Zakład Geografii Miast i Ludności

PRACOWNICY


Kierownik Zakładu - dr hab. Marek Więckowski, prof. ndzw. IGiPZ

Imię i nazwisko Pokój Telefon
+48 xxx
Email
 B   
mgr Anna Banaszek 323 226978822
mgr Adam Bierzyński 309 226978914
 C   
mgr Denis Cerić 325 226978823
dr Ariel Ciechański 309 226978914
 G   
prof. dr hab. Jerzy Grzeszczak, prof. emerytowany 348 226978848 -
 K   
dr hab. Ewa Korcelli-Olejniczak, prof. IGiPZ 349 226978849
prof. dr hab. Marek Kupiszewski, prof. emerytowany 321 226978821
 N   
dr hab. Michał Niedzielski, prof. IGiPZ 327 226978827
 P   
mgr Filip Piotrowski 349 226978849
 S   
dr hab. Marcin Stępniak - -
mgr Paweł Sudra 423 226978923
 Ś   
dr hab. Przemysław Śleszyński, prof. IGiPZ 324 226978824
 T   
prof. dr hab. Zbigniew Taylor, prof. emerytowany 324 226978824
 W   
prof. dr hab. Grzegorz Węcławowicz, prof. emerytowany 322 226978775
dr hab. Marek Więckowski, prof. IGiPZ 322 226978775