IGiPZ PAN > Instytut > Jednostki

Instytut

JEDNOSTKI


 

 Stanowisko/dział    Imię i nazwisko  Telefon/Faks E-mail
CENTRALNA BIBLIOTEKA GEOGRAFII I OCHRONY ŚRODOWISKA
 Kierownik mgr  Dorota Gazicka-Wójtowicz  (22) 697-88-29
 Kierownik Działu Kartografii mgr  Grażyna Dudzicka  (22) 697-89-93
ZAKŁADY NAUKOWE
ZAKŁAD GEOEKOLOGII I KLIMATOLOGII 
 Kierownik prof. dr hab.  Marek Degórski  (22) 697-89-18
ZAKŁAD BADAŃ GEOŚRODOWISKA
 Kierownik prof. dr hab.  Zofia Rączkowska  (12) 422-40-85
ZAKŁAD ZASOBÓW ŚRODOWISKA I GEOZAGROŻEŃ
 Kierownik prof. dr hab.  Mirosław Błaszkiewicz  (56) 621-03-88
 Sekretariat    Hanna Bargiel  (56) 622-85-20/
 (56) 655-03-51
ZAKŁAD GEOGRAFII MIAST I LUDNOŚCI
 Kierownik dr hab.  Przemysław Śleszyński  (22) 697-88-24
ZAKŁAD GEOGRAFII WSI I ROZWOJU LOKALNEGO
 Kierownik dr  Konrad Czapiewski  (22) 697-89-19
 Sekretariat mgr  Barbara Solon  (22) 697-88-34/
 (22) 620-62-21
ZAKŁAD PRZESTRZENNEGO ZAGOSPODAROWANIA
 Kierownik prof. dr hab.  Tomasz Komornicki  (22) 697-89-20
ZESPÓŁ SYSTEMÓW INFORMACJI GEOGRAFICZNEJ I KARTOGRAFII
 Kierownik dr  Jacek Wolski  (22) 697-89-02