SKŁAD OSOBOWY


mgr Denis Cerić
Zakład Geografii Miast i Ludności
Pokój 338b
Telefon +48 226978992
E-mail

Wykształcenie

 • 1998-2012 - studia magisterskie: Uniwersytet w Zagrzebiu, Wydział Matematyczno-Przyrodniczy, Instytut Geografii (praca magisterska pt. Turystyczne rejsy wycieczkowe po Morzu Śródziemnym - geograficzne aspekty)
 • 2009-2010 - Vern Uniwersytet Nauk Stosowanych, Wyższa Szkoła Zarządzania i Turystyki, Zagrzeb, Chorwacja; uzyskany tytuł: przewodnik turystyczny po Chorwacji - Zagrzeb i region Zagrebačka županija
 • 2003-2004 - Ferial Educon, Karlovac-Zagrzeb, Chorwacja; uzyskany tytuł: pilot wycieczek

Przebieg kariery zawodowej

 • od 2014 - Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN
 • 2009-2013 - samozatrudnienie w dziedzinie turystyki: konsultant, analityk i kreator produktów turystycznych, pilot wycieczek, przewodnik turystyczny
 • 2005-2009 - Atlas, Zagrzeb-Dubrownik, Chorwacja (przedsiębiorstwo tour-operatorskie): Kierownik Departamentu i Kierownik Produktu

Zainteresowania naukowe

 • Geografia turyzmu (turystyki) - atrakcyjność turystyczna, morska turystyka wycieczkowa
 • Problematyka związana z planowaniem przestrzennym, organizacją i rozwojem turystyki
 • Geografia społeczno-ekonomiczna
 • Rozwój regionalny
 • Geografia transportu (dostępność transportowa)
 • Geografia polityczna

Nagrody i wyróżnienia

 • od 2004 - Honorowy członek Klubu Studentów Geografii Uniwersytetu w Zagrzebiu
 • 1998-2003 - Stypendium Ministerstwa Nauki i Technologii Republiki Chorwacji

Wybrane publikacje

Artykuły, rozdziały, referaty, inne

 • Cerić Denis: Cruise tourism: from regional saturation towards global dynamic equilibrium. Cham: Springer, 2018 - s. 59-79 (Tourism in Transitions) (Geographies of Tourism and Global Change);
 • Cerić Denis: The effects of crisis in Eastern Mediterranean region on international tourist arrivals. [w]: The selected contemporary aspects of human rights. Red. Bronisław Sitek, Łukasz Roman. Józefów: Alcide De Gasperi University of Euroregional Economy in Józefów, 2016 - s. 177-192.
 • Cerić Denis: Overestimating the role of tourism in rural areas on the example of selected regions in Poland and Croatia. - Studia Obszarów Wiejskich 2016, 43 - s. 73-84.
 • Więckowski Marek, Cerić Denis: Evolving tourism on the Baltic Sea coast: perspectives on change in the Polish maritime borderland. - Scandinavian Journal of Hospitality and Tourism 2016, 16, issue sup 1 - s. 98-111.
 • Cerić, Denis: Macro-regional empirical analysis of the economic climate in Visegrad countries. Studia Obszarów Wiejskich – Rural Studies, 2015, Volume 39, s. 49-57
 • Egedy Tamás, Cerić Denis, Konopski Michał, Kučerová Silvie Rita, Kulla Marián, Nestorová-Dická Janetta, Svobodová Romana: Entrepreneurship as a potential driving force for the further development of rural areas – good examples from Viegrad countries. Studia Obszarów Wiejskich – Rural Studies, 2015, Volume 39, s. 103-127
 • Cerić, Denis: Zagospodarowanie turystyczne województwa lubelskiego w świetle analizy wybranych wskaźników i dokumentów strategicznych. Problemy Ekologii Krajobrazu, Wybrane zagadnienia z problematyki gospodarowania przestrzenią, 2015, Tom XXXVII. s. 31-40
 • Cerić, Denis: Effective and potential deferred demand for cruise tourism in European and Asian countries, [in:] M. Sitek I M. Łęski (red.), Socio-economic relations between Europe and Asia in the 21st century. Alcide De Gasperi University of Euroregional Economy, Józefów, s. 5-28
 • Cerić Denis: Zagospodarowanie turystyczne województwa lubelskiego w świetle analizy wybranych wskaźników i dokumentów strategicznych. - Problemy Ekologii Krajobrazu 2014, 37 - s. 31-40.
 • Cerić, Denis: Renewable primary energy production in Europe and Asia - a geographical overview - Journal of Modern Science, 2013, Tom 3 18 2013 - s. 461-482

