Zakład Geografii Wsi i Rozwoju Lokalnego

AKTUALNOŚCI

Realizacja operacji w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich PROW na lata 2014-2020

Dnia 31 października zakończyła się realizacja operacji "Ocena potencjału obszarów wiejskich do rozwoju funkcji rolniczo-leśnej, przyrodniczo-krajobrazowej, turystyczno-rekreacyjnej, rezydencjalno-mieszkaniowej i społeczno-kulturowej".

Więcej...

Tożsamość terytorialna Podlasia wobec podziału administracyjnego

Badania społeczne dotyczące tożsamości terytorialnej mieszkańców Podlasia wobec historycznego i obecnego podziału administracyjnego

Więcej...

"A profile of the Polish rural NIMBist"

Artykuł "A profile of the Polish rural NIMBist"

Więcej...