IGiPZ PAN > Osoby > Osoba
dr Maria Bednarek-Szczepańska
Zakład Geografii Wsi i Rozwoju Lokalnego
Pokój 440
Telefon +48 226978926
E-mail

Wykształcenie

  • 2005-2009  studia doktoranckie: Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN
  • 2002-2006  studia magisterskie: Uniwersytet Warszawski, Międzywydziałowe Studia Ochrony Środowiska
  • 1999-2004  studia magisterskie: Uniwersytet Warszawski, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych

Przebieg kariery zawodowej

Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, od 2009

  • 2010 - doktor nauk geograficznych w zakresie geografii ekonomicznej (praca doktorska Rola podmiotów lokalnych w rozwoju turystyki wiejskiej na wybranych obszarach Lubelszczyzny)

Zainteresowania naukowe

  • Rozwój lokalny
  • Aktywność społeczna na obszarach wiejskich, partycypacja społeczna
  • Konflikty w planowaniu przestrzennym
  • Turystyka wiejska