IGiPZ PAN > Osoby > Osoba
prof. dr hab. Przemysław Śleszyński
Zakład Geografii Miast i Ludności, Zespół Systemów Informacji Geograficznej i Kartografii
Pokój 324
Telefon +48 226978824
+48 226978822
E-mail

Wykształcenie

Przebieg kariery zawodowej

Zainteresowania naukowe

Geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna, w tym:

  • Geografia miast (szczególnie Warszawy i jej obszaru metropolitalnego)
  • Geografia ludności (w tym studia migracyjne)
  • Geografia przedsiębiorstw
  • Geografia transportu (dostępność transportowa)
  • Geografia wyborcza
  • Gospodarka przestrzenna
  • Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne
  • Kartografia i geoinformacja
  • Estetyka krajobrazu

Nagrody i wyróżnienia

Wybrane publikacje