IGiPZ PAN > Osoby > Osoba
prof. dr hab. Marek Degórski
Kierownik Zakładu Geoekologii i Klimatologii, Przewodniczący Rady Naukowej
Zakład Geoekologii i Klimatologii
Pokój 418
Telefon +48 226978918
+48 226978840
E-mail

Wykształcenie

 • 1975-1979 - studia magisterskie: Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Biologii i Nauk o Ziemi - kierunek geografia (praca magisterska pt. Charakterystyka wodnych właściwości gleb na siedlisku boru suchego (chrobotkowego) w północnej części sandru Brdy).

Przebieg kariery zawodowej

Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, od 1979

 • 1988 - doktor nauk przyrodniczych w zakresie geografii (praca doktorska pt. Warunki siedliskowe kateny ekosystemów leśnych na Wysoczyźnie Rawskiej, ze szczególnym uwzględnieniem dynamiki wodno-troficznych właściwości gleb)
 • 2002 - doktor habilitowany Nauk o Ziemi w zakresie geografii (rozprawa habilitacyjna pt. Przestrzenna zmienność właściwości gleb bielicoziemnych środkowej i północnej Europy a geograficzne zróżnicowanie czynników pedogenicznych)
 • 2009 - profesor Nauk o Ziemi

- 1996-2002 - kierownik Działu Współpracy Naukowej z Zagranicą

- 2003-2009 - zastępca dyrektora Instytutu ds. naukowych

- od 2004 - kierownik Zakładu Geoekologii i Klimatologii

- od 2010 - dyrektor naczelny Instytutu

Zainteresowania naukowe

 • Pedogeneza, właściwości i erozja pokrywy glebowej
 • Struktura krajobrazu
 • Metodologia
 • Geografia kompleksowa

Nagrody i wyróżnienia

 • 1988 - Nagroda Sekretarza Wydziału VII PAN za pracę pt. Badania nad przestrzennym zróżnicowaniem kontynentalizmu Zachodniej i Centralnej Europy metodą Ellenberg'a.
 • 1989 - Nagroda Prezesa PAN za pracę pt. Warunki siedliskowe kateny ekosystemów leśnych na Wysoczyźnie Rawskiej, ze szczególnym uwzględnieniem dynamiki wodno-troficznych właściwości gleb.
 • 2005 - Wyróżnienie Filadelfijskiego Instytutu Informacji Naukowej (ISI) za wysoką cytowalność pracy pt. Morpholithological genesis and soil properties of the pine forest ecosystems in relation to the north-south transect in Europe.
 • 2005 - Nagroda im. Stanisława Staszica Wydziału VII PAN za pracę pt. Przestrzenna zmienność właściwości gleb bielicoziemnych środkowej i północnej Europy a geograficzne zróżnicowanie czynników pedogenicznych.
 • 2008 - Złota odznaka Polskiego Towarzystwa Geograficznego.
 • 2015 - Medal Jerzego Kondrackiego nadany przez WGiSR Uniwersytetu Warszawskiego.