IGiPZ PAN > Instytut > Przetargi > przetargi zakończone, IGiPZ PAN, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania, PAN

Instytut

PRZETARGI ZAKOŃCZONE

 

Warszawa, dnia 15 listopada 2019 r.

ZNAK SPRAWY: AD-262-6/2019
NUMER OGŁOSZENIA: 623071-N-2019

Dostawa sprzętu komputerowego, urządzeń peryferyjnych

i oprogramowania do Instytutu Geografii i PZ PAN w Warszawie

Ogłoszenie nr 623071-N-2019 z dnia 2019-11-15 r. pdf

Załączniki:

 • SIWZ  pdf
 • Załącznik nr 1 docx
 • Załącznik nr 2.1 docx
 • Załącznik nr 2.2 doc
 • Załącznik nr 2.3 doc
 • Załącznik nr 2.4 doc
 • Załącznik nr 2.5 doc
 • Załącznik nr 2.6 pdf
 • Załącznik nr 3 docx
 • Zalacznik nr 4 doc
 • Załącznik nr 5 docx
 • Załącznik nr 6 docx

 Protokół z otwarcia ofert  pdf
 Zawiadomienie o wyborze wykonawców pdf
 Informacja o ponownym wyborze ofert pdf
 Informacja o unieważnieniu postępowania dla części V pdf
 Zawiadomienie o wyborze oferty dla części IV pdf
 

Warszawa, dnia 22 sierpnia 2019 r.

ZNAK SPRAWY: AD-262-5/2019

ZAPYTANIE O OFERTĘ I KALKULACJĘ CENOWĄ

na zakup

„Mikroskopu kontrastowo-fazowego z kamerą”

Załączniki:

Zawiadomienie o wyborze oferty pdf


Warszawa, dnia 18 października 2019 r.

ZNAK SPRAWY:  WZ-262-1/2019

ZAPYTANIE OFERTOWE

Świadczenie usług w zakresie rezerwacji, wystawiania, sprzedaży i
sukcesywnej dostawy krajowych i zagranicznych biletów lotniczych
dla Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN w Warszawie, Krakowie i Toruniu

Załączniki:

 • Zapytanie o ofertę  pdf
 • Załącznik nr 1 docx
 • Załącznik nr 2 pdf
 • Załącznik nr 3 pdf
 • Załącznik nr 4 docx
 • Zalacznik nr 5 docx
 • Załącznik nr 6 docx

Pytania i odpowiedzi:
 • Pytanie nr 1  pdf
  Pytanie nr 2  pdf

Protokół z otwarcia ofert  pdf

Zawiadomienie o wyborze oferty pdf


Warszawa, dnia 25 kwietnia 2019 r.

ZNAK SPRAWY: AD-262-3/2019
NUMER OGŁOSZENIA: 541264-N-2019

Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania do Instytutu Geografii i PZ PAN w Warszawie

Załączniki:

 • SIWZ        pdf
 • Załącznik nr 1 - zaktualizowany docx
 • Załącznik nr 2.1  doc
 • Załącznik nr 2.2  doc 
 • Załącznik nr 2.3 doc
 • Załącznik nr 2.4 pdf
 • Załącznik nr 3  doc
 • Zalacznik nr 4  doc
 • Załącznik nr 5  doc
 • Załącznik nr 6  doc
 • Informacja o zmianie Załącznika nr 1 do SIWZ pdf
 • Informacja zmianie treści SIWZ pdf
 • Pytanie i odpowiedź 30.04.2019 pdf
 • Protokół z otwarcia ofert pdf

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY 14.05.2019

 


Warszawa, dnia 19 kwietnia 2019 r.

 

Plany postępowań o udzielenie zamówień 2019

 


Warszawa, dnia 11 stycznia 2019 r.

ZNAK SPRAWY: AD-262-1/2019
NUMER OGŁOSZENIA: 502854

Dostawa w ramach doposażenie pracowni digitalizacji w fabrycznie nowe skanery do
digitalizacji materiałów kartograficznych wraz z instalacją i konfiguracją w środowisku
Zamawiającego do Instytutu Geografii i PZ PAN w Warszawie
oraz przeszkoleniem pracowników

 

Załączniki:

 • Ogłoszenie o zamówieniu  pdf
 • SIWZ  pdf
 • Załącznik nr 1  doc
 • Załącznik nr 2  doc
 • Załącznik nr 3  doc
 • Zalacznik nr 4  doc
 • Załącznik nr 5  doc
 • Załącznik nr 6  doc

  Pytania i odpowiedzi 16.01.2019

  PROTOKÓŁ Z OTWARCIA OFERT 21.01.2019

  ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY 30.01.2019

 

 

Warszawa, dnia 22 listopada 2018 r.

ZNAK SPRAWY: AD-262-10/2018
NUMER OGŁOSZENIA: 651784-N-2018

Dostawa fabrycznie nowych skanerów do digitalizacji materiałów kartograficznych
wraz z instalacją i konfiguracją w środowisku Zamawiającego
do Instytutu Geografii i PZ PAN w Warszawie
oraz przeszkoleniem użytkowników

 

Załączniki:

 • SIWZ     pdf
 • OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU  pdf
 • Załącznik nr 1  doc
 • Załącznik nr 2  doc
 • Załącznik nr 3  doc
 • Zalacznik nr 4  doc
 • Załącznik nr 5  doc
 • Załącznik nr 6  doc

 
ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

 
                                                                                                                                                                               

 

 

Warszawa, dnia 9 listopada 2018 r.

ZNAK SPRAWY: AD-262-9/2018
NUMER OGŁOSZENIA: 646419-N-2018

 

DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I OPROGRAMOWANIA

DO INSTYTUTU GEOGRAFII I PZ PAN W WARSZAWIE


Załączniki:

 • SIWZ     pdf
 • Załącznik nr 1 doc
 • Załącznik nr 2.1  doc
 • Załącznik nr 2.2  doc
 • Zalacznik nr 2.3  pdf
 • Załącznik nr 3   doc
 • Załącznik nr 4   doc
 • Załącznik nr 5   doc
 • Załącznik nr 6   doc

PROTOKÓŁ Z OTWARCIA OFERT   PDF

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY   PDF

 

 
                                                                                                                                                                               

 

 

Warszawa, dnia 9 listopada 2018 r.

ZNAK SPRAWY: AD-262-9/2018
NUMER OGŁOSZENIA: 646419-N-2018

 

DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I OPROGRAMOWANIA

DO INSTYTUTU GEOGRAFII I PZ PAN W WARSZAWIE


Załączniki:

 • SIWZ     pdf
 • Załącznik nr 1 doc
 • Załącznik nr 2.1  doc
 • Załącznik nr 2.2  doc
 • Zalacznik nr 2.3  pdf
 • Załącznik nr 3   doc
 • Załącznik nr 4   doc
 • Załącznik nr 5   doc
 • Załącznik nr 6   doc

PROTOKÓŁ Z OTWARCIA OFERT   PDF

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY   PDF

 

 
                                                                                                                                                                               

 

 

ZNAK SPRAWY: AD-262-8/2018                                                       Warszawa, dnia 7 listopada 2018

 

ZAPYTANIE O OFERTĘ I KALKULACJĘ CENOWĄ

Zakup stanowiska do wykonywania zdjęć w powiększeniach 4x,100x, 200x, 400x oraz mikroskopu przenośnego

 

ZAPYTANIE   PDF

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY 

 
                                                                                                                                                                               

 

 

Warszawa, dnia 25 października 2018 r.

ZNAK SPRAWY: AD-262-7/2018
NUMER OGŁOSZENIA: 640841-N-2018

 

Świadczenie usług w zakresie rezerwacji, wystawiania, sprzedaży
i sukcesywnej dostawy krajowych i zagranicznych biletów lotniczych
dla Instytutu Geografii i PZ PAN w Warszawie, Krakowie i Toruniu

Ogloszenie o zamowieniu nr 640841-N-2018 z dnia 2018-10-25 r.

Załączniki:

 • SIWZ                    pdf
 • Załącznik nr 1 - zaktualizowany     doc
 • Załącznik nr 2     doc
 • Załącznik nr 3     doc
 • Załącznik nr 4     doc
 • Załącznik nr 5     doc
 • Załącznik nr 6     doc

Informacja o zmianie Zalacznika nr 1 do SIWZ

Pytanie i odpowiedzi 30.10.2018

Pytanie i odpowiedzi 31.10.2018

Zmiana treści SIWZ

PROTOKÓŁ Z OTWARCIA OFERT W POSTĘPOWANIU AD-262-7/2018

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

 

 
                                                                                                                                                                               

 

 

Warszawa, dnia 9 października 2018 r.

ZNAK SPRAWY: AD-262-6/2018
NUMER OGŁOSZENIA: 633331-N-2018

 

Świadczenie usług w zakresie rezerwacji, wystawiania, sprzedaży
i sukcesywnej dostawy krajowych i zagranicznych biletów lotniczych
dla Instytutu Geografii i PZ PAN  w Warszawie, Krakowie i Toruniu

Ogłoszenie nr 633331-N-2018

Załączniki:

 • SIWZ                    pdf
 • Załącznik nr 1     doc
 • Załącznik nr 2     pdf
 • Załącznik nr 3     pdf
 • Załącznik nr 4 - zaktualizowany plik     doc
 • Załącznik nr 5     doc
 • Załącznik nr 6     doc

Pytania i odpowiedzi 10.10.2018  

Pytanie i odpowiedzi, zmiana treści SIWZ oraz terminu składania ofert

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 500246927

Informacja o zmianie załącznika nr 4 do SIWZ

Pytanie i odpowiedź z dnia 24.10.2018

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

 

 
                                                                                                                                                                               

 

 

Warszawa, dnia 30 sierpnia 2018 r.

