IGiPZ PAN > Wydawnictwa > Kontakt i dystrybucja

Wydawnictwa Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN

Kontakt


Skład osobowy

  • Kierownik Biblioteki i Wydawnictw; redaktor strony WWW CBGiOŚ; E-redaktor RCIN - pok. 18
    mgr Małgorzata Kurowska, tel. (22) 697-88-29 
  • Sekretarz redakcji Geographia Polonica; Przegląd Geograficzny; Prace Geograficzne; redakcja stron www - pok. 338a
    lic. Tomasz Paczuski, tel. (22) 697-88-58 
  • Skład komputerowy - pok. 338a
    mgr Tomasz Ryger, tel. (22) 697-88-58 
  • Dystrybucja wydawnictw Instytutu - pok. 18  

Dystrybucja

Dział Wydawnictw prowadzi sprzedaż wysyłkową własnych publikacji po otrzymaniu przelewu płatnego z góry. Zamówienia prosimy składać za pośrednictwem poczty e-mail na adres wydawnictwa.igpz@twarda.pan.pl poprzez przesłanie wypełnionego formularza. Publikacje zostaną wysłane razem z fakturą po otrzymaniu przelewu. Cena publikacji zawiera podatek VAT.

Wpłaty za publikacje należy dokonywać na rachunek bankowy Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN nr:
BGK 60 1130 1017 0020 1467 8620 0003

Zamówione publikacje można odbierać osobiście w siedzibie IGIPZ PAN (pok. 18) po otrzymaniu potwierdzenia przyjęcia zamówienia.

Sprzedaż i prenumeratę prowadzą również sieci handlowe: