Climate Research Department

Publications

Books, reports | Articles, chapters, papers and others | Editorial publications | Abstracts, reviews, notes | Documentation studies | Maps, atlases | Popular science publications

Books, reports

Articles, chapters, papers and others

 • Błażejczyk Krzysztof, Twardosz Robert, Wałach Paweł, Czarnecka Kaja, Błażejczyk Anna: Heat strain and mortality effects of prolonged Central European heat wave - an example of June 2019 in Poland. - International Journal of Biometeorology 2022, 66 - s. 149-161.
 • Jonczak Jerzy, Oktaba Lidia, Pawłowicz Edyta, Chojnacka Aleksandra, Regulska Edyta, Słowińska Sandra, Olejniczak Izabella, Oktaba Jarosław, Kruczkowska Bogusława, Kondras Marek, Jankiewicz Urszula, Wójcik-Gront Elżbieta: Soil organic matter transformation influenced by silver birch (Betula pendula Roth) succession on abandoned from agricultural production sandy soil. - European Journal of Forest Research 2022 - 13 s.
 • Konefał Marek, Chmura Jan, Charmas Małgorzata, Kotowska Jadwiga, Błażejczyk Krzysztof, Chmura Paweł: Lactate threshold and psychomotor fatigue threshold in hot conditions. Suggestions for soccer players participating in the Qatar World Cup 2022. - International Journal of Environmental Research and Public Health 2022, 19, 24 - 8 s.
 • Lindner-Cendrowska Katarzyna, Leziak Kamil, Bröde Peter: How Covid-19 pandemic influenced air quality in Polish cities – lessons from three lockdowns. - Geographia Polonica 2022, 95, 3 - s. 255-274.
 • Słowińska Sandra, Słowiński Michał, Marcisz Katarzyna, Lamentowicz Mariusz: Long-term microclimate study of a peatland in Central Europe to understand microrefugia. - International Journal of Biometeorology 2022, 66, 4 - s. 817–832.
 • Słowiński Michał, Szewczyk Krzysztof, Jonczak Jerzy, Związek Tomasz, Łuców Dominika, Halaś Agnieszka, Obremska Milena, Słowińska Sandra, Róg Dominik, Mroczkowska Agnieszka, Noryśkiewicz Agnieszka Maria, Chojnacka Aleksandra, Ważny Tomasz, Gmińska-Nowak Barbara, Kramkowski Mateusz, Barbarino Vincenzo, Tyszkowski Sebastian, Kruczkowska Bogusława, Kowalska Anna, Kołaczkowska Ewa, Swoboda Paweł, Kardasz Cezary, Niedzielski Michał, Konopski Michał, Brykała Dariusz: A novel multiproxy approach to detect the impact of charcoal production on the natural environment in NW Poland – project concept and preliminary results. - Geographia Polonica 2022, 95, 3 - s. 205-225.
 • Zacharko Michał, Konefał Marek, Radzimiński Łukasz, Chmura Paweł, Błażejczyk Krzysztof, Chmura Jan, Andrzejewski Marcin: Direction of travel of time zones crossed and results achieved by soccer players. The road from the 2018 FIFA World Cup to UEFA EURO 2020. - Research in Sports Medicine 2022, 30, 2 - s. 145-155.
 • Związek Tomasz, Guzowski Piotr, Poniat Radosław, Radomski Maciej T., Panecki Tomasz, Słowińska Sandra, Kruczkowska Bogusława, Targowski Michał, Adamska Dagmara: On the economic impact of droughts in central Europe: the decade from 1531 to 1540 from the Polish perspective. - Climate of the Past 2022, 18, 7 - s. 1541-1561.
 • Baranowski Jarosław, Kędzia Stanisław: Air temperature as a determinant of the forest line in the tatras. - Folia Forestalia Polonica, Series A – Forestry 2021, 63, 3 - s. 203–213.
 • Błażejczyk Krzysztof, Błażejczyk Anna: Mapping the universal thermal climate index (in different scales). [w]: Applications of the Universal Thermal Climate Index UTCI in Biometeorology. Red. Eduardo Kruger. Cham: Springer, 2021 - s. 155-176 (Biometeorology; 4)
 • Błażejczyk Krzysztof, Magdalena Kuchcik: UTCI applications in practice (methodological questions). - Geographia Polonica 2021, 94, 2 - s. 153-165.
 • Błażejczyk Krzysztof, Nejedlik Pavol, Skrynyk Oleh, Halaś Agnieszka, Skrynyk Olesya, Błażejczyk Anna, Mikulova Katarina: Influence of geographical factors on thermal stress in northern Carpathians. - International Journal of Biometeorology 2021, 65 - s. 1553–1566.
 • Błażejczyk Krzysztof, Pecelj Milica, Nejedlik Pavol, Skrynyk Olesya, Mikulova Katarina: Thermal stress in selected mountain system in Central and Eastern Europe – initial research based on UTCI characteristics. - Geographia Polonica 2021, 94, 2 - s. 223-236.
 • Czarnecka Kaja, Błażejczyk Krzysztof, Morita Takeshi: Characteristics of light pollution – A case study of Warsaw (Poland) and Fukuoka (Japan). - Environmental Pollution 2021, 291 - 8 s.
 • Ercan Fabian E.Z., Mikola Juha, Silfver Tarja, Myller Kristiina, Vainio Elina, Słowińska Sandra, Słowiński Michał, Lamentowicz Mariusz, Blok Daan, Wagner-Cremer Friederike: Effects of experimental warming on Betula nana epidermal cell growth tested over its maximum climatological growth range. - PLosONE 2021, 16, 5 - 12 s.
 • Falarz Małgorzata, Bielec-Bąkowska Zuzanna, Wypych Agnieszka, Matuszko Dorota, Niedźwiedź Tadeusz, Pińskwar Iwona, Piotrowicz Katarzyna, Ustrnul Zbigniew, Bokwa Anita, Filipiak Janusz, Graczyk Dariusz, Kuchcik Magdalena, Opała-Owczarek Magdalena, Szwed Małgorzata, Wibig Joanna: Climate change in Poland — summary, discussion and conclusion. [w]: Climate change in Poland. Red. Małgorzata Falarz. Cham: Springer, 2021 - s. 561-581 (Springer Climate)
 • Falarz Małgorzata, Opała-Owczarek Magdalena, Niedźwiedź Tadeusz, Bielec-Bąkowska Zuzanna, Wojkowski Jakub, Matuszko Dorota, Filipiak Janusz, Ustrnul Zbigniew, Wypych Agnieszka, Lisowska Monika, Bokwa Anita, Błażejczyk Krzysztof, Piotrowicz Katarzyna, Szwed Małgorzata: Initial research of climate change in Poland. [w]: Climate change in Poland. Red. Małgorzata Falarz. Cham: Springer, 2021 - s. 9-27 (Springer Climate)
 • Falarz Małgorzata, Szwed Małgorzata, Opała-Owczarek Magdalena, Kuchcik Magdalena, Małarzewski Łukasz, Piotrowicz Katarzyna, Niedźwiedź Tadeusz, Bielec-Bąkowska Zuzanna, Bokwa Anita, Filipiak Janusz, Matuszko Dorota, Ustrnul Zbigniew, Wibig Joanna, Wypych Agnieszka: Data and methods of investigation. [w]: Climate change in Poland. Red. Małgorzata Falarz. Cham: Springer, 2021 - s. 29-44 (Springer Climate)
 • Konefał Marek, Chmura Paweł, Zacharko Michał, Baranowski Jarosław, Andrzejewski Michał, Błażejczyk Krzysztof, Chmura Jan: The influence of thermal stress on the physical and technical activities of soccer players: lessons from the 2018 FIFA World Cup in Russia. - International Journal of Biometeorology 2021, 65, 9 - s. 1291-1298.
 • Kowalska Anna, Affek Andrzej, Wolski Jacek, Regulska Edyta, Kruczkowska Bogusława, Zawiska Izabela, Kołaczkowska Ewa, Baranowski Jarosław: Assessment of regulating ES potential of lowland riparian hardwood forests in Poland. - Ecological Indicators 2021, 120 - s. 106834.
 • Kruczkowska Bogusława, Jonczak Jerzy, Słowińska Sandra, Bartczak Arkadiusz, Kramkowski Mateusz, Uzarowicz Łukasz, Tyszkowski Sebastian, Słowiński Michał: Stages of soil development in the coastal zone of a disappearing lake—a case study from central Poland. - Journal of Soils and Sediments 2021, 21 - s. 1420-1436.
 • Kuchcik Magdalena, Błażejczyk Krzysztof, Halaś Agnieszka: The stimuli of thermal environment defined according to UTCI in Poland. - Geographia Polonica 2021, 94, 2 - s. 183-200.
 • Kuchcik Magdalena, Błażejczyk Krzysztof, Halaś Agnieszka: Long-term changes in hazardous heat and cold stress in humans: multi-city study in Poland. - International Journal of Biometeorology 2021, 65, 9 - s. 1567–1578.
 • Kuchcik Magdalena, Błażejczyk Krzysztof, Halaś Agnieszka: Changes in bioclimatic indices. [w]: Climate change in Poland. Red. Małgorzata Falarz. Cham: Springer, 2021 - s. 471-491 (Springer Climate)
 • Lindner-Cendrowska Katarzyna: Wpływ warunków meteorologicznych na zachorowalność na grypę w wybranych polskich miastach. - Przegląd Geograficzny 2021, 93, 1 - s. 103-122.
 • Lindner-Cendrowska Katarzyna, Bröde Peter: The evaluation of biothermal conditions for various forms of climatic therapy based on UTCI adjusted for activity. - Geographia Polonica 2021, 94, 2 - s. 167-182.
 • Lindner-Cendrowska Katarzyna, Bröde Peter: Impact of biometeorological conditions and air pollution on influenza-like illnesses incidence in Warsaw. - International Journal of Biometeorology 2021, 65 - s. 929–944.
 • Skrynyk Oleh, Błażejczyk Krzysztof: Wpływ cyrkulacji atmosferycznej na opady w Tatrach oraz Czarnohorze. - Przegląd Geograficzny 2021, 93, 1 - s. 43-58.
 • Szymczak Robert, Błażejczyk Krzysztof: Heat Balance When Climbing Mount Everest. - Frontiers in Physiology 2021, 12 - 16 s.
 • Słowińska Sandra, Słowiński Michał: Torfowiska mszarne strefy północnej a zmiana klimatu. - Kosmos 2021, 70, 4 - s. 569-578.
 • Baranowski Jarosław: Klimat akustyczny polskich uzdrowisk. - Przegląd Geograficzny 2020, 92, 1 - s. 135-153.
 • Błażejczyk Anna, Pecelj Milica, Skrynyk Oleh, Błażejczyk Krzysztof, Skrynyk Olesya: Weather suitability for outdoor tourism in three European regions in first decades of the twenty-first century. - International Journal of Biometeorology 2020, Spec. iss. - 18 s.
 • Błażejczyk Krzysztof, Błażejczyk Anna, Baranowski Jarosław, Kuchcik Magdalena: Assessment of mortality risk in Poland due to cold and heat stress and predictions to 2100. - Journal of the Climate Change Research 2020, 1, 4 - s. 49-57.
 • Błażejczyk Krzysztof, Kicińska Bożena: Rola Pola Mokotowskiego w kształtowaniu klimatu Warszawy. - Prace i Studia Geograficzne 2020, 65, 1 - s. 9-16.
 • Błażejczyk Krzysztof, Kuchcik Magdalena: Znaczenie zieleni dla kształtowania klimatu miasta. [w]: O znaczeniu zieleni w miastach. Red. Barbara Szulczewska, Anna Stankowska. Warszawa: Instytut Rozwoju Miast i Regionów, 2020 - s. 13-37.
 • Błażejczyk Krzysztof, Nejedlik Pavol, Skrynyk Oleh, Halaś Agnieszka, Skrynyk Olesya, Baranowski Jarosław, Mikulova Katarina: Thermal stress in northern Carpathians and air circulation. - Miscellanea Geographica 2020, 24, 3 - s. 147-160.
 • Błażejczyk Krzysztof, Nejedlik Pavol, Skrynyk Oleh, Halaś Agnieszka, Skrynyk Olesya, Błażejczyk Anna, Mikulova Katarina: Influence of geographical factors on thermal stress in northern Carpathians. - International Journal of Biometeorology 2020, Spec. iss. - 14 s.
 • Gawuć Lech, Jefimow Maciej, Szymankiewicz Karol, Kuchcik Magdalena, Sattari Anahita, Strużewska Joanna: Statistical modelling of urban heat island intensity in Warsaw, Poland using simultaneous air and surface temperature observations. - IEEE Journal of Selected Topics in Applied Earth Observations and Remote Sensing 2020, 13 - s. 2716 - 2728.
 • Jonczak Jerzy, Jankiewicz Urszula, Kondras Marek, Kruczkowska Bogusława, Oktaba Lidia, Oktaba Jarosław, Olejniczak Izabella, Pawłowicz Edyta, Polláková Nora, Raab Thomas, Regulska Edyta, Słowińska Sandra, Sut-Lohmann Magdalena: The influence of birch trees (Betula spp.) on soil environment – A review. - Forest Ecology and Management 2020, 477 - s. 118486.
 • Konefał Marek, Chmura Paweł, Zacharko Michał, Baranowski Jarosław, Andrzejewski Marcin, Błażejczyk Krzysztof, Chmura Jan: The influence of thermal stress on the physical and technical activities of soccer players: lessons from the 2018 FIFA World Cup in Russia. - International Journal of Biometeorology 2020, Spec. iss. - 8 s.
 • Kuchcik Magdalena: Mortality and thermal environment (UTCI) in Poland—long-term, multi-city study. - International Journal of Biometeorology 2020, Spec. iss. - 21 s.
 • Kuchcik Magdalena: Zanieczyszczenie powietrza w uzdrowiskach polskich – problem gmin uzdrowiskowych oraz kuracjuszy. - Przegląd Geograficzny 2020, 92, 1 - s. 109-134.
 • Reczuga Monika K., Seppey Christophe V.W., Mulot Matthieu, Jassey Vincent E.J., Buttler Alexandre, Słowińska Sandra, Słowiński Michał, Lara Enrique, Lamentowicz Mariusz, Mitchell Edward A.D.: Assessing the responses of Sphagnum micro-eukaryotes to climate changes using high throughput sequencing. - PeerJ 2020, 8 - 26 s.
 • Zacharko Michał, Konefał Marek, Radzimiński Łukasz, Chmura Paweł, Błażejczyk Krzysztof, Chmura Jan, Andrzejewski Marcin: Direction of travel of time zones crossed and results achieved by soccer players. The road from the 2018 FIFA World Cup to UEFA EURO 2020. - Research in Sports Medicine 2020 - 11 s.
 • Bartczak Arkadiusz, Słowińska Sandra, Tyszkowski Sebastian, Kramkowski Mateusz, Kaczmarek Halina, Kordowski Jarosław, Słowiński Michał: Ecohydrological changes and resilience of a shallow lake ecosystem under intense human pressure and recent climate change. - Water 2019, 11, 1 - 21 s.
 • Błażejczyk Krzysztof: Klimatologia polska dawniej i dziś. - Przegląd Geograficzny 2019, 91, Spec. iss. - s. 61-66.
 • Błażejczyk Krzysztof: Sezonowa i wieloletnia zmienność niektórych elementów klimatu w Tatrach i Karkonoszach w latach 1951–2015. - Przegląd Geograficzny 2019, 91, 1 - s. 41-62.
 • Błażejczyk Krzysztof, Błażejczyk Anna: Zmiany klimatu a działania straży pożarnej. [w]: Analizy strategiczne Florian 2050. T. 1. Red. Marian Zalewski. Warszawa: Zarząd Główny Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP; Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego, 2019 - s. 33-37.
 • Błażejczyk Krzysztof, Skrynyk Oleh: Principal features of Chornohora climate (Ukrainian Carpathians). - Bulletin of Geography. Physical Geography Series 2019, 17, 1 - s. 61-76.
 • Błażejczyk Krzysztof, Skrynyk Oleh: Wieloletnie zmiany temperatury powietrza, opadów i pokrywy śnieżnej w trzech pasmach górskich Europy Środkowej. [w]: Zmienność klimatu Polski i Europy oraz jej cyrkulacyjne uwarunkowania. Red. Leszek Kolendowicz, Ewa Bednorz, Arkadiusz M. Tomczyk. Poznań: Bogucki Wydawnictwo Naukowe, 2019 - s. 53-70 (Studia i Prace z Geografii; 77)
 • Halaś Agnieszka, Czarnecka Kaja, Piasecki Krzysztof, Łaszewski Maksym: Przestrzenne i sezonowe zróżnicowanie wybranych parametrów jakości wody w zlewni zurbanizowanej na przykładzie Potoku Służewieckiego. - Przegląd Geograficzny 2019, 91, 1 - s. 121-138.
 • Kowalska Anna, Affek Andrzej, Regulska Edyta, Wolski Jacek, Kruczkowska Bogusława, Kołaczkowska Ewa, Zawiska Izabela, Baranowski Jarosław: Łęgi jesionowo-wiązowe w dolinie środkowej Wisły – stan ekosystemów pozbawionych zalewów i wytyczne do działań ochronnych. - Przegląd Geograficzny 2019, 91, 3 - s. 295-323.
 • Kuchcik Magdalena, Błażejczyk Krzysztof, Baranowski Jarosław, Szmyd Jakub: Badania klimatu i bioklimatu miasta prowadzone w IGiPZ PAN. - Acta Geographica Lodziensia 2019, 108 - s. 63-77.
 • Błażejczyk Anna, Błażejczyk Krzysztof, Baranowski Jarosław, Kuchcik Magdalena: Heat stress mortality and desired adaptation responses of healthcare system in Poland. - International Journal of Biometeorology 2018, 62, 3 - s. 307-318.
 • Błażejczyk Krzysztof, Baranowski Jarosław, Błażejczyk Anna: Climate related diseases. Current regional variability and projections to the year 2100. - Quaestiones Geographicae 2018, 37, 1 - s. 23-36.
 • Jassey Vincent E.J., Reczuga Monika K., Zielińska Małgorzata, Słowińska Sandra, Robroek Bjorn J.M., Mariotte Pierre, Seppey Christophe V.W., Lara Enrique, Barabach Jan, Słowiński Michał, Bragazza Luca, Chojnicki Bogdan H., Lamentowicz Mariusz, Mitchell Edward A.D., Buttler Alexandre: Tipping point effect in plant-fungal interactions under severe drought causes abrupt rise in peatland ecosystem respiration. - Global Change Biology 2018, 24, 3 - s. 972-986.
 • Kuchcik Magdalena, Milewski Paweł: Zanieczyszczenie powietrza w Polsce – stan, przyczyny i skutki. - Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN 2018, 182, 2 - s. 341-364.
 • Reczuga Monika K., Lamentowicz Mariusz, Mulot Matthieu, Mitchell Edward A.D., Buttler Alexandre, Chojnicki Bogdan, Słowiński Michał, Binet Philippe, Chiapusio Genevieve, Gilbert Daniel, Słowińska Sandra, Jassey Vincent E.J.: Predator–prey mass ratio drives microbial activity under dry conditions in Sphagnum peatlands. - Ecology and Evolution. 2018, 8, 11 - s. 5752-5764.
 • Roshan Gholamreza, Yousefi Robabe, Błażejczyk Krzysztof: Assessment of the climatic potential for tourism in Iran through biometeorology clustering. - International Journal of Biometeorology 2018, 62, 4 - s. 525-542.
 • Samson Mateusz, Słowińska Sandra, Słowiński Michał, Lamentowicz Mariusz, Barabach Jan, Harenda Kamila, Zielińska Małgorzata, Robroek B.J.M., Jassey V.E.J., Buttler Alexandre, Chojnicki Bogdan H.: The impact of experimental temperature and water level manipulation on carbon dioxide release in a poor fen in Northern Poland. - Wetlands 2018, 38, 3 - s. 551-563.
 • Błażejczyk Krzysztof, Kuchcik Magdalena: Podstawy bioklimatologii uzdrowiskowej. [w]: Wielka Księga Balneologii, Medycyny Fizykalnej i Uzdrowiskowej. T.1. Część ogólna. Red. Irena Ponikowska, Jan Wiesław Kochański. Konatancin-Jeziorna: Aluna, 2017 - s. 83-102.
 • Kuchcik Magdalena, Hildebrandt Kinga: Zanieczyszczenie powietrza w aspekcie lecznictwa uzdrowiskowego. [w]: Wielka Księga Balneologii, Medycyny Fizykalnej i Uzdrowiskowej. T.1. Część ogólna. Red. Irena Ponikowska, Jan Wiesław Kochański. Konstancin-Jeziorna: Aluna, 2017 - s. 693-702.
 • Lamentowicz Mariusz, Słowińska Sandra, Słowiński Michał, Marcisz Katarzyna, Buttler Alexandre, Chojnicki Bogdan H., Jassey Vincent E. J., Juszczak Radosław, Kajukało Katarzyna, Kołaczek Piotr, Lamentowicz Łukasz, Łuców Dominika, Reczuga Monika K., Samson Mateusz, Zielińska Małgorzata, Harenda Kamila, Barabach Jan, Tobolski Kazimierz, Gałka Mariusz: Znaczenie badań interdyscyplinarnych dla zrozumienia zaburzeń torfowisk w lasach. - Studia i Materiały Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej 2017, 19, 51-2 - s. 77-92.
 • Błażejczyk Krzysztof, Kuchcik Magdalena, Dudek Wojciech, Kręcisz Beata, Błażejczyk Anna, Milewski Paweł, Szmyd Jakub, Pałczyński Cezary: Urban Heat Island and bioclimatic comfort in Warsaw. [w]: Counteracting Urban Heat Island effects in a global climate change scenario. Ed. Francesco Musco. Cham: Springer International Publishing, 2016 - s. 377-395.
