Zakład Geografii Wsi i Rozwoju Lokalnego

PRACOWNICY


Kierownik - prof. dr hab. Jerzy Bański

Imię i nazwisko Pokój Telefon
+48 xxx
Email
 B   
prof. dr hab. Jerzy Bański 419 226978919
dr Maria Bednarek-Szczepańska 440 226978926
 G   
mgr inż. Anna Grzelak 441 -
 K   
dr Michał Konopski 441 226978834
 M   
dr Marcin Mazur 438 226978938
mgr Damian Mazurek 439 226978780
 S   
dr Aliaksandra Sidarava 422 226978922