ZNAK SPRAWY: AD-262-5/2018
NUMER OGŁOSZENIA: 610770-N-2018

 

DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO, URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH I OPROGRAMOWANIA

DO INSTYTUTU GEOGRAFII I PZ PAN W WARSZAWIE


Załączniki:

 • Pytanie nr 1   pdf

 • Odpowiedź na pytanie nr 1  pdf

 • Pytanie nr 2   pdf

 • Odpowiedź na pytanie nr 2   pdf

 • SIWZ - poprawiony    pdf

 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia    pdf

 • Załącznik nr 2.1 zmieniony   doc

 • Załącznik nr 2.2 zmieniony   doc

 • Załącznik nr 2.5 zmieniony   doc

 • Załącznik nr 3 zmieniony   doc

 • SIWZ                    pdf
 • Załącznik nr 1     doc
 • Załącznik nr 2.1  doc
 • Załącznik nr 2.2  doc
 • Załącznik nr 2.3  doc
 • Załącznik nr 2.4  doc
 • Załącznik nr 2.5  doc
 • Załącznik nr 2.6  zip
 • Załącznik nr 3     doc
 • Załącznik nr 4     doc
 • Załącznik nr 5     doc
 • Załącznik nr 6     doc

 
PROTOKÓŁ Z OTWARCIA OFERT W POSTĘPOWANIU AD-262-5/2018   PDF

PROTOKÓŁ Z OTWARCIA OFERT W POSTĘPOWANIU  AD-262-5/2018  POPRAWIONY   PDF

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE WYKONAWCÓW W POSTĘPOWANIU  AD-262-5/2018    PDF

Wykluczenie wykonawcy i odrzucenie oferty    PDF

Wezwanie do złożenia ofert dodatkowych - część IV    PDF

Formularz oferty dodatkowej    PDF

Informacja o unieważnieniu postępowania dla części IV    PDF

 

 

Aktualizacja:18-09-2018 

 

                                                                                                                                                                                

 

 

Warszawa, dnia 23 lipca 2018 r.

ZNAK SPRAWY: AD-262-4/2018
NUMER OGŁOSZENIA: 593366-N-2018

 

DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH

DO INSTYTUTU GEOGRAFII I PZ PAN W WARSZAWIE


Załączniki:

 • SIWZ                    pdf
 • Załącznik nr 1     doc
 • Załącznik nr 2.1  doc
 • Załącznik nr 2.2  zip
 • Załącznik nr 3     doc
 • Załącznik nr 4     doc
 • Załącznik nr 5     doc
 • Załącznik nr 6     doc

 
PROTOKÓŁ Z OTWARCIA OFERT W POSTĘPOWANIU AD-262-4/2018   PDF

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY    PDF

 
                                                                                                                                                                               

 

 

Warszawa, dnia 9 kwietnia 2018 r.

ZNAK SPRAWY: AD-262-3/2018
NUMER OGŁOSZENIA: 541996-N-2018

 

DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO
DO INSTYTUTU GEOGRAFII I PZ PAN W WARSZAWIE

Załączniki:

 • SIWZ                    pdf
 • Załącznik nr 1     doc
 • Załącznik nr 2.1  doc
 • Załącznik nr 2.2  pdf
 • Załącznik nr 3     doc
 • Załącznik nr 4     doc
 • Załącznik nr 5     doc
 • Załącznik nr 6     doc

 
PROTOKÓŁ Z OTWARCIA OFERT W POSTĘPOWANIU AD-262-3/2018   PDF

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY    PDF

 
                                                                                                                                                                               

 

ZNAK SPRAWY: AD-262-2/2018                                                 Warszawa, dnia 19 lutego 2018 r.

ZAPYTANIE O OFERTĘ I KALKULACJĘ CENOWĄ

"Zakup sondy wieloparametrowej do zastosowania w wodach podziemnych i powierzchniowych”

Załączniki:

 • Załącznik    pdf

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY   pdf

 
                                                                                                                                                                               
 

Warszawa, dnia 30 llistopada 2017 r.

ZNAK SPRAWY: AD-262-6/2017
NUMER OGŁOSZENIA: 625011-N-2017

 

DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO, URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH I OPROGRAMOWANIA
DO INSTYTUTU GEOGRAFII I PZ PAN W WARSZAWIE

Załączniki:

 • SIWZ                    pdf
 • Załącznik nr 1     doc
 • Załącznik nr 2.1  doc
 • Załącznik nr 2.2  pdf
 • Załącznik nr 3     doc
 • Załącznik nr 4     doc
 • Załącznik nr 5     doc
 • Załącznik nr 6     doc

 

PROTOKÓŁ Z OTWARCIA OFERT W POSTĘPOWANIU AD-262-6/2017 PDF

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY PDF

 
                                                                                                                                                                               

 

Warszawa, dnia 22 llistopada 2017 r.

ZNAK SPRAWY: AD-262-5/2017
NUMER OGŁOSZENIA: 620196-N-2017

 

DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO, URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH I OPROGRAMOWANIA
DO INSTYTUTU GEOGRAFII I PZ PAN W WARSZAWIE

Załączniki:

 • SIWZ                    pdf
 • Załącznik nr 1     doc
 • Załącznik nr 2.1  doc
 • Załącznik nr 2.2  pdf
 • Załącznik nr 3     doc
 • Załącznik nr 4     doc
 • Załącznik nr 5     doc
 • Załącznik nr 6     doc

 

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

 
                                                                                                                                                                               
 

Warszawa, dnia 7 lipca 2017 r.

ZNAK SPRAWY: AD-262-4/2017
NUMER OGŁOSZENIA: 547041-N-2017

 

DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO, URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH I OPROGRAMOWANIA
DO INSTYTUTU GEOGRAFII I PZ PAN W WARSZAWIE

Załączniki:

 • SIWZ                    pdf
 • Załącznik nr 1     doc
 • Załącznik nr 2.1  doc
 • Załącznik nr 2.2  doc
 • Załącznik nr 2.3  doc
 • Zalacznik nr 2.4  doc
 • Zalacznik nr 2.5  doc
 • Zalacznik nr 2.6  pdf
 • Załącznik nr 3     doc
 • Załącznik nr 4     doc
 • Załącznik nr 5     doc
 • Załącznik nr 6     doc

PROTOKÓŁ Z OTWARCIA OFERT W POSTĘPOWANIU AD-262-4/2017 PDF

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERT W POSTĘPOWANIU AD-262-4/2017 PDF

 
                                                                                                                                                                               

 

 

PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH na 2017 rok

 
                                                                                                                                                                               

 

 

 

Warszawa, dnia 5 kwietnia 2017 r.

ZNAK SPRAWY: AD-262-3/2017
NUMER OGŁOSZENIA: 59469 - 2017

 

 DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO,
URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH I OPROGRAMOWANIA
DO INSTYTUTU GEOGRAFII I PZ PAN W WARSZAWIE

 

Załączniki:

 • SIWZ
 • Załącznik nr 1  doc
 • Załącznik nr 2.1  doc
 • Załącznik nr 2.2 doc
 • Załącznik nr 2.3 zip
 • Załącznik nr 3  doc
 • Załącznik nr 4  doc
 • Załącznik nr 5  doc
 • Załącznik nr 6  doc

 

PROTOKÓŁ Z OTWARCIA OFERT W POSTĘPOWANIU AD-262-3/2017   PDF

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY PDF

 
                                                                                                                                                                               
 

 

ZNAK SPRAWY: AD-262-2/2017                                                 Warszawa, dnia 23 marca 2017 r.

ZAPYTANIE O OFERTĘ I KALKULACJĘ CENOWĄ

"Zakup jednego, fabrycznie nowego samochodu osobowego na potrzeby Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN”

Załączniki:

 • Załącznik    doc

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY  PDF

 
                                                                                                                                                                               

Dostawa sprzętu 8/2016

 

Warszawa, dnia 2 grudnia 2016 r.

ZNAK SPRAWY: AD-262-8/2016
NUMER OGŁOSZENIA: 357438-2016

DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO
DO INSTYTUTU GEOGRAFII I PZ PAN W WARSZAWIE

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY
PROTOKÓŁ Z OTWARCIA OFERT W POSTĘPOWANIU AD-262-8/2016

Załączniki:

 • SIWZ                  pdf
 • Załącznik nr 1    doc
 • Załącznik nr 2.1 doc
 • Załącznik nr 2.2 zip
 • Załącznik nr 3    doc
 • Załącznik nr 4    doc
 • Załącznik nr 5    doc
 • Załącznik nr 6    doc
 
                                                                                                                                                                               

Dostawa sprzętu 7/2016

 

Warszawa, dnia 8 listopada 2016 r.