 • Kuchcik Magdalena, Błażejczyk Krzysztof, Milewski Paweł, Dudek Wojciech: Odczucie cieplne a potencjał alergenny. - Przegląd Komunalny 2016, 8 - s. 45-49.
 • Kuchcik Magdalena, Dudek Wojciech, Błażejczyk Krzysztof, Milewski Paweł, Błażejczyk Anna: Two faces to the greenery on housing estates–mitigating climate but aggravating allergy. A Warsaw case study. - Urban Forestry & Urban Greening 2016, 16 - s. 170-181.
 • Kuchcik Magdalena, Milewski Paweł: Miejska wyspa ciepła w Warszawie - próba oceny z wykorzystaniem Local Climate Zones. - Acta Geographica Lodziensia 2016, 104 - s. 21-33.
 • Kuchcik Magdalena, Milewski Paweł, Baranowski Jarosław, Szmyd Jakub, Błażejczyk Krzysztof, Błażejczyk Anna: Tereny zieleni na wybranych osiedlach warszawskich - kształtowanie odczucia cieplnego a potencjał alergenny w świetle zmian klimatu. [w]: Tereny zieleni wobec zmian klimatu. Red. Marek Kosmala. Toruń: Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych Oddział Toruń, 2016 - s. 143-156.
 • Lamentowicz Mariusz, Słowińska Sandra, Słowiński Michał, Jassey Vincent E.J., Chojnicki Bogdan H., Reczuga Monika K., Zielińska Małgorzata, Marcisz Katarzyna, Lamentowicz Łukasz, Barabach Jan, Samson Mateusz, Kołaczek Piotr, Buttler Alexandre: Combining short-term manipulative experiments with long-term palaeoecological investigations at high resolution to assess the response of Sphagnum peatlands to drought, fire and warming. - Mires and Peat 2016, 18 - s. 1-17.
 • Rabczenko Daniel, Wojtyniak Bogdan, Kuchcik Magdalena, Szymalski Wojciech, Seroka Wojciech, Żmudzka Elwira: Association between high temperature and mortality of Warsaw inhabitants, 2008-2013. - Przegląd Epidemiologiczny 2016, 70, 4 - s. 629-640.
 • Słowiński Michał, Marcisz Katarzyna, Płóciennik Mateusz, Obremska Milena, Pawłowski Dominik, Okupny Daniel, Słowińska Sandra, Borówka Ryszard, Kittel Piotr, Forysiak Jacek, Michczyńska Danuta J., Lamentowicz Mariusz: Drought as a stress driver of ecological changes in peatland - A palaeoecological study of peatland development between 3500 BCE and 200 BCE in central Poland. - Palaeogeography Palaeoclimatology Palaeoecology 2016, 461 - s. 272–291.
 • Wieczorek Joanna, Błażejczyk Krzysztof, Morita Takeshi: Changes in melatonin secretion in tourists after rapid movement to another lighting zone without transition of time zone. - Chronobiology International 2016, 33, 2 - s. 220-233.
 • Baranowski Jarosław, Kędzia Stanisław: Zróżnicowanie temperatury powietrza na górnej granicy lasu w Dolinie Suchej Wody. [w]: Nauka Tatrom. Tom I. Nauki o Ziemi. Materiały V Konferencji Przyroda Tatrzańskiego Parku Narodowego a Człowiek, Zakopane, 24–26 września 2015 roku. Red. Anna Chrobak, Adam Kotarba. Zakopane: Wydawnictwa Tatrzańskiego Parku Narodowego, 2015 - s. 27-34.
 • Błażejczyk Krzysztof, Baranowski Jarosław: Acoustic climate in the environment of the selected road sections in Poland. - Europa XXI 2015, 28 - s. 117-138.
 • Błażejczyk Krzysztof, Baranowski Jarosław, Błażejczyk Anna: Adaptacja systemu ochrony zdrowia do zmian klimatu. [w]: Klimat a społeczeństwo i gospodarka. Red. Halina Lorenc, Zbigniew Ustrnul. Warszawa: Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy, 2015 - s. 175-190 (Monografie IMGW-PIB)
 • Błażejczyk Krzysztof, Baranowski Jarosław, Jendritzky Gerd, Błażejczyk Anna, Bröde Peter, Fiala Dusan: Regional features of the bioclimate of Central and Southern Europe against the background of the Köppen-Geiger climate classification. - Geographia Polonica 2015, 88, 3 - s. 439-453.
 • Błażejczyk Krzysztof, Kazandjiev Valentin, Degórski Marek, Dimitrov Peter: Assessment of occupational heat stress risk among agriculture workers in Poland and Bulgaria. - Europa XXI 2015, 29 - s. 59-72.
 • Georgieva Veska, Kazandjiev Valentin, Degórski Marek, Błażejczyk Krzysztof, Kuchcik Magdalena, Degórska Bożena: Investigation on soil moisture reserves and meteorological conditions in relation to basic soil types in Bulgaria. - Europa XXI 2015, 29 - s. 43-58.
 • Kazandjiev Valentin, Degórski Marek, Błażejczyk Krzysztof, Georgieva Veska: Agroclimatic conditions in Bulgaria and agricultural adaptation. - Europa XXI 2015, 29 - s. 23-42.
 • Kuchcik Magdalena: The present and future state of the climate in Poland and Bulgaria. - Europa XXI 2015, 29 - s. 7-22.
 • Kuchcik Magdalena: Klimat osiedli mieszkaniowych i możliwosci jego kształtowania. [w]: Osiedle mieszkaniowe w strukturze przyrodniczej miasta. Red. Barbara Szulczewska. Warszawa: Wydawnictwo SGGW, 2015 - s. 64-79.
 • Kuchcik Magdalena, Błażejczyk Krzysztof, Milewski Paweł, Szmyd Jakub: Zagospodarowanie terenu a zróżnicowanie termiczne Warszawy. [w]: Miasto idealne - miasto zrównoważone. Planowanie przestrzenne terenów zurbanizowanych i jego wpływ na ograniczenie skutków zmian klimatu. Red. nauk. Anna Kalinowska. Warszawa: Uniwersyteckie Centrum Badań nad Środowiskiem Przyrodniczym i Zrównoważonym Rozwojem, 2015 - s. 153-158.
 • Lamentowicz Mariusz, Słowińska Sandra, Słowiński Michał, Marcisz Katarzyna, Jassey Vincent, Chojnicki Bogdan H., Reczuga Monika, Zielińska Małgorzata, Błażejczyk Krzysztof, Tryjanowski Piotr, Butler Alexandre: Rezerwat przyrody "Linje" - unikatowe interdyscyplinarne badania ekosystemu torfowiska. [w]: Zespół Parków Krajobrazowych Chełmińskiego i Nadwiślańskiego. T.1. Red. Jarosław Pająkowski. Toruń: Polskie Wydawnictwo Reklamowe, 2015 - s. 212-218.
 • Baranowski Jarosław, Błażejczyk Krzysztof, Milewski Paweł: Klimat akustyczny w otoczeniu wybranych odcinków dróg w Polsce – wyniki wstępne. - Prace i Studia Geograficzne 2014, 56 - s. 17-36.
 • Błażejczyk Krzysztof, Błażejczyk Anna, Baranowski Jarosław: Wieloletnia zmienność niektórych chorób klimatozależnych w Polsce i jej związek z warunkami klimatycznymi. - Prace i Studia Geograficzne 2014, 56 - s. 37-65.
 • Błażejczyk Krzysztof, Błażejczyk Anna, Kuchcik Magdalena, Milewski Paweł, Szmyd Jakub: Zmiany zagospodarowania Warszawy według "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego" i możliwy ich wpływ na warunki mikroklimatyczne i jakość życia mieszkańców. - Studia Regionalne i Lokalne 2014, 2 - s. 95-118.
 • Błażejczyk Krzysztof, Kuchcik Magdalena, Błażejczyk Anna, Milewski Paweł, Szmyd Jakub: Assessment of urban thermal stress by UTCI – experimental and modelling studies: an example from Poland. - Erde 2014, 145, 1-2 - s. 16-33.
 • Błażejczyk Krzysztof, Kuchcik Magdalena, Milewski Paweł, Błażejczyk Anna, Szmyd Jakub: Wyspy ciepła w Warszawie - przyczyny, zasięg i możliwości ograniczenia. - Przegląd Urbanistyczny 2014, 8 - s. 21-25.
 • Błażejczyk Krzysztof, Vinogradova Vera: Adaptation Strain Index for tourists traveling from central and northern Europe to the Mediterranean. - Finisterra 2014, 49, 98 - s. 139-157.
 • Kuchcik Magdalena, Błażejczyk Krzysztof, Milewski Paweł, Szmyd Jakub: Urban climate research in Warsaw: the results of microclimatic network measurements. - Geographia Polonica 2014, 87, 4 - s. 491-504.
 • Marcisz Katarzyna, Lamentowicz Łukasz, Słowińska Sandra, Słowiński Michał, Muszak Witold, Lamentowicz Mariusz: Seasonal changes in Sphagnum peatland testate amoeba communities along a hydrological gradient. - European Journal of Protistology 2014, 50, 5 - s. 445-455.
 • Matuszkiewicz Jan, Bielonowska Elena, Kowalska Anna, Cariewska Nadjeżda, Baranowski Jarosław, Vinogradowa Viera, Tishkov Arkadij, Litvinova Elena: Białowieża Forest (NE-Poland) and Valday NP. (NW-Russia) – biogeographical characteristics of eutrophic deciduous forests. - Quaestiones Geographicae 2014, 33, 3 - s. 111-122.
 • Szulczewska Barbara, Giedych Renata, Borowski Jacek, Kuchcik Magdalena, Sikorski Piotr, Mazurkiewicz Anna, Stańczyk Tomasz: How much green is needed for a vital neighbourhood? In search for empirical evidence. - Land Use Policy 2014, 38 - s. 330-345.
 • Broede Peter, Błażejczyk Krzysztof, Fiala Dusan, Havenith George, Holmer Ingvar, Jendritzky Gerd, Kuklane Kalev, Kampmann Berndt: The Universal Thermal Climate Index UTCI Compared to Ergonomics Standards for Assessing the Thermal Environment. - Industrial Health 2013, 51, 1 - s. 16-24.
 • Błażejczyk Krzysztof: Distribution of Universal Thermal Climate Index (UTCI) in Warsaw. - Geographia Polonica 2013, 86, 1 - s. 79-80.
 • Błażejczyk Krzysztof: Wpływ czynników klimatycznych, orograficznych i pokrycia terenu na jakość powietrza. [w]: Środowisko przyrodnicze Krakowa. Zasoby - ochrona - kształtowanie. Red. Bożena Degórska, Maria Baścik. Kraków: Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2013 - s. 169-175.
 • Błażejczyk Krzysztof: Klimat i jego lokalne zróżnicowanie. [w]: Środowisko przyrodnicze Krakowa. Zasoby - ochrona - kształtowanie. Red. Bożena Degórska, Maria Baścik. Kraków: Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2013 - s. 61-68.
 • Błażejczyk Krzysztof, Baranowski Jarosław, Błażejczyk Anna, Szmyd Jakub: Klimat i bioklimat Hali Gąsienicowej. [w]: Dolina Suchej Wody w Tatrach. Środowisko i jego współczesne przemiany. Red. Zofia Rączkowska, Adam Kotarba. Warszawa: Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, 2013 - s. 67-95 (Prace Geograficzne; 239)
 • Błażejczyk Krzysztof, Błażejczyk Anna: Climate change and heat stress in the 21st century - an example from Poland. [w]: Proceedings of the 15th International Conference on Environmental Ergonomics, 2013, 11-15th February, Queenstown, New Zealand,. Eds. J.D. Cotter, S.J.E. Lucas, T. Mundel. Queenstown: International Society for Environmental Ergonomics, 2013 - s. 31-33.
 • Błażejczyk Krzysztof, Idzikowska Danuta, Błażejczyk Anna: Forecast changes for heat and cold stress in Warsaw in the 21st century, and their possible influence on mortality risk. - Papers on Global Change IGBP 2013, 20 - s. 47-62.
 • Błażejczyk Krzysztof, Jendritzky Gerd, Bröde Peter, Fiala Dusan, Havenith George, Epstein Yoram, Psikuta Agnieszka, Kampmann Bernhard: An introduction to the Universal Thermal Climate Index (UTCI). - Geographia Polonica 2013, 86, 1 - s. 5-10.
 • Błażejczyk Krzysztof, Lindner-Cendrowska Katarzyna, Błażejczyk Anna: Assessment of heat stress at various outdoor spaces in the city (an example from Warsaw). [w]: Proceedings of the 15th International Conference on Environmental Ergonomics, 2013, 11-15th February, Queenstown, New Zealand,. Eds. J.D. Cotter, S.J.E. Lucas, T. Mundel. Queenstown: International Society for Environmental Ergonomics, 2013 - s. 211-214.
 • Kuchcik Magdalena: The attempt to validate the applicability of two climate models for the evaluation of heat wave related mortality in Warsaw in the 21st century. - Geographia Polonica 2013, 86, 4 - s. 295-311.
 • Kuchcik Magdalena: Ebi K. L., Burton I., Mcgregor G. R. (eds.), Biometeorology for adaptation to climate variability and change, United Kingdom, Springer 2009. - Geographia Polonica 2013, 86, 1 - s. 81-83.
 • Kuchcik Magdalena, Baranowski Jarosław: Zagrożenie hałasem wybranych uzdrowisk Polski. - Acta Balneologica 2013, 55, 1 - s. 48-54.
 • Lindner-Cendrowska Katarzyna: Assessment of bioclimatic conditions in cities for tourism and recreational purposes (A Warsaw case study). - Geographia Polonica 2013, 86, 1 - s. 55-66.
 • Lindner-Cendrowska Katarzyna, Błażejczyk Krzysztof: Clothing habits during tourism and leisure activities in urban areas. The case study of Warsaw (Poland). [w]: Proceedings of the 15th International Conference on Environmental Ergonomics, 2013, 11-15th February, Queenstown, New Zealand,. Eds. J.D. Cotter, S.J.E. Lucas, T. Mundel. Queenstown: International Society for Environmental Ergonomics, 2013 - s. 289-291.
 • Wieczorek Joanna, Błażejczyk Krzysztof, Morita Takeshi: Lighting characteristics during the polar day and their impact on changes in melatonin secretion. - Geographia Polonica 2013, 86, 1 - s. 67-75.
 • Bröde Peter, Fiala Dusan, Błażejczyk Krzysztof, Holmer Ingvar, Jendritzky Gerd, Kampmann Bernhard, Tinz Birger, Havenith George: Deriving the operational procedure for the Universal Thermal Climate Index (UTCI). - International Journal of Biometeorology 2012, 56 - s. 481-494.
 • Błażejczyk Krzysztof: Współczesne trendy badań w bioklimatologii człowieka. - Przegląd Geograficzny 2012, 84, 3 - s. 357-360.
 • Błażejczyk Krzysztof, Błażejczyk Anna: Środowiskowe i klimatyczne uwarunkowania zatruć pokarmowych – stan aktualny i prognoza do roku 2100. [w]: Cywilizacja a środowisko – wyzwania i dylematy. Red. E. Kantowicz, M. Roge-Wiśniewska. Warszawa: Wydział Geografii i Studiów Regionalnych UW, 2012 - s. 55-65.
 • Błażejczyk Krzysztof, Błażejczyk Anna: Changes in UV radiation intensity and their possible impact on skin cancer in Poland. - Geographia Polonica 2012, 85, 2 - s. 57-64.
 • Błażejczyk Krzysztof, Epstein Yoram, Jendritzky Gerd, Staiger Henning, Tinz Birger: Comparison of UTCI to selected thermal indices. - International Journal of Biometeorology 2012, 56, 3 - s. 515-535.
 • Błażejczyk Krzysztof, Szmyd Jakub, Adamczyk Anna Beata: Ogólne cechy potencjału leczniczego klimatu i bioklimatu Uniejowa. - Biuletyn Uniejowski 2012, 1, 1 - s. 43-61.
 • Havenith George, Fiala Dusan, Błażejczyk Krzysztof, Richards Mark, Bröde Peter, Holmer Ingvar, Rintamaki Hannu, Benshabat Yael, Jendritzky Gerd: The UTCI-clothing model. - International Journal of Biometeorology 2012, 56 - s. 461-470.
 • Psikuta Agnes, Fiala Dusan, Laschewski Gudrun, Jendritzky Gerd, Richards Mark, Błażejczyk Krzysztof, Mekjavič Igor, Rintamaki Hannu, de Dear Richard, Havenith George: Evaluation of the Fiala multi-node thermophysiological model for UTCI application. - International Journal of Biometeorology 2012, 56, 3 - s. 443-460.
 • Słowińska Sandra, Błażejczyk Krzysztof, Słowiński Michał: Zróżnicowanie mikroklimatyczne rezerwatu "Cisy Staropolskie" im. L. Wyczółkowskiego" w Wierzchlesie. [w]: Rezerwat przyrody "Cisy Staropolskie im. Leona Wyczółkowskiego" w Wierzchlesie. Red. J. Pająkowski. Świecie: Zespół Parków Krajobrazowych Chełmińskiego i Nadwiślańskiego; Towarzystwo Przyjaciół Dolnej Wisły, 2012 - s. 78-83.
 • Baranowski Jarosław, Adamczyk Anna Beata: Warunki termiczne warszawskich ogrodów botanicznych. - Ann. UMCS Sec.B 2011, 66, z.2 - s. 65-75.
 • Kuchcik Magdalena: O potrzebie prowadzenia badań lokalnego zróżnicowania warunków klimatycznych w uzdrowiskach. - Acta Balneol. 2011, 53, nr 2 - s. 144-150.
 • Kuchcik Magdalena, Baranowski Jarosław: Różnice termiczne między osiedlami mieszkaniowymi o różnym udziale powierzchni czynnej biologicznie. - Prace i Studia Geogr. WGiSR UW 2011, 47 - s. 365-372.
 • Kunert Anna, Błażejczyk Krzysztof: Zróżnicowanie temperatury powietrza w skali lokalnej w różnych typach krajobrazu Polski. - Przegl. Geogr. 2011, 83, z.1 - s. 69-90.
 • Kunert Anna, Błażejczyk Krzysztof: Zróżnicowanie temperatury powietrza w skali lokalnej w różnych typach krajobrazu Polski. - Przegląd Geograficzny 2011, 83, 1 - s. 69-90.
 • Baranowski Jarosław, Kędzia Stanisław: Wpływ rzeźby terenu na topoklimat i położenie górnej granicy lasu. [w]: Nauka a zarządzanie obszarem Tatr i ich otoczeniem. T.1. Nauki o Ziemi. Materiały IV Konferencji "Przyroda Tatrzańskiego Parku Narodowego a człowiek", Zakopane, 14-16 października 2010. Red. Adam Kotarba. Zakopane: Tatrzański Park Narodowy, 2010 - s. 17-22.
 • Błażejczyk Krzysztof, Broede Peter, Fiala Dusan, Havenith George, Holmer Ingvar, Jendritzky Gerd, Kampmann Bernhardt: UTCI - nowy wskaźnik oceny obciążeń cieplnych człowieka. - Przegląd Geograficzny 2010, 82, 1 - s. 49-71.
 • Błażejczyk Krzysztof, Broede Peter, Fiala Dusan, Havenith George, Holmer Ingvar, Jendritzky Gerd, Kampmann Bernhardt: UTCI - nowe narzędzie badania warunków bioklimatycznych w różnych skalach czasowych i przestrzennych. - Przegl. Geofiz. 2010, 55, z.1/2 - s. 5-19.
 • Błażejczyk Krzysztof, Broede Peter, Fiala Dusan, Havenith George, Holmer Ingvar, Jendritzky Gerd, Kampmann Bernhardt, Kunert Anna: Principles of the new Universal Thermal Climate Index (UTCI) and its application to bioclimatic research in European scale. - Misc. Geogr. 2010, 14 - s. 91-102.
 • Błażejczyk Krzysztof, Broede Peter, Fiala Dusan, Havenith George, Jendritzky Gerd, Kampmann Bernhardt: UTCI - nowy wskaźnik oceny obciążeń cieplnych człowieka. - Przegl. Geogr. 2010, 82, z.1 - s. 49-71.
 • Błażejczyk Krzysztof, Kunert Anna: Warunki bioklimatyczne wybranych aglomeracji Europy i Polski. [w]: Klimat Polski na tle klimatu Europy. Zmiany i ich konsekwencje. Red. Ewa Bednorz, Leszek Kolendowicz. Poznań: Bogucki Wydaw. Nauk., 2010 - s. 93-106 (Studia i Prace z Geografii i Geologii; 16)
 • Błażejczyk Krzysztof, Kunert Anna: Obciążenie cieplne organizmu człowieka podczas letnich i zimowych wędrówek w Tatrach. [w]: Nauka a zarządzanie obszarem Tatr i ich otoczeniem. T.3. Człowiek a środowisko. Materiały IV Konferencji "Przyroda Tatrzańskiego Parku Narodowego a człowiek", Zakopane, 14-16 października 2010. Red. Zbigniew Krzan. Zakopane: Tatrzański Park Narodowy, 2010 - s. 61-68.
 • Błażejczyk Krzysztof, Twardosz Robert: Long-term changes of bioclimatic conditions in Cracow (Poland). [w]: The Polish climate in the European context. An historical overview. Eds. Rajmund Przybylak, Jacek Majorowicz, Rudolf Brazdil, Marek Kejna. Dordrecht, Heidelberg, London, New York: Springer, 2010 - s. 235-246.
 • Kozłowska-Szczęsna Teresa, Błażejczyk Krzysztof: Wpływ środowiska atmosferycznego na społeczeństwo jako przedmiot badań biometeorologii społecznej. - Przegl. Geogr. 2010, 82, z.1 - s. 5-48.
