcyjna gospodarka na obszarach wiejskich. Materiały konferencji naukowej poświęconej Profesorowi Marianowi Koziejowi w siedemdziesiątą rocznicę urodzin. Red. Wioletta Kamińska. Kielce: Kieleckie Towarzystwo Naukowe, 2002 - s. 51-61.
 • Bański Jerzy: Land management in a period of transformation in Poland. [w]: Sustainable development of multifunctional landscapes. Eds. Katharina Helming, Hubert Wiggering. Berlin: Springer-Verlag, 2003 (dr.2002) - s. 217-227.
 • Bański Jerzy: Problem areas in Poland's agriculture. - Geographia Polonica 2001, 74, 1 - s. 47-63.
 • Bański Jerzy: Polskie rolnictwo na tle rolnictwa Unii Europejskiej - ocena dystansu. [w]: Wieś i rolnictwo u progu Unii Europejskiej. Red. Jerzy Bański. Warszawa: [b.w.], 2001 - s. 29-42 (Studia Obszarów Wiejskich; 1)
 • Bański Jerzy: Economic activation trends of rural areas in Poland - spatial view. [w]: Spatial dimension of socio-economic transformation processes in Central and Eastern Europe on the turn of the 20th century. Vol.2. Ed. Jerzy Kitowski. Rzeszów: [b.w.], 2001 - s. 393-408 (Papers and Monographs of the Department of Economy; 22)
 • Bański Jerzy: Methods of delimiting agricultural problem areas. - Probl. na Geogr. 2001, z.1-2 - s. 26-34.
 • Bański Jerzy: Rolnictwo Danii w okresie przynależności do Unii Europejskiej. - Przegl. Geogr. 2001, 73, z.4 - s. 517-533.
 • Bański Jerzy: Rolnicze obszary opóźnione w rozwoju obszarami wiejskiej biedy. [w]: Bieda na wsi na tle globalnych przemian społeczno-gospodarczych w Polsce. Socjologiczne, ekonomiczne i polityczne aspekty problemu. Red. nauk. Wielisława Warzywoda-Kruszyńska, Eugeniusz Kośmicki, Henryk Januszek. Poznań: AR, 2001 - s. 283-298.
 • Bański Jerzy: Rolnicze obszary rezerw produkcyjnych. - Wieś i Roln. 2000, nr 2 - s. 31-43.
 • Bański Jerzy: Rolnicze obszary opóźnione w rozwoju. - Czas. Geogr. 2000, 71, z.1 - s. 3-21.
 • Bański Jerzy: Obszary o najniższym poziomie rozwoju rolnictwa - na podstawie powszechnego spisu rolnego 1996. - Wiad. Statyst. 2000, 45, nr 7 - s. 61-67.
 • Bański Jerzy: Poziom rozwoju rolnictwa w powiatach przy granicy polsko-ukraińskiej. [w]: Agroturystyka - szansą aktywizacji przygranicznego powiatu lubaczowskiego w aspekcie przystąpienia do Unii Europejskiej. Międzynarodowa konferencja naukowa w Horyńcu Zdroju, 5-7 maja 2000. Red. nauk. Antoni Jarosz, Roman Fedan. Lubaczów: Wydaw. Nauk. Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Lubaczowie, 2000 - s. 97-105.
 • Bański Jerzy: Rolnicze obszary problemowe w polsko-ukraińskiej strefie pogranicznej. [w]: Szanse rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich ze szczególnym uwzględnieniem pogranicza polsko-ukraińskiego. XVI Ogólnopolskie Seminarium Geograficzno-Rolnicze. Red. nauk. Bronisław Górz. Lublin: [b.w.], 2000 - s. 17-25.
 • Bański Jerzy: Agricultural problem areas - problem and methodological assumption. [w]: 50 let Geografski Institut BAN. Mezdunarodna naucna sesija. Sbornik ot dokladi, Sofija, noembri 2000. Sofija: BAN, 2000 - s. 328-337.
 • Bański Jerzy: The situation of agriculture in problem areas in the opinion of farm owners. [w]: Socio-economic alternations in rural areas of Central Europe in the transition period. Materials of international conference held in Koszalin on May 26, 2000. Ed. Michał Jasiulewicz. Koszalin: Wydaw. Uczelniane PK, 2000 - s. 97-110.
 • Bański Jerzy: Teoria i kierunki badań obszarów problemowych w Polsce. - Przegl. Geogr. 1999, 71, nr 4 - s. 401-416.
 • Bański Jerzy: Przemiany strukturalne rolnictwa w Irlandii pod wpływem członkostwa w strukturach europejskich. - Przegl. Geogr. 1999, 71, z.1/2 - s. 45-57.
 • Bański Jerzy: Obszary problemowe a polityka regionalna. [w]: Aktualne problemy rozwoju społeczno-gospodarczego regionów i sposoby ich rozwiązywania. Referaty naukowe uczestników IX ukraińsko-polskiego seminarium naukowego (m. Humań 25-30 września 1999 r.). Kijów: Instytut Ekonomiki NAN Ukrainy, 1999 - s. 232-257.
 • Bański Jerzy: Agricultural land use in suburban zones. [w]: Socio-economic changes in the suburban areas of large cities in Romania and Poland. Romanian-Polish Geographical Seminar. Ed. Ion Iordan, Władysława Stola, Cristian. Talanga. Bucuresti: Institute of Geography of the Romanian Academy, 1998 - s. 31-39 (Geographical International Seminars; 4)
 • Bański Jerzy: Problematyka optymalizacji użytkowania ziemi w Polsce. [w]: Gospodarka przestrzenna obszarów wiejskich Polski (strategia ekorozwoju w warunkach integracji z Unią Europejską). XV Ogólnopolskie Seminarium Geograficzno-Rolnicze. Red. nauk. Henryk Sasinowski, Roman Rudnicki. Białystok: Dział Wydawnictw i Poligrafii Politechniki Białostockiej, 1998 - s. 34-42.