ZNAK SPRAWY: AD-262-7/2016
NUMER OGŁOSZENIA: 338208 - 2016

DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO, URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH,
OPROGRAMOWANIA i APARATURY BADAWCZEJ
DO INSTYTUTU GEOGRAFII I PZ PAN W WARSZAWIE

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY AD-262-7/2016

PROTOKÓŁ Z OTWARCIA OFERT W POSTĘPOWANIU AD-262-7/2016

Załączniki:

 • Zapytanie nr 4        pdf
 • Odpowiedź na Zapytanie nr 4   pdf
 • Zapytanie nr 3        pdf
 • Odpowiedź na Zapytanie nr 3   pdf
 • Zmiana w załączniku nr 1         doc
 • Zapytanie nr 2          pdf
 • Odpowiedz na Zapytanie nr 2      pdf
 • Zapytanie nr 1          pdf
 • Odpowiedz na Zapytanie nr 1     pdf
 • SIWZ - Zmiana terminu składania ofert     pdf
 • Zmiana w załączniku nr 3         doc
 • SPROSTOWANIE          pdf
 • SIWZ_uaktualnienie    pdf
 • SIWZ                          pdf
 • Załącznik nr 1           doc
 • Załącznik nr 2.1        doc
 • Załącznik nr 2.2        doc
 • Załącznik nr 2.3        doc
 • Załącznik nr 2.4        doc
 • Załącznik nr 2.5        zip
 • Załącznik nr 3           doc
 • Załącznik nr 4           doc
 • Załącznik nr 5           doc
 • Załącznik nr 6           doc
 
                                                                                                                                                                               

Dostawa sprzętu 6/2016


ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

Warszawa, dnia 24 czerwca 2016 r.

ZNAK SPRAWY: AD-262-6/2016
NUMER OGŁOSZENIA: 104013 - 2016

DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO
DO INSTYTUTU GEOGRAFII I PZ PAN W WARSZAWIE

 

Załączniki:

 • SIWZ                  pdf
 • Załącznik nr 1    doc
 • Załącznik nr 2.1 doc
 • Załącznik nr 2.2 doc
 • Załącznik nr 2.3 zip
 • Załącznik nr 3    doc
 • Załącznik nr 4    doc
 • Załącznik nr 5    doc
 • Załącznik nr 6    doc
 
                                                                                                                                                                               

Unieważnienie postępowania 5/2016INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA                   Warszawa, dn. 23 czerwca 2016

ZNAK SPRAWY: AD-262-5/2016                                            Warszawa, dn. 7 czerwca 2016

Numer ogłoszenia: 73683 - 2016

Oferta w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.:
Wynajem części Ośrodka Wypoczynkowo-Szkoleniowego mieszczącego się
w obrębie Stacji Badawczej IGiPZ PAN w Szymbarku

 • SIWZ                  pdf
 • Załącznik nr 1   doc
 • Załącznik nr 2   doc
 • Załącznik nr 3   doc
 • Załącznik nr 4   doc
 • Załącznik nr 5   doc
 • Załącznik nr 6   doc
 
                                                                                                                                                                               

 

Unieważnienie postęopwania 4/2016INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA                   Warszawa, dn. 7 czerwca 2016

ZNAK SPRAWY: AD-262-4/2016                                            Warszawa, dn. 25 maja 2016

Numer ogłoszenia: 135092 - 2016

Oferta w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.:
Wynajem części Ośrodka Wypoczynkowo-Szkoleniowego mieszczącego się
w obrębie Stacji Badawczej IGiPZ PAN w Szymbarku

 • SIWZ                  pdf
 • Załącznik nr 1   doc
 • Załącznik nr 2   doc
 • Załącznik nr 3   doc
 • Załącznik nr 4   doc
 • Załącznik nr 5   doc
 • Załącznik nr 6   doc
 
                                                                                                                                                                               

 

Badania Ilościowe

 

                                                                         
Znak sprawy: AD-262-3/2016                                                                   Warszawa, dnia 15 kwietnia 2016     

 

OGŁOSZENIE O ZAPYTANIU OFERTOWYM   PDF   DOC

Przeprowadzenie badań ilościowych wśród mieszkańców budynków przedwojennych w Warszawie

 
                                                                                                                                                                               

 

Przetarg - Frycowa


Ogłoszenie Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN z siedzibą w Warszawie,
00 818 Warszawa, ul. Twarda 51/55 o sprzedaży nieruchomości zabudowanej

 1. Ogłoszenie
 2. Załącznik nr 1
 3. Załącznik nr 2

 

 

                                                                                                                                                                               

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY 

 

ZNAK SPRAWY AD-262-1/2016                                     Warszawa, dnia 19 lutego 2016 r.

 

„Dostawa wyposażenia laboratorium do badań wpływu katastroficznych odlesień

na ekosystem jezior i torfowisk Borów Tucholskich”

OGŁOSZENIE O ZAPYTANIU OFERTOWYM

 

ZAPYTANIE 1.

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE 1.

ZMIANA W ZAŁĄCZNIKU NR 3

 

 

                                                                                                                                                                               

 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

 

Warszawa, dnia 23 listopada 2015 r.

ZNAK SPRAWY: AD-262-6/2015
NUMER OGŁOSZENIA: 315932-2015

WARSZAWA: DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO,
URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH I OPROGRAMOWANIA
DO INSTYTUTU GEOGRAFII I PZ PAN W WARSZAWIE

 

OGŁOSZENIE

Załączniki:

 • SIWZ
 • Załącznik nr 1  doc
 • Załącznik nr 2.1  doc
 • Załącznik nr 2.2 doc
 • Załącznik nr 2.3 zip
 • Załącznik nr 3   doc
 • Załącznik nr 4  doc
 • Załącznik nr 5  doc
 • Załącznik nr 6  doc
 
                                                                                                                                                                               

 

 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

ZNAK SPRAWY AD-262-5/2015                                     Warszawa, dnia 10 czerwca 2015 r.


"Dostawa mobilnego rejestratora elementów kulturowych krajobrazu
wraz ze szkoleniem teoretycznym i praktycznym pilota UAV VLOS do
Zakładu Zasobów Środowiska i Geozagrożeń w Toruniu"

OGŁOSZENIE O ZAPYTANIU OFERTOWYM

 

 
                                                                                                                                                                               

 

 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

 

ZNAK SPRAWY AD-262-4/2015                                     Warszawa, dnia 28 maja 2015 r.


"Dostawa wyposażenia laboratorium do badań zmian środowiska przyrodniczego w warunkach globalnych zmian klimatu i wpływu działalności człowieka do Zakładu Badań Geośrodowiska w Krakowie"

OGŁOSZENIE O ZAPYTANIU OFERTOWYM

 

ZAPYTANIE 1.  - - -> ODPOWIEDŹ 1.

 
                                                                                                                                                                               

 

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY
 
ZNAK SPRAWY AD-262-3/2015                          Warszawa, dnia 29 kwietnia 2015 r.
NUMER OGŁOSZENIA 99586 - 2015      

 

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO
pn. DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO, URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH I OPROGRAMOWANIA
DO INSTYTUTU GEOGRAFII I PZ PAN W WARSZAWIE.

 

OGŁOSZENIE

Załączniki:

 • SIWZ
 • Załącznik nr 1     doc
 • Zalacznik nr 2.1  doc
 • Załącznik nr 2.2  doc
 • Załącznik nr 2.3  doc
 • Załącznik nr 2.4  doc
 • Zalacznik nr 2.5  zip
 • Załącznik nr 3     doc
 • Załącznik nr 4     doc
 • Załącznik nr 5     doc
 • Załącznik nr 6     doc

 

ZAPYTANIE 1.  - - ->  ODPOWIEDŹ 1.

 
                                                                                                                                                                               

 

 

ZNAK SPRAWY AD-262-2/2015                                     Warszawa, dnia 13 marca 2015 r.


DOSTAWA OPROGRAMOWANIA SŁUŻĄCEGO DO MODELOWANIA
I PROGNOZOWANIA RUCHU W SKALI MAKRO, NIEZBĘDNEGO DO ANALIZ PRZEPŁYWÓW POJAZDÓW
I ŁADUNKÓW W SIECI TRANSPORTOWEJ
DO INSTYTUTU GEOGRAFII I PZ PAN W WARSZAWIE.

OGŁOSZENIE O ZAPYTANIU OFERTOWYM

 
                                                                                                                                                                               

 

 

Zawiadomienie o wyborze oferty

Warszawa, dnia 14 października 2014 r.

ZNAK SPRAWY: AD-262-5/2014
NUMER OGŁOSZENIA: 340056-2014

WARSZAWA: DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO,
URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH I OPROGRAMOWANIA
DO INSTYTUTU GEOGRAFII I PZ PAN W WARSZAWIE

 

17.10.2014 - Zapytanie i odpowiedź nr 1
17.10.2014 - Załącznik nr 2.1: zmiana  >>> zawiadomienie

OGŁOSZENIE

Załączniki:

 • SIWZ
 • Załącznik nr 1  doc
 • Załącznik nr 2.1  doc
 • Załącznik nr 2.2 doc
 • Załącznik nr 2.3 zip
 • Załącznik nr 3  pdf
 • Załącznik nr 4  pdf
 • Załącznik nr 5  pdf
 • Załącznik nr 6  doc
 
                                                                                                                                                                               

 

Warszawa, 4 lutego 2014 r.

Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN poszukuje wykonawców opracowań naukowych w projekcie pt. "Wypracowanie i zastosowanie strategii adaptacyjnych i ograniczających oraz sposobów przeciwdziałania zjawisku miejskiej wyspy ciepła".

