IGiPZ PAN > Instytut > Jednostki

Instytut

JEDNOSTKI


 

 Stanowisko/dział  Imię i nazwisko  Telefon/Faks E-mail
STUDIA DOKTORANCKIE
 Kierownik  prof. dr hab. Jerzy Solon  (22) 697-89-30
CENTRALNA BIBLIOTEKA GEOGRAFII I OCHRONY ŚRODOWISKA
 Kierownik  mgr Dorota Gazicka-Wójtowicz  (22) 697-88-29
 Kierownik Działu Kartografii  mgr Grażyna Dudzicka  (22) 697-89-93
ZAKŁADY NAUKOWE
ZAKŁAD GEOEKOLOGII I KLIMATOLOGII 
 Kierownik  prof. dr hab. Marek Degórski  (22) 697-89-18
 Sekretariat  Jolanta Więckowska  (22) 697-89-03/
 (22) 697-89-03
ZAKŁAD BADAŃ GEOŚRODOWISKA
 Kierownik  prof. dr hab. Zofia Rączkowska  (12) 422-40-85
 Sekretariat  Barbara Gnela  (12) 422-40-85/
 (12) 422-40-85
ZAKŁAD ZASOBÓW ŚRODOWISKA I GEOZAGROŻEŃ
 Kierownik  prof. dr hab. Mirosław Błaszkiewicz  (56) 621-03-88
 Sekretariat  Hanna Bargiel  (56) 622-85-20/
 (56) 655-03-51
ZAKŁAD GEOGRAFII MIAST I LUDNOŚCI
 Kierownik  dr hab. Przemysław Śleszyński  (22) 697-88-24
 Sekretariat  Beata Zielińska  (22) 697-88-22/
 (22) 620-62-21
ZAKŁAD GEOGRAFII WSI I ROZWOJU LOKALNEGO
 Kierownik  dr Konrad Czapiewski  (22) 697-89-19
 Sekretariat  mgr Barbara Solon  (22) 697-88-34/
 (22) 620-62-21
ZAKŁAD PRZESTRZENNEGO ZAGOSPODAROWANIA
 Kierownik  prof. dr hab. Tomasz Komornicki  (22) 697-89-20
 Sekretariat  mgr Ewa Jankowska  (22) 697-88-51/
 (22) 620-62-21
ZESPÓŁ SYSTEMÓW INFORMACJI GEOGRAFICZNEJ I KARTOGRAFII
 Kierownik  dr Jacek Wolski  (22) 697-89-02/
 (22) 697-89-03