Zespół Systemów Informacji Geograficznej i Kartografii

Mapa potencjalnej roślinności naturalnej Polski - premiera wersji wektorowej

Z satysfakcją informujemy, że od dzisiaj dostępna jest na naszym portalu pełna wersja wektorowa Mapy potencjalnej roślinności naturalnej Polski, będąca efektem owocnej współpracy prof. Jana Marka Matuszkiewicza z Zespołem Systemów Informacji Geograficznej i Kartografii IGiPZ PAN. Od wielu lat jest to jedyna tego typu mapa roślinności obejmująca cały kraj, którą od teraz, w wersji wektorowej, będzie można wykorzystywać bezpośrednio w analizach geoprzestrzennych.

Więcej...

XXV Ogólnopolska Konferencja Fotointerpretacji i Teledetekcji

W dniach 28-20 listopada 2022 r. odbyła się XXV Ogólnopolska Konferencja Fotointerpretacji i Teledetekcji, zorganizowana przez Komitet Badań Kosmicznych i Satelitarnych PAN, Centrum Badań Kosmicznych PAN oraz Wydział Geodezji i Kartografii PW. Zespół Systemów Informacji Geograficznej i Kartografii reprezentowali dr Andrzej Affek i dr Jacek Wolski.

Więcej...

27th Geographic Information Systems Conference and Exhibition “GIS ODYSSEY 2020”

W dniach 7-11 września 2020 r. odbyła się 27th Geographic Information Systems Conference and Exhibition “GIS ODYSSEY 2020”. Ze względu na pandemię Covid-19 przybrała formę sesji posterowej on-line. Zespół Systemów Informacji Geograficznej i Kartografii reprezentowali dr Andrzej Affek i dr Jacek Wolski.

Więcej...

Kompleksowe mapy roślinności doliny Wisły środkowej i dolnej

W ramach wspierania Otwartej Nauki udostępniamy Państwu zestaw map wektorowych i danych tabelarycznych pt. Kompleksowe mapy roślinności doliny Wisły środkowej i dolnej. Inicjatywa upowszechnienia tych unikalnych materiałów jest wynikiem współpracy prof. Jana Marka Matuszkiewicza z dr. Jackiem Wolskim i zrealizowana została w ramach dzialalności Zespołu Systemów Informacji Geograficznej i Kartografii IGiPZ PAN.

Więcej...

Nasz Kolega na Uniwersytecie Wisconsin-Madison

Dr Andrzej Affek (członek naszego Zespołu) uczestniczył w amerykańskim programie wymiany akademickiej (J-1 Exchange Visitor Program). Podczas kilkumiesięcznego pobytu w USA realizował prace badawcze w zakładzie SILVIS (Spatial Analysis For Conservation and Sustainability), mając status pełnoprawnego pracownika Uniwersytetu Wisconsin-Madison (Department of Forest and Wildlife Ecology).

Więcej...