 • Kozłowska-Szczęsna Teresa, Błażejczyk Krzysztof: Wpływ środowiska atmosferycznego na społeczeństwo jako przedmiot badań biometeorologii społecznej. - Przegląd Geograficzny 2010, 82, 1 - s. 5-48.
 • Maroszek Joanna, Takeshi Morita, Błażejczyk Krzysztof: Melatonin secretion in various climate zones. [w]: Proceedings of the 7th Conference on Biometeorology, Alberts-Ludwigs-University of Freiburg, Germany, 12-14 April 2010. Eds. Andreas Matzarakis, Helmut Mayer, Frank-M. Chmielewski. Freiburg: Meteorologischen Instituts der Albert-Ludwigs-Univeristaet, 2010 - s. 273-277 (Berichte des Meteorologischen Instituts der Albert-Ludwigs-Univeristaet Freiburg; 20)
 • Słowińska Sandra, Słowiński Michał, Lamentowicz Mariusz: Relationships between local climate and hydrology in Sphagnum mire: implications for palaeohydrological studies and ecosystem management. - Pol. J. Environ. Studies 2010, 19, nr 4 - s. 779-787.
 • Błażejczyk Krzysztof: Zmiany globalne klimatu i ich konsekwencje zdrowotne dla człowieka. [w]: Zrównoważone warunki życia w zmieniającym się systemie klimatycznym Ziemi. Red. Małgorzata Gutry-Korycka, Tadeusz Markowski. Warszawa: KPZK PAN, 2009 - s. 107-136 (Studia; 74)
 • Błażejczyk Krzysztof: The consequences of the changes in the global climate for human health. - Papers Glob. Change 2009, 16 - s. 87-110.
 • Błażejczyk Krzysztof, Broede Peter, Fiala Dusan, Haveenith George, Holmer Ingvar, Jendritzky Gerd, Kampmann Bernhardt, Kunert Anna: Nowy wskaźniki oceny warunków klimatoterapii uzdrowiskowej (UTCI). - Balneol. Pol. 2009, 51, nr 4 - 313-321 : il.
 • Błażejczyk Krzysztof, Solon Jerzy: Uwarunkowania środowiskowe. [w]: Studia nad lokalizacją regionalnych portów lotniczych na Mazowszu. Warszawa: PAN IGiPZ, 2009 - s. 59-80 (Prace Geograficzne; 220)
 • Hałas Sandra, Błażejczyk Krzysztof, Słowiński Michał: Zróżnicowanie mikroklimatyczne rezerwatu "Cisy Staropolskie" im. Leona Wyczółkowskiego w Wierzchlesie. [w]: Stan badań rezerwatu przyrody "Cisy Staropolskie im. Leona Wyczółkowskiego" w Wierzchlesie. Praca zbiorowa. Red. Jarosław Pająkowski. Wierzchlas: Towarzystwo Przyjaciół Dolnej Wisły, 2009 - s. 51-55.
 • Komornicki Tomasz, Śleszyński Przemysław, Błażejczyk Krzysztof, Solon Jerzy, Siłka Piotr, Stępniak Marcin: Dyskusja i podsumowanie badań. [w]: Studia nad lokalizacją regionalnych portów lotniczych na Mazowszu. Warszawa: PAN IGiPZ, 2009 - s. 209-216 (Prace Geograficzne; 220)
 • Kuchcik Magdalena, Degórski Marek: Heat- and cold-related mortality in the north-east of Poland as an example of the socio-economic effects of extreme hydrometeorological events in the Polish Lowland. - Geographia Polonica 2009, 82, 1 - s. 69-78.
 • Solon Jerzy, Błażejczyk Krzysztof: Uwarunkowania środowiskowe planowanych nowych portów lotniczych na Mazowszu. - Mazowsze. Studia Reg. 2009, nr 2 - s. 89-112.
 • Adamczyk Anna Beata, Błażejczyk Krzysztof, Baranowski Jarosław, Kuchcik Magdalena: Warunki termiczne aglomeracji warszawskiej. [w]: Klimat i bioklimat miast. Łódź: Wydaw. UŁ, 2008 - s. 11-20.
 • Baranowski Jarosław, Kuchcik Magdalena, Adamczyk Anna Beata, Błażejczyk Krzysztof: Zróżnicowanie opadów atmosferycznych w Warszawie i okolicach. [w]: Klimat i bioklimat miast. Łódź: Wydaw. UŁ, 2008 - s. 81-90.
 • Błażejczyk Krzysztof, Fiala Dusan, Richards Mark, Rintamaeki Haanu, Ruuhela Reija: Niektóre cechy bilansu cieplnego człowieka w okresie zimowym w warunkach klimatu subpolarnego północnej Finlandii. - Probl. Klimat. Polar. 2008, 18 - s. 89-97.
 • Błażejczyk Krzysztof, Kozłowska-Szczęsna Teresa: Klimat a zdrowie. - Kosmos 2008, 57, nr 3/4 - s. 269-279.
 • Błażejczyk Krzysztof, McGregor Glenn: Mortality in European cities and its relations to biothermal conditons. [w]: Klimat i bioklimat miast. Łódź: Wydaw. UŁ, 2008 - s. 313-324.
 • Degórski Marek, Kuchcik Magdalena: Wpływ zjawisk ekstremalnych na funkcjonowanie systemu społeczno-ekonomicznego w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem Pobrzeży Południowobałtyckich. [w]: Świadomość ekologiczna a rozwój regionalny w Europie Środkowo-Wschodniej. Red. Eugeniusz Rydz, Adam Kowalak. Słupsk: Wydaw. Nauk. Akademii Pomorskiej, 2008 - s. 417-432.
 • Degórski Marek, Kuchcik Magdalena: Studies on the influence of extreme phenomena on living conditions in Lowland Poland: selected issues. [w]: The influence of extreme phenomena on the natural environment and human living conditions. Ed. Stanisław Liszewski. Łódź: ŁTN, 2008 - s. 9-34.
 • Kuchcik Magdalena, Baranowski Jarosław, Adamczyk Anna Beata, Błażejczyk Krzysztof: The network of atmospheric measures in Warsaw agglomeration. [w]: Klimat i bioklimat miast. Łódź: Wydaw. UŁ, 2008 - s. 123-128.
 • Baranowski Jarosław: Zróżnicowanie przestrzenne potencjalnych sum bezpośredniego promieniowania słonecznego na Hali Gąsienicowej w Tatrach. [w]: Wahania klimatu w różnych skalach przestrzennych i czasowych. Red. Katarzyna Piotrowicz, Robert Twardosz. Kraków: IGiGP UJ, 2007 - s. 227-234.
 • Bąkowska Monika, Błażejczyk Krzysztof: Zmienność warunków biotermicznych okresu letniego w Kołobrzegu w II połowie XX wieku. - Przegl. Geogr. 2007, 79, z.2 - s. 215-232.
 • Błażejczyk Krzysztof: Multiannual and seasonal weather fluctuations and tourism in Poland. [w]: Climate change and tourism - assessment and coping strategies. Eds. Bas Amelung, Krzysztof Błażejczyk, Andreas Matzarakis. Maastricht-Warsaw-Freiburg: Institute of Geography and Spatial Organization PAS, Meteorological Institute. University of Freiburg, ICIS Maastricht University, 2007 - s. 69-90.
 • Błażejczyk Krzysztof: Weather limitations for winter and summer tourism in Europe. [w]: Developments in tourism climatology. 3rd International Workshop on Climate, Tourism and Recreation, Alexandroupolis, Greece, 19-22 September 2007. Eds. A. Matzarakis, C.R. de Freitas, D. Scott. Freiburg: Commission on Climate, Tourism and Recreation. International Society of Biometeorology, 2007 - s. 116-121.
 • Błażejczyk Krzysztof: L'Analyse du temps comme methode d'evaluation bioclimatique pour la recreation. [w]: Climat, Tourisme et Environment. Actes du colloque de Carthage (Tunisie) CENAFFE. 3-8 septembre 2007. Textes reimos par Habib Ben Boubaker. Tunis: GREVACHoT, Biogeographie, Climatologie Applique et Dynamique Erosive, 2007 - s. 117-121.
 • Błażejczyk Krzysztof, Matzarakis Andreas: Assessment of bioclimatic differentiation of Poland based on the human heat balance. - Geographia Polonica 2007, 80, 1 - s. 63-82.
 • Błażejczyk Krzysztof, McGregor Glenn: Warunki biotermiczne a umieralność w wybranych aglomeracjach europejskich. - Przegl. Geogr. 2007, 79, z.3/4 - s. 627-649.
 • Degórski Marek, Kuchcik Magdalena: Wpływ zjawisk ekstremalnych na funkcjonowanie megasystemu środowiska geograficznego Niżu Polskiego. [w]: Funkcjonowanie geoekosystemów zlewni rzecznych. 4. Procesy ekstremalne w środowisku geograficznym. Praca zbiorowa. Red. Andrzej Kostrzewski, Józef Szpikowski. Poznań: Bogucki Wydaw. Nauk., 2007 - s. 19-30.
 • Haman Krzysztof, Błażejczyk Krzysztof, Sadowski Maciej: Klimat i jego zmiany - ich wpływ na warunki życia i rozwoju cywilizacyjnego. [w]: Aktualne i perspektywiczne problemy nauk o Ziemi i nauk górniczych. Warszawa: PAN Wydział VII, 2007 - s. 129-146.
 • Kuchcik Magdalena: Skrajne warunki termiczne w Polsce - zagrożenia dla człowieka. - Balneol. Pol. 2007, 49, nr 3 - s. 211-212.
 • Ueno-Towatari Tomoko, Norimatsu Kyoko, Błażejczyk Krzysztof, Tokura Hiromi, Morita Takeshi: Seasonal variations of melatonin secretion in young females under natural and artificial light conditions in Fukuoka, Japan. - J. Physiol. Anthropol. 2007, 26 - s. 209-215.
 • Adamczyk Anna Beata, Błażejczyk Krzysztof: Spatial differentiation in active surface temperature in Warsaw. [w]: Sixth International Conference on Urban Climate, 12-16 June, 2006, Goeteborg, Sweden. Preprints. Goeteborg: Urban Climate Group. Department of Geosciences. Goeteborg University, 2006 - s. 728-731.
 • Bański Jerzy, Błażejczyk Krzysztof: Globalne zmiany klimatu i ich wpływ na rolnictwo. [w]: Przemiany środowiska geograficznego Polski północno-zachodniej. Dedykowane Profesorowi Bogumiłowi Krygowskiemu w stulecie urodzin. Red. Andrzej Kostrzewski, Jolanta Czerniawska. Poznań: Bogucki Wydaw. Nauk., 2006 - s. 119-129.
 • Błażejczyk Krzysztof: Climate and bioclimate of Poland. [w]: Natural and human environment of Poland. A geographical overview. Ed. Marek Degórski. Warsaw: PAN IGiPZ et al., 2006 - s. 31-48.
 • Błażejczyk Krzysztof, Bąkowska Monika, Więcław Mirosław: Urban heat island in large and small cities. [w]: Sixth International Conference on Urban Climate, 12-16 June, 2006, Goeteborg, Sweden. Preprints. Goeteborg: Urban Climate Group. Department of Geosciences. Goeteborg University, 2006 - s. 794-797.
 • Błażejczyk Krzysztof, Kunert Anna: Differentiation of bioclimatic conditions of urban areas (the case of Poland). [w]: Sixth International Conference on Urban Climate, 12-16 June, 2006, Goeteborg, Sweden. Preprints. Goeteborg: Urban Climate Group. Department of Geosciences. Goeteborg University, 2006 - s. 213-216.
 • Błażejczyk Krzysztof, Twardosz Robert: Struktura bilansu cieplnego człowieka w różnych warunkach pogodowych i przy róźnej aktywności fizycznej. [w]: Klimatyczne aspekty środowiska geograficznego. Red. Janina Trepińska, Zygmunt Olecki. Kraków: IGiGP UJ, 2006 - s. 161-172.
 • Kozłowska-Szczęsna Teresa, Błażejczyk Krzysztof: Biometeorologia człowieka w przeszłości, dziś i w przyszłości. [w]: Klimatyczne aspekty środowiska geograficznego. Red. Janina Trepińska, Zygmunt Olecki. Kraków: IGiGP UJ, 2006 - s. 151-159.
 • Kuchcik Magdalena: Definig heat waves - different aproaches. - Geographia Polonica 2006, 79, 2 - s. 47-63.
 • Kuchcik Magdalena: Pogoda w Polsce a umieralność: współcześnie oraz w świetle prognoz zmian klimatu. - Balneol. Pol. 2006, 48, nr 4 - s. 239-244.
 • Kuchcik Magdalena: Weather related mortality in the cities from north-east quarter of Poland. [w]: Weather & Biosystems. Proceedings of international conference, 11-14 October 2006, Saint Petersburg. Sankt Petersburg: Asterion, 2006 - s. 252-260.
 • Kuchcik Magdalena: Fale upałów w Polsce w latach 1993-2002. - Przegl. Geogr. 2006, 78, z.3 - s. 397-412.
 • Baranowski Jarosław, Kędzia Stanisław, Rączkowska Zofia: Badania przemieszczania gruntu i przemieszczania pokryw w otoczeniu Hali Gąsienicowej. [w]: Rola stacji terenowych w badaniach geograficznych. Red. Kazimierz Krzemień, Janina Trepińska, Anita Bokwa. Kraków: IGiGP UJ, 2005 - s. 251-261.
 • Bański Jerzy, Błażejczyk Krzysztof: Globalne zmiany klimatu - wpływ na rozwój rolnictwa na świecie. [w]: Wpływ procesu globalizacji na rozwój rolnictwa na świecie. Praca zbiorowa pod kierunkiem dr. Grzegorza Dybowskiego. Warszawa: IERiGŻ-PIB, 2005 - s. 204-231 (Ekonomiczne i Społeczne Uwarunkowania Rozwoju Polskiej Gospodarki Żywnościowej po Wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej; 17)
 • Błażejczyk Krzysztof: New indices to assess thermal risks outdoors. [w]: Environmental Ergonomics XI. Proceedings of the 11th International Conference 22-26 May, 2005, Ystad, Sweden. Ed. Ingvar Holmer, Kalev Kuklane, Chuansi Gao. Lund: Thermal Environment Laboratory, EAT. Department of Design Sciences. Lund Univeristy, 2005 - s. 222-225.
 • Błażejczyk Krzysztof et al.: Regional differences in diurnal and seasonal cycles of lighting conditions and melatonin secretions. [w]: 17th International Congress of Biometeorology ICB 2005. Offenbach am Main: Deutscher Wetterdienst, 2005 - s. 301-304 (Annalen der Meteorologie; 41/1)
 • Błażejczyk Krzysztof: Radiation balance of different segments of the human body. [w]: 17th International Congress of Biometeorology ICB 2005. Offenbach am Main: Deutscher Wetterdienst, 2005 - 313-316. ry (Annalen der Meteorologie; 41/1)
 • Błażejczyk Krzysztof, Kasperska-Wołowicz Wiesława, Łabedzki Leszek, Kunert Anna: Multi-annual fluctuations in precipitation and their hydrological and ecological consequences at regional scale. [w]: Regional hydrological impacts of climatic change - hydroclimatic variability. Ed. Stewart Franks. Wallingford: IAHS, 2005 - s. 65-70 (IAHS International Association of Hydrolgical Sciences] Publications; 296)
 • Błażejczyk Krzysztof, Kotarba Andrzej, Twardosz Robert: Zróżnicowanie topoklimatyczne Gaika-Brzezowej. [w]: Rola stacji terenowych w badaniach geograficznych. Red. Kazimierz Krzemień, Janina Trepińska, Anita Bokwa. Kraków: IGiGP UJ, 2005 - s. 71-77.
 • Błażejczyk Krzysztof, Kunert Anna, Ożga Magdalena: Stosunki radiacyjne terenów zurbanizowanych o różnej wielkości. [w]: Rola stacji terenowych w badaniach geograficznych. Red. Kazimierz Krzemień, Janina Trepińska, Anita Bokwa. Kraków: IGiGP UJ, 2005 - s. 135-140.
 • Baranowski Jarosław: Energy exchange in an active layer in the Kocioł Kasprowy (Tatra Mountains). - Geographia Polonica 2004, 77, 1 - s. 35-44.
 • Baranowski Jarosław, Kędzia Stanisław, Rączkowska Zofia: Soil freezing and its relation to slow soil movements on Alpine slopes (of the Tatra Mountains, Poland). - Analele Univ. Vest Timis. Geografie 2004, 14 - s. 169-179.
 • Błażejczyk Krzysztof: Radiation balance in man in various meteorological and geographical conditions. - Geographia Polonica 2004, 77, 1 - s. 63-76.
 • Błażejczyk Krzysztof, Szyguła Zbigniew: Wpływ gorącego otoczenia na zdolność wysiłkową sportowca. Jak przygotować zawodnika do startu w Igrzyskach Olimpijskich w Atenach?. - Sport Wyczyn. 2004, 42, .5/6 - s. 45-63.
 • Kozłowska-Szczęsna Teresa, Krawczyk Barbara, Błażejczyk Krzysztof: The main features of bioclimatic conditions at Polish health resorts. - Geographia Polonica 2004, 77, 1 - s. 45-61.
 • Kuchcik Magdalena: Weather and transportation in Canada. Ed. J. Andrey, C. Knapper. Waterloo, 2003. - Geographia Polonica 2004, 77, 1 - s. 97-100.
 • Kuchcik Magdalena, Błażejczyk Krzysztof: Editorial. - Geographia Polonica 2004, 77, 1 - s. 5-7.
 • Baranowski Jarosław: Środowisko geograficzne miasta i gminy Głuchołazy. [w]: Klimat i bioklimat Głuchołaz i Jarnołtówka. Red. Krzysztof Błażejczyk, Magdalena Kuchcik. Warszawa: PAN IGiPZ, 2003 - s. 7-9 (Dokumentacja Geograficzna; 28)
 • Baranowski Jarosław: Dynamika zmian dobowych i zróżnicowanie przestrzenne temperatury powietrza na Hali Gąsienicowej. - Przegl. Geogr. 2003, 75, z.2 - s. 271-286.
 • Baranowski Jarosław: Pochłonięte promieniowanie słoneczne w Tatrach w otoczeniu Hali Gąsienicowej. [w]: Postępy w badaniach klimatycznych i bioklimatycznych. Tom dedykowany Prof. dr hab. Teresie Kozłowskiej-Szczęsnej. Red. K. Błażejczyk, B. Krawczyk, M. Kuchcik. Warszawa: PAN IGiPZ, 2003 - s. 131-144 (Prace Geograficzne; 188)
 • Błażejczyk Krzysztof: Biotermiczne cechy klimatu Polski. - Przegl. Geogr. 2003, 75, z.4 - s. 525-543.
 • Błażejczyk Krzysztof: Intensite de l'ilot de chaleur urbain a Varsovie et circulation atmospherique. - Publ. Assoc. Int. Climatol. 2003, 15 - s. 223-227.
 • Błażejczyk Krzysztof: Weather fluctuations and tourism in Poland. [w]: NATO Advanced Research Workshop "Climate Change and Tourism, assessment and coping strategies", Polish Academy of Sciences, Warsaw, Poland, 6-8 November 2003. Eds. Jan Rotmans, Bas Amelung, Krzysztof Błażejczyk, Andreas Matzarakis, David Viner (eds.) na CD-Rom. 2003.
 • Błażejczyk Krzysztof: Evaluation du climat ressentie de la Pologne en utilisant des nouveaux indices biothermiques. [w]: Les relations Climat - Homme - Climat. Ed. Krzysztof Błażejczyk, Anna Beata Adamczyk. Warszawa: PAN IGiPZ, 2003 - s. 57-60 (Dokumentacja Geograficzna; 29)
 • Błażejczyk Krzysztof, Adamczyk Anna Beata: Warunki bioklimatyczne. [w]: Klimat i bioklimat Głuchołaz i Jarnołtówka. Red. Krzysztof Błażejczyk, Magdalena Kuchcik. Warszawa: PAN IGiPZ, 2003 - s. 16-27 (Dokumentacja Geograficzna; 28)
 • Błażejczyk Krzysztof, Baranowski Jarosław: Solar and UV radiation in the Warsaw downtown. [w]: Fifth International Conference on Urban Climate, 1-5 September 2003, Łódź, Poland. Proceedings. Vol.1. Ed. Kazimierz Kłysik et al. Łódź: Department of Meteorology and Climatology. Faculty of Geographical Sciences. University of Łódź, 2003 - s. 263-266.
 • Błażejczyk Krzysztof, Kuchcik Magdalena, Baranowski Jarosław: Zróżnicowanie topoklimatyczne i biotopoklimatyczne. [w]: Klimat i bioklimat Głuchołaz i Jarnołtówka. Red. Krzysztof Błażejczyk, Magdalena Kuchcik. Warszawa: PAN IGiPZ, 2003 - s. 28-65 (Dokumentacja Geograficzna; 28)
 • Błażejczyk Krzysztof, Twardosz Robert, Kunert Anna: Zmienność warunków biotermicznych w Krakowie w XX wieku na tle wahań cyrkulacji atmosferycznej. [w]: Postępy w badaniach klimatycznych i bioklimatycznych. Tom dedykowany Prof. dr hab. Teresie Kozłowskiej-Szczęsnej. Red. K. Błażejczyk, B. Krawczyk, M. Kuchcik. Warszawa: PAN IGiPZ, 2003 - s. 233-246 (Prace Geograficzne; 188)
 • Kozłowska-Szczęsna Teresa, Krawczyk Barbara, Błażejczyk Krzysztof: Warunki bioklimatyczne polskich uzdrowisk. - Balneol. Pol. 2003, 45, z.1/2 - s. 78-91.
