IGiPZ PAN > Instytut > Statut IGiPZ PAN

Instytut

STATUT


STATUT 

INSTYTUTU GEOGRAFII I PRZESTRZENNEGO ZAGOSPODAROWANIA 

IM. STANISŁAWA LESZCZYCKIEGO 

POLSKIEJ AKADEMII NAUK

Tekst jednolity (pdf)