IGiPZ PAN > Zespół Systemów Informacji Geograficznej i Kartografii

Zespół Systemów Informacji Geograficznej i Kartografii

O Zespole

Zespół Systemów Informacji Geograficznej i Kartografii powstał 1 stycznia 2011 r. w miejsce zlikwidowanej Pracowni Kartografii i Systemów Informacji Geograficznej. Korzenie Pracowni, a tym samym Zespołu jako jej następcy, sięgają jednak pierwszej połowy lat 50 XX w. W 1953 r. bowiem, ledwo trzy tygodnie po utworzeniu Instytutu Geografii, powstał Zakład Kartografii, przemianowany sześć lat później na Pracownię Kartografii (1959-1978), a następnie na Samodzielną Pracownię Kartografii (1978-1994). Ta ostatnia, wraz z dwuosobową Pracownią Systemów Informacji Geograficznej, przekształciła się ostatecznie we wspomnianą już Pracownię Kartografii i Systemów Informacji Geograficznej (1994-2010).

Nowopowstały Zespół ma zaszczyt kontynuować tradycje jednych z najbardziej zasłużonych komórek organizacyjnych IGiPZ PAN. Naszym celem jest łączenie wiedzy kartograficznej, solidnego rzemiosła i nowoczesnych technologii w harmonijną całość, zaś największym atutem - interdyscyplinarność. Członkowie Zespołu (13 osób) wchodzą bowiem w skład wszystkich jednostek badawczych Instytutu - są wśród nas kartografowie, specjaliści z zakresu geoekologii i ekologii krajobrazu, geomorfologii, geografii miasta i wsi oraz zagospodarowania przestrzennego. Kierownikiem Zespołu jest dr Jacek Wolski.

Nasz Zespół

  dr Jacek Wolski prof. dr hab. Jerzy Solon dr hab. Przemysław Śleszyński, prof. ndzw. IGiPZ dr Andrzej Affek tl_files/igipz/ZGMiL/foto/Marcin_Stepniak1.jpg dr Sebastian Tyszkowski
             
  mgr Jarosław Cebulski mgr Aleksandra Deręgowska mgr Sławomir Goliszek dr Wojciech Pomianowski