ZAPYTANIE OFERTOWE

 
                                                                                                                                                                               

 

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

Warszawa, dnia 7 lipca 2014 r.

ZNAK SPRAWY: AD-262-4/2014
 

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

pn Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania do Instytutu Geografii i PZ PAN w Warszawie

 

OGŁOSZENIE

Załączniki:

 • SIWZ
 • Załącznik nr 1  doc
 • Załącznik nr 2  doc
 • Załącznik nr 2.1  zip
 • Załącznik nr 3  doc
 • Załącznik nr 4  doc
 • Załącznik nr 5  doc
 • Załącznik nr 6  doc
 
                                                                                                                                                                               

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

 

Warszawa: Dostawa akcesoriów komputerowych do Instytutu Geografii i PZ PAN w Warszawie

Numer ogłoszenia:174738 - 2014

Data zamieszczenia: 23.05.2014

Ogłoszenie

SIWZ

 • Załącznik nr 1   doc
 • Załącznik nr 2   doc
 • Załącznik nr 3   doc
 • Załącznik nr 4   doc
 • Załącznik nr 5   doc
 • Załącznik nr 6   doc
 
                                                                                                                                                                               

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

Warszawa, dnia 28 lutego 2014 r.

 


Warszawa: Dostawa sprzętu komputerowego, oprogramowania i urządzeń peryferyinych do
Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN w Warszawie

Numer ogłoszenia: 58906 - 2014; data zamieszczenia: 19.02.2014  

OGŁOSZENIE

Załączniki:

 • SIWZ
 • Załącznik nr 1    doc
 • Załącznik nr 2    doc
 • Załącznik nr 3    doc
 • Załącznik nr 4    doc
 • Załącznik nr 5    doc
 • Załącznik nr 6    doc
 • Załącznik nr 2.1 zip
 
                                                                                                                                                                               

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

Warszawa, dnia 21 listopada 2013 r.

ZNAK SPRAWY: AD-262-8/2013

 

Warszawa, dnia 8 listopada 2013 r.

ZNAK SPRAWY: AD-262-8/2013
 

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

pn. DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I OPROGRAMOWANIA DO
INSTYTUTU GEOGRAFII I PZ PAN W WARSZAWIE

 

OGŁOSZENIE

Załączniki:

 • SIWZ
 • Załącznik nr 1    doc
 • Załącznik nr 2    doc
 • Załącznik nr 2.1 zip
 • Załącznik nr 3    doc
 • Załącznik nr 4    doc
 • Załącznik nr 5    doc
 • Załącznik nr 6    doc
 
                                                                                                                                                                               

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

Warszawa, dnia 27 września 2013 r.

ZNAK SPRAWY: AD-262-7/2013
 

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

pn Dostawa fabrycznie nowego samochodu typu SUV dla Instytutu Geografii i PZ PAN

 

OGŁOSZENIE

Załączniki:

 • SIWZ
 • Załącznik nr 1  doc
 • Załącznik nr 2  doc
 • Załącznik nr 3  doc
 • Załącznik nr 4  doc
 • Załącznik nr 5  doc
 • Załącznik nr 6  doc
 
                                                                                                                                                                               

Zawiadomienie o wyborze oferty

 

ZNAK SPRAWY: AD-262-6/2013                                       Warszawa, 2013-07-03

 

 

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO
DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO,OPROGRAMOWANIA i AKCESORIÓW DLA
INSTYTUTU GEOGRAFII i PZ PAN W WARSZAWIE

 

08.07.2013 Zapytanie i odpowiedź nr 1

04.07.2013 - zmiana SIWZ  >>> zawiadomienie

Załączniki:

 
                                                                                                                                                                               

Zawiadomienie o wyborze oferty

Warszawa, dnia 28 czerwca 2013 r.

ZNAK SPRAWY: AD-262-5/2013
 

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

Dostawa stanowiska naziemnego skaningu laserowego z wyposażeniem i oprogramowaniem do archiwizacji i przetwarzania danych

 

OGŁOSZENIE

Załączniki:

 • SIWZ
 • Załącznik nr 1.1  doc  pdf
 • Załącznik nr 1.2  doc  pdf
 • Załącznik nr 1.3  doc  pdf
 • Załącznik nr 1.4  doc  pdf
 • Załącznik nr 1.5  doc  pdf
 • Załącznik nr 2.1  doc  pdf
 • Załącznik nr 2.2  doc  pdf
 • Załącznik nr 2.3  doc  pdf
 • Załącznik nr 2.3.1  zip (benchmarki)
 • Załącznik nr 2.4  doc  pdf
 • Załącznik nr 2.5  doc  pdf
 • Załącznik nr 3.1  doc  pdf
 • Załącznik nr 3.2  doc  pdf
 • Załącznik nr 4  doc  pdf
 • Załącznik nr 5  doc  pdf
 • Załącznik nr 6  doc  pdf
 
                                                                                                                                                                               

Warszawa, 17 kwietnia 2013 r.

 

Zaproszenie do udziału w dialogu technicznym

Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN w Warszawie, jako zapraszający (art. 31a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych, z późn. zm.) informuje o zamiarze przeprowadzenia dialogu technicznego poprzedzającego przygotowanie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem będzie:

Dostawa stanowiska naziemnego skaningu laserowego (skaner dalekiego zasięgu z akcesoriami oraz GPS RTK) wraz z wyposażeniem dodatkowym do archiwizacji i przetwarzania danych (stacje robocze, oprogramowanie GIS)

 

Ogłoszenie dialogu technicznego

Wniosek o dopuszczenie do udziału w dialogu technicznym

 


 

 

ZNAK SPRAWY: AD-262-3/2013                                    NUMER OGŁOSZENIA: 71231-2013

Zawiadomienie o wyborze oferty

 

 

ZNAK SPRAWY: AD-262-3/2013                                       Warszawa, 2013-05-09
NUMER OGŁOSZENIA: 71231-2013

 

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO
DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I OPROGRAMOWANIA DLA
INSTYTUTU GEOGRAFII i PZ PAN W WARSZAWIE


Załączniki:

Zapytanie i odpowiedź nr 1

Zapytanie i odpowiedź nr 2

 
                                                                                                                                                                               

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY 

ZNAK SPRAWY: AD-262-1/2013                                       Warszawa, 2013-02-08
NUMER OGŁOSZENIA: 54580-2013

 

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO
DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I OPROGRAMOWANIA DLA
INSTYTUTU GEOGRAFII i PZ PAN W WARSZAWIE


Załączniki:


        Pytanie nr 1 i odpowiedź

 
                                                                                                                                                                               

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

ZNAK SPRAWY: AD-262-8/2012                                       Warszawa, 2012-12-10
NUMER OGŁOSZENIA: 500986-2012

 

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO
DOSTAWA OPROGRAMOWANIA DO INSTYTUT GEOGRAFII I PZ PAN W WARSZWIE


Załączniki:

 
                                                                                                                                                                               
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY


ZNAK SPRAWY: AD-262-7/2012                                       Warszawa, 2012-11-26
NUMER OGŁOSZENIA: 472818-2012

 

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO
USŁUGI TŁUMACZENIA PISEMNEGO W RAMACH PROJEKTU ReNewTown ORAZ CesR
DLA INSTYTUT GEOGRAFII I PZ PAN W WARSZWIE

Pytanie nr 1 i odpowiedź

Pytanie nr 2 i odpowiedź

Załączniki:

 

 
                                                                                                                                                                               Zawiadomienie o wyborze oferty

ZNAK SPRAWY: AD-262-6/2012
NUMER OGŁOSZENIA: 394032-2012

 

DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO, URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH  I OPROGRAMOWANIA
DO INSTYTUTU GEOGRAFII I PZ PAN

 

Sprostowanie do ogłoszenia -
W miejsce i termin składania ofert oraz w miejsce i termin otwarcia ofert powinno być:
19 października 2012 r.

