Zakład Zasobów Środowiska i Geozagrożeń

PRACOWNICY


Kierownik - dr hab. Piotr Gierszewski, prof. IGiPZ

Imię i nazwisko Pokój Telefon
+48 xxx
Email
 B   
dr Arkadiusz Bartczak - 566228520
prof. dr hab. Mirosław Błaszkiewicz - 566210388
dr Dariusz Brykała - 566228520
 D   
dr Justyna Dudek - 566228520
 F   
mgr Michał Fojutowski - 566228520
 G   
dr hab. Piotr Gierszewski, prof. IGiPZ - 566228520
 J   
dr Włodzimierz Juśkiewicz - 566228520
 K   
dr Mateusz Kramkowski - 566228520
 L   
dr Piotr Lamparski - 566228520
 M   
mgr Zachariasz Mosakowski - 566228520
 P   
dr Robert Piotrowski - 566228520
 S   
dr Łukasz Sobechowicz - -
dr hab. Jacek Szmańda, prof. IGiPZ - 566228520
 T   
dr Sebastian Tyszkowski - 566228520