Zespół Systemów Informacji Geograficznej i Kartografii

Kongres Międzynarodowej Unii Geograficznej

W dniach 21-25 sierpnia w Pekinie odbył się 33. Kongres Międzynarodowej Unii Geograficznej pod hasłem Shaping our Harmonious Worlds. Nasz Zespół reprezentowali prof. Jerzy Solon i mgr Wojciech Pomianowski.

Więcej...

Konferencja "GIS w nauce"

W dniach 8-10 czerwca 2016 r. odbyła się V edycja konferencji „GIS w nauce”, której głównym organizatorem był Wydział Geografii i Studiów Reionalnych Uniwersytetu Warszawskiego. Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN reprezentowali członkowie Zespołu GIS - mgr Paweł Milewski i mgr Sławomir Goliszek. 

Więcej...

Wykorzystanie danych wysokościowych w IGiPZ PAN

W ramach inicjatywy Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii, mającej na celu propagowanie sposobów wykorzystania danych wysokościowych LiDAR w Polsce, nasz Zespół opracował tzw. kartę zastosowań pt. "Dane wysokościowe jako wsparcie w badaniach dziedzictwa kulturowego Karpat Wschodnich". Jej autorem jest dr Andrzej Affek.

Więcej...

Seminarium "Narodowy Atlas Polski"

Dnia 18 maja, w ramach posiedzenia Komisji Geografii Historycznej Polskiego Towarzystwa Historycznego, odbyło się seminarium naukowe "Narodowy Atlas Polski". Założenia koncepcyjne Atlasu w imieniu IGiPZ PAN przedstawił członek Zespołu GIS - dr hab. Przemysław Śleszyński, prof. IGiPZ PAN.

Więcej...

Wystawa "Polska na mapach" w Paryżu

Dnia 2 maja 2016 r. w Stacji Naukowej PAN w Paryżu uroczysto otwarto wystawę kartograficzną „Polska na mapach. Problemy zagospodarowania przestrzennego i rozwoju”. Jej autorem był członek naszego Zespołu - dr hab. Przemysław Śleszyński, prof. IGiPZ PAN.

Więcej...