IGiPZ PAN > Zespół Systemów Informacji Geograficznej i Kartografii

Zespół Systemów Informacji Geograficznej i Kartografii

O Zespole

Zespół Systemów Informacji Geograficznej i Kartografii powstał 1 stycznia 2011 r. w miejsce zlikwidowanej Pracowni Kartografii i Systemów Informacji Geograficznej. Korzenie Pracowni, a tym samym Zespołu jako jej następcy, sięgają jednak pierwszej połowy lat 50 XX w. W 1953 r. bowiem, ledwo trzy tygodnie po utworzeniu Instytutu Geografii, powstał Zakład Kartografii, przemianowany sześć lat później na Pracownię Kartografii (1959-1978), a następnie na Samodzielną Pracownię Kartografii (1978-1994). Ta ostatnia, wraz z dwuosobową Pracownią Systemów Informacji Geograficznej, przekształciła się ostatecznie we wspomnianą już Pracownię Kartografii i Systemów Informacji Geograficznej (1994-2010).

Zespół Systemów Informacji Geograficznej i Kartografii ma zaszczyt kontynuować tradycje jednych z najbardziej zasłużonych komórek organizacyjnych IGiPZ PAN. Naszym celem jest łączenie wiedzy kartograficznej, solidnego rzemiosła i nowoczesnych technologii w harmonijną całość, zaś atutem - interdyscyplinarność. Kierownikiem Zespołu jest dr Jacek Wolski.

Lokalizacja