IGiPZ PAN > Osoby > Osoba
mgr Barbara Szejgiec-Kolenda
Zakład Przestrzennego Zagospodarowania
Pokój 417
Telefon +48 226978821
E-mail

Wykształcenie

 • 2001-2006 – studia magisterskie: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Wydział Ekonomiczny, kierunek - ekonomia
 • 2003-2008 – studia magisterskie: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Wydział Biologii i Nauk o Ziemi, specjalizacja - geografia społeczno-ekonomiczna

Przebieg kariery zawodowej

Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, od 2013

Zainteresowania naukowe

 • geografia handlu zagranicznego
 • geografia przedsiębiorstw
 • rozwój lokalny i regionalny
 • gospodarka przestrzenna

Projekty

Projekty inne

Publikacje

Monografie, raporty | Artykuły, rozdziały, referaty i inne | Abstrakty, recenzje, notatki | Mapy, atlasy

Monografie, raporty

Artykuły, rozdziały, referaty i inne

Abstrakty, recenzje, notatki

 • Szejgiec-Kolenda B., 2018, Dynamics and trade patterns of export intermediaries. A case study of the Polish regions, [w:] Red. Wanda Miczorek, A World of Flows: Labour Mobility, Capital and Knowledge in an Age of Global Reversal and Regional Revival. 2018 Annual Conference, 3rd –6th June 2018 Università della Svizzera italiana Lugano, Switzerland, Regional Studies Association, Lugano,, s. 190.
 • Komornicki T., Rosik P., Szejgiec B., 2017, Interactions of accessibility and territorial cohesion: transport infrastructure improvement towards reducing spatial inequalities?, Nordic Geographers Meeting, Stockholm 18th – 21st June 2017, University of Stockholm, Stockholm,1 s.
 • Szejgiec-Kolenda B., 2016, Wzorce działalności eksportowej przedsiębiorstw handlowych, [w:] Red. Zbigniew Zioło, Monika Borowiec-Gabryś, Problematyka 32. Międzynarodowej Konferencji Naukowej nt. „Rola przemysłu i usług w rozwoju społeczno-gospodarczym układów przestrzennych”, Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej. Instytut Geografii. Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Warszawa - Kraków,, s. 74.
 • Szejgiec-Kolenda B., 2016, Prawidłowości rozmieszczenia firm eksportujących w Polsce, Statystyczna identyfikacja powiązań w przestrzeni społeczno-gospodarczej. Ogólnopolska konferencja naukowa, Poznań, 14-15 czerwca 2016 r, Główny Urząd Statystyczny, Urząd Statystyczny w Poznaniu, Poznań,, s. 54.
 • Zaucha J., Komornicki T., Szejgiec-Kolenda B., Wiśniewski R., 2016, Trade linkages and the role of territorial capital in the time of global crisis. A local perspective from Poland, Regional and Urban Studies for Strategic Planning and Development. RSA-Russia Conference 2016, 24th - 25th October 2016, St Petersburg, Russia, Regional Studies Association, St Petersburg,, s. 17.
 • Śleszyński P., Szejgiec-Kolenda B., Wiśniewski R., 2016, Procesy starzenia się ludności w Polsce w ostatnich 50 latach, Tradycja i nowoczesność w geografii. LXI Zjazd Polskiego Towarzystwa Geograficznego, Kraków, 27-30 czerwca 2016 r, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej, Kraków,, s. 137.
 • Komornicki T., Szejgiec-Kolenda B., 2015, Przekształcenia przestrzennego rozmieszczenia obszarów koncentracji eksportu – od okresu transformacji systemowej do rzeczywistości pokryzysowej, [w:] Red. Zbigniew Zioło, Wioletta Kilar, Problematyka 31. Międzynarodowej Konferencji Naukowej nt. „Międzynarodowe uwarunkowania rozwoju przemysłu i usług”, Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej. Instytut Geografii. Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie; Komisja Geografii Przemysłu PTG, Kraków-Warszawa,, s. 46-47.
 • Komornicki T., Wiśniewski R., Szejgiec-Kolenda B., Zaucha J., 2015, Lokalny wymiar procesów globalnych na przykładzie powiązań handlowych polskich powiatów, [w:] Red. Zbigniew Zioło, Wioletta Kilar, Problematyka 31. Międzynarodowej Konferencji Naukowej nt. „Międzynarodowe uwarunkowania rozwoju przemysłu i usług”, Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej. Instytut Geografii. Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie; Komisja Geografii Przemysłu PTG, Kraków-Warszawa,, s. 48-49.
 • Komornicki T., Zaucha J., Szejgiec-Kolenda B., Wiśniewski R., 2015, Impact of economic crisis on local development: Evidence from Polish regions, [w:] Ed. Piotr Siłka, Territorial uncertainty and vulnerability as a challenge for urban and regional policy. Warsaw Regional Forum 2015. Programme and Book of Abstracts, IGiPZ PAN, Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, Warszawa,, s. 22.
 • Szejgiec-Kolenda B., 2015, International trade patterns of border regions: Dynamics of intermediaries population and performance, [w:] Ed. Piotr Siłka, Territorial uncertainty and vulnerability as a challenge for urban and regional policy. Warsaw Regional Forum 2015. Programme and Book of Abstracts, IGiPZ PAN, Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, Warszawa,, s. 81.
 • Szejgiec-Kolenda B., Komornicki T., 2015, Areas at risk of the Russian restrictions on agri-food products. The nature of trade relations between Polish regions and Russia, [w:] Ed. Piotr Siłka, Territorial uncertainty and vulnerability as a challenge for urban and regional policy. Warsaw Regional Forum 2015. Programme and Book of Abstracts, IGiPZ PAN, Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, Warszawa,, s. 71.
 • Szejgiec B., 2014, The impact of economic crisis on geographic and product export diversification: the case of Polish regions, [w:] Compiled by Elizabeth Mitchell, Diverse Regions: Building Resilient Communities and Territories. Annual European Conference, Sunday15th - Wednesday 18th June 2014, Dokuz Eylul University, Faculty of Business, Izmir, Turkey, Regional Studies Association, Seaford,, s. 129.
 • Szejgiec B., Wiśniewski R., 2008, Struktura i wielkość ruchu granicznego na wschodniej granicy Polski, Europa bez granic - nowe wyzwania - nowa jakość przestrzeni. IX międzynarodowa konferencja naukowa z cyklu "Przekształcenia regionalnych struktur funkcjonalno-przestrzennych", 23-24 października 2008, Wrocław, IGiGP UWr, Wrocław,, s. 60.

Mapy, atlasy

 • Szejgiec-Kolenda B., 2018, [Mapy], J. Zaucha, Gospodarowanie przestrzenią morską, Wydawnictwo Akademickie SEDNO sp. z o.o., Warszawa,9 map
 • Komornicki T., Szejgiec B., 2014, Handel zagraniczny [7 map], Statystyczny atlas województwa lubelskiego 2012, Urząd Statystyczny w Lublinie, Lublin,, s. 83-90.
 • Buciak R., Szejgiec B., Zych M., 2013, Obszary wiejskie – Powszechny Spis Rolny 2010, [w:] Red. Agnieszka Kalinowska-Szymczak, Kalejdoskop GIS. T.2, Esri Polska, Warszawa,, s. 12-13.