OGŁOSZENIE

Załączniki:

Zapytanie i odpowiedź nr 1

 
                                                                                                                                                                               

 Zawiadomienie o wyborze oferty

 

DOSTAWA WRAZ Z MONTAŻEM STACJI METEOROLOGICZNYCH I KAMER

ZNAK SPRAWY: AD-262-5/2012

NUMER OGŁOSZENIA: 376216-2012

OGŁOSZENIE:   doc   pdf

ZAŁĄCZNIKI

1. SIWZ                               pdf
2. ZAŁ. NR 1    —      doc    pdf
3. ZAŁ. NR 2    —      doc    pdf
4. ZAŁ. NR 3    —      doc    pdf
5. ZAŁ. NR 4    —      doc    pdf
6. ZAŁ. NR 5    —      doc    pdf
7. ZAŁ. NR 6    —      doc    pdf

ZAPYTANIE NR 1 I ODPOWIEDŹ

 

 
                                                                                                                                                                               

Zawiadomienie o wyborze oferty

ZNAK SPRAWY: AD-262-4/2012

DOSTAWA I INSTALACJA ZESTAWU AKCESORIÓW STANOWIĄCYCH
WYPOSAŻENIE DODATKOWE DLA SYSTEMU SKANINGOWEGO
MIKROSKOPU ELEKTRONOWEGO JEOL JSM-6610nx

 

OGŁOSZENIE

Załączniki:

 
                                                                                                                                                                               

Zawiadomienie o wyborze oferty

 

DOSTAWA ELEKTRONOWEGO MIKROSKOPU SKANINGOWEGO
Z MIKROANALIZATOREM RENTGENOWSKIM

ZNAK SPRAWY: AD-262-3/2012

ZAŁĄCZNIKI

1. SIWZ                                pdf
2. ZAŁ. NR 1    —      doc    pdf
3. ZAŁ. NR 2    —      doc    pdf
4. ZAŁ. NR 3    —      doc    pdf
5. ZAŁ. NR 4    —      doc    pdf
6. ZAŁ. NR 5    —      doc    pdf
7. ZAŁ. NR 6    —      doc    pdf
8. OGŁOSZENIE                   pdf

 

ZAPYTANIE i ODPOWIEDŹ

 
                                                                                                                                                                               

Zawiadomienie o wyborze oferty

 

Numer sprawy: AD-262-2/2012

Numer ogłoszenia: 88252-2012                          Warszawa, 2012-03-21

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO:
DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I OPROGRAMOWANIA
DO INSTYTUTU GEOGRAFII I PZ PAN


 
NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:

INSTYTUT GEOGRAFII I PRZESTRZENNEGO ZAGOSPODAROWANIA PAN
UL. TWARDA 51/55, 00-818 WARSZAWA
REGON: 000325854      NIP: 525-00-12-188
TEL. (022)697-88-41                 
http://www.igipz.pan.pl      igipzpan@twarda.pan.pl
 

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

30213200-7      komputer tablet - 1 sztuka
30213100-6      komputery przenosne – 2 sztuki
48300000-8      pakiety oprogramowania - 3 sztuki
30232110-8      drukarki – 1 sztuka
30216110-0      skaner komputerowy – 1 sztuka

 
OFERTY CZĘŚCIOWE, WARIANTOWE

ZAMAWIAJĄCY NIE DOPUSZCZA SKŁADANIE OFERT CZĘŚCIOWYCH
ZAMAWIAJĄCY NIE DOPUSZCZA SKŁADANIA OFERT WARIANTOWYCH
 
TERMIN WYKONANIA ZAMOWIENIA:

14 DNI OD PODPISANIA UMOWY
 
WADIUM

ZAMAWIAJĄCY NIE WYMAGA WNIESIENIA WADIUM
 
KRYTERIA OCENY OFERT I ICH ZNACZENIE

OCENA CENOWA OFERTY – 100%
 
MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT:

     INSTYTUT GEOGRAFII I PRZESTRZENNEGO ZAGOSPODAROWANIA PAN
     UL. TWARDA 51/55,    00-818 WARSZAWA 
     IV PIĘTRO, POKÓJ 445
     W TERMINIE DO 28 MARCA 2012  DO GODZINY 12.00
 
MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT:

     INSTYTUT GEOGRAFII I PRZESTRZENNEGO ZAGOSPODAROWANIA PAN
     UL. TWARDA 51/55,     00-818 WARSZAWA 
     IV PIĘTRO, POKÓJ 442, 28 MARCA 2012  O GODZINIE 12.30
 
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMOWIENIA

DO ODEBRANIA W SIEDZIBIE ZAMAWIAJĄCEGO W WARSZAWIE, IV PIĘTRO, POKÓJ 445  LUB POCZTĄ ORAZ DOSTĘPNA NA STRONIE www.igipz.pan.pl
OSOBĄ UPRAWNIONĄ DO POTWIERDZANIA WPŁYWU OŚWIADCZEŃ, WNIOSKÓW, ZAWIADOMIEŃ  JEST
AGNIESZKA PRANDOL, FAKS (022)697-89-99 Z DOPISKIEM „A. PRANDOL”, a.dobrz@twarda.pan.pl

OSOBĄ UPOWAŻNIONĄ DO UDZIELANIA INFORMACJI NA TEMAT PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA JEST
TOMASZ SZTAJER, FAKS (022)697-89-99 Z DOPISKIEM „T. SZTAJER”, sztajer@twarda.pan.pl

 
 
ZAŁĄCZNIKI

1. SIWZ            —                 pdf
2. ZAŁ. NR 1    —      doc    pdf
3. ZAŁ. NR 2    —      doc    pdf
4. ZAŁ. NR 3    —      doc    pdf
5. ZAŁ. NR 4    —      doc    pdf
6. ZAŁ. NR 5    —      doc    pdf
7. ZAŁ. NR 6    —      doc    pdf
 

 

<table style="width: 100%;">
<tbody>
<tr>
<td>
<h5><a href="tl_files/igipz/instytut/przetargi/przetarg_1_2012/1_2012_Zawiadomienie_o_wyborze oferty.pdf">ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY</a></h5>
</td>
</tr>
<tr>
<td>Numer ogłoszenia: 29276-2012            
             Warszawa, 2012-01-31<br /><br />OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO<br />PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO:<br /><strong><span style="text-decoration: underline;">DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I OPROGRAMOWANIA<br />DO INSTYTUTU GEOGRAFII I PZ PAN</span></strong><br /><strong><span style="text-decoration: underline;"><br /></span></strong></td>
</tr>
<tr>
<td> </td>
</tr>
<tr>
<td><strong>NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:</strong><br /><br />INSTYTUT GEOGRAFII I PRZESTRZENNEGO ZAGOSPODAROWANIA PAN <br />UL. TWARDA 51/55, 00-818 WARSZAWA <br />REGON: 000325854      NIP: 525-00-12-188 <br />TEL. (022)697-88-41                  <br />http://www.igipz.pan.pl      igipzpan@twarda.pan.pl</td>
</tr>
<tr>
<td><strong> </strong></td>
</tr>
<tr>
<td>
<p><strong>PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:</strong><br /><br /></p>
<p>33195100-4      monitory - 5 sztuk<br />30213000-5      komputery stacjonarne - 6 sztuk<br />48300000-8      pakiety oprogramowania - 5 sztuk<br />30213100-6      komputery przenosne – 7 sztuk<br />30232110-8      drukarki – 2 sztuki<br />30216110-0      skaner komputerowy – 1 sztuka</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td><strong> </strong></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>OFERTY CZĘŚCIOWE, WARIANTOWE</strong><br /><br />ZAMAWIAJĄCY NIE DOPUSZCZA SKŁADANIE OFERT CZĘŚCIOWYCH<br />ZAMAWIAJĄCY NIE DOPUSZCZA SKŁADANIA OFERT WARIANTOWYCH<br /> <br /><strong>TERMIN WYKONANIA ZAMOWIENIA:</strong><br /><br />14 DNI OD PODPISANIA UMOWY<br /> <br /><strong>WADIUM </strong><br /><br />ZAMAWIAJĄCY NIE WYMAGA WNIESIENIA WADIUM <br /> <br /><strong>KRYTERIA OCENY OFERT I ICH ZNACZENIE</strong><br /><br />OCENA CENOWA OFERTY – 100%
<br /></td>
</tr>
<tr>
<td><strong> </strong></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT:</strong><br /><br />     INSTYTUT GEOGRAFII I PRZESTRZENNEGO ZAGOSPODAROWANIA PAN<br />     UL. TWARDA 51/55,    00-818 WARSZAWA  <br />     IV PIĘTRO, POKÓJ 445<br />     W TERMINIE DO 7 LUTEGO 2012  DO GODZINY 12.00</td>
</tr>
<tr>
<td><strong> </strong></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT: </strong><br /><br />     INSTYTUT GEOGRAFII I PRZESTRZENNEGO ZAGOSPODAROWANIA PAN<br />     UL. TWARDA 51/55,     00-818 WARSZAWA  <br />     IV PIĘTRO, POKÓJ 442, 7 LUTEGO 2012  O GODZINIE 12.30<br /></td>
</tr>
<tr>
<td><strong> </strong></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMOWIENIA</strong><br /><br />DO
ODEBRANIA W SIEDZIBIE ZAMAWIAJĄCEGO W WARSZAWIE, IV PIĘTRO, POKÓJ
445  LUB POCZTĄ ORAZ DOSTĘPNA NA STRONIE www.igipz.pan.pl<br />OSOBĄ UPRAWNIONĄ DO POTWIERDZANIA WPŁYWU OŚWIADCZEŃ, WNIOSKÓW, ZAWIADOMIEŃ  JEST <br />AGNIESZKA PRANDOL, FAKS (022)697-89-99 Z DOPISKIEM „A. PRANDOL”, a.dobrz@twarda.pan.pl<br /><br />OSOBĄ UPOWAŻNIONĄ DO UDZIELANIA INFORMACJI NA TEMAT PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA JEST <br />TOMASZ SZTAJER, FAKS (022)697-89-99 Z DOPISKIEM „T. SZTAJER”, sztajer@twarda.pan.pl<br /><br /><strong> </strong></td>
</tr>
<tr>
<td><strong> </strong></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>ZAŁĄCZNIKI</strong><br /><br />1. SIWZ            —                 <a href="tl_files/igipz/instytut/przetargi/przetarg_1_2012/SIWZ.pdf">pdf<br /></a>2. ZAŁ. NR 1    —      <a href="tl_files/igipz/instytut/przetargi/przetarg_1_2012/Zalacznik_Nr_1.doc">doc</a>    <a href="tl_files/igipz/instytut/przetargi/przetarg_1_2012/Zalacznik_Nr_1.pdf">pdf<br /></a>3. ZAŁ. NR 2    —      <a href="tl_files/igipz/instytut/przetargi/przetarg_1_2012/Zalacznik_Nr_2.doc">doc</a>    <a href="tl_files/igipz/instytut/przetargi/przetarg_1_2012/Zalacznik_Nr_2.pdf">pdf<br /></a>4. ZAŁ. NR 3    —      <a href="tl_files/igipz/instytut/przetargi/przetarg_1_2012/Zalacznik_ Nr_3.doc">doc</a>    <a href="tl_files/igipz/instytut/przetargi/przetarg_1_2012/Zalacznik_Nr_3.pdf">pdf<br /></a>5. ZAŁ. NR 4    —      <a href="tl_files/igipz/instytut/przetargi/przetarg_1_2012/Zalacznik_Nr_4.doc">doc</a>    <a href="tl_files/igipz/instytut/przetargi/przetarg_1_2012/Zalacznik_Nr_4.pdf">pdf<br /></a>6. ZAŁ. NR 5    —      <a href="tl_files/igipz/instytut/przetargi/przetarg_1_2012/Zalacznik_Nr_5.doc">doc</a>    <a href="tl_files/igipz/instytut/przetargi/przetarg_1_2012/Zalacznik_Nr_5.pdf">pdf</a><br />7. ZAŁ. NR 6    —      <a href="tl_files/igipz/instytut/przetargi/przetarg_1_2012/Zalacznik_Nr_6.doc">doc</a>    <a href="tl_files/igipz/instytut/przetargi/przetarg_1_2012/Zalacznik_Nr_6.pdf">pdf</a></td>
</tr>
<tr>
<td>
<h4><strong> <br /><a href="tl_files/igipz/instytut/przetargi/przetarg_1_2012/Zmiana_w_SIWZ.pdf">Zmiana w SIWZ</a></strong></h4>
</td>
</tr>
<tr>
</tr>
<tr>
<br /><strong> </strong>
</tr>
<tr>
<td><strong> </strong></td>
</tr>
<tr>
<td style="background-color: #52ac68;"><strong><br /></strong></td>
</tr>
</tbody>
</table>

