IGiPZ PAN > Osoby > Osoba
dr hab. Bożena Degórska, prof. IGiPZ
Zakład Przestrzennego Zagospodarowania
Pokój 425
Telefon +48 22 69789771
E-mail