SKŁAD OSOBOWY


mgr Denis Cerić
Zakład Geografii Miast i Ludności
Pokój 338b
Telefon +48 226978992
E-mail

Wykształcenie

 • 1998-2012 - studia magisterskie: Uniwersytet w Zagrzebiu, Wydział Matematyczno-Przyrodniczy, Instytut Geografii (praca magisterska pt. Turystyczne rejsy wycieczkowe po Morzu Śródziemnym - geograficzne aspekty)
 • 2009-2010 - Vern Uniwersytet Nauk Stosowanych, Wyższa Szkoła Zarządzania i Turystyki, Zagrzeb, Chorwacja; uzyskany tytuł: przewodnik turystyczny po Chorwacji - Zagrzeb i region Zagrebačka županija
 • 2003-2004 - Ferial Educon, Karlovac-Zagrzeb, Chorwacja; uzyskany tytuł: pilot wycieczek

Przebieg kariery zawodowej

 • od 2014 - Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN
 • 2009-2013 - samozatrudnienie w dziedzinie turystyki: konsultant, analityk i kreator produktów turystycznych, pilot wycieczek, przewodnik turystyczny
 • 2005-2009 - Atlas, Zagrzeb-Dubrownik, Chorwacja (przedsiębiorstwo tour-operatorskie): Kierownik Departamentu i Kierownik Produktu

Zainteresowania naukowe

 • Geografia turyzmu (turystyki) - atrakcyjność turystyczna, morska turystyka wycieczkowa
 • Problematyka związana z planowaniem przestrzennym, organizacją i rozwojem turystyki
 • Geografia społeczno-ekonomiczna
 • Rozwój regionalny
 • Geografia transportu (dostępność transportowa)
 • Geografia polityczna

Nagrody i wyróżnienia

 • od 2004 - Honorowy członek Klubu Studentów Geografii Uniwersytetu w Zagrzebiu
 • 1998-2003 - Stypendium Ministerstwa Nauki i Technologii Republiki Chorwacji

Wybrane publikacje

Artykuły, rozdziały, referaty, inne

 • Cerić Denis: Cruise tourism: from regional saturation towards global dynamic equilibrium. Cham: Springer, 2018 - s. 59-79 (Tourism in Transitions) (Geographies of Tourism and Global Change);
 • Cerić Denis: The effects of crisis in Eastern Mediterranean region on international tourist arrivals. [w]: The selected contemporary aspects of human rights. Red. Bronisław Sitek, Łukasz Roman. Józefów: Alcide De Gasperi University of Euroregional Economy in Józefów, 2016 - s. 177-192.
 • Cerić Denis: Overestimating the role of tourism in rural areas on the example of selected regions in Poland and Croatia. - Studia Obszarów Wiejskich 2016, 43 - s. 73-84.
 • Więckowski Marek, Cerić Denis: Evolving tourism on the Baltic Sea coast: perspectives on change in the Polish maritime borderland. - Scandinavian Journal of Hospitality and Tourism 2016, 16, issue sup 1 - s. 98-111.
 • Cerić, Denis: Macro-regional empirical analysis of the economic climate in Visegrad countries. Studia Obszarów Wiejskich – Rural Studies, 2015, Volume 39, s. 49-57
 • Egedy Tamás, Cerić Denis, Konopski Michał, Kučerová Silvie Rita, Kulla Marián, Nestorová-Dická Janetta, Svobodová Romana: Entrepreneurship as a potential driving force for the further development of rural areas – good examples from Viegrad countries. Studia Obszarów Wiejskich – Rural Studies, 2015, Volume 39, s. 103-127
 • Cerić, Denis: Zagospodarowanie turystyczne województwa lubelskiego w świetle analizy wybranych wskaźników i dokumentów strategicznych. Problemy Ekologii Krajobrazu, Wybrane zagadnienia z problematyki gospodarowania przestrzenią, 2015, Tom XXXVII. s. 31-40
 • Cerić, Denis: Effective and potential deferred demand for cruise tourism in European and Asian countries, [in:] M. Sitek I M. Łęski (red.), Socio-economic relations between Europe and Asia in the 21st century. Alcide De Gasperi University of Euroregional Economy, Józefów, s. 5-28
 • Cerić Denis: Zagospodarowanie turystyczne województwa lubelskiego w świetle analizy wybranych wskaźników i dokumentów strategicznych. - Problemy Ekologii Krajobrazu 2014, 37 - s. 31-40.
 • Cerić, Denis: Renewable primary energy production in Europe and Asia - a geographical overview - Journal of Modern Science, 2013, Tom 3 18 2013 - s. 461-482