 
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY
Numer ogłoszenia: 29276-2012                          Warszawa, 2012-01-31

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO:
DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I OPROGRAMOWANIA
DO INSTYTUTU GEOGRAFII I PZ PAN


 
NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:

INSTYTUT GEOGRAFII I PRZESTRZENNEGO ZAGOSPODAROWANIA PAN
UL. TWARDA 51/55, 00-818 WARSZAWA
REGON: 000325854      NIP: 525-00-12-188
TEL. (022)697-88-41                 
http://www.igipz.pan.pl      igipzpan@twarda.pan.pl
 

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

33195100-4      monitory - 5 sztuk
30213000-5      komputery stacjonarne - 6 sztuk
48300000-8      pakiety oprogramowania - 5 sztuk
30213100-6      komputery przenosne – 7 sztuk
30232110-8      drukarki – 2 sztuki
30216110-0      skaner komputerowy – 1 sztuka

 
OFERTY CZĘŚCIOWE, WARIANTOWE

ZAMAWIAJĄCY NIE DOPUSZCZA SKŁADANIE OFERT CZĘŚCIOWYCH
ZAMAWIAJĄCY NIE DOPUSZCZA SKŁADANIA OFERT WARIANTOWYCH
 
TERMIN WYKONANIA ZAMOWIENIA:

14 DNI OD PODPISANIA UMOWY
 
WADIUM

ZAMAWIAJĄCY NIE WYMAGA WNIESIENIA WADIUM
 
KRYTERIA OCENY OFERT I ICH ZNACZENIE

OCENA CENOWA OFERTY – 100%
 
MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT:

     INSTYTUT GEOGRAFII I PRZESTRZENNEGO ZAGOSPODAROWANIA PAN
     UL. TWARDA 51/55,    00-818 WARSZAWA 
     IV PIĘTRO, POKÓJ 445
     W TERMINIE DO 7 LUTEGO 2012  DO GODZINY 12.00
 
MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT:

     INSTYTUT GEOGRAFII I PRZESTRZENNEGO ZAGOSPODAROWANIA PAN
     UL. TWARDA 51/55,     00-818 WARSZAWA 
     IV PIĘTRO, POKÓJ 442, 7 LUTEGO 2012  O GODZINIE 12.30
 
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMOWIENIA

DO ODEBRANIA W SIEDZIBIE ZAMAWIAJĄCEGO W WARSZAWIE, IV PIĘTRO, POKÓJ 445  LUB POCZTĄ ORAZ DOSTĘPNA NA STRONIE www.igipz.pan.pl
OSOBĄ UPRAWNIONĄ DO POTWIERDZANIA WPŁYWU OŚWIADCZEŃ, WNIOSKÓW, ZAWIADOMIEŃ  JEST
AGNIESZKA PRANDOL, FAKS (022)697-89-99 Z DOPISKIEM „A. PRANDOL”, a.dobrz@twarda.pan.pl

OSOBĄ UPOWAŻNIONĄ DO UDZIELANIA INFORMACJI NA TEMAT PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA JEST
TOMASZ SZTAJER, FAKS (022)697-89-99 Z DOPISKIEM „T. SZTAJER”, sztajer@twarda.pan.pl

 
 
ZAŁĄCZNIKI

1. SIWZ            —                 pdf
2. ZAŁ. NR 1    —      doc    pdf
3. ZAŁ. NR 2    —      doc    pdf
4. ZAŁ. NR 3    —      doc    pdf
5. ZAŁ. NR 4    —      doc    pdf
6. ZAŁ. NR 5    —      doc    pdf
7. ZAŁ. NR 6    —      doc    pdf

 
Zmiana w SIWZ

 
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY
WARSZAWA, 2011-11-28;  NUMER OGŁOSZENIA: 399990-2011; znak sprawy: AD-262-6/2011

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO:
DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I OPROGRAMOWANIA
DO INSTYTUTU GEOGRAFII I PZ PAN

DO INSTYTUTU GEOGRAFII I PRZESTRZENNEGO ZAGOSPODAROWANIA PAN

NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:


INSTYTUT GEOGRAFII I PRZESTRZENNEGO ZAGOSPODAROWANIA PAN
UL. TWARDA 51/55, 00-818 WARSZAWA
REGON: 000325854      NIP: 525-00-12-188
TEL. (022)697-88-41                 
http://www.igipz.pan.pl      igipzpan@twarda.pan.pl


PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:


33195100-4            monitory - 6 sztuk

30213000-5            komputery stacjonarne - 5 sztuk               

48300000-8            pakiety oprogramowania - 12 sztuk

30213100-6            komputery przenośne – 1 sztuka

30232120-1            mysz komputerowa – 1 sztuka

30237460-1            klawiatura komputerowa – 1 sztuka

OFERTY CZĘŚCIOWE, WARIANTOWE

ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA SKŁADANIE OFERT CZĘŚCIOWYCH
ZAMAWIAJĄCY NIE DOPUSZCZA SKŁADANIA OFERT WARIANTOWYCH
 
TERMIN WYKONANIA ZAMOWIENIA:

14 DNI OD PODPISANIA UMOWY
 
WADIUM

ZAMAWIAJĄCY NIE WYMAGA WNIESIENIA WADIUM
 
KRYTERIA OCENY OFERT I ICH ZNACZENIE

OCENA CENOWA OFERTY – 100%

MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT:

     INSTYTUT GEOGRAFII I PRZESTRZENNEGO ZAGOSPODAROWANIA PAN
     UL. TWARDA 51/55,    00-818 WARSZAWA 
     IV PIĘTRO, POKÓJ 445
     W TERMINIE DO 5 GRUDNIA 2011  DO GODZINY 12.00
 
MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT:

     INSTYTUT GEOGRAFII I PRZESTRZENNEGO ZAGOSPODAROWANIA PAN
     UL. TWARDA 51/55,     00-818 WARSZAWA 
     IV PIĘTRO, POKÓJ 442, 5 GRUDNIA 2011  GODZINA 12.30

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMOWIENIA

DO ODEBRANIA W SIEDZIBIE ZAMAWIAJĄCEGO W WARSZAWIE, IV PIĘTRO, POKÓJ 445  LUB POCZTĄ ORAZ DOSTĘPNA NA STRONIE www.igipz.pan.pl
OSOBĄ UPRAWNIONĄ DO POTWIERDZANIA WPŁYWU OŚWIADCZEŃ, WNIOSKÓW, ZAWIADOMIEŃ  JEST
AGNIESZKA PRANDOL, FAKS (022)697-89-99 Z DOPISKIEM „A. PRANDOL”, a.dobrz@twarda.pan.pl

OSOBĄ UPOWAŻNIONĄ DO UDZIELANIA INFORMACJI NA TEMAT PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA JEST
TOMASZ SZTAJER, FAKS (022)697-89-99 Z DOPISKIEM „T. SZTAJER”, sztajer@twarda.pan.pl

ZAŁĄCZNIKI

1. SIWZ            —   pdf
2. ZAŁ. NR 1    —   pdf
3. ZAŁ. NR 2    —   pdf
4. ZAŁ. NR 3    —   pdf
5. ZAŁ. NR 4    —   pdf
6. ZAŁ. NR 5    —   pdf
7. ZAŁ. NR 6    —   pdf
 
