Zakład Geografii Miast i Ludności

PRACOWNICY


Kierownik Zakładu - dr hab. Marek Więckowski, prof. ndzw. IGiPZ

Imię i nazwisko Pokój Telefon
+48 xxx
Email
 C   
mgr Denis Cerić 325 226978823
dr Ariel Ciechański 309 226978914
 K   
dr hab. Ewa Korcelli-Olejniczak, prof. IGiPZ 349 226978849
 N   
dr hab. Michał Niedzielski, prof. IGiPZ 327 226978827
 P   
mgr Filip Piotrowski 349 226978849
 Ś   
prof. dr hab. Przemysław Śleszyński 324 226978824
 W   
dr Adi Weidenfeld - -
dr hab. Marek Więckowski, prof. IGiPZ 322 226978775