IGiPZ PAN > Instytut > Przetargi > przetargi aktualne, IGiPZ, PAN

Instytut

PRZETARGI AKTUALNE

 

 


Warszawa, dnia 27 października 2020 r.

ZNAK SPRAWY: AD-262-5/2019
NUMER OGŁOSZENIA: 602586-N-2020 z dnia 2020-10-27

„Dostawa sprzętu komputerowego, oprogramowania i urządzeń

peryferyjnych do Instytutu Geografii i PZ PAN w Warszawie”

Załączniki:

 • SIWZ  pdf
 • Załącznik nr 1 docx
 • Załącznik nr 2.1 doc
 • Załącznik nr 2.2 doc
 • Załącznik nr 2.3 doc
 • Załącznik nr 2.4 doc
 • Załącznik nr 2.5 doc
 • Załącznik nr 2.6 pdf
 • Załącznik nr 3 docx
 • Zalacznik nr 4 doc
 • Załącznik nr 5 docx
 • Załącznik nr 6 docx
 • Załącznik nr 7 docx
 
 

"Świadczenie usług w zakresie rezerwacji, wystawiania, sprzedaży i
sukcesywnej dostawy krajowych i zagranicznych biletów lotniczych dla
Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN w Warszawie,
Krakowie i Toruniu."

znak sprawy: WZ-262-1/2020