Prace popularno-naukowe

Artykuły:

 • Cerić, Denis: Krbava - Srednja Lika - Gacka, 16. meridijan, 5, 2003
 • Cerić Denis, Baksa Željko, Bursać Marijana: Tunis - 16. meridijan, 4, 2002
 • Cerić, Denis: Sedam dana po Litvi i Latviji, 16. meridijan, 3, 2001
 • Cerić, Denis: Sarajevo - otvoreni grad, 16. meridijan, 3, 2001

Podręczniki:

 • Cerić, Denis: The Annual Congress Manual - How to organize an annual EGEA congress, EGEA homepage www.egea.tk (uzyskane: 13.11.2007), 2003

Abstrakty, recenzje, notatki:

 • Cerić, Denis: Overestimating a role of tourism in peripheral rural areas on the example of selected regions in Poland and Croatia. [w]: EUGEO Budapest 2015: Congress programme and abstracts. Association of Geographical Societies in Europe. Hungarian Geographical Society. Budapeszt. 2015 - s. 154
 • Cerić, Denis: Decentralization of tourism within the chosen capitals of Central Europe – a comparative analysis. [w]: EUGEO Budapest 2015: Congress programme and abstracts. Association of Geographical Societies in Europe. Hungarian Geographical Society. Budapeszt. 2015 - s. 199
 • Cerić, Denis: Statistike, 16. meridijan, 4, 2002
 • Cerić, Denis: The Southern Congress, EGEA Newsletter Utrecht, Vol.41, 2001
 • Cerić, Denis: One Europe: from integration to regional diversities – the geographical perspectives, 16. meridijan, 3, 2001

Pełnione funkcje i członkostwo

 • 2002-2003 - Redaktor naczelny czasopisma 16. meridijan, Zagrzeb, Chorwacja
 • 2001-2002 - Prezes Zarządu Europejskiego Stowarzyszenia Studentów Geografii - European Geography Association (EGEA)
 • 2001-2002 - Przedstawiciel studentów przy Radzie Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego Uniwersytetu w Zagrzebiu, Chorwacja
 • 2001 - Redaktor naczelny czasopisma KSG newsletter, Zagrzeb, Chorwacja
 • 2000-2001 - Prezes Klubu Studentów Geografii Zagrzeb
 • 2000-2001 - Członek Komitetu Redakcyjnego czasopisma 16. meridijan, Zagrzeb, Chorwacja
 • od 1998 - Członek Chorwackiego Towarzystwa Geograficznego

Inna działalność

Działalność dydaktyczna

 • od 2014 - Chorwacka Szkola w Warszawie, nauczyciel
 • od 2013 - Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide de Gasperi Józefów-Warszawa, wykładowca
 • 2004-2013 - Ferial Educon, Karlovac-Zagrzeb, Chorwacja: współorganizacja i nadzorowanie ośmiu 6-miesięcznych szkoleń oraz prowadzenie wykładów - seminarów dla pilotów wycieczek

