IGiPZ PAN > Instytut > Redakcja portalu

Instytut

Zespół redakcyjny portalu IGiPZ PAN

  • Jacek Wolski - kierownik zespołu, współautor portalu, redaktor stron Zakładu Geoekologii i Klimatologii oraz Zespołu Systemów Informacji Geograficznej i Kartografii
  • Dorota Gazicka - współautor portalu, redaktor strony Centralnej Biblioteki Geografii i Ochrony Środowiska
  • Tomasz Grycuk - współautor portalu, webmaster
  • Wojciech Pomianowski - współautor portalu, redaktor strony Zespołu Systemów Informacji Geograficznej i Kartografii
  • Tomasz Paczuski - tłumacz wersji angielskiej, redaktor strony Wydawnictw
  • Piotr Lamparski - redaktor strony Zakładu Zasobów Środowiska i Geozagrożeń
  • Barbara Solon - redaktor strony Zakładu Geografii Wsi i Rozwoju Lokalnego
  • Sławomir Goliszek - redaktor strony Zakładu Przestrzennego Zagospodarowania
  • Beata Zielińska - redaktor strony Zakładu Geografii Miast i Ludności
  • Łukasz Wiejaczka - redaktor strony Zakładu Badań Geośrodowiska