 
 

 

 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY
 
Numer sprawy AD-262-5/2011, Numer ogłoszenia: 376628-2011,
Warszawa, 2011-11-14

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
O PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO:
DOSTAWA CZASOPISM ZAGRANICZNYCH W PRENUMERACIE NA ROK 2012
DLA CENTRALNEJ BIBLIOTEKI GEOGRAFII I OCGRONY SRODOWISKA
 
NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:

INSTYTUT GEOGRAFII I PRZESTRZENNEGO ZAGOSPODAROWANIA PAN
UL. TWARDA 51/55. 00-818 WARSZAWA
REGON: 000325854

TEL. (022)697-88-41, http://www.igipz.pan.pl, igipzpan@twarda.pan.pl
 
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

22212000-9 – czasopisma (20 tytułów czasopism naukowych w modelu print, 2 tytuły w modelu online)
 
WADIUM

ZAMAWIAJĄCY NIE WYMAGA WNIESIENIA WADIUM
 

OFERTY CZĘŚCIOWE, WARIANTOWE

ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA SKŁADANIE OFERT CZĘŚCIOWYCH

ZAMAWIAJĄCY NIE DOPUSZCZA SKŁADANIA OFERT WARIANTOWYCH

TERMIN WYKONANIA ZAMOWIENIA:

14 DNI OD PODPISANIA UMOWY
 
KRYTERIA OCENY OFERT I ICH ZNACZENIE

OCENA CENOWA OFERTY – 100%
 

MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT:

INSTYTUT GEOGRAFII I PRZESTRZENNEGO ZAGOSPODAROWANIA PAN
UL. TWARDA 51/55, 00-818 WARSZAWA
IV PIĘTRO, POKÓJ 445
W TERMINIE DO 22 Listopada 2011  DO GODZINY 12.30

MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT:

 INSTYTUT GEOGRAFII I PRZESTRZENNEGO ZAGOSPODAROWANIA PAN
UL. TWARDA 51/55, 00-818 WARSZAWA 

III PIĘTRO, POKÓJ 329
5 KWIETNIA 2011  GODZINA 13.00
 
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMOWIENIA

DO ODEBRANIA W SIEDZIBIE ZAMAWIAJĄCEGO W WARSZAWIE, IV PIĘTRO, POKÓJ 445, POCZTĄ ORAZ DOSTĘPNA NA STRONIE www.igipz.pan.pl

OSOBAMI UPOWAŻNIONYMI DO UDZIELANIA INFORMACJI NA TEMAT ZAMÓWIENIA SĄ:
DOROTA GAZICKA-WÓJTOWICZ, FAKS (022) 697-89-99 Z DOPISKIEM „D. GAZICKA-WÓJTOWICZ”, gazicka@twarda.pan.pl

IRENA POLOCZEK, FAKS (022) 697-89-99 Z DOPISKIEM „I. POLOCZEK”. poloczek@twarda.pan.pl
 
ZAŁĄCZNIKI:

1. OGŁOSZENIE —  PDF   
2. SIWZ           —    PDF
3. ZAŁ. Nr 1     —    PDF
4. ZAŁ. Nr 2     —   PDF
5. ZAŁ. Nr 3     —   PDF
6. ZAŁ. Nr 4     —   PDF
7. ZAŁ. Nr 5     —   PDF
8. ZAŁ. Nr 6     —   PDF

ZAPYTANIE NR 1
ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE NR 1
ZMIANA W SIWZ
ZAPYTANIE NR 2
ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE NR 2


 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY
 
Numer ogłoszenia: 253230-2011                          Warszawa, 2011-08-22

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO:
DOSTAWA KOMPUTERÓW PRZENOŚNYCH I OPROGRAMOWANIA
DO INSTYTUTU GEOGRAFII I PZ PAN

ORAZ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I OPROGRAMOWANIA
DO INSTYTUTU GEOGRAFII I PRZESTRZENNEGO ZAGOSPODAROWANIA PAN
 
NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:

INSTYTUT GEOGRAFII I PRZESTRZENNEGO ZAGOSPODAROWANIA PAN
UL. TWARDA 51/55, 00-818 WARSZAWA
REGON: 000325854      NIP: 525-00-12-188
TEL. (022)697-88-41                 
http://www.igipz.pan.pl      igipzpan@twarda.pan.pl
 
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

30213100-6   komputery przenośne — 9 sztuk
33195100-4    monitory — 2 sztuki
30213000-5    komputery stacjonarne — 3 sztuki
37453300-1    dyski zewnętrzne — 4 sztuki
48300000-8    pakiety oprogramowania — 14 sztuk
30232110-8    drukarki – 2 sztuki
32322000-6    urządzenia multimedialne – 1 sztuka
 
OFERTY CZĘŚCIOWE, WARIANTOWE

ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA SKŁADANIE OFERT CZĘŚCIOWYCH
ZAMAWIAJĄCY NIE DOPUSZCZA SKŁADANIA OFERT WARIANTOWYCH
 
TERMIN WYKONANIA ZAMOWIENIA:

14 DNI OD PODPISANIA UMOWY
 
WADIUM

ZAMAWIAJĄCY NIE WYMAGA WNIESIENIA WADIUM
 
KRYTERIA OCENY OFERT I ICH ZNACZENIE

OCENA CENOWA OFERTY – 100%
 
MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT:

     INSTYTUT GEOGRAFII I PRZESTRZENNEGO ZAGOSPODAROWANIA PAN
     UL. TWARDA 51/55,    00-818 WARSZAWA 
     IV PIĘTRO, POKÓJ 445
     W TERMINIE DO 30 SIERPNIA 2011  DO GODZINY 12.00
 
MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT:

     INSTYTUT GEOGRAFII I PRZESTRZENNEGO ZAGOSPODAROWANIA PAN
     UL. TWARDA 51/55,     00-818 WARSZAWA 
     IV PIĘTRO, POKÓJ 442, 30 SIERPNIA 2011  GODZINA 12.30
 
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMOWIENIA

DO ODEBRANIA W SIEDZIBIE ZAMAWIAJĄCEGO W WARSZAWIE, IV PIĘTRO, POKÓJ 445  LUB POCZTĄ ORAZ DOSTĘPNA NA STRONIE www.igipz.pan.pl
OSOBĄ UPRAWNIONĄ DO POTWIERDZANIA WPŁYWU OŚWIADCZEŃ, WNIOSKÓW, ZAWIADOMIEŃ  JEST
AGNIESZKA PRANDOL, FAKS (022)697-89-99 Z DOPISKIEM „A. PRANDOL”, a.dobrz@twarda.pan.pl

OSOBĄ UPOWAŻNIONĄ DO UDZIELANIA INFORMACJI NA TEMAT PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA JEST
TOMASZ SZTAJER, FAKS (022)697-89-99 Z DOPISKIEM „T. SZTAJER”, sztajer@twarda.pan.pl

 
 
ZAŁĄCZNIKI

1. SIWZ            —   pdf
2. ZAŁ. NR 1    —   pdf
3. ZAŁ. NR 2    —   pdf
4. ZAŁ. NR 3    —   pdf
5. ZAŁ. NR 4    —   pdf
6. ZAŁ. NR 5    —   pdf
7. ZAŁ. NR 6    —   pdf
 
 

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY


  ZMIANA  W SIWZ                          Warszawa; 06.07.2011

Instytut Geografii i PZ PAN oświadcza, że w dniu 06.07.2011 dokonano zmiany w treści SIWZ dotyczącej postępowania o numerze AD-262-3/2011.
Zmiany dokonano poprzez dodanie punktu w Formularzu wymaganych warunków technicznych (Załącznik  Nr 2):
CZĘŚĆ I i II
Komputer stacjonarny nr 1    –     zmiany w punkcie 7;  dodano punkt 14;  dodano punkt 15
Komputer stacjonarny nr 2    –     zmiany w punkcie 4
Komputer przenośny nr 2      -     zmiany w punkcie 12
 

Numer ogłoszenia: 180784-2011                          Warszawa, 2011-07-01

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO:
DOSTAWA KOMPUTERÓW PRZENOŚNYCH I OPROGRAMOWANIA
DO INSTYTUTU GEOGRAFII I PZ PAN

ORAZ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I OPROGRAMOWANIA
DO ZAKŁADU ZASOBÓW ŚRODOWISKA I GEOZAGROŻEŃ W TORUNIU

NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:


INSTYTUT GEOGRAFII I PRZESTRZENNEGO ZAGOSPODAROWANIA PAN
UL. TWARDA 51/55, 00-818 WARSZAWA
REGON: 000325854      NIP: 525-00-12-188
TEL. (022)697-88-41                 
http://www.igipz.pan.pl      igipzpan@twarda.pan.pl


PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:


30213100-6   komputery przenośne — 4 sztuki
33195100-4    monitory — 3 sztuki
30213000-5    komputery stacjonarne — 2 sztuki
37453300-1    dyski zewnętrzne — 2 sztuki
48300000-8    pakiety oprogramowania — 7 sztuk
 

OFERTY CZĘŚCIOWE, WARIANTOWE

ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA SKŁADANIE OFERT CZĘŚCIOWYCH
ZAMAWIAJĄCY NIE DOPUSZCZA SKŁADANIA OFERT WARIANTOWYCH
 
