Instytut

Szkoła Doktorska GeoPlanet - Aktualności


 

Warszawa, 23 września 2020 r.

Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. S. Leszczyckiego PAN informuje, że konkurs na miejsca w Szkole Doktorskiej GeoPlanet w roku akademickim 2020/2021 został rozstrzygnięty.

Zgodnie z rekomendacją Komisji Rekrutacyjnej i decyzją Dyrektora IGiPZ PAN do Szkoły Doktorskiej GeoPlanet przyjęto następujące osoby:

  • mgr Agnieszka Halaś
  • mgr Marta Koziarska

Doktorantkom serdecznie gratulujemy i mamy nadzieję, że nasza współpraca będzie owocna.