SKŁAD OSOBOWY


dr hab. Piotr Rosik, prof. ndzw. IGiPZ
Zakład Przestrzennego Zagospodarowania
Pokój 428
Telefon +48 226978928
E-mail

Wykształcenie

 • 2007 - doktor nauk ekonomicznych (praca doktorska pt. Regionalne efekty społeczno-ekonomiczne rozwoju infrastruktury transportu w Hiszpanii i Polsce).

 • 2004-2007 - studia doktoranckie: Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Wydział Ekonomii.

 • 1999-2004 - studia magisterskie: Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Wydział Ekonomii (praca magisterska pt. Związki inflacji i bezrobocia w Polsce w latach 1991-2003).

Przebieg kariery zawodowej


Zainteresowania naukowe

Wybrane publikacje

Artykuły:

Rosik Piotr, Stępniak Marcin, Komornicki Tomasz: The decade of the big push to roads in Poland: Impact on improvement in accessibility and territorial cohesion from a policy perspective - Transport Policy 2015, 37 - s. 134-146.

Stępniak Marcin, Rosik Piotr: Accessibility improvement, territorial cohesion and spillovers: a multidimensional evaluation of two motorway sections in Poland. - Journal of Transport Geography 2013, 31 - s. 154-163.

Monografie:

Rosik Piotr, Kowalczyk Karol: Rozwój infrastruktury drogowej i kolejowej a przesunięcie modalne w Polsce w latach 2000-2010. Warszawa: Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, 2015 - s. 216 (Prace Geograficzne; 248).

Rosik Piotr: Dostępność lądowa przestrzeni Polski w wymiarze europejskim. Warszawa: PAN IGiPZ, 2012 - 307 s. (Prace Geograficzne; 233).

Inna działalność

Witryna dostępności transportowej publikacje i projekty.

Udział z referatami w kilkudziesięciu międzynarodowych i krajowych konferencjach, seminariach naukowych oraz spotkaniach projektowych w tym m.in.: WCTR (Lizbona 2010, Rio de Janeiro 2013); RSA (Leuven 2006, Newcastle 2011, Pekin 2012, Ryga 2015); ESPON (Dortmund 2010, Oulu 2011, Berlin 2011, Akureyi 2012, Aalborg 2012, Praga 2012, Paphos 2012, Sztokholm 2012, Paryż 2012, Petersburg 2013, Oslo 2013, Nafplion 2014); SIET (Wenecja 2013, Florencja 2014); EASTS (Cebu 2015); inne (Delft 2007, Wilno 2008, Sofia 2010).Udział w wyjazdach naukowo-badawczych: Słowacja (Bratysława 2009), Węgry (Budapeszt, Kecskemet, Pecs 2009), Wielka Brytania (Canterbury 2009), Białoruś (Brześć, Mińsk, Grodno 2010), Rosja (Moskwa 2010), Rumunia (Bukareszt, Konstanca 2010).

Projekty inne

Publikacje

Monografie, raporty | Artykuły, rozdziały, referaty i inne | Prace pod redakcją naukową | Abstrakty, recenzje, notatki

Monografie, raporty

Artykuły, rozdziały, referaty i inne

Prace pod redakcją naukową

 • Wiśniewski Rafał, Rosik Piotr (red. nauk.): Polityka przestrzenna a transportowa - ewaluacja inwestycji infrastrukturalnych. Warszawa: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego; Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, 2013 - 179 s.
 • Rosik Piotr, Wiśniewski Rafał (red. nauk.): Dostępność i mobilność w przestrzeni. Warszawa: PAN IGiPZ, 2012 - 242 s.