TERMIN WYKONANIA ZAMOWIENIA:

14 DNI OD PODPISANIA UMOWY
 
WADIUM

ZAMAWIAJĄCY NIE WYMAGA WNIESIENIA WADIUM
 
KRYTERIA OCENY OFERT I ICH ZNACZENIE

OCENA CENOWA OFERTY – 100%

MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT:

     INSTYTUT GEOGRAFII I PRZESTRZENNEGO ZAGOSPODAROWANIA PAN
     UL. TWARDA 51/55,    00-818 WARSZAWA 
     IV PIĘTRO, POKÓJ 445
     W TERMINIE DO 11 LIPCA 2011  DO GODZINY 12.00
 
MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT:

     INSTYTUT GEOGRAFII I PRZESTRZENNEGO ZAGOSPODAROWANIA PAN
     UL. TWARDA 51/55,     00-818 WARSZAWA 
     IV PIĘTRO, POKÓJ 442, 11 LIPCA 2011  GODZINA 12.30

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMOWIENIA

DO ODEBRANIA W SIEDZIBIE ZAMAWIAJĄCEGO W WARSZAWIE, IV PIĘTRO, POKÓJ 445  LUB POCZTĄ ORAZ DOSTĘPNA NA STRONIE www.igipz.pan.pl
OSOBĄ UPRAWNIONĄ DO POTWIERDZANIA WPŁYWU OŚWIADCZEŃ, WNIOSKÓW, ZAWIADOMIEŃ  JEST
AGNIESZKA PRANDOL, FAKS (022)697-89-99 Z DOPISKIEM „A. PRANDOL”, a.dobrz@twarda.pan.pl

OSOBĄ UPOWAŻNIONĄ DO UDZIELANIA INFORMACJI NA TEMAT PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA JEST
TOMASZ SZTAJER, FAKS (022)697-89-99 Z DOPISKIEM „T. SZTAJER”, sztajer@twarda.pan.pl

ZAŁĄCZNIKI

1. SIWZ            —   pdf     doc
2. ZAŁ. NR 1    —   pdf     doc
3. ZAŁ. NR 2    —   pdf     doc
4. ZAŁ. NR 3    —   pdf     doc
5. ZAŁ. NR 4    —   pdf     doc
6. ZAŁ. NR 5    —   pdf     doc
7. ZAŁ. NR 6    —   pdf     doc

 
[ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

 

Numer sprawy AD-262-2/2011, Numer ogłoszenia: 99077-2011,
Warszawa, 2011-03-28


OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
O PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO:
DOSTAWA SERWERA I SPRZĘTU DO ROZBUDOWY INFRASTRUKTURY SIECIOWEJ 
ORAZ SKANERA KOMPUTEROWEGO DO INSTYTUTU GEOGRAFII I PZ PAN

NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:

INSTYTUT GEOGRAFII I PRZESTRZENNEGO ZAGOSPODAROWANIA PAN
UL. TWARDA 51/55. 00-818 WARSZAWA
REGON: 000325854

TEL. (022)697-88-41, http://www.igipz.pan.pl, igipzpan@twarda.pan.pl

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:


48821000-9      serwery sieciowe i sprzęt do rozbudowy

30216110-0     skaner komputerowy (1 sztuka)


WADIUM


ZAMAWIAJĄCY NIE WYMAGA WNIESIENIA WADIUM

OFERTY CZĘŚCIOWE, WARIANTOWE

ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA SKŁADANIE OFERT CZĘŚCIOWYCH

ZAMAWIAJĄCY NIE DOPUSZCZA SKŁADANIA OFERT WARIANTOWYCH

TERMIN WYKONANIA ZAMOWIENIA:

14 DNI OD PODPISANIA UMOWY

KRYTERIA OCENY OFERT I ICH ZNACZENIE

OCENA CENOWA OFERTY – 100%

MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT:

INSTYTUT GEOGRAFII I PRZESTRZENNEGO ZAGOSPODAROWANIA PAN
UL. TWARDA 51/55, 00-818 WARSZAWA
IV PIĘTRO, POKÓJ 445
W TERMINIE DO 5 KWIETNIA 2011  DO GODZINY 12.00

MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT:

 INSTYTUT GEOGRAFII I PRZESTRZENNEGO ZAGOSPODAROWANIA PAN
UL. TWARDA 51/55, 00-818 WARSZAWA 

IV PIĘTRO, POKÓJ 442
5 KWIETNIA 2011  GODZINA 12.30

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMOWIENIA

DO ODEBRANIA W SIEDZIBIE ZAMAWIAJĄCEGO W WARSZAWIE, IV PIĘTRO, POKÓJ 445, POCZTĄ ORAZ DOSTĘPNA NA STRONIE www.igipz.pan.pl

OSOBĄ UPRAWNIONĄ DO POTWIERDZANIA WPŁYWU OŚWIADCZEŃ, WNIOSKÓW, ZAWIADOMIEŃ  JEST AGNIESZKA PRANDOL, FAKS (022)697-89-99 Z DOPISKIEM „A. PRANDOL”, a.dobrz@twarda.pan.pl

OSOBĄ UPOWAŻNIONĄ DO UDZIELANIA INFORMACJI NA TEMAT PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA JEST
TOMASZ GRYCUK, FAKS (022)697-89-99 Z DOPISKIEM „T. GRYCUK”, info@twarda.pan.pl

ZAŁĄCZNIKI:

1. OGŁOSZENIE —  PDF   
2. SIWZ           —    PDF
3. ZAŁ. Nr 1     —   PDF
4. ZAŁ. Nr 2     —   PDF
5. ZAŁ. Nr 3     —   PDF
6. ZAŁ. Nr 4     —   PDF
7. ZAŁ. Nr 5     —   PDF
8. ZAŁ. Nr 6     —   PDF


 
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

 

Numer sprawy AD-262-1/2011, Numer ogłoszenia: 97165-2011,
Warszawa, 2011-03-25


OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
O PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO:
DOSTAWA OPROGRAMOWANIA, KOMPUTERÓW I SPRZĘTU MULTIMEDIALNEGO DLA CENTRALNEJ BIBLIOTEKI GEOGRAFII I OCHRONY ŚRODOWISKA INSTYTUTU GEOGRAFII I PZ PAN
 

NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:

INSTYTUT GEOGRAFII I PRZESTRZENNEGO ZAGOSPODAROWANIA PAN
UL. TWARDA 51/55. 00-818 WARSZAWA
REGON: 000325854

TEL. (022)697-88-41, http://www.igipz.pan.pl, igipzpan@twarda.pan.pl

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:


448000000-8           Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne (łącznie 43 sztuki)

30213100-6            Komputer przenośny (2 sztuki)

38652100-1            projektor multimedialny (1 sztuka)


WADIUM


ZAMAWIAJĄCY NIE WYMAGA WNIESIENIA WADIUM

OFERTY CZĘŚCIOWE, WARIANTOWE

ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA SKŁADANIE OFERT CZĘŚCIOWYCH

ZAMAWIAJĄCY NIE DOPUSZCZA SKŁADANIA OFERT WARIANTOWYCH

TERMIN WYKONANIA ZAMOWIENIA:

14 DNI OD PODPISANIA UMOWY

KRYTERIA OCENY OFERT I ICH ZNACZENIE

OCENA CENOWA OFERTY – 100%

MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT:

INSTYTUT GEOGRAFII I PRZESTRZENNEGO ZAGOSPODAROWANIA PAN
UL. TWARDA 51/55, 00-818 WARSZAWA
IV PIĘTRO, POKÓJ 445
W TERMINIE DO 4 KWIETNIA 2011  DO GODZINY 12.00

MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT:

 INSTYTUT GEOGRAFII I PRZESTRZENNEGO ZAGOSPODAROWANIA PAN
UL. TWARDA 51/55, 00-818 WARSZAWA 

IV PIĘTRO, POKÓJ 442
4 KWIETNIA 2011  GODZINA 12.30

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMOWIENIA

DO ODEBRANIA W SIEDZIBIE ZAMAWIAJĄCEGO W WARSZAWIE, IV PIĘTRO, POKÓJ 445, POCZTĄ ORAZ DOSTĘPNA NA STRONIE www.igipz.pan.pl

OSOBĄ UPRAWNIONĄ DO POTWIERDZANIA WPŁYWU OŚWIADCZEŃ, WNIOSKÓW, ZAWIADOMIEŃ  JEST DOROTA GAZICKA-WÓJTOWICZ, FAKS (022)697-89-99 Z DOPISKIEM „D. GAZICKA-WÓJTOWICZ”, gazicka@twarda.pan.pl

OSOBĄ UPOWAŻNIONĄ DO UDZIELANIA INFORMACJI NA TEMAT PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA JEST MGR DOROTA GAZICKA-WÓJTOWICZ, FAKS (022)697-89-99 Z DOPISKIEM „D. GAZICKA-WÓJTOWICZ”, gazicka@twarda.pan.pl

ZAŁĄCZNIKI:

1. OGŁOSZENIE —  PDF    
2. SIWZ           —    PDF
3. ZAŁ. Nr 1     —   PDF
4. ZAŁ. Nr 2     —   PDF
5. ZAŁ. Nr 3     —   PDF
6. ZAŁ. Nr 4     —   PDF
7. ZAŁ. Nr 5     —   PDF
8. ZAŁ. Nr 6     —   PDF