IGiPZ PAN > Zakład Geoekologii > Opracowania on-line

Zakład Geoekologii

OPRACOWANIA ON-LINE


Kompleksowe mapy roślinności doliny Wisły środkowej i dolnej  

Jan Marek Matuszkiewicz
Kompleksowe mapy roślinności doliny Wisły środkowej i dolnej

Czytaj więcej...

Potencjalna roślinność naturalna Polski  

Jan Marek Matuszkiewicz
Potencjalna roślinność naturalna Polski

Czytaj więcej...

Regionalizacja geobotaniczna Polski  

Jan Marek Matuszkiewicz
Regionalizacja geobotaniczna Polski

Czytaj więcej...