Zespół Systemów Informacji Geograficznej i Kartografii

Atlas Rzeczypospolitej Polskiej


Atlas Rzeczypospolitej Polskiej jest najbardziej wyczerpującą publikacją atlasową o zasięgu ogólnokrajowym. Pracownia przygotowała koncepcję Atlasu, wykonywała redakcję merytoryczną, większość redakcji technicznej i koordynowała prace 164 autorów. Atlas składa się z 157 arkuszy zawierających kilkaset map.

 

Wstęp

Rada naukowa, Autorzy, Redaktorzy

Układ i zarys treści

Spis map