Zespół Systemów Informacji Geograficznej i Kartografii

Projekty zakończone


W tym miejscu są opisane ważniejsze projekty zrealizowane przez dawną Pracownię Kartografii i Systemów Informacji Geograficznej.

Mapa samochodowa Polski 1:200 000

Więcej...

Mapa samochodowa Polski 1:300 000

Powstała dla wydawnictwa Reader's Digest Polska. Weszła w skład atlasu samochodowego Drogi Europy, łącznie z mapą samochodową Europy w skali 1:1 000 000, planami miast i bogatą częścią opisową.

Więcej...

Komputerowy Atlas Geograficzny Polski

Atlas powstał w latach 1999-2000 i był pierwszą w swoim rodzaju publikacją obejmującą całość terytorium kraju i opracowaną przez specjalistów. Atlas istnieje wyłącznie w formie elektronicznej, jednak do korzystania z niego nie jest potrzebne żadne dodatkowe oprogramowanie. Mapy zawarte są w czterech działach tematycznych: Mapa przeglądowa, Środowisko, Gospodarka, Społeczeństwo.

Więcej...

Atlas Rzeczypospolitej Polskiej

Atlas Rzeczypospolitej Polskiej jest najbardziej wyczerpującą publikacją atlasową o zasięgu ogólnokrajowym. Pracownia przygotowała koncepcję Atlasu, wykonywała redakcję merytoryczną, większość redakcji technicznej i koordynowała prace 164 autorów. Atlas składa się z 157 arkuszy zawierających kilkaset map.

Więcej...