IGiPZ PAN > Zakład Przestrzennego Zagospodarowania

Zakład Przestrzennego Zagospodarowania

O Zakładzie

Historia Zakładu Przestrzennego Zagospodarowania rozpoczyna się w roku 1962. Pierwszym kierownikiem był prof. Antoni Kukliński, który prowadził zakład do 1968. Kolejni kierownicy to prof. Bolesław Malisz (1969-1980), prof. Andrzej Stasiak (1981-1998), prof. Piotr Eberhardt (1999-2005). Od 2006 roku Zakład kierowany jest przez prof. Tomasza Komornickiego. Przez ten okres nazwa zakładu była kilkukrotnie zmieniana (Zakład Przestrzennego Zagospodarowania Kraju, Zakład Przestrzennego Zagospodarowania i Badań Regionalnych), by w 2011 wrócić do najbardziej znanej, która jest używana obecnie. W roku 2011 na bazie Zespołu Badań Obszaru Wiejskich (działającym w Zakładzie  od 2001 roku) powstał Zakład Geografii Wsi i Rozwoju Lokalnego pod kierownictwem prof. Jerzego Bańskiego.

Pracownicy Zakładu Przestrzennego Zagospodarowania biorą liczny udział w projektach międzynarodowych finansowanych z programu ESPON,w projektach finansowanych przez Narodowe Centrum Badań a także prowadzą inne projekty zamawiane m.in. dla Ministerstwa Rozwoju Regionalnego. Pełna lista projektów znajduje się w dziale Projekty bieżące. Poza tym wykonywane są ekspertyzy, ewaluacje,  raporty dotyczące szerokiej gamy zagadnień z zakresu geografii społeczno-ekonomicznej. W zakładzie zatrudnionych jest obecnie 12 pracowników.

Zapraszamy serdecznie do lektury periodyku Europa XXI, którego red. naczelnym jest prof. Tomasz Komornicki.

Profil badań

Prace obecnie prowadzone są w ramach następujących zagadnień (więcej w dziale Badania Statutowe):

 • Kierunki przekształceń sieci osadniczej kraju;
 • Układ powiązań pomiędzy ośrodkami metropolitalnymi w skali krajowej i międzynarodowej (interakcje społeczne i ekonomiczne, w szczególności migracje, relacje handlowe, powiązania przedsiębiorstw, powiązania teleinformatyczne, powiązania sektora naukowo-badawczego);
 • Oddziaływanie poszczególnych ośrodków w przestrzeni (interakcje społeczne i ekonomiczne, w szczególności migracje, dojazdy do pracy);
 • Sytuacja miast i regionów w zakresie dostępności przestrzennej oraz możliwości ich poprawy;
 • Przemiany mobilności codziennej i fakultatywnej mieszkańców Polski;
 • Efekty rozwoju sieci transportowych (przede wszystkim drogowych i kolejowych);
 • Natężenie i rozkład ruchu drogowego;
 • Zróżnicowanie terytorialne w rozwoju społeczeństwa informacyjnego i przedsiębiorstw kreatywnych;
 • Analiz rozwoju polskiej i światowej myśli geopolitycznej;
 • Zagadnienia geopolityczne położenia Polski;
 • Sytuacja narodowościowa państw Europy środkowej i wschodniej;
 • Kartograficzne podstawy analiz przestrzennych.

Najważniejsze publikacje

Lokalizacja