 • Bański Jerzy: Wpływ warunków przyrodniczych i społeczno-ekonomicznych na przestrzenne zróżnicowanie rolniczego użytkowania ziemi. [w]: Geografia w kształtowaniu i ochronie środowiska oraz transformacji gospodarczej regionu górnośląskiego. 47 Zjazd Polskiego Towarzystwa Geograficznego, Sosnowiec, 23-26 września 1998 r. Referaty, komunikaty, postery. Red. Mariusz Rzetała, Tadeusz Szczypek. Sosnowiec: Wydział Nauk o Ziemi UŚ, 1998 - s. 338-339.
 • Bański Jerzy, Ilieva Margarita, Iliev Ilia: Agricultural land use in Bulgaria and Poland - an attempt at a comparison. - Probl. na Geogr. 1998, z.1-2 - s. 69-81.
 • Kulikowski Roman, Bański Jerzy: Rolnictwo na obszarach projektowanego przebiegu autostrad. [w]: Sieć komunikacyjna Polski w europejskich procesach integracyjnych. Warszawa: PAN IGiPZ, 1998 - s. 25-36 (Europa XXI; 1)
 • Bański Jerzy: Agricultural land use in suburban zones. [w]: Les transformations socio-economique dans les zones suburbaines de grandes villes de la Roumanie et de la Polonie. Compte rendus de 2-me Colloque geographique roumanian-polonais. Bucuresti: [b.w.], 1997 - s. 30-41 (Geographical International Seminars; 4)
 • Bański Jerzy: Wybrane konflikty w użytkowaniu ziemi na terenie Mazowsza. [w]: Przyrodnicze i społeczne walory Mazowsza w dobie restrukturyzacji. XLVI Zjazd Polskiego Towarzystwa Geograficznego, Rynia nad Zalewem Zegrzyńskim, 18-21 września 1997 r. Wystąpienia. Red. Alicja Breymeyer et al. Rynia: PTG, 1997 - s. 243-246.
 • Bański Jerzy, Ilieva Margarita, Iliev Ilia: Agricultural land utilization in Bulgaria and Poland - comparative analysis. [w]: Tranformations of Polish and Bulgarian agriculture after 1989. 2nd Polish-Bulgarian Geographical Seminar. Warsaw: PAN IGiPZ, 1997 - s. 13-15.
 • Bański Jerzy: Rolnicze użytkowanie ziemi w okresie restrukturyzacji. [w]: Wielofunkcyjna gospodarka na obszarach wiejskich (ze szczególnym uwzględnieniem Pomorza Środkowego). Materiały XIII Ogólnopolskiego Seminarium Geograficzno-Rolniczego oraz 45 Zjazdu Polskiego Towarzystwa Geograficznego. Red. nauk. Jan Falkowski, Eugeniusz Rydz. Słupsk: Wydaw. Uczelniane WSP, 1996 - s. 5-12.
 • Bański Jerzy: Zróżnicowanie i dynamika przekształceń rolniczego użytkowania ziemi na przykładzie wybranych województw. - Przegl. Geogr. 1996, 68, z.1/2 - s. 99-113.
 • Bański Jerzy: Kierunki przemian rolniczego użytkowania ziemi w województwie warszawskim w latach 1978-1988. [w]: Przemiany struktury przestrzennej obszarów wiejskich w strefach podmiejskich Polski i Rumunii. Seminarium geograficzne polsko-rumuńskie, Warszawa, 12-16 czerwca 1995 roku. Red. Władysława Stola, Jerzy Grzeszczak. Wrocław: Wydaw. Continuo, 1996 - s. 71-78 (Conference Papers; 25)
 • Bański Jerzy: Kierunki zmian rolniczego użytkowania ziemi w latach osiemdziesiątych. [w]: Restrukturyzacja funkcjonalno-przestrzenna obszarów wiejskich Polski (ze szczególnym uwzględnieniem województw: toruńskiego i włocławskiego). Materiały XII Ogólnopolskiego Seminarium Geograficzno-Rolniczego oraz 44 Zjazdu Polskiego Towarzystwa Geograficznego. Red. nauk. Jan Falkowski, Mieczysław Kluba. Toruń: Wydaw. UMK, 1995 - s. 13-21.
 • Bański Jerzy: Przemiany w rolnictwie Holandii ze szczególnym uwzględnieniem rolniczego użytkowania ziemi. - Przegl. Geogr. 1994, 66, z.3/4 - s. 357-373.

Editorial publications

Abstracts, reviews, notes

 • Bański Jerzy: Classification of small-sized urban centres - methodological attempts. [w]: Mobilising geographical knowledge in response to increased and intensified pandemics and risks. IGU Commission on African Studies Thematic Conference. Universidade Pedagogica De Maputo, 28 - 30 May 2023. Book of abstracts. IGU, 2023 - s. 11.
 • Bański Jerzy: Wstęp. [w]: Atlas małych miast. Red. Jerzy Bański. Warszawa: Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, 2023 - s. 7.
 • Bański Jerzy: Changing directions of agricultural land use in the face of global climate change – the case of Central Europe. - Annals of Nutrition and Metabolism 2023, 79 - s. 419-420.
 • Bański Jerzy: Dilemmas for spatial planning and regional governance in Poland. [w]: New Zealand Geographic Society Conference, 23-25 November, Chrischurch. Christchurch: New Zealand Geographic Society, 2022 - s. 29-30.
