IGiPZ PAN > Osoby > Osoba
mgr Barbara Szejgiec-Kolenda
Zakład Przestrzennego Zagospodarowania
Pokój 417
Telefon +48 226978821
E-mail

Wykształcenie

  • 2001-2006 – studia magisterskie: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Wydział Ekonomiczny, kierunek - ekonomia
  • 2003-2008 – studia magisterskie: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Wydział Biologii i Nauk o Ziemi, specjalizacja - geografia społeczno-ekonomiczna

Przebieg kariery zawodowej

Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, od 2013

Zainteresowania naukowe

  • geografia handlu zagranicznego
  • geografia przedsiębiorstw
  • rozwój lokalny i regionalny
  • gospodarka przestrzenna