 • Kuchcik Magdalena: Topoclimatic conditions at various urban structures in Warsaw. [w]: Man and climate in the 20th century. Ed. Jerzy L. Pyka, Maria Dubicka, Anna Szczepankiewicz-Szmyrka, Mieczysław Sobik, Marek Błaś. Wrocław: Wydaw. UWr, 2003 - s. 484-492 (Acta Universitatis Wratislaviensis; 2542.) (Studia Geograficzne; 75)
 • Kuchcik Magdalena: The influence of aerosanitary and bio-meteorological conditions on the health and mortality of the inhabitants of Warsaw. [w]: Studies on the climate of Warsaw. Ed. Maria Stopa-Boryczka. Warsaw: Warsaw University. Faculty of Geography and Regional Studies, 2003 - s. 155-166.
 • Kuchcik Magdalena: Warunki topoklimatyczne w różnych dzielnicach Warszawy. [w]: Postępy w badaniach klimatycznych i bioklimatycznych. Tom dedykowany Prof. dr hab. Teresie Kozłowskiej-Szczęsnej. Red. K. Błażejczyk, B. Krawczyk, M. Kuchcik. Warszawa: PAN IGiPZ, 2003 - s. 179-190 (Prace Geograficzne; 188)
 • Kuchcik Magdalena, Baranowski Jarosław, Adamczyk Anna Beata: Ogólne warunki klimatyczne na tle regionu. [w]: Klimat i bioklimat Głuchołaz i Jarnołtówka. Red. Krzysztof Błażejczyk, Magdalena Kuchcik. Warszawa: PAN IGiPZ, 2003 - s. 10-15 (Dokumentacja Geograficzna; 28)
 • Baranowski Jarosław: Zróżnicowanie temperatur ekstremalnych na Hali Gąsienicowej. [w]: Przemiany środowiska przyrodniczego Tatr. Red. Władysław Borowiec, Adam Kotarba, Andrzej Kownacki, Zbigniew Krzan, Zbigniew Mirek. Kraków-Zakopane: Wydaw. Instytutu Botaniki PAN, 2002 - s. 125-130.
 • Błażejczyk Krzysztof, Twardosz Robert: Changes in skin temperature and circulatory response during prolonged mountain tourism activity. [w]: Environmental Ergonomics X. Papers from The 10th International Conference on Environmental Ergonomics, Fukuoka, Japan, 23-27 September 2002. Fukuoka: [b.w.], 2002 - s. 149-152.
 • Błażejczyk Krzysztof, Twardosz Robert: La variabilite des charges thermiques de l'homme a Cracovie au XXeme siecle. - Publ. Assoc. Int. Climatol. 2002, 14 - s. 413-419.
 • Błażejczyk Krzysztof, Twardosz Robert: Changes in human heat balance during prolonged outdoors exposition at various weather conditions. [w]: Environmental Ergonomics X. Papers from The 10th International Conference on Environmental Ergonomics, Fukuoka, Japan, 23-27 September 2002. Fukuoka: [b.w.], 2002 - s. 71-74.
 • Kuchcik Magdalena: Wyniki szczegółowych badań klimatu odczuwalnego w Warszawie. [w]: Znaczenie czynników cyrkulacyjnych i lokalnych w kształtowaniu klimatu i bioklimatu aglomeracji warszawskiej. Krzysztof Błażejczyk. Warszawa: PAN IGiPZ, 2002 - s. 139-149 (Dokumentacja Geograficzna; 26)
 • Baranowski Jarosław, Kuchcik Magdalena: Wybrane aspekty warunków termicznych Tatr oraz masywu Witoszy w Bułgarii. [w]: Współczesne badania topoklimatyczne. Red. Magdalena Kuchcik. Warszawa: PAN IGiPZ, 2001 - s. 9-17 (Dokumentacja Geograficzna; 23)
 • Błażejczyk Krzysztof: Bilans cieplny ciała człowieka jako narzędzie badań bioklimatycznych. - Przegl. Geogr. 2001, 73, z.4 - s. 535-554.
 • Błażejczyk Krzysztof: Bioklimatyczne podstawy planowania rozwoju polskich uzdrowisk nadmorskich. [w]: Perspektywy rozwoju uzdrowisk polskiego wybrzeża Bałtyku. Międzynarodowa konferencja naukowa, Ustka 19-20 kwietnia 2001. Zbiór materiałów pokonferencyjnych. Red. Mirosław Boruszczak. Gdańsk: Wyższa Szkoła Turystyki i Hotelarstwa w Sopocie, 2001 - s. 159-164.
 • Błażejczyk Krzysztof: Assessment of recreational potential of bioclimate based on the human heat balance. [w]: Proceedings of the Fifth International Workshop on Climate, Tourism and Recreation, December 2001. Ed. A.Matzarakis, C.R. de Freitas. 2001 - s. 1-20.
 • Błażejczyk Krzysztof: Temperatury skrajne w przygruntowej warstwie powietrza - pomiary i zastosowania w badaniach topoklimatycznych. - Ann. UMCS Sec.B 2000/2001, 55/56 - s. 67-74.
 • Błażejczyk Krzysztof: Koncepcja przeglądowej mapy topoklimatycznej Polski. [w]: Współczesne badania topoklimatyczne. Red. Magdalena Kuchcik. Warszawa: PAN IGiPZ, 2001 - s. 131-142 (Dokumentacja Geograficzna; 23)
 • Błażejczyk Krzysztof: Hands-on meteorology. Stories, theories and simple experiments. Zbigniew Sorbjan. Norman (Oklahoma) 1996, Warszawa 2001. - Geographia Polonica 2001, 74, 2 - s. 93-94.
 • Kozłowska-Szczęsna Teresa, Błażejczyk Krzysztof: Warunki bioklimatyczne Ciechocinka. [w]: Ciechocinek. Dzieje uzdrowiska. Red. Szymon Kubiak. Włocławek: Lega, 2001 - s. 112-140.
 • Kozłowska-Szczęsna Teresa, Krawczyk Barbara, Błażejczyk Krzysztof: Charakterystyczne cechy klimatu Warszawy. [w]: Badania środowiska fizycznogeograficznego aglomeracji warszawskiej. Zbiór prac. Red. Barbara Krawczyk, Grzegorz Węcławowicz. Warszawa: PAN IGiPZ, 2001 - s. 39-56 (Prace Geograficzne; 180)
 • Kuchcik Magdalena: Wpływ warunków aerosanitarnych i biometeorologicznych na zgony mieszkańców Warszawy. [w]: 50 lat działalności naukowej i dydaktycznej Zakładu Klimatologii Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego (1951-2000). Red. nauk. Maria Stopa-Boryczka, Jerzy Boryczka. Warszawa: Wydaw. UW, 2001 - s. 233-243 (Prace i Studia Geograficzne; 28)
 • Kuchcik Magdalena: Mortality in Warsaw: is there any connection with weather and air pollution?. - Geographia Polonica 2001, 74, 1 - s. 29-45.
 • Kuchcik Magdalena: Umieralność i wypadkowość drogowa w różnych typach sytuacji synoptycznej. - Balneol. Pol. 2001, 43, z.1/2 - s. 94-99.
 • Kuchcik Magdalena, Błażejczyk Krzysztof: Wpływ warunków pogodowych na zachorowalność i umieralność mieszkańców Warszawy. [w]: Badania środowiska fizycznogeograficznego aglomeracji warszawskiej. Zbiór prac. Red. Barbara Krawczyk, Grzegorz Węcławowicz. Warszawa: PAN IGiPZ, 2001 - s. 71-81 (Prace Geograficzne; 180)
 • Błażejczyk Krzysztof: Biotermiczne warunki klimatoterapii i rekreacji w wybranych uzdrowiskach Polski. - Balneol. Pol. 2000, 42, z.3/4 - s. 98-104.
 • Błażejczyk Krzysztof: Influence of extremal heat waves on man. [w]: Images of weather and climate. Ed. Barbara Obrębska-Starklowa. Cracow: Institute of Geography of the Jagiellonian University, 2000 - s. 101-108 (Prace Geograficzne; 108)
 • Błażejczyk Krzysztof: Absorption of solar radiation by man. [w]: Enviromental Ergonomics IX. ICEE Ruhr 2000. The 9th International Conference on Environmental Ergonomics, Dortmund, Germany, July 30 - August 4, 2000. Ed. Juergen Werner, Martin Hexamer. Aachen: Shaker Verlag, 2000 - s. 43-46.
 • Błażejczyk Krzysztof, Baranowski Jarosław, Pisarczyk M., Szpot M.: Influence of the human heat balance on respiratory and circulatory diseases. [w]: Biometeorology and urban climatology at the turn of the Millenium: Selected papers from the Conference ICB-ICUC'99 (Sydney, 8-12 November 1999). Ed. Richard de Dear, Jetse Kalma, Timothy Oke, Andris Auliciems. Geneva: World Meteorological Organization, 2000 - s. 107-111.
 • Błażejczyk Krzysztof, Błażejczyk Anna: Application of GIS in research of vegetation-human thermal comfort relationship in Warsaw. [w]: 4th Conference on Contemporary Topoclimatic Research, Warszawa, 27-30 September, 2000, Book of abstracts. Warszawa: PAN IGiPZ, 2000 - s. 9-11.
 • Błażejczyk Krzysztof, Holmer Ingvar: Evaporation through clothing in various ambient conditions. [w]: Enviromental Ergonomics IX. ICEE Ruhr 2000. The 9th International Conference on Environmental Ergonomics, Dortmund, Germany, July 30 - August 4, 2000. Ed. Juergen Werner, Martin Hexamer. Aachen: Shaker Verlag, 2000 - s. 27-30.
 • Błażejczyk Krzysztof, Holmer Ingvar: Evaporative resistance of various clothing ensembles measured on standing and walking manikin. [w]: Ergonomics of protective clothing. Proceedings of NOKOBETEF 6 and 1st European Conference on Protective Clothing held in Stockholm, Sweden, May 7-10, 2000. Eds. Kalev Kuklane, Ingvar Holmer. Stockholm: National Institute for Working Life, 2000 - s. 192-199 (Arbete och Haelsa; 2000:8)
 • Błażejczyk Krzysztof, Tokura H., Bortkiewicz A., Szymczak W.: Solar radiation and thermal physiology in man. [w]: Biometeorology and urban climatology at the turn of the Millenium: Selected papers from the Conference ICB-ICUC'99 (Sydney, 8-12 November 1999). Ed. Richard de Dear, Jetse Kalma, Timothy Oke, Andris Auliciems. Geneva: World Meteorological Organization, 2000 - s. 267-271.
 • Kozłowska-Szczęsna Teresa, Błażejczyk Krzysztof, Krawczyk Barbara: Krasnobród jako przyszłe uzdrowisko klimatyczne, borowinowe. - Balneol. Pol. 2000, 42, z.3/4 - s. 112-121.
 • Kozłowska-Szczęsna Teresa, Błażejczyk Krzysztof, Krawczyk Barbara: Bioklimatyczne walory Krasnobrodu. [w]: Sympozjum nt.: "Powstanie uzdrowiska Krasnobród", 11 marca 2001 r. Krasnobród: Centrum Oświaty, Kultury i Sportu, 2000 - s. 25-30.
 • Baranowski Jarosław: Wpływ rzeźby i pokrycia terenu na warunki wietrzne w Tatrach Wysokich na przykładzie Hali Gąsienicowej. [w]: Badania geoekologiczne w otoczeniu Kasprowego Wierchu. Red. Adam Kotarba, Anna Kozłowska. Wrocław: Wydaw. Continuo, 1999 - s. 105-120 (Prace Geograficzne; 174)
 • Błażejczyk Krzysztof: Influence of solar radiation on skin temperature in standing and walking subjects outdoors. [w]: Environmental Ergonomics VIII. Selected papers from the 8th International Conference on Environmental Ergonomics, San Diego, California, USA, 18-23 October 1998. Eds. James A. Hodgon, Jay H. Heaney, Michael J. Buono. San Diego: [b.w.], 1999 - s. 57-60 (International Series on Environmental Ergonomics; 1)
 • Błażejczyk Krzysztof, Baranowski Jarosław: Rola metod ilościowych w geografii fizycznej. [w]: Geografia polska u progu trzeciego tysiąclecia. Red. Bolesław Domański, Wojciech Widacki. Kraków: IG UJ, 1999 - s. 243-254 (Geografia w Uniwersytecie Jagiellońskim 1849-1999; 4)
 • Błażejczyk Krzysztof, Baranowski Jarosław, Pisarczyk Stanisław, Szpot M.: Influence of the human heat balance on respiratory and circulatory diseases. [w]: Proceedings of the 15th International Congress of Biometeorology & International Conference on Urban Climatology. Wesley Conference Centre, Sydney, Australia, 8-12 November 1999. Ed. Richard J. de Dear, Jennifer C. Potter. Sydney: Macquarie University, 1999 - 5 s.
 • Błażejczyk Krzysztof, Błażejczyk Anna: Influence of urbanisation level on the heat load in man in Warsaw. [w]: Proceedings of the 15th International Congress of Biometeorology & International Conference on Urban Climatology. Wesley Conference Centre, Sydney, Australia, 8-12 November 1999. Ed. Richard J. de Dear, Jennifer C. Potter. Sydney: Macquarie University, 1999 - 6 s.
 • Błażejczyk Krzysztof, Krawczyk Barbara: Tourist and recreational abilities of bioclimate of north-eastern Poland. [w]: Proceedings of the 15th International Congress of Biometeorology & International Conference on Urban Climatology. Wesley Conference Centre, Sydney, Australia, 8-12 November 1999. Ed. Richard J. de Dear, Jennifer C. Potter. Sydney: Macquarie University, 1999 - 6 s.
 • Błażejczyk Krzysztof, Ożga Magdalena: Radiation balance of downtown Warsaw on pedestrian and over-roof levels. [w]: Proceedings of the 15th International Congress of Biometeorology & International Conference on Urban Climatology. Wesley Conference Centre, Sydney, Australia, 8-12 November 1999. Ed. Richard J. de Dear, Jennifer C. Potter. Sydney: Macquarie University, 1999 - 7 s.
 • Błażejczyk Krzysztof, Tokura H., Bortkiewicz A., Kato M., Szymczak W.: Thermorgulatory and circulatory reactions in subjets exposed to the sun and wearing white and black clothing. [w]: Environmental Ergonomics VIII. Selected papers from the 8th International Conference on Environmental Ergonomics, San Diego, California, USA, 18-23 October 1998. Eds. James A. Hodgon, Jay H. Heaney, Michael J. Buono. San Diego: [b.w.], 1999 - s. 177-181 (International Series on Environmental Ergonomics; 1)
 • Błażejczyk Krzysztof, Tokura Hiromi, Bortkiewicz Alicja, Szymczak W.: Solar radiation and thermal physiology of man. [w]: Proceedings of the 15th International Congress of Biometeorology & International Conference on Urban Climatology. Wesley Conference Centre, Sydney, Australia, 8-12 November 1999. Ed. Richard J. de Dear, Jennifer C. Potter. Sydney: Macquarie University, 1999 - 6 s.
 • Degórski Marek, Degórska Bożena, Adamczyk Anna Beata, Baranowski Jarosław: Stan środowiska przyrodniczego a odpowiedzialność geografów. [w]: Geografia polska u progu trzeciego tysiąclecia. Red. Bolesław Domański, Wojciech Widacki. Kraków: IG UJ, 1999 - s. 349-363 (Geografia w Uniwersytecie Jagiellońskim 1849-1999; 4)
 • Kozłowska-Szczęsna Teresa, Błażejczyk Krzysztof: Osobliwości warunków bioklimatycznych Ciechocinka. Wybrane zagadnienia. - Balneol. Pol. 1999, 41, z.1/2 - s. 126-132.
 • Adamczyk Anna Beata, Błażejczyk Krzysztof: Cyfrowe mapy topoklimatyczne Warszawy. - Acta UL Folia Geogr. Ser. Geogr. Phys. 1998, 3 - s. 507-515.
 • Błażejczyk Krzysztof: Solar radiation and cold tolerance. [w]: Problems with cold work. Proceedings from an international symposium held in Stockholm, Sweden, Grand Hotel Salstjoebaden, November 16-20, 1997. Ed. Ingvar Holmer, Kalev Kuklane. Solna: Arbetslivsinstitutet & forfatarna, 1998 - s. 111-113 (Arbete och Haelsa; 18)
 • Błażejczyk Krzysztof, Baranowski Jarosław, Ołdak Anna: Rola metod ilościowych w geografii fizycznej. [w]: Geografia polska u progu trzeciego tysiąclecia. Ogólnopolska Konferencja Metodologiczna, Kraków-Zakopane, 16-19 września 1998. Referaty. Kraków: [b.w.], 1998 - s. 105-109.
 • Błażejczyk Krzysztof, Baranowski Jarosław, Śmietanka M., Pisarczyk S.: Influence des conditions meteorologiques sur la sante des habitants de Varsovie. - Publ. Assoc. Int. Climatol. 1998, 11 - s. 338-342.
 • Błażejczyk Krzysztof, Baranowski Jarosław, Śmietanka M., Pisarczyk S.: Wpływ warunków meteorologicznych na zachorowalność mieszkańców Warszawy. - Acta UL Folia Geogr. Ser. Geogr. Phys. 1998, 3 - s. 145-151.
 • Błażejczyk Krzysztof, Holmer Ingvar, Nilsson Hakan: Absorption of solar radiation by an ellipsoid sensor simulated the human body. - Appl. Human Sci. 1998, 17, z.6 - s. 267-273.
 • Degórski Marek, Adamczyk Anna Beata, Baranowski Jarosław, Degórska Bożena: Stan środowiska przyrodniczego a odpowiedzialność geografów. [w]: Geografia polska u progu trzeciego tysiąclecia. Ogólnopolska Konferencja Metodologiczna, Kraków-Zakopane, 16-19 września 1998. Referaty. Kraków: [b.w.], 1998 - s. 148-155.
 • Kozłowska-Szczęsna Teresa, Błażejczyk Krzysztof: Promieniowanie słoneczne i jego wpływ na organizm człowieka. - Balneol. Pol. 1998, 40, z.1/2 - s. 130-141.
 • Krawczyk Barbara, Błażejczyk Krzysztof: Bilans cieplny człowieka w mieście (na przykładzie Supraśla). - Acta UL Folia Geogr. Ser. Geogr. Phys. 1998, 3 - s. 563-569.
 • Błażejczyk Krzysztof: Modele statistique de la fraction du rayonnement solaire diffus a partir de differents types de nebulosite. - Publ. Assoc. Int. Climatol. 1997, 10 - s. 121-125.
 • Błażejczyk Krzysztof: Wzory szczegółowe do wyznaczania składników bilansu cieplnego człowieka. [w]: Bioklimatologia człowieka. Metody i ich zastosowanie w badaniach bioklimatu Polski. Teresa Kozłowska-Szczęsna, Krzysztof Błażejczyk, Barbara Krawczyk. Warszawa: PAN IGiPZ, 1997 - s. 179-182 (Monografie; 1)
 • Błażejczyk Krzysztof: Dry heat exchange and skin temperature in subject outdoors at fluctuated cloud cover. [w]: Thermal Physiology 1997. Proceedings of The International Symposium on Thermal Physiology, Copenhagen 8-12 July 1997. Ed. Bodil Nielsen Johannsen, Ruth Nielsen. Copenhagen: The August Krogh Institute, 1997 - s. 115-118.
 • Błażejczyk Krzysztof, Błażejczyk Michał: Opis programu BioKlima. [w]: Bioklimatologia człowieka. Metody i ich zastosowanie w badaniach bioklimatu Polski. Teresa Kozłowska-Szczęsna, Krzysztof Błażejczyk, Barbara Krawczyk. Warszawa: PAN IGiPZ, 1997 - s. 173-177 (Monografie; 1)
 • Błażejczyk Krzysztof, Błażejczyk Michał: Un logiciel pour la bioclimatologie. - Presse Thermale et Climatique 1997, 134, nr 4 - s. 224-228.
 • Błażejczyk Krzysztof, Błażejczyk Michał: BioKlima - nowe narzędzie badań i edukacji bioklimatycznej. [w]: Przyrodnicze i społeczne walory Mazowsza w dobie restrukturyzacji. XLVI Zjazd Polskiego Towarzystwa Geograficznego, Rynia nad Zalewem Zegrzyńskim, 18-21 września 1997 r. Wystąpienia. Red. Alicja Breymeyer et al. Rynia: PTG, 1997 - s. 163-165.
 • Błażejczyk Krzysztof, Krawczyk Barbara, Skoczek Józef: Bioclimatic conditions of coffee plantation in Central Vietnam. [w]: Climate and life in the Asia Pacific: Proceedings. International Symposium - 10-13 April 1995. Ed. K.U. Sirinanda. Brunei Darussalam]: Universiti Brunei Darussalam, 1997 - s. 310-218.
 • Baranowski Jarosław: Wielkość zachmurzenia w Warszawie w zależności od cyrkulacji atmosferycznej. [w]: Zeszyty Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN nr 37. Warszawa: PAN IGiPZ, 1996 - s. 43-71 (Zeszyty Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN; 37)
 • Błażejczyk Krzysztof: Topoklimat Warszawy. [w]: Przemiany struktury przestrzennej obszarów wiejskich w strefach podmiejskich Polski i Rumunii. Seminarium geograficzne polsko-rumuńskie, Warszawa, 12-16 czerwca 1995 roku. Red. Władysława Stola, Jerzy Grzeszczak. Wrocław: Wydaw. Continuo, 1996 - s. 13-25 (Conference Papers; 25)
 • Błażejczyk Krzysztof: Assessment of solar radiation absorbed by man based on simple meteorological parameters. [w]: Environmental ergonomics. Recent progress and new frontiers. Eds. Yoram Epstein, Daniel S. Moran, Yair Shapiro. London: Freund Publishing House Ltd., 1996 - s. 190-193.
