IGiPZ PAN > Instytut > Kontakt

Instytut

Lokalizacja


 IGiPZ PAN Warszawa

 ul. Twarda 51/55, 00-818 Warszawa  

 tel. (48-22) 697-88-41
 faks (48-22) 620-62-21
 e-mail: igipzpan@twarda.pan.pl

 Jak dojechać (komunikacja miejska)
 GPS: 52°13'41''N, 20°59'34''E

 IGiPZ PAN Kraków

 ul. Św. Jana 22, 31-018 Kraków

 tel. (48-12) 422-40-85
 faks (48-12) 422-40-85
 e-mail: zbg@zg.pan.krakow.pl

 Jak dojechać (komunikacja miejska)
 GPS: 50°3'51''N, 19°56'21''E

 IGiPZ PAN Toruń

 ul. Kopernika 19, 87-100 Toruń

 tel. (48-56) 622-85-20
 faks (48-56) 655-03-51
 e-mail: sekret@geopan.torun.pl

 Jak dojechać (komunikacja miejska)
 GPS: 53°0'33''N, 18°36'13''E

 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, ul. Twarda 51/55 00-818 Warszawa, wpisany do Rejestru Instytutów Numer RIN-VII-23/98 i reprezentowany przez Dyrektora Instytutu. W przypadku pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych prosimy o kontakt z Inspektorem Ochrony Danych.

Kontakt z inspektorem danych osobowych na adres email: iodo@twarda.pan.pl lub w biurze Instytutu.