Udział w konferencjach i seminariach naukowych

 • 2017 - Warsaw Regional Forum “Space of Flows”, 18.-20.10.2017, Warszawa (referat: Towards an integrated tourist space in the Baltic Sea Region)
 • 2017 - 6th EUGEO Congress “Geography for Europe”, 04.-06.09.2017, Bruksela, Belgia (referat: Recent dynamics of the cruise supply in the Mediterranean region)
 • 2017 - 6th EUGEO Congress “Geography for Europe”, 04.-06.09.2017, Bruksela, Belgia (referat: Integrative Mechanisms for Addressing Territorial Inequalities in Podkarpackie Region, Poland, wspólautorstwo z Konradem Czapiewskim)
 • 2016 - 16th International Conference on Human Rights: "Human rights between needs and capabilities of the state and the international community", 06.06.2016, Józefów-Warszawa, Polska (referat: The effect of crisis in Eastern Mediterranean basin on tourism)
 • 2016 - AAG Annual Meeting 2016, 29.03.-02.04.2016, San Francisco, Kalifornia, Stany Zjednoczone (referat: Dynamics of urban tourism in Central and Eastern European capitals)
 • 2015 - VI Ogólnopolska konferencja naukowa z cyklu Procesy transformacji obszarów wiejskich Uwarunkowania rozwoju turystyki aktywnej na obszarach wiejskich ze szczególnym uwzględnieniem Polski Wschodniej, 24.-25.9.2015, Kielce
 • 2015 - V. EUGEO kongres międzynarodowi Convergences and divergences of geography in Europe, Budapeszt, 30.8.-2.9.2015 (referat 1: Overestimating a role of tourism in peripheral rural areas on the example of selected regions in Poland and Croatia; referat 2: Decentralization of tourism within the chosen capitals of Central Europe – a comparative analysis)
 • 2015 - Międzynarodowa konferencja "Post-agricultural rural economies and rural development policies" within project "Non-agricultural and non-tourist economic industries in rural peripheries of the Visegrad countries", 2.-4.7.2015, Ústí nad Labem- Lesná, Czechy (referat: Macro-regional empirical analysis of economic climate in the Visegrad countries)
 • 2015 - 4th International Conference on Europe and Asia - challenges of the XXIst century, subtitle: Opportunities for cooperation between Poland and Asia, 2.6.2015, Jozefów-Warszawa (przewodniczący konferencji; referat: Polish challenges in attracting Asian tourists)
 • 2015 - Wyjazd szkoleniowo-studyjny pt. Rozwój wielofunkcyjny wsi – polskie doświadczenia, chorwackie wyzwania w kontekście polityki UE, 9.-17.5.2015, Zagrzeb-Zadar, Chorwacja
 • 2014 - Seminarium naukowe organizowane we współpracy Polskiej Akademii Nauk i Słowackiej Akademii Nauk w ramach projektu "Joint project: Influence of investment and some related socio-economic processes on local and regional development in Poland and Slovakia", 26.-29.11.2014, Bratislava-Smolenice, Slovakia (referat: Cooperation and provision of additional services as a base for tourism development in rural areas)
 • 2014 - 3rd International Conference on Europe and Asia - challenges of the XXIst century, subtitle: Socio-economic relations, University of Euroregional Economy, 28.10.2014, Jozefów-Warszawa, Poland (przewodniczący sesji pt. "Transfer of scientific and technological ideas"; referat: Effective and potential deferred demand for cruise tourism in European and Asian countries)
 • 2014 – konferencja Regionalna Międzynarodowej Unii Geograficznej Changes, Challenges, Responsibility, 18.-22.08.2014, Kraków, Polska (referat: Central European tourist arrivals to Croatia: The changing dynamic and trends in the tourism flow during the last three decades)
 • 2014 – konferencja Międzynarodowej Unii Geograficznej IGU Commission on Tourism, Leisure and Global Change - Turystyka i transformacja w erze przemian (Tourism and Transition in a Time of Change), 13.-17.08.2014, Kraków-Pieniny, Polska (referat: Geographical spatial patterns of cruising itineraries in the Mediterranean on the example of the leading regional operating companies)
 • 2013 – 2nd Conference on Europe and Asia - challenges of the XXIst century, subtitle: Energy industry issues in Europe and Asia, Alcide de Gasperi University of Euroregional Economy, 03.06.2013, Józefów-Warsaw, Polska (referat: Renewable primary energy production in Europe and Asia - a geographical overview)
 • 2004 - 16th Annual EGEA-European Geography Association congress European Integration and Identity, 10.-15.10.2004, Baarlo, Holandia (organizator warsztatu How to organize congresses z referatem Behind the congresses i opublikowanym podręcznikiem The Annual Congress Manual - How to organize an annual EGEA congress)
 • 2003 - 15th Annual EGEA-European Geography Association congress From common idea to teenage EGEA, 22.-27.09.2003, Kraków, Poland (poster i referat: Zagreb - the city on two geomorphological levels)
 • 2002 - 14th Annual EGEA-European Geography Association congress The place of region in Europe, 08.-14.09.2002, Dijon, Francja (referat: Physical and administrative regions in Croatia and their culture-historical influences)
 • 2002 – Euromediterranean regional EGEA-European Geography Association congress One Europe: from integration to regional diversities - the geographical perspectives, 15.-19.04.2002, Fužine, Chorwacja (organizator główny i koordynator kongresu)
 • 2002 - EuroAfroŚródziemnomorska Konferencja międzynarodowego dialogu międzykulturowego Cartagos Meeting, 18.-25.03.2002, Tunis, Tunezja (prezentacja: Croatia – natural and cultural features)
 • 2001 - 13th Annual EGEA-European Geography Association congress Europe - Our Home, the geographer's role in the European uniting process, 29.09.-05.10.2001, Duszniki Zdrój, Polska

Publikacje

Artykuły, rozdziały, referaty i inne | Abstrakty, recenzje, notatki | Prace dokumentacyjne | Mapy, atlasy

Artykuły, rozdziały, referaty i inne

Abstrakty, recenzje, notatki

 • Cerić D., 2018, The use of circular economy demands and regulations as a branding tool in tourism in the Baltic Sea Region, [w:] Red. Viktor Varjú, Socio-economic, environmental and regional aspects of a circular economy. Abstract book of the international conference for the 75th anniversary of DTI, 19-20 April 2018, Pécs, Hungary, MTA KRTK RKI Transdanubian Research Department, Pecs,, s. 50.
 • Cerić D., Więckowski M., 2018, Współpraca transgraniczna w regionie Morza Bałtyckiego jako element kreowania przestrzeni turystycznej, [w:] Red. Anna Cedro, Katarzyna Lewczuk, Polska Geografia Morza. Przyrodnicze i społeczno-ekonomiczne badania morza i obszarów nadmorskich. Książka abstraktów, Volumina.pl, Szczecin,, s. 33-34.
 • Cerić D., 2017, Recent dynamics of the cruise supply in the Mediterranean region, 6th EUGEO Congress. Brussels, September 4-6, 2017, Palace of the Academies, Association of Geographical Societies in Europe, Brussels,, s. 198.
 • Cerić D., 2017, Towards an integrated tourist space in the Baltic Sea region, Space and flows. Warsaw Regional Forum 2017, 18-20 October 2017. Programme and Book of Abstracts, Institute of Geography and Spatial Organization Polish Academy of Sciences et al., Warsaw,, s. 48.
 • Czapiewski K., Cerić D., 2017, Integrative mechanisms for addressing territorial inequalities in Podkarpackie Region, Poland, 6th EUGEO Congress. Brussels, September 4-6, 2017, Palace of the Academies, Association of Geographical Societies in Europe, Brussels,, s. 161.
 • Cerić D., 2015, Decentralization of tourism within the chosen capitals of Central Europe – a comparative analysis, EUGEO Budapest 2015. Congress Programme and Abstracts, Hungarian Geographical Society, Budapest,, s. 199.
 • Cerić D., 2015, Overestimating a role of tourism in peripheral rural areas on the example of selected regions in Poland and Croatia, EUGEO Budapest 2015. Congress Programme and Abstracts, Hungarian Geographical Society, Budapest,, s. 154.
 • Cerić D., 2014, Geographical spatial patterns of cruising itineraries in the Mediterranean on the example of the leading regional operating companies, Tourism and Transition in a Time of Change. Pre-Congress Meeting, Kraków / Pieniny Mts, Poland 13-17 August 2014, IGU Commission Geography of Tourism, Leisure and Global Change; PTG; IGiPZ PAN, Warszawa,2 s.

Prace dokumentacyjne

Mapy, atlasy

 • Śleszyński P., Andrzejewska M., Cerić D., Deręgowska A., Komornicki T., Rusztecka M., Solon J., Sudra P., Zielińska B., 2017, Chłonność demograficzna wg planów miejscowych, Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020 (z perspektywą do 2030 r.), Ministerstwo Rozwoju, Warszawa,1 mapa.