IGiPZ PAN > Osoby > Osoba
dr hab. Magdalena Kuchcik, prof. IGiPZ
Kierownik Zakładu Badań Klimatu
Zakład Badań Klimatu
Pokój 412
Telefon +48 226978912
E-mail

Wykształcenie

  • 1990-1995 - studia magisterskie: Uniwersytet Warszawski, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych (praca magisterska pt. Wpływ warunków atmosferycznych na wypadki i kolizje drogowe w Radomiu).
  • 1995-1999 - studia doktoranckie: Uniwersytet Warszawski, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych (praca doktorska obroniona w IGiPZ PAN).

Przebieg kariery zawodowej

Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, od 2000

  • 2000 - doktor nauk o Ziemi w zakresie geografii (praca doktorska pt. Wpływ warunków aerosanitarnych i biometeorologicznych na zgony mieszkańców Warszawy).

Zainteresowania naukowe

Klimatologia i meteorologia, w tym w szczególności:

  • bioklimatologia i biometeorologia,
  • klimat miasta,
  • klimat lokalny,
  • meteorologia synoptyczna.