Zakład Przestrzennego Zagospodarowania

PRACOWNICY


Kierownik - Prof. dr hab. Tomasz Komornicki

Imię i nazwisko Pokój Telefon
+48 xxx
Email
 D   
dr hab. Bożena Degórska, prof. IGiPZ 425 22 69789771
mgr inż. Patryk Duma 426 226978731
 G   
dr Sławomir Goliszek 426 226978731
 K   
prof. dr hab. Tomasz Komornicki 420 226978920
dr hab. Mariusz Kowalski, prof. IGiPZ 7 226978998
 R   
prof. dr hab. Piotr Rosik 428 226978928
 S   
mgr Barbara Szejgiec-Kolenda 417 226978821
 W   
dr Rafał Wiśniewski 428 226978928
mgr Julia Wójcik 426 22 6978731