Prace popularno-naukowe

Artykuły:

 • Cerić, Denis: Krbava - Srednja Lika - Gacka, 16. meridijan, 5, 2003
 • Cerić Denis, Baksa Željko, Bursać Marijana: Tunis - 16. meridijan, 4, 2002
 • Cerić, Denis: Sedam dana po Litvi i Latviji, 16. meridijan, 3, 2001
 • Cerić, Denis: Sarajevo - otvoreni grad, 16. meridijan, 3, 2001

Podręczniki:

 • Cerić, Denis: The Annual Congress Manual - How to organize an annual EGEA congress, EGEA homepage www.egea.tk (uzyskane: 13.11.2007), 2003

Abstrakty, recenzje, notatki:

 • Cerić, Denis: Overestimating a role of tourism in peripheral rural areas on the example of selected regions in Poland and Croatia. [w]: EUGEO Budapest 2015: Congress programme and abstracts. Association of Geographical Societies in Europe. Hungarian Geographical Society. Budapeszt. 2015 - s. 154
 • Cerić, Denis: Decentralization of tourism within the chosen capitals of Central Europe – a comparative analysis. [w]: EUGEO Budapest 2015: Congress programme and abstracts. Association of Geographical Societies in Europe. Hungarian Geographical Society. Budapeszt. 2015 - s. 199
 • Cerić, Denis: Statistike, 16. meridijan, 4, 2002
 • Cerić, Denis: The Southern Congress, EGEA Newsletter Utrecht, Vol.41, 2001
 • Cerić, Denis: One Europe: from integration to regional diversities – the geographical perspectives, 16. meridijan, 3, 2001

Pełnione funkcje i członkostwo

 • 2002-2003 - Redaktor naczelny czasopisma 16. meridijan, Zagrzeb, Chorwacja
 • 2001-2002 - Prezes Zarządu Europejskiego Stowarzyszenia Studentów Geografii - European Geography Association (EGEA)
 • 2001-2002 - Przedstawiciel studentów przy Radzie Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego Uniwersytetu w Zagrzebiu, Chorwacja
 • 2001 - Redaktor naczelny czasopisma KSG newsletter, Zagrzeb, Chorwacja
 • 2000-2001 - Prezes Klubu Studentów Geografii Zagrzeb
 • 2000-2001 - Członek Komitetu Redakcyjnego czasopisma 16. meridijan, Zagrzeb, Chorwacja
 • od 1998 - Członek Chorwackiego Towarzystwa Geograficznego

Inna działalność

Działalność dydaktyczna

 • od 2014 - Chorwacka Szkola w Warszawie, nauczyciel
 • od 2013 - Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide de Gasperi Józefów-Warszawa, wykładowca
 • 2004-2013 - Ferial Educon, Karlovac-Zagrzeb, Chorwacja: współorganizacja i nadzorowanie ośmiu 6-miesięcznych szkoleń oraz prowadzenie wykładów - seminarów dla pilotów wycieczek

Udział w konferencjach i seminariach naukowych

 • 2017 - Warsaw Regional Forum “Space of Flows”, 18.-20.10.2017, Warszawa (referat: Towards an integrated tourist space in the Baltic Sea Region)
 • 2017 - 6th EUGEO Congress “Geography for Europe”, 04.-06.09.2017, Bruksela, Belgia (referat: Recent dynamics of the cruise supply in the Mediterranean region)
 • 2017 - 6th EUGEO Congress “Geography for Europe”, 04.-06.09.2017, Bruksela, Belgia (referat: Integrative Mechanisms for Addressing Territorial Inequalities in Podkarpackie Region, Poland, wspólautorstwo z Konradem Czapiewskim)
 • 2016 - 16th International Conference on Human Rights: "Human rights between needs and capabilities of the state and the international community", 06.06.2016, Józefów-Warszawa, Polska (referat: The effect of crisis in Eastern Mediterranean basin on tourism)
 • 2016 - AAG Annual Meeting 2016, 29.03.-02.04.2016, San Francisco, Kalifornia, Stany Zjednoczone (referat: Dynamics of urban tourism in Central and Eastern European capitals)
 • 2015 - VI Ogólnopolska konferencja naukowa z cyklu Procesy transformacji obszarów wiejskich Uwarunkowania rozwoju turystyki aktywnej na obszarach wiejskich ze szczególnym uwzględnieniem Polski Wschodniej, 24.-25.9.2015, Kielce
 • 2015 - V. EUGEO kongres międzynarodowi Convergences and divergences of geography in Europe, Budapeszt, 30.8.-2.9.2015 (referat 1: Overestimating a role of tourism in peripheral rural areas on the example of selected regions in Poland and Croatia; referat 2: Decentralization of tourism within the chosen capitals of Central Europe – a comparative analysis)
 • 2015 - Międzynarodowa konferencja "Post-agricultural rural economies and rural development policies" within project "Non-agricultural and non-tourist economic industries in rural peripheries of the Visegrad countries", 2.-4.7.2015, Ústí nad Labem- Lesná, Czechy (referat: Macro-regional empirical analysis of economic climate in the Visegrad countries)
 • 2015 - 4th International Conference on Europe and Asia - challenges of the XXIst century, subtitle: Opportunities for cooperation between Poland and Asia, 2.6.2015, Jozefów-Warszawa (przewodniczący konferencji; referat: Polish challenges in attracting Asian tourists)
 • 2015 - Wyjazd szkoleniowo-studyjny pt. Rozwój wielofunkcyjny wsi – polskie doświadczenia, chorwackie wyzwania w kontekście polityki UE, 9.-17.5.2015, Zagrzeb-Zadar, Chorwacja
 • 2014 - Seminarium naukowe organizowane we współpracy Polskiej Akademii Nauk i Słowackiej Akademii Nauk w ramach projektu "Joint project: Influence of investment and some related socio-economic processes on local and regional development in Poland and Slovakia", 26.-29.11.2014, Bratislava-Smolenice, Slovakia (referat: Cooperation and provision of additional services as a base for tourism development in rural areas)
 • 2014 - 3rd International Conference on Europe and Asia - challenges of the XXIst century, subtitle: Socio-economic relations, University of Euroregional Economy, 28.10.2014, Jozefów-Warszawa, Poland (przewodniczący sesji pt. "Transfer of scientific and technological ideas"; referat: Effective and potential deferred demand for cruise tourism in European and Asian countries)
 • 2014 – konferencja Regionalna Międzynarodowej Unii Geograficznej Changes, Challenges, Responsibility, 18.-22.08.2014, Kraków, Polska (referat: Central European tourist arrivals to Croatia: The changing dynamic and trends in the tourism flow during the last three decades)
 • 2014 – konferencja Międzynarodowej Unii Geograficznej IGU Commission on Tourism, Leisure and Global Change - Turystyka i transformacja w erze przemian (Tourism and Transition in a Time of Change), 13.-17.08.2014, Kraków-Pieniny, Polska (referat: Geographical spatial patterns of cruising itineraries in the Mediterranean on the example of the leading regional operating companies)
 • 2013 – 2nd Conference on Europe and Asia - challenges of the XXIst century, subtitle: Energy industry issues in Europe and Asia, Alcide de Gasperi University of Euroregional Economy, 03.06.2013, Józefów-Warsaw, Polska (referat: Renewable primary energy production in Europe and Asia - a geographical overview)
 • 2004 - 16th Annual EGEA-European Geography Association congress European Integration and Identity, 10.-15.10.2004, Baarlo, Holandia (organizator warsztatu How to organize congresses z referatem Behind the congresses i opublikowanym podręcznikiem The Annual Congress Manual - How to organize an annual EGEA congress)
 • 2003 - 15th Annual EGEA-European Geography Association congress From common idea to teenage EGEA, 22.-27.09.2003, Kraków, Poland (poster i referat: Zagreb - the city on two geomorphological levels)
 • 2002 - 14th Annual EGEA-European Geography Association congress The place of region in Europe, 08.-14.09.2002, Dijon, Francja (referat: Physical and administrative regions in Croatia and their culture-historical influences)
 • 2002 – Euromediterranean regional EGEA-European Geography Association congress One Europe: from integration to regional diversities - the geographical perspectives, 15.-19.04.2002, Fužine, Chorwacja (organizator główny i koordynator kongresu)
 • 2002 - EuroAfroŚródziemnomorska Konferencja międzynarodowego dialogu międzykulturowego Cartagos Meeting, 18.-25.03.2002, Tunis, Tunezja (prezentacja: Croatia – natural and cultural features)
 • 2001 - 13th Annual EGEA-European Geography Association congress Europe - Our Home, the geographer's role in the European uniting process, 29.09.-05.10.2001, Duszniki Zdrój, Polska