 • Mazur Marcin, Czapiewski Konrad, Cerić Denis: Postmodern tourism in the pre-pandemic decade – evidence from the spatial pattern of interregional tourist flow in Europe. [w]: UGI-IGU Paris 2022. Time for Geographers. The Centennial Congress. 2022 - 1 s.
 • Bański Jerzy: Introduction. [w]: Dilemmas of regional and local development. Red. Jerzy Bański. Oxon, New York: Routledge, 2020 - s. 1-3 (Routledge Explorations in Development Studies)
 • Bański Jerzy: The impact of agricultural sector transformations on rural landscape in Central Europe with special attention to cultural landscape. [w]: IGU Thematic Conference Transformation of Traditional Cultural Landscapes (2019; Koper). Abstracts and guide book. Red. Daniela Ribeiro, Matej Gabrovec, Primoz Gasperic, Matjaz Gersic, Miha Koderman. Ljubljana: Zalozba RC, 2019 - s. 11-12.
 • Bański Jerzy: Models of agriculture transformation in the countries of Central Europe. [w]: Workshop March Series. Xi'an, China, March 23-25, 2019. Conference Program Guide. Xi'an: Scientific Research Publishing, 2019 - s. 34-35.
 • Bański Jerzy: Preface. [w]: Three decades of transformations in the East-Central European countryside. Red. Jerzy Bański. Cham: Springer, 2019 - 3 s.
 • Bański Jerzy: Models of agriculture transformation in the countries of Central Europe. [w]: Workshop March Series. Conference Program Guide, March 23-25, 2019. Xian, China: Engineering Information Institute, 2019 - s. 34-35.
 • Bański Jerzy: Transformation results of agriculture in Central Europe after the collapse of Eastern Bloc. [w]: European Countryside and its perception. 6th Moravian Conference on Rural Research, EURORURAL '18, Brno, Czech Republic, September 3-7, 2018. Book of Abstracts. Red. Jana Zapletalova, Antonin Vaishar, Milada St'astna. Brno: Mendel University, 2018 - s. 7.
 • Bański Jerzy: Smart Geography? – Some critical remarks on the organizational aspects of the discipline. [w]: International Scientific Conference "Smart Geography", 100 Years Bulgarian Geographical Society, Sofia, 2-4 November 2018. Book of abstracts. Red. Stoyan Nedkov, Kliment Naydenov, Mariyana Nikolova, Boian Koulov, Georgi Zhelezov, Stelian Dimitrov, Nadezhda Ilieva, Dimitar Zhelev. Sofia: "St. Kliment Ohridski" University Press, 2018 - s. 11-13.
 • Bański Jerzy: Role of urban-rural partnership in generation of socio-economic success in Polish metropolitan areas. [w]: 20th WASET conference proceedings, 29-30 January 2018, Sydney, Australia. Sydney: 2018 - s. 2163.
 • Bański Jerzy: Agricultural land use under the influence of processes of privatisation in the Central Europe. [w]: XXIX Biennial Conference of North East India Geographical Society (NEIGS) and XI International Geographical Union (IGU) Commission Seminar. Focal theme: Environment and sustainable livelihood, 8-10 February, 2018. Abstracts. Guwahati: Department of Geography B. Borooah College, 2018 - s. 4.
 • Bański Jerzy, Grigorescu Ines: Presents and futures of local and regional development. Multi-level interdisciplinary approaches within international context. - Romanian Journal of Geography 2018, 62, 2 - s. 137-138.
 • Konopski Michał: Rola krajobrazu w percepcji społecznej regionu. Przykład Podlasia. [w]: Krajobraz w percepcji społecznej. Abstrakty referatów i posterów. Red. Jerzy Solon, Edyta Regulska. Warszawa: Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, 2018 - s. 30-31.
 • Mazur Marcin, Konopski Michał, Czapiewski Konrad: Local self-government as a determinant for the implementation of circular economy in the rural areas of Poland. Diagnosis of the situation in spatial terms. [w]: Socio-economic, environmental and regional aspects of a circular economy. Abstract book of the international conference for the 75th anniversary of DTI, 19-20 April 2018, Pécs, Hungary. Red. Viktor Varjú. Pecs: MTA KRTK RKI Transdanubian Research Department, 2018 - s. 18.
 • Mazurek Damian: The essence of (smart) specialization – Circular Economy (CE) in national and regional innovation strategies on the example of Poland. [w]: Socio-economic, environmental and regional aspects of a circular economy. Abstract book of the international conference for the 75th anniversary of DTI, 19-20 April 2018, Pécs, Hungary. Red. Viktor Varjú. Pecs: MTA KRTK RKI Transdanubian Research Department, 2018 - s. 62.
 • Bański Jerzy: Transformations in agriculture and meeting the food needs of population as a result of climatic changes. - Annals of Nutrition & Metabolism 2017, 71, Suppl. 2 - s. 1292.
 • Bański Jerzy: Evaluation of the local resources and their spatial differentiation in the Eastern Poland. [w]: IGU Thematic Conference on Land Use/Cover Changes, Biodiversity, Health and Environment, Local and Regional Development. Programme, book of abstracts, field guidebook. Bucharest - Tulcea, Romania, September 11-15, 2017. Red. Monica Dumitrascu, Ines Grigorescu, Liliana Dumitrache. Bucuresti: CD PRESS, 2017 - s. 41.
 • Bański Jerzy: Scenario of the urban networks development in the Mazovia region (Poland): policentrism vs. monocentrism. [w]: 10th IGU International Conference, Urbanization, Health and Wellbeing and Sustainable Development Goals, Abstracts. Hyderabad: Department of Geography, Osmania University, 2017 - s. 142.
