IGiPZ PAN > Instytut > Jednostki

Instytut

JEDNOSTKI


 

 Stanowisko/dział    Imię i nazwisko  Telefon/Faks E-mail
CENTRALNA BIBLIOTEKA GEOGRAFII I OCHRONY ŚRODOWISKA
 Kierownik mgr  Dorota Gazicka-Wójtowicz  (22) 697-88-29
 Kierownik Działu Kartografii mgr  Grażyna Dudzicka  (22) 697-89-93
ZAKŁADY NAUKOWE
ZAKŁAD GEOEKOLOGII I KLIMATOLOGII 
 Kierownik prof. dr hab.  Marek Degórski  (22) 697-89-18
ZAKŁAD BADAŃ GEOŚRODOWISKA
 Kierownik prof. dr hab.  Zofia Rączkowska  (12) 422-40-85
ZAKŁAD ZASOBÓW ŚRODOWISKA I GEOZAGROŻEŃ
 Kierownik prof. dr hab.  Mirosław Błaszkiewicz  (56) 621-03-88
ZAKŁAD GEOGRAFII MIAST I LUDNOŚCI
 Kierownik dr hab.  Marek Więckowski  (22) 697-87-75
ZAKŁAD GEOGRAFII WSI I ROZWOJU LOKALNEGO
 Kierownik prof. dr hab.  Jerzy Bański  (22) 697-88-41
ZAKŁAD PRZESTRZENNEGO ZAGOSPODAROWANIA
 Kierownik prof. dr hab.  Tomasz Komornicki  (22) 697-89-20
ZESPÓŁ SYSTEMÓW INFORMACJI GEOGRAFICZNEJ I KARTOGRAFII
 Kierownik dr  Jacek Wolski  (22) 697-89-02
ZESPÓŁ DYNAMIKI KRAJOBRAZÓW MINIONYCH
 Kierownik dr hab.  Michal Słowiński  (22) 697-88-48