IGiPZ PAN > Osoby > Osoba
mgr Denis Cerić
Zakład Geografii Miast i Ludności
Pokój 325
Telefon +48 226978823
E-mail

Wykształcenie

 • 1998-2012 - studia magisterskie: Uniwersytet w Zagrzebiu, Wydział Matematyczno-Przyrodniczy, Instytut Geografii (praca magisterska pt. Turystyczne rejsy wycieczkowe po Morzu Śródziemnym - geograficzne aspekty)
 • 2009-2010 - Vern Uniwersytet Nauk Stosowanych, Wyższa Szkoła Zarządzania i Turystyki, Zagrzeb, Chorwacja; uzyskany tytuł: przewodnik turystyczny po Chorwacji - Zagrzeb i region Zagrebačka županija
 • 2003-2004 - Ferial Educon, Karlovac-Zagrzeb, Chorwacja; uzyskany tytuł: pilot wycieczek

Przebieg kariery zawodowej

 • od 2014 - Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN
 • 2009-2013 - samozatrudnienie w dziedzinie turystyki: konsultant, analityk i kreator produktów turystycznych, pilot wycieczek, przewodnik turystyczny
 • 2005-2009 - Atlas, Zagrzeb-Dubrownik, Chorwacja (przedsiębiorstwo tour-operatorskie): Kierownik Departamentu i Kierownik Produktu

Zainteresowania naukowe

 • Geografia turyzmu (turystyki) - atrakcyjność turystyczna, morska turystyka wycieczkowa
 • Problematyka związana z planowaniem przestrzennym, organizacją i rozwojem turystyki
 • Geografia społeczno-ekonomiczna
 • Rozwój regionalny
 • Geografia transportu (dostępność transportowa)
 • Geografia polityczna

Nagrody i wyróżnienia

 • od 2004 - Honorowy członek Klubu Studentów Geografii Uniwersytetu w Zagrzebiu
 • 1998-2003 - Stypendium Ministerstwa Nauki i Technologii Republiki Chorwacji

Wybrane publikacje

Artykuły, rozdziały, referaty, inne

 • Cerić Denis: Cruise tourism: from regional saturation towards global dynamic equilibrium. Cham: Springer, 2018 - s. 59-79 (Tourism in Transitions) (Geographies of Tourism and Global Change).
 • Cerić Denis: The effects of crisis in Eastern Mediterranean region on international tourist arrivals. [w]: The selected contemporary aspects of human rights. Red. Bronisław Sitek, Łukasz Roman. Józefów: Alcide De Gasperi University of Euroregional Economy in Józefów, 2016 - s. 177-192.
 • Cerić Denis: Overestimating the role of tourism in rural areas on the example of selected regions in Poland and Croatia. - Studia Obszarów Wiejskich 2016, 43 - s. 73-84.
 • Więckowski Marek, Cerić Denis: Evolving tourism on the Baltic Sea coast: perspectives on change in the Polish maritime borderland. - Scandinavian Journal of Hospitality and Tourism 2016, 16, issue sup 1 - s. 98-111.
 • Cerić Denis: Macro-regional empirical analysis of the economic climate in Visegrad countries. Studia Obszarów Wiejskich – Rural Studies, 2015, Volume 39, s. 49-57
 • Egedy Tamás, Cerić Denis, Konopski Michał, Kučerová Silvie Rita, Kulla Marián, Nestorová-Dická Janetta, Svobodová Romana: Entrepreneurship as a potential driving force for the further development of rural areas – good examples from Viegrad countries. Studia Obszarów Wiejskich – Rural Studies, 2015, Volume 39, s. 103-127
 • Cerić Denis: Zagospodarowanie turystyczne województwa lubelskiego w świetle analizy wybranych wskaźników i dokumentów strategicznych. Problemy Ekologii Krajobrazu, Wybrane zagadnienia z problematyki gospodarowania przestrzenią, 2015, Tom XXXVII. s. 31-40
 • Cerić Denis: Effective and potential deferred demand for cruise tourism in European and Asian countries, [in:] M. Sitek, M. Łęski (red.), Socio-economic relations between Europe and Asia in the 21st century. Alcide De Gasperi University of Euroregional Economy, Józefów, s. 5-28
 • Cerić Denis: Zagospodarowanie turystyczne województwa lubelskiego w świetle analizy wybranych wskaźników i dokumentów strategicznych. - Problemy Ekologii Krajobrazu 2014, 37 - s. 31-40.
 • Cerić Denis: Renewable primary energy production in Europe and Asia - a geographical overview - Journal of Modern Science, 2013, Tom 3 18 2013 - s. 461-482