 • Bański Jerzy: The concepts of sustainable territorial development and their practical results - Polish examples. [w]: Nordic Geographers Meeting, Stockholm 18th – 21st June 2017. Stockholm: University of Stockholm, 2017 - 1 s.
 • Mazur Marcin: Wprowadzenie. - Studia Obszarów Wiejskich 2017, 47 - s. 5-6.
 • Mazur Marcin: Peripheries of Visegrad countries in spatial dimension. Methods of delimitation and empirical results. [w]: IGU Thematic Conference on Land Use/Cover Changes, Biodiversity, Health and Environment, Local and Regional Development. Programme, book of abstracts, field guidebook. Bucharest - Tulcea, Romania, September 11-15, 2017. Red. Monica Dumitrascu, Ines Grigorescu, Liliana Dumitrache. Bucuresti: CD PRESS, 2017 - s. 44.
 • Mazur Marcin: Inequal location. Opportunities of peripheriality quantitative assessment - case study of Visegrad countries. [w]: Space and flows. Warsaw Regional Forum 2017, 18-20 October 2017. Programme and Book of Abstracts. Warsaw: Institute of Geography and Spatial Organization Polish Academy of Sciences et al., 2017 - s. 37.
 • Mazurek Damian: Geodesign as a tool supporting local development. [w]: IGU Thematic Conference on Land Use/Cover Changes, Biodiversity, Health and Environment, Local and Regional Development. Programme, book of abstracts, field guidebook. Bucharest - Tulcea, Romania, September 11-15, 2017. Red. Monica Dumitrascu, Ines Grigorescu, Liliana Dumitrache. Bucuresti: CD PRESS, 2017 - s. 44.
 • Bański Jerzy: Atlas of Rural Areas in Poland as a research tool for regional and local development study. [w]: Shaping our Harmonious World. 33rd International Geographical Congress, 21-25 August, Beijing, China. Beijing: International Geographical Union, 2016 - s. 1866.
 • Bański Jerzy: Wstęp. [w]: Atlas obszarów wiejskich w Polsce. Red. Jerzy Bański. Warszawa: Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, 2016 - s. 5.
 • Śleszyński Przemysław, Bański Jerzy, Degórski Marek, Komornicki Tomasz: Delimitacja przyrodniczych, społecznych i ekonomicznych obszarów problemowowych w Polsce. [w]: Jakość życia i spójność przestrzenna. Interakcja rozwoju i dobrostanu w kontekście lokalnym. Międzynarodowa Konferencja Naukowa. Warszawa: Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, 2016 - 1 s.
 • Bański Jerzy: Map as a tool of spatial analysis and modelling in agricultural studies. [w]: Advancing Agricultural Sciences Through Statistics. Conference on Agricultural Statistics 2015. Program and Book of Abstracts. Bintulu: Universiti Putra Malaysia, 2015 - s. 22.
 • Bański Jerzy: The influence of the border on the local development on the example of Lublin border region (Poland). [w]: EUGEO Budapest 2015. Congress Programme and Abstracts. Budapest: Hungarian Geographical Society, 2015 - s. 235.
 • Bański Jerzy: Modele przekształceń obszarów wiejskich w warunkach regionalizacji Wspólnej Polityki Rolnej – założenia teoretyczne. [w]: Badania naukowe w procesie kształtowania polskiej wizji Wspólnej Polityki Rolnej i Wspólnej Polityki Rybackiej. III Kongres Nauk Rolniczych Nauka – praktyce. Red. nauk. Eugeniusz K. Chyłek. Warszawa: Wydawnictwo Pascal, 2015 - s. 124-125.
 • Bański Jerzy: Modele przekształceń obszarów wiejskich w warunkach regionalizacji Wspólnej Polityki Rolnej – założenia teoretyczne. [w]: "Nauka – praktyce". Badania naukowe w procesie kształtowania polskiej wizji Wspólnej Polityki Rolnej i Wspólnej Polityki Rybackiej. III Kongres Nauk Rolniczych, 10 września 2015 - Warszawa. Streszczenia referatów. Warszawa: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, 2015 - s. 22-23.
 • Bański Jerzy: Future of farming and rural areas in Poland: three scenario and vision. [w]: Places of possibility? Rural Societies in a Neoliberal World. XXVI European Society for Rural Sociology Congress, 18-21 August 2015. Book of Abstracts. Aberdeen: European Society for Rural Sociology, 2015 - s. 248.
 • Bański Jerzy: Maps as a tool of agricultural planning and policy – the case of Poland. [w]: Places of possibility? Rural Societies in a Neoliberal World. XXVI European Society for Rural Sociology Congress, 18-21 August 2015. Book of Abstracts. Aberdeen: European Society for Rural Sociology, 2015 - s. 64.
 • Bański Jerzy: Role and importance of smallholder farmers in rural space: an example from Poland. [w]: Sustainable Livelihood Security for Smallholder Farmers. XII Agricultural Science Congress, 3rd (Tuesday) - 6th (Friday), February 2015. ICAR-National Dairy Research Institute, Karnal, Haryana. Karnal: ICAR-National Dairy Research Institute, 2015 - s. 21.
 • Bednarek-Szczepańska Maria, Dmochowska-Dudek Karolina: The characteristics of NIMBY type siting conflicts in rural areas of Poland. [w]: Territorial uncertainty and vulnerability as a challenge for urban and regional policy. Warsaw Regional Forum 2015. Programme and Book of Abstracts. Ed. Piotr Siłka. Warszawa: IGiPZ PAN, Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, 2015 - s. 50.
 • Konopski Michał: Territorial uncertainty of Podlasie region. Regional identity vs. administrative division. [w]: Territorial uncertainty and vulnerability as a challenge for urban and regional policy. Warsaw Regional Forum 2015. Programme and Book of Abstracts. Ed. Piotr Siłka. 2015 - s. 55.
 • Mazur Marcin: Kartograficzne badania percepcji map statystycznych. [w]: Mapa w społeczeństwie informacyjnym. XXXVIII Ogólnopolska Konferencja Kartograficzna, Warszawa, 15-16 września 2105 r. Streszczenia referatów i posterów. Oprac. red. Jolanta Korycka-Skorupa, Jerzy Ostrowski. Warszawa: Oddział Kartograficzny Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 2015 - s. 28.
 • Bański Jerzy: Polish Geographical Society. [w]: The International Encyclopedia of Geography: People, the Earth, Environment, and Technology. The Wiley-AAG, 2014 - 2 s.
 • Bański Jerzy: Detecting Territorial Potentials and Challenges in Cross-Border Regions – the ESPON Handbook overview. [w]: The Power of Geography and the Role of Spatial Information. EUROGEO Conference 2014. 15-17 May, 2014, Valetta, Malta (book of abstracts). Valletta: EUROGEO, 2014 - s. 30.
 • Bański Jerzy: Modernization or marginalization: contemporary trends of family farming in Poland. [w]: Proceeding of The First International Conference of the Asia and Pacific Islands Rural Advisory Services (APIRAS) & the Fifth Congress of Extension and Education in Agriculture and Natural Resources Management: "Facilitating Information and Innovations for Empowering Family Farmers". 2-4 September, 2014, University of Zanjan, Iran. Ed. Esmail Karamidehkordi. Zanjan: University of Zanjan Press, 2014 - s. 149.
 • Bański Jerzy: Polycentric development of Mazovia Region: vision or reality?. [w]: IGU 2014 Book of Abstracts. Cracow: IGU, 2014 - s. 279.
 • Czapiewski Konrad, Janc Krzysztof, Konopski Michał: Educational and professional structure of local self-government leaders – spatial and time analysis. [w]: IGU 2014 Book of Abstracts. Cracow: IGU, 2014 - 1 s.
 • Konopski Michał: Podlasie in the awareness of local population: an attempt of regional delimitation. [w]: IGU 2014 Book of Abstracts. Cracow: IGU, 2014 - 1 s.
 • Mazur Marcin: Accessibility of rural areas to the major academic centres as a factor of education level - Polish case. [w]: IGU 2014 Book of Abstracts. Cracow: IGU, 2014 - 1 s.
 • Mazur Marcin: Location and accessibility as a factor of Polish rural areas development. [w]: IGU 2014 Book of Abstracts. Cracow: IGU, 2014 - 1 s.
 • Bański Jerzy: Wprowadzenie. - Studia Obszarów Wiejskich 2013, 31 - s. 7-8.
 • Bański Jerzy: Geography in the organizational structure of academic institutions – selected issues. [w]: Geography: linking tradition and future. Bruges: EUROGEO, 2013 - s. 10.
 • Bański Jerzy: Scenarios for development and visions of Poland`s rural space in a long-term perspective. [w]: AAG Annual Meeting Abstracts. Los Angeles: AAG, 2013 - s. 48-49.
 • Bański Jerzy: Changes in population potential of Eastern Poland vs. local development. [w]: Regional Conference of the International Geographical Union, August 4-9, Kyoto International Conference Center. Kyoto: IGU, 2013 - 1 s.
 • Bański Jerzy, Bednarek-Szczepańska Maria: The influence of differentiation of the natural and landscape capital on the offer of the agro-tourist facilities in Poland. [w]: International Conference on Rural Tourism, Re-inventing rural tourism and the rural tourism experience. Aveiro: University of Aveiro, 2013 - s. 36.
 • Bański Jerzy, Garcia-Blanco Gemma: Preface. - Studia Obszarów Wiejskich 2013, 32 - s. 9.
 • Czapiewski Konrad, Bański Jerzy, Mazur Marcin, Ferenc Mariola: Role of local actors in the land use change processes; results from ESPON EU-LUPA project. [w]: Shape and be Shaped: The Future Dynamics of Regional Development. Annual European Conference, Sunday 5th May - Wednesday 8th May 2013, University of Tampere, Tampere, Finland. Compiled by Aureliane Beauclair, Lesa Reynolds. Tampere: Regional Studies Association, 2013 - s. 29.
 • Bański Jerzy: Introduction. [w]: Local and regional development – challenges and policy issues. Ed. Jerzy Bański. Warszawa: PTG, IGiPZ PAN, 2012 - s. 7 (Rural Studies; 27)
 • Czapiewski Konrad, Kulikowski Roman, Bański Jerzy, Bednarek-Szczepańska Maria, Mazur Marcin: ICT in Polish agriculture – the way to overcome spatial peripherality?. [w]: Networked Regions and Cities in Times of Fragmentation: Developing Smart, Sustainable and Inclusive Places. Annual European Conference, Sunday 13th May - Wednesday 16th May 2012, Delft University of Technology, Delft, The Netherlands. Seaford: Regional Studies Association, 2012 - s. 42-43.
 • Bański Jerzy: Quo vadis geography? Some remarks of Poland. [w]: United and integrated with the world. UGI 2011. Regional Geographic Conference. 14th - 18th November 2011 - Santiago, Chile. Conference Proceedings. Santiago: IGU, 2011 - 1 s.
 • Bański Jerzy: Editorial. - Czas. Geogr. 2011, 82, z. 1/2 - s. 3-4.
 • Bański Jerzy: Dilemmas for regional development - the case of Poland. [w]: American Association of Geographers Annual Meeting Abstracts, Seattle, Washington, 12-16 April 2011. Seattle: Association of American Geographers, 2011 - s. 41.
