IGiPZ PAN > Osoby > Osoba
prof. dr hab. Piotr Rosik
Zakład Przestrzennego Zagospodarowania
Pokój 428
Telefon +48 226978928
E-mail

Wykształcenie

  • 2007 - doktor nauk ekonomicznych (praca doktorska pt. Regionalne efekty społeczno-ekonomiczne rozwoju infrastruktury transportu w Hiszpanii i Polsce).
  • 2004-2007 - studia doktoranckie: Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Wydział Ekonomii.
  • 1999-2004 - studia magisterskie: Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Wydział Ekonomii (praca magisterska pt. Związki inflacji i bezrobocia w Polsce w latach 1991-2003).

Przebieg kariery zawodowej

Zainteresowania naukowe

Wybrane publikacje

Artykuły

Monografie

  • Rosik Piotr, Kowalczyk Karol: Rozwój infrastruktury drogowej i kolejowej a przesunięcie modalne w Polsce w latach 2000-2010. Warszawa: Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, 2015 - s. 216 (Prace Geograficzne; 248).
  • Rosik Piotr: Dostępność lądowa przestrzeni Polski w wymiarze europejskim. Warszawa: PAN IGiPZ, 2012 - 307 s. (Prace Geograficzne; 233).