IGiPZ PAN > Wydawnictwa > Kontakt i dystrybucja

Wydawnictwa Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN

Kontakt


Skład osobowy

 • Kierownik Biblioteki i Wydawnictw; redaktor strony WWW CBGiOŚ; E-redaktor RCIN - pok. 329
  mgr Anna Mikielska, tel. (22) 697-88-29 
 • Sekretarz redakcji Geographia Polonica; Przegląd Geograficzny; redakcja stron www
  lic. Tomasz Paczuski, tel. (22) 697-88-58 
 • Skład komputerowy
  mgr Tomasz Ryger, tel. (22) 697-89-92
 • Dystrybucja wydawnictw Instytutu - pok. 329  

Dystrybucja


Dział Wydawnictw prowadzi sprzedaż wysyłkową własnych wydawnictw za zaliczeniem pocztowym lub przelewem płatnym z góry. Zamówienia prosimy składać: telefonicznie (22) 69 78 829, (22) 697 78 831, a także za pośrednictwem poczty e-mail na adres wydawnictwa.igpz@twarda.pan.pl. Prosimy o podanie dokładnego adresu pocztowego, mailowego (do potwierdzenia zamówienia) oraz numeru NIP niezbędnego do wystawienia faktury. Opłata pocztowa w obrocie krajowym dla kontrahentów krajowych zależy od aktualnego cennika usług Poczty Polskiej. Do ceny książek i czasopism doliczana jest 5% stawka VAT.

Wpłaty za publikacje należy dokonywać na konto:
BGK 60 1130 1017 0020 1467 8620 0003

Sprzedaż i prenumeratę prowadzą również sieci handlowe:

 • CHZ "ARS POLONA" S.A.
  ul. Obrońców 25, 03-933 Warszawa
  tel. (22) 509 86 41 - Geographia Polonica, Prace Geograficzne
  tel. (22) 509 86 65  - Przegląd Geograficzny
  http://www.arspolona.com.pl/

 • GARMOND PRESS
  tel. (22) 837 30 08 (w. 122)  - Geographia Polonica, Przegląd Geograficzny, Prace Geograficzne
  http://www.garmondpress.pl/

 • RUCH S.A.
  tel. (22) 693 67 16 (Przegląd Geograficzny)
  tel. (22) 693 67 49 (Geographia Polonica)
  http://www.ruch.com.pl

 • KOLPORTER
  tel. (22) 355 05 65 (Przegląd Geograficzny)
  http://www.kolporter.com.pl/