 • Czapiewski Konrad, Mazur Marcin: Challenges for Polish agricultural regions - evidences from ESPON EDORA project. [w]: Regional development and policy - challenges, choices and recipients. Annual International Conference, Monday 18th April - Wednesday 20th April 2011, University of Newcastle, UK. Newcastle: Regional Studies Association, 2011 - s. 34.
 • Mazur Marcin, Czapiewski Konrad: Modernization of Polish agriculture. ICT in the rural space of Mazovia region. [w]: Regional development and policy - challenges, choices and recipients. Annual International Conference, Monday 18th April - Wednesday 20th April 2011, University of Newcastle, UK. Newcastle: Regional Studies Association, 2011 - s. 117-118.
 • Bański Jerzy: Wstęp. [w]: Atlas rolnictwa Polski. Red. Jerzy Bański. Warszawa: PAN IGiPZ, 2010 - s. 5.
 • Bański Jerzy: The influences of EU border on local development - on example of borderland of the Lublin region. [w]: Bridging Diversity in Globalizing World. IGU Regional Conference, Tel Aviv, Israel, July 12-16, 2010. Conference program. Tel Aviv: [b.w.], 2010 - 1 s.
 • Bański Jerzy: Wprowadzenie. [w]: Analiza zróżnicowania i perspektyw rozwoju obszarów wiejskich w Polsce do 2015 roku. Red. Jerzy Bański. Warszawa: PTG; PAN IGiPZ, 2009 - s. 7-8 (Studia Obszarów Wiejskich; 16)
 • Bański Jerzy: [Głos w dyskusji]. [w]: Studia regionalne a rozwój geografii. IV Forum Geografów Polskich. Red. Andrzej Richling, Maciej Lechowicz. Warszawa: WGiSR UW, 2009 - s. 107.
 • Bański Jerzy: Introduction. [w]: Socio-economic disparities and the role of local development. Ed. Jerzy Bański. Warszawa: PTG; PAN IGiPZ, 2009 - s. 5 (Studia Obszarów Wiejskich; 20)
 • Bański Jerzy, Czapiewski Konrad, Komornicki Tomasz, Kulikowski Roman, Mazur Marcin, Śleszyński Przemysław: Podsumowanie i wnioski. [w]: Analiza zróżnicowania i perspektyw rozwoju obszarów wiejskich w Polsce do 2015 roku. Red. Jerzy Bański. Warszawa: PTG; PAN IGiPZ, 2009 - s. 97-108 (Studia Obszarów Wiejskich; 16)
 • Bański Jerzy, Czapiewski Konrad Ł.: Winners of transformation - successful rural areas in Poland. [w]: Socio-economic disparities and the role of local development. Warsaw Conference 2009, Commission on Local Development IGU, 7-14 September 2009, Warsaw, Poland. Book of abstracts. Warsaw: PAN IGiPZ, 2009 - s. 11-12.
 • Bednarek-Szczepańska Maria: Wybrane problemy funkcjonowania kwater prywatnych na obszarach wiejskich Lubelszczyzny. [w]: IV Ogólnopolska Konferencja Geografów Doktorantów, 25-27.09.2009, Poznań. Abstrakty. Poznań: Instytut Geoekologii i Geoinformacji UAM, 2009 - s. 9.
 • Bański Jerzy, Bednarek Maria: Introduction to the volume. [w]: Contemporary changes of agriculture in East-Central Europe. Eds. Jerzy Bański, Maria Bednarek. Warsaw: PTG; PAN IGiPZ, 2008 - s. 5 (Rural Studies [Studia Obszarów Wiejskich]; 15)
 • Bański Jerzy: Obszary wiejskie w planowaniu przestrzennym. - Urbanista 2007, nr 2 - s. 10-14.
 • Bański Jerzy: East-Central Europe as a region in Europe. [w]: Regions, Localities and Lanscapes in New Europe. Enhanced abstracts and full texts (in the supplement) of lectures from the 7th International Geographical Conference CONGEO '07, Brno, Czech Republic, August 27-31, 2007. Eds. Eva Kallabova, Bohumil Frantal, Petr Klusacek. Brno: Institute of Geonics Academy of Sciences of the Czech Republic, 2007 - s. 6-8.
 • Bański Jerzy: Conceptions of spatial development in Poland. [w]: Second Global Conference on Economic Geography. Bejing International Convention Center, China, 25-28th June 2007. Beijing: Institute of Geographical Sciences and Natural Resources Research Chinese Academy of Science, 2007 - s. 37-38.
 • Bański Jerzy: Conception of rural development in Poland. [w]: Geografia v meniacom sa svete. XIV Kongres SGS. Banska Bystrica: FPV UMB Katedra Geografie, 2006 - s. 90.
 • Bański Jerzy: Contemporary processes in the rural areas in Poland. [w]: Prvi Kongries Srbskich Geografa, Sokobanja, 12-22 X 2006. Sokobanja: [b.w.], 2006 - s. 104.
 • Bański Jerzy: Głos w dyskusji. [w]: Wieś polska dwa lata po wstąpieniu do Unii Europejskiej ze szczególnym uwzględnieniem tzw. ściany wschodniej. Red. Andrzej Stasiak. Warszawa: KPZK PAN, 2006 - s. 200-202 (Biuletyn; 228)
 • Bański Jerzy: Encyklopedia szkolna WSiP. Geografia. Warszawa 2006. - Geogr. w Szk. 2006, 59, nr 3 - s. 60-61.
