IGiPZ PAN > Zakład Dynamiki Krajobrazów Minionych

Zakład Dynamiki Krajobrazów Minionych

O Zakładzie

W naszej pracowni prowadzimy badania nad wpływam zmian klimatu, działalności człowieka, pożarów na środowisko przyrodnicze. Przedmiotem badań są osady biogeniczne, które akumulowane są w jeziorach i torfowiskach. Pobieramy niezaburzone sekwencje osadów i analizujemy skład gatunkowy zachowanych w nich szczątków roślin i zwierząt. Wyniki tych wielowskaźnikowych analiz paleoekologicznych umożliwiają rekonstrukcję zmian funkcjonowania środowiska przyrodniczego a także bioróżnorodności w przeszłości. Interesują nas również interakcje pomiędzy roślinnością, zwierzętami, mikroorganizmami i procesami biogeochemicznymi w ekosystemach lądowych i słodkowodnych. Naszym celem jest opracowanie gatunków wskaźnikowych w oparciu o badania paleoekologiczne, długoterminowy monitoring i badania eksperymentalne.

Lokalizacja