Zespół Systemów Informacji Geograficznej i Kartografii

27th Geographic Information Systems Conference and Exhibition “GIS ODYSSEY 2020”

W dniach 7-11 września 2020 r. odbyła się 27th Geographic Information Systems Conference and Exhibition “GIS ODYSSEY 2020”. Ze względu na pandemię Covid-19 przybrała formę sesji posterowej on-line. Zespół Systemów Informacji Geograficznej i Kartografii reprezentowali dr Andrzej Affek i dr Jacek Wolski.

Więcej...

Kompleksowe mapy roślinności doliny Wisły środkowej i dolnej

W ramach wspierania Otwartej Nauki udostępniamy Państwu zestaw map wektorowych i danych tabelarycznych pt. Kompleksowe mapy roślinności doliny Wisły środkowej i dolnej. Inicjatywa upowszechnienia tych unikalnych materiałów jest wynikiem współpracy prof. Jana Marka Matuszkiewicza z dr. Jackiem Wolskim i zrealizowana została w ramach dzialalności Zespołu Systemów Informacji Geograficznej i Kartografii IGiPZ PAN.

Więcej...

Nasz Kolega na Uniwersytecie Wisconsin-Madison

Dr Andrzej Affek (członek naszego Zespołu) uczestniczył w amerykańskim programie wymiany akademickiej (J-1 Exchange Visitor Program). Podczas kilkumiesięcznego pobytu w USA realizował prace badawcze w zakładzie SILVIS (Spatial Analysis For Conservation and Sustainability), mając status pełnoprawnego pracownika Uniwersytetu Wisconsin-Madison (Department of Forest and Wildlife Ecology).

Więcej...

Działalność kartograficzna w Polsce 2015-2018. Raport Narodowy

Informujemy, że dzięki inicjatywie  Komitetu Narodowego ds. Międzynarodowej Asocjacji Kartograficznej został opracowany Raport Narodowy nt. działalności kartograficznej w Polsce w latach 2015-2018. Staraniem naszego Zespołu w Raporcie znalazły się także informacje o inicjatywach z przedmiotowego zakresu realizowanych w IGiPZ PAN.

Więcej...

LiDAR na IALE 2019

Informujemy, że członek naszego Zespołu dr Andrzej Affek uczestniczył w Światowym Kongresie Ekologii Krajobrazu w Mediolanie (1-5 lipca 2019 r.), gdzie wspólnie z innymi Autorami zaprezentował poster dotyczący badań obszarów opuszczonych przez ludność i rekonstrukcji dawnych krajobrazów wykonywanych na podstawie danych z lotniczego skanowania laserowego.

Więcej...