 • Bański Jerzy, Błażejczyk Krzysztof: Globalne zmiany klimatu i ich wpływ na rolnictwo. [w]: Przemiany środowiska geograficznego Polski północno-zachodniej. Ogólnopolska konferencja naukowa poświęcona pamięci Profesora Bogumiła Krygowskiego, 20-21 marca 2006 Poznań. Forum Geografów Polskich. Red. Andrzej Kostrzewski. Poznań: UAM, 2006 - s. 173-175.
 • Bański Jerzy: Contemporary land use changes in East-Central Europe - identification of the main conflicts. [w]: European Union expansion: land use change and environmental effects in rural areas. International Workshop, Luxembourg, 4-7 September 2005. Programme, abstracts, list and addresses of participants. Ed. Lucien Hoffmann, Laurence Lewis. Luxmbourg: [b.w.], 2005 - s. 23-24.
 • Bański Jerzy: Peripheralization of peripheries - the case of Poland. [w]: Quo vadis periphery? International Conference on Issues of Peripheral Areas, Prague, November 25-26, 2005. Abstract book. Prague: [b.w.], 2005 - s. 2.
 • Bański Jerzy: Contemporary land use in suburban areas - processes and future outlook. [w]: International conference on: Multifunctional land use: meeting future demands for landscape goods and services. 26-28 May, 2005, Tartu, Estonia. Ed. Uloe Mander, Kadri Meier. Tartu: Tartu University Press, 2005 - s. 54.
 • Bański Jerzy: Relations between core and peripheries in the Polish conceptions of development. [w]: Warsaw Regional Forum 2005. Proceedings. Ed. Konrad Czapiewski, Tomasz Komornicki. Warsaw: PAN IGiPZ, 2005 - s. 4.
 • Bański Jerzy: Introduction to the volume. [w]: Changing functions of rural areas in the Baltic Sea Region. Ed. Jerzy Bański. Warsaw: Institute of Agricultural and Food Economics, Institute of Geography and Spatial Organization. PAS, 2004 - s. 5 (European Rural Development Network; 2)
 • Bański Jerzy: Wstęp. [w]: Polska przestrzeń wiejska: procesy i perspektywy. Red. Jerzy Bański. Warszawa: PTG, 2004 - s. 7 (Studia Obszarów Wiejskich; 6)
 • Bański Jerzy, Rydz Eugeniusz: Wprowadzenie. [w]: Problemy społeczne wsi. Red. Jerzy Bański, Eugeniusz Rydz. Warszawa: [b.w.], 2002 - s. 7 (Studia Obszarów Wiejskich; 2)
 • Bański Jerzy: Perspektywy rozwoju rolniczych obszarów problemowych. [w]: Czynniki i bariery regionalnej współpracy przygranicznej - bilans dokonań. 50 Zjazd Polskiego Towarzystwa Geograficznego. Referaty, komunikaty i postery. Red. Jerzy Kitowski. Rzeszów: Wydaw. Oświatowe FOSZE, 2001 - s. 149-151.
 • Bański Jerzy: Typy rolniczych obszarów problemowych. [w]: Środowisko przyrodnicze i gospodarka Dolnego Śląska u progu trzeciego tysiąclecia. 49 Zjazd Polskiego Towarzystwa Geograficznego, Szklarska Poręba, 20-24 września 2000 r. Streszczenia referatów, komunikatów i posterów. Red. Jan Tomaszewski. Wrocław: Oddział Wrocławski PTG, 2000 - s. 167-169.
 • Bański Jerzy: Methods of identification of problem areas in agriculture. [w]: Sustainable development of rural regions in the period of transition. International Conference, Veliki Preslav 20-21.06.2000. Veliki Preslav: [b.w.], 2000 - s. 7-8.
 • Bański Jerzy: Changes of the agricultural land use in the suburban zones. [w]: Colocviul de Geografie Romano-Polon. Bucuresti - 2 Iulie 1996. Bucuresti: [b.w.], 1996 - s. 13.
 • Bański Jerzy: Kierunki przemian rolniczego użytkowania ziemi w województwie warszawskim w latach 1980-1988. [w]: Seminaire geographique polono-roumain. Transformations de la structure spatiale des espaces rurarux dans les zones suburbaines en Pologne et Roumanie. Varsovie, le 12 juin 1995. Warszawa: PAN IGiPZ, 1995 - 1 s. nlb.
 • Bański Jerzy: Przemiany rolniczego użytkowania ziemi na wschodnich obszarach przygranicznych. [w]: Ogólnopolski Zjazd Polskiego Towarzystwa Geograficznego. Referaty i postery. Red. Tadeusz Wilgat. Lublin: 1994 - s. 179.
 • Bański Jerzy: Land use change in modern Japan. Red. Y. Himiyama, 1992. - Przegl. Geogr. 1994, 66, z.1/2 - s. 210-211.

Documentation studies

 • Bański Jerzy: Konrad Czapiewski (1979‑2022). - Przegląd Geograficzny 2022, 94, 3 - s. 397-398.
 • Bański Jerzy, Chmieliński Paweł, Czapiewski Konrad, Mazur Marcin, Szymańska Monika, Wilkin Jerzy: Przedsiębiorczość na wsi, współczesne wyzwania i koncepcja rozwoju. Warszawa: FDPA, 2015 - 42 s.
 • Bański Jerzy: Population Dynamics and the Human Dimensions of Climate Change. International Seminar (Canberra, Australia, 27-29th November 2012). - Papers on Global Change IGBP 2013, 20 - s. 103-104.
 • Bański Jerzy: Regionalna Konferencja Międzynarodowej Unii Geograficznej „United and Integrated with the World”. Santiago, Chile, 14-18.11.2011. - Czasopismo Geograficzne 2012, 83, 1-2 - s. 113-115.