 • Błażejczyk Krzysztof, Błażejczyk Michał: BioKlima - un nouvel outil de la recherche bioclimatique. - Publ. Assoc. Int. Climatol. 1996, 9 - s. 173-177.
 • Błażejczyk Krzysztof: MENEX - man-environment heat exchange model and its application in studies of urban bioclimate. [w]: Klimat i bioklimat miast. Red. Kazimierz Kłysik. Łódź: Wydaw. UŁ, 1995 - s. 253-258.
 • Błażejczyk Krzysztof: Fizyczne znaczenie promieniowania słonecznego dla człowieka. [w]: Współczesne badania klimatologów polskich w kraju i za granicą. Sympozjum klimatologiczne z okazji 40-lecia Zakładu Klimatologii IGiPZ PAN. Radzików, 7-8 listopada 1994 r. Red. Barbara Krawczyk, Krzysztof Błażejczyk. Warszawa: PAN IGiPZ, 1995 - s. 61-68 (Conference Papers; 23)
 • Błażejczyk Krzysztof, Grzybowski Jerzy: Charakterystyka topoklimatu krajobrazu pojeziernego na przykładzie Suwalskiego Parku Krajobrazowego. [w]: Problemy ekologii krajobrazu pojeziernego Polski północno-wschodniej. Opracowanie zbiorowe. Red. Eliza Dąbrowska-Prot, Jadwiga Łuczak. Dziekanów Leśny: Instytut Ekologii PAN. Oficyna Wydawnicza, 1995 - s. 49-65 (Zeszyty Naukowe; 12)
 • Błażejczyk Krzysztof, Kozłowska-Szczęsna Teresa, Krawczyk Barbara: Warunki bioklimatyczne Supraśla jako podstawa zagospodarowania przestrzennego. - Balneol. Pol. 1995, 37, z.3/4 - s. 108-114.
 • Błażejczyk Krzysztof, Krawczyk Barbara, Skoczek Józef: Bioclimatic conditions of coffee plantation in Central Vietnam. Brunei Darussalam: [b.w.], 1995 - 10 s.
 • Krawczyk Barbara, Błażejczyk Krzysztof: Struktura bilansu cieplnego człowieka w różnych strefach klimatycznych. [w]: Współczesne badania klimatologów polskich w kraju i za granicą. Sympozjum klimatologiczne z okazji 40-lecia Zakładu Klimatologii IGiPZ PAN. Radzików, 7-8 listopada 1994 r. Red. Barbara Krawczyk, Krzysztof Błażejczyk. Warszawa: PAN IGiPZ, 1995 - s. 229-236 (Conference Papers; 23)
 • Błażejczyk Krzysztof: The influence of outdoor climate on heat balance of man. [w]: Health, environment and development. Papers of the meeting of the IGU Commission on Health, Environment and Development. Brno, Czech Republic, August 27-29, 1994. Ed. Antonin Vaishar. Brno: 1994 - s. 29-39.
 • Błażejczyk Krzysztof: Klimatologiczno-fizjologiczny model wymiany ciepła między człowiekiem a otoczeniem (MENEX). - Przegl. Geogr. 1994, 66, z.1/2 - s. 33-55.
 • Błażejczyk Krzysztof: New climatological-and-physiological model of the human heat balance outdoor (MENEX) and its applications in bioclimatological studies in different scales. [w]: Bioclimatic research of the human heat balance. Krzysztof Błażejczyk, Barbara Krawczyk. Warszawa: PAN IGiPZ, 1994 - s. 27-64 (Zeszyty Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN; 28)
 • Błażejczyk Krzysztof, Grzybowski Jerzy: Znaczenie klimatotwórcze małych powierzchni wodnych oraz charakterystyka topoklimatów w krajobrazie pojeziernym Suwalskiego Parku Krajobrazowego. [w]: Jeziora Suwalskiego Parku Krajobrazowego. Związki z krajobrazem, stan eutrofizacji i kierunki ochrony. Red. Hanna Hillbricht-Ilkowska i Rajmund J. Wiśniewski. Wrocław: Zakł. Nar. im. Ossolińskich, 1994 - s. 103-118 (Zeszyty Naukowe; 7)
 • Błażejczyk Krzysztof, Kozłowska-Szczęsna Teresa: Conditions bioclimatiques de la Pologne - quelques exemples des recherches regionales et locales. [w]: Publications de l'Association Internationale de Climatologie. Vol.7. Ed. Panagiotis Maheras. [B.m.]: [b.w.], 1994 - s. 163-168 (Publications de l'Association Internationale de Climatologie; 7)
 • Błażejczyk Krzysztof, Kozłowska-Szczęsna Teresa, Krawczyk Barbara: Recent bioclimatological studies in Poland. [w]: Zbiór artykułów przedstawiających wyniki współczesnych badań w geografii fizycznej i społeczno-ekonomicznej. Warszawa: PAN IGiPZ, 1994 - s. 37-49 (Geographia Polonica; 63)
 • Błażejczyk Krzysztof, Kozłowska-Szczęsna Teresa, Krawczyk Barbara: Recent bioclimatological studies in Poland. - Geographia Polonica 1994, 63 - s. 37-50.
 • Błażejczyk Krzysztof, Krawczyk Barbara: Bioclimatic research based on man-environment heat exchange. [w]: Contemporary climatology. (Proceedings of the meeting of the Commission on Climatology of the International Geographical Union, 15-20 August 1994, Brno, Czech Republic). Eds. Rudolf Brazdil and Miroslav Kolar. Brno: 1994 - s. 55-60.
 • Błażejczyk Krzysztof: A model for bioclimatic evaluation and typology of health resorts and recreation areas. Concept of a method. - Geographia Polonica 1988, 53 - s. 141-149.

Editorial publications

Abstracts, reviews, notes

 • Baranowski Jarosław, Kuchcik Magdalena, Błażejczyk Krzysztof: Zagrożenia klimatu akustycznego w miejscowościach uzdrowiskowych i turystycznych. [w]: Pogoda i klimat – przeszłość, teraźniejszość, przyszłość. Kraków, 21-23 września 2022 r. Kraków: Uniwersytet Jagielloński, 2022 - 1 s.
 • Błażejczyk Krzysztof, Twardosz Robert: Wiekowe zmiany obciążeń cieplnych w Krakowie i ich wpływ na jakość życia mieszkańców (1826-2020). [w]: Pogoda i klimat – przeszłość, teraźniejszość, przyszłość. Kraków, 21-23 września 2022 r. Kraków: Uniwersytet Jagielloński, 2022 - 1 s.
 • Jonczak Jerzy, Oktaba Lidia, Pawłowicz Edyta, Chojnacka Aleksandra, Jankiewicz Urszula, Kruczkowska Bogusława, Kondras Marek, Oktaba Jarosław, Olejniczak Izabela, Słowińska Sandra, Regulska Edyta: Trace elements in a silver birch litterfall at post-arable stands. [w]: 22nd Congress of Soil Science, Crossing Boundaries, Changing Society, 31.07-5.08 Glasgow, England. 2022 - 1 s.
 • Kruczkowska Bogusława, Jonczak Jerzy, Chojnacka Aleksandra, Jankiewicz Urszula, Kondras Marek, Oktaba Lidia, Oktaba Jarosław, Olejniczak Izabella, Pawłowicz Edyta, Słowińska Sandra, Regulska Edyta: Application of SIG (Trophic Soil Index) in ecosystem services of post- arable soils afforested with silver birch. [w]: IALE 2022 European Landscape Ecology Congress. Book of Abstracts. Red. Jacek Wolski, Edyta Regulska, Andrzej Affek. Warszawa: Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. Stanisława Leszczyckiego PAN, 2022 - s. 116.
 • Kuchcik Magdalena, Błażejczyk Krzysztof, Czarnecka Kaja, Baranowski Jarosław: Miejska wyspa ciepła a zagospodarowanie terenu w Warszawie, obecnie i w przyszłości. [w]: Pogoda i klimat – przeszłość, teraźniejszość, przyszłość. Kraków, 21-23 września 2022 r. Kraków: Uniwersytet Jagielloński, 2022 - 1 s.
 • Regulska Edyta, Affek Andrzej, Kondras Marek, Słowińska Sandra, Jonczak Jerzy, Kruczkowska Bogusława, Oktaba Lidia, Pawłowicz Edyta, Olejniczak Izabella, Jankiewicz Urszula, Oktaba Jarosław, Chojnacka Aleksandra: The effects of planting birch forests on earthworm community in post-arable soils. [w]: IALE 2022 European Landscape Ecology Congress. Book of Abstracts. Red. Jacek Wolski, Edyta Regulska, Andrzej Affek. Warszawa: Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. Stanisława Leszczyckiego PAN, 2022 - s. 120.
 • Słowińska Sandra, Kuchcik Magdalena, Baranowski Jarosław, Czarnecka Kaja, Jarocińska Anna, Lindner-Cendrowska Katarzyna, Liszewska Małgorzata, Rabczenko Daniel: Measurement network of soil temperature and moisture in urban parks – a case study from the city of Warsaw (CLIMPARK project). [w]: ME&B Conference 29 August – 1 September 2022 Antwerp, Belgium. Programme and Abstracts. Antwerp: 2022 - s. 82.
 • Słowińska Sandra, Słowiński Michał: Znaczenie badań mikroklimatycznych w rozumieniu funkcjonowania ekosystemów. [w]: Pogoda i klimat – przeszłość, teraźniejszość, przyszłość. Kraków, 21-23 września 2022 r. Kraków: Uniwersytet Jagielloński, 2022 - 1 s.
 • Słowińska Sandra, Słowiński Michał: The influence of the weather patterns on the microclimatic conditions at the peatland - forest edge. [w]: ME&B Conference 29 August – 1 September 2022 Antwerp, Belgium. Programme and Abstracts. Antwerp: 2022 - s. 91.
 • Słowiński Michał, Szewczyk Krzysztof, Halaś Agnieszka, Jonczak Jerzy, Mroczkowska Agnieszka, Łuców Dominika, Słowińska Sandra, Tyszkowski Sebastian, Kowalska Anna, Kołaczkowska Ewa, Swoboda Paweł, Chojnacka Aleksandra, Ważny Tomasz, Gumińska-Nowak Barbara, Kramkowski Mateusz, Kardasz Cezary, Barbarino Vinzenzo, Noryśkiewicz Agnieszka M., Kruczkowska Bogusława, Brykała Dariusz, Związek Tomasz: Charcoal production in Medieval Central Europe and its environmental consequences. [w]: IALE 2022 European Landscape Ecology Congress. Book of Abstracts. Red. Jacek Wolski, Edyta Regulska, Andrzej Affek. Warszawa: Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. Stanisława Leszczyckiego PAN, 2022 - s. 185.
 • Słowiński Michał, Szewczyk Krzysztof, Halaś Agnieszka, Jończak Jerzy, Mroczkowska Agnieszka, Łuców Dominika, Słowińska Sandra, Tyszkowski Sebastian, Kowalska Anna, Kołaczkowska Ewa, Chojancka Aleksandra, Ważny Tomasz, Gumińska-Nowak Barbara, Kramkowski Mateusz, Kardasz Cezary, Barbarino Vincenzo, Noryśkiewicz Agnieszka, Niedzielski Michał, Kruczkowska Bogusława, Brykała Dariusz, Związek Tomasz: Produkcja węgla drzewnego w średniowiecznej Europie Środkowej i jej konsekwencje środowiskowe. [w]: Późnoczwartorzędowe środowiska sedymentacyjne Pomorza Wschodniego. XXVII Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Stratygrafia Plejstocenu Polski, Stara Kiszewa, 5-9 września 2022 r.. Red. Jacek Skurzyński, Zdzisław Jary, Mirosław Błaszkiewicz. Wrocław: Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego Uniwersytetu Wrocławskiego, 2022 - s. 159-160.
 • Słowiński Michał, Szewczyk Krzysztof, Jonczak Jerzy, Związek Tomasz, Obremska Milena, Słowińska Sandra, Łuców Dominika, Halaś Agnieszka, Mroczkowska Agnieszka, Noyśkiewicz Agnieszka, Chojnacka Aleksandra, Ważny Tomasz, Kramkowski Mateusz, Tyszkowski Sebastian, Kruczkowska Bogusława, Kowalska Anna, Kołaczkowska Ewa, Swoboda Paweł, Kardasz Cezary, Gmińska-Nowak Barbara, Brykała Dariusz: Nieoszacowany wpływ produkcji węgla drzewnego na przekształcenia środowiska i krajobrazu na Niżu Północnoeuropejskim. [w]: XII Sesja Paleolimnologiczna, 21–22 marca 2022, Gliwice. Książka abstraktów. Gliwice: Instytut Fizyki – Centrum Naukowo-Dydaktyczne Politechniki Śląskiej, 2022 - s. 23.
 • Błażejczyk Krzysztof: UTCI—10 years of applications. - International Journal of Biometeorology 2021, 65, 9 - s. 1461–1462.
 • Gosling Simon N., Słowińska Sandra: Biometeorology research in Europe. - International Journal of Biometeorology 2021, 65, 8 - s. 1275.
 • Jonczak Jerzy, Oktaba Lidia, Pawłowicz Edyta, Słowińska Sandra, Kondras Marek, Regulska Edyta, Kruczkowska Bogusława, Kruczkowska Bogusława, Jankiewicz Urszula, Olejniczak Izabella, Oktaba Jarosław: Decomposition of silver birch leaf litterfall and nutrients release at post-arable stands under temperate climate. [w]: Book of abstracts 3rd International and 15th National Congress "Soils for future under global challenges", 21–24 September 2021 Sokobanja, Serbia. Red. Boško Gajić, Ljubomir Životić, Aleksa Lipovac. Belgrade, Serbia: Serbian Society of Soil Science University of Belgrade, Faculty of Agriculture, 2021 - s. 38.
 • Oktaba Lidia, Jonczak Jerzy, Kondras Marek, Pawłowicz Edyta, Kruczkowska Bogusława, Jankiewicz Urszula, Oktaba Jarosław, Olejniczak Izabela, Regulska Edyta, Słowińska Sandra: The influence of birch afforestation of post-arable soils on soil organic matter composition. [w]: Book of abstracts 3rd International and 15th National Congress "Soils for future under global challenges", 21–24 September 2021 Sokobanja, Serbia. Red. Boško Gajić, Ljubomir Životić, Aleksa Lipovac. Belgrade: Serbian Society of Soil Science University of Belgrade, Faculty of Agriculture, 2021 - s. 41.
 • Czarnecka Kaja: Zanieczyszczenie świetlne Warszawy i Fukuoki. [w]: IX Ogólnopolska Konferencja Naukowa Młodych Badaczy "Człowiek w zmieniającym się środowisku", Kraków, 23 – 25 października 2020 roku. Książka abstraktów. Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2020 - s. 20.
 • Czarnecka Kaja: Zanieczyszczenie świetlne Warszawy i Fukuoki. [w]: IX Ogólnopolska Konferencja Naukowa Młodych Badaczy "Człowiek w zmieniającym się środowisku", Kraków, 23 – 25 października 2020 roku. Książka abstraktów. Kraków: Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2020 - s. 20.
 • Słowiński Michał, Kruczkowska Bogusława, Jonczak Jerzy, Słowińska Sandra, Bartczak Arkadiusz, Kramkowski Mateusz, Uzarowicz Łukasz, Tyszkowski Sebastian: Soil cover development in the coastal zones of disappearing lakes. [w]: Geophysical Research Abstracts Vol. 22. EGU General Assembly 2020. Vienna: European Geosciencces Union, 2020 - s. 13169.
 • Baranowski Jarosław, Błażejczyk Krzysztof: Reprezentatywność pomiaru hałasu na terenie uzdrowisk. - Acta Balneologica 2019, 61, 2 - s. 133.
 • Błażejczyk Krzysztof, Błażejczyk Anna, Kuchcik Magdalena, Baranowski Jarosław, : Ocena właściwości klimatu - dylematy naukowe i prawne. - Acta Balneologica 2019, 61, 2 - s. 134.
 • Halaś Agnieszka, Błażejczyk Krzysztof: Influence of air circulation on thermal stress in Polish Carpathians. [w]: International Conference UTCI - Assessment Measure in Human Bioclimatology - 10 Years of Application and 1st European Biometeorologists’ Regional Meeting, Warsaw, 22-24 May 2019. Book of abstracts. Warszawa: Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, 2019 - s. 34.
 • Kowalska Anna, Affek Andrzej, Baranowski Jarosław, Kołaczkowska Ewa, Kruczkowska Bogusława, Regulska Edyta, Wolski Jacek, Zawiska Izabela: Relationships between degradation of riparian mixed forests and their potential to provide regulating services. [w]: Forests at risk: Białowieża and beyond. The international conference, Warsaw, 12-13 February 2019. Book of abstracts. Warszawa: Uniwersytet Warszawski, 2019 - 1 s.
 • Kruczkowska Bogusława, Wolski Jacek, Regulska Edyta, Kowalska Anna, Affek Andrzej, Kołaczkowska Ewa, Baranowski Jarosław, Zawiska Izabela: Świadczenia ekosystemowe łęgów jesionowo-wiązowych w dolinie środkowej Wisły. [w]: Konferencja naukowa "Usługi ekosystemowe gleb - wskaźniki i metody oceny", Warszawa 26 czerwca 2019 r. Puławy: Wydawnictwo IUNG-PIB, 2019 - s. 41.
 • Kuchcik Magdalena: Influence of thermal environment determined according to UTCI on mortality in Polish cities. [w]: International Conference UTCI - Assessment Measure in Human Bioclimatology - 10 Years of Application and 1st European Biometeorologists’ Regional Meeting, Warsaw, 22-24 May 2019. Book of abstracts. Warszawa: Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, 2019 - s. 10.
 • Kuchcik Magdalena: Adaptacja populacji do skrajnych warunków termicznych w Polsce. - Acta Balneologica 2019, 61, 2 - s. 133-134.
 • Pecelj Milica, Błażejczyk Krzysztof: Weather suitability for outdoor tourism in two European regions. [w]: International Conference UTCI - Assessment Measure in Human Bioclimatology - 10 Years of Application and 1st European Biometeorologists’ Regional Meeting, Warsaw, 22-24 May 2019. Book of abstracts. Warszawa: Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, 2019 - s. 35.
 • Skrynyk Oleh, Błażejczyk Krzysztof, Baranowski Jarosław: Bioclimatic conditions of Chornohora and Tatry Mts. (northern Carpathians) and air circulation. [w]: International Conference UTCI - Assessment Measure in Human Bioclimatology - 10 Years of Application and 1st European Biometeorologists’ Regional Meeting, Warsaw, 22-24 May 2019. Book of abstracts. Warszawa: Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, 2019 - s. 31-32.
 • Słowińska Sandra, Marcisz Katarzyna, Lamentowicz Mariusz, Błażejczyk Krzysztof, Słowiński Michał: Long-term microclimate studies of peatlands as potential refugia of climate change. [w]: International Conference UTCI - Assessment Measure in Human Bioclimatology - 10 Years of Application and 1st European Biometeorologists’ Regional Meeting, Warsaw, 22-24 May 2019. Book of abstracts. Warszawa: Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, 2019 - s. 41.
 • Słowińska Sandra, Marcisz Katarzyna, Lamentowicz Mariusz, Błażejczyk Krzysztof, Słowiński Michał: Long-term monitoring – a key to understanding peatland ecosystems in a changing climate. [w]: Geophysical Research Abstracts Vol.21. EGU General Assembly 2019. Vienna: European Geophysical Union, 2019 - 1 s.
 • Zacharko Michał, Konefał Marek, Chmura Paweł, Baranowski Jarosław, Andrzejewski Marcin, Błażejczyk Krzysztof, Chmura Jan: The influence of thermal stress on physical and tactical activities of football players - the lesson from Russia'2018 World Cup. [w]: International Conference UTCI - Assessment Measure in Human Bioclimatology - 10 Years of Application and 1st European Biometeorologists’ Regional Meeting, Warsaw, 22-24 May 2019. Book of abstracts. Warszawa: Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, 2019 - s. 36.
 • Błażejczyk Krzysztof, Kuklane Kalev: Special feature on heat: transdisciplinary approaches to climate change. - International Journal of Biometeorology 2018, 62, 3 - s. 289-290.
 • Kruczkowska Bogusława, Jonczak Jerzy, Słowińska Sandra, Bartczak Arkadiusz, Kramkowski Mateusz, Uzarowicz Łukasz, Tyszkowski Sebastian, Słowiński Michał: Soils development in coastal zone of the disappearing Rakutowskie Lake, Central Poland. [w]: The 3rd International Conference of Young Scientists "Soil in the Environment", Kraków - Poronin, 16-19.09.2018 : book of abstracts and field session guide. Red. Marcin Sykuła. Poznań: Department of Soil Science and Land Protection Poznań University of Life Sciences, 2018 - s. 52.
 • Lamentowicz Mariusz, Jassey Vincent E. J., Juszczak Radosław, Słowińska Sandra, Słowiński Michał, Kajukało Katarzyna, Łuców Dominika, Zielińska Małgorzata, Chojnicki Bogdan H., Harenda Kamila, Reczuga Monika, Marcisz Katarzyna, Samson Mateusz, Kołaczek Piotr, Basińska Anna, Buttler Alexandre: Global change experiments and high-resolution palaeoecological studies reveal response of peatlands to various disturbances - building a path to the new generation integrated research. [w]: Geophysical Research Abstracs Vol. 20. EGU General Assembly 2018. Vienna: European Geosciences Union, 2018 - 1 s.
 • Łuców Dominika, Lamentowicz Mariusz, Kołaczek Piotr, Lane Christine, Łokas Edyta, Mroczkowska Agnieszka, Słowińska Sandra, Tjallingii Rik, Tyszkowski Sebastian, Słowiński Michał: Testate amoebae response to the catastrophic deforestation caused by tornado compared to the past anthropogenic deforestations. [w]: Focused Meeting 2018: 9th International Symposium on Testate Amoebae (ISTA9), 10 - 14 September 2018. 2018 - 1 s.
