Wydawnictwa

KONTAKT


Skład osobowy

 • Kierownik Biblioteki i Wydawnictw; Redaktor strony WWW CBGiOŚ ; E-redaktor RCIN - pok. 329
  mgr Dorota Gazicka-Wójtowicz, tel. 22-6978-829 
 • Redaktor kartograficzny Geographia Polonica; skład komputerowy
  mgr Aleksandra Deręgowska 
 • Sekretarz redakcji: Prace Geograficzne, Europa XXl; skład komputerowy
  mgr Ewa Jankowska  
 • Sekretarz redakcji Geographia Polonica; Redakcja stron www
  lic. Tomasz Paczuski, tel. 22 697-88-58 
 • Skład komputerowy
  mgr Tomasz Ryger
 • Dystrybucja wydawnictw Instytutu - pok. 19
  Elżbieta Pawlicka, tel. 22-6978-859 

 

DYSTRYBUCJA


 

Dział Wydawnictw prowadzi sprzedaż wysyłkową własnych wydawnictw za zaliczeniem pocztowym lub przelewem płatnym z góry. Zamówienia prosimy składać: telefonicznie (22) 69 78 859, faksem (22) 697 89 99, a także za pośrednictwem poczty e-mail na adres wydawnictwa.igpz@twarda.pan.pl. Prosimy o podanie dokładnego adresu pocztowego, mailowego (do potwierdzenia zamówienia) oraz numeru NIP niezbędnego do wystawienia faktury. Opłata pocztowa w obrocie krajowym dla kontrahentów krajowych zależy od aktualnego cennika usług Poczty Polskiej. Do ceny książek i czasopism doliczana jest 5% stawka VAT.


Wpłaty za publikacje należy dokonywać na konto:
BGK 60 1130 1017 0020 1467 8620 0003

Sprzedaż i prenumeratę prowadzą również księgarnie: