IGiPZ PAN > Osoby > Osoba
dr hab. Marek Więckowski, prof. IGiPZ
Kierownik Zakładu Geografii Miast i Ludności, Zastępca dyrektora ds. naukowych
Zakład Geografii Miast i Ludności
Pokój 322
Telefon +48 226978775
E-mail

Wykształcenie

 • 1995–2000 - studia doktoranckie: Uniwersytet Warszawski, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych (praca doktorska pt. Przyrodnicze uwarunkowania kształtowania się polsko-słowackich więzi transgranicznych)
 • 1989-1994 - studia magisterskie: Uniwersytet Warszawski, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych - specjalizacja geografia regionalna (praca magisterska pt. Środowisko przyrodnicze a zagospodarowanie turystyczne Kaukazu Zachodniego)

Przebieg kariery zawodowej

 • 2002-2004 - ENS-LSH (ECOLE NORMALE SUPERIEURE) w Lyonie, w ramach programu post-doc, przyznanego przez Ministerstwo Nauki Francji
 • od 2000 - Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN
 • 1993-1999 - Uniwersytet Warszawski, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych

Zainteresowania naukowe

 • Problematyka granic politycznych i współpraca transgraniczna
 • Geografia turyzmu (turystyki)
 • Geografia transportu
 • Mobilność przestrzenna
 • Rozwój regionalny

Nagrody i wyróżnienia

  • 2004 - Wyróżnienie w konkursie na najlepszy podręcznik w Europie. Nadane przez EEPG na Międzynarodowych Targach Książki we Frankfurcie nad Menem (IV miejsce w Europie za cykl podręczników do geografii do gimnazjum Odkrywamy Świat)
  • 2002 - Stypendium Ministerstwa Nauki Francji na pobyt w ENS-LSH (staż post-doc; przedłużone w 2003 roku na kolejny rok)
  • 2000 – Stypendium przyznane przez Komisję Geografii Ludności MUG na przelot i pobyt na Kongresie Międzynarodowej Unii Geograficznej w Seulu
  • 2000 - Nominacja do nagrody im. H. Steinhausa w konkursie na najlepsze książki popularnonaukowe (za książkę Polskie naj…)
  • 1994 - Wyróżnienie w XI Konkursie Prac Magisterskich Polskiego Towarzystwa Geograficznego z zakresu geografii za pracę pt. Środowisko przyrodnicze a zagospodarowanie turystyczne Kaukazu Zachodniego.
  • 1984 i 1989 - Laureat Olimpiad Geograficznych (1984 – II miejsce, 1989 – IV miejsce)