 • Baranowski Jarosław: Problematyka badań klimatu akustycznego w uzdrowiskach. - Acta Balneologica 2017, 59, 3 - s. 225.
 • Błażejczyk Krzysztof, Baranowski Jarosław, Błażejczyk Anna: Climate related diseases in Poland and their predictions to the year 2100. [w]: 21st International Congress of Biometeorology extended abstracts. Durham: International Society of Biometeorology - Durham University, 2017 - s. 8-12.
 • Kuchcik Magdalena: Umieralność a skrajne warunki obciążenia cieplnego w wybranych miastach Polski. - Acta Balneologica 2017, 59, 3 - s. 225-226.
 • Kuchcik Magdalena, Hildebrandt Kinga: The air pollution of Polish health resorts in terms of spa treatment. [w]: 2nd Symposium “Air Quality and Health”, Wrocław 12 – 14.06.2017. Book of Abstracts. Red. Anetta Drzeniecka-Osiadacz, Krystyna Pawlas, Izabela Sówka, Magdalena Korzystka-Muskała, Małgorzata Mirowska, Piotr Muskała, Tymoteusz Sawiński. Wrocław: University of Wrocław, 2017 - s. 30.
 • Kuchcik Magdalena, Hildebrandt Kinga: Zanieczyszczenie powietrza w uzdrowiskach polskich. - Acta Balneologica 2017, 59, 3 - s. 224.
 • Persoiu Aurel, Słowiński Michał, Słowińska Sandra, Marcisz Katarzyna, Ionita Monica, Lamentowicz Mariusz: Heat waves and jet stream relations - nature of dry and wet shifts around the 2.8 kyr BP event in Central Europe. [w]: American Geophysical Union Fall Meeting. New Orleans, 11-15 December 2017. New Orleans: American Geophysical Union, 2017 - 1 s.
 • Słowińska Sandra, Marcisz Katarzyna, Słowiński Michał, Błażejczyk Krzysztof, Lamentowicz Mariusz: Peatlands as a unique climatic hotspots. [w]: American Geophysical Union Fall Meeting. New Orleans, 11-15 December 2017. New Orleans: American Geophysical Union, 2017 - 1 s.
 • Słowiński Michał, Lamentowicz Mariusz, Luców Dominika, Kołaczek Piotr, Tjallingii Rik, Noryśkiewicz Agnieszka M., Zawiska Izabela, Lane Christine, Rzodkiewicz Monika, Słowińska Sandra, Kramkowski Mateusz, Płóciennik Mateusz, Tyszkowski Sebastian, Łokas Edyta, Kordowski Jarosław, Brauer Achim: Tornado project - The impact of catastrophic deforestation on the lake and peatland ecosystems of the Tuchola Pinewoods, Northern Poland. [w]: Geophysical Research Abstracts Vol. 19. EGU General Assembly 2017. Vienna: European Geosciences Union, 2017 - 1 s.
 • Słowiński Michał, Łuców Dominika, Kołaczek Piotr, Tjallingii Rik, Lane Christine S., Słowińska Sandra, Tyszkowski Sebastian, Łokas Edyta, Theuerkauf Martin, Brauer Achim, Lamentowicz Mariusz: An impact of deforestation by extreme weather events on Sphagnum peatland ecosystem. [w]: American Geophysical Union Fall Meeting. New Orleans, 11-15 December 2017. New Orleans: American Geophysical Union, 2017 - 1 s.
 • Marcisz Katarzyna, Słowińska Sandra, Słowiński Michał, Mitchell Edward A. D., Jassey Vincent E. J., Lamentowicz Mariusz: Here comes the sun: exploring light intensity as important variable driving testate amoeba communities in Sphagnum. [w]: 35th Meeting of the German Society of Protozoology. Saignelegier, Switzerland, February 23th to 26th, 2016. Program, abstracts & list of participants. Neuchatel: University of Neuchatel, 2016 - s. 48.
 • Słowiński Michał, Marcisz Katarzyna, Płóciennik Mateusz, Obremska Milena, Pawłowski Dominik, Okupny Daniel, Słowińska Sandra, Borówka Ryszard, Kittel Piotr, Forysiak Jacek, Michczyńska Danuta J., Lamentowicz Mariusz: Hydroclimatic shifts recorded in peat archive from Rąbień mire (Central Poland) - better understanding of past climate changes using multidisciplinary approach. [w]: Geophysical Research Abstracts, Vol. 18, EGU General Assembly 2016. Vienna: European Geosciences Union, 2016 - 1 s.
 • Wieczorek Joanna, Błażejczyk Krzysztof, Morita Takeshi: Answer to letter: Factors affecting melatonin secretion that may change melatonin pattern, by Yvan Touitou, Michael H. Smolensky and Alain Reinberg. - Chronobiology International 2016, 33, 9 - s. 1131-1135.
 • Baranowski Jarosław: Klimat akustyczny w wybranych uzdrowiskach górskich. - Acta Balneologica 2015, 57, 3 - s. 207-208.
 • Baranowski Jarosław, Kędzia Stanisław: Zróżnicowanie temperatury powietrza przy górnej granicy lasu w Dolinie Suchej Wody. [w]: Nauka Tatrom. V Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Przyroda Tatrzańskiego Parku Narodowego a człowiek”. Zakopane, 24-26 września 2015. Streszczenia prac. Zakopane: Wydawnictwa Tatrzańskiego Parku Narodowego, 2015 - s. 28.
 • Błażejczyk Krzysztof: Jakość powietrza w uzdrowiskach a klimatoterapia. - Acta Balneologica 2015, 57, 3 - s. 208.
 • Błażejczyk Krzysztof, Milewski Paweł, Błażejczyk Anna: Praktyczne wykorzystanie obserwacji meteorologicznych w codziennym planowaniu klimatoterapii. - Acta Balneologica 2015, 57, 3 - s. 207.
 • Kuchcik Magdalena: O konieczności monitoringu klimatu w uzdrowiskach. - Acta Balneologica 2015, 57, 3 - s. 206-207.
 • Słowiński Michał, Słowińska Sandra, Noryśkiewicz Agnieszka M., Lamentowicz Mariusz, Kołaczek Piotr: Micro-refuges as unique synergies of the environment – a case study of Betula nana glacial relicts from a Sphagnum mire (Northern Poland). [w]: Dynamics of Climate and Landscape Evolution of Cultural Landscapes in the Northern Central European Lowlands since the Last Ice Age. 4th Annual ICLEA Workshop 2015. 23-26 June 2015, Słubice (Masovian Voivodeship), Poland. Abstract Volume & Excursion Guide. Eds. Markus J. Schwab, Achim Brauer, Dariusz Brykała, Piotr Gierszewski, Piotr Lamparski, Mirosław Błaszkiewicz. Potsdam: GFZ German Research Centre for Geosciences, 2015 - s. 116-117 (Scientific Technical Report; 15/05)
 • Boko Patrice, Mehedou Fidele, Vissin Expedit, Błażejczyk Krzysztof, Houssou Christophe: Caracterisation des ambiances bioclimatiques dans les villes littorales du Benin (Afrique de l’ouest). [w]: XXVIIe Colloque de l’Association Internationale de Climatologie 2-5 juillet 2014 – Dijon (France). Dijon: Association Internationale de Climatologie, 2014 - s. 605-611.
 • Buras Allan, Thees Barnim, Czymzik Markus, Dräger Nadine, Kienel Ulrike, Neugebauer Ina, Ott Florian, Scharnweber Tobias, Simard Sonia, Słowiński Michał, Słowińska Sandra, Tecklenburg Christina, Zawiska Izabela, Wilmking Martin: SINOMA - a better tool for proxy based reconstructions?. [w]: Geophysical Research Abstracts Vol. 16, EGU General Assembly 2014. Vienna: European Geosciences Union, 2014 - 1 s.
 • Błażejczyk Krzysztof, Kuchcik Magdalena, Szmyd Jakub, Milewski Paweł: Dynamic of urban heat island in selected housing estate in Warsaw – possibilities of mitigation and adaptation. [w]: IGU 2014 Book of Abstracts. Cracow: IGU, 2014 - 1 s.
 • Chojnicki Bogdan H., Lamentowicz Mariusz, Marcisz Katarzyna, Reczuga Monika, Basińska Anna, Zielińska Małgorzata, Buttler Alexander, Mitchell Edward A.D., Słowińska Sandra, Słowiński Michał: Project Climpeat – influence of global warming and drought on the carbon sequestration and biodiversity of sphagnum peatlands. [w]: Integrating climate change experiments, data synthesis and modelling. Annual meeting and first ClimMani workshop. 12-14th November, Univeristy of Aveiro, Portugal. Aveiro: EU COST Action - ES1308, 2014 - 1 s.
 • Kuchcik Magdalena, Rabczenko Daniel: Periods of increased influenza and atmospheric thermal conditions in the biggest Polish cities. [w]: IGU 2014 Book of Abstracts. Cracow: IGU, 2014 - 1 s.
 • Marcisz Katarzyna, Słowińska Sandra, Lamentowicz Łukasz, Słowiński Michał, Lamentowicz Mariusz: Microbes, soil and light: what drives testate amoeba communities in Sphagnum?. [w]: Assessing the soil biodiversity and its role to ecosystem services. The First Global Soil Biodiversity Conference. Palais de Congres, Dijon, France, 2-5 December 2014. Dijon: [b.w.], 2014 - 1 s.
 • Marcisz Katarzyna, Słowińska Sandra, Lamentowicz Łukasz, Słowiński Michał, Mitchell Edward A. D., Lamentowicz Mariusz: Seasonal patterns of testate amoebae abundance - what influences testate amoeba communities in Sphagnum peatlands?. [w]: 7th International Symposium on Testate Amoebae, 8 to 12 September 2014, Poznań, Poland. Program and abstracts. Ed. Katarzyna Marcisz. Poznań: [b.w.], 2014 - s. 74.
 • Mulot Matthieu, Kroll Lauren, Marcisz Katarzyna, Villard André, Lamentowicz Mariusz, Słowińska Sandra, Słowiński Michał, Mitchell Edward A. D.: Observational and experimental evidence for phenotypic plasticity in the testate amoeba Hyalosphenia papilio in response to water table depth. [w]: 7th International Symposium on Testate Amoebae, 8 to 12 September 2014, Poznań, Poland. Program and abstracts. Ed. Katarzyna Marcisz. Poznań: [b.w.], 2014 - s. 76.
 • Słowińska Sandra, Słowiński Michał, Marcisz Katarzyna, Lamentowicz Łukasz, Lamentowicz Mariusz: How hydrology and vegetation modify microclimate of a Sphagnum peatland?. [w]: Geophysical Research Abstracts Vol. 16, EGU General Assembly 2014. Vienna: European Geosciences Union, 2014 - 1 s.
 • Słowińska Sandra, Słowiński Michał, Noryśkiewicz Agnieszka M., Lamentowicz Mariusz, Kołaczek Piotr: Sphagnum peatlands as a unique habitat for the long-term survival of glacial relicts: a case study of Betula nana. [w]: 2014 Fall Meeting, AGU, San Francisco, Calif., 15-19 Dec. 2014. San Francisco: American Geophysical Union, 2014 - 1 s.
 • Błażejczyk Krzysztof: System wymiany i regeneracji powietrza jako czynnik poprawy warunków aerosanitarnych i bioklimatycznych w mieście. [w]: Środowisko przyrodnicze Krakowa. Zasoby - ochrona - kształtowanie. Red. Bożena Degórska, Maria Baścik. Kraków: Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2013 - s. 179-181.
 • Błażejczyk Krzysztof, Degórska Bożena: Możliwości poprawy jakości powietrza. [w]: Środowisko przyrodnicze Krakowa. Zasoby - ochrona - kształtowanie. Red. Bożena Degórska, Maria Baścik. Kraków: IGiGP UJ, 2013 - s. 182-183.
 • Kuchcik Magdalena: Klimat uzdrowisk sudeckich i karpackich – podobieństwa i różnice. - Acta Balneologica 2013, 55, 3 - s. 234-235.
 • Marcisz Katarzyna, Lamentowicz Łukasz, Słowińska Sandra, Słowiński Michał, Muszak Witold, Lamentowicz Mariusz: Seasonal variability of peatland testate amoebae communities in relation to air temperature and hydrology. [w]: 2nd Young Scientists Conference World Water Day, March 21-22, 2013, Adam Mickiewicz University, Poznań, Poland. Book of abstracts. Poznań: Adam Mickiewicz University, 2013 - s. 117.
 • Neumann Małgorzata, Lamentowicz Mariusz, Buttler Alexandre, Słowińska Sandra, Słowiński Michał: Vegetation response to hydrological and temperature manipulations on sphagnum bog – an introduction to the field experiment. [w]: 2nd Young Scientists Conference World Water Day, March 21-22, 2013, Adam Mickiewicz University, Poznań, Poland. Book of abstracts. Poznań: Adam Mickiewicz University, 2013 - s. 127.
 • Reczuga Monika, Marcisz Katarzyna, Mitchell Edward A., Buttler Alexandre, Jassey Vincent E. J., Neumann Małgorzata, Lamentowicz Łukasz, Słowińska Sandra, Słowiński Michał, Lamentowicz Mariusz: Influence of experimental temperature increase and depth of the water table on microbial communities in Linje mire. [w]: 2nd Young Scientists Conference World Water Day, March 21-22, 2013, Adam Mickiewicz University, Poznań, Poland. Book of abstracts. Poznań: Adam Mickiewicz University, 2013 - s. 140.
 • Słowińska Sandra, Słowiński Michał, Lamentowicz Mariusz, Lamentowicz Łukasz, Marcisz Katarzyna, Mitchell Edward A.D., Neumann Małgorzata: Microclimate and hydrology of a Sphagnum mire. [w]: Geophysical Research Abstracts Vol. 15, EGU General Assembly 2013. Vienna: EGU, 2013 - 1 s.
 • Błażejczyk Krzysztof (rec.): Continents under Climate Change, red. W. Endlicher, F.-W. Gerstangarbe. Nova Acta Leopoldina, Neue Folge, Band 112, Nummer 384, Halle (Saale). - Przegląd Geograficzny 2012, 84, 3 - s. 473-474.
 • Błażejczyk Krzysztof, Kuchcik Magdalena, Baranowski Jarosław, Szmyd Jakub, Milewski Paweł, Błażejczyk Anna: Bio-thermal conditions of some housing estates in Warsaw. [w]: Bioclimate 2012, "Bioclimatology of Ecosystems", International Scientific Conference, August 29th-31st 2012, Usti nad Labem, Czech Republic. Conference Proceedings. Eds. V. Kožnarová, S. Sulovská, L. Hájková. Usti nad Labem: Ceska bioklimatologicka spolecnost, 2012 - 2 s.
 • Lamentowicz Mariusz, Buttler Alexandre, Mitchell Edward A.D., Chojnicki Bogdan, Słowińska Sandra, Słowiński Michał: Influence of global warming and drought on carbon sequestration and biodiversity of Sphagnum peatlands – present, past and future perspectives (CLIMPEAT PROJECT). [w]: Bioclimate 2012, "Bioclimatology of Ecosystems", International Scientific Conference, August 29th-31st 2012, Usti nad Labem, Czech Republic. Conference Proceedings. Eds. V. Kožnarová, S. Sulovská, L. Hájková. Usti nad Labem: Ceska bioklimatologicka spolecnost, 2012 - s. 58-59.
 • Lamentowicz Mariusz, Buttler Alexandre, Mitchell Edward A.D., Chojnicki Bogdan, Słowińska Sandra, Słowiński Michał: Project CLIMPEAT - Influence of global warming and drought on the carbon sequestration and biodiversity of Sphagnum peatlands. [w]: Geophysical Research Abstracts Vol. 14, EGU General Assembly 2012. Vienna: 2012 - 1 s.
 • Reczuga Monika, Marcisz Katarzyna, Mitchell Edward A.D., Buttler Alexandre, Jassey Vincent E.J., Neumann Małgorzata, Lamentowicz Łukasz, Słowińska Sandra, Słowiński Michał, Lamentowicz Mariusz: Testate amoebae biodiversity and biomass in the Linje mire in relation to climate change. [w]: 6th International Symposium on Testate Amoebae, Xiamen, China, 15-18 October 2012. Program and abstracts. Eds. Jun Yang, Satoshi Shimano. Xiamen: National Natural Science Foundation of China, 2012 - s. 60.
 • Słowińska Sandra, Błażejczyk Krzysztof, Słowiński Michał, Lamentowicz Mariusz: Microclimatic conditions of Sphagnum peatland in northern Poland and their possible changes in 21st century. [w]: Bioclimate 2012, "Bioclimatology of Ecosystems", International Scientific Conference, August 29th-31st 2012, Usti nad Labem, Czech Republic. Conference Proceedings. Eds. V. Kožnarová, S. Sulovská, L. Hájková. Usti nad Labem: Ceska bioklimatologicka spolecnost, 2012 - s. 106-107.
 • Słowińska Sandra, Słowiński Michał, Lamentowicz Mariusz, Grzegorz Skrzypek: Ecohydrology of a Sphagnum peatland in transitional climate – an interdysciplinary study. [w]: Geophysical Research Abstracts Vol. 14, EGU General Assembly 2012. Vienna: 2012 - 1 s.
 • Baranowski Jarosław, Kuchcik Magdalena: Zagrożenie hałasem wybranych uzdrowisk. - Acta Balneol. 2011, 53, nr 3 - s. 206-207.
 • Baranowski Jarosław, Kuchcik Magdalena, Adamczyk Anna Beata: Problemy doboru metod badawczych i analizy wyników pomiarów meteorologicznych klimatu miasta. [w]: Problematyka pomiarów i opracowań elementów meteorologicznych. II Ogólnopolska Konferencja Metodyczna w 60-lecie badań klimatologicznych w UMCS, Zwierzyniec, 26-28 września 2011. Streszczenie referatów i posterów. Lublin: Zakład Meteorologii i Klimatologii UMCS, 2011 - s. 20-21.
 • Błażejczyk Krzysztof, Kunert Anna, Kuchcik Magdalena, Baranowski Jarosław, Adamczyk Anna Beata, Szmyd Jakub, Milewski Paweł: The influence of spatial organization on bio-thermal conditions of urban areas. [w]: Urban morphology and the post-carbon city. 18th International Seminar on Urban Form ISUF 2011, Montreal, August 26-29, 2011, Concordia University. Montreal: Concordia University, 2011 - s. 129.
 • Kuchcik Magdalena: Definiowanie okresów pogody upalnej. [w]: Problematyka pomiarów i opracowań elementów meteorologicznych. II Ogólnopolska Konferencja Metodyczna w 60-lecie badań klimatologicznych w UMCS, Zwierzyniec, 26-28 września 2011. Streszczenie referatów i posterów. Lublin: Zakład Meteorologii i Klimatologii UMCS, 2011 - s. 43-44.
 • Kuchcik Magdalena, Baranowski Jarosław: Klimat akustyczny wybranych uzdrowisk i jego wpływ na warunki klimatoterapii. [w]: Bioklimatologia człowieka. Konferencja naukowa, Warszawa, 17-18 listopada 2011. Program konferencji. Streszczenia referatów i posterów. Warszawa: PAN IGiPZ, 2011 - s. 14-15.
 • Słowińska Sandra, Słowiński Michał, Lamentowicz Mariusz: Interaction between hydrology, microclimate and biotic factors in small Sphagnum mire in northern Poland. [w]: Geophysical Research Abstracts 13. EGU General Assembly, Vienna, 03-08 April 2011. Vienna: European Geosciences Union, 2011 - 1 s.
 • Baranowski Jarosław, Kędzia Stanisław: Wpływ rzeźby terenu na mikroklimat i położenie górnej granicy lasu. [w]: Nauka a zarządzanie obszarem Tatr i ich otoczeniem. IV Konferencja Przyroda Tatrzańskiego Parku Narodowego a Człowiek, Zakopane, 14-16 październik 2010. Streszczenia prac. Zakopane: Tatrzański Park Narodowy, 2010 - s. 78.
 • Błażejczyk Krzysztof, Kunert Anna: Obciążenie cieplne organizmu człowieka podczas letnich i zimowych wędrówek po Tatrach. [w]: Nauka a zarządzanie obszarem Tatr i ich otoczeniem. IV Konferencja Przyroda Tatrzańskiego Parku Narodowego a Człowiek, Zakopane, 14-16 październik 2010. Streszczenia prac. Zakopane: Tatrzański Park Narodowy, 2010 - s. 110.
 • Słowiński Michał, Słowińska Sandra, Lamentowicz Mariusz: Torfowisko Linje - jako obiekt badań interdyscyplinarnych. [w]: Badania interdyscyplinarne - przeszłość, teraźniejszość, przyszłość nauk przyrodniczych. Konferencja naukowa, 15-16.04.2010 Golejów koło Staszowa. Red. Małgorzata Ludwikowska-Kędzia, Artur Zieliński. Kielce: Instytut Geografii Akademii Świętokrzyskiej, 2010 - s. 100-101.
 • Adamczyk Anna Beata, Baranowski Jarosław: Zróżnicowanie termiczne obszarów zalesionych w otoczeniu Warszawy. [w]: Trwałość i efektywnośc ochrony przyrody w polskich parkach narodowych. Ogólnopolska Konferencja Naukowa z okazji 50-lecia utworzenia Kampinoskiego Parku Narodowego, Izabelin, 24-26 września 2009. Warszawa: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, 2009 - s. 7.
 • Broede Peter, Fiala Dusan, Błażejczyk Krzysztof, Epstein Yoram, Holmer Ingvar, Jendritzky Gerd, Kampmann Bernhardt, Richards Mark, Rintamaki Hannu, Shitzer Auraham, Havenith George: Calculating UTCI equivalent temperature. [w]: Proveedings 13th Intrnational Conference on Environmental Ergonomics, Boston, Massachusets, USA, 2009. mBoston: bw.], 2009 - 4 s.