Prace popularno-naukowe

Artykuły

 • Cerić Denis: Krbava - Srednja Lika - Gacka, 16. meridijan, 5, 2003
 • Cerić Denis, Baksa Željko, Bursać Marijana: Tunis - 16. meridijan, 4, 2002
 • Cerić Denis: Sedam dana po Litvi i Latviji, 16. meridijan, 3, 2001
 • Cerić Denis: Sarajevo - otvoreni grad, 16. meridijan, 3, 2001

Abstrakty, recenzje, notatki

 • Cerić Denis: Overestimating a role of tourism in peripheral rural areas on the example of selected regions in Poland and Croatia. [w]: EUGEO Budapest 2015: Congress programme and abstracts. Association of Geographical Societies in Europe. Hungarian Geographical Society. Budapeszt. 2015 - s. 154
 • Cerić Denis: Decentralization of tourism within the chosen capitals of Central Europe – a comparative analysis. [w]: EUGEO Budapest 2015: Congress programme and abstracts. Association of Geographical Societies in Europe. Hungarian Geographical Society. Budapeszt. 2015 - s. 199
 • Cerić Denis: Statistike, 16. meridijan, 4, 2002
 • Cerić Denis: The Southern Congress, EGEA Newsletter Utrecht, Vol. 41, 2001
 • Cerić Denis: One Europe: from integration to regional diversities – the geographical perspectives, 16. meridijan, 3, 2001

Projekty

Publikacje

Artykuły, rozdziały, referaty i inne | Prace pod redakcją naukową | Abstrakty, recenzje, notatki | Prace dokumentacyjne | Mapy, atlasy

Artykuły, rozdziały, referaty i inne

Prace pod redakcją naukową

Abstrakty, recenzje, notatki

 • Cerić D., 2019, Territorial inequalities in the cross-sea-border tourism cooperation: the case of the Baltic Sea region, Towards spatial justice - territorial development or marginalization. Warsaw Regional Forum 2019. Book of abstracts, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, Warszawa, , s. 14.
 • Cerić D., 2018, The use of circular economy demands and regulations as a branding tool in tourism in the Baltic Sea Region, [w:] Red. Viktor Varjú, Socio-economic, environmental and regional aspects of a circular economy. Abstract book of the international conference for the 75th anniversary of DTI, 19-20 April 2018, Pécs, Hungary, MTA KRTK RKI Transdanubian Research Department, Pecs, , s. 50.
 • Cerić D., Więckowski M., 2018, Współpraca transgraniczna w regionie Morza Bałtyckiego jako element kreowania przestrzeni turystycznej, [w:] Red. Anna Cedro, Katarzyna Lewczuk, Polska Geografia Morza. Przyrodnicze i społeczno-ekonomiczne badania morza i obszarów nadmorskich. Książka abstraktów, Volumina.pl, Szczecin, , s. 33-34.
 • Cerić D., 2017, Recent dynamics of the cruise supply in the Mediterranean region, 6th EUGEO Congress. Brussels, September 4-6, 2017, Palace of the Academies, Association of Geographical Societies in Europe, Brussels, , s. 198.
 • Cerić D., 2017, Towards an integrated tourist space in the Baltic Sea region, Space and flows. Warsaw Regional Forum 2017, 18-20 October 2017. Programme and Book of Abstracts, Institute of Geography and Spatial Organization Polish Academy of Sciences et al., Warsaw, , s. 48.
 • Czapiewski K., Cerić D., 2017, Integrative mechanisms for addressing territorial inequalities in Podkarpackie Region, Poland, 6th EUGEO Congress. Brussels, September 4-6, 2017, Palace of the Academies, Association of Geographical Societies in Europe, Brussels, , s. 161.
 • Cerić D., 2015, Decentralization of tourism within the chosen capitals of Central Europe – a comparative analysis, EUGEO Budapest 2015. Congress Programme and Abstracts, Hungarian Geographical Society, Budapest, , s. 199.
 • Cerić D., 2015, Overestimating a role of tourism in peripheral rural areas on the example of selected regions in Poland and Croatia, EUGEO Budapest 2015. Congress Programme and Abstracts, Hungarian Geographical Society, Budapest, , s. 154.
 • Cerić D., 2014, Geographical spatial patterns of cruising itineraries in the Mediterranean on the example of the leading regional operating companies, Tourism and Transition in a Time of Change. Pre-Congress Meeting, Kraków / Pieniny Mts, Poland 13-17 August 2014, IGU Commission Geography of Tourism, Leisure and Global Change; PTG; IGiPZ PAN, Warszawa, 2 s.

Prace dokumentacyjne

Mapy, atlasy

 • Śleszyński P., Andrzejewska M., Cerić D., Deręgowska A., Komornicki T., Rusztecka M., Solon J., Sudra P., Zielińska B., 2017, Chłonność demograficzna wg planów miejscowych, Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020 (z perspektywą do 2030 r.), Ministerstwo Rozwoju, Warszawa, 1 mapa.