Zespół Systemów Informacji Geograficznej i Kartografii

Mapa samochodowa Polski 1:300 000


Mapa powstała dla wydawnictwa Reader's Digest Polska. Weszła w skład atlasu samochodowego Drogi Europy, łącznie z mapą samochodową Europy w skali 1:1 000 000, planami miast i bogatą częścią opisową. Podobne atlasy wydały wydawnictwa narodowe Reader's Digest innych krajów europejskich.

Mapa była ważnym etapem dla Pracowni, ponieważ wyznaczyła dopracowaną i charakterystyczną stylistykę kartograficzną, obecną później na mapie 1:200 000.

Technologia

Prawie cały proces opracowania mapy odbywał się metodami cyfowymi i był podzielony na dwa etapy.

  1. Redakcja GIS. Etap obejmował pozyskanie i obróbkę danych cyfrowych w systemie AVISO.
  2. Redakcja publikacyjna. Etap obejmował ostateczną edycję kartograficzną w oprogramowaniu graficznym.

Zespół

Kierownik projektu: Andrzej Gawryszewski

Redaktor prowadzący: Elżbieta Meissner

Opracowanie autorskie i redakcyjne: Małgorzata Cała, Andrzej Czerny, Ewa Jankowska, Wojciech Jankowski, Barbara Jaworska, Tadeusz Z. Kliniewski, Tomasz Komornicki, Janusz Księżak, Anna Kuklińska, Aleksandra Kurek, Anna Leonowicz, Krzysztof Miros, Jerzy Ostrowski, Wiesław Ostrowski, Wojciech Pomianowski, Jan Rutkowski, Marianna Rychlicka, Wojciech Rzadkowski

Oprogramowanie, przetwarzanie danych: Wojciech Pomianowski

Korekta: Michał Abramowski, Waldemar Wieczorek