 • Kuchcik Magdalena: Badania lokalnego zróżnicowania warunków klimatycznych uzdrowisk. - Baleneol. Pol. 2009, 51, nr 3 - s. 231.
 • Błażejczyk Krzysztof, Adamczyk Anna Beata, Kuchcik Magdalena, Baranowski Jarosław: Bioclimatic principles of climate therapy in Polish health resorts. [w]: ICB 2008 18th International Congress of Biometeorology "Harmony with Nature", 22-26 September 2008, Tokyo, Japan. Program. Tokyo: ICB 2008 Local Organizing Committee, 2008 - s. 151.
 • Błażejczyk Krzysztof, Adamczyk Anna Beata, Kuchcik Magdalena, Baranowski Jarosław: Bioclimatic principles of climate therapy in Polish health resorts. [w]: ICB 2008 18th International Congress of Biometeorology "Harmony with Nature", 22-26 September 2008, Tokyo, Japan. TOUR-O02. Tokyo: ICB 2008 Local Organizing Committee, 2008 - 4 s.
 • Błażejczyk Krzysztof, McGregor Glenn: Biothermal thresholds for mortality in Europe. [w]: ICB 2008 18th International Congress of Biometeorology "Harmony with Nature", 22-26 September 2008, Tokyo, Japan. HUM3-COST-O04. Tokyo: ICB 2008 Local Organizing Committee, 2008 - 4 s.
 • Błażejczyk Krzysztof, McGregor Glenn: Biothermal thresholds for mortality in Europe. [w]: ICB 2008 18th International Congress of Biometeorology "Harmony with Nature", 22-26 September 2008, Tokyo, Japan. Program. Tokyo: ICB 2008 Local Organizing Committee, 2008 - s. 140.
 • Błażejczyk Krzysztof, Morita Takeshi, Ueno-Towatari Tomoko, Adamczyk Anna Beata, Bąkowska Monika: Regional differences in melatonin secretion due to environmental factors. [w]: ICB 2008 18th International Congress of Biometeorology "Harmony with Nature", 22-26 September 2008, Tokyo, Japan. Program. Tokyo: ICB 2008 Local Organizing Committee, 2008 - s. 131.
 • Błażejczyk Krzysztof, Morita Takeshi, Ueno-Towatari Tomoko, Adamczyk Anna Beata, Bąkowska Monika: Regional differences in melatonin secretion due to environmental factors. [w]: ICB 2008 18th International Congress of Biometeorology "Harmony with Nature", 22-26 September 2008, Tokyo, Japan. HUM2-O01. Tokyo: ICB 2008 Local Organizing Committee, 2008 - 4 s.
 • Adamczyk Anna B., Błażejczyk Krzysztof, Szmyd Jakub, Baranowski Jarosław, Kuchcik Magdalena: Warunki termiczne aglomeracji warszawskiej. [w]: IV Ogólnopolska Konferencja nt. "Klimat i bioklimat miast", Łódź, 29 listopada - 1 grudnia 2007 r. Streszczenia referatów i posterów. Łódź: Katedra Metorologii i Klimatologii UŁ, Oddział Łódzki Polskiego Towarzystwa Geofizycznego, 2007 - s. 17.
 • Amelung Bas, Błażejczyk Krzysztof, Matzarakis Andreas: Introduction. [w]: Climate change and tourism - assessment and coping strategies. Eds. Bas Amelung, Krzysztof Błażejczyk, Andreas Matzarakis. Maastricht-Warsaw-Freiburg: Institute of Geography and Spatial Organization PAS, Meteorological Institute. University of Freiburg, ICIS Maastricht University, 2007 - s. 4.
 • Baranowski Jarosław, Kuchcik Magdalena, Adamczyk Anna B., Błażejczyk Krzysztof: Zróżnicowanie opadów atmosferycznych w Warszawie i okolicach. [w]: IV Ogólnopolska Konferencja nt. "Klimat i bioklimat miast", Łódź, 29 listopada - 1 grudnia 2007 r. Streszczenia referatów i posterów. Łódź: Katedra Metorologii i Klimatologii UŁ, Oddział Łódzki Polskiego Towarzystwa Geofizycznego, 2007 - s. 21.
 • Błażejczyk Krzysztof: Weather limitations for winter and summer tourism in Central Europe. [w]: 3rd International Workshop on Climate, Tourism and Recreation, 19-22 September 2007 at Alexander Beach Hotel, Alexandroupolis, Greece. Organized by the Commission Climate, Tourism and Recreation. Abstracts. Alexandroupolis: [b.w.], 2007 - s. 11.
 • Błażejczyk Krzysztof, McGregor Glenn: Umieralność a warunki bioklimatyczne w niektórych miastach europejskich. [w]: IV Ogólnopolska Konferencja nt. "Klimat i bioklimat miast", Łódź, 29 listopada - 1 grudnia 2007 r. Streszczenia referatów i posterów. Łódź: Katedra Metorologii i Klimatologii UŁ, Oddział Łódzki Polskiego Towarzystwa Geofizycznego, 2007 - s. 30.
 • Błażejczyk Krzysztof, Twardosz Robert: Long-term variability of bioclimatic conditions in Kraków against the background of changes observed in other areas of Europe. [w]: Klimat ziem polskich w czasach historycznych na tle klimatu Europy. Międzynarodowa konferencja naukowa z okazji 60-lecia Zakładu Klimatologii Instytutu Geografii UMK w Toruniu (1947-2007). Toruń, 11-13 października 2007 r. Streszczenia. Red. Marek Kejna, Rajmund Przybylak. Toruń: Zakład Klimatologii UMK, 2007 - s. 22.
 • Kuchcik Magdalena, Baranowski Jarosław, Adamczyk Anna B., Błażejczyk Krzysztof: Sieć mikroklimatyczna aglomeracji warszawskiej. [w]: IV Ogólnopolska Konferencja nt. "Klimat i bioklimat miast", Łódź, 29 listopada - 1 grudnia 2007 r. Streszczenia referatów i posterów. Łódź: Katedra Metorologii i Klimatologii UŁ, Oddział Łódzki Polskiego Towarzystwa Geofizycznego, 2007 - s. 43-44.
 • Bański Jerzy, Błażejczyk Krzysztof: Globalne zmiany klimatu i ich wpływ na rolnictwo. [w]: Przemiany środowiska geograficznego Polski północno-zachodniej. Ogólnopolska konferencja naukowa poświęcona pamięci Profesora Bogumiła Krygowskiego, 20-21 marca 2006 Poznań. Forum Geografów Polskich. Red. Andrzej Kostrzewski. Poznań: UAM, 2006 - s. 173-175.
 • Degórski Marek, Kuchcik Magdalena: Socio-economic effects of extreme hydrometeorological events on Polish Lowland. [w]: Extreme hydrometeorological events in Poland and their impacts - European context. International Conference, Warsaw, Poland, 7-9 December 2006. Book of abstracts. Sosnowiec-Warszawa: Faculty of Earth Sciences, University of Silesia, 2006 - s. 21-22.
 • Błażejczyk Krzysztof: Radiation balance of different segments o the human body. [w]: ICB 2005. 17th International Congress of Biometeorology, September 5-9, 2005, Garmisch-Partenkirchen, Germany. Programme. Garmisch-Partenkirchen: International Society of Biometeorology, 2005 - 1 s.
 • Błażejczyk Krzysztof et al.: Regional differences in diurnal and seasonal cycles of lighting conditions and melatonin secretion. [w]: ICB 2005. 17th International Congress of Biometeorology, September 5-9, 2005, Garmisch-Partenkirchen, Germany. Programme. Garmisch-Partenkirchen: International Society of Biometeorology, 2005 - 1 s.
 • Błażejczyk Krzysztof: Seasonal variation of light intensities in Poznań (Poland) and Fukuoka (Japan). [w]: International Workshop on Evironmental Physiology under the Influence of Light and Clothing (IWEP 2005), December 02-03, 2005. Hong Kong Polytehnic University. Hong Kong: Polytechnic University, 2005 - s. 12.
 • Błażejczyk Krzysztof, Wojtach Barbara: Assessment of seasonality in thermal sensation in man. [w]: 17th International Congress of Biometeorology ICB 2005. Offenbach am Main: Deutscher Wetterdienst, 2005 - s. 372 (Annalen der Meteorologie; 41/1)
 • Błażejczyk Krzysztof, Wojtach Barbara: Assessment of seasonality in thermal sensations in man. [w]: ICB 2005. 17th International Congress of Biometeorology, September 5-9, 2005, Garmisch-Partenkirchen, Germany. Programme. Garmisch-Partenkirchen: International Society of Biometeorology, 2005 - 1 s.
 • Kuchcik Magdalena: Meteorologiczne przyczyny zgonów. - Balneol. Pol. 2005, 47, z.3/4 - s. 117.
 • Kuchcik Magdalena, Błażejczyk Krzysztof: Regional differentiation of heat waves in Poland and their impact on mortality. [w]: 17th International Congress of Biometeorology ICB 2005. Offenbach am Main: Deutscher Wetterdienst, 2005 - s. 417-418 (Annalen der Meteorologie; 41/1)
 • Kuchcik Magdalena, Błażejczyk Krzysztof: Regional differentiation of heat waves in Poland and their impact on mortality. [w]: ICB 2005. 17th International Congress of Biometeorology, September 5-9, 2005, Garmisch-Partenkirchen, Germany. Programme. Garmisch-Partenkirchen: International Society of Biometeorology, 2005 - 1 s.
 • Baranowski Jarosław, Kędzia Stanisław, Kotlarczyk Marek, Rączkowska Zofia: Soil freezing and its relation to slow soil movements on alpine slopes (Tatra Mountains, Poland). [w]: Interantional Workshop on Alpine Geomorphology & Mountain Hazards. Balea Cascada - Fagaras Massif (Southern Carphathians) - Romania, 23-26 September 2004. [B.m.]: [b.w.], 2004 - s. 20.
 • Błażejczyk Krzysztof: Bioclimatic conditions - chances and barriers for sustainable development in regional and local scales. [w]: Central and Eastern Europe: changing spatial patterns of human activity. Warsaw Regional Forum: 2004. Warsaw, 08-09 October 2004. Programme, abstracts and excursion information. Prepared by Konrad Czapiewski, Tomasz Komornicki. Warsaw: PAN IGiPZ, 2004 - s. 10.
 • Błażejczyk Krzysztof: Bioklimatyczne uwarunkowania rekreacji i turystyki w Polsce. - Działalność Nauk. 2004, 18 - s. 124-126.
 • Błażejczyk Krzysztof, Dubreuil Vincent, Kergomard Claude: Avant-propos. - Ann. Assoc. Int. Climatol. 2004, nr 1 - s. 9-10.
 • Błażejczyk Krzysztof, Kunert Anna, Ożga Magdalena: Zastosowanie minirejestratorów HOBO Pro w badaniach dynamiki zróżnicowania przestrzennego klimatów lokalnych. [w]: Hydrologia, meteorologia, klimatologia - badania naukowe i prognozy w erze informatyzacji. Konferencja naukowa, Kraków, 11-12 października 2004. Streszczenia referatów, komunikatów i posterów. Warszawa: IMiGW, 2004 - s. 12.
 • Błażejczyk Krzysztof: Human heat balance. - Academia 2004 (dr.2003), nr 1 - s. 40.
 • Błażejczyk Krzysztof, Adamczyk Anna Beata: Avant-propos. [w]: Les relations Climat - Homme - Climat. Ed. Krzysztof Błażejczyk, Anna Beata Adamczyk. Warszawa: PAN IGiPZ, 2003 - s. 11 (Dokumentacja Geograficzna; 29)
 • Błażejczyk Krzysztof, Baranowski Jarosław: Solar and UV radiation in the Warsaw downtown. [w]: Fifth International Conference on Urban Climate, 1-5 September 2003, Łódź, Poland. Book of abstracts. Ed. John Arnfield et al. Łódź: Department of Meteorology and Climatology. Faculty of Geographical Sciences. University of Łódź, 2003 - s. 44.
 • Błażejczyk Krzysztof, Krawczyk Barbara, Kuchcik Magdalena: Od redaktorów. [w]: Postępy w badaniach klimatycznych i bioklimatycznych. Tom dedykowany Prof. dr hab. Teresie Kozłowskiej-Szczęsnej. Red. K. Błażejczyk, B. Krawczyk, M. Kuchcik. Warszawa: PAN IGiPZ, 2003 - s. 9 (Prace Geograficzne; 188)
 • Błażejczyk Krzysztof, Kuchcik Magdalena: Podsumowanie. [w]: Klimat i bioklimat Głuchołaz i Jarnołtówka. Red. Krzysztof Błażejczyk, Magdalena Kuchcik. Warszawa: PAN IGiPZ, 2003 - s. 67-68 (Dokumentacja Geograficzna; 28)
 • Błażejczyk Krzysztof, Kunert Anna: Bio-thermal conditions in Warsaw. [w]: Fifth International Conference on Urban Climate, 1-5 September 2003, Łódź, Poland. Book of abstracts. Ed. John Arnfield et al. Łódź: Department of Meteorology and Climatology. Faculty of Geographical Sciences. University of Łódź, 2003 - s. 162.
 • Kozłowska-Szczęsna Teresa, Błażejczyk Krzysztof, Krawczyk Barbara, Limanówka Danuta: Bioklimat uzdrowisk polskich i możliwości jego wykorzystania w lecznictwie [streszczenie]. - Działalność Nauk. 2003, 15 - s. 131-133.
 • Kuchcik Magdalena: Materiały podstawowe. [w]: Klimat i bioklimat Głuchołaz i Jarnołtówka. Red. Krzysztof Błażejczyk, Magdalena Kuchcik. Warszawa: PAN IGiPZ, 2003 - s. 9 (Dokumentacja Geograficzna; 28)
 • Kuchcik Magdalena, Baranowski Jarosław: Wstęp. [w]: Klimat i bioklimat Głuchołaz i Jarnołtówka. Red. Krzysztof Błażejczyk, Magdalena Kuchcik. Warszawa: PAN IGiPZ, 2003 - s. 5-6 (Dokumentacja Geograficzna; 28)
 • Baranowski Jarosław: Dynamika zmian dobowych i zróżnicowanie przestrzenne temperaratury powietrza w Tatrach na Hali Gąsienicowej. [w]: Polskie parki narodowe - ich rola w rozwoju nauk przyrodniczych. Koferencja Jubileuszowa z okazji 80-lecia Białowieskiego Parku Narodowego, Białowieża, 11-14 marca 2002 r. Streszczenia. Białowieża: Białowieski Park Narodowy, 2002 - s. 30.
 • Kuchcik Magdalena: Deaths and car accidents under different synoptic situations. [w]: 15th Conference on Biometeorology and Aerobiology joint with the 16th International Congress on Biometeorology, 28 October - 1 November 2002, Kansas City, Missouri. Boston: American Meteorological Society, 2002 - s. 38-39.
 • Kuchcik Magdalena: Deaths and car accidents under different synoptic situations. [w]: Climate-related risk analysis and sustainable development in the 21st century "More security through knowledge". Fourth European Conference on Applied Climatology ECAC 2002, Brussels, Palais de Congres, 12.11.2002-15.11.2002. Abstracts volume. Brussels: Royal Meteorological Institute, 2002 - 1 s.
 • Kuchcik Magdalena: Topoclimatic conditions at various urban structures in Warsaw. [w]: Climate-related risk analysis and sustainable development in the 21st century "More security through knowledge". Fourth European Conference on Applied Climatology ECAC 2002, Brussels, Palais de Congres, 12.11.2002-15.11.2002. Abstracts volume. Brussels: Royal Meteorological Institute, 2002 - 2 s.
 • Kuchcik Magdalena: Topoclimatic conditions at various urban structures in Warsaw. [w]: Man and climate in the 20th century. International conference, Wrocław, 13-15 June 2002. Ed. Mieczysław Sobik, Dariusz Rosiński. Wrocław: University of Wrocław, 2002 - s. 56-57.
 • Błażejczyk Krzysztof, Twardosz Robert: La variabilite des charges thermiques de l'homme a Cracovie au XXeme siecle. [w]: Climat et envrionnement. L'information climatique au service de la gestion de l'environnement. Coord. M.F. Pita et al. Sewilla: Minerva S.L., 2001 - s. 143.
 • Baranowski Jarosław, Kuchcik Magdalena, Błażejczyk Krzysztof, Mateeva Z.: Some aspects of thermal conditions of the High Tatras (Poland) and Vitosha (Bulgaria). [w]: 4th Conference on Contemporary Topoclimatic Research, Warszawa, 27-30 September, 2000, Book of abstracts. Warszawa: PAN IGiPZ, 2000 - s. 3-4.
 • Baranowski Jarosław, Kuchcik Magdalena, Błażejczyk Krzysztof, Mateeva Z.: Some aspects of thermal conditions of the High Tatras (Poland) and Vitosha (Bulgaria). [w]: 26th International Conference of Alpine Meteorology, 11 to 15 September 2000, Innsbruck, Austria. Vienna: Central Institute for Meteorology and Geodynamics, 2000 - s. 95 (Oesterreichische Beitraege zu Meteorologie und Geophysik; 23)
 • Błażejczyk Krzysztof: Application of the human heat balance for the assessment of morbidity risk. [w]: European Union ENRICH Programme, Interdisciplinary Approach to Climate and Health Research (IACHE), Workshop 2, Integrating Synoptic Climatological and Eco-epidemiological Methods and Data for Climate and Health Research, Lisbon, February 18-21, 2000. Lisbon: [b.w.], 2000 - s. 24.
 • Błażejczyk Krzysztof: Absorption of solar radiation by man. [w]: ICEE Ruhr 2000. The 9th International Conference on Environmental Ergonomics, Juli 30 - August 4, 2000, Dortmund, Germany. Program and abstracts. Bochum: Ruhr Universitaet, 2000 - s. 13.
 • Błażejczyk Krzysztof: Concept of topoclimatic map of Poland. [w]: 4th Conference on Contemporary Topoclimatic Research, Warszawa, 27-30 September, 2000, Book of abstracts. Warszawa: PAN IGiPZ, 2000 - s. 7-8.
 • Błażejczyk Krzysztof, Błażejczyk Anna: Influence de la vegetation urbaine sur les conditions thermiques et biothermiques a Varsovie. [w]: Risques et contraintes climatiques. Nice 2000. XIIIe Colloque de l'AIC, 6, 7, 8 Septembre 2000. Nice: [b.w.], 2000 - 1 s.
 • Błażejczyk Krzysztof, Holmer Ingvar: Evaporation through clothing in various ambient conditions. [w]: ICEE Ruhr 2000. The 9th International Conference on Environmental Ergonomics, Juli 30 - August 4, 2000, Dortmund, Germany. Program and abstracts. Bochum: Ruhr Universitaet, 2000 - s. 6.
 • Błażejczyk Krzysztof, Kozłowska-Szczęsna Teresa: Solar radiation and its influence on the human organism (review of the methods of estimation). [w]: Human biometeorology. International congress, St-Petersburg, 18-22 September 2000. Materials of the Congress. St. Petersburg: Gidrometeoizdat Publishing House, 2000 - s. 25.
 • Błażejczyk Krzysztof, Krawczyk Barbara: Biotopoclimatic mapping of north-eastern Poland. [w]: 4th Conference on Contemporary Topoclimatic Research, Warszawa, 27-30 September, 2000, Book of abstracts. Warszawa: PAN IGiPZ, 2000 - s. 12-13.
 • Gaweł J., Śnieżyńska G., Błażejczyk Krzysztof, Kurzawa R., Halota A., Radliński J., Gaweł B.: Wpływ czynników bioklimatycznych na zawartość ziarn pyłku traw i żyta w Rabce Zdroju. [w]: VII Zjazd Polskiego Towarzystwa Alergologicznego, Łódź, 27-30 sierpnia 2000. Materiały Naukowe. Warszawa: Polskie Towarzystwo Alergologiczne, 2000 - s. 246.
 • Błażejczyk Krzysztof, Baranowski Jarosław, Pisarczyk Stanisław, Śmietanka Magdalena: Influence of the human heat balance on respiratory and circulatory diseases. [w]: Biometeorology and urban climatology at the turn of the millennium. Program and abstract book. Proceedings of the 15th International Congress of Biometeorology & International Conference on Urban Climatology, 8-12 November, 1999, Wesley Conference Centre, Sydney, Australia. Ed. Richard J. de Dear, Joy Johnson, Jennifer C. Potter. Sydney: Macquarie University, 1999 - s. 67.
 • Błażejczyk Krzysztof, Błażejczyk Anna: Influence of urbanisation level on the heat load in man in Warsaw. [w]: Biometeorology and urban climatology at the turn of the millennium. Program and abstract book. Proceedings of the 15th International Congress of Biometeorology & International Conference on Urban Climatology, 8-12 November, 1999, Wesley Conference Centre, Sydney, Australia. Ed. Richard J. de Dear, Joy Johnson, Jennifer C. Potter. Sydney: Macquarie University, 1999 - s. 99.
 • Błażejczyk Krzysztof, Krawczyk Barbara: Tourist and recreational abilities of bioclimate of north-eastern Poland. [w]: Biometeorology and urban climatology at the turn of the millennium. Program and abstract book. Proceedings of the 15th International Congress of Biometeorology & International Conference on Urban Climatology, 8-12 November, 1999, Wesley Conference Centre, Sydney, Australia. Ed. Richard J. de Dear, Joy Johnson, Jennifer C. Potter. Sydney: Macquarie University, 1999 - s. 188.
 • Błażejczyk Krzysztof, Ożga Magdalena: Radiation balance of downtown Warsaw on pedestrian and over-roof levels. [w]: Biometeorology and urban climatology at the turn of the millennium. Program and abstract book. Proceedings of the 15th International Congress of Biometeorology & International Conference on Urban Climatology, 8-12 November, 1999, Wesley Conference Centre, Sydney, Australia. Ed. Richard J. de Dear, Joy Johnson, Jennifer C. Potter. Sydney: Macquarie University, 1999 - s. 96.
