SKŁAD OSOBOWY


mgr Tomasz Ryger
Zakład Geografii Wsi i Rozwoju Lokalnego
Pokój 440
Telefon +48 226978926
E-mail

Projekty MNiSW i NCN

Publikacje

Artykuły, rozdziały, referaty i inne

Artykuły, rozdziały, referaty i inne

  • Bański Jerzy, Ryger Tomasz: Planowanie i zarządzanie. [w]: Atlas obszarów wiejskich w Polsce. Red. Jerzy Bański. Warszawa: Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, 2016 - s. 131-144.