Publikacje

Artykuły, rozdziały, referaty i inne | Abstrakty, recenzje, notatki | Prace dokumentacyjne | Mapy, atlasy

Artykuły, rozdziały, referaty i inne

Abstrakty, recenzje, notatki

 • Cerić Denis: Recent dynamics of the cruise supply in the Mediterranean region. [w]: 6th EUGEO Congress. Brussels, September 4-6, 2017, Palace of the Academies. Brussels: Association of Geographical Societies in Europe, 2017 - s. 198.
 • Cerić Denis: Towards an integrated tourist space in the Baltic Sea region. [w]: Space and flows. Warsaw Regional Forum 2017, 18-20 October 2017. Programme and Book of Abstracts. Warsaw: Institute of Geography and Spatial Organization Polish Academy of Sciences et al., 2017 - s. 48.
 • Czapiewski Konrad, Cerić Denis: Integrative mechanisms for addressing territorial inequalities in Podkarpackie Region, Poland. [w]: 6th EUGEO Congress. Brussels, September 4-6, 2017, Palace of the Academies. Brussels: Association of Geographical Societies in Europe, 2017 - s. 161.
 • Cerić Denis: Overestimating a role of tourism in peripheral rural areas on the example of selected regions in Poland and Croatia. [w]: EUGEO Budapest 2015. Congress Programme and Abstracts. Budapest: Hungarian Geographical Society, 2015 - s. 154.
 • Cerić Denis: Decentralization of tourism within the chosen capitals of Central Europe – a comparative analysis. [w]: EUGEO Budapest 2015. Congress Programme and Abstracts. Budapest: Hungarian Geographical Society, 2015 - s. 199.
 • Cerić Denis: Geographical spatial patterns of cruising itineraries in the Mediterranean on the example of the leading regional operating companies. [w]: Tourism and Transition in a Time of Change. Pre-Congress Meeting, Kraków / Pieniny Mts, Poland 13-17 August 2014. Warszawa: IGU Commission Geography of Tourism, Leisure and Global Change; PTG; IGiPZ PAN, 2014 - 2 s.

Prace dokumentacyjne

Mapy, atlasy

 • Śleszyński Przemysław, Andrzejewska Maria, Cerić Denis, Deręgowska Aleksandra, Komornicki Tomasz, Rusztecka Monika, Solon Jerzy, Sudra Paweł, Zielińska Beata: Chłonność demograficzna wg planów miejscowych. [w]: Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020 (z perspektywą do 2030 r.). Warszawa: Ministerstwo Rozwoju, 2017 - 1 mapa.