 • Błażejczyk Krzysztof, Tokura Hiromi, Bortkiewicz Alicja, Szymczak W.: Solar radiation and thermal physiology of man. [w]: Biometeorology and urban climatology at the turn of the millennium. Program and abstract book. Proceedings of the 15th International Congress of Biometeorology & International Conference on Urban Climatology, 8-12 November, 1999, Wesley Conference Centre, Sydney, Australia. Ed. Richard J. de Dear, Joy Johnson, Jennifer C. Potter. Sydney: Macquarie University, 1999 - s. 83.
 • Błażejczyk Krzysztof: Influence of solar radiation on skin temperature in standing and walking subjects outdoors. [w]: Program and abstracts of the Eight International Conference on Environmental Ergonomics, 18-23 October 1998, San Diego, California, USA. Ed. James A. Hodgdon, Jay H. Heaney. San Diego: [b.w.], 1998 - s. 24.
 • Błażejczyk Krzysztof: Modelling of the human heat balance outdoors. [w]: Climate and Environmental Change. Evora - Portugal, 24-30 August 1998. Pre-regional conference meeting of the Commission of Climatology. Abstracts. Ed. Maria Joao Alcoforado, Antonio Lopes, Henrique Andrade, Marcelo Fragoso. Lisbon: Edizioni Colibri, 1998 - s. 177-178.
 • Błażejczyk Krzysztof, Baranowski Jarosław, Śmietanka M., Pisarczyk S.: Influence de conditions meteorologiques sur la sante des habitants de Varsovie. [w]: Climatologie appliquee. 11e Colloque de l'Association Internationale de Climatologie. Universite des Sciences et Technologies de Lille, Villeneuve d'Ascq, 2-5 septembre 1998. Villeneuve d'Ascq: Laboratoire de Geographie des Millieux Anthropises, 1998 - s. 46.
 • Błażejczyk Krzysztof, Kozłowska-Szczęsna Teresa, Potop V., Nicolenco A., Meteeva Z.: Differentiation regionale des conditions bioclimatiques d'Europe Centrale - les premiers resultats des recherches comparatives. [w]: Climatologie appliquee. 11e Colloque de l'Association Internationale de Climatologie. Universite des Sciences et Technologies de Lille, Villeneuve d'Ascq, 2-5 septembre 1998. Villeneuve d'Ascq: Laboratoire de Geographie des Millieux Anthropises, 1998 - s. 104.
 • Błażejczyk Krzysztof, Tokura H., Bortkiewicz A., Kato M.: Thermoregulatory and circulatory reactions at subjects exposed to the sun and wearing white and black clothing. [w]: Program and abstracts of the Eight International Conference on Environmental Ergonomics, 18-23 October 1998, San Diego, California, USA. Ed. James A. Hodgdon, Jay H. Heaney. San Diego: [b.w.], 1998 - s. 59.
 • Adamczyk Anna Beata, Błażejczyk Krzysztof: Zastosowanie GIS w badaniach topoklimatów Warszawy. [w]: Przyrodnicze i społeczne walory Mazowsza w dobie restrukturyzacji. XLVI Zjazd Polskiego Towarzystwa Geograficznego, Rynia nad Zalewem Zegrzyńskim, 18-21 września 1997 r. Wystąpienia. Red. Alicja Breymeyer et al. Rynia: PTG, 1997 - s. 162-163.
 • Baranowski Jarosław: Zarys klimatu Polski. Alojzy Woś. Poznań 1995. - Przegl. Geogr. 1997, 69, z.1/2 - s. 182-183.
 • Błażejczyk Krzysztof: Influence de la nebulosite sur la structure du rayonnement solaire global. [w]: 10e colloque international de climatologie. Centre Econature Duchesnay, 8 au 12 septembre 1997. [B.m.]: [b.w.], 1997 - s. 17.
 • Błażejczyk Krzysztof: Dry heat exchange and skin temperature in subjects outdoors at fluctuated cloud cover. [w]: Thermal Physiology 1997. Abstracts of The International Symposium on Thermal Physiology, Copenhagen, 8-12 July 1997. Ed. Bodil Nielsen Johannsen, Ruth Nielsen. Copenhagen: The August Krogh Institute, 1997 - s. 6.
 • Błażejczyk Krzysztof: Solar radiation and cold tolerance. [w]: First International Symposium on "Problems with cold work" at Grand Hotel Saltsjoebaden, Stockholm, Sweden on November 16-20, 1997. Ed. K. Kuklane, I. Holmer, C. Ekeberg. Solna]: [b.w.], 1997 - s. 12.
 • Błażejczyk Krzysztof, Adamczyk Anna Beata: Cyfrowe mapy topoklimatyczne Warszawy. [w]: III Ogólnopolska Konferencja "Klimat i Bioklimat Miast", Łódź, 22-24 października 1997 r. Streszczenia referatów. Red. Kazimierz Kłysik. Łódź: Wydaw. UŁ, 1997 - s. 81-82.
 • Błażejczyk Krzysztof, Baranowski Jarosław, Pisarczyk Stanisław, Śmietanka Magdalena: Warunki meteorologiczne a liczba zachorowań u mieszkańców Warszawy. [w]: Przyrodnicze i społeczne walory Mazowsza w dobie restrukturyzacji. XLVI Zjazd Polskiego Towarzystwa Geograficznego, Rynia nad Zalewem Zegrzyńskim, 18-21 września 1997 r. Wystąpienia. Red. Alicja Breymeyer et al. Rynia: PTG, 1997 - s. 165-166.
 • Błażejczyk Krzysztof, Baranowski Jarosław, Pisarczyk Stanisław, Śmietanka Magdalena: Wpływ warunków meteorologicznych na zachorowalnośc mieszkańców Warszawy. [w]: III Ogólnopolska Konferencja "Klimat i Bioklimat Miast", Łódź, 22-24 października 1997 r. Streszczenia referatów. Red. Kazimierz Kłysik. Łódź: Wydaw. UŁ, 1997 - s. 37.
 • Błażejczyk Krzysztof, Błażejczyk Michał: BioKlima - w poszukiwaniu nowych narzędzi badania bioklimatu miast. [w]: III Ogólnopolska Konferencja "Klimat i Bioklimat Miast", Łódź, 22-24 października 1997 r. Streszczenia referatów. Red. Kazimierz Kłysik. Łódź: Wydaw. UŁ, 1997 - s. 39-40.
 • Krawczyk Barbara, Błażejczyk Krzysztof: Bilans cieplny człowieka w mieście (na przykładzie Supraśla). [w]: III Ogólnopolska Konferencja "Klimat i Bioklimat Miast", Łódź, 22-24 października 1997 r. Streszczenia referatów. Red. Kazimierz Kłysik. Łódź: Wydaw. UŁ, 1997 - s. 82-83.
 • Błażejczyk Krzysztof: Digital biotopoclimatic maps of Warsaw. [w]: Biometeorology. Part 1 (abstracts). Proceedings of The 14th International Congress of Biometeorology Ljubljana, Slovenia, 1996. Ed. Z. Crepinsek, A. Hocevar, L. Kajfez-Bogataj. Ljubljana: [b.w.], 1996 - s. 210.
 • Błażejczyk Krzysztof: Solar and heat loads of man in Warsaw. [w]: Program and abstracts of the Seventh International Conference on Environmental Ergonomics. 27 October - 1 November, 1996, Jerusalem, Israel. Eds. Daniel S. Moran, Yoram Epstein, Yair Shapiro. Jerusalem]: [b.w.], 1996 - s. 110.
 • Błażejczyk Krzysztof: Assessment of solar radiation absorbed by man based on simple meteorological parameters. [w]: Program and abstracts of the Seventh International Conference on Environmental Ergonomics. 27 October - 1 November, 1996, Jerusalem, Israel. Eds. Daniel S. Moran, Yoram Epstein, Yair Shapiro. Jerusalem]: [b.w.], 1996 - s. 57.
 • Błażejczyk Krzysztof, Kozłowska-Szczęsna Teresa: Le rayonnement solaire et son influence sur l'organisme humain (questions de methode). [w]: 9eme Colloque International de Climatologie. Strasbourg - 11 au 14 septembre 1996. Resumes des communications & posters (par ordre alphabetique). Realisation: Patrice Paul et Laurent Wahl. Strasbourg]: [Universite Louis Pasteur], 1996 - s. 7.
 • Błażejczyk Krzysztof, Pisarczyk S., Śmietanka M.: Impact of weather on human morbidity in Warsaw. [w]: Biometeorology. Part 1 (abstracts). Proceedings of The 14th International Congress of Biometeorology Ljubljana, Slovenia, 1996. Ed. Z. Crepinsek, A. Hocevar, L. Kajfez-Bogataj. Ljubljana: [b.w.], 1996 - s. 146.
 • Kozłowska-Szczęsna Teresa, Krawczyk Barbara, Błażejczyk Krzysztof: Warunki bioklimatyczne Supraśla jako podstawa zagospodarowania przestrzennego. [w]: Streszczenia referatów XV Ogólnopolskiego Zjazdu Balneologicznego. Ustroń 21-23.IX.1995 r. Tematyka: "Leczenie uzdrowiskowe i fizykalne kręgosłupa", "Postępy w lecznictwie uzdrowiskowym i fizykalnym". Ustroń: [b.w.], 1995 - s. 46.
 • Krawczyk Barbara, Błażejczyk Krzysztof: Wprowadzenie. [w]: Współczesne badania klimatologów polskich w kraju i za granicą. Sympozjum klimatologiczne z okazji 40-lecia Zakładu Klimatologii IGiPZ PAN. Radzików, 7-8 listopada 1994 r. Red. Barbara Krawczyk, Krzysztof Błażejczyk. Warszawa: PAN IGiPZ, 1995 - s. 5-6 (Conference Papers; 23)
 • Błażejczyk Krzysztof: Changes of skin temperature and body heat content in fluctuating outdoor climate. [w]: The Sixth International Conference on Environmental Ergonomics, Montebello, Canada, September 25-30, 1994. Proceedings. Eds. John Frim, Michel B. Ducharme and Peter Tikuisis. North York: 1994 - s. 226-227.
 • Błażejczyk Krzysztof, Holmer Ingvar, Nilsson Hakan: Clothing as a factor regulating solar heat load in man. [w]: The Sixth International Conference on Environmental Ergonomics, Montebello, Canada, September 25-30, 1994. Proceedings. Eds. John Frim, Michel B. Ducharme and Peter Tikuisis. North York: 1994 - s. 166-167.
 • Błażejczyk Krzysztof, Krawczyk Barbara: Preface. [w]: Bioclimatic research of the human heat balance. Krzysztof Błażejczyk, Barbara Krawczyk. Warszawa: PAN IGiPZ, 1994 - s. 5-6 (Zeszyty Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN; 28)

Documentation studies

 • Błażejczyk Krzysztof: Kozłowska-Szczęsna Teresa Zofia. [w]: Geografowie Polscy. Słownik biograficzny. T.2. Red. Antoni Jackowski, Kazimierz Krzemień, Izabela Sołjan. Kraków: Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2018 - s. 807-810.
 • Błażejczyk Krzysztof: 76 haseł encyklopedycznych. [w]: Encyklopedia balneologii i medycyny fizykalnej oraz bioklimatologii, balneochemii i geologii uzdrowiskowej. Red. Irena Ponikowska. Warszawa: Aluna, 2015 - 43 strony (z 349 stron ogółem)
 • Błażejczyk Krzysztof: Environmental ergonomics – a new area of research into the impacts of climate change. International Conference (Queenstown, New Zealand, 11-15th February 2013). - Papers on Global Change IGBP 2013, 20 - s. 101-103.
 • Baranowski Jarosław: XXII Kongres Balneologiczny, Połczyn-Zdrój, 3-6 IX 2009 r. - Przegl. Geogr. 2010, 82, z.1 - s. 127-129.
 • Kozłowska-Szczęsna Teresa, Błażejczyk Krzysztof: 20 years of Moldavian-Polish co-operation in climatology. [w]: Tatiana Constantinov prima femeie academician din Republica Moldova. Chisinau: Inst. de Ecologie si Geografie, 2009 - s. 207-208.
 • Kuchcik Magdalena: 16. Międzynarodowy Kongres Biometeorologiczny, Kansas City (USA), 28 X-1XI 2002 r. - Przegl. Geogr. 2003, 75, z.1 - s. 163-164.
 • Kuchcik Magdalena, Baranowski Jarosław: 26 Międzynarodowa Konferencja Meteorologii Alpejskiej. Innsbruck, 11-15 IX 2000 r. - Przegl. Geogr. 2001, 73, z.1-2 - s. 229-230.
 • Baranowski Jarosław: Konferencja "Zmiany i zmienność klimatu Polski. Ich wpływ na gospodarkę, ekosystemy i człowieka", Łódź, 4-6 XI 1999 r. - Przegl. Geogr. 2000, 72, z.1/2 - s. 169-171.
 • Baranowski Jarosław: Ogólnopolska konferencja metodologiczna "Geografia polska na progu trzeciego tysiąclecia". Kraków-Zakopane, 16-19 IX 1998 r. - Przegl. Geogr. 1999, 71, z.1/2 - s. 193-195.
 • Baranowski Jarosław: I Ogólnopolska szkoła "Współczesne problemy ekstremalnych zagrożeń środowiska". Jachranka, 28-30 IX 1998 r. - Przegl. Geogr. 1999, 71, z.1/2 - s. 196-197.
 • Baranowski Jarosław, Błażejczyk Krzysztof: "European Conference on Applied Climatology". Wiedeń, 19-23 X 1998 r. - Przegl. Geogr. 1999, 71, z.1/2 - s. 198-199.
 • Błażejczyk Krzysztof: Konferencja naukowa "Klimat i zmiany środowiskowe". Evora (Portugalia), 24-29 VIII 1998 r. - Przegl. Geogr. 1999, 71, z.1/2 - s. 190-191.
 • Błażejczyk Krzysztof: Sympozjum naukowe "Problemy pracy w warunkach zimna". Salstjoebaden (Szwecja), 16-20 XI 1997 r. - Przegl. Geogr. 1998, 70, z.1/2 - s. 161-162.
 • Błażejczyk Krzysztof: Sympozjum Termofizjologii '97. Kopenhaga, 8-12 VII 1997 r. - Przegl. Geogr. 1998, 70, z.1/2 - s. 145-146.
 • Błażejczyk Krzysztof: [Dziesiąte] 10 Kolokwium Międzynarodowej Asocjacji Klimatologii (AIC). Duchesnay (Quebec, Kanada), 8-12 IX 1997 r. - Przegl. Geogr. 1998, 70, z.1/2 - s. 146.
 • Adamczyk Anna Beata, Baranowski Jarosław: Sympozjum naukowe na temat: "Problemy współczesnej klimatologii i agrometeorologii regionu lubelskiego", Lublin, 24-25 X 1996. - Przegl. Geogr. 1997, 69, z.1/2 - s. 228-229.
 • Baranowski Jarosław: Konferencja naukowa na temat: "Metody badań wpływu czynników antropogenicznych na warunki klimatyczne i hydrologiczne w obszarach zurbanizowanych", Katowice, 12-14 IX 1996. - Przegl. Geogr. 1997, 69, z.1/2 - s. 208-209.
 • Błażejczyk Krzysztof: [Siódma] 7 międzynarodowa konferencja ergonomii środowiskowej, Jerozolima, 27 X - 1 XI 1996. - Przegl. Geogr. 1997, 69, z.1/2 - s. 229-231.
 • Adamczyk Anna B., Baranowski Jarosław: Ogólnopolska Sesja Naukowa poświęcona pamięci prof. Mariana Molgi, na temat "Mikroklimat i parowanie terenowe", Rydzyna, 23 IV 1996. - Przegl. Geogr. 1996, 68, z.3/4 - s. 545-547.
 • Adamczyk Anna Beata, Baranowski Jarosław: [Pierwsze] I Międzynarodowe Sympozjum Naukowe "Ocena i stan środowiska przyrodniczego Polski i innych krajów". Jachranka, 10-13 X 1995 r. - Przegl. Geogr. 1996, 68, z.1/2 - s. 295-296.
 • Błażejczyk Krzysztof: Międzynarodowe sympozjum "Klimat i życie w strefie Azji i Pacyfiku". Bandar Seri Begawan (Brunei), 10-13 IV 1995 r. - Przegl. Geogr. 1996, 68, z.1/2 - s. 268-269.

Maps, atlases

 • Milewski Paweł, Błażejczyk Krzysztof, Kuchcik Magdalena, Szmyd Jakub: Miejska wyspa ciepła w Warszawie [7 map]. [w]: Kalejdoskop GIS. T.3. Red. Agnieszka Kalinowska-Szymczak. Warszawa: ESRI Polska, 2014 - s. 106-107.
 • Błażejczyk Krzysztof: System wymiany i regeneracji powietrza w Krakowie. Skala 1:100 000. [w]: Środowisko przyrodnicze Krakowa. Zasoby - ochrona - kształtowanie. Red. Bożena Degórska, Maria Baścik. Kraków: IGiGP UJ, 2013 - s. 1.
 • Błażejczyk Krzysztof, Kunert Anna: Mapy topoklimatyczne i biotopoklimatyczne Niziny Mazowieckiej. [w]: Znaczenie czynników cyrkulacyjnych i lokalnych w kształtowaniu klimatu i bioklimatu aglomeracji warszawskiej. Krzysztof Błażejczyk. Warszawa: PAN IGiPZ, 2002 - 157-158 + 38 map na CD-ROM. (Dokumentacja Geograficzna; 26)
 • Błażejczyk Krzysztof, Ożga Magdalena: Szczegółowa lokalizacja stanowisk pomiarowych. [w]: Znaczenie czynników cyrkulacyjnych i lokalnych w kształtowaniu klimatu i bioklimatu aglomeracji warszawskiej. Krzysztof Błażejczyk. Warszawa: PAN IGiPZ, 2002 - 138 + 12 map na CD-ROM. (Dokumentacja Geograficzna; 26)
 • Błażejczyk Krzysztof, Ożga Magdalena: Klimat. [w]: Komputerowy Atlas Polski. Warszawa: PAN IGiPZ, 2000 - (31 map).
 • Błażejczyk Krzysztof, Grzybowski Jerzy, Kozłowska-Szczęsna Teresa, Krawczyk Barbara, Kuczmarski Mieczysław, Miara Krystyna, Paszyński Janusz: 31 map i 1 wykres. [w]: Atlas zasobów, walorów i zagrożeń środowiska geograficznego Polski. Red. Stanisław Leszczycki. Warszawa: Agencja Reklamowo-Wydawnicza A. Grzegorczyk, 1994.
 • Błażejczyk Krzysztof, Baranowski Jarosław, Szmyd Jakub: Badania leczniczych właściwości klimatu Horyńca. - Gazeta Horyniecka 2017, 45 - s. 9-10.
 • Błażejczyk Krzysztof, Kuchcik Magdalena, Milewski Paweł, Szmyd Jakub, Dudek Wojciech, Błażejczyk Anna, Kręcisz Beata: Miejska wyspa ciepła w Warszawie - informator. Warszawa: IGiPZ PAN, 2014 - 32 s.
 • Błażejczyk Krzysztof: Wpływ klimatu na rolnictwo, zasoby wodne i zbiory żywności. Obszary niedożywienia i głodu. [w]: Klimat a zdrowie. Ogólnopolski Program Edukacyjny "Klimat a zdrowie". Wydawnictwo informacyjne. Warszawa: Polska Federacja Pacjentów Dialtransplant, 2010 - s. 77-83.
 • Błażejczyk Krzysztof: Pośrednie oddziaływanie klimatu na zdrowie. [w]: Klimat a zdrowie. Ogólnopolski Program Edukacyjny "Klimat a zdrowie". Wydawnictwo informacyjne. Warszawa: Polska Federacja Pacjentów Dialtransplant, 2010 - s. 45-51.
 • Błażejczyk Krzysztof: Wprowadzenie. [w]: Klimat a zdrowie. Ogólnopolski Program Edukacyjny "Klimat a zdrowie". Wydawnictwo informacyjne. Warszawa: Polska Federacja Pacjentów Dialtransplant, 2010 - s. 7-8.
 • Błażejczyk Krzysztof: Bezpośrednie oddziaływanie klimatu na zdrowie. [w]: Klimat a zdrowie. Ogólnopolski Program Edukacyjny "Klimat a zdrowie". Wydawnictwo informacyjne. Warszawa: Polska Federacja Pacjentów Dialtransplant, 2010 - s. 9-17.
 • Kuchcik Magdalena: Klimat a umieralność. [w]: Klimat a zdrowie. Ogólnopolski Program Edukacyjny "Klimat a zdrowie". Wydawnictwo informacyjne. Warszawa: Polska Federacja Pacjentów Dialtransplant, 2010 - s. 36-40.
 • Błażejczyk Krzysztof: Klimat i bioklimat. [w]: Polska, jej zasoby i środowisko. Red. Jerzy Bański, Marek Degórski. Warszawa: Stowarzyszenie Rozwoju Społeczno-Gospodarczego "Wiedza", 2009 - s. 25-37.
 • Błażejczyk Krzysztof, Kozłowska-Szczęsna Teresa: Wpływ klimatu na życie człowieka w wymiarze społecznym. - Geogr. w Szk. 2009, wyd. specjalne nr 2 - s. 20-19.
 • Błażejczyk Krzysztof, Matzarakis Andreas, Szyguła Zbigniew: Uff! Jak gorąco!. - Wiedza i Życie 2004, nr 8 - s. 30-32.
 • Błażejczyk Krzysztof: Przyroda Pragi Południe. Warszawa: [b.w.], 1995 - 16 s.