IGiPZ PAN > Osoby > Osoba
dr Sebastian Tyszkowski
Zakład Zasobów Środowiska i Geozagrożeń, Zespół Systemów Informacji Geograficznej i Kartografii
Pokój -
Telefon +48 566228520
E-mail

Wykształcenie

  • 2001-2006 - studia magisterskie: Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Wydział Biologii i Nauk o Ziemi, kierunek geografia, specjalizacja - geomorfologia (praca magisterska pt. Uwarunkowania fizycznogeograficzne rozwoju gospodarczego krzyżackich jednostek osadnictwa terytorialnego na przykładzie komturstwa rogozińskiego).

Przebieg kariery zawodowej

Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, od 2006

Zainteresowania naukowe

  • Geomorfologia
  • Ruchy masowe
  • Osuwiska
  • Dolina Dolnej Wisły
  • Teledetekcja procesów geodynamicznych
  • Wykorzystanie narzędzi GIS w geomorfologii