IGiPZ PAN > Osoby > Osoba
dr Sławomir Goliszek
Zakład Przestrzennego Zagospodarowania, Zespół Systemów Informacji Geograficznej i Kartografii
Pokój 426
Telefon +48 226978731
E-mail

Wykształcenie

2007-2010 - studia licencjackie: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Wydział Biologii i Nauk o Ziemi, kierunek - geografia, specjalizacja - geografia społeczno-ekonomiczna

Temat pracy: Zmiany krajobrazu kulturowego Poniatowej po 1989 r.

2010-2012 - studia magisterskie: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej – specjalizacje: kartografia i geoinformacja, rozwój regionalny

Temat pracy: Dostępność komunikacyjna ośrodków wojewódzkich Polski Wschodniej

Przebieg kariery zawodowej

Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, pracownik naukowo-techniczny od stycznia 2013

Zainteresowania naukowe

  • Kartografia, geoinformacja (GIS)
  • Transport- dostępność
  • Transport zbiorowy w miastach
  • Geografia wypadków drogowych

Nagrody i wyróżnienia