 • Bański Jerzy: Komisja Obszarów Wiejskich Polskiego Towarzystwa Geograficznego. - Czas. Geogr. 2008, 79, z.1/2 - s. 214-219.
 • Bański Jerzy: Polskie Towarzystwo Geograficzne [folder informacyjny]. Warszawa: PTG, 2008 - 8 s.
 • Bański Jerzy: Przedmowa. - Czas. Geogr. 2008, 79, z.1/2 - s. 7-8.
 • Bański Jerzy: Prace Komisji Geografii Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej Polskiego Towarzystwa Geograficznego. [w]: Dorobek naukowy geografii rolnictwa w Polsce. Red. Konrad Czapiewski, Roman Kulikowski. Warszawa: PAN IGiPZ, 2005 - s. 209-215 (Studia Obszarów Wiejskich; 7)
 • Bański Jerzy, Komornicki Tomasz, Maciejewska Beata, Śleszyński Przemysław: Polskie Towarzystwo Geograficzne w 2000 r. - Czas. Geogr. 2001, 72, z.3/4 - s. 424-429.
 • Bański Jerzy, Komornicki Tomasz, Śleszyński Przemysław: Biuletyn Informacyjny Zarządu Głównego PTG. Nr 43. 2001 - 6 s.
 • Bański Jerzy, Śleszyński Przemysław: Polskie Towarzystwo Geograficzne w 1999 r. - Czas. Geogr. 2000, 71, z.3/4 - s. 363-366.
 • Bański Jerzy, Śleszyński Przemysław: Polskie Towarzystwo Geograficzne w 1998 r. - Czas. Geogr. 1999, 70, z.3/4 - s. 393-396.
 • Bański Jerzy, Śleszyński Przemysław: Polskie Towarzystwo Geograficzne w 1997 r. - Czas. Geogr. 1998, 69, z.1 - s. 116-118.
 • Bański Jerzy, Śleszyński Przemysław: Biuletyn Informacyjny ZG PTG nr 42. Styczeń 2000. - 8 s.

Maps, atlases

 • Bański Jerzy (red.), Mazur Marcin, Czapiewski Konrad, Konopski Michał: Atlas Obszarów Wiejskich Kujawsko-Pomorskiego. IGiPZ PAN, KSOW, 2021 - 76 s.
 • Czapiewski Konrad (red.), Mazur Marcin, Czapiewski Konrad, Konopski Michał: Atlas Obszarów Wiejskich Województwa Mazowieckiego. IGiPZ PAN, KSOW, 2021 - 78 s.
 • Śleszyński Przemysław, Bański Jerzy, Degórski Marek, Komornicki Tomasz: Obszary zagrożone trwałą marginalizacją. [w]: Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020 (z perspektywą do 2030 r.). Warszawa: Ministerstwo Rozwoju, 2017 - 1 mapa.
 • Bański Jerzy: [1 mapa]. [w]: Ekspercki projekt Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju do roku 2033. P. Korcelli et al. Warszawa: KPZK PAN, 2010 (Studia; 128)
 • Bański Jerzy: Użytkowanie ziemi w okresie restrukturyzacji (mapy). Warszawa: PAN IGiPZ, 1998 - 14 k. (27 map).
 • Bański Jerzy: Rolnicze użytkowanie ziemi. [w]: Atlas Rzeczypospolitej Polskiej. Cz.4. Warszawa: Główny Geodeta Kraju, 1996 - arkusz 81.4 (7 map i 5 wykresów).
 • Bański Jerzy: Australia. [w]: Geografia świata. Regiony. Red. Jerzy Makowski, Tomasz Wites. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2020 - s. 413-422.
 • Konopski Michał: Zabuże. [w]: 100 wsi na 100-lecie PTG. Praca zbiorowa. Red. Marcin Wójcik, Pamela Jeziorska–Biel, Konrad Czapiewski. Łódź-Warszawa: Komisja Obszarów Wiejskich Polskie Towarzystwo Geograficzne, 2018 - s. 163-166.
 • Mazur Marcin: Mościska. [w]: 100 wsi na 100-lecie PTG. Praca zbiorowa. Red. Marcin Wójcik, Pamela Jeziorska–Biel, Konrad Czapiewski. Łódź-Warszawa: Komisja Obszarów Wiejskich Polskie Towarzystwo Geograficzne, 2018 - s. 99-101.
 • Mazurek Damian: Nowy Gaj. [w]: 100 wsi na 100-lecie PTG. Praca zbiorowa. Red. Marcin Wójcik, Pamela Jeziorska–Biel, Konrad Czapiewski. Łódź-Warszawa: Komisja Obszarów Wiejskich Polskie Towarzystwo Geograficzne, 2018 - s. 107-109.
 • Bański Jerzy: Obszary wiejskie. [w]: Polska, jej zasoby i środowisko. Red. Jerzy Bański, Marek Degórski. Warszawa: Stowarzyszenie Rozwoju Społeczno-Gospodarczego "Wiedza", 2009 - s. 135-141.
 • Bański Jerzy, Degórski Marek: Wprowadzenie. [w]: Polska, jej zasoby i środowisko. Red. Jerzy Bański, Marek Degórski. Warszawa: Stowarzyszenie Rozwoju Społeczno-Gospodarczego "Wiedza", 2009 - s. 9.
 • Bański Jerzy: Użytkowanie ziemi w Polsce. - Geogr. w Szk. 2000, 53, nr 2/3 - s. 98-102.
 • Bański Jerzy: W głąb pustyni. - Poznaj Świat 1998, nr 8 - s. 40-42.
 • Bański Jerzy: Ruiny nad Morzem Egejskim. - Nowa Europa 1994, 11-13 III - s. 19.