Zespół Systemów Informacji Geograficznej i Kartografii

Projekty zakończone


GraphScape

Autorskie oprogramowanie do analizy struktury krajobrazu i modelowania mobilności bazujące na teorii grafów.

Więcej...

System Informacji Geograficznej AVISO 4

Zaprojektowane i zrealizowane w Pracowni Kartografii i Systemów Informacji Geograficznej oprogramowanie komputerowe do przetwarzania informacji geograficznej i redagowania map. 

tl_files/igipz/ZSIGiK/aviso/avlogo80.gif

Więcej...

AIMS - Internetowy Serwer Map Aviso

Zaprojektowane i zrealizowane w Pracowni oprogramowanie komputerowe do publikowania map na stronach WWW. Obsługiwało serwisy mapowe IGiPZ: Mapę Przeglądową Polski on-line i Internetowy Atlas Polski.

Więcej...

Cyfrowa Mapa Polski

Cyfrowa Mapa Polski jest zbiorem warstw kartograficznych w skali 1:200 000, służących do redakcji map. Pokrywa obszar całej Polski oraz przyległych części krajów sąsiadujących.

Więcej...

Mapy samochodowe Polski

Mapy powstały dla wydawnictwa Reader's Digest Polska. Mapa w skali 1:300 000 weszła w skład atlasu samochodowego Drogi Europy, zaś 1:200 000 stanowiła trzon atlasu Na drogach PolskiUniwersalny przewodnik kierowcy i podróżnika.

Więcej...

Komputerowy Atlas Geograficzny Polski

Atlas powstał w latach 1999-2000 i był pierwszą w swoim rodzaju publikacją obejmującą całość terytorium kraju i opracowaną przez specjalistów. Atlas istnieje wyłącznie w formie elektronicznej, jednak do korzystania z niego nie jest potrzebne żadne dodatkowe oprogramowanie. Mapy zawarte są w czterech działach tematycznych: Mapa przeglądowa, Środowisko, Gospodarka, Społeczeństwo.

Więcej...

Atlas Rzeczypospolitej Polskiej

Atlas Rzeczypospolitej Polskiej jest najbardziej wyczerpującą publikacją atlasową o zasięgu ogólnokrajowym. Pracownia przygotowała koncepcję Atlasu, wykonywała redakcję merytoryczną, większość redakcji technicznej i koordynowała prace 164 autorów. Atlas składa się z 157 arkuszy zawierających kilkaset map.

Więcej...