IGiPZ PAN > Instytut > Przetargi > przetargi aktualne, IGiPZ, PAN

Instytut

PRZETARGI AKTUALNE

 


Warszawa, 26 maja 2023 r.
Numer Sprawy: AD.25.5.2023
 
ZAPYTANIE OFERTOWE
 
Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty.
 
Zapytanie ofertowe AD 25.5.2023     pdf

Załączniki:
 1. Załącznik nr 1  pdf
 2. Załącznik nr 2  docx
 3. Załącznik nr 3 docx
 4. Załącznik nr 4a docx
 5. Załącznik nr 4b docx
 6. Załącznik nr 4c docx
 7. Załącznik nr 5 docx 
 8. Załącznik nr 6 docxWarszawa, dnia 17 lutego 2023 r.

Znak sprawy: AD.25.4.2023


ZAPYTANIE OFERTOWE

na

Opracowanie dokumentacji projektowej oraz wstępnych kosztorysów inwestorskich w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa budynku głównego (pawilonu) administracyjno-dydaktycznego usytuowanego na terenie Stacji Naukowo-Badawczej w Szymbarku”

 

Zapytanie ofertowe AD.25.4.2023  pdf
 • Załącznik nr 1. Szczegółowy opis przedmiotu   pdf
 • Załącznik nr 2. Formularz ofertowy   doc
 • Załącznik nr 3. Wzór umowy   doc
 • Załącznik nr 4. Protokół odbioru   doc
 • Załącznik nr 5. Wykaz osób   doc
 • Załącznik nr 6. Oświadczenie   doc
 • Załącznik nr 7. Mapa   pdf

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty  pdf Warszawa, 10 lutego 2023 r.
Numer Sprawy: AD.25.3.2023
 
ZAPYTANIE OFERTOWE
 
Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty.
 
Zapytanie ofertowe AD 25.3.2023     pdf

Załączniki:
 1. Załącznik nr 1  pdf
 2. Załącznik nr 2  docx
 3. Załącznik nr 3 docx
 4. Załącznik nr 4 docx

Pytania i odpowiedzi:
 • Pytanie nr 1  pdf

Notatka - wybór oferty pdf
 

 

Informujemy, że od dnia 21 listopada 2022 roku wszystkie postępowania prowadzone przez Instytut Geografii i

Przestrzennego Zagospodarowania PAN będą publikowane i przeprowadzane na platformie zakupowej pod

następującym pod linkiem: https://platformazakupowa.pl/pn/igipz_pan

  


 

Warszawa, dnia 07 czerwca 2022

Znak sprawy: AD.25.2.2022


ZAPYTANIE OFERTOWE

Dostawa sprzętu komputerowego i urządzeń peryferyjnych
do IGiPZ PAN w Warszawie

Załączniki:

 • Zapytanie ofertowe   pdf
 • Załącznik nr 1 - poprawiony   pdf
 • Załącznik nr 1 - nieaktualny   pdf - 10.06.2022
 • Załącznik nr 1 - nieaktualny   pdf - 09.06.2022
 • Załącznik nr 2 - poprawiony   pdf
 • Załącznik nr 2 - nieaktualny   pdf
 • Załącznik nr 3   pdf
 • Załącznik nr 4   pdf
 • Załącznik nr 5   pdf
 • Pytanie i odpowiedź nr 1   pdf
 • Pytanie i odpowiedź nr 2   pdf 

 

 • Protokół z otwarcia ofert   pdf
 • Zawiadomenie o wyborze oferty   pdf

 

 


Warszawa, dnia 18 maja 2022

Znak sprawy: AD.25.3.2022


ZAPYTANIE OFERTOWE

na

„Wsparcie organizacji i obsługi Europejskiego Kongresu Ekologii Krajobrazu IALE 2022 (www.iale2022.eu), realizowanego w formie zdalnej (tj. online)”

Załączniki:

 • Zapytanie ofertowe  pdf
 • Załącznik nr 1     doc
 • Załącznik nr 2     doc
 • Załącznik nr 3     doc
 • Załącznik nr 4     doc

 • Protokół z otwarcia ofert  pdf   
 • Zawiadomienie o wyborze oferty pdf

 

Warszawa, dnia 29 września 2021

Znak sprawy: WZ-262-1/2021

ZAPYTANIE O OFERTĘ I KALKULACJĘ CENOWĄ
na
„Świadczenie usług w zakresie rezerwacji, wystawiania, sprzedaży i sukcesywnej dostawy krajowych i zagranicznych biletów lotniczych dla Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN w Warszawie, Krakowie i Toruniu”
 
Załączniki:
 
 • Zapytanie o ofertę i kalkulację cenową  pdf
 • Załącznik nr 1   docx
 • Załącznik nr 2   docx
 • Załącznik nr 3   doc
 • Załącznik nr 4   docx
 • Załącznik nr 5   docx
 • Załącznik nr 6   docx

 • Pytania i odpowiedzi   pdf
 • Protokół z otwarcia ofert   pdf
 • Zawiadomenie o wyborze oferty  pdf