Abstrakty, recenzje, notatki

 • Komornicki Tomasz, Rosik Piotr, Szejgiec Barbara: Interactions of accessibility and territorial cohesion: transport infrastructure improvement towards reducing spatial inequalities?. [w]: Nordic Geographers Meeting, Stockholm 18th – 21st June 2017. Stockholm: University of Stockholm, 2017 - 1 s.
 • Rosik Piotr, Goliszek Sławomir, Komornicki Tomasz: Dimensions of European potential road accessibility at the end of 2015. [w]: Space and flows. Warsaw Regional Forum 2017, 18-20 October 2017. Programme and Book of Abstracts. Warsaw: Institute of Geography and Spatial Organization Polish Academy of Sciences et al., 2017 - s. 15.
 • Rosik Piotr, Komornicki Tomasz, Stępniak Marcin, Goliszek Sławomir, Śleszyński Przemysław, Pomianowski Wojciech, Kowalczyk Karol: Implementing model of accessibility potential: monitoring and evaluation of efficiency and equity as an effect of road and railway development in Poland. [w]: Transport Infrastructures for better Accessibility, Equity and Territorial Cohesion. NECTAR Joint Cluster 1 and Cluster 6 International Workshop, 20-21 October, Warsaw, Poland. Warszawa: Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN; Ministerstwo Rozwoju, 2016 - s. 11.
 • Komornicki Tomasz, Rosik Piotr: Changes in the traffic of heavy goods vehicles through the Polish eastern border against the backdrop of road infrastructure development and geopolitical situation. [w]: Resilient and Inclusive Transportation Systems through Smarter Mobility. EASTS 2015 Conference, 11-14 September, Cebu City, Philippines. Cebu: EASTS, 2015 - 1 s. [na CD-ROM]
 • Komornicki Tomasz, Rosik Piotr: Road traffic generating potentials in Poland - the spatial analysis. [w]: 55th Congress of the European Regional Science Association: "World Renaissance: Changing roles for people and places", 25-28 August 2015, Lisbon, Portugal. Lisbon: ERSA, 2015 - 1 s.
 • Rosik Piotr, Komornicki Tomasz, Goliszek Sławomir: Complex modelling of road traffic in Poland with the identification of local socioeconomic determinants - preliminary results. [w]: Territorial uncertainty and vulnerability as a challenge for urban and regional policy. Warsaw Regional Forum 2015. Programme and Book of Abstracts. Ed. Piotr Siłka. Warszawa: IGiPZ PAN, Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, 2015 - s. 39.
 • Rosik Piotr, Komornicki Tomasz, Goliszek Sławomir: Modelowanie dostępności i mobilności w kontekście zróżnicowań regionalnych liczby ludności, PKB i spółek prawa handlowego. [w]: Problematyka 31. Międzynarodowej Konferencji Naukowej nt. "Międzynarodowe uwarunkowania rozwoju przemysłu i usług". Red. Zbigniew Zioło, Wioletta Kilar. Kraków-Warszawa: Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej. Instytut Geografii. Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie; Komisja Geografii Przemysłu PTG, 2015 - s. 76.
 • Rosik Piotr, Stępniak Marcin, Komornicki Tomasz: The evaluation of the impact of construction of motorways and expressways in Poland in the years 2004-2015 on accessibility and cohesion. [w]: Challenges for the New Cohesion Policy 2014-2020. An academic and policy debate. Abstract Book. Riga: European Commission, RSA, Latvijas Universitate, 2015 - s. 52-53.
 • Stępniak Marcin, Rosik Piotr: Accessibility impact of a decade of development of the Polish road network. [w]: IGU 2014 Book of Abstracts. Cracow: IGU, 2014 - 1 s.
 • Rosik Piotr: Legal, economic, psychological and infrastructure barriers on Polish borders. [w]: Regional development and policy - challenges, choices and recipients. Annual International Conference, Monday 18th April - Wednesday 20th April 2011, University of Newcastle, UK. Newcastle: Regional Studies Association, 2011 - s. 158.
 • Rosik Piotr, Pomianowski Wojciech: Evaluating potential-based accessibility of spatial units. From closed to open model. [w]: Functional regions - towards a new paradigm of territorial and cohesion policy. Warsaw Regional Forum 2011, Warsaw, 19-22 October 2011. Warsaw: PAN IGiPZ, 2011 - s. 46-47.
 • Rosik Piotr: Geography, structural change and economic development. Theory and empirics. Red. N.Salvadori, P.Commendatore, M.Tamberi. Edward Elgar 2009. - Przegl. Geogr. 2009, 81, z.4 - s. 593-597.
 • Rosik Piotr, Komornicki Tomasz, Pomianowski Wojciech, Śleszyński Przemysław: Wskaźnik międzygałęziowej dostępności transportowej - założenia i rezultaty dla obszarów Polski. [w]: Rozwój regionalny i polityka regionalna w Polsce. Pierwsze doświadczenia i nowe wyzwania członkostwa w Unii Europejskiej. Międzynarodowa konferencja naukowa,, 26-27 listopada 2009 r., Poznań. Książka abstraktów. Poznań: Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej UAM, 2009 - s. 60.