IGiPZ PAN > Osoby > Osoba
mgr Małgorzata Kurowska
Kierownik Biblioteki i Wydawnictw
Centralna Biblioteka Geografii i Ochrony Środowiska
Pokój 18